ODENSE BYS MUSEER 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODENSE BYS MUSEER 2009"

Transkript

1 ODENSE BYS MUSEER 2009 ÅRSPLAN Mål og arbejdsplan 2009 samt oversigt

2 1. Forord 2 2. Odense Bys Museers målsætning og mission 4 3. Organisationsplan 6 4. Planarbejde Rammer for Årsplan Faglige enheder 10 Arkæologi Historisk tid H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunsthistorie 7. Indsamling 23 Indsamlingspolitikpolitik Aktiviteter, samlinger og arkiver 8. Forskning og udviklingsarbejde 33 Aktiviteter - forskning Aktiviteter - Udviklingsarbejde Aktiviteter - international aktivitet 9. Formidling og kommunikation 46 Formidling Aktiviteter - publikationer Aktiviteter - arrangementer Aktiviteter - udstilling Aktiviteter - tidsmaskinen Aktiviteter - undervisning Kommunikation 10. Driftsafdeling 72 Administration og personale Aktiviteter, administration og personale Teknik Aktiviteter - bygninger og inventar Bevaring Aktiviteter - bevaring IT Aktiviteter -IT 11. Budget Personaleoversigt Åbningstider og priser

3 1. Forord Årsplanen er det samlende element ud fra hvilket, udvikling og drift af Odense Bys Museer foregår. Planen består af nærværende publikation og en aktivitetsdatabase, hvori de enkelte opgaver er detaljeret beskrevet, og hvori der findes oplysninger om tidsplan, arbejdskraft, økonomiske ressourcer, tekst til informationskalendere m.m. Årsplanen er et rullende værktøj, hvis produktion fremgår af Årshjulet. Årsplanen beskriver både de lange sigtelinier og de meget konkrete aktiviteter og opgaver, som skal udføres i det kommende år. Grundlaget for udarbejdelsen af Årsplanen omfatter flere elementer: Museumsloven, Odense Bys Museers vedtægter, Odense Kommunes budget, strategikort for By- og Kulturforvaltningen, udviklingsinitiativer opstillet af Kulturministeriet og Kulturarvsstyrelsen for museumsområdet samt Odense Bys Museers mission og vision. Det konkrete års planarbejde indledes med, at der på ovennævnte grundlag opstilles en række fokusområder for det eller de kommende år, ofte kombineret med mere konkrete rekvisitioner for udførelse af bestemte opgaver. Herefter samles aktivitets- og projektforslag fra enheder og funktioner, og på dette grundlag udvælges og prioriteres med afsæt i mål samt økonomiske og praktiske muligheder. Årsplanlægning i denne form har nu med løbende justeringer været anvendt gennem de sidste mere end ti år. Kravet om en systematisk planlægning fremgår såvel af museumsloven som af Odense -2-

4 Bys Museers vedtægter, hvori netop årsplanen som bestyrelsens beslutningsgrundlag for det følgende års drift fremgår. Som et overordnet supplement til de formelle rammer for planlægningen har Odense Bys Museer for et par år siden opstillet fire innovative mål, der skal sikre nyudvikling, brugerorientering og opdyrkning af nye samarbejdsformer nationalt og internationalt. De fire områder har fået overskrifterne: 1) Vidensproduktion fra data til viden, 2) Vidensportalen den ultimative anvendelse af digitale og interaktive muligheder, 3) Unik formidling/oplevelse i udstilling og rundt i byen og på landet og 4) Kulturarven i fremtiden forvaltning baseret på stor offentlig forståelse og indsigt. De fire områder bliver ikke alle sat i værk i samme omfang og på samme tid, men udvikles i takt med muligheder for såvel nye samarbejdsformer som udviklingsmidler fra store centrale puljer og fonde. De innovative satsninger falder naturligvis inden for Odense Bys Museers mål og mission, men således at de i samspil med andre aktører også går uden for den traditionelle museumsdrift. Netop i denne form for nyudvikling, blanding af fagligheder og interaktion mellem mange forskellige samarbejdspartnere ser Odense Bys Museer fremtidens muligheder for at bryde den traditionelle museumsramme og udforske og formidle kunst- og kulturhistorien på nye og for brugerne langt mere givende måder. Flere samarbejdsnetværk er sat i værk med universitet, biblioteker, arkiver, museer og andre institutioner rundt i landet og er ved at blive udvidet også til udlandet. Det er håbet, at de innovative satsninger kan bringe realiseringen af Odense Bys Museers mission at bevare og give adgang til kulturarven, at fortælle historien bag nutiden, og at sætte tid og sted, ting og tanke i perspektiv et betydeligt skridt fremad. Trods den aktuelle globale finanskrises mørke skyer, tegner udviklingen for Odense Bys Museer sig alligevel ret positiv i På tegnebrættet er udbygningen af Møntergården til et nyt historisk museum i Odense, en ny stor middelalder- og renæssanceudstilling vil stå klar næste sommer, på kulturnatten i september åbner Dronningen udstillingen De Vilde Svaner i H.C. Andersens Hus, den interaktive webportal Historisk Atlas Syddanmark får et markant løft indholdsmæssigt og teknisk, en ny generation af Odense Bys Museers website lanceres og store undersøgelsesopgaver venter forude, eksempelvis arkæologiske og historiske undersøgelser forud for de omfattende ændringer af Odense Bymidte. De minutiøse udgravninger af to store langdysser ved Ibjerg vil fortsætte og arbejdet med en systematisk bearbejdning af kunstsamlingen med henblik på publikation, digital præsentation og nyophængninger vil blive sat i værk. Om disse og mange flere ting kan læses i den følgende arbejdsplan. Vi ser frem til endnu et spændende og udfordrende museumsår! November 2008 Torben Grøngaard Jeppesen - 3 -

5 2. Odense Bys Museers målsætning og mission Uddrag fra Odense Bys Museers vedtægter: Odense Bys Museer er statsanerkendt efter museumslovens 16 og dækker såvel kulturhistorie som kunsthistorie. Formål Odense Bys Museer skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sine ansvarsområder virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu, og billedkunstens historie og aktuelle udtryk samt dens æstetiske og erkendelsesmæssige dimensioner. Odense Bys Museer skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museernes egen forskning som anden forskning baseret på museernes samlinger. Ansvarsområder Odense Bys Museers ansvarsområder omfatter arkæologi, historisk tid, kunsthistorie, digteren H.C. Andersen og komponisten Carl Nielsen. Arkæologi Fyns historie fra ældre stenalder til og med vikingetiden, samt den arkæologiske del vedr. middelalder og nyere tid. Odense Bys Museer har siden oprettelsen i 1860 indsamlet og registreret genstande og oplysninger om fortidsminder i hele det fynske område. Det landsdelsdækkende perspektiv og overblik over det arkæologiske materiale fastholdes i samspil med øvrige museer på Fyn. For så vidt angår undersøgelser udført i forskningsmæssig sammenhæng udgør det fynske område Odense Bys Museers arbejdsmark. Odense Bys Museer varetager jf. uddelegering fra Kulturarvsstyrelsen det antikvariske arbejde i følgende fynske kommuner: Assens, Middelfart, Nordfyn, Odense, Nyborg og Faaborg-Midtfyn. Historie Odense bys og Fyns topografi og historie fra middelalder til nutiden. Odense Bys Museer har med oprettelsen af først Fyns Folkemuseum (1910) og senere Den Fynske Landsby og Møntergården (1940 erne) sikret et landsdelsperspektiv i indsamling, udforskning og formidling. Efter oprettelse af professionelt bemandede købstadsmuseer varetager Odense Bys Museer ansvaret for: Fyns bygningshistorie Fyns landskabs- og bebyggelseshistorie Fyns landbrugshistorie Odense Bys Museer varetager det lovpligtige antikvariske arbejde for nyere tid inden for Nordfyns og Odense kommuner. Odense Bys Museer varetager efter delegation fra Kulturarvsstyrelsen tilsyn med fredede fortidsminder, stendiger m.m. inden for det fynske område. Kunsthistorie Hovedlinier i dansk kunst fra 1750 og fremefter. Speciel vægt lægges på dansk konkret og konstruktiv kunst. Odense Bys Museer har siden oprettelsen af kunstsamlingen i 1880 erne sikret en - 4 -

6 repræsentativ samling af kunst fra landsdelen. Indsamlings- og satsningspolitikken afstemmes med de øvrige danske kunstmuseer. H.C. Andersen og Carl Nielsen Digteren H.C. Andersens liv og værk samt dennes betydning op gennem tiderne nationalt og internationalt. Opbygningen af samlingen tog sin begyndelse i Komponisten Carl Nielsen og dennes hustru, billedhugger Anne Marie Carl-Nielsens liv og værk. Herudover dokumenteres og formidles Carl Nielsens og hustruens betydning nationalt og internationalt frem til i dag. Samlingernes start grundlagdes i 1950 erne og er senere forøget gennem store donationer, senest i Odense Bys Museer fungerer via arkiv og bibliotek som nationalt/internationalt dokumentationscenter for H.C. Andersen og Carl Nielsen, og via udstillinger, udlån, IT, publikationer med mere som aktiv formidler internationalt. Odense Bys Museers mission (organisationens egen opfattelse af eksistensberettigelse) Odense Bys Museer skaber indsigt i kunst- og kulturhistorien - vi bevarer kulturarven - vi giver adgang til kulturarven - vi fortæller historien bag nutiden - vi sætter tid, sted, ting og tanke i perspektiv Din historie er vores historie - 5 -

7 3. Organisationsplan -6-

8 4. Planarbejde jan. Afsluttende behandling af Highlights-Årsberetning 2008 Teknisk Årsberetning 2008 iværksættes 6. feb. Temadrøftelse af hovedsatsninger og rammer for Årsplan 2010 ( ) (Evt. som del af halvdagsseminar om generel udvikling af OBM) 13. marts Afsluttende behandling af teknisk Årsberetning 2008 Fastlæggelse af hovedsatsninger og rammer for Årsplan maj Status for politikker Fastlæggelse af nye politikområder, som skal indarbejdes i Årsplan 2010 ( ) 12. juni Fremlæggelse og drøftelse af indsendte forslag til Årsplan 2010 Status for realiseringen af Årsplan aug. Gennemgang af det samlede planmateriale med henblik på foreløbig godkendelse (evt. afvisning) af de enkelte aktiviteter 25. sept. Endelig godkendelse af projekter og aktiviteter til afvikling i oktober Afsluttende behandling af Årsplan 2010 Nedsættelse af eventuelle projektgrupper i forbindelse med projekter etableret som konsekvens af Årsplan nov. Iværksættelse af bidrag til Highlights-Årsberetning 2009 Status for realisering af Årsplan

9 5. Rammer for Årsplan Odense Bys Museers Vision 2015 (forestilling om fremtiden) I formidles kunst og kulturarven aktivt i det offentlige rum i by og på land - er viden, data og samlinger tilgængeliggjort på vidensportaler (atlas, univers m.m.) - er et samlet hovedmuseum skabt på Møntergården - er grunden til et udvidet eller nyt kunstmuseum lagt - er museernes attraktive og levende formidling sat i sammenhæng med det offentlige rum og webformidling - sker forskning, vidensproduktion og formidling primært i nationale og internationale samarbejder og netværk - fejres 150-året for Carl Nielsens fødsel nationalt og internationalt med udgangspunkt i Odense Allerede om få år vil forståelsen for Historien bag nutiden tid, sted, ting og tanke i perspektiv være forbundet med Odense Bys Museer uanset om man besøger museerne, færdes i by og på land eller går på opdagelse på internettet. Fokusområder 2009 ( ) Beskriver flerårige hovedsatsninger, som omfatter udvikling af hele eller store dele af Odense Bys Museer i væsentligt omfang Udbygning af Møntergården som nyt historisk museum (hovedmuseum) Formidling af de arkæologiske samlinger i e-museet Særudstillingen De Vilde Svaner og nye udstillingselementer i H.C. Andersens Hus Udforskning og formidling af byudvikling og byomdannelse i Odense bymidte (Down Townprojekt i samarbejde med Syddansk Universitet, Statens Arkiver og Odense Stadsarkiv) Fortsat udvikling af Historisk Atlas Syddanmark (vidensportal i samarbejde med en række ABM-institutioner i regionen) Historiske og litterære universer (IT-teknologisk i samarbejde med Syddansk Universitet og Statens Arkiver) - 8 -

10 Formidling af fortidsminder og bygningskultur (i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen, kommuner m.fl.) Optakt til Carl Nielsen 2015 (i samarbejde med Odense Symfoniorkester m.fl.) Nationale og internationale samarbejder og netværk Udvikling af Kunstmuseet Planlægning af Odense Bys Museers 150 års jubilæum i 2010 Konkrete rekvisitioner for 2009 Oplister særlige rekvisitioner ud over normal drift, som ønskes fremmet enten i form af særlige indsatser som er forankret i Odense Bys Museer eller i nationale/regionale temaer/satsninger. Gennemgang af historiske samlinger: o Fra 2007 og de følgende år gennemføres en gennemgang af genstandssamlingen med henblik på kvalitetsvurdering, herunder mulig udskillelse af dele heraf o Historisk undersøgelse af bygningsmiljøerne i Den Fynske Landsby med henblik på fastlæggelse af formidlingsramme Supplering og udbygning af samlingspolitikken Udarbejdelse af målsætning/vision for de kommende 5/10 år for formidlingssteder og former: H.C. Andersens Hus, Den Fynske Landsby, Fyns Kunstmuseum, formidling på internettet og formidling i kulturlandskabet - 9 -

11 6. Faglige enheder Arkæologi Historisk tid H.C. Andersen og Carl Nielsen Kunsthistorie

12 Arkæologi Fagområde Rent fagligt dækkes fra et arkæologisk udgangspunkt perioden ældste stenalder til og med middelalderen samt i mindre grad arkæologisk aktivitet relateret til renæssance og historisk tid. For så vidt angår arbejdsmark, bemanding, omsætning og udgravningsaktivitet er den arkæologiske enhed ved Odense Bys Museer blandt de 3-5 største arkæologiske museer i Danmark. Den arkæologiske enhed er bemandet med såvel forhistoriske arkæologer som middelalderarkæologer. Hertil kommer en landmåler, tekniske assistenter samt museums- og kontorassistenter. Ansvarsområder Den arkæologiske enhed arbejder med afsæt i museumslovens kapitel 8 og agerer på vegne af Kulturarvsstyrelsen indenfor et nærmere fastlagt ansvarsområde. Odense Bys Museer har således det arkæologiske ansvar i de seks fynske kommuner Odense, Nyborg, Fåborg-Midtfyn, Assens, Nordfyn og Middelfart. Herudover varetager Odense Bys Museer tilsynet med de fredede fortidsminder i hele det fynske område. Organisering Den arkæologiske enhed ved Odense Bys Museer består af 19 faste medarbejdere: 10 museumsinspektører, fem arkæologer, en landmålingstekniker, en museumsassistent og to kontorassistenter. Den daglige ledelse varetages af en overinspektør. Sagsbehandling, administration og tilrettelæggelse af udgravningsaktiviteterne varetages af fem museumsinspektører med særligt ansvarsområde. Herudover er der tilknyttet fem?? fastansatte museumsinspektører, fem?? faste arkæologer samt arkæologer i projektforankret ansættelse. Undersøgelsesvirksomhed Det arkæologiske aktivitetsniveau afledt af det lovpligtige planarbejde - i daglig tale blot "planarbejdet" - er en i princippet ukendt størrelse. I det omfang det lader sig gøre, indgår den arkæologiske enhed på et så tidligt tidspunkt som muligt i sagsbehandlingen for at sikre så optimale arbejdsog planlægningsvilkår for såvel bygherre som enheden. Forskning Selvvalgte forskningsrelaterede arkæologiske udgravninger gennemføres i et mindre omfang og ofte med planarbejdet som en udløsende faktor. I det omfang feltarkæologisk aktivitet kan relateres til forskningsprojekter, er det ambitionen at styrke og udbygge denne del af den arkæologiske enheds virksomhed. Mindre og af planarbejdet afledte forskningsprojekter og -resultater er løbende en del af den arkæologiske enheds højt prioriterede aktiviteter. Særlige satsninger i 2009 Færdiggørelse af kulturhistorisk udstilling dækkende middelalder og renæssance på Møntergården med forventet åbning sommeren Fortsat Udvikling af innovativ formidling af de fredede fortidsminder. Dette arbejde foretages i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, bl.a. Kulturarvsstyrelsen, Syddansk Universitet og Faaborg Kulturhistoriske Museer. Fortsat deltagelse i udviklingen af MUD Museernes Udgravnings Database den landsdækkende videreudvikling af Odense Bys Museers program, ArkData. Formidling af Odenses historie i det offentlige rum med bl.a. iværksættelse af projekt centreret omkring Sortebrødre og Gråbrødre Torv. Færdiggørelse og publikation af monografi omhandlende Brudager-gravpladsen. Opstart af bearbejdning de seneste forskningsbaserede udgravninger på Danmarks største jernaldergravplads, Møllegårdsmarken med henblik på publikation

13 Fortsat arbejde med publikations-projektet Gudme-Lundeborg The Roman Connection. Færdiggørelse og publikation af monografien Kildehuse II. Gravpladser fra yngre bronzealder og vikingetid i Tietgenbyen. Opstart af et tredelt publikationsprojekt vedr. bebyggelseshistorien for Fyn i jernalder, vikingetid og ældre middelalder (perioden ca. 500 f.kr e.kr.). Færdiggørelse af registrering, digitalisering og nedpakning af Det åbne magasin på Hollufgård. Arbejdsplan Forsknings-/publikationsprojektet En analyse af Brudager Mark en romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn (ID 2434) afsluttes med tværvidenskabelig monografi i første halvdel af Forsknings-/publikationsprojektet Kildehuse II. Gravpladser fra yngre bronzealder og vikingetid (ID 2590) afsluttes med tværvidenskabelig monografi i første halvdel af Magnetisk kortlægning af kogegruberækker fra yngre bronzealder, Ahornvænget, Søndersø (ID 2344). Videnskabelig publikation/forskning i artikelform baseret på et naturvidenskabeligt og arkæologisk forskningsprojekt i samarbejde med Dr. Tatyana Smekalova, Sankt Petersborg Universitet, Fysisk Institut. Quantum Phenomena Department samt fhv. museumsinspektør ved Nationalmuseet, Olfert Voss (ID1928). Fortsat arbejde med forsknings-/publikationsprojektet Gudme-Lundeborg The Roman Connection (ID 933). Forprojekt mhp. publikation af jernaldergravpladsen Møllegårdsmarken (ID ). Opstart af forprojekt tredelt forsknings-/publikationsprojektet vedr. bebyggelseshistorien for Fyn i jernalder, vikingetid og ældre middelalder (perioden ca. 500 f.kr e.kr.) (ID 3029). Forsknings-/publikationsprojektet Huset, gården og landsbyen i førromersk og ældre romersk jernalder (ID 2778) opstartet i 2008 og afsluttes med tværvidenskabelig monografi i anden halvdel af Opstart af forsknings-/publikationsprojektet Nye træk af bebyggelsen i yngre romersk og germansk jernalder (ID 2598). Våben mellem grave. Fynske våbendeponeringer fra romersk jernalder. Videnskabelig publikation/forskning (ID2313). Svendborg-motorvejen - afrapportering. To publikationer (ID2072). Fortsat udgravning af to parallelt beliggende og næsten 100 meter lange langdysser (gravmonumenter fra yngre stenalder ca f. Kr.) ved Ibjerg (ID2828). Et kornlager fra jernalderens Hjulby. Videnskabelig publikation/forskning i artikelform baseret på et naturvidenskabeligt og arkæologisk forskningsprojekt i samarbejde med Moesgård Museum (ID2333)

14 Færdiggørelse af registrering, digitalisering og nedpakning af Det åbne magasin på Hollufgård (ID1941) Opstart af forsknings-/publikationsprojekt vedr. vikingetids-gravpladsen Galgedil (ID 2799). Forsknings-/publikationsprojektet Gudme-Lundeborg The Roman Connection (ID 933) afsluttes med monografi første halvdel af Fortsat arbejde med forprojekt mhp. publikation af jernaldergravpladsen Møllegårdsmarken (ID ). Forsknings-/publikationsprojektet Nye træk af bebyggelsen i yngre romersk og germansk jernalder (ID 2598) afsluttes med tværvidenskabelig monografi medio Opstart af forsknings-/publikationsprojektet Landbebyggelsen på Fyn i vikingetid og ældre middelalder (ID 2597). Afrapportering vedr. to parallelt beliggende og næsten 100 meter lange langdysser (gravmonumenter fra yngre stenalder ca f. Kr.) ved Ibjerg (ID2828) Forsknings-/publikationsprojektet vedr. vikingetids-gravpladsen Galgedil (ID 2799) afsluttes med tværvidenskabelig monografi i første halvdel af Forsknings-/publikationsprojektet Landbebyggelsen på Fyn i vikingetid og ældre middelalder (ID 2597) afsluttes med tværvidenskabelig monografi i første halvdel af Bearbejdning af materialet fra to af Danmarks længste dysser, Ibjerg-dysserne (undersøgt i ) mhp. publikation (ID 2828). Historisk tid Generelle forhold Historisk tid beskæftiger sig med kulturhistoriske problemstillinger i perioden fra oldtidens slutning til nutiden. Arbejdet foregår i nært samarbejde med museets øvrige fagområder, herunder i særlig grad det arkæologiske. Historisk tids virkefelt ligger inden for hovedtemaet Fyns topografi og historie med særlig vægt på følgende områder: Odense bys topografi og historie Fyns landbrugs- og bygningshistorie Fyns landskabs- og bebyggelseshistorie Fra tid til anden, særlig i de senere år har enhedens medarbejdere også beskæftiget sig med overregionale og nationale problemstillinger, når det var sagligt berettiget

15 Kulturarvsforvaltning Det bygningsmæssige område udvikler sig meget. Museumsloven kræver museernes medvirken i byggesags- og planlægningsarbejde, og Historisk tid tager i større og større omfang del i den offentlige forvaltning og søger herigennem at få indblik i og indflydelse på sagerne så tidligt, at væsentlige bevaringsinteresser respekteres. Historisk tid er særligt forpligtet med hensyn til kulturarvsforvaltningen i Odense og Nordfyns Kommuner. I er deltagelse i udarbejdelsen af en ny kommuneplan mm. en stor opgave. I 2009 vil formidling af bevaringsværdige bygninger mm. i på internettet blive en stor opgave. Opgaver med videre perspektiv I de senere år har Historisk tid valgt at påtage sig opgaver som tilsigter landsdækkende overblik. Indtil videre inden for den nyere og nyeste historie. Odense og Fyns historie ses i såvel et nationalt som internationalt perspektiv, og der lægges vægt på samarbejdet med fynske og andre museer samt med forsknings-institutioner i ind- og udland. Der lægges vægt på, at medarbejderne tager del i såvel den faglige som offentlige debat, for så vidt angår arbejdsområderne. Historisk tid bestræber sig på at udvide samlinger, arkiver og bogbestand i henhold til de faglige målsætninger, således at man til enhver tid kan tilgodese de forsknings- og formidlingsmæssige fordringer. Indsatsen formidles til offentligheden gennem internettet, udstillinger, publikationer, foredrag og byvandringer. I 2009 vil der ske en internetformidling af Odense Bys Museers mønt- og medaljesamling, som er landets næst vigtigste. Der foretages løbende indsamling og erhvervelser på baggrund af en vurdering af de pågældende genstandes relevans i forhold samlingsmæssige behov. De væsentligste samlinger knytter sig til landbygningsmuseet Den Fynske Landsby og bymuseet Møntergården. Hertil kommer en stor samling ældre fotografier, mønter og medaljer. Forskningsopgaver fylder en del for Historisk tid. I 2009 vil én medarbejder være fuldtidsbeskæftiget på et ph.d. projekt om byhistorie, én medarbejder til danske industrimiljøer mm, samt tilsammen ca. yderligere et årsværk vedrørende fynske gartnere og forskellige mindre projekter. Hovedopgaver 2009 Udvikling i Den Fynske Landsby. Herunder tilpasning af Den Fynske Landsbys interiører til konceptet En landsby fra H. C. Andersens tid Levende Historie og arrangementer i Den Fynske Landsby Etablering af permanent udstilling om Odense i middelalder og renæssance i Møntergården Tilpasning af den bygningskulturelle forvaltningsindsats ikke mindst i lyset af kommunalreformen Øget fokus på industrihistoriske problemstillinger. Herunder arbejdet med et bogværk om Danmarks Industrielle Miljøer Kulturarvsforvaltning. Herunder ikke mindst kommuneplanlægning Betjening af det omgivende samfund, repræsenteret ved talrige henvendelser. Servicering af skoler ved besøg i Den Fynske Landsby Odense Bys Museers biblioteket i Møntergården Det danske gartnerierhverv forskningsprojekt med Fyn som caseområde Ph. d.- projekt om byhistorie Udvikling af Møntergårdskomplekset til hovedmuseum

16 Fortidsmindetilsyn Sten- og jorddigersager Historisk atlas Syddanmark Odense Bys Museers hjemmeside Nyere tids arkæologi i Norden og Storbritannien, Internationalt seminar i september 2009 Samlinger 2009 Indsamling særligt vedrørende industrialiseringsperioden i Odense og vedrørende Den Fynske Region (ID 1295) Indsamlingspolitikker fortsat (ID 1295) Revision af historiske genstandssamlinger (ID 2444) Scanning af fotografier af genstandssamlingen ( enheder) Digital registrering og webformidling af mønt- og medaljesamlingen (ID 1663) Forskning 2009 Studier i Odense Svendborg motorvej (ID 1600) Publikation vedrørende Lille Pederstrup (ID 1597) Forskning i forbindelse med Danmarks Industrielle Miljøer (ID 2235) Det danske gartnerierhverv med Fyn som caseområde (ID 2446) Ph.d. projekt om byshistorie Undersøgelse af de danske teknikas historie Publikationer 2009 Artikler i Fynske Minder Diverse mindre artikler Danmarks industrielle miljøer, bog (ID 2487) Bog om Den Fynske Landsbys haver Bog om motorvejen Odense - Svendborg Udstillinger/anden formidling 2009 Diverse tiltag i Den Fynske Landsby: skiltning ved husene, ændring af interiører i husene, (se ovenfor ID 2191) Odense i middelalder og renæssance (ID 1501) Præmiering af bygninger i Odense Fynske fortidsminder på nettet Forsat arbejde med formidling af bygningskultur på nettet International aktivitet 2009 Nyere tids arkæologi i Norden og Storbritannien, Internationalt seminar i september 2009 Arrangementer 2009 Levende Historie (og arrangementer) i Den Fynske Landsby Skumringsture i Den Fynske Landsby Byvandringer i Odense Kulturnat

17 Historiens dag 2009 Bygningskulturens dag Arkitekturens dag IT 2009 Odensebilleder på nettet (fortsat)(id 916) Arbejde med Odense Bys Museers og Historisk tids web-design og indhold. Edb-registrering af Mønt- og medaljesamlingen samt arkiverne (ID 1663 m.m.) Historisk Atlas Fyn Syddanmark Yderligere udvikling af kulturarvsforvaltningen. Herunder sikring af data i tilpassede datamiljøer. Fynske fortidsminder på nettet Forsat arbejde med formidling af bygningskultur på nettet Repræsentation 2009 Repræsentation i Landbrugspuljen Repræsentation i Håndværks- og Industripuljen Repræsentation i Havepuljen Repræsentation i Byhistorisk Udvalg for Odense Deltagelse i relevant plan- og forvaltningsarbejde for Odense og Nordfyns Kommuner og på regionalt niveau. Deltagelse i Nyere tids Netværk under organisationen Danske Museer Repræsentation i Dragt og tekstilpuljen Repræsentation i Dansk Komité for Byhistorie Koordination vedr. Museernes faglige møde på Fuglsø Deltagelse i Det Fynske ABM-samarbejde. Formand for kulturmiljørådet Medlemskab af Det Særlige Bygningssyn Medlemskab, næstformand, i Følgegruppen for Nyere Tids Kulturhistorie, Kulturarvsstyrelsen Udvikling 2009 Plan for sikring af bevaringsværdige ejendomme og helheder i Odense, i samarbejde med Teknikog Miljøforvaltningen Nyere tid, arkæologi og forvaltning. Om Historisk tid i fremtiden, (ID 2445) Plan09, Projektgruppe om udvikling af mellemformsplaner Projektgruppe om udvikling af Kongens Have i Odense Hovedopgaver Udvikling af Den Fynske Landsby. Tilpasning af interiører til konceptet En landsby fra H. C. Andersens tid (ID 2191). Desuden etablering af teglværksmiljø (ID 1596 ) samt diverse redskabsudstillinger (ID ) m.m. Udvikling af Levende Historie i Den Fynske Landsby Etablering af byhistoriske udstillinger i Møntergården (ID ) Henvendelser fra offentligheden Kulturarvsforvaltning Udvikling af den industrihistoriske indsats. Udvikling af den bygningshistoriske indsats Udvikling af den landskabshitoriske indsats Fortsat udbygning af Historisk Atlas

18 Gennemgang af historiske samlinger og opfølgning på den digitale registrering (bl.a. skanning af billeder) Gennemførelse af EU-projekt Levende historie i samarbejde med danske og Nordtyske partnere Samlinger Registrering og tilgængeliggørelse. Indsamling særligt vedrørende industrialiseringsperioden i Odense og vedrørende Den Fynske Region (ID 1295) Skanning af genstandsfotos til genstandsdatabasen Bymusen Forskning Historisk Atlas Demografisk udvikling på Fyn fra 1800-tallet til i dag. (ID 2158) Fortsættelse af projekt om gartnerierhvervet Fortsættelse af Ph.d. projekt om byhistorie Undersøgelse af fynske arkitekter og bygmestre Publikationer Udstilling og formidling Udvikling af Levende Historie i Den Fynske Landsby (ID 2127) Etablering af byhistoriske udstillinger i Møntergården (ID ) Diverse tiltag i Den Fynske Landsby. Fx redskabsudstillinger (ID ) Etablering af hørovn i Den Fynske Landsby (ID 1506) Reetablering af hestegange i Den Fynske Landsby (ID 1595) International aktivitet Gennemførelse af EU-projekt Levende historie i samarbejde med danske og nordtyske partnere (Interreg IVA) Arrangementer Levende Historie i Den Fynske Landsby (ID ) Arrangementer, skumringsture og byvandringer på niveau med sæson 2009 IT Fortsat udvikling af web-fladen for Historisk tid Arbejde med billedsamlingen, indscanning af billeder og tilgængeliggørelse på internettet Tilgængeliggørelse af genstands- og arkivoplysninger m.v. på internettet Udvikling Udviklingsarbejde vedrørende Den Fynske Landsby Udvikling vedrørende hovedområderne industrikultur og bygningskultur Deltagelse i relevant udviklingsarbejde vedr. formidling og forskning i Odense Bys Museer

19 H.C. Andersen og Carl Nielsen Fag- og ansvarsområde Enheden har ansvar for indsamling, registrering, forskning og formidling, hvad angår digteren H.C. Andersens, komponisten Carl Nielsens samt dennes hustru, billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsens, liv og værk. Enheden fungerer i vid udstrækning som dokumentationscenter for disse kunstnere og har til mål at udbrede kendskabet til kunstnerne og den kulturhistorie, de er repræsentanter for. Dette sker via en todelt virksomhed: Gennem studier og systematisk grundforskning samt gennem bred formidling og udstillingsvirksomhed. Organisering Enheden dækker fagligt museerne H.C. Andersens Hus, H.C. Andersens Barndomshjem, Carl Nielsen Museet og Carl Nielsens Barndomshjem. Til enheden er der knyttet fem personer: Tre museumsinspektører, heraf én overinspektør, der varetager den daglige ledelse, og to museumsassistenter. Særlige satsninger i 2009 H.M. Dronningens decoupager til eventyret De vilde Svaner, som i 2009 vil benyttes til filmatisering af eventyret, vil museet have fornøjelsen af at udstille tillige med H.M. Dronningens designede kostumer, som bliver båret af skuespillerne til filmatiseringen. Der sigtes efter at åbne udstillingen på kulturnatten med tilstedeværelse af H.M. Dronningen, hvor også filmen vil få premiere hhv. i museet og på storskærm i Lotzes Have uden for museet. Der arbejdes på en semipermanent udstilling i H.C. Andersens Hus, placeret i udstillingsrummet Kunsten. Den nye udstilling, som påtænkes opstillet primo 2010, bliver betitlet Sindet, og skal afspejle digterens sjæleliv, hans drømme og selvforståelse. I foråret 2009 vil museet åbne en særudstilling med et fint udvalg af skulpturer af H.C. Andersen Det igangværende arbejde med en netbaseret samlet, tilgængelig og anvendelig H.C. Andersenbrevbase påregnes offentliggjort i nær fremtid. Det mangeårige arbejde er resultat af et samarbejde mellem museet og H.C. Andersen Centret/SDU. Tilknyttet den netbaserede H.C. Andersen-brevbase arbejdes på realiseringen af en person-database, der rummer mangeartede informationer om personer, der stod i relation til eventyrdigteren. Persondatabasen skal sammenkøres med brevdatabasen samt andre eksisterende og påtænkte kulturhistoriske databaser og på sigt også på tværs af de faglige enheder i museet. Med publikationen af Anne Marie Carl-Nielsen-registranten i 2008/2009 vil arbejdet på et monografisk og biografisk bogværk om billedhuggeren igangsættes. Dette arbejde vil foruden sin realisering i bogform, i andet tilsnit realiseres som et website, hvor man med egen kombinatorik frit kan søge og indhente informationer om Anne Marie Carl-Nielsens kunstneriske produktion, produktionsproces og virke. Overførelse af Carl Nielsen Museets maskinskrevne samlingsprotokol til elektronisk database. Siden 2006 har denne samlingstekniske modernisering været prioriteret højt, og arbejdet prioriteres tilsvarende i de kommende år. Arbejdet med digitaliseringen af Carl Nielsen Museets portrætsamling bl.a. med henblik på et website i samme manér som den tilsvarende på H.C. Andersen-sitet fortsætter

20 Arbejdsplan Afkodning af H.C. Andersens skærmbræt, bestemmelse af de afbildede personer og lokaliteter, samt bestemmelse af hvorfra billedmaterialet stammer. Projektet vil præsenteres som web-sted på Andersen-sitet. Arbejdet hænger yderligere sammen med persondatabasen. Scanning af H.C. Andersen illustrationer, både de selvstændige og de, der fulgte med de illustrerede bogudgaver. Herigennem åbenbares en illustrationshistorie, der tog sin begyndelse i Tekstkritisk transskription af manuskriptet til H.C. Andersens selvbiografi med det formål at offentliggøre de passager, digteren ikke lod trykke. Museet har allerede Mit Livs Eventyr på hjemmesiden, dog uden transskriptionerne, hvilket må siges at være en slem mangel. Opprioritering af særudstillinger i H.C. Andersens Hus. Der vil i de kommende år blive satset på e-ressourcerne med henblik på at udnytte de særlige edukative muligheder, der ligger inden for dette regi, målrettet til eksempelvis læreanstalter på tværs af nationale grænser, hvor muligheden for samarbejde online er gunstig. Således opereres med muligheden for at installere - et H.C. Andersen museum i et virtuelt rum, hvor grænserne for et museumsbesøg i gængs forstand overskrides i kraft af de særlige fiktive naturlove, der hersker i den virtuelle verden en verden litteraturen i forvejen befinder sig i, - et H.C. Andersens Hus i Google Earth, hvor det faktiske museum kan beses i et virtuelt 3D-rum, - og sammenkøre de stadigt udviklede normale databaser til H.C. Andersen Hus website således, at man kan bevæge sig frit fra den ene videnskategori til de andre og således surfe i Andersens Univers. Dette arbejde udføres inden for rammerne af MASKOT-samarbejdet. I årene op til 150-året for Carl Nielsens fødsel, 2015, arbejdes på flere områder med det mål at styrke kendskabet til og interessen for den danske komponist. Centralt i denne bestræbelse er planen om at skabe et nyt Carl Nielsen Museum, der ikke skal forstås som en autonom institution, men snarere som et væsentligt delelement i det Carl Nielsen Center, der med de udstukne linjer i lokalplanen for området omkring Odense Koncerthus står for at blive opbygget i den kommende årrække. Carl Nielsen Centeret kommer til at bestå af et nyt Musik- og Teaterhus, Odense Musikskole, Det Fynske Konservatorium, Odense Koncerthus, der huser Odense Symfoniorkester, samt Carl Nielsen Museet. I planarbejdet for visionen om et nyt Carl Nielsen Museum og dets kommende rolle, kommer de nye institutioner i koncerthusområdet i spil som nyttige såvel som nødvendige og relevante samarbejdspartnere. Således, som understreget og beskrevet i det publicerede Skitseprojekt til renovering af Carl Nielsen Museet [Odense Bys Museer, november 2006], er det visionen netop at udnytte de mange resurser, der med lokalplanen vil realiseres og koncentreres i området med det mål at skabe et museum, der kan benyttes både passivt og aktivt, et museum, der ikke alene informerer, men også aktiverer og inspirerer sine gæster ligesom det derudover kommer til at fungere som et musikalsk værested og informationscenter, et musikambulatorium. Allerede nu, i den indledende fase, hvor museet har fået en tiltrængt ansigtsløftning, er samarbejdet med Odense Symfoniorkester en realitet, idet museet og symfoniorkestret har etableret fælles billetsalg og butiksområde. Foruden det lokalt forankrede, tætte samarbejde påtænkes en væsentlig styrkelse af det nationale og internationale samarbejde med kulturinstitutioner med henblik på at opbygge et solidt og gedigent fundament, hvorfra en forstærket eksponering af Carl Nielsen kan udspringe. Dette bl.a. i form af en Carl Nielsen Festival, der ikke blot skal sættes i blomst ved jubilæumsåret 2015, men som gradvist opdyrkes som en naturlig fortsat tilbagevendende tradition i det musikkulturelle landskab med Carl Nielsen Centeret som det naturlige geografiske forankringspunkt. Udgangspunktet for en

ODENSE BYS MUSEER 2008

ODENSE BYS MUSEER 2008 ODENSE BYS MUSEER 2008 Årsplan Mål og arbejdsplan 2008 samt oversigt 2009-2011 Odense November 2007 Indhold 1. Forord 3 2. Odense Bys Museers målsætning 5 3. Organisationsplan 7 4. Planarbejde 2008 9 5.

Læs mere

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU &9(+)8à()197)) &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Odense Bys Museer er organisatorisk opdelt i tværgående afdelinger: Y Publikum & Kommunikation Y Viden & Formidling Y Samlinger & Teknik Odense Bys Museer

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010

Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010 Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010 Museumsnummer 0461 Odense November 2006 Indhold 1. Forord.. 3 2. Odense Bys Museers målsætning.. 5 3. Organisationsplan..

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER 2011

ODENSE BYS MUSEER 2011 ODENSE BYS MUSEER 2011 ÅRSPLAN Mål og arbejdsplan 2011 samt oversigt 2012-2014 Odense Bys Museer ÅRSPLAN Mål og arbejdsplan 2011 Samt oversigt 2012-2014 INDHOLD FORORD 3 ORGANISATIONSPLAN 6 PLANARBEJDE

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER MAJ 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER En guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere om arkæologiske udgravninger 2 BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER BYGGERI & ARKÆOLOGI Denne

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Frivilligpolitik for Odense Bys Museer

Frivilligpolitik for Odense Bys Museer Frivilligpolitik for Odense Bys Museer 1) Frivillige ved Odense Bys Museer Odense Bys Museer er et statsanerkendt museum, der er ejet og drevet af Odense Kommune som en institution under By- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Kulturafdelingen, 18. august 2015.

Kulturafdelingen, 18. august 2015. Kulturafdelingen, 18. august 2015. Kulturafdelingen fremsender supplerende oplysninger vedr. dele af udtalelserne fra MED udvalget på Museum Horsens vedr. museumsanalyse og forslag til museumspolitik.

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser

Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser Om kunstmuseer og den igangværende sammenlægning mellem Vestsjællands Kunstmuseum og

Læs mere

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Museer i Qeqqata Kommunia - Status og visioner Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Foto: Anne Bahnson. Sisimiut Katersugaasiviat. Januar 2009 Notat til museumskonferencen 2009

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk September 2013 INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Til Kulturstyrelsen Ang. J.nr. 2011-7.42.03-0022 Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Greve Museum d. 25. oktober 2013 På Greve Museum modtog vi i 2011 tilsagn

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række N Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport RESUME: På udgravningsområdet og tilstødende arealer har

Læs mere

Forundersøgelses Rapportering

Forundersøgelses Rapportering Forundersøgelses Rapportering Forundersøgelse Dyekjærsvej 10 RSM 10.102 Oversigtbillede af Ringkøbing med markering af udgravningens placering. 2010 Tele Atlas / 2010 COWI A/S, DDO / Google Earth 2010

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

Indsamlings- og dokumentationsarbejdet på Østsjællands Museum sker i øvrigt i henhold til ICOMs museumsetiske regler.

Indsamlings- og dokumentationsarbejdet på Østsjællands Museum sker i øvrigt i henhold til ICOMs museumsetiske regler. Nærværende indsamlings- og dokumentationspolitik danner rammen for det indsamlings- og dokumentationsarbejde, som Østsjællands Museum udfører indenfor rammerne af sin museale virksomhed. Indsamlings- og

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Projekt Danske Gårdmalere

Projekt Danske Gårdmalere Projekt Danske Gårdmalere Projekt Danske Gårdmalere Indhold Gårdmalere 5 Projektets baggrund 7 Projektets mål 9 Projektbeskrivelse 11 Samarbejdspartnere 13 Kilder og litteratur 15 Projekt Danske Gårdmalere

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Temapolitik om Kulturarven

Temapolitik om Kulturarven Temapolitik om Kulturarven Rudersdal Kommunes kulturpolitiske værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik udtrykker sig overordnet i 7 kulturpolitiske værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN

HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2015-2020 Indhold Opsummering..................................... 3 en: HISTORIEN er OVERALT............... 4 Mission............................................

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Kultur i bevægelse historien undervejs

Kultur i bevægelse historien undervejs Kultur i bevægelse historien undervejs Det fynske eventyr Det royale Fyn Event: Syddansk Musikfestival. En musikalsk og kulinarisk rejse Rute: De kongeliges spor på Fyn Uhyggen på Fyn Event: Metalkoncert

Læs mere

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Disposition Baggrund 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

Publikationer i lange baner

Publikationer i lange baner af Susanne Klingenberg, Kulturstyrelsen Publikationer i lange baner Det er ved at være en tradition, at der efter større offentlige anlægsarbejder bliver udgivet en publikation, der fortæller om resultaterne

Læs mere

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING baseret på: Lov nr. 1531 af 21/12/2010 med senere ændringer. LBK nr. 79 af 14/01/2011, LBK nr. 988 af 6/10/2011, LBK nr. 526 af 04/06/2012, LBK nr. 100 af 30/01 2013, Lov nr.

Læs mere

Vedtægter for Øhavsmuseet

Vedtægter for Øhavsmuseet Vedtægterne er baseret på Lov nr. 1505 af 14. december 2006; Museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer mv. Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006 om

Læs mere

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder.

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder. VEDTÆGTER FOR MUSEUM SØNDERJYLLAND Navn, ejerforhold, art, status og adresse 1. Museum Sønderjylland (herefter benævnt "museet") er en selvejende institution, som er statsanerkendt efter kapitel 6, 13

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere