TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning"

Transkript

1 TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning Thomas Bergstedt Kongens Lyngby 2007 IMM-B.Eng

2 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark Phone , Fax

3 i Summary The title of my examination is TMG Webbased resource allocation system for project planning. The final result of this 10 weeks examination would be suitable for the department GIS & IT, in which I am working at Atkins, because I found the needs for a new webbased resource allocation system for work planning in my opening phase through interviews with employees in that department The prototype for the planning system after the 10 weeks would consist of 3 parts. Part 1. A database on a SQL server, that are able to contain the needed data for the working planning. It should consist of data for employees, cases and projects and relation between those. The data will consist of elements from the 2 existing systems. Part 2. A web service, that consists of the needed routines/algorithms for the working planning etc. 1. Routines for creations of projects/cases and employees. 2. Routines for assigning/deleting/updating projects/cases on an employees working plan. 3. Routine for showing the resource allocation (work plan) for an employee. 4. Routine for showing/calculating the workload and outsourcing for each employee. Part 3. A very simple web application are made, which uses some of the implemented web service methods. The web application is only intended to show the use of the implemented web service and database

4 ii Resume Titlen på mit eksamensprojekt er TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning. Det endelige resultat af dette 10 ugers eksamensprojekt vil være dækkende for den afdeling GIS & IT, jeg arbejder i hos Atkins, da jeg gennem interviews med medarbejdere fra denne afdeling har fundet behovene til et nyt webbaseret ressourceallokeringssystem til arbejdsplanlægning i min indledende fase. Prototypen på planlægningssystemet efter de 10 uger vil bestå af 3 dele. Del 1. En database på en SQL server, som indeholder muligheden for at opbevare alt den nødvendige data for arbejdsplanlægning. Herunder data for medarbejdere, sager/projekter og relationer mellem disse. Data vil bl.a. bestå af elementer fra de 2 nuværende systemer. Del 2. En web service, der har de nødvendige algoritmer/rutiner til brug for arbejdsplanlægning bl.a. 1. Rutiner til oprettelse af projekter/sager og medarbejdere. 2. Rutiner til Tildele/Slette/Opdatere projekter/sager på en medarbejders arbejdsplan. 3. Rutine til visning af ressourceallokering(arbejdsplan) for medarbejdere. 4. Rutine til visning/beregning af arbejdsbelastning og uddebitering for den enkelte medarbejder Del 3. En meget simpel webapplikation laves, som gør brug af nogle af de implementerede web service metoder. Webapplikationen er i dette projekt kun beregnet til testvisning af brugen af den opbyggede web service og database.

5 iii Forord Dette projekt er mit afgangsprojekt fra IMM DTU, før jeg har opfyldt kravene for en B. Eng grad indenfor retningen IT. Projektet er blevet udført i samarbejde med ingeniør rådgivnings firmaet Atkins Danmark. Dette projekt beskriver udviklingen af et webbaseret planlægningssystem med en SQL Server 2005 database, en web service. Desuden udvikles en simpel test webapplikation, som benytter nogle af web servicens implementerede metoder. Projektet består af en rapport og en CD med kildekoden for den opbygget Web Service og Webapplikation, samt et script til oprettelse af Databasen. Lyngby, Oktober 2007 Thomas Bergstedt

6 iv Anerkendelse I udarbejdelsen af dette projekt har jeg haft lejlighed til at få råd og vejledning fra en del personer, men jeg vil især gerne takke følgende. Jesper Skovdal Christiansen min virksomhedsvejleder, som gennem projektforløbet kom med gode råd og vejledning til projektet. Morten Bork Som gav mig gode råd og vejledning med UP udviklings forløbet, og hvordan de enkelte UML diagrammer skulle laves. Stig Høgh min DTU vejleder, som gav mig gode råd undervejs i forløbet men hensyn til strukturen af rapporten, og hvad jeg skulle fokusere på i projektet. Ole Bergstedt Som læste og kommenterede min rapport, og kom med gode råd undervejs.

7 5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Summary...i Resume...ii Forord...iii Anerkendelse...iv Indholdsfortegnelse...5 Introduktion Introduktion Baggrund for projektet Projekt formulering Projekt afgrænsning Forkortelser Rapport skitse Projekt planlægning Valg af udviklingsmetode Unified Procces Unified Procces faser UML Projektplan Resume...22 Kapitel Brugerkrav specifikation System krav Supplerende system krav Brugbarhed Driftsikkerhed Præstation Understøttelse af andre systemer Implementation Test Use case model Identifikation af aktører Identifikation af use cases...25

8 6 Indholdsfortegnelse Use case risiko analyse Iterations plan Resume Analyse Opbygning af system Use cases og system sekvens diagrammer UC 2 Vis arbejdsplan for medarbejdere UC 5 Tildel projekt eller sag til en medarbejders arbejdsplan UC 4 Slet projekt eller sag på en medarbejders arbejdsplan UC 14 Opdater en sag eller projekt på en medarbejders arbejdsplan UC 9 Vis arbejdsbelastning for medarbejder UC 15 Opret normtider UC 10 Opret projekt/sag UC 11 Opret medarbejder Domain model Identifikation af begrebsmæssige klasser og attributter Domain model diagram Resume Design Indledning fra analysen til design Design patterns DAAB Singleton Klassediagram Web diagram Sekvens diagrammer for use cases Sekvens diagram for UC Sekvens diagram for UC Sekvens diagram for UC ER-Diagram for databasen Resume Implementation Implementering af design Service klassen...72

9 7 Indholdsfortegnelse Employee_report klassen Project klassen Employee klassen Work_List klassen Normtime klassen Organisation klassen DB_Controller klassen TestClass klassen Implementering af database Tabellerne Database diagram Web implementation Resume Test Indledning NUnit test Manuel test Resume Konklusion Indledning Resume Evaluering Perspektiv og fremtidige udvidelser Litteraturliste Bilag A Interview angående nyt planlægningssystem Bilag B Evaluering over 1 iteration: Evaluering over 2 iteration: Evaluering over 3 iteration: Evaluering over 4 iteration: Evaluering over 5 iteration: Bilag C UC 8 Find afdelinger...112

10 8 Indholdsfortegnelse UC 6 Find medarbejder / medarbejdere UC 7 Find Projekter / Sager UC 16 Opret organisation Bilag D Sekvens diagram UC Sekvens diagram UC Sekvens diagram for UC Sekvens diagram for UC Sekvens diagram for UC Sekvens diagram for UC Sekvens diagram UC Sekvens diagram UC Sekvens diagram UC Sekvens diagram UC

11 Kapitel 1 Introduktion

12 10 Introduktion 1. Introduktion 1.1 Baggrund for projektet Sektoren GIS og Miljø hos Atkins Danmark er en stor sektor med mange medarbejdere. Sektoren består af en række afdelinger. GIS & IT Miljø Landmåling I hver afdeling arbejdes der med mange projekter. Til planlægning af medarbejder ressourcer til nye og nuværende projekter har der længe manglet et godt redskab, som kan vise, hvad den enkelte medarbejder skal arbejde på i perioder, og hvad dennes arbejdsbelastning er med hensyn til månedens arbejdstimer og uddebiteringsgrad. Til denne arbejdsplanlægning benyttes på nuværende tidspunkt 2 systemer. Blast 32 Excel ark med arbejdsplan og medarbejderbelastning. Figur 1 Blast 32 Blast 32 er et system, som Atkins har haft i nogen tid, men som kun benyttes af afdelingslederne og cheferne. Dette system bruges primært til at lave nogle summeringer over medarbejderkapaciteten

13 11 Introduktion for måneder frem i tiden, så afdelingslederne kan få et overblik over, om der skal ansættes flere eller det modsatte. Ulempen ved dette system er, at det ikke er så anvendeligt til en arbejdsplanlægning, og at systemet er svært at forstå med hensyn til, hvordan det laver summeringer over udtræk for økonomisystemet SAP. Figur 2 Excel ark for arbejdsplan Det andet system består af 2 excel ark, som hver afdeling har sit eksemplar af. Det ene bruges til en arbejdsplan for afdelingen, hvor de pågældende projektledere tildeler sager/projekter til de medarbejdere, som er tilknyttet deres projekter. Arbejdsplanen kan dog kun klare at have et projekt pr dag for en medarbejder og skal justeres ofte. Desuden kan der opstå problemer, hvis projektlederne ikke snakker sammen om tildeling af ressourcer til deres projekter, eller en projektleder taster forkerte data ind i excel arket.

14 12 Introduktion Figur 3 Excel ark for medarbejderbelastning Det andet excel ark viser arbejdsbelastningen for hver enkel medarbejder. Det bruger data fra arbejdsplanen til at beregne projekttimerne for hvert projekt i de enkelte måneder, som medarbejderen er tildelt. På baggrund af disse timer beregnes en månedsbelastning for medarbejderen og 2 uddebiteringsgrader. Ulemperne ved dette excel ark er, at der stadigvæk skal laves nogle manuelle indtastninger i arket på nogle ting. Desuden skal arkets formler rettes af og til. Dette er de 2 nuværende systemer, som bruges til at give et overblik over arbejdsplanlægningen i de enkelte afdelinger med hensyn til fordelingen af medarbejderressourcer på de enkelte projekter og deres arbejdsbelastninger.

15 13 Introduktion 1.2 Projekt formulering På baggrund af de 2 eksisterende systemer ønskes et nyt webbaseret ressourceallokeringssystem til arbejdsplanlægning. Det nye system skal bruge elementer fra de 2 nuværende systemer, som findes nødvendige og bestå af 3 dele. For det første skal systemet bestå af en SQL server database, som indeholder de nødvendige oplysninger for arbejdsplanlægning herunder bl.a. data om medarbejdere, projekter/sager og relationer mellem disse.. Del 2 skal bestå af en web service, som skal tilgå databasen og indeholde de nødvendige rutiner/algoritmer for arbejdsplanlægning. Den sidste del skal bestå af en webapplikation, som gør brug af de metoder, som web servicen tilbyder, og giver den grafiske brugerflade til at styre arbejdsplanlægningen i de repræsentative afdelinger. Systemet skal på sigt kunne bruges af alle afdelinger i Atkins Danmark. 1.3 Projekt afgrænsning Det endelige resultat af dette 10 ugers eksamensprojekt vil være dækkende for den afdeling GIS & IT, jeg arbejder i hos Atkins, da jeg gennem interviews med medarbejdere fra denne afdeling har fundet behovene til et nyt webbaseret ressourceallokeringssystem til arbejdsplanlægning i min indledende fase. Prototypen på planlægningssystemet efter de 10 uger vil bestå af 3 dele. Del 1. En database på en SQL server, som indeholder muligheden for at opbevare alt den nødvendige data for arbejdsplanlægning. Herunder data for medarbejdere, sager/projekter og relationer mellem disse. Data vil bl.a. bestå af elementer fra de 2 nuværende systemer Del 2. En webservice, der har de nødvendige algoritmer/rutiner til brug for arbejdsplanlægning bl.a. 1. Rutiner til oprettelse af projekter/sager og medarbejdere. 2. Rutiner til Tildele/Slette/Opdatere projekter/sager på en medarbejders arbejdsplan. 3. Rutine til visning af ressourceallokering(arbejdsplan) for medarbejdere. 4. Rutine til visning/beregning af arbejdsbelastning og uddebitering for den enkelte medarbejder Del 3. En meget simpel webapplikation laves, som gør brug af nogle af de implementerede web service metoder. Webapplikationen er i dette projekt kun beregnet til testvisning af brugen af den opbyggede web service og database.

16 14 Introduktion 1.4 Forkortelser UML - Unified Modeling Language UP - Unified procces MVisio - Microsoft Visio 2003 DAAB - Data Access Application Block WSDL - Web Service Description Language

17 15 Introduktion 1.5 Rapport skitse Projekt rapporten er bygget op på følgende måde: Resume Giver en abstraktion over projektet 1. Introduktion Her gives en introduktion til projektet med baggrund for projektet og hvad der vil blive fokuseret på i dette projekt. 2. Projekt planlægning Her gives en introduktion til valg af udviklings proces i mit projekt og en plan for projektforløbet. 3. Brugerkrav specifikation Her gives et overblik over funktionelle brugerkrav i form af use cases og ikke funktionelle brugerkrav for dette projekt og viser samtidig en risikoanalyse over use casene og en iterationsplan over de enkelte iterationer. 4. Analyse Her gives en detaljeret beskrivelse af de enkelte use cases, samtidig vises en domain model over konceptet for systemet. 5. Design Her vises sekvens diagrammer for de enkelte use cases og klasse diagram/web diagram for system, samtidig laves der et design for den mulige opbygning af databasen. Desuden diskuteres valg af design patterns. 6. Implementation De implementerede software klasser beskrives, og de vigtigste metoder beskrives også, samtidig gives en beskrivelse af den implementerede database. 7. Test Her gives en beskrivelse af de test, som er blevet brugt. 8. Konklusion Her gives en konklusion på projekt diskussion med evaluering, perspektiv og fremtidige udvidelser. 9. Litteraturliste Indeholder referencer på bøger og sider, som er brugt i dette projekt. 10. Bilag Indeholder relevante diagrammer og dokumenter, som ikke er taget med i selve rapporten bl.a. Interviews, evaluerings dokument, og forskellige diagrammer.

18 Kapitel 2 Projekt planlægning

19 17 Projekt planlægning 2. Projekt planlægning 2.1 Valg af udviklingsmetode Til dette projekt har jeg valgt at benytte UP til udviklingen af mit projekt. Jeg kunne selvfølgelig også have valgt andre udviklingsmetoder, men UP har en række fordele, som jeg vil kunne drage nytte af i mit projekt. Dette er bl.a. Fordele: En iterativ og incremental udvikling Større fleksibilitet med hensyn til ændring af krav undervejs. Komplekse opgaver kan nemmere laves. Høj risiko emner kan identificeres tidligt og bearbejdes tidligt. Bedre erfaring undervejs efter hver iteration. Da min projektperiode kun er på 10 uger, og alle kravene til systemet ikke er på plads fra starten af projektet, vil jeg med fordel kunne udnytte UP, da denne er mere fleksibel for ændringer af krav undervejs, samtidig vil man kunne se systemet vokse undervejs efter hver iteration. Desuden vil jeg kunne identificere høj risiko emner fra starten af og bearbejde dem tidligt, såsom opbygningen af en database og de nødvendige cases, som skal laves. Derudover giver den iterative udvikling mere erfaring for ens projekt undervejs, så man kan drage fordel af den i gennemførelsen af de næste iterationer. Det skal dog siges, at UP også har sine ulemper, såsom Ulemper: UML designet kan lave ting, som ikke altid kan laves praktisk i kode. Ændringer i de forskellige diagrammer kan tage tid. Med hensyn til mit projekt er der dog flere fordele end ulemper ved at bruge UP til udvikling af projektet, så derfor har jeg valgt at benytte mig af denne. 2.2 Unified Procces UP (Unified Procces) er en velkendt software udviklingsproces, som er baseret på en iterativ udvikling og bruges meget bredt indenfor OOAD(objekt orienteret analyse og design). UP er ikke

20 18 Projekt planlægning en struktur, som skal følges slavisk, men en struktur brugerne kan tilpasse deres projekter. UP er en Best practices guide man følger med en iterativ og risiko drevet udvikling. UP gør brug af UML i de forskellige faser af udviklingsforløbet. Use casene bruges til at fange de funktionelle krav til systemet og definere indholdet i iterationerne Unified Procces faser En UP projekt organiserer arbejdet i iterationerne over 4 store faser[1, Side 33]. Figur 4 UP faser [1,36] 1. En Inception fase - Her laves en afgræsning for projektet, og use cases findes. Samtidig laves en estimation over risikoen for de enkelte use case. Der laves også en estimation over en plan for projektet. 2. Elaboration Her redefineres afgræsningen af projektet. Der tages også fat på høj risiko emner, så man herved iterativt kan få implementeret kernearkitekturen for projektet. De fleste krav vil være fundet ved enden af denne fase og en mere nøjagtig estimation af projektplan kan laves. 3. Construction - Her tages fat i de sidste use cases med lavere risiko, og der forberedes på opsætning af systemet. 1. Transition Denne fase bruges hovedsagligt til beta tests og opsætning af systemet. Det vil sige, her laves også bruger test af system, og små justeringer foretages. Efter denne fase er projektet klar til den sidste frigivelse.

21 19 Projekt planlægning Figur 5 UP udviklings cyklus [1,34] Eftersom min projektperiode kun er på 10 uger, vil projektet ikke kunne nå gennem alle faser, men vil kun nå gennem Inception-, Elaboration- og Constructions fasen. På den anden side vil man dog stadigvæk have en prototype for systemet, eftersom systemets funktionalitet gradvis øges efter hver iteration. I mit projekt vil jeg ikke nå helt igennem constructions fasen, derfor vil nogle af kravene med lav risiko ikke blive lavet. Men de vil kunne gennemføres på et senere stadium, eftersom udviklingen fortsættes efter de 10 uger UML Unified Modeling Language er et visuelt sprog til at modellere strukturer og forløb i primært objekt orienteret softwaresystemet. Jeg vil igennem mit projektforløb gøre brug af følgende UML diagrammer. Use case - Bruges til at beskrive, hvordan en aktør bruger systemet. System sekvens - Bruges til at vise, hvordan en aktør kommunikere med systemet. Domain model En domain model er en visualisering af virkelighedens begreber, som man prøver at lave et system for. Klasse Bruges til at beskrive, hvilke egenskaber og metoder de enkelte klasser indeholder, samtidig med at det beskriver hvilken associationer, der er imellem de enkelte klasser.

22 20 Projekt planlægning Sekvens Viser interaktion mellem klasserne i systemet med hensyn til metodekald. Desuden vil jeg til opbygning af en database benytte følgende diagram. ER diagram - Et ER diagram er en datamodel af en database. For ikke at gå for meget i detaljer med diagrammerne under udviklingsforløbet, vil ikke alle UML notationer på de enkelte diagrammer blive brugt, men kun de notationer, som findes nødvendige på dette projekt. Desuden er der i det værktøj MVisio, som jeg bruger, ikke altid mulighed for eller praktisk at lave visse notationer, så der vil jeg lave notationer i en simplere udgave. 2.3 Projektplan Projektplan blev lavet i starten af mit projekt for at have noget at arbejde efter og for at danne mig et overblik over, hvordan projektet kunne forløbe. Det er ikke meningen, at projektplanen skal følges 100 %, som den er beskrevet, da det på så tidligt et stadium i projektet ikke er muligt at vide præcist, hvordan forløbet bliver. I stedet for er der i brugerkrav specifikationen lavet en iterationsplan[se afsnit 3.4], som blev lavet løbende, efterhånden som iterationer blev færdige, og en ny blev planlagt.

23 21 Projekt planlægning Faser i OOAD Iteration Handling Dato Uge User requirements Inception Identifikation af Use Cases og aktører. Der laves en række interviews med valgte aktører for at finde de relevante use case, som der skal arbejdes med. Risiko analyse laves over use casene. Iterations plan laves August 1 Krav Analyse 1 iteration / Elaboration Beskrivelse af use case laves. Beskrivelse af dem med størst risiko laves udførligt. Samtidig laves en domain model over konceptet for systemet. ER diagram laves over konceptet for database. Krav Analyse / Design / Implementation / Test Krav Analyse / Design / Implementation / Test Krav Analyse / Design / Implementation / Test Krav Analyse / Design / Implementation / Test 1 iteration / Elaboration Relationsdiagram laves og databasen opbygges. Samtidig laves klassediagram og sekvens diagram for valgte use cases. Prototype implementeres herefter over valgte use cases. I slutningen laves en test over færdig prototype. 2 iteration Erfaring for 1 iteration bruges til nyt design i 2 iteration og til at opdatere design for 1 iteration. Herefter fortsættes ligesom i 1 iteration med at lave use case beskrivelse / sekvens diagrammer / klassediagram / implementation for de næste use cases. 2 iteration Der forsættes med at lave Implementation og test for valgte use cases. 3 iteration Erfaring for 2 iteration bruges til nyt design i 3 iteration og til at opdatere design for 2 iteration. Herefter startes på de sidste vigtigste use cases og prototypen udvides August August August 3-7. September September Design/ Implementation /Test 4 iteration Erfaring for 3 iteration bruges til nyt design i 4 iteration og til at opdatere design for 3 iteration. Herefter laves de lette use cases ligesom i de andre iterationer September 7 Afslutning 5 iteration De sidste små justeringer laves / Rapport September Afslutning 6 iteration Rapport Oktober Afslutning 6 iteration Rapport Oktober Aflevering 6 iteration Rapport afleveres 15. Oktober 11 Møder Iteration Mål med møde Dato Uge Første møde 1 iteration Snak om projekt med nye ændringer i forhold til 15 / beskrivelsen bilag 8 og snak om rapportens indhold. Kollokvium 4 iteration Snak med DTU Vejleder/Atkins vejleder om projekt status og plan for sidste del. 20 /

24 22 Projekt planlægning 2.4 Resume I planlægningen fik jeg begrundet mit valg af udviklingsmetoden UP. Jeg fik samtidig forklaret lidt om, hvordan den kører, og hvordan jeg vil bruge den. Til sidst fik jeg lavet en estimation over projektplanen for de 10 uger, projektet vil vare.

25 Kapitel 3 Brugerkrav specifikation

26 24 Brugerkrav specifikation 3 Brugerkrav specifikation 3.1 System krav For at finde kravene til systemet, deles de op i 2 dele, de funktionelle og de ikke funktionelle. De funktionelle krav beskriver brugerens krav til systemets funktionalitet, og hvordan systemet skal bruges, mens de ikke funktionelle krav indeholder alle andre krav til systemet, såsom understøttelse af andre systemer. For at finde de funktionelle krav til systemet har jeg lavet en række små interviews[se bilag A] med 3 personer, som hver især passer på en af de 3 aktører, jeg har fundet til systemet, i afdelingen som jeg arbejder i. De funktionelle krav til systemet beskrives vha. Use Case modellen[se afsnit 3.3]. De ikke funktionelle krav beskrives under punkt 3.2 Supplerende system krav. 3.2 Supplerende system krav Brugbarhed Systemet skal gøre det lettere at få et overblik over arbejdsplanlægning med hensyn til, hvad medarbejdere arbejder med.. Når den fulde version af webapplikationen på et tidspunkt bliver lavet, skal visse funktioner ikke være tilgængelige for alle aktører, bl.a. skal mulighederne for at tildele/opdatere/slette sager fra en medarbejders arbejdsplan kun kunne gøres af en projektleder Driftsikkerhed Systemet skal levere korrekte data og være nogenlunde stabilt med hensyn til visning af en medarbejders arbejdsbelastning og arbejdsplan for en afdeling, mens driftsikkerheden især for tildeling/opdatering/sletning af sager på en medarbejders arbejdsplan skal foregå korrekt. F.eks. skal tildelingen af en sag på en dato ikke konflikte med en allerede tildelt sag. Hvis en ting ikke kan lade sig gøre, skal der gives en sigende fejlmeddelelse Præstation Systemets svartider skal være indenfor en grænse på max 1 min med hensyn til en given forespørgsel Understøttelse af andre systemer Systemet skal som udgangspunkt bruge en SQL server database, men skal laves så det let kan ændres til en Oracle database uden at ændre for meget i koden. Derfor skal DAAB, under Microsoft

27 25 Brugerkrav specifikation Enterprise library, anvendes til databasen, hvilket vil gøre det let at skifte til database type uden at ændre for meget i koden. For at understøtte muligheden for opbygning af flere forskellige webapplikationer ønskes en web service lavet, som laver alt arbejde med databasen og leverer de nødvendige metoder til brug for de forskellige webapplikationer Implementation Til implementation af denne eksamensopgave benyttes værktøjerne Microsoft Visual Studio 2005 professionel udgaven med.net og c# til at lave web servicen og testwebapplikationen. Til databasedelen vil Microsoft SQL server 2005 blive brugt til databasen, og Microsoft Enterprise library januar 2006 s DAAB vil blive brugt for tilgang til databasen. Databasen skal indeholde de elementer, som findes nødvendige fra de 2 nuværende systemer Test Til testning af dette projekt skal Nunit test bruges på nogle af de vigtigste metoder i web service del. Desuden skal der efter hver iteration laves en manuel test af systemet. 3.3 Use case model Identifikation af aktører Til brug af arbejdsplanlægningssystemet har jeg fundet 3 aktører, som har interesse i sådan et system. Den første aktør er en almindelig arbejder, som gerne vil have styr over, hvad han/hun skal arbejde med frem i tiden. Den anden aktør består af en projektleder, som gerne vil have overblik over, hvad medarbejderne i afdelingerne laver, og hvad de enkelte medarbejders arbejdsbelastninger er, så han/hun kan finde ressourcer til sine projekter, da han/hun gerne vil have ressourcer nok til at få sine projekter gennemført. Overblikket kan give projektlederen mulighed for at tildele en medarbejder til et af sine projekter, hvis de er til rådighed. Den sidste aktør består af en afdelingsleder/chef, som gerne vil have et overblik over timerne på projekterne og benyttede medarbejderes kapaciteter med hensyn til deres arbejdsbelastninger og uddebiteringsgrad Identifikation af use cases For at finde ud af, hvad de 3 fundne aktører har af brugerbehov til sådan et system, har jeg valgt at lave et interview med en fra hver af de 3 grupper, en afdelingsleder, en projektleder og en medarbejder i min afdeling. Hvis det havde været et længere projekt vil det selvfølgelig have

28 26 Brugerkrav specifikation involveret flere personer. [Se bilag A for interviews]. Ud fra de 3 interviews og generelle behov har jeg fundet frem til følgende use cases, som der skal arbejdes ud fra. Generelle for alle Find medarbejder/medarbejdere. Giver muligheden for at finde en medarbejder eller alle medarbejdere for en afdeling. Find afdelinger. Bruges til at finde alle afdelinger. Medarbejder: Vis min arbejdsplan. Bruges til at vise arbejdsplan for en medarbejder. Vis arbejderbelastning for medarbejder. Skal give mulighed for at vise arbejdsbelastningen for en medarbejder. Vis arbejdsplan for medarbejdere. Bruges til at vise arbejdsplanen for alle medarbejdere i en afdeling. Afdelingsleder/Chefer: Find projekter/sager Giver mulighed for at finde alle projekter eller sager. Opret organisation Giver mulighed for at oprette en ny sektor, afdeling eller underafdeling for en organisation. Vis benyttede medarbejder kapaciteter. Vis timeregnskab for projekter. Bruges til at give et overblik over benyttede timer for projekter med hensyn til medarbejdere, som er tildelt projekterne. Vis frie ressourcer. Skal kunne vise medarbejdere, som har timer til rådighed i perioder. Projektleder: Find projekter/sager Giver mulighed for at finde alle projekter eller sager. Vis frie ressourcer Skal kunne vise medarbejdere, som har timer til rådighed i perioder. Vis arbejdsbelastning for medarbejder Skal give mulighed for at vise arbejdsbelastningen for en medarbejder.

29 27 Brugerkrav specifikation Vis arbejdsplan for medarbejdere. Bruges til at vise arbejdsplanen for alle medarbejdere i en afdeling. Tildel projekt og sag til en medarbejders arbejdsplan. Giver muligheden for at tildele et projekt eller en sag for en periode til en medarbejder. Slet projekt eller sag på en medarbejders arbejdsplan. Giver muligheden for at slette et projekt eller sag, som er tildelt en medarbejder. Opdater en sag eller projekt på en medarbejders arbejdsplan. Giver muligheden for at ændre en allerede tildelt sag til en anden. Opret normtider Giver muligheden for at indtaste antal arbejdsdage for en måned og år. Opret medarbejder Giver mulighed for at oprette nye medarbejdere i systemet med den nødvendige information Opret projekt/sag Bruges til at oprette nye projekter og sager i systemet De fundne use case fra interviews og generelle ønsker/behov vil blive bearbejdet efter en risiko analyse af de enkelte use cases[ se afsnit 3.3.4]. Herved kan de vigtigste use cases for systemet blive gennemarbejdet først, da jeg sandsynligvis ikke når at lave alle use case. Formålet med opgaven var også at finde generelle behov til sådan et planlægningssystem, ikke at implementere alt i projektperioden. De manglende behov vil der senere kunne arbejdes videre med efter projektperioden, og nye vil stadigvæk kunne nås at blive tilføjet, da UP metoden netop bygger på, at det skal kunne lade sig gøre at tilføje nye krav undervejs. Det er netop ikke meningen med UP, at man skal finde alle behovene fra starten.

30 28 Brugerkrav specifikation Use case diagram UC10 Slet projekt eller sag på en medarbejders arbejdsplan UC4 Opret projekt/sag «uses» «uses» «uses» UC14 Opdater en sag eller projekt på en medarbejder arbejdsplan UC11 UC15 Opret medarbejder «uses» «uses» «uses» «uses» Tildel projekt eller sag til en medarbejders arbejdsplan UC5 UC16 Opret normtider «uses» Projektleder Vis frie ressourcer UC3 UC8 UC7 Opret organisation Find projekter/sager «uses» «uses» «uses» «uses» «uses» «uses» Afdelingsleder/Chefer «uses» «uses» «uses» «uses» «uses» Vis benyttede medarbejder kapasiteter Vis timeregnskab for projekter UC12 UC13 Find Afdelinger UC6 «uses» «uses» «uses» Vis arbejdsplan for medarbejdere UC2 Find medarbejder / medarbejdere Medarbejder «uses» «uses» Vis arbejdsbelastning for medarbejder UC9 Vis min arbejdsplan UC1 Figur 6 Use case diagram.

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Hvem er vi? Kursus Introduktion. Kursuslærerne. Agenda for i dag

Hvem er vi? Kursus Introduktion. Kursuslærerne. Agenda for i dag Hvem er vi? Kursus Introduktion Anne Haxthausen ah@imm.dtu.dk Informatics and Mathematical Modelling Technical University of Denmark 100 studerende med forskellig baggrund: software teknologi It og Kom

Læs mere

Dokument- og Sagsstyringssystem

Dokument- og Sagsstyringssystem Dokument- og Sagsstyringssystem Mads Nissen Kongens Lyngby 2010 IMM-B.Eng-2009-36 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark Phone

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

Microsoft Project 2013 DK

Microsoft Project 2013 DK Claus Hansen & Peter Kragh Hansen Microsoft Project 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-05-3 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Activity Milestone Artifact Spørgsmål

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Activity Milestone Artifact Spørgsmål

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 2

Indholdsfortegnelse for kapitel 2 Indholdsfortegnelse for kapitel 2 Kapitel 2. Analyse.......................................................... 2 Analyse af 2.1...................................................... 2 Analysen af Database.................................................

Læs mere

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav.

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav. Miniprojekt2011 Projektbeskrivelse Der skal fremstilles en lille java application på PC, hvor brugeren kan foretage interaktioner med en simpel database på disken via et grafisk brugerinterface. Formålet

Læs mere

Bemærk! Et PHP script har kun brug for at forbinde én gang til databaseserveren. Det kan så sagtens udføre flere kommandoer vha. denne forbindelse.

Bemærk! Et PHP script har kun brug for at forbinde én gang til databaseserveren. Det kan så sagtens udføre flere kommandoer vha. denne forbindelse. Mysqli Webintegrator Når vi arbejder med server-side scripting ( i vort tilfælde PHP), har vi ofte behov for at kunne tilgå data, som vi opbevarer i en database. Det kan f.eks. dreje sig om nyhederne i

Læs mere

Specialiseringen Rapport Lavede Af Rasmus R. Sørensen Side 1 af 6

Specialiseringen Rapport Lavede Af Rasmus R. Sørensen Side 1 af 6 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRO 3 STARTEN AF SPECIALISERINGEN 3 ANKOMST TIL SKOTLAND 4 DATABASER 5 NETVÆRK 5 INTERAKTION 5 AFSLUTNING AF SPECIALISERINGEN 5 KONKLUSION 6 Side

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Accepttest-specifikation

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Accepttest-specifikation Udgave 2 2. SEMESTERPROJEKT Gruppe 5 Secure O matic Accepttest-specifikation Benjamin Sørensen, 02284 Tomas Stæhr Hansen, 03539 Stefan Nielsen, 02829 Mubeen Ashraf, 9279 Hussein Kleit, 9281 SECURE O MATIC

Læs mere

Assignment #5 Toolbox Contract

Assignment #5 Toolbox Contract Assignment #5 Toolbox Contract Created by: René Kragh Trine Randløv E mail address cph rk70@cphbusiness.dk 23 11 2014 1 Introduktion Dette dokument indeholder en vertikal kontrakt for et system som skal

Læs mere

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius http://casperfabricius.com ActiveRecord O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius Freelance webudvikler - casperfabricius.com 9 års erfaring med webudvikling 6 år med ASP/ASP.NET/C# 3 år med

Læs mere

Projekt database. http://bysileha.com/3.semester/database-eshop/index.html (vores htmlside)

Projekt database. http://bysileha.com/3.semester/database-eshop/index.html (vores htmlside) Projekt database http://bysileha.com/3.semester/database-eshop/index.html (vores htmlside) Amanda Lindschouw - cph-al144@cphbusiness.dk http://ahldesign.dk/learningthird.html Charlotte Øberg - cph-co74@cphbusiness.dk

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Artifact Milestone Du skal relaterer

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Import af rekursivt (parent-child) hierarki i Palo

Import af rekursivt (parent-child) hierarki i Palo Import af rekursivt (parent-child) hierarki i Palo Dette dokument beskriver hvordan et simpelt rekursivt (parent-child) hierarki kan importeres ind i Palo på forskellige måder via SQL og samtidig bibeholde

Læs mere

Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE

Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE Fact sheet Indholdsfortegnelse Fact Sheet Gantt kort Valgt af virksomhed Brainstorm Attribut tabel ER-diagram Skitse MySQLWorkbench

Læs mere

Database. Pr jekt. Hold CLmul-a14e Gruppe 3 3. semester 2015. Vejledere: Tue Becher Ivan R. Frederiksen

Database. Pr jekt. Hold CLmul-a14e Gruppe 3 3. semester 2015. Vejledere: Tue Becher Ivan R. Frederiksen Database Pr jekt Hold CLmul-a14e Gruppe 3 3. semester 2015 Vejledere: Tue Becher Ivan R. Frederiksen Indholdsfortegnelse 1. Problemformulering 2. ER-diagram 3. Attribut-tabel 4. Use Case-model 5. Use Case

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen.

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3. semester - 1. projekt, september 2014 Gruppe 1 - MulA Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Study: Multimedia Design Project:

Læs mere

Integration mellem Scan Jour Captia og ArcGIS

Integration mellem Scan Jour Captia og ArcGIS Slotsgade 22 6000 Kolding Tlf. 75 53 73 93 Fax 75 53 72 93 http://www.artogis.dk Integration mellem Scan Jour Captia og ArcGIS KAFFE møde 31. august 2006 Samarbejde med ScanJour. Baggrund Baseret på Ny

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

1-1 Usability evaluering af den simple udgave

1-1 Usability evaluering af den simple udgave BILAG 1 s. 2 af 19 Bilag 1 1-1 Usability evaluering af den simple udgave...5 1-2 Heuristisk inspektion af den simple udgave...6 1-3 Usability evaluering af den avancerede udgave...8 1-4 Heuristisk inspektion

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter Agil test tilgang - erfaringer fra projekter af Michael Roar Borlund November 2011 Image Area Agenda Introduktion Agil test Fremtidsvision Agil test tilgang Agil opbygning i QC Resumé og Spørgsmål 2 Introduktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

POST IT! Cph Business Academy Multimediedesign 2. Semester flow april Kirstine Marie Rasmussen cph-

POST IT! Cph Business Academy Multimediedesign 2. Semester flow april Kirstine Marie Rasmussen cph- POST IT! Cph Business Academy Multimediedesign 2. Semester flow 3 9. april 2017 Kirstine Marie Rasmussen cph- kr141@cphbusiness.dk Mette Bejder cph- mb458@cphbusiness.dk Link til POST IT http://mbejder.dk/post-

Læs mere

Projekt 2, 3. semester WEBPROJEKT

Projekt 2, 3. semester WEBPROJEKT Projekt 2, 3. semester WEBPROJEKT Aflevering d. 11/10-2013 CPH Business URL: www.thorleifbæk.dk/projekt2/index.php Gruppe 2 Shiko, Thorleif, Pernille og Annemette MUL 3A Indholdsfortegnelse s. 3 Factsheet

Læs mere

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke!

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke! IT projekt sæt et mål og nå det med omtanke! Det overordnede FORMÅL med dias-showet er at fortælle hvordan vi gennemfører IT projekter med succes ved hjælp af Microsoft Solutions Framework MSF modeller:

Læs mere

Design by Contract. Design and Programming by Contract. Oversigt. Prædikater

Design by Contract. Design and Programming by Contract. Oversigt. Prædikater Design by Contract Design and Programming by Contract Anne Haxthausen ah@imm.dtu.dk Informatics and Mathematical Modelling Technical University of Denmark Design by Contract er en teknik til at specificere

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument STS Designdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 1 2.1 Eksterne

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 3

Indholdsfortegnelse for kapitel 3 Indholdsfortegnelse for kapitel 3 Kapitel 3 Design............................................................ 2 Database........................................................... 3 ER-diagram.................................................

Læs mere

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5 Databaser og SQL Introduktion til SQL Kap 1-5 1 Dagens gang Databaser Database begreber Mapning af klasser til relationel model Normalisering Opgaver til næste gang 2 Databasebegreber A database is a:

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Curriculum Vitae. Uddannelse: 2001 Civilingeniør fra Danmaks tekniske universitet, fagprofil: styring og regulering.

Curriculum Vitae. Uddannelse: 2001 Civilingeniør fra Danmaks tekniske universitet, fagprofil: styring og regulering. Curriculum Vitae Navn Gitte Brunn Fugmann Adresse Mosegård Park 9 3500 Værløse. Telefonnr +45 3927 7371 E-mail gbr@fugmann.net Fødselsdato 24. april 1974 Fødselssted Rigshospitalet, København Ægteskabelige

Læs mere

Opgaven fortsat. Opfølgning på Opgave 2 og Use Cases. Opgaven. Trin 1: Væsentlige begreber. Resultatliste: 100 bryst, herrer

Opgaven fortsat. Opfølgning på Opgave 2 og Use Cases. Opgaven. Trin 1: Væsentlige begreber. Resultatliste: 100 bryst, herrer Opfølgning på Opgave 2 og Use Cases originally by Michael R. Hansen modified/extended by Anne E. Haxthausen Informatics and Mathematical Modelling Technical University of Denmark Opgaven fortsat Efter

Læs mere

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen.

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3. semester - 1. projekt, september 2014 Gruppe 1 - MulA Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Study: Multimedia Design Project:

Læs mere

ReportLoq Miljørapportering: når du vil, hvor du vil

ReportLoq Miljørapportering: når du vil, hvor du vil ReportLoq Miljørapportering: når du vil, hvor du vil Airloq gasanalyse 2 REPORTLOQ: MILJØRAPPORTERING - NÅR DU VIL, HVOR DU VIL ReportLoq Miljørapportering: når du vil, hvor du vil FLSmidths webbaserede

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

GLOBAL GIS PLATFORM RAMBØLL BO GRAVE INTEGRATED BUSINESS TECHNOLOGY

GLOBAL GIS PLATFORM RAMBØLL BO GRAVE INTEGRATED BUSINESS TECHNOLOGY GLOBAL GIS PLATFORM RAMBØLL BO GRAVE INTEGRATED BUSINESS TECHNOLOGY Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. HVORDAN HOLDER MAN STYR PÅ 23.000 PROJEKTER WORLD WIDE? 23.000 projekter 35 lande 300 kontorer

Læs mere

Løsningsforslag til Camp Let. Case Beskrivelse: Camp Let

Løsningsforslag til Camp Let. Case Beskrivelse: Camp Let Løsningsforslag til Camp Let Case Beskrivelse: Camp Let Firmaet Camp Let har til formål at udleje forskellige typer transportable ferieboliger. Det drejer sig i øjeblikket om campingbusser, campingvogne,

Læs mere

CLmul-b14e Gruppe 2 2. Database projekt

CLmul-b14e Gruppe 2 2. Database projekt 1 2 CLmul-b14e Gruppe 2 2. Database projekt JONAS FALK sniller27@hotmail.com Projekt vejledere Ivan Rosenvinge Frederiksen CHRISTIAN BRAMS halkjaer-brams@hotmail.com Tue Becher LINE RASMUSSEN line-rasmussen@live.com

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Systemdesign af LabInfo. Kalle Christensen s960453. Kgs. Lyngby 2004 IMM-THESIS-2004-14

Systemdesign af LabInfo. Kalle Christensen s960453. Kgs. Lyngby 2004 IMM-THESIS-2004-14 Systemdesign af LabInfo Kalle Christensen s960453 Kgs. Lyngby 2004 IMM-THESIS-2004-14 Systemdesign af LabInfo Kalle Christensen s960453 Kgs. Lyngby 2004-29-02 Technical University of Denmark Informatics

Læs mere

Flerbruger miljø, opdel database

Flerbruger miljø, opdel database Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Flerbruger miljø, opdel database Denne artikel henvender sig primært til begyndere og let øvede brugere af Access der ønsker at vide noget om flerbruger

Læs mere

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Digital Print Room Implementering og tilretning 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Agenda. Priser. Forskellen mellem de 3 versioner. Hardware og software. Sikkerheden og opsætning af rettigheder. Opgradering fra

Læs mere

2. Systemarkitektur... 2

2. Systemarkitektur... 2 Indholdsfortegnelse 2. Systemarkitektur... 2 2.1 Præsentationsserverarkitektur... 3 2.2 Applikationsserverarkitektur... 7 Version 7.0 Side 1 af 7 5. Systemarkitektur Arkitekturen for Nyt BBR bygger på

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7 PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7 Udfordringen Udfordringerne skabt af den globale økonomiske situation, kræver ansvarlighed for og overblik over investeringer som aldrig før. IT styring, investeringsplanlægning

Læs mere

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/JACPM 15-05-2015 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk

Læs mere

Systemair Connect. Opsætning

Systemair Connect. Opsætning Systemair Connect Opsætning Opsætning af Systemair Connect Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig i gang med opsætningen af Systemair Connect. Du kan bl.a. læse om, hvordan du opbygger en understruktur

Læs mere

Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer

Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer Den 17. april 2007 kl. 14.00-14.45 Bjarne Bohsen, Afdelingschef IT Udvikling, Sydbank og Morten Mencke, Senior konsulent, Progressive IT 1 Agenda Introduktion

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

Kogebog. Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne

Kogebog. Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Kogebog Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Oktober 2009 Kogebog Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Oktober 2009 Ref 4694001 Version 1 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af TSL/BRS

Læs mere

ISCC. IMM Statistical Consulting Center. Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect. Technical University of Denmark

ISCC. IMM Statistical Consulting Center. Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect. Technical University of Denmark IMM Statistical Consulting Center Technical University of Denmark ISCC Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect Endelig udgave til Eurofins af Christian Dehlendorff 15.

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

AT-forløb Jordskælv i Chile 1.u

AT-forløb Jordskælv i Chile 1.u Kapitel 1 AT-forløb Jordskælv i Chile 1.u 1.1 Indgående fag I forløbet indgår fagene naturgeografi v. Mikkel Røjle Bruun (BR), samfundsfag v. Ann Britt Wolsing (AW) og matematik v. Flemming Pedersen (FP).

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

UML til kravspecificering

UML til kravspecificering UML til kravspecificering UML mini-kompendium - til brug i forbindelse med modellering af kravspecifikationer. Copyright 2006 Teknologisk Institut, IT-Udvikling Aktivitetsdiagram 2/9 Aktion Aktionsnavn

Læs mere

OPC Access 3.0 opdatering via Stored Procedure

OPC Access 3.0 opdatering via Stored Procedure OPC Access 3.0 opdatering via Stored Procedure Dette dokument gennemgår et eksempel på, hvordan OPC Access 2.0 kan konfigureres til at opdatere en database via en stored procedure. OPC ACCESS 2.0 OPDATERING

Læs mere

Lavet af Danni jensen og David Olsen

Lavet af Danni jensen og David Olsen Projekt Delfin Lavet af Danni jensen og David Olsen 19/5-2008 Indholdsfortegnelse. Side 1: Indholdsfortegnelse og forord. Side 2: Kravsliste. Side 3: Use Case Model. Side 4: Formandens aktørbeskrivelse

Læs mere

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Testspecifikation

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Testspecifikation Udgave 1 2. SEMESTERPROJEKT Gruppe 5 Secure O matic Testspecifikation Benjamin Sørensen, 02284 Tomas Stæhr Hansen, 03539 Stefan Nielsen, 02829 Mubeen Ashraf, 9279 Hussein Kleit, 9281 SECURE O MATIC Testspecifikation

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Processer og tråde. dopsys 1

Processer og tråde. dopsys 1 Processer og tråde dopsys 1 Motivation.. parallelle processer udnytter hardwaren bedre: Batch operativsystemer (50 erne) hhv. små systemer: Multiprogrammering og time-sharing (fra 60 erne og frem): dopsys

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

TagTrace Handheld En håndholdt klient til RFID scanning

TagTrace Handheld En håndholdt klient til RFID scanning TagTrace Handheld En håndholdt klient til RFID scanning Niels Simonsen Brinkø Kongens Lyngby 2009 IMM-B.Eng-2009-09 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 HTX

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014

FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014 FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014 LIDT OM MIG SELV Erfaring NIELS-HENRIK HANSEN 35+ års samlet IT erfaring 15+ år som test manager Certificeret Inspection Leader ISEB Foundation

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver.

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver. xleasy.dk v410 dk - 13-10-2014 1 Introduktion 1 2 Opret et Projekt 1 2.1 Rediger projektplan... 1 2.2 Tidsplanlægning... 5 2.3 Tilpas Gantt-kort... 6 2.4 Andre kolonner... 6 3 Visninger 7 4 Kommuniker

Læs mere

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet...

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet... Indhold 1 Ordliste 2 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger.................................. 3 2.2 Problemformulering................................ 4 2.3 Problemafgrænsning................................

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Curriculum Vitae: Jeg kan hurtigt overskue komplekse systemer og finde brugbare løsninger på selv vanskelige problemer.

Curriculum Vitae: Jeg kan hurtigt overskue komplekse systemer og finde brugbare løsninger på selv vanskelige problemer. Curriculum Vitae: Personlige oplysninger Navn Thomas Gustafsson Født 5. marts 1972 Adresse Græsmarken 5, ST. TH. 2860 Søborg Mobil (+45) 2577 2387 E-mail Civilstand tgconsult@webspeed.dk Ugift / Far til

Læs mere

ODIN-webservice ændringer release 2010 v2.0

ODIN-webservice ændringer release 2010 v2.0 DOKUMENTATION OG VEJLEDNING ODIN-webservice ændringer release 2010 v2.0 Indholdsfortegnelse 1. Nye webservice metoder... 2 1.1 Anvendelse af køretøjer og personel fra fremmede beredskaber ifm. indberetning

Læs mere