INVITATION INNOVATIONS SOMMERSKOLE juni Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVITATION INNOVATIONS SOMMERSKOLE. 12.-13. juni 2013. Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle"

Transkript

1 INVITATION S SOMMERSKOLE juni 2013 Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle Deltag i et festfyrværkeri af oplæg, MasterClasses og workshops. Her møder du professorer, kreative eksperter, erhvervsfolk og ikke mindst kolleger, der har særlige budskaber, vinkler og løsningsmodeller i forhold til emnerne, og. For kun 500 kr. kan du deltage i alt, hvad du kan nå på de to dage, eller du kan udvælge og tilmelde dig de arrangementer, der er spændende for dig. Vejle Kommune og Uddannelsesrådet står bag Innovations Sommerskole LÆS MERE PÅ

2 I1 WORKSHOP 12. JUNI KL OG Hands-on innovation Lars Henrik Nielsen og Eva Sommer, Spinderihallerne, Vejle Kommune Innovation er en ide, som omsættes til praksis og skaber værdi. På dette spor får du praktisk inspiration til nytænkning, du arbejder med at omsætte din ide til praksis i vores prototypeværksted, og til sidst får du feedback på værdien fra eksperter, virksomheder m.fl. I2 WORKSHOP 12. JUNI KL Mobiliser borgernes JA-hat via Facebook Indehaver Merete Due Paarup, kommunikationsfirmaet Imageconsult De sociale medier kan bruges til at skabe involvering og konstruktiv dialog med borgerne hvis det gøres på den rigtige måde. Få inspiration og praktiske råd til, hvordan du kan bruge bl.a. Facebook til at få borgerne til at være aktive medspillere og medskabere af nye løsninger. I3 MASTERCLASS 13. JUNI KL Ledelse af kreativitet på arbejdspladser Professor Lene Tanggaard, Aalborg Universitet Det hævdes fra flere sider, at vi som land skal leve af at få ideer, at turde prøve nyt og at udvikle nye og bedre produkter før andre. Men hvad gør såkaldte kreative mennesker for at være kreative, og hvordan kan arbejdspladsen blive et kreativt læringsmiljø? I4 WORKSHOP 13. JUNI KL Toolbox få nyt værktøj i innovationsværkstøjskassen Chefkonsulent Nanna Hebsgaard Lund, COK Toolbox er udviklet af COK i samarbejde med tre designere og indeholder en lang række materialer i forskellige former, farver og strukturer. Værktøjet anvender vi, når der er behov for en særlig kreativ indgangsvinkel til f.eks. ideudvikling, teambuilding og brainstorming eller som en del af et visions- eller værdiforløb. I5 WORKSHOP 13. JUNI KL Living Lab Chefkonsulent Jeppe Spure Nielsen, COK Living Lab tilbyder som innovationskoncept både et miljø for og en tilgang til brugerorienteret og åben innovation mellem flere parter, f.eks. konkretiseret i innovationssamarbejder mellem offentlige og private aktører. Derfor er konceptet interessant med kommunale briller. LÆS MERE OM DE ENKELTE ARRANGEMENTER PÅ 2

3 P1 MASTERCLASS 12. JUNI KL Krydspres inviterer til fornyelse i den offentlige styring og ledelse Adjungeret professor Klaus Majgaard, offentlig ledelse og styring, CBS Velfærdssamfundet frembyder mange krydspres og dilemmaer. Vi vil meget men ressourcerne er begrænsede. Vi vil behandle borgerne som individer men samtidig sikre ensartethed og retfærdighed. Vi vil gerne inddrage civilsamfundet men nødigt miste kontrollen. Vi vil afbureaukratisere, forenkle og slanke vores organisationer men samtidig kunne dokumentere og legitimere vores handlinger. P2 MASTERCLASS 12. JUNI KL Tværfaglighed og samarbejdsdrevet innovation Chefkonsulent Gitte Miller Balslev, ph.d., COK Gode idéer er der masser af i den offentlige sektor udfordringen ligger i at engagere de rette aktører i at realisere de rette ideer! Tidligere har innovationsteorien fokuseret på særlige aktører som innovationsfremmere eksempelvis ledere eller en særlig afgrænset gruppe medarbejdere eller brugere. P3 MASTERCLASS 12. JUNI KL Effektive udviklingsprocesser gennem kundeinvolvering! Jakob Lundholm, Portfolio Director, Danfoss A/S Kundernes stemmer skal lyttes til, genfortælles og genhøres mange gange gennem et udviklingsprojekt for at sikre det rigtige produkt, til den rigtige pris og til tiden. Alt andet er spild af tid, penge og alt for risikabelt. Hør hvordan Danfoss gjorde og skabte 30% vækst indenfor en produktkategori. P4 MASTERCLASS 13. JUNI KL Digitaliseringen af og i offentlige institutioner Professor Pernille Kræmmergaard, Aalborg Universitet, center for IT- ledelse Om den ledelsesmæssige udfordring, når der skal effektiviseres via digitale løsninger. Ifølge Pernille Kræmmergaard skal der mere end investeringer i it til for at opnå effektiviseringer via digitale løsninger. Hele tænkningen skal ændres, og skal det lykkes, kræver det nye organisatoriske strukturer, ændrede arbejdsgange, integration af processer og it-systemer, kulturændringer, innovationskraft, risikovillighed og nye former for lederskab. P5 MASTERCLASS 13. JUNI KL Hvordan kan flere borgere spille en større rolle i velfærdssamfundet? Projektchef Morten Christensen, Mandag Morgen Der er et stort potentiale i at få borgerne til at tage større ansvar for deres eget og andres liv. Det skaber bedre livskvalitet, når man kan klare sig selv frem for at være afhængig af f.eks. det offentlige. Og det kan være med til at skabe løsninger, der passer bedre til den enkelte, da borgerne bedre end det offentlige ved, hvad lige netop deres behov er. P6 MASTERCLASS 13. JUNI KL Offentlige ansatte tør ikke innovere Lektor Kristina Risom Jespersen, Århus Universitet Den offentlige sektor skal arbejde smartere og mere effektivt. De offentligt ansatte er utrygge ved innovation og har brug for at blive forsikret om, at formålet ikke er at skære ned. Dette er resultatet af et nyt forskningsprojekt, hvor man har spurgt over 8000 nordiske medarbejdere i både den offentlige og private sektor, hvad der motiverer dem til at deltage i såkaldt innovativ adfærd på arbejdspladsen. 3

4 PROGRAM ONSDAG 12. JUNI 8:00 MORGENKAFFE I PASSAGEN 8:30 VELKOMST VED KOMMUNALDIREKTØR NIELS ÅGESEN 9:00-11:00 Hands-on innovation Lars Henrik Nielsen og Eva Sommer Spinderihallerne, Vejle I1 Krydspres inviterer til fornyelse i den offentlige styring og ledelse Klaus Majgaard CBS P1 Leadership Pipeline i offentlige institutioner Thorkil Molly-Søholm Aalborg Universitet L1 11:00-12:00 VIRKELIGHEDENS I VEJLE 12:00 FROKOST I PASSAGEN 13:00-15:00 Hands-on innovation Lars Henrik Nielsen og Eva Sommer Spinderihallerne, Vejle I1 Tværfaglighed og samarbejdsdrevet innovation Gitte Miller Balslev COK P2 L2 Tillid, Scrum og Action Learning, teori og praksis Jan Rosenmeier Århus Universitet KAFFE 15: Mobiliser borgernes JA-hat via Facebook Merete Due Paarup Imageconsult I2 P3 Effektive udviklingsprocesser Jakob Lundholm, Portfolio Director, Danfoss A/S Hvis lederteams var svaret, hvad var så egentlig spørgsmålet? Martin Nielsen COK L3 16:30 AFSLUTNING OG SANDWICH 4

5 PROGRAM TORSDAG 13. JUNI 8:00 MORGENKAFFE OG HJERNEGYMNASTIK 8:30-10:30 Ledelse af kreativitet på arbejdspladser Lene Tanggaard Aalborg Universitet I3 P4 Digitalisering af og i offentlige institutioner Pernille Kræmmergaard Aalborg Universitet Strategisk ledelse i den offentlige sektor Kurt Klaudi Klausen Syddansk Universitet L4 10:30-11:30 VIRKELIGHEDENS I VEJLE 11:30 FROKOST I PASSAGEN 12:30-14:00 Toolbox Nanna Hebsgaard Lund COK I4 Hvordan kan borgerne spille en større rolle i velfærdssamfundet? Morten Christensen Mandag Morgen P5 Det personlige lederskab Paula Helth CBS L5 14:00 KAFFE 14: Living Lab Jeppe Spure Nielsen COK I5 PRODUKTIVITE P6 Offentligt ansatte tør ikke innovere Kristina Risum Jespersen Århus Universitet Psykologisk robusthed Kate Holm Sørrensen Erhvervspsykolog L6 16:00 AFSLUTNING OG SANDWICH 5

6 L1 MASTERCLASS 12. JUNI KL Leadership Pipeline i offentlige institutioner Lektor Thorkil Molly-Søholm, Aalborg Universitet En rejse ind i hjertet af offentlig ledelse med fokus på lederniveauerne: Topchef, funktionel chef, leder af ledere og leder af medarbejdere. Forelæsningen vil introducere ledelsesteorien, den Offentlige Leadership Pipeline, som giver unik indsigt i, hvad der kendetegner offentlige ledere, der lykkes og ledere, der får fiasko. L2 MASTERCLASS 12. JUNI KL Tillid, Scrum og Action Learning i teori og praksis Ekstern lektor og ledende partner Jan Rosenmeier, Lead.as Teori og praksis smelter sammen og giver en oplevelse af på kort sigt at kunne nå utroligt meget og trives samtidig. Hvordan kan det lade sig gøre, hvilke rammer skal ledelsen skabe, og hvordan påvirker tillid den stigende grad af kompleksitet i det offentlige? L3 FORSTYRRENDE OPLÆG 12. JUNI KL Hvis lederteams var svaret, hvad var så egentlig spørgsmålet? Chefkonsulent Martin Nielsen, COK Skævt indlæg om lederteamet i flere perspektiver. Ledelse er ikke er et fag for ensomme helte. Mange ledere løser deres opgaver bedst, når de er en del af et godt ledelsesteam. Men hvordan får man et hold med lutter anførere til at spille godt sammen? Et godt ledelsesteam kræver stærk vilje til at udrette noget særligt sammen. L4 MASTERCLASS 13. JUNI KL Strategisk ledelse i den offentlige sektor Professor Kurt Klaudi Klausen, Syddansk Universitet Strategier må have lige så mange facetter og være lige så fleksibel, som omverden er kompleks, flertydig og uforudsigelig. Ved at sondre mellem en række strategiske arenaer med hver deres mål, modstandere og spilleregler, bliver det muligt at fokusere strategiarbejdet og at manøvrere mellem en række muligheder og nødvendige hensyn. L5 MASTERCLASS 13. JUNI KL Det personlige lederskab Ph.d. Poula Helth, ekstern lektor, CBS En forelæsning om betydningen af, at man som leder er i direkte kontakt med sine inderste værdier og idealer. I tider med truende forandringer bliver der for alvor behov for at kunne mestre sit eget personlige lederskab og kende sine idealer. Man skal som leder gøre det beskidte arbejde og alligevel holde fast i egne idealer i processen for at være en autentisk og tillidsvækkende leder. L6 WORKSHOP 13. JUNI KL Psykologisk robusthed Erhvervspsykolog Kate Holm Sørensen Jobbet som leder kan byde på mange positive muligheder i form af indflydelse, succesoplevelser, engagement, mening og gode sociale relationer. Samtidig kan ledelsesarbejdet være slidsomt, da det stiller høje krav om at kunne rumme egne og andres følelser af usikkerhed, frustration og magtesløshed i en evig foranderlig og kompleks virkelighed. 6

7 DETALJER MÅLGRUPPE Engagerede medarbejdere, talenter og ledere fra Vejle Kommune, uddannelsesinsti tutioner i Vejle og virksomheder i Vejle KONTAKTPERSONER Søren Madsen, HR, Vejle Kommune, Lars Henrik Nielsen, Spinderihallerne, PRIS Ialt 500 kr. for begge dage TILMELDING Ansatte i Vejle Kommune skal tilmelde sig via kursusportalen - https://vejle.plan2learn.dk Øvrige skal tilmelde sig til Tilmelding sker efter først til mølle princippet Husk: Hvis du er tilmeldt, men ikke kan deltage alligevel så efterlader du en tom stol, som en anden kunne have fået glæde af. Kan man nytænke og udvikle samtidig med, at man skærer, sparer og tilpasser? Det gør vi i Vejle Kommune. Vejle er en af landets mest veldrevne kommuner, samtidig med at den i de seneste år har gennemført den kommunale sektors mest radikale satsning på bottom-up innovation. Det handler om at omsætte teori til praksis og ide til handling, at vise tillid og sætte medarbejdere i kommunen, uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne fri. Og det virker. Primært fordi vi har fokus på det og arbejder med det i fællesskab. Derfor inviteres du til to dages festfyrværkeri af oplæg, masterclasses og workshops vi kalder det Innovations Sommerskole 2013 bag det står Vejle Kommune og Uddannelsesrådet. 7

8

INNOVATIONS SOMMERSKOLE. 18.-19. juni 2014. Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle LÆS MERE PÅ WWW.VEJLE.DK/SOMMERSKOLE

INNOVATIONS SOMMERSKOLE. 18.-19. juni 2014. Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle LÆS MERE PÅ WWW.VEJLE.DK/SOMMERSKOLE S SOMMERSKOLE 18.-19. juni 2014 Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle LÆS MERE PÅ WWW.VEJLE.DK/SOMMERSKOLE FEST KOM TIL S SOMMERSKOLE Træn din innovative muskel, få ny inspiration og nye samarbejdspartnere,

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

DSR-aftale - Esbjerg

DSR-aftale - Esbjerg DSR-aftale - Esbjerg Historie og åbningsforelæsning... 2 SOCIAL MOBILITET...2 Kommunikation og organisation... 2 COACHING (1)... 2 COACHING (2)... 3 COACHING (3)... 4 DET DANSKE SPROG ER MODERSMÅLET I

Læs mere

Sommeruniversitet 2014

Sommeruniversitet 2014 Sommeruniversitet 2014 for ledere Friske vitaminer med handlekraft Ta med på Sommeruniversitetet 2014! Så er Sommeruniversitetet her igen. Fra mandag 30. juni til onsdag 2. juli 2014 har alle ledere i

Læs mere

Guide til god ledelse

Guide til god ledelse Guide til god ledelse 1 2 GUIDE TIL GOD LEDELSE Indhold Social kapital 4 5 Rum og rammer for ledelse 6 7 Kunsten at kommunikere 8 9 Sammenhængskraft 10 Facts om ledere 12 13 Ledertalenter 14 15 Eksperternes

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Få tilsendt kataloget gratis skriv til info@dpf.dk

Få tilsendt kataloget gratis skriv til info@dpf.dk organisation 2013 KATALOG KONTAKT Dansk Psykologisk Forlag Knabrostræde 3, 1. sal 1210 København K Tlf. 4546 0050 Info@dpf.dk www.dpf.dk FORLAgETS åbningstider Mandag-torsdag 8.30-16.00 Fredag 8.30-15.00

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle år. Men rykker det? Der er både medvind og barrierer, siger de 300 ledere, vi har spurgt.

Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle år. Men rykker det? Der er både medvind og barrierer, siger de 300 ledere, vi har spurgt. Tema om tillidsbaseret ledelse Offentlig Ledelse01 15 Udgivet i samarbejde mellem HK Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening Tillid 2.0 Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Ukritisk. på personlig udvikling. Selvrefleksion. er en nødvendighed. For- og bagsider af. selv-teknologi

Ukritisk. på personlig udvikling. Selvrefleksion. er en nødvendighed. For- og bagsider af. selv-teknologi Offentlig Ledelse 01 U d g i v e t i s a m a r b e j d e m e l l e m H K / Ko m m u n a l S o c i a l p æ da g o g e r n e Da n s k S o c i a l r å d g i v e r f o r e n i n g 10 Ukritisk fokus på personlig

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

Er morgendagens offentlige ledere klædt på til at sætte

Er morgendagens offentlige ledere klædt på til at sætte 1 af 5 31-08-2011 15:17 www.lederne.dk Ledelseidag.dk nr. 7, august 2011 Indholdsfortegnelse Er morgendagens offentlige ledere klædt på til at sætte en innovativ dagsorden?... sådan spørger innovationsforsker

Læs mere

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen HOVEDPUNKTER Radikal innovation er den offentlige sektors eneste svar på udgiftspresset Nye innovative velfærdsløsninger kan hjælpe politikerne med

Læs mere

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Forskningsbaseret efteruddannelse - intensive sommerskolekurser Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg Redaktion: Sommerskoleansvarlig

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Offentlig. Netværk baner vejen. Ledere i 17 kommuner løfter nu i flok i Danmarks største miljønetværk. Læs mere side 17

Offentlig. Netværk baner vejen. Ledere i 17 kommuner løfter nu i flok i Danmarks største miljønetværk. Læs mere side 17 Offentlig Ledelse03 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 Hanne og Anita i grønt makkerskab: Netværk baner vejen Ledere i 17 kommuner løfter nu i flok

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere