SIKRINGSGLAS: HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKRINGSGLAS: HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD"

Transkript

1 SIKRINGSGLAS: HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD Valg og montering af sikringsglas Udarbejdet af Glasindustrien Revideret marts 2014 (2) VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af valg og montering af sikringsglas, primært i forbindelse med projektering af nye bygninger. Formålet er at: Give vejledning som er baseret på krav i standarder Beskrive metoder og principløsninger Korrekt valg af glas, øvrige materialer og rigtige konstruktionsprincipper er sammen med korrekt montering forudsætningerne for en tilfredsstillende funktion af sikringsglas. 2. Anvendelsesområder Vejledningen behandler glas, som i kraft af sin opbygning og montage sikrer mod hærværk, indbrud og andre former for fysisk angreb. Vejledningen giver også råd angående udformning og valg af karm- og rammekonstruktion. 3. Terminologi Sikring Glas, som i kraft af sin opbygning og montage sikrer ved hærværk, indbrud og beskydning, skal benævnes som sikringsglas (jfr. engelsk security glass). Sikkerhed I daglig tale bruges begrebet sikkerhedsglas (jfr. engelsk safety glass) overordnet for flere forskellige ting, som forøget styrke, mindsket skade - risiko ved brækage. Der er i bygningsreglementets vejledning redegjort herfor. 4. Krav til sikring Sikringskravene kan variere meget, selv indenfor den samme bygning, hvorfor det er vigtigt, at sikringskravene til de enkelte åbninger fastlægges endeligt allerede i projekteringsfasen. De forhold, som der primært kan tages hensyn til, er vist i tabel 1. Tabel 1 Sikring mod Forsikring* Glasstandard hærværk F&P DS/EN 356 indbrud F&P DS/EN 356 skud - DS/EN 1063 * Emne iht. Forsikring & Pensions Sikringskatalog For at den sikringsansvarlige for projektet kan definere krav til konstruktionen og dermed fastlægge, hvilken type sikringsglas, der kan anvendes i den aktuelle situation, er der tre faktorer, som har afgørende indflydelse: Graden af sikring, som ønskes Hvilken angrebsmetode, kaste - skyts, våben o.lign man ønsker sikring imod Hvor lang tid sikringsenheden skal kunne modstå et angreb Vejledningen skal også bruges som grundlag for montørens certificering i specialet Montage af sikringsglas, og indgår derfor i Forsikring & Pensions: Mekanisk indbrudssikring kravspecifikation til brug for certificering af virksomheder Ses på Med vejledningen følger flere bilag med uddybende oversigter.

2 SIKRINGSGLAS HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD SIDE 2 5. Gældende regler I bygningsreglementet er der pr. 1/ i punkt 4.3 stk. 1 og 2 angivet bestemmelserne for: Glaspartier, glasflader og glas konstruktioner. Personsikkerhed udføres iht. DS/INF 119: Bygningsglas - Retnings - linjer for valg og anvendelse af sikkerhedsglas Personsikkerhed Sikkerhedsglas klassificeres iht. DS/EN 12600: Bygningsglas - Pendulprøvning - Slagprøvnings - metode for planglas Glas dimensioneres iht. SBi-anvisning 215: Dimensionering af glas i klimaskærmen Belastninger iht. Eurocodes. 5.1 Standarder De forskrifter, som der oftest henvises til vedrørende sikring, er de af DS - Dansk Standard udgivne DS/ENstandarder. Der tages forbehold for ændringer i forskrifter og normer, som er udsendt efter udgivelsen af denne vejledning. Glas og vinduer Standarder for glastyper: Se afsnit 6. For sikringsglas refereres i denne vejledning til DS/EN 356: Bygningsglas Sikrings - glas - Prøvning og klassifikation mod manuelt angreb DS/EN 1063: Bygningsglas Sikrings - ruder - Prøvning og klassifikation af modstandsevne mod skudangreb Oversigt over Sikrings- og Sikkerhedsglas standarder Risiko-område Modstandsklasser DS/EN-standarder* Sikring (Security) Hærværk Indbrud Sikring (Security) Skud Eksplosion** (Security) DS/EN 356: P1A-P5A DS/EN 356: P6B-P8B DS/EN 1063: BR1-BR7, SG1-SG2 DS/EN 13541: ER1-ER4 Sikkerhed ** (safety) DS/EN 12600: Klasse 3-1 Personsikkerhed * specifikation af modstandsklasser: se bilag ** ikke behandlet i denne vejledning Tabel 2

3 SIKRINGSGLAS HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD SIDE 3 Vinduer: Karm og rammer DS/EN 1627 Dørsæt, vinduer, curtain walling, gitre og skodder - Indbrudssikring - Krav og klassifikation DS/EN 1630 Dørsæt, vinduer, curtain walling, gitre og skodder - Indbrudssikring - Prøvningsmetode til bestemmelse af modstandsevne mod manuelle indbrudsforsøg Modstandsklasse Modstandsklasse for glas Krav til ruden i iht DS/EN 1627 (iht DS/EN 356) prøvningen Tabel 3 RC1N Intet krav* P4A RC2N Intet krav* P4A RC2 P4A P4A RC3 P5A P5A RC4 P6B P6B RC5 P7B P7B RC6 P8B P8B *I disse modstandsklasser kan der indføres nationale krav Oversigt over de aktuelle gyldige RC-klasser og de tilhørende modstandsklasser for glas (P4A-P8B iht DS/EN 356: 2002 Bygningsglas - Sikringsglas - Prøvning og klassifikation mod manuelt angreb ). DS/EN 1522: Vinduer, døre, skodder og persienner. Skudsikkerhed. Krav og klassifikation Prøves iht. DS/EN 1523: Vinduer, døre, skodder og persienner. Skudsikkerhed. Prøvningsmetode Iht. DS/EN 1522 skal glas være sikringsglas iht. DS/EN Tabel 4 Skudsikkerhed vinduer Glas* Klasser iht. DS/EN 1522 FB1 BR1 FB2 BR2 FB3 BR3 FB4 BR4 FB5 BR5 FB6 BR6 FB7 BR7 FSG SG2 * Krav i DS/EN 1522 til glas (iht DS/EN 1063) 5.2 Forsikringsselskaber - indbrud F&P: Forsikring & Pension Forsikring & Pension har etableret en særskilt hjemmeside der indeholder emner vedrørende skadeforebyggelse, for så vidt angår tyveri, brand og bygning. F&P sikingsniveauer F&P har formuleret 6 sikringsniveauer som benævnes: 10, 20, 30, 40, 50, 60, hvor sikringsniveau 10 er det laveste niveau og 60 det højeste sikrings - niveau. For sikringsniveau 40, 50 og 60 er der krav til gennembrydningstiden for bygningsdele ved henholdsvis skal- og cellesikring. Tabel 5 Krav til sikringsglas og sikringsvindueri henhold til sikringsniveau mht indbrud F&P niveauer S Skalsikring C Cellesikring O Objektsikring Sikringsniveau 10 Ingen krav Ingen sikringskrav Ingen sikringskrav Sikringsniveau 20 Ingen krav Ingen krav Ingen krav Sikringsniveau 30 Ingen krav Ingen krav Ingen krav Sikringsniveau 40 S-40: krav C-40: krav Ingen krav Sikringsniveau 50 S-50: krav C-50: krav Ingen krav Sikringsniveau 60 S-60: krav C-60: krav Ingen krav

4 SIKRINGSGLAS HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD SIDE Sikringsglas og sikringsvinduer I Forsikring & Pension Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Januar 2014 skelnes mellem sikringsglas i nye sikringsvinduer og sikringsglas til udskiftning. Sikringsglas og nye sikringsvinduer Forsikringskrav til nye indbrudssikre vinduer og døre med sikringsglas. Sikringsvinduer og -døre skal være prøvet jvf DS/EN 1627, som også inkluderer sikringsglasset, hvor glassets sikringsniveau dikteres. Forsikringsselskaberne stiller krav til hvor modstandsdygtigt vinduet er overfor angreb udefra. Vinduet skal vælges efter, hvilket sikringsniveau der er krav om. For sikringsniveau 40, 50 og 60 er der krav til gennembrydningstiden af bygningsdele ved henholdsvis skal- og cellesikring. For at opfylde kravene til indbruds - sikring kan nedenstående skema anvendes for valg af det korrekte vindue/dør. Krav til vinduer Krav til lamineret Sikringsniveau jvf DS/EN 1627 glas iht DS/EN 356 jvf DS/EN 1627 (minimumskrav) Tabel 6 40 RC2 P4A 50 RC4 P6B 60 RC5 P7B Vær opmærksom på, at forsikringsselskaberne kun accepterer et lavere krav til sikringsglasset, i de tilfælde hvor vinduet er prøvet efter DS/EN Sikringsglas til udskiftning Forsikringskrav til sikringsglas, i de situationer, hvor der skal ske udskiftning af glas i eksisterende vinduer og døre. Forsikringsselskaberne stiller krav til hvor modstandsdygtigt sikringsglasset er overfor direkte angreb udefra. Glasset skal vælges efter, hvilket sikringsniveau der er krav om. For sikringsniveau 40, 50 og 60 er der krav til gennembrydningstiden af bygningsdele ved henholdsvis skal- og cellesikring. For at opfylde kravene til indbruds - sikring kan nedenstående skema anvendes for valg af det korrekte sikringsglas. Krav til lamineret Sikringsniveau glas jf. DS/EN P5A 50 P7B 60 P8B Tabel 7 6. Glas Glas skal ved projektering beskrives udefra og målangives med bredde x højde (b x h). Overfladerne på et lamineret glas eller en termorude skal således oplistes fra den udvendige side. Herunder beskrives de glastyper, der kan anvendes som komponenter i sikringsglas-konstruktioner, idet disse typisk er opbygget som multi-lamineret glas baseret på float glas. Floatglas alene kan ikke anvendes som sikringsglas. Standardnummerering af glasover - fladerne på en termorude. Figur 1

5 SIKRINGSGLAS HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD SIDE Lamineret glas Lamineret glas er udført iht. DS/EN Se datablad fra Glasindustrien på Lamineret glas består af to eller flere lag glas, som er lagt sammen med mellemlæg af PVB-folie (PolyVinyl- Butyral folie). De enkelte glas og folielag kan have varierende tykkelser afhængigt af kravene til den færdige glaskonstruktion, ligesom de enkelte glaslag kan være float glas, hærdet glas eller varmeforstærket glas. Til sikringsglas anvendes typisk flere lag glas samt flere lag folie. Der anvendes forskellige glastyper og -tykkelser afhængigt af de aktuelle belastninger samt funktionskrav vedrørende isoleringsevne, solafskærmning og farve m.v. Lamineret glas er svagere end monolitisk glas i samme tykkelse. Lamineret glas er personsikkerhedsglas iht. DS/EN 12600, idet PVB-folien holder sammen på bruddelene ved eventuel brud i glasset. Lamineret glas kan anvendes som et enkeltlags glas i konstruktioner med sikringsglas, eller indbygges i en sikringstermorude. 6.2 Termisk hærdet glas Termisk hærdet glas kan pga. brudmønstret ikke anvendes som enkeltlags sikringsglas. Termisk hærdet glas er udført iht. DS/EN Se datablad fra Glasindustrien på Termisk hærdet glas fremstilles ved at opvarme tilskåret og bearbejdet floatglas til over 600 C og efterfølgende chokafkøle glasset, hvorved der skabes en forspænding i glasset. Hærdet glas har en væsentlig større brudstyrke end float glas i samme tykkelse. Brudmønstret for hærdet glas er specielt, idet hærdet glas granulerer i mange små og ufarlige brudstykker ved brud, hvorfor hærdet glas kan klassificeres som personsikkerhedsglas iht. DS/EN Hærdet glas kan ikke tilskæres eller bearbejdes efter, at hærdeprocessen er gennemført. Hærdet glas kan indgå som en delkomponent i lamineret sikringsglas, eller med en påtrykt brudalarm som en del af en termorude med sikringsglas, jf. afsnit Varmeforstærket glas Varmeforstærket glas kan pga. brudmønstret ikke anvendes som enkeltlags sikringsglas. Varmeforstærket glas er udført iht. DS/EN Varmeforstærket glas fremstilles ved at opvarme tilskåret float glas til over 600 C og efterfølgende langsomt afkøle glasset, hvorved der skabes en moderat forspænding i glasset. Mens varmeforstærket glas har en moderat større brudstyrke end float glas i samme tykkelse, er brudstyrken dog væsentlig mindre end i termisk hærdet glas. Varmeforstærket glas kan ikke tilskæres eller bearbejdes efter at varmeprocessen er gennemført.

6 SIKRINGSGLAS HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD SIDE 6 Varmeforstærket glas har samme brudmønster som floatglas, dvs. med store spidse stykker, som kan give anledning til skæreskader ved brud. Varmeforstærket glas er ikke personsikkerhedsglas, men kan indgå som en delkomponent i lamineret sikringsglas. 6.4 Mærkning Produktmærkning af lamineret glas iht. DS/EN er frivillig. Generelt opfylder alle laminerede sikringsglas krav til personsikkerhedsglas iht. DS/EN Mærkning iht. DS/EN er frivillig. CE-produktdeklaration iht. DS/EN er obligatorisk. Dvs. at karakteristika for de enkelte typer lamineret glas, og herunder lamineret sikringsglas, skal fremgå af en CE-produktdeklaration (papir eller elektronisk). Produktmærkning på glasset, samt CE-produktdeklaration, er obligatorisk for hærdet glas iht. DS/EN 12150, og for varmeforstærket glas iht. DS/EN Mærkningen af lamineret sikringsglas iht. DS/EN 356 og DS/EN 1063 er frivillig. Sikringsglas udføres dog ofte med en permanent mærkning på glasset, således at det tydeligt fremgår, hvilken sikringsklasse glasset og/eller ruden opfylder. 6.5 Tykkelser og vægt I bilag er der givet en vejledende oversigt over tykkelser og vægt pr. m² for enkeltlags sikringsglas i forskellige sikringsklasser. Til samme funktion kan glastykkelsen og dermed vægten variere, afhængig af opbygningen fra den enkelte glasleverandør. Vægtforhold skal inddrages i projekteringsfasen, idet der skal tages højde for håndterings- og arbejdsmiljøforhold ved montering af glasset, jf. punkt 7. De bærende konstruktioner såvel som de øvrige konstruktioner, som glasset monteres i, skal vurderes under hensyntagen til sikringsglassets egenvægt og andre påvirkninger. 7. Arbejdsmiljøforhold Ved montage af sikringsglas skal der som udgangspunkt ved håndtering af glasstykker altid anvendes tekniske hjælpemidler til transport, både vandret og lodret, samt til montage, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, hvilket gøres ved, at indarbejde de nødvendige forudsætninger i projekterings- og planlægningsfasen. BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg giver relevant information om arbejdsmiljø inden for bygge og anlæg på Projekterende Den projekterende skal i projektmate - rialet bl. a. sikre, at: Arbejdsmiljøloven kan overholdes i forbindelse med arbejdets udførelse og den efterfølgende vedligeholdelse Der er den fornødne plads og mulighed for at kunne anvende tekniske hjælpemidler

7 SIKRINGSGLAS HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD SIDE 7 Det betyder blandt andet, at: Tidsplaner nøje skal planlægges, be skrives og indarbejdes i hele projektet Adgangs-, transport- og monteringsarealer etableres og dimensioneres til opgaven Glas placeres hensigtsmæssigt, både i forhold til indbygningsstedet samt adgangs- og kørearealer for tekniske hjælpemidler Leverandøren Glasleverandøren skal altid udarbejde anvisninger, som indeholder: Vægtangivelser Og evt. specielle løfte anvisninger samt mærke alle individuelle glasstykker med label, som f.eks. indeholder glasdimension, glasnummer, tykkelse, således at identifikation på byggepladsen er entydig. Entreprenøren Med udgangspunkt i projektmaterialet og egne erfaringer skal arbejdet planlægges og tilrettelægges sikkerhedsog sundhedsmæssigt korrekt, herunder udarbejdes en APV: Arbejdspladsvurde ring for det konkrete arbejde. 8. Glas med alarmovervågning I F&Ps Sikringskatalog oplyses det at: Nogle glastyper kan leveres med indbyggede alarmsensorer i glasset, eller med tynde synlige metaltråde der er lagt i plastfolien i lamineret glas. Alarmen udløses hvis glasset smadres. Jvf F&Ps AIA-katalog kan der anvendes akustiske glasbruddetektorer i følgende tilfælde: Sikringsniveau 30-50, hvis ruder ikke er forsynet med udvendige glaslister, eller ruder er limet fast eller udvendige glaslister er fastgjort med envejsskruer. Sikringsniveau 30-50, når ruder er større end 3 m² (se AIA-kataloget fane 30, pkt 22.20). Der kan også pålimes brudfolie eller vibrations- eller glasbrudsdetektorer direkte på vinduesglasset. Ved montering af glas med alarmfunktion skal producentens anvisninger følges nøje. 9. Valg af glastyper og montering Ingen kæde er stærkere end det svageste led, dvs. glasset skal monteres på en sådan måde, at såvel dets eget, som karm/rammens sikringsegenskaber sikres. For at opfylde dette skal monterings - anvisningerne være tilpasset det angivne sikringskrav Konstruktioner Ved alle beslutninger omkring sikring må helheden, dvs. hele vindueskonstruktionen, tages i betragtning. Det indebærer, at glassets indbygning i karm-/rammen, og monteringen i væggen tilsammen skal kunne opfylde de opstillede sikringskrav. Glas Hvor sikringsglasset er en del af en termorude skal minimumskravene i Glasindustriens monteringsanvisning overholdes, se I det følgende er angivet typiske termorudeopbygninger. Lamineret glas anbefales som indv. glas for at undgå glasskår ind i bygningen. Karm/ramme Med hensyn til valg og dimensionering af karm/rammen skal der altid tages hensyn til det ønskede sikringsniveau. Stålkarme anbefales i tilfælde af høje sikringskrav. Hvis ruder er monteret indefra, skal de monteres i en fals med dræn og ventilation til ydersiden. Følgende tegninger er alene princip-

8 SIKRINGSGLAS HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD SIDE 8 skitser, hvor karm og indbygningsdetaljer alene er vejledende, og de må ikke danne grundlag for aktuel projektering og udførelse. Der henvises til de enkelte leveran - dørers detaljer og tilladelser vedrørende indbygning. Montagen udføres af virksomheder der opfylder F&Ps Mekanisk indbrudssikring kravspecifikation til brug for certificering af virksomheder. Falshøjder Anbefalet falshøjde er 18mm. Ved store ruder bør falshøjden øges for at forhindre udtræk ved store udbøjninger. Forsegling Det er af største vigtighed, at forseg - lingsproducentens anvisninger følges mht. forbehandling for den aktuelle overfladetype. Fals, glaslister og glas skal være rene, affedtede og tørre ved påføring af forsegling. forbindelse med montage, skal være af en type, som er forenelig med termorudeforseglingen og folien. Rudemontage Falsforsegling Figur 2 Godkendte fugetyper og dimensioner iht. MTK. Se Elastisk fugemasse, som anvendes i Figur 3 Isætningsmetoder ved montering af glas og termoruder: Tabel 8 Metode Udvendigt * Indvendigt * Glas-/Rudetype 3 Cellegummibånd Cellegummibånd Termorude eller ekstruderede eller ekstruderede gummibånd gummibånd eller butylbånd eller butylbånd 2 Cellegummibånd Cellegummibånd Hærværk eller ekstruderede eller ekstruderede gummibånd gummibånd eller butylbånd eller butylbånd med topforsegling 1 Cellegummibånd Cellegummibånd Indbrud eller butylbånd eller butylbånd med topforsegling med topforsegling Falsforsegling 150mm vertikalt og horisontalt i alle hjørner * i hele glassets omkreds

9 SIKRINGSGLAS HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD SIDE Sikring mod hærværk Hærværk er påvirkning / angreb på konstruktioner, hvor udøveren ikke har anden hensigt end at ødelægge. Ved hærværk vælges altid lamineret glas, minimum P4A. I termoruder udv. float og indv. lamineret (float+float), alternativt kan udv. være hærdet og alternativt kan indv. være lamineret (hærdet+hærdet). Figur 5 Sikring mod hærværk. Hærdet glas eller floatglas yderst, lamineret glas (min. P4A) inderst. Isætningsmetode 2 (jvf. tabel 8). Anbefalet falshøjde 18mm. Figur Sikring mod indbrud Nye vinduer Indbrud er de tilfælde, hvor en eller flere personer vil skaffe sig adgang med hensigt at stjæle, eller genere de aktiviteter, der sker indendørs. Valg af glas afhænger af, hvilket sikringsniveau det drejer sig om. Ved indbrud vælges altid lamineret glas som P4A-P7B (se tabel 6). I nye prøvede vinduer med termorude med float evt. hærdet yderst* og indv. lamineret som P4A-P7B (se figur 5). Sikring mod indbrud almindeligt prøvet vindue. Termorude med floatglas eller sikkerhedsglas yderst*, og lamineret glas (P4A-P7B) inderst. Isætningsmetode 1 (jvf. tabel 8). I butiksvindue* med ny prøvet karm: Som termorude med udv. float evt hærdet og indv. lamineret som P4A-P7B (se figur 6). Figur 6 Falshøjde minimum 18mm. Sikring mod indbrud, butiksrude, ny prøvet karm. Termorude med floatglas eller sikkerhedsglas yderst* og lamineret glas (P4A-P7B) indvendigt. Isætningsmetode 1 (jvf. tabel 8). Falshøjde minimum 18mm. * Bemærk ved krav om personsikkerhedsglas jf. BR vælges udvendigt enten lamineret eller hærdet glas.

10 SIKRINGSGLAS HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD SIDE Sikring mod indbrud Udskiftning I renovering af gammelt butiksvindue* (se figur 7) med kun et enkeltglas: Lamineret som P5A-P8B (se tabel 7) Hvis det eksisterende butiksvindue ønskes opdateret og den eksisterende karm ønskes bevaret, skal karmen sikres forsvarligt i murværket og falsen kan evt forstærkes og uddybes ved at indsætte et stålprofil. Figur 7 Sikring mod indbrud, butiksrude, renovering af eksisterende karm. Enkeltglas som lamineret glas (P5A-P8B). Isætningsmetode 1 (jvf. tabel 8). Falshøjden forhøjet med stålprofil til minimum 20mm og falsforsegling (jvf. tabel 8). Ved udskiftning i vinduer med termorude (se figur 5)med float evt. hærdet yderst* og indv. lamineret som P5A- P8B (se tabel 7) 9.5 Sikring mod skud Beskydning indebærer en speciel påvirkning på glas. Projektilet rammer glasset med meget høj anslagsenergi på et meget lille areal. Til sikring mod skudangreb anvendes altid flerlags lamineret glas. Forskellige våben og ammunition stiller forskellige krav til opbygningen af det laminerede glas. Et eksempel på en sådan forskel er et fuldkappet projektil, der ikke flades ud på samme måde som fx. et projektil med blyspids. DS/EN 1063 angiver 7 forskellige niveauer for modstand mod projektiler BR1-BR7 og 2 niveauer for hagl SG1- SG2. Hvert niveau har en klassificering S (splintafgivelse) og NS (splintfri), hvor S indebærer, at det accepteres, at splinter fra det laminerede glas bagside stødes ud, mens NS indebærer, at splintafgivelse ikke accepteres, se bilag. Glasvalg og montering 1. Sikringsglasset skal være lamineret og kunne opfylde de krav, som an - gives i DS/EN Sikringsglasset sidder oftest som det inderste glas i konstruktionen. 3. Karm-/rammekonstruktionen skal opfylde samme krav til sikrings - ni veauet som glasset. Dette opnås ved f.eks.: Hel stålkarm Aluminiumskarm med stålforstærkning Indstøbt karm Hele vinduet skal opfylde krav i DS/EN 1522: se tabel Vedr. dimensionering af glasfals og montering af glas henvises til profil - leverandører. Sikring mod skud. Findes både som termo- og enkelt - rude. Termorude med sikkerhedsglas yderst* og lamineret glas (BR1-BR7 eller SG1-SG2) inderst. Isætningsmetode 1. Falshøjde iht. leverandørvejledning. Figur 8 * Bemærk ved krav om personsikkerhedsglas jf. BR vælges udvendigt enten lamineret eller hærdet glas.

11 SIKRINGSGLAS HÆRVÆRK, INDBRUD OG SKUD SIDE Kombinationskrav Ofte er sikringskravet, som stilles til døre, vinduer og glaspartier, kun en af flere funktioner. Andre krav kan være: Krav til dimensionering iht. belastninger Krav til U-værdi Krav til lystransmission Krav til solafskærmning Krav til brandsikring Krav til lydreduktion Krav til personsikkerhed Krav til farver Glasindustrien. Besøgsadresse: Nørre Voldgade København K Postadresse: Nørre Voldgade 106 Postboks København K Tel: mail: For omfattende informationer om glas:

12 Bilag 1 Bilag til vejledningen: SIKRINGSGLAS: HÆRVÆRK, INDBRUD og SKUD Valg og montering af sikringsglas Udarbejdet af Glasindustrien Revideret marts 2014 Bilag 1: Modstandsklasser i standarder (se afsnit 5) Standard Modstandsklasser DS/EN 356 Bygningsglas- Sikringsglas-Prøvning og klassifikation mod manuelt angreb 2001 Modstand mod hårdt stød DS/EN 356 Bygningsglas- Sikringsglas-Prøvning og klassifikation mod manuelt angreb 2001 Modstand mod skarpt stød DS/EN 1063 Bygningsglas- Sikringsruder-Prøvning og klassifikation af modstands-evne mod skudangreb 2000 Se bilag 2 Kugle 100mm, 4,11kg Test glas: 1100x900mm P1A (faldh. 1500mm/x3) P2A (faldh. 3000mm/x3) P3A (faldh. 6000mm/x3) P4A (faldh. 9000mm/x3) P5A (faldh. 9000mm/3x3) Hammer (12 første) og øksehug. Test glas: 1100x900mm Slagfelt: 400x400mm P6B (30-50 slag) P7B (51-70 slag) P8B (over 70 slag) BR 1 (Salongevær 0,22 LR/10m/3skud) BR 2 (Pistol 9mm Luger/5m/3skud) BR 3 (Revolver 0,357 Magnum/5m/3skud) BR 4 (Revolver 0,44 Magnum/5m/3skud) BR 5 (Gevær 5,56 x 45/10m/3skud) BR 6 (Gevær 7,62 x 51/10m/3skud) BR 7 (Gevær 7,62 x 51/10m/3skud) SG 1 (Haglgevær cal. 12/70/10m/1skud) SG 2 (Haglgevær cal. 12/70/10m/3skud) (+S: splintafgang eller +NS: ingen splinter) Glasindustrien. Besøgsadresse: Nørre Voldgade København K Postadresse: Nørre Voldgade 106 Postboks København K Tel: mail: For omfattende informationer om glas:

13 Bilag 2 Bilag til vejledningen: SIKRINGSGLAS: HÆRVÆRK, INDBRUD og SKUD Valg og montering af sikringsglas Udarbejdet af Glasindustrien Revideret marts 2014 Bilag 2: DS/EN 1063 Bygningsglas-Sikringsruder-Prøvning og klassifikation af modstandsevne mod skudangreb Class Type of Calibre Type Mass Test Conditions weapon test bullet nr. of striking range velocity strikes distance g m m/s mm BR 1 rifle 0,22 LR L/RN 2,6 10, ±0,1 ±0,5 ±10 ±10 BR 2 handgun 9mm Luger FJ1) /RN/SC 8,0 5, ±0,1 ±0,5 ±10 ±10 BR 3 handgun 0,357 Magnum FJ 1) /CB/SC 10,2 5, ±0,1 ±0,5 ±10 ±10 BR 4 handgun 0,44 Rem.Magnum FJ 2) /FN/SC 15,6 5, ±0,1 ±0,5 ±10 ±10 BR 5 rifle 5,56 x 45* FJ 2) /PB/SCP1 4,0 10, ±0,1 ±0,5 ±10 ±10 BR 6 rifle 7,62 x 51 FJ 1) /PB/SC 9,5 10, ±0,1 ±0,5 ±10 ±10 BR 7 rifle 7,62 x 51** FJ2) /PB/HC1 9,8 10, ±0,1 ±0,5 ±10 ±10 1) full steel jacket (plated) 2) full copper alloy jacket *twist length 178mm ±10mm **twist length 254mm ±10mm L -lead CB -coned bullet FJ -full metal jacket bullet FN -flat nose HC1 -steel hard core, mass 3,7g ±0,1g hardness more than 63 HRC PB -pointed bullet RN -round nose SC -soft core (lead) SCP1 -soft core (lead) and steel penetrator (type SS109) Class Type of Calibre Type Mass Test Conditions weapon test bullet nr. of striking range velocity strikes distance g m m/s mm SG1 Shot gun cal. 12/70 Solid lead 31,0 10, slug1) ±0,5 ±0,5 ±20 SG2 Shot gun cal. 12/70 Solid lead 31,0 10, slug1) ±0,5 ±0,5 ±20 ±10 1) Brenneke Glasindustrien. Besøgsadresse: Nørre Voldgade København K Postadresse: Nørre Voldgade 106 Postboks København K Tel: mail: For omfattende informationer om glas:

14 Bilag 3 Bilag til vejledningen: SIKRINGSGLAS: HÆRVÆRK, INDBRUD og SKUD Valg og montering af sikringsglas Udarbejdet af Glasindustrien Revideret marts 2014 Bilag 3: Vejledende oversigt over typiske glastykkelser og vægt Her er givet en vejledende oversigt over tykkelser og vægt pr. m² for enkeltlags sikringsglas i forskellige sikringsklasser. Til samme funktion kan glastykkelsen og dermed vægten variere, afhængig af opbygningen fra den enkelte glasleverandør. Vægtforhold skal inddrages i projekteringsfasen, idet der skal tages højde for håndterings- og arbejdsmiljøforhold ved montering af glasset, jf. punkt 7. De bærende konstruktioner såvel som de øvrige konstruktioner, som glasset monteres i, skal vurderes under hensyntagen til sikringsglassets egenvægt og andre påvirkninger. Vejledende oversigt over typiske glastykkelser og vægt Sikringsklasse: Tykkelse (min.): Vægt (min.) mm kg/m² DS/EN 356 Hærværk P2A 6 16 P3A 9 21 P4A P5A DS/EN 356 Indbrud P6B P7B P8B DS/EN 1063 Skud BR1 S BR2 S BR3 S BR4 S BR5 S BR6 S BR7 S SG1 S SG2 S Glasindustrien. Besøgsadresse: Nørre Voldgade København K Postadresse: Nørre Voldgade 106 Postboks København K Tel: mail: For omfattende informationer om glas:

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 FULDGLASVÆGGE Valg af glas til indvendige fuldglasvægge Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i valg af indvendige

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2007

GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2007 GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af et glastag. Formålet er at: - give vejledning som

Læs mere

Sikringskatalog. Kapitel 8. Gitre, porte og jalousier

Sikringskatalog. Kapitel 8. Gitre, porte og jalousier Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 8 Gitre, porte og jalousier Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMMENLIGNINGSNØGLE STANDARDER

SAMMENLIGNINGSNØGLE STANDARDER Rambuksikring Skalsikring Aflukker Skalsikring Bygningsdele Skalsikring Glas, Hammerglass og Sikringsfilm Låse Hængelåse Boksrum og Boksdøre Værdiopbevaringsenheder Skudsikring Eksplosionssikring Shock

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

fynbo glas Glasfakta 2013

fynbo glas Glasfakta 2013 fynbo glas Glasfakta 2013 4 Varmeisolering Energiglas gør det muligt at åbnefor vægge og tag med store vinduer og glaspartier der reducere energiforbruget uden at give afkald på komforten. S. 6 S. Brandsikring

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk indbrudssikring August 2010 Mekanisk indbrudssikring Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring Mekanisk Sikring UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING Mekanisk Sikring FYSISKE værn mod INDBRUD Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud. Hvert år bliver der begået op mod 100.000 indbrud

Læs mere

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals.

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals. Energiløsning UDGIVET JUNI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af termoruder Når en termorude skal udskiftes, bør det vurderes, om det er nok med ruden, eller om hele vinduet bør skiftes. Hvis de

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt Hovedregler: Alle facader skal CE-mærkes efter DS/EN 13830. Alle vinduer skal CE-mærkes efter DS/EN 14351-1. Om det er en facade eller et vindue,

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Oktober 2007 Mekanisk indbrudssikring kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Indholdsfortegnelse (klikbar)

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Januar 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Tyverisikringsniveauer og varegrupper Side 1 af 11 Sikringsniveau 10 eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog Sikringsniveau 20 side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Fane 40 INDBRUDSSIKRING. Tyvens risiko 2. Beplantning 2. Grænsefladen 3. Mekanisk sikring 3. Aflåsning 3. Døre 3.

Indhold. Indledning 2. Fane 40 INDBRUDSSIKRING. Tyvens risiko 2. Beplantning 2. Grænsefladen 3. Mekanisk sikring 3. Aflåsning 3. Døre 3. Indhold Indledning 2 Tyvens risiko 2 Beplantning 2 Grænsefladen 3 Mekanisk sikring 3 Aflåsning 3 Døre 3 Låseenhed 4 Slutblik 5 Nøgler 6 Spærreorgan 6 Hængsler 6 Brevsprække 6 Vinduer 7 Andre åbninger i

Læs mere

Glasguide. Kvalificeret glasvalg. Standardruder

Glasguide. Kvalificeret glasvalg. Standardruder Glasguide Kvalificeret glasvalg Glas og ruder er i dag så avancerede, at de mere basale behov som beskyttelse mod vind og vejr, gennemsyn og gennemstrømning af dagslys er suppleret med et væld af andre

Læs mere

Sapa Building System. Vinduer 1074 SX

Sapa Building System. Vinduer 1074 SX Sapa Building System Vinduer 1074 SX 2 Kontorhus for KMD i Skejby, Århus, med Sapa vindue 1074. Arkitekt: Arkitema A/S. Opført 2007-2008 Sapa vinduessystem 1074 SX Nyudviklet vindue med med lav U-værdi

Læs mere

Sapa Building System. Energieffektive løsninger

Sapa Building System. Energieffektive løsninger Sapa Building System Energieffektive løsninger Omkring 8% af jordskorpen består af aluminium Sapa Facadesystem 4150 SSG Structural Glazing Vor Structural Glazing-løsning baseres på facadesystem 4150 med

Læs mere

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem Integrerede plisségardiner Nimbus Den optimale plissé løsning til facaden Det intelligente persiennesystem Arbejdsmiljø: Da plisségardinet forbedrer rudens g-værdi (evnen til at holde solens varme ude)

Læs mere

Sammenligningsnøgle. De nordiske forsikringsforbunds sammenligning af tekniske specifikationer for produkter til mekanisk tyverisikring

Sammenligningsnøgle. De nordiske forsikringsforbunds sammenligning af tekniske specifikationer for produkter til mekanisk tyverisikring De nordiske forsikringsforbunds sammenligning af tekniske specifikationer for produkter til mekanisk tyverisikring Sammenligningsnøgle SFF, Sveriges Försäkringsförbund, Sverige FCF, Finska Försäkringsbolagens

Læs mere

Bilag 1 Tilbudsliste Udbud på glarmesterarbejde 2013

Bilag 1 Tilbudsliste Udbud på glarmesterarbejde 2013 Alle priser skal angives i danske kr. ekskl. moms. Der skal afgives tilbud på samtlige de produkter og ydelser på tilbudslisten, hvor den estimerede indkøbte mængde er større end 0 på de(t) delområde(r),

Læs mere

CONTRAFLAM 30 Brandbeskyttende sikkerhedsglas til indvendig brug

CONTRAFLAM 30 Brandbeskyttende sikkerhedsglas til indvendig brug Lamineret sikkerhedsglas iht. EN 14449 CONTRAFLAM 30 Brandbeskyttende sikkerhedsglas til indvendig brug Hærdet glas Opskummende interlayer Forsegling A2-s1, d0 +2/-1 mm Personsikkerhed (EN 12600) 1 (B)

Læs mere

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5)

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5 (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Sikringskategorier Side 3 Minimumskrav til sikring af bygninger Side 4 Opbevaring af tanede

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

6588-1 Marts 2015. tyverisikring

6588-1 Marts 2015. tyverisikring 6588-1 Marts 2015 Regler for tyverisikring Topdanmark Forsikring A/S Regler for Tyverisikring 6588-1 Marts 2015 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11 Indhold Alfabetisk ordliste 2 Låsekasser 7 Låsedele 9 Låsesystemer 11 1 Alfabetisk ordliste AIA-anlæg (Automatiske IndbrudsAlarmanlæg) Skafor-godkendt er et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk

Læs mere

Simpelt tyveri eller Kode 12 angreb?

Simpelt tyveri eller Kode 12 angreb? Simpelt tyveri eller Kode 12 angreb? kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning Langt de fleste låse i større etage- eller parcelhusbyggerier, er så nemme for indbrudstyve at åbne, at de reelt

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader rbejdsvenligt Lys fskærmning af solindfald spiller en vigtig rolle i

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

RUKO + RUKO 10 ÅRS GARANTI. An ASSA ABLOY Group company

RUKO + RUKO 10 ÅRS GARANTI. An ASSA ABLOY Group company RUKO + RUKO + 10 ÅRS GARANTI An ASSA ABLOY Group company Forsikringen stiller nu minimumskrav til låsesikkerhed Det er en statistisk kendsgerning, at der årligt begås over 60.000 indbrud i villaer, lejligheder,

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste Energiløsning UDGIVET JANUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af vinduer med termoruder Vinduer med termoruder, som er begyndt at rådne eller viser andre tegn på nedbrydning, bør udskiftes til

Læs mere

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner FANE 010 Definitioner Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K Tlf. 33 43 55 00 Fax 33 43 55 01 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk SIDE 7 SEPTEMBER 2008 Definitioner AIA-anlæg

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for overvågning 8 5.

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi

Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning God energirådgivning Klimaskærmen Vinduer og solafskærmning Anne Svendsen Lars Thomsen Nielsen Murværk og Byggekomponenter Vinduer og solafskæmning 1 Foredraget i hovedpunkter Hvorfor har vi vinduer? U-værdier

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader Frihed til Design MicroShade båndet har standardhøjde på 140 mm med

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Indhold. Orientering om indbrudssikring udarbejdet af Det Kriminalpræventive. Fane 20 DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD

Indhold. Orientering om indbrudssikring udarbejdet af Det Kriminalpræventive. Fane 20 DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD Indhold Orientering om indbrudssikring udarbejdet af Det Kriminalpræventive Råd Låse 3 Suppleringslåse Hagelås Hagerigellås Sikring af oval låsecylinder Sikkerhedslangskilt Aflastning af foldeport (indvendig)

Læs mere

Så er det sikkert! Foråret og håndværker fradraget er endelig tilbage...

Så er det sikkert! Foråret og håndværker fradraget er endelig tilbage... Så er det sikkert! Foråret og håndværker fradraget er endelig tilbage... kpk-information - nr. 35 - maj 2013 Her får du sidste nyt med fokus på sikkerhed. For dig og dine kunder. Der er meget, der er sikkert.

Læs mere

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre BR10 kap. 7 Energikrav til vinduer og yderdøre Energikrav til vinduer iht. BR10 Indholdsfortegnelse: Side 2 Generel information Side 3 Oversigt energikrav iht. BR10 kap. 7 Side 4 Nåletræsvinduer - Forenklet

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE

VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE VERSION 151001 VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE HOWENI INSTITUTE SIDE 1 1. Introduktion Denne vejledning er udarbejdet med fokus på indbrudssikring, tyverisikring og røverisikring af primært varevogne

Læs mere

Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer

Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer Institut for Byggeri og Anlæg Rapport 2009 Jesper Kragh og Svend Svendsen DTU Byg-Rapport R-203 (DK) ISBN=9788778772817

Læs mere

ARKAS. Stål- og branddøre Brandskydeporte og Glaspartier i stål. Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier D Ø R E O G P O R T E

ARKAS. Stål- og branddøre Brandskydeporte og Glaspartier i stål. Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier D Ø R E O G P O R T E Stål- og brand Brandskydeporte og Glaspartier i stål ARKAS D Ø R E O G P O R T E Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier Uklassificerede Brand Lyd Indbrudshindrende Røntgen Glaspartier

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Juni 2000 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til produktionskontrol 7 4. Regler for overvågning 8 5. Krav

Læs mere

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Varmeisolering Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Pilkington Optitherm SN Dette glas forbedrer varmeisoleringen i vinduet, noget som giver varmere glasoverflader og mindre risiko

Læs mere

Afsnit 2. www.weblink.solar.dk

Afsnit 2. www.weblink.solar.dk Afsnit Skalsikring... 63-75 Magnetkontakter... 63-67 Folie/folieblokke... 68-68 Glasbrudsdetektorer... 69-70 Glasbrudsdetektorer, akustiske... 71-74 Aktiv infrarød (vinduesbarriere)... 75-75 www.weblink.solar.dk

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Ingen udsigt til skæmmende motorer eller drevmekanismer

Ingen udsigt til skæmmende motorer eller drevmekanismer Fordele ved RRL: Motor og drevmekanismer skjult i karmprofil Godkendt iht. DS/EN 12101-2 Mindre strømforbrug - maks. 1,2 A Besparelse på kabeldimensioner Mindre og færre centraler Størrelse op til 240

Læs mere

PN Sikringskit. Sikringskit

PN Sikringskit. Sikringskit PN Sikringskit Sikringskit Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor er det vigtigt at hjemmet kan låses forsvarligt, når du

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Sikringskatalog. Kapitel 7. Låseenheder. Forsikring & Pension Januar 2014

Sikringskatalog. Kapitel 7. Låseenheder. Forsikring & Pension Januar 2014 Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 7 Låseenheder Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2 VELFAC Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 210 Fast vindue 26 VELFAC 212 Topstyret vindue 28 VELFAC 220 jørnevindue 30 VELFAC 229 Vendevindue

Læs mere

PRODUKTKATALOG BYGNINGSSIKRING

PRODUKTKATALOG BYGNINGSSIKRING Hammerglass Enkelt Hammerglass Tillæg Hammerglass Isolér Hammerglass Spejle Hammerglass Støjdæmpning Hammerglass Vejrbeskyttelse SafeCoat Sikkerhedsfilm og Sikringsfilm Adgangssikring Bygningssikring Objektsikring

Læs mere

Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri

Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri Til byggesagsbehandlere og byggerådgivere 30. april 2013 Sort tekst er bygningsreglementet og standardens tekst. Blå tekst er anbefalinger. Kravene til klimaskærmens

Læs mere

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Hvis du bor i et hus med termovinduer, kan du selv udskifte ruderne (glasset) med A mærkede

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Integrerede persienner. Sirius. Den unikke persienne - hæves nedefra og op. Det intelligente persiennesystem

Integrerede persienner. Sirius. Den unikke persienne - hæves nedefra og op. Det intelligente persiennesystem Integrerede persienner Sirius Den unikke persienne - hæves nedefra og op Det intelligente persiennesystem Arbejdsmiljø: I forhold til faste vægge øges det naturlige lysindfald, og arbejdsmiljøet forbedres

Læs mere

Hærdet, keramisk farvet glas* Hærdet glas med silketryk* SGG EMALIT EVOLUTION SGG SERALIT EVOLUTION SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. *blyfri keramisk farve

Hærdet, keramisk farvet glas* Hærdet glas med silketryk* SGG EMALIT EVOLUTION SGG SERALIT EVOLUTION SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. *blyfri keramisk farve SGG EMALIT EVOLUTION SGG SERALIT EVOLUTION Hærdet, keramisk farvet glas* Hærdet glas med silketryk* *blyfri keramisk farve SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN SGGEMALIT EVOLUTION Hærdet,

Læs mere

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR 311. udgave Marts 2011 Projektering af tage med tagpap Varmeisolering TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 31, 1. udgave TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

vinduet til din personlighed en revolution

vinduet til din personlighed en revolution vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige

Læs mere

KAMPAGNEKATALOG 2015 GÆLDENDE FRA 1. JUNI 2015 TIL 31. AUGUST 2015. Kontantsikring Nøglehåndtering Pengeskabe Piktogrammer Forsegling Mærkning

KAMPAGNEKATALOG 2015 GÆLDENDE FRA 1. JUNI 2015 TIL 31. AUGUST 2015. Kontantsikring Nøglehåndtering Pengeskabe Piktogrammer Forsegling Mærkning Sikringsskabe SAK Sikringsskabe SAK Power Brandsikre Pengeskabe MiniRed H Nøglesikringsskabe KeySecure Tyverimærkning Safety House ID SuperFlex Kontantsikring Nøglehåndtering Pengeskabe Piktogrammer Forsegling

Læs mere

PRISLISTE Døre og vinduer

PRISLISTE Døre og vinduer KPK PRISliste april 2011 2. udgave PRISLISTE Døre og vinduer Kernefyr Ekskl. moms website www.kpk-vinduer.dk Online prøverum Inspirationskatalog Galleri og fakta KORT OG GODT! Med KPK Døre og vinduer får

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Indbruds- og børnesikring

Indbruds- og børnesikring Sikringsbeslag Indbruds- og børnesikring Børnesikring GODKENDT SS 3587 - SS 3587 Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor

Læs mere

Prisliste. april 2010. Ekskl. moms

Prisliste. april 2010. Ekskl. moms Prisliste april 2010 Ekskl. moms Kort og godt! Med KPK Døre og vinduer får du et produkt i en ensartet høj kvalitet. Træmaterialet er deklareret nordlandsk fyrretræ med et stort kerneindhold Produkterne

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen Vejledning om indbrudssikring af private hjem April 2012 Energistyrelsen 1 Energistyrelsen Tekst: Indholdet er udarbejdet af DBI - Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Sikringsafdeling 1. udgave,

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

PRODUKTKATALOG TYVERIMÆRKNING

PRODUKTKATALOG TYVERIMÆRKNING Tyverimærkning Safety House ID Basic Tyverimærkning Safety House ID SuperFlex Tyverimærkning Safety House ID Special Kontantsikring Nøglehåndtering Pengeskabe Piktogrammer Forsegling Mærkning PRODUKTKATALOG

Læs mere

AFD. 55 - FOLLINGSVEJ INDIVIDUEL KOLLEKTIV RÅDERETSARBEJDE, OVENLYSVINDUER.

AFD. 55 - FOLLINGSVEJ INDIVIDUEL KOLLEKTIV RÅDERETSARBEJDE, OVENLYSVINDUER. AFD. 55 - FOLLINGSVEJ INDIVIDUEL KOLLEKTIV RÅDERETSARBEJDE, OVENLYSVINDUER. Ovenlysvindue OVENLYS: Din afdeling har på et afdelingsmøde vedtaget, at du har mulighed for at få etableret ovenlys i din bolig.

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

10. MONTERINGSANVISNING

10. MONTERINGSANVISNING 10. MONTERINGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE 10.1 Generelt... Side 1 10.2 Manuelle sidebetjente modeller... Side 2 10.3 Manuelle frontbetjente modeller... Side 4 10.4 Elektriske modeller... Side 5 Monteringsanvisning

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Virksomhedspræsentation 4 Valg af funktionsglas 6 Kombinationsmuligheder Spectrum Sortimentsoversigt Kravdefinitioner Energimærkning Terminologi

Virksomhedspræsentation 4 Valg af funktionsglas 6 Kombinationsmuligheder Spectrum Sortimentsoversigt Kravdefinitioner Energimærkning Terminologi Virksomhedspræsentation 4 Valg af funktionsglas 6 Kombinationsmuligheder Spectrum Sortimentsoversigt Kravdefinitioner Energimærkning Terminologi Varmeisolering 15 Floatglas Energiglas EnergiRuder Solafskærmning

Læs mere

GLASV D ÆGGE O O G DøRE OR

GLASV D ÆGGE O O G DøRE OR GLASVÆGGE og døre INDOOR OVERSIGT ID31 HELGLAS GLAS *** LYD * MAX GLASBREDDE MAX GLASHØJDE DØRBREDDE DØRHØJDE 8 mm 34 db 1500 mm 2400 mm M9 M22+ 10 mm 35 db 1500 mm 2800 mm M10 M22+ 12 mm 37 db 1500 mm

Læs mere

Sådan opbevares våben og ammunition

Sådan opbevares våben og ammunition Sådan opbevares våben og ammunition De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven nr. 704

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Det usynlige forsatsvindue. Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas

Det usynlige forsatsvindue. Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas Det usynlige forsatsvindue Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas En lys idé Optoglas er et system for nem og nænsom varme- og lydisolering af eksisterende

Læs mere