ISCC. IMM Statistical Consulting Center. Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect. Technical University of Denmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISCC. IMM Statistical Consulting Center. Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect. Technical University of Denmark"

Transkript

1 IMM Statistical Consulting Center Technical University of Denmark ISCC Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect Endelig udgave til Eurofins af Christian Dehlendorff 15. juni, 2007 Christian Dehlendorff IMM, building 321, Technical University of Denmark 2800 Kgs. Lyngby Telefax : Telefon :

2 1 Indledning Dette dokument omhandler brugen af Beregningsmodulet til estimation af nugget effekten i tidsserier med ækvidistante målinger. Programmet er et Visual Basic Program implementeret i Excel. Programmets kode er beskyttet med en kode for at sikre mod ændringer. Det skal desuden understreges, at selvom programmet kan håndtere manglende observationer, må observationerne ikke mangle på en struktureret måde. 2 Brugervejledning 2.1 Start For at bruge modulet startes BeregningsModul.xls op i Excel. Det er vigtigt, at Makroer er tilladt, hvilket enten gøres ved at tillade det, når Excel spørger om det, eller ved at sætte security/sikkerhed til lav/low eller eller medium i Funktioner/Tools -> Makro/Makro -> Sikkerhed/Security. Modulet består af 4 ark: Input, Output, Figurer samt VariogramData, og disse navne må ikke ændres. Endvidere er Input, Output samt VariogramData arkene låste ark, således at Input arket kun kan modificeres i de 3 første kolonner, mens output samt VariogramData arkene slet ikke kan modificeres. De interessante ark for brugeren er input, output samt figurarkene. 2.2 Input I input-arket ses 4 kolonner med overskrifter. Tidspunkt angiver tid for måling og bruges i plot af den observerede tidsserie. Programmet bygger på ækvidistante målinger. Er data ikke stammer fra ækvidistante målinger, skal programmet ikke bruges. Programmet forventer en tidsserie uden for mange eller systematisk manglende observationer (programmet er testet på tidsserier af en længde på 24, hvorfor det må anbefales ikke at bruge det på meget færre end dette). Indsæt observerede værdier er kolonnen, hvor data skal indsættes (kopieres fra et regneark til beregningsmodulet), data skal være ækvidistante målinger. Manglende målinger skal angives med en tom celle. Ved indsættelsen bør brugeren lave en tom celle efter de indsatte data for at sikre en korrekt indlæsning. I Indsæt replikater for stikprøve kan en evt. stikprøve for analysekvalitet (s(analysis)) indsættes i kolonne C (eksempelvis i Celleområde C2:C30). Data skal sættes ind i input-arket før programmet køres. Alternativt kan s(analysis) angives som en absolut værdi eller som en procent af middelværdien under beregning. I Indsæt sted, parameter, enhed og tidsenhed indsættes de informationer, der bruges i Output 1

3 arket samt i figurerne til identifikation af data. I arket er der 6 knapper. Output skifter til Output-arket, hvis beregning har været kørt. Output knappen virker således ikke, hvis der er sat ny data ind i kolonne A, B, C eller E før en ny beregning er kørt. Figurer skifter til Figurer-arket (hvis ny data skal beregning trykkes først), Beregning starter selve beregningsmodulet og Fjern figurer fjerner eksisterende figurer i Figurer-arket. Endelig er der en Gem-knap, der starter en Gem som dialog med default filnavn sat til Stednavn-Parameter-dagsdato.xls, hvor Stednavn og Parameter er som specificeret i Input-arket. Med Gem-metoden gemmes hele Work-booken, dvs. alle 4 ark samt selve programmet. Fjern Input fjerner data fra kolonne 1, 2, 3 samt 4, en dialogboks til bekræftelse vises inden sletning. 2

4 Tidspunkt Indsæt observerede værdier Indsæt replikater for stikprøve Indsæt sted, parameter og enhed 2,5 8,7 Sted Lynetten 5 8,6 Parameter Total phosphor 7,5 8,8 Enhed mg/l 10 8,7 Tidsenhed min 12,5 8,8 15 8,9 17,5 9,3 20 9,7 22,5 9,4 25 9,8 27,5 9,5 30 9,2 32,5 9,3 35 9,6 37,5 9,5 40 8,9 42,5 9,5 45 9,6 47,5 9,4 50 9,5 52,5 9,8 55 8,5 57,5 9, Output Figurer Beregning Fjern Figurer Gem Fjern input Figur 1: Inputark 3

5 2.3 Output Outputarket modtager resultater fra beregningsmodulet. De to første kolonner er kopier af input-arket, dvs. de specificerede observerede data og evt. analyse data. Dernæst følger en ramme med resultaterne. Rammen indeholder en kolonne med beskrivelse af typen af output, dernæst en kolonne med resultater. I den tredje kolonne angives information om, hvorledes s(analysis) er fremkommet i rækkerne med s(analysis). I tredje og fjerde kolonne for V(0) og s(measurement) er nedre og øvre grænse i et 95 % konfidensinterval angivet. Rækkerne i resultatdelen er, som følger Stednavn - angiver stednavn, parameter og enhed (kopi af cellerne fra input arket) Middelværdi - middelværdien for observeret data s(analysis) - absolut værdi af s(analysis) (kan være beregnet eller angivet som absolut værdi eller beregnet udfra en angivet procent af middelværdi) s(analysis) i % af middelværdien (enten beregnet udfra de to celler ovenfor eller angivet ved input) Dernæst følger to identiske afsnit (en for j=1 (robust) og en for j=0) med følgende rækker V(0) - estimat for V(0) på dimensionsløs skala s(measurement) - på samme skala som observeret data (hvis V (0) > 0) s(measurement) i % af middelværdi - som ovenstående men som procent af middelværdi (dimensionsløs) s(sampling) - beregnet s(sampling) hvis mulig. Estimering kræver, (1) at s(analysis) er givet (2) at V (0) > 0 samt (3) at s(measurement) > s(analysis) s(sampling) i % af middelværdi - som ovenstående men som procent af middelværdi Den sidste række indeholder et tidsstempel for kørsel. Der er desuden 5 knapper: En skifter til Input, en til Figurer, en fjerner figurer, en starter programmet og en gemmer Work-booken. Knapperne er beskrevet under Input. 4

6 Observeret data Analyse data Type Resultater 8,7 Stednavn Lynetten-Total phosphor 8,6 Middelværdi 9,2875 8,8 s(analysis) ikke angivet 8,7 s(analysis) i % af middelværdi ikke angivet 8,8 Estimater for j=1 (anbefalet) Nedre 95 % konfidens grænse Øvre 95 % konfidens grænse 8,9 V(0) 0, < 0 0, ,3 s(measurement) 0, < 0 0, ,7 s(measurement) i % af middelværdi 3, ,4 s(sampling) s(sampling) ikke angivet 9,8 s(sampling) i % af middelværdi s(sampling) ikke angivet 9,5 Estimater for j=0 Nedre 95 % konfidens grænse Øvre 95 % konfidens grænse 9,2 V(0) 0, < 0 0, ,3 s(measurement) 0, < 0 0, ,6 s(measurement) i % af middelværdi 3, ,5 s(sampling) s(sampling) ikke angivet 8,9 s(sampling) i % af middelværdi s(sampling) ikke angivet 9,5 Tid for sidste beregning :24 9,6 9,4 9,5 9,8 Input Figurer 8,5 9,9 10 Beregning Fjern Figurer Gem Figur 2: Outputark 5

7 2.4 Figurer I dette ark bliver figurerne fra programmet placeret. Der er tre mulige figurer: Variogram med fittet linie, skaleret variogram med fittet linie samt plot af tidsserien med observeret data. Figurerne bliver lagt øverst i hver kørsel, og der kan derfor være figurer fra tidligere kørsler. Det anbefales at fjerne figurerne inden kørsel af programmet (brug knappen). Der er desuden 5 knapper: En skifter til Input, en til Output, en fjerner figurer, en starter programmet og en gemmer Work-booken. Knapperne er beskrevet nærmere under Input. 6

8 Variogram for Total Variogram phosphor, for Lynetten, Total phosphor, indløb Lynetten gafgdsfgsdfgdsg dfgsdfg 0,004 0,0035 0,003 0,0025 0,002 0,0015 0,001 0, ,4 0,4 0,35 0,3 0,3 0,25 0,2 0,2 0,15 0,1 0,1 0,05 Skaleret Skaleret Variogram Variogram for Total for phosphor, Total phosphor, Lynetten, Lynetten indløb gafgdsfgsdfgdsg (Skalering=100) dfgsdfg (Skalering=100) Estimeret Fittet Estimeret Estimeret Fittet Fittet 10,5 10, ,5 9,5 9 8,5 8 Input Output Beregning Fjern Figurer Gem Observerede værdier værdier for Total for Total phosphor, Lynetten, indløb gafgdsfgsdfgdsg dfgsdfg Tid (min) j j j V(j) V(j) V(j) Total phosphor (mg/l) Figur 3: Figurark 7

9 2.5 Variogramdata Dette ark indeholder data fra beregningerne af variogrammet. Figurarket bruger data fra dette ark som datagrundlag, hvorfor arket er låst. VariogramData arket indeholder ikke relevant information for brugeren. Lag Variogram Fittet Variogram Skaleret Variogram Fittet Skaleret Variogram Skaleringsfaktor Residualer LC UC Tid Observeret 0, , , , , ,7 0 2,5 Lynetten 1 0, , ,21628E-05-0, , ,6 Total phosphor 0, , , , , , ,00231E-05-0, , ,5 8,8 mg/l 3 0, , , , , , , ,7 min 4 0, , , , ,1436E-05 0, , ,5 8,8 5 0, , , , , , , ,9 6 0, , , , , , , ,5 9,3 7 0, , , , , , , ,7 8 0, , , , , , , ,5 9,4 9 0, , , , , , , ,8 10 0, , , , , , , ,5 9,5 11 0, , , , , , , ,2 12 0, , , , ,14492E-05-0, , ,5 9,3 35 9,6 37,5 9,5 40 8,9 42,5 9,5 45 9,6 47,5 9,4 50 9,5 52,5 9,8 55 8,5 57,5 9, Figur 4: Variogram data 8

10 3 Programmet I dette afsnit bliver selve programmet beskrevet. 3.1 Input Ved tryk på knappen Beregning, fremkommer der først en dialog, hvor der mindes om, at data skal være sat ind. Hvis der vælges Ja/Yes, fortsætter programmet med at indlæse de observerede målinger. Mangler et eller flere identifikationsfelter, bliver de indlæst. Dialogen til indlæsning af tidsserien med målinger kræver en specifikation af et kolonneområde, hvor de observerede målinger er indtastet (per default sat til B2:B25 i Input-arket, dette kan ændres ved at lave en markering i arket, trykkes cancel/fortryd bruges B2:B25). Manglende observationer skal angives med tom celle allerede ved indsættelse af data. Markeringen af de observerede værdier skal være maksimum en kolonne og skal udelukkende indeholde numeriske værdier. Der skal desuden være mindst 8 observationer i markeringen. Det er vigtigt at understrege, at data ikke må mangle systematisk. Eksempelvis giver programmet en fejl og afsluttes, hvis variogrammet er udefineret i et lag (kan f.eks. ske hvis hver anden observation mangler). 3.2 Parameter settings Efter indlæsning af observerede værdier kan brugeren vælge default-værdier eller vælge at sætte værdierne selv. Vælges default viser en dialog default-parametrene. Er brugeren ikke tilfreds med de valgte parametre eller med de valgte observationer vælges nej/no og programmet går tilbage til indlæsning af observations data. Indlæsning af parametre starter med angivelse af maksimal afstand i variogrammet, dernæst kan brugeren vælge om, der skal laves et plot af variogrammet og evt. det skalerede variogram. Vælges det skalerede variogram, skal en skaleringsfaktor angives, programmet beregner selv en rimelig faktor. Igen fremkommer en dialog med de valgte settings, som kan accepteres eller afvises. 3.3 Beregning Efter indlæsning beregnes variogrammet, samt fittede og skalerede variogrammer. Alt efter settings plottes derefter de relevante figurer. 9

11 3.4 Analyse kvalitet Til sidst kan brugeren angive, om der skal angives en s(analysis). Der er 4 mulige valg, 0: ingen s(analysis); 1: et dataområde til beregning af s(analysis) (f.eks. C2:C11, C2:C7 eller C4:C36); 2: en absolut værdi af s(analysis), der angives som et tal input i en dialog eller 4: en relativ værdi (i %), der angives som et tal input i en dialog. Vælges en af mulighederne 1-3 beregnes s(sampling), såfremt det er muligt ellers afsluttes programmet. s(sampling) kan beregnes, hvis s(measurement) > s(analysis) 0. 10

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Excel 2007 - Grundkursus

Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus til Windows XP / Windows Vista. Version: 2007 Copyright 2007 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup Telefon: 70 20 31 40

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

Introduktion til SPSS

Introduktion til SPSS Introduktion til SPSS Øvelserne på dette statistikkursus skal gennemføres ved hjælp af det såkaldte SPSS program. Det er erfaringsmæssigt sådan, at man i forbindelse af øvelserne på statistikkurser bruger

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Tips og tricks Gennemgang af: Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Brevfletning med Word Ændre på parametre i rapporterne Fjern dimensioner der ikke bruges i rapporterne Brug af Subscriptions Excel funktioner

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version til e-conomic 2 2. revision Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Tolk...

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale DEN STØRSTE FORSKEL MELLEM EXCEL OG CALC ER, AT HVIS DU BRUGER CALC PÅ DANSK, SÅ SKAL DU BENYTTE DE DANSKE FUNKTIONS NAVNE I STEDET

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Excel-6: HVIS-funktionen

Excel-6: HVIS-funktionen Excel-6: HVIS-funktionen Regnearket Excel indeholder et væld af "funktioner" som kan bruges til forskellige ting indenfor f.eks. finans, statistik, logiske beregninger, beregninger med datoer og meget

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum 2. revision Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 ERP Tolk funktioner...

Læs mere

AMI Quattro BRUGERMANUAL

AMI Quattro BRUGERMANUAL AMI Quattro BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 INTRODUKTION... 5 KORT BESKRIVELSE AF AMI QUATTRO GØDNINGSBLANDER... 6 QUICK-GUIDE... 7 EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF GØDNINGSBLANDEREN...

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

til Microsoft Dynamics C5 2010

til Microsoft Dynamics C5 2010 1 Vejledning til installation, opsætning og brug af Quiink In til Microsoft Dynamics C5 2010 til Microsoft Dynamics C5 2010 InterConnect A/S en del af OneHouse alle rettigheder forbeholdes Side 1 af 67

Læs mere