Internet. Telefoni. Fra Din Antenneforening ERIKSMINDE MEDIENET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internet. Telefoni. Fra Din Antenneforening ERIKSMINDE MEDIENET"

Transkript

1 TV Internet ERIKSMINDE MEDIENET er foreningens nye navn, og dermed signaleres at foreningen er parat til udfrodringerne i den digitale verden. Læs om de nye muligheder i nogle er tidligere omtalt, men andre kommer i de kommende måneder: Nye hastigheder på Internet - Internet uden TV Telefoni TV2Play FDA App Fra Din Antenneforening Et friere valg Kanalafstemning OBS: Se prislisten på de fordelagtige tilbud på telefoni inde i bladet 1

2 2015 bliver året med nyheder til gavn for vore medlemmer. Året startede med udvidelse af vor Internetkapacitet som gjorde det muligt at tilbyde medlemmerne 3 nye hastigheder samt Internet uden TV. Det er blevet taget godt imod. Vore teknikere arbejde på udskiftning af komponenter rundt i nettet med henblik på at sikre en stabil drift. Det arbejder vil ske løbende de kommende måneder. Et friere valg. Sammen med vore samarbejdspartnere arbejde vi på at få indført "et friere valg". Det lyder måske enkelt, men der er mange nye systemer og nye arbejdsgange der skal indarbejde i vore administrationssystemer. Det er der mange folk der hjælper os med, og der foregår test i et par andre foreninger vi samarbejder med. Vi håber at alle "børnesygdommene" er overstået når vi lancerer muligheden. TV2Play. Det er blevet mulig for at tilbyde TV2Play til en god pris til de medlemmer som har foreningens Pakke 3. Prisen vil være 65,- kr. månedlig som opkræves af foreningen. Hvorfor kravet om Pakke 3? Det er kravet fra leverandøren. FDA App. - info om nyheder, driftsforstyrrelser osv. Foreningen har længe ønsket en bedre metode til at kunne informere enkelt og hurtigt om hændelser der medlemmernes modtagelse af TV og Internet inkl. telefoni. I 2015 er svaret naturligvis en App til mobiltelefoner og tablets. Systemet vil blive tilgængelig indenfor et par måneder. Kanalafstemning. Foreningen arbejder på at kunne gennemføre en vejledende kanalafstemning i løbet af efteråret. Det vil der komme mere information om i et nyhedsbrev. Fastnet IP-telefoni og mobiltelefoni. Mange af vore medlemmer sparer daglig rigtig mange penge på at få den traditionelle fastnettelefoni overført til IP - telefoni. Der er flere attraktive pakketilbud, men se senere i dette nyhedsbrev. 2

3 Priser på Internet og TV-pakker INTERNET Pris pr. måned i 2015 Hastighed Pris med TV Pris uden TV 40/10 MB 129,- kr. 199,- kr. 60/20 MB 189,- kr. 259,- kr. 80/30 MB 249,- kr. 319,- kr. 100/40 MB 309,- kr. 379,- kr. Cisco router med wifi 695,- kr. Bestilles på mail: - afhentes hos foreningens formand Fakturering Faktura udsendes således: Marts måned med betalingsdato 1. april Juni måned med betalingsdato 1. juli September måned med betalingsdato 1. oktober December måned med betalingsdato 1. januar Senere betaling medfører rykkergebur og rente TV Pakker pris pr. måned i 2015 Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 138,- kr. 27 kan. 328,- kr = 44 kan. 499,- kr = 62 kan. OBS: fra 1. juli 2015 faktureres gebyr for pakkeskift pris 500,- kr. pr. gang inkl. skift til internet uden TV og omvendt. Bestilles på mail: Selvbetjeningssystemet Selvbetjeningsystem er under ombygning med henblik på at kunne bruges bl.a. til bestillinger af tv kanaler /pakke ved et friere valg. Foreningen vil løbende orientere om de nye forhold på foreningens hjemmeside Husets installation til kabel - TV og hurtig Internet. For at få gode billeder på TV'et og få optimale udbytte af internet er det vigtigt at husinstallationen er helt up-to-date med skærmede kabler og de anbefalede fordelere, stikdåser, datafilter og selve stikkene. 3

4 Bestyrelsen for Eriksminde Medienet Formand Kai Nielsen, Højager 12, 2670 Greve, tlf / mail: Næstformand Svend Nielsen, Belsager 95, 2670 Greve, tlf mail: Kasserer Lene Sørensen, Bondager 8, 2670 Greve, tlf mail: Sekretær Henrik P. Hobel, Knoldager 13, 2670 Greve, tlf mail: Bestyrelsesmedlem Helle Holm, Stolpeager 9, 2670 Grev e, tlf mail: Bestyrelsesmedlem Kim Mortensen, Stolpeager 7, 2670 Greve, tlf mail: Bestyrelsesmedlem Kim Zillmer, Krogager 51, 2670 Greve, tlf mail: Når der er problemer har Eriksminde Medienet aftaler med teknikere, supportere mv. der hjælper foreningen og medlemmerne med at løse problemerne. Support på foreningens fiber- og kabelnet samt for TV modtagelse på tlf Tekniker kan kontaktes alle ugens dage mellem kl på tlf når der er sort TV-skæm i større områder. OBS: Fejl på enkelte tv-kanaler og evt. problemer i egen husinstallation kan aftales i normal arbejdstid mandag fredag mellem kl og Support på telefoni til private Telefontider: Mandag - onsdag kl & Torsdag kl & Fredag kl Mail: Support på Bredbånd Tlf Telefonsupport mandag til fredage mellem kl og OBS: Bestilling af nyt kabelmodem til formanden Kai Nielsen på tlf eller mobil Lokale PC Supportere På - under BREDBÅND er der information om supportere, der kan hjælpe med opgaver, f.eks. opsætning af mail, flytning til ny pc'er osv. Afregning må medlemmerne klare direkte med pågældende supporter. 4

5 EPC39xx Home gateway Cisco EPC 3925 er anvendt i perioden 2010 til I tidsrummet er anvendt epc3928, og fra 2015 tillige EPC3940. Under ét EPC39xx. Alle 3 kører EuroDOCIS 3. NB: Fra blev anvendt Motorola 5101 og Cisco Det er begge EuroDOCSIS 2.0 modemer, som ikke kan nå over den mindste hastighed 40/10 MB. Cisco EPC39xx DOCSIS 3.0 home gateway. Det er en hjemmenetværks gateway, der rummer: DOCSIS 3.0 kabelmodem, med 400 Mbit kapacitet i 8 bundtede kanaler router, firewall, 4 port gigabit switch, USB, UPnP / DLNA (binder alle digitale enheder i hjemmet sammen) og endelig: 2,4 GHz trådløst netværk (lynhurtigt, type 802,11n) EPC3928 og -40 rummer tillige: 5 GHz trådløst netværk, så der er tale om ægte dual-band samtidigt kørende wifi Mulighed for at bruge den som disk-server ved at tilslutte en USB-harddisk til den EPC3940 alene rummer tillige: netværksprotokollen ac, der kan køre to-tre gange så hurtigt som n (kun på 5 GHz båndet) Cisco EPC3940 5

6 Referat Ordinær generalforsamling 16. april 2015 kl fremmødte inkl. bestyrelsen Valg af dirigent Ove Nielsen blev foreslået og valgt med applaus. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed Formanden afgav på bestyrelsens vegne beretningen for 2014, og hvordan starten af 2015 er forløbet, samt hvad bestyrelsens arbejdsopgaver forventes at blive i det kommende år, herunder friere valg af tv-kanaler. Spørgsmål fra generalforsamlingen: Kurt, Bredager 61: Bad om priser for hvad de enkelte kanaler koster, har ikke modtaget noget. Kai: Vil gerne sende oversigt som Canal Digital og Viasat over priser. Kai gennemgik et eksempel for TV3, hvor det fremgik at priserne var forskellige, afhængigt af hvilken pakke kanalen ligger i. Benny Larsen, Krogager 9: Dvs. der er fundet et gennemsnit af priser omkring pakke-sammensætningen. Lissi Jensen, Stolpeager 59: Hvordan kan vi så få oplyst prisen på enkelte kanaler. Kai: Det kan ikke lade sig gøre, da det helt afhænger af kanalerne placering i anlægget. Listepriserne kan altid oplyses. Kurt, Bredager 61: TV2 Sport havde vi i 2 dage, hvad om vi smed den i pakke 2? Kai: TV2 Sport pris er 14+moms+copydan = 19 kr/md, prisen i 2016 vil blive ca. 21 kr/md. Højager 88: Hjemmeside er den mit.eriksminde.dk? Kai: Skal nok skrive når den er klar og hvad priserne bliver. Lissi Jensen, Stolpeager 59: Når der kommer nye kanaler, så er det bestyrelsen der sætter pakken? Der bliver aldrig lavet afstemninger mere om kanalafstemning. Kai: Vi vil rigtigt gerne lave en kanalafstemning, men der er desværre ikke så mange der deltager og svarer. Granquist, Krogager 33: Frit valgs priser, er det lave priser eller listepriser Kai: Det er listepriser. Belsager 8: Skal der et kort til hvert TV? Kai: Et pr. TV, men ved ikke om der kan blive en rabat omkring abonnementet. Rosenkilde, Tværager 57: Hvad hvis flere medlemmer valgte den store pakke. Kai: Ved at reducere antallet af kanaler og pakke, reduceres prisen pr. kanal. Helle, Belsager 67: Tilslutte sig Lissis forslag om kanalafstemning. Arne, Godsager 2: Hvornår går det op for bestyrelsen at man evt. kan lave en sportspakke. Kai: Bestyrelsen har overvejet det, men det krævede i første omgang at netværket skal være digitalt. Belsager 8: Kan huske kanalafstemningen, hvis der kun er 15% der stemmer, må resten af foreningen leve med den fordeling af kanaler der bliver valgt. Kai: Vil gerne se på om ikke vi kan lave en ny afstemning 6

7 Bredager 21: Børnekanaler og Sportskanaler. Bredager 92: Formandens beretning til kanaler? Hedager 25: Interessent om friere valg, er der en plan for det? Kai: Hvad vej skal vi, det er noget som bestyrelsen hele tiden diskuterer. Tavleager 23: Får vi lov til at beholde kanal 111, den med klassisk musik? Kai: Arbejder hårdt for at kunne fastholde denne kanal. Efter disse spørgsmål overgav dirigenten beretningen til godkendelse hos generalforsamlingen. Beretningen blev godkendt med applaus. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2014 til godkendelse. Forslag fra bestyrelsen Spørgsmål fra generalforsamlingen: Nils, Krogager 68: Betaler vi til fonden.? Lene: Se side 2 i regnskabet. Belsager 8: Masser af udgifter. Lene: Det er gamle kabler der bliver skiftet. Regnskabet godkendt med applaus Budget for 2015 og fastsættelse af kontingent for Bestyrelsen indstiller til at det udsendte budget for 2015 og kontingentet for 2015 godkendes. Budget og kontingent blev godkendt med applaus. Bestyrelseshonorar uændret. Godkendt med applaus. Bestyrelsen indstiller med udgangspunkt i udgifterne (jf. regnskabet 2014) til udbedring af kabelbrud og lign., at bidrag til kabel-/fiberfonden fastsættes til i alt 50 kr. pr. måned. Godkendt med applaus. Bestyrelsen foreslår at vedtægternes 1 ændres således: Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening. Godkendt, men der var ikke tilstrækkelige medlemmer til stede til at træffe beslutningen, hvilket bestyrelsen havde forudset, og derfor allerede havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Forslag fra medlemmerne. Med udgangspunkt i henvendelser fra medlemmer om TV2 Sport s placering i Pakke 3 ønsker bestyrelsen at generalforsamlingen drøfter om det var en rimelig placering eller kanalen i stedet skulle være placeret i Pakke 2. Kurt, Bredager 61: Det er småpenge, kan vi ikke bare flytte den? Kai: Vi lover at afholde en kanalafstemning i år, og på baggrund af denne, indplacere TV2 Sport i den i afstemningen ønskede placering. 7

8 Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af formand. Kai Nielsen er på valg. Er villig til genvalg. Valgt med applaus. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Helle Holm og Kim Zilmer er på valg. Begge er villige til genvalg. Valgt med applaus. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Nuværende suppleanter er: Arne Alslund og Morten Jensen. Valgt med applaus. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Nuværende er Jens Holm og Aktiv Revision og Rådgivning ApS, Reg. Revisor. Begge er villige til genvalg. Valgt med applaus. Eventuelt Nielsotto Pedersen valgt til revisorsuppleant. Valgt med applaus Krogager 68: Skabene på Tværager 19 og 36 er dækket til med plastic. Gert: Har 10 skabe, og forventer at skifte i løbet af 3 uger. Herefter afsluttede dirigenten den ordinære generalforsamling kl Referat ekstraordinær generalforsamling 16. april 2015 kl fremmødte inkl. bestyrelsen Valg af dirigent. Ove Nielsen valgt med applaus Bestyrelsen foreslår at vedtægternes 1 ændres således: Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening. Før afstemningen til pkt. 2 blev der udpeget 2 stemmetællere. Forslaget blev sat til afstemning og vedtaget med stemmerne: For: 42 - Imod: 0 - Forslaget er vedtaget. Eventuelt Intet til dette punkt. Herefter afsluttede dirigenten den ekstraordinære generalforsamling kl

9 9

10 10

11 Indstilling af fladskærme. Foreningen har ofte forespørgsel vedr. indstilling af fladskærme. Det har indtil nu været svært at svare på andre mærker end lige det mærke den enkelte har erfaring med. På hjemmesiden er er der nu kommet en vejledning for de mest kendte mærker - den kan findes under produkter: Kabel TV. OBS: Nederst på billedet til venstre er de parametre der skal indtastes for at få alle de digitale tv kanaler læst ind - afhængig af hvilken pakke man har. 11

12 12