ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MAJ / JUNI 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MAJ / JUNI 2011"

Transkript

1 ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MAJ / JUNI 2011 Omdeles til alle husstande i Eriksmindekvarteret. Indeholder referat fra generelforsamling 11. april 2011, de ændrede vedtægter samt bestyrelsen efter generalforsamlingen Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 kl på Krogårdskolen Formanden bød velkommen 72 fremmødte inkl. bestyrelsen 1. Valg af dirigent Lars Nikolai Jensen blev foreslået og valgt med applaus. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed Formanden supplerede den udsendte beretning med en mundtlig del: Jeg vil gerne starte med at vise en lille analyse af prisudviklingen de seneste 10 år for en række populære TV-kanaler. som Børsen har bragt, og den omfatter TV-kanalerne fra de 3 betydende danske leverandører Viasat, SBS og TV2 samt et par sportskanaler. Samlet set over de seneste 10 år har det jo været nogle barske stigninger vel og mærke stigninger langt over den almindelige prisudvikling, som har påvirket vort kontingent. 51 % fra 2001 til % fra 2005 til % fra 2009 til % fra 2010 til 2011 Dertil kommer TV2 bliver betalingskanal fra 2012 til en pris på kr. + moms + distribution + fortjeneste til distributører det ender vel et sted mellem 20 og 30 kr. Indtil videre har vi haft det princip at Pakke 1 alene indeholder copydan-kanaler. Skal vi fastholde TV2 i grundpakken selv om det betyder den stiger med kr.? Bestyrelsen arbejder fortsat med tankerne om et friere valg, men det er en vej belagt med mange skarpe torne. Vi er fortsat optimister og tror der kommer nogle muligheder. Vi tror også på at der i samarbejde med Parknet er muligheder. I øjeblikket arbejder Konkurrencestyrelsen med at afdække markedet, og når de kommer med en rapport til efteråret vil der evt. komme nogle bevægelser i markedet. Vi får jævnligt forespørgsler om undertekster på nabolandskanaler. Copydan annoncerer jævnligt for den mulighed. Sagen ligger hos Copydan og FDA, der er ved at finde løsning til en lang række antenneforeninger. Bestyrelsen arbejder også med at få Infokanalen på digitalt tv. Det har været for dyrt indtil nu, og vi har prioriteret andre ting. Internet I samarbejde med Parknet har vi kunnet udvikle vores internetløsning. Jeg kan godt sige at hastigheden 40/10 Mb til 129 kr. inkl. telefonabonnement har vakt opsigt hos et par af vores kollegaer. Nuværende abonnenter som fortsætter med det nuværende kabelmodem får højere hastighed til de 129 kr. Parknet har op til weekenden sendt meddelelse til alle med Eriksminde mailadresse og den er også tilgængelig på foreningens hjemmeside. Sammenligner vi med andre leverandørers priser ligger vi lunt i svinget. [1]

2 Telefoni Der har været varierende problemer med telefoni via Evercall. Vi venter og ser om den seneste omlægning har ændret på det. Abonnenter med telefoni via Bolignet kører upåklageligt. Ændringen fra at køre dårligt til upåklageligt er ikke sket på grund af ændringer foreningen har foretaget. Det er Bolignet s udstyr der er opdateret. Bestyrelsen går i gang med at teste Parknet telefoni. Kabel- og fibernettet Fra 3 analoge TV-kanaler til ca. 100 analoge og digitale TV-kanaler plus en hurtig og billig internetløsning stiller naturligvis krav til kabel- og fibernettet. Foreningen har de seneste 3 år brugt store beløb på at fastholde og forbedre kvaliteten i nettet. Medens DONG gravede fik vi nedlagt ca. 3 km. fiber, og nogle få hundrede meter kabel udskiftet til en meget god pris. Senere er der gennemført udskiftning af kabel på en del mindre strækninger. Vi står overfor nye udskiftninger i de kommende uger. Indtil nu vil der skulle bruges omkring kr. i indeværende år. Året er lang endnu så mere kan komme. Bestyrelsen har besluttet at når vi fremover graver ligger vi også fiberrør ned hvor det passer. Kabeludskiftningerne presser foreningens økonomi, og bestyrelsen foreslår derfor at der indføres et indskud til en kabelfond på 50 kr. pr. kvartal fra 1. juli 2011 og fremefter. Der er et fortrinligt samarbejde mellem de entreprenører som graver i Eriksmindecentret og vores antenneservice. Digitalt TV Vi må konstatere at digitalt TV er kommet for at blive, og overgangen til digitalt TV har sat en spændende udvikling i gang. Fladskærmene får nye funktioner og nye muligheder hvert år. Der er desværre mange som troede nu havde de investeret i en fladskærm som ville holde de næste mange år, men må konstatere at det er tid for at investere i en ny fladskærm. Foreningen har hele tiden anbefalet medlemmerne fladskærme med DVB-C og MPEG4. Foreningen skal bruge mere plads til digitalt TV HDTV, digitale programpakker etc., og det er nødvendigt at reducere antallet af analoge kanaler. Udviklingen er gået meget hurtigere end forventet for blot 3 år siden, og som det ser ud lige nu vil antallet af analoge kanaler stille og roligt blive reduceret. Foreningen har forberedt sig ved at udvide kapaciteten til at udsende digitalt tv.. Udfordringer i 2012 Jeg ved godt vi generer jer med mange ændringer, og jeg kan kun love jer at det vil fortsætte også i fremtiden. Men jeg vil gerne understrege at bestyrelsen ikke med vilje finder på noget for at drille jer, men vi prøver blot at følge med i den hastige udvikling. Næste udfordring kommer ved det kommende årsskifte. - DR1 bliver til DR1 HD - DR HD fortsætter men sætter fokus på de unge - Der kommer en ny TV2 Regional HD kanal - Den regionale opdeling giver en Lorry og en Øst kanal hos os - TV2 bliver betalingskanal - TV2 sysler med en HD kanal, men eksakt tid for den kendes ikke Et andet tiltag er at 800 MHz båndet der hvor vores pakke 3 er fra årsskiftet frigives til anvendelse for mobilt bredbånd. Det kan give en masse støj i vores kabler og i jeres kabler i huset det kan betyde vi bliver tvunget til kun at sende pakke 3 digitalt. Jeg tror vi er nødt til at konstatere at fremtiden og den når vi ved udgangen af dette år vil kræve fladskærme med indbyggede DVB-C MPEG4 tuner eller der må anskaffes en digital boks med DVB-C MPEG4. Afslutningsvis vil jeg nævne af foreningen har stor gavn af vort medlemskab af FDA. Dels har vi adgang til billigere forsikringer, vi får løbende information om hvad der er relevant for en antenneforenings bestyrelse samt mulighed for at deltage i møder og konferencer. Jeg vil rette en tak til Parknet og GE teknik for et godt samarbejde, og det håber vi vil fortsætte fremover. Også en stor tak for et godt samarbejde til bestyrelsen. Hedager 50: Mulighed for prisstigninger vises på hjemmesiden Olsen, Lundager: Hvor mange bruger analoge kanaler? Svar - Kai Nielsen: Vi har ca. 36 kanaler, hvor mange der bruger det vides ikke. Siberg, Belsager 9: Problemer med at optage ved digitalt? Svar Kai Nielsen: Der er mulighed for at købe en boks der kan optagelse på USB-stik eller harddisk. Lundager 43: Hvorfor er der ikke flere DVB-T kanaler? Svar Kai Nielsen: 2 svenske kanaler er på vej til DVB-T2, vi har intet udstyr til at kunne modtage dette. Vi sender de 2 danske MUX med de frie kanaler. Lundager 43: Ryger de sidste DVB-T kanaler ud? [2]

3 Svar Kai Nielsen: Det kan blive nødvendigt at fjerne dem, hvis der bliver pladsproblemer. Beretningen blev godkendt med applaus. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2010 til godkendelse. Kasserer Lene Sørensen: I forbindelse med omlægning af bankforbindelse, kan det være at der er nogle medlemmer der er kommet til at indbetale dobbelt. Hvis der er medlemmer der mener de har indbetalt dobbelt sidste år, må de gerne henvende sig til Lene. Regnskabet godkendt med applaus. 4. Forslag fra bestyrelsen 4.1. Budget for 2011 og fastsættelse af kontingent for Kommentar - Kai Nielsen: Udbygning af anlægget på håber vi da holder, dog skal det sammenholdes med forslag om indskud til kabelfonden. Lissi Jensen, Stolpeager 59: Hvorfor bliver udlejning af nettet mindre næste år? Svar Kai Nielsen: Foreningen er med til at finansiere det nye udstyr i hovedstationen ved reduceret indtægt. Budgettet blev godkendt med applaus Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte prisen på tilvalgspakker. Krogager 30: Hvordan bliver kanalerne tilvalgt? Svar Kai Nielsen: Der bliver mulighed for at vælge til og fra kvartalsvis. Tværager 25: Hvordan kan det være at der i Tjurgården kun betales ca. 784 pr. kvartal for den store pakke? Svar Kai Nielsen: Det er normalt at vedligeholdelsen af antenneanlægget, kabler m.m. betalen over huslejen i lejeboliger, og at beboere kun betaler en ren pris for selve kanalpakkerne. Indeholdt i Eriksminde Antenneforenings priser er jo også kontingentet. Freddy Olsen, Tavleager 18: Vil det være muligt med trådløse kabler til overførsel af antennesignal? Svar Kai Nielsen: Det er ikke muligt pt. Generalforsamlingen godkendte bemyndigelsen Forslag om at oprette en kabel/fiberfond, indskud 50 kr. pr. medlem pr. kvartal. Martin, Højager 67: Hvad skal vi anvende fiberrørene til, hvem ejer det? Svar Kai Nielsen: Det skal bl.a. bruges til kabelstrækninger, hvor der er problemer, som derefter skal erstattes med fiber. Foreningen ejer kablerne og de fiberstrækninger vi har lagt. Arne Alslund, Godsager 2: Kunne det være en ide at få et samlet tilbud på at få skiftet alle kabelstrækninger ud til fiber? Svar Kai Nielsen: Det kunne da være en mulighed, som skal undersøges. Tværager 25: Hvorfor er det sat ned i regnskabet? Svar Kai Nielsen: Vi håber at det kunne holdes nede på de , men vi ved at der ligger udfordringer fremadrettet. Martin, Højager 67: Pas på med udrulningen af fiber, så hellere lægge tomme rør, og skifte til fiber senere. Afstemning for oprettelse af fiber fond: Fiberfonden blev vedtaget. 51 for og 4 imod Forslag til ændring af vedtægter. Lilly Gjelstrup, Tavleager 23: Kan det betale sig at foretage disse vedtægts-ændringer i forhold til omkostningen med at få trykt ændringerne og omdelt disse? Svar Kai Nielsen: Ændringerne vil ligge på hjemmesiden, og vi skal nok sørge for at finde en løsning vedr. omdeling. Stolpeager 33: Koster det penge at melde sig ud? Svar Kai Nielsen: Det kostede tidligere kr , det er reduceret til kr. 995 til dækning af omkostninger ved udmelding. Til gengæld koster det ikke noget at tilkoble sig. Afstemning vedr. vedtægtsændringer: 56 for. Ingen imod. Dirigenten orienterede om at afstemningen kun var gældende som en vejledende afstemning, da det krævede at min. halvdelen af medlemmerne i antenneforeningen skal være til stede, for at kunne gennemføre en vedtægtsændring. Derfor havde bestyrelsen også allerede imødeset dette, og indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i direkte forlængelse af den ordinære generalforsamling. [3]

4 5. Forslag fra medlemmerne: 5.1. Flemming Røjleskov, Højager 35 foreslår: DK4 flyttes fra Programpakke 3 til Programpakke Børge L. Christensen, Højager 14 foreslår: DK4 genindført i programpakke Emil Jacobsen, Højager 37 foreslår: DK4 flyttes fra den nuværende placering i programpakke tre til et eller to Aage Husted, Højager 47 foreslår: DK4 flyttes til programpakke 1 eller 2. Kommentar Kai Nielsen: Meromkostningen er ca. 13 kr/måned i pakke 2. Belsager 109: Kan flytte rundt på Canal 9 og DK4. Afstemning af forslag : 19 for. 24 imod. Forslaget/ene er forkastet Ingelise Jacobsen foreslår: Foreningen nedlægger de tv-kanaler som sender pornografiske film. Forslaget nedstemt enstemmigt. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6.1. Valg af formand. Kai Nielsen er på valg. Er villig til genvalg. Genvalgt med applaus Valg af bestyrelsesmedlemmer. Helle Holm og Kim Zillmer er på valg. Begge er villige til genvalg. Genvalgt med applaus. 7. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter valgt af generalforsamlingen: Arne Alslund, Godsager 2 Martin Møller, Højager Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Nuværende er Jens Holm og Aktiv Revision og Rådgivning ApS, Reg. Revisor. Begge er villige til genvalg. Valgt med applaus Nielsotto Pedersen valgt til revisorsuppleant. 9. Eventult Ove, Krogager 22: Hvornår kommer der danske undertekster på ARD og ZDF? Svar Kai Nielsen: Udstyret til de tyske kanaler er vanskeligt at have med at gøre, der er forskel på udstyret til nabolandskanalerne. Ove, Bredager 71: Hvornår får vi EPG på resten af kanalerne Svar Kai Nielsen: Har ikke et svar pt. Lilly Gjelstrup, Tavleager 23: EPG uret går 4 minutter foran. Svar Kai Nielsen: Vi sørger for at rette uret til. Bjarne Andersen, Godsager 8: Hvad med det nye modem til internettet? Svar Kai Nielsen: Det kan sættes til nu, der er ikke noget problem, det kører. Mogens Hansen, Bredager 22: Modem fungerer ikke, hvornår virker telefonen fra? Svar GE Teknik: Der er en fejl i din husinstallationen, naboen kører uden problemer. Henrik Dal, Belsager 19: Evercall vidste ikke at der er gået over til nyt modem. Bedre service i opstartsperioden? Svar Kai Nielsen: Har sendt mail til Evercall, men afventer svar. Vil tage en snak med Parknet om udvidet service. Lissi Jensen, Stolpeager 59: Kan der laves en opdateret liste på bestyrelsesmedlemmer? Ændringer til vedtægterne. Ros til GE Teknik. Svar Kai Nielsen: Der ligger altid en opdateret liste på Højager 118: Vedr. IP-telefoni fra Evercall. Har talt med en repræsentant fra Parknet om at det skulle være muligt at sætte IP-telefoni boksen efter modemmet? Svar Kai Nielsen: Man kan sagtens sætte telefon-modemmet efter den nye router, det har jeg selv gjort og det virker. Arne Alslund, Godsager 2: Ville det ikke være muligt at få et forum tilbage på hjemmesiden, her kunne medlemmerne måske indbyrdes afklare mange spørgsmål? Svar Kai Nielsen: Det tager vi op igen. Kroager 68: Har sat det nye modem op i dag, og det virker stadig med Evercall. Bredager 21: Har stadig problemer med telefonien. Svar Kai Nielsen: Bestyrelsen har ikke prøvet Parknets telefoni, men håber på test hurtigt. [4]

5 Lilly Gjelstrup, Tavleager 23: Vedr. det nye modem, hvornår kommer det til at virke, og hvornår skal jeg betale? Der er forsvundet både analoge og digitale kanaler. Svar Kai Nielsen: Internet betales direkte til Parknet. Lav ny kanalsøgning. Højager 67: Vigtig information vedr. det nye modem. For at logge ind på nye modem, brug user og user. Herefter afsluttede dirigenten den ordinære generalforsamling kl , for at fortsætte til den ekstraordinære generalforsamling. --- Referat Ekstraordinær generalforsamling den 11. april 2010 i umiddelbar forlængelse af ordinær generalforsamling. 72 fremmødte inkl. bestyrelsen 1. Valg af dirigent Lars blev valgt med applaus. 2. Da forslag til ændring af vedtægter ikke kunne vedtages på den ordinære generalforsamling pga. det nødvendige antal stemmer ikke var tilstede forelægges de vedtagne ændringer til godkendelse på denne ekstraordinære generalforsamling. Ingen spørgsmål fra generalforsamlingen: 51 stemmer for. Ingen imod. Ændringerne blev vedtaget. 3. Eventuelt Dirigenten afsluttede dermed den ekstraordinære generalforsamling, og takkede for god ro og orden under begge generalforsamlinger. Formanden takkede dirigenten for indsatsen ved begge generalforsamlinger. Vedtægter for Eriksminde Antenneforening Vedtaget på stiftende generalforsamling den 12. april Ændret på generalforsamlinger den 11. marts 1996 og 28. marts Ændret på generalforsamlinger den 16. april 2007 og 30. maj Ændret på generalforsamlinger 30. marts Ændret på generalforsamlinger den 11. april 2011 Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Antenneforening. Foreningen anvender også navnene Eriksmindenet og Eriksminde Bredbånd. 2. Foreningens hjemsted er Greve kommune. 3. Antenneforeningens primære område er identisk med Grundejerforeningen Eriksmindes område. 4. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendomme/boliger, som har tilsluttet sig foreningen. Foreningen er pligtig at optage medlemmer indenfor foreningens område på vilkår, at der betales tilslutningsbidrag efter de i nærværende vedtægter fastsatte retningslinier, samt på rimelige vilkår evt. interesserede udenfor området, såfremt anlæggets kapacitet giver mulighed herfor. Formål og opgaver. 5. Foreningens formål er 5.1 at eje og drive de eksisterende kabel- og bredbåndsanlæg med henblik på overfor medlemmerne at: a) modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler b) udbyde kapacitet til brug for datatransmission c) udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over kabel- og bredbåndsanlæg 5.2 at bredbåndsanlægget løbende moderniseres og ajourføres med henblik på opretholdelse af en tidssvarende teknisk standard 5.3 i øvrigt at udføre de opgaver, der i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen. 5.4 Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser 5.5 Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand. [5]

6 5.6 Bestyrelsen skal sikre at - den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er tilstede, og den løbende vedligeholdes. - foreningen er tilsluttet Aftalen for Fællesantenneområdet AFO - der sker en løbende vurdering af hvilke forsikringer det er nødvendig for foreningen at have tegnet Kapital- og udgiftsfordeling. 6. Foreningen er berettiget til at optage de lån og/eller opkræve de økonomiske bidrag hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed derfor. 7. Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen og er tilsluttet foreningens kabel- og bredbåndsanlæg er pligtige til at være medlem af foreningen. Bestyrelsen fastsætter afgiften for tilslutning til bredbåndsanlægget. Det årlige bidrag omfatter kontingent, programafgifter, Copydan-afgifter mv. til dækning af de løbende udgifter ved driften og vedligeholdelse. Det årlige bidrag fastsættes på den årlige generalforsamling. Det årlige bidrag opkræves i 4 rater. Forfaldsdato er den 1 dag i hvert kvartal. Forfaldsdato er således den 1. januar, den 1. april, den 1. juli og den 1. oktober. 1. januar og 1. april opkræves der et aconto bidrag svarende til sidste års bidrag tillagt kendte prisstigninger på programafgifter og afgifter til CopyDan/KODA. 1. juli og 1. oktober opkræves det bidrag, der er vedtaget på årets generalforsamling. For meget eller for lidt betalt aconto årets 2 første kvartaler reguleres i årets 2 sidste kvartaler. Er bidraget ikke foreningen i hænde senest 10 dage efter forfaldsdagen, tillægges der bidraget et gebyr på kr. 100 pr. rykker pr. ejendom/bolig plus 2 pct. rente pr. påbegyndt måned fra og med forfaldsdagen. Bestyrelsen er bemyndiget til efter passende forudgående varsel at afbryde medlemmets forbindelse til foreningens antenneanlæg, hvis medlemmet ikke har betalt forfaldent kontingent eller andre til foreningen forfaldne ydelser. Medlemmet kan blive tilkoblet igen ved betaling af restance, gebyrer for frakobling hhv. gentilkobling samt øvrige omkostninger. Der betales kontingent for hver ejendom/-bolig, et medlem er ejer af. Ved tilslutning af medlemmer udenfor foreningens område fastsætter bestyrelsen en rimelig tilslutningsafgift og en rimelig fremtidig andel i udgifterne til drift og vedligeholdelse af anlægget. Ved fordeling af udgifterne ved en senere udbygning af anlægget og de efter en sådan udbygning løbende udgifter til drift og vedligeholdelse, fastsætter generalforsamlingen fordelingsnøglen under hensyntagen til den faktiske omkostningsfordeling ved udbygningen og ved den fremtidige drift/vedligeholdelse. Medlemmernes forhold til foreningen 8. I forhold til trediemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue. I forhold til foreningen hæfter medlemmerne personligt og pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på de enkelte medlemmer. 9. Ved ejerskifte overdrages medlemskabet til den nye ejer (køber) af pågældende ejendom/bolig og vedkommende indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen. Den tidligere ejer (sælger) kan ikke i forbindelse med sin udtræden af foreningen kræve udbetalt nogen andel af foreningens formue. 10. Et medlem kan opsige sit medlemskab af foreningen med 1 måneders skriftligt varsel til ophør med udgangen af et kvartal. Opsigelsen afgives overfor bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter afgiften for frakobling hhv. gentilkobling til kabel- og bredbåndsanlægget. Såfremt foreningen har optaget lån til finansiering af anlægsudgifter, kan bestyrelsen gøre udtræden betinget af, at den udtrædende betaler en godtgørelse til foreningen, svarende til den udtrædendes andel af det pågældende lån. Inden udtræden kan finde sted, skal bidrag af enhver art, der er godkendt af bestyrelsen eller vedtaget af en generalforsamling indenfor opsigelsesvarslets løbetid, være betalt. Udmelding af foreningen berettiger ikke til udbetaling af andele af opsparet formue eller af noget andet beløb Medlemmerne er pligtige at tåle, at forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved deres ejendom uden betaling fra foreningens side Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres ejendom. Det samme gælder hvis medlemmerne påfører anlægget skader uden for egen ejendom. Eventuelle beskadigelser på foreningens kabler, forstærkere og standere må straks indberettes til bestyrelsen Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb i eller ændringer af anlægget eller dele heraf, for så vidt angår den del af anlægget, som tilhører foreningen. [6]

7 Det er ligeledes forbudt for medlemmerne at tilkoble eller lade tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som forstyrrer dette. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen. Foreningens ledelse. 11. Generalforsamlingen er antenneforeningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne. 12. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. 13. Generalforsamlingen, der skal afholdes i Greve kommune, indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den til foreningen oplyste adresse. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen samt angive de forslag, der skal behandles på denne. Samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, fremsendes foreningens årsregnskab og budgetforslag for det indeværende regnskabsår. Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på ordinære generalforsamlinger, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest den 1. marts. 14. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og forventninger til det kommende år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen, derunder forelæggelse af budget og fastsættelse af bidrag til drift og vedligeholdelse af foreningens anlæg. 5. Forslag fra medlemmerne. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 6a. Valg af formand (ulige år). 6b. Valg af kasserer (lige år). 6c. Valg af 2 hhv. 3 bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. En af revisorerne skal være statsautoriseret eller registreret revisor og det samme gælder den ene af suppleanterne. 9. Eventuelt Bestyrelsen sørger for at der udarbejdes referat af generalforsamlingens beslutninger 15. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når den finder det påkrævet eller efter skriftlig begæring fra mindst 50 af foreningens stemmeberettigede medlemmer. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske ved brev med mindst 14 dages varsel med angivelse af de til forhandling fastsatte emner. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begærings fremsættelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelser til den ekstraordinære generalforsamling. 16. Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Hvert medlem har en stemme for hver ejendom/bolig, vedkommende er ejer af, dog højst 10 stemmer. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når 10 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et og kun et andet medlem. Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden for en måned med mindst 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til det fremmødte antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Enhver ændring af vedtægterne skal meddeles til Greve kommune. 17. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur. Der afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer hvert år. Formand og kasserer kan ikke afgå samme år. Genvalg kan finde sted. Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen, medens bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan generalforsamlingen, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, tillægge formand, kasserer og sekretær et mindre honorar. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem. Et sådant udvalg har ikke besluttende myndighed. 18. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med loven og de på general-forsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med 3 af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, for eksempel revisor, advokat eller kontormedhjælp. Regnskab og revision. 19. Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle foreningens udgifter. Alle udgiftsbilag skal inden betaling sker attesteres af formanden. Kassereren underskriver alle kvitteringer. [7]

8 Kassebeholdningen skal henstå på bankkonti. Bestyrelsen kan beslutte at give kassereren adgang til at bruge netbank og lignende i forbindelse med ind- og udbetalinger. Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige 5000 kr. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet forelægges for bestyrelsen inden den 20. februar. Regnskabet videreekspederes til de af generalforsamlingen valgte revisorer, der har 14 dage til regnskabets gennemgang og tilbagelevering til formanden med eventuelle bemærkninger. Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest 1. marts. Offentliggørelse af vedtægterne 20 Vedtægterne gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved omdeling, på foreningens hjemmeside eller gennem en på anlægget værende Infokanal / tekst-tv. BESTYRELSE: Formand Kai Nielsen, Højager 12, 2670 Greve, tlf / mail: kai.nielsen(a)eriksminde.dk Næstformand og redaktør på Infokanalen Svend Nielsen, Belsager 95, 2670 Greve, tlf mail: svend-lemke(a)eriksminde.dk Kasserer (kontingent, opkrævning, regnskab) Lene Sørensen, Bondager 8, 2670 Greve, tlf mail: lene.s(a)eriksminde.dk Sekretær Henrik P. Hobel, Knoldager 13, 2670 Greve, tlf mail: henrik.hobel(a)eriksminde.dk Bestyrelsesmedlem Helle Holm,Stolpeager 9, 2670 Greve, tlf mail: holm(a)eriksmindedk Bestyrelsesmedlem Kim Mortensen, Stolpeager 7, 2670 Greve, tlf mail: kimoglone(a)eriksminde.dk Bestyrelsesmedlem Kim Zillmer, Krogager 51, 2670 Greve, tlf mail: 1. Bestyrelsessuppleant Arne Alslund, Godsager 2, 2670 Greve 2. Bestyrelsessuppleant Morten Jensen, Højager 67, 2670 Greve Statsaut. / Reg. revisor Reg. revisor Lasse Svensson, Karlslunde Strandvej 34, 2690 Karlslunde, tlf Kritisk revisor Jens Holm, Godsager 6, 2670 Greve, tlf mail: jens(a)familienholm.dk Suppleant for Reg. revisor Bestyrelses har fuldmagt til at finde suppleant ved behov. Suppleant for kritisk revisor Nilsotto Pedersen, Krogager 68, 2670 Greve [8]

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

Eriksminde Antenneforening. Medlemsinformation juni 2007. Netop nu. På de følgende sider

Eriksminde Antenneforening. Medlemsinformation juni 2007. Netop nu. På de følgende sider Eriksminde Antenneforening Medlemsinformation juni 2007 På de følgende sider Information fra bestyrelsen - Pakke 3 vedtaget - Ny kanalnøgle - IP-telefoni - Nye terminer for pakkeskift - Bestyrelsens sammensætning

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Digitalt og analogt TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Denne medlemsinformation er udsendt til alle husstande i Eriksminde. Der kan findes mere information

Læs mere

Orientering Juni 2005

Orientering Juni 2005 Orientering Juni 2005 Generel information og Referat af generalforsamlingen Mandag den 25. april 2005 Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening udsendes til alle husstande i Eriksmindekvarteret.

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Traneparken". Dens område er matrikel nr. 4 ar og 4 as, Tranegilde by, Ishøj sogn, og parceller, der er udstykket herfra. Dens hjemsted er Ishøj kommune jf.

Læs mere

Medlemsinformation April 2005 indeholder

Medlemsinformation April 2005 indeholder Medlemsinformation April 2005 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling mandag den 25. april 2005 kl. 19.30 Specifikationer vedr. budget 2005: Programafgifter Specifikationer vedr. budget

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

FEBRUAR GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

FEBRUAR GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE FEBRUAR GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 8 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 20 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Orientering maj 2004

Orientering maj 2004 Orientering maj 2004 Referat af generalforsamlingen Onsdag den 14. april 2004 + Opdateret kanalnøgle + Bilag med særtilbud på Internettilslutning Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening

Læs mere

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 NAVN 1) Foreningens navn er Balle-Bredsten Antenneforening 2 FORMÅL 1) Foreningens formål

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 24.-25. marts 2012. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes

Læs mere

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK)

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK) for AntenneForeningen i Kolding (AFiK) NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er AntenneForeningen i Kolding. Foreningen har hjemsted i Kolding. Foreningens hjemmeside har adressen www.afik.dk

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 0 6 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Onsdag, den 29. marts 2006 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården,

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Give Fællesantenneforening

Give Fællesantenneforening Give Fællesantenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Give Fællesantenneforening og hjemstedet er Vejle Kommune. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for Grundejerforeningen "MOSEPARKEN"

VEDTÆGTER. for Grundejerforeningen MOSEPARKEN VEDTÆGTER for Grundejerforeningen "MOSEPARKEN" V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen MOSEPARKEN 1. Foreningens navn er grundejerforeningen Moseparken. Dens område er de i deklaration, lyst den 20/8

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 4 Ordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 26/03-2014 Tid: Kl. 19.00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent,

Læs mere

OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE

OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE 18-19 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær,

Læs mere