T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 4 Juli 2007 G R A F E N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 4 Juli 2007 G R A F E N"

Transkript

1 T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 4 Juli 2007 G R A F E N hjem, med bladet Tag kan familien så dit om læse arbejde

2 Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade Fredericia, telefon: Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Major K.H. Kjærgaard, Redaktør: Overkonstabel af 1. grad Leon Lindholm Korrektur: Konsulent, overkonstabel af 1. grad C.E. Jensen Tryk PR-Offset, Entreprenørvej Fredericia Adresseændring Meddeles på tlf Udgivelse/abonnement TELEGRAFEN udkommer 6 gange årligt Et årsabonnement koster kun 110,- kr. Oplag Eksemplarer ISSN Deadline Sidste frist for indlevering af ind læg til næste nummer er 3. august. eller efter aftale med redaktionen. TELEGRAFEN for deles til alle Telegrafregi men tets militære- og civile ansatte i ind- og udland, samt til relevante myndig he der, or ga ni sa ti o ner, abon nen ter og an non cø rer. Meninger og holdninger der kommer til udtryk i artiklerne er ikke nødvendigvis sammenfaldende med redaktionens eller regimentets meninger og holdninger. Eftertryk kun tilladt med kil de an gi vel se. Combind Endeavor Forsvarsmesterskaber Deltag i 24 timers stafet Bid tænderne sammen og kæmp De seje tøser og drenge En civil uddannelse med løn Se skoven indefra Og hvad laver vi så Klare linier og ingen prinsessenykker Nye hjemmesider 3000 til træf Rekognoscering i Irak FAGI s friske familiefisk To velfortjente legater Personelnyt Forsidefoto Træt og udmattet. Værnepligtige piger kæmper ligesom drengene. Læs "Klare linier og ingen prinsessenykker" fra side 13.

3 lave deltagerantal var, at meget af det udstyr, vi har, er testet og derfor ikke med og DACCIS udstyret deltog ikke som forventet. Sidst men ikke mindst var også en økonomisk betragtning. Det er til gengæld hensigten, at Danmark næste år bliver meget mere synlig, idet hensigten er, at teste alt rådigt og forventet udstyr, der skal indgå i NRF 14 op imod de forventede partnere. Det betyder, at Danmark vil teste mod/ med Rumænien, Polen, Grækenland, England og USA med en ret betydelig mængde af udstyr. Øvelsesdeltagerne kom fra 3. Telegrafbataljon og Hærens Føringsstøtteskole. Combined Endeavor Fælles stræben er det den årlige øvelse i Tyskland går ud på. Kommunikation mellem forskellige systemer bliver testet og der laves dokumentation, så ændringer og nye tiltag kan gøre systemerne bedre. Af kaptajn Henrik Schiøler og oberstløjtnant Poul Kamp, Hærens Føringsstøtteskole (HFS). godt halvdelen fra 3 TGBTN og resten fra HFS. Lige nok til at kunne flytte vores køretøjer forsvarligt. Årsagen til det Masser af test og orienteringer I år blev der gennemført i alt tests på de 12 testdage og til trods for den lidt konkurrenceprægede fokusering på antallet af tests i forhold til tidligere år, så er der efterhånden en forståelse for kompleksiteten i at få C2-systemer til at arbejde sammen og udveksle data. Dette betyder ofte, at de enkelte tests tager længere tid end i de forgangne år. Vi deltog hovedsageligt med HRN NMS, som vi benyttede til et scenariespil med 24 andre nationer. For den danske delegations vedkommende viste det klart, at folkene fra 3 TGBTN kunne deres håndværk. I anden og tredie testperiode spillede dette personel rollen som korps i det gennemførte scenarium. En flot bedrift der bød på mange udfordringer undervejs. Udover at deltage i tests var der også stor lejlighed til at se og få demonstreret andre landes materiel og vice versa. Derfor afholdt vi også en del orienteringer i det danske telt. Det blev til 25 orienteringer for andre landes delegationer. En anden tilbagevendende begivenhed var at skabe grundlag for en positiv oplevelse for besøgende fra Danmark. Igen i år var Danmark repræsenteret på Combined Endeavor. I perioden 24. april til 11. maj var en mindre delegation fra 3. Telegrafbataljon (3 TGBTN) og Hærens Føringsstøtteskole sendt til Lager Aulenbach i Baumholder, Tyskland, for at deltage i den store Interoperabilitets workshop. Combined Endeavor betyder - Fælles Stræben en meget rammende betegnelse for en øvelse, hvor 42 nationer afprøver deres kommunikationsudstyr og C2 systemer mod hinanden. I praksis betyder det, at der er samlet ca soldater, der er at betragte blandt de bedste af de signalfolk, som nationerne kan mønstre. Vi havde ikke så mange med i år Fra Danmark var vi i år kun 11 personer, En lang pause - Holger tager fem minutter på muren - mellem de mange tests. TELEGRAFEN 3

4 Vi havde 25 danske gæster i alt, fordelt på tre værn og med hver deres ønsker om hvem og hvilke systemer de havde behov for at få præsenteret. Overordnet set blev Workshoppen gennemført i en god tone, med mange tekniske udfordringer og med et stort udbytte for alle. Erfaringerne vil indgå i et erfaringsnotat, der skal ligge til grund for næste års deltagelse, hvor det som nævnt, er NRF 14 opgaven, der skal øves med de forventede partnere. Rigtig mange deltog fra Telegrafregimentet. Liggende forrest til venstre med medaljen om halsen er det Christina Christensen, der er ny forsvarsmester i 5 kamp. Forsvarsmesterskaber i militær 5-kamp Systemeksperterne havde nok at se til under de mange tests. 3. Telegrafbataljon fik ny kvindelig mester i militær 5-kamp. Det blev overkonstabel af 1. grad Christina Christensen som vandt sin klasse. Seniorsergent Kaj E. Holm med Dannebrog. Af Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI). Forsvarsmesterskaber i militær 5-kamp blev afholdt på Ryes Kaserne med Hærens Føringsstøtte Skole som arrangør fra den 14. til den 16. maj. Der afholdes årligt to konkurrencer i Danmark: Forsvarsmesterskaberne og Dansk Militært Idrætsforbunds (DMI) mesterskab. DMI afholdes i år fra den 14. til 16. september i Odense og er et officielt Danmarksmesterskab under Dansk Idrætsforbund. Deltagerne i de to konkurrencer er stort set de samme, men forskellen er, at personer, der ikke er ansat i Forsvaret, kan deltage ved DMI. En jagt på den der fører Militær 5-kamp består af skydning, forhindringsbaneløb, forhindringsbanesvømning, håndgranatkast og terrænløb. Der er lidt forskel af indholdet i disciplinerne i de forskellige klasser. Kvinder og værnepligtige løber forhindringsbane uden de høje forhindringer og kaster håndgranaterne på lidt kortere afstande. Herudover løber herrerne 8 km i terrænløbet, mens kvinder og værnepligtige løber 4 km. Hver disciplin giver et antal point og vinderne af konkurrence er den 5- kæmper, som har fået flest point. I holdkonkurrencen er det de fire bedste for herrer hhv. to for kvinder og værnepligtige, som tæller for holdet. Den sidste disciplin (terrænløb) gennemføres som jagtstart det vil sige, at den førende 5-kæmper efter de første fire discipliner starter som den første og øvrige starter det antal sek. senere, der svarer til de 4 TELEGRAFEN

5 Se Telegrafregimentets nye hjemmeside på Internettet: point, de har op til den førende 5- kæmper. Derfor er den første 5-kæmper, der kommer over målstregen, den samlede vinder af konkurrencen. Til konkurrencen i Fredericia deltog i alt 80 5-kæmpere. 24 i herreklassen, 11 i kvindeklassen og 45 i værnepligtsklassen. Der var desværre ingen repræsenteret i oldboys klassen. 5 af deltagerne kom fra Flyvevåbnet og alle øvrige var fra Hæren. 80 deltagere er det største antal i konkurrencerne i mange år. En afgørende årsag til dette var, at Fredericia garnison stillede med ikke mindre end 38 deltagere. Det store antal 5-kæmpere fra Fredericia skyldes en stor velvilje fra garnisonens chefer. Normalt kræver det et ret stort antal disciplinledere og hjælpere, men med seniorsergent Karsten Frandsens store erfaring inden for 5-kamp og med hårdt arbejde fra hjælperne, lykkedes det at holde det på et minimum. Forsvarsmester i 3. Telegrafbataljon Herreklassen blev som ventet vundet af overkonstabel af 1. grad, Brian Dåsbjerg fra Jydske Dragonregiment. Han blev nr. 2 til VM i 2006 og vandt Europa Cuppen, som er en konkurrence, der deles over fire internationale stævner i Europa. Vi håber, at Brian Dåsbjerg i 2007 også vil være at finde i toppen i verdens 5-kamp elite. Holdkonkurrencen for herrer blev vundet af Jydske Dragonregiment. I kvinderækken vandt overkonstabel af 1. grad Christina Christensen fra Telegrafregimentet. Her var der lidt mere spænding end i herreklassen, da nr. to, premierløjtnant Maria Steenberg fra Ingeniørregimentet, blot var 33 point - svarende til 33 sekunder i løbedisciplinen - efter Christina Christensen. Holdkonkurrencen for kvinder blev vundet af Ingeniørregimentet. I værnepligtklassen var kampen hård, da det var rækken med det største antal deltagere. Der deltog hold fra Jydske Dragonregiment, Ingeniørregimentet, Hærens Føringsstøtteskole og fra Telegrafregimentet. Vinderen blev menig Kristian Sletten fra 2. Hærens Basisuddannelses kompagni (2 HBU Lars Thimsen stoppede som træner og fik derfor en lille gave overrakt. kompagni) ved Telegrafregimentet og på 2. pladsen var det ligeledes en soldat fra Telegrafregimentet nemlig menig Jacob Oppenheim fra 1 HBU kompagni. Under terrænløbet var der stor spænding i holdkonkurrencen. Holdet fra Hærens Føringsstøtte- skole førte med 54,2 sekunder da starten gik, men holdet fra 2HBU kompagni ved Telegrafregimentet fik hentet forspringet og vandt dermed holdkonkurrencen. Alle de nye deltagere fra Fredericia garnison ydede en stor indsats og de var enige om, at det var en stor oplevelse af være med. Deltagelsen i militære idrætskonkurrencer viser en anden side af Forsvaret og er meget motiverende for den enkelte soldat. Militær 5-kamp regnes ofte som den mest prestigefyldte konkurrence, da disciplinerne netop er en dyst på de færdigheder, som en operativ soldat skal kunne beherske. Flere skal med - kom så Mange af de nye deltagere har da også fået blod på tanden og har meldt sig at deltage til DMI til september, selvom de på det tidspunkt har forladt Forsvaret. Enkelte har endog efter Forsvarets Mesterskaber søgt om at få kontrakt med Forsvaret, så den militære idræt er også med til at hverve nye soldater! Derfor må vi håbe, at cheferne i Fredericia garnison også i fremtiden vil være med til at sikre en stor deltagelse i den militære 5-kamp, da dette i sidste ende giver dem flere soldater, der er motiverede og fysisk aktive, som alle soldater jo bør være. Forsvarsmesterskaberne var også et farvel til seniorsergent Lars Thimsen som træner for det lokale hold i Fredericia garnison. Lars Thimsen har selv været aktiv på det militære landshold (under den kolde krig ) og har i de seneste år været en særdeles god træner og indpisker for 5-kampen i Fredericia garnison. Han har endog også vundet flere forsvars- og danmarksmesterskaber i old boys rækken. Det er med vemod, at garnisonen fremover må undvære Lars Thimsens hjælp indenfor 5-kamp, men vi takker ham mange gange for den enorme arbejdsindsats, han har ydet. Er der nogen, der føler sig fristet til at prøve kræfter med militær 5-kamp, kan man kontakte FAGI's bestyrelse eller læse mere på TELEGRAFEN Dit blad Din mening Send os dit indlæg eller giv os et tip om, hvad du gerne vil læse om. TELEGRAFEN 5

6 Se Telegrafregimentets nye hjemmeside på Internettet: De vandt Ole Ravn og Nikolaj Højberg Nielsen. Af overkonstabel af 1. grad C.E. Jensen, redaktionen. Menig Ole Ravn og menig Nikolaj Højberg Nielsen repræsenterede Fredericia Garnisons Idrætsforening ved Dansk Militært Idrætsforbunds forbundsmesterskaber i badminton i De præsterede at vinde A-rækken i herredouble og Nikolaj blev derudover nr. 2 i single. Det er første gang i de 12 år jeg har været med i FAGI s bestyrelse at nogen har vundet i den bedste seniorrække for herrer. I volleyball vandt et FAGI-hold og blandt dem var disse fire unge mænd, Kristian Mortensen, Christian S. Brandt, Kristian Sletten og John Oppenheim. Calle Deltag i 24 timers stafet Vær med til at fejre livet og støtte kampen mod kræft Tilmeld et hold på: Alle, der har lyst, kan danne et hold. Spørg familie medlemmer, venner eller kolleger om de har lyst til at være med i stafetten, overnatte i telt og fejre livet sammen med dig. Tid og sted Fra lørdag den 8. til søndag den 9. september 2007 på Bakkeskolen, Erritsø Bygade 15 i Fredericia. Spørgsmål Annemarie Mogensen Tlf.: ncer.dk Stafet For Livet Et døgn med aktiviteter, under holdning og oplysning, der giver håb og støtte til alle, der er berørt af kræft. Stafetten symboliserer, at det er hårdt arbejde døgnet rundt at leve med kræft. Vær med på holdet Dit hold skal have mindst en deltager på banen un der hele stafetten - 24 timer. I kan gå, løbe eller hvad I ellers kan finde på. Det gælder ikke om at komme først. Udover at samles om håb, sam ler I som hold også penge ind til bekæmpelse af kræft. Det kan I gøre ved at få andre til at støtte holdets deltagelse i Stafet For Livet eller arrangere forskellige støtteevents op til arrangementet. Fighterrunden Stafet For Livet åbnes med en fighterrunde, hvor der kun er fightere på banen. Fighter ne er tidligere og nuværende kræftpatienter. Som deltager i fighterrunden giver du andre håb og styrke til at kæmpe deres personlige kampe og viser sammenhold i den fælles kamp mod kræft. Læs mere på Tænd et Lys Når mørket falder på, dæmpes musikken og belysningen. Herefter tændes der levende lys i små papirsposer, som er opstillet langs banen. På hver pose kan du skrive navnet på og en hilsen til en person, du gerne vil mindes eller støtte i kampen mod kræft. Underholdning og aktiviteter for alle Stafet For Livet handler om at være sammen og glæde sig over livet. Det bliver fejret med underholdning og aktiviteter for alle aldre under hele arrangementet. Frivillig i Stafet For Liret Der er rigtig mange muligheder, hvis du har lyst til at være frivillig i Stafet For Livet. Du bestemmer selv, hvor mange timer du vil lægge i det. Det afhænger helt af, hvilke opga ver du melder dig til og hvor meget tid du har overskud til. Læs mere på TELEGRAFENS LÆSERE - får 15 % rabat på alt ved Burger King. Der gives kun rabat til indehaveren af ID-kortet. Snaremosevej 180, Fredericia. Tlf.: Gælder ikke tilbud. 6 TELEGRAFEN

7 Kære Sol olda ter. Med de t sids dste for orsv svar arsf orlig sket e der som beke kend t no ge t helt epo poke kegø gøre rende. Regimen ents - st rukt uren ble lev ne dlagt, reg iments tsch efen en s he l- he dsan ansv svar ble v fjer net og de cent rale tje jene nest ster så som Forsv svar aret ets Pe rs onel eltj enes este te, Fors vare rets Ma teri riel tjen es te og Fors vare ts Bygnings- og Etab abli ssem ementstjenestete, så dagen ens lys. De er nu alle akti tive rede og vi "ud e i plut utte ten" skal lære at håndtere den ny e verden. Noge t er gået mere gnidnin ings gsfr frit end andet og noge n hævder, at der er dele af den enkelte tj eneste, som man har lært at hade, fordi alting nu er så besværligt og anderledes. Desuden er de r ting og sager, som i transformationen er fald ldet imellem de berømte to stole. I kender min holdning til dette. "Don t fight the setting" g". Nu er det engang anderledes og det er vor opgave alle sammen, at lære det nye rege gels lsæt at kende og at operere i forhold hertil, som vi nu beds dst ka n til vor fordel. Vi må også erkend nde, at al beg egyn ynde lse er svær og at meget ik ke vil funge gere fra dag ét. Jeg er sik ikker på, at de cent rale tjenester vil give mig ret, når jeg hæv der, at det har væ ret hårdt at starte de nye org rgan anisationer op. Det var i vor inte teress sse at hjæ jælp lpe Pers onel tjene-e- sten i gan ang for et par år side den og nu, hvo r turen er kommet ti l Ma teriel eltj tjenes este ten, Reg nska bstje- nesten og Bygnings gs- og Eta blis isse seme mentst stje ne- sten, er det vigtigt, at vi også stø tøtt tter og hjæl pe r de m over de første hurdler. Derfor stiller Føringsstøtte teskolen f.e.eks ks. fo r ti den tre projek tled ere til rådighed for Mate- rieltjenesten til tre projekter, der er vigt gtige fo r os. Ligeledes støtter og vejleder vi det lokale støtteelementer på kaserne rne, så meget vi kan her i starten. Gr av ikke grøfter for hinanden Vi gør det selvfølgelig, fordi det er i vor in ter- esse. De rm ed lægges grunden til et positivt og gensidigt frugtbar t samarbejde i fremtiden. Je g ser i øj eblikk et tilløb til grøftedannelser me llem de centrale tjenester og de operative enheder. Jeg vil gerne sige det ligeud. Det er det dummeste, vi kan gøre. Men de t bety tyder ikke, at vi ikkeke skal stille krav til tjen eneste terne. e. Tvæ vært imod - vi sk al ins nsis iste re på at få vo re kom pa gnie ier fyld t op med kva vali lifice cere ret personel. Vi ska kal insi sist ster e på at få nyt og mo- derne ma teri el, så vi kan løse vor e op gave ver i de inte tern rnat atio iona nale ope pera rati tion oner og i forb rbin inde dels lse med NATO Res espo ns e Forc rce 14. Vi ska l insi ster e på at få byg ygni ngsf acil ilit it eter er på samm e hø je niv ivea eau, som vi ke nder det i de andre værn rn. Vi ska l til stad ighe hed på pe ge, at det primær t er hær en, der le ve rer lang ngt hove vedp dpar arte ten af sty rker erne og ma teri riel let i de int nterna tion ale op eratione ner og at vi der for også bør tilgo gode dese ses tilsvarende re ss ou rcem emæs æssi si gt. Vi skal til stad ighe d kr æve, at hære rens per sone nel får de sam ammem god oder som de øv rige vær n, det være sig her hjem emme me som i de inte rn atio iona nale mis issioner, men det er vig tigt gt, at vi gø r det ur bant og ordentligt. Dermed vil vi med argu gume ment ntet ets kraf t og sty tyrk rke stille og roligt flytt tte ress ssou ourc erne derhe n, hvo vor der er de største beho hov, men gør vi det til konfl ikt ktst of, har vi tabt på forhånd. Føringsstøttetroppernes ch efer er og administ stra rati tive led kæmper dagligt disse kampe pe, men jeg sav- ner ærlig talt en mere aggressiv tilgang til dis isse se problemstillinger fra medarbejderne og herme med mener jeg egentlig de faglige organisationer. Alle har et medansvar. Én ting er helt sik ikkek r. Hvis man sidder med hænderne i skødet og giver op, så sker der absolut intet. Faktisk ser jeg lige nu tegn på, at strategien virker. Der sættes, mens jeg sk river dette, særlige hvervetiltag i gang til fordel for Føringsstøttetrop- pe rne. De t nye materiel er godt nok forsinket, men det komm er. Forstå tåel se n fo r, at vi ikke længere kan byde hver- ken de vær ærne nepl igtige eller det faste personel de ku mmerlige vilkå kår, vi lige nu lever under, er tyde- ligvis til stede og se lv om også det tager lang tid, så tror jeg fuldt og fas t på, at bedring er på vej. Så til de af jer, de r i frus ustr ation lige nu går og over- veje r at forlade regim imentet, t, så kan jeg kun sige: "B id tænde derne sammen, kæ mp for det, vi med rette kan gøre krav på. De t gør jeg, hver dag". Jeres RC TELEGRAFEN 7

8 Besøg vores webshop - Cap M/84 fra Euroforce Vi har også: Taktiske veste M/84 fra Combatkit Solbriller fra American Optics Overlevelses grej Broderede mærker Handsker fra Euroforce Alt i metal emblemer Gulvbelægning Gardiner Tæpper Trægulve Gulvafslibning Søndermarksvej 210, 7000 Fredericia tlf.: Vi laver også dit mærke - ned til 50 stk. - se mere på Per Vangkilde, Søndergade 52, 7470 Karup J, Besøg også BT-Gulves afdelinger i Fredericia, Kolding, Horsens, Skive, Middelfart, Ishøj, Køge og København Se Telegrafregimentets nye hjemmeside på Internettet: MA LER FIR MA ET RAND & AN DER SEN A/S 7000 FRE DE RI CIA,Tlf mail: 8 TELEGRAFEN

9 De seje tøser - og drenge Af overkonstabel af 1. grad Tina green, Forsvaret Sundhedstjeneste, Infirmeriet på Ryes Kaserne. Allerførst vil jeg gerne, af hensyn til nye læsere, henvise til min artikel i TE- LEGRAFEN fra januar. Her opfordrede vi, overkonstabel af 1. grad Pia G. Nielsen fra Uddannelsesbataljonen og undertegnede alle piger, som er medlem af Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) til at komme med ud og løbe kvindeløb. Vi indkaldte til møde, hvor vi fortalte om vores idé. Vi er nu godt i gang med vores kvindeløb og har været vidt omkring. I Hammel, Århus, Kolding og Odense. De fleste kvindeløb er nu ved at være ovre for i år, men der et par tilbage. Det sidste mål er for nogles vedkommende en ½ maraton for kvinder i Odense til september. Vi vil så gerne have dig med også Men der er jo stadigvæk rigtig mange fællesløb, derfor vil vi meget gerne have flere af vores mandlige kollegaer til at løbe med. Vi har allerede tre mænd, som skal med ud og løbe North Sea Beach Marathon den 1. juli på Vestkysten og vi vil så gerne have flere med. Vi er for tiden omkring 10, som tager af sted og vi skal løbe 5 og 10 km, men man kan jo også løbe både ½ og hel maraton og gå stavgang. Jeg vil meget gerne opfordre alle til igen at tænke over, hvad det er for gode tilbud, vi får igennem FAGI. Hvor finder man sådanne tilbud? Vi piger er meget glade over, at få lov til at få finansieret vores interesse for at løbe. Det skal FAGI have mange tak for. Tænk over, hvad du egentlig har mulighed for og udnyt så den fordel. Vi er endvidere tre piger ("FAGI rls") som meldte os til det årlige Firma Team Challenge som Fag- og Firma Idræt arrangerede. Det løb af stablen 2. juni. Vi var enige om, at det måtte vi bare prøve, eftersom det jo stod helt klart, at det var for motionister. Det var et godt arrangement og meget udfordrende. Hvis du/i nu har fået interesse for at være med, så er I velkommen til at kontakte mig på infirmeriet på telefon , el. på mobiltelefon el. privat MALING OG GREJ HØJDEPUNKTET Egeskovvej Fredericia Tlf.: KREATIV KU LØR FOR MID LING Åbningstider: Mandag til fredag Lørdag Klip i kørekortet... Af Leon Lindholm, redaktionen. Kaptajn Bjarne Ib Jørgensen er for tiden udsendt til Kashmir og sender ofte en hilsen hjem til TELEGRAFEN. Lige nu har Bjarne tre måneder tilbage. Forleden var han på en tur til Islamabad hvor han så dette billede. Bjarne er telegrafsoldat med hang til kommunikationssystemer og teknikken omkring disse, derfor syntes han, at vi skulle have dette billede. Og samtidig fra Bjarne - en hilsen til alle i Danmark, samt et specielt stort kram til Calle på redaktionen, som nu er blevet 60 år og dermed pensioneret. Bjarne spørger, er det rimeligt med et klip i kørekortet hvis man taler i telefon under kørsel i trafikken? TELEGRAFEN 9

10 En civil uddannelse med løn - et gode for soldater Som kontraktansat soldat får man ret til at uddanne sig en uge med fuld løn, for hver måned man er ansat i Forsvaret efter de første 33 måneder. Det giver efter nogle års ansættelse en god mulighed for at uddanne sig til et godt job "udenfor hegnet". Af overkonstabel af 1. grad Charlotte Boye, 4. Telegrafkompagni/3. Telegrafbataljon (4 TGKMP/3 TGBTN). Civiluddannelse øhh rart at have, men hvad skal jeg bruge det til? Der er jo lang tid til at min kontrakt udløber... - eller er der? Ret til næsten tre års uddannelse Det var de tanker, der kørte rundt i hovedet på mig, hver gang jeg så skiltene, der hænger rundt omkring på kasernen "Har du talt med din CU-vejleder i dag"? Jeg arbejder på kommandokontoret. Det vil sige, at jeg ikke er på kontoret mere, jeg er i fuld gang at afvikle min optjente civiluddannelse (CU). Jeg startede i det grønne tøj i oktober 1995 og har derfor optjent en god portion CU. Jeg vidste ikke, hvor mange uger det var blevet til, men gættede på to års uddannelse. "Ja, du har cirka tre år lød det fra Palle Kok, der er vores vejleder". Til at starte med vidste jeg ikke, hvad jeg skulle bruge min CU til, for jeg ville ikke bare bruge det på noget, som jeg muligvis ville springe fra igen. Jeg fik en god snak med Palle og lånte bogen "hvad kan jeg blive" med hjem. I første omgang var det advokatsekretær der lød mest tiltalende, men efter en rundspørge på diverse advokatkontorer i trekantsområdet, fandt jeg ud af, at det ikke var til af få en elevplads. Hvor fedt er det at gå i gang med en uddannelse - og så ikke være sikker på, at kunne få en elevplads? Jeg skulle finde på noget nyt. "Tænke, tænke, tænke hvad skulle jeg så bruge det på"? Det passer ind i min forretning I min fritid var jeg begyndt at arbejde i firmaet LR-Health & Beauty. Det gik over al forventning og hvorfor så ikke bruge min CU i den retning, så jeg kunne styrke min egen forretning, som nu var gået hen og var blevet et seriøs foretagende. Jeg havde hørt fra andre, at en NLP uddannelse var "guld" værd. "Neuro Lingvistisk Programmering" (NLP), hvad er det nu for noget? Jeg undersøgte det på nettet og blev helt vild. Hvis jeg nu kunne lære noget om det der NLP halløj, så kunne jeg jo bruge det i min forretning. Turen gik igen ned til Palle og jeg fortalte ham om det, jeg havde fundet på nettet. Vi fik en rigtig god snak og søgte også i fællesskab på andre uddannelsessteder, der havde med NLP at gøre, for som Palle sagde: "Du skal være sikker på, at der er det rigtige du vælger. Det kan jo også gå hen og blive for langhåret for dig". Jeg fandt frem til Dansk NLP Institut, der ligger i Århus og begyndte en NLP uddannelse. Uddannelsen er ikke som andre uddannelser, hvor man sidder på skolebænken. Den er opbygget af fem moduler af hver fem dages varighed, samt en MASSE øvetimer. Det betød, at jeg kunne passe mit arbejde på kontoret og havde kun "fri" fra kontoret, når jeg var til NLP. Det er så blevet til, at jeg næsten har færdiggjort 2. år. Det vil sige en NLP Master Practitioner uddannelse. NLP en har været rigtig god for min forretning, men sandelig også for mig personligt, da den har givet mig så meget at arbejde med. Det er en uddannelse jeg varmt kan anbefale til andre. Samarbejde og suveræn vejledning Den måde jeg har brugt min CU på, har for mig været helt genial. Samarbejdet Jubilarstævner Telegrafregimenternes Soldaterforening inviterer til stævne i: Høvelte den 1. september og Fredericia den 8. september Se mere på: Mail: dk eller ring på tlf.: Opmål din løberute på nettet På Internettet kan du opmåle din løbeeller marchrute. Du kan også planlægge nye ruter. På adressen kan du se det udvalgte område som et luftfoto ud fra postnummerområdet, du ønsker at bevæge dig rundt i. Du kan, mens du indtegner en rute, følge med i, hvor lang turen bliver. Du kan udskrive og gemme dine ture og du kan også se andres forslag til området, hvis der er nogen, der har været der før dig og hvis de har brugt som hjælpemiddel. LAL/RED med Palle har været rigtig godt. Hver gang jeg har fået nye datoer til mine øvetimer, det vil sige rettelser fra instituttet, har jeg uden besvær kunne få det rettet ved Palle, så jeg har kunnet få "CU-fri" fra kontoret. "Mange tak Palle, jeg ved, at der har været en del arbejde for dig i den forbindelse". Min CU er ikke brugt endnu, så det er også blevet uddannelsestid til et "Alment voksenpædagogisk grundkursus". Et kursus, hvor man lærer at undervise. Igen noget, som jeg kan bruge i min LR-forretning. Den CU ordning nogle ansatte har ved Forsvaret er helt forrygende. Det, at kunne finde de kurser/uddannelser, som man har lyst til, uden at tænke på økonomien, samtidig med at man får en rigtig god sparring og vejledning med sin CU-vejleder, er der mange, der må være misundelig på. En ting jeg nødig ville undvære. Det eneste negative jeg har at sige til min CU er, at den er alt for kort. Jeg kunne sagtens bruge mange flere uger. Efter at have undersøgt, hvor meget forskelligt man kan bruge sin CU til, er der rigtig mange andre kurser, jeg også gerne ville have, men mine uger slår ikke til længere. Som et gammelt ordsprog siger: "Mere vil have mere". smiler. 10 TELEGRAFEN

11 Den årlige invitation til 100 deltagere i naturvandringen på fælleden i Fredericia, var "udsolgt" lynhurtigt. Se Telegrafregimentets nye hjemmeside på Internettet: Se skoven indefra Hyby Fælled og øvelsespladsen er andet end krudt, kugler og larm. Det er et naturområde af de fineste. Her findes 20 sjældne planter af dem er tre truede af total udryddelse. Telegrafregimentets Fond har modtaget følgende frivillige bidrag. 901,50 kr. Beløbet er indsamlet af deltagerne på årets naturvandring på fælleden ved Ryes Kaserne 200,00 kr. KaJ Mikkelsen TRS Bidrag kan indbetales via: Middelfart Sparekasse på konto: Eller kontant til: A. Schønemann, Driftssektionen. Af Leon Lindholm, redaktionen. Igen i år var der annonceret i lokalpressen, at regiments- og skolechef oberst I. J. Bager inviterede til naturvandring på fælleden, samt en rundvisning i den historiske del omkring den genopbyggede skanse og derefter en let brunch med Lillebælt som baggrundskulisse. Tidligere et drabeligt sted Vejret havde varieret en del op til denne lørdag morgen, men præcis kl blev skyerne trukket til side og i takt med, at de 100 tilmeldte indfandt sig i Skivedepotet til morgenkaffe og en bitter, så steg solen op over Lillebælt. De fremmødte blev opdelt i to grupper. Den ene gruppe gik med oberstløjtnant Ole Dyrn, der er historisk konsulent for regimentet og kendt som vores altvidende historiker. De fik historien om området ved skanserne og de uhyggelige scener, der har udspillet sig der i Danmarks tidligere historiske store og drabelige slag. Skanserne, der blev genopbygget for år tilbage, blev også fremvist og Ole Ole Dyrn kunne med sit store engagement levendegøre fortællingen om skansernes brug og deres udformning, samt hvilken betydning de egentlig fik for Danmarkshistorien og den frihed, vi har kunnet nyde uden at komme under tysk hertugdømme. I skovens dybe stille ro I den fjerneste ende af fælleden tog oberst Bager imod holdene og fra stien gik turen gennem skoven over marker og ad små stier ud til Post Nord, hvor der blev afsluttet på stranden. Der blev på turen fortalt om fælledens specielle træer, planter, smukke svampe, væltede egetræer, vedbend, bæverasp og fortalt vidt og bredt om den anden storslåede flora og fauna. En af de yngste vil sent glemme turen. Han så en krydsning af en slange og en frø - et såkaldt firben. Efter dette var hans øjne spærret op og ørerne slået ud. Han var meget imponeret over det, han fik at vide. Det var en rigtig god dag og en god måde at have gæster på. En ting, der blev hvisket om i krogene, var alles glæde over, at obersten ikke vil have jagt på området. Slutningen på dagen med bacon, æg og pølser, samt kaffe og en basse i naturen var helt suveræn. Det gav turen et 11 tal på 13 skalaen. TELEGRAFEN 11

12 Se Telegrafregimentets nye hjemmeside på Internettet: Og hvad laver vi så Følg med tiden og få dine færdigheder og viden opdateret. Søger du nye udfordringer så hjælper din rådgiver dig også gerne. Af Jytte E. Hedegaard, Forsvarets Personeltjeneste, sekretariatsleder. Den 1. april 2005 blev Forsvarets Personeltjeneste (FPT) oprettet og i den forbindelse blev Forsvarets Rådgivning om Omstilling (FRO) en del af FPT's Policy- og Rådgivningsafdeling (PR). Vi skiftede i samme ombæring navn, så vores officielle navn nu er: FPT PR3 FRO Fyn- og Sydjylland. Der er ikke sket ændringer i vores fysiske placering, I finder os stadig i Fredericia på Ryes Kaserne i bygning 6 og på Haderslev Kaserne i bygning 21. PR3 FRO er repræsenteret på alle landets tjenestesteder. Der er fire centre placeret i henholdsvis Aalborg, Holstebro, Fredericia og Vordingborg/Slagelse. Nørreport Cy kel for ret ning Per Olsen Vi fører kun de gode mærker såsom: "X-treme, Everton, MBK, Tårnby, Avenue, Grisley og Ideal." Vi er eksperter i racercykler og specielt udstyr. Nye cykler og alt i tilbehør Reparation af alle mærker. Nørreport, Tlf Fredericia Endvidere har PR3 en stab placeret på Holmen i København. Vores arbejde består i at servicere Forsvarets personel og myndigheder inden for følgende ordninger: Civiluddannelse Job og uddannelse Personel- og servicekontor Forsvarets Mobilitetsstøtte (tidligere Modtageordningen) Rådgivning om kompetenceudvikling Som en del af FPT fungerer vi tillige som Front Desk, idet vi i praksis besvarer eller viderestiller alle henvendelser til FPT, der dukker op hos os. Vi er i vores center syv medarbejdere, den ene har til huse i Haderslev, mens Fredericia huser to job- og uddannelsesrådgivere (JURDG) og to administrative medarbejdere. Endelig har vi to JURDG i Varde Oksbøl området. Der er ingen formel ledelse i centrene. Reduceret i opgaver og ansatte Den enkelte JURDG skal kunne betjene alle kunder, men som det ser ud nu, har man delt nogle af opgaverne mellem sig, det gælder specielt servicering af personel på civiluddannelse (CU) og servicering af de værnepligtige (VPL). De administrative medarbejdere løser, ud over de daglige driftsopgaver i centeret, også tværgående, landsdækkende opgaver. Arbejdsopgaverne er blevet delvis centraliseret i 2006, dette gælder bl. a. økonomifunktionen, der nu er samlet i Fredericia og Høvelte. Formålet er at skabe en større ensartethed i sagsbehandlingen af f. eks. tilskud til undervisningsmidler til personel på CU. FRO stab fik ved overgangen til FPT reduceret antallet af medarbejdere, eftersom de fleste administrative opgaver blev flyttet til andre afdelinger i FPT. Reduceringen har medført, at en del administrative opgaver er lagt ud i de enkelte centre og til de enkelte medarbejdere. Ledelseskort til FRO-medarbejdere I staben er der ud over chefen og souschefen ansat akademiske medarbejdere og enkelte administrative. I FRO er der ansat ca. 40 medarbejdere - heraf 27 rådgivere. For til stadighed at kunne leve op til kundernes forventninger og behov for servicering, er der for indeværende sat fokus på kvalitet, effektivitet og kommunikation i forbindelse med opgaveløsningen. Tværgående arbejdsgrupper har blandt andet udarbejdet kompetenceprofiler for både rådgivere og administrative medarbejdere, hvorved den enkelte kan blive opkvalificeret i forhold til de aktuelle arbejdsopgaver. I 2006 har samtlige FRO medarbejdere gennemgået en ledelsesuddannelse, som udløste et "Ledelseskort". I centeret i bygning 6 er der blandt andet mulighed for at benytte Internettet, også selv om man ikke har brug for hjælp til uddannelse eller jobsøgning. Vi træffes således Mandag og tirsdag kl Onsdag til fredag kl I Fredericia kan vi træffes på tlf.: JURDG Palle Kok: eller JURDG Flemming E. Christensen: eller SECLD Jytte E. Hedegaard: eller ASS Ulla Hjort: eller I Haderslev kan vi træffes på tlf.: JURDG Harry B. Schrøder: eller JURDG F. Flemming E. Christensen: eller I Varde/Oksbøl kan vi træffes på tlf.: JURDG Ole K. Skærbæk: JURDG Allan Pedersen: Intranetadressen er: C3/kompetenceudv-%20%20 omstillingssek/default.aspx Internetadressen er: 12 TELEGRAFEN

13 Se Telegrafregimentets nye hjemmeside på Internettet: og frem for alt adrenalin i kroppen. Det er en noget anden verden, end de tre piger på kasernen levede i for bare kort tid siden. Dengang ville de have sovet trygt under den varme vinterdyne. I stedet har pigerne sovet på en feltseng i en garage med temperaturer, der har sneget sig under frysepunktet. De lå oven i købet omgivet af grønne pupper af soveposer med snorkende fyre, der ligesom dem selv ikke har set et bad i over et døgn. Med hænderne for ørerne Christina og med åben mund, Rickie, der enten gaber eller råber meget højt. Klare linjer og ingen prinsessenykker Der står gennemtrampede, mudrede støvler på gulvet. Der ligger snavsede sokker og beskidte kamuflerede kampuniformer, men der er også rævepels i skabet, mascara på badeværelset og en sødmende duft af piger på stue 129. Det hele tilhører Anja L, Christina Pedersen og Rickie R. Heidi Guldager har mødt de tre piger, der for godt to måneder siden gik forbi vagten på Ryes Kaserne i Fredericia for at blive værnepligtige. Hver især var de fyldt med fordomme om, at kvinder i Forsvaret var kronragede betonlebber. Nu bor de selv på mandeterritorium og har fået fordommene skudt ned med skarpt. Foto og tekst Heidi Guldager. "GO MORGEN, HR. SERGENT"! Mørket ligger tæt omkring de 31 kampklædte værnepligtige, mens de nattesprøde stemmer runger i luften. Klokken er og mens størstedelen af Danmarks befolkning luner sig under dynen, bider kulden 3. deling fra Ryes Kaserne i kinderne. De ligner hinanden, når de står ret skulder ved skulder med sorte støvler, den grønlige kamuflageuniform og med hjelmen som kronen på værket. Men lytter man ganske nøje efter, når råbet gjalder gennem natten, er der noget, der skiller sig ud; Tre skingre pigestemmer råber om kap med mændenes dybe røst. Anja, Christina Pedersen og Rickie Robert har vovet sig ind på mandeterritorium... "I UDGANGSSTILLIIIING"! Brøler det fra sergenten. For at komme i gang på militær facon begynder dagen som alle andre med armbøjninger. Kroppene hæver og sænker sig taktfast, mens sergenten tæller for Nogen synes det er let som en leg, for andre er det kropslig tortur Pigerne kæmper sig op og ned... De første armbøjninger tages "rigtigt" men så er det ned på knæerne til de sidste her kan drengene sætte dem af og det er noget, der irriterer Ikke ét klynk lyder fra gruppen. Pigerne puster ud. Slut med armbøjningerne for denne gang. Selvom øjnene stadig er søvnige og flere lag tøj må holde på varmen, står morgenens mission klart i kulden. Situationen er tilspidset Tredje deling er udstationeret i Mellemøsten. To etniske grupper er i strid med hinanden og forholdet til den fredsbevarende styrke er forværret. Delingen kan forvente demonstrationer, kampe Første møde med det grønne Det var en ruskende vinterdag i begyndelsen af februar. Med uro og spænding i kroppen, gik de tre piger hver især forbi vagten på Ryes Kaserne for første gang. Tasken var pakket, tøjet nøje overvejet og make-up en på absolut minimum. "Mit tøj var så neutralt som muligt den første dag, flade sko og en sort jakke. Jeg vidste jo, at det var mandeterritorium, jeg bevægede mig ind på. Så det var virkelig vigtigt for mig, at de ikke dømte mig på forhånd. De skulle for alt i verden ikke tro, at jeg var en dulle," husker Anja. Christina var også trukket i jeans og en stor sweatshirt. Håret var trukket tilbage i en hestehale og hun havde kondisko på. Fyrenes fordomme skulle under ingen omstændigheder være det første, der ramte hende. Christina mødte to sider hos sig selv den første dag på kasernen; det forfængelige på den ene side og fordommene på den anden. "Jeg må ærligt indrømme, at da jeg først hørte om, at man skulle sove udenfor uden tandbørste og mine dejlige cremer, tænkte jeg, at det her klarer jeg aldrig. Jeg har altså altid haft et meget tæt forhold til min tandbørste. Men alt det har jeg holdt fuldstændig for mig selv. Jeg har jo også selv fordomme. Hvis der var troppet en pige op i stilethæle og med lange negle, ville jeg helt sikkert også have tænkt mit om hende," fortæller Christina Pedersen. Overvejelserne forud for den første dag i uniform gik først og fremmest på, hvordan de ville blive modtaget som piger, fordi de ville være en del af et mindretal. Kun knap fem procent af de værnepligtige i Danmark er piger. "Det eneste jeg håbede på var, at fyrene på et tidspunkt ville sige, at jeg sgu' var god nok, selvom jeg var pige" siger Anja. Jeg forstår ikke pigerne meldte sig På den anden side af gangen sidder fyrene i dag - to måneder efter værnepligtens start. Brian Quist Jensen forstod ikke, at kvinderne havde meldt sig frivilligt til strabadserner: "Jeg synes, at de er sindssyge at melde sig frivilligt til det her. Men det er vildt godt, at de er her. Det ville være rent TELEGRAFEN 13

14 Skjold Burne Vinhandel Prinsessegade 32b 7000 Fredericia, Giver to flasker vin for artiklen Et gavekort på 100,- kr. er på vej. Fra venstre C, R og A - piger kan også tisse på rad og række. ragnarok herinde, hvis pigerne ikke var her, for de er med til at holde sammen på delingen"! Men inden mødet med fyrene tilbage i februar skulle pigerne først konfronteres med en af deres egne helt store fordomme. "Da jeg gik ned ad gangen den første dag, var jeg virkelig nervøs og jeg turde næsten ikke gå ind på stuen, hvor vi skulle bo. Min største frygt var, at jeg ville blive mødt af et par kronragede betonlebber! Jeg var fuldstændig overbevist om, at de ville være så store, at de nærmest ville knuse min hånd, når jeg sagde go dag til dem", griner Rickie. De piger Rickie mødte på stue 129 var hverken kronragede eller bredskuldrede, som hun havde frygtet. De var derimod langhårede og smilende. Herfra var det en brat opvågning for de tre piger på godt 20 år. De kom fra gymnasiet, handelsskolen og au-pair ophold. Nu bød dagligdagen pludselig på direkte ordrer og skemalagte hverdage, der begynder på et tidspunkt, hvor de tre piger tidligere ville have vendt sig om på siden og sovet et par timer længere. "NÆÆÆSTEEE"! Der lyder dunk i væggen fra badeværelset og Christina ruller søvnigt ud af sengen. Klokken er og Rickie vasker den sidste sæbe ud af håret. Vandet bliver ved med at løbe, og Christina afløser hende under bruseren. Der skal ikke spildes minutter på at indstille varmen igen. Kort tid efter lyder igen et rungende "NÆÆÆSTEEE"! Nu er det Anjas tur til at kravle ned fra den lune overkøje. Pigernes morgenrutine kører som pr. automatik på stue 129; De bader, føntørrer hår, trækker i uniformen, mascara på vipperne, reder seng, rydder op. "Hvad siger tiden? "!..De gør badeværelset rent, fejer, tørrer støv af, vasker gulv også bag sengene, kontrollerer udstyr, går en runde udenfor for at sikre, at der ikke ligger cigaretskodder eller slikpapir. "Hvad siger tiden?" !...Morgenmaden bliver nærmest slugt i kantinen. Hvis der er god tid, altså omkring fire minutter ekstra, er der både tid til brød og ymer, ellers må der vælges. I rask tempo går pigerne tilbage til deres stue igen, børster tænder, gør den sidste håndvask på badeværelset ren og vasker gulvet igen. Den sidste taske bliver smidt ovenpå skabet, da råbet gjalder gennem gangen: "3. DEELING KLAR PÅ STUERNE"! Klokken er præcis Sergenterne kontrollerer stuerne, skabene og udstyret, der er lagt frem på sengene til gennemsyn. Anja, Rickie og Christina har valgt et liv i en mandeverden, med fysiske udfordringer, hård omgangstone og en autoritet, som ingen af dem før har skullet indordne sig under. "Det var svært i begyndelsen, for pludselig var det en helt anden verden, jeg trådte ind i. Jeg havde virkelig svært ved den formelle omgangstone. Det tog mig to uger, før jeg kunne få mig selv til at tiltale en overordnet som "hr. sergent". Det lå bare så langt væk fra det, jeg var vant til", fortæller Anja. Tre selvstændige piger skulle pludselig til at indordne sig. De griner af deres reaktioner i begyndelsen nu er det hverdag. "Jeg kunne overhovedet ikke få mig selv til at anmode om tilladelse til at gå på toilettet. Jeg ventede altid til pausen, for det var bare for mærkeligt for mig, at skulle rejse sig op og anmode om at tisse så vældigt højt foran alle og sergenten," tilføjer Christina. Samtidig Christina holder kontakt til omverdenen. 14 TELEGRAFEN BH og kampstøvler - ikke nødvendigvis modsætninger.

15 skulle pigerne leve i en mandeverden, der havde ry for at være diskriminerende overfor kvinder. "Jeg havde undersøgt alt om kønskrænkende adfærd, inden jeg meldte mig. Jeg var meget skeptisk og sortseende, for jeg havde hørt meget om det i medierne. Men så var det min mor sagde, at sådan noget kunne jo i realiteten ske alle steder - og det kunne jeg jo godt se, at hun havde ret i", fortæller Christina. Mandeverdenen og udfordringerne var grunden til, at pigerne valgte at melde sig til fire måneder med prøvelser. Det betød blandt andet et farvel til selvstændige tanker og goddag til en verden, hvor de direkte får ordrer. Et valg ingen af pigerne var helt forberedt på hvad indebar, da de begyndte for godt to måneder siden. "Jeg blev godt nok overrasket over, hvor hårdt det egentlig var herinde. Jeg havde hørt, at det var let at være ved militæret. Men da chokket havde lagt sig, syntes jeg bare, at det var ekstra fedt. Jeg har fundet ud af, at det faktisk er rigtigt, det sergenterne siger: Jeg kan ti gange mere, end det jeg tror og jeg kan 100 gange mere, end min mor tror", fortæller Anja. Hun har altid været den pige, der kravlede højst op i træerne og den helt store drøm er stadig at blive brandmand eller betjent. "Jeg tænker på Forsvaret som en test. Hvis jeg kan klare det her, så kan jeg nok klare hvad som helst." Det første feltdøgn - i snestorm I slutningen af februar blev pigerne og resten af delingen for alvor sat på prøve. Mens halvdelen af Danmark var dækket af sne og snestormen satte landet i stå, var 3. deling på øvelse for første gang. Et døgn i regn, hagl og sne skabte rammerne om delingens første nat i sovepose under bivuaken. Det første "feltdøgn", der umiddelbart havde lydt som en sjov og spændende oplevelse, blev pludselig alt for virkeligt. "Inden jeg tog i militæret, sagde jeg til alle mine veninder, at jeg glædede mig til at komme herind og ligge i en mudderpøl og være helt grøn i hovedet. Det var så lige indtil, jeg rent faktisk lå der. Det første feltdøgn var det hårdeste, jeg nogensinde havde oplevet. På et tidspunkt skulle vi ud at tisse i skoven. Christina og jeg brugte over 10 minutter bare på at få knappet bukserne op. Det var nærmest umuligt og føltes som om mine fingre gik af led, når jeg forsøgte at knappe op", fortæller Anja. "Jeg har aldrig i mit liv frosset så meget. Det lyder måske overdrevet, men jeg frygtede virkelig, om jeg mon nogensinde ville få følelsen tilbage i fingrene igen", tilføjer Christina. Prøvelserne på det første feltdøgn blev taget et skridt ad gangen og delingen måtte forsøge at holde varmen og gejsten oppe ved fælles hjælp. Men regnen, kulden og haglen blev for meget for den ene af de tre piger Rickie vaklede. Indkaldt til det Israelske forsvar "Det hele var en stor mudderkage og jeg lå lige midt i den. Jeg var drivvåd, gennemkold og har aldrig været så ulækker i hele mit liv. Pludselig tænkte jeg bare: Hvad fanden laver jeg her? Jeg kunne ligge derhjemme under min dejlige dyne sammen med min kæreste og se fjernsyn min yndlingsbeskæftigelse! Jeg kunne spise slik og pizza og så ligger jeg her midt i en skov i mudder og spiser dåsemad, der gir mig dårlig mave. Jeg kunne overhovedet ikke klare mere", fortæller Rickie. Nu var det nok og som kvindelig værnepligtig har Rickie muligheden for at sige fra og stoppe når som helst. Hun gik til premierløjtnanten og fortalte, at hun ville stoppe her og nu. Efter en lang samtale kom de to frem til, at det var sådan, det måtte være. Men der var ikke mulighed for, at Rickie kunne komme tidligere hjem fra øvelsen. Hun måtte vente med at underskrive papirerne, til de igen var hjemme på kasernen næste middag. De næste timer gik Rickie og skændtes med sig selv. Beslutningen var så meget mod alt det, hun stod for, hvis hun stoppede. Hun er vant til at kæmpe. Hun havde gennemført gymnasiet og et år på Handelsskole bagefter. Samtidig havde Rickie kæmpet en usædvanlig kamp fra hun var 16, til hun blev 19 år. En kamp på grund af sin baggrund. Rickies far er Israeler og hendes mor dansker. I dag er hendes forældre skilt. På grund af forældrenes oprindelse har Rickie både et dansk og et israelsk statsborgerskab. Det var egentlig ikke noget, hun havde tænkt nærmere over før, men da hun fyldte 16 år, fik hun en brat opvågning. "Min far modtog et brev fra den israelske hær, der indkaldte mig til at aftjene den værnepligt, som både kvinder og mænd er forpigtede til i Israel. Jeg var i chok"! Herefter fulgte over tre år i usikkerhed, hvor Rickie og hendes familie kæmpede for at slippe for den israelske værnepligt. Efter utallige breve, telefonsamtaler og flere ture til Israel blev det i december 2006 endeligt klart, at Rickie kunne ånde lettet op hun slap for værnepligten i sin fars hjemland. Efter kampen rådede den israelske ambassade i Danmark hende til at tage værnepligten herhjemme i Danmark, så hun var sikker på, at der ikke ville opstå problemer senere. Så når Rickie stod midt i regn og hagl og egentlig godt kunne stoppe, følte hun sig revet i fra flere forskellige retninger. Hun ville gerne kæmpe, som hun plejede, gerne vise venner og familie, at hun godt kunne klare lusede fire måneder i Forsvaret. Derudover var det en form for sikkerhed for, at hun ikke skulle ind til det israelske forsvar. Da morgenen kom, var Rickie sikker. Hun ville gennemføre, for nu var hun alligevel kommet så langt og udsigten til, at hun snart ville være hjemme på kasernen igen til et varmt bad rykkede tættere på. Så da 3. deling endelig marcherede ind på Fredericia Kaserne, var Rickie stadig en del af flokken og det ville hun blive ved med. Da den grønne flok var på vej ind på kasernen igen, stod en anden deling klar til at tage af sted. De vidste, hvilket vejr flokken havde været ude i og modtog dem med klapsalver og jublende tilråb. Pludselig var det det hele værd! En helt bestemt følelse skubbede det foregående døgns lidelser i baggrunden for de tre piger. "Det var helt ubeskriveligt. Jeg rettede skuldrene og var bare så pavestolt over, at jeg havde klaret det", siger Anja. Løb Anja. TELEGRAFEN Anja - færdig Christina med en god 15 for i dag. kollega i baggrunden.

16 Rickie tilføjer: "Efter jeg har været igennem det her, er det som om, jeg har fået mere rygrad. Det er virkelig fedt! Før i tiden kunne jeg let sætte mig ned og tude over ingenting". Det var også her fyrene i delingen for første gang virkelig fik blæst deres fordomme om piger i militæret væk. "Hvis jeg skal være helt ærligt, havde jeg ikke særlig høje forventninger til pigernes fysiske præstationer, da jeg begyndte", fortæller 21-årige Kristian Mortensen. "At de så virkelig har overrasket mig er noget helt andet. De piber overraskende lidt og meget mindre end nogle af drengene og så er de meget positive og med til at holde gejsten oppe, når vi er ude. Det gode er jo også, at når vi alle sammen har uniform på, så er vi alle ens. Der er jo ingen, der render rundt i stiletter og skiller sig ud her." Indsat mod demonstranter "BEREDSKAAAAB FREEEEEM"! Det er noget tid siden den første øvelse. 3. deling stormer frem i forårsnatten med skjoldet foran og visiret trukket ned fra hjelmen. En ny øvelse er igang. Demonstrationerne fra de stridende etniske grupper har udviklet sig. "GO HOME, GO HOME" træklodser, der gør det ud for brosten, flyver gennem luften. Det gælder om at samarbejde så kæden af militære skjolde ikke bliver brudt fra hinanden af de voldsomme demonstranter. Pigerne står så godt fast, som de kan. Demonstranterne banker løs mod skjoldende. Skubber og maser. Klodser flyver gennem luften og rammer delingen ovenfra. Det er klart, at fyrene har flere kræfter til at stå fast ligesom de også klarer sig bedre i langt de fleste fysiske tests tilbage på kasernen. "Jeg ville ønske, at jeg havde tonset igennem hele min ungdom, så jeg kunne følge med, for det betyder så meget at være i god form herinde. Jeg gir mig hele tiden 110 procent for at føle, at jeg slår til. Men så har jeg det også sådan, at føler jeg, at jeg har gjort mit bedste, så kan hele verden passe sig selv. Men hvis jeg ikke har forsøgt mig, så får jeg virkelig dårlig samvittighed", lyder det fra Rickie. Selvom pigerne ikke kan tage lige så mange armbøjninger eller er lige så hurtige på forhindringsbanen som fyrene, føler de alligevel, at de er kommet tæt på fyrene - uden selv at blive fyre. "Nogle gange er det lidt som om, at de glemmer, at vi er piger. Så lader de os se dem fra deres helt private sider. Her er det sgu ok at stå for sig selv og pille lidt bussemand. Det lyder måske fjollet, men jeg synes, at det er virkelig befriende, når paraderne falder," fortæller Rickie. Efter en hel arbejdsuge som en af gutterne er det dog tiltrængt at komme hjem til den virkelige verden igen. "Når jeg kommer hjem i weekenden, gør jeg mig så feminin som overhovedet muligt. Jeg bruger lang tid i badet med balsam i håret og tid til at barbere ben. Det er sjovt, for det med at barbere ben. SÅ er jeg virkelig bare helt kvinde igen," griner Anja. Men selvom karbad og kropspleje lokker i weekenden er det en ny verden, der har åbnet sig for pigerne. "Jeg kan godt mærke på mig selv, at jeg går op og ned af fyrene hver dag. Der er ikke det sædvanlige pigefnidder. Jeg er måske nok blevet lidt mere tolerant og der skal helt klart mere til at forarge mig end før," fortæller Anja. Rickie gir' gerne en kammerat og kollega en hjælpende hånd. FAKTA - I 1962 fik danske kvinder ved lov ret til at få militær ansættelse. Først i 1971 gjorde de deres indtog i Forsvaret. - I januar 2007 var der 99 kvindelige værnepligtige i hæren. Det svarer til 4,8 procent af det samlede antal værnepligtige. - Målet for antallet af kvindelige værnepligtige i hæren er 15 procent. - Danske mænd har værnepligt, mens danske kvinder har værneret, hvor de kan gennemgå en uddannelse på værnepligtslignende vilkår. - Lidt over 30 procent af kvinderne på værnepligtslignende vilkår i Hæren hjemsendtes i 2002 før tiden. - Januar 2006 blev "Forsvarets Dag" implementeret. Det indebar bl.a. muligheden for at invitere alle 18 årige kvinder til sessionsbehandlingen. Aldrig før har Forsvaret haft mulighed for at henvende sig direkte til de unge kvinder. Kilde: Forsvarets Personeltjeneste Indtil nu har der aldrig været episoder, hvor fyrene er gået over pigernes grænser. Tværtimod. "På et tidspunkt kom jeg til at klappe en fyr bagi sådan i ren kækhed. Han gav udtryk for, at det ikke lige var det fedeste og så gav jeg ham også en undskyldning bagefter," fortæller Rickie. "Og sådan er det bare herinde, der er klare linier. Jeg har arbejdet i en matasbutik før og det er virkelig SÅ befriende at være her nu. Der var der altid brok over de mest ligegyldige ting. Jeg har ikke lyst til at arbejde der igen, når jeg har prøvet, hvor godt lidt kæft, trit og retning kan være på en arbejdsplads. Her er klare linier og ingen prinsessenøkker." Udgangspunktet for de tre piger var fire måneder, hvor de kunne snuse til mandeverdenen og så var det tilbage til den virkelige verden igen. I dag halvvejs inde i værnepligten er kamuflageuniformen pludselig ved at gro mere fast på pigerne, end de havde regnet med. Nu har alle tre søgt om at komme videre indenfor Forsvaret med alt hvad det indebærer. Flere nætter med de snorkende fyre i grønne soveposer, utallige armbøjninger i al slags vejr og mere træning til krig. For det er jo det det hele handler om, når det kommer til stykket. 16 TELEGRAFEN

17 Telegrafregimentets Fødselsdagskoncert 2007 i år med Søs Fenger Telegrafregimentets Fødselsdagsvenner (TFV) fejrer traditionen tro Telegrafregimentets fødselsdag med en stor koncert på Fredericia Teater. I år afholdes koncerten onsdag den 7. november kl Solisten i år er Søs Fenger som sammen med Slesvigske Musikkorps og en elev fra Det Danske Musicalakademi vil underholde et fyldt teater med sang og musik. Se Telegrafregimentets nye hjemmeside på Internettet: Bestil billetter i hovedvagterne I år er det fra den 1. juli til 1. september muligt, at bestille og betale billetter til fødselsdagskoncerten i vagterne på Ryes- og Bülows Kaserne. Prisen er 50 kr. pr. billet, husk der skal betales ved bestilling. Fra 1. oktober henviser vi til billetsalget på Fredericia Teater. Ta kollegaerne med. Lav en hyggelig aften ud af det - inviter din mand/kone, kæreste eller ven til koncert sammen med dine kollegaer. Ja - måske flotter du dig med en middag i byen inden koncerten., Nye hjemmesider En sand mester i hjemmesider er tilgået Ganisonsstøttesektionen, så nu er Internet og intranettet snart på 112 %. Af Leon Lindholm, redaktionen. Telegrafregimentet har fået en ny hjemmeside. Adressen er: Det har været et langt og sejt træk at nå hertil. Det nye system er opbygget i Microsoft's Content Manegement System (CMS), som har den fordel, at alle brugere med tilladelse kan uploade og vedligeholde den del af sitet, som de er ansvarlige for. Systemet er et vi ikke kendte til og ikke havde nogen forudsætninger for at bruge, så megen planlægning og arbejde var gået forud. Der var afsat penge til at købe instruktørkraft og undervisning fra det civile, men pludselig løstes mange problemer, da vi fik premierløjtnant Rasmus Nielsen ind i Garnisonsstøtteelementet for en periode. En sand ekspert Rasmus er manden der ved alt om CMS, og de andre systemer, som er Inter- og intranettet. Han har tidligere haft sit eget firma, som solgte edb-løsninger og derfor var det noget af en gave at få ham til sektionen. Det, der ville have taget os flere måneder, har han lavet med en fart, der ellers kun ses på Le Mans racerbanen i Frankrig. Han er lynende skarp og utrolig dygtig på tasterne. Hans kompetencer løftede Telegrafregimentet op igen på det niveau, hvor et firma med kommunikationsløsninger som speciale bør være. Grundlaget og rammerne er nu lavet og indsamling af yderligere information er i gang. Som en Ferrari i fuld fart Alt i mens det sker, gik Rasmus så i gang med at ændre de gamle intranetsider til det nye påkrævede design i Microsofts Sharepoint Portal System (SPS) og igen med en fart, der kun er en Ferrari værdig. Internet- og intranetsiderne er lavet, som de skal og på en meget let og tilgængelig måde. Der er også tænkt tanker om fremtiden og det er planlagt, hvordan kommende oplysninger og sider skal placeres på det lokale netværk i SPS. Og når han nu havde sat i gang, så kunne han foruden Telegrafregimentets Inter- og Intranet ligeså godt forberede Fredericia Garnisons og Hærens Førings Støtteskoles hjemmesider også - så endnu engang så vi en premierløjtnant "fyre den af" og efter få ugers intenst arbejde, kunne han melde klar til at modtage informationer fra sektioner og "underleverandører". Besøg Telegrafregimentets hjemmeside på Se også de nye sider på intranettet - det lokale netværk på: Så er der en, der har tjent og fortjent sin løn, så er det Rasmus Nielsen. Bowling VI SØGER Ny udvalgsformand til bowling hurtigst muligt. Har du interessen, så kan henvendelse for nærmere oplysninger ske til: Gitte Svendsen på eller på FIIN: 'Tgr-dr82'. FAGI-Bestyrelse TELEGRAFEN 17

18 Se Telegrafregimentets nye hjemmeside på Internettet: På volden havde "de gamle soldater" lejr og herfra blev der skudt med kanoner til træf "Vis vejen - form fremtiden", med dette slogan blev et kæmpe træf for befalingsmænd i hjemmeværnet afviklet i Fredericia den 2. juni. Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik var blandt deltagerne. Af kaptajn Niels Larsen, kompagnichef Politihjemmeværnskompagni Fredericia. Fredericia stod i Hjemmeværnets tegn. Byens gader var flagsmykket som til en 6. juli fest. På mange af byens store pladser spillede HJV-orkestre og omkring byens smukt renoverede Rådhusplads, på J.B. Nielsens Plads og i områderne omkring Kemira og Gammel Havn var bybilledet præget af Hjemmeværn og Hjemmeværnsaktiviteter. Det spændte lige fra demonstration af HJV s nye sanitetstrailere til 15 MHV-fartøjer i Gammel Havn. Officerer og befalingmænd inviteret Baggrunden for al denne HJV-aktivitet var, at Hjemmeværnsledelsen et halvt år tidligere havde indbudt alle officerer og befalingsmænd fra hele Hjemmeværnet til det største træf nogensinde i de 58 år HJV har eksisteret! I dag har det samlede Hjemmeværn medlemmer. Heraf er ca officerer og befalingsmænd. Præcis kl var de tilmeldte bænket i en af Fredericia Messecenters store haller. Kl rejste alle sig op. Ind kom: Hjemmeværnets chef, generalmajor Jan Norgaard sammen med Kronprins Frederik, der var ankommet med helikopter, forsvarsminister Søren Gade, den kommitterede for HJV Ulrik Kragh (MF) samt Fredericias borgmester Uffe Steiner. Hjemmeværnets chef, general Jan Norgaard bød alle deltagere og specielt indbudte gæster, herunder garnisonskommandanten oberst I.J. Bager, velkommen til stævnet. Generalen beskrev Alle deltagerer kom forbi Landsoldatpladsen, hvor også tamburmajoren stod og gjorde sit til underholdningen. den samhørighed og korpsånd, der er grundlag for virket i HJV. Han ønskede, at befalingsmændene skulle være stolte af deres indsats i Hjemmeværnet. "Fra yngste befalingsmand til ældste officer skal I rykke meget tættere sammen" sagde generalen. Så bød borgmester Uffe Steiner alle velkommen til Fredericia, hvorefter kronprinsen åbnede befalingsmandstræffet med ordene "Kære venner, kære hjemmeværnssoldater, kære gæster. Det er en stor dag for Hjemmeværnet. Ikke siden 1953 har så mange HJV-folk været samlet og aldrig før har så mange mænd og kvinder fra befalingsmandskorpset været det. I skal nu være med til at vise vejen og forme fremtiden", fortsatte kronprinsen med henvisning til sloganet for befalingsmandstræffet og dagens program. "At være frivillig i det danske samfund er en egenskab der kun kan aftvinge accept" sagde kronprinsen og henviste til den tid, de frivillige bruger i hjemmeværnsarbejdet. Ligeledes omtalte han de forandringer, der har præget Hjemmeværnet i de sidste år og at dette befalingsmandstræf var en anledning for de frivillige til at få indflydelse på fremtiden. "Jeres beføjelser er blevet øget i de sidste 5 år. Brug jeres ansvar godt og ikke mindst med fornuft" sluttede kronprinsen sit personlige indlæg. Derefter kom forsvarsminister Søren Gade på talerstolen. Som den øverste politiske ansvarlige for HJV ridsede han linierne op for et hjemmeværn i bevægelse på vej mod fremtiden og de nye opgaver, som et samfund under forandring vil efterspørge: "Hjemmeværnet er en del af totalforsvaret. Hjemmeværnet er et vigtigt supplement til forsvar, politi, redningsberedskab og andre myndigheder, der på samfundets vegne efterspørger assistance," sagde han. "Danmark er i højere grad blevet en del af det internationale samfund på godt og ondt, et samfund med muligheder og med potentielle trusler. Der er i dag nye behov, både militære og civile, som HJV skal matche fremover. Opgaverne kan og vil ændre sig i årene fremover, men det vil det bærende element i HJV ikke. Vi kan ikke få for mange frivillige. Vi kan ikke få nok, Den frivillige indsats er en markant andel i det samlede beredskab", fortsatte han med henvisning til Hjemmeværnet, som han også omtalte som "en fleksibel og troværdig partner der yder et væsentligt bidrag" samt at "HJV indgår som supplement til værnene eller selvstændigt er i stand til at yde støtte til opretholdelse af samfundet også i en krisesituation. Også som træningspartner, når værnepligtige skulle uddannes eller sendes til internationale missioner, er HJV en vigtig partner". 18 TELEGRAFEN

19 Forsvarsministeren slog fast, at HJV s vigtigste rolle skal spilles her i landet, men at han samtidig forventer, at HJVsoldater også i fremtiden skal sendes til de skarpe missioner i udlandet. "Jeg er stolt af det, I laver. I leverer varen for at hjælpe samfundet. I kan ranke ryggen og være stolte" sluttede Søren Gade sin tale. Hvad kan du gøre for Hjemmeværnet Efter frokost var det de frivillige, repræsenteret ved fem HJV-soldater, der gennem 1½ times "sceneshow" - med direkte indslag på storskærm fra Niels Brink (TV 2) der sendte fra hjemmeværnets aktiviteter i Fredericia indre by, ved at spørge:"hvad kan du selv gøre, for at skabe et bedre HJV"? De fire U er udviklende, uddannende, underholdende og udfordrende var i centrum hos de fem, der veloplagte gav deres personlige bud på, hvordan gejsten, engagementet og det personlige ansvar kan blomstre i HJV. Alle fem høstede stort bifald og ros for deres inspirerende indlæg: "I stedet for at spørge, hvad andre kan gøre for jer, så ret fingeren ind mod dig selv og se, hvad du kan gøre for at skabe gejst og motivation i HJV" understregede den ene. Der findes selvfølgelig ikke en opskrift på, hvad hver enkelt HJV-soldat synes er motiverende. "Hvis jeg kommer hjem, møgbeskidt og mør, så har det været en god øvelse for mig" sagde en anden. "Forsøg at få humoren med i de oplevelser og aktiviteter, I laver hjemme i enhederne. Tilbyd jeres kammerater noget, der er ud over det sædvanlige, så de kommer igen" lød det fra den kvindelige indlægsholder. "Når vi frivillige kan skabe sådan et arrangement som dette befalingsmandstræf så kan alt lade sig gøre" sluttede hun sit indlæg. Så bragede klapsalverne som et udtryk for, at tilhørerne var begejstrede for de opfordringerne de netop havde modtaget fra de fem frivillige! Derefter blev samtlige 3000 deltagere kørt ind til Fredericia i busser, til tre aflæssesteder, der var placeret, så alle deltagerne kom til at gå ind gennem den historiske Prinsens Port "Fra nutiden til fremtiden for HJV"! Til trods for det store antal deltagere tog det kun ½ time at få "flyttet" alle fra Messehallerne til Landsoldatpladsen! Hele arrangementet var planlagt og blev gennemført af en projektgruppe bestående af 20 frivillige HJV-befalingsmænd med støtte fra major Klaus Nielsen fra Hjemmeværnskommandoen i Kastellet. Igennem det sidste halve år har disse 21 ildsjæle arbejdet med afsæt i temaet: "Vis vejen - form fremtiden". Oveni kom alle de praktiske og logistiske udfordringer, der ligger i, at skulle arrangere et stævne af dette omfang. Klokken var der festmiddag i messecentrets store hal, hvor to velspillende HJV-orkestre sørgede for "taffelmusik", og klokken 21 blev der blændet op til et stort supershow med mange professionelle solister samt Hjemmeværnets 60 mands store Musikkorps Syd. Aftenen sluttede med et festfyrværkeri. Omkring midnat forlod den sidste bus Fredericia med kurs mod sit udgangspunkt fyldt med glade og trætte hjemmeværnssoldater. I tiden op til 2009 hvor 60 året for etableringen af Hjemmeværnet markeres skal Hjemmeværnet og dets medlemmer gennem inspirationen fra Fredericia forme fremtidens model for Hjemmeværnet i Danmark. Det bliver en udfordrende og spændende proces, der vil sikre den fortsatte beståen af et dynamisk Hjemmeværn, der fortsat indgår aktivt i sikring af samfundet interesser i bredeste forstand. Kronprins Frederik fik en kort lektion på havnen i at splejse kabler. TELEGRAFEN 19

20 Se Telegrafregimentets nye hjemmeside på Internettet: Nyd jeres ferie- og fridage ved Vesterhavet *** Vesterhavs Camping er en familievenlig 3-stjernet campingplads med mange moderne faciliteter og aktiviteter. Pladsen ligger kun 100 m fra Vesterhavet. Luksus 6 pers. campinghytter med køkken og badeværelse udlejes. Tlf.: Mobil: Vi tilbyder alle ansatte ved Fredericia og Haderslev Kaserner samt medlemmer af respektive soldaterforeninger og abonnenter på TELEGRAFEN 15% rabat på gældende overnatningspriser. Ved leje af hytter giver vi 10% rabat når lejemålet er over 1 uges længde. Rabatordningen gælder ikke elforbrug. Vesterhavs Camping, Flyvholmvej 36, Langerhuse, 7673 Harboøre, tlf Mail: Se også vores internetside Internationalt godkendt dykkercertifikat PADI OPEN WATER DIVER Soldater tilbud: 2.495,- kr. - Prøvedyk for dig der vil prøve at dykke - Dykkerkurser fra begynder til instruktør - Dykkerudstyr salg og service - Flaskefyldning fyldning af fl asker - Dykkerture stranddyk med guide 25,- kr. - Båddykning vragdykning to gange i ugen - Firmaarrangementer vandski, teambuilding og forskellige konkurrencer Spar 500,- kr. Fyns Dykkercenter, Skibhusvej 61 a, 5000 Odense C. Tlf.: , www. fyns-dykkercenter.dk Egumvej Fredericia Se også vores hjemmeside: Tlf.: Mobil: Fredericia Løve Apotek Nyhed in den for kom mu ni ka ti on Op til otte personer kan kom mu ni ke re sammen uan set støj ni veau et i om gi vel ser ne ved hjælp af denne tråd lø se di gi ta le opfindelse. Bru ges i det sven ske og norske forsvar på skydebanen, under bykamp og i kamp vog ne. Effektiv på fly ve plad ser, i pits på for mel-1 baner og på fa brik ker med be la sten de støjforhold og mange flere steder. Rækkevidden på 300 m - kan forøges med en repeater ved stationær brug. Søndermarksvej 212, 7000 Fredercia, telefon TELEGRAFEN

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 G R A F E N hjem, med bladet Tag så familien kan så familien kan dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009

E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009 G R A F E N hjem, med bladet Tag kan familien så dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013. Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013. Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013 Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet Blad 3-2103.indd 1 4/23/2013 7:52:55 AM UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon 7282 6110. REDAKTIONEN Korrektur:

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende Gardehusaren Nr. 4 - august 2007 7. årgang Long John Race for underafdelings chefer og næstkommanderende Indhold nr. 4 Gardehusarregimentets idrætsdag...3 Forældredag ved Hesteskadronen...6 4 måneder i

Læs mere

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7?

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Nr. 4. 2010 magasinet Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Side 8 Jeg brænder side 4 for mit job For rask til at være syg? Side 19 Blod og tårer på Roskilde

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014

Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014 Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan Færdig Blad 1 2014.indd 1 12/13/2013 10:15:32 AM UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Øster

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 7 - september 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 7 2004 Kronprinseparret

Læs mere

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod.

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod. www.hod.dk Linieofficerernes Fagblad 06 august 2006 Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde Ønsker nogle superfede opgaver Linieofficerernes Fagblad

Læs mere

tæt på kræft tætpåkræft

tæt på kræft tætpåkræft Nr. 4 December 2009 7. årgang Kræftens Bekæmpelse tæt på kræft tætpåkræft Man har pligt til at være der, når nogen bliver ramt af kræft Indhold Hurtigere diagnoser kan redde 500 liv om året 3 Et hus uden

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Rundt om ISS ISS facility services no. 1 2014 Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Side 8 God mad er vejen til succes Mener ISS Catering-direktør Side 12 Michael og Søren

Læs mere

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk Årsskrift 2010 www.idraetsefterskolen.dk Indholdsfortegnelse Forord Tomas Terp Så er det igen på sin plads at få samlet gode oplevelser i skolens årsskrift. dagen før sidste skoledag 2010. Så mon ikke

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

SEPTEMBER NR. 9 2009 TEMA: ELEVER FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND

SEPTEMBER NR. 9 2009 TEMA: ELEVER FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND SEPTEMBER NR. 9 2009 TEMA: ELEVER FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND Det arbejder dit forbund med lige nu! Mestrene skal blive bedre Jette Damgaard har talt med forbundsformand

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker MINDSPOT Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker ISBN 978-87-89860-32-9 Mindspot er støttet af Styrelsen

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

JYSK. Ry fik forældrene ud af busken FODBOLD OKTOBER 2008. Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin

JYSK. Ry fik forældrene ud af busken FODBOLD OKTOBER 2008. Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin JYSK FODBOLD OKTOBER 2008 Ry fik forældrene ud af busken Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Et studie i Fair Play og det modsatte! Gennem flere år har DBU sat fokus

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere