Løsningsforslag til Camp Let. Case Beskrivelse: Camp Let

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løsningsforslag til Camp Let. Case Beskrivelse: Camp Let"

Transkript

1 Løsningsforslag til Camp Let Case Beskrivelse: Camp Let Firmaet Camp Let har til formål at udleje forskellige typer transportable ferieboliger. Det drejer sig i øjeblikket om campingbusser, campingvogne, camplet'er og villatelte. En feriebolig udlejes altid sammen med et standardudstyr, som er inkluderet i lejeprisen for ferieboligen. Udover standardudstyret kan der lejes ekstra udstyr til ferieboligerne (f.eks. fortelt til campingvogne). Ekstraudstyr lejes kun ud i forbindelse med udlejning af en feriebolig. Ved udlejning skal lejeren være i besiddelse af et førerbevis. Dette er dog ikke nødvendigt ved leje af villatelte. For leje af campingbusser og campingvogne skal erlægges et større depositum. Endelig skal lejerens bil godkendes til kørsel med den ønskede størrelse campingvogn. Kunderne har mulighed for at reservere en feriebolig i en eller flere uger. Ved reservation af en feriebolig sendes en bekræftelse til kunden, sammen med et girokort, hvor udlejningsprisen står på. Girokortet skal betales senest 1 måned før udlejningen starter. Ved reservation på et tidspunkt, hvor der en mindre end en måned til udlejningens startdato, gives 1 uges betalingsfrist, hvis det er muligt, og ellers betales ved afhentningen af boligen. Ved manglende indbetaling slettes reservationen 1 uge efter sidste rettidige indbetalingsdato. Når indbetaling på en reservation er modtaget, betragtes reservationen som en lejeaftale, og der sendes en kopi af lejeaftalen til kunden. Denne kopi skal kunden medbringe ved afhentning af ferieboligen. Når kunden afleverer feriebolig og eventuelt ekstraudstyr tilbage, kontrolleres for eventuelle mangler eller defekter, ligesom det undersøges om afleveringsfristen er overholdt. Der udskrives en kvittering til kunden for det tilbage leverede materiel. Ved mangler, defekter eller for sen tilbagelevering udskrives desuden et girokort på et beløb, som skønnes at være rimeligt. Hver dag udarbejdes en pakkeliste for den kommende dag. Pakkelisten består af kopier af lejeaftaler, for hvilke det gælder, at lejeperioden starter den næste dag. Pakkelisten bruges til at gøre feriebolig og eventuelt ekstraudstyr klar til udlevering. 1

2 Løsningsforslag Forudsætninger og antagelser Forudsætninger og antagelser nedskrives løbende gennem udarbejdelse af løsningsforslaget En kunde reserverer kun en transportabel feriebolig ad gangen Formålet med systemet Formålet med projektet er at udarbejde et system der kan anvendes til administration af udlejning af transportable ferieboliger. Mulige kunder udover firmaet Camp Let er virksomheder der udlejer noget. Systemet skal sikre at firmaet Camp Let har overblik over hvor de enkelte ferieboliger er, hvornår de er ledige, hvilken tilstand de er i. Desuden være en støtte til opkrævning og registrering af indbetalinger fra kunderne samt udskrivelse af lejeaftaler. Systemet skal også sikre at der altid er korrekte pakkelister klar til brug. Krav 1. Kravspecifikation En liste over funktionelle og ikke funktionelle krav på formen: <id><systemet> skal <funktion>. Prioritering efter MoSCoW. Er ikke beskrevet nærmere her! 2. Use case modellen Beskrivelse af aktører På baggrund af case beskrivelsen og den udarbejde kravspecifikation er der fundet følgende aktører til systemet: Kunder: Bookingpersonale: Skal kunne leje, reservere feriebolig Har al kontakt med kunderne, leje, reservation, ændringer, afbestillinger Pakkepersonale: Pakker de forskellige ting til kunden, søger også for at modtage ferieboligen igen efter endt udlejning. Gennemgår boligen med kunden for at sikre der ikke er opstået skader, og at alt bliver afleveret. 2

3 Indkøber: Det er indkøberen der sørger for at indkøbe nye ferieboliger og ekstraudstyr efterhånden som det gamle skal udskiftes. Registrer reservation Bookingpersonale Registrerbetaling Pakkepersonale Udskriv pakkeliste Modtag tilbagelevering Indkøber Anskaf feriebolig Figur 1: Use case diagram Ovenstående oversigt diagram viser en oversigt over hvilke use case der er fundet i systemet og hvilke aktører der kan anvende use casene. Kort beskrivelse (brief description) af de fundne use case Use case: Reservation Aktører: Bookingpersonale Type: Primær Beskrivelse: Kunden kontrakter bookingpersonale for at leje en transportabel feriebolig. Er den ønskede boligtype er tilrådighed på det ønskede tidspunkt, registreres reservationen med evt. oplysninger om ekstraudstyr. Bekræftelse og girokort udskrives og sendes til kunden. Ønsker kunden at ændre en reservation findes reservationen frem og de ønskede ændringer tilføjes. Ønsker kunden at annullerer reservationen, registreres dette og afhængig af tidspunkt for annulleringen udregnes om der skal tilbagebetales evt. indbetalt depositum. Use case: Registrering af betaling Aktører: Bookingpersonale Type: Primær Beskrivelse: Det indbetalte beløb registreres i systemet, er hele depositummet indbetalt, er reservationen klar til at blive til en udlejning. Use case: Aktør: Type: Udskriv pakkeliste Pakkepersonale Primær 3

4 Beskrivelse: Pakkepersonalet beder om en udskrift at pakkelisten til klargøring af boligerne. Pakkelisten indeholder oplysninger om hvilke ferieboliger der skal klargøres til levering, samt hvilket ekstraudstyr der skal leveres. Use case: Modtag tilbagelevering Aktør: Pakkepersonale Type: Primær Beskrivelse: Pakkerpersonalet gennemgår ferieboligen med kunder for at registrerer evt. mangler og skader. På baggrund af skader udregnes evt. beløb kunden skal betale eller have tilbage. Use case: Anskaf ny feriebolig Aktør: Indkøber Type: Primær Beskrivelse: Indkøberen undersøger en gang i kvartalet om der er behov for ny indkøb til erstatning af noget beskadiget eller noget der er blevet forældet. Ny anskaffelserne registres i systemet. Beskrivelse af use casen Reservation Use casen registrer reservation vurderes til at være den vigtigste og mest komplekse. Derfor startes med denne, som designes og kodes i de første iterationer af elaboration fasen. For at kunne designe use casen er det nødvendigt at beskrive dens main flow mere detaljeret. Use case ID Aktører Pre-betingelse Post-betingelse Main flow Registrer reservation UC1 Bookingpersonale Ferieboliger er registreret Reservationen er oprettet og girokort sendt til kunden 1. Denne use case starter når en kunde ønsker at reservere en transportabel feriebolig 2. Bookingpersonalet indtaster oplysninger om boligtype og periode 3. Systemet undersøger om reservation er mulig 4. Hvis kunden ønsker at leje ekstraudstyr 4.1. Oplysninger om ønsket ekstraudstyr angives 5. Systemet beder om kundeoplysninger 6. Hvis kunden findes: 6.1. Kundenr. angives 6.2. Systemet returnerer kundeoplysninger 7. Ellers 7.1. Kundeoplysninger angives 7.2. Systemet registrer kunden 8. Reservationen oprettes 9. Systemet udregner depositum og restbeløb Girokort udskrives. 10. Beløb oplyses til kunden og girokort sendes til kunden 4

5 Figur 2: Main flow for use casen: Registrer reservation 3 Domænemodel Ud fra beskrivelser af use cases er der fundet følgende klasser Kunde: Der er behov for at registrere oplysninger om de kunder der lejer en feriebolig Transportableferieboliger: Der er behov for at registrere oplysninger om de ferieboliger som Camp Let har til udlejning. Reservation: Ekstraudstyr: Standardudstyr: Da man skal have styr på hvornår de enkelte ferieboliger er udlejet og til hvem, og om der er betalt er der behov for gemme oplysninger om reservation. Camp Let skal have styr på hvilket ekstraudstyr der kan udlejes, samt hvilken pris der er på ekstraudstyret. Det udstyr der følger med som standard ved udlejning, f.eks. hvor meget køkkengrej der er følger med en campingvogn. 5

6 Figur 3: Første udkast af domænemodel Den begrebsmæssige model er første udgave af modellen, det betyder at f.eks. ikke alle attributter er med endnu. Af modellen fremgår at en kunden kan have en eller flere lejekontrakter, men en lejekontrakt er altid kun knyttet til en kunde. En transportabel feriebolig kan reserveres flere gange, mens en reservation kun er knyttet til en transportabel feriebolig (se forudsætning). Ekstraudstyr er knytte til en eller flere lejekontrakter, lige som der kan reserveres flere ekstraudstyr til en lejekontrakt. Ovenstående begrebsmæssige model har den fordel at det er en simpel og overskuelig model, samtidig med at den indeholder de nødvendige informationer. Der er imidlertid nogle problemer. Ekstraudstyr og transportable ferieboliger har en del fælles attributter og måske vil det vise sig senere fælles metoder. Det vil forbedre modellen, hvis den afspejler dette forhold. Endvidere kunne det være hensigtsmæssig, hvis man kan reservere en ferieboligtype, så man ikke på reservationstidspunktet behøver at tage stilling til, hvilken konkret fysisk feriebolig, der skal reserveres. Hermed undgår man også at binde reservationen op på en bestemt fysisk feriebolig. Til gengæld skal der være en funktion i edb-systemet, som sikre at de reserverede ferieboliger er ledige og klargjorte på afhentningstidspunktet Overvejelser over generalisering og specialisering Der er flere muligheder for generaliserings/specialisering i modellen. For det første er der ovennævnte ligheder mellem ekstraudstyr og ferieboliger, der giver anledning til følgende mulige generalisering: 6

7 Udlejningsudstyr Transportabelferiebolig Ekstraudst. Figur 4: Mulig generalisering Endvidere er der mulighed for at specialiserer en transportabel feriebolig i hver af de nævnte typer: camplet, villatelt, campingbus og campingvogn Udlejningsudstyr2 Transportfbl Ekstraudstyr2 Camplet Villatelt Campingbus Campingvogn Figur 5: Mulig generalisering Ifølge teksten er der imidlertid meget lidt forskel på de forskellige feriebolig former. Kort opsummeret: for alle andre ferieboligtyper end villatelt skal lejeren vise førerbevis. For leje af campingbusser og campingvogne skal erlægges et depositum og endelig skal kundens bil godkendes til kørsel med en given campingvogn. 7

8 Der gælder med andre ord ikke noget specielt for villatelte. Da forskellen på de forskellige kørerende ferieboliger ikke er særlig stor kunne man vælge en specialisering af en transportabel feriebolig som vist nedenfor: Udlejningsudstyr2 Transportfbl Ekstraudstyr2 Kørendeferiebolig Figur 6: Mulig generalisering Udlejningsudstyr er en abstrakt klasse der er ingen objekter af klassen. Transportabel feriebolig derimod er en konkret klasse. Da der ikke gælder noget specielt for villatelte vil villatelteobjekterne være objekter af denne klasse. Skulle systemet laves som et standardsystem, hvor fleksibilitet og udvidelsesmuligheder var afgørende. Kunne man vælge en løsning med de mange subklasser eller et alternativ, hvor man skelner mellem generelle klasser af ferieboliger: transportable/ikke transportable, telte, ferieboliger til anhængertræk, selvkørende osv. Osv. Hensigten skulle være at få et vedligeholdelsesvenligt specialiseringshierarki, dvs. et hierarki som er nemt at udvide uden at lave om på grundstruktureren. En nærmere analyse og diskussion med brugeren måtte selvfølgelig afklare, hvad der måtte være relevant Andre strukturovervejelser Det har vist sig hensigtsmæssigt, at man ikke reserverer en konkret feriebolig, men derimod en type, f.eks. en camplet med 4 sovepladser. Knytningen af reservation til en konkret feriebolig sker først, når ferieboligen og ekstraudstyr pakkes kort tid før kunden afhenter den. Det forudsættes ovenfor, at der er behov for at objekterne af en feriebolig, er de konkrete fysiske campletter, campingvogne mv. De kørende ferieboliger vil kunne identificerer på deres indregistreringsnr, mens villatelt skal have en mærkat med en identifikation på. Objekterne af klassen ekstraudstyr er derimod typen (reservehjul, lænestol, barnestol osv) og man reserverer og lejer en af typen. Hver objekt skal have en antals-attribut, der angiver hvor mange der samlet er af typen. 8

9 Ud fra ovenstående overvejelser vælges følgende revideret begrebsmæssigemodel. Figur 7: Revideret domænemodel Skærmbilleder På nuværende tidspunkt er det relevant at udarbejde et skærmbillede der illustrer hvordan man forestiller sig systemet kommer til at se ud. Skærmbilleder er ikke medtaget her i løsningsforslaget. Analyse og design I analyse og design skal vi dels kigge på hvordan domænemodellen kan udvides til et analyseklassediagram med managerklasser samt hvordan use cases kan realiseres i interaktionediagrammer (UML sekvens- eller kollaborationsdiagram), som beskriver interaktionen mellem de forskellige klasser. Ved at udarbejde interaktionsdiagrammerne kommer det frem hvilke metoder der er behov for på de enkelte klasser. Desuden giver det grundlaget for hvilke klasser der skal kunne se hvilke klasser og hvilke metoder det giver på analysemodellens klasser. I design arbejdes videre på analysemodellen hvor der tages hensyn til valget af teknologi dvs. hvilken teknologisk platform (maskiner, programmeringssprog, databasesystem m.m.) der skal anvendes. 1. Interaktionsdiagrammer 9

10 Interaktionsdiagrammet over use casen: Registrer reservation er her delt op 4 diagrammer af hensyn til kommentarerne til diagrammet. : AftaleManager : Udstyrsmanager : Udlejningsudstyr : Lejeaftale : BookingPersonale 1: mulig=findbolig(type, startdato, slutdato):boolean 2: antal=findtype(type ):integer 3: gettype() 4: [hvis ok] getantal():integer For hver aftale 5: gettype() 6: [hvis ok] getstartdato() 7: [hvis ok]getslutdato() 8: mulig=ertypeledig(startdato, slutdato, type, antal):boolean Figur 8:Sekvensdiagram for FindBolig incl. trivielle metoder : AftaleManager : UdstyrsManager : BookingPersonale 1: mulig=findbolig(type, startdato, slutdato):boolean 2: antal=findtype(type ):integer 3: mulig=ertypeledig(startdato, slutdato, type, antal):boolean intern private metode Figur 9: Sekvensdiagram for FindBolig uden trivielle metoder 10

11 Ovenstående sekvensdiagram beskriver FindBolig. Der er valgt at bruge en AftaleManager klasse, der samarbejder med UdstyrsManager klassen som håndterer alt CRUD funktionalitet omkring ferieboligen. Først søges først i mængden af ferieboligtyper ved at hente antal af den ønskede type. Derefter undersøges hvor mange reservationer der er på den ønskede type i den ønskede periode. Er antal reservationer mindre en antal ferieboliger er reservation mulig. Alternativt til ovennævnte er at UdstyrsManager klassen får noget mere ansvar og også står for at finde ud af om det er muligt at udleje indenfor typen! : AftaleManager : BookingPersonale 1: opretkunde(navn...):kunde : KundeManager 2: opretkunde(navn..) k : Kunde 3: create(navn...) 4: addkunde(k) Figur 10: Sekvensdiagram for opretkunde inkl. trivielle metoder Derefter skal kunden registreres. Det er her valgt stadig at lade AftaleManager stå for at lede og fordele arbejdet. Alternativt kunne KundeManager klassen stå for det direkte! Reservation af ekstraudstyr foregår på samme måde som for ferieboligen. For hver type af ekstraudstyr, undersøges først antallet af den ønskede type og derefter undersøges hvor mange reservationer der er i den givne periode, på det givne udstyr for at se om der er noget ledigt. Så er alle oplysninger tilvejebragt for at en reservation kan oprettes. 11

12 : AftaleManager : Udlejningsudstyr : BookingPersonale 1: opretreservation(startdato, slutdato, typer, kunde) l : Lejeaftale 2: create(startdato,slutdato, typer, kunde) 3: addaftale(l) 4: beregnpris() 5: [for hver type]getpris() Figur 11: Sekvensdiagram for opretreservation inkl. trivielle metoder Lejekontrakten oprettes af AftaleManager klassen der laver et objekt af typen Lejeaftale med attributter samt objektreferencer til hhv. kunde og udstyrstyper. Objektet tilføjes til AftaleManagerens liste over Lejekontrakter. Til sidst udregnes en samlet pris. 2. Analyseklassediagram På baggrund af de udarbejde sekvensdiagrammer kan der nu sættes nogle metoder på klassediagrammet. Udover metoder er der tilføjet manager klasserne: Aftalemanager, KundeManager samt UdstyrsManager. 12

13 Figur 12: Analyseklassediagram for uc: Registrer reservation. Det skal overvejes hvilke lag man vil have i sit system. Her laves et GUI-lag(præsentationslag), et manager-lag og et domæne-lag. Manager- og domæne-lagene udgør applicationslogikken. Design er påbegyndt, idet nødvendige referenceattributter med typer med er påført for at få den nødvendige synlighed til de klasser der kaldes for at use casen: Registrer Reservation kan udføres. 13

14 Koden til klasserne Kunde og LejeAftale (Reservation) using System; using System.Collections; class Kunde //brug klasser fra namespace System //definition af Klassen Kunde private string navn; //instansvariable til klassen Kunde private string adresse; private string tlf; //attributterne: , kørekort og køretøj er ikke medtaget //constructor public Kunde(string n,string adr, string tlf) navn = n; adresse = adr; this.tlf = tlf; //properties til Kunde public string Navn get return navn; set navn= value; public string Adresse get return adresse; set adresse = value; public string Tlf get return tlf; set tlf= value; //metoder public override String ToString() //"overrides" fra object return Navn + " " + Adresse + " " + Tlf; //slut på klassen Kunde class AftaleManager private ArrayList aftaler; private KundeManager kundemanager; private UdstyrsManager udstyrsmanager; public AftaleManager() lejeaftaler = new ArrayList(); public void AddAftale(LejeAftale l) lejeaftaler.add(l); //slut klassen AftaleManager class LejeAftale private int id; private string startdato; private string slutdato; private double totalpris; private string status; private ArrayList udlejningsudstyr; 14

15 private ArrayList betalinger; private Kunde kunde; public LejeAftale(string stdato,string sldato, Kunde k) startdato = stdato; slutdato = sldato; kunde = k; status = reserveret ; public string StartDato get return startdato; set startdato = value; public string SlutDato get return slutdato; set slutdato = value; public Kunde Kunde getreturn kunde; setkunde = value; //metoder public void tilknytkunde(kunde k) kunde = k; class MainClass static void Main() //klasse indeholdende Main 15

Assignment #5 Toolbox Contract

Assignment #5 Toolbox Contract Assignment #5 Toolbox Contract Created by: René Kragh Trine Randløv E mail address cph rk70@cphbusiness.dk 23 11 2014 1 Introduktion Dette dokument indeholder en vertikal kontrakt for et system som skal

Læs mere

AAU, Programmering i Java Intern skriftlig prøve 18. maj 2007

AAU, Programmering i Java Intern skriftlig prøve 18. maj 2007 AAU, Programmering i Java Intern skriftlig prøve 18. maj 2007 Opgavebesvarelsen skal afleveres som enten en printerudskrift eller som et passende dokument sendt via email til fjj@noea.dk. Besvarelsen skal

Læs mere

Eksempel: et ordresystem note 5 Lagdeling s. 1

Eksempel: et ordresystem note 5 Lagdeling s. 1 Eksempel: et ordresystem note 5 Lagdeling s. 1 Eksempel: et ordre-system NiceHair er et firma, som sælger udstyr, inventar og frisørartikler til frisørsaloner over hele landet. Det er ejet af et ægtepar

Læs mere

Udlejningssystemet sættes op, således at det passer med den normale forretningsgang i virksomheden.

Udlejningssystemet sættes op, således at det passer med den normale forretningsgang i virksomheden. Udlejningssystemet sættes op, således at det passer med den normale forretningsgang i virksomheden. F.eks. ved biludlejning, betaler man leje og depositum, inden man får lov at tage bilen med sig. Anderledes

Læs mere

Almindelige betingelser for leje af safaribil hos Thy Leasing A/S i samarbejde med Naturevents.

Almindelige betingelser for leje af safaribil hos Thy Leasing A/S i samarbejde med Naturevents. Almindelige betingelser for leje af safaribil hos Thy Leasing A/S i samarbejde med Naturevents. Chaufføren Den person, som er anført som lejer, er den primære anvender af køretøjet. Vedkommende skal være

Læs mere

UML til kravspecificering

UML til kravspecificering UML til kravspecificering UML mini-kompendium - til brug i forbindelse med modellering af kravspecifikationer. Copyright 2006 Teknologisk Institut, IT-Udvikling Aktivitetsdiagram 2/9 Aktion Aktionsnavn

Læs mere

Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE

Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE Fact sheet Indholdsfortegnelse Fact Sheet Gantt kort Valgt af virksomhed Brainstorm Attribut tabel ER-diagram Skitse MySQLWorkbench

Læs mere

Danhostel Fredericia 26. juni 2015 kl. 10.37 Til: "info@cdl.dk" 30 4-sengs værelse 06.11.15 08.11.

Danhostel Fredericia <fredericia@danhostel.dk> 26. juni 2015 kl. 10.37 Til: info@cdl.dk <info@cdl.dk> 30 4-sengs værelse 06.11.15 08.11. Side 1 af 5 Jørn Schlamovitz Bang-Andersen Reservation 1 meddelelse Danhostel Fredericia 26. juni 2015 kl. 10.37 Til: "info@cdl.dk" Cornelia-De-Lange-Syndrom

Læs mere

Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design

Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design Obligatorisk SD-opgave s. Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design Løs følgende, som en indviduel opgave. I må gerne samarbejde i grupper, men alle har ansvar for at udfærdige sin egen

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 3

Indholdsfortegnelse for kapitel 3 Indholdsfortegnelse for kapitel 3 Kapitel 3 Design............................................................ 2 Database........................................................... 3 ER-diagram.................................................

Læs mere

Opgaven fortsat. Opfølgning på Opgave 2 og Use Cases. Opgaven. Trin 1: Væsentlige begreber. Resultatliste: 100 bryst, herrer

Opgaven fortsat. Opfølgning på Opgave 2 og Use Cases. Opgaven. Trin 1: Væsentlige begreber. Resultatliste: 100 bryst, herrer Opfølgning på Opgave 2 og Use Cases originally by Michael R. Hansen modified/extended by Anne E. Haxthausen Informatics and Mathematical Modelling Technical University of Denmark Opgaven fortsat Efter

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Abstrakte datatyper C#-version

Abstrakte datatyper C#-version Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannelsen i Informationsteknologi Abstrakte datatyper C#-version Finn Nordbjerg 1/9 Abstrakte Datatyper Denne note introducerer kort begrebet abstrakt datatype

Læs mere

Objektorienteret design med arv og polymorfi:

Objektorienteret design med arv og polymorfi: Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannelsen i Informationsteknologi Objektorienteret design med arv og polymorfi: Substitutionsprincippet Composite Design Pattern Finn Nordbjerg Side 1 Objektorienteret

Læs mere

SWC eksamens-spørgsmål. Oversigt

SWC eksamens-spørgsmål. Oversigt SWC eksamens-spørgsmål Oversigt #1 Typer og variable #2 Aritmetik og logik #3 Klasser (definition, objekter) #4 Klasser (metoder) #5 Klasser (nedarvning, polymorfi) #6 Conditional statements #7 Repetition

Læs mere

Noter til dm529. Jonas Nyrup. 11. november 2011

Noter til dm529. Jonas Nyrup. 11. november 2011 Noter til dm529 Jonas Nyrup 11. november 2011 Indhold 1 Kravdisciplinen: Kravmodellen og Indfangning af Krav 2 1.1 (ikke)-funktionelle krav...................... 2 1.2 Kravattributter...........................

Læs mere

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet.

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet. Lejebetingelser og standardudstyr: Dette er standardudstyr i vore autocampere: Stort køleskab til 12V, 230 V og gas, køkken med 2 eller 3 kogeblus, elektrisk vandpumpe til køkken og toiletrum, koldt og

Læs mere

PROGRAM. using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; using System.Collections;

PROGRAM. using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; using System.Collections; PROGRAM using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; using System.Collections; namespace EventManager class Program static void Main(string[] args) string hovedmenu = ""; string svar;

Læs mere

Indhold. Side 2 af 26

Indhold. Side 2 af 26 Tema Design Design, Programmering og test af Adressebog Fra d. 17 april til 20 april 2012 Vejledere: Gunhild Marie Andersen Kis Boisen Hansen Gruppe B Deltagere Side 1 af 26 Indhold Indledning.... 3 Kodestandard...

Læs mere

HERTZ: ALDERSGRÆNSE Forskellige aldersgrænser gælder ved udlejningen. Der kan blive opkrævet et såkaldt Young Driver Surcharge for førere under 25 år.

HERTZ: ALDERSGRÆNSE Forskellige aldersgrænser gælder ved udlejningen. Der kan blive opkrævet et såkaldt Young Driver Surcharge for førere under 25 år. HERTZ: LEJEBETINGELSER Enhver udlejning, du foretager på grundlag af denne booking, sker på grundlag af de lejebetingelser, der gælder på det Hertz-kontor, hvor bilen afhentes. KØREKORT Alle førere (også

Læs mere

Udgangspunktet for designet er informationer fra analysen, samt nedenstående justerede tilstandsdiagrammer: Station. nedlagt H. Købt (dato) nedlagt

Udgangspunktet for designet er informationer fra analysen, samt nedenstående justerede tilstandsdiagrammer: Station. nedlagt H. Købt (dato) nedlagt Kajs er OOD Side af 6 Udgangspunktet for designet er informationer fra analysen, samt nedenstående justerede tilstandsdiagrammer: aktivitet Aktiv Købt aktivitet Aktiv Afhændet Flytning planlagt Flytning

Læs mere

Lavet af Danni jensen og David Olsen

Lavet af Danni jensen og David Olsen Projekt Delfin Lavet af Danni jensen og David Olsen 19/5-2008 Indholdsfortegnelse. Side 1: Indholdsfortegnelse og forord. Side 2: Kravsliste. Side 3: Use Case Model. Side 4: Formandens aktørbeskrivelse

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage Nedenstående er oprettet til visning af forskellige eksempler: Deb Status ordre faktura beløb Rabat BB Indbetalt betalingsbet. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage 1822 For meget

Læs mere

Skriftlig eksamen i Datalogi

Skriftlig eksamen i Datalogi Roskilde Universitetscenter Skriftlig eksamen i Datalogi Modul 1 Sommer 1999 Opgavesættet består af 5 opgaver, der ved bedømmelsen tillægges følgende vægte: Opgave 1 15% Opgave 2 15% Opgave 3 8% Opgave

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014)

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger Web sitet CookingLab.dk drives af virksomheden LOPEit Enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35730885 Store Mølle Vej 14,

Læs mere

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system My Shop Online shop system Infusion name: My_Shop Ajax baseret, online SHOP system Vejledning til installation og brug -------------------------------------------------------- Author: Egon Jessen, webmaster@myphp.dk

Læs mere

Hvad er Objekter - Programmering

Hvad er Objekter - Programmering Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Hvad er Objekter - Programmering En rigtig god gennemgang af hvad objekter er! Hvordan de oprettes og anvendes! Det er helt klart til nybegyndere, som

Læs mere

Brugergrænseflader i VSU

Brugergrænseflader i VSU 28-10-09 Side 1/5 Brugergrænseflader i Dette notat giver et praktisk eksempel på, hvordan brugergrænsefladen kan håndteres i. Notatet er en konsekvens af en lidt overfladisk beskrivelse i [B&D00] samt

Læs mere

Campingpladsen: navn: adresse: postnr.: by: tlf.nr.: fra den kl. 14.00 til den kl. 12.00. navn: fødselsdato: navn: fødselsdato: navn: fødselsdato:

Campingpladsen: navn: adresse: postnr.: by: tlf.nr.: fra den kl. 14.00 til den kl. 12.00. navn: fødselsdato: navn: fødselsdato: navn: fødselsdato: Campingpladsen: udlejer herved til: navn: adresse: postnr.: by: tlf.nr.: 1 stk. campinghytte /campingvogn fra den kl. 14.00 til den kl. 12.00. Navn på samtlige beboere af det lejede: Lejen udgør pr. dag

Læs mere

Lejekontrakt Trailer

Lejekontrakt Trailer Lejekontrakt Trailer De generelle lejebetingelser, som kan indeholde betingelser, der kan være særligt byrdefulde for lejer, er gældende, medmindre de er fraveget ved de individuelle eller særligt, skriftligt

Læs mere

Katrines Kælder Kasseapparat

Katrines Kælder Kasseapparat Katrines Kælder Kasseapparat Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 4-4. Semester - E15 Vejleder: Lars Mortensen Dato 11-09-2015 David Heilesen Danielewicz - 201400148 - IKT Kalle Rønlev Møller

Læs mere

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Fag: Projektet omhandler emner fra fagene Software Design og Software Konstruktion. Formål: Formålet med projektet er at give dig mulighed for sammen

Læs mere

Anvendelse af metoder - Programmering

Anvendelse af metoder - Programmering Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Anvendelse af metoder - Programmering En forhåbentlig rigtig god forklaring på hvad metoder er og hvordan de anvendes. Lidt om private og public, retur

Læs mere

Strømlund. Huset er helårsisoleret og opvarmet ved oliefyr (inkluderet varmt vand). Boligindretning: Stueetagen

Strømlund. Huset er helårsisoleret og opvarmet ved oliefyr (inkluderet varmt vand). Boligindretning: Stueetagen Strømlund Strømlund ligger i meget naturskønne omgivelser, 7 km. fra Fjellerup Strand", hvor der er en usædvanlig dejlig strand og skønt vand. Børnefamilier vil også have glæde af Djurs Sommerland, som

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Tillægsforskrifter Udlejning af køretøj

Tillægsforskrifter Udlejning af køretøj Tillægsforskrifter Udlejning af køretøj Side 1(3) Disse tillægsforskrifter er udarbejdet af Card Services i henhold til de Generelle Vilkår punkt 1 og udgør et tillæg til de Administrative Forskrifter.

Læs mere

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM503 Forelæsning 11

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM503 Forelæsning 11 DM503 Forelæsning 11 Generics Pakker Exceptions Indhold Generics Nedarvning og Generics Generics Nedarvning og Generics Husk Box fra sidst Generics public class Box {! private T object;! public void

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

ITO... 5. Problemformulering... 5. Indledning... 5. Organisation og Ledelse... 5. Generel beskrivelse af logistik og produktionssystemer...

ITO... 5. Problemformulering... 5. Indledning... 5. Organisation og Ledelse... 5. Generel beskrivelse af logistik og produktionssystemer... ITO... 5 Problemformulering... 5 Indledning... 5 OrganisationogLedelse... 5 Generelbeskrivelseaflogistikogproduktionssystemer... 7 Produktionslayout... 7 Funktionslayout... 7 Gruppelayout... 8 Produktstyring...

Læs mere

Forelæsning Uge 2 Torsdag

Forelæsning Uge 2 Torsdag Forelæsning Uge 2 Torsdag Niveauer af programbeskrivelser Statiske / dynamiske beskrivelser Klassevariabler og klassemetoder Variabler og metoder der et tilknyttet klassen (i stedet for at være tilknyttet

Læs mere

Database. Pr jekt. Hold CLmul-a14e Gruppe 3 3. semester 2015. Vejledere: Tue Becher Ivan R. Frederiksen

Database. Pr jekt. Hold CLmul-a14e Gruppe 3 3. semester 2015. Vejledere: Tue Becher Ivan R. Frederiksen Database Pr jekt Hold CLmul-a14e Gruppe 3 3. semester 2015 Vejledere: Tue Becher Ivan R. Frederiksen Indholdsfortegnelse 1. Problemformulering 2. ER-diagram 3. Attribut-tabel 4. Use Case-model 5. Use Case

Læs mere

Vilkår og betingelser ved online handel

Vilkår og betingelser ved online handel Vilkår og betingelser ved online handel Gældende per 24 juni 2015 1. Generelle betingelser Alle aftaler indgås på dansk e-mærket e-handelsfonden har tildelt IKEA e-mærket. Kontroller din ordrebekræftelse

Læs mere

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne 1. Indgåelse af lejeaftalen 1.1. Kundens (lejerens) leje af feriehuset Lersøvej 15, 3700 Rønne sker ved afgivelse af en

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Typisk forløb over 1 år 20.1

Typisk forløb over 1 år 20.1 Typisk forløb over 1 år 20.1 20. TYPISK FORLØB OVER 1 ÅR Generelt For at arbejde med Rambøll FAS er det nødvendigt at have et overblik over, hvornår opkrævninger skal opkræves, og i hvilken rækkefølge

Læs mere

Sæsonen 2011-2012. FORSIKRINGSAGENTURFORENINGEN/Tjenestemændenes Forsikring ønsker alle en rigtig god ferie.

Sæsonen 2011-2012. FORSIKRINGSAGENTURFORENINGEN/Tjenestemændenes Forsikring ønsker alle en rigtig god ferie. Sæsonen 2011-2012 Nu er det tid for at lægge planerne for feriesæsonen 2011-2012. Jeg håber på, at FORSIKRINGSAGENTUR- FORENINGENs tilbud kan være så attraktive, at I vælger at benytte jer heraf. FORSIKRINGSAGENTURFORENINGEN

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Forelæsning Uge 2 Torsdag

Forelæsning Uge 2 Torsdag Forelæsning Uge 2 Torsdag Niveauer af programbeskrivelser Statiske / dynamiske beskrivelser Klassevariabler og klassemetoder Variabler og metoder der et tilknyttet klassen (i stedet for at være tilknyttet

Læs mere

Tips & Tricks nr. 122 LUDUS Web - Depositum (DU) Danskuddannelsen

Tips & Tricks nr. 122 LUDUS Web - Depositum (DU) Danskuddannelsen LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 122 LUDUS Web - Depositum (DU) Danskuddannelsen

Læs mere

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Faktura menuen 9.1 9. FAKTURA Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Med Faktura-modulet er det muligt at udskrive fakturaer til forbrugerne på

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

GF HERSTEDLUND HERSTEDHUS LEJEBETINGELSER OG ORDENSREGLER 2016

GF HERSTEDLUND HERSTEDHUS LEJEBETINGELSER OG ORDENSREGLER 2016 GF HERSTEDLUND HERSTEDHUS LEJEBETINGELSER OG ORDENSREGLER 2016 RESERVATION... 2 LEJEPRISER... 2 LEJEPRISER FOR BEBOERE I GF HERSTEDLUND... 2 INDBETALING OG TIDSFRISTER... 3 UDLEVERING OG RETURNERING AF

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

Oprettelse: kr. 0,- Licens: kr. 0,-

Oprettelse: kr. 0,- Licens: kr. 0,- Bookingsystem Med Bookingsystemet fra BadmintonPeople kan klubben nemt og effektivt udleje klubbens ressourcer online. Det bliver nemt at skabe overblik over klubbens udlejninger både for lejer såvel som

Læs mere

Kursusarbejde 2 Grundlæggende Programmering

Kursusarbejde 2 Grundlæggende Programmering Kursusarbejde 2 Grundlæggende Programmering Arne Jørgensen, 300473-2919 klasse dm032-1a 31. oktober 2003 Indhold 1. Kode 2 1.1. hotel.h.................................................... 2 1.2. hotel.cc...................................................

Læs mere

Microflex Ticketing system Microflex A Division of Ticketmaster

Microflex Ticketing system Microflex A Division of Ticketmaster Microflex Ticketing system Microflex A Division of Ticketmaster mno 12.06.07 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 EVENTOPSÆTNING 3 PRINTEROPSÆTNING FOR P200 4 BETALINGSPLANER 7 DOKUMENTER 8 DOKUMENTYPER

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS RUDKØBING GRUPPE STUBBEN BRUGERVEJLEDNING

DET DANSKE SPEJDERKORPS RUDKØBING GRUPPE STUBBEN BRUGERVEJLEDNING DET DANSKE SPEJDERKORPS RUDKØBING GRUPPE STUBBEN BRUGERVEJLEDNING PRAKTISKE OPLYSNINGER Nøgler Nøgle til hytten fremsendes 3 4 dage før lejemålets påbegyndelse såfremt lejen er indbetalt. Dog vil vi i

Læs mere

Har man ikke tidligere anvendt systemet, vil der ikke være nogen årgange. Man trykker derfor på Opret ny årgang.

Har man ikke tidligere anvendt systemet, vil der ikke være nogen årgange. Man trykker derfor på Opret ny årgang. Adgang til Idrætsmærket For at få adgang til Idrætsmærket skal man logge ind med sin konto via forsiden af Sportsbasics.com. Herefter trykker man på menupunktet Idrætsmærke. Oprette ny årgang Har man ikke

Læs mere

Vurdering af kvalitet en note af Tove Zöga Larsen

Vurdering af kvalitet en note af Tove Zöga Larsen Vurdering af kvalitet en note af Tove Zöga Larsen Kvalitet... 2 Test... 2 Hvordan finder man testdata?... 2 Dokumentation af test... 3 Review... 3 Vurderingskriterier... 3 Gennemførelsen af et review...

Læs mere

Grundlæggende Programmering ITU, Efterår 1999. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Programmering

Grundlæggende Programmering ITU, Efterår 1999. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Programmering Skriftlig eksamen i Grundlæggende Programmering ITU, 20. januar 2000 Alle hjælpemidler tilladt, dog ikke datamat. Eksamen er skriftlig, fire timer, og bedømmes efter 13-skalaen. Opgavesættet består af

Læs mere

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning Generelle vilkår og forretningsbetingelser Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde Bestillingsforløb, købsaftale, mængdebegrænsning Priser og leveringsgebyrer Levering Ejendomsforbehold Fortrydelsesret Reklamation

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

AURUS - Kontrollant. Sikrer, at konteringen er korrekt samt udfylder manglende kontering

AURUS - Kontrollant. Sikrer, at konteringen er korrekt samt udfylder manglende kontering Kontrollanten modtager medarbejderens afregning/forskud til kontrol. Kontrollanten åbner det pågældende afregningsdokument til kontrol. Kontrollanten udfører følgende kontrol af afregningen/forskud: Sikrer,

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Activity Milestone Artifact Spørgsmål

Læs mere

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab.

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab. Lejeaftale: Eventhusets Selskabslokale 2-2. Sal Lejeaftale mellem: Udlejer: Eventhusets selskabslokale Industrikrogen 8 2635 Ishøj Og lejer: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Inkluderet i lejeaftalen: Selskabslokalet

Læs mere

Aftale om udlejning af feriehuse og lejligheder til AVM i ishockey

Aftale om udlejning af feriehuse og lejligheder til AVM i ishockey Aftale om udlejning af feriehuse og lejligheder til AVM i ishockey Aftale mellem (Udlejer) (adresse) (postnr. & by) (i det følgende kaldet udlejeren) og VisitHerning Østergade 21 7400 Herning Tlf: 9727

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 2

Indholdsfortegnelse for kapitel 2 Indholdsfortegnelse for kapitel 2 Kapitel 2. Analyse.......................................................... 2 Analyse af 2.1...................................................... 2 Analysen af Database.................................................

Læs mere

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 2

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 2 DM502 Forelæsning 2 Repetition Kompilere og køre Java program javac HelloWorld.java java HeloWorld.java Debugge Java program javac -g HelloWorld.java jswat Det basale Java program public class HelloWorld

Læs mere

POST IT! Cph Business Academy Multimediedesign 2. Semester flow april Kirstine Marie Rasmussen cph-

POST IT! Cph Business Academy Multimediedesign 2. Semester flow april Kirstine Marie Rasmussen cph- POST IT! Cph Business Academy Multimediedesign 2. Semester flow 3 9. april 2017 Kirstine Marie Rasmussen cph- kr141@cphbusiness.dk Mette Bejder cph- mb458@cphbusiness.dk Link til POST IT http://mbejder.dk/post-

Læs mere

Videregående Programmering Obligatorisk opgave - 3. semester, efterår 2004

Videregående Programmering Obligatorisk opgave - 3. semester, efterår 2004 Overvågningssystem Beskrivelse Bagagesorteringssystemet består af et antal skranker (check-in) til modtagelse og registrering af bagage, et automatiseret sorteringsanlæg samt et antal terminaler (gates),

Læs mere

1. Legitimation. Ved udlejning af udstyr medbring da Altid kørekort/pas samt sygesikringsbevis som legitimation. Lejer skal være fyldt 18 år.

1. Legitimation. Ved udlejning af udstyr medbring da Altid kørekort/pas samt sygesikringsbevis som legitimation. Lejer skal være fyldt 18 år. Copenhagen Sound System Betingelser Udlejning Følgende betingelser er gældende for leje af udstyr fra Copenhagen Sound System. Ændringer i betingelserne kan ske uden varsel, men det er de på bookningstidspunktet

Læs mere

Skriftlig eksamen i Datalogi

Skriftlig eksamen i Datalogi Roskilde Universitetscenter Skriftlig eksamen i Datalogi Modul 1 Vinter 1998/99 Opgavesættet består af 5 opgaver, der ved bedømmelsen tillægges følgende vægte: Opgave 1 16% Opgave 2 12% Opgave 3 10% Opgave

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

I denne artikel vil vi bruge en User klasse som vi så vil gruppere på forskellige måder.

I denne artikel vil vi bruge en User klasse som vi så vil gruppere på forskellige måder. Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Collections i.net Når du kigger i namespacet System.Collections finder du over 10 forskellige klasser. At vælge den rigtige til netop din applikations

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G AXIELL Danmark A/S 2016-10-21 Version 9.11.60 Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Forudsætninger... 3 4 Installation af ""... 4 4.1 Tilretning

Læs mere

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen.

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3. semester - 1. projekt, september 2014 Gruppe 1 - MulA Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Study: Multimedia Design Project:

Læs mere

Ferielejlighed i Spanien

Ferielejlighed i Spanien Roskilde afdeling Ferielejlighed i Spanien Malaga Algarrobo Udlejes til 6 personer Adresse: Balate15, BLOQ 4 4A, Torre Atalaya, Algarrobo Costa, 29700 Malaga Lejligheden indeholder: Køkken Udsigt fra køkken

Læs mere

Generelle betingelser for billeje i Sydafrika og Namibia. Standardpakke

Generelle betingelser for billeje i Sydafrika og Namibia. Standardpakke Generelle betingelser for billeje i Sydafrika og Namibia Minimum lejeperiode er 1 dag. En leje dag regnes som en 24 timers cyklus, som starter på det tidspunkt, bilen bliver hentet. Der er en maksimal

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

dintprog Manual Revision: 1241 August 24, 2010 I Introduktion 3 1 Notation 3 II Begreber 4 2 Grundbegreber om programmering 4

dintprog Manual Revision: 1241 August 24, 2010 I Introduktion 3 1 Notation 3 II Begreber 4 2 Grundbegreber om programmering 4 dintprog Manual Revision: 1241 August 24, 2010 Indhold I Introduktion 3 1 Notation 3 II Begreber 4 2 Grundbegreber om programmering 4 3 Grundbegreber om modellering 4 III Sprogkonstruktioner 5 4 Klasser

Læs mere

ITWIN1. Afsluttende projekt. PhotoDays. Benjamin Sørensen (02284) Tomas Stæhr Berg (03539)

ITWIN1. Afsluttende projekt. PhotoDays. Benjamin Sørensen (02284) Tomas Stæhr Berg (03539) ITWIN1 Afsluttende projekt PhotoDays Benjamin Sørensen (02284) Tomas Stæhr Berg (03539) ITWIN1 - AFSLUTTENDE PROJEKT PhotoDays Benjamin Sørensen & Tomas Stæhr Berg 02284 & 03539 1 1 Underskrifter Rapporten

Læs mere

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger byfrank (v. itrade) Viborgvej 19 7470, Karup mail@byfrank.dk CVR. nr. 34261997 Betaling Efter bestilling på www.byfrank.dk,

Læs mere

Objektorienteret Programmering

Objektorienteret Programmering Objektorienteret Programmering Struktureret Systemudvikling Jan Bendtsen Automation and Control Indhold Lidt om programmeringssprog Klasser i Java Klasser i C++ Oversættelse og kørsel af kode Et eksempel:

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FERIEHUSUDLEJNING

ANKENÆVNET FOR FERIEHUSUDLEJNING Side1 AFGØRELSE FRA Ang. klagesag 2012-BVG-12 Klager Line Marcussen Rydtoften 18 2750 Ballerup Indklagede Bundviggaard Aps C/o Møllergaarden Saltøvej 136 4700 Næstved CVR 28690789 Klageemne Tvist om forbrugsafregning,

Læs mere

Indledning. Hvorfor det forholder sig sådan har jeg en masse idéer om, men det bliver for meget at komme ind på her. God fornøjelse med læsningen.

Indledning. Hvorfor det forholder sig sådan har jeg en masse idéer om, men det bliver for meget at komme ind på her. God fornøjelse med læsningen. Indledning...2 Variabler...13 Eksempel: 1...13 Eksempel 2:...13 Eksempel 3:...15 Eksempel 4:...16 Metoder...17 Metode (intet ind og intet ud)...17 Metode (tekst ind)...18 Metode (tekst ind og tekst ud)...19

Læs mere

Database design for begyndere

Database design for begyndere Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Database design for begyndere Denne artikel beskriver hvordan man kommer fra ide til database design. Den stopper inden normal former. Den forudsætter

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen.

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3. semester - 1. projekt, september 2014 Gruppe 1 - MulA Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Study: Multimedia Design Project:

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

DM01 DM01. 3. Obl. Afl. Jacob Christiansen, 130282, jacob.ch@mail.tdcadsl.dk. D12, Elias 18/3-2003. Side 1 af 11

DM01 DM01. 3. Obl. Afl. Jacob Christiansen, 130282, jacob.ch@mail.tdcadsl.dk. D12, Elias 18/3-2003. Side 1 af 11 DM01 DM01 3. Obl. Afl. Jacob Christiansen, 130282, jacob.ch@mail.tdcadsl.dk D12, Elias 18/3-2003 Side 1 af 11 DM01 Indholdsfortegnelse: BILAG:...2 1 FORMÅL:...3 2 KLASSER:...4 2.1 DILEMMA:...4 2.1.1 METODER:...4

Læs mere

Officiel firmaprofil

Officiel firmaprofil Officiel firmaprofil Alanya-hjem er et ejendomsformidlingsselskab der er startede i 2003 som service og udlejning. Vi er beliggende centralt ved Alanyas øst strand Oba, Vi har ikke forretnings kontor men

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Accepttest-specifikation

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Accepttest-specifikation Udgave 2 2. SEMESTERPROJEKT Gruppe 5 Secure O matic Accepttest-specifikation Benjamin Sørensen, 02284 Tomas Stæhr Hansen, 03539 Stefan Nielsen, 02829 Mubeen Ashraf, 9279 Hussein Kleit, 9281 SECURE O MATIC

Læs mere