NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2014"

Transkript

1 PROGRAM NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2014 Insero Science Academy inviterer til den årlige lærerkonference Naturfagene ud af boksen d september 2014 Teknik - Naturvidenskab - Innovation - Entreprenørskab Kom og deltag i 2 dages konference fyldt med spændende oplæg og workshops

2 Klar til konference? Insero Science Academy inviterer hvert år til lærerkonferencen Naturfagene ud af boksen, hvor lærere og andre interesserede i uddannelse har mulighed for at hente ny viden gennem inspirationsoplæg, få konkrete værktøjer med hjem samt dele erfaringer med kollegaer. Den årlige lærerkonference Naturfagene ud af boksen er en af Insero Science Academys mange initiativer målrettet udviklingen af undervisningen i de tekniske og naturvidenskabelige fag samt i entreprenørskab og innovation på tværs af grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Konferencen er blevet afholdt siden 2009, og formålet med konferencen er at medvirke til, at den nyeste viden og de nyeste forskningsresultater inden for undervisning i teknisk-naturvidenskabelige fag formidles og synliggøres for undervisere og skoler. Samtidig ønsker vi at sikre et fagligt kollegialt mødested for undervisere på tværs af skoler, niveauer og fag. I dette program har du mulighed for at vælge mellem en lang række oplæg og workshops. God fornøjelse - og vi håber at se dig til nogle spændende dage i september. HVOR OG HVORNÅR? Den 2. og 3. september 2014, begge dage kl Vitus Bering Innovation Park, Chr. M. Østergaards Vej 4A, 8700 Horsens. BLIV INSPIRERET OG DEL ERFARINGER MED DINE KOLLEGER På konferencens to dage vil du få ny viden gennem inspirationsoplæg, du vil få konkrete værktøjer med hjem fra forskellige workshops og du møder kolleger på tværs af skoler, niveauer og fag. HVEM ER KONFERENCEN FOR? Alle undervisere og andre med interesse for naturvidenskab, teknik, innovation og entreprenørskab på tværs af grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. PRIS EXCL. MOMS: 500 kr. for deltagere i Insero Horsens område kr. for deltagere udenfor Insero Horsens område. Se kortet over Insero Horsens område her: TILMELDING: Klik ind på:

3 KONFERENCE DEN SEPTEMBER 2014 Tirsdag d. 2. sept. Onsdag d. 3. sept. KL : Ankomst, netværk og morgenmad i atrium KL : Ankomst, netværk og morgenmad i atrium KL : Inspiration Hvordan skaber man sult i Paradis? v/ Rasmus Ankersen. KL : Inspiration Flyt dig! Eller fremtiden kommer efter dig! v/ Anne Skare Nielsen. KL. 09:45-10:45 / 11:00-12:00 Ny viden runde Du skal tilmelde dig 2 af nedenstående oplæg - ét i hvert tidsrum: Oplæg: Viden, der virker Oplæg: Nanoscience Oplæg: Bioenergi er det bæredygtigt? Oplæg: Entreprenørskab hvad handler det egentlig om? Oplæg: Intelligente materialer KL. 09:45-11:00 / 11:15-12:30 Workshops runde Du skal tilmelde dig 2 af nedenstående workshops - ét i hvert tidsrum: Hands-on energi / Smart Grid NAO, den nye elev i klassen Naturfagsundervisning med innovation Sundhedslaboratoriet Drengeakademiet læring og udvikling på kanten Teknologi og tekstil KL : Fælles frokost i atrium KL : Fælles frokost i atrium KL. 13:00-14:15 / 14:45-16:00 Workshops runde Du skal tilmelde dig 2 af nedenstående, workshops - ét i hvert tidsrum: Robotter i skolen Innovative læreprocesser 3D-print i skolen Design af læringsforløb med virksomhed Fremtidens vand - hvor skal det komme fra? Forskningsbaseret biologiundervisning KL. 13:30-15:30 Workshops runde 5 eller virksomhedsbesøg Du skal tilmelde dig 1 af nedenstående: Virksomhedsbesøg: Horsens Vand. Virksomhedsbesøg: Spectralink Design af forløb i innovation/entreprenørskab Hackerværksted WeDo - bringer liv i LEGO klodserne KL : Kaffepause i atrium Indlagt pause imellem de 2 workshops KL : Kaffe i atrium, afslutning og netværk 3

4 NATURFAGENE UD AF BOKSEN Billeder fra tidligere afholdt lærerkonference. TIRSDAG KL : Inspiration v/ Rasmus Ankersen: Hvordan skaber man sult i Paradis? I succesen ligger også kimen til fiasko. Det gælder for mennesker, virksomheder og nationer. Succes producerer magelighed. Men hvordan bevarer vi sulten, når det går godt? Hvordan skaber vi en brændende ambition, når vi ikke har en brændende platform? Eller sagt på en anden måde: Hvordan skaber man sult i paradis? Rasmus Ankersen er én af Danmarks mest succesfulde og fremgangsrige foredragsholdere. Han er kendt som forfatter, foredragsholder, coach og medieekspert inden for emnerne ledelse og talent. Rasmus Ankersen er forfatter til bestselleren En vinders DNA, der afdækker psykologien bag nogle af verdens bedste sportsfolk. Senest er han i oktober 2013 udkommet med SULT I PARADIS, der handler om, hvordan vi bevarer sulten, selvom det går godt. I dag er Rasmus Ankersen bosat i London, hvorfra han rejser rundt i verden og via hans foredrag inspirerer folk inden for emner som ledelse, talent og talentmiljø. 4

5 KONFERENCE DEN SEPTEMBER 2014 TIRSDAG KL. 09:45-10:45 / 11:00-12:00 Ny viden runde (Hvert oplæg afholdes to gange) Oplæg: Viden, der virker Danmark er et af de lande i verden, der bruger allerflest offentlige midler på uddannelse. Men er vores uddannelsessystem i stand til at udvikle de kompetencer som arbejdsmarkedet efterspørger? Med andre ord: virker vores viden? Stina Vrang Elias giver bl.a. et indblik i hvor nyuddannede fra faglært til kandidat finder beskæftigelse, og hvordan virksomhedernes efterspørgsel har ændret sig de seneste ti år. Oplægsholder: Stina Vrang Elias, Adm. Direktør for tænketanken DEA, der er en uafhængig tænketank, som arbejder med analyser og undersøgelser inden for uddannelse, forskning og innovation. Stina har derudover en række tillidsposter i uddannelses- og forskningsverdenen, herunder som medlem af Akkrediteringsrådet, der godkender videregående uddannelser i Danmark. Oplæg: Nanoscience Nanoscience bygger på alle de klassiske naturvidenskabelige discipliner i forsøget på at opnå ny viden om vores verden, samt at udvikle nye teknologier til vores hverdag. Den store forskel er dog bare, at det hele foregår på en størrelsesskala, som er gange mindre end bredden på et hår. På en sådan skala ser verden meget anderledes ud, og det må siges, at småt er anderledes. Oplægget giver en intro til nanoscience og kommer også med håndgribelige eksempler og små forsøg, som forklarer fænomenerne på nanoskalaen, og hvordan ny viden indenfor nanoscience kan forme vores fremtid. Formålet med dette er at sætte nanoscience i et meget mere forståeligt perspektiv. Oplægsholder: Rasmus Peter Thomsen er Ph.d. studerende hos inano på Aarhus Universitet. Han har igennem snart 3 år formidlet nanoscience til elever i folkeskolen og gymnasiet samt andre interesserede folk gennem nanoshow og lignende foredrag. folk gennem nanoshow og lignende foredrag. Oplæg: Bioenergi er det bæredygtigt? Oplægget behandler etiske dilemmaer om, hvad vi skal bruge de biologiske ressourcer og afgrøder til, når de fossiler energireserver skal erstattes: skal det være mad, energi, materialer osv? Er der nok til det hele og er det bæredygtigt, det vi gør? Oplægsholder: Knud Tybirk er biomasse-chef i Agro Business Park og ansvarlig for Innovationsnetværket for Biomasse, hvor bæredygtig bioenergi og bioøkonomi er hovedfokus. Knud Tybirk er biolog og ph.d. med erfaring fra udviklingslande, forskning og rådgivning inden for natur, landbrug og landdistriktsudvikling. Oplæg: Entreprenørskab hvad handler det egentlig om? Hvad er entreprenørskab, og hvordan kan vi arbejde med entreprenørskab i folkeskolen? Med udgangspunkt i en bred forståelse af entreprenørskab vil dette oplæg forsøge at bryde den entreprenørielle proces op i delelementer og vise, hvordan en del af den viden og de færdigheder, der er vigtige for entreprenører, kan aktiveres og udvikles i folkeskolen på forskellige klassetrin. Endvidere præsenteres en række eksempler fra folkeskoleundervisning, hvor eleverne arbejder entreprenørielt - uden at lærerne nødvendigvis er klar over, at det er det, de gør. Oplægsholder: Steffen Korsgaard er Lektor på Aarhus Universitet, hvor han arbejder med entreprenørskab og entreprenørskabs-undervisning. Han er involveret i flere projekter, herunder DEU (Det Entreprenørielle Universitet) og PACE, et forskningsprojekt, der udvikler og forsker i nye måder at undervise i entreprenørskab på. Oplæg: Intelligente materialer Alexandra Instituttet forsker bl.a. i, hvilke produkter der kan fremstilles ved at kombinere elektronik og tekstil. Wearables er et nyt begreb, som dækker over teknologi, der kan bæres af personer, f.eks. ved at være indbygget i tøj eller tasker. Denne måde at betragte teknologiske virkemidler på, bringer nye muligheder og udfordringer for fremtidens udviklere af både teknik og design. Hvilke teknologier er det muligt at arbejde med, og hvilke former for intelligente produkter kan vi forvente at se i fremtiden? Hør de forskningsmæssige resultater fra et projekt, hvor Alexandra Instituttet sammen med en efterskole og et hold HTX-elever testede mulighederne af i et undervisningsforløb. Oplægsholder: Rikke Koch er Senior Concept Developer/Wearables hos Alexandra Instituttet og har bl.a. medvirket til udvikling af Klimakjolen og andre prototyper på kombination af it og tekstil. 5

6 NATURFAGENE UD AF BOKSEN TIRSDAG KL. 13:00-14:15 / 14:45-16:00 Workshops runde (Hver workshop afholdes to gange) Robotter i skolen Robotteknologi vinder stærkt frem i mange sammenhænge og i mange sektorer - ligesom IT og internet gjorde det for år tilbage. Ved at sætte spot på robotteknologi allerede i folkeskolen, kan vi skabe en generation af unge danskere, som vil kunne påvirke udviklingen af robotteknologi i fremtiden i stedet for blot at blive berørt af den. På workshoppen vil du blive præsenteret for de nyeste robotteknologier til undervisning, og få et indblik i, hvor tendenserne bevæger sig hen. Der bliver mulighed for at stifte bekendtskab med modulære robotter som fx EZ Robots og VEX, telepresencerobotter, RobotsLab og meget andet. Workshopholdere: John Erland Østergaard og Sabina Kethelz fra Blue Ocean Robotics. Målgruppe: Alle. Innovative læreprocesser Som et led i arbejdet med at udvikle fremtidens læring har man i Fredericia kommune siden 2007 arbejdet med innovation og entreprenørskab i elevernes læreprocesser ikke kun som en selvstændig faglig disciplin, men som en approach i læringsprocesserne. Denne workshop vil først give et indblik i de erfaringer, skolerne generelt har med at sætte innovation på skemaet for eleverne og lærerne. Dette foregår ved pædagogisk udviklingskonsulent Elise Venndt. Herefter giver lærer Alison Gibb nogle helt konkrete eksempler fra dagligdagen i det innovative klasserum med særligt fokus på undervisning i de naturfaglige fag. Workshopholdere: Elise Venndt er uddannet lærer og Cand. pæd. pæd. i Fredericia kommune. Alison Gibb er lærer på Fjordbakkeskolen i Fredericia. Målgruppe: Grundskolen. Målgruppe: Grundskolen 3D-print i skolen Eleverne i grundskolen kan bruge 3D-teknologien i den daglige undervisning i de fleste fag. Det kan være med til at gøre undervisningen mere udfordrende og mere nærværende, da 3D-print teknologien udvikles med hastige skridt i industrien. Vi kommer med et eksempel på brugen af 3Dprint teknologien i folkeskolen. Du får mulighed for gennem praktiske øvelser at prøve programmet 123D Design af og se en 3Dprinter i funktion. Medbring mus og egen computer, hvor du har installeret programmet 123D Design fra følgende hjemmeside: Workshopholdere: Tove Nielsen og Anette Duedal, begge lærere fra Skolen i Midten i Hedensted. Målgruppe: Mellemtrin, udskoling, ungdomsuddannelser. 6

7 KONFERENCE DEN SEPTEMBER 2013 TIRSDAG KL. 13:00-14:15 / 14:45-16:00 Workshops runde (Hver workshop afholdes to gange) Design af læringsforløb med virksomhed Insero Science Academy hjælper lærere med at samarbejde med virksomheder, og i den forbindelse er der udviklet en drejebog for læringsforløb med deltagelse af virksomhed. Med udgangspunkt i denne drejebog får du mulighed for at planlægge dit eget læringsforløb med inddragelse af virksomhed. Du får præsenteret forskellige måder at samarbejde med virksomheder på, du får præsenteret et eksempel på, hvordan et forløb med en virksomhed kan se ud, og du får mulighed for at stille spørgsmål til både en repræsentant fra en virksomhed og en lærer, der selv har kørt et forløb med en virksomhed. Workshopholdere: Katrine Læssøe Mikkelsen, Projektleder Insero Science Academy. Robert Hansen, Projektleder Glud og Marstrand, Steen Mørckholdt, lærer på Hornsyld Skole. Målgruppe: Grundskole og ungdomsuddannelser. Fremtidens vand - hvor skal det komme fra? I workshoppen behandles flere temaer. Vi ser på den globale problemstilling i, at vand bliver en mangelvare. Her kan Danmark have en stor rolle i forhold til at løse de globale vandudfordringer både i relation til grundvand, drikkevand og spildevand. Vi ser på udfordringer i den danske vandsektor fra kommunal forvaltning til forretning. Vi gennemgår en specifik case om drikkevand: Hvad sker der i et grundvandsmagasin? Vi viser en fysisk model, der illustrerer forureningsudbredelse, vandløbspåvirkning og grundvandskemi, og der opstilles og regnes på en simpel vandbalance. Workshopholdere: Søren Erbs Poulsen, PhD inden for hydrogeologi. Ansat som forsker hos VIA University College. Henrik Bjørn er geolog. Henrik har erfaring fra rådgiververdenen igennem 15 år. Han er ansat som lektor hos VIA University College. Målgruppe: Alle naturfaglige undervisere. Forskningsbaseret biologiundervisning i gymnasiet Ved at inddrage elever i aktuelle forskningsprojekter, i samarbejde med forskere fra de højere læreranstalter, motiveres og engageres de særligt talentfulde elever i gymnasiet. Elevernes faglige niveau udfordres og samarbejdet øger elevernes kendskab til de videregående uddannelser, hvilket måske kan være med til at bryde den sociale arv, så elever med en mindre akademisk baggrund overvejer en videregående uddannelse indenfor naturvidenskab eller sundhedsvidenskab. Workshopholder: Frank Grønlund Jørgensen, Ph.d. og lektor på Tørring Gymnasium. Underviser i biologi og fysik og har en baggrund som forsker i bioinformatik fra AU. Skriver lærebøger til biologi i gymnasiet og arbejder som digital redaktør med ansvaret for udvikling af digitale læremidler på forlaget Nucleus. Vinder af Dansk Biotek og Novo Nordisk Fondens gymnasielærerpris Målgruppe: Ungdomsuddannelser. 7

8 NATURFAGENE UD AF BOKSEN Billeder fra tidligere afholdt lærerkonference. ONSDAG KL : Inspiration v/ Anne Skare Nielsen: Flyt dig! Eller fremtiden kommer efter dig! Sammen med Anne Skare Nielsen, en af verdens bedste fremtidsforskere, skal vi kigge ind i fremtiden for at spørge os selv hvilke egenskaber kan vi ikke undvære? Hvad skal vores børn lære for at komme til at klare sig helt vildt godt, når de forlader os? Fremtidsforskeren siger, at dygtighed skal sættes over opgaver og træning over uddannelse. At problemet ikke er knaphed eller mangel på information, men i bund og grund, at der er for meget. I en abundance economy bliver det stadig mere vigtigt at kunne fokusere og vælge fra - uden at miste blikket for helheden. Hvordan navigerer vi i det? Og hvad betyder det i den konkrete undervisningssituation? Det kommer du til at lære meget mere om. Anne Skare Nielsen er fremtidsforsker og partner i Future Navigator. Hun er i høj kurs som foredragsholder og provokatør over hele verden, men har det allerbedst sammen med kan-vil erne : Dem, der brænder for det, de laver, og tror på, at de sammen kan gøre en forskel. Annes vision er at vinde Nobels fredspris og hendes mærkesager er derfor at transformere journalistik, politik og uddannelse. Hun er mor til 4 vilde drenge og gift med manden i sit liv. Anne er født i Danmark i 1971, er uddannet i biologi og statskundskab og har en forkærlighed for science fiction film, dybe samtaler med visionære ledere og champagne. Yndlingscitat pt. er smart has plans, stupid has stories. 8

9 KONFERENCE DEN SEPTEMBER 2014 ONSDAG KL. 09:45-11:00 / 11:15-12:30 Workshops runde (Hver workshop afholdes to gange, her med en enkelt undtagelse) Hands-on energi / Smart Grid Runde 3: Hands-on energi forsøg og eksperimenter. Med små byggesæt samt billige og simple forsøg kan dine elever lave Forsøg med vind, Sejlskibe, dampskibe og andre skibe, Kraner og andre hydrauliske eksperimenter og/eller du kan vælge at lade dine elever lave andre udvalgte eksperimenter med energi til bevægelse eller belysning. Finn Skaarup Jensen introducerer en ny række sjove og billige forsøg og byggesæt, der er velegnet for indskolingen/mellemtrinnet. Runde 4: Smart Grid fremtidens energiforsyninger. Prøv vores nye Smart Grid Simulatorer. Hver simulator består af 2 paneler. På det ene panel kan en gruppe styre/simulere samfundets energiforsyning, og på det andet panel kan en anden gruppe styre/simulere samfundets energiforbrug i løbet af ét døgn. Finn Skaarup Jensen introducerer Smart Grid samfundets muligheder og dilemmaer set i relation til undervisningsforløb for udskolingen og ungdomsuddannelserne. Workshopholder: Finn Skaarup, UV & Formidling. NAO, den nye elev i klassen Hør nogle bud på forløb med robotten NAO, som har været afprøvet i vores undervisning. Robotten er brugt i fysik/kemi og dansk. Robotterne har i høj grad inspireret og udfordret såvel fagligt svage som stærke elever. Der vil i workshoppen blive hands on tid med robotterne, hvor du får mulighed for at afprøve nogle praktiske øvelser, hvor du kan skabe dig nogle idéer til, hvordan NAO kan indgå i din undervisning. Workshopholdere: Lene Bechgaard Rasmussen og Annette Bæktoft, begge lærere på Løsning Skole. Målgruppe: Alle. folk gennem nanoshow og lignende foredrag. Naturfagsundervisning med innovation Innovative kompetencer er ikke bare at lade eleverne finde på noget nyt i en projektperiode. I denne workshop gives en række konkrete eksempler på metoder, opgaver og øvelser, der træner elevernes innovationskompetencer - og samtidig virker motiverende. Bud på små øvelser, der ikke tager lang tid, er i fokus. Innovationsdidaktik virker bedst, hvis styringen er relativt høj og tydelig. Derfor inddrager vi konkrete bud på metoder til klasserumsledelse, læringsfællesskaber og lærerrollens ændrede betydning i den korte perspektivering. Workshopholder: Lektor Morten W. Bülow underviser til daglig på Aarhus Katedralskole i fagene naturgeografi, innovation og samfundsfag. Sideløbende med undervisningen har han været med til at udvikle metoder indenfor innovationsdidaktik og han har bl.a. været med til at lave lærebøger og inspirationsforløb for undervisningsministeriet, forlaget Systime og Region Midt. Målgruppe: Udskoling og Ungdomsuddannelser. Sundhedslaboratoriet Kan du som naturfagslærer bidrage til at teenagere bliver sundere? Og kan du engagere dine elever i naturfagsundervisningen ved at arbejde med sundhedsemner? Det er i hvert fald ideen i en helt nyudviklet didaktisk model, som kombinerer science og sundhed. Den bærende idé i modellen er at skabe relevans for eleverne ved at tage udgangspunkt i deres eget hverdagsliv. Modellen bygger på en undersøgelsesbaseret sciencedidaktik (IBSE). Få præsenteret Sundhedslaboratoriets didaktiske model og prøv at arbejde med den i denne workshop. Workshopholdere: Helle Houkjær og Lone Skafte Jespersen, Krogårdskolen i Greve og forfattere til den didaktiske model i Sundhedslaboratoriet. Målgruppe: Udskoling. Drengeakademiet læring og udvikling på kanten Korte oplæg afløst af øvelser og diskussion. De vigtigste resultater af Drengeakademiets indsats fremlægges og deres pædagogiske principper og metoder lægges frem til diskussion. Eleverne på Drengeakademiet er belastede drenge, der går på et ophold i sommerferien mellem 8. og 9. klasse. Det er en koncentreret indsats, hvor man arbejder intenst med drengenes faglige kundskaber (dansk, matematik og idræt) og med personlig udvikling og vaner (sociale kompetencer, kost, søvn og motion). Efterfølgende er der en mentorordning tilbage på hjemskolen i 9. kl. Målet er, at de skal kunne gennemføre en erhvervsrettet ungdomsuddannelse. Hele rapporten ligger på nettet på Workshopholder: Frans Ørsted Andersen er lektor og skoleforsker på Aarhus Universitet og arbejder bl.a. meget med Danmarks drengeproblem og har deltaget i evalueringer/følgeforskning af mange tilsvarende projekter. Målgruppe: Alle. Teknologi og tekstil Kan man bygge intelligens ind i beklædning? Det var udgangspunktet for et tværfagligt projekt, hvor efterskoleelever og HTX-elever samarbejdede med Alexandrainstituttet om at udvikle tøj, tasker og andre produkter, hvor tekstil og elektronik kombineres. Kom og hør om erfaringerne med at bringe design- og teknologiinteresserede elever sammen i et fælles projekt, se resultaterne, og prøv selv at designe et nyt produkt. Workshopholdere: Undervisere fra Bråskovgård Efterskoles Design og Supernørd linjer. Målgruppe: Mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser. 9

10 NATURFAGENE UD AF BOKSEN Billeder fra tidligere afholdt lærerkonference. 10

11 KONFERENCE DEN SEPTEMBER 2014 ONSDAG KL. 13:30-15:30 Workshops runde 5 / Virksomhedsbesøg Virksomhedsbesøg: Horsens Vand Kom med på besøg hos Horsens Vand og få mulighed for at tale direkte med virksomheden omkring forskellige former for samarbejde med dine elever og virksomheden. Fælles transport. Horsens Vand A/S varetager forsyningen af drikkevand i hovedparten af Horsens by og varetager spildevandshåndteringen i hele kommunen. På besøget får du en præsentation af Horsens Vand A/S og en rundvisning på det centrale rensningsanlæg. Der vil være tid til dialog omkring projekter med skoleklasser og også en gennemgang af de mange andre muligheder der er for at besøge vandværker, spildevandssystemer med pumpestationer, regnvands- og forsinkelsesbassiner, spildevandsrenseanlæg med mekanisk og biologisk rensning mm. Præsentation: Projektchef Ove Steen Nielsen. Målgruppe: Alle. Virksomhedsbesøg: Spectralink Kom med på besøg hos Spectralink og få mulighed for at tale direkte med virksomheden omkring forskellige former for samarbejde med dine elever og virksomheden. Fælles transport. Spectralink er en international virksomhed med speciale i trådløse teleløsninger til industri, kontor og sundhedssektoren. Udvikling og produktion foregår globalt både internt og gennem underleverandører, ligesom produkterne afsættes globalt via distributions kanaler til det professionelle marked. Spectralink Europe er placeret i Horsens med udvikling, produktion og salg. Denne del af virksomheden er udsprunget af KIRKS Telefonfabriker grundlagt af Emil Møller i Produkterne herfra er trådløse håndsæt og tilhørende IP infrastruktur, der benytter DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) standarden, som anvendes globalt i mere 120 lande. Præsentation: Global Technology Manager R&D, Dion Nielsen. Målgruppe: Ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Design af forløb i innovation/entreprenørskab Denne workshop giver dig mulighed for at designe et forløb i innovation og entreprenørskab, så du kan bruge det direkte i din egen undervisning. Vi gennemgår og arbejder med forskellige metoder og værktøjer, og du får præsenteret et konkret eksempel på, hvordan Horsens Byskole har arbejdet med innovation og entreprenørskab i undervisningen. Workshopholderne har på forskellig vis erfaring med at designe og køre forløb i innovation og entreprenørskab. Worksholdere: Katrine Læssøe Mikkelsen, Projektleder hos Insero Science Academy og Mette Nors, Viceskoleleder på Horsens Byskole samt lærere fra Horsens Byskole. Målgruppe: Alle. Hackerværksted Skal din skole ha et hackerværksted? - inspiration til brug af ny teknologi i undervisningen. Her kan du prøve kræfter med forskellige former for ny teknologi og se konkrete eksempler på, hvordan det kan integreres i en læringssammenhæng. Du får selvfølgelig selv lov til at pille ved både elektronikken og programmeringen, og vi lægger op til en diskussion af, hvordan ny teknologi kan medtænkes som en motiverende mulighed i såvel innovative, tværfaglige og fagfaglige forløb - fra de små klasser og til ungdomsuddannelserne. Du vil blandt andet kunne prøve diverse microcontrollere (fx arduino), robotter og 3D-printere, og få tip til hvordan du kommer i gang, og hvor du kan få hjælp, hvis det kniber. Gør ideer til virkelighed gennem konstruktion og programmering. Workshopholdere: Heine Ravnholt, Bork Havn Efterskole og Tommy Byskov Lund, NTS-centeret. Målgruppe: Alle. LEGO Education WeDo - bringer liv i LEGO klodserne Gør læringen aktiv - giv LEGO klodserne liv med hjælp af motorer og sensorer. Lad eleverne eksperimentere og udforske mulighederne med LEGO klodserne og softwaren. Vi tager udgangspunkt i ressourcesættet med temaerne: Spændende historier, vilde dyr, fantastiske maskiner og spille fodbold. Vi kigger videre på den nye aktivitetspakke, hvor læringen med WeDo bringes til et højere niveau. Her er temaerne forlystelsespark og byggeplads. Workshopholder: Lene Larsen Matematikog LEGO Education konsulent på MV-Nordic. Uddannet folkeskolelærer med 12 års undervisningserfaring. Målgruppe: Indskoling, mellemtrin. 11

12 INSERO SCIENCE ACADEMY Insero Science Academy tilbyder rådgivning og uddannelse inden for energi, innovation, entreprenørskab og tekniknaturvidenskab. Vi udvikler processer, koncepter og teknologier, der understøtter læring og samspil mellem uddannelse og erhvervsliv. Vores kunder er blandt andet virksomheder i energibranchen og uddannelsesinstitutioner. Læs mere på: ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION Vi hjælper undervisere med at designe forløb i innovation og entreprenørskab og kan vinkle forløbene alt efter behov og fokus. Vi designer både korte camps og længerevarende forløb, og vores afsæt er at arbejde med problemstillinger, som eleverne kan relatere sig til. Læs mere på: SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV Vi faciliterer samspil mellem uddannelse og erhverv, og hjælper lærere med at designe læringsforløb med inddragelse af en virksomhed. Samspil mellem uddannelse og erhverv kan tage mange former, lige fra et endagsbesøg hos en virksomhed, besøg af en konsulent fra en virksomhed til længerevarende tema- eller innovationsforløb. Læs mere på: MOBIL LAB KOMPLETTE LABORATORIER BRAGT TIL DØREN Mobil Lab er rullende laboratorier, som kører rundt til skoler primært i Horsens, Vejle og Hedensted kommuner. Klassens undervisning flytter ud i laboratorierne, og elever og lærere prøver kræfter med spændende udfordringer inden for naturvidenskabelig undervisning eller innovation og iværksætteri på en ny og anderledes måde. Gå ind på hjemmesiden og se, hvordan du booker Mobil Lab.. Læs mere på: Insero Science Academy er ejet af fonden Insero Horsens og blev etableret i september Insero Horsens er en fond der investerer i iværksættere, virksomheder og projekter inden for energi og kommunikationsteknologi. Insero Horsens tilbyder risikovillig kapital, specialiseret rådgivning og det rigtige netværk. Fonden gør også en indsats for lokale uddannelses-, sportsog kulturtilbud. Alle investeringer har målet at styrke og udvikle vores lokalområde. Er du skoleleder eller lærer, og har du et projekt inden for teknik og naturvidenskab, du gerne vil gennemføre på din skole? I så fald kan du kontakte Insero Horsens, som blandt andet investerer i lokale initiativer, der øger elevernes interesse og faglighed inden for teknik og naturvidenskab. Læs mere på: Insero Science Academy. Vitus Bering Innovation Park. Chr. M. Østergaards Vej 4a Horsens Tlf CVR-nr.:

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015 TIRSDAG DEN 3. SEPTEMBER - KL. 09:45-10:45 / 11:00-12:00 PR OG RA 2-3 M NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015 Insero Science Academy inviterer til den årlige lærerkonference Naturfagene ud af boksen d. 1.-2. september

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD2014 VELKOMMEN TIL DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 Danmarks største læringsrum står klar til at inspirere og udfordre de mange innovative og kreative unge. Her bliver der

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Danmarks nye samlingssted for uddannelsesverdenen. 25.-26. marts Bella Center. Danmarks Læringsfestival 2014 estivalmagasin

Danmarks nye samlingssted for uddannelsesverdenen. 25.-26. marts Bella Center. Danmarks Læringsfestival 2014 estivalmagasin Danmarks nye samlingssted for uddannelsesverdenen 25.-26. marts Bella Center Danmarks Læringsfestival 2014 estivalmagasin ndhold Del, del, del Del dine erfaringer før, under og efter dit besøg på Danmarks

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København 5.-6. februar 2013 Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisning, december 2012 FoU-konferencen 2013 I

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2 3 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune 2012-2016 Indholdsfortegnelse VISION... 3 FORMÅL MED EN NATURFAGSSTRATEGI... 3 FORMÅLSPUNKTER:... 4 RESUMÉ... 4 FORMÅL OG PRINCIPPER FOR LÆRINGEN I DAGTILBUD... 5 INDHOLDET I ARBEJDET MED NATURFAGENE I

Læs mere

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Indholdsfortegnelse: 1: Vision, mål og værdigrundlag 2: Linjerne - mål, indhold og vision 3: Marketing 5: Netværk 6: Fysiske rammer 1 Vision, mål og værdigrundlag

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Afsluttende prøve i INNOVATION & IT 1. Afsluttende prøve i INNOVATION & IT EVALUERINGSUNDERSØGELSE

Afsluttende prøve i INNOVATION & IT 1. Afsluttende prøve i INNOVATION & IT EVALUERINGSUNDERSØGELSE Afsluttende prøve i INNOVATION & IT 1 Afsluttende prøve i INNOVATION & IT EVALUERINGSUNDERSØGELSE 2 Afsluttende prøve i INNOVATION & IT Rapporten indeholder en beskrivelse og en evaluering af et pilotprojekt

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job Materialet er udgivet af VIBORGegnens Erhvervsråd i samarbejde med Børn & Unge i Viborg Kommune. Bag

Læs mere

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET TEMA: Innovation SKAL VI LEVE AF INNOVATION, ELLER ER DET KEJSERENS NYE KLÆDER? Fremtidens skole Er

Læs mere

KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV.

KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV. KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV. Entreprenørskab i uddannelserne i Region Midtjylland KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV INNOVATION I FOLKESKOLEN FRA TALENTMASSE TIL ENTREPRENØRSKAB ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER

Læs mere

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Inspiration til arbejdet med skolereformen De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs af skolernes projekter 7 Varieret og anvendelsesorienteret

Læs mere

CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014

CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014 LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014 Den nye skolereform set gennem Danmarks Sproglærerforenings briller Om materialevalg til udlånssamlingerne ved Center

Læs mere

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriets FoU-konference i København 23.-24. februar 2015 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet, december 2014 FoU-konferencen 2015 I dagene den 23. og 24. februar 2015

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Skole og produktion 2014-2015

Skole og produktion 2014-2015 Skole og produktion 2014-2015 Indhold Forord...................................... 3 Indledning..................................... 3 Aktivitet Vores lokalsamfund............... 1. - 3. kl...........

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

FoU-konference i Odense 27. og 28. januar 2010. Program og workshopbeskrivelser

FoU-konference i Odense 27. og 28. januar 2010. Program og workshopbeskrivelser FoU-konference i Odense 27. og 28. januar 2010 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser December 2009 Undervisningsministeriets FoU-konference

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Varieret undervisning, der virker... side 3 2. Andendelsesorienteret

Læs mere

Inspirationskatalog. Fra skole til skole

Inspirationskatalog. Fra skole til skole Inspirationskatalog Fra skole til skole Indhold Indledning 3 Motion og bevægelse 6 Varierede og anvendelsesorienterede undervisningsformer 15 Professionelle relationer 24 Mål og evaluering 33 Skole-hjem-samarbejde

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser

Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Hvorfor Entreprenørskabsskolen?... 4 1.2. Hvad er Entreprenørskabsskolens formål?... 5 2. Forankring af

Læs mere