IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog"

Transkript

1 IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.:

2 Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser (lease, licenserer & tilvejebringe)... 4 Brugeradgang... 4 Indkøb af soft- og hardware... 4 Licenser... 4 Telefoni...5 Anvendelsessupport...5 Print-, kopi-, scannings- og faxservice... 6 Trådløst netværk... 6 Driftshåndtering - Drift og vedligehold af Applikationer... 6 Remote adgang til institutionerne... 6 web... 7 Driftshåndtering Hjemmeside... 7 Udbedring (Reetablere, løse og reparere)... 7 Vedligehold af arbejdsstation... 7 Reetablering af data... 8 Småreparationer af hardware... 8 Helpdesk... 9 Opbevaring (Gemme, beskytte og overvåge) Opbevaring - Backup Beskyttelse af data Overvågning af services på servere Administration (Bearbejde, udføre og registrere) Helpdesk Deploymentsystem Telefonservice Brugeradministration Evaluering (Analysere, fastlægge og revidere) Fastlægge og revidere politikker/strategier og budgetter Transformation (Modificere, omdanne og transportere) Sammenhæng mellem systemer Udvikling (Designe, udvikle og opfinde) Udvikling - Projektlededse/-deltagelse Udvikling - IT sparring og rådgivning Kommunikation (Skabe forbindelser og integrere) Intern information om IT Side 2/14

3 Indledning Dette katalog beskriver de IT-ydelser som yder til institutioner som har underskrevet samarbejdsaftalen, vedr. IT-serviceaftaler. Formålet er at skabe et samlet billede af de ydelser som tilbyder brugere på institutionerne samt at sikre, at ydelserne forankres i organisationen så forventninger til IT-ydelser bliver afstemt. IT organisation er bemandet med 13 medarbejdere og en chef. Der er tilknyttet flere konsulenter, som afhjælper i spidsbelastninger samt ved mere komplicerede opgaver, hvor ikke besidder den nødvendige ekspertise. er bemandet og kan kontaktes mandag - torsdag fra 7:45 til 16:00 og fredag fra 07:45 til 13.00, kontakten foregår mail til eller tlf Afdelingstruktur Der er to medarbejdere som primært arbejder med 1. level support (hotline), de holder styr på indkomne opgaver, som de enten løser eller distribuerer videre til rette IT-medarbejder, de øvrige medarbejdere udøver både 1. 0g support. Alle i afdelingen udfører drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Kataloget indeholder: IT-ydelser a. Adgang/licenser (lease, licensere & tilvejebringe) b. Driftshåndtering (Håndtere, drive og vedligeholde) c. Udbedring (Reetablere, låse & reparere) d. Opbevaring (Gemme, beskytte & overvåge) e. Administration (Bearbejde, udføre & registrere) f. Evaluering (Analysere, fastlægge & Revidere) g. Transformation (Modificere, omdanne & Transportere) h. Udvikling (Designe, udvikle & opfinde) i. Kommunikation (Skabe forbindelse & integrere) Definitioner Arbejdsstation: Hardware: Software: Services: PC, evt. dockingstation, skærm, tastatur, mus og telefon. Arbejdsstation, servere, netværk, aktive enheder (fx routere, switche, kabler og krydsfelter) Applikationer (fx Officepakken, dokumenthåndtering og EASY, Navision), styresystemer og IT driftsystemer. Ydelser, der leveres af IT Side 3/14

4 Adgang/Licenser (lease, licenserer & tilvejebringe) Brugeradgang Oprette, rette og fjerne brugerlogin og password til samtlige ITsystemer for den enkelte skole bortset fra økonomisystemet, som økonomiafdelingen er ansvarlig for. 1. level AD samt visse applikationer Indkøb af soft- og hardware foretager al IT indkøb for fællesskabet forpligter sig til enhver tid at indkøbe god kvalitet til konkurrencedygtige priser og leveringstid. Samarbejdsaftaler med leverandører, indkøbsfællesskabet IFIRS samt internettet Licenser IT administrerer alle licenser vedrørende IT systemer som anvendes i endvidere er vi rådgivere mht. institutionslicenser. Leverandører Side 4/14

5 Driftshåndtering (Håndtere, drive og vedligeholde) Drift- og vedligeholdelse af IT-platform Varetagelse af drift- og vedligeholdelse af software (systemer til vedligeholdelse af IT-platformen) og hardware som anvendes af IT-Center Syd. Drift- og vedligeholdelse betyder, at IT arbejder er med at holde ITplatformen opdateret og på linje med gængse standarder. og eventuelt konsulenter /Housing/ASP Telefoni varetager drift- og vedligeholdelse af de telefoncentraler og omstillingsanlæg som anvendes i fællesskabet. IT foretager også mindre telefonændringer, men større ændringer foretages af leverandøren. Alle medarbejder har en fastnettelefon og kan rekvirere en vejledning i IT eller på IT portalen hvis der er behov for det. Leverandør Anvendelsessupport IT yder teknisk support, ikke anvendelsessupport til applikationer. Forskellige vejledninger kan rekvireres i eller på IT portalen, hvis der er behov for det. Side 5/14

6 Print-, kopi-, scannings- og faxservice er ansvarlig for at alle brugere kan printe, kopiere, scanne og faxe i det omfang, der er behov for det. Der er tilknyttet automatisk toner- og servicebestilling hos ekstern leverandør. og eksterne leverandører Trådløst netværk Der er stort set overalt på institutionerne sørget for mulighed for anvendelse af trådløst netværk. Adgang for gæster bestilles i HelpDesk og elevadm. og elevadm. Driftshåndtering - Drift og vedligehold af Applikationer sørger for at tilgængelighed, drift- og vedligehold af applikationer i fællesskabet herunder fx studieadministrativt system, økonomisystem og Officepakke m.fl. Diverse applikationer Remote adgang til institutionerne sørger for tilgængelighed, drift og vedligehold af hard- /software, der sikrer, at alle brugere kan tilgå systemerne fra eksterne lokationer. Citrix, Terminal, Outlookwebaccess- og anywhere Side 6/14

7 web Driver og vedligeholder den platform, der understøtter inter-, intra- og eventuel leverandøradgang., Konsulenter, SharePoint og hardware Driftshåndtering Hjemmeside Hjemmesider hostes internt i huset og har ansvaret for serverne og de applikationer der anvendes kører. Udbedring (Reetablere, løse og reparere) Vedligehold af arbejdsstation vedligeholder - bl.a. gennem jævnlig reeinstallation, opgradering og/el. udskiftning - de arbejdsstationer, der anvendes på institutionerne, økonomien påhviler institutionen. Arbejdsstation DE deltagende institutioner Side 7/14

8 Reetablering af data Tabte data kan genskabes af der arbejdes på en selvbetjeningsportal, hvor brugerne selv kan gendanne dokumenter fra deres fileshare - Outlook (brugerne kan hente permanent slettede elementer 30 dage efter sletning). Undtagelsesvis kan alle typer data genskabes af fra backup et år tilbage. Bruger og/el. 1. og Ashay, servere, netværk og internet Småreparationer af hardware udfører mindre reparationer på hardware, der tilhører centeret eller institutionerne og eksterne samarbejdspartner Hardware og medarbejdere Udskiftning af IT-udstyr PC'er og skærme udskiftes hvis det går i stykker eller hvis (evt. i samarbejde med en afdelingschef) vurderer, at det har en alder, der berettiger udskiftning. sørger for at udstyret sættes op i koordineret samarbejde med institutionens IT-pedel. Mus og tastaturer udskiftes hvis brugeren skønner det er nødvendigt og og/eller afdelingschef godkender dette. Brugeren er selv ansvarlig for at bestille det i og efterfølgende afhente og installere det ( hjælper hvis det er nødvendigt) USB-nøgler, CD, DVD, batterier og headset kan rekvireres/hentes i IT- Center Syd via HelpDesk Hardware og medarbejdere. Side 8/14

9 Helpdesk yder 1. og support til brugerne i fællesskabet. s medarbejdere Side 9/14

10 Opbevaring (Gemme, beskytte og overvåge) Opbevaring - Backup tager backup af alle data lagret på de centrale servere, dvs. filer gemt på alle drev på serverne samt alle data lagret via applikationer installeret på serverne. Der tages IKKE backup af data på brugernes c-drev (d-drev eller lignende) det er brugernes eget ansvar at tage backup af disse data. Remote Backup - Ashay Oursourcing Beskyttelse af data Data beskyttes gennem rettighedsstyring, ved at benytte sikre passwords, at ingen har administratoradgang til deres PC, antivirusprogram er installeret på PC er, firewall på netværket og gennem skanning af ind- og udgående mails hos ekstern leverandør. Brugere, 1. og Overvågning af services på servere Vigtige services på serverne overvåges for at IT hurtigt kan opdage og udbedre hændelse inden der opstår deciderede fejl - og sikrer dermed en høj oppetid på systemerne. IP monitor Side 10/14

11 Administration (Bearbejde, udføre og registrere) Helpdesk mulighed for at følge deres opgaver fra henvendelse til stiller et helpdesksystem til rådighed som giver brugerne afslutning. Brugere, 1. og Helpdesksystem (Ad hoc IT) Deploymentsystem For at sikre en ensartet og smidig installationsproces benytter IT- Center Syd en deploymentservice (udrulning). Systemet giver mulighed for at hjælpe brugerne ved via fjernbetjening hurtigt at kunne koble op og afdække problemet. Dette system benyttes desuden til registrering af samtlige PC'er og services, konfigurationer samt hvilke applikationer disse har installeret. Sikrer standardisering opretholdes (RAM opgradering, udfasning af udstyr mv.) 1. og Deplyomentsystem (SCCM) Telefonservice Brugerne får tildelt telefonnummer, telefonsvarer, viderestilling og andre almindelige telefonindstillinger sat via telefonsystemet, der administreres af. 1. og 2. Level Telefonmanagementsystem Side 11/14

12 Brugeradministration Rettighedsstyring og ændringer til brugerens konto til samtlige ITsystemer i fællesskabet bortset fra økonomisystemet, som økonomiafdelingerne er ansvarlig for. 1. og 2. Level AD samt visse applikationer r Evaluering (Analysere, fastlægge og revidere) Fastlægge og revidere politikker/strategier og budgetter Telefonstrategi IT politik IT sikkerhed IT Beredskabsplan Budget samt opfølgning Årlige IT projektplaner Konsulenter, skabeloner, systemer Side 12/14

13 Transformation (Modificere, omdanne og transportere) Sammenhæng mellem systemer Integration mellem AD (brugerregistreringssystem), studieadministrativt system, dokumenthåndtering, tidsregistrering, økonomisystem og web sikrer bedre overblik over data på fx ledelsesinformationer, sager, tidsregistrering mv.. Diverse systemer Udvikling (Designe, udvikle og opfinde) Udvikling - Projektlededse/-deltagelse udpeger en projektleder/-deltager for alle større opgraderings- eller implementeringsprojekter på IT-systemerne. IT stiller også medarbejere til rådighed til andre projekter i organisationen, hvis det har et formål. Udvikling - IT sparring og rådgivning medvirker gerne til sparring og rådgivning til alle omkring IT relaterede opgaver Side 13/14

14 Kommunikation (Skabe forbindelser og integrere) Intern information om IT har opbygget en portal, hvor vejledninger i brug af diverse systemer, nyheder fra og IT håndbog alt sammen giver brugerne i fællesskabet mulighed for selv at skaffe sig information om IT systemerne og hvad der ellers rører sig på IT området. tilbyder desuden at medvirke på afdelingsmøder såfremt dette måtte ønskes. IT portal og nyhedsbreve Side 14/14

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter 2014 IT-SERVICEKATALOG CPH Servicecenter 1 Forord Nærværende servicekatalog beskriver de ydelser, som IT-Servicecentret leverer. IT- Servicecentrets primære opgaver kan ses i bilag til samarbejdsaftalen

Læs mere

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde. Generelt

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde. Generelt Opdateret januar 2014 CAS Bilag 3 til samarbejdsaftalen IT Samarbejde Generelt IT afdelingen varetager på vegne af de deltagende skoler Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne.

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

YDELSESKATALOG IT-YDELSER

YDELSESKATALOG IT-YDELSER YDELSESKATALOG IT-YDELSER 2012 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 OBLIGATORISKE YDELSER... 5 Brugeradministrationens basisydelse... 5 Datalinie til hjemmearbejdsplads... 8 Diskplads... 10 Kopi, print

Læs mere

Pc-, internet- og mail-politik

Pc-, internet- og mail-politik Pc-, internet- og mail-politik Group 4 Falck A/S SSC IT Danmark - oktober 2003 Indhold 1 Indledning... 3 2 Vedrørende adgang til internettet... 5 2.1 Generelle retningslinier for brug af internettet....5

Læs mere

Vejledning til IT-forretningsanalyse

Vejledning til IT-forretningsanalyse Vejledning til IT-forretningsanalyse Denne vejledning hjælper med at få stillet de nødvendige spørgsmål om kundens IT-løsning, så du efterfølgende kan rådgive om forbedringer, sikkerhed og nye måder at

Læs mere

Dit netværk er vores højeste prioritet!

Dit netværk er vores højeste prioritet! Dit netværk er vores højeste prioritet! Hvor sikker er du på dit netværk? Netværkssikkerhed er ingen selvfølge. Det har mange virksomheder måttet konstatere den seneste tid. Vi har været vidne til gentagne

Læs mere

Muligheder. XMO som klinikkens platform

Muligheder. XMO som klinikkens platform Muligheder XMO som klinikkens platform INDHOLDSFORTEGNELSE Besøglægen 4 XMO Go Fjernopkobling 5 Fælles Medicinkort 8 Hardware 9 Hardware totalaftale 10 Ankomstterminal 11 SMS-påmindelser 14 XMO App 15

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S plus revision skat rådgivning Front-data Danmark A/S ISAE 3402 type 2 erklæring Februar 2013 Revisionserklæring af de generelle it-kontroller for driften af Front-data Danmarks hosting-aktiviteter. Kalvebod

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav Indledning... 3 Risikofaktorer - her er der fare for at miste fortrolige data/dokumenter... 3 Vejledningens formål... 3 Vejledningens

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S Front-data Danmark A/S Revisionserklæring (ISAE 3402, type 2) vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af hostingcenter. December 2011 1. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2.,

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO INDHOLDSFORTEGNELSE XMO er det mest anvendte lægesystem i Danmark XMO lægesystem er din sikkerhed for en effektiv hverdag i praksis. XMO er det mest anvendte lægesystem

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

Vedtaget og gældende for UC Lillebælt pr. 09.12.2007 Revideret 13.04.2011

Vedtaget og gældende for UC Lillebælt pr. 09.12.2007 Revideret 13.04.2011 Vedtaget og gældende for UC Lillebælt pr. 09.12.2007 Revideret 13.04.2011 IT-Politik Retningsliner og regler for medarbejderes, studerendes og kursisters brug af it-faciliteter hos University College Lillebælt

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere

Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland

Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Side 1 af 18 Revisionshistorie Redaktør: Peder Thorsø Lauridsen (PTL), it arkitekt, Arkitektur

Læs mere

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af hosting-platform i perioden 01-01-2014 til 31-12-2014 SYSTEMHOSTING

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

IT-strategi 2012-2013. Dansk Firmaidrætsforbund

IT-strategi 2012-2013. Dansk Firmaidrætsforbund IT-strategi 2012-2013 Dansk Firmaidrætsforbund Revision 2012-2 Dato: 17. juni 2011 Udarbejdet af IT- og Økonomiafdelingen Indstilling Godkendelse Strategien revideres og indstilles hvert andet år i forbindelse

Læs mere

Klestrup partners A/S. ISAE 3402 type 2-erklæring

Klestrup partners A/S. ISAE 3402 type 2-erklæring Klestrup partners A/S ISAE 3402 type 2-erklæring Generelle it-kontroller i tilknytning til drift af Windows-systemer for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 Side 1 af 28 Indhold 1 Ledelsens udsagn...

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT

IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT V4.1 april 2011 Baseret på DS484-2005. Gældende overalt i danske og udenlandske afdelinger og datterselskaber af Teknologisk Institut. Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle Hosting A/S ISAE 3402

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

WWI A/S. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4

WWI A/S. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 WWI A/S Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 WWI A/S Service Level Agreement (SLA) 1 Indholdsfortegnelse 2 Hensigtserklæring... 3 2.1 Reference... 3 3 Definitioner... 3 3.1 Hostingplatform... 3 3.2 Nedetid...

Læs mere

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Skal Kan Må ikke Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Afdelingen for Driftsoptimering og IT Vi er til for borgerne, og bruger dataudstyr for at sikre effektivitet og kvalitet. Vi skal have en høj

Læs mere

UNIFIED COMMUNICATION Styrk virksomhedens kommunikation med de rette IT-værktøjer IT INFRASTRUCTURE. Kompetencer og ydelser

UNIFIED COMMUNICATION Styrk virksomhedens kommunikation med de rette IT-værktøjer IT INFRASTRUCTURE. Kompetencer og ydelser UNIFIED COMMUNICATION Styrk virksomhedens kommunikation med de rette IT-værktøjer IT INFRASTRUCTURE Har din virksomhed en sund infrastruktur? Kompetencer og ydelser Dansupport hjælper dig til den optimale

Læs mere

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) ACI A/S 8. marts 2012 ACI A/S Side 2 af 12 Indhold 1 Generelt... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Kontakt til TDC Hosting i driftsfasen... 3 1.3 Datacenteradgang... 3

Læs mere