INVESTERINGSBREV, NOVEMBER Resumé

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTERINGSBREV, NOVEMBER 2011. Resumé"

Transkript

1 Dialog med kunden og uvildig investeringsrådgivning betyder, at kundens risikoprofil løbende afstemmes og der tages højde for hvordan konjunkturerne har indflydelse på formueudviklingen. SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning sikrer, at der er balance mellem omkostninger og afkast. Vores professionelle baggrund, investeringsmæssige netværk og anvendelse af bl.a. Morningstars analysesystem betyder, at kunden kan undgå unødige tab og få et langsigtet konkurrencedygtigt afkast. INVESTERINGSBREV, NOVEMBER 2011 Resumé Den globale økonomi er under pres fra historisk stor gæld og offentlige besparelser i USA og Europa, samt mindre vækst i Asien. Det har øget risikopræmien på aktier, hvilket betyder, at aktier er blevet billigere (lavere aktiekurser), og det har mindsket risikopræmien på obligationer, dvs. at obligationer er blevet dyrere (lavere renter). Inflationen er generelt faldende i Vesten på grund af svag efterspørgsel, høj arbejdsløshed og lav kapacitetsudnyttelse hos virksomhederne. I Asien og Sydamerika forventes perioden med stærkt stigende priser, særligt for fødevarer og boliger, at være tæt på sin afslutning. Verdensøkonomien er under afkøling, og det kan for Europa betyde recession, dvs. flere perioder med negativ vækst. I USA forventes væksten at være svag, men stabil, indtil de forventede store offentlige besparelser får betydning. I Asien og Sydamerika ventes de høje vækstrater at fortsætte, dog på et lavere niveau, der dog kan presses yderligere ned af mindre efterspørgsel på grund af faldende boligpriser og mindre udlån fra banker. USA og Europa står foran en længere periode med vækstdæmpende gældsafvikling. Den bristede boligboble på ejendomsmarkedet i USA og Europa har svækket forbrugernes økonomi og bankerne skal styrke deres modstandskraft, dvs. deres egenkapital, så de bedre kan modstå nye økonomiske kriser. Forbrugerne skal spare mere op og forbruge mindre, og bankerne skal reducere deres udlån, sælge ud af aktiver og øge deres overskud. Oveni det kommer krisen i Euro valutaunionen, der voldsomt forværres, hvis et eller flere lande må træde ud og få en ny valuta (drachmer, lire, pesetas). En ny valuta betyder, at eurogælden eksploderer med store tab og mange konkurser, der kan spredes gennem finansmarkederne. Det er en historisk erfaring, at valutaunioner (=fælles pengepolitik) uden fælles finanspolitik, dvs. begrænsninger på statsunderskud og gældsætning, ikke er holdbare. Derfor må lande vælge mellem at forlade Euroen (f.eks. Grækenland, Italien, Spanien) eller acceptere en fælles finanspolitisk rammestyring, som vi f.eks. kender det fra den danske statsstyring af danske kommuner, hvor der er et stramt udgiftsloft og begrænsninger på låntagning og gældsætning. Eurolandene skal således vælge mellem at afgive politisk suverænitet eller træde ud af Euroen. 1

2 Et politisk opgør om Europas fremtid er således i gang, og indtil det finder sin løsning, vil de globale finansielle markeder være meget ustabile. Det sker samtidigt med, at Asien, Sydamerika og Afrika industrialiseres med store vækstmuligheder for virksomheder, der har deres afsætning her. For vores kunder og alle andre investorer er det afgørende for deres afkast, om USA og Europa er på vej mod en længerevarende periode med deflation, dvs. faldende priser, hvor kontanter og obligationer vil klare sig godt, en stabil inflationsperiode på 12 %, der er positivt for aktier eller et på lidt længere sigt stigende inflationspres der mindsker gældsbyrden, hvor kontanter og obligationer vil klare sig dårligt. Aktuel investeringsprofil anbefalet af SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning Vi anbefaler investeringsmæssig forsigtighed. Vores kunder har defensive porteføljer med lille aktieandel, høj kontantbeholdning, sikre korte obligationer og alternative investeringer der har haft positive afkast i år. Vi anbefaler ikke lange obligationer, selvom disse er en fordel, hvis der kommer deflation, fordi renterne så vil falde (kurserne stige). Både i USA og England stiger pengemængden pænt, hvilket på længere sigt kan være inflationsskabende, som det er set i Kina. I Europa udspiller der sig en magtkamp mellem Den Europæiske Centralbank (ECB) og en række lande om hvorvidt pengemængden skal øges ved opkøb af statsobligationer, som USA og England gør, for at lette presset på de gældsplagede, der må finansiere deres gæld til højere og højere renter. Taber ECB denne magtkamp, vil vi se stigende renter i Europa. Når tilliden til pengenes værdi forringes er guld og andre ædelmetaller et alternativ. Sådan har det været historisk og der er næppe grund til at historien ikke skulle gentage sig. De store gældsproblemer og risikoen for at man politisk vælger at forringe pengenes værdi for at mindske gældsbyrden, gør guld til en alternativ investeringsplacering, der kan sprede risikoen. Guld er således steget meget, men forventningen er yderligere stigninger. En guldboble kan være på vej, hvis tilliden til pengenes værdi forringes yderligere. Vores rådgivning om sammensætning af investeringer har i 2011 givet vores kunder god beskyttelse mod tab. Kunder med lav risiko har haft positivt afkast eller stort set undgået tab og kunder med mellem og højrisiko har haft encifrede tab. Rådgivningssamarbejde SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning ApS har 1.september 2011 indledt et samarbejde ned pensionsmæglerselskabet BEDSTpension. BEDSTpension er et mægler, analyse og videnshus på pensionsområdet og ofte citeret i dagspressen. Aktuelt er Peter Schmiegelow således tilknyttet BEDSTpension som pensionsrådgiver. 2

3 Formålet med samarbejdet er, at tilbyde vores kunder adgang til uvildig pensionsrådgivning. BEDSTpensions har oplysninger om ca. 200 pensionsprodukter i både pensionsselskaber og pengeinstitutter med produkternes direkte administrationsomkostninger, indirekte investeringsomkostninger, afkast og underliggende risiko baseret på produkternes aktivsammensætninger. Med en markedsovervågningsaftale kan BEDSTpension sikre, at private og virksomheder til stadighed har den bedste pensionsordning. BEDSTpension anbefaler at private og virksomheder betjenes direkte af pensionsselskabet, og at BEDSTpension overvåger at pensionsaftalen til stadighed er konkurrencedygtig. Indtryk fra det internationale investeringsmiljø Peter Schmiegelow, SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning, havde et indlæg ved ETF & Indexing Investments Europa 2011 konference, 1719 oktober 2011, i London arrangeret af Terrapinn. Konferencen fokuserede på investeringsudsigterne for 2012 og investeringssammensætning. Hovedindtrykkene fra konferencen var følgende: Investorer bør fokusere mere på at holde investeringsomkostningerne nede, når der kan forventes lave afkast. Mange omkostninger er skjulte for investorer. Omkostningerne kan bl.a. reduceres ved at anvende ETF (Exchange Traded Funds). Derfor er uvildig investeringsrådgivning vigtig, og det er en essentiel del af vores service. Danske banker og formueforvaltere kan tilbyde ETF s men det kræver god rådgivning. Globale firmaer og ikke lande og sektorer vil være i centrum for aktieudvælgelsen i fremtiden, hvilket bekræfter vores langsigtede investeringsstrategier, der bl.a. fokuserer på globale virksomheder og investeringstemaer med strukturel markedsvækst. Den nære fremtid er ekstrem usikker. Nouriel Roubini, Rouibini Global Economics, som forudså krisen i 2008/9, havde et meget dystert syn på Europa. Han sammenlignede Europa med et fly, som meget hastigt taber fart. Når det sker, kan det styrte ned og det samme kan ske med Europa. I den henseende er aktier i Europa ikke billige. Skulle det ske, forventer vi omfattende indgreb fra regeringer og ECB (Den Europæiske Centralbank), for at styrke væksten. ECBs formål er også at bekæmpe deflation. Så en dybere europæisk recession vil blive imødegået med pengepolitiske lempelser. Men en europæisk svag vækst kan få et længere forløb pga. gældskrisen og svage banker, der forstærkes af påtvungne reformer i de sydeuropæiske eurolande. Makroøkonomi og investeringsmuligheder Investorerne skal vænne sig til, at de finansielle markeder er meget volatile, dvs. priserne på aktier m.m. har større udsving, jf. grafer på side 7. Det skyldes usikkerheden om de store gældsproblemer, 3

4 politisk ustabilitet i Sydeuropa, lav vækst og høj risiko for recession i Vesten. Væksten i Kina og det øvrige Asien stagnerer, hvilket reducerer inflationspresset. Det er positivt på længere sigt, men øger risikoen på kort sigt for lavere værdiansættelser (lavere kurser). En solid risikospredning er vigtig for at opveje at samvariationen (korrelationen) mellem finansielle aktiver er øget meget og udsvingene er store (øget volatilitet). Øget volatilitet og det forhold, at der ikke længere er et risikofrit afkast, da renten er tæt på nul, er således en ny (midlertidig) norm på de finansielle markeder. En solid risikospredning sikrer, at investor har investeringer der stiger i pris, når aktier falder i pris eller investeringer der stiger i pris når inflationen stiger eller falder og der opstår tab som følge heraf. Vores rådgivning kan hjælpe med dette og med den løbende tilpasning til den udvikling vi ser og forventer. Det sker i dialog med kunden, så kunden også er bekendt med de risici der er i markedet og at denne tilpasses kundens risikoprofil, hvilket bl.a. er evnen til at bære tab. At undgå unødige tab er det første skridt til en god formueudvikling. Der er således meget høj risiko i markederne de kommende år og det giver investeringsmuligheder, men også mange investeringsmæssige faldgruber. Langsigtet stabil vækst kan ikke forventes før gælden hos det offentlige og private er nedbragt betydeligt. Udsigterne for vækst i både USA og Europa er ikke positive. Væksten skal findes i Asien, Sydamerika, Afrika og i lande med store råvareressourcer og lande med et stort opsparingsoverskud, hvor der er råd til at stimulere den indenlandske vækst, f.eks. Tyskland. Fokus er således på virksomheder, der er eksponeret til markeder i vækst. Men gode investeringer kan også ske i virksomheder, der er eksponeret til lande med svag vækst, hvis virksomhederne er velledede. Derudover er der stor risiko for deflation og det vil presse aktiemarkederne og stor risiko for inflation på længere sigt, der vil give store tab på lange obligationer. Når finansielle bobler brister, som boligboblen i 2007, kan der opstå et mangeårigt deflationært pres fra nedbringelsen af gæld, likviditetsfælde (se bilag) og overskud af opsparing. Det betyder, at der er for meget opsparing og for lidt investeringer fra virksomheder, selvom renten er tæt på nul. Opsparingen giver et begrænset afkast og selvom forbrugere og virksomheder normalt ville øge deres låntagning, forbrug og investeringer når renterne er så lave, sker dette ikke på grund af gældsbyrden, som de ønsker at nedbringe, og fordi der er manglende tillid den økonomiske fremtid. Det er grunden til, at pengepolitiske indgreb, der sænker renten og udvider pengemængden på kort sigt er næsten effektløse og ikke kan skabe fremgang i investeringer og beskæftigelse. Det kaldes også for likviditetsfælden. Vi står derfor over en længere periode med svag vækst i USA og Europa, hvor forbrugere og det offentlige nedbringer deres gæld. De korte renter kan forventes at forblive lave, og de lange renter holdes nede af de korte renter, flugt til sikkerhed, lav vækst og likviditetsfælden. Derudover er realrenterne ekstremt lave og i nogle tilfælde negative, hvilket ikke kan fortsætte i meget forgældede økonomier som USA, England m.v. 4

5 hvor investorerne kan forventes at kræve en højere risikopræmie for at blive ved med at forlænge og evt. udvide deres långivning. Så selvom der kan forventes lave renter, kan højere realrenter, presse renterne op. Et ekstrem tilfælde er Grækenland og for Italien og Spanien ses nu at investorerne kræver en højere risikopræmie (= højere rente). Lige nu er markederne i panik, hvor investorer tvivler på finansielle institutioner, stater og banker. Investorer hedgefonde, private, virksomheder og finansielle virksomheder, som pensionsselskaberog forsikringsselskaber sælger ud for at beskytte sig mod yderligere tab, hvilket kun forværrer situationen. Opfattelsen af, at alt er meget risikofyldt er prissat i markederne, men spørgsmålet er om det er nok. Investorer flygter over i sikre havne, som amerikansk statsgæld, CHF (schweizer franc), skandinavisk, engelsk og tysk statsgæld, dvs. investorerne køber disse landes statsobligationer. Selv Frankrig (med sin AAArating) og deres banker er der rejst tvivl om og italiensk og spansk gæld opfattes mere og mere risikofyldt. Centralbankernes QE (quantitative easing/forøgelse af pengemængden) vil være positivt for aktier. Kursstigningerne sker stadig i recessioner, særligt for virksomheder der tjener deres penge globalt, mens recessioner er lokale. Derudover reagerer markederne på kort sigt (36 måneder), mens økonomier ændrer sig på længere sigt (624 måneder). Markeder og økonomier kan bevæge sig i modsat retning, og det er derfor også muligt at se to veje for de europæiske og amerikanske markeder. Europa er midt i håndteringen af gældsproblemerne og dette er i høj grad priset ind i aktier og renter, medmindre Euro krisen forværres. USA er kun i begyndelsen af denne håndtering, hvilket kan presse amerikanske aktier den kommende tid.. Europæiske aktier er således mere attraktive end amerikanske aktier. Investorer der ønsker formuebeskyttelse bør pt. have en portefølje med overvægt på sikre aktiver, selvom det kan betyde, at man går glip af nogle værdistigninger. Risiko/afkast forholdet for aktier er ikke oplagt attraktive, fordi gældskrisens udvikling er uforudsigelig og meget risikofyldt, hvis den 5

6 udvikler sig ukontrollabelt. For investorer, der er langsigtede og kan acceptere midlertidige tab på 1525 % er der meget oplagte langsigtede investeringsmuligheder. Med overvågning af kundens investeringer fra SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning og en dialog med kunden, kan det bedre sikres at der ikke sælges ud af attraktive investeringer og at de mest risikofyldte investeringer reduceres, så unødige tab undgås. Så kan der også for mindre dele af investeringerne tages risici, der kan give meget høje afkast på sigt, når krisen er ovre. På lang sigt er der meget attraktive investeringsmuligheder i virksomheder og investeringstemaer. Med en global markedsøkonomi er der alle forudsætninger for solid vækst, når de nuværende gældsproblemer og ubalancer i verdensøkonomien bevæger sig i den rigtige retning og bliver overskuelige. Kloden har netop rundet mennesker og der skal foretages meget store investeringer i fremtiden, for at sikre industrialisering og velstandsudvikling i mange lande, samtidig med en bæredygtig udvikling for kommende generationer. Derfor en fokuseret investeringsstrategi afgørende, hvilket betyder at der investeres i virksomheder og temaer, som trods økonomisk krise har langsigtede gode vækst og indtjeningsmuligheder. Konklusion om markedsrisiko og attraktive investeringer Negative forhold: Højere korrelation mellem aktivklasser Politisk ustabilitet i Europa og social uro Lav vækst og gældsreduktion i Europa og USA Investorer trækker sig ud af mere risikofyldte landes gæld Bankkollaps (både investeringsbanker, børshandlere, og detailbanker), fordi man stadig er afhængig er kortfristet låntagning og har svag soliditet. Mistillid mellem banker pga. udlånsrisiko og kollaps i andre banker, eksponering til Sydeuropa, høj gearing og det uregulerede creditdefault swapmarked (forsikring mod konkurs), hvor tilliden pt. forringes. En svagere økonomisk vækst i Kina og risiko for store tab på boligmarkedet og i banker. Lavere efterspørgsel som giver lavere overskud i virksomhederne, fordi omkostninger er tilpasset. Tilbagebetaling af gæld fortsætter et langt stykke tid endnu, specielt for privatpersoner Risikoen for at pengepolitik er ineffektivt og at mere ekstreme pengepolitiske tiltag bliver introduceret, hvilket på sigt kan øge inflationsrisikoen væsentligt. Positive forhold: ECB har netop nedsat renten med 0.25 %, og kan forventes at sænke renterne yderligere, da væksten i Europa er på vej ned. ECB køber pt. statsgæld fra de Sydeuropæiske lande og vil 6

7 snart skulle vælge mellem at acceptere at euroen brydes op eller øge opkøbene i statsgæld væsentligt, evt. med hjælp fra IMF (Den internationale valutafond). Det sidste afviser de pt. Hedgefonde er underinvesterede, og institutionelle investorer hungrer efter højere afkast De fleste virksomheder har store kontante reserver, som de kan bruge til investeringer, hvis økonomien bevæger sig i en positiv retning European Financial Stability Facility (EFSF) kan tilbyde likviditet og stabilitet, men fonden er alt for lille til at kunne hjælpe Italien og Spanien. Den kan evt. udvides væsentligt. Investerings emner: Virksomhedsobligationer Udbyttebetalende, defensive aktier Forbrugsaktier (nødvendige varer selvom vi er i recession) Virksomheder med eksponering mod Kina og nye markeder (emerging market) Landbrug og producenter til landbrug Guld (til at sprede risikoen) Aktier der er meget lavt prissat ift. de fremtidige muligheder Ikke attraktive investeringer: Nogle europæiske aktier. Pt. for stor risiko. Europæisk statsgæld (Grækenland, Italien, Spanien, Portugal, Irland) og gæld fra USA og England. Finansielle aktier, især banker. For høj risiko og for lille gennemsigtighed. Umuligt at vide, hvem der er eksponeret til hvem. Her er dog også attraktive investeringsmuligheder i de solide banker, der ikke er eksponeret til sydeuropæisk gæld, som har styr på deres udlån og ikke har et stort behov for refinansiering af indlån. Den historiske volatilitet graf nedenfor fra New York Times, viser, at volatiliteten er steget meget de sidste 15 år. Det skyldes de globale ubalancer og de økonomiske bobler, som ITboblen i 2001/2 ejendomsboblen i 2007/8 og der er i dag en renteboble og en guldboble kan være på vej. Alle tager det år at få normaliseret. Det skyldes også de frie kapitalbevægelser og at de finansielle markeder er blevet dereguleret, der gør at kapitalbevægelserne hurtigt finder jorden rundt og kan reagere voldsommere på økonomiske og politiske forhold gennem finansielle instrumenter og gearing af investeringer. Endvidere er de finansielle institutioner, som f.eks. banker blevet så store, at deres problemer bliver samfundets problemer. 7

8 Kilde: New York Times 8

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

INVESTERINGSBREV OKTOBER 2012

INVESTERINGSBREV OKTOBER 2012 INVESTERINGSBREV OKTOBER 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig. Vi varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke uden om kunden kick-back el.lign. fra formueforvaltere. Modtaget

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Lyspunkter i en usikker tid

Lyspunkter i en usikker tid NORDEA PRIVATE BANKING PRIVATE BANKINGNYT MAJ 2012 Lyspunkter i en usikker tid Efter en solid start på året er usikkerheden for en stund vendt tilbage. Vi vurderer, at den globale økonomi er på vej i den

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

mod minusrenter SPECIALRAPPORT BUSINESS Af Eva Marie Aagaard Denne uges specialrapport handler om investering. LÆS PÅ DE NÆSTE SIDER OM

mod minusrenter SPECIALRAPPORT BUSINESS Af Eva Marie Aagaard Denne uges specialrapport handler om investering. LÆS PÅ DE NÆSTE SIDER OM 68 / SPECIALRAPPORT Kampen mod minusrenter BUSINESS SPECIALRAPPORT Af Eva Marie Aagaard emaa@berlingske.dk Denne uges specialrapport handler om investering. LÆS PÅ DE NÆSTE SIDER OM Kampen mod minusrenter

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2011

Markedskommentar Orientering Q4 2011 Markedskommentar I 4. kvartal 2011 var de finansielle markeder igen præget af den europæiske statsgældskrise. Den store usikkerhed om løsningsmodellerne gav specielt i oktober og november kraftige udsving

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

TRE SCENARIER FOR ECB S OPKØBSPROGRAM

TRE SCENARIER FOR ECB S OPKØBSPROGRAM BRIEF TRE SCENARIER FOR ECB S OPKØBSPROGRAM Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Torsdag i denne uge holder Den Europæiske Centralbank (ECB) rentebeslutningsmøde.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2011

Markedskommentar Orientering Q3 2011 Markedskommentar De finansielle markeder var gennem hele 3. kvartal meget urolige. Aktiemarkederne, over det meste af verden, faldt som følge af den efterhånden kroniske gældskrise i både Europa og USA

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Aktuel Finansiering LandboThy 2014. v/jens Schjerning

Aktuel Finansiering LandboThy 2014. v/jens Schjerning Aktuel Finansiering LandboThy 2014 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning jes@agrocura.dk 21 42 56 20 Psykoterapi SUPERCYKLUS En supercyklus er en cyklisk tendens, der går igennem en længerevarende

Læs mere

Er renterne steget for hurtigt?

Er renterne steget for hurtigt? Er renterne steget for hurtigt? Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt, men vi ser også et tilbagefald på den korte bane efter de meget hurtige rentestigninger vi har set den sidste måned. Grunden,

Læs mere

Indlæg DAF (Århus) Januar 2012

Indlæg DAF (Århus) Januar 2012 Indlæg DAF (Århus) Januar 2012 Konjunktur og renter Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån Valutastyring og afdækning Business

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont Aktiv allokering måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale. november Kaotiske markeder ekstrem usikkerhed Investeringskomitéen afholdte onsdag den 9. november ordinært møde. På dette

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011 Markedsrapport Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber December 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Cvr. nr. 32667252 Sammendrag af Markedsrapport

Læs mere

Bliv bedre til at investere

Bliv bedre til at investere liv bedre til at investere Hvad der er godt og skidt at sætte sparepenge i lige nu, giver børseksperten Lars Tvede et par bud på her. På flere områder ser han både store trusler og muligheder. Juni 2012

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

Fokus - indeksobligationer

Fokus - indeksobligationer Fokus - indeksobligationer Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Verdens ledende centralbanker, anført af Den Amerikanske Centralbank (FED), har indledt et pengepolitisk eksperiment af

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Fordi ØMUen har en række indbyggede svagheder 1. Konvergens-kriterierne sikrer ikke konvergens 2. Stabilitetspagten

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Hvorfor investere globalt?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 2 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter 5. november 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Analysen... 3 3 Sammenfatning... 4 4 Forventet

Læs mere

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 v/ Driftsøkonom Jørgen Thorø KHL Temaer: Er Europa på vej i Japans vækstfælde? Overlever euroen? Renteniveauer pt. Stigende marginer og bidragssatser

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Analyse: Rebalancering af Tyskland

Analyse: Rebalancering af Tyskland Analyse: Rebalancering af Tyskland 24. februar 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Analysen konkluderer, at talen om

Læs mere