INVESTERINGSBREV, NOVEMBER Resumé

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTERINGSBREV, NOVEMBER 2011. Resumé"

Transkript

1 Dialog med kunden og uvildig investeringsrådgivning betyder, at kundens risikoprofil løbende afstemmes og der tages højde for hvordan konjunkturerne har indflydelse på formueudviklingen. SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning sikrer, at der er balance mellem omkostninger og afkast. Vores professionelle baggrund, investeringsmæssige netværk og anvendelse af bl.a. Morningstars analysesystem betyder, at kunden kan undgå unødige tab og få et langsigtet konkurrencedygtigt afkast. INVESTERINGSBREV, NOVEMBER 2011 Resumé Den globale økonomi er under pres fra historisk stor gæld og offentlige besparelser i USA og Europa, samt mindre vækst i Asien. Det har øget risikopræmien på aktier, hvilket betyder, at aktier er blevet billigere (lavere aktiekurser), og det har mindsket risikopræmien på obligationer, dvs. at obligationer er blevet dyrere (lavere renter). Inflationen er generelt faldende i Vesten på grund af svag efterspørgsel, høj arbejdsløshed og lav kapacitetsudnyttelse hos virksomhederne. I Asien og Sydamerika forventes perioden med stærkt stigende priser, særligt for fødevarer og boliger, at være tæt på sin afslutning. Verdensøkonomien er under afkøling, og det kan for Europa betyde recession, dvs. flere perioder med negativ vækst. I USA forventes væksten at være svag, men stabil, indtil de forventede store offentlige besparelser får betydning. I Asien og Sydamerika ventes de høje vækstrater at fortsætte, dog på et lavere niveau, der dog kan presses yderligere ned af mindre efterspørgsel på grund af faldende boligpriser og mindre udlån fra banker. USA og Europa står foran en længere periode med vækstdæmpende gældsafvikling. Den bristede boligboble på ejendomsmarkedet i USA og Europa har svækket forbrugernes økonomi og bankerne skal styrke deres modstandskraft, dvs. deres egenkapital, så de bedre kan modstå nye økonomiske kriser. Forbrugerne skal spare mere op og forbruge mindre, og bankerne skal reducere deres udlån, sælge ud af aktiver og øge deres overskud. Oveni det kommer krisen i Euro valutaunionen, der voldsomt forværres, hvis et eller flere lande må træde ud og få en ny valuta (drachmer, lire, pesetas). En ny valuta betyder, at eurogælden eksploderer med store tab og mange konkurser, der kan spredes gennem finansmarkederne. Det er en historisk erfaring, at valutaunioner (=fælles pengepolitik) uden fælles finanspolitik, dvs. begrænsninger på statsunderskud og gældsætning, ikke er holdbare. Derfor må lande vælge mellem at forlade Euroen (f.eks. Grækenland, Italien, Spanien) eller acceptere en fælles finanspolitisk rammestyring, som vi f.eks. kender det fra den danske statsstyring af danske kommuner, hvor der er et stramt udgiftsloft og begrænsninger på låntagning og gældsætning. Eurolandene skal således vælge mellem at afgive politisk suverænitet eller træde ud af Euroen. 1

2 Et politisk opgør om Europas fremtid er således i gang, og indtil det finder sin løsning, vil de globale finansielle markeder være meget ustabile. Det sker samtidigt med, at Asien, Sydamerika og Afrika industrialiseres med store vækstmuligheder for virksomheder, der har deres afsætning her. For vores kunder og alle andre investorer er det afgørende for deres afkast, om USA og Europa er på vej mod en længerevarende periode med deflation, dvs. faldende priser, hvor kontanter og obligationer vil klare sig godt, en stabil inflationsperiode på 12 %, der er positivt for aktier eller et på lidt længere sigt stigende inflationspres der mindsker gældsbyrden, hvor kontanter og obligationer vil klare sig dårligt. Aktuel investeringsprofil anbefalet af SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning Vi anbefaler investeringsmæssig forsigtighed. Vores kunder har defensive porteføljer med lille aktieandel, høj kontantbeholdning, sikre korte obligationer og alternative investeringer der har haft positive afkast i år. Vi anbefaler ikke lange obligationer, selvom disse er en fordel, hvis der kommer deflation, fordi renterne så vil falde (kurserne stige). Både i USA og England stiger pengemængden pænt, hvilket på længere sigt kan være inflationsskabende, som det er set i Kina. I Europa udspiller der sig en magtkamp mellem Den Europæiske Centralbank (ECB) og en række lande om hvorvidt pengemængden skal øges ved opkøb af statsobligationer, som USA og England gør, for at lette presset på de gældsplagede, der må finansiere deres gæld til højere og højere renter. Taber ECB denne magtkamp, vil vi se stigende renter i Europa. Når tilliden til pengenes værdi forringes er guld og andre ædelmetaller et alternativ. Sådan har det været historisk og der er næppe grund til at historien ikke skulle gentage sig. De store gældsproblemer og risikoen for at man politisk vælger at forringe pengenes værdi for at mindske gældsbyrden, gør guld til en alternativ investeringsplacering, der kan sprede risikoen. Guld er således steget meget, men forventningen er yderligere stigninger. En guldboble kan være på vej, hvis tilliden til pengenes værdi forringes yderligere. Vores rådgivning om sammensætning af investeringer har i 2011 givet vores kunder god beskyttelse mod tab. Kunder med lav risiko har haft positivt afkast eller stort set undgået tab og kunder med mellem og højrisiko har haft encifrede tab. Rådgivningssamarbejde SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning ApS har 1.september 2011 indledt et samarbejde ned pensionsmæglerselskabet BEDSTpension. BEDSTpension er et mægler, analyse og videnshus på pensionsområdet og ofte citeret i dagspressen. Aktuelt er Peter Schmiegelow således tilknyttet BEDSTpension som pensionsrådgiver. 2

3 Formålet med samarbejdet er, at tilbyde vores kunder adgang til uvildig pensionsrådgivning. BEDSTpensions har oplysninger om ca. 200 pensionsprodukter i både pensionsselskaber og pengeinstitutter med produkternes direkte administrationsomkostninger, indirekte investeringsomkostninger, afkast og underliggende risiko baseret på produkternes aktivsammensætninger. Med en markedsovervågningsaftale kan BEDSTpension sikre, at private og virksomheder til stadighed har den bedste pensionsordning. BEDSTpension anbefaler at private og virksomheder betjenes direkte af pensionsselskabet, og at BEDSTpension overvåger at pensionsaftalen til stadighed er konkurrencedygtig. Indtryk fra det internationale investeringsmiljø Peter Schmiegelow, SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning, havde et indlæg ved ETF & Indexing Investments Europa 2011 konference, 1719 oktober 2011, i London arrangeret af Terrapinn. Konferencen fokuserede på investeringsudsigterne for 2012 og investeringssammensætning. Hovedindtrykkene fra konferencen var følgende: Investorer bør fokusere mere på at holde investeringsomkostningerne nede, når der kan forventes lave afkast. Mange omkostninger er skjulte for investorer. Omkostningerne kan bl.a. reduceres ved at anvende ETF (Exchange Traded Funds). Derfor er uvildig investeringsrådgivning vigtig, og det er en essentiel del af vores service. Danske banker og formueforvaltere kan tilbyde ETF s men det kræver god rådgivning. Globale firmaer og ikke lande og sektorer vil være i centrum for aktieudvælgelsen i fremtiden, hvilket bekræfter vores langsigtede investeringsstrategier, der bl.a. fokuserer på globale virksomheder og investeringstemaer med strukturel markedsvækst. Den nære fremtid er ekstrem usikker. Nouriel Roubini, Rouibini Global Economics, som forudså krisen i 2008/9, havde et meget dystert syn på Europa. Han sammenlignede Europa med et fly, som meget hastigt taber fart. Når det sker, kan det styrte ned og det samme kan ske med Europa. I den henseende er aktier i Europa ikke billige. Skulle det ske, forventer vi omfattende indgreb fra regeringer og ECB (Den Europæiske Centralbank), for at styrke væksten. ECBs formål er også at bekæmpe deflation. Så en dybere europæisk recession vil blive imødegået med pengepolitiske lempelser. Men en europæisk svag vækst kan få et længere forløb pga. gældskrisen og svage banker, der forstærkes af påtvungne reformer i de sydeuropæiske eurolande. Makroøkonomi og investeringsmuligheder Investorerne skal vænne sig til, at de finansielle markeder er meget volatile, dvs. priserne på aktier m.m. har større udsving, jf. grafer på side 7. Det skyldes usikkerheden om de store gældsproblemer, 3

4 politisk ustabilitet i Sydeuropa, lav vækst og høj risiko for recession i Vesten. Væksten i Kina og det øvrige Asien stagnerer, hvilket reducerer inflationspresset. Det er positivt på længere sigt, men øger risikoen på kort sigt for lavere værdiansættelser (lavere kurser). En solid risikospredning er vigtig for at opveje at samvariationen (korrelationen) mellem finansielle aktiver er øget meget og udsvingene er store (øget volatilitet). Øget volatilitet og det forhold, at der ikke længere er et risikofrit afkast, da renten er tæt på nul, er således en ny (midlertidig) norm på de finansielle markeder. En solid risikospredning sikrer, at investor har investeringer der stiger i pris, når aktier falder i pris eller investeringer der stiger i pris når inflationen stiger eller falder og der opstår tab som følge heraf. Vores rådgivning kan hjælpe med dette og med den løbende tilpasning til den udvikling vi ser og forventer. Det sker i dialog med kunden, så kunden også er bekendt med de risici der er i markedet og at denne tilpasses kundens risikoprofil, hvilket bl.a. er evnen til at bære tab. At undgå unødige tab er det første skridt til en god formueudvikling. Der er således meget høj risiko i markederne de kommende år og det giver investeringsmuligheder, men også mange investeringsmæssige faldgruber. Langsigtet stabil vækst kan ikke forventes før gælden hos det offentlige og private er nedbragt betydeligt. Udsigterne for vækst i både USA og Europa er ikke positive. Væksten skal findes i Asien, Sydamerika, Afrika og i lande med store råvareressourcer og lande med et stort opsparingsoverskud, hvor der er råd til at stimulere den indenlandske vækst, f.eks. Tyskland. Fokus er således på virksomheder, der er eksponeret til markeder i vækst. Men gode investeringer kan også ske i virksomheder, der er eksponeret til lande med svag vækst, hvis virksomhederne er velledede. Derudover er der stor risiko for deflation og det vil presse aktiemarkederne og stor risiko for inflation på længere sigt, der vil give store tab på lange obligationer. Når finansielle bobler brister, som boligboblen i 2007, kan der opstå et mangeårigt deflationært pres fra nedbringelsen af gæld, likviditetsfælde (se bilag) og overskud af opsparing. Det betyder, at der er for meget opsparing og for lidt investeringer fra virksomheder, selvom renten er tæt på nul. Opsparingen giver et begrænset afkast og selvom forbrugere og virksomheder normalt ville øge deres låntagning, forbrug og investeringer når renterne er så lave, sker dette ikke på grund af gældsbyrden, som de ønsker at nedbringe, og fordi der er manglende tillid den økonomiske fremtid. Det er grunden til, at pengepolitiske indgreb, der sænker renten og udvider pengemængden på kort sigt er næsten effektløse og ikke kan skabe fremgang i investeringer og beskæftigelse. Det kaldes også for likviditetsfælden. Vi står derfor over en længere periode med svag vækst i USA og Europa, hvor forbrugere og det offentlige nedbringer deres gæld. De korte renter kan forventes at forblive lave, og de lange renter holdes nede af de korte renter, flugt til sikkerhed, lav vækst og likviditetsfælden. Derudover er realrenterne ekstremt lave og i nogle tilfælde negative, hvilket ikke kan fortsætte i meget forgældede økonomier som USA, England m.v. 4

5 hvor investorerne kan forventes at kræve en højere risikopræmie for at blive ved med at forlænge og evt. udvide deres långivning. Så selvom der kan forventes lave renter, kan højere realrenter, presse renterne op. Et ekstrem tilfælde er Grækenland og for Italien og Spanien ses nu at investorerne kræver en højere risikopræmie (= højere rente). Lige nu er markederne i panik, hvor investorer tvivler på finansielle institutioner, stater og banker. Investorer hedgefonde, private, virksomheder og finansielle virksomheder, som pensionsselskaberog forsikringsselskaber sælger ud for at beskytte sig mod yderligere tab, hvilket kun forværrer situationen. Opfattelsen af, at alt er meget risikofyldt er prissat i markederne, men spørgsmålet er om det er nok. Investorer flygter over i sikre havne, som amerikansk statsgæld, CHF (schweizer franc), skandinavisk, engelsk og tysk statsgæld, dvs. investorerne køber disse landes statsobligationer. Selv Frankrig (med sin AAArating) og deres banker er der rejst tvivl om og italiensk og spansk gæld opfattes mere og mere risikofyldt. Centralbankernes QE (quantitative easing/forøgelse af pengemængden) vil være positivt for aktier. Kursstigningerne sker stadig i recessioner, særligt for virksomheder der tjener deres penge globalt, mens recessioner er lokale. Derudover reagerer markederne på kort sigt (36 måneder), mens økonomier ændrer sig på længere sigt (624 måneder). Markeder og økonomier kan bevæge sig i modsat retning, og det er derfor også muligt at se to veje for de europæiske og amerikanske markeder. Europa er midt i håndteringen af gældsproblemerne og dette er i høj grad priset ind i aktier og renter, medmindre Euro krisen forværres. USA er kun i begyndelsen af denne håndtering, hvilket kan presse amerikanske aktier den kommende tid.. Europæiske aktier er således mere attraktive end amerikanske aktier. Investorer der ønsker formuebeskyttelse bør pt. have en portefølje med overvægt på sikre aktiver, selvom det kan betyde, at man går glip af nogle værdistigninger. Risiko/afkast forholdet for aktier er ikke oplagt attraktive, fordi gældskrisens udvikling er uforudsigelig og meget risikofyldt, hvis den 5

6 udvikler sig ukontrollabelt. For investorer, der er langsigtede og kan acceptere midlertidige tab på 1525 % er der meget oplagte langsigtede investeringsmuligheder. Med overvågning af kundens investeringer fra SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning og en dialog med kunden, kan det bedre sikres at der ikke sælges ud af attraktive investeringer og at de mest risikofyldte investeringer reduceres, så unødige tab undgås. Så kan der også for mindre dele af investeringerne tages risici, der kan give meget høje afkast på sigt, når krisen er ovre. På lang sigt er der meget attraktive investeringsmuligheder i virksomheder og investeringstemaer. Med en global markedsøkonomi er der alle forudsætninger for solid vækst, når de nuværende gældsproblemer og ubalancer i verdensøkonomien bevæger sig i den rigtige retning og bliver overskuelige. Kloden har netop rundet mennesker og der skal foretages meget store investeringer i fremtiden, for at sikre industrialisering og velstandsudvikling i mange lande, samtidig med en bæredygtig udvikling for kommende generationer. Derfor en fokuseret investeringsstrategi afgørende, hvilket betyder at der investeres i virksomheder og temaer, som trods økonomisk krise har langsigtede gode vækst og indtjeningsmuligheder. Konklusion om markedsrisiko og attraktive investeringer Negative forhold: Højere korrelation mellem aktivklasser Politisk ustabilitet i Europa og social uro Lav vækst og gældsreduktion i Europa og USA Investorer trækker sig ud af mere risikofyldte landes gæld Bankkollaps (både investeringsbanker, børshandlere, og detailbanker), fordi man stadig er afhængig er kortfristet låntagning og har svag soliditet. Mistillid mellem banker pga. udlånsrisiko og kollaps i andre banker, eksponering til Sydeuropa, høj gearing og det uregulerede creditdefault swapmarked (forsikring mod konkurs), hvor tilliden pt. forringes. En svagere økonomisk vækst i Kina og risiko for store tab på boligmarkedet og i banker. Lavere efterspørgsel som giver lavere overskud i virksomhederne, fordi omkostninger er tilpasset. Tilbagebetaling af gæld fortsætter et langt stykke tid endnu, specielt for privatpersoner Risikoen for at pengepolitik er ineffektivt og at mere ekstreme pengepolitiske tiltag bliver introduceret, hvilket på sigt kan øge inflationsrisikoen væsentligt. Positive forhold: ECB har netop nedsat renten med 0.25 %, og kan forventes at sænke renterne yderligere, da væksten i Europa er på vej ned. ECB køber pt. statsgæld fra de Sydeuropæiske lande og vil 6

7 snart skulle vælge mellem at acceptere at euroen brydes op eller øge opkøbene i statsgæld væsentligt, evt. med hjælp fra IMF (Den internationale valutafond). Det sidste afviser de pt. Hedgefonde er underinvesterede, og institutionelle investorer hungrer efter højere afkast De fleste virksomheder har store kontante reserver, som de kan bruge til investeringer, hvis økonomien bevæger sig i en positiv retning European Financial Stability Facility (EFSF) kan tilbyde likviditet og stabilitet, men fonden er alt for lille til at kunne hjælpe Italien og Spanien. Den kan evt. udvides væsentligt. Investerings emner: Virksomhedsobligationer Udbyttebetalende, defensive aktier Forbrugsaktier (nødvendige varer selvom vi er i recession) Virksomheder med eksponering mod Kina og nye markeder (emerging market) Landbrug og producenter til landbrug Guld (til at sprede risikoen) Aktier der er meget lavt prissat ift. de fremtidige muligheder Ikke attraktive investeringer: Nogle europæiske aktier. Pt. for stor risiko. Europæisk statsgæld (Grækenland, Italien, Spanien, Portugal, Irland) og gæld fra USA og England. Finansielle aktier, især banker. For høj risiko og for lille gennemsigtighed. Umuligt at vide, hvem der er eksponeret til hvem. Her er dog også attraktive investeringsmuligheder i de solide banker, der ikke er eksponeret til sydeuropæisk gæld, som har styr på deres udlån og ikke har et stort behov for refinansiering af indlån. Den historiske volatilitet graf nedenfor fra New York Times, viser, at volatiliteten er steget meget de sidste 15 år. Det skyldes de globale ubalancer og de økonomiske bobler, som ITboblen i 2001/2 ejendomsboblen i 2007/8 og der er i dag en renteboble og en guldboble kan være på vej. Alle tager det år at få normaliseret. Det skyldes også de frie kapitalbevægelser og at de finansielle markeder er blevet dereguleret, der gør at kapitalbevægelserne hurtigt finder jorden rundt og kan reagere voldsommere på økonomiske og politiske forhold gennem finansielle instrumenter og gearing af investeringer. Endvidere er de finansielle institutioner, som f.eks. banker blevet så store, at deres problemer bliver samfundets problemer. 7

8 Kilde: New York Times 8

INVESTERINGSBREV OKTOBER 2012

INVESTERINGSBREV OKTOBER 2012 INVESTERINGSBREV OKTOBER 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig. Vi varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke uden om kunden kick-back el.lign. fra formueforvaltere. Modtaget

Læs mere

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2012... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8 KvartalsFokus 4. kvartal 2011 Krisen deler danskerne/ Side 3 Få øger risikoen i deres investeringsporteføljer Tættere på.../ Side 18 Mellem aktier og obligationer ligger virksomhedsobligationer fortsat

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard Europæiske kriseløsninger KristianWeise Pil Berner Strandgaard December 2012 Europæiske kriseløsninger Af Kristian Weise og Pil Berner Strandgaard. Tænketanken Cevea 2012 Udgivet med støtte fra Nævnet

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 DECEMBER 2013 HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 GLOBALT OPSVING STABILISERES 4 SPARER DU NOK OP TIL PENSION? 38 LÆGEVIDENSKABELIGE REVOLUTIONER I HORISONTEN 43 INDHOLD Globalt opsving stabiliseres 4 Indtjening

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 1. juli 215 I den seneste udgave af Markets Update var det BankNordiks forventning, at der snarligt ville blive fundet en løsning

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 4. kvartal 2012 // indhold 27. årgang Formue Formuepleje låner gratis Fokus på investorbeskyttelse Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Erik Møller

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

Hvad kan vi lære af Finanskrisen? Projektskitse - oplæg 12.12.2012

Hvad kan vi lære af Finanskrisen? Projektskitse - oplæg 12.12.2012 Hvad kan vi lære af Finanskrisen? Projektskitse - oplæg 12.12.2012 Hvad kan vi lære af finanskrisen? Finanskrisen har medvirket til at skabe et kraftigt økonomisk tilbageslag og en statsgældskrise i den

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013

RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013 4. oktober, 2010 RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013 Sådan lyder vurderingen fra BRF Kredits cheføkonom, Ulrikke Ekelund. Hun er en af 7 økonomer, som RÆSON har talt med. Deres samlede

Læs mere