ODENSE BYS MUSEER 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODENSE BYS MUSEER 2009"

Transkript

1 ODENSE BYS MUSEER 2009 ÅRSPLAN Mål og arbejdsplan 2009 samt oversigt

2 1. Forord 2 2. Odense Bys Museers målsætning og mission 4 3. Organisationsplan 6 4. Planarbejde Rammer for Årsplan Faglige enheder 10 Arkæologi Historisk tid H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunsthistorie 7. Indsamling 23 Indsamlingspolitikpolitik Aktiviteter, samlinger og arkiver 8. Forskning og udviklingsarbejde 33 Aktiviteter - forskning Aktiviteter - Udviklingsarbejde Aktiviteter - international aktivitet 9. Formidling og kommunikation 46 Formidling Aktiviteter - publikationer Aktiviteter - arrangementer Aktiviteter - udstilling Aktiviteter - tidsmaskinen Aktiviteter - undervisning Kommunikation 10. Driftsafdeling 72 Administration og personale Aktiviteter, administration og personale Teknik Aktiviteter - bygninger og inventar Bevaring Aktiviteter - bevaring IT Aktiviteter -IT 11. Budget Personaleoversigt Åbningstider og priser

3 1. Forord Årsplanen er det samlende element ud fra hvilket, udvikling og drift af Odense Bys Museer foregår. Planen består af nærværende publikation og en aktivitetsdatabase, hvori de enkelte opgaver er detaljeret beskrevet, og hvori der findes oplysninger om tidsplan, arbejdskraft, økonomiske ressourcer, tekst til informationskalendere m.m. Årsplanen er et rullende værktøj, hvis produktion fremgår af Årshjulet. Årsplanen beskriver både de lange sigtelinier og de meget konkrete aktiviteter og opgaver, som skal udføres i det kommende år. Grundlaget for udarbejdelsen af Årsplanen omfatter flere elementer: Museumsloven, Odense Bys Museers vedtægter, Odense Kommunes budget, strategikort for By- og Kulturforvaltningen, udviklingsinitiativer opstillet af Kulturministeriet og Kulturarvsstyrelsen for museumsområdet samt Odense Bys Museers mission og vision. Det konkrete års planarbejde indledes med, at der på ovennævnte grundlag opstilles en række fokusområder for det eller de kommende år, ofte kombineret med mere konkrete rekvisitioner for udførelse af bestemte opgaver. Herefter samles aktivitets- og projektforslag fra enheder og funktioner, og på dette grundlag udvælges og prioriteres med afsæt i mål samt økonomiske og praktiske muligheder. Årsplanlægning i denne form har nu med løbende justeringer været anvendt gennem de sidste mere end ti år. Kravet om en systematisk planlægning fremgår såvel af museumsloven som af Odense -2-

4 Bys Museers vedtægter, hvori netop årsplanen som bestyrelsens beslutningsgrundlag for det følgende års drift fremgår. Som et overordnet supplement til de formelle rammer for planlægningen har Odense Bys Museer for et par år siden opstillet fire innovative mål, der skal sikre nyudvikling, brugerorientering og opdyrkning af nye samarbejdsformer nationalt og internationalt. De fire områder har fået overskrifterne: 1) Vidensproduktion fra data til viden, 2) Vidensportalen den ultimative anvendelse af digitale og interaktive muligheder, 3) Unik formidling/oplevelse i udstilling og rundt i byen og på landet og 4) Kulturarven i fremtiden forvaltning baseret på stor offentlig forståelse og indsigt. De fire områder bliver ikke alle sat i værk i samme omfang og på samme tid, men udvikles i takt med muligheder for såvel nye samarbejdsformer som udviklingsmidler fra store centrale puljer og fonde. De innovative satsninger falder naturligvis inden for Odense Bys Museers mål og mission, men således at de i samspil med andre aktører også går uden for den traditionelle museumsdrift. Netop i denne form for nyudvikling, blanding af fagligheder og interaktion mellem mange forskellige samarbejdspartnere ser Odense Bys Museer fremtidens muligheder for at bryde den traditionelle museumsramme og udforske og formidle kunst- og kulturhistorien på nye og for brugerne langt mere givende måder. Flere samarbejdsnetværk er sat i værk med universitet, biblioteker, arkiver, museer og andre institutioner rundt i landet og er ved at blive udvidet også til udlandet. Det er håbet, at de innovative satsninger kan bringe realiseringen af Odense Bys Museers mission at bevare og give adgang til kulturarven, at fortælle historien bag nutiden, og at sætte tid og sted, ting og tanke i perspektiv et betydeligt skridt fremad. Trods den aktuelle globale finanskrises mørke skyer, tegner udviklingen for Odense Bys Museer sig alligevel ret positiv i På tegnebrættet er udbygningen af Møntergården til et nyt historisk museum i Odense, en ny stor middelalder- og renæssanceudstilling vil stå klar næste sommer, på kulturnatten i september åbner Dronningen udstillingen De Vilde Svaner i H.C. Andersens Hus, den interaktive webportal Historisk Atlas Syddanmark får et markant løft indholdsmæssigt og teknisk, en ny generation af Odense Bys Museers website lanceres og store undersøgelsesopgaver venter forude, eksempelvis arkæologiske og historiske undersøgelser forud for de omfattende ændringer af Odense Bymidte. De minutiøse udgravninger af to store langdysser ved Ibjerg vil fortsætte og arbejdet med en systematisk bearbejdning af kunstsamlingen med henblik på publikation, digital præsentation og nyophængninger vil blive sat i værk. Om disse og mange flere ting kan læses i den følgende arbejdsplan. Vi ser frem til endnu et spændende og udfordrende museumsår! November 2008 Torben Grøngaard Jeppesen - 3 -

5 2. Odense Bys Museers målsætning og mission Uddrag fra Odense Bys Museers vedtægter: Odense Bys Museer er statsanerkendt efter museumslovens 16 og dækker såvel kulturhistorie som kunsthistorie. Formål Odense Bys Museer skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sine ansvarsområder virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu, og billedkunstens historie og aktuelle udtryk samt dens æstetiske og erkendelsesmæssige dimensioner. Odense Bys Museer skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museernes egen forskning som anden forskning baseret på museernes samlinger. Ansvarsområder Odense Bys Museers ansvarsområder omfatter arkæologi, historisk tid, kunsthistorie, digteren H.C. Andersen og komponisten Carl Nielsen. Arkæologi Fyns historie fra ældre stenalder til og med vikingetiden, samt den arkæologiske del vedr. middelalder og nyere tid. Odense Bys Museer har siden oprettelsen i 1860 indsamlet og registreret genstande og oplysninger om fortidsminder i hele det fynske område. Det landsdelsdækkende perspektiv og overblik over det arkæologiske materiale fastholdes i samspil med øvrige museer på Fyn. For så vidt angår undersøgelser udført i forskningsmæssig sammenhæng udgør det fynske område Odense Bys Museers arbejdsmark. Odense Bys Museer varetager jf. uddelegering fra Kulturarvsstyrelsen det antikvariske arbejde i følgende fynske kommuner: Assens, Middelfart, Nordfyn, Odense, Nyborg og Faaborg-Midtfyn. Historie Odense bys og Fyns topografi og historie fra middelalder til nutiden. Odense Bys Museer har med oprettelsen af først Fyns Folkemuseum (1910) og senere Den Fynske Landsby og Møntergården (1940 erne) sikret et landsdelsperspektiv i indsamling, udforskning og formidling. Efter oprettelse af professionelt bemandede købstadsmuseer varetager Odense Bys Museer ansvaret for: Fyns bygningshistorie Fyns landskabs- og bebyggelseshistorie Fyns landbrugshistorie Odense Bys Museer varetager det lovpligtige antikvariske arbejde for nyere tid inden for Nordfyns og Odense kommuner. Odense Bys Museer varetager efter delegation fra Kulturarvsstyrelsen tilsyn med fredede fortidsminder, stendiger m.m. inden for det fynske område. Kunsthistorie Hovedlinier i dansk kunst fra 1750 og fremefter. Speciel vægt lægges på dansk konkret og konstruktiv kunst. Odense Bys Museer har siden oprettelsen af kunstsamlingen i 1880 erne sikret en - 4 -

6 repræsentativ samling af kunst fra landsdelen. Indsamlings- og satsningspolitikken afstemmes med de øvrige danske kunstmuseer. H.C. Andersen og Carl Nielsen Digteren H.C. Andersens liv og værk samt dennes betydning op gennem tiderne nationalt og internationalt. Opbygningen af samlingen tog sin begyndelse i Komponisten Carl Nielsen og dennes hustru, billedhugger Anne Marie Carl-Nielsens liv og værk. Herudover dokumenteres og formidles Carl Nielsens og hustruens betydning nationalt og internationalt frem til i dag. Samlingernes start grundlagdes i 1950 erne og er senere forøget gennem store donationer, senest i Odense Bys Museer fungerer via arkiv og bibliotek som nationalt/internationalt dokumentationscenter for H.C. Andersen og Carl Nielsen, og via udstillinger, udlån, IT, publikationer med mere som aktiv formidler internationalt. Odense Bys Museers mission (organisationens egen opfattelse af eksistensberettigelse) Odense Bys Museer skaber indsigt i kunst- og kulturhistorien - vi bevarer kulturarven - vi giver adgang til kulturarven - vi fortæller historien bag nutiden - vi sætter tid, sted, ting og tanke i perspektiv Din historie er vores historie - 5 -

7 3. Organisationsplan -6-

8 4. Planarbejde jan. Afsluttende behandling af Highlights-Årsberetning 2008 Teknisk Årsberetning 2008 iværksættes 6. feb. Temadrøftelse af hovedsatsninger og rammer for Årsplan 2010 ( ) (Evt. som del af halvdagsseminar om generel udvikling af OBM) 13. marts Afsluttende behandling af teknisk Årsberetning 2008 Fastlæggelse af hovedsatsninger og rammer for Årsplan maj Status for politikker Fastlæggelse af nye politikområder, som skal indarbejdes i Årsplan 2010 ( ) 12. juni Fremlæggelse og drøftelse af indsendte forslag til Årsplan 2010 Status for realiseringen af Årsplan aug. Gennemgang af det samlede planmateriale med henblik på foreløbig godkendelse (evt. afvisning) af de enkelte aktiviteter 25. sept. Endelig godkendelse af projekter og aktiviteter til afvikling i oktober Afsluttende behandling af Årsplan 2010 Nedsættelse af eventuelle projektgrupper i forbindelse med projekter etableret som konsekvens af Årsplan nov. Iværksættelse af bidrag til Highlights-Årsberetning 2009 Status for realisering af Årsplan

9 5. Rammer for Årsplan Odense Bys Museers Vision 2015 (forestilling om fremtiden) I formidles kunst og kulturarven aktivt i det offentlige rum i by og på land - er viden, data og samlinger tilgængeliggjort på vidensportaler (atlas, univers m.m.) - er et samlet hovedmuseum skabt på Møntergården - er grunden til et udvidet eller nyt kunstmuseum lagt - er museernes attraktive og levende formidling sat i sammenhæng med det offentlige rum og webformidling - sker forskning, vidensproduktion og formidling primært i nationale og internationale samarbejder og netværk - fejres 150-året for Carl Nielsens fødsel nationalt og internationalt med udgangspunkt i Odense Allerede om få år vil forståelsen for Historien bag nutiden tid, sted, ting og tanke i perspektiv være forbundet med Odense Bys Museer uanset om man besøger museerne, færdes i by og på land eller går på opdagelse på internettet. Fokusområder 2009 ( ) Beskriver flerårige hovedsatsninger, som omfatter udvikling af hele eller store dele af Odense Bys Museer i væsentligt omfang Udbygning af Møntergården som nyt historisk museum (hovedmuseum) Formidling af de arkæologiske samlinger i e-museet Særudstillingen De Vilde Svaner og nye udstillingselementer i H.C. Andersens Hus Udforskning og formidling af byudvikling og byomdannelse i Odense bymidte (Down Townprojekt i samarbejde med Syddansk Universitet, Statens Arkiver og Odense Stadsarkiv) Fortsat udvikling af Historisk Atlas Syddanmark (vidensportal i samarbejde med en række ABM-institutioner i regionen) Historiske og litterære universer (IT-teknologisk i samarbejde med Syddansk Universitet og Statens Arkiver) - 8 -

10 Formidling af fortidsminder og bygningskultur (i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen, kommuner m.fl.) Optakt til Carl Nielsen 2015 (i samarbejde med Odense Symfoniorkester m.fl.) Nationale og internationale samarbejder og netværk Udvikling af Kunstmuseet Planlægning af Odense Bys Museers 150 års jubilæum i 2010 Konkrete rekvisitioner for 2009 Oplister særlige rekvisitioner ud over normal drift, som ønskes fremmet enten i form af særlige indsatser som er forankret i Odense Bys Museer eller i nationale/regionale temaer/satsninger. Gennemgang af historiske samlinger: o Fra 2007 og de følgende år gennemføres en gennemgang af genstandssamlingen med henblik på kvalitetsvurdering, herunder mulig udskillelse af dele heraf o Historisk undersøgelse af bygningsmiljøerne i Den Fynske Landsby med henblik på fastlæggelse af formidlingsramme Supplering og udbygning af samlingspolitikken Udarbejdelse af målsætning/vision for de kommende 5/10 år for formidlingssteder og former: H.C. Andersens Hus, Den Fynske Landsby, Fyns Kunstmuseum, formidling på internettet og formidling i kulturlandskabet - 9 -

11 6. Faglige enheder Arkæologi Historisk tid H.C. Andersen og Carl Nielsen Kunsthistorie

12 Arkæologi Fagområde Rent fagligt dækkes fra et arkæologisk udgangspunkt perioden ældste stenalder til og med middelalderen samt i mindre grad arkæologisk aktivitet relateret til renæssance og historisk tid. For så vidt angår arbejdsmark, bemanding, omsætning og udgravningsaktivitet er den arkæologiske enhed ved Odense Bys Museer blandt de 3-5 største arkæologiske museer i Danmark. Den arkæologiske enhed er bemandet med såvel forhistoriske arkæologer som middelalderarkæologer. Hertil kommer en landmåler, tekniske assistenter samt museums- og kontorassistenter. Ansvarsområder Den arkæologiske enhed arbejder med afsæt i museumslovens kapitel 8 og agerer på vegne af Kulturarvsstyrelsen indenfor et nærmere fastlagt ansvarsområde. Odense Bys Museer har således det arkæologiske ansvar i de seks fynske kommuner Odense, Nyborg, Fåborg-Midtfyn, Assens, Nordfyn og Middelfart. Herudover varetager Odense Bys Museer tilsynet med de fredede fortidsminder i hele det fynske område. Organisering Den arkæologiske enhed ved Odense Bys Museer består af 19 faste medarbejdere: 10 museumsinspektører, fem arkæologer, en landmålingstekniker, en museumsassistent og to kontorassistenter. Den daglige ledelse varetages af en overinspektør. Sagsbehandling, administration og tilrettelæggelse af udgravningsaktiviteterne varetages af fem museumsinspektører med særligt ansvarsområde. Herudover er der tilknyttet fem?? fastansatte museumsinspektører, fem?? faste arkæologer samt arkæologer i projektforankret ansættelse. Undersøgelsesvirksomhed Det arkæologiske aktivitetsniveau afledt af det lovpligtige planarbejde - i daglig tale blot "planarbejdet" - er en i princippet ukendt størrelse. I det omfang det lader sig gøre, indgår den arkæologiske enhed på et så tidligt tidspunkt som muligt i sagsbehandlingen for at sikre så optimale arbejdsog planlægningsvilkår for såvel bygherre som enheden. Forskning Selvvalgte forskningsrelaterede arkæologiske udgravninger gennemføres i et mindre omfang og ofte med planarbejdet som en udløsende faktor. I det omfang feltarkæologisk aktivitet kan relateres til forskningsprojekter, er det ambitionen at styrke og udbygge denne del af den arkæologiske enheds virksomhed. Mindre og af planarbejdet afledte forskningsprojekter og -resultater er løbende en del af den arkæologiske enheds højt prioriterede aktiviteter. Særlige satsninger i 2009 Færdiggørelse af kulturhistorisk udstilling dækkende middelalder og renæssance på Møntergården med forventet åbning sommeren Fortsat Udvikling af innovativ formidling af de fredede fortidsminder. Dette arbejde foretages i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, bl.a. Kulturarvsstyrelsen, Syddansk Universitet og Faaborg Kulturhistoriske Museer. Fortsat deltagelse i udviklingen af MUD Museernes Udgravnings Database den landsdækkende videreudvikling af Odense Bys Museers program, ArkData. Formidling af Odenses historie i det offentlige rum med bl.a. iværksættelse af projekt centreret omkring Sortebrødre og Gråbrødre Torv. Færdiggørelse og publikation af monografi omhandlende Brudager-gravpladsen. Opstart af bearbejdning de seneste forskningsbaserede udgravninger på Danmarks største jernaldergravplads, Møllegårdsmarken med henblik på publikation

13 Fortsat arbejde med publikations-projektet Gudme-Lundeborg The Roman Connection. Færdiggørelse og publikation af monografien Kildehuse II. Gravpladser fra yngre bronzealder og vikingetid i Tietgenbyen. Opstart af et tredelt publikationsprojekt vedr. bebyggelseshistorien for Fyn i jernalder, vikingetid og ældre middelalder (perioden ca. 500 f.kr e.kr.). Færdiggørelse af registrering, digitalisering og nedpakning af Det åbne magasin på Hollufgård. Arbejdsplan Forsknings-/publikationsprojektet En analyse af Brudager Mark en romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn (ID 2434) afsluttes med tværvidenskabelig monografi i første halvdel af Forsknings-/publikationsprojektet Kildehuse II. Gravpladser fra yngre bronzealder og vikingetid (ID 2590) afsluttes med tværvidenskabelig monografi i første halvdel af Magnetisk kortlægning af kogegruberækker fra yngre bronzealder, Ahornvænget, Søndersø (ID 2344). Videnskabelig publikation/forskning i artikelform baseret på et naturvidenskabeligt og arkæologisk forskningsprojekt i samarbejde med Dr. Tatyana Smekalova, Sankt Petersborg Universitet, Fysisk Institut. Quantum Phenomena Department samt fhv. museumsinspektør ved Nationalmuseet, Olfert Voss (ID1928). Fortsat arbejde med forsknings-/publikationsprojektet Gudme-Lundeborg The Roman Connection (ID 933). Forprojekt mhp. publikation af jernaldergravpladsen Møllegårdsmarken (ID ). Opstart af forprojekt tredelt forsknings-/publikationsprojektet vedr. bebyggelseshistorien for Fyn i jernalder, vikingetid og ældre middelalder (perioden ca. 500 f.kr e.kr.) (ID 3029). Forsknings-/publikationsprojektet Huset, gården og landsbyen i førromersk og ældre romersk jernalder (ID 2778) opstartet i 2008 og afsluttes med tværvidenskabelig monografi i anden halvdel af Opstart af forsknings-/publikationsprojektet Nye træk af bebyggelsen i yngre romersk og germansk jernalder (ID 2598). Våben mellem grave. Fynske våbendeponeringer fra romersk jernalder. Videnskabelig publikation/forskning (ID2313). Svendborg-motorvejen - afrapportering. To publikationer (ID2072). Fortsat udgravning af to parallelt beliggende og næsten 100 meter lange langdysser (gravmonumenter fra yngre stenalder ca f. Kr.) ved Ibjerg (ID2828). Et kornlager fra jernalderens Hjulby. Videnskabelig publikation/forskning i artikelform baseret på et naturvidenskabeligt og arkæologisk forskningsprojekt i samarbejde med Moesgård Museum (ID2333)

14 Færdiggørelse af registrering, digitalisering og nedpakning af Det åbne magasin på Hollufgård (ID1941) Opstart af forsknings-/publikationsprojekt vedr. vikingetids-gravpladsen Galgedil (ID 2799). Forsknings-/publikationsprojektet Gudme-Lundeborg The Roman Connection (ID 933) afsluttes med monografi første halvdel af Fortsat arbejde med forprojekt mhp. publikation af jernaldergravpladsen Møllegårdsmarken (ID ). Forsknings-/publikationsprojektet Nye træk af bebyggelsen i yngre romersk og germansk jernalder (ID 2598) afsluttes med tværvidenskabelig monografi medio Opstart af forsknings-/publikationsprojektet Landbebyggelsen på Fyn i vikingetid og ældre middelalder (ID 2597). Afrapportering vedr. to parallelt beliggende og næsten 100 meter lange langdysser (gravmonumenter fra yngre stenalder ca f. Kr.) ved Ibjerg (ID2828) Forsknings-/publikationsprojektet vedr. vikingetids-gravpladsen Galgedil (ID 2799) afsluttes med tværvidenskabelig monografi i første halvdel af Forsknings-/publikationsprojektet Landbebyggelsen på Fyn i vikingetid og ældre middelalder (ID 2597) afsluttes med tværvidenskabelig monografi i første halvdel af Bearbejdning af materialet fra to af Danmarks længste dysser, Ibjerg-dysserne (undersøgt i ) mhp. publikation (ID 2828). Historisk tid Generelle forhold Historisk tid beskæftiger sig med kulturhistoriske problemstillinger i perioden fra oldtidens slutning til nutiden. Arbejdet foregår i nært samarbejde med museets øvrige fagområder, herunder i særlig grad det arkæologiske. Historisk tids virkefelt ligger inden for hovedtemaet Fyns topografi og historie med særlig vægt på følgende områder: Odense bys topografi og historie Fyns landbrugs- og bygningshistorie Fyns landskabs- og bebyggelseshistorie Fra tid til anden, særlig i de senere år har enhedens medarbejdere også beskæftiget sig med overregionale og nationale problemstillinger, når det var sagligt berettiget

15 Kulturarvsforvaltning Det bygningsmæssige område udvikler sig meget. Museumsloven kræver museernes medvirken i byggesags- og planlægningsarbejde, og Historisk tid tager i større og større omfang del i den offentlige forvaltning og søger herigennem at få indblik i og indflydelse på sagerne så tidligt, at væsentlige bevaringsinteresser respekteres. Historisk tid er særligt forpligtet med hensyn til kulturarvsforvaltningen i Odense og Nordfyns Kommuner. I er deltagelse i udarbejdelsen af en ny kommuneplan mm. en stor opgave. I 2009 vil formidling af bevaringsværdige bygninger mm. i på internettet blive en stor opgave. Opgaver med videre perspektiv I de senere år har Historisk tid valgt at påtage sig opgaver som tilsigter landsdækkende overblik. Indtil videre inden for den nyere og nyeste historie. Odense og Fyns historie ses i såvel et nationalt som internationalt perspektiv, og der lægges vægt på samarbejdet med fynske og andre museer samt med forsknings-institutioner i ind- og udland. Der lægges vægt på, at medarbejderne tager del i såvel den faglige som offentlige debat, for så vidt angår arbejdsområderne. Historisk tid bestræber sig på at udvide samlinger, arkiver og bogbestand i henhold til de faglige målsætninger, således at man til enhver tid kan tilgodese de forsknings- og formidlingsmæssige fordringer. Indsatsen formidles til offentligheden gennem internettet, udstillinger, publikationer, foredrag og byvandringer. I 2009 vil der ske en internetformidling af Odense Bys Museers mønt- og medaljesamling, som er landets næst vigtigste. Der foretages løbende indsamling og erhvervelser på baggrund af en vurdering af de pågældende genstandes relevans i forhold samlingsmæssige behov. De væsentligste samlinger knytter sig til landbygningsmuseet Den Fynske Landsby og bymuseet Møntergården. Hertil kommer en stor samling ældre fotografier, mønter og medaljer. Forskningsopgaver fylder en del for Historisk tid. I 2009 vil én medarbejder være fuldtidsbeskæftiget på et ph.d. projekt om byhistorie, én medarbejder til danske industrimiljøer mm, samt tilsammen ca. yderligere et årsværk vedrørende fynske gartnere og forskellige mindre projekter. Hovedopgaver 2009 Udvikling i Den Fynske Landsby. Herunder tilpasning af Den Fynske Landsbys interiører til konceptet En landsby fra H. C. Andersens tid Levende Historie og arrangementer i Den Fynske Landsby Etablering af permanent udstilling om Odense i middelalder og renæssance i Møntergården Tilpasning af den bygningskulturelle forvaltningsindsats ikke mindst i lyset af kommunalreformen Øget fokus på industrihistoriske problemstillinger. Herunder arbejdet med et bogværk om Danmarks Industrielle Miljøer Kulturarvsforvaltning. Herunder ikke mindst kommuneplanlægning Betjening af det omgivende samfund, repræsenteret ved talrige henvendelser. Servicering af skoler ved besøg i Den Fynske Landsby Odense Bys Museers biblioteket i Møntergården Det danske gartnerierhverv forskningsprojekt med Fyn som caseområde Ph. d.- projekt om byhistorie Udvikling af Møntergårdskomplekset til hovedmuseum

16 Fortidsmindetilsyn Sten- og jorddigersager Historisk atlas Syddanmark Odense Bys Museers hjemmeside Nyere tids arkæologi i Norden og Storbritannien, Internationalt seminar i september 2009 Samlinger 2009 Indsamling særligt vedrørende industrialiseringsperioden i Odense og vedrørende Den Fynske Region (ID 1295) Indsamlingspolitikker fortsat (ID 1295) Revision af historiske genstandssamlinger (ID 2444) Scanning af fotografier af genstandssamlingen ( enheder) Digital registrering og webformidling af mønt- og medaljesamlingen (ID 1663) Forskning 2009 Studier i Odense Svendborg motorvej (ID 1600) Publikation vedrørende Lille Pederstrup (ID 1597) Forskning i forbindelse med Danmarks Industrielle Miljøer (ID 2235) Det danske gartnerierhverv med Fyn som caseområde (ID 2446) Ph.d. projekt om byshistorie Undersøgelse af de danske teknikas historie Publikationer 2009 Artikler i Fynske Minder Diverse mindre artikler Danmarks industrielle miljøer, bog (ID 2487) Bog om Den Fynske Landsbys haver Bog om motorvejen Odense - Svendborg Udstillinger/anden formidling 2009 Diverse tiltag i Den Fynske Landsby: skiltning ved husene, ændring af interiører i husene, (se ovenfor ID 2191) Odense i middelalder og renæssance (ID 1501) Præmiering af bygninger i Odense Fynske fortidsminder på nettet Forsat arbejde med formidling af bygningskultur på nettet International aktivitet 2009 Nyere tids arkæologi i Norden og Storbritannien, Internationalt seminar i september 2009 Arrangementer 2009 Levende Historie (og arrangementer) i Den Fynske Landsby Skumringsture i Den Fynske Landsby Byvandringer i Odense Kulturnat

17 Historiens dag 2009 Bygningskulturens dag Arkitekturens dag IT 2009 Odensebilleder på nettet (fortsat)(id 916) Arbejde med Odense Bys Museers og Historisk tids web-design og indhold. Edb-registrering af Mønt- og medaljesamlingen samt arkiverne (ID 1663 m.m.) Historisk Atlas Fyn Syddanmark Yderligere udvikling af kulturarvsforvaltningen. Herunder sikring af data i tilpassede datamiljøer. Fynske fortidsminder på nettet Forsat arbejde med formidling af bygningskultur på nettet Repræsentation 2009 Repræsentation i Landbrugspuljen Repræsentation i Håndværks- og Industripuljen Repræsentation i Havepuljen Repræsentation i Byhistorisk Udvalg for Odense Deltagelse i relevant plan- og forvaltningsarbejde for Odense og Nordfyns Kommuner og på regionalt niveau. Deltagelse i Nyere tids Netværk under organisationen Danske Museer Repræsentation i Dragt og tekstilpuljen Repræsentation i Dansk Komité for Byhistorie Koordination vedr. Museernes faglige møde på Fuglsø Deltagelse i Det Fynske ABM-samarbejde. Formand for kulturmiljørådet Medlemskab af Det Særlige Bygningssyn Medlemskab, næstformand, i Følgegruppen for Nyere Tids Kulturhistorie, Kulturarvsstyrelsen Udvikling 2009 Plan for sikring af bevaringsværdige ejendomme og helheder i Odense, i samarbejde med Teknikog Miljøforvaltningen Nyere tid, arkæologi og forvaltning. Om Historisk tid i fremtiden, (ID 2445) Plan09, Projektgruppe om udvikling af mellemformsplaner Projektgruppe om udvikling af Kongens Have i Odense Hovedopgaver Udvikling af Den Fynske Landsby. Tilpasning af interiører til konceptet En landsby fra H. C. Andersens tid (ID 2191). Desuden etablering af teglværksmiljø (ID 1596 ) samt diverse redskabsudstillinger (ID ) m.m. Udvikling af Levende Historie i Den Fynske Landsby Etablering af byhistoriske udstillinger i Møntergården (ID ) Henvendelser fra offentligheden Kulturarvsforvaltning Udvikling af den industrihistoriske indsats. Udvikling af den bygningshistoriske indsats Udvikling af den landskabshitoriske indsats Fortsat udbygning af Historisk Atlas

18 Gennemgang af historiske samlinger og opfølgning på den digitale registrering (bl.a. skanning af billeder) Gennemførelse af EU-projekt Levende historie i samarbejde med danske og Nordtyske partnere Samlinger Registrering og tilgængeliggørelse. Indsamling særligt vedrørende industrialiseringsperioden i Odense og vedrørende Den Fynske Region (ID 1295) Skanning af genstandsfotos til genstandsdatabasen Bymusen Forskning Historisk Atlas Demografisk udvikling på Fyn fra 1800-tallet til i dag. (ID 2158) Fortsættelse af projekt om gartnerierhvervet Fortsættelse af Ph.d. projekt om byhistorie Undersøgelse af fynske arkitekter og bygmestre Publikationer Udstilling og formidling Udvikling af Levende Historie i Den Fynske Landsby (ID 2127) Etablering af byhistoriske udstillinger i Møntergården (ID ) Diverse tiltag i Den Fynske Landsby. Fx redskabsudstillinger (ID ) Etablering af hørovn i Den Fynske Landsby (ID 1506) Reetablering af hestegange i Den Fynske Landsby (ID 1595) International aktivitet Gennemførelse af EU-projekt Levende historie i samarbejde med danske og nordtyske partnere (Interreg IVA) Arrangementer Levende Historie i Den Fynske Landsby (ID ) Arrangementer, skumringsture og byvandringer på niveau med sæson 2009 IT Fortsat udvikling af web-fladen for Historisk tid Arbejde med billedsamlingen, indscanning af billeder og tilgængeliggørelse på internettet Tilgængeliggørelse af genstands- og arkivoplysninger m.v. på internettet Udvikling Udviklingsarbejde vedrørende Den Fynske Landsby Udvikling vedrørende hovedområderne industrikultur og bygningskultur Deltagelse i relevant udviklingsarbejde vedr. formidling og forskning i Odense Bys Museer

19 H.C. Andersen og Carl Nielsen Fag- og ansvarsområde Enheden har ansvar for indsamling, registrering, forskning og formidling, hvad angår digteren H.C. Andersens, komponisten Carl Nielsens samt dennes hustru, billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsens, liv og værk. Enheden fungerer i vid udstrækning som dokumentationscenter for disse kunstnere og har til mål at udbrede kendskabet til kunstnerne og den kulturhistorie, de er repræsentanter for. Dette sker via en todelt virksomhed: Gennem studier og systematisk grundforskning samt gennem bred formidling og udstillingsvirksomhed. Organisering Enheden dækker fagligt museerne H.C. Andersens Hus, H.C. Andersens Barndomshjem, Carl Nielsen Museet og Carl Nielsens Barndomshjem. Til enheden er der knyttet fem personer: Tre museumsinspektører, heraf én overinspektør, der varetager den daglige ledelse, og to museumsassistenter. Særlige satsninger i 2009 H.M. Dronningens decoupager til eventyret De vilde Svaner, som i 2009 vil benyttes til filmatisering af eventyret, vil museet have fornøjelsen af at udstille tillige med H.M. Dronningens designede kostumer, som bliver båret af skuespillerne til filmatiseringen. Der sigtes efter at åbne udstillingen på kulturnatten med tilstedeværelse af H.M. Dronningen, hvor også filmen vil få premiere hhv. i museet og på storskærm i Lotzes Have uden for museet. Der arbejdes på en semipermanent udstilling i H.C. Andersens Hus, placeret i udstillingsrummet Kunsten. Den nye udstilling, som påtænkes opstillet primo 2010, bliver betitlet Sindet, og skal afspejle digterens sjæleliv, hans drømme og selvforståelse. I foråret 2009 vil museet åbne en særudstilling med et fint udvalg af skulpturer af H.C. Andersen Det igangværende arbejde med en netbaseret samlet, tilgængelig og anvendelig H.C. Andersenbrevbase påregnes offentliggjort i nær fremtid. Det mangeårige arbejde er resultat af et samarbejde mellem museet og H.C. Andersen Centret/SDU. Tilknyttet den netbaserede H.C. Andersen-brevbase arbejdes på realiseringen af en person-database, der rummer mangeartede informationer om personer, der stod i relation til eventyrdigteren. Persondatabasen skal sammenkøres med brevdatabasen samt andre eksisterende og påtænkte kulturhistoriske databaser og på sigt også på tværs af de faglige enheder i museet. Med publikationen af Anne Marie Carl-Nielsen-registranten i 2008/2009 vil arbejdet på et monografisk og biografisk bogværk om billedhuggeren igangsættes. Dette arbejde vil foruden sin realisering i bogform, i andet tilsnit realiseres som et website, hvor man med egen kombinatorik frit kan søge og indhente informationer om Anne Marie Carl-Nielsens kunstneriske produktion, produktionsproces og virke. Overførelse af Carl Nielsen Museets maskinskrevne samlingsprotokol til elektronisk database. Siden 2006 har denne samlingstekniske modernisering været prioriteret højt, og arbejdet prioriteres tilsvarende i de kommende år. Arbejdet med digitaliseringen af Carl Nielsen Museets portrætsamling bl.a. med henblik på et website i samme manér som den tilsvarende på H.C. Andersen-sitet fortsætter

20 Arbejdsplan Afkodning af H.C. Andersens skærmbræt, bestemmelse af de afbildede personer og lokaliteter, samt bestemmelse af hvorfra billedmaterialet stammer. Projektet vil præsenteres som web-sted på Andersen-sitet. Arbejdet hænger yderligere sammen med persondatabasen. Scanning af H.C. Andersen illustrationer, både de selvstændige og de, der fulgte med de illustrerede bogudgaver. Herigennem åbenbares en illustrationshistorie, der tog sin begyndelse i Tekstkritisk transskription af manuskriptet til H.C. Andersens selvbiografi med det formål at offentliggøre de passager, digteren ikke lod trykke. Museet har allerede Mit Livs Eventyr på hjemmesiden, dog uden transskriptionerne, hvilket må siges at være en slem mangel. Opprioritering af særudstillinger i H.C. Andersens Hus. Der vil i de kommende år blive satset på e-ressourcerne med henblik på at udnytte de særlige edukative muligheder, der ligger inden for dette regi, målrettet til eksempelvis læreanstalter på tværs af nationale grænser, hvor muligheden for samarbejde online er gunstig. Således opereres med muligheden for at installere - et H.C. Andersen museum i et virtuelt rum, hvor grænserne for et museumsbesøg i gængs forstand overskrides i kraft af de særlige fiktive naturlove, der hersker i den virtuelle verden en verden litteraturen i forvejen befinder sig i, - et H.C. Andersens Hus i Google Earth, hvor det faktiske museum kan beses i et virtuelt 3D-rum, - og sammenkøre de stadigt udviklede normale databaser til H.C. Andersen Hus website således, at man kan bevæge sig frit fra den ene videnskategori til de andre og således surfe i Andersens Univers. Dette arbejde udføres inden for rammerne af MASKOT-samarbejdet. I årene op til 150-året for Carl Nielsens fødsel, 2015, arbejdes på flere områder med det mål at styrke kendskabet til og interessen for den danske komponist. Centralt i denne bestræbelse er planen om at skabe et nyt Carl Nielsen Museum, der ikke skal forstås som en autonom institution, men snarere som et væsentligt delelement i det Carl Nielsen Center, der med de udstukne linjer i lokalplanen for området omkring Odense Koncerthus står for at blive opbygget i den kommende årrække. Carl Nielsen Centeret kommer til at bestå af et nyt Musik- og Teaterhus, Odense Musikskole, Det Fynske Konservatorium, Odense Koncerthus, der huser Odense Symfoniorkester, samt Carl Nielsen Museet. I planarbejdet for visionen om et nyt Carl Nielsen Museum og dets kommende rolle, kommer de nye institutioner i koncerthusområdet i spil som nyttige såvel som nødvendige og relevante samarbejdspartnere. Således, som understreget og beskrevet i det publicerede Skitseprojekt til renovering af Carl Nielsen Museet [Odense Bys Museer, november 2006], er det visionen netop at udnytte de mange resurser, der med lokalplanen vil realiseres og koncentreres i området med det mål at skabe et museum, der kan benyttes både passivt og aktivt, et museum, der ikke alene informerer, men også aktiverer og inspirerer sine gæster ligesom det derudover kommer til at fungere som et musikalsk værested og informationscenter, et musikambulatorium. Allerede nu, i den indledende fase, hvor museet har fået en tiltrængt ansigtsløftning, er samarbejdet med Odense Symfoniorkester en realitet, idet museet og symfoniorkestret har etableret fælles billetsalg og butiksområde. Foruden det lokalt forankrede, tætte samarbejde påtænkes en væsentlig styrkelse af det nationale og internationale samarbejde med kulturinstitutioner med henblik på at opbygge et solidt og gedigent fundament, hvorfra en forstærket eksponering af Carl Nielsen kan udspringe. Dette bl.a. i form af en Carl Nielsen Festival, der ikke blot skal sættes i blomst ved jubilæumsåret 2015, men som gradvist opdyrkes som en naturlig fortsat tilbagevendende tradition i det musikkulturelle landskab med Carl Nielsen Centeret som det naturlige geografiske forankringspunkt. Udgangspunktet for en

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

1. Årsberetning 2. 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009. 3. Primære indsatser 16. 4. Personaleoversigt 35

1. Årsberetning 2. 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009. 3. Primære indsatser 16. 4. Personaleoversigt 35 Indhold 1. Årsberetning 2 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009 3. Primære indsatser 16 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling & kommunikation

Læs mere

1. Årsberetning 3. 2. Gennemførte projekter 14. 3. Primære indsatser 25. 4. Personaleoversigt 39. 5. Regnskab 42

1. Årsberetning 3. 2. Gennemførte projekter 14. 3. Primære indsatser 25. 4. Personaleoversigt 39. 5. Regnskab 42 INDHOLD 1. Årsberetning 3 2. Gennemførte projekter 14 3. Primære indsatser 25 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling Administration & personale Teknik Bevaring IT-udvikling 4.

Læs mere

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18 Museum Nordsjælland Vision 2020 og strategi 2015-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1. Museum Nordsjælland historik og udgangspunkt..... 3 1.2. Formål med strategi og vision..... 3 2. Grundantagelser..

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

RAPPORT FRA DET TVÆRMINISTERIELLE UDVALG OM DEN STATSLIGE POLITIK FOR DEN FASTE KULTURARV

RAPPORT FRA DET TVÆRMINISTERIELLE UDVALG OM DEN STATSLIGE POLITIK FOR DEN FASTE KULTURARV RAPPORT FRA DET TVÆRMINISTERIELLE UDVALG OM DEN STATSLIGE POLITIK FOR DEN FASTE KULTURARV September 2002 Kulturministeriet Rapport fra det tværministerielle udvalg om den statslige politik for den faste

Læs mere

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resumé 4 Indledning

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag....2 Opfølgning.....3 FAABORG MUSEUM FOR

Læs mere

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Arbejdsplan 2015-2018 for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Oversigt over de strategiske mål og delmål, som Fiskeri- og Søfartsmuseet under forudsætning af fornøden finansiering vil

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER. Teknisk Årsberetning 2014

ODENSE BYS MUSEER. Teknisk Årsberetning 2014 ODENSE BYS MUSEER Teknisk Årsberetning 2014 TEKNISK ÅRSBERETNING 2014 Indhold 1. Årsberetning... 2 2. Gennemførte projekter... 22 3. Regnskab... 65 4. Nøgletal... 71 4.1 Besøgstal... 71 4.2 Undervisning...

Læs mere

Nationalmuseets samlinger

Nationalmuseets samlinger Nationalmuseets samlinger 2001 Nationalmuseet September 2002 Indholdsfortegnelse: I 1. Nationalmuseets samlinger...4 1.1 Målsætning... 1.2 Ressourcer... 1.3 Organisering af arbejdet med Nationalmuseets

Læs mere

Beretning for 2012. Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen. Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm

Beretning for 2012. Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen. Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm Beretning for 2012 Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm MUSEUMSFORENINGEN og BESTYRELSEN Museumsforeningens medlemstal

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Virksomhedsregnskabet for 2001 er udformet i overensstemmelse med Vejledning i udarbejdelse af virksomhedsregnskaber, Finansministeriet januar

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Den arkæologiske kulturarv skal sikres

Den arkæologiske kulturarv skal sikres 25 Den arkæologiske kulturarv skal sikres - røster i debatten omkring spørgsmålet: hvordan? Af mag. art. Olfert Voss og stud. mag. Jette Rostock, Arkæologisk Forum Introduktion Målet er - og har altid

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003 Fonden for det byggede miljø Årsrapport 2003 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Hovedtal og sektorregnskab Forord Realdania - 2003 i korte træk 1 Beretning 2003 Baggrund og formål 5 Fondsvirksomheden

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Digital museumsformidling

Digital museumsformidling Digital museumsformidling - i brugerperspektiv Brugerne får hele tiden nye muligheder for at bidrage, dele og deltage i den digitale kultur. I takt med samfundets generelle digitalisering er der derfor

Læs mere

UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN

UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN Udredning om bevaring af kulturarven Kulturministeriet 2003 NORDISK MILJØMÆRKNING Rapport om udredning om kulturarven Udvalget er nedsat af : Kulturministeriet Nybrogade

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere