Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune"

Transkript

1 Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster og kommentarer Revideret november 2012.

2 Indhold Opgraderingspolitik... 2 BILAG 1 OVERSIGT OVER SYSTEMER... 4 Fælles tværgående systemer... 4 Borgmesterens Forvaltning... 5 Familie- og beskæftigelsesforvaltningen... 6 Forsyningsvirksomhederne... 7 Skole- og Kulturforvaltningen... 7 Sundhed og bæredygtig udvikling... 9 Teknik og Miljøforvaltningen... 9 Ældre og handicapforvaltningen BILAG 2 TEKNISK BESKRIVELSE AF FÆLLES IT-PLATFORM Netværk Net teknologi Net principskitse Servere Windows Server 2003/2008R Virtualiseringsteknologi terminalemulering Backup Arkivering af data Managementværktøjer Serverteknologi Klientudstyr: pc, smartphones, tablets mv Mobilitet Klientteknologi Standard klientprogrammel Printere / 17

3 Opgraderingspolitik Som følge af den strategiske satsning på en fælles it-platform i Aalborg Kommune, så har kommunen en generel og fælles opgraderingspolitik, der har til formål at sikre, at den fælles it-platform gennemgår en løbende, planlagt og kontrolleret modernisering, således at den til stadighed kan understøtte kommunens målsætninger. Hovedprincipperne i opgraderingspolitikken er: Produkterne i den fælles it-platform opgraderes løbende; ingen produkter eller versioner heraf er låste på den fælles it-platform. Opgradering af produkter sker ikke automatisk, men besluttes af Aalborg Kommune ud fra en strategisk, økonomisk og funktionel vurdering af opgraderingens fordele og ulemper. Opgraderingspolitikken fastholdes overfor kommunens leverandører af en række kontraktformuleringer i købekontrakterne og kontraktbilagene, hvori der bl.a. fastlægges en gensidig varslingspligt på seks måneder, hvorefter en ny version skal kunne understøttes, samt fastholder, at der skal være overgangsperioder, hvor såvel tidligere som nye versioner skal understøttes. Som konsekvens af opgraderingspolitikken vil opgradering ikke være styret alene af tekniske hensyn. Ændringer i kundens infrastruktur - mindstekrav Såfremt en ny version eller ny release af systemet kræver ændringer i kundens infrastruktur eller driftsmiljø jf. bilag 2a Fakta om IT i Aalborg Kommune skal kunden varsles om sådanne ændringer senest 6 måneder før frigivelsen af den nye version eller release. Ændringer i kundens infrastruktur og driftsmiljø kan f. eks. være: - krav om nyere versioner/releases af basisprogrammel på servere og klienter, - krav om nyere versioner/releases af kontorautomatiseringsværktøjerne, - krav om nye komponenter/tilføjelsesprogrammer som forudsætning for afviklingen af systemet, - nye krav til udstyr, såvel servere som klienter. Kunden er berettiget til at foretage løbende opgraderinger til nye versioner og releases af det basisprogrammel, på såvel servere som klienter, der indgår i kundens infrastruktur og driftsmiljø, herunder også det basisprogrammel, der er forudsætning for systemets rette afvikling jf. bilag 2a Fakta om IT i Aalborg Kommune. Sådanne ændringer kan f.eks. være: - krav om nyere versioner/releases af basisprogrammel på servere og klienter, - krav om nyere versioner/releases af kontorautomatiseringsværktøjerne, - krav om nye komponenter/tilføjelsesprogrammer som forudsætning for afviklingen af systemet, - nye krav til udstyr, såvel servere som klienter. 2 / 17

4 Såfremt kunden planlægger en sådan opgradering af det basisprogrammel, der er afgørende for systemets funktion, skal kunden varsle leverandøren herom senest 6 måneder før opgraderingen. Herefter skal leverandøren senest 6 måneder efter kundens varsling sikre at systemet kan afvikles på det opgraderede basisprogrammel, med mindre andet aftales mellem kunden og leverandøren. 3 / 17

5 Bilag 1 Oversigt over systemer Det følgende er en oversigt over de væsentligste systemer i Aalborg Kommune. Fælles tværgående systemer Systemnavn Formål Leverandør DPR Decentralt personregister CSC Web-faktura (Navision) Leverandørportalen edoc E-handels, fakturerings og bogføringsystem Indeholder Web-bogføring, Webfakturering og Web-ehandel, der er brugernes adgang til systemet Portal hvor leverandørerne kan oprette og vedligeholde elektroniske varekataloger Kommunens primære og fælles ESDH-system Elbek og Vejrup Elbek og Vejrup Fujitsu Decentral CVR Decentral kopi af CVR-registret - indeholdende alle virksomheder i Danmark IT-Centret Output Management Fjernprintsystem Itella Information A/S FLD Anlægskartotek - Grafisk brugergrænseflade Boliglån Structura Fælles LønDatakontor løn og personalepolitiske statistikker System til registrering og værdiansættelse af kommunens anlægsaktiver System til administration af kommunens beboerindskudslån, herunder udbetaling, renteberegning samt opgørelse af statsrefusion Structura Areal Structura Byggesag Structura Ejendomsskattelån Structura Ejer og Ejer Kvik KL Udbetaling Udbetalingssystem Opus Koncernløsning Pakke til Økonomi, Løn, Personale/HR Ledelsesinformation, Ressourcestyring og E-handel 4 / 17

6 Ovenstående indeholder en række moduler Opus Debitor Debitor og opkrævningssystem Opus Brugerstyring System til administration og styring af roller og autorisationer i OPUS Opus overblik Opfølgning på løn og personalepolitik LOS Linje Organisationssystem - oversigt over kommunens organisation til brug i bla. brugerstyring og adgangskontrol KPS blanketter Blanketsystem Kruse Print Microsoft Office 2007 Kontorpakke Microsoft Microsoft Lync 2010 Kommunikationsværktøj Microsoft Aalborgkommune.dk Kommunens fælles hjemmeside Microsoft / ITcentret KLIK Kommunens fælles intranet Microsoft /Webtop/ IT- Centret BS+ Betalingservicesystem PBS Danmark Schultz lovguide Lovsystem Schultz EGKommuneinformation Navision Attain Overenskomster og KL s kommentarer hertilkl s budgetvejledning Centralt finanssystem for kommunen Sense IT Borgmesterens Forvaltning Systemnavn Formål Leverandør Planbook Mødebestilling Ikon Informatik Unik Bolig 3 Husleje system - styrer udledning og forpagtning af kommunale ejendomme og jorde. Benyttes også af Ældre og handicapforvaltningen til udlejning af ældreboliger Unik Systemdesign 5 / 17

7 Familie- og beskæftigelsesforvaltningen Systemnavn Formål Leverandør Sygesikringssystem Styring og bestilling af sygesikringskort CSC Digora Digital røngten GE Healthcare Kjour Overblik, indberetning og styring af misbrugsområdet InfoShare IST Dagplejemodul Holde styr på dagplejere og børn IST Danmark Extens Pladsanvisning Pladsanvisningssystem IST Danmark BFA Journalmodeller Dokumentsilo til Børne- og Familieområdet It-centret Ressourceprofil Dokumentsilo til jobcenterområdet It-centret Arbejdsmarkedssystem Overblik og styring af sager i Jobcentret It-centret Barselsorlovssystem Beregning af barselsorlov It-centret Børn og Unge Systemet Styring af foranstaltning og visitation It-centret Sundhedsplejesystem Styring af sundhedsplejeområdet It-centret Aktiv SAG KLIENT OnDemand Social Pension Boligstøtte Ejendomsskattelån BYS UHB Skat forskud S&A System til beregning og udbetaling af kontanthjælp Giver advis og overblik over borgernes sager i kommunen Mulighed for at se lister og breve sendt til borgere Beregning og udbetaling af pensionsydelser Beregning og udbetaling af boligydelse og boligstøtte Beregning og udbetaling af børnefamilieydelse Beregning, opkrævning og udbetaling af underholdsbidrag Overblik over borgerens sager i kommunen TM Tand Styring af tandplejen TM Tand 6 / 17

8 Forsyningsvirksomhederne Systemnavn Formål Leverandør Termis FJV Netberegning fjernvarme 7-T Aquis Netberegning vand 7-T Fjernvarme SRO Styring, regulering og overvågning ABB Web Team Central kalenderportal AddOn Products Autocad Teknisk tegning Autodesk Infor EAM vedligeholdelsessystem Infor Cognos Ledelsesinformation EG Xellent (Axapta) forbrugsafregning EG Utility WebKlik Elektronisk timeseddel Elbek og Vejrup Navision {Forsyningsvirksomhederne} Økonomi og ressourcestyring Elbek og Vejrup GeoEnviron Miljøinformation GeoKon ArcGIS Geografisk Informationssystem Informi Gis Defgo.net Expert Spørgeskema-system Interresearch Gassystem Registrering af komponenter IT-Centret Arbejdsseddelsystem Arbejdssedler renovation IT-Centret Renosys affaldsordninger IT-Centret Panda Fjernaflæsning af forbrugsmålere Energi Modulex Ariadne Elektroniske skilte Modulex Scan vægt Vægt (renovation) Scan Vægt Call center system Call center, voice response mv. Netdesign Network Engineer Fibernet dokumentation Telcordia Dantid flekssystem Dansk Tidskontrol forsyning.dk Hjemmeside AM Interactive OIM Brugeradministration Logica Skole- og Kulturforvaltningen Systemnavn Formål Leverandør (udgået) SkoleIntra DDElibra (Bibliotekssystem) Intranet/videndelingsystem til grundskoleområdet Aflevering og sortering af materialer, selvbetjening, administration af Axiell bibliotek 7 / 17

9 lånere, statistikberegning mv. EZ-proxy Autentificering af lånere i forhold til hjemmebrug af onlineabonnementer Axiell bibliotek Booking 2000 booking af publikumspc'er CRC-data Integra Internetbaseret bibliotekssystem DBC Medier Qlikview PlanBooK Fritid statistikberegninger bibliotekssystem Booking af haller og foreningsoplysninger Fortuna IT Ikon Informatik PlanBooK Musikskole Administration af musikskole Ikon Informatik PlanBooK Ungdomsskolen Administration af ungdomskole - tilmeldinger til knallertskole, øvrige hold, læreradministration Ikon Informatik PlanBooK PUV Kursusadministration af lærerkurser Pædagogik og Udvikling - samt Aktiv Sommer Ikon Informatik Planbook bibliotek bookning af lokaler Ikon Informatik PPR-system Økonomisystemet for elever med særlige behov System for To-sprogede (PPR) System for To-sprogede (Afd. For 2- sprogede unge) Elev Statistik-modul for ydelser i PPR samt tids- og kørselsregistrering for medarbejderne Økonomistyring af elever med særlige behov Undervisningstilbud til to-sprogede elever på alle skoler og dus'er i AAK Administration af kursustilbud for 2-sprogede unge samt økonomi i forhold til Familie- og Beskæftigelsesforv.Børn og unge op til 25 år Elevadministration for skolerne IT-Centret IT-Centret IT-Centret IT-Centret Matrix Planlægning af læreres arbejdstid Forhandling Bruges til lønforhandlinger/beregninger af løn 2-sprog Bruges til brevkommunikation til 2- sprogede elever - Udskrifter af breve på forskellige sprog Mercator Institution Planlægning af Duspædagogers ar- Mercator 8 / 17

10 bejdstid UV-Data Ungdommens Uddannelsesvejledning UV Data Foreningsregister Administration af foreninger m.m. Ved ikke Sundhed og bæredygtig udvikling Systemnavn Formål Leverandør Arbejdsmiljøudvalgssystem Styring af arbejdsmiljøorganisation IT-Centret (medlemmer / uddannelse) Arbejdsskadesystem Aston BST system AK Easy TR-Bus Køreplansystem Sagsstyring og statistik for arbejdsskader Sagsstyring / tidsregistrering af arbejdsmiljø- og rengøringsrådgivningssager Elektronisk anmeldelse af arbejdsskader Udskrivning af køreplantavler til stoppesteder for by- og metrobusser IT-Centret IT-Centret IT-Centret Trapeze Teknik og Miljøforvaltningen Systemnavn Formål Leverandør Basal System til Kvalitetsledelse Basal Kvalitet & Miljø ApS Brandsoft Kirkegårdssystem Danmarks Miljøportal Readsoft Forms System til håndtering af gravsteder og begravelser Indgangsportal til forskellige miljøsystemer, bl.a. Husdyrgodkendelse Indscanning og behandling af arbejdssedler for "mark-personale" i TME. Brandsoft DMP Elbek og Vejrup Navision Attain TM Økonomi- og ressourcestyring Elbek og Vejrup Geo Environ Miljøinformationssystem Geokon ArcGis (ESRI) Kommuneplan Håndtering og arkivering af stedbestemt information (geografi) Registrering af nye Lokal- og Kommuneplaner Informi IT-Centret -StructuraByggesag System til byggesagsbehandling 9 / 17

11 ESR BBR-Kommune Ejendoms og Miljødatabasen Adobe Creative Suite ScanToPDF Ejendomsregister indeholdende oplysninger om ejerforhold, matrikulære forhold, vurderinger og ejendomsskatter Indgangsportal til behandling af BBR-ejermeddelelser og adresser Muliggør dataudtræk fra BBR, ESR samt Plan- og Krydsreference registeret. Diverse projekterings- og designopgaver Indskanning af historiske byggesager PC-Ware ScanToPDF P-info Informationssystem vedr. ledige p- pladser Siemens Solvision IGSS, styring af krematorieovne Vinterman Vejman System til styring, overvågning og afregning af P-automater Styring af krematorieovne på Østre Kirkegård System til støtte omkring administration af vintertjeneste Administrativ, teknisk og økonomisk styring af vejnettets drift og vedligeholdelse. TTS Ved ikke Vejdirektoratet Vejdirektoratet Trafikman Indberetningssystem til trafikken.dk Vejdirektoratet Autocad, Map og Civil (Autodesk) Projektering Via Nova MediaFire Overførsel af store filer MediaFire.com Digital Tinglysning Tinglysning m.m. Tinglysning.dk Ældre og handicapforvaltningen Systemnavn Formål Leverandør Vagtplan Master Catering System Ressource- og personaleplanlægningsværktøj Planlægningsværkstøj til styring af borgere der modtager mad, kørsel af mad, råvarer og opskrifter etc. Master Data Rambøll Care Omsorgssystem Rambøll Informatik 10 / 17

12 AS2007 Anvendes til afregning og administration mellem kommunerne og de nye regioner WM Data 11 / 17

13 Bilag 2 Teknisk beskrivelse af fælles it-platform Netværk It-arbejdspladserne i Aalborg Kommune er placeret på en række geografisk adskilte lokationer. Hovedparten af arbejdspladserne er placeret i et LAN, men der er også installeret et større antal arbejdspladser, hvor der på hver lokation kun er en enkelt, eller kun ganske få it-arbejdspladser. En stor del af kommunens LAN er forbundet via Aalborg Kommunes eget lysledernet. Dette net er etableret som et højhastighedsnet med hastigheder mellem 1 og 10 Gbit og bliver i stort omfang også benyttet til Aalborg Kommunes interne telefonkommunikation. Lysledernettet sikrer, at de kommende, mere kommunikationstunge løsninger, kan etableres uden forøgelse af driftsudgifterne til kommunikation, set i forhold til de tidligere driftsudgifter, hvor man udelukkende brugte lejede linier. WAN forbindelser anvendes, hvor der ikke er etableret højhastighedsforbindelser. Her benyttes enten faste, lejede 2 Mbit forbindelser eller xdsl forbindelser i et lukket MPLS netværk. De enkelte LAN er opbygget som Ethernet baseret på PDS-kabling. Alle kommunens arbejdspladser har adgang til Internet og via fast 200 Mbit forbindelse. Kommunens netværk er beskyttet af fire firewalls i cluster, der filtrerer trafik til og fra kommunen, således er der kun åbnet for de absolut mest nødvendige trafiktyper til og fra kommunen. Aalborg Kommunes netværk har et backbone bestående af en gigabit fiberring. Denne ring forbinder 47 strategisk placerede lokationer. Udover fiberringen, anvendes der fiber på henholdsvis 100 Mbit samt meget få 2 Mbit WAN forbindelser. Til lokationer, hvor der kun er en enkelt eller meget få brugere, anvendes der xdsl i MPLS af typen KIK ADSL eller FlexTotal. På de enkelte lokationer anvendes der lag 2 switch-teknologi med Power over Ethernet på alle nye lokationer. Fibernettet udbygges løbende med nye lokationer. Medio 2012 er det samlede fibernet på 500 km. Net teknologi Net Et fiber backbone bestående af 1 Gbit til 10 Gbit lysledere. Op mod dette backbone er de enkelte lokationer opkoblet med 100 Mbit eller 1 Gbit fiber, hvor dette er muligt. Til de lokationer, hvor der ikke er fiber, anvendes der lejede kredsløb fra TDC. Til institutioner med 1 eller 2 brugere, samt hjemmearbejdspladser anvendes der HomeDuo eller Extrabase et lukket MPLS netværk. Hastigheden er op til 50000/5000 Kbit. Der findes 681 forskellige fysiske adresser som anvender denne form for opkobling. Heraf er der 41 lokationer som anvender 10/20/25 Mbit i MPLS. Der er også mulighed for tilgang til kommunens netværk med en token løsning(g-on), fra en privat pc. Netværk er baseret på 100baseT, 100BaseFX, 1000BaseT, 1000BaseT, 1000Base- SX/LX og 10GbE på multimode eller singlemode via SFP+. Netværkstype Ethernet er baseret på PDS struktureret kabling kategori 5E og 6. Kablerne er dobbeltkabler, der benyttes til data og telefoni. Kablerne er UTP (Unshielded Twisted Pair). Krydsfelterne er forbundet med fiber. Alle lokationer anvender mindst 100 Mbit switche. 12 / 17

14 Krydsfelter Lokationer Udtag Aktive komponenter Standarder Krydsfelterne er opbygget i 19 rackskabe med forskelligartet opbygning mht. dokumentation og opmærkning. Dokumentation foreligger pr. lokation på bygningstegninger og der foreligger målerapporter over eksisterende kabeltrækninger. Aalborg Kommunens MAN består af fysisk forskellige adresser, hvor de 383 adresser er pc er stillet til rådighed i hjemmet. Antallet af pc er på de enkelte lokationer svinger fra 1 til 15 på de mindre lokationer, og fra 13 til omkring 500 på de største lokationer. Lokationerne er indbyrdes forbundet med hhv. routere, switche og ADSL routere opkoblet til en central router. Selvbetjeningsløsninger og lignende løsninger, der skal kommunikere med det interne net kan kun få adgang via sikrede, krypterede web-service kald igennem en XML-firewall af typen IBM WebSphere DataPower XML Security Gateway XS / 17

15 Net principskitse Internet Internet router Firewall Firewall Virus scanner Aalborg Kommunes Administrative netværk PC Windows XP UNIX server Windows 2003 server Windows 2008 server CAP/IP router GPRS router KiK IP router Kundenet TN3270 & TCP/IP GPRS KiK IP Net KiK IP router PC 14 / 17

16 Servere Servere i Aalborg Kommune er baseret på Windows 2003/2008/2008R2, UNIX (Ældre- og Handicapforvaltningen to UNIX servere med Oracle, som driver forvaltningens Care- og Vagtplansystemer). Windows 2003/2008 anvendes som platform for it-infrastrukturen og som platform for applikationsafvikling. Windows Server 2003/2008R2 Windows Server 2003/2008R2 anvendes på kommunens servere, og er således den primære platform for kommunen. Alle nye servere baseres på Windows 2008 R2 Server. Windows serverne fungerer i dag som følgende servere: Fil/print, IIS, systemovervågning, SQL, Oracle, CMS, Axapta, Exchange, Navision, GIS, SMS, ESDH, Sharepoint m.v. Kommunens infrastruktur på serversiden bygger således udelukkende på Windows platformen og består i dag primært af: Active Directory (AD), DNS, WINS og Exchange Virtualiseringsteknologi Der benyttes VMWare VI4/5 koncept for virtualisering af servere. Dette koncept baseres på HP EVA storage systemer. Storage systemerne er spejlet og placeret på to fysisk adskilte lokationer. Virtualiseringen består ligeledes af et antal stand-alone servere til håndtering af test servere og mindre vigtige servere terminalemulering Adgang til Mainframe foretages via Nexus Backup Der anvendes generelt HP Data Protector, MS DPM og Quest vranger som centrale backup systemer. Systemerne er bygget op, om et antal centralt placeret backup servere og et central Tape Library, samt et central disk library. Sikkerhedskopiering foretages via SAN/ethernet netværk. Arkivering af data Til offload af fil servere benyttes HP File Archiving software. Dette system håndterer offload af fildata. Der arbejdes pt. med fastsættelse af arkiveringspolitikker som en del af ILM koncept. Managementværktøjer Der bruges i Aalborg Kommune forskellige værktøjer til overvågning og drift af det decentrale udstyr. Til drift, support og overvågning af netværk og servere anvendes SCOM 2007, Solarwinds, Procurve Manager Plus, IBM Director, HP Storage Essentials samt HP System Insight Manager. Til drift, support og overvågning af printere anvendes WebJetAdmin. Til drift og support af pc er anvendes SCCM 2007 R3, Insight Management Agent samt egenudviklede management systemer Serverteknologi Servermodeller / Antal HP Proliant: DL320s, DL560, DL580, DL360, DL365, DL380,DL385, ML530, 520 stk. 15 / 17

17 ML370, ML350, ML530, BL460 Operativsystem Windows Server 2003/2008 Windows 2003 R2 SP2. Windows 2008 R2 RAM Disk 0,5 96 Gb GB fysiske diske. HP EVA SAN med 50 TB diskplads i et spejlet disaster tolerant setup. Alle logiske diske er lavet i hardware RAID. CD-rom Internal SCSI/ATAPI Net Standardsystemer der bl.a. afvikles på serverne Gigabit SQL-, SMS-, HP Data Protector, MS CMS-, Oracle, Navision, Xellent, Exchange, Sharepoint, Axapta Klientudstyr: pc, smartphones, tablets mv. Klienterne i Aalborg Kommune er baseret på pc er med Windows 7 64-bit. Pc-arbejdspladsen er implementeret med det mål, at arbejdsopgaverne skal kunne løses baseret på de muligheder, som pcteknologien giver mulighed for. Det forventes derfor på sigt, at arbejdsopgaverne bliver udført via integrerede løsninger, og at den bagvedliggende teknologi ikke er synlig for brugerne. Til automatiseret distribution af nye softwareversioner, opdateringer og fejlrettelser benyttes Microsoft SCCM. Distributionspakker udarbejdes som Windows Installer baserede MSI pakker. Aalborg Kommune har en bred, men forholdsvis ny (max. 4 år gamle), generation af forskellige pc er. Det er hovedsageligt HP og Dell pc-modeller på det administrative net Mobilitet Aalborg Kommune anvender Windows Mobile enheder samt Apple iphones. De forbindes til netværket via en lukket Mobildata (GPRS, UMTS, HDSPA) løsning, der sikrer, at enhederne kan koble op til Aalborg Kommunes netværk. Til administration af enhederne anvendes Microsoft Exchange Server 2007 samt Apples MDMløsning. De mobile enheder anvendes primært til synkronisering af PIM data og/eller Mobile Care.. Apple ipads anvendes, hvor der kræves mobilitet til post/kalender og i forbindelse med mødeaktivitet (edagsorden). Klientteknologi Antal net-opkoblede pc er 7100 RAM Harddiske Fra 512 MB (mindste krav til nye maskiner er 4GB) Størrelser fra 40 GB og op til 250 GB. Skærme Fra 17 til 24 Antal Windows Mobile/iPhone / 17

18 klientprogrammel Programprodukt Windows Outlook MS Office Standard Version Windows 7 64 bit, Windows XP SP3 under udfasning 2007 SP SP3 McAfee (Virusscanner) 8.8 Nexus3270 (3270-kommunikation) 4.58 Browser IE 7.0/8.0 Printere På kopisiden anvendes Konica Minolta og Ricoh kopimaskiner, disse maskiner benyttes også i stor grad som printere. Printere Netværksprintere (HP Laserjet, HP Color Laserjet, HP Business Inkjet, HP OfficeJet Pro mfl.) Kopimaskiner (Konica Minolta og Ricoh Aficio) Lokalt opkoblede printere (Diverse HP printere) Øvrige (Plottere og andre specialprintere) Antal I alt 2050 Derudover benyttes ysoft SafeQ som follow me / Skyprint løsning, og NetAphor SiteAudit til forbrugsdataindsamling og monitorering af Aalborg Kommunes Grøn Print politik. Grøn Print politikken går ud på at vi printer i sorthvid samt på begge sider af papiret hvor det kan lade sig gøre. Samt at medarbejderen skal tage et aktivt valg hvis man ønsker at printe i farver/enkeltsidet. Den administrative del af Aalborg kommunes samlede print/kopi volumen ligger på ca. 45 millioner A4 print om året. 17 / 17

Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune

Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Revideret november 2012. Indhold Opgraderingspolitik... 2 BILAG 1 OVERSIGT OVER SYSTEMER... 4 Fælles tværgående

Læs mere

UNDERBILAG 2A TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM. Aalborg Kommunes IT-Miljø beskrivelse

UNDERBILAG 2A TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM. Aalborg Kommunes IT-Miljø beskrivelse UNDERBILAG 2A TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM Aalborg Kommunes IT-Miljø beskrivelse Fakta om IT i Aalborg Kommune - Oktober 2016 2 / 6 Teknisk beskrivelse af fælles it-platform Beskrivelsen omfatter kommunens

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

TEKNISK IT-MILJØ AARHUS KOMMUNE

TEKNISK IT-MILJØ AARHUS KOMMUNE TEKNISK IT-MILJØ AARHUS KOMMUNE SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Overordnet beskrivelse af it-anvendelse i Aarhus Kommune 3 Fælles systemer og tjenester 3 Fælles systemer og tjenester under driftsaftalen

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Informi GIS. Når viden skal ses. Kurt Andersen. Viceadministrerende direktør Fungerende chef for Intern IT

Informi GIS. Når viden skal ses. Kurt Andersen. Viceadministrerende direktør Fungerende chef for Intern IT Informi GIS Når viden skal ses Kurt Andersen Viceadministrerende direktør Fungerende chef for Intern IT Hvem er Informi GIS Hvad laver vi Agenda Hvordan har vi fokus på IT-infrastrukturen til optimering

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

It redegørelse foråret 2014

It redegørelse foråret 2014 #BREVFLET# Click here to enter text. It redegørelse foråret 2014 Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra Erik Balk Mouritsen Sagsnr./Dok.nr. 2014-16002/2014-113514 IT-afsnittet SK Skoleforvaltningen

Læs mere

05-05-2014. Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

05-05-2014. Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads 05-05-2014 Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 0.9 05-05-2014 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Side

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 2 Kundens IT-Miljø Side 1 af 6 Indhold 1.1 Formål... 3 1.2 Driftscentre i Kundens IT-Miljø... 3 1.3 Specifikation af Kundens netværksopbygning... 3 1.4 Arkitektur...

Læs mere

IT og økonomi. Lektionens emner. Hvorfor netværk? Lektion: N: Netværk

IT og økonomi. Lektionens emner. Hvorfor netværk? Lektion: N: Netværk IT og økonomi Lektion: N: Netværk Lektionens emner Hvorfor netværk? Typer af netværk Fysisk opbygning Netværksoperativsystemer Protokoller Internet baggrundsteknologi Basistjenester Sikkerhed Hvorfor netværk?

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Ny Unik Bolig 4 version på trapperne Det er nu ca. 2 år siden, at første version af Unik Bolig 4 blev lanceret. Siden da er der blevet arbejdet hårdt på at forbedre versionen og finde på nye smarte ting

Læs mere

Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B

Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B Indhold 1 Servere 3 1.1 Standarder for serverkonfigurationer

Læs mere

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer Tjekliste Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer I forbindelse med påtænkt anskaffelse af nyt program eller system udfyldes tjeklisten af leverandør. Team Digitalisering og Driftscenter

Læs mere

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 1.0 23-02-2015 INDHOLD 1. VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2. INDLEDNING... 3 2.1 STANDARD PC... 3 2.2 KONTORSTØTTE OG PRINT... 3 2.3 KOMMUNIKATION... 4 3. IT-ARBEJDSPLADS...

Læs mere

Statens Intranet. Koncern

Statens Intranet. Koncern CSC Proprietary 6360/6419 SDN Statens Intranet 12/03 1 Koncern Infrastruktur Lokation 1 Lokation 2 Fast linie MPLS Koncern IT Statens Intranet CSC/SDN FWA Fiber VMData KMD Andre Lokation 3 Lokation 4 CSC

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Projektopgave Operativsystemer I

Projektopgave Operativsystemer I Velkommen til projekt på Data faget 6222 Operativsystemer I! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten af

Læs mere

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP AGENDA 01 Kort præsentation 02 Behov i forbindelse med de 4 dimensioner 03 Koncept for sikker forbindelser 04 Netværkssikkerhed

Læs mere

Konfigurationsguide. Krav til hardware og software for SonWin og SonWins moduler. Side 1 af 17

Konfigurationsguide. Krav til hardware og software for SonWin og SonWins moduler. Side 1 af 17 Konfigurationsguide Krav til hardware og software for SonWin og SonWins moduler Side 1 af 17 Versionshistorik Dato Version Forfatter Handling 2014-07-09 1.0 HHH Sammenknytning af konfigurationsguides fra

Læs mere

PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET

PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET xdsl og Fiber fra Flexfone Flexfone Internet Internet fra Flexfone er lynhurtigt og sikkert for din virksomhed at bruge. I kan altid kommunikere med omverdenen igennem

Læs mere

Kbhkol. Foreningen Kollegienet København Foreningsmøde torsdag 11/4-2002 på Frankrigsgade kollegiet. http://kbhkol.dk/

Kbhkol. Foreningen Kollegienet København Foreningsmøde torsdag 11/4-2002 på Frankrigsgade kollegiet. http://kbhkol.dk/ Kbhkol Foreningen Kollegienet København Foreningsmøde torsdag 11/4-2002 på Frankrigsgade kollegiet http://kbhkol.dk/ marker@anc.dk 1 marker@anc.dk 2 Etablering af lokalnetværk på et kollegie Både om kabling

Læs mere

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående Velkommen til projektforløbet på Netteknik - Server - Videregående! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten

Læs mere

OPTIMERING AF IT I UNDERVISNINGEN PÅ LANGELANDS KOMMUNESKOLER.

OPTIMERING AF IT I UNDERVISNINGEN PÅ LANGELANDS KOMMUNESKOLER. OPTIMERING AF IT I UNDERVISNINGEN PÅ LANGELANDS KOMMUNESKOLER. Tullebølle Snøde Hou KIK-ADSL 6-8 MB KIK-ADSL 6-8 MB Rudkøbing Rudkøbing Rådhus Centralt Serverrum. Skrøbelev ByFiber 50 Mb ByFiber 50 Mb

Læs mere

Forvaltning: Stabene Snitflade(r): Antal brugere: 0 Fortrolighed: Prioritet: 1 Intern. Snitflade(r):

Forvaltning: Stabene Snitflade(r): Antal brugere: 0 Fortrolighed: Prioritet: 1 Intern. Snitflade(r): Søgeresultat Basis infrastruktur (DNS, AD, SHCP) Checkpoint Identifikation Firewall KMD adgang (CAPIP) Forbindelse til KMD Netværk (Cisco 4006 med tilhørende switche og rout Infrastruktur SNA-Server 3270

Læs mere

Going for Global Growth with Microsoft. Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg

Going for Global Growth with Microsoft. Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg Going for Global Growth with Microsoft Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg Direktør Knudsen Consulting A/S Group IT Manager BioMar Group Distribution of volume (2007) Distribution of volume by geographical

Læs mere

Teknologierne er udvalgt og prioriteret i samarbejde med forvaltningerne og it-eksperter i Koncernservice.

Teknologierne er udvalgt og prioriteret i samarbejde med forvaltningerne og it-eksperter i Koncernservice. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Koncernløsninger NOTAT Bilag C Guidelines for valg af it-teknologier I forbindelse med Budget12 blev det besluttet, at Københavns Kommune skal have en platformsstrategi,

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7 Side 1 af 6 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. STORAGE-INFRASTRUKTUR... 4 3. TILLÆGSYDELSER... 5 4. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

Brian Ladefoged Albert Dams Vej 4, 8660 Skanderborg Tlf.: 5155 3131 brian@ladefoged.net

Brian Ladefoged Albert Dams Vej 4, 8660 Skanderborg Tlf.: 5155 3131 brian@ladefoged.net PERSONLIGE DATA Navn: Brian Ladefoged Adresse: Albert Dams Vej 4, 8660 Skanderborg Telefon: 5155 3131 E mail: brian@ladefoged.net Fødselsdato: 26. juli 1976 Civilstand: ugift, ingen børn PERSONPROFIL Ung

Læs mere

Deling i Windows. Netteknik 1

Deling i Windows. Netteknik 1 Deling i Windows - via Net eller Hjemmegruppe! Netteknik 1 Net historisk set Net - Network Basic Input Output System Giver - på en simpel og nem måde - mulighed for at dele ressourcer (filer, printere

Læs mere

BILAG 2 KUNDENS IT-MILJØ

BILAG 2 KUNDENS IT-MILJØ BILAG 2 KUNDENS IT-MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 4 2. lokationer... 4 3. Nuværende IT-systemer... 4 4. Servere... 5 5. Netværk... 5 6. Harware... 5 7. Software... 5 8. Printere... 5 9. Drift af

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Bilag 1 Arkitektur- og Infrastruktur beskrivelse (v1.2)

Bilag 1 Arkitektur- og Infrastruktur beskrivelse (v1.2) Bilag 1 Arkitektur- og Infrastruktur beskrivelse (v1.2) Vejledning til tilbudsgiver: Dette underbilag indeholder en beskrivelse af Kundens it-arkitektur og overordnede infrastruktur. Leverandøren skal

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

IT-organisering. Pejlemærker for fremtidig fordeling af ansvar og opgaver indenfor IT-området. Flemming Bøge, oktober 2008

IT-organisering. Pejlemærker for fremtidig fordeling af ansvar og opgaver indenfor IT-området. Flemming Bøge, oktober 2008 -organisering Pejlemærker for fremtidig fordeling af ansvar og opgaver indenfor -området Flemming Bøge, oktober 2008 Adskil diskussionerne Ønsket opgavevaretagelse Placering af ansvar og kompetence Fysisk

Læs mere

Domæne, Sikkerhed, opsætning, installation, vedligehold, bruger MS Windows 95/98/ME Sikkerhed, opsætning, installation, vedligehold MS WSUS server

Domæne, Sikkerhed, opsætning, installation, vedligehold, bruger MS Windows 95/98/ME Sikkerhed, opsætning, installation, vedligehold MS WSUS server MS Windows server 2012 AD, DNS, DHCP, GPO MS Windows server 2008 R2 AD, DNS, DHCP, GPO, FTP, Printserver, Filserver MS Windows server 2003 AD, DNS, DHCP, GPO, FTP, Printserver, Filserver, administrator

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting 2015 1.1 09.03.2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Oversigt over udbudspligtige IT-systemer

Oversigt over udbudspligtige IT-systemer Kommune 30.5.2010/BH Oversigt over spligtige IT-systemer System Aftalevarighed Prioritet/ Udbudsomr de Public ESDH Stabene Opsigelsesvarsel 12 mdr. Prioritet 1 ESDH Social og Dagpenge Har system FESD-aftale

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

CV: På de efterfølgende sider er mit karriereforløb beskrevet.

CV: På de efterfølgende sider er mit karriereforløb beskrevet. CV: På de efterfølgende sider er mit karriereforløb beskrevet. Jeg har i alt 17 års erfaring inden for systemdrift af netværk/servere i en stor og middelstor virksomhed. CV et er delt op, således: Kompetencer.

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

KRAV TIL INFRASTRUKTUR

KRAV TIL INFRASTRUKTUR KRAV TIL INFRASTRUKTUR VERSION 4.2.8 SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 1 2 Servermæssige krav til -modulerne... 1 2.1 Systemmæssige krav i servermiljø... 1 2.2 Hardwaremæssige krav i servermiljø...

Læs mere

TDC Erhverv One én komplet løsning

TDC Erhverv One én komplet løsning TDC Erhverv One én komplet løsning TDC Erhverv One Med TDC Erhverv One får I én løsning med alt det, I har brug for og I bygger den, så den passer præcis til jeres virksomhed. Professionel kundeservice

Læs mere

Kundens IT miljø - Region Midtjylland

Kundens IT miljø - Region Midtjylland Kundens IT miljø - Region Midtjylland af Peder Thorsø Lauridsen, it-arkitekt, Arkitektur og Design. Revideret 16. maj 2011. Kundens IT miljø - Region Midtjylland Overordnet beskrivelse af it-installationen

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 1 Struktur i tilgang til medarbejdersamtaler, giver i Planorama indsigt i organisationens fremdrift på fokusområder og individuelle handlingsplaner. Udfordring

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note PC Klient 2.4.0.17 o Support for at Domain maskiner kan logge på ConnectAnywhere automatisk med Windows credentials Løsningen forudsætter/kræver at man logger på Windows

Læs mere

Sikker Drift - Inventio.IT

Sikker Drift - Inventio.IT Sikker Drift Ret fokus på din virksomheds kerneforretning, og anvend ProActive Klienten, der er udviklet af Inventio.IT ProActive Klienten sikrer din virksomheds IT, da systemet automatisk sender oplysninger

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig

EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig EG Bolig Ledelsesinformation I det følgende vil vi gennemgå: Målsætninger Analyse eksempler Teknik og infrastruktur Målgrupper EG Copyright 2013 2 EG Bolig Ledelsesinformation

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

Deling i Windows. - via NetBIOS eller Hjemmegruppe! Netteknik 1

Deling i Windows. - via NetBIOS eller Hjemmegruppe! Netteknik 1 Deling i Windows - via NetBIOS eller Hjemmegruppe! Netteknik 1 NetBIOS historisk set NetBIOS - Network Basic Input Output System Giver - på en simpel og nem måde - mulighed for at dele ressourcer (filer,

Læs mere

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Miljøportalsekretariatet Ref.: jejnb Den 22. november 2007 Baggrund I forbindelse med strukturreformen

Læs mere

Virtualisering af. v. / Ib Tordrup

Virtualisering af. v. / Ib Tordrup 1 2 Agenda Introduktion af ÅF Introduktion af VF Virtualisering af VF Opsummering og Spørgsmål 3 ÅF Energy 1 000 employees Industry 1 400 employees Infrastructure 1 200 employees Technology 800 employees

Læs mere

Mobil IT Sikkerhed. / Mette Nikander

Mobil IT Sikkerhed. / Mette Nikander Mobil IT Sikkerhed / Mette Nikander C-cure Etableret i 1993 Specialiseret i IT Sikkerhed Samarbejder med både danske og internationale leverandører Internationalt netværk af sikkerhedsspecialister Fungerende

Læs mere

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål Agenda Muligheder for anvendelse Komponenter Features Restore muligheder DR og TSM integration Repository Demo Spørgsmål Muligheder for anvendelse Data Center dmsave/lokal TSM Remote Office Application

Læs mere

Windows 7. Heine Jeppesen. Principal Consultant / Deployment Team. hje@globeteam.com. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum 1

Windows 7. Heine Jeppesen. Principal Consultant / Deployment Team. hje@globeteam.com. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum 1 Windows 7 Heine Jeppesen Principal Consultant / Deployment Team hje@globeteam.com Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum 1 Hvem er Heine? Konsulent i Globeteam s Deployment team, med fokus på desktop management.

Læs mere

Krav & Anbefalinger. Version Unik System Design A/S Vejle & København CVR T W unik.

Krav & Anbefalinger. Version Unik System Design A/S Vejle & København CVR T W unik. Krav & Anbefalinger Version 4.7.0 Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk Indhold Indledning... 2 Programafvikling ved anden hardware leverandør...

Læs mere

Netværkstopologi. - Den logiske og den fysiske! Netteknik 1

Netværkstopologi. - Den logiske og den fysiske! Netteknik 1 Netværkstopologi - Den logiske og den fysiske! Netteknik 1 Netværkstopologi Topologi betyder geometri, dvs. netværkets udseende En introduktion til netværkets grundbegreber! Et firmanetværk LAN, baseret

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Gemmer der sig flere penge i administrativ IT?

Gemmer der sig flere penge i administrativ IT? Gemmer der sig flere penge i administrativ IT? Christian Torp Markedsdirektør dpublic Copyright 2010 Fujitsu A/S Paradigmeskiftet for standardsystemerne I går: A B C D I morgen: A B Arbejdsproces 3 Arbejdsproces

Læs mere

START FINDES DER EN LØSNING TIL MIN VIRKSOMHED HOS HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEMS? Har du brug for et enkelt system til timeregistrering?

START FINDES DER EN LØSNING TIL MIN VIRKSOMHED HOS HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEMS? Har du brug for et enkelt system til timeregistrering? FINDES DER EN LØSNING TIL MIN VIRKSOMHED HOS HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEMS? START Har du brug for et enkelt system til timeregistrering? Er det ultravigtigt at beskytte dine data? Har du brug for at

Læs mere

Huset 2 overblik 4 Følgende kamera systemer kan linkes til DBM 6000 : Avermedia, Dallmeier, GeoVision, Milestone, Mirasys, Seetec, VisiMAX Kameraet kan tilgåes via installations vinduet, bygningstegningen

Læs mere

Print fra privat it-udstyr

Print fra privat it-udstyr Print fra privat it-udstyr Nu er det muligt at printe til UCLs kopimaskiner fra privat it-udstyr (PC, Mac, ipad, tablets og mobiltelefoner), hvis man har en UCL-printkonto (det har alle UCL ansatte og

Læs mere

Succes med intranet til Office 365

Succes med intranet til Office 365 Succes med intranet til Office 365 Agenda 8.30 9.00 Morgenmad og registrering 9.00 9.10 Præsentation af Webtop 9.10 9.45 Hvad er Office 365? 9.45 10.15 Hvad skal et moderne intranet kunne? 10.15 10.30

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

IT driftsaftale Bilag 1: Specificering af kommunens ydelser i forbindelse med basis ITunderstøttelse

IT driftsaftale Bilag 1: Specificering af kommunens ydelser i forbindelse med basis ITunderstøttelse IT driftsaftale Bilag 1: Specificering af kommunens ydelser i forbindelse med basis ITunderstøttelse af de statslige ansatte i de kommunale jobcentre 1. A: PC-ARBEJDSPLADSER (BASIS IT-UNDERSTØTTELSE) Kommunen

Læs mere

Hardware krav, garanti & support

Hardware krav, garanti & support Hardware krav, garanti & support v. 3.5 Indhold Minimumskrav for NAV 2016... 3 PC... 3 Tablet... 3 Skærm... 3 Bonprinter... 3 Labelprinter... 3 Dankortterminal... 3 Scanner... 4 Statusscanner... 4 Pengeskuffe...

Læs mere

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik TDC HomeBox ADSL Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik Benyttes sammen med Windows XP styresystem. Version 6,0 Din TDC HomeBox er forsynet med muligheden Når du manuelt

Læs mere

Civilstyrelsen. Lex Dania klient. Installationsvejledning. Version: 2.0

Civilstyrelsen. Lex Dania klient. Installationsvejledning. Version: 2.0 Installationsvejledning Version: 2.0 2014-01-24 Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 HVAD ER LEX DANIA KLIENT?... 3 1.2 FORUDSÆTNINGER FOR ANVENDELSE... 3 1.2.1 Hardware... 3 1.2.2 Software... 3 1.2.3 VPN adgang...

Læs mere

Forslag. Effektiviseringsforslag til budget 2014

Forslag. Effektiviseringsforslag til budget 2014 Forslag Opgradering og effektivisering af kommunens it-netværk It-netværket i Københavns Kommune har behov for en opgradering for at kunne imødekomme nuværende og fremtidig krav fra borgere medarbejdere

Læs mere

KAB s IT produktblad 1/17

KAB s IT produktblad 1/17 KAB s IT produktblad Indhold PC-pakke: PC-Stationær, PC-bærbar 14, PC-bærbar 12 og PC-Tablet... 2 Brugerpakke for ansatte... 4 Brugerpakke for beboervalgte... 6 Brugerpakke mail... 7 Tablet-pakke... 9

Læs mere

Personlige oplysninger: Erhverserfaring:

Personlige oplysninger: Erhverserfaring: CV Personlige oplysninger: Navn: Michael Brinch Adresse: Parkstykket 9 st. th. 2700 Brønshøj Mobil: 27 62 61 91 E-mail: michael@cybercraft.dk Fødselsdato: 10. november 1976 Civilstatus: Gift, 3 børn på

Læs mere

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr: Næste generation af Fildeling Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr Infrastruktur CIFS, NCP Eksterne, uden for Firewall HTTPS Filr Appliance: Validering edir og/eller AD NCP, CIFS, HTTPS

Læs mere

Projekt: VAX Integrator

Projekt: VAX Integrator Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX Integrator 1.0.0.3 Emne: Teknisk specifikation - VAX Integrator 1.0.0.3 Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX Integrator 1.0.0.3 samt krav til miljøet,

Læs mere

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet 6. marts 2012 Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet Til Produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 4 3.1 FREMFØRING AF SLUTKUNDENS DATATRAFIK...

Læs mere

Beskrivelse af Vesthimmerlands Kommunes administrative it-miljø Version 1.5

Beskrivelse af Vesthimmerlands Kommunes administrative it-miljø Version 1.5 Beskrivelse af Vesthimmerlands Kommunes administrative it-miljø Version 1.5 Vesthimmerlands Kommune. Himmerlandsgade 27. 9600 Aars. Tel. 99 66 70 00. www.vesthimmerland.dk Dokumentinformation: Vesthimmerlands

Læs mere

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro.

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. InfoPro 2i Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. Mission MaCom's mission er at sikre og skabe struktur i vores kunders

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Brugermanual Konfigurering af Outlook 2007 profil på Windows XP til opkobling med Outlook 2007 klient via Internet (RPC over HTTP): Apoteket.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Copyright 2015 EG A/S FAQ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL EG Clinea Dette dokument giver svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med opgradering fra MedWin til EG Clinea Copyright 2015 EG A/S FAQ Side

Læs mere

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer (PC og Mac) samt virksomhedens servere og IT-infrastruktur. Sikker Drift Med Sikker Drift Standard varetager Inventio.IT

Læs mere

DT Group A/S Hvem er DT Group A/S?

DT Group A/S Hvem er DT Group A/S? DT Group A/S Hvem er DT Group A/S? DT Group A/S er et Holding selskab for følgende selskaber Stark Silvan Beijer ByggMaterial A/B Neumann Bygg Starkki DT- Trade/ Wholesale Omsætning (2005/06): +16 mia.

Læs mere

Teknisk beskrivelse til TDC Managed Firewall

Teknisk beskrivelse til TDC Managed Firewall Teknisk beskrivelse til TDC Managed Firewall Indhold 1. Firewall profiler for TDC Managed Firewall 2. White liste over printere 1. Firewall profiler for Managed Firewall Standard firewall profilerne bygger

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.6

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.6 Side 1 af 8 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.5. VSPHERE... 5 3. TILLÆGSYDELSER...

Læs mere

MSS CONSULT Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE. Autoværksted. Indeholdende. Hardware Software Netværk

MSS CONSULT Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE. Autoværksted. Indeholdende. Hardware Software Netværk Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE Autoværksted Indeholdende Hardware Software Netværk Side 2 BESTIL PÅ TELEFON: 24 79 71 41 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 4 Bærbare 5 Svag stationær 6 Middel stationær

Læs mere

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Digital Print Room Implementering og tilretning 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Agenda. Priser. Forskellen mellem de 3 versioner. Hardware og software. Sikkerheden og opsætning af rettigheder. Opgradering fra

Læs mere

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Installationsvejledning VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Denne installationsvejledning beskriver, hvordan Check Point s VPN-klient SecureClient (version NGX R60) installeres. Med SecureClient

Læs mere