ODENSE BYS MUSEER 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODENSE BYS MUSEER 2009"

Transkript

1 ODENSE BYS MUSEER 2009 ÅRSPLAN Mål og arbejdsplan 2009 samt oversigt

2 1. Forord 2 2. Odense Bys Museers målsætning og mission 4 3. Organisationsplan 6 4. Planarbejde Rammer for Årsplan Faglige enheder 10 Arkæologi Historisk tid H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunsthistorie 7. Indsamling 23 Indsamlingspolitikpolitik Aktiviteter, samlinger og arkiver 8. Forskning og udviklingsarbejde 33 Aktiviteter - forskning Aktiviteter - Udviklingsarbejde Aktiviteter - international aktivitet 9. Formidling og kommunikation 46 Formidling Aktiviteter - publikationer Aktiviteter - arrangementer Aktiviteter - udstilling Aktiviteter - tidsmaskinen Aktiviteter - undervisning Kommunikation 10. Driftsafdeling 72 Administration og personale Aktiviteter, administration og personale Teknik Aktiviteter - bygninger og inventar Bevaring Aktiviteter - bevaring IT Aktiviteter -IT 11. Budget Personaleoversigt Åbningstider og priser

3 1. Forord Årsplanen er det samlende element ud fra hvilket, udvikling og drift af Odense Bys Museer foregår. Planen består af nærværende publikation og en aktivitetsdatabase, hvori de enkelte opgaver er detaljeret beskrevet, og hvori der findes oplysninger om tidsplan, arbejdskraft, økonomiske ressourcer, tekst til informationskalendere m.m. Årsplanen er et rullende værktøj, hvis produktion fremgår af Årshjulet. Årsplanen beskriver både de lange sigtelinier og de meget konkrete aktiviteter og opgaver, som skal udføres i det kommende år. Grundlaget for udarbejdelsen af Årsplanen omfatter flere elementer: Museumsloven, Odense Bys Museers vedtægter, Odense Kommunes budget, strategikort for By- og Kulturforvaltningen, udviklingsinitiativer opstillet af Kulturministeriet og Kulturarvsstyrelsen for museumsområdet samt Odense Bys Museers mission og vision. Det konkrete års planarbejde indledes med, at der på ovennævnte grundlag opstilles en række fokusområder for det eller de kommende år, ofte kombineret med mere konkrete rekvisitioner for udførelse af bestemte opgaver. Herefter samles aktivitets- og projektforslag fra enheder og funktioner, og på dette grundlag udvælges og prioriteres med afsæt i mål samt økonomiske og praktiske muligheder. Årsplanlægning i denne form har nu med løbende justeringer været anvendt gennem de sidste mere end ti år. Kravet om en systematisk planlægning fremgår såvel af museumsloven som af Odense -2-

4 Bys Museers vedtægter, hvori netop årsplanen som bestyrelsens beslutningsgrundlag for det følgende års drift fremgår. Som et overordnet supplement til de formelle rammer for planlægningen har Odense Bys Museer for et par år siden opstillet fire innovative mål, der skal sikre nyudvikling, brugerorientering og opdyrkning af nye samarbejdsformer nationalt og internationalt. De fire områder har fået overskrifterne: 1) Vidensproduktion fra data til viden, 2) Vidensportalen den ultimative anvendelse af digitale og interaktive muligheder, 3) Unik formidling/oplevelse i udstilling og rundt i byen og på landet og 4) Kulturarven i fremtiden forvaltning baseret på stor offentlig forståelse og indsigt. De fire områder bliver ikke alle sat i værk i samme omfang og på samme tid, men udvikles i takt med muligheder for såvel nye samarbejdsformer som udviklingsmidler fra store centrale puljer og fonde. De innovative satsninger falder naturligvis inden for Odense Bys Museers mål og mission, men således at de i samspil med andre aktører også går uden for den traditionelle museumsdrift. Netop i denne form for nyudvikling, blanding af fagligheder og interaktion mellem mange forskellige samarbejdspartnere ser Odense Bys Museer fremtidens muligheder for at bryde den traditionelle museumsramme og udforske og formidle kunst- og kulturhistorien på nye og for brugerne langt mere givende måder. Flere samarbejdsnetværk er sat i værk med universitet, biblioteker, arkiver, museer og andre institutioner rundt i landet og er ved at blive udvidet også til udlandet. Det er håbet, at de innovative satsninger kan bringe realiseringen af Odense Bys Museers mission at bevare og give adgang til kulturarven, at fortælle historien bag nutiden, og at sætte tid og sted, ting og tanke i perspektiv et betydeligt skridt fremad. Trods den aktuelle globale finanskrises mørke skyer, tegner udviklingen for Odense Bys Museer sig alligevel ret positiv i På tegnebrættet er udbygningen af Møntergården til et nyt historisk museum i Odense, en ny stor middelalder- og renæssanceudstilling vil stå klar næste sommer, på kulturnatten i september åbner Dronningen udstillingen De Vilde Svaner i H.C. Andersens Hus, den interaktive webportal Historisk Atlas Syddanmark får et markant løft indholdsmæssigt og teknisk, en ny generation af Odense Bys Museers website lanceres og store undersøgelsesopgaver venter forude, eksempelvis arkæologiske og historiske undersøgelser forud for de omfattende ændringer af Odense Bymidte. De minutiøse udgravninger af to store langdysser ved Ibjerg vil fortsætte og arbejdet med en systematisk bearbejdning af kunstsamlingen med henblik på publikation, digital præsentation og nyophængninger vil blive sat i værk. Om disse og mange flere ting kan læses i den følgende arbejdsplan. Vi ser frem til endnu et spændende og udfordrende museumsår! November 2008 Torben Grøngaard Jeppesen - 3 -

5 2. Odense Bys Museers målsætning og mission Uddrag fra Odense Bys Museers vedtægter: Odense Bys Museer er statsanerkendt efter museumslovens 16 og dækker såvel kulturhistorie som kunsthistorie. Formål Odense Bys Museer skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sine ansvarsområder virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu, og billedkunstens historie og aktuelle udtryk samt dens æstetiske og erkendelsesmæssige dimensioner. Odense Bys Museer skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museernes egen forskning som anden forskning baseret på museernes samlinger. Ansvarsområder Odense Bys Museers ansvarsområder omfatter arkæologi, historisk tid, kunsthistorie, digteren H.C. Andersen og komponisten Carl Nielsen. Arkæologi Fyns historie fra ældre stenalder til og med vikingetiden, samt den arkæologiske del vedr. middelalder og nyere tid. Odense Bys Museer har siden oprettelsen i 1860 indsamlet og registreret genstande og oplysninger om fortidsminder i hele det fynske område. Det landsdelsdækkende perspektiv og overblik over det arkæologiske materiale fastholdes i samspil med øvrige museer på Fyn. For så vidt angår undersøgelser udført i forskningsmæssig sammenhæng udgør det fynske område Odense Bys Museers arbejdsmark. Odense Bys Museer varetager jf. uddelegering fra Kulturarvsstyrelsen det antikvariske arbejde i følgende fynske kommuner: Assens, Middelfart, Nordfyn, Odense, Nyborg og Faaborg-Midtfyn. Historie Odense bys og Fyns topografi og historie fra middelalder til nutiden. Odense Bys Museer har med oprettelsen af først Fyns Folkemuseum (1910) og senere Den Fynske Landsby og Møntergården (1940 erne) sikret et landsdelsperspektiv i indsamling, udforskning og formidling. Efter oprettelse af professionelt bemandede købstadsmuseer varetager Odense Bys Museer ansvaret for: Fyns bygningshistorie Fyns landskabs- og bebyggelseshistorie Fyns landbrugshistorie Odense Bys Museer varetager det lovpligtige antikvariske arbejde for nyere tid inden for Nordfyns og Odense kommuner. Odense Bys Museer varetager efter delegation fra Kulturarvsstyrelsen tilsyn med fredede fortidsminder, stendiger m.m. inden for det fynske område. Kunsthistorie Hovedlinier i dansk kunst fra 1750 og fremefter. Speciel vægt lægges på dansk konkret og konstruktiv kunst. Odense Bys Museer har siden oprettelsen af kunstsamlingen i 1880 erne sikret en - 4 -

6 repræsentativ samling af kunst fra landsdelen. Indsamlings- og satsningspolitikken afstemmes med de øvrige danske kunstmuseer. H.C. Andersen og Carl Nielsen Digteren H.C. Andersens liv og værk samt dennes betydning op gennem tiderne nationalt og internationalt. Opbygningen af samlingen tog sin begyndelse i Komponisten Carl Nielsen og dennes hustru, billedhugger Anne Marie Carl-Nielsens liv og værk. Herudover dokumenteres og formidles Carl Nielsens og hustruens betydning nationalt og internationalt frem til i dag. Samlingernes start grundlagdes i 1950 erne og er senere forøget gennem store donationer, senest i Odense Bys Museer fungerer via arkiv og bibliotek som nationalt/internationalt dokumentationscenter for H.C. Andersen og Carl Nielsen, og via udstillinger, udlån, IT, publikationer med mere som aktiv formidler internationalt. Odense Bys Museers mission (organisationens egen opfattelse af eksistensberettigelse) Odense Bys Museer skaber indsigt i kunst- og kulturhistorien - vi bevarer kulturarven - vi giver adgang til kulturarven - vi fortæller historien bag nutiden - vi sætter tid, sted, ting og tanke i perspektiv Din historie er vores historie - 5 -

7 3. Organisationsplan -6-

8 4. Planarbejde jan. Afsluttende behandling af Highlights-Årsberetning 2008 Teknisk Årsberetning 2008 iværksættes 6. feb. Temadrøftelse af hovedsatsninger og rammer for Årsplan 2010 ( ) (Evt. som del af halvdagsseminar om generel udvikling af OBM) 13. marts Afsluttende behandling af teknisk Årsberetning 2008 Fastlæggelse af hovedsatsninger og rammer for Årsplan maj Status for politikker Fastlæggelse af nye politikområder, som skal indarbejdes i Årsplan 2010 ( ) 12. juni Fremlæggelse og drøftelse af indsendte forslag til Årsplan 2010 Status for realiseringen af Årsplan aug. Gennemgang af det samlede planmateriale med henblik på foreløbig godkendelse (evt. afvisning) af de enkelte aktiviteter 25. sept. Endelig godkendelse af projekter og aktiviteter til afvikling i oktober Afsluttende behandling af Årsplan 2010 Nedsættelse af eventuelle projektgrupper i forbindelse med projekter etableret som konsekvens af Årsplan nov. Iværksættelse af bidrag til Highlights-Årsberetning 2009 Status for realisering af Årsplan

9 5. Rammer for Årsplan Odense Bys Museers Vision 2015 (forestilling om fremtiden) I formidles kunst og kulturarven aktivt i det offentlige rum i by og på land - er viden, data og samlinger tilgængeliggjort på vidensportaler (atlas, univers m.m.) - er et samlet hovedmuseum skabt på Møntergården - er grunden til et udvidet eller nyt kunstmuseum lagt - er museernes attraktive og levende formidling sat i sammenhæng med det offentlige rum og webformidling - sker forskning, vidensproduktion og formidling primært i nationale og internationale samarbejder og netværk - fejres 150-året for Carl Nielsens fødsel nationalt og internationalt med udgangspunkt i Odense Allerede om få år vil forståelsen for Historien bag nutiden tid, sted, ting og tanke i perspektiv være forbundet med Odense Bys Museer uanset om man besøger museerne, færdes i by og på land eller går på opdagelse på internettet. Fokusområder 2009 ( ) Beskriver flerårige hovedsatsninger, som omfatter udvikling af hele eller store dele af Odense Bys Museer i væsentligt omfang Udbygning af Møntergården som nyt historisk museum (hovedmuseum) Formidling af de arkæologiske samlinger i e-museet Særudstillingen De Vilde Svaner og nye udstillingselementer i H.C. Andersens Hus Udforskning og formidling af byudvikling og byomdannelse i Odense bymidte (Down Townprojekt i samarbejde med Syddansk Universitet, Statens Arkiver og Odense Stadsarkiv) Fortsat udvikling af Historisk Atlas Syddanmark (vidensportal i samarbejde med en række ABM-institutioner i regionen) Historiske og litterære universer (IT-teknologisk i samarbejde med Syddansk Universitet og Statens Arkiver) - 8 -

10 Formidling af fortidsminder og bygningskultur (i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen, kommuner m.fl.) Optakt til Carl Nielsen 2015 (i samarbejde med Odense Symfoniorkester m.fl.) Nationale og internationale samarbejder og netværk Udvikling af Kunstmuseet Planlægning af Odense Bys Museers 150 års jubilæum i 2010 Konkrete rekvisitioner for 2009 Oplister særlige rekvisitioner ud over normal drift, som ønskes fremmet enten i form af særlige indsatser som er forankret i Odense Bys Museer eller i nationale/regionale temaer/satsninger. Gennemgang af historiske samlinger: o Fra 2007 og de følgende år gennemføres en gennemgang af genstandssamlingen med henblik på kvalitetsvurdering, herunder mulig udskillelse af dele heraf o Historisk undersøgelse af bygningsmiljøerne i Den Fynske Landsby med henblik på fastlæggelse af formidlingsramme Supplering og udbygning af samlingspolitikken Udarbejdelse af målsætning/vision for de kommende 5/10 år for formidlingssteder og former: H.C. Andersens Hus, Den Fynske Landsby, Fyns Kunstmuseum, formidling på internettet og formidling i kulturlandskabet - 9 -

11 6. Faglige enheder Arkæologi Historisk tid H.C. Andersen og Carl Nielsen Kunsthistorie

12 Arkæologi Fagområde Rent fagligt dækkes fra et arkæologisk udgangspunkt perioden ældste stenalder til og med middelalderen samt i mindre grad arkæologisk aktivitet relateret til renæssance og historisk tid. For så vidt angår arbejdsmark, bemanding, omsætning og udgravningsaktivitet er den arkæologiske enhed ved Odense Bys Museer blandt de 3-5 største arkæologiske museer i Danmark. Den arkæologiske enhed er bemandet med såvel forhistoriske arkæologer som middelalderarkæologer. Hertil kommer en landmåler, tekniske assistenter samt museums- og kontorassistenter. Ansvarsområder Den arkæologiske enhed arbejder med afsæt i museumslovens kapitel 8 og agerer på vegne af Kulturarvsstyrelsen indenfor et nærmere fastlagt ansvarsområde. Odense Bys Museer har således det arkæologiske ansvar i de seks fynske kommuner Odense, Nyborg, Fåborg-Midtfyn, Assens, Nordfyn og Middelfart. Herudover varetager Odense Bys Museer tilsynet med de fredede fortidsminder i hele det fynske område. Organisering Den arkæologiske enhed ved Odense Bys Museer består af 19 faste medarbejdere: 10 museumsinspektører, fem arkæologer, en landmålingstekniker, en museumsassistent og to kontorassistenter. Den daglige ledelse varetages af en overinspektør. Sagsbehandling, administration og tilrettelæggelse af udgravningsaktiviteterne varetages af fem museumsinspektører med særligt ansvarsområde. Herudover er der tilknyttet fem?? fastansatte museumsinspektører, fem?? faste arkæologer samt arkæologer i projektforankret ansættelse. Undersøgelsesvirksomhed Det arkæologiske aktivitetsniveau afledt af det lovpligtige planarbejde - i daglig tale blot "planarbejdet" - er en i princippet ukendt størrelse. I det omfang det lader sig gøre, indgår den arkæologiske enhed på et så tidligt tidspunkt som muligt i sagsbehandlingen for at sikre så optimale arbejdsog planlægningsvilkår for såvel bygherre som enheden. Forskning Selvvalgte forskningsrelaterede arkæologiske udgravninger gennemføres i et mindre omfang og ofte med planarbejdet som en udløsende faktor. I det omfang feltarkæologisk aktivitet kan relateres til forskningsprojekter, er det ambitionen at styrke og udbygge denne del af den arkæologiske enheds virksomhed. Mindre og af planarbejdet afledte forskningsprojekter og -resultater er løbende en del af den arkæologiske enheds højt prioriterede aktiviteter. Særlige satsninger i 2009 Færdiggørelse af kulturhistorisk udstilling dækkende middelalder og renæssance på Møntergården med forventet åbning sommeren Fortsat Udvikling af innovativ formidling af de fredede fortidsminder. Dette arbejde foretages i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, bl.a. Kulturarvsstyrelsen, Syddansk Universitet og Faaborg Kulturhistoriske Museer. Fortsat deltagelse i udviklingen af MUD Museernes Udgravnings Database den landsdækkende videreudvikling af Odense Bys Museers program, ArkData. Formidling af Odenses historie i det offentlige rum med bl.a. iværksættelse af projekt centreret omkring Sortebrødre og Gråbrødre Torv. Færdiggørelse og publikation af monografi omhandlende Brudager-gravpladsen. Opstart af bearbejdning de seneste forskningsbaserede udgravninger på Danmarks største jernaldergravplads, Møllegårdsmarken med henblik på publikation

13 Fortsat arbejde med publikations-projektet Gudme-Lundeborg The Roman Connection. Færdiggørelse og publikation af monografien Kildehuse II. Gravpladser fra yngre bronzealder og vikingetid i Tietgenbyen. Opstart af et tredelt publikationsprojekt vedr. bebyggelseshistorien for Fyn i jernalder, vikingetid og ældre middelalder (perioden ca. 500 f.kr e.kr.). Færdiggørelse af registrering, digitalisering og nedpakning af Det åbne magasin på Hollufgård. Arbejdsplan Forsknings-/publikationsprojektet En analyse af Brudager Mark en romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn (ID 2434) afsluttes med tværvidenskabelig monografi i første halvdel af Forsknings-/publikationsprojektet Kildehuse II. Gravpladser fra yngre bronzealder og vikingetid (ID 2590) afsluttes med tværvidenskabelig monografi i første halvdel af Magnetisk kortlægning af kogegruberækker fra yngre bronzealder, Ahornvænget, Søndersø (ID 2344). Videnskabelig publikation/forskning i artikelform baseret på et naturvidenskabeligt og arkæologisk forskningsprojekt i samarbejde med Dr. Tatyana Smekalova, Sankt Petersborg Universitet, Fysisk Institut. Quantum Phenomena Department samt fhv. museumsinspektør ved Nationalmuseet, Olfert Voss (ID1928). Fortsat arbejde med forsknings-/publikationsprojektet Gudme-Lundeborg The Roman Connection (ID 933). Forprojekt mhp. publikation af jernaldergravpladsen Møllegårdsmarken (ID ). Opstart af forprojekt tredelt forsknings-/publikationsprojektet vedr. bebyggelseshistorien for Fyn i jernalder, vikingetid og ældre middelalder (perioden ca. 500 f.kr e.kr.) (ID 3029). Forsknings-/publikationsprojektet Huset, gården og landsbyen i førromersk og ældre romersk jernalder (ID 2778) opstartet i 2008 og afsluttes med tværvidenskabelig monografi i anden halvdel af Opstart af forsknings-/publikationsprojektet Nye træk af bebyggelsen i yngre romersk og germansk jernalder (ID 2598). Våben mellem grave. Fynske våbendeponeringer fra romersk jernalder. Videnskabelig publikation/forskning (ID2313). Svendborg-motorvejen - afrapportering. To publikationer (ID2072). Fortsat udgravning af to parallelt beliggende og næsten 100 meter lange langdysser (gravmonumenter fra yngre stenalder ca f. Kr.) ved Ibjerg (ID2828). Et kornlager fra jernalderens Hjulby. Videnskabelig publikation/forskning i artikelform baseret på et naturvidenskabeligt og arkæologisk forskningsprojekt i samarbejde med Moesgård Museum (ID2333)

14 Færdiggørelse af registrering, digitalisering og nedpakning af Det åbne magasin på Hollufgård (ID1941) Opstart af forsknings-/publikationsprojekt vedr. vikingetids-gravpladsen Galgedil (ID 2799). Forsknings-/publikationsprojektet Gudme-Lundeborg The Roman Connection (ID 933) afsluttes med monografi første halvdel af Fortsat arbejde med forprojekt mhp. publikation af jernaldergravpladsen Møllegårdsmarken (ID ). Forsknings-/publikationsprojektet Nye træk af bebyggelsen i yngre romersk og germansk jernalder (ID 2598) afsluttes med tværvidenskabelig monografi medio Opstart af forsknings-/publikationsprojektet Landbebyggelsen på Fyn i vikingetid og ældre middelalder (ID 2597). Afrapportering vedr. to parallelt beliggende og næsten 100 meter lange langdysser (gravmonumenter fra yngre stenalder ca f. Kr.) ved Ibjerg (ID2828) Forsknings-/publikationsprojektet vedr. vikingetids-gravpladsen Galgedil (ID 2799) afsluttes med tværvidenskabelig monografi i første halvdel af Forsknings-/publikationsprojektet Landbebyggelsen på Fyn i vikingetid og ældre middelalder (ID 2597) afsluttes med tværvidenskabelig monografi i første halvdel af Bearbejdning af materialet fra to af Danmarks længste dysser, Ibjerg-dysserne (undersøgt i ) mhp. publikation (ID 2828). Historisk tid Generelle forhold Historisk tid beskæftiger sig med kulturhistoriske problemstillinger i perioden fra oldtidens slutning til nutiden. Arbejdet foregår i nært samarbejde med museets øvrige fagområder, herunder i særlig grad det arkæologiske. Historisk tids virkefelt ligger inden for hovedtemaet Fyns topografi og historie med særlig vægt på følgende områder: Odense bys topografi og historie Fyns landbrugs- og bygningshistorie Fyns landskabs- og bebyggelseshistorie Fra tid til anden, særlig i de senere år har enhedens medarbejdere også beskæftiget sig med overregionale og nationale problemstillinger, når det var sagligt berettiget

15 Kulturarvsforvaltning Det bygningsmæssige område udvikler sig meget. Museumsloven kræver museernes medvirken i byggesags- og planlægningsarbejde, og Historisk tid tager i større og større omfang del i den offentlige forvaltning og søger herigennem at få indblik i og indflydelse på sagerne så tidligt, at væsentlige bevaringsinteresser respekteres. Historisk tid er særligt forpligtet med hensyn til kulturarvsforvaltningen i Odense og Nordfyns Kommuner. I er deltagelse i udarbejdelsen af en ny kommuneplan mm. en stor opgave. I 2009 vil formidling af bevaringsværdige bygninger mm. i på internettet blive en stor opgave. Opgaver med videre perspektiv I de senere år har Historisk tid valgt at påtage sig opgaver som tilsigter landsdækkende overblik. Indtil videre inden for den nyere og nyeste historie. Odense og Fyns historie ses i såvel et nationalt som internationalt perspektiv, og der lægges vægt på samarbejdet med fynske og andre museer samt med forsknings-institutioner i ind- og udland. Der lægges vægt på, at medarbejderne tager del i såvel den faglige som offentlige debat, for så vidt angår arbejdsområderne. Historisk tid bestræber sig på at udvide samlinger, arkiver og bogbestand i henhold til de faglige målsætninger, således at man til enhver tid kan tilgodese de forsknings- og formidlingsmæssige fordringer. Indsatsen formidles til offentligheden gennem internettet, udstillinger, publikationer, foredrag og byvandringer. I 2009 vil der ske en internetformidling af Odense Bys Museers mønt- og medaljesamling, som er landets næst vigtigste. Der foretages løbende indsamling og erhvervelser på baggrund af en vurdering af de pågældende genstandes relevans i forhold samlingsmæssige behov. De væsentligste samlinger knytter sig til landbygningsmuseet Den Fynske Landsby og bymuseet Møntergården. Hertil kommer en stor samling ældre fotografier, mønter og medaljer. Forskningsopgaver fylder en del for Historisk tid. I 2009 vil én medarbejder være fuldtidsbeskæftiget på et ph.d. projekt om byhistorie, én medarbejder til danske industrimiljøer mm, samt tilsammen ca. yderligere et årsværk vedrørende fynske gartnere og forskellige mindre projekter. Hovedopgaver 2009 Udvikling i Den Fynske Landsby. Herunder tilpasning af Den Fynske Landsbys interiører til konceptet En landsby fra H. C. Andersens tid Levende Historie og arrangementer i Den Fynske Landsby Etablering af permanent udstilling om Odense i middelalder og renæssance i Møntergården Tilpasning af den bygningskulturelle forvaltningsindsats ikke mindst i lyset af kommunalreformen Øget fokus på industrihistoriske problemstillinger. Herunder arbejdet med et bogværk om Danmarks Industrielle Miljøer Kulturarvsforvaltning. Herunder ikke mindst kommuneplanlægning Betjening af det omgivende samfund, repræsenteret ved talrige henvendelser. Servicering af skoler ved besøg i Den Fynske Landsby Odense Bys Museers biblioteket i Møntergården Det danske gartnerierhverv forskningsprojekt med Fyn som caseområde Ph. d.- projekt om byhistorie Udvikling af Møntergårdskomplekset til hovedmuseum

16 Fortidsmindetilsyn Sten- og jorddigersager Historisk atlas Syddanmark Odense Bys Museers hjemmeside Nyere tids arkæologi i Norden og Storbritannien, Internationalt seminar i september 2009 Samlinger 2009 Indsamling særligt vedrørende industrialiseringsperioden i Odense og vedrørende Den Fynske Region (ID 1295) Indsamlingspolitikker fortsat (ID 1295) Revision af historiske genstandssamlinger (ID 2444) Scanning af fotografier af genstandssamlingen ( enheder) Digital registrering og webformidling af mønt- og medaljesamlingen (ID 1663) Forskning 2009 Studier i Odense Svendborg motorvej (ID 1600) Publikation vedrørende Lille Pederstrup (ID 1597) Forskning i forbindelse med Danmarks Industrielle Miljøer (ID 2235) Det danske gartnerierhverv med Fyn som caseområde (ID 2446) Ph.d. projekt om byshistorie Undersøgelse af de danske teknikas historie Publikationer 2009 Artikler i Fynske Minder Diverse mindre artikler Danmarks industrielle miljøer, bog (ID 2487) Bog om Den Fynske Landsbys haver Bog om motorvejen Odense - Svendborg Udstillinger/anden formidling 2009 Diverse tiltag i Den Fynske Landsby: skiltning ved husene, ændring af interiører i husene, (se ovenfor ID 2191) Odense i middelalder og renæssance (ID 1501) Præmiering af bygninger i Odense Fynske fortidsminder på nettet Forsat arbejde med formidling af bygningskultur på nettet International aktivitet 2009 Nyere tids arkæologi i Norden og Storbritannien, Internationalt seminar i september 2009 Arrangementer 2009 Levende Historie (og arrangementer) i Den Fynske Landsby Skumringsture i Den Fynske Landsby Byvandringer i Odense Kulturnat

17 Historiens dag 2009 Bygningskulturens dag Arkitekturens dag IT 2009 Odensebilleder på nettet (fortsat)(id 916) Arbejde med Odense Bys Museers og Historisk tids web-design og indhold. Edb-registrering af Mønt- og medaljesamlingen samt arkiverne (ID 1663 m.m.) Historisk Atlas Fyn Syddanmark Yderligere udvikling af kulturarvsforvaltningen. Herunder sikring af data i tilpassede datamiljøer. Fynske fortidsminder på nettet Forsat arbejde med formidling af bygningskultur på nettet Repræsentation 2009 Repræsentation i Landbrugspuljen Repræsentation i Håndværks- og Industripuljen Repræsentation i Havepuljen Repræsentation i Byhistorisk Udvalg for Odense Deltagelse i relevant plan- og forvaltningsarbejde for Odense og Nordfyns Kommuner og på regionalt niveau. Deltagelse i Nyere tids Netværk under organisationen Danske Museer Repræsentation i Dragt og tekstilpuljen Repræsentation i Dansk Komité for Byhistorie Koordination vedr. Museernes faglige møde på Fuglsø Deltagelse i Det Fynske ABM-samarbejde. Formand for kulturmiljørådet Medlemskab af Det Særlige Bygningssyn Medlemskab, næstformand, i Følgegruppen for Nyere Tids Kulturhistorie, Kulturarvsstyrelsen Udvikling 2009 Plan for sikring af bevaringsværdige ejendomme og helheder i Odense, i samarbejde med Teknikog Miljøforvaltningen Nyere tid, arkæologi og forvaltning. Om Historisk tid i fremtiden, (ID 2445) Plan09, Projektgruppe om udvikling af mellemformsplaner Projektgruppe om udvikling af Kongens Have i Odense Hovedopgaver Udvikling af Den Fynske Landsby. Tilpasning af interiører til konceptet En landsby fra H. C. Andersens tid (ID 2191). Desuden etablering af teglværksmiljø (ID 1596 ) samt diverse redskabsudstillinger (ID ) m.m. Udvikling af Levende Historie i Den Fynske Landsby Etablering af byhistoriske udstillinger i Møntergården (ID ) Henvendelser fra offentligheden Kulturarvsforvaltning Udvikling af den industrihistoriske indsats. Udvikling af den bygningshistoriske indsats Udvikling af den landskabshitoriske indsats Fortsat udbygning af Historisk Atlas

18 Gennemgang af historiske samlinger og opfølgning på den digitale registrering (bl.a. skanning af billeder) Gennemførelse af EU-projekt Levende historie i samarbejde med danske og Nordtyske partnere Samlinger Registrering og tilgængeliggørelse. Indsamling særligt vedrørende industrialiseringsperioden i Odense og vedrørende Den Fynske Region (ID 1295) Skanning af genstandsfotos til genstandsdatabasen Bymusen Forskning Historisk Atlas Demografisk udvikling på Fyn fra 1800-tallet til i dag. (ID 2158) Fortsættelse af projekt om gartnerierhvervet Fortsættelse af Ph.d. projekt om byhistorie Undersøgelse af fynske arkitekter og bygmestre Publikationer Udstilling og formidling Udvikling af Levende Historie i Den Fynske Landsby (ID 2127) Etablering af byhistoriske udstillinger i Møntergården (ID ) Diverse tiltag i Den Fynske Landsby. Fx redskabsudstillinger (ID ) Etablering af hørovn i Den Fynske Landsby (ID 1506) Reetablering af hestegange i Den Fynske Landsby (ID 1595) International aktivitet Gennemførelse af EU-projekt Levende historie i samarbejde med danske og nordtyske partnere (Interreg IVA) Arrangementer Levende Historie i Den Fynske Landsby (ID ) Arrangementer, skumringsture og byvandringer på niveau med sæson 2009 IT Fortsat udvikling af web-fladen for Historisk tid Arbejde med billedsamlingen, indscanning af billeder og tilgængeliggørelse på internettet Tilgængeliggørelse af genstands- og arkivoplysninger m.v. på internettet Udvikling Udviklingsarbejde vedrørende Den Fynske Landsby Udvikling vedrørende hovedområderne industrikultur og bygningskultur Deltagelse i relevant udviklingsarbejde vedr. formidling og forskning i Odense Bys Museer

19 H.C. Andersen og Carl Nielsen Fag- og ansvarsområde Enheden har ansvar for indsamling, registrering, forskning og formidling, hvad angår digteren H.C. Andersens, komponisten Carl Nielsens samt dennes hustru, billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsens, liv og værk. Enheden fungerer i vid udstrækning som dokumentationscenter for disse kunstnere og har til mål at udbrede kendskabet til kunstnerne og den kulturhistorie, de er repræsentanter for. Dette sker via en todelt virksomhed: Gennem studier og systematisk grundforskning samt gennem bred formidling og udstillingsvirksomhed. Organisering Enheden dækker fagligt museerne H.C. Andersens Hus, H.C. Andersens Barndomshjem, Carl Nielsen Museet og Carl Nielsens Barndomshjem. Til enheden er der knyttet fem personer: Tre museumsinspektører, heraf én overinspektør, der varetager den daglige ledelse, og to museumsassistenter. Særlige satsninger i 2009 H.M. Dronningens decoupager til eventyret De vilde Svaner, som i 2009 vil benyttes til filmatisering af eventyret, vil museet have fornøjelsen af at udstille tillige med H.M. Dronningens designede kostumer, som bliver båret af skuespillerne til filmatiseringen. Der sigtes efter at åbne udstillingen på kulturnatten med tilstedeværelse af H.M. Dronningen, hvor også filmen vil få premiere hhv. i museet og på storskærm i Lotzes Have uden for museet. Der arbejdes på en semipermanent udstilling i H.C. Andersens Hus, placeret i udstillingsrummet Kunsten. Den nye udstilling, som påtænkes opstillet primo 2010, bliver betitlet Sindet, og skal afspejle digterens sjæleliv, hans drømme og selvforståelse. I foråret 2009 vil museet åbne en særudstilling med et fint udvalg af skulpturer af H.C. Andersen Det igangværende arbejde med en netbaseret samlet, tilgængelig og anvendelig H.C. Andersenbrevbase påregnes offentliggjort i nær fremtid. Det mangeårige arbejde er resultat af et samarbejde mellem museet og H.C. Andersen Centret/SDU. Tilknyttet den netbaserede H.C. Andersen-brevbase arbejdes på realiseringen af en person-database, der rummer mangeartede informationer om personer, der stod i relation til eventyrdigteren. Persondatabasen skal sammenkøres med brevdatabasen samt andre eksisterende og påtænkte kulturhistoriske databaser og på sigt også på tværs af de faglige enheder i museet. Med publikationen af Anne Marie Carl-Nielsen-registranten i 2008/2009 vil arbejdet på et monografisk og biografisk bogværk om billedhuggeren igangsættes. Dette arbejde vil foruden sin realisering i bogform, i andet tilsnit realiseres som et website, hvor man med egen kombinatorik frit kan søge og indhente informationer om Anne Marie Carl-Nielsens kunstneriske produktion, produktionsproces og virke. Overførelse af Carl Nielsen Museets maskinskrevne samlingsprotokol til elektronisk database. Siden 2006 har denne samlingstekniske modernisering været prioriteret højt, og arbejdet prioriteres tilsvarende i de kommende år. Arbejdet med digitaliseringen af Carl Nielsen Museets portrætsamling bl.a. med henblik på et website i samme manér som den tilsvarende på H.C. Andersen-sitet fortsætter

20 Arbejdsplan Afkodning af H.C. Andersens skærmbræt, bestemmelse af de afbildede personer og lokaliteter, samt bestemmelse af hvorfra billedmaterialet stammer. Projektet vil præsenteres som web-sted på Andersen-sitet. Arbejdet hænger yderligere sammen med persondatabasen. Scanning af H.C. Andersen illustrationer, både de selvstændige og de, der fulgte med de illustrerede bogudgaver. Herigennem åbenbares en illustrationshistorie, der tog sin begyndelse i Tekstkritisk transskription af manuskriptet til H.C. Andersens selvbiografi med det formål at offentliggøre de passager, digteren ikke lod trykke. Museet har allerede Mit Livs Eventyr på hjemmesiden, dog uden transskriptionerne, hvilket må siges at være en slem mangel. Opprioritering af særudstillinger i H.C. Andersens Hus. Der vil i de kommende år blive satset på e-ressourcerne med henblik på at udnytte de særlige edukative muligheder, der ligger inden for dette regi, målrettet til eksempelvis læreanstalter på tværs af nationale grænser, hvor muligheden for samarbejde online er gunstig. Således opereres med muligheden for at installere - et H.C. Andersen museum i et virtuelt rum, hvor grænserne for et museumsbesøg i gængs forstand overskrides i kraft af de særlige fiktive naturlove, der hersker i den virtuelle verden en verden litteraturen i forvejen befinder sig i, - et H.C. Andersens Hus i Google Earth, hvor det faktiske museum kan beses i et virtuelt 3D-rum, - og sammenkøre de stadigt udviklede normale databaser til H.C. Andersen Hus website således, at man kan bevæge sig frit fra den ene videnskategori til de andre og således surfe i Andersens Univers. Dette arbejde udføres inden for rammerne af MASKOT-samarbejdet. I årene op til 150-året for Carl Nielsens fødsel, 2015, arbejdes på flere områder med det mål at styrke kendskabet til og interessen for den danske komponist. Centralt i denne bestræbelse er planen om at skabe et nyt Carl Nielsen Museum, der ikke skal forstås som en autonom institution, men snarere som et væsentligt delelement i det Carl Nielsen Center, der med de udstukne linjer i lokalplanen for området omkring Odense Koncerthus står for at blive opbygget i den kommende årrække. Carl Nielsen Centeret kommer til at bestå af et nyt Musik- og Teaterhus, Odense Musikskole, Det Fynske Konservatorium, Odense Koncerthus, der huser Odense Symfoniorkester, samt Carl Nielsen Museet. I planarbejdet for visionen om et nyt Carl Nielsen Museum og dets kommende rolle, kommer de nye institutioner i koncerthusområdet i spil som nyttige såvel som nødvendige og relevante samarbejdspartnere. Således, som understreget og beskrevet i det publicerede Skitseprojekt til renovering af Carl Nielsen Museet [Odense Bys Museer, november 2006], er det visionen netop at udnytte de mange resurser, der med lokalplanen vil realiseres og koncentreres i området med det mål at skabe et museum, der kan benyttes både passivt og aktivt, et museum, der ikke alene informerer, men også aktiverer og inspirerer sine gæster ligesom det derudover kommer til at fungere som et musikalsk værested og informationscenter, et musikambulatorium. Allerede nu, i den indledende fase, hvor museet har fået en tiltrængt ansigtsløftning, er samarbejdet med Odense Symfoniorkester en realitet, idet museet og symfoniorkestret har etableret fælles billetsalg og butiksområde. Foruden det lokalt forankrede, tætte samarbejde påtænkes en væsentlig styrkelse af det nationale og internationale samarbejde med kulturinstitutioner med henblik på at opbygge et solidt og gedigent fundament, hvorfra en forstærket eksponering af Carl Nielsen kan udspringe. Dette bl.a. i form af en Carl Nielsen Festival, der ikke blot skal sættes i blomst ved jubilæumsåret 2015, men som gradvist opdyrkes som en naturlig fortsat tilbagevendende tradition i det musikkulturelle landskab med Carl Nielsen Centeret som det naturlige geografiske forankringspunkt. Udgangspunktet for en

Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010

Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010 Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010 Museumsnummer 0461 Odense November 2006 Indhold 1. Forord.. 3 2. Odense Bys Museers målsætning.. 5 3. Organisationsplan..

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER 2011

ODENSE BYS MUSEER 2011 ODENSE BYS MUSEER 2011 ÅRSPLAN Mål og arbejdsplan 2011 samt oversigt 2012-2014 Odense Bys Museer ÅRSPLAN Mål og arbejdsplan 2011 Samt oversigt 2012-2014 INDHOLD FORORD 3 ORGANISATIONSPLAN 6 PLANARBEJDE

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kultur i bevægelse historien undervejs

Kultur i bevægelse historien undervejs Kultur i bevægelse historien undervejs Det fynske eventyr Det royale Fyn Event: Syddansk Musikfestival. En musikalsk og kulinarisk rejse Rute: De kongeliges spor på Fyn Uhyggen på Fyn Event: Metalkoncert

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum VEJLEDNING REVIDERET JUNI 2009 JUNI 2009 Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum KULTURARVSSTYRELSEN

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Odense Bys Museer åbner ny hjemmeside museum.odense.dk.

Odense Bys Museer åbner ny hjemmeside museum.odense.dk. Juni / juli 2009 Odense Bys Museer åbner ny hjemmeside Fredag den 26. juni åbner Odense Bys Museer en ny version af hjemmeside museum.odense.dk. Det er fjerde gang, at vi kan præsenterer en ny version,

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Af Einar Lund Jensen, cand.mag. i historie og grønlandsk. Leder af Grønlandsekretariatet, Nationalmuseet i Danmark 1997-2001. Ved afslutningen af arbejdet

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker RIBE KUNST MUSEUM 2005 August Paula Modersohn-Becker RIBE KUNSTFORENING 2 ARRANGEMENTSKALENDER 14. maj 6. november 2005 Udstillingen Hvad med en god historie? Den helt store satsning i sommeren 2005 er

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Museernes UdgravningsData (MUD) En præsentation af systemet

Museernes UdgravningsData (MUD) En præsentation af systemet Museernes UdgravningsData (MUD) En præsentation af systemet MUD baserer sig på Odense Bys Museers system ArkData. ArkData er udviklet af Aske Butze fra Danmarks Tekniske Universitet med udgangspunkt i

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Indholdsfortegnelse Introduktion til kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingskonceptet 3 Kvalitetsvurderingsprocessen 4 Inden

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 2: Kvalificeret digital formidling af museernes samlinger NB! Der gøres opmærksom på at denne projektbeskrivelse

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

- fra bar mark til museumsmontre-

- fra bar mark til museumsmontre- - fra bar mark til museumsmontre- JEG ER ARKÆOLOG er et computerbaseret læringsspil om arkæologi og naturvidenskab. I spillet kan man spille seks forskellige baner. Alle baner er baseret på virkelige arkæologiske

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter:

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter: 02-07-2007 BBL Organisering af Havørred Fyn Dette notat beskriver organisering af Havørred Fyn diagram ses i bilag 1. Målet er, at sikre at de tre dele af projektet arbejder sammen, og at der sker en udvikling

Læs mere

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS)

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) MYPLACE Fotodeling på nettet med topografisk fokus Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) Kulturnet DK tematimer 10.12.2008 Andreas Brøgger Vestsjællands Kunstmuseum ab@vestkunst.dk

Læs mere

Hvorfor flytte til Fyn?

Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn i stedet for til f.eks. Sjælland eller Jylland? Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN

Læs mere

Indhold Side. 1. Årsberetning 2. 2. Gennemførte projekter og igangværende projekter med fortsættelse i 2007..9. 3. Primære indsatser.

Indhold Side. 1. Årsberetning 2. 2. Gennemførte projekter og igangværende projekter med fortsættelse i 2007..9. 3. Primære indsatser. Indhold Side 1. Årsberetning 2 2. Gennemførte projekter og igangværende projekter med fortsættelse i 2007..9 3. Primære indsatser.16 Arkæologi Historisk Tid H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunsthistorie Formidling

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere