SIKRINGSGLAS: HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKRINGSGLAS: HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD"

Transkript

1 SIKRINGSGLAS: HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD Valg og montering af sikringsglas Udarbejdet af Glasindustrien Revideret marts 2014 (2) VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af valg og montering af sikringsglas, primært i forbindelse med projektering af nye bygninger. Formålet er at: Give vejledning som er baseret på krav i standarder Beskrive metoder og principløsninger Korrekt valg af glas, øvrige materialer og rigtige konstruktionsprincipper er sammen med korrekt montering forudsætningerne for en tilfredsstillende funktion af sikringsglas. 2. Anvendelsesområder Vejledningen behandler glas, som i kraft af sin opbygning og montage sikrer mod hærværk, indbrud og andre former for fysisk angreb. Vejledningen giver også råd angående udformning og valg af karm- og rammekonstruktion. 3. Terminologi Sikring Glas, som i kraft af sin opbygning og montage sikrer ved hærværk, indbrud og beskydning, skal benævnes som sikringsglas (jfr. engelsk security glass). Sikkerhed I daglig tale bruges begrebet sikkerhedsglas (jfr. engelsk safety glass) overordnet for flere forskellige ting, som forøget styrke, mindsket skade - risiko ved brækage. Der er i bygningsreglementets vejledning redegjort herfor. 4. Krav til sikring Sikringskravene kan variere meget, selv indenfor den samme bygning, hvorfor det er vigtigt, at sikringskravene til de enkelte åbninger fastlægges endeligt allerede i projekteringsfasen. De forhold, som der primært kan tages hensyn til, er vist i tabel 1. Tabel 1 Sikring mod Forsikring* Glasstandard hærværk F&P DS/EN 356 indbrud F&P DS/EN 356 skud - DS/EN 1063 * Emne iht. Forsikring & Pensions Sikringskatalog For at den sikringsansvarlige for projektet kan definere krav til konstruktionen og dermed fastlægge, hvilken type sikringsglas, der kan anvendes i den aktuelle situation, er der tre faktorer, som har afgørende indflydelse: Graden af sikring, som ønskes Hvilken angrebsmetode, kaste - skyts, våben o.lign man ønsker sikring imod Hvor lang tid sikringsenheden skal kunne modstå et angreb Vejledningen skal også bruges som grundlag for montørens certificering i specialet Montage af sikringsglas, og indgår derfor i Forsikring & Pensions: Mekanisk indbrudssikring kravspecifikation til brug for certificering af virksomheder Ses på Med vejledningen følger flere bilag med uddybende oversigter.

2 SIKRINGSGLAS HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD SIDE 2 5. Gældende regler I bygningsreglementet er der pr. 1/ i punkt 4.3 stk. 1 og 2 angivet bestemmelserne for: Glaspartier, glasflader og glas konstruktioner. Personsikkerhed udføres iht. DS/INF 119: Bygningsglas - Retnings - linjer for valg og anvendelse af sikkerhedsglas Personsikkerhed Sikkerhedsglas klassificeres iht. DS/EN 12600: Bygningsglas - Pendulprøvning - Slagprøvnings - metode for planglas Glas dimensioneres iht. SBi-anvisning 215: Dimensionering af glas i klimaskærmen Belastninger iht. Eurocodes. 5.1 Standarder De forskrifter, som der oftest henvises til vedrørende sikring, er de af DS - Dansk Standard udgivne DS/ENstandarder. Der tages forbehold for ændringer i forskrifter og normer, som er udsendt efter udgivelsen af denne vejledning. Glas og vinduer Standarder for glastyper: Se afsnit 6. For sikringsglas refereres i denne vejledning til DS/EN 356: Bygningsglas Sikrings - glas - Prøvning og klassifikation mod manuelt angreb DS/EN 1063: Bygningsglas Sikrings - ruder - Prøvning og klassifikation af modstandsevne mod skudangreb Oversigt over Sikrings- og Sikkerhedsglas standarder Risiko-område Modstandsklasser DS/EN-standarder* Sikring (Security) Hærværk Indbrud Sikring (Security) Skud Eksplosion** (Security) DS/EN 356: P1A-P5A DS/EN 356: P6B-P8B DS/EN 1063: BR1-BR7, SG1-SG2 DS/EN 13541: ER1-ER4 Sikkerhed ** (safety) DS/EN 12600: Klasse 3-1 Personsikkerhed * specifikation af modstandsklasser: se bilag ** ikke behandlet i denne vejledning Tabel 2

3 SIKRINGSGLAS HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD SIDE 3 Vinduer: Karm og rammer DS/EN 1627 Dørsæt, vinduer, curtain walling, gitre og skodder - Indbrudssikring - Krav og klassifikation DS/EN 1630 Dørsæt, vinduer, curtain walling, gitre og skodder - Indbrudssikring - Prøvningsmetode til bestemmelse af modstandsevne mod manuelle indbrudsforsøg Modstandsklasse Modstandsklasse for glas Krav til ruden i iht DS/EN 1627 (iht DS/EN 356) prøvningen Tabel 3 RC1N Intet krav* P4A RC2N Intet krav* P4A RC2 P4A P4A RC3 P5A P5A RC4 P6B P6B RC5 P7B P7B RC6 P8B P8B *I disse modstandsklasser kan der indføres nationale krav Oversigt over de aktuelle gyldige RC-klasser og de tilhørende modstandsklasser for glas (P4A-P8B iht DS/EN 356: 2002 Bygningsglas - Sikringsglas - Prøvning og klassifikation mod manuelt angreb ). DS/EN 1522: Vinduer, døre, skodder og persienner. Skudsikkerhed. Krav og klassifikation Prøves iht. DS/EN 1523: Vinduer, døre, skodder og persienner. Skudsikkerhed. Prøvningsmetode Iht. DS/EN 1522 skal glas være sikringsglas iht. DS/EN Tabel 4 Skudsikkerhed vinduer Glas* Klasser iht. DS/EN 1522 FB1 BR1 FB2 BR2 FB3 BR3 FB4 BR4 FB5 BR5 FB6 BR6 FB7 BR7 FSG SG2 * Krav i DS/EN 1522 til glas (iht DS/EN 1063) 5.2 Forsikringsselskaber - indbrud F&P: Forsikring & Pension Forsikring & Pension har etableret en særskilt hjemmeside der indeholder emner vedrørende skadeforebyggelse, for så vidt angår tyveri, brand og bygning. F&P sikingsniveauer F&P har formuleret 6 sikringsniveauer som benævnes: 10, 20, 30, 40, 50, 60, hvor sikringsniveau 10 er det laveste niveau og 60 det højeste sikrings - niveau. For sikringsniveau 40, 50 og 60 er der krav til gennembrydningstiden for bygningsdele ved henholdsvis skal- og cellesikring. Tabel 5 Krav til sikringsglas og sikringsvindueri henhold til sikringsniveau mht indbrud F&P niveauer S Skalsikring C Cellesikring O Objektsikring Sikringsniveau 10 Ingen krav Ingen sikringskrav Ingen sikringskrav Sikringsniveau 20 Ingen krav Ingen krav Ingen krav Sikringsniveau 30 Ingen krav Ingen krav Ingen krav Sikringsniveau 40 S-40: krav C-40: krav Ingen krav Sikringsniveau 50 S-50: krav C-50: krav Ingen krav Sikringsniveau 60 S-60: krav C-60: krav Ingen krav

4 SIKRINGSGLAS HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD SIDE Sikringsglas og sikringsvinduer I Forsikring & Pension Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Januar 2014 skelnes mellem sikringsglas i nye sikringsvinduer og sikringsglas til udskiftning. Sikringsglas og nye sikringsvinduer Forsikringskrav til nye indbrudssikre vinduer og døre med sikringsglas. Sikringsvinduer og -døre skal være prøvet jvf DS/EN 1627, som også inkluderer sikringsglasset, hvor glassets sikringsniveau dikteres. Forsikringsselskaberne stiller krav til hvor modstandsdygtigt vinduet er overfor angreb udefra. Vinduet skal vælges efter, hvilket sikringsniveau der er krav om. For sikringsniveau 40, 50 og 60 er der krav til gennembrydningstiden af bygningsdele ved henholdsvis skal- og cellesikring. For at opfylde kravene til indbruds - sikring kan nedenstående skema anvendes for valg af det korrekte vindue/dør. Krav til vinduer Krav til lamineret Sikringsniveau jvf DS/EN 1627 glas iht DS/EN 356 jvf DS/EN 1627 (minimumskrav) Tabel 6 40 RC2 P4A 50 RC4 P6B 60 RC5 P7B Vær opmærksom på, at forsikringsselskaberne kun accepterer et lavere krav til sikringsglasset, i de tilfælde hvor vinduet er prøvet efter DS/EN Sikringsglas til udskiftning Forsikringskrav til sikringsglas, i de situationer, hvor der skal ske udskiftning af glas i eksisterende vinduer og døre. Forsikringsselskaberne stiller krav til hvor modstandsdygtigt sikringsglasset er overfor direkte angreb udefra. Glasset skal vælges efter, hvilket sikringsniveau der er krav om. For sikringsniveau 40, 50 og 60 er der krav til gennembrydningstiden af bygningsdele ved henholdsvis skal- og cellesikring. For at opfylde kravene til indbruds - sikring kan nedenstående skema anvendes for valg af det korrekte sikringsglas. Krav til lamineret Sikringsniveau glas jf. DS/EN P5A 50 P7B 60 P8B Tabel 7 6. Glas Glas skal ved projektering beskrives udefra og målangives med bredde x højde (b x h). Overfladerne på et lamineret glas eller en termorude skal således oplistes fra den udvendige side. Herunder beskrives de glastyper, der kan anvendes som komponenter i sikringsglas-konstruktioner, idet disse typisk er opbygget som multi-lamineret glas baseret på float glas. Floatglas alene kan ikke anvendes som sikringsglas. Standardnummerering af glasover - fladerne på en termorude. Figur 1

5 SIKRINGSGLAS HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD SIDE Lamineret glas Lamineret glas er udført iht. DS/EN Se datablad fra Glasindustrien på Lamineret glas består af to eller flere lag glas, som er lagt sammen med mellemlæg af PVB-folie (PolyVinyl- Butyral folie). De enkelte glas og folielag kan have varierende tykkelser afhængigt af kravene til den færdige glaskonstruktion, ligesom de enkelte glaslag kan være float glas, hærdet glas eller varmeforstærket glas. Til sikringsglas anvendes typisk flere lag glas samt flere lag folie. Der anvendes forskellige glastyper og -tykkelser afhængigt af de aktuelle belastninger samt funktionskrav vedrørende isoleringsevne, solafskærmning og farve m.v. Lamineret glas er svagere end monolitisk glas i samme tykkelse. Lamineret glas er personsikkerhedsglas iht. DS/EN 12600, idet PVB-folien holder sammen på bruddelene ved eventuel brud i glasset. Lamineret glas kan anvendes som et enkeltlags glas i konstruktioner med sikringsglas, eller indbygges i en sikringstermorude. 6.2 Termisk hærdet glas Termisk hærdet glas kan pga. brudmønstret ikke anvendes som enkeltlags sikringsglas. Termisk hærdet glas er udført iht. DS/EN Se datablad fra Glasindustrien på Termisk hærdet glas fremstilles ved at opvarme tilskåret og bearbejdet floatglas til over 600 C og efterfølgende chokafkøle glasset, hvorved der skabes en forspænding i glasset. Hærdet glas har en væsentlig større brudstyrke end float glas i samme tykkelse. Brudmønstret for hærdet glas er specielt, idet hærdet glas granulerer i mange små og ufarlige brudstykker ved brud, hvorfor hærdet glas kan klassificeres som personsikkerhedsglas iht. DS/EN Hærdet glas kan ikke tilskæres eller bearbejdes efter, at hærdeprocessen er gennemført. Hærdet glas kan indgå som en delkomponent i lamineret sikringsglas, eller med en påtrykt brudalarm som en del af en termorude med sikringsglas, jf. afsnit Varmeforstærket glas Varmeforstærket glas kan pga. brudmønstret ikke anvendes som enkeltlags sikringsglas. Varmeforstærket glas er udført iht. DS/EN Varmeforstærket glas fremstilles ved at opvarme tilskåret float glas til over 600 C og efterfølgende langsomt afkøle glasset, hvorved der skabes en moderat forspænding i glasset. Mens varmeforstærket glas har en moderat større brudstyrke end float glas i samme tykkelse, er brudstyrken dog væsentlig mindre end i termisk hærdet glas. Varmeforstærket glas kan ikke tilskæres eller bearbejdes efter at varmeprocessen er gennemført.

6 SIKRINGSGLAS HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD SIDE 6 Varmeforstærket glas har samme brudmønster som floatglas, dvs. med store spidse stykker, som kan give anledning til skæreskader ved brud. Varmeforstærket glas er ikke personsikkerhedsglas, men kan indgå som en delkomponent i lamineret sikringsglas. 6.4 Mærkning Produktmærkning af lamineret glas iht. DS/EN er frivillig. Generelt opfylder alle laminerede sikringsglas krav til personsikkerhedsglas iht. DS/EN Mærkning iht. DS/EN er frivillig. CE-produktdeklaration iht. DS/EN er obligatorisk. Dvs. at karakteristika for de enkelte typer lamineret glas, og herunder lamineret sikringsglas, skal fremgå af en CE-produktdeklaration (papir eller elektronisk). Produktmærkning på glasset, samt CE-produktdeklaration, er obligatorisk for hærdet glas iht. DS/EN 12150, og for varmeforstærket glas iht. DS/EN Mærkningen af lamineret sikringsglas iht. DS/EN 356 og DS/EN 1063 er frivillig. Sikringsglas udføres dog ofte med en permanent mærkning på glasset, således at det tydeligt fremgår, hvilken sikringsklasse glasset og/eller ruden opfylder. 6.5 Tykkelser og vægt I bilag er der givet en vejledende oversigt over tykkelser og vægt pr. m² for enkeltlags sikringsglas i forskellige sikringsklasser. Til samme funktion kan glastykkelsen og dermed vægten variere, afhængig af opbygningen fra den enkelte glasleverandør. Vægtforhold skal inddrages i projekteringsfasen, idet der skal tages højde for håndterings- og arbejdsmiljøforhold ved montering af glasset, jf. punkt 7. De bærende konstruktioner såvel som de øvrige konstruktioner, som glasset monteres i, skal vurderes under hensyntagen til sikringsglassets egenvægt og andre påvirkninger. 7. Arbejdsmiljøforhold Ved montage af sikringsglas skal der som udgangspunkt ved håndtering af glasstykker altid anvendes tekniske hjælpemidler til transport, både vandret og lodret, samt til montage, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, hvilket gøres ved, at indarbejde de nødvendige forudsætninger i projekterings- og planlægningsfasen. BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg giver relevant information om arbejdsmiljø inden for bygge og anlæg på Projekterende Den projekterende skal i projektmate - rialet bl. a. sikre, at: Arbejdsmiljøloven kan overholdes i forbindelse med arbejdets udførelse og den efterfølgende vedligeholdelse Der er den fornødne plads og mulighed for at kunne anvende tekniske hjælpemidler

7 SIKRINGSGLAS HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD SIDE 7 Det betyder blandt andet, at: Tidsplaner nøje skal planlægges, be skrives og indarbejdes i hele projektet Adgangs-, transport- og monteringsarealer etableres og dimensioneres til opgaven Glas placeres hensigtsmæssigt, både i forhold til indbygningsstedet samt adgangs- og kørearealer for tekniske hjælpemidler Leverandøren Glasleverandøren skal altid udarbejde anvisninger, som indeholder: Vægtangivelser Og evt. specielle løfte anvisninger samt mærke alle individuelle glasstykker med label, som f.eks. indeholder glasdimension, glasnummer, tykkelse, således at identifikation på byggepladsen er entydig. Entreprenøren Med udgangspunkt i projektmaterialet og egne erfaringer skal arbejdet planlægges og tilrettelægges sikkerhedsog sundhedsmæssigt korrekt, herunder udarbejdes en APV: Arbejdspladsvurde ring for det konkrete arbejde. 8. Glas med alarmovervågning I F&Ps Sikringskatalog oplyses det at: Nogle glastyper kan leveres med indbyggede alarmsensorer i glasset, eller med tynde synlige metaltråde der er lagt i plastfolien i lamineret glas. Alarmen udløses hvis glasset smadres. Jvf F&Ps AIA-katalog kan der anvendes akustiske glasbruddetektorer i følgende tilfælde: Sikringsniveau 30-50, hvis ruder ikke er forsynet med udvendige glaslister, eller ruder er limet fast eller udvendige glaslister er fastgjort med envejsskruer. Sikringsniveau 30-50, når ruder er større end 3 m² (se AIA-kataloget fane 30, pkt 22.20). Der kan også pålimes brudfolie eller vibrations- eller glasbrudsdetektorer direkte på vinduesglasset. Ved montering af glas med alarmfunktion skal producentens anvisninger følges nøje. 9. Valg af glastyper og montering Ingen kæde er stærkere end det svageste led, dvs. glasset skal monteres på en sådan måde, at såvel dets eget, som karm/rammens sikringsegenskaber sikres. For at opfylde dette skal monterings - anvisningerne være tilpasset det angivne sikringskrav Konstruktioner Ved alle beslutninger omkring sikring må helheden, dvs. hele vindueskonstruktionen, tages i betragtning. Det indebærer, at glassets indbygning i karm-/rammen, og monteringen i væggen tilsammen skal kunne opfylde de opstillede sikringskrav. Glas Hvor sikringsglasset er en del af en termorude skal minimumskravene i Glasindustriens monteringsanvisning overholdes, se I det følgende er angivet typiske termorudeopbygninger. Lamineret glas anbefales som indv. glas for at undgå glasskår ind i bygningen. Karm/ramme Med hensyn til valg og dimensionering af karm/rammen skal der altid tages hensyn til det ønskede sikringsniveau. Stålkarme anbefales i tilfælde af høje sikringskrav. Hvis ruder er monteret indefra, skal de monteres i en fals med dræn og ventilation til ydersiden. Følgende tegninger er alene princip-

8 SIKRINGSGLAS HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD SIDE 8 skitser, hvor karm og indbygningsdetaljer alene er vejledende, og de må ikke danne grundlag for aktuel projektering og udførelse. Der henvises til de enkelte leveran - dørers detaljer og tilladelser vedrørende indbygning. Montagen udføres af virksomheder der opfylder F&Ps Mekanisk indbrudssikring kravspecifikation til brug for certificering af virksomheder. Falshøjder Anbefalet falshøjde er 18mm. Ved store ruder bør falshøjden øges for at forhindre udtræk ved store udbøjninger. Forsegling Det er af største vigtighed, at forseg - lingsproducentens anvisninger følges mht. forbehandling for den aktuelle overfladetype. Fals, glaslister og glas skal være rene, affedtede og tørre ved påføring af forsegling. forbindelse med montage, skal være af en type, som er forenelig med termorudeforseglingen og folien. Rudemontage Falsforsegling Figur 2 Godkendte fugetyper og dimensioner iht. MTK. Se Elastisk fugemasse, som anvendes i Figur 3 Isætningsmetoder ved montering af glas og termoruder: Tabel 8 Metode Udvendigt * Indvendigt * Glas-/Rudetype 3 Cellegummibånd Cellegummibånd Termorude eller ekstruderede eller ekstruderede gummibånd gummibånd eller butylbånd eller butylbånd 2 Cellegummibånd Cellegummibånd Hærværk eller ekstruderede eller ekstruderede gummibånd gummibånd eller butylbånd eller butylbånd med topforsegling 1 Cellegummibånd Cellegummibånd Indbrud eller butylbånd eller butylbånd med topforsegling med topforsegling Falsforsegling 150mm vertikalt og horisontalt i alle hjørner * i hele glassets omkreds

9 SIKRINGSGLAS HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD SIDE Sikring mod hærværk Hærværk er påvirkning / angreb på konstruktioner, hvor udøveren ikke har anden hensigt end at ødelægge. Ved hærværk vælges altid lamineret glas, minimum P4A. I termoruder udv. float og indv. lamineret (float+float), alternativt kan udv. være hærdet og alternativt kan indv. være lamineret (hærdet+hærdet). Figur 5 Sikring mod hærværk. Hærdet glas eller floatglas yderst, lamineret glas (min. P4A) inderst. Isætningsmetode 2 (jvf. tabel 8). Anbefalet falshøjde 18mm. Figur Sikring mod indbrud Nye vinduer Indbrud er de tilfælde, hvor en eller flere personer vil skaffe sig adgang med hensigt at stjæle, eller genere de aktiviteter, der sker indendørs. Valg af glas afhænger af, hvilket sikringsniveau det drejer sig om. Ved indbrud vælges altid lamineret glas som P4A-P7B (se tabel 6). I nye prøvede vinduer med termorude med float evt. hærdet yderst* og indv. lamineret som P4A-P7B (se figur 5). Sikring mod indbrud almindeligt prøvet vindue. Termorude med floatglas eller sikkerhedsglas yderst*, og lamineret glas (P4A-P7B) inderst. Isætningsmetode 1 (jvf. tabel 8). I butiksvindue* med ny prøvet karm: Som termorude med udv. float evt hærdet og indv. lamineret som P4A-P7B (se figur 6). Figur 6 Falshøjde minimum 18mm. Sikring mod indbrud, butiksrude, ny prøvet karm. Termorude med floatglas eller sikkerhedsglas yderst* og lamineret glas (P4A-P7B) indvendigt. Isætningsmetode 1 (jvf. tabel 8). Falshøjde minimum 18mm. * Bemærk ved krav om personsikkerhedsglas jf. BR vælges udvendigt enten lamineret eller hærdet glas.

10 SIKRINGSGLAS HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD SIDE Sikring mod indbrud Udskiftning I renovering af gammelt butiksvindue* (se figur 7) med kun et enkeltglas: Lamineret som P5A-P8B (se tabel 7) Hvis det eksisterende butiksvindue ønskes opdateret og den eksisterende karm ønskes bevaret, skal karmen sikres forsvarligt i murværket og falsen kan evt forstærkes og uddybes ved at indsætte et stålprofil. Figur 7 Sikring mod indbrud, butiksrude, renovering af eksisterende karm. Enkeltglas som lamineret glas (P5A-P8B). Isætningsmetode 1 (jvf. tabel 8). Falshøjden forhøjet med stålprofil til minimum 20mm og falsforsegling (jvf. tabel 8). Ved udskiftning i vinduer med termorude (se figur 5)med float evt. hærdet yderst* og indv. lamineret som P5A- P8B (se tabel 7) 9.5 Sikring mod skud Beskydning indebærer en speciel påvirkning på glas. Projektilet rammer glasset med meget høj anslagsenergi på et meget lille areal. Til sikring mod skudangreb anvendes altid flerlags lamineret glas. Forskellige våben og ammunition stiller forskellige krav til opbygningen af det laminerede glas. Et eksempel på en sådan forskel er et fuldkappet projektil, der ikke flades ud på samme måde som fx. et projektil med blyspids. DS/EN 1063 angiver 7 forskellige niveauer for modstand mod projektiler BR1-BR7 og 2 niveauer for hagl SG1- SG2. Hvert niveau har en klassificering S (splintafgivelse) og NS (splintfri), hvor S indebærer, at det accepteres, at splinter fra det laminerede glas bagside stødes ud, mens NS indebærer, at splintafgivelse ikke accepteres, se bilag. Glasvalg og montering 1. Sikringsglasset skal være lamineret og kunne opfylde de krav, som an - gives i DS/EN Sikringsglasset sidder oftest som det inderste glas i konstruktionen. 3. Karm-/rammekonstruktionen skal opfylde samme krav til sikrings - ni veauet som glasset. Dette opnås ved f.eks.: Hel stålkarm Aluminiumskarm med stålforstærkning Indstøbt karm Hele vinduet skal opfylde krav i DS/EN 1522: se tabel Vedr. dimensionering af glasfals og montering af glas henvises til profil - leverandører. Sikring mod skud. Findes både som termo- og enkelt - rude. Termorude med sikkerhedsglas yderst* og lamineret glas (BR1-BR7 eller SG1-SG2) inderst. Isætningsmetode 1. Falshøjde iht. leverandørvejledning. Figur 8 * Bemærk ved krav om personsikkerhedsglas jf. BR vælges udvendigt enten lamineret eller hærdet glas.

11 SIKRINGSGLAS HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD SIDE Kombinationskrav Ofte er sikringskravet, som stilles til døre, vinduer og glaspartier, kun en af flere funktioner. Andre krav kan være: Krav til dimensionering iht. belastninger Krav til U-værdi Krav til lystransmission Krav til solafskærmning Krav til brandsikring Krav til lydreduktion Krav til personsikkerhed Krav til farver Glasindustrien. Besøgsadresse: Nørre Voldgade København K Postadresse: Nørre Voldgade 106 Postboks København K Tel: mail: For omfattende informationer om glas:

12 Bilag 1 Bilag til vejledningen: SIKRINGSGLAS: HÆRVÆRK, INDBRUD og SKUD Valg og montering af sikringsglas Udarbejdet af Glasindustrien Revideret marts 2014 Bilag 1: Modstandsklasser i standarder (se afsnit 5) Standard Modstandsklasser DS/EN 356 Bygningsglas- Sikringsglas-Prøvning og klassifikation mod manuelt angreb 2001 Modstand mod hårdt stød DS/EN 356 Bygningsglas- Sikringsglas-Prøvning og klassifikation mod manuelt angreb 2001 Modstand mod skarpt stød DS/EN 1063 Bygningsglas- Sikringsruder-Prøvning og klassifikation af modstands-evne mod skudangreb 2000 Se bilag 2 Kugle 100mm, 4,11kg Test glas: 1100x900mm P1A (faldh. 1500mm/x3) P2A (faldh. 3000mm/x3) P3A (faldh. 6000mm/x3) P4A (faldh. 9000mm/x3) P5A (faldh. 9000mm/3x3) Hammer (12 første) og øksehug. Test glas: 1100x900mm Slagfelt: 400x400mm P6B (30-50 slag) P7B (51-70 slag) P8B (over 70 slag) BR 1 (Salongevær 0,22 LR/10m/3skud) BR 2 (Pistol 9mm Luger/5m/3skud) BR 3 (Revolver 0,357 Magnum/5m/3skud) BR 4 (Revolver 0,44 Magnum/5m/3skud) BR 5 (Gevær 5,56 x 45/10m/3skud) BR 6 (Gevær 7,62 x 51/10m/3skud) BR 7 (Gevær 7,62 x 51/10m/3skud) SG 1 (Haglgevær cal. 12/70/10m/1skud) SG 2 (Haglgevær cal. 12/70/10m/3skud) (+S: splintafgang eller +NS: ingen splinter) Glasindustrien. Besøgsadresse: Nørre Voldgade København K Postadresse: Nørre Voldgade 106 Postboks København K Tel: mail: For omfattende informationer om glas:

13 Bilag 2 Bilag til vejledningen: SIKRINGSGLAS: HÆRVÆRK, INDBRUD og SKUD Valg og montering af sikringsglas Udarbejdet af Glasindustrien Revideret marts 2014 Bilag 2: DS/EN 1063 Bygningsglas-Sikringsruder-Prøvning og klassifikation af modstandsevne mod skudangreb Class Type of Calibre Type Mass Test Conditions weapon test bullet nr. of striking range velocity strikes distance g m m/s mm BR 1 rifle 0,22 LR L/RN 2,6 10, ±0,1 ±0,5 ±10 ±10 BR 2 handgun 9mm Luger FJ1) /RN/SC 8,0 5, ±0,1 ±0,5 ±10 ±10 BR 3 handgun 0,357 Magnum FJ 1) /CB/SC 10,2 5, ±0,1 ±0,5 ±10 ±10 BR 4 handgun 0,44 Rem.Magnum FJ 2) /FN/SC 15,6 5, ±0,1 ±0,5 ±10 ±10 BR 5 rifle 5,56 x 45* FJ 2) /PB/SCP1 4,0 10, ±0,1 ±0,5 ±10 ±10 BR 6 rifle 7,62 x 51 FJ 1) /PB/SC 9,5 10, ±0,1 ±0,5 ±10 ±10 BR 7 rifle 7,62 x 51** FJ2) /PB/HC1 9,8 10, ±0,1 ±0,5 ±10 ±10 1) full steel jacket (plated) 2) full copper alloy jacket *twist length 178mm ±10mm **twist length 254mm ±10mm L -lead CB -coned bullet FJ -full metal jacket bullet FN -flat nose HC1 -steel hard core, mass 3,7g ±0,1g hardness more than 63 HRC PB -pointed bullet RN -round nose SC -soft core (lead) SCP1 -soft core (lead) and steel penetrator (type SS109) Class Type of Calibre Type Mass Test Conditions weapon test bullet nr. of striking range velocity strikes distance g m m/s mm SG1 Shot gun cal. 12/70 Solid lead 31,0 10, slug1) ±0,5 ±0,5 ±20 SG2 Shot gun cal. 12/70 Solid lead 31,0 10, slug1) ±0,5 ±0,5 ±20 ±10 1) Brenneke Glasindustrien. Besøgsadresse: Nørre Voldgade København K Postadresse: Nørre Voldgade 106 Postboks København K Tel: mail: For omfattende informationer om glas:

14 Bilag 3 Bilag til vejledningen: SIKRINGSGLAS: HÆRVÆRK, INDBRUD og SKUD Valg og montering af sikringsglas Udarbejdet af Glasindustrien Revideret marts 2014 Bilag 3: Vejledende oversigt over typiske glastykkelser og vægt Her er givet en vejledende oversigt over tykkelser og vægt pr. m² for enkeltlags sikringsglas i forskellige sikringsklasser. Til samme funktion kan glastykkelsen og dermed vægten variere, afhængig af opbygningen fra den enkelte glasleverandør. Vægtforhold skal inddrages i projekteringsfasen, idet der skal tages højde for håndterings- og arbejdsmiljøforhold ved montering af glasset, jf. punkt 7. De bærende konstruktioner såvel som de øvrige konstruktioner, som glasset monteres i, skal vurderes under hensyntagen til sikringsglassets egenvægt og andre påvirkninger. Vejledende oversigt over typiske glastykkelser og vægt Sikringsklasse: Tykkelse (min.): Vægt (min.) mm kg/m² DS/EN 356 Hærværk P2A 6 16 P3A 9 21 P4A P5A DS/EN 356 Indbrud P6B P7B P8B DS/EN 1063 Skud BR1 S BR2 S BR3 S BR4 S BR5 S BR6 S BR7 S SG1 S SG2 S Glasindustrien. Besøgsadresse: Nørre Voldgade København K Postadresse: Nørre Voldgade 106 Postboks København K Tel: mail: For omfattende informationer om glas:

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

SIKRINGSGLAS: HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD

SIKRINGSGLAS: HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD SIKRINGSGLAS: HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD Valg og montering af sikringsglas Udarbejdet af Glasindustrien August 2009 VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår

Læs mere

LAMINERET GLAS Mange varianter

LAMINERET GLAS Mange varianter LAMINERET GLAS Mange varianter VEJLEDNING 1. Lamineret Lamineret glas er udført iht. DS/EN 14449 og DS/EN ISO 12543. Lamineret glas består af to eller flere lag glas, som er lagt sammen med mellemlag af

Læs mere

Sikkerhed brugen af sikkerhedsglas Indtroduktion af ny vejledning. Glassikre miljøer Boligen. Carl Axel Lorentzen cal@glasfakta.dk

Sikkerhed brugen af sikkerhedsglas Indtroduktion af ny vejledning. Glassikre miljøer Boligen. Carl Axel Lorentzen cal@glasfakta.dk Sikkerhed brugen af sikkerhedsglas Indtroduktion af ny vejledning. Glassikre miljøer Boligen Carl Axel Lorentzen cal@glasfakta.dk Sikkerhedsglas - forhistorie TI DS/INSTA 154 GF DS/INF 119 1986 1987 1995

Læs mere

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 FULDGLASVÆGGE Valg af glas til indvendige fuldglasvægge Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i valg af indvendige

Læs mere

LAMINERET GLAS og lamineret

LAMINERET GLAS og lamineret LAMINERET GLAS og lamineret sikkerhedsglas DS/EN 14449 Folielamineret DATABLAD Udarbejdet af Glasindustrien Maj 2005 Generelt Lamineret glas består af to eller flere glaslag sammenklæbet/lamineret ved

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

MÆRKNING AF BYGNINGSGLAS

MÆRKNING AF BYGNINGSGLAS VEJLEDNING Anvendelsen af glas til mange formål er i dag så udbredt i byggeri og teknologisk produktion, at dokumentation med klassifikation, type, art og værdier i det individuelle glas er blevet påtrængende

Læs mere

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret januar 2016

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret januar 2016 FULDGLASVÆGGE Valg af glas til indvendige fuldglasvægge Udarbejdet af Glasindustrien Revideret januar 2016 VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i valg

Læs mere

DS 418 Beregning af bygningers varmetab. Dansk Standard 2002. DS 474 Norm for specifi kation af termisk indeklima. Dansk Standard 1993 Rett.

DS 418 Beregning af bygningers varmetab. Dansk Standard 2002. DS 474 Norm for specifi kation af termisk indeklima. Dansk Standard 1993 Rett. 74 Noter Referencer Standarder Danske DS 418 Beregning af bygningers varmetab. Dansk Standard 2002 DS 474 Norm for specifi kation af termisk indeklima. Dansk Standard 1993 Rett.1:1995 DS 490: Lydklassifi

Læs mere

GLASBESKRIVELSER VEJLEDNING. Eksempler på beskrivelse af termoruder og enkeltglas. Udarbejdet af Glasindustrien Oktober 2017 (2)

GLASBESKRIVELSER VEJLEDNING. Eksempler på beskrivelse af termoruder og enkeltglas. Udarbejdet af Glasindustrien Oktober 2017 (2) Eksempler på beskrivelse af termoruder og enkeltglas VEJLEDNING Denne beskrivelsesvejledning dækker almindeligt anvendte termoruder og enkeltglas til vinduer/facader og glastage i byggeriet. Anvisningen

Læs mere

GLASTAG VEJLEDNING VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2012

GLASTAG VEJLEDNING VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2012 GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af et glastag. Formålet er at: - give vejledning

Læs mere

Glastage. Opdateret vejledning 2012. Isoleringsevne, personsikkerhed, U-værdier osv. Carl Axel Lorentzen cal@glasfakta.dk

Glastage. Opdateret vejledning 2012. Isoleringsevne, personsikkerhed, U-værdier osv. Carl Axel Lorentzen cal@glasfakta.dk Glastage. Opdateret vejledning 2012. Isoleringsevne, personsikkerhed, U-værdier osv. Carl Axel Lorentzen cal@glasfakta.dk Glastag - forhistorie GS GF GS April 2006 + Dimensionering?? 1999 (rev.07) Dec.06

Læs mere

GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2007

GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2007 GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af et glastag. Formålet er at: - give vejledning som

Læs mere

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning FANE 030 0 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning 20 Valg af detektor Generelt Skalovervågning/celleovervågning Rumovervågning Objektovervågning Anvendelse og placering Forsikring

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Projekt- og Driftsafdelingen Kristineberg København Ø. Att.: Lars Max Nielsen. d

Region Hovedstadens Psykiatri Projekt- og Driftsafdelingen Kristineberg København Ø. Att.: Lars Max Nielsen. d Region Hovedstadens Psykiatri Projekt- og Driftsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø Att.: Lars Max Nielsen d. 16.9.2011 RAPPORT PC Nordsjælland Helsingør - Ny Lukket Afdeling Fløj 3 Afdeling 2713,

Læs mere

Sikringskatalog. Kapitel 8. Gitre, porte og jalousier

Sikringskatalog. Kapitel 8. Gitre, porte og jalousier Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 8 Gitre, porte og jalousier Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMMENLIGNINGSNØGLE STANDARDER

SAMMENLIGNINGSNØGLE STANDARDER Rambuksikring Skal og Cellesikring Døre, Jalousier og Vinduer Skal og Cellesikring Bygningsdele Skal og Cellesikring Glas, Hammerglass og film Samlede Låseenheder Boksrum og Boksdøre Værdiopbevaringsenheder

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

SAMMENLIGNINGSNØGLE STANDARDER

SAMMENLIGNINGSNØGLE STANDARDER Rambuksikring Skalsikring Aflukker Skalsikring Bygningsdele Skalsikring Glas, Hammerglass og Sikringsfilm Låse Hængelåse Boksrum og Boksdøre Værdiopbevaringsenheder Skudsikring Eksplosionssikring Shock

Læs mere

SAPA GLASPARTI 3074/3050 Isolerede og uisolerede vægge

SAPA GLASPARTI 3074/3050 Isolerede og uisolerede vægge SAPA GLASPARTI 3074/3050 Isolerede og uisolerede vægge Sapa Glasparti 3074 3074 Glaspartier består af isolerede, 74-138 mm dybe aluminiumprofiler. Glassene monteres fra indersiden med glaslister. Det ydre

Læs mere

SikkerhedsBranchen Fagudvalg: Passiv Brandsikring info@sikkerhedsbranchen.dk

SikkerhedsBranchen Fagudvalg: Passiv Brandsikring info@sikkerhedsbranchen.dk Afsnit Kommentartype = ge = generelt te = teknisk ed = redaktionel SB GE I Danmark har vi i løbet af de seneste år skærpet energikravene til bygninger meget betydeligt frem mod 2020. Det medfører nye konstruktioner

Læs mere

GLAS kursus nov. 2016

GLAS kursus nov. 2016 GLAS kursus nov. 2016 1. Bygningsreglementet Nyt BR15. BR krav til facader. Nye publikationer 2. Funktioner og valg af glas: Sikkerhed-Sikring-Brand-Facadeglas-Elevator 3. Funktioner og valg af glas: Indeklima

Læs mere

SafeCoat Sikkerhedsfilm og Sikringsfilm

SafeCoat Sikkerhedsfilm og Sikringsfilm forvandler almindelige ruder til sikkerheds-, sikrings- og solbeskyttede ruder der afhængigt af film kan beskytte mod tyveri, indbrud, hærværk, glasskader, eksplosion, sol, ridser, indsyn og meget meget

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

G4S ACADEMY SAMMENLIGNINGSNØGLE STANDARDER

G4S ACADEMY SAMMENLIGNINGSNØGLE STANDARDER G4S ACADEMY SAMMENLIGNINGSNØGLE STANDARDER RAMBUKSIKRING SKAL OG CELLESIKRING DØRE, JALOUSIER & VINDUER SKAL OG CELLESIKRING BYGNINGSDELE SKAL OG CELLESIKRING GLAS, HAMMERGLASS & FILM SAMLEDE LÅSEENHEDER

Læs mere

INTERGLAS GLASPROGRAM

INTERGLAS GLASPROGRAM INTERGLAS GLASPROGRAM 3 lags Lavenergi termorude: Vare nr Opbygning udv. afstandl. Indv Tykkelse mm Vægt Kg / m2 Ug værdi W / m2k Lydreduktion db Lystransmission % g- Værdi % Fås med Varmkant 10.090 4

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

G4S ACADEMY SAMMENLIGNINGSNØGLE STANDARDER

G4S ACADEMY SAMMENLIGNINGSNØGLE STANDARDER G4S ACADEMY SAMMENLIGNINGSNØGLE STANDARDER RAMBUKSIKRING SKAL OG CELLESIKRING DØRE, JALOUSIER & VINDUER SKAL OG CELLESIKRING BYGNINGSDELE SKAL OG CELLESIKRING GLAS, HAMMERGLASS & FILM SAMLEDE LÅSEENHEDER

Læs mere

Outrup glas vejledning

Outrup glas vejledning Outrup glas vejledning Valg af glas og ruder Valg af glas og ruder Indhold. Lavenergi glas Lydruder Ornamentglas Sikkerhedsglas Sikringsglas Solafskærmende glas Rudens opbygning Varm kant Side 3 Side 4

Læs mere

fynbo glas Glasfakta 2013

fynbo glas Glasfakta 2013 fynbo glas Glasfakta 2013 4 Varmeisolering Energiglas gør det muligt at åbnefor vægge og tag med store vinduer og glaspartier der reducere energiforbruget uden at give afkald på komforten. S. 6 S. Brandsikring

Læs mere

Passiv Brandsikring. Brandbeskyttende glas i døre. Glastyper og ofte forekommende fejl ved specifikation af brandbeskyttende glas

Passiv Brandsikring. Brandbeskyttende glas i døre. Glastyper og ofte forekommende fejl ved specifikation af brandbeskyttende glas Passiv Brandsikring Brandbeskyttende glas i døre Glastyper og ofte forekommende fejl ved specifikation af brandbeskyttende glas Ved Carl Axel Lorentzen, SikkerhedsBranchen DBI håndbog BTV37:2009 Glas og

Læs mere

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring Mekanisk Sikring UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING Mekanisk Sikring FYSISKE værn mod INDBRUD Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud. Hvert år bliver der begået op mod 100.000 indbrud

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD Generelt Termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas er varmebehandlet floatglas med permanent indbyggede overfladespændinger, fremstillet i en proces hvor glasset

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Juli 2016 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med r Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en med en energirude

Læs mere

Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur. Monterings- og håndterings-anvisning for brandbeskyttende glas

Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur. Monterings- og håndterings-anvisning for brandbeskyttende glas Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur Monterings- og håndterings-anvisning for brandbeskyttende glas Monterings- og håndterings-anvisning for brandbeskyttende glas Inhold 1.0 Generel produktinformation

Læs mere

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt Hovedregler: Alle facader skal CE-mærkes efter DS/EN 13830. Alle vinduer skal CE-mærkes efter DS/EN 14351-1. Om det er en facade eller et vindue,

Læs mere

DEKO FG. fuldglasvægge med optimal åbenhed

DEKO FG. fuldglasvægge med optimal åbenhed DEKO FG fuldglasvægge med optimal åbenhed 2 DEKO FG optimal udnyttelse af dagslyset Adgang til dagslys er godt for mennesker. Trenden er gået fra traditionelle, mindre og mørke kontorer til større og åbne

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals.

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals. Energiløsning UDGIVET JUNI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af termoruder Når en termorude skal udskiftes, bør det vurderes, om det er nok med ruden, eller om hele vinduet bør skiftes. Hvis de

Læs mere

Pilkington Pyrostop og Pilkington Pyrodur

Pilkington Pyrostop og Pilkington Pyrodur Pilkington Pyrodur BRANDBESKYTTENDE GLAS og Pilkington Pyrodur En effektiv barriere mod røggasser, flammer og varmestråling Brandbeskyttende glas: Personlig og materiel sikkerhed Brandbeskyttende Glas

Læs mere

Folielamineret DS/EN 14449 samt DS/EN ISO 12543-1/-2/-3/-4/-5/-6.

Folielamineret DS/EN 14449 samt DS/EN ISO 12543-1/-2/-3/-4/-5/-6. LAMINERET GLAS og lamineret sikkerhedsglas Folielamineret DS/EN 14449 samt DS/EN ISO 12543-1/-2/-3/-4/-5/-6. DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af standarderne DS/EN 14449 Bygningsglas

Læs mere

Montage af sikringsdøre, sikringsvinduer og sikringsglas

Montage af sikringsdøre, sikringsvinduer og sikringsglas Montage af sikringsdøre, sikringsvinduer og sikringsglas Forside tegning fra BAR: Håndtering af facadeelementer vinduer og døre Undervisningsministeriet, Marts 2015. Materialet er udviklet af Efteruddannelses-udvalget

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge.

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge. Energiløsning UDGIVET FEBRUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med koblede rammer Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en

Læs mere

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk indbrudssikring August 2010 Mekanisk indbrudssikring Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

PRODUKTIONSVEJLEDNING

PRODUKTIONSVEJLEDNING L:\VEJLEDNINGER\PRODUKTIONSINSTRUKS\DANSK\PRODUKTIONSINSTRUKSTERMO.DOC PRODUKTIONSVEJLEDNING FOR PRODUKTION AF TERMORUDER MED INDBYGGEDE PERSIENNER MED MANUEL ELLER ELEKTRISK BETJENING GENERELT Det øverste

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

DEKO MG. præfabrikerede 2-lags glasmoduler

DEKO MG. præfabrikerede 2-lags glasmoduler DEKO MG præfabrikerede 2-lags glasmoduler 2 DEKO MG giv gipsvæggene nyt liv Med DEKO MG modulglas er det muligt at give gipsvægge et nyt og moderne udseende - et helt nyt liv med lyse og luftige rum! DEKO

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Energiforbedring af vinduer med r Oprindelige og bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en forsats ramme

Læs mere

SAMMENLIGNINGSNØGLE STANDARDER

SAMMENLIGNINGSNØGLE STANDARDER RAMBUKSIKRING SKAL OG CELLESIKRING DØRE, JALOUSIER & VINDUER SKAL OG CELLESIKRING BYGNINGSDELE SKAL OG CELLESIKRING GLAS, HAMMERGLASS & FILM SAMLEDE LÅSEENHEDER BOKSRUM OG BOKSDØRE VÆRDIOPBEVARINGSENHEDER

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

DEKO GV. 2-lags glasvæg med høj lydreduktion

DEKO GV. 2-lags glasvæg med høj lydreduktion DEKO GV 2-lags glasvæg med høj lydreduktion 2 DEKO GV 2-lags glasvæg med høj lydreduktion At dagslys skaber trivsel og arbejdsglæde, og at et højt støjniveau er forstyrrende for både arbejdsmiljø og koncentration,

Læs mere

DEKO BK. brandglaspartier i aluminiumkarm

DEKO BK. brandglaspartier i aluminiumkarm DEKO BK brandglaspartier i aluminiumkarm 2 DEKO BK de klassiske brandglaspartier I DEKO har vi altid haft ambition om at lave lyse og lette indretninger, som bidrager til et godt arbejdsmiljø. I vores

Læs mere

Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen.

Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen. Udbudsbeskrivelse koblede vinduer. Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen. Der benyttes følgende trævinduestype: Vipo Vinduer Tlf.: 9794

Læs mere

Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Tyverisikringsniveauer og varegrupper Side 1 af 11 Sikringsniveau 10 eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog Sikringsniveau 20 side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i

Læs mere

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele.

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele. 1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Glas og brand Brandbeskyttende glas i bygningsdele DBI vejledning 37 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision F, 14.01.15 Tekniske informationer Hansen UnitAl element: Dimensioner: Bredde:

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

G4S ACADEMY NY STANDARDTYV

G4S ACADEMY NY STANDARDTYV G4S ACADEMY NY STANDARDTYV VEJLEDNING VERSION 160811 NY STANDARDTYV INFORMATION Denne vejledning er udarbejdet til hjælp for sikringsansvarlige og sikringsrådgivere med henblik på at skabe et større overblik

Læs mere

Brandbeskyttende- og sikringsglas skal altid monteres i en godkendt rammekonstruktion! version 1.5

Brandbeskyttende- og sikringsglas skal altid monteres i en godkendt rammekonstruktion! version 1.5 Brandbeskyttende- og sikringsglas skal altid monteres i en godkendt rammekonstruktion! version 1.5 SYSTEMOVERSIGT 2 Brand- og sikringsglas skal altid indgå som en del af et godkendt rammesystem. Derfor

Læs mere

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5)

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5 (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Sikringskategorier Side 3 Minimumskrav til sikring af bygninger Side 4 Opbevaring af tanede

Læs mere

Sapa Building System. Energieffektive løsninger

Sapa Building System. Energieffektive løsninger Sapa Building System Energieffektive løsninger Omkring 8% af jordskorpen består af aluminium Sapa Facadesystem 4150 SSG Structural Glazing Vor Structural Glazing-løsning baseres på facadesystem 4150 med

Læs mere

Santex Vinterhaver - Star

Santex Vinterhaver - Star Santex Vinterhaver - Star Santex Vinterhaver Star Vil du gerne have et rum, du kan nyde året rundt, så skal du vælge en vinterhave. Hvis du derudover gerne vil have samme nydelse år efter år, så vælger

Læs mere

DEKO PF. den profilfrie systemvæg

DEKO PF. den profilfrie systemvæg DEKO PF den profilfrie systemvæg 2 DEKO PF alternativet til den traditionelle gipsvæg Selv om glasvægge for længst er blevet en fast bestanddel af nutidige indretninger, er efterspørgslen efter den klassiske

Læs mere

3M Renewable Energy Division. 3M Sikkerheds- og beskyttelsesfilm. tryghed. Den bedste og. sikkerhed. sjældent. bemærkes. 3Mvinduesfilm.

3M Renewable Energy Division. 3M Sikkerheds- og beskyttelsesfilm. tryghed. Den bedste og. sikkerhed. sjældent. bemærkes. 3Mvinduesfilm. 3M Renewable Energy Division 3M Sikkerheds- og beskyttelsesfilm Den bedste og tryghed sikkerhed sjældent bemærkes 3Mvinduesfilm.dk 3M Sikkerheds- og beskyttelsesfilm 3M er førende producent af sikkerhedsfilm.

Læs mere

GLAS kursus nov. 2016

GLAS kursus nov. 2016 GLAS kursus nov. 2016 1. Bygningsreglementet Nyt BR15. BR krav til facader. Nye publikationer 2. Funktioner og valg af glas: Sikkerhed-Sikring-Brand-Facadeglas-Elevator 3. Funktioner og valg af glas: Indeklima

Læs mere

Ændringshistorik for 7. udgave, januar 2008:

Ændringshistorik for 7. udgave, januar 2008: Udgaven ændres fra: VinduesIndustrien Tekniske Bestemmelser 6. Udgave, maj 2005 VinduesIndustrien Tekniske Bestemmelser 7. Udgave, januar 2008 Ændringshistorik for 7. udgave, januar 2008: Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Udvendig aflåsning med hængelås skal ske med hængelås med tilhørende beslag svarende til mindst F&P GRØN klasse.

Udvendig aflåsning med hængelås skal ske med hængelås med tilhørende beslag svarende til mindst F&P GRØN klasse. Sikringsniveau Minimumskrav til Mekanisk Skalsikring kalsikring betyder, at alle yderdøre, vinduer, porte og lemme til forsikringsstedet skal være forsvarligt aflåst. Udvendig aflåsning med hængelås skal

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vinduer og yderdøre 0 1 BYGNINGSDELE VINDUER OG YDERDØRE Registrering Ved at opgøre antallet af vinduer for hver facade for sig kan der tages hensyn til solindfald

Læs mere

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem Integrerede plisségardiner Nimbus Den optimale plissé løsning til facaden Det intelligente persiennesystem Arbejdsmiljø: Da plisségardinet forbedrer rudens g-værdi (evnen til at holde solens varme ude)

Læs mere

Tagelementers styrke. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 5.00/ udgave januar Telefax

Tagelementers styrke. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 5.00/ udgave januar Telefax MK 5.00/004 5. udgave januar 2014 Tagelementers styrke MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 72245900 Telefax 45 72245904 Forudsætninger...

Læs mere

Sammenligningsnøgle. De nordiske forsikringsforbunds sammenligning af tekniske specifikationer for produkter til mekanisk tyverisikring

Sammenligningsnøgle. De nordiske forsikringsforbunds sammenligning af tekniske specifikationer for produkter til mekanisk tyverisikring De nordiske forsikringsforbunds sammenligning af tekniske specifikationer for produkter til mekanisk tyverisikring Sammenligningsnøgle SFF, Sveriges Försäkringsförbund, Sverige FCF, Finska Försäkringsbolagens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vinduer og yderdøre 0 1 BYGNINGSDELE VINDUER OG YDERDØRE Registrering Ved at opgøre antallet af vinduer for hver facade for sig kan der tages hensyn til solindfald

Læs mere

Mekanisk installatørvirksomhed. Kravspecifikation. Forsikring & Pension Juni Certificering af Mekaniske installatørvirksomheder

Mekanisk installatørvirksomhed. Kravspecifikation. Forsikring & Pension Juni Certificering af Mekaniske installatørvirksomheder Forsikring & Pension Juni 2017 Mekanisk installatørvirksomhed Kravspecifikation Certificering af Mekaniske installatørvirksomheder Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

Vejledning Sikker anvendelse af glas i bygninger Indeholder retningslinjer for personsikkerhed ved anvendelse af glas og glaskonstruktioner i byggeri.

Vejledning Sikker anvendelse af glas i bygninger Indeholder retningslinjer for personsikkerhed ved anvendelse af glas og glaskonstruktioner i byggeri. Vejledning Sikker anvendelse af glas i bygninger Indeholder retningslinjer for personsikkerhed ved anvendelse af glas og glaskonstruktioner i byggeri. Anvendelse af glas i bygninger kan være forbundet

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

Type: MS-A Vertical. Datablad. Progressiv solafskærmning

Type: MS-A Vertical. Datablad. Progressiv solafskærmning Datablad Type: MS-A Vertical MicroShade er en familie af effektive solafskærmninger, der er opbygget af mikro-lameller i et bånd af stål. MicroShade båndet monteres indvendigt i en to- eller trelags lavenergitermorude.

Læs mere

Bilag 1 Tilbudsliste Udbud på glarmesterarbejde 2013

Bilag 1 Tilbudsliste Udbud på glarmesterarbejde 2013 Alle priser skal angives i danske kr. ekskl. moms. Der skal afgives tilbud på samtlige de produkter og ydelser på tilbudslisten, hvor den estimerede indkøbte mængde er større end 0 på de(t) delområde(r),

Læs mere

Indhold. Vejledning i værdiopbevaring 2. Indledning 3. Definitioner 3. Kategori 1 Værdiopbevaringsenheder 4. Kategori 2 Værdiskabe 5

Indhold. Vejledning i værdiopbevaring 2. Indledning 3. Definitioner 3. Kategori 1 Værdiopbevaringsenheder 4. Kategori 2 Værdiskabe 5 Indhold Vejledning i værdiopbevaring 2 Indledning 3 Definitioner 3 Kategori 1 Værdiopbevaringsenheder 4 Kategori 2 Værdiskabe 5 Kategori 3 Sikringsskabe 5 Kategori 4 Gamle pengeskabe 6 Kategori 5 Gitterskabe/pladeskabe

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vinduer og yderdøre 0 1 BYGNINGSDELE VINDUER OG YDERDØRE Registrering Ved at opgøre antallet af vinduer for hver facade for sig kan der tages hensyn til solindfald

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas - folielamineret DS/EN 14449 samt DS/EN ISO 12543-1/2/3/4/5/6

Lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas - folielamineret DS/EN 14449 samt DS/EN ISO 12543-1/2/3/4/5/6 Lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas - folielamineret DS/EN 14449 samt DS/EN ISO 12543-1/2/3/4/5/6 DATABLAD Udarbejdet af Glasindustrien Januar 2012 1. Generelt Dette datablad giver et resume af

Læs mere

Forslag til ændringer i VinduesIndustriens tekniske bestemmelser 7. udgave, rev.1,dec. 2008

Forslag til ændringer i VinduesIndustriens tekniske bestemmelser 7. udgave, rev.1,dec. 2008 Høring Århus, 8.januar 2009 Forslag til ændringer i VinduesIndustriens tekniske bestemmelser 7. udgave, rev.1,dec. 2008 8.4.3 Konstruktiv udformning Note: Ved andre vandrette trækomponenter skal slagregn

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Fane 40 INDBRUDSSIKRING. Tyvens risiko 2. Beplantning 2. Grænsefladen 3. Mekanisk sikring 3. Aflåsning 3. Døre 3.

Indhold. Indledning 2. Fane 40 INDBRUDSSIKRING. Tyvens risiko 2. Beplantning 2. Grænsefladen 3. Mekanisk sikring 3. Aflåsning 3. Døre 3. Indhold Indledning 2 Tyvens risiko 2 Beplantning 2 Grænsefladen 3 Mekanisk sikring 3 Aflåsning 3 Døre 3 Låseenhed 4 Slutblik 5 Nøgler 6 Spærreorgan 6 Hængsler 6 Brevsprække 6 Vinduer 7 Andre åbninger i

Læs mere

VILKÅR FOR SIKRINGSKRAV TIL OPBEVARING AF SKIND

VILKÅR FOR SIKRINGSKRAV TIL OPBEVARING AF SKIND 7563-6 VILKÅR FOR SIKRINGSKRAV TIL OPBEVARING AF SKIND (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-6 (Tillæg

Læs mere

MicroShade. Type: MS-A. Datablad. Progressiv solafskærmning

MicroShade. Type: MS-A. Datablad. Progressiv solafskærmning MicroShade Datablad Type: MS-A MicroShade er en effektiv solafskærmning, der er opbygget af mikro-lameller i et bånd af rustfrit stål. MicroShade båndet monteres indvendigt i en to- eller trelags lavenergitermorude.

Læs mere

SECUR SIKKERHEDS GLAS. Hærdet glas Lamineret glas Interiør glas

SECUR SIKKERHEDS GLAS. Hærdet glas Lamineret glas Interiør glas SECUR SIKKERHEDS GLAS Hærdet glas Lamineret glas Interiør glas INFORMATION Hærdet og lamineret glas SECUR HÆRDET Alm. float glas Hærdet glas er varmebehandlet floatglas med permanent indbyggede overfladespændinger,

Læs mere