De frivillige som element i kommunernes strategi for vækst og velfærd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De frivillige som element i kommunernes strategi for vækst og velfærd"

Transkript

1 De frivillige som element i kommunernes strategi for vækst og velfærd Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet

2 Store politiske forventninger til det frivillige arbejde

3 XXX STUE Det frivillige Danmark har store ressourcer. Dem skal vi bruge mere målrettet og offensivt. xxx vil afsætte 100 mio. kr. i 20xx fra satspuljen til en styrket inddragelse af frivillige organisationer. Hvis erfaringerne med ordningen viser sig at være gode, vil xxxx løbende øge bevillingen i de følgende år. xxxxxxxx YYY STUE Regeringen anerkender nødvendigheden af de frivilliges inddragelse og medvirken på det sociale område (...) Gennem frivilligt arbejde skabes stærke fællesskaber på tværs af generationer og social baggrund (...) Socialt arbejde baseret på frivillighed er en afgørende styrke ved det danske velfærdssamfund xxxxxxxx.

4 BLÅ STUE Det frivillige Danmark har store ressourcer. Dem skal vi bruge mere målrettet og offensivt. Regeringen vil afsætte 100 mio. kr. i 2011 fra satspuljen til en styrket inddragelse af frivillige organisationer. Hvis erfaringerne med ordningen viser sig at være gode, vil regeringen løbende øge bevillingen i de følgende år. RØDSTUE Regeringen anerkender nødvendigheden af de frivilliges inddragelse og medvirken på det sociale område (...) Gennem frivilligt arbejde skabes stærke fællesskaber på tværs af generationer og social baggrund (...) Socialt arbejde baseret på frivillighed er en afgørende styrke ved det danske velfærdssamfund REGERINGSGRUNDLAGET 2010 REGERINGSGRUNDLAGET 2011

5 Store kommunale forventninger til at foreninger og frivillige kan bidrage til at løse de mange kommunale opgaver Partnerskaber mellem foreninger og kommunale institutioner. Frivilliges involvering i kommunale opgaver. Eller overtagelse af kommunale opgaver.

6 Kommunaldirektørers forventninger til det frivillige arbejde Er omfangetaf kommunens samarbejdemed frivillige ændretsiden2007? Forventer du, at din kommune vil arbejde mere eller mindrepå at inddrage frivillige I de kommendeår? Stigende Meget mere Uændret Mere Faldende Det samme som i dag Momentum: Undersøgelse blandt kommunaldirektører

7 Eksempler på områder hvor det offentlige søger samarbejde Hospice Plejecentre Kommunal sundhedsfremme (fx Frivillige motionsvener og Frivillige madguider) Naturpleje Jobskabelse Fysisk aktivitet i skolen

8 Ex. på partnerskaber aktivering af kommunalt ansatte for at nedsætte sygefraværet en sommerferieskydning for skoleelever i ungdomsklub vedligeholdelse af markeringsbøjer til afmærkning af dykkerområde i Lillebælt tilbyde stolemotion for ældre i lokalområdet undervisning af skolebørn i svømning i skolernes sommerferie aktivering af etniske kvinder i matchgruppe 4 og 5 diabetes oplysningsprojekt i samarbejde med en fagforening få ældre enlige småt spisende til at spise mere mad kunstskole for udviklingshæmmede selvhjælpsgruppeforløb i angst, stress og depression samarbejde om varmestuer solkampagne én gang årligt med besøg på alle dagsinstitutioner i kommunen Juni

9 Hvordan samarbejde? Forskellige samspilsformer

10 1. Uafhængig ingen offentlig støtte Andel af foreningers indtægter fra det offentlige Modtager ingen offentlig støtte Mange benytter dog kommunale lokaler til aktiviteter, møder og arrangementer Især grundejerforeninger, hobbyforeninger og interesseforeninger (politiske, faglige, branche mv.)

11 2. Økonomisk støtte uden offentlig indblanding Benytter kommunale lokaler eller faciliteter Modtager kommunal støtte efter bestemte regler Ingen eller lille kommunal styring af, hvordan den kommunale støtte skal bruges Som regel reguleret af lovgivning Folkeoplysningslov og Serviceloven Især idræts, fritids og kulturforeninger samt sociale foreninger

12 3. Samarbejde / partnerskab mellem foreninger og kommunale institutioner Andel af foreninger som har samarbejde med kommunen Forskellige former for samarbejde, fx Dele faciliteter og udstyr Deltage i projekt (fx målrettet udsatte grupper) Deltage i udvalg, nævn mv. Især idrætsforeninger, velfærdsforeninger og interesseforeninger

13 4. Foreninger og selvejende institutioner som har en driftsaftale med kommunen Andel af foreninger Formaliseret aftale med specifikke krav til ydelse, økonomisk støtte mv. Som regel på områder, som kommunen har et ansvar for Frie skoler Selvejende børnehaver, plejehjem mv. Kommunale projekter Især idrætsforeninger, velfærdsforeninger og interesseforeninger

14 5. Kommunale institutioner som selv rekrutterer og benytter frivillige Hvor udfører de frivillige deres frivillige indsats? Især bestyrelsesarbejde i offentlige institutioner Men også fx besøgsvenner på plejecentre, lektiehjælpere i skolen

15 Begyndende skifte i samspillet: Tre former for leg

16 1. Parallel leg Foreningerne organiserer en række aktiviteter, som medlemmerne interesserer sig for. Foreningernes force er, at tilbuddene som regel er billigere og mindre påtrængende end offentlige evidens baserede tilbud ( vi ved, hvad der er godt for dig ). Den er er klar opdeling mellem den offentlige og den frivillige sektor. Hver sektor gør sit parallelt uden meget samspil.

17 2. Rolleleg De foreninger, der har interesse for det, byder sig til og indgår aftaler med kommunen eller kommunale institutioner om aktiviteter for grupper, som det offentlige etablerer særlige programmer for. om aktiviteter i kommunale skoler, børnehaver mv.. Foreningerne vil i højere grad være integreret i løsningen af offentligt definerede velfærdsopgaver. Man samarbejder men har hver sin rolle

18 3. Organiseret leg Her er det kommunen, der organiserer legen. Støtten gives til foreninger, der fremmer politiske målsætninger og den kommunale opgaveløsning. Kommunen vil stille krav til både aktiviteter, der skal være evidens baseret, og at medarbejderne skal være uddannet. Til gengæld vil foreningen også tage sig betalt for denne opgave. Noget for noget.

19 To samspilsmodeller: Samskabelse eller demokratisk selvstyre?

20 Samskabelse og partnerskab Netværksbaseret samarbejde mellem forskellige offentlige og private aktører, der er forbundet af en gensidig afhængighed, og derfor arbejder sammen om en opgave. Juni

21 Foreninger Kommunale institutioner Borgere Juni

22 Hvad taler for denne model? Knap halvdelen af foreningerne har en eller anden form for samarbejde med en kommunal institution eller forvaltning Umiddelbart er der et stort potentiale for, at foreningerne i højere grad end hidtil kan bidrage til udviklingen af velfærdssamfundet ved et tættere samarbejde sektor. Omfatter en stor mangfoldighed af foreninger, hvoraf mange beskæftiger sig med aktiviteter og målgrupper, som kommunerne også beskæftiger sig med. Traditionelt har der altid været harmoniske relationer mellem den frivillige og offentlige sektor i Danmark. Giver større ejerskab og fællesskabsfølelse, når borgerne bliver en del af løsningen 22 Giver foreningerne en ny berettigelse.

23 Det frivillige Danmark har store ressourcer. Dem skal vi bruge mere målrettet og offensivt (VKregeringen)??? / 3,1 pct / 4,7 pct. Det frivillige arbejdes omfang i Danmark (omregnet til fuldtidsansatte / pct. af erhvervsaktive i 2004)

24 Hvad taler imod? Det er især inden for velfærdsstatens kerneområder, at den offentlige sektor gerne vil inddrage foreninger og frivillige i løsningen af forskellige opgaver, men det er forholdsvis få foreninger, som er optaget af disse områder. Det store flertal af foreninger ønsker ikke at være et frivilligt hjul i den kommunale sektor Foreningerne er først og fremmest medlemsorienterede, dvs. optaget af egne medlemmer og de aktiviteter, de interesserer sig for. Forestillingen om partnerskab og samproduktion lægger mere vægt på foreningernes output end på deres input 24

25 Foreningerne på Fyn, Langeland og Ærø (2010) Folkeoplysningsområdet Frivilligt socialt arbejde Kampen for og om værdierne Lokalsamfund Fagligt arbejde, branche. og profession Pct.

26 Andel af den danske befolkning (voksne), som har udført frivilligt arbejde inden for det seneste år (2012) N = 2809 Pct.

27 Men meget forskellige forventninger til 50 samarbejdet Foreninger Politikere Det er naturligt at foreningerne deltager aktivt i løsningen af kommunale opgaver Det er ikke foreningens opgave at bidrage til løsningen af kommunale opgaver

28 Den alternative model: Demokratisk selvstyre Mangeårig tradition for demokratisk selvstyre i Danmark: Folkeoplysningsloven Frie skoler, efterskoler, højskoler Selvejende idrætsfaciliteter og kulturfaciliteter Selvejende børnehaver, plejehjem mv. Har et større bidrag af frivilligt arbejde end de offentlige institutioner har. Engagerer i højere grad borgerne end de offentlige institutioner gør. Tilgodeser i højere grad en forskellighed i befolkningen. 28

29 Foreninger Kommunale institutioner Selvejende institutioner Borgere Juni

30 Folkestyre=Demokratisk selvstyre Demokratisk organisering af fælles interesser og opgaver, som løses bedre i fællesskab end hver for sig Aktiviteter eller opgaver, der varetages i selvstyrende frivillige grupper og foreninger Tilgodeser forskellighed og fremmer mangfoldighed

31 Samskabelse Velfærden rykker, når vi tør udforske, hvad vi sammen kan skabe ved at kombinere vores forskellige ressourcer (Frivilligrådet) Demokratisk selvstyre Fælles opgaver og velfærd varetages af demokratiske sammenslutninger med eller uden støtte fra det offentlige (Hirst 1994) Frivilligheden opfattes som en ressource (kvantitativt og kvalitativt) Frivilligt arbejde er en måde at bidrage til selvstyret Den offentlige interesse går ud på at inddrage frivillige i løsningen af offentlige opgaver Den offentlige interesse går ud på at støtte en demokratisk organisering af interesser Idealet er samarbejde og konsensus Idealet er selvstyre, mangfoldighed og kamp for værdier og interesser

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

Frivilligt arbejde? Hvorfor? Hvordan?

Frivilligt arbejde? Hvorfor? Hvordan? Frivilligt arbejde? Hvorfor? Hvordan? Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Idealer, trusler og forventninger Idealerne for

Læs mere

Foreningerne i lokalsamfundet

Foreningerne i lokalsamfundet Foreningerne i lokalsamfundet med sundhed, mo5on og frivillighed Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Kært barn har mange

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Civilsamfundet og de frivillige organisationer kort fortalt

Civilsamfundet og de frivillige organisationer kort fortalt Civilsamfundet og de frivillige organisationer kort fortalt Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet bibsen@health.sdu.dk Myter om foreningsliv og frivilligt

Læs mere

Nye stier i den kommunale idrætspolitik

Nye stier i den kommunale idrætspolitik Nye stier i den kommunale idrætspolitik Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker, og så siger

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om sammenhængende kommunale frivilligpolitikker

Rapport fra arbejdsgruppen om sammenhængende kommunale frivilligpolitikker Rapport fra arbejdsgruppen om sammenhængende kommunale frivilligpolitikker Analyser og anbefalinger om samarbejde mellem kommuner, frivillige organisationer og erhvervslivet om løsninger af sociale udfordringer

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Ældre Sagens frivilligpolitik. April 2011

Ældre Sagens frivilligpolitik. April 2011 Ældre Sagens frivilligpolitik April 2011 Hånd om hinanden Når vi tager hånd om hinanden i det frivillige arbejde bidrager vi til sammenhængskraften i samfundet. Fodboldtræneren, forældrebestyrelsen og

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Af Bjarne Ibsen, Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

frivillighed og medborgerskab

frivillighed og medborgerskab Strategi for frivillighed og medborgerskab 2012-2015 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Udfordringer 6 Vision 8 Tema 1 Mere frivillighed og medborgerskab 12 Tema 2 Samarbejde på tværs af frivilligområdet

Læs mere

frivillighed og medborgerskab

frivillighed og medborgerskab Strategi for frivillighed og medborgerskab 2012-2015 Indhold Forord 3 Indledning 4 Udfordringer 6 Vision 8 tema 1 Mere frivillighed og medborgerskab 12 tema 2 Samarbejde på tværs af frivilligområdet 14

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige. Høringsudgave

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige. Høringsudgave Politik for medborgerskab og samspil med frivillige Høringsudgave 2 Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige?

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet 1 Formaliseringen af det frivillige arbejde 2 Professionelt

Læs mere

Frivilligt arbejde i idræt

Frivilligt arbejde i idræt Frivilligt arbejde i idræt Notat udarbejdet for DGI December 2012 Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kulturen i alliance med danskerne

Kulturen i alliance med danskerne Februar 2014 Kulturen i alliance med danskerne Udarbejdet af Ole Münster og Bjørn Engsig FrivilligDanmark for Kulturstyrelsen 1 Indhold Opgave og resume... 2 Del 1. Konklusioner og anbefalinger Alle ressourcer

Læs mere

Spilleregler for samarbejde mellem frivillige og ansatte i sundhed og omsorg - Samskabelse på ældre og sundhedsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Spilleregler for samarbejde mellem frivillige og ansatte i sundhed og omsorg - Samskabelse på ældre og sundhedsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune RAPPORT Marker denne tekst og indsæt billede her Spilleregler for samarbejde mellem frivillige og ansatte i sundhed og omsorg - Samskabelse på ældre og sundhedsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet

Læs mere

Borgerpanel. Frivillighed. Undersøgelse 2, november 2012

Borgerpanel. Frivillighed. Undersøgelse 2, november 2012 Borgerpanel Frivillighed Undersøgelse 2, november 2012 Strategi og Analyse, november 2012 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Indledning...4 Et signalement af det frivillige Bornholm...5 Hvad

Læs mere

national civilsamfunds En styrket inddragelse af civilsamfundet og frivillige organisationer i den sociale indsats

national civilsamfunds En styrket inddragelse af civilsamfundet og frivillige organisationer i den sociale indsats national civilsamfunds strategi En styrket inddragelse af civilsamfundet og frivillige organisationer i den sociale indsats Regeringen Oktober 2010 national civilsamfunds strategi En styrket inddragelse

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Lidt om mig selv. En ny måde at føre idrætspolitik på. .. og det akademiske 21-11-2011

Lidt om mig selv. En ny måde at føre idrætspolitik på. .. og det akademiske 21-11-2011 Forsøgs- og udviklingsprogrammer i idrætten - og evalueringer deraf Lidt om mig selv Bjarne Ibsen Professor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet bibsen@health.sdu.dk

Læs mere

Kontinuitet og forandring i foreningslivet

Kontinuitet og forandring i foreningslivet syddansk universitet institut for idræt og biomekanik Kontinuitet og forandring i foreningslivet Bjarne Ibsen, Malene Thøgersen og Klaus Levinsen 2013:11 Kontinuitet og forandring i foreningslivet Analyser

Læs mere

God læselyst! Udarbejdet af: Dansk Oplysnings Forbund. Udgivet: September 2013. Indhold og layout: Line Høgh og Finn Nevel

God læselyst! Udarbejdet af: Dansk Oplysnings Forbund. Udgivet: September 2013. Indhold og layout: Line Høgh og Finn Nevel Sikringen af fremtidens velfærdsamfund står højt på den kommunale og nationale dagsorden. Demografiske udfordringer, finanskrise og global konkurrence har sat det danske velfærdsamfund under pres. Derfor

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere