Eriksminde Antenneforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eriksminde Antenneforening"

Transkript

1 Eriksminde Antenneforening Digitalt og analogt TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Denne medlemsinformation er udsendt til alle husstande i Eriksminde. Der kan findes mere information om de produkter foreningen leverer og formidler på eller ved henvendelse til bestyrelsen se inde i bladet. Referat fra den ordinære generalforsamling inde i bladet. Vi er hurtigst og billigst med 40/10 MB Bestyrelsen har lavet en sammenligning af priser med en række udbydere af bredbånd med/uden telefoni. Det viser med tydelig at foreningen suverænt leverer hurtigste og billigste løsning. Hvis I vil studere sammenligningen så vil den blive lagt på foreningens hjemmeside inden længe. Prisstigninger på TV Iflg. Søndagsavisen den , med Telemarkedet.dk som kilde, har stigningerne for mindste pakke været: Canal Digital 275 kr. til 329 kr. = + 20 % TDC Hometrio 349 kr. til 419 kr. = + 20 % Yousee 166 kr. til 199 kr. = + 20 % Boxer 199 kr. til 249 kr. = + 17 % Vore priser på TV Pakke 1 97 kr. til 115. kr. = + 18 % Pakke kr. til 306 kr. = + 13 % Pakke kr. til 455 kr. = + 21 % NB: Med foreningens tilbud om 40/10 MB Bredbånd spares ca. 240 kr. mdl. i forhold til de samme leverandørers tilsvarende hastighed OPSPARING TIL FORNYELSE Foreningen sparer op til fornyelse af kabelnettet og forbereder fremtiden ved samtidig at ligge fiberrør i jorden. (Det svarer til vi i grundejerforeningen sparer op til asfaltering af stierne). Forskellen er vi af praktiske grunde løbende renoverer kabelnettet. Generalforsamlingen den 11. april 2012 vedtog at opsparingen fra juli er 50 kr. månedligt Ny hjemmeside Foreningen har fået ny hjemmeside. Udover et nyt professionelt design er der nu forum til udveksling af ideer om brug af produkterne, tilmelde andre end eriksminde.dk mailadresser til at modtage nyhedsbreve, bestille pakkeskift, mail til foreningen, Den gode antenneinstallation I medierne, herunder specielt Ingeniøren, i Brancheforeningen for Forbrugerelektronik (BFE) og i Forenede Danske Antenneanlæg (FDA) er der foregået en intens debat om antenneinstallationer og tv-apparater efter 2013 når det nye 4G/LTE mobilnet kommer. Det bruger 800 MHz frekvensbåndet, som alle tv-apparater også kan modtage. 4G/LTE mast ved Bondager 59 Der vil komme mange nye 4G/LTE mobilmaster langs Køge Bugt, bl.a. forventer vi en placeret ved Bondager 59. Derfor de næste sider med fokus på den gode antenneinstallation. Det vil kunne ramme alle beboere og ikke specielt antenneforeningens medlemmer. Men husk det er ikke kun masten der udsender på de nye frekvenser. Det samme gør alle PC er, Tablets og Telefoner der kører med 4G/LTE, så støjen kan komme fra din egen elektronik. Debatforum på hjemmeside På den nye hjemmeside er et debatforum for foreningens medlemmer til at udveksle gode ideer og anden viden. Bestyrelsen håber alle vll medvirke til det foregår i en god tone. NB: Pakke 3 stiger 7,50 kr. mdl. fra 1. oktober jævnfør generalforsamlingens anbefaling til bestyrelsen om at få Viasat Golf i pakke 3 og TV3+HD i pakke 2.

2 Eriksminde Antenneforening Den gode antenneinstallation TV SIGNALER KAN VÆRE SARTE TV signaler er sårbare og kan let forstyrres af andre elektriske signaler. Derfor skal antenneinstallationen være i orden. Det betyder, at antennekabler, stik og samlinger skal være tætte, så andre signaler ikke kan komme ind og ødelægge billedet. Køb tætte kabler og stik. Køb hos professionelle antenneinstallatører. Tætte kabler og stik koster mere end utætte måske en hundredelap mere men det er en lille udgift sammenlignet med en fladskærm til kr. STIKDÅSEN PÅ VÆGGEN Skærmen er ført helt ind til to mm fra skruen, og det bronzefjedrende dæksel lukkes ned over, så dåsen er fuldstændig tæt. ANTENNEKABLET Dobbelt-skærmet med folie og en flettet strømpe af kobbertråd. Minimumskrav til tæthed er 85 db. Antennekabler må ikke bøjes i skarpe vinkler. Hvis du sætter antennekablet fast, så lad være med at hamre en kabelclips ned over kablet, så det deformeres

3 SAMLINGER Hvis kabler skal samles, skal det gøres med krympede F-connectorer. TILSLUTNINGSKABEL Kablet fra vægdåse til tv apparat skal være af god kvalitet. Skærmen skal være ført rigtigt gennem stikkene. Ferritkernerne (de to muffer omkring kablet) opsamler den støj, som kryber på skærmens yderside. ANTENNESTIK Hvis du selv monterer kabler og stik. Så køb kabel af god kvalitet og stik, der er tætte (metalstik, der klemmes helt sammen om kablets skærm). DET GODE BILLEDE Når din antenneinstallation er tæt, skulle billedet på din fladskærm være perfekt. Med ovennævnte anbefalinger vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. Gennem årene er foreningen gået fra at sende 5 tv-kanaler til 80 tv-kanaler samt hurtigt bredbånd I de samme kabler. I 2013 starter 4G mobil bredbånd på 800 MHz båndet, som hidtil har været alene til tv. Det kan give alvorlige forstyrrelse på en ældre og utidssvarende antenneinstallation og tv-apparater. Der er flere informationer på foreningens hjemmeside. Der henvises også til IT- og Telestyrelsens hjemmeside om de nye 4G/LTE mobilnet på 800 MHz. Foreningens antenneinstallatør giver gerne et bud på en opdatering af husets antenneinstallation GE Teknik kan kontaktes på tlf

4 Eriksminde Antenneforening Husk der skal være datafilter monteret hvis du har bredbåndsforbindelse via Eriksminde kabelnet Der skal være monteret et COMEGA DVU 4 datafilter når du har bredbåndsforbindelse via Eriksminde Antenneforening (Parknet). Datafiltret har indbygget spærrefilter mellem TV/Radio og data. Datasignalet forstyrrer dermed ikke Radio/TV - signalerne i husets antenneinstallation, og eventuelt støj i returvejen vil ikke kunne komme ud i nettet. OBS: Datafiltret kan fås uden beregning hos foreningen. Kontakt venligst formanden. Eksempel på montering af datafilter Datafiltret skal være monteret først på kablet der kommer fra tilslutningsstander. Anvendes forstærker til Radio/TV - signalerne skal den være monteret efter datafilteret på det kabel der går til Radio/TV stikdåserne rundt omkring i husets rum. OBS: Foreningen forbeholder sig ret til at lukke for bredbånd til medlemmer der ikke har monteret korrekt datafilter, idet mgl. datafilter kan ødelægge datatrafikken for andre medlemmer. NB: Har I monteret en anden type datafilter skal det udskiftes til COMEGA DVU 4 datafilter.

5 Referat ordinær generalforsamling den 11. april 2012 kl fremmødte inkl. bestyrelsen Valg af dirigent Lars Nikolai Jensen blev foreslået og valgt med applaus. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed (Skriftlig beretning var udsendt sammen med indkaldelsen og den mundtlige beretning er senere i bladet) Spørgsmål fra generalforsamlingen: Arne Alslund, Godsager 2: Hvornår kommer DR1 HD, SVT HD, NRK HD, NTV 2 HD? Svar: SVT2 og NRK HD venter vi på udstyret. Vi har dialog med tekniker vedr. DR1 HD Ove, Bredager 71: Mobilmast på festplads ved festpladsen? Svar: Vi kender ikke omfanget af konsekvenserne ved masten, men generelt kan der være udfordringer i forbindelse med at det nye mobile 4G net sender på frekvenser som tidligere har været brugt til kabeltv. Røjleskov, Højager 35: Nabohøring vedr. masten? Svar fra salen: Der var høring sidste efterår, men der var ingen høringssvar Der blev taget til høring. Hedager 60: I siger at telefonien til bredbåndet er klart, men er Parknet klar? Svar: Parknet er klar til telefonien i Eriksminde, den er blevet testet af bestyrelsen gennem den sidste måned. Spørgsmål fra salen: Lydniveauet på udsendelserne er svingende, er der problemer med kvaliteten, f.eks. fra DR1 til DR HD? GE Teknik: Vi kan stille det så præcist som muligt i hovedstationen, men der er forskellige lydstyrker fra kanal til kanal, og det kan også være justeringer på selve TV et. GE Teknik lovede at lave et ekstra check i hovedstationen, for at sikre at alle indstillinger er rigtige. Stolpeager 59: Er jeg den eneste der har modtaget brev vedr. høring? Svar: Telenor har garanteret at der ikke er nogle strålingsfare eller andre gener, men generne kan ligge i at der bliver sendt på frekvenserne MHz. Arne Alslund, Godsager 2: Husk vi bruger også selv frekvenserne inde i vore huse, så selvom signalet fra masten ikke genere inde i huset, kan det jo lige så godt være ens egen smartphone eller lignende der kan genere på frekvenserne. Bent Petersen, Tværager 26: Købt en Denver boks i FONA, skulle se TV-avisen kl , alle kanaler var tabt og jeg manglede 4 kanaler for 3 uger siden GE Teknik: Der er problemer med Denver bokse, tag op til FONA og byt den. Stolpeager 59: Stor ros til GE Teknik. Beretningen blev godkendt med applaus. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Spørgsmål fra generalforsamlingen: Bondager 55/52?; Hvad er restancerne på kr ? Svar: Tab på medlemmer i 2011 kr , opkrævninger sendt ud i slut af november, hvor alle medlemmer ved årsafslutningen ikke havde betalt. Stolpeager 59: Indgår antenneforeningen ikke som grundejerforeningen som en tinglyst servitut? Svar: Nej, det gør den desværre ikke.

6 Regnskab godkendt med applaus Budget for 2012 og fastsættelse af kontingent for Spørgsmål fra generalforsamlingen: Ingen spørgsmål Budget vedtaget med applaus vi betale De ekstra kr. 50 om måneden er det fremover gældende beløb, og hvor lang tid skal dette? Svar: Der vil gå flere år med dette, men det er umuligt at sætte en fast årrække af til det. Højager 118: Mulighed for at foretage et engangsbeløb eller låne til ændringer. Svar: Vi vil gerne gå i dialog med banken, hvis det bliver nødvendigt. Enstemmigt vedtaget. Afstemning omkring Viasat Golf til kr. 7,50 i pk. 3. og TV3+ HD i pk. 2. Dirigenten gjorde opmærksom på, at da dette punkt ikke fremgik af indkaldelsen til generalforsamlingen, ville der ikke kunne træffes en lovlig generalforsamlings-beslutning. Dirigenten anbefalede derfor at generalforsamlingen tilkendegav ved en vejledende afstemning, hvorvidt der var interesse for dette, og derfor om bestyelsen kunne arbejde videre med dette. Inden afstemningen blev der åbnet for spørgsmål. Krogager 68: Hvis der bliver stemt for, hvornår kommer TV3+ HD så? Svar: Den kommer når aftalen er underskrevet. Kurt Månsson: Hvad sker der så med Canal9, den lå jo tidligere i pakke 2. Svar: Bestyrelsen har valgt at lægge den i pakke 3, da det primært er en sportskanal, og for at sikre at priserne ikke i pakke 2 steg for meget. Freddy Olsen: Olympiaden hvad sker der her Svar: Kai mener at DR og TV2 har købt olympiaden 15 for 6 imod 11 hverken/eller Forslag fra medlemmerne: Ingen indkomne forslag fra medlemmerne. Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af kasserer, Lene Sørensen er på valg. Er villig til genvalg. Valgt med applaus Valg af bestyrelsesmedlemmer. Svend Nielsen, Henrik Hobel og Kim Mortensen er på valg. Alle er villige til genvalg. Valgt med applaus Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter valgt af generalforsamlingen: Arne Alslund Morten Jensen Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Nuværende er Jens Holm og Aktiv Revision og Rådgivning ApS, Reg. Revisor. Begge er villige til genvalg. Valgt med applaus Nilsotto Pedersen valgt til revisorsuppleant.

7 Eventuelt Højager 35: Hvor meget gammelt kabel ligger der? Svar: Det meste kabel ligger der endnu, gammelt kabel bliver ikke gravet op, når der bliver lagt ny ned. Højager 132: Gravet rabat op, græsset kommer ikke op. Svar: Kai tager kontakt til entreprenøren. Stolpeager 59: Mailadresser afleveres til Kai. Svar: Det kommer til at være muligt at tilmelde sig på den nye hjemmeside Hedager 50: Kan præsentationen blive lagt på hjemmesiden? Svar: Ja, det gør den. Herefter afsluttede dirigenten den ordinære generalforsamling kl Den mundtlige beretning Vort fælles kabel-/fibernet Lige i øjeblikket har vi ikke planlagt gravearbejde i foreningen. Det er en rar fornemmelse, men ingen ved hvornår vi igen står med et problem der skal løses. Som bekendt fik vi I 2008 lagt knap 3 km. fiberrør i samarbejde med DONG. Der blev ført fiber ud til 10 såkaldte øer. I de 3 sidste år har det været nødvendigt med en række kabeludskiftninger, og samtidig har vi lagt tomme fiberrør i jorden. Der er nu lagt fiber ud til yderligere 8 øer. Ved ombygningen i Eriksmindecentrets gård fik vi mulighed for etablering af den nødvendige kapacitet med rør gennem gården til den nordlige del, og samtidig udskiftet kabel. De sidste år har vi brugt mange penge til kabeludskiftninger. Jeg håber også medlemmerne har oplevet forbedringen i stabiliteten. Personligt har jeg oplevet færre henvendelser om problemer med tv, bredbånd og telefoni. Hærværk har ikke været på dagsordenen i meget lang tid heldigvis. Men på det seneste har vi haft et par nætter i weekender med hærværk hvor det er gået ud over skabe på Skelmosestien mellem Stolpeager og Bredager. Begge tilfælde er meldt til Politiet. Masterplan Ved efterårets generalforsamling fik bestyrelsen til opgave at få udarbejdet en masterplan. Antenneservice og entreprenør har givet deres bud på opgaverne. Master planen omfatter de 13 hovedområder kabelnettet er opdelt i fra starten i På den ekstraordinære generalforsamling informerede vi om det var store problemer fra Tavleager 23 mod Godsager og Horseager samt store problemer på Belsager og Højager langs Eriksmindestien samt de sidste boligveje på Højager. Senere er Stien mellem Knoldager og Lundager inkl. et par boligveje kommet til. Alle 3 steder er eller bliver snart endelig klarmeldt. Masterplanen hjælper os til at have et overblik over hvad der er praktisk når vi skal i vurdere et nyt område. Strategien er 1) få et stabilt net og 2) at få fiber tættere på medlemmerne. Det store spørgsmål er naturligvis hvordan vi kommer videre? Bestyrelsen foreslår senere på dagsordenen at hæve bidraget til kabel-/fiberfonden til 50 kr. mdl. svarende til ca kr. årligt. Bestyrelsen ved af gode grunde ikke om det kan holde. Risikoen er at vi må komme og bede om ekstra indskud. En anden måde er at snakke med vores bank om mulighederne for at finansiere projektet, og så vende tilbage på en ekstraordinær generalforsamling. Husinstallationer og tilslutningskabel Hvorfor skrives og tales så meget om antenneinstallationer i boligen og tilslutningskabler i denne tid? Det kommende LTE/4G mobilnet kommer til at sende på frekvensen MHz. Det er netop frekvenser der sendes kabel-tv på. TV - apparater er parate til at modtage signaler på disse frekvenser, så derfor er faren at signalerne snige sig ind via gamle og dårlige stik, kabler, fordelere osv. Sker det kan de fuldstændigt ødelægge tv billedet og bredbåndsforbindelser. I meget ekstreme tilfælde kan det blive nødvendigt at udskifte tv apparater. Begge disse signaltyper plus andre kan genere tv-signalet på det groveste. Foreningen kan ikke gøre noget for at forhindre det, og må anbefale jer at få jeres husinstallation gået igennem.

8 Det vil/kan ramme alle i vort område ikke specielt medlemmer af foreningen. Bestyrelsen prøver blot at opfordre foreningens medlemmer til at være proaktive. Bedre at forebygge end at helbrede. Bredbånd En 40/10 MB bredbåndsforbindelse til 129 kr. inkl. telefoniabonnement er en skarp pris. Hvis samme hastighed leveres af de kommercielle leverandører koster den minimum 240 kr. mere månedligt. Specielt det nye kabelmodem med Wifi betyder bredbåndsforbindelse kan bruges fleksibelt af hele husstanden. Langt om længe fik vi også telefonien med fra Parknet. Set fra den stol som får en del henvendelser fra medlemmer ved problemer med bredbåndsforbindelsen, så har vi forbedret os betydeligt de seneste måneder. Og vi har også fået flere bredbåndsabonnenter. Udskiftningen med nye fiberstrækninger og nye kabler har virket efter hensigten også på dette område. Hvis der bliver behov for at øge hastigheden på bredbåndsforbindelserne har vi teknisk mulighed herfor. TV Ved ændringerne omkring jul og nytår lykkedes at få aftale om flere HD kanaler på betydeligt bedre betingelser end det tidligere har været muligt, og med lidt omflytning af kanaler blev prisstigningen på pakke 1 og 2 rimelige, men lidt større på pakke 3.. En kombination af leverandørskift, omlægninger natten mellem 10. og 11. januar, manglende information fra DR og TV2 Regionerne samt at jul og nytår er et dårligt tidspunkt at lave omlægninger på gjorde det noget besværligt. Jeg har en klar fornemmelse af I også havde nogle udfordringer ved flere digitale tv kanaler og færre analoge. Indstilling af digitalt tv er ikke helt så enkelt som med de gamle analoge kanaler. Vi har en mangelliste som vi håber snarligt bliver løst. EPG står højt på den liste, dernæst vil vi gerne have de danske undertekster på udvalgte udsendelse på de 5 nabolandskanaler. Priserne for tv pakkerne er altid et interessant område at få en dialog om. Det er også et område som bestyrelsen interesserer sig meget for og vil arbejde mere med det emne i det kommende år. I den seneste udgave af den husstandsomdelte Søndagsavisen var der en oversigt over priserne fra 2010 til Sammenligner vi med foreningens prisstigninger i samme periode klarer vi os godt. Skal vi ikke bare give op og forære anlægget til Yousee? Det hænder vi får det spørgsmål. Derfor har vi lavet en sammenligning mellem priser for Yousee i Greve. Her har vi været nødt til at sammenligne priser for TV og Bredbånd, for har du TV fra Yousee skal du også have bredbånd fra Yousee. Det vil ikke være en god forretning for medlemmerne i Eriksminde. Andre prissammenligninger kan se på hjemmesiden. Vi har fået et tilbud som evt. kan tage stilling til senere på dagsorden. Ny hjemmeside Inden sommerferien vil vi præsentere en ny hjemmeside med et mere professionelt snit.. Afslutning Afslutningsvis vil jeg sige tak til vores livline GE teknik for et godt samarbejde gennem hele året. Det er min klare fornemmelse at du har løst de mange små og store udfordringer på en rar måde til gavn for vore medlemmer og til gavn for foreningen. Tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde.tak til medlemmerne for jeres hjælp og tålmodighed.

9 Kanalnøgle for Eriksminde Antenneforening Kanalnavn Nr. DVB-C Analog Kanal DR ,25 C05 DR C10 DR HD DR K S13 TV 2 m/ TV Lorry ,25 C09 TV2 HD m/ TV Lorry TV Lorry HD TV Øst HD DR Ramasjang ,25 C07 DR Update ,25 S11 Hovedstaden ,25 S12 Folketingskanalen ,25 S14 Svensk TV 1 (DK undertekst) Svensk TV 1 HD Svensk TV 2 (DK undertekst) Svensk TV 2 HD Svensk TV NRK 1 (DK undertekster) NRK 1 HD TV2 Norge HD Das Erste (DK undertekster) Das Erste HD ZDF (DK undertekster) ZDF HD NDR ARTE HD Einsfestival HD Infokanal m / radio ,25 C06 Prøvekanal ,25 C08 NB: Foreningen kan tydeligt mærke at digitale tv-signaler, herunder HD tv-signaler, er meget populære. Der er 3D tv-kanaler på vej, f.eks. sender TV2 EM-finalen ultimo juni i 3D. Næste skridt er 3D, men vi kan så småt se Ultra HD i horisonten 16 gange det kendte HD signal. Vore kollegaer landet over er begyndt at sætte dato for ophør af de gode gamle analoge signaler, f.eks. på Fyn er der en forening der alene sender digitale signaler efter Hvis vi skulle give et gæt på hvornår de analoge signaler endeligt stopper i Eriksminde vil årsskiftet 2013/14 +/- 3 måneder være et godt bud. Så har der også været en overgangsperiode på ca. 5 år.

10 Kanalnøgle for Eriksminde Antenneforening Pakke 2 (Indeholder også pakke 1) Kanalnavn Nr. DVB-C Analog Kanal TV2 Zulu ,25 C29 TV 2 Charlie ,25 C21 TV2 Film HD TV2 Film 527,25 C28 TV ,25 C22 TV ,25 C23 Kanal ,25 C26 Kanal 5 519,25 C27 Kanal 5 HD DK ,25 C45 Cartoon ,25 C32 TCM ,25 C43 Eurosport 495,25 C24 Eurosport HD Eurosport 2 503,25 C25 Eurosport2 HD Discovery Channel ,25 C43 Animal Planet ,25 C30 Nat. Geographic Ch. 671,25 C46 Nat. Geographic Ch. HD Nat. Geographic Ch. Wild HD Pakke 3 (Indeholder også pakke 1+2) Kanalnavn Nr. DVB-C Analog Kanal TV3 Puls eren HD Canal TV2 News CNN Disney Channel Disney XD TV2 Sport Nature-Crime-Playboy Explore - Spice History ESPN America The Voice

11 Kanalnøgle for Eriksminde Antenneforening Radiokanaler (Med i alle pakker) Kanalnavn Frekvens DR P1 88,20 Radio24syv 88,70 DR P4 90,10 Radio Køge 91,10 DR P3 91,70 Radio 100 FM 92,70 SV P1 93,40 SV P2 95,10 SV P3 97,80 Radio Melodie 99,90 Radio 100 Soft 100,50 Nova FM 101,80 DR Klassisk 102,60 Klassisk Radio 105,60 RTL Radio 107,90 DAB Radio *) 217 DAB Radio *) 224 *) DAB radio skal tages ud af TV udgangen på stikdåsen Danske undertekster Danske undertekster på ARD, ZDF, SVT1, SVT2 og NRK1 var planlagt til årsskiftet. Vi havde sat udstyret i ordre i november Efter utallige rykkere har leverandøren erkendt at udstyret ikke kan leveres funktionsdygtig. En ny leverandør er kontaktet og udstyret sat i ordre og der forventes leverance om godt en måneds tid. Nærmere på vores hjemmeside. Viasat Golf og TV3+HD Viasat Golf og TV3+HD blev drøftet på generalforsamlingen inkl. en vejledende afstemning samt en bemyndigelse til bestyrelsen om at arbejde videre med at få disse kanaler på nettet. Det forventes at vi kan have Viasat Golf i pakke 3 og TV3+HD i pakke 2 omkring 1. juli. Nærmere på vores hjemmeside. NB: Prisen for pakke 3 stiger af den grund 7,50 kr. mdl. fra 1. oktober TV2 sender EM-finalen i 3D Denne nyhed er netop kommet på vores mail. Hvis det kan arrangeres vil vi forsøge at udsende den. Vi orienterer nærmere på hjemmesiden. Det kræver fladskærm med 3D for at se det. EM-finalen sendes også i TV2 SD og HD

12 Bestyrelsen i Eriksminde Antenneforening Bestyrelsen har på mødet den 30. april 2012 fordelt arbejdsopgaverne, og det fremgår af nedenstående oversigt. Formand: Kai Nielsen, Højager 12, 2670 Greve, tlf / mail: Næstformand: Svend Nielsen, Belsager 95, 2670 Greve, tlf mail: Kasserer (kontingent, opkrævning, regnskab): Lene Sørensen, Bondager 8, 2670 Greve, tlf mail: Sekretær: Henrik P. Hobel, Knoldager 13, 2670 Greve, tlf mail: Bestyrelsesmedlem: Helle Holm,Stolpeager 9, 2670 Greve, tlf mail: Bestyrelsesmedlem: Kim Mortensen, Stolpeager 7, 2670 Greve, tlf mail: Bestyrelsesmedlem og Infokanalen: Kim Zillmer, Krogager 51, 2670 Greve, tlf mail: 1. Bestyrelsessuppleant: Arne Alslund, Godsager 2, 2670 Greve 2. Bestyrelsessuppleant: Morten Jensen, Højager 67, 2670 Greve Statsaut. / Reg. Revisor: Reg. revisor Lasse Svensson, Karlslunde Strandvej 34, 2690 Karlslunde, tlf Kritisk revisor: Jens Holm, Godsager 6, 2670 Greve, tlf Suppleant for Reg. Revisor: Bestyrelses har fuldmagt til at finde suppleant ved behov. Suppleant for kritisk revisor: Nilsotto Pedersen, Krogager 68, 2670 Greve Foreningens medlemmer kan naturligvis altid kontakte bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer udfører et frivilligt arbejde til gavn for os alle, men de har også brug for et almindeligt familieliv. Til kritiske situationer har formanden næsten altid sin mobiltelefon med sig.

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION (OPDATERET JANUAR 2014) Med anbefalingerne Den gode antenneinstallation vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. De seneste 25

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Glenten. En verden af oplevelser. Orientering fra din forening - Glentevejs Antennelaug. Køb 6 kanaler - betal for 3!

Glenten. En verden af oplevelser. Orientering fra din forening - Glentevejs Antennelaug. Køb 6 kanaler - betal for 3! Glenten Nr. 02 - oktober 2010 En verden af oplevelser Køb 6 kanaler - betal for 3! Nu kun 7,44 kr. (md./husstand) Verdenshistorien præsenteret på en relevant og spændende måde. Dokumentarfilm i høj kvalitet

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

ORIENTERING. glentevejs antennelaug. Læs om fordelen ved en DVB-C box. 28Logo konkurrence. 4Glentens kapacitet i nettet

ORIENTERING. glentevejs antennelaug. Læs om fordelen ved en DVB-C box. 28Logo konkurrence. 4Glentens kapacitet i nettet ORIENTERING oktober 2008 glentevejs antennelaug 4Glentens kapacitet i nettet 03 Læs om fordelen ved en DVB-C box 18Programafstemning 2009 28Logo konkurrence 02 ORIENTERING >> 2/2008 kontakt vedrørende:

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv.

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2008 Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Tranders Vej 16 9210 Aalborg SØ Telefon:

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Glenten TUNE KABELNET VINDINGE ANTENNELAUG LUNDE ANTENNELAUG. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SIDE 8 SIDE 8 SIDE 21

Glenten TUNE KABELNET VINDINGE ANTENNELAUG LUNDE ANTENNELAUG. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SIDE 8 SIDE 8 SIDE 21 Glenten NR. 02 - OKTOBER 2013 Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug» CES 2013 MED CANAL DIGITAL SIDE 17» LUNDE ANTENNELAUG INDGÅR AFTALE MED GLENTEN SIDE 21» ANGA MESSEN I KØLN SIDE

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Danmarks mest fleksible TV-løsning Referat af generalforsamling Billigere mobiltelefoni 3 Formanden har ordet 5 Hvem er hr. og fru NALNET? 7 Referat af generalforsamling 12.02.2014 8 Kanaloversigt 10 NAL

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Generalforsamling Ulovligt NET-fiskeri NAL MedieNET under angreb NAL-Kurser 3 Formanden har ordet 5 Referat af generalforsamlingen 12.02.2013 7 Web-TV overalt 9 NAL MedieNet under angreb 11 Info fra Dataudvalget

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2007. GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2007. GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2007 GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Trandersvej 16 9210

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 0 6 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Onsdag, den 29. marts 2006 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården,

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 20 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder...

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder... 25. årgang www.filskov.infoland.dk Februar 2015 KLAR - PARAT START Øvrige nyheder... Hjælp i Arkivet søges... Læs mere på side 5 Udtrækning af Idrætsaktier... Læs mere på side 8 Lalandia Cup... Læs mere

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere