Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune"

Transkript

1 Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster og kommentarer Revideret november 2012.

2 Indhold Opgraderingspolitik... 2 BILAG 1 OVERSIGT OVER SYSTEMER... 4 Fælles tværgående systemer... 4 Borgmesterens Forvaltning... 5 Familie- og beskæftigelsesforvaltningen... 6 Forsyningsvirksomhederne... 7 Skole- og Kulturforvaltningen... 7 Sundhed og bæredygtig udvikling... 9 Teknik og Miljøforvaltningen... 9 Ældre og handicapforvaltningen BILAG 2 TEKNISK BESKRIVELSE AF FÆLLES IT-PLATFORM Netværk Net teknologi Net principskitse Servere Windows Server 2003/2008R Virtualiseringsteknologi terminalemulering Backup Arkivering af data Managementværktøjer Serverteknologi Klientudstyr: pc, smartphones, tablets mv Mobilitet Klientteknologi Standard klientprogrammel Printere / 17

3 Opgraderingspolitik Som følge af den strategiske satsning på en fælles it-platform i Aalborg Kommune, så har kommunen en generel og fælles opgraderingspolitik, der har til formål at sikre, at den fælles it-platform gennemgår en løbende, planlagt og kontrolleret modernisering, således at den til stadighed kan understøtte kommunens målsætninger. Hovedprincipperne i opgraderingspolitikken er: Produkterne i den fælles it-platform opgraderes løbende; ingen produkter eller versioner heraf er låste på den fælles it-platform. Opgradering af produkter sker ikke automatisk, men besluttes af Aalborg Kommune ud fra en strategisk, økonomisk og funktionel vurdering af opgraderingens fordele og ulemper. Opgraderingspolitikken fastholdes overfor kommunens leverandører af en række kontraktformuleringer i købekontrakterne og kontraktbilagene, hvori der bl.a. fastlægges en gensidig varslingspligt på seks måneder, hvorefter en ny version skal kunne understøttes, samt fastholder, at der skal være overgangsperioder, hvor såvel tidligere som nye versioner skal understøttes. Som konsekvens af opgraderingspolitikken vil opgradering ikke være styret alene af tekniske hensyn. Ændringer i kundens infrastruktur - mindstekrav Såfremt en ny version eller ny release af systemet kræver ændringer i kundens infrastruktur eller driftsmiljø jf. bilag 2a Fakta om IT i Aalborg Kommune skal kunden varsles om sådanne ændringer senest 6 måneder før frigivelsen af den nye version eller release. Ændringer i kundens infrastruktur og driftsmiljø kan f. eks. være: - krav om nyere versioner/releases af basisprogrammel på servere og klienter, - krav om nyere versioner/releases af kontorautomatiseringsværktøjerne, - krav om nye komponenter/tilføjelsesprogrammer som forudsætning for afviklingen af systemet, - nye krav til udstyr, såvel servere som klienter. Kunden er berettiget til at foretage løbende opgraderinger til nye versioner og releases af det basisprogrammel, på såvel servere som klienter, der indgår i kundens infrastruktur og driftsmiljø, herunder også det basisprogrammel, der er forudsætning for systemets rette afvikling jf. bilag 2a Fakta om IT i Aalborg Kommune. Sådanne ændringer kan f.eks. være: - krav om nyere versioner/releases af basisprogrammel på servere og klienter, - krav om nyere versioner/releases af kontorautomatiseringsværktøjerne, - krav om nye komponenter/tilføjelsesprogrammer som forudsætning for afviklingen af systemet, - nye krav til udstyr, såvel servere som klienter. 2 / 17

4 Såfremt kunden planlægger en sådan opgradering af det basisprogrammel, der er afgørende for systemets funktion, skal kunden varsle leverandøren herom senest 6 måneder før opgraderingen. Herefter skal leverandøren senest 6 måneder efter kundens varsling sikre at systemet kan afvikles på det opgraderede basisprogrammel, med mindre andet aftales mellem kunden og leverandøren. 3 / 17

5 Bilag 1 Oversigt over systemer Det følgende er en oversigt over de væsentligste systemer i Aalborg Kommune. Fælles tværgående systemer Systemnavn Formål Leverandør DPR Decentralt personregister CSC Web-faktura (Navision) Leverandørportalen edoc E-handels, fakturerings og bogføringsystem Indeholder Web-bogføring, Webfakturering og Web-ehandel, der er brugernes adgang til systemet Portal hvor leverandørerne kan oprette og vedligeholde elektroniske varekataloger Kommunens primære og fælles ESDH-system Elbek og Vejrup Elbek og Vejrup Fujitsu Decentral CVR Decentral kopi af CVR-registret - indeholdende alle virksomheder i Danmark IT-Centret Output Management Fjernprintsystem Itella Information A/S FLD Anlægskartotek - Grafisk brugergrænseflade Boliglån Structura Fælles LønDatakontor løn og personalepolitiske statistikker System til registrering og værdiansættelse af kommunens anlægsaktiver System til administration af kommunens beboerindskudslån, herunder udbetaling, renteberegning samt opgørelse af statsrefusion Structura Areal Structura Byggesag Structura Ejendomsskattelån Structura Ejer og Ejer Kvik KL Udbetaling Udbetalingssystem Opus Koncernløsning Pakke til Økonomi, Løn, Personale/HR Ledelsesinformation, Ressourcestyring og E-handel 4 / 17

6 Ovenstående indeholder en række moduler Opus Debitor Debitor og opkrævningssystem Opus Brugerstyring System til administration og styring af roller og autorisationer i OPUS Opus overblik Opfølgning på løn og personalepolitik LOS Linje Organisationssystem - oversigt over kommunens organisation til brug i bla. brugerstyring og adgangskontrol KPS blanketter Blanketsystem Kruse Print Microsoft Office 2007 Kontorpakke Microsoft Microsoft Lync 2010 Kommunikationsværktøj Microsoft Aalborgkommune.dk Kommunens fælles hjemmeside Microsoft / ITcentret KLIK Kommunens fælles intranet Microsoft /Webtop/ IT- Centret BS+ Betalingservicesystem PBS Danmark Schultz lovguide Lovsystem Schultz EGKommuneinformation Navision Attain Overenskomster og KL s kommentarer hertilkl s budgetvejledning Centralt finanssystem for kommunen Sense IT Borgmesterens Forvaltning Systemnavn Formål Leverandør Planbook Mødebestilling Ikon Informatik Unik Bolig 3 Husleje system - styrer udledning og forpagtning af kommunale ejendomme og jorde. Benyttes også af Ældre og handicapforvaltningen til udlejning af ældreboliger Unik Systemdesign 5 / 17

7 Familie- og beskæftigelsesforvaltningen Systemnavn Formål Leverandør Sygesikringssystem Styring og bestilling af sygesikringskort CSC Digora Digital røngten GE Healthcare Kjour Overblik, indberetning og styring af misbrugsområdet InfoShare IST Dagplejemodul Holde styr på dagplejere og børn IST Danmark Extens Pladsanvisning Pladsanvisningssystem IST Danmark BFA Journalmodeller Dokumentsilo til Børne- og Familieområdet It-centret Ressourceprofil Dokumentsilo til jobcenterområdet It-centret Arbejdsmarkedssystem Overblik og styring af sager i Jobcentret It-centret Barselsorlovssystem Beregning af barselsorlov It-centret Børn og Unge Systemet Styring af foranstaltning og visitation It-centret Sundhedsplejesystem Styring af sundhedsplejeområdet It-centret Aktiv SAG KLIENT OnDemand Social Pension Boligstøtte Ejendomsskattelån BYS UHB Skat forskud S&A System til beregning og udbetaling af kontanthjælp Giver advis og overblik over borgernes sager i kommunen Mulighed for at se lister og breve sendt til borgere Beregning og udbetaling af pensionsydelser Beregning og udbetaling af boligydelse og boligstøtte Beregning og udbetaling af børnefamilieydelse Beregning, opkrævning og udbetaling af underholdsbidrag Overblik over borgerens sager i kommunen TM Tand Styring af tandplejen TM Tand 6 / 17

8 Forsyningsvirksomhederne Systemnavn Formål Leverandør Termis FJV Netberegning fjernvarme 7-T Aquis Netberegning vand 7-T Fjernvarme SRO Styring, regulering og overvågning ABB Web Team Central kalenderportal AddOn Products Autocad Teknisk tegning Autodesk Infor EAM vedligeholdelsessystem Infor Cognos Ledelsesinformation EG Xellent (Axapta) forbrugsafregning EG Utility WebKlik Elektronisk timeseddel Elbek og Vejrup Navision {Forsyningsvirksomhederne} Økonomi og ressourcestyring Elbek og Vejrup GeoEnviron Miljøinformation GeoKon ArcGIS Geografisk Informationssystem Informi Gis Defgo.net Expert Spørgeskema-system Interresearch Gassystem Registrering af komponenter IT-Centret Arbejdsseddelsystem Arbejdssedler renovation IT-Centret Renosys affaldsordninger IT-Centret Panda Fjernaflæsning af forbrugsmålere Energi Modulex Ariadne Elektroniske skilte Modulex Scan vægt Vægt (renovation) Scan Vægt Call center system Call center, voice response mv. Netdesign Network Engineer Fibernet dokumentation Telcordia Dantid flekssystem Dansk Tidskontrol forsyning.dk Hjemmeside AM Interactive OIM Brugeradministration Logica Skole- og Kulturforvaltningen Systemnavn Formål Leverandør (udgået) SkoleIntra DDElibra (Bibliotekssystem) Intranet/videndelingsystem til grundskoleområdet Aflevering og sortering af materialer, selvbetjening, administration af Axiell bibliotek 7 / 17

9 lånere, statistikberegning mv. EZ-proxy Autentificering af lånere i forhold til hjemmebrug af onlineabonnementer Axiell bibliotek Booking 2000 booking af publikumspc'er CRC-data Integra Internetbaseret bibliotekssystem DBC Medier Qlikview PlanBooK Fritid statistikberegninger bibliotekssystem Booking af haller og foreningsoplysninger Fortuna IT Ikon Informatik PlanBooK Musikskole Administration af musikskole Ikon Informatik PlanBooK Ungdomsskolen Administration af ungdomskole - tilmeldinger til knallertskole, øvrige hold, læreradministration Ikon Informatik PlanBooK PUV Kursusadministration af lærerkurser Pædagogik og Udvikling - samt Aktiv Sommer Ikon Informatik Planbook bibliotek bookning af lokaler Ikon Informatik PPR-system Økonomisystemet for elever med særlige behov System for To-sprogede (PPR) System for To-sprogede (Afd. For 2- sprogede unge) Elev Statistik-modul for ydelser i PPR samt tids- og kørselsregistrering for medarbejderne Økonomistyring af elever med særlige behov Undervisningstilbud til to-sprogede elever på alle skoler og dus'er i AAK Administration af kursustilbud for 2-sprogede unge samt økonomi i forhold til Familie- og Beskæftigelsesforv.Børn og unge op til 25 år Elevadministration for skolerne IT-Centret IT-Centret IT-Centret IT-Centret Matrix Planlægning af læreres arbejdstid Forhandling Bruges til lønforhandlinger/beregninger af løn 2-sprog Bruges til brevkommunikation til 2- sprogede elever - Udskrifter af breve på forskellige sprog Mercator Institution Planlægning af Duspædagogers ar- Mercator 8 / 17

10 bejdstid UV-Data Ungdommens Uddannelsesvejledning UV Data Foreningsregister Administration af foreninger m.m. Ved ikke Sundhed og bæredygtig udvikling Systemnavn Formål Leverandør Arbejdsmiljøudvalgssystem Styring af arbejdsmiljøorganisation IT-Centret (medlemmer / uddannelse) Arbejdsskadesystem Aston BST system AK Easy TR-Bus Køreplansystem Sagsstyring og statistik for arbejdsskader Sagsstyring / tidsregistrering af arbejdsmiljø- og rengøringsrådgivningssager Elektronisk anmeldelse af arbejdsskader Udskrivning af køreplantavler til stoppesteder for by- og metrobusser IT-Centret IT-Centret IT-Centret Trapeze Teknik og Miljøforvaltningen Systemnavn Formål Leverandør Basal System til Kvalitetsledelse Basal Kvalitet & Miljø ApS Brandsoft Kirkegårdssystem Danmarks Miljøportal Readsoft Forms System til håndtering af gravsteder og begravelser Indgangsportal til forskellige miljøsystemer, bl.a. Husdyrgodkendelse Indscanning og behandling af arbejdssedler for "mark-personale" i TME. Brandsoft DMP Elbek og Vejrup Navision Attain TM Økonomi- og ressourcestyring Elbek og Vejrup Geo Environ Miljøinformationssystem Geokon ArcGis (ESRI) Kommuneplan Håndtering og arkivering af stedbestemt information (geografi) Registrering af nye Lokal- og Kommuneplaner Informi IT-Centret -StructuraByggesag System til byggesagsbehandling 9 / 17

11 ESR BBR-Kommune Ejendoms og Miljødatabasen Adobe Creative Suite ScanToPDF Ejendomsregister indeholdende oplysninger om ejerforhold, matrikulære forhold, vurderinger og ejendomsskatter Indgangsportal til behandling af BBR-ejermeddelelser og adresser Muliggør dataudtræk fra BBR, ESR samt Plan- og Krydsreference registeret. Diverse projekterings- og designopgaver Indskanning af historiske byggesager PC-Ware ScanToPDF P-info Informationssystem vedr. ledige p- pladser Siemens Solvision IGSS, styring af krematorieovne Vinterman Vejman System til styring, overvågning og afregning af P-automater Styring af krematorieovne på Østre Kirkegård System til støtte omkring administration af vintertjeneste Administrativ, teknisk og økonomisk styring af vejnettets drift og vedligeholdelse. TTS Ved ikke Vejdirektoratet Vejdirektoratet Trafikman Indberetningssystem til trafikken.dk Vejdirektoratet Autocad, Map og Civil (Autodesk) Projektering Via Nova MediaFire Overførsel af store filer MediaFire.com Digital Tinglysning Tinglysning m.m. Tinglysning.dk Ældre og handicapforvaltningen Systemnavn Formål Leverandør Vagtplan Master Catering System Ressource- og personaleplanlægningsværktøj Planlægningsværkstøj til styring af borgere der modtager mad, kørsel af mad, råvarer og opskrifter etc. Master Data Rambøll Care Omsorgssystem Rambøll Informatik 10 / 17

12 AS2007 Anvendes til afregning og administration mellem kommunerne og de nye regioner WM Data 11 / 17

13 Bilag 2 Teknisk beskrivelse af fælles it-platform Netværk It-arbejdspladserne i Aalborg Kommune er placeret på en række geografisk adskilte lokationer. Hovedparten af arbejdspladserne er placeret i et LAN, men der er også installeret et større antal arbejdspladser, hvor der på hver lokation kun er en enkelt, eller kun ganske få it-arbejdspladser. En stor del af kommunens LAN er forbundet via Aalborg Kommunes eget lysledernet. Dette net er etableret som et højhastighedsnet med hastigheder mellem 1 og 10 Gbit og bliver i stort omfang også benyttet til Aalborg Kommunes interne telefonkommunikation. Lysledernettet sikrer, at de kommende, mere kommunikationstunge løsninger, kan etableres uden forøgelse af driftsudgifterne til kommunikation, set i forhold til de tidligere driftsudgifter, hvor man udelukkende brugte lejede linier. WAN forbindelser anvendes, hvor der ikke er etableret højhastighedsforbindelser. Her benyttes enten faste, lejede 2 Mbit forbindelser eller xdsl forbindelser i et lukket MPLS netværk. De enkelte LAN er opbygget som Ethernet baseret på PDS-kabling. Alle kommunens arbejdspladser har adgang til Internet og via fast 200 Mbit forbindelse. Kommunens netværk er beskyttet af fire firewalls i cluster, der filtrerer trafik til og fra kommunen, således er der kun åbnet for de absolut mest nødvendige trafiktyper til og fra kommunen. Aalborg Kommunes netværk har et backbone bestående af en gigabit fiberring. Denne ring forbinder 47 strategisk placerede lokationer. Udover fiberringen, anvendes der fiber på henholdsvis 100 Mbit samt meget få 2 Mbit WAN forbindelser. Til lokationer, hvor der kun er en enkelt eller meget få brugere, anvendes der xdsl i MPLS af typen KIK ADSL eller FlexTotal. På de enkelte lokationer anvendes der lag 2 switch-teknologi med Power over Ethernet på alle nye lokationer. Fibernettet udbygges løbende med nye lokationer. Medio 2012 er det samlede fibernet på 500 km. Net teknologi Net Et fiber backbone bestående af 1 Gbit til 10 Gbit lysledere. Op mod dette backbone er de enkelte lokationer opkoblet med 100 Mbit eller 1 Gbit fiber, hvor dette er muligt. Til de lokationer, hvor der ikke er fiber, anvendes der lejede kredsløb fra TDC. Til institutioner med 1 eller 2 brugere, samt hjemmearbejdspladser anvendes der HomeDuo eller Extrabase et lukket MPLS netværk. Hastigheden er op til 50000/5000 Kbit. Der findes 681 forskellige fysiske adresser som anvender denne form for opkobling. Heraf er der 41 lokationer som anvender 10/20/25 Mbit i MPLS. Der er også mulighed for tilgang til kommunens netværk med en token løsning(g-on), fra en privat pc. Netværk er baseret på 100baseT, 100BaseFX, 1000BaseT, 1000BaseT, 1000Base- SX/LX og 10GbE på multimode eller singlemode via SFP+. Netværkstype Ethernet er baseret på PDS struktureret kabling kategori 5E og 6. Kablerne er dobbeltkabler, der benyttes til data og telefoni. Kablerne er UTP (Unshielded Twisted Pair). Krydsfelterne er forbundet med fiber. Alle lokationer anvender mindst 100 Mbit switche. 12 / 17

14 Krydsfelter Lokationer Udtag Aktive komponenter Standarder Krydsfelterne er opbygget i 19 rackskabe med forskelligartet opbygning mht. dokumentation og opmærkning. Dokumentation foreligger pr. lokation på bygningstegninger og der foreligger målerapporter over eksisterende kabeltrækninger. Aalborg Kommunens MAN består af fysisk forskellige adresser, hvor de 383 adresser er pc er stillet til rådighed i hjemmet. Antallet af pc er på de enkelte lokationer svinger fra 1 til 15 på de mindre lokationer, og fra 13 til omkring 500 på de største lokationer. Lokationerne er indbyrdes forbundet med hhv. routere, switche og ADSL routere opkoblet til en central router. Selvbetjeningsløsninger og lignende løsninger, der skal kommunikere med det interne net kan kun få adgang via sikrede, krypterede web-service kald igennem en XML-firewall af typen IBM WebSphere DataPower XML Security Gateway XS / 17

15 Net principskitse Internet Internet router Firewall Firewall Virus scanner Aalborg Kommunes Administrative netværk PC Windows XP UNIX server Windows 2003 server Windows 2008 server CAP/IP router GPRS router KiK IP router Kundenet TN3270 & TCP/IP GPRS KiK IP Net KiK IP router PC 14 / 17

16 Servere Servere i Aalborg Kommune er baseret på Windows 2003/2008/2008R2, UNIX (Ældre- og Handicapforvaltningen to UNIX servere med Oracle, som driver forvaltningens Care- og Vagtplansystemer). Windows 2003/2008 anvendes som platform for it-infrastrukturen og som platform for applikationsafvikling. Windows Server 2003/2008R2 Windows Server 2003/2008R2 anvendes på kommunens servere, og er således den primære platform for kommunen. Alle nye servere baseres på Windows 2008 R2 Server. Windows serverne fungerer i dag som følgende servere: Fil/print, IIS, systemovervågning, SQL, Oracle, CMS, Axapta, Exchange, Navision, GIS, SMS, ESDH, Sharepoint m.v. Kommunens infrastruktur på serversiden bygger således udelukkende på Windows platformen og består i dag primært af: Active Directory (AD), DNS, WINS og Exchange Virtualiseringsteknologi Der benyttes VMWare VI4/5 koncept for virtualisering af servere. Dette koncept baseres på HP EVA storage systemer. Storage systemerne er spejlet og placeret på to fysisk adskilte lokationer. Virtualiseringen består ligeledes af et antal stand-alone servere til håndtering af test servere og mindre vigtige servere terminalemulering Adgang til Mainframe foretages via Nexus Backup Der anvendes generelt HP Data Protector, MS DPM og Quest vranger som centrale backup systemer. Systemerne er bygget op, om et antal centralt placeret backup servere og et central Tape Library, samt et central disk library. Sikkerhedskopiering foretages via SAN/ethernet netværk. Arkivering af data Til offload af fil servere benyttes HP File Archiving software. Dette system håndterer offload af fildata. Der arbejdes pt. med fastsættelse af arkiveringspolitikker som en del af ILM koncept. Managementværktøjer Der bruges i Aalborg Kommune forskellige værktøjer til overvågning og drift af det decentrale udstyr. Til drift, support og overvågning af netværk og servere anvendes SCOM 2007, Solarwinds, Procurve Manager Plus, IBM Director, HP Storage Essentials samt HP System Insight Manager. Til drift, support og overvågning af printere anvendes WebJetAdmin. Til drift og support af pc er anvendes SCCM 2007 R3, Insight Management Agent samt egenudviklede management systemer Serverteknologi Servermodeller / Antal HP Proliant: DL320s, DL560, DL580, DL360, DL365, DL380,DL385, ML530, 520 stk. 15 / 17

17 ML370, ML350, ML530, BL460 Operativsystem Windows Server 2003/2008 Windows 2003 R2 SP2. Windows 2008 R2 RAM Disk 0,5 96 Gb GB fysiske diske. HP EVA SAN med 50 TB diskplads i et spejlet disaster tolerant setup. Alle logiske diske er lavet i hardware RAID. CD-rom Internal SCSI/ATAPI Net Standardsystemer der bl.a. afvikles på serverne Gigabit SQL-, SMS-, HP Data Protector, MS CMS-, Oracle, Navision, Xellent, Exchange, Sharepoint, Axapta Klientudstyr: pc, smartphones, tablets mv. Klienterne i Aalborg Kommune er baseret på pc er med Windows 7 64-bit. Pc-arbejdspladsen er implementeret med det mål, at arbejdsopgaverne skal kunne løses baseret på de muligheder, som pcteknologien giver mulighed for. Det forventes derfor på sigt, at arbejdsopgaverne bliver udført via integrerede løsninger, og at den bagvedliggende teknologi ikke er synlig for brugerne. Til automatiseret distribution af nye softwareversioner, opdateringer og fejlrettelser benyttes Microsoft SCCM. Distributionspakker udarbejdes som Windows Installer baserede MSI pakker. Aalborg Kommune har en bred, men forholdsvis ny (max. 4 år gamle), generation af forskellige pc er. Det er hovedsageligt HP og Dell pc-modeller på det administrative net Mobilitet Aalborg Kommune anvender Windows Mobile enheder samt Apple iphones. De forbindes til netværket via en lukket Mobildata (GPRS, UMTS, HDSPA) løsning, der sikrer, at enhederne kan koble op til Aalborg Kommunes netværk. Til administration af enhederne anvendes Microsoft Exchange Server 2007 samt Apples MDMløsning. De mobile enheder anvendes primært til synkronisering af PIM data og/eller Mobile Care.. Apple ipads anvendes, hvor der kræves mobilitet til post/kalender og i forbindelse med mødeaktivitet (edagsorden). Klientteknologi Antal net-opkoblede pc er 7100 RAM Harddiske Fra 512 MB (mindste krav til nye maskiner er 4GB) Størrelser fra 40 GB og op til 250 GB. Skærme Fra 17 til 24 Antal Windows Mobile/iPhone / 17

18 klientprogrammel Programprodukt Windows Outlook MS Office Standard Version Windows 7 64 bit, Windows XP SP3 under udfasning 2007 SP SP3 McAfee (Virusscanner) 8.8 Nexus3270 (3270-kommunikation) 4.58 Browser IE 7.0/8.0 Printere På kopisiden anvendes Konica Minolta og Ricoh kopimaskiner, disse maskiner benyttes også i stor grad som printere. Printere Netværksprintere (HP Laserjet, HP Color Laserjet, HP Business Inkjet, HP OfficeJet Pro mfl.) Kopimaskiner (Konica Minolta og Ricoh Aficio) Lokalt opkoblede printere (Diverse HP printere) Øvrige (Plottere og andre specialprintere) Antal I alt 2050 Derudover benyttes ysoft SafeQ som follow me / Skyprint løsning, og NetAphor SiteAudit til forbrugsdataindsamling og monitorering af Aalborg Kommunes Grøn Print politik. Grøn Print politikken går ud på at vi printer i sorthvid samt på begge sider af papiret hvor det kan lade sig gøre. Samt at medarbejderen skal tage et aktivt valg hvis man ønsker at printe i farver/enkeltsidet. Den administrative del af Aalborg kommunes samlede print/kopi volumen ligger på ca. 45 millioner A4 print om året. 17 / 17

Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland

Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Side 1 af 18 Revisionshistorie Redaktør: Peder Thorsø Lauridsen (PTL), it arkitekt, Arkitektur

Læs mere

Datalandskab: Oversigt over kommunernes IT-systemer

Datalandskab: Oversigt over kommunernes IT-systemer Datalandskab: Oversigt over nes IT-er Datalandskabet er en oversigt over kommunale er. De er, der er listet i datalandskabet, er primært er, hvor data fødes og ikke fx ESDH er og selvbetjeningser I forbindelse

Læs mere

Region Mitjyllands IT miljø

Region Mitjyllands IT miljø Regionshuset Århus It-Udvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 5003 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 1-12-2011 Bilag 2.1 Region Mitjyllands IT miljø Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE. Hold: 07SV7101DF Martin Gertsen Kristjan Nielsen

19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE. Hold: 07SV7101DF Martin Gertsen Kristjan Nielsen 19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE ODENSE TEKNISKE SKOLE Martin Gertsen Kristjan Nielsen Indholdsfortegnelse INDLEDNING / PROBLEMFORMULERING... 2 BESKRIVELSE AF SUPPORT DANMARK... 3 IT I VIRKSOMHEDEN... 4

Læs mere

1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2. 2. Målsætninger for strategiperioden... 6. 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni...

1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2. 2. Målsætninger for strategiperioden... 6. 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni... IT STRATEGI 2013-2016 Indhold 1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2 2. Målsætninger for strategiperioden... 6 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni... 6 2.2. Digital Diplomacy, kommunikation

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

HSN. Hedensted Skole Net Spørgsmål og svar i forbindelse med

HSN. Hedensted Skole Net Spørgsmål og svar i forbindelse med Tilbudsgrundlag vedr. HSN d. 22-03-2007, kl. 14:20 HSN Hedensted Skole Net Spørgsmål og svar i forbindelse med Tilbudsgrundlag vedrørende etablering af og support på system til central styring, udrulning

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010.

ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010. ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010. Business Consulting Introduktion Tendenser i den danske energi- og forsyningssektor En komparativ undersøgelse af de førende ERP-løsninger til

Læs mere

Bilag 2, Kundens IT Miljø

Bilag 2, Kundens IT Miljø Bilag, Kundens IT Miljø Version Ændringer Dato.1 Punkt 1.1 udgået Ændringer i: 06-0-014 - Punkt 1 - Punkt - Punkt.1 - Tabel i punkt.1 - Punkt.. - Punkt..5 - Punkt..7 - Punkt..8 - Punkt..9 - Punkt..10 -

Læs mere

Omkostningsmodel Opgørelse af interne omkostninger til it-drift

Omkostningsmodel Opgørelse af interne omkostninger til it-drift Omkostningsmodel Opgørelse af interne omkostninger til it-drift Version 1.0 10. maj 2013 Copyright Zangenberg Analytics 2013 Zangenberg Analytics har alle rettigheder til indholdet i dette dokument Citat

Læs mere

UNIFIED COMMUNICATION Styrk virksomhedens kommunikation med de rette IT-værktøjer IT INFRASTRUCTURE. Kompetencer og ydelser

UNIFIED COMMUNICATION Styrk virksomhedens kommunikation med de rette IT-værktøjer IT INFRASTRUCTURE. Kompetencer og ydelser UNIFIED COMMUNICATION Styrk virksomhedens kommunikation med de rette IT-værktøjer IT INFRASTRUCTURE Har din virksomhed en sund infrastruktur? Kompetencer og ydelser Dansupport hjælper dig til den optimale

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting 2015 1.1 09.03.2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter 2014 IT-SERVICEKATALOG CPH Servicecenter 1 Forord Nærværende servicekatalog beskriver de ydelser, som IT-Servicecentret leverer. IT- Servicecentrets primære opgaver kan ses i bilag til samarbejdsaftalen

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Indholdsfortegnelse over bilag A-I

Indholdsfortegnelse over bilag A-I Indholdsfortegnelse over bilag A-I Bilag A CETS organisationsbeskrivelse... 2 Bilag B Svendborg Kommunes IT miljø... 3 Bilag C Virksomhedsbeskrivelse... 10 Bilag D Tro og love erklæringer... 11 Bilag E

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Nyt CVU for Fyn, Vejle og Jelling. Oplæg til it-strategi og -handlingsplan

Nyt CVU for Fyn, Vejle og Jelling. Oplæg til it-strategi og -handlingsplan Nyt CVU for Fyn, Vejle og Jelling Oplæg til it-strategi og -handlingsplan September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og anbefalinger 1 2. Indledning 3 2.1 Baggrunden for it-strategiarbejdet 3 2.2 CVU

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S Front-data Danmark A/S Revisionserklæring (ISAE 3402, type 2) vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af hostingcenter. December 2011 1. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2.,

Læs mere

Politikerhåndbog 2014

Politikerhåndbog 2014 Politikerhåndbog 2014 Indhold og forord Indhold Forord... 5 Læsevejledning... 6 Tværgående politikker - demokrati:... 7 Politisk arbejdsform... 7 Syddjurs Kommunes visioner:... 8 Politisk besluttede forandringer...

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Netværksprojekt. Projektdeltagere: Henrik Hansen. Kristjan Nielsen. Martin Gertsen. Ognjen Grgic. Rasmus Dal

Netværksprojekt. Projektdeltagere: Henrik Hansen. Kristjan Nielsen. Martin Gertsen. Ognjen Grgic. Rasmus Dal Netværksprojekt Projektdeltagere: Henrik Hansen Kristjan Nielsen Martin Gertsen Ognjen Grgic Rasmus Dal Indholdsfortegnelse Indledning og resume...4 Kravspecifikation...6 Tidsplan...7 Firma analyse...9

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse

FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fredericia Kommunes arkitekturmodel... 2 Den digitale Kommunes krav til fremtidige IT-anskaffelser... 2 Forretningsmæssige krav... 2 Krav til IT-arkitektur... 3 a) at det pågældende

Læs mere

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav Indledning... 3 Risikofaktorer - her er der fare for at miste fortrolige data/dokumenter... 3 Vejledningens formål... 3 Vejledningens

Læs mere

Vejledning til IT-forretningsanalyse

Vejledning til IT-forretningsanalyse Vejledning til IT-forretningsanalyse Denne vejledning hjælper med at få stillet de nødvendige spørgsmål om kundens IT-løsning, så du efterfølgende kan rådgive om forbedringer, sikkerhed og nye måder at

Læs mere

ipad med Retina-skærm

ipad med Retina-skærm Er der sammenhæng mellem Virksomhedens trusselsbillede og IT sikkerhed? side 8 Hvordan administrerer og vedligeholder du dine mobile devices? Side 12 Farverig Flügger vælger 2waysIT til deres HP printløsning.

Læs mere

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde. Generelt

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde. Generelt Opdateret januar 2014 CAS Bilag 3 til samarbejdsaftalen IT Samarbejde Generelt IT afdelingen varetager på vegne af de deltagende skoler Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne.

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere