Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Nordfynske Ledelsesgrundlag"

Transkript

1 Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

2 Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer, og eksternt i kraft af de nye krav, kommunerne bliver mødt med fra flere sider. Tidligere optrådte kommunerne i en myndighedsrolle, hvor de traf afgørelser, som havde konsekvens for borgerne. I dag knytter kommunerne tættere bånd til borgerne. Det nære samarbejde rummer mange muligheder og perspektiver, både for borgerne og for os som kommune. Men det betyder også, at den enkelte medarbejder oftere selv træffer beslutninger i direkte samspil med borgeren. Lederens rolle bliver i den forbindelse at løse problemer og at definere den ramme, som medarbejderen træffer afgørelserne inden for. Dette ledelsesgrundlag beskriver, hvordan vi proaktivt og innovativt, skaber rammer for organisationen, medarbejdere og opgaveløsningen, så vi sammen opnår de ønskede resultater. forcerer grænser og barrierer, der hæmmer nyskabelse og innovation. leder på tværs og inviterer borgere, virksomheder og andre aktører ind i et nyskabende samarbejde. Ledelsesgrundlaget henvender sig derfor til hele organisationen. Det fortæller ledere, hvad vi i Nordfyns Kommune ser som god ledelse, og det fortæller medarbejderne, hvordan de kan forvente at blive ledet. Medarbejdere kan med ledelsesgrundlaget i hånden udfordre deres ledere og medvirke til, at der sker samarbejde på tværs af alle niveauer og områder. Som leder i Nordfyns Kommune skal du have modet til at gå nye veje og være i tæt samarbejde med borgerne om at finde den bedst mulige løsning. Det kalder vi samskabelse, og det betyder blandt andet, at du tager udgangspunkt i borgerens perspektiv og går målrettet efter de metoder, der virker. Vi skal nemlig have fokus på den værdi og effekt, vores indsatser skaber for vores målgrupper. Det giver god mening at flytte opmærksomheden fra selve ydelsen til effekten af den ydelse, vi leverer. Det handler om, at vi skal prioritere 2

3 indsatserne og turde tænke innovativt, så indsatserne skaber mest mulig værdi for borgerne. Ledelse handler især om at skabe resultater, og dem skaber du ved hjælp af ledelse, ikke alene ledelse oppefra og ned, men ledelse på alle planer, niveauer og i alle retninger. Skal det kunne lade sig gøre, skal der være en fælles forståelse af det resultat, vi tilstræber. Det kræver fælles kurs, koordinering og commitment, og derfor er ledelse et produkt af netop de tre begreber. Morten V. Pedersen Kommunaldirektør 3

4 Kurs, Koordinering og Commitment Fælles kurs, koordinering og commitment er en forudsætning for at kunne skabe organisatoriske resultater som f.eks. høj kvalitet, produktivitet, effektivitet, en høj grad af troværdighed, gode arbejdsbetingelser og trivsel. Det gælder for den enkelte organisatoriske enhed, og det gælder for organisationen som helhed. Medarbejdere træffer selv mange beslutninger i dagligdagen og sender de problemer, de ikke selv kan løse opad. Det fordrer en ny slags ledelse, i form af overblik, synliggørelse af mål, prioriteringer, fælles forståelse og relationer på tværs. Som leder skal du også kunne skabe fælles momentum i forhold til organisationens tværgående projekter og til de mange interessenter. Din og den øvrige ledelses opgave er at sikre produktion af tilstrækkelig kurs, koordinering og commitment. Der skal investeres tid på kursen og bagefter på koordineringen, så commitment sikrer løsningen på tværs af budgetter og andre rammer eller forhindringer. Det kræver ressourcer og social kapital. En høj social kapital er udgangspunktet for at kunne håndtere og imødegå forandringer med overskud. Oplevelsen af tillid, 4

5 retfærdighed og et godt samarbejde om kerneopgaven er afgørende for vores evne til at yde og levere, både som ledere og medarbejdere. Det betyder, at vi sammen arbejder målrettet på at opbygge en høj social kapital i alle vores arbejdsrelationer. Ledelse finder sted overalt og på alle niveauer. Medarbejdere leder også i visse situationer, og derfor skal du som leder også turde give slip på kontrol og turde uddelegere ansvar og kompetence. Udgangspunktet for kurs, koordinering og commitment i Nordfyns Kommune er vores kultur som arbejdsplads. En kultur som er præget af vores fire værdier: Ordentlighed Troværdighed Åbenhed Synlighed - og den høje grad af social kapital, som findes blandt os. 5

6 6

7 Ledelse under overfladen Som leder skal du have en stor robusthed. Det er nødvendigt, da der ofte er svære udfordringer og dilemmaer, som du skal kunne navigere i som leder. For eksempel stilles der krav til dig fra flere niveauer - fra din chef og dine medarbejdere, ligestillede kolleger, selve organisationen og det politiske niveau. Alle har de forventninger til, hvordan du udfylder din lederrolle, og forventningerne peger ikke altid i samme retning. Det skal du kunne tåle og håndtere. Som leder kan du heller ikke have fuld fokus på alle udfordringer på en gang. Nogle gange skal du fokusere mere på en udfordring på bekostning af en anden. Det skal du kunne acceptere. Det er blot vigtigt, at du ikke glemmer de andre udfordringer, du vender ryggen til, selv om fokus i øjeblikket er et andet sted. Du skal også være opmærksom på forskellen mellem det at være chef med et overordnet strategiske fokus og det at være leder med vægten lagt på nærvær og de personlige ressourcer hos medarbejderne. Begge roller er vigtige, men udfordringen er at vide, hvornår du kan og skal bringe den ene rolle i spil frem for den anden. Derfor skal du evne at indtage forskellige positioner og roller, som kalder på forskellige former for ledelse og fokus. Kurs, koordinering og commitment kræver med andre ord situationsbestemt ledelse med udgangspunkt i relationer. Det forventes ikke altid, at du skal lede, men at du netop sikrer fælles kurs, koordinering og commitment. For at kunne lykkes som leder og trives med ovennævnte udfordringer er det en fordel at kende egne styrker og svagheder. Det er vigtigt at kunne se indad og kende egne reaktionsmønstre. Du skal formå at lytte til dig selv og stå ved din egen integritet. Når du forstår og kan arbejde med de ubevidste psykologiske processer i dig selv, kan du bedre forstå og navigere i organisationen, hvor samme processer kan være del af handlemønstre og kultur. Ledelsesgrundlaget er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af ledere og medarbejdere med udgangspunkt i Direktionens Strategiog Udviklingsplan, Vision 2021 og Nordfyns Kommunes 4 værdier. Derudover kan du finde yderligere vedrørende din rolle, ansvar og opgaver som leder på Lederweb (www.lederweb.dk) og på kommunens intranet, herunder specifikt personalepolitikken samt strategier og politikker i øvrigt. 7

8 Desuden kan du se mere om Kurs, Koordinering og Commitment her: NRW4FDZVOXI Nordfyns Kommunes værdier Vi har et værdisæt for hvorledes vi omgås hinanden og hvordan vi vil kendetegnes af borgerne: Ordentlighed: Vi behandler hinanden med respekt og værdighed og tager hensyn til individuelle og kulturelle forskelle. Troværdighed: Vi er ærlige og optræder etisk korrekt såvel over for hinanden som over for borgere. Vi skaber godt samarbejde med borgere, kolleger og samarbejdspartnere. Åbenhed: Vi taler og lytter åbent til hinanden uden hensyn til niveau eller stilling. Vi behandler hinanden og borgerne med respekt for forskellighed. Synlighed: Vi tænker og arbejder for helheden. 8

9 9

10 Ordliste Facilitere At muliggøre/lette en proces. At hjælpe en proces igennem. Grænsekrydsende ledelse Evnen at skabe kurs, koordinering og commitment på tværs af afdelingsog områdegrænser med henblik på at opnå et højere mål eller vision. (Ibid) Innovation At se muligheder og være i stand til at føre disse muligheder ud i livet på en værdiskabende måde. (Darsø, 2011) fællesskaber og de er langt fra altid kommunale. (KL: Velfærdssamfund, version 3.0) Social kapital Den egenskab som sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt, at medlemmerne evner at samarbejde, og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed. (Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø) Værdi Kvalitet eller ideal som vurderes højt. Kerneopgave Den overordnede opgave en given organisatorisk enhed har for at skabe langsigtede effekter. Langsigtede effekter betyder i denne sammenhæng, at udførelsen af kerneopgaven skaber værdi for borgeren. (Thoft, Sørensen, Halse, Hvenegaard 2014) Resultat Det endelige udfald af vores indsatser. 10 Samskabelse Velfærdsløsninger skabes i et samspil mellem borgere, pårørende, frivillige organisationer, uddannelsesinstitutioner, private virksomheder mv. Derved skaber vi flere muligheder for deltagelse i nye

11 11

12 Nordfyns Kommune Østergade Bogense

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 3 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Ledelsesrummet magt, autoritet og kraft Ledelsesrummet Ledelsesmagt det formelle ledelsesmæssige mandat Ledelseskraft den faktiske ledelsesudøvelse

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere