1. Synlig læring og læringsledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Synlig læring og læringsledelse"

Transkript

1 På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet, særligt overgangen mellem folkeskole og gymnasium samt gymnasiet og de videregående uddannelser Fokus på RKS-ånd og RKS-identitet, også uden for den traditionelle undervisning Fastholdelse Læs mere om indsatsområderne her: 1. Synlig læring og læringsledelse Synlige læringsmål for forløb og lektioner RKS kvalitetsarbejde er nært knyttet til begrebet synlig læring. Implementering af synlig læring som bærende undervisnings- og evalueringspraksis kræver en langsigtet strategisk satsning. Overordnet mål for arbejdet med synlig læring i perioden er den læringsbevidste elev. Hermed forstås, at eleverne ved at være bevidste om og aktive i deres egen læringsproces kan svare på: Hvad er jeg ved at lære? Hvor langt er jeg? Hvad er mit næste skridt? I skoleåret vil vi have særligt fokus på at arbejde med at formulere synlige læringsmål for forløb og lektioner. Synlige mål for it-strategi RKS har det forløbne år formuleret en egentlig It-strategi. Strategien er langsigtet strategi og har som mål, at RKSstudenter skal have: digitale færdigheder, digital dannelse, digital kompetence. I praksis skal eleverne lærer: at anvende IT som undervisningsredskab; at fravælge IT som underholdningsredskab; at acceptere og forstå sine egne eller læreres valg omkring it-brug Årets IT-indsats er første led i implementering af strategien og opstiller klare læringsmål for vores 1.g-elever i forhold til en række digitale færdigheder og kompetencer. It-læringsmål er skrevet ind i skolens kompetenceplan, og der udformes værktøjer, der gør det muligt at evaluere, hvor langt eleverne når i forhold til målene. 1 1

2 Synlig læring som ramme om årets v-team-projekter Lige som sidste år vil hvert af vores studieretningsteam (v-team) arbejde med et udviklingsprojekt. Formålet med v-team-projektet er at styrke RKS som en skole, hvor team bliver forum for lærernes samarbejde omkring pædagogisk/didaktisk udvikling. Projekterne skal på forskellig vis bidrage til at vores elever bliver læringsbevidste. Drøftelse af eksamensresultater og videre arbejde med evaluering RKS fokus på at ville rykke eleverne længst muligt medfører, at vi bevidst vil forholde os til elevernes eksamensresultater og bruge vores analyse og refleksion over resultaterne til fortsat dialog om og udvikling af undervisningen. Vi vil fremover lade faggrupper drøfte årets resultater i umiddelbar forlængelse af afholdte eksamener. Målet er at faggrupper i åben og professionel dialog kan drøfte resultater og baggrunden for dem; at man i faggruppen kan formulere særlige fokusområder for arbejdet i faget; og at man i faggruppen kan lære af hinanden. Omlagt elevtid På RKS har vi besluttet, at op til 50 % af elevtiden i 1.g - og 30% af elevtiden i 2.g omlægges. Omlagt elevtid giver øget mulighed for elev-elev-feedback; lærer-feedback, træning af særlige skriftlige elementer etc. Omlagt elevtid skal derfor bidrage til målet for skolens arbejde med synlig læring. Der er tale om en afgørende ny måde at arbejde med skriftlighed, og det er derfor en vigtigt det af dette indsatsområde at både elever og lærere blive inddraget i arbejdet med at følge og evaluere indsatsen. 2 2

3 2. Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Nye rammer for faggruppearbejde I sin grundstruktur er det almene gymnasium bygget op omkring en lang række selvstændige fag. I forbindelse med indførelsen af studieretningsgymnasiet i 2005 blev samarbejdet mellem fagene i studieretningen imidlertid bragt i centrum for arbejdet. Arbejdet i studieretningerne er, bl.a. via arbejdet i vores v-team, så godt i gang, at vi nu kan sætte større fokus på samarbejdet i faggrupperne. Vi har i derfor formuleret en ny beskrivelse for faggruppernes opgaver, som skal følges op og evalueres i løbet af året. Implementeringsplan for PULS: Praksis-udviklings-lærings-samtale I forbindelse med det fortsatte arbejde med at styrke og kvalificere dialogen mellem ledelse og medarbejdere på Roskilde Katedralskole rettes fokus på implementeringen af en ny samtale- evalueringsform: PULS. PULS står for praksis-udvikling-lærings-samtale. PULS tager således - i modsætning til MUS - udgangspunkt i en evaluering af medarbejderens praksis og giver ledelsen mulighed for at give en målrettet og kvalificeret feedback på medarbejderens opgavevaretagelse. I år arbejder vi på at kvalificere konceptet, så det kan implementeres i praksis i løbet af Formaliseret feed-back/sparring mellem medarbejder og nærmeste leder Der er på RKS tæt dialog mellem lærer og nærmeste leder, f.eks. i forlængelse ledelsens overværelse af undervisning. Vi vil derfor i år udforme en egentlig procedure for, hvordan både lærer og nærmeste leder kan give hinanden feedback på den mest hensigtsmæssige måde om dette samarbejde. Udvikling af pædagogikumuddannelsen og mini-pædagogikum på RKS Roskilde Katedralskole uddanner hvert år en række pædagogikum-kandidater. Set i lyset af de seneste års udvikling i stx og særligt på RKS, bl.a. omkring synlig læring, er der behov for at (gen)- formulere et klart formål med pædagogikum-uddannelsen på RKS, som afspejler skolens indsatsområder og forventninger til undervisere. 3 3

4 Da kandidaterne kommer med vidt forskelige baggrunde og erfaring er der brug for at formulere nogle klare mål for den enkelte kandidat, så han/hun bedst muligt kan udvikle sin praksis og blive en god underviser og organisationsmedarbejder. Inspireret af forskningen i synlig læring og elevcentreret ledelse vil vi derfor i år afprøve at udvikle en ny slags uddannelsesplan for her enkelt kandidat, hvor de mere overordnede fokuspunkter for en kandidat omformuleres til individuelle konkrete læringsmål. 3. Overgange i Uddannelsessystemet Overgange i naturfag, dansk og matematik. Deltagelse i kommunalt og tværinstitutionelt projekt. Sidste års samarbejde omkring projektet overgange i naturfag udvides i det kommende år med overgangsprojekter i matematik og dansk. Der lægges vægt på at skabe forløb hvor underviserne i fagene matematik, dansk og naturfag samarbejder om fagligt relevante problemstillinger på tværs af uddannelsesniveauer og derved skaber øget gensidigt kendskab til de faglige niveauer og udvikler undervisningen i retning af bedre overgange for elever og studerende. 4. Fokus på RKS-ånd og RKS- identitet også uden for den traditionelle undervisning Kat-talks KAT talks - Katedralskolens Akademi for Talentfulde elever - er en intern pendant til de eksterne talentprogrammer, ATU og U-faktor, som udvalgte elever fra skolen pt. deltager i. Med Kat Talks kan vi tilbyde lignende oplevelser og oplæg til en bred gruppe af elever. Målet er at lancere forskellige oplæg, foredrag og debatter tirsdage kl , hvor der normalt ikke er skemalagt traditionel undervisning. Der er tale om oplevelser, viden og alment dannende indslag til eleverne, som de kan deltage frivilligt i, i det omfang de selv ønsker det. Dog kan en lærer vælge at gøre et arrangement til en obligatorisk undervisningstime for sin klasse, hvis det skønnes fagligt relevant. 4 4

5 Samarbejde med det lokale erhvervsliv Roskilde Katedralskole ønsker et tættere og mere formaliseret samarbejde med Roskildes erhvervsliv. I det kommende skoleår ønsker vi at afdække mulighederne for faste samarbejder f.eks. i form af ekskursioner i lokalområdet og besøg af lokale repræsentanter for byens erhvervsliv. Da Roskilde er en by med relativt få traditionelle store private virksomheder skal erhvervsliv forstås bredt, dvs. det rummer såvel private som offentlige virksomheder, institutioner og organisationer samt repræsentanter herfor. 5. Særligt indsatsområde: Fastholdelse Udarbejdelse af målsætning og handleplan for fastholdelse En målsætning for Roskilde Katedralskole er, at skolen fastholder de elever, der har de nødvendige forudsætninger for at gennemføre gymnasieforløbet. I den forbindelse bruges mange ressourcer på at sikre gennemførelsen for elever med særlige udfordringer. For at sikre at skolen anvender sine ressourcer mest hensigtsmæssigt etableres en samlet strategi for fastholdelsen af elever i gymnasieforløbet. Udvikling af systematisk arbejde med data i forbindelse med monitorering af fravær og frafald Vi har mange data, der hver især beskriver hvorledes elevernes fravær og frafald udvikler sig. Disse data er imidlertid ikke systematiseret, så de giver os grundlaget for en systematisk analyse af udviklingen i fravær og i frafald. Derfor sætter vi et analyse arbejde i gang, der skal sætte os i stand til at anvende disse data, så vi får større indblik og forståelse for, hvorledes fravær og frafald udvikler sig. Udvikling af koncept for vejledning i grupper Vejledning i grupper kan for visse elevers vedkommende give en mulighed for at udvikle valgkompetencer, skabe et fælles rum for refleksion, skabe nye og anderledes deltagelsesmuligheder samt være et modsvar til individualiseringen af valgproblematikker. Vejledningen vil i samarbejde med en ekstern konsulent på området udvikle et koncept for vejledning i grupper. 5 5

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016

FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016 FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016 2 INDHOLD Indholdsfortegnelse...3 FG 2016...4 Vejledning til materialet...5 Nøgleområder Faglighed...6 Fagligt nærvær...7 Dannelse...8 Kultur...9 Strategiske områder FG

Læs mere

Ansat på Nørre Gymnasium

Ansat på Nørre Gymnasium Ansat på Nørre Gymnasium Om skolens organisation, ledelse, lærere, arbejdsformer og samarbejdsformer. Indledning Nørre Gymnasium er et alment gymnasium med en IB-skole tilknyttet. Dette skrift omhandler

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Mål og strategi Planer 2014-2015

Mål og strategi Planer 2014-2015 Mål og strategi Planer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud... 3 1.1 Identitet og profil... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Gymnasiets opgave... 4 1.4 Uddannelsestilbud...

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Nyt om skolereformen i Sorø

Nyt om skolereformen i Sorø Kære forældre, elever, medarbej- dere og alle le med interesse for fol- keskolerne i Sorø Kommune April måneds nyheder er klar til at blive læst og debatteret nu i et nyt layout tilpasset hjemmesiden skolereform.soroe.dk.

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14 Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 201314 Indhold Formål Baggrund og rammer Præmisser på SAG Undervisning, forberedelse og relaterede aktiviteter Den udvidede lærerrolle Det udvidede undervisningsbegreb

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Samlet evalueringsrapport

Samlet evalueringsrapport Den 12.12.2013 Samlet evalueringsrapport I relation til nøgleområder 2010-2013 Nøgleområderne er udpeget for en treårig periode. Hvert år udpeges områder med særlig høj prioritet, og disse beskrives i

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 2 Kvalitetssystemet... 2 Gymnasiets organisering... 2 Sammenhæng mellem skolens værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering... 2 Strategi for selvevaluering

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM PÆDAGOGISK LEDELSE

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM PÆDAGOGISK LEDELSE FORSKNINGSBASERET VIDEN OM DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Pædagogisk ledelse... side 3 2. Udvikling af skolens professionelle kapacitet og samarbejde... side 5 3. Den deltagende

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden 2011-2015. Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d. 25.3.

Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden 2011-2015. Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d. 25.3. Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden 2011-2015. Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d. 25.3.14 1. Viborg Gymnasium og HFs værdigrundlag og målsætning

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere