Eriksminde Antenneforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eriksminde Antenneforening"

Transkript

1 Eriksminde Antenneforening Digitalt og analogt TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Denne medlemsinformation er udsendt til alle husstande i Eriksminde. Der kan findes mere information om de produkter foreningen leverer og formidler på eller ved henvendelse til bestyrelsen se inde i bladet. Referat fra den ordinære generalforsamling inde i bladet. Vi er hurtigst og billigst med 40/10 MB Bestyrelsen har lavet en sammenligning af priser med en række udbydere af bredbånd med/uden telefoni. Det viser med tydelig at foreningen suverænt leverer hurtigste og billigste løsning. Hvis I vil studere sammenligningen så vil den blive lagt på foreningens hjemmeside inden længe. Prisstigninger på TV Iflg. Søndagsavisen den , med Telemarkedet.dk som kilde, har stigningerne for mindste pakke været: Canal Digital 275 kr. til 329 kr. = + 20 % TDC Hometrio 349 kr. til 419 kr. = + 20 % Yousee 166 kr. til 199 kr. = + 20 % Boxer 199 kr. til 249 kr. = + 17 % Vore priser på TV Pakke 1 97 kr. til 115. kr. = + 18 % Pakke kr. til 306 kr. = + 13 % Pakke kr. til 455 kr. = + 21 % NB: Med foreningens tilbud om 40/10 MB Bredbånd spares ca. 240 kr. mdl. i forhold til de samme leverandørers tilsvarende hastighed OPSPARING TIL FORNYELSE Foreningen sparer op til fornyelse af kabelnettet og forbereder fremtiden ved samtidig at ligge fiberrør i jorden. (Det svarer til vi i grundejerforeningen sparer op til asfaltering af stierne). Forskellen er vi af praktiske grunde løbende renoverer kabelnettet. Generalforsamlingen den 11. april 2012 vedtog at opsparingen fra juli er 50 kr. månedligt Ny hjemmeside Foreningen har fået ny hjemmeside. Udover et nyt professionelt design er der nu forum til udveksling af ideer om brug af produkterne, tilmelde andre end eriksminde.dk mailadresser til at modtage nyhedsbreve, bestille pakkeskift, mail til foreningen, Den gode antenneinstallation I medierne, herunder specielt Ingeniøren, i Brancheforeningen for Forbrugerelektronik (BFE) og i Forenede Danske Antenneanlæg (FDA) er der foregået en intens debat om antenneinstallationer og tv-apparater efter 2013 når det nye 4G/LTE mobilnet kommer. Det bruger 800 MHz frekvensbåndet, som alle tv-apparater også kan modtage. 4G/LTE mast ved Bondager 59 Der vil komme mange nye 4G/LTE mobilmaster langs Køge Bugt, bl.a. forventer vi en placeret ved Bondager 59. Derfor de næste sider med fokus på den gode antenneinstallation. Det vil kunne ramme alle beboere og ikke specielt antenneforeningens medlemmer. Men husk det er ikke kun masten der udsender på de nye frekvenser. Det samme gør alle PC er, Tablets og Telefoner der kører med 4G/LTE, så støjen kan komme fra din egen elektronik. Debatforum på hjemmeside På den nye hjemmeside er et debatforum for foreningens medlemmer til at udveksle gode ideer og anden viden. Bestyrelsen håber alle vll medvirke til det foregår i en god tone. NB: Pakke 3 stiger 7,50 kr. mdl. fra 1. oktober jævnfør generalforsamlingens anbefaling til bestyrelsen om at få Viasat Golf i pakke 3 og TV3+HD i pakke 2.

2 Eriksminde Antenneforening Den gode antenneinstallation TV SIGNALER KAN VÆRE SARTE TV signaler er sårbare og kan let forstyrres af andre elektriske signaler. Derfor skal antenneinstallationen være i orden. Det betyder, at antennekabler, stik og samlinger skal være tætte, så andre signaler ikke kan komme ind og ødelægge billedet. Køb tætte kabler og stik. Køb hos professionelle antenneinstallatører. Tætte kabler og stik koster mere end utætte måske en hundredelap mere men det er en lille udgift sammenlignet med en fladskærm til kr. STIKDÅSEN PÅ VÆGGEN Skærmen er ført helt ind til to mm fra skruen, og det bronzefjedrende dæksel lukkes ned over, så dåsen er fuldstændig tæt. ANTENNEKABLET Dobbelt-skærmet med folie og en flettet strømpe af kobbertråd. Minimumskrav til tæthed er 85 db. Antennekabler må ikke bøjes i skarpe vinkler. Hvis du sætter antennekablet fast, så lad være med at hamre en kabelclips ned over kablet, så det deformeres

3 SAMLINGER Hvis kabler skal samles, skal det gøres med krympede F-connectorer. TILSLUTNINGSKABEL Kablet fra vægdåse til tv apparat skal være af god kvalitet. Skærmen skal være ført rigtigt gennem stikkene. Ferritkernerne (de to muffer omkring kablet) opsamler den støj, som kryber på skærmens yderside. ANTENNESTIK Hvis du selv monterer kabler og stik. Så køb kabel af god kvalitet og stik, der er tætte (metalstik, der klemmes helt sammen om kablets skærm). DET GODE BILLEDE Når din antenneinstallation er tæt, skulle billedet på din fladskærm være perfekt. Med ovennævnte anbefalinger vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. Gennem årene er foreningen gået fra at sende 5 tv-kanaler til 80 tv-kanaler samt hurtigt bredbånd I de samme kabler. I 2013 starter 4G mobil bredbånd på 800 MHz båndet, som hidtil har været alene til tv. Det kan give alvorlige forstyrrelse på en ældre og utidssvarende antenneinstallation og tv-apparater. Der er flere informationer på foreningens hjemmeside. Der henvises også til IT- og Telestyrelsens hjemmeside om de nye 4G/LTE mobilnet på 800 MHz. Foreningens antenneinstallatør giver gerne et bud på en opdatering af husets antenneinstallation GE Teknik kan kontaktes på tlf

4 Eriksminde Antenneforening Husk der skal være datafilter monteret hvis du har bredbåndsforbindelse via Eriksminde kabelnet Der skal være monteret et COMEGA DVU 4 datafilter når du har bredbåndsforbindelse via Eriksminde Antenneforening (Parknet). Datafiltret har indbygget spærrefilter mellem TV/Radio og data. Datasignalet forstyrrer dermed ikke Radio/TV - signalerne i husets antenneinstallation, og eventuelt støj i returvejen vil ikke kunne komme ud i nettet. OBS: Datafiltret kan fås uden beregning hos foreningen. Kontakt venligst formanden. Eksempel på montering af datafilter Datafiltret skal være monteret først på kablet der kommer fra tilslutningsstander. Anvendes forstærker til Radio/TV - signalerne skal den være monteret efter datafilteret på det kabel der går til Radio/TV stikdåserne rundt omkring i husets rum. OBS: Foreningen forbeholder sig ret til at lukke for bredbånd til medlemmer der ikke har monteret korrekt datafilter, idet mgl. datafilter kan ødelægge datatrafikken for andre medlemmer. NB: Har I monteret en anden type datafilter skal det udskiftes til COMEGA DVU 4 datafilter.

5 Referat ordinær generalforsamling den 11. april 2012 kl fremmødte inkl. bestyrelsen Valg af dirigent Lars Nikolai Jensen blev foreslået og valgt med applaus. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed (Skriftlig beretning var udsendt sammen med indkaldelsen og den mundtlige beretning er senere i bladet) Spørgsmål fra generalforsamlingen: Arne Alslund, Godsager 2: Hvornår kommer DR1 HD, SVT HD, NRK HD, NTV 2 HD? Svar: SVT2 og NRK HD venter vi på udstyret. Vi har dialog med tekniker vedr. DR1 HD Ove, Bredager 71: Mobilmast på festplads ved festpladsen? Svar: Vi kender ikke omfanget af konsekvenserne ved masten, men generelt kan der være udfordringer i forbindelse med at det nye mobile 4G net sender på frekvenser som tidligere har været brugt til kabeltv. Røjleskov, Højager 35: Nabohøring vedr. masten? Svar fra salen: Der var høring sidste efterår, men der var ingen høringssvar Der blev taget til høring. Hedager 60: I siger at telefonien til bredbåndet er klart, men er Parknet klar? Svar: Parknet er klar til telefonien i Eriksminde, den er blevet testet af bestyrelsen gennem den sidste måned. Spørgsmål fra salen: Lydniveauet på udsendelserne er svingende, er der problemer med kvaliteten, f.eks. fra DR1 til DR HD? GE Teknik: Vi kan stille det så præcist som muligt i hovedstationen, men der er forskellige lydstyrker fra kanal til kanal, og det kan også være justeringer på selve TV et. GE Teknik lovede at lave et ekstra check i hovedstationen, for at sikre at alle indstillinger er rigtige. Stolpeager 59: Er jeg den eneste der har modtaget brev vedr. høring? Svar: Telenor har garanteret at der ikke er nogle strålingsfare eller andre gener, men generne kan ligge i at der bliver sendt på frekvenserne MHz. Arne Alslund, Godsager 2: Husk vi bruger også selv frekvenserne inde i vore huse, så selvom signalet fra masten ikke genere inde i huset, kan det jo lige så godt være ens egen smartphone eller lignende der kan genere på frekvenserne. Bent Petersen, Tværager 26: Købt en Denver boks i FONA, skulle se TV-avisen kl , alle kanaler var tabt og jeg manglede 4 kanaler for 3 uger siden GE Teknik: Der er problemer med Denver bokse, tag op til FONA og byt den. Stolpeager 59: Stor ros til GE Teknik. Beretningen blev godkendt med applaus. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Spørgsmål fra generalforsamlingen: Bondager 55/52?; Hvad er restancerne på kr ? Svar: Tab på medlemmer i 2011 kr , opkrævninger sendt ud i slut af november, hvor alle medlemmer ved årsafslutningen ikke havde betalt. Stolpeager 59: Indgår antenneforeningen ikke som grundejerforeningen som en tinglyst servitut? Svar: Nej, det gør den desværre ikke.

6 Regnskab godkendt med applaus Budget for 2012 og fastsættelse af kontingent for Spørgsmål fra generalforsamlingen: Ingen spørgsmål Budget vedtaget med applaus vi betale De ekstra kr. 50 om måneden er det fremover gældende beløb, og hvor lang tid skal dette? Svar: Der vil gå flere år med dette, men det er umuligt at sætte en fast årrække af til det. Højager 118: Mulighed for at foretage et engangsbeløb eller låne til ændringer. Svar: Vi vil gerne gå i dialog med banken, hvis det bliver nødvendigt. Enstemmigt vedtaget. Afstemning omkring Viasat Golf til kr. 7,50 i pk. 3. og TV3+ HD i pk. 2. Dirigenten gjorde opmærksom på, at da dette punkt ikke fremgik af indkaldelsen til generalforsamlingen, ville der ikke kunne træffes en lovlig generalforsamlings-beslutning. Dirigenten anbefalede derfor at generalforsamlingen tilkendegav ved en vejledende afstemning, hvorvidt der var interesse for dette, og derfor om bestyelsen kunne arbejde videre med dette. Inden afstemningen blev der åbnet for spørgsmål. Krogager 68: Hvis der bliver stemt for, hvornår kommer TV3+ HD så? Svar: Den kommer når aftalen er underskrevet. Kurt Månsson: Hvad sker der så med Canal9, den lå jo tidligere i pakke 2. Svar: Bestyrelsen har valgt at lægge den i pakke 3, da det primært er en sportskanal, og for at sikre at priserne ikke i pakke 2 steg for meget. Freddy Olsen: Olympiaden hvad sker der her Svar: Kai mener at DR og TV2 har købt olympiaden 15 for 6 imod 11 hverken/eller Forslag fra medlemmerne: Ingen indkomne forslag fra medlemmerne. Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af kasserer, Lene Sørensen er på valg. Er villig til genvalg. Valgt med applaus Valg af bestyrelsesmedlemmer. Svend Nielsen, Henrik Hobel og Kim Mortensen er på valg. Alle er villige til genvalg. Valgt med applaus Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter valgt af generalforsamlingen: Arne Alslund Morten Jensen Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Nuværende er Jens Holm og Aktiv Revision og Rådgivning ApS, Reg. Revisor. Begge er villige til genvalg. Valgt med applaus Nilsotto Pedersen valgt til revisorsuppleant.

7 Eventuelt Højager 35: Hvor meget gammelt kabel ligger der? Svar: Det meste kabel ligger der endnu, gammelt kabel bliver ikke gravet op, når der bliver lagt ny ned. Højager 132: Gravet rabat op, græsset kommer ikke op. Svar: Kai tager kontakt til entreprenøren. Stolpeager 59: Mailadresser afleveres til Kai. Svar: Det kommer til at være muligt at tilmelde sig på den nye hjemmeside Hedager 50: Kan præsentationen blive lagt på hjemmesiden? Svar: Ja, det gør den. Herefter afsluttede dirigenten den ordinære generalforsamling kl Den mundtlige beretning Vort fælles kabel-/fibernet Lige i øjeblikket har vi ikke planlagt gravearbejde i foreningen. Det er en rar fornemmelse, men ingen ved hvornår vi igen står med et problem der skal løses. Som bekendt fik vi I 2008 lagt knap 3 km. fiberrør i samarbejde med DONG. Der blev ført fiber ud til 10 såkaldte øer. I de 3 sidste år har det været nødvendigt med en række kabeludskiftninger, og samtidig har vi lagt tomme fiberrør i jorden. Der er nu lagt fiber ud til yderligere 8 øer. Ved ombygningen i Eriksmindecentrets gård fik vi mulighed for etablering af den nødvendige kapacitet med rør gennem gården til den nordlige del, og samtidig udskiftet kabel. De sidste år har vi brugt mange penge til kabeludskiftninger. Jeg håber også medlemmerne har oplevet forbedringen i stabiliteten. Personligt har jeg oplevet færre henvendelser om problemer med tv, bredbånd og telefoni. Hærværk har ikke været på dagsordenen i meget lang tid heldigvis. Men på det seneste har vi haft et par nætter i weekender med hærværk hvor det er gået ud over skabe på Skelmosestien mellem Stolpeager og Bredager. Begge tilfælde er meldt til Politiet. Masterplan Ved efterårets generalforsamling fik bestyrelsen til opgave at få udarbejdet en masterplan. Antenneservice og entreprenør har givet deres bud på opgaverne. Master planen omfatter de 13 hovedområder kabelnettet er opdelt i fra starten i På den ekstraordinære generalforsamling informerede vi om det var store problemer fra Tavleager 23 mod Godsager og Horseager samt store problemer på Belsager og Højager langs Eriksmindestien samt de sidste boligveje på Højager. Senere er Stien mellem Knoldager og Lundager inkl. et par boligveje kommet til. Alle 3 steder er eller bliver snart endelig klarmeldt. Masterplanen hjælper os til at have et overblik over hvad der er praktisk når vi skal i vurdere et nyt område. Strategien er 1) få et stabilt net og 2) at få fiber tættere på medlemmerne. Det store spørgsmål er naturligvis hvordan vi kommer videre? Bestyrelsen foreslår senere på dagsordenen at hæve bidraget til kabel-/fiberfonden til 50 kr. mdl. svarende til ca kr. årligt. Bestyrelsen ved af gode grunde ikke om det kan holde. Risikoen er at vi må komme og bede om ekstra indskud. En anden måde er at snakke med vores bank om mulighederne for at finansiere projektet, og så vende tilbage på en ekstraordinær generalforsamling. Husinstallationer og tilslutningskabel Hvorfor skrives og tales så meget om antenneinstallationer i boligen og tilslutningskabler i denne tid? Det kommende LTE/4G mobilnet kommer til at sende på frekvensen MHz. Det er netop frekvenser der sendes kabel-tv på. TV - apparater er parate til at modtage signaler på disse frekvenser, så derfor er faren at signalerne snige sig ind via gamle og dårlige stik, kabler, fordelere osv. Sker det kan de fuldstændigt ødelægge tv billedet og bredbåndsforbindelser. I meget ekstreme tilfælde kan det blive nødvendigt at udskifte tv apparater. Begge disse signaltyper plus andre kan genere tv-signalet på det groveste. Foreningen kan ikke gøre noget for at forhindre det, og må anbefale jer at få jeres husinstallation gået igennem.

8 Det vil/kan ramme alle i vort område ikke specielt medlemmer af foreningen. Bestyrelsen prøver blot at opfordre foreningens medlemmer til at være proaktive. Bedre at forebygge end at helbrede. Bredbånd En 40/10 MB bredbåndsforbindelse til 129 kr. inkl. telefoniabonnement er en skarp pris. Hvis samme hastighed leveres af de kommercielle leverandører koster den minimum 240 kr. mere månedligt. Specielt det nye kabelmodem med Wifi betyder bredbåndsforbindelse kan bruges fleksibelt af hele husstanden. Langt om længe fik vi også telefonien med fra Parknet. Set fra den stol som får en del henvendelser fra medlemmer ved problemer med bredbåndsforbindelsen, så har vi forbedret os betydeligt de seneste måneder. Og vi har også fået flere bredbåndsabonnenter. Udskiftningen med nye fiberstrækninger og nye kabler har virket efter hensigten også på dette område. Hvis der bliver behov for at øge hastigheden på bredbåndsforbindelserne har vi teknisk mulighed herfor. TV Ved ændringerne omkring jul og nytår lykkedes at få aftale om flere HD kanaler på betydeligt bedre betingelser end det tidligere har været muligt, og med lidt omflytning af kanaler blev prisstigningen på pakke 1 og 2 rimelige, men lidt større på pakke 3.. En kombination af leverandørskift, omlægninger natten mellem 10. og 11. januar, manglende information fra DR og TV2 Regionerne samt at jul og nytår er et dårligt tidspunkt at lave omlægninger på gjorde det noget besværligt. Jeg har en klar fornemmelse af I også havde nogle udfordringer ved flere digitale tv kanaler og færre analoge. Indstilling af digitalt tv er ikke helt så enkelt som med de gamle analoge kanaler. Vi har en mangelliste som vi håber snarligt bliver løst. EPG står højt på den liste, dernæst vil vi gerne have de danske undertekster på udvalgte udsendelse på de 5 nabolandskanaler. Priserne for tv pakkerne er altid et interessant område at få en dialog om. Det er også et område som bestyrelsen interesserer sig meget for og vil arbejde mere med det emne i det kommende år. I den seneste udgave af den husstandsomdelte Søndagsavisen var der en oversigt over priserne fra 2010 til Sammenligner vi med foreningens prisstigninger i samme periode klarer vi os godt. Skal vi ikke bare give op og forære anlægget til Yousee? Det hænder vi får det spørgsmål. Derfor har vi lavet en sammenligning mellem priser for Yousee i Greve. Her har vi været nødt til at sammenligne priser for TV og Bredbånd, for har du TV fra Yousee skal du også have bredbånd fra Yousee. Det vil ikke være en god forretning for medlemmerne i Eriksminde. Andre prissammenligninger kan se på hjemmesiden. Vi har fået et tilbud som evt. kan tage stilling til senere på dagsorden. Ny hjemmeside Inden sommerferien vil vi præsentere en ny hjemmeside med et mere professionelt snit.. Afslutning Afslutningsvis vil jeg sige tak til vores livline GE teknik for et godt samarbejde gennem hele året. Det er min klare fornemmelse at du har løst de mange små og store udfordringer på en rar måde til gavn for vore medlemmer og til gavn for foreningen. Tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde.tak til medlemmerne for jeres hjælp og tålmodighed.

9 Kanalnøgle for Eriksminde Antenneforening Kanalnavn Nr. DVB-C Analog Kanal DR ,25 C05 DR C10 DR HD DR K S13 TV 2 m/ TV Lorry ,25 C09 TV2 HD m/ TV Lorry TV Lorry HD TV Øst HD DR Ramasjang ,25 C07 DR Update ,25 S11 Hovedstaden ,25 S12 Folketingskanalen ,25 S14 Svensk TV 1 (DK undertekst) Svensk TV 1 HD Svensk TV 2 (DK undertekst) Svensk TV 2 HD Svensk TV NRK 1 (DK undertekster) NRK 1 HD TV2 Norge HD Das Erste (DK undertekster) Das Erste HD ZDF (DK undertekster) ZDF HD NDR ARTE HD Einsfestival HD Infokanal m / radio ,25 C06 Prøvekanal ,25 C08 NB: Foreningen kan tydeligt mærke at digitale tv-signaler, herunder HD tv-signaler, er meget populære. Der er 3D tv-kanaler på vej, f.eks. sender TV2 EM-finalen ultimo juni i 3D. Næste skridt er 3D, men vi kan så småt se Ultra HD i horisonten 16 gange det kendte HD signal. Vore kollegaer landet over er begyndt at sætte dato for ophør af de gode gamle analoge signaler, f.eks. på Fyn er der en forening der alene sender digitale signaler efter Hvis vi skulle give et gæt på hvornår de analoge signaler endeligt stopper i Eriksminde vil årsskiftet 2013/14 +/- 3 måneder være et godt bud. Så har der også været en overgangsperiode på ca. 5 år.

10 Kanalnøgle for Eriksminde Antenneforening Pakke 2 (Indeholder også pakke 1) Kanalnavn Nr. DVB-C Analog Kanal TV2 Zulu ,25 C29 TV 2 Charlie ,25 C21 TV2 Film HD TV2 Film 527,25 C28 TV ,25 C22 TV ,25 C23 Kanal ,25 C26 Kanal 5 519,25 C27 Kanal 5 HD DK ,25 C45 Cartoon ,25 C32 TCM ,25 C43 Eurosport 495,25 C24 Eurosport HD Eurosport 2 503,25 C25 Eurosport2 HD Discovery Channel ,25 C43 Animal Planet ,25 C30 Nat. Geographic Ch. 671,25 C46 Nat. Geographic Ch. HD Nat. Geographic Ch. Wild HD Pakke 3 (Indeholder også pakke 1+2) Kanalnavn Nr. DVB-C Analog Kanal TV3 Puls eren HD Canal TV2 News CNN Disney Channel Disney XD TV2 Sport Nature-Crime-Playboy Explore - Spice History ESPN America The Voice

11 Kanalnøgle for Eriksminde Antenneforening Radiokanaler (Med i alle pakker) Kanalnavn Frekvens DR P1 88,20 Radio24syv 88,70 DR P4 90,10 Radio Køge 91,10 DR P3 91,70 Radio 100 FM 92,70 SV P1 93,40 SV P2 95,10 SV P3 97,80 Radio Melodie 99,90 Radio 100 Soft 100,50 Nova FM 101,80 DR Klassisk 102,60 Klassisk Radio 105,60 RTL Radio 107,90 DAB Radio *) 217 DAB Radio *) 224 *) DAB radio skal tages ud af TV udgangen på stikdåsen Danske undertekster Danske undertekster på ARD, ZDF, SVT1, SVT2 og NRK1 var planlagt til årsskiftet. Vi havde sat udstyret i ordre i november Efter utallige rykkere har leverandøren erkendt at udstyret ikke kan leveres funktionsdygtig. En ny leverandør er kontaktet og udstyret sat i ordre og der forventes leverance om godt en måneds tid. Nærmere på vores hjemmeside. Viasat Golf og TV3+HD Viasat Golf og TV3+HD blev drøftet på generalforsamlingen inkl. en vejledende afstemning samt en bemyndigelse til bestyrelsen om at arbejde videre med at få disse kanaler på nettet. Det forventes at vi kan have Viasat Golf i pakke 3 og TV3+HD i pakke 2 omkring 1. juli. Nærmere på vores hjemmeside. NB: Prisen for pakke 3 stiger af den grund 7,50 kr. mdl. fra 1. oktober TV2 sender EM-finalen i 3D Denne nyhed er netop kommet på vores mail. Hvis det kan arrangeres vil vi forsøge at udsende den. Vi orienterer nærmere på hjemmesiden. Det kræver fladskærm med 3D for at se det. EM-finalen sendes også i TV2 SD og HD

12 Bestyrelsen i Eriksminde Antenneforening Bestyrelsen har på mødet den 30. april 2012 fordelt arbejdsopgaverne, og det fremgår af nedenstående oversigt. Formand: Kai Nielsen, Højager 12, 2670 Greve, tlf / mail: Næstformand: Svend Nielsen, Belsager 95, 2670 Greve, tlf mail: Kasserer (kontingent, opkrævning, regnskab): Lene Sørensen, Bondager 8, 2670 Greve, tlf mail: Sekretær: Henrik P. Hobel, Knoldager 13, 2670 Greve, tlf mail: Bestyrelsesmedlem: Helle Holm,Stolpeager 9, 2670 Greve, tlf mail: Bestyrelsesmedlem: Kim Mortensen, Stolpeager 7, 2670 Greve, tlf mail: Bestyrelsesmedlem og Infokanalen: Kim Zillmer, Krogager 51, 2670 Greve, tlf mail: 1. Bestyrelsessuppleant: Arne Alslund, Godsager 2, 2670 Greve 2. Bestyrelsessuppleant: Morten Jensen, Højager 67, 2670 Greve Statsaut. / Reg. Revisor: Reg. revisor Lasse Svensson, Karlslunde Strandvej 34, 2690 Karlslunde, tlf Kritisk revisor: Jens Holm, Godsager 6, 2670 Greve, tlf Suppleant for Reg. Revisor: Bestyrelses har fuldmagt til at finde suppleant ved behov. Suppleant for kritisk revisor: Nilsotto Pedersen, Krogager 68, 2670 Greve Foreningens medlemmer kan naturligvis altid kontakte bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer udfører et frivilligt arbejde til gavn for os alle, men de har også brug for et almindeligt familieliv. Til kritiske situationer har formanden næsten altid sin mobiltelefon med sig.

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Nyhedsbrev Marts 2014 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 22.-23. marts 2014. Foreningens generalforsamling afholdes onsdag den

Læs mere

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION (OPDATERET JANUAR 2014) Med anbefalingerne Den gode antenneinstallation vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. De seneste 25

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 24.-25. marts 2012. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2008. Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser)

Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2008. Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser) Medlemsinformation Marts 2008 Greve, den 24. marts 2008 Indeholder: Information Dagsorden til generalforsamling 10. april 2008 Ad dagsordenens pkt. 3 Bemærkninger i forbindelse med forelæggelse af regnskab

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Nyhedsbrev den 12. oktober 2012 Vigtig information om internetløsningen fra antenneforeningen Nye samarbejdspartnere på internetløsningen fra 20. november 2012 Informationsmøde

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2013. Kan vi gøre det billigere?

Nyhedsbrev maj 2013. Kan vi gøre det billigere? Nyhedsbrev maj 2013 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Det var dejligt at mange medlemmer mødte til generalforsamlingen den 22. april 2013. Tak for opbakningen til

Læs mere

Internet. Telefoni. Fra Din Antenneforening ERIKSMINDE MEDIENET

Internet. Telefoni. Fra Din Antenneforening ERIKSMINDE MEDIENET TV Internet ERIKSMINDE MEDIENET er foreningens nye navn, og dermed signaleres at foreningen er parat til udfrodringerne i den digitale verden. Læs om de nye muligheder i 2015 - nogle er tidligere omtalt,

Læs mere

Nyhedsbrev april 2013

Nyhedsbrev april 2013 Nyhedsbrev april 2013 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 4.-6. april 2013. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes mandag

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal Eriksminde Antenneforening den 24. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP

VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP «Navn» «Gade» 4632 Bjæverskov Så er tiden inde til et nyhedsbrev. Nyhedsbrev Maj 2012 VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP 01-07-2012 Hvilket vil betyde, at billedrørsfjernsyn og fladskærme med MPEG-2 tuner, kun

Læs mere

Orientering Januar 2006

Orientering Januar 2006 Orientering Januar 2006 Indhold: Information fra bestyrelsen Indbydelse til informationsmøde den 1. februar 2006 Internet og telefoni Ny leverandør overtager den 1. april 2006 Hvad gør I, der i dag anvender

Læs mere

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010 Dine tv-muligheder fra 8. februar 2010 Denne orientering indeholder Nye digitale tv-muligheder fra 8. februar 2010 14 nye tv-kanaler fra Canal Digital TV1000 pakken - 100 kr./mdr. i introduktionsrabat

Læs mere

RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013

RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013 Fensmark Antenneforening har 40 års jubilæum den 4. august. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt besluttet sig for ikke, at bruge penge på et jubilæumsarrangement. RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013 PROGRAMOVERSIGTEN

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

NY familymix pakke FAQ

NY familymix pakke FAQ NY familymix pakke FAQ Kanal information Skal vi ligge tv-kanalerne ind på ny? Pga, af tilkomsten af nye tv-kanaler og flytning af TV2 Zulu og 6 eren, vil det være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning.

Læs mere

Velkommen til 4040.dk

Velkommen til 4040.dk Velkommen til 4040.dk Kære beboer 4040.dk er Jyllinges største antenneforening med over 600 tilslutninger, og vi sikrer dig både lavere Tv-pakkepriser og en række fleksible valgmuligheder. Din bolig er

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug.

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug. Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1 Programafstemning Resultat gældende Primo 2012 www.bredballe-antennelaug.dk Det har desværre trukket lidt ud med at få resultatet af vor sidste programafstemning

Læs mere

Dagsorden til generalforsamling. Regnskab 2009. Svar på spørgsmål fra skemaerne.

Dagsorden til generalforsamling. Regnskab 2009. Svar på spørgsmål fra skemaerne. Eriksminde Antenneforening den 25. marts 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 12. april 2010 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal Denne medlemsinformation indeholder: Dagsorden til generalforsamling

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler

Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler Som du får for dit årlige kontingent på 1.068 kr. i 2012 + du får adgangen til at kunne købe hele

Læs mere

Gældende pr. 12.06.2013

Gældende pr. 12.06.2013 Holme Olstrup Antenneforening HOAF Vi ses på www.hoaf.net Programoversigt for V og Radio Kanaler Gældende pr. 12.06.2013 Holme Olstrup Antenneforening Formand John Christiansen, Hyacintvej 8, 4684 Holmegaard

Læs mere

HOAF s generalforsamling 2011

HOAF s generalforsamling 2011 2. Formandens beretning for 2010 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2010 (udsendt) 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Fra bestyrelsen: 4a. Præcision af foreningens vedtægters 4 med tilføjelsen:

Læs mere

Waoo! frekvenslister til radio og TV

Waoo! frekvenslister til radio og TV Waoo! frekvenslister til radio og TV Analog og digital (DVB-T), version 1.00 Gældende pr. 11/1-2012 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse: Guide til kanalsøgning... 2 Analoge TV kanaler... 3 Lille TV pakke...

Læs mere

Generalforsamling d. 15. november 2011

Generalforsamling d. 15. november 2011 Generalforsamling d. 15. november 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. godkendelse af forretningsorden 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forandringer af udbud ved Per Eksten

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 30 personer, heraf 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 30 personer, heraf 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2009) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

NY familymix pakke FAQ

NY familymix pakke FAQ NY familymix pakke FAQ Kanal information Skal vi ligge tv-kanalerne ind på ny? Pga, af tilkomsten af nye tv-kanaler og flytning af TV2 Zulu og 6 eren, vil det være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning.

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013 Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 5 2 0 1 2 Programafstemning 2012 Resultat Nyt kanalmønster Ændringer og tilbud 2013 @ www.bredballe-antennelaug.dk 3-pakke løsningen bliver nu en realitet fra

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 2 2 0 1 1 Ordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 30/03-2011 Tid: Kl. 19.00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent,

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2016

Nyhedsbrev marts 2016 Nyhedsbrev marts 2016 Generalforsamling tirsdag 12.4.2016 Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2016. Digital TV Det digitale hjem Hurtig bredbånd Eriksminde Medienet - Telefon: 4333 2670 -

Læs mere

ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MAJ / JUNI 2011

ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MAJ / JUNI 2011 ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MAJ / JUNI 2011 Omdeles til alle husstande i Eriksmindekvarteret. Indeholder referat fra generelforsamling 11. april 2011, de ændrede vedtægter samt bestyrelsen efter generalforsamlingen

Læs mere

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug.

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug. Stejlhøj 23 DK-4400 Kalundborg Tel. +45 59 56 15 70 Fax +45 59 56 07 70 www.ka-net.dk E-mail: kontor@ka-net.dk Produktvalg hos. Hermed formular til produktvalg hos. TV pakkerne og internetabonnementerne

Læs mere

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Kære beboer 4040.dk er med ca. 600 tilslutninger den største antenneforening i Jyllinge, og din bolig er tilsluttet via mindst et multimediestik. Gennem dette stik

Læs mere

Programoversigt 2017 Antenneforeningen for Mariesminde Området

Programoversigt 2017 Antenneforeningen for Mariesminde Området Programoversigt 2017 Grundpakke Mellempakke Fuldpakke 3Sat 3Sat 3Sat Arte HD 6'eren HD 6'eren HD Bramdrup Øst Info Arte HD Animal Planet HD Das Erste HD Bramdrup Øst Info Arte HD DK4 Cartoon Network Bramdrup

Læs mere

Formandens beretning for 2012. Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013. Kære medlemmer

Formandens beretning for 2012. Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013. Kære medlemmer Formandens beretning for 2012 Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013 Kære medlemmer Efter at vi nu har etableret os med YouSee's programpakker, så skulle man måske mene, at der ikke kan være så

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 3 2 0 0 6 DAB - Radio Digitalt TV Det digitale spejl Prisforhøjelser fra ViaSat Radio / TV Kanalændringer Programafstemning www.bredballe-antennelaug.dk - kontakt

Læs mere

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Kære beboer 4040.dk er med ca. 600 tilslutninger den største antenneforening i Jyllinge, og din bolig er tilsluttet via mindst et multimediestik. Gennem dette stik

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Gem PROGRAMOVERSIGTEN. med information om priser & TV-Hjælp ÆNDRINGER I KANALERNES PLACERING

Gem PROGRAMOVERSIGTEN. med information om priser & TV-Hjælp ÆNDRINGER I KANALERNES PLACERING FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm, Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Telefon 55 50 55 85 (hverdage 10 00-16 00 ) Hjemmeside http://www.fensmarknet.dk Email fa@fensmarknet.dk Gem PROGRAMOVERSIGTEN

Læs mere

Vamdrup Antenneforening 2016

Vamdrup Antenneforening 2016 Vamdrup Antenneforening 2016 Indstilling af fjernsyn og radio Sidder du nu og læser dette blad og tænker Gid der var så meget liv i mit fjernsyn, så kontakt os, for at blive medlem. Fordelsaftalen Vamdrup

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

Kanaludbud og frekvensliste tv og radio Østjylland

Kanaludbud og frekvensliste tv og radio Østjylland udbud og frekvensliste tv og radio Østjylland Fibia udbud TV, Østjylland 2 udbud TV, Østjylland Mini TV-pakke DR 1 1 K5 175,25 DR 2 12 K9 203,25 DR 3 21 DR K 13 K10 210,25 DR Ramasjang 27 S23 319,25 DR

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 10. marts 2008, kl. 19.00 i Middelfart-salen, Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Tørring Kabelnet. Nyhedsbrev 2016

Tørring Kabelnet. Nyhedsbrev 2016 Tørring Kabelnet Nyhedsbrev 2016 INDHOLD: INDLEDNING..2 GENERALFORSAMLINGEN 25. FEBRUAR 2016...2 ANALOGT TV ER FORSVUNDET...3 RENOVERING OG OPGRADERING AF ANLÆG/KABELNET...3 KANALOVERSIGT GRUND- OG MELLEMPAKKE...4

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften YouSee kabel-tv - en komplet løsning 8. december 2011 A/B Bytoften Det vil jeg fortælle om YouSee En komplet løsning til jer Fordele og valgmuligheder Tilbud og etablering Velkommen Valget er jeres vi

Læs mere

Kanalmønster for Fensmark Antenneforening 2012

Kanalmønster for Fensmark Antenneforening 2012 FENSMARK ANTENNEFORENING V/formand Henning Dueholm Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Tlf. 55 50 55 85 bedst på hverdage 10 00-16 00 Hjemmeside: http://www.fensmarknet.dk E-mail: fa@fensmarknet.dk

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Generalforsamling 2013 Antennelaug 78 Øst

Generalforsamling 2013 Antennelaug 78 Øst Generalforsamling 2013 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 26. februar, 2013 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag

Læs mere

Torsdag den 4. marts 2009 kl. 19.30 i. Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov

Torsdag den 4. marts 2009 kl. 19.30 i. Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Referat Af ordinær generalforsamling i Yderholm Antenneforening: Torsdag den 4. marts 2009 kl. 19.30 i Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Eriksminde Antenneforening Medlemsinformation Maj/juni 2010

Eriksminde Antenneforening Medlemsinformation Maj/juni 2010 Eriksminde Antenneforening Medlemsinformation Maj/juni 2010 Denne medlemsinformation indeholder: I skal tilmelde jer PBS igen se side 3 Kontingent for 2010 EA Internet nu også support mandag og torsdag

Læs mere

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Årsberetning 2011 2012 Digitalisering, ved generalforsamlingen 2011 omtalte vi vores arbejde med at indføre Boxers TV kanaler. Dette blev realiseret i november.

Læs mere

lnternettet kører stabilt, der har været ganske få uregelmæssigheder i løbet af året. IØrl.ing Kabelnet - Generalforsamling 2015

lnternettet kører stabilt, der har været ganske få uregelmæssigheder i løbet af året. IØrl.ing Kabelnet - Generalforsamling 2015 IØrl.ing Kabelnet - Generalforsamling 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Tørring Kabelnet, torsdag den 19-02-2015 kl. 19:30 på Tørringhus Dagsorden: t. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Tinglev Antenneforening

Tinglev Antenneforening Tinglev Antenneforening Ekstra ordinær Generalforsamling onsdag den 2. november 2011 kl. 19.00 i Borgerhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering fra bestyrelsen 3. Nye programpakker 4. Samarbejde

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. februar 2005 kl. 19.00. i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Tilstede var: Palle, Alex, Poul, Jens Otto, Ivan,

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker.

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Parknet TV og radio Side 1 af 7 Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Alle kanaler udsendes digitalt i DVB-C standarden, enten som MPEG2 eller MPEG4.

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

ORDINÆR R GENERALFORSAMLING

ORDINÆR R GENERALFORSAMLING ORDINÆR R GENERALFORSAMLING Dagsorden 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere Generalforsamlingens indvarsling og lovlighed ORDINÆR R GENERALFORSAMLING Dagsorden 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 2.

Læs mere

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker.

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Parknet TV og radio Side 1 af 7 Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Alle kanaler udsendes digitalt i DVB-C standarden, enten som MPEG2 eller MPEG4.

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 15. Maj 2008 kl 19:00 Sted: Dagsorden: Ad 4: Ad 6: Ad 8: Ad 9: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen.

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen. Der var fremmødt 72 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 9 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

KANALoversigt. August 2009

KANALoversigt. August 2009 KANALoversigt DIN GUIDE TIL STORE TV-OPLEVELSER August 2009 SV 1 88,15 SV 2 89,10 Country Music 90,35 P2 Musik og Kultur 90,85 Norge 2 91,60 NDR 3 92,60 DR P1 93,85 DR P4 94,65 DR P3 95,10 DR Klassisk

Læs mere

Nyhedsbrev 12. november 2012

Nyhedsbrev 12. november 2012 Nyhedsbrev 12. november 2012 20. november 2012 planlægger vi skiftet til det nye Internet. Hvis du har Internet via foreningen, så få tiden til at gå med noget andet den dag. Vi kommer forhåbentlig tilbage

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 29/2 2012 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 61 fremmødte medlemmer inklusive 4 bestyrelsesmedlemmer. Torben Sørensen var fraværende grundet sygdom Frank Hermansen,

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Generalforsamling 20. april 2005

Generalforsamling 20. april 2005 Formandens beretning Indledning Jeg vil indledningsvis starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke samt udviklingen det forgangne år. Foreningen forsyningsområde dækker byerne Brejning

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2008. 05-11-2008 mast-bb 1

Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2008. 05-11-2008 mast-bb 1 Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2008 05-11-2008 mast-bb 1 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse - Valg af formand

Læs mere

Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling Torsdag d. 22. februar 2007 kl. 19.30 i Kulturhuset, Flodvej

Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling Torsdag d. 22. februar 2007 kl. 19.30 i Kulturhuset, Flodvej Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling Torsdag d. 22. februar 2007 kl. 19.30 i Kulturhuset, Flodvej Dagsorden ifølge vedtægterne 8. Dagsorden For den ordinære generalforsamling gælder mindst

Læs mere

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker.

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Parknet TV og radio Side 1 af 7 Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Alle kanaler udsendes digitalt i DVB-C standarden, enten som MPEG2 eller MPEG4.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Grundet Antenneforening i Kobbelhusenes fællesbygning Ringdams Kobbel 1 19 januar 2017 kl.19:30

Referat Generalforsamling i Grundet Antenneforening i Kobbelhusenes fællesbygning Ringdams Kobbel 1 19 januar 2017 kl.19:30 Referat Generalforsamling i Grundet Antenneforening i Kobbelhusenes fællesbygning Ringdams Kobbel 1 19 januar 2017 kl.19:30 21-01-2017 Dagsorden 1. Valg af dirigent Helmuth Schmidt blev valgt 2. Beretning

Læs mere

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012 Jørn Holst Udfordringer! Waoo Pakkesalg (tripleplay) Præsenteret for slutbruger som enkelt og overskueligt Køb en med det hele for en overkommelig pris. Oprettelsesrabatter

Læs mere

ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MEDLEMSINFORMATION

ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MEDLEMSINFORMATION MAJ 2008 ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MEDLEMSINFORMATION Denne medlemsinformation udsendes til alle i Eriksminde DENNE MEDLEMSINFORMATION INDEHOLDER BL.A. - Ny strømregulativer kræver ændring i strømforsyning

Læs mere

Sæby Antenneforening

Sæby Antenneforening Sæby Antenneforening Referat af generalforsamlingen den 5/3 2009 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 75 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 21-02-2013 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2012) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Generalforsamling 26. april 2006

Generalforsamling 26. april 2006 Formandens beretning for året 2005 Indledning Indledningsvis vil jeg starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke og derefter gå over til udviklingen i det forgangne år. Foreningens

Læs mere

Stofa Kanalpræferencer 2012

Stofa Kanalpræferencer 2012 Stofa Kanalpræferencer 2012 DOA Sønderborg Oktober 2012 2012 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Om undersøgelsen 6 Resultater Kanalpræferencer 9 Resultater - Svarpersonernes profil 19 2010 2012 Side 2 Undersøgelsens

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken.

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. 143 MHz C+ Come Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. C+ First Kræver Canal+ Film pakken. C+ Hits Kræver Canal+ Film pakken. TV Dram 156 MHz C+Act Kræver Canal+ Film pakken. TV

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2004 indeholder

Medlemsinformation Marts 2004 indeholder Medlemsinformation Marts 2004 indeholder Indkaldelse til generalforsamling den 14. april 2004 kl. 19.30 Detailspecifikationer vedr. budget 2004 De seneste ændringer på anlægget Generel information om foreningens

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

Beretning Antenneforeningens 41. beretning.

Beretning Antenneforeningens 41. beretning. Beretning 2013. Antenneforeningens 41. beretning. Året 2013 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. Bestyrelsen har i løbet af året holdt bestyrelsesmøder, en del af disse møder

Læs mere

Beretning 2012. Antenneforeningens 40. beretning.

Beretning 2012. Antenneforeningens 40. beretning. Beretning 2012. Antenneforeningens 40. beretning. Året 2012 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. Vi fejrede 40 års jubilæum på Pejsegården, hvor mange af vores medlemmer mødte

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 0 / 2012-06-xx Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 5 September 2015

NYHEDSBREV nr. 5 September 2015 NYHEDSBREV nr. 5 September 2015 INDHOLD: INDLEDNING. PRISER PÅ TV-PAKKER. PAKKESKIFT OG ÅBNING/LUKNING. FEJL ELLER DÅRLIGT SIGNAL. ANALOGT TV FORSVINDER. DET NYE YOUSEE. FREMTIDENS TV. LIDT AF HVERT. INDLEDNING.

Læs mere

Medlemsinformation April 2005 indeholder

Medlemsinformation April 2005 indeholder Medlemsinformation April 2005 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling mandag den 25. april 2005 kl. 19.30 Specifikationer vedr. budget 2005: Programafgifter Specifikationer vedr. budget

Læs mere