stavning bøjning udtale oprindelse betydning brug Baggrund og omfang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "stavning bøjning udtale oprindelse betydning brug Baggrund og omfang"

Transkript

1 Siden november 2009 har Den Danske Ordbog været tilgængelig på nettet. Redaktionen af Sprogmuseet har i den anledning bedt mig give en omtale af ordbogen, dens omfang og anlæg generelt og mere specifikt beskrive hvordan den fungerer i netversionen. Den Danske Ordbog indskriver sig i traditionen af danske modersmålsordbøger, dvs. ordbøger der registrerer og forklarer danske ord ved hjælp af andre danske ord. Den primære brugergruppe er derfor naturligt nok personer med dansk som modersmål, men også udlændinge der lærer dansk på højere niveau, vil have glæde af ordbogen. Ordbogen beskriver det almindelige ordforråd i moderne dansk fra ca til i dag, med hovedvægten på en kerneperiode Den giver besked om ordenes stavning, bøjning, udtale, oprindelse, betydning og brug. Og den viser hvordan ordene forbindes med andre ord i grammatiske konstruktioner, faste udtryk og orddannelser. Baggrund og omfang Den Danske Ordbog udkom som papirordbog i seks bind I alt registrerer den trykte ordbog ord, hvoraf de behandles som hovedopslagsord med egen artikel, mens de resterende ca ord indgår i hovedartiklerne som eksempelmateriale til at vise almindelige afledninger, sammensætninger, synonymer, antonymer m.v. Papir og skærm er forskellige publiceringsmedier, og netudgaven adskiller sig derfor på væsentlige punkter fra den trykte ordbog, også indholdsmæssigt. En vigtig forskel er at pladsøkonomi spiller en vigtig rolle når man redigerer trykte ordbøger, men næsten ingen ved publicering på nettet. Omfangsmæssigt betyder det at netudgaven indeholder både flere og færre opslagsord end papirudgaven. Der er færre opslagsord i netudgaven fordi en masse artikler har kunnet nedlægges, nemlig alle dem der i den trykte ordbog udelukkende tjener til at oplyse om at ordet skal findes et andet sted end dér hvor man har slået op. Ellers kunne brugeren måske tro at det pågældende ord slet ikke fandtes i ordbogen. Hvis man eksempelvis slår op i den trykte udgave under acryl, får man at vide at denne stavemåde ikke er officielt godkendt, og henvises derfor til den officielle form akryl. I netudgaven kan man godt slå de to led sammen til ét så brugeren ledes til det rette opslagsord straks efter indtastningen. Ved simple slåfejl eller almindelige stavefejl får man i netudgaven hjælp af funktionen Mente du: lige under søgefeltet, der kommer med alternative forslag

2 til opslagsord der minder om det indtastede. Til gengæld er der flere opslagsord med fordi alle de mange eksempelord som i den trykte ordbog kun optræder i artikler om andre opslagsord, har fået deres egen artikel i netudgaven. På den måde kan man hurtigt finde ud af om et ord er taget med i ordbogen, og som nævnt betyder den ekstra plads ikke længere noget. De fleste af den slags artikler har indtil videre kun oplysning om opslagsform, ordklasse og bøjning, men mangler betydningsdefinitioner, citater og de andre oplysninger der normalt optræder i en ordbogsartikel. Endelig er der redigeret helt nye artikler siden den trykte ordbog udkom, og der kommer hele tiden flere til. Modsat den trykte ordbog ændrer netudgaven sig altså løbende, og præcise oplysninger om omfanget bliver derfor hurtigt forældet. I marts 2010 var der ca opslagsord i ordbogen. En korpusbaseret ordbog Den Danske Ordbog er en korpusbaseret ordbog, faktisk den første danske almenordbog der bygger på et elektronisk tekstkorpus. Den Danske Ordbogs korpus udgøres af en stor samling digitale tekster indsamlet i perioden og sammensat så de så vidt muligt afspejler dansk sprog i dets mange afskygninger. Der indgår aviser og romaner, fagbøger og tidsskrifter, tekster produceret både af professionelle og amatører, på skrift såvel som i tale. Der er med vilje ikke gjort forsøg på at indfange det særlig korrekte, smukke eller på andre måder eksemplariske sprog. Meningen er at registrere sproget netop som det tales og skrives af et bredt udsnit af danske sprogbrugere. Ordbogens korpus indeholder derfor også en del andre tekster end dem man almindeligvis støder på fx ved søgninger på internettet, ligesom forholdet imellem dem er et andet. Det sprog der på den måde fremkommer, afspejler på godt og ondt moderne dansk i slutningen af 1900-tallet. Her findes journalisters og andre fagfolks professionelle tekster og ordkunstneres smukke og poetiske sprog side om side med skoleelevers og folkepensionisters sprog, talesprog fra radio og tv-udsendelser, foruden hverdagens anonyme og upåfaldende tekster fra pjecer og tilbudsaviser, ja endda højttalerannonceringer fra S-togs-stationer er der blevet plads til. Endelig er der lagt vægt på også at få fat i helt almindelige menneskers tekstproduktion fra private breve og dagbogsoptegnelser. Det er sproget i alle disse tekster der er analyseret og beskrevet i ordbogen; i alt indeholder ordbogens korpus næsten 40 mio. løbende ord. Den Danske Ordbogs citater har plads til både højt og lavt sprog. Her er et par eksempler: artiklerne smøge og spor. Fra artiklen smøge

3 Fra artiklen spor Ordenes hyppighed i korpus har haft betydning for udvælgelsen af opslagsord til ordbogen, og beskrivelsen af deres brug er blevet til ved at analysere de eksempler der findes i korpusteksterne. De betydninger der er taget med, har redaktørerne fundet eksempler på i korpusset, ligesom de citater der er udvalgt til illustration af betydningerne, i alt næsten , alle er hentet fra autentisk sprogbrug. Også oplysninger om en bestemt sprogbrug (især yngre eller ældre, især Jylland, sjældent osv.), grammatiske mønstre og ordforbindelser stammer fra undersøgelser af sproget i de mange korpustekster. Fordi der er så tæt en sammenhæng mellem ordbog og korpus, vil vi i netudgaven gerne knytte dem nærmere sammen. En del af Den Danske Ordbogs korpus indgår i KorpusDK, som findes på samme sted som ordbogen, nemlig som en del af og mellem disse to resurser er der skabt forskellige forbindelser. Tydeligst ser man det i venstrespalten, hvor der vises eksempler på forskellige Relaterede søgninger. Når man befinder sig i en ordbogsartikel, kan man klikke på Teksteksempler og se forekomster af opslagsordet i korpus. Også inde i artiklen om opslagsordet kan man slå op i korpus: De korte eksempler på typisk sprogbrug der gives før citaterne, er hentet fra korpusundersøgelser, og hvis man gerne vil se eksempler på sprogbrugen, skal man klikke på det lille k -ikon der står efter eksemplet. Så foretages der en søgning efter den pågældende ordforbindelse (eller kollokation med en faglig betegnelse) i korpus. I artiklen spor finder man på den måde: på rette spor, afgørende spor, slette alle spor, dybe spor, synlige spor, sætte sine spor, skifte spor, tilbage på sporet.

4 Konkordans fra korpusdk Klikker man på Naboord i venstrespalten, får man vist en samlet oversigt over de ord der typisk står ved siden af opslagsordet i korpusteksterne, henholdsvis til venstre og højre for ordet. Liste over naboord til spor efter hyppighed Et opslag i ordbogen kan på den måde lede videre til en søgning i korpus efter flere eksempler med et bestemt ord eller udtryk. Omvendt kan den der befinder sig på en korpusside, slå ordet op i ordbogen, og sådan kan man bevæge sig frem og tilbage mellem de to resurser. I det følgende ser vi på hvordan DDO på nettet fungerer, med vægt på de dele der adskiller sig fra det trykte værk. Søgning De fleste søgninger der foretages i DDO, er simple søgninger hvor der indtastes et

5 bestemt opslagsord og trykkes Retur. Hvis der kun er ét opslagsord der matcher det indtastede, vises den tilhørende ordbogsartikel i sidens midterfelt, og skulle der være flere opslagsord der matcher, vises den første af disse i midterfeltet, mens de øvrige muligheder vises i fanebladet Søgeresultat til højre på skærmen. Som noget nyt kan man derudover også i højre side af skærmen, under søgeresultatet se en liste over de flerordsforbindelser, faste udtryk, det indtastede ord indgår i. For overblikkets skyld er listen som udgangspunkt lukket, men den kan nemt åbnes med et klik på det lille plustegn, og man har derfra mulighed for at klikke sig direkte frem til et udtryk frem for at skulle lede gennem en længere artikel. Man behøver heller ikke længere spekulere over om et udtryk som gå gennem marv og ben skal findes under gå, marv eller ben. I netudgaven findes udtrykket både selvstændigt, hvis man indtaster hele udtrykket eller bare nogle af ordene i søgefeltet, og under hvert af de indgående ord i udtrykket. Det betyder heller ikke noget om man indtaster en bøjet form af ordet, det bliver fundet alligevel. Det er gjort så brugeren også får et match ved søgning på de mange udtryk der kan bøjes (kulden gik gennem marv og ben, de var store i slaget) eller varierer i form (komme i tanke/tanker om, skære ansigt/ansigter, i fuld/fuldt alvor). I det hele taget er der gjort en del ud af at lette søgning og navigering på siden. Det nævnte plustegn hhv. minustegn kan bruges til at at åbne og lukke for en artikels hovedafsnit. Hvis man kun er interesseret i én bestemt type oplysning, giver det bedre overblik hvis de øvrige oplysningstyper er skjulte. Hvis der er tale om lange artikler med mange betydninger og faste udtryk, kan det være en idé at finde den ønskede betydning ved hjælp af indholdsfortegnelsen, der foldes ud med et klik på bjælken Vis overblik øverst i artiklen. På samme måde kan man få et hurtigt overblik over alle de faste udtryk der er registreret for et opslagsord. Når man skal læse en artikel, kan man vælge mellem to forskellige præsentationer af den: Lang visning og Kort visning. Man vælger sin foretrukne visning ved skift mellem de to faneblade øverst i artiklen. I den lange visning ser man alle de oplysninger der er registreret for opslagsordet, mens den korte visning skaber et bedre overblik ved at skjule nogle af de oplysninger som mange godt kan undvære. I den korte visning ser man derfor ikke oplysninger om udtale, etymologi, beslægtede ord, grammatiske oplysninger, korte eksempler (kollokationer), og der vises højst ét citat for hver betydning. Også andre steder i artiklen er der gjort forsøg på at lette forståelsen af den traditionelle ordbogs komprimerede stil. De fleste forkortelser er således i netudgaven skrevet ud, og visse svære ord er forsynet med en stiplet understregning. Den viser at man kan få en boks med yderligere forklaring frem ved at holde cursoren hen over ordet, en såkaldt mouse-over. På samme måde kan man få udfoldet hvad kilden til et citat er. I den trykte ordbog er kildeangivelser altid forkortede og noget kodeprægede af hensyn til

6 pladsøkonomien, men i netudgaven kan man få vist den fuldt udfoldede kilde som mouse-over. Man behøver altså ikke længere spekulere over hvad LokAFredHumKarl92 mon betyder, for i det lille vindue står Lokalavisen for Fredensborg-Humlebæk og Karlebo kommuner, Det samme virkemiddel er taget i brug i orddannelses-delen, hvor vi har forenklet listen med sammensætninger. I den trykte ordbog er sammensætningerne ordnet i grupper efter den betydning de lægger sig til, men i netudgaven har vi for overblikkets skyld kun én alfabetisk ordnet liste med sammensætninger. Til gengæld kan man med mouse-overfunktionen få vist hvilken betydning en bestemt sammensætning eventuelt er dannet til. Beslægtede ord En ny oplysningstype i netordbogen er Beslægtede ord. Her kan man se hvilke andre ord der minder om opslagsordet i forskellige henseender. Oplysningerne i Beslægtede ord stammer fra projektet DanNet, der går ud på at opbygge et hierarkisk system hvor begreberne er ordnet efter over- og underbegreb, idet der samtidig gives andre semantiske oplysninger om fx genstandes dele, deres formål og typiske anvendelse, personers beskæftigelse m.m. Oplysningerne i DanNet er blevet til på grundlag af Den Danske Ordbogs opslagsord og betydningsbeskrivelser, og derfor er det oplagt at de nu i videreforarbejdet form vender tilbage til ordbogen med ekstra oplysninger om ordenes betydningsmæssige relationer til andre ord. Der opereres med tre forskellige betydningsrelationer: overbegreber (mere generelt), underbegreber (mere specifikt) og søsterbegreber (ord med samme overbegreb). Eksempel: Slår man ordet kringle op, får man under Beslægtede ord at vide at overbegrebet er kage, og at kringle har underbegreber som galopkringle og fødselsdagskringle. Blandt søstertermerne, altså andre kager, finder man et større bagersortiment med bl.a. berlinerpfannkuchen, julekage, smørkage og brioche. Søsterkagen er ikke lige til at finde, men den viser sig at være datter af formkagen sammen med fx gulerodskage og sandkage. Som det fremgår, kan kagen skæres på forskellig måde, og går vi fx til naturvidenskabelige og tekniske områder, er det sandsynligt at fagfolkene ikke vil inddele verden på samme måde som leksikograferne. Men det er netop en pointe ved den måde DanNet er skruet sammen på, at inddelingen så langt det er muligt, følger almensproget og ikke fagsproget. Indtil videre er Beslægtede ord stadig lidt af et eksperiment, og den er derfor blevet forsynet med et lille mærke beta mens der fortsat eksperimenteres med visningen af de forskellige relationer. Endelig er der et link til en ekstern resurse, hvor man kan se en grafisk præsentation af den pågældende betydning og dets relationer til andre ord. I eksemplet fra andreord.dk kan man se at kaffekande har overbegrebet kande, mens det har sølvkaffekande som underbegreb. Man kan se at det bruges til kaffe, kan være lavet af glas eller keramik, kan have en tud og en hank og bruges til at hælde og indeholde noget i. Hvis man vil se andre ord med kande som overbegreb, altså sidebegreber som termokande, mælkekande og tinkande, må man først klikke på overbegrebet kande, så det positionerer sig i midten. Søsterbegreberne vil da være alle de underbegreber der er til kande. I nogle tilfælde findes der rigtig mange beslægtede ord, navnlig underbegreber og søsterbegreber, og i det tilfælde udregnes der derfor en score for lighed som bruges til at rangordne ordene med.

7 Visuel fremstilling af 'kaffekande's relationer til andre ord Beskrivelse og normering Som en korpusbaseret ordbog indgår Den Danske Ordbog i traditionen for deskriptive ordbøger. Det betyder at opslagsordene er udvalgt og beskrevet på grundlag af det materiale som viser sig i korpus. Men deraf følger ikke at alt hvad der står i ordbogen, er den objektive sandhed om sproget. Til ordbogsarbejdet hører også at foretage skøn og træffe beslutninger, ja faktisk giver det ikke mening at betegne en ordbog som rent deskriptiv, for der er adskillige oplysninger i en ordbog som falder uden for deskriptionen. Antal opslagsord, opdelingen i betydninger og underbetydninger, oplysninger om synonymer og antonymer eller sprogbrugsoplysninger som nedsættende, gammeldags, uformelt eller dialektpræget er ikke beskrivelser af iagttagelige og objektive fænomener. Kommentarerne er ofte mere vurderende end rent deskriptive; de kan være mere eller mindre velanbragte, karakterisere en tendens mere eller mindre overbevisende, men de er næsten aldrig udelukkende sande eller falske. Når man laver ordbøger, kan man altså ikke altid være rent beskrivende. Leksikografen er vurderende, kommer med direkte eller indirekte advarsler og anbefalinger og er normerende når det analyserede materiale skal præsenteres med tanke på brugeren. Ordbogsarbejdet rummer derfor både deskriptive og normative aspekter. De opslagsord der er taget med i Den Danske Ordbog, er opført i den form de har i Retskrivningsordbogen fra Dansk Sprognævn (3. udgave, 2001). Man kan altså godt bruge Den Danske Ordbog som retskrivningsordbog. Dog skal man være opmærksom på nogle særlige forhold:

8 Der findes ord i Den Danske Ordbog som ikke står i Retskrivningsordbogen. Her har redaktionen selv fastlagt en opslagsform, som regel den form der er mest udbredt i sproget. Hvis det har været muligt, træffes valget på grundlag af de ord som Dansk Sprognævn har taget stilling til: Når Retskrivningsordbogen har formerne linje, linjefag, linjeføring osv., står der i Den Danske Ordbog linjeafstand, linjedommer, linjeforløb osv. selvom de sidstnævnte ord ikke er taget med i Retskrivningsordbogen. I andre tilfælde hvor der kan være større tvivl, har redaktionen rådført sig med Dansk Sprognævn inden opslagsformen blev fastlagt. Der findes stavemåder som er etablerede inden for et bestemt fagligt område, men som er opført i Retskrivningsordbogen i andre former. Her vælger Den Danske Ordbog at opføre ordene sådan som de står i Retskrivningsordbogen, men anfører også den fagligt etablerede, men altså uofficielle form. Uofficielle former står med en svagere grå farve i en rød stiplet kasse og har en kommentar der forklarer formen, som fx artiklen ætylen: uofficiel stavemåde, almindelig blandt kemikere: ethylen og ethen. Der findes variantformer der ikke står i Retskrivningsordbogen, men som alligevel må regnes for acceptable dannelser ifølge de sproglige regler for dansk. Fx er formen halmpresse næsten lige så udbredt i sproget som halmpresser selvom kun den sidstnævnte form er taget med i Retskrivningsordbogen. Halmpresse er sammensat helt i overensstemmelse med reglerne for orddannelse (Retskrivningsordbogen har fx optaget dobbeltformen ballepresse eller ballepresser), og derfor har Den Danske Ordbog valgt at tage denne form med som en variant af halmpresser. Men i modsætning til de officielle dobbeltformer, som blot anføres med et eller imellem, kan man se at variantformen ikke er en officiel dobbeltform: Varianten står med mindre skrift og er forsynet med en kommentar: også i formen: halmpresse. Brugerrespons Som så mange andre hjemmesider er Den Danske Ordbog interesseret i feedback fra sine brugere. Vi vil gerne forbedre sitet dér hvor der er brug for det, og har naturligvis selv nogle idéer til hvordan det kan gøres. Men det er vigtigt for os at vide om brugerne nu også finder det de har brug for, og hvordan de i det hele taget anvender ordbogen. Analyser af logfiler kan hjælpe ved at vise søgemønstre og ord der ofte søges efter, og det kan vi fx bruge når vi skal udvælge nye opslagsord. En liste med de hyppigst søgte opslagsord findes på ordbogens forside. Desuden kan man som bruger selv indsende forslag til nye opslagsord ved hjælp af funktionen Send et ord i venstre spalte. Forslagene registreres i en database som Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har oprettet og driver i fællesskab med Dansk Sprognævn. Nogle af de indsendte forslag til nye ord kan ses på ordbogens forside. Og ellers er der mulighed for at kontakte redaktionen med ris og ros, fejl, kommentarer og forslag på redaktionens e-adresser: eller Det vil jeg afslutningsvis også opfordre denne artikels læsere til at benytte sig af. Lars Trap-Jensen, ledende redaktør Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

ordnet.dk ordbøger og korpus på internettet

ordnet.dk ordbøger og korpus på internettet ordnet.dk ordbøger og korpus på internettet Af Henrik Lorentzen og Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Ordnet.dk er et websted der giver samtidig adgang til to ordbøger og et tekstkorpus.

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Leksikon over ordbøger og leksika

Leksikon over ordbøger og leksika Loránd-Levente Pálfi Leksikon over ordbøger og leksika Under medvirken af Johnny Finnssøn Lindholm Frydenlund København 2011 Leksikon over ordbøger og leksika Frydenlund 2010 Udgivernes rettigheder omfatter

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Kulturudvalget 2013-14 (Omtryk - 09-12-2013 - Fejl i folder) KUU Alm.del Bilag 49 Offentligt

Kulturudvalget 2013-14 (Omtryk - 09-12-2013 - Fejl i folder) KUU Alm.del Bilag 49 Offentligt Kulturudvalget 2013-14 (Omtryk - 09-12-2013 - Fejl i folder) KUU Alm.del Bilag 49 Offentligt However, the most impressive Scandinavian dictionary website at the moment is no doubt the Danish Ordnet.dk

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog.

Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog. Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog. Af Thomas Troelsgård. Projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Den Danske Ordbog - set i bakspejlet

Den Danske Ordbog - set i bakspejlet og skriftsprog hos de første generationer af den skriveføre almue. Det er en meget spændende historie som alle kollegaer med flid er blevet underholdt om i alle årene. Vibeke Sandersen har med vanlig grundighed

Læs mere

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder:

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder: Design en praktisk guide. Et design udtrykker dit websites grafiske udseende, lige fra hvilke skrifttyper der anvendes op til hvor navigationen er placeret og hvilke interaktive elementer der skal benyttes.

Læs mere

ordbøgerne og internettet

ordbøgerne og internettet IV ordbøgerne og internettet betragtninger over ordnet.dk a f c a n d. m a g., m p h i l l a r s t r a p - j e n s e n l e d e n d e r e d a k t ø r, d e t d a n s k e s p r o g - o g l i t t e r a t u

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Websites om sprog 4. Bedragede eller bedrog? 6. Konfiskering eller konfiskation? 8. Dobbelt- eller enkeltkonsonant første del 10

Indholdsfortegnelse. Websites om sprog 4. Bedragede eller bedrog? 6. Konfiskering eller konfiskation? 8. Dobbelt- eller enkeltkonsonant første del 10 Sprogtip 2009 Indholdsfortegnelse Websites om sprog 4 Bedragede eller bedrog? 6 Konfiskering eller konfiskation? 8 Dobbelt- eller enkeltkonsonant første del 10 Dobbelt- eller enkeltkonsonant anden del

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Henrik Lorentzen og Lars Trap-Jensen Kommentarer til Henning Bergenholtz og Vibeke Vrang: Ny dansk ordbog i seks bind

Henrik Lorentzen og Lars Trap-Jensen Kommentarer til Henning Bergenholtz og Vibeke Vrang: Ny dansk ordbog i seks bind Henrik Lorentzen og Lars Trap-Jensen Kommentarer til Henning Bergenholtz og Vibeke Vrang: Ny dansk ordbog i seks bind 1. Indledning På Den Danske Ordbog vil vi gerne sige LexicoNordicas anmeldere tak.

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog

Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog INDHOLD VALGMULIGHEDER UNDER MENUEN FILER UDSKRIV KOPIER AFSLUT VALGMULIGHEDER UNDER MENUEN SØGEMULIGHEDER OPSLAGSORD ORDFORBINDELSER AL TEKST

Læs mere

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd.

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. En dreng sagde til sin far: Jamen, når I ikke havde computere, hvordan kom I så på nettet? Nettet er ikke noget problem for børn,

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader. Konference

Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader. Konference Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader Konference Elever i ordblindevanskeligheder Skal have adgang til alderssvarende tekster. Dette kan ske ved at benytte f. eks. disse: 1. E17/Nota 2. Materialebasen

Læs mere

En rundvisning i ordnet.dk

En rundvisning i ordnet.dk Tur En rundvisning i ordnet.dk Guide Jørg Asmussen Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Tid & Sted Fredag, 9. november 2012 Universität Flensburg Mere Denne præsentation findes under http://korpus.dsl.dk/staff/ja/pres/uniflens2012.pdf

Læs mere

Vejledning Digital Håndbog for energikonsulenter

Vejledning Digital Håndbog for energikonsulenter Vejledning Digital Håndbog for energikonsulenter Indhold Introduktion... 1 Her finder du den elektroniske Håndbog for Energikonsulenter... 1 Håndbogens opdeling... 2 Håndbogens søgefunktion... 3 Sådan

Læs mere

BETYDNINGSOPLYSNINGER... 9 FACITLISTE... 1 LÆRERVEJLEDNING... 1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG OPBYGNING... 1

BETYDNINGSOPLYSNINGER... 9 FACITLISTE... 1 LÆRERVEJLEDNING... 1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG OPBYGNING... 1 BOGSTAVERNES LYDE ALENE OG SAMMEN... 2 OPGAVE 1 ØVELSER I ALFABETISERING... 2 OPGAVE 2 ØVELSER I BOGSTAVERS LYDE... 3 OPGAVE 3 ØVELSER I VOKALERS BETINGEDE UDTALE... 4 OPGAVE 4 ØVELSER I BETINGET UDTALE

Læs mere

Vejledning til hjemmesiden

Vejledning til hjemmesiden Vejledning til hjemmesiden Menu I venstre side finder du menuen over hjemmesidens indhold. Når du aktiverer et menupunkt, vil det enten folde sig ud med undermenuer med nye valgmuligheder, eller du vil

Læs mere

Søgeeksempel i CINAHL:

Søgeeksempel i CINAHL: 1 Søgeeksempel i CINAHL: Denne vejledning gælder også for baserne PsycINFO; ERIC; GreenFILE; Teacher Reference Center; Regional Business News; Library, Information Sciene & Technology Abstracts; Business

Læs mere

Søgning i EBSCO. Ebsco baserne omfatter: CINAHL * PsycInfo * AMED. Business Source Premier * e-book Community College

Søgning i EBSCO. Ebsco baserne omfatter: CINAHL * PsycInfo * AMED. Business Source Premier * e-book Community College 1 Søgning i EBSCO Ebsco baserne omfatter: CINAHL * PsycInfo * AMED Business Source Premier * e-book Community College ebook Collection * Political Science Complete ebook Community College Collection ERIC

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

Den nye ordbogsklient! (kræver licens på ordbogen.com) - en manual fra Skolekonsulenterne.dk

Den nye ordbogsklient! (kræver licens på ordbogen.com) - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Den nye ordbogsklient! (kræver licens på ordbogen.com) - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: Januar 2012 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Hvad er Ordbogen.com?...4

Læs mere

Få adgang til medieovervågningen

Få adgang til medieovervågningen Få adgang til medieovervågningen Som ansat har du mulighed for at modtage den daglige medieovervågning, som Forsvaret og Forsvarsministeriet abonnerer på. Medieovervågningen giver dig adgang til artikler

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Søgeeksempel i CINAHL:

Søgeeksempel i CINAHL: 1 Søgeeksempel i CINAHL: Denne vejledning gælder også for baserne PsycINFO; ERIC; GreenFILE; Teacher Reference Center; Regional Business News; Library, Information Sciene & Technology Abstracts; Business

Læs mere

Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm

Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm Når du har lært de mange måder, hvorpå det er muligt at søge i LARM.fm s materiale, er det relevant at vide, hvilke muligheder du har for at afspille radio-

Læs mere

Litteratursøgning. Program

Litteratursøgning. Program Litteratursøgning Janne Lytoft Simonsen, cand.scient., ph.d. Forskningsbibliotekar for Odontologisk Institut Tlf. 8946 2366 janne.lytoft.simonsen@odontologi.au.dk Program 1. Systematiske søgninger i PubMed

Læs mere

Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben-

Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben- Recensies 163 Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben- 164 TijdSchrift voor Skandinavistiek havn 1998. [Delvist illustreret] ISBN 87-12-03081-3. Stig Toftgaard Andersen: Talemåder

Læs mere

Skriv så det fænger. - til nettet

Skriv så det fænger. - til nettet Skriv så det fænger - til nettet Dagens program Lyt, spørg, lær Kaffe og hygge Fri leg Tak for i dag Hvorfor skal vi skrive bedre på vores hjemmesider? Du sikrer, at modtageren får den rigtige information

Læs mere

Søgevejledning til SocINDEX with Full Text - 1

Søgevejledning til SocINDEX with Full Text - 1 Søgevejledning til SocINDEX with Full Text Søgevejledning til SocINDEX with Full Text Indholdsfortegnelse Søgning i SocINDEX Advanced Search Felter der afgrænser søgningen Søgehistorie Kombinatorisk søgning

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen Hans-Peder Kromann 103 Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen i København En fyldig bibliografi er et nyttigt redskab også for fagsprogsforskere, som

Læs mere

GRATIS FOR ABONNENTER:

GRATIS FOR ABONNENTER: GRATIS FOR ABONNENTER: Eksempel : Byg din egen Journalist Mathias Alsted Lund Flinck Som abonnent på Komputer for alle får du din egen hjemmeside helt gratis. Her hjælper journalist Mathias Alsted Lund

Læs mere

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 -

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Blokeringslister - 4 - Kontrol af, hvordan du deler

Læs mere

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Revideret af: Vibeke Witt, Professionshøjskolen Metropol, August 2013 1 Indholdsfortegnelse Databasens indhold... 3 Adgang til Cinahl... 3 Søgning i Cinahl

Læs mere

Frederikke Bækhøj Ulv Aarhus Universitet, Business and Social Science Februar 2016

Frederikke Bækhøj Ulv Aarhus Universitet, Business and Social Science Februar 2016 Bilag 1-4 Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse af den primære brugergruppes brug af MultiTerm Respondent 1 1. Hvad bruger du MultiTerm til i forbindelse med dit arbejde? Svar: Når kolleger spørger efter en

Læs mere

Periodiske kædebrøker eller talspektre en introduktion til programmet periodisktalspektrum

Periodiske kædebrøker eller talspektre en introduktion til programmet periodisktalspektrum Jørgen Erichsen Periodiske kædebrøker eller talspektre en introduktion til programmet periodisktalspektrum I artikelserien Studier på grundlag af programmet SKALAGENERATOREN kommer jeg bl.a. ind på begrebet

Læs mere

Opgave: Digitalisering af et dokument

Opgave: Digitalisering af et dokument Denne opgave omhandler digitaliseringen af et Veje i Frederikssund Kommune. I opgaven gennemgås følgende: Oprettelse af mapper og sider på hjemmesiden Indsættelse af tekst, billeder, links til PDF og hjemmesider

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Introduktion til korpusværktøjet CoREST

Introduktion til korpusværktøjet CoREST Introduktion til korpusværktøjet CoREST Jørg Asmussen Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 17. marts 2015 Denne vejledning vedrører CoREST β (2015). En eventuel opdateret version af vejledningen findes

Læs mere

Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Christians Brygge 1, DK-1219 København K (ltj@dsl.dk) 1

Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Christians Brygge 1, DK-1219 København K (ltj@dsl.dk) 1 Lars Trap-Jensen : Kommentar til Henning Bergenholtz & Vibeke Vrang: Den Danske Ordbog bind 2 (E-H) og 3 (I-L) en ordbog for folket eller for akademikere? 1 I deres anmeldelse af DEN DANSKE ORDBOG s bind

Læs mere

Online hjælpeguide FAQ V1.2

Online hjælpeguide FAQ V1.2 Online hjælpeguide FAQ V1.2 Spørgsmål: Hvordan kan jeg finde fly ved hjælp af kortet? Klik på en prik på kortet for at starte en søgning. Vælg derefter dit foretrukne valg fra menuen på skærmen for at

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

www.kjellerupskole.dk

www.kjellerupskole.dk ForældreIntra er et lukket univers, hvor forældre skal angive brugernavn og adgangskode for at blive lukket ind. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktioner i ForældreIntra. Man finder

Læs mere

Indhold. Side 1 af 6. Internet Explorer 7 Internet Explorer 7

Indhold. Side 1 af 6. Internet Explorer 7 Internet Explorer 7 Internet Explorer 7 Side 1 af 6 Indhold Internet Explorer 7...1 Indhold...1 Nye ting i Internet Explorer 7...2 Nyt udseende...2 Faneblade...2 Nemmere søgning...3 Nemme nyheder...3 Bedre sikkerhed...5 Understøttelse

Læs mere

1 Forside. Side 1 af 15

1 Forside. Side 1 af 15 Side 1 af 15 1 Forside Fra forsiden af Byg & Miljø, er der flere 'indgange' til både mere viden og muligheder for at ansøge. BEMÆRK - På forsiden af Byg & Miljø kan du blive mødt af forskellige fejlmeddelelser,

Læs mere

Introduktion. Sådan finder du dokumenterne. Opslag ved hjælp af menustrukturen. Opslag ved hjælp af personlige bogmærker.

Introduktion. Sådan finder du dokumenterne. Opslag ved hjælp af menustrukturen. Opslag ved hjælp af personlige bogmærker. Version 5 Introduktion Sådan finder du dokumenterne Opslag ved hjælp af menustrukturen Klik dig frem i menuerne med musen eller brug tabulatortasten. Klik dig frem via menuerne i dokumentvinduet: Klik

Læs mere

279 Sandro Nielsen, Lise Mourier, Henning Bergenholtz: Regnskabsordbogen dansk engelsk. Forlaget Thomson. 2004. (431 sider)

279 Sandro Nielsen, Lise Mourier, Henning Bergenholtz: Regnskabsordbogen dansk engelsk. Forlaget Thomson. 2004. (431 sider) 279 Sandro Nielsen, Lise Mourier, Henning Bergenholtz: Regnskabsordbogen dansk engelsk. Forlaget Thomson. 2004. (431 sider) Udgivelsen af en ny dansk-engelsk fagordbog er ikke er ikke hverdagskost, og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drilske udsagnsord 4. Dobbeltformer af udsagnsord 6. Typiske stavefejl 2 9. Lidt om forholdsord 10

Indholdsfortegnelse. Drilske udsagnsord 4. Dobbeltformer af udsagnsord 6. Typiske stavefejl 2 9. Lidt om forholdsord 10 Sprogtip 2011 Indholdsfortegnelse Drilske udsagnsord 4 Dobbeltformer af udsagnsord 6 Typiske stavefejl 2 9 Lidt om forholdsord 10 Forholdsord i (eller på) fremmarch 12 Falske lån 14 Spørg om sprog 3 16

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk SKAT.dk side 1 af8 1) Gå ind på www.skat.dk I adresselinjen Tast borger og CTRL + ENTER (Internet Explorer) Eller tast www.skat.dk Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på ordet Borger Her er en masse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

Søgning i PubMed. Onsdag d. 7. januar Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen Maria Østerbye

Søgning i PubMed. Onsdag d. 7. januar Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen Maria Østerbye Søgning i PubMed Onsdag d. 7. januar 2015 Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen bnc@statsbiblioteket.dk Maria Østerbye maoe@statsbiblioteket.dk Dagens program Søgestrategi PubMed Herunder at skaffe

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Kommende EU-forordninger

Kommende EU-forordninger Kommende EU-forordninger Vejledning i, hvordan du foretager en avanceret søgning i EUR-Lex Kom godt i gang Gå til websitet EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da. På fanebladene vælger

Læs mere

ENGRAMs ibook. Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs ibook til ipads.

ENGRAMs ibook. Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs ibook til ipads. ENGRAMs Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs til ipads. 1. Sådan henter du ENGRAMs Hvis du ikke allerede har hentet og installeret ENGRAMs, kan dette

Læs mere

VisualDRG brugermanual

VisualDRG brugermanual VisualDRG brugermanual VisualDRG er en grafisk fremstilling af grupperingslogikken der bliver brugt i forbindelse med finansiering af sundhedsvæsnet, herunder mellemregional afregning og kommunal medfinansiering.

Læs mere

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual Laboratoriesvarportalen September 2015 September 2011 Brugermanual Indholdsfortegnelse: 1. HVAD ER LABORATORIESVARPORTALEN EN KORT BESKRIVELSE... 3 2. FÅ ADGANG TIL LABORATORIESVARPORTALEN... 4 2.1 VÆLG

Læs mere

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra:

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra: Login I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i : Man finder som et link nederst til venstre på skolens offentlige Informationsportal. Adressen er: www.samsoegades-skole.skoleintra.dk

Læs mere

Kom godt i gang med internettet

Kom godt i gang med internettet Kom godt i gang med internettet Hver udgave af Kom godt i gang med internettet introducerer til et nyttigt eller interessant sted på internettet eller en lidt mere avanceret funktionalitet på dukapc en.

Læs mere

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads A) Find 2 forskellige eksempler på web- tv, hvor indslag er integreret i webkontekst og tekst (nyheder, tema, how to mv.) Beskriv

Læs mere

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Niveau Gennemsnit (ikke beståede i %) Begyndersprog A 3,5 (26,0) Begyndersprog A med netadgang 5,26 (3,5) Fortsættersprog A 4,3 (5,3)

Niveau Gennemsnit (ikke beståede i %) Begyndersprog A 3,5 (26,0) Begyndersprog A med netadgang 5,26 (3,5) Fortsættersprog A 4,3 (5,3) Uddannelsesaftaler Evaluering af skriftlig eksamen i fransk A (hhx) maj/juni 2017 Oktober 2017 1. Evaluering af skriftlig eksamen i fransk A (hhx) 2017 Sommer 2017 var der tre opgavesæt til den skriftlige

Læs mere

Hvad er en henvisningsboks. Vejledning til henvisningsbokse

Hvad er en henvisningsboks. Vejledning til henvisningsbokse Indholdsfortegnelse Hvad er en henvisningsboks...1 Indsæt en henvisningsboks...2 Tvinge en henvisningsboks på en bestemt side...2 Indsætte metadata...3 Hvordan opretter jeg så metaord?...4 Oprettes en

Læs mere

Hvordan søger du i LARM.fm?

Hvordan søger du i LARM.fm? Hvordan søger du i LARM.fm? Før vi beskriver, hvordan du søger og arbejder i LARM.fm, vil vi først introducere, hvordan LARM.fm brugerinterfacet ser ud. I øverste venstre hjørne findes søgefeltet og nedenunder

Læs mere

Indledning Powerquest er et undervisningshjemmeside fra elektricitetsrådet om elsikkerhed. Hjemmesiden er delt op i tre tematiske episoder. Episode 1, der handler om el i almindelighed. Episode 2, der

Læs mere

Release notes Januar 2014

Release notes Januar 2014 Release notes Januar 2014 Det er vigtigt, I sletter midlertidige filer i jeres browser efter et nyt release af borger.dk, for at browseren ikke stadig anvender ældre komponenter herfra. For OPIS redaktører

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Trimmer vindue for Vegas Pro 8.0c giver velkendte resultater

Trimmer vindue for Vegas Pro 8.0c giver velkendte resultater Trimmer vindue for Vegas Pro 8.0c giver velkendte resultater Gary Rebholz Tilbage i artiklen, opdagelse i Vegas Pro Trimmer Rude, fra marts 2008 Tech Tip kolonne, jeg dækkede Vegas Pro Trimmer vindue i

Læs mere

Vejledning til indtastning.

Vejledning til indtastning. Vejledning til indtastning. Sidst opdateret i marts 2015 Indhold Vejledning til indtastning.... 1 Indtastningsvejledning til ansøgninger til en erindringsmedalje... 2 Tillæg til indtastningsvejledning

Læs mere

FORÆLDRE -INTRA. En lille vejledning

FORÆLDRE -INTRA. En lille vejledning FORÆLDRE -INTRA En lille vejledning Marstrup Skole. Forældreintra 1 Foråret 2007 Gennem de sidste par år har Marstrup Skole, ligesom kommunens øvrige skoler, arbejdet med SkoleIntra til intern kommunikation

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Få din hjemmeside på internettet

Få din hjemmeside på internettet DEL DIN FÆRDIGE HJEMMESIDE MED HELE VERDEN: Afsnit 03 Dette nummer: Få din hjemmeside gjort færdig og læg den på nettet. Få din hjemmeside på internettet Når du er tilfreds med din hjemmeside, skal den

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

Gratis fotos og cliparts

Gratis fotos og cliparts Gratis fotos og cliparts Pep dine produktioner op! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvorfor lede efter gratis fotos og clipart?...4 Licenser?...4 Gratis fotos på nettet...4 www.morguefile.com...4

Læs mere

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5 EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero version 5 En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word - sådan deler du referencer November

Læs mere

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009 2012 Manual til Statistik ShopStatistics Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik Consulo ApS 20-03-2009 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer... 4

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login 4.0 VEU admin - ubehandlede

Læs mere

Vejledning til Søg medlem

Vejledning til Søg medlem Maj 2014 Vejledning til Søg medlem - for tillidsvalgte Indholdsfortegnelse Generelt om Søg medlem... 2 Medlemsliste... 2 Hvis du vil melde en kollega ind i FOA... 2 Sådan bruger du Medlemsliste... 3 Hvad

Læs mere

I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til.

I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til. Tolkeportalen Brugervejledning til brug af tolkeportalens administrationssider Brugerroller I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til. Der findes i

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Intro til design og brug af korpora

Intro til design og brug af korpora Intro til design og brug af korpora Jørg Asmussen ja@dsl.dk Det Danske Sprog- og Litteraturselskab www.dsl.dk Intro til design og brug korpuslingvistik af korpora Jørg Asmussen ja@dsl.dk Det Danske Sprog-

Læs mere

Laboratoriesvarportalen

Laboratoriesvarportalen Laboratoriesvarportalen Brugermanual 2017 Indhold 1. Hvad er Laboratoriesvarportalen en kort beskrivelse... 2 1.1 Få adgang til Laboratoriesvarportalen... 3 2. Vælg ønskede svarlaboratorier... 4 3. Gennemgang

Læs mere

Schultz lovportaler. Kvikguide

Schultz lovportaler. Kvikguide Version: 1.4 Forfatter: MRN Dato: 01.09.2014 Indhold 1 FORSIDE ET OVERBLIK... 3 2 SØGEFUNKTION... 4 2.1 GENERELLE SØGEPRINCIPPER... 4 2.1.1 SØGEFELT... 4 2.1.2 SØG VIDERE... 4 2.1.3 BEDSTE MATCH... 4 2.1.4

Læs mere

Skal vi. SMS e. IT-Gruppen, Københavns Amtskreds

Skal vi. SMS e. IT-Gruppen, Københavns Amtskreds Skal vi SMS e Hvad er SMS? SMS er en engelsk forkortelse for Short Message Service (service for korte beskeder) og er små tekst-beskeder som kan sendes fra en mobiltelefon til en anden. Bliver det brugt?

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007 Danmarks Statistik 4. januar 2008 Annegrete Wulff, Databanker AWU/- Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007 Hovedkonklusion... 1 Baggrund... 1 Resultater... 2 Handlingsplan... 3 BILAG 1 Brugernes svar...

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere