Nykredit. Realkredit, bank, forsikring og pension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nykredit. Realkredit, bank, forsikring og pension"

Transkript

1 Nykredit Realkredit, bank, forsikring og pension

2 Basel II i virkeligheden Nykredits implementering af de nye regler Dan Sørensen, underdirektør, Nykredit Basel II - EU s solvensregler for den finansielle sektor, Handelshøjskolen Aarhus universitet, 20. november 2007

3 Agenda 1. Generelt om Nykredit kort præsentation 2. Basel II programmet 3. Risikoappetit 4. Basel II Nykredits indgangsvinkel Markedsrisiko Kreditrisiko Operationel risiko Søjle II Søjle III Kapitalkrav og konjunkturudsving

4 Fra traditionelt realkreditinstitut til moderne finansiel koncern Etableret i under navnet Nykredit siden 1985 Internetbank Nykredit Direkte Nykredit Online Kernekundekoncept Centre 1985 Nykredit den nye danske kreditforening Det ledende realkreditinstitut Nykredit en internationalt konkurrencedygtig finansiel virksomhed 2007 Ejendomsmæglervirksomhed Pantebrevshandel Børshandel Bankvirksomhed (Kapitalforvaltning) Forsikringsvirksomhed (Skade) (Liv & Pension) Jyske Bank Amagerbanken Spar Nord Totalkredit Internationale aktiviteter PI-samarbejde

5 Nykredits forretningsområder Nykredits aktiviteter er: Realkredit til: Privat Landbrug Erhverv Partnersalg af realkredit til privatkunder i Totalkredit Bank Forsikring Ejendomsmæglervirksomheder Markets & Asset Management Pension

6 God udvikling i indtjeningsmix (Mio. kr.) H Basisindtægter fra drift Realkredit - Nykredit Realkredit - Totalkredit Bank Markets & Asset Management Forsikring Øvrige Koncern Kapacitetsomkostninger Koncern Tjen-nyt % 17% 22% 55% 56%

7 Vækst også internationalt Udlån til erhvervskunder i Sverige, Tyskland, England, Norge og Polen Fortsat vækst i udlån til privatboliger i Frankrig, Spanien og Polen Medarbejderstaben mere end fordoblet siden 1996 Pr var der fastsatte medarbejdere Der kom 272 nye medarbejdere til Nykredit i 2006

8 Basel II program

9 Basel II program Basel-programmets organisering Sekretariat Chefen for Risikostyring Koncerndirektør Formand Chefen for Økonomiafdelingen Chefen for Kreditafdelingen Chefen for Treasury Banken Chefen for Koncernudvikling og IT Økonomistyring kapitalstyring Kreditrisiko Markedsrisiko IT projekter RAROC Kreditmodeller VaR modeller Dataopsamling Operationel risiko Kreditprocesser Likviditetsstyring Rating projekter Forretningsrisiko Økonomi projekter

10 Nykredits risikoorganisation Den løbende overvågning og styring af koncernens risici er uddelegeret til komitéer alle under ledelse af en koncerndirektør. Finanskomitéen Kreditkomitéen Risikokomitéen Revisionsudvalget

11 Andre afdelinger Andre risiko- og økonomifunktioner Forretningsområder Risk management organisation Bestyrelse Intern revision Direktion Risikostyring Andre økonomifunktioner Metode Andre kreditfunktioner Kreditcentre Controllerafdelingen Kreditafdelingen Økonomiafdelingen Risikosekretariatet Risikoanalyse Kapitalstyring Proces Udvikling

12 Risikoappetit

13 Risk appetite COSO: Riskappetiteis theamountofrisk, ona broadlevel, an entity is willing to accept in pursuit of value

14 Risikoappetit Nykredit koncernen skal have en kapital, der gør det muligt at tilbyde kunderne finansielle løsninger til konkurrencedygtige priser, herunder lån med pant i fast ejendom, under såvel gode som dårlige konjunkturer. Kapitalberedskabet skal til enhver tid understøtte en attraktiv rating af udstedte obligationer Definerer Nykredits risikoappetit Implementeringen af Basel II skal understøtte dette statement Implementering skal være forretningsdrevet

15 Basel II Nykredits implementering

16 Nye kapitaldækningsregler Minimums kapitalkrav Kreditrisici Markedsrisici Operationelle risici Intern vurdering af kapitalbehov Andre risici Styringskrav Kvalitative krav Revisionskrav Tilsynspligt mm. Tilsynet skal selv vurdere og kan pålægge ekstra kapitalkrav Markedsdisciplin Offentliggørelse af flere nøgletal Risikonøgletal Rating Børsmarkedet Dansk Lovgivning EU-Direktiver (CRD) Basel-forslag (Basel II)

17 Forskellige muligheder Kapitalkrav Kreditrisiko Markedsrisiko Operational risiko Egne data Højt Standard Standard Basis Få IRB Foundation Standard Lavt IRB Avanceret Interne modeller Avanceret Mange

18 Betragtninger og muligheder Kapital Krav til opgørelse af kapital (søjle 1) Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Instituttets egen proces og Finanstilsynets proces til opgørelse det samlede kapitalbehov (søjle 2) Oplysningskrav/rapportering (søjle 3) Forretningsmæssige muligheder Viden om kunden Viden om produktet Viden om proces Viden om pris i forhold til risiko Viden om korrelation mellem risici Effektiv risikostyring

19 Markedsrisiko Model 0 Potentiel risiko på mindst daglig basis Énsidet 99% konfidensniveau med 10 dages horisont Effektiv observationsperiode på mindst 1 år Mindst kvartalsvis opdatering af korrelationer, volatiliter etc.

20 Markedsrisiko, back-test, VaR 150 Value-at-Risk (99%) Daily realised return on investment porfolio mio kr - (50) (100) (150)

21 Kreditrisiko: Kort om kapitalkrav i den finansielle sektor Lovmæssigt krav om solvens på min. 8% af de risikovægtede aktiver for bl.a. at sikre den finansielle stabilitet at instituttets risici er dækket at indskydernes penge ikke er i fare Nykredit skal holde kapitalkrav i form af egenkapital Eksempel på kapitalkrav i gammel verden (Basel I): Lån til virksomhed på kr. Nykredits kapitalkrav: kr. x 100% (fast vægt) x 8% (solvenskrav) = 80 kr. Risikovægtede aktiver Eksempel på kapitalkrav i ny verden (Basel II): Lån til virksomhed på kr. Nykredits kapitalkrav: kr. x?% (risikoafhængig vægt) x 8% (solvenskrav) = XX kr. Risikovægtede aktiver

22 Beregning af kapitalkrav gammel verden (Basel I) Kreditrisiko Afhænger af modpart Udlån x Risikovægt = Risikovægtede poster Risikovægtede poster x 8% = Kapitalkrav Modpart Risikovægt Stater 0% Banker 20% Realkredit privat 50% Andet 100%

23 Risikodifferentiering Stor virksomhed Pizzabar Lav risiko Basel I: Lån = Lån Kapitalkrav = Kapitalkrav Basel II: Lån = Lån Kapitalkrav < Kapitalkrav

24 Kreditrisiko overgang til ny verden Risiko vægt Basel I Risiko vægt Basel II 100% 50% 20% 0% Stater Banker Realkreditlån boliger, kontor og forretning Erhverv, Land, Privat PD Modpart Modpartens misligholdelsessandsynlighed

25 Kreditrisiko Basel I Udlån x Risikovægt x 8% = Kapitalkrav EAD x 12,5 x K( LGD, M, PD, S) x 8% = Kapitalkrav EAD LGD M PD S Produkt Kunde Basel II - Intern rating metode (IRB)

26 PD Rating model (credit score) Produkt 1 Produkt 2 Produkt n W 1 W 2 W n Behaviour score Application scorecard W 1-W Vægt (w) 100% Behaviour Score Samlet score for modpart Application Score PD = 1+ e 1 a + b * samlet score Låneansøgning Tid

27 Bayesiansk netværk Adfærdsoplysninger (restancer mv.) Sundhed t-1 Estimation N2-fordeling Estimation multinominal Sundhed t Logistisk regression Sandsynlighed for misligholdelse t Estimation N2-fordeling Spørgeskema Regnskabsdata Profil

28 LGD model

29 CF model Eksempel: Overtrukket facilitet Limit Ikke-trukket EV = CF α 1 *Limit eller EV= CF α 2 *trukket part Trukket Eksponering

30 Datakrav Omfattende krav til datakvalitet: Relevante data og historik Vedligeholdelse og opdatering Opbevaring Langsigtede erfaringer Tabshistorik Validering

31 Operationel risiko I Nykredit Operational risiko Basis Standard Avanceret

32 OpRisk Værktøjskasse - Vision Kvalitative redskaber Kvantitative redskaber Rapportering Forretningsnødplaner Politikker og retningslinier Risk maps og KRI er Risk Self- Assessment Tabsdata Model Udgangspunkt i 5 dages ITnedbrud Hensynet til operationelle risici indarbejdet i forretningsgange og politikker Kortlægning af risikobillede ved risk mapping Definition af fremadskuende Key Risk Indicators i kritiske områder Identificere / vurdere / motivere nuværende eksponering til operationelle risici i forretningsområder Registrering af faktiske hændelser Opfølgning og vurdering af egen risikoprofil Benchmark med erfaringer fra eksterne Intern model til opgørelse af kapital baseret på -interne og eksterne data -scenarieanalyser -forretningsog kontrolmiljø

33 Oversigt søjle I, II og IV Søjle I Primære risici Kreditrisiko Markedsrisiko Operational risiko Forsikringsrisiko Solvenskrav på egne ejendomme Søjle I i alt Søjle II Andre risici Tillæg for mild recession Indtjening Omdømmerisiko Likviditetsrisiko Risikokoncentration Eksterne risici Strategiske risici Usikkerhed Søjle II i alt Søjle IV Søjle II under svær recession Tillæg for svær recession Risikokoncentration/ekstraordinære risici Generelt tillæg for usikkerhed Søjle IV i alt Ny økonomisk kapital ved svær recession (I+II+IV)

34 Historiske tab og defaults Nykredit Realkredit A/S DKK mio Antal Losses (l.a) Number of defaults with loss (r.a)

35 Nykredits scenarier Anvendte scenarier Beskrivelse Udvikling i forhold til ultimo 2006 Mild recession Svær recession BNP-vækst falder med knap 2% efter 2 år Stigende renter og faldende ejendomspriser Danske aktieindeks falder 25% på 1 år Stigende oliepriser, øget inflationært pres og stigende renter Ejendomspriser falder 20% over 3 år BNP-vækst falder til -3% p.a. efter 2 år Dansk aktieindeks falder 40% på 1 år

36 Metode Scenarie - BNP vækst - Ejendomspriser - Arbejdsløshed - Aktieindeks Nykredit Eksisterende portefølje, kapitalbehov og egenkapital Fremskrivning af udlån, indtjening og kapital Makroøkonomisk model (ADAM) Centrale risikoparametre - Kreditrisiko - Markedsrisiko Nykredits modeller Kapitalbehov -Indtjening -Balance - Egenkapital

37 Kapitalbehov og konjunkturer Kapitalbehov Søjle IV Søjle II Søjle I Mild lavkonjunktur Højkonjunktur Hård lavkonjunktur

38 Søjle III Offentliggørelse af risikonøgletal Publikation med: Data, porteføjler og modeller Risikonøgletal Risikotyper Backtest-resultater Beskrivelser Markedsdisciplin = alt relevant risikorelateret information

39 Risikoappetit Nykredit koncernen skal have en kapital, der gør det muligt at tilbyde kunderne finansielle løsninger til konkurrencedygtige priser, herunder lån mid pant i fast ejendom, under såvel gode som dårlige konjunkturer. Kapitalberedskabet skal til enhver tid understøtte en attraktiv rating af udstedte obligationer Definerer Nykredits risikoappetit Implementeringen af Basel II skal understøtte dette statement Implementering er forretningsdrevet

40 Spørgsmål?

41 Risikokomitéen Risikokomitéen består af: Koncerndirektør med ansvar for økonomi- og risikoområdet Koncernchefen Koncerndirektør med ansvar for kreditområdet Koncerndirektør med ansvar for erhvervsområdet Chefen for Markets & Asset Management Chefen for Økonomiafdelingen Chefen for Kreditafdelingen Chefen for Finansafdelingen Chefen for Risikostyring Chefen for Nykredit Banks Treasury

42 Risikokurver (erhverv) Korrelation (R) = x (1-EXP(-50 x PD))/(1-EXP(-50)) M = Σ (t x CF(t) )/ Σ CF(t), M >=1, M<=5 Løbetidsfaktor (b) = ( x log(pd))^2 Kapitalkrav (K) = LGD x (N[(1-R)^0.5 x G(PD)+(R/(1-R))^0.5 x G(0.999)]- PD) x (1-1.5 x b(pd))^-1 x (1 + (M -2,5) x b(pd)) x 1,06 Risikovægt (RW%) = x K Risikovægtede aktiver (RWA) = EAD x RW% Forklaring: N[] Fordelingsfunktionen for normalfordelingen med middelværdi 0 og varians 1 G[] Den inverse fordelingsfunkton for normalfordelingen med middelværdi 0 og varians 1 EXP[] Den naturlige eksponentialfunktion

43 CAD3 - kurver Risikovægtede aktiver (LGD 45%) 120% 100% Risikovægt 80% 60% 40% 20% Corporate SME Retail RRE Revolving 0% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% PD

Tilsyn, risikovægtede aktiver og kapital. 31. oktober 2013

Tilsyn, risikovægtede aktiver og kapital. 31. oktober 2013 Tilsyn, risikovægtede aktiver og kapital 31. oktober 2013 IRB fordele og udfordringer Med implementering af Basel II primo 2007 blev standardiserede risikovægte suppleret med muligheden for at anvende

Læs mere

Kreditporteføljemodeller og makroøkonomien

Kreditporteføljemodeller og makroøkonomien Kreditporteføljemodeller og makroøkonomien -En analyse af makroøkonomiens indvirkning på tab og hensættelser i Danske Bank fra 1980 til 2008 Kristoffer Boye CPR: 220579-XXXX Copenhagen Business School

Læs mere

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Metoder Risikoområde: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2013 4 Forventninger til 2014 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution 6 Funding 9

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET Koncernrisikorapport 2009 AKTIESELSKABET 02 Koncern-risikorapport for Arbejdernes Landsbank 2009 3 Den overordnede risikostyring 4 Kreditrisiko på kundeudlån i banken 13 Kreditrisiko på kreditinstitutter

Læs mere

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion HD i Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet 2012-2014 Specialeafhandling En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion Lavet af: Karsten Hejlskov Hedegaard studie nr. 20126549 Mette Holmegaard

Læs mere

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr.

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. En tænkt FUSION HD Finansiel Rådgivning Speciale 8. semester Aalborg Universitet Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. 20102235 Email: pelo@nykredit.dk Vejleder: Jesper Raalskov Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2006 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 6 FINANSIEL STABILITET 2006 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

Gruppevise nedskrivninger

Gruppevise nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger 8. oktober 2008 Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Program 14.00-14.15 Velkomst og introduktion til gruppevise nedskrivninger 14.15-15.00 Integration af gruppevise

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2009 Danske bank koncernen fokus bank Sampo pankki Danske Bank sverige Danske Bank danske bank danske bank skt.rusland Petersborg Sampo pank Danica Pension Realkredit Danmark Danske BANKA Nordania

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10 ÅRSRAPPORT 2008 2 Indhold Kort om Danmarks Skibskredit 4 Hovedtal 5 Årets aktiviteter 6 Udvikling i resultatopgørelse og balance 8 Forventninger til fremtiden 9 Organisation og selskabsledelse 10 Regelsæt

Læs mere

FUSIONSPLANER I VESTJYLLAND

FUSIONSPLANER I VESTJYLLAND Specialeafhandling - HD Finansiel Rådgivning, forår 2012 Vejleder Christian Farø FUSIONSPLANER I VESTJYLLAND Studienr. 20102214 Indhold English summary... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 3 Metode...

Læs mere

Finans Perspektiv Udgave nr. 2, maj 2015

Finans Perspektiv Udgave nr. 2, maj 2015 Finans Perspektiv Udgave nr. 2, maj 2015 Fortsat vækst i KPMG P/S samt fokus på finansiel lovgivning De første fire måneder af 2015 har stået i vækstens tegn for KPMG P/S. Således har vi i perioden øget

Læs mere

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t Forberedt til: Specialeopgave HDFR 2014 Aalborg Universitet Udarbejdet af: Annebeth Mortensen Dato: 30. April 2014 Studienummer: 20126494

Læs mere

En østjysk fusion. HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013

En østjysk fusion. HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013 En østjysk fusion - En tænkt situation HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og problemformulering

Læs mere

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80)

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S (Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport 2009

vestjyskbank Årsrapport 2009 vestjyskbank Årsrapport 2009 2 Ledelsesberetning Et år præget af afmatning og konsolidering 4 Strategiske og finansielle målsætninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Beretning 12 Risikostyring 20 Ansvarlighed 24

Læs mere

Nordjyske Bank og Nørresundby Bank

Nordjyske Bank og Nørresundby Bank Nordjyske Bank og Nørresundby Bank En tænkt fusion Specialeafhandling: HD i Finansiel rådgivning Dato: 30. April 2014 Opgaveløser: Klaus Lundgren Andersen og Anne Brøndum Mortensen Studienummer: 20126526

Læs mere