NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2014"

Transkript

1 PROGRAM NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2014 Insero Science Academy inviterer til den årlige lærerkonference Naturfagene ud af boksen d september 2014 Teknik - Naturvidenskab - Innovation - Entreprenørskab Kom og deltag i 2 dages konference fyldt med spændende oplæg og workshops

2 Klar til konference? Insero Science Academy inviterer hvert år til lærerkonferencen Naturfagene ud af boksen, hvor lærere og andre interesserede i uddannelse har mulighed for at hente ny viden gennem inspirationsoplæg, få konkrete værktøjer med hjem samt dele erfaringer med kollegaer. Den årlige lærerkonference Naturfagene ud af boksen er en af Insero Science Academys mange initiativer målrettet udviklingen af undervisningen i de tekniske og naturvidenskabelige fag samt i entreprenørskab og innovation på tværs af grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Konferencen er blevet afholdt siden 2009, og formålet med konferencen er at medvirke til, at den nyeste viden og de nyeste forskningsresultater inden for undervisning i teknisk-naturvidenskabelige fag formidles og synliggøres for undervisere og skoler. Samtidig ønsker vi at sikre et fagligt kollegialt mødested for undervisere på tværs af skoler, niveauer og fag. I dette program har du mulighed for at vælge mellem en lang række oplæg og workshops. God fornøjelse - og vi håber at se dig til nogle spændende dage i september. HVOR OG HVORNÅR? Den 2. og 3. september 2014, begge dage kl Vitus Bering Innovation Park, Chr. M. Østergaards Vej 4A, 8700 Horsens. BLIV INSPIRERET OG DEL ERFARINGER MED DINE KOLLEGER På konferencens to dage vil du få ny viden gennem inspirationsoplæg, du vil få konkrete værktøjer med hjem fra forskellige workshops og du møder kolleger på tværs af skoler, niveauer og fag. HVEM ER KONFERENCEN FOR? Alle undervisere og andre med interesse for naturvidenskab, teknik, innovation og entreprenørskab på tværs af grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. PRIS EXCL. MOMS: 500 kr. for deltagere i Insero Horsens område kr. for deltagere udenfor Insero Horsens område. Se kortet over Insero Horsens område her: TILMELDING: Klik ind på:

3 KONFERENCE DEN SEPTEMBER 2014 Tirsdag d. 2. sept. Onsdag d. 3. sept. KL : Ankomst, netværk og morgenmad i atrium KL : Ankomst, netværk og morgenmad i atrium KL : Inspiration Hvordan skaber man sult i Paradis? v/ Rasmus Ankersen. KL : Inspiration Flyt dig! Eller fremtiden kommer efter dig! v/ Anne Skare Nielsen. KL. 09:45-10:45 / 11:00-12:00 Ny viden runde Du skal tilmelde dig 2 af nedenstående oplæg - ét i hvert tidsrum: Oplæg: Viden, der virker Oplæg: Nanoscience Oplæg: Bioenergi er det bæredygtigt? Oplæg: Entreprenørskab hvad handler det egentlig om? Oplæg: Intelligente materialer KL. 09:45-11:00 / 11:15-12:30 Workshops runde Du skal tilmelde dig 2 af nedenstående workshops - ét i hvert tidsrum: Hands-on energi / Smart Grid NAO, den nye elev i klassen Naturfagsundervisning med innovation Sundhedslaboratoriet Drengeakademiet læring og udvikling på kanten Teknologi og tekstil KL : Fælles frokost i atrium KL : Fælles frokost i atrium KL. 13:00-14:15 / 14:45-16:00 Workshops runde Du skal tilmelde dig 2 af nedenstående, workshops - ét i hvert tidsrum: Robotter i skolen Innovative læreprocesser 3D-print i skolen Design af læringsforløb med virksomhed Fremtidens vand - hvor skal det komme fra? Forskningsbaseret biologiundervisning KL. 13:30-15:30 Workshops runde 5 eller virksomhedsbesøg Du skal tilmelde dig 1 af nedenstående: Virksomhedsbesøg: Horsens Vand. Virksomhedsbesøg: Spectralink Design af forløb i innovation/entreprenørskab Hackerværksted WeDo - bringer liv i LEGO klodserne KL : Kaffepause i atrium Indlagt pause imellem de 2 workshops KL : Kaffe i atrium, afslutning og netværk 3

4 NATURFAGENE UD AF BOKSEN Billeder fra tidligere afholdt lærerkonference. TIRSDAG KL : Inspiration v/ Rasmus Ankersen: Hvordan skaber man sult i Paradis? I succesen ligger også kimen til fiasko. Det gælder for mennesker, virksomheder og nationer. Succes producerer magelighed. Men hvordan bevarer vi sulten, når det går godt? Hvordan skaber vi en brændende ambition, når vi ikke har en brændende platform? Eller sagt på en anden måde: Hvordan skaber man sult i paradis? Rasmus Ankersen er én af Danmarks mest succesfulde og fremgangsrige foredragsholdere. Han er kendt som forfatter, foredragsholder, coach og medieekspert inden for emnerne ledelse og talent. Rasmus Ankersen er forfatter til bestselleren En vinders DNA, der afdækker psykologien bag nogle af verdens bedste sportsfolk. Senest er han i oktober 2013 udkommet med SULT I PARADIS, der handler om, hvordan vi bevarer sulten, selvom det går godt. I dag er Rasmus Ankersen bosat i London, hvorfra han rejser rundt i verden og via hans foredrag inspirerer folk inden for emner som ledelse, talent og talentmiljø. 4

5 KONFERENCE DEN SEPTEMBER 2014 TIRSDAG KL. 09:45-10:45 / 11:00-12:00 Ny viden runde (Hvert oplæg afholdes to gange) Oplæg: Viden, der virker Danmark er et af de lande i verden, der bruger allerflest offentlige midler på uddannelse. Men er vores uddannelsessystem i stand til at udvikle de kompetencer som arbejdsmarkedet efterspørger? Med andre ord: virker vores viden? Stina Vrang Elias giver bl.a. et indblik i hvor nyuddannede fra faglært til kandidat finder beskæftigelse, og hvordan virksomhedernes efterspørgsel har ændret sig de seneste ti år. Oplægsholder: Stina Vrang Elias, Adm. Direktør for tænketanken DEA, der er en uafhængig tænketank, som arbejder med analyser og undersøgelser inden for uddannelse, forskning og innovation. Stina har derudover en række tillidsposter i uddannelses- og forskningsverdenen, herunder som medlem af Akkrediteringsrådet, der godkender videregående uddannelser i Danmark. Oplæg: Nanoscience Nanoscience bygger på alle de klassiske naturvidenskabelige discipliner i forsøget på at opnå ny viden om vores verden, samt at udvikle nye teknologier til vores hverdag. Den store forskel er dog bare, at det hele foregår på en størrelsesskala, som er gange mindre end bredden på et hår. På en sådan skala ser verden meget anderledes ud, og det må siges, at småt er anderledes. Oplægget giver en intro til nanoscience og kommer også med håndgribelige eksempler og små forsøg, som forklarer fænomenerne på nanoskalaen, og hvordan ny viden indenfor nanoscience kan forme vores fremtid. Formålet med dette er at sætte nanoscience i et meget mere forståeligt perspektiv. Oplægsholder: Rasmus Peter Thomsen er Ph.d. studerende hos inano på Aarhus Universitet. Han har igennem snart 3 år formidlet nanoscience til elever i folkeskolen og gymnasiet samt andre interesserede folk gennem nanoshow og lignende foredrag. folk gennem nanoshow og lignende foredrag. Oplæg: Bioenergi er det bæredygtigt? Oplægget behandler etiske dilemmaer om, hvad vi skal bruge de biologiske ressourcer og afgrøder til, når de fossiler energireserver skal erstattes: skal det være mad, energi, materialer osv? Er der nok til det hele og er det bæredygtigt, det vi gør? Oplægsholder: Knud Tybirk er biomasse-chef i Agro Business Park og ansvarlig for Innovationsnetværket for Biomasse, hvor bæredygtig bioenergi og bioøkonomi er hovedfokus. Knud Tybirk er biolog og ph.d. med erfaring fra udviklingslande, forskning og rådgivning inden for natur, landbrug og landdistriktsudvikling. Oplæg: Entreprenørskab hvad handler det egentlig om? Hvad er entreprenørskab, og hvordan kan vi arbejde med entreprenørskab i folkeskolen? Med udgangspunkt i en bred forståelse af entreprenørskab vil dette oplæg forsøge at bryde den entreprenørielle proces op i delelementer og vise, hvordan en del af den viden og de færdigheder, der er vigtige for entreprenører, kan aktiveres og udvikles i folkeskolen på forskellige klassetrin. Endvidere præsenteres en række eksempler fra folkeskoleundervisning, hvor eleverne arbejder entreprenørielt - uden at lærerne nødvendigvis er klar over, at det er det, de gør. Oplægsholder: Steffen Korsgaard er Lektor på Aarhus Universitet, hvor han arbejder med entreprenørskab og entreprenørskabs-undervisning. Han er involveret i flere projekter, herunder DEU (Det Entreprenørielle Universitet) og PACE, et forskningsprojekt, der udvikler og forsker i nye måder at undervise i entreprenørskab på. Oplæg: Intelligente materialer Alexandra Instituttet forsker bl.a. i, hvilke produkter der kan fremstilles ved at kombinere elektronik og tekstil. Wearables er et nyt begreb, som dækker over teknologi, der kan bæres af personer, f.eks. ved at være indbygget i tøj eller tasker. Denne måde at betragte teknologiske virkemidler på, bringer nye muligheder og udfordringer for fremtidens udviklere af både teknik og design. Hvilke teknologier er det muligt at arbejde med, og hvilke former for intelligente produkter kan vi forvente at se i fremtiden? Hør de forskningsmæssige resultater fra et projekt, hvor Alexandra Instituttet sammen med en efterskole og et hold HTX-elever testede mulighederne af i et undervisningsforløb. Oplægsholder: Rikke Koch er Senior Concept Developer/Wearables hos Alexandra Instituttet og har bl.a. medvirket til udvikling af Klimakjolen og andre prototyper på kombination af it og tekstil. 5

6 NATURFAGENE UD AF BOKSEN TIRSDAG KL. 13:00-14:15 / 14:45-16:00 Workshops runde (Hver workshop afholdes to gange) Robotter i skolen Robotteknologi vinder stærkt frem i mange sammenhænge og i mange sektorer - ligesom IT og internet gjorde det for år tilbage. Ved at sætte spot på robotteknologi allerede i folkeskolen, kan vi skabe en generation af unge danskere, som vil kunne påvirke udviklingen af robotteknologi i fremtiden i stedet for blot at blive berørt af den. På workshoppen vil du blive præsenteret for de nyeste robotteknologier til undervisning, og få et indblik i, hvor tendenserne bevæger sig hen. Der bliver mulighed for at stifte bekendtskab med modulære robotter som fx EZ Robots og VEX, telepresencerobotter, RobotsLab og meget andet. Workshopholdere: John Erland Østergaard og Sabina Kethelz fra Blue Ocean Robotics. Målgruppe: Alle. Innovative læreprocesser Som et led i arbejdet med at udvikle fremtidens læring har man i Fredericia kommune siden 2007 arbejdet med innovation og entreprenørskab i elevernes læreprocesser ikke kun som en selvstændig faglig disciplin, men som en approach i læringsprocesserne. Denne workshop vil først give et indblik i de erfaringer, skolerne generelt har med at sætte innovation på skemaet for eleverne og lærerne. Dette foregår ved pædagogisk udviklingskonsulent Elise Venndt. Herefter giver lærer Alison Gibb nogle helt konkrete eksempler fra dagligdagen i det innovative klasserum med særligt fokus på undervisning i de naturfaglige fag. Workshopholdere: Elise Venndt er uddannet lærer og Cand. pæd. pæd. i Fredericia kommune. Alison Gibb er lærer på Fjordbakkeskolen i Fredericia. Målgruppe: Grundskolen. Målgruppe: Grundskolen 3D-print i skolen Eleverne i grundskolen kan bruge 3D-teknologien i den daglige undervisning i de fleste fag. Det kan være med til at gøre undervisningen mere udfordrende og mere nærværende, da 3D-print teknologien udvikles med hastige skridt i industrien. Vi kommer med et eksempel på brugen af 3Dprint teknologien i folkeskolen. Du får mulighed for gennem praktiske øvelser at prøve programmet 123D Design af og se en 3Dprinter i funktion. Medbring mus og egen computer, hvor du har installeret programmet 123D Design fra følgende hjemmeside: Workshopholdere: Tove Nielsen og Anette Duedal, begge lærere fra Skolen i Midten i Hedensted. Målgruppe: Mellemtrin, udskoling, ungdomsuddannelser. 6

7 KONFERENCE DEN SEPTEMBER 2013 TIRSDAG KL. 13:00-14:15 / 14:45-16:00 Workshops runde (Hver workshop afholdes to gange) Design af læringsforløb med virksomhed Insero Science Academy hjælper lærere med at samarbejde med virksomheder, og i den forbindelse er der udviklet en drejebog for læringsforløb med deltagelse af virksomhed. Med udgangspunkt i denne drejebog får du mulighed for at planlægge dit eget læringsforløb med inddragelse af virksomhed. Du får præsenteret forskellige måder at samarbejde med virksomheder på, du får præsenteret et eksempel på, hvordan et forløb med en virksomhed kan se ud, og du får mulighed for at stille spørgsmål til både en repræsentant fra en virksomhed og en lærer, der selv har kørt et forløb med en virksomhed. Workshopholdere: Katrine Læssøe Mikkelsen, Projektleder Insero Science Academy. Robert Hansen, Projektleder Glud og Marstrand, Steen Mørckholdt, lærer på Hornsyld Skole. Målgruppe: Grundskole og ungdomsuddannelser. Fremtidens vand - hvor skal det komme fra? I workshoppen behandles flere temaer. Vi ser på den globale problemstilling i, at vand bliver en mangelvare. Her kan Danmark have en stor rolle i forhold til at løse de globale vandudfordringer både i relation til grundvand, drikkevand og spildevand. Vi ser på udfordringer i den danske vandsektor fra kommunal forvaltning til forretning. Vi gennemgår en specifik case om drikkevand: Hvad sker der i et grundvandsmagasin? Vi viser en fysisk model, der illustrerer forureningsudbredelse, vandløbspåvirkning og grundvandskemi, og der opstilles og regnes på en simpel vandbalance. Workshopholdere: Søren Erbs Poulsen, PhD inden for hydrogeologi. Ansat som forsker hos VIA University College. Henrik Bjørn er geolog. Henrik har erfaring fra rådgiververdenen igennem 15 år. Han er ansat som lektor hos VIA University College. Målgruppe: Alle naturfaglige undervisere. Forskningsbaseret biologiundervisning i gymnasiet Ved at inddrage elever i aktuelle forskningsprojekter, i samarbejde med forskere fra de højere læreranstalter, motiveres og engageres de særligt talentfulde elever i gymnasiet. Elevernes faglige niveau udfordres og samarbejdet øger elevernes kendskab til de videregående uddannelser, hvilket måske kan være med til at bryde den sociale arv, så elever med en mindre akademisk baggrund overvejer en videregående uddannelse indenfor naturvidenskab eller sundhedsvidenskab. Workshopholder: Frank Grønlund Jørgensen, Ph.d. og lektor på Tørring Gymnasium. Underviser i biologi og fysik og har en baggrund som forsker i bioinformatik fra AU. Skriver lærebøger til biologi i gymnasiet og arbejder som digital redaktør med ansvaret for udvikling af digitale læremidler på forlaget Nucleus. Vinder af Dansk Biotek og Novo Nordisk Fondens gymnasielærerpris Målgruppe: Ungdomsuddannelser. 7

8 NATURFAGENE UD AF BOKSEN Billeder fra tidligere afholdt lærerkonference. ONSDAG KL : Inspiration v/ Anne Skare Nielsen: Flyt dig! Eller fremtiden kommer efter dig! Sammen med Anne Skare Nielsen, en af verdens bedste fremtidsforskere, skal vi kigge ind i fremtiden for at spørge os selv hvilke egenskaber kan vi ikke undvære? Hvad skal vores børn lære for at komme til at klare sig helt vildt godt, når de forlader os? Fremtidsforskeren siger, at dygtighed skal sættes over opgaver og træning over uddannelse. At problemet ikke er knaphed eller mangel på information, men i bund og grund, at der er for meget. I en abundance economy bliver det stadig mere vigtigt at kunne fokusere og vælge fra - uden at miste blikket for helheden. Hvordan navigerer vi i det? Og hvad betyder det i den konkrete undervisningssituation? Det kommer du til at lære meget mere om. Anne Skare Nielsen er fremtidsforsker og partner i Future Navigator. Hun er i høj kurs som foredragsholder og provokatør over hele verden, men har det allerbedst sammen med kan-vil erne : Dem, der brænder for det, de laver, og tror på, at de sammen kan gøre en forskel. Annes vision er at vinde Nobels fredspris og hendes mærkesager er derfor at transformere journalistik, politik og uddannelse. Hun er mor til 4 vilde drenge og gift med manden i sit liv. Anne er født i Danmark i 1971, er uddannet i biologi og statskundskab og har en forkærlighed for science fiction film, dybe samtaler med visionære ledere og champagne. Yndlingscitat pt. er smart has plans, stupid has stories. 8

9 KONFERENCE DEN SEPTEMBER 2014 ONSDAG KL. 09:45-11:00 / 11:15-12:30 Workshops runde (Hver workshop afholdes to gange, her med en enkelt undtagelse) Hands-on energi / Smart Grid Runde 3: Hands-on energi forsøg og eksperimenter. Med små byggesæt samt billige og simple forsøg kan dine elever lave Forsøg med vind, Sejlskibe, dampskibe og andre skibe, Kraner og andre hydrauliske eksperimenter og/eller du kan vælge at lade dine elever lave andre udvalgte eksperimenter med energi til bevægelse eller belysning. Finn Skaarup Jensen introducerer en ny række sjove og billige forsøg og byggesæt, der er velegnet for indskolingen/mellemtrinnet. Runde 4: Smart Grid fremtidens energiforsyninger. Prøv vores nye Smart Grid Simulatorer. Hver simulator består af 2 paneler. På det ene panel kan en gruppe styre/simulere samfundets energiforsyning, og på det andet panel kan en anden gruppe styre/simulere samfundets energiforbrug i løbet af ét døgn. Finn Skaarup Jensen introducerer Smart Grid samfundets muligheder og dilemmaer set i relation til undervisningsforløb for udskolingen og ungdomsuddannelserne. Workshopholder: Finn Skaarup, UV & Formidling. NAO, den nye elev i klassen Hør nogle bud på forløb med robotten NAO, som har været afprøvet i vores undervisning. Robotten er brugt i fysik/kemi og dansk. Robotterne har i høj grad inspireret og udfordret såvel fagligt svage som stærke elever. Der vil i workshoppen blive hands on tid med robotterne, hvor du får mulighed for at afprøve nogle praktiske øvelser, hvor du kan skabe dig nogle idéer til, hvordan NAO kan indgå i din undervisning. Workshopholdere: Lene Bechgaard Rasmussen og Annette Bæktoft, begge lærere på Løsning Skole. Målgruppe: Alle. folk gennem nanoshow og lignende foredrag. Naturfagsundervisning med innovation Innovative kompetencer er ikke bare at lade eleverne finde på noget nyt i en projektperiode. I denne workshop gives en række konkrete eksempler på metoder, opgaver og øvelser, der træner elevernes innovationskompetencer - og samtidig virker motiverende. Bud på små øvelser, der ikke tager lang tid, er i fokus. Innovationsdidaktik virker bedst, hvis styringen er relativt høj og tydelig. Derfor inddrager vi konkrete bud på metoder til klasserumsledelse, læringsfællesskaber og lærerrollens ændrede betydning i den korte perspektivering. Workshopholder: Lektor Morten W. Bülow underviser til daglig på Aarhus Katedralskole i fagene naturgeografi, innovation og samfundsfag. Sideløbende med undervisningen har han været med til at udvikle metoder indenfor innovationsdidaktik og han har bl.a. været med til at lave lærebøger og inspirationsforløb for undervisningsministeriet, forlaget Systime og Region Midt. Målgruppe: Udskoling og Ungdomsuddannelser. Sundhedslaboratoriet Kan du som naturfagslærer bidrage til at teenagere bliver sundere? Og kan du engagere dine elever i naturfagsundervisningen ved at arbejde med sundhedsemner? Det er i hvert fald ideen i en helt nyudviklet didaktisk model, som kombinerer science og sundhed. Den bærende idé i modellen er at skabe relevans for eleverne ved at tage udgangspunkt i deres eget hverdagsliv. Modellen bygger på en undersøgelsesbaseret sciencedidaktik (IBSE). Få præsenteret Sundhedslaboratoriets didaktiske model og prøv at arbejde med den i denne workshop. Workshopholdere: Helle Houkjær og Lone Skafte Jespersen, Krogårdskolen i Greve og forfattere til den didaktiske model i Sundhedslaboratoriet. Målgruppe: Udskoling. Drengeakademiet læring og udvikling på kanten Korte oplæg afløst af øvelser og diskussion. De vigtigste resultater af Drengeakademiets indsats fremlægges og deres pædagogiske principper og metoder lægges frem til diskussion. Eleverne på Drengeakademiet er belastede drenge, der går på et ophold i sommerferien mellem 8. og 9. klasse. Det er en koncentreret indsats, hvor man arbejder intenst med drengenes faglige kundskaber (dansk, matematik og idræt) og med personlig udvikling og vaner (sociale kompetencer, kost, søvn og motion). Efterfølgende er der en mentorordning tilbage på hjemskolen i 9. kl. Målet er, at de skal kunne gennemføre en erhvervsrettet ungdomsuddannelse. Hele rapporten ligger på nettet på Workshopholder: Frans Ørsted Andersen er lektor og skoleforsker på Aarhus Universitet og arbejder bl.a. meget med Danmarks drengeproblem og har deltaget i evalueringer/følgeforskning af mange tilsvarende projekter. Målgruppe: Alle. Teknologi og tekstil Kan man bygge intelligens ind i beklædning? Det var udgangspunktet for et tværfagligt projekt, hvor efterskoleelever og HTX-elever samarbejdede med Alexandrainstituttet om at udvikle tøj, tasker og andre produkter, hvor tekstil og elektronik kombineres. Kom og hør om erfaringerne med at bringe design- og teknologiinteresserede elever sammen i et fælles projekt, se resultaterne, og prøv selv at designe et nyt produkt. Workshopholdere: Undervisere fra Bråskovgård Efterskoles Design og Supernørd linjer. Målgruppe: Mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser. 9

10 NATURFAGENE UD AF BOKSEN Billeder fra tidligere afholdt lærerkonference. 10

11 KONFERENCE DEN SEPTEMBER 2014 ONSDAG KL. 13:30-15:30 Workshops runde 5 / Virksomhedsbesøg Virksomhedsbesøg: Horsens Vand Kom med på besøg hos Horsens Vand og få mulighed for at tale direkte med virksomheden omkring forskellige former for samarbejde med dine elever og virksomheden. Fælles transport. Horsens Vand A/S varetager forsyningen af drikkevand i hovedparten af Horsens by og varetager spildevandshåndteringen i hele kommunen. På besøget får du en præsentation af Horsens Vand A/S og en rundvisning på det centrale rensningsanlæg. Der vil være tid til dialog omkring projekter med skoleklasser og også en gennemgang af de mange andre muligheder der er for at besøge vandværker, spildevandssystemer med pumpestationer, regnvands- og forsinkelsesbassiner, spildevandsrenseanlæg med mekanisk og biologisk rensning mm. Præsentation: Projektchef Ove Steen Nielsen. Målgruppe: Alle. Virksomhedsbesøg: Spectralink Kom med på besøg hos Spectralink og få mulighed for at tale direkte med virksomheden omkring forskellige former for samarbejde med dine elever og virksomheden. Fælles transport. Spectralink er en international virksomhed med speciale i trådløse teleløsninger til industri, kontor og sundhedssektoren. Udvikling og produktion foregår globalt både internt og gennem underleverandører, ligesom produkterne afsættes globalt via distributions kanaler til det professionelle marked. Spectralink Europe er placeret i Horsens med udvikling, produktion og salg. Denne del af virksomheden er udsprunget af KIRKS Telefonfabriker grundlagt af Emil Møller i Produkterne herfra er trådløse håndsæt og tilhørende IP infrastruktur, der benytter DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) standarden, som anvendes globalt i mere 120 lande. Præsentation: Global Technology Manager R&D, Dion Nielsen. Målgruppe: Ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Design af forløb i innovation/entreprenørskab Denne workshop giver dig mulighed for at designe et forløb i innovation og entreprenørskab, så du kan bruge det direkte i din egen undervisning. Vi gennemgår og arbejder med forskellige metoder og værktøjer, og du får præsenteret et konkret eksempel på, hvordan Horsens Byskole har arbejdet med innovation og entreprenørskab i undervisningen. Workshopholderne har på forskellig vis erfaring med at designe og køre forløb i innovation og entreprenørskab. Worksholdere: Katrine Læssøe Mikkelsen, Projektleder hos Insero Science Academy og Mette Nors, Viceskoleleder på Horsens Byskole samt lærere fra Horsens Byskole. Målgruppe: Alle. Hackerværksted Skal din skole ha et hackerværksted? - inspiration til brug af ny teknologi i undervisningen. Her kan du prøve kræfter med forskellige former for ny teknologi og se konkrete eksempler på, hvordan det kan integreres i en læringssammenhæng. Du får selvfølgelig selv lov til at pille ved både elektronikken og programmeringen, og vi lægger op til en diskussion af, hvordan ny teknologi kan medtænkes som en motiverende mulighed i såvel innovative, tværfaglige og fagfaglige forløb - fra de små klasser og til ungdomsuddannelserne. Du vil blandt andet kunne prøve diverse microcontrollere (fx arduino), robotter og 3D-printere, og få tip til hvordan du kommer i gang, og hvor du kan få hjælp, hvis det kniber. Gør ideer til virkelighed gennem konstruktion og programmering. Workshopholdere: Heine Ravnholt, Bork Havn Efterskole og Tommy Byskov Lund, NTS-centeret. Målgruppe: Alle. LEGO Education WeDo - bringer liv i LEGO klodserne Gør læringen aktiv - giv LEGO klodserne liv med hjælp af motorer og sensorer. Lad eleverne eksperimentere og udforske mulighederne med LEGO klodserne og softwaren. Vi tager udgangspunkt i ressourcesættet med temaerne: Spændende historier, vilde dyr, fantastiske maskiner og spille fodbold. Vi kigger videre på den nye aktivitetspakke, hvor læringen med WeDo bringes til et højere niveau. Her er temaerne forlystelsespark og byggeplads. Workshopholder: Lene Larsen Matematikog LEGO Education konsulent på MV-Nordic. Uddannet folkeskolelærer med 12 års undervisningserfaring. Målgruppe: Indskoling, mellemtrin. 11

12 INSERO SCIENCE ACADEMY Insero Science Academy tilbyder rådgivning og uddannelse inden for energi, innovation, entreprenørskab og tekniknaturvidenskab. Vi udvikler processer, koncepter og teknologier, der understøtter læring og samspil mellem uddannelse og erhvervsliv. Vores kunder er blandt andet virksomheder i energibranchen og uddannelsesinstitutioner. Læs mere på: ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION Vi hjælper undervisere med at designe forløb i innovation og entreprenørskab og kan vinkle forløbene alt efter behov og fokus. Vi designer både korte camps og længerevarende forløb, og vores afsæt er at arbejde med problemstillinger, som eleverne kan relatere sig til. Læs mere på: SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV Vi faciliterer samspil mellem uddannelse og erhverv, og hjælper lærere med at designe læringsforløb med inddragelse af en virksomhed. Samspil mellem uddannelse og erhverv kan tage mange former, lige fra et endagsbesøg hos en virksomhed, besøg af en konsulent fra en virksomhed til længerevarende tema- eller innovationsforløb. Læs mere på: MOBIL LAB KOMPLETTE LABORATORIER BRAGT TIL DØREN Mobil Lab er rullende laboratorier, som kører rundt til skoler primært i Horsens, Vejle og Hedensted kommuner. Klassens undervisning flytter ud i laboratorierne, og elever og lærere prøver kræfter med spændende udfordringer inden for naturvidenskabelig undervisning eller innovation og iværksætteri på en ny og anderledes måde. Gå ind på hjemmesiden og se, hvordan du booker Mobil Lab.. Læs mere på: Insero Science Academy er ejet af fonden Insero Horsens og blev etableret i september Insero Horsens er en fond der investerer i iværksættere, virksomheder og projekter inden for energi og kommunikationsteknologi. Insero Horsens tilbyder risikovillig kapital, specialiseret rådgivning og det rigtige netværk. Fonden gør også en indsats for lokale uddannelses-, sportsog kulturtilbud. Alle investeringer har målet at styrke og udvikle vores lokalområde. Er du skoleleder eller lærer, og har du et projekt inden for teknik og naturvidenskab, du gerne vil gennemføre på din skole? I så fald kan du kontakte Insero Horsens, som blandt andet investerer i lokale initiativer, der øger elevernes interesse og faglighed inden for teknik og naturvidenskab. Læs mere på: Insero Science Academy. Vitus Bering Innovation Park. Chr. M. Østergaards Vej 4a Horsens Tlf CVR-nr.:

LEGO Education WeDo. Fremtiden tilhører de kreative ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE

LEGO Education WeDo. Fremtiden tilhører de kreative ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE LEGO Education WeDo Fremtiden tilhører de kreative ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Aktiv læring Aktiv læring Forestil dig et læringsmiljø, som udfordrer dine elever til at eksperimentere,

Læs mere

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015 TIRSDAG DEN 3. SEPTEMBER - KL. 09:45-10:45 / 11:00-12:00 PR OG RA 2-3 M NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015 Insero Science Academy inviterer til den årlige lærerkonference Naturfagene ud af boksen d. 1.-2. september

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Fremtek 18. august 2014 Kort beskrivelse af indholdet i skolerne forløb, og uddrag af evalueringerne.

Fremtek 18. august 2014 Kort beskrivelse af indholdet i skolerne forløb, og uddrag af evalueringerne. Fremtek 18. august 2014 Kort beskrivelse af indholdet i skolerne forløb, og uddrag af evalueringerne. Kort beskrivelse af forløbet 3D print Uddrag af evalueringen Torsted Skole 8. klasse Produktudvikling

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ KONFERENCE SCANDIC ODENSE 17.03.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK LÆRE OG FORSTÅ - PERFORME OG BESTÅ De unge får tudet ørerne fulde af, at de skal komme

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning CASE Center for Applied Science in Education I projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning har det været målet at gøre naturfagsundervisningen

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Skolen i Midten Nørremarksvej 1 8783 Hornsyld Bråskovgård Efterskole Bråskovvej 59 8783 Hornsyld Erhverv: Kildeparken 30 8722 Hedensted

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN GUIDE TIL VIRKSOMHEDER

SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN GUIDE TIL VIRKSOMHEDER SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN GUIDE TIL VIRKSOMHEDER Skole-virksomhedssamarbejde i udskolingen - Guide til virksomheder Redaktion: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Deloitte

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning.

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning. SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Du er inviteret til to dages sommer-symposium - en fordybelse i feltet grafisk facilitering. Dagene bliver

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen. Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde

Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen. Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde Baggrund A.P. Møllerfonden og andre fonde giver mulighed for at få midler til projekter, skolerne og

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

LEGO MINDSTORMS Education EV3

LEGO MINDSTORMS Education EV3 LEGO MINDSTORMS Education EV3 Fremtiden tilhører de kreative πr ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE EV3 en evolution af MINDSTORMS Education! LEGO MINDSTORMS Education har bevist, at det

Læs mere

Innovation Studio. - et udviklingsprojekt i Børnenes Hovedstad Kursuskatalog 2013-2014 INNOVATION STUDIO

Innovation Studio. - et udviklingsprojekt i Børnenes Hovedstad Kursuskatalog 2013-2014 INNOVATION STUDIO Innovation Studio - et udviklingsprojekt i Børnenes Hovedstad Kursuskatalog 2013-2014 INNOVATION STUDIO 078400_LEIS_Course Catalogue 2013_250x180mm.indd 1 11/04/13 09.13 Indholdsfortegnelse LEGO Education

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012 Børn og Unge har siden

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet

Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet Viborg UddannelsesBootCamp 2015 Jeg vil gerne præsentere jer for Anne Perspektiv: Aarhus Universitets bidrag til viden i Annes liv Vidensbehov i konkurrencesamfundet

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen I det følgende beskrives et projekt, der sigter på at give matematik- og naturfagsundervisningen, i første omgang på Risbjergskolen

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Praktik i egen virksomhed Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Hvem er hun? Lone Stubdrup Aarhus Universitet 2005-2009 2009-2011 2011-2014 2014- Iværksætter, selvstændig

Læs mere

Spændende naturvidenskab for piger

Spændende naturvidenskab for piger Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Spændende naturvidenskab for piger Uddannelse: Skolen i Midten Nørremarksvej 1 8783 Hornsyld Erhverv: Eltronic styringssystemer BB-Electronics

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Tag jeres elever med til sjove oplevelser på vores skole

Tag jeres elever med til sjove oplevelser på vores skole Oplev Mercantec! Tilbud til vejledere og undervisere på folkeskolerne i Viborg Kommune Tag jeres elever med til sjove oplevelser på vores skole - kom og prøv at arbejde i de praktiske værksteder, eller

Læs mere

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER Flere unge behøver hjælp og støtte. Er ungdomslivet blevet mere udfordrende, eller skrøbeliggør vi de unge? Konference hos Center for Ungdomsforskning den 25. november 2014 UNGDOMSLIV

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

PPR som kompetenceudvikler

PPR som kompetenceudvikler PPR som kompetenceudvikler Dato: Torsdag den 18. juni 2015 kl. 10.00-16.00 Sted: Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem KL og Landssamrådet

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Konference om Interaktiv teknologi, leg og læring: Design af læreprocesser med robotter som medier

Konference om Interaktiv teknologi, leg og læring: Design af læreprocesser med robotter som medier Konference om Interaktiv teknologi, leg og læring: Læreprocesser og robotsystemer Design af læreprocesser med robotter som medier og børn som med-designere Lektor, ph.d., Gunver Majgaard Mærsk Mc-Kinney

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation - Vil du være med? & Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Dansk Mode & Textil og Aalborg Universitet præsenterer en

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Tid til sporskifte: Er voksen- og efteruddannelse vejen frem?

Tid til sporskifte: Er voksen- og efteruddannelse vejen frem? Tid til sporskifte: Er voksen- og efteruddannelse vejen frem? Velkommen Formand Torben Möger Pedersen Tænketanken DEA Adm. direktør Stina Vrang Elias Forskningschef Martin Junge Hvad skal VEU kunne?

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 29.09.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE Vi elsker det,

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2013

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2013 PROGRAM NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2013 Insero Horsens inviterer til den årlige lærerkonference Naturfagene Ud Af Boksen d. 3.-4. september 2013 Inspiration til den tekniske/naturvidenskabelige undervisning

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Fremtidens kassesystem

Fremtidens kassesystem Fremtidens kassesystem Gør hverdagen nemmere, og giver et smil på læben. Fremtidens kassesystem Dette projekt er lavet af Emil Toft, Thomas Gandrup Sørensen & Omran El-Habet (9. klasse, Antvorskovskole).

Læs mere

VEJEN TIL FREM- TIDEN

VEJEN TIL FREM- TIDEN VEJEN TIL FREM- TIDEN Idékatalog til ungdomsuddannelser Inspiration og aktiviteter 22.-26. sep. 2014 Hvem står bag Dansk Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og arrangeres af Danish Science Factory

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, udvidet hold 1, (12056) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, udvidet hold 1, (12056) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM 1.-6. klasse, udvidet hold 1, (12056) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM Onsdag den 8. november 2011, kl. 15-18 i Bella Center November 2011 Kære lærere i Helsingør Kommune Vi har gjort Uddannelsesforum 2011

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Aarhus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Bliv klog på dit klima

Bliv klog på dit klima 1 Energitjenesten Nordjylland Gugvej 146B, 1 sal 9210 Aalborg SØ 2 Energitjenesten Midtjylland Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus C 3 Energitjenesten Midtjylland Lokalafdeling Bredgade 108 6900 Skjern 4

Læs mere

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Nyt center - ét fælles mål Overordnet mål: BRINGE FORSKNINGSBASERET VIDEN I

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR -Pædagigisk problem eller mulighed? Hallo hører du efter, hvad jeg siger?. Har du ikke

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Børnehaveklasse BØRNEHAVEKLASSE WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned - med praktik i udlandet og fokus på innovation i landbruget For dig, der ønsker international erfaring og evnen til at tænke innovativt...

Læs mere

UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation

UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation KONFERENCE DEN 20. NOVEMBER 2013 Foto AFUK, layou Peter Aarhus UNGES MOTIVATION

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Talentfaktoren Nye veje til vækst

Talentfaktoren Nye veje til vækst Talentfaktoren Nye veje til vækst V Af Bjarke Møller, chefredaktør Mandag Morgen Marts 2012 Hvad er talent? http://www.youtube.com/watch?v=9lm2rcbjbj0 Klassiske forståelser af talent -Ekstraordinære præstationer

Læs mere

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole 2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole Vores undervisere i natur og teknik skal inspirere og motivere vores elever Natur og teknik undervisningen har behov for en vitaminindsprøjtning. Undervisningen

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

Iværksætter fra VIDEA fik pris for innovative arbejde

Iværksætter fra VIDEA fik pris for innovative arbejde Antoniya Doneva (ANTD) Fra: Antoniya Doneva (ANTD) Sendt: 30. august 2013 10:50 Emne: EiUs nyhedsbrev august EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik over EiU projektets status og

Læs mere