INVESTERINGSBREV, NOVEMBER Resumé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTERINGSBREV, NOVEMBER 2011. Resumé"

Transkript

1 Dialog med kunden og uvildig investeringsrådgivning betyder, at kundens risikoprofil løbende afstemmes og der tages højde for hvordan konjunkturerne har indflydelse på formueudviklingen. SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning sikrer, at der er balance mellem omkostninger og afkast. Vores professionelle baggrund, investeringsmæssige netværk og anvendelse af bl.a. Morningstars analysesystem betyder, at kunden kan undgå unødige tab og få et langsigtet konkurrencedygtigt afkast. INVESTERINGSBREV, NOVEMBER 2011 Resumé Den globale økonomi er under pres fra historisk stor gæld og offentlige besparelser i USA og Europa, samt mindre vækst i Asien. Det har øget risikopræmien på aktier, hvilket betyder, at aktier er blevet billigere (lavere aktiekurser), og det har mindsket risikopræmien på obligationer, dvs. at obligationer er blevet dyrere (lavere renter). Inflationen er generelt faldende i Vesten på grund af svag efterspørgsel, høj arbejdsløshed og lav kapacitetsudnyttelse hos virksomhederne. I Asien og Sydamerika forventes perioden med stærkt stigende priser, særligt for fødevarer og boliger, at være tæt på sin afslutning. Verdensøkonomien er under afkøling, og det kan for Europa betyde recession, dvs. flere perioder med negativ vækst. I USA forventes væksten at være svag, men stabil, indtil de forventede store offentlige besparelser får betydning. I Asien og Sydamerika ventes de høje vækstrater at fortsætte, dog på et lavere niveau, der dog kan presses yderligere ned af mindre efterspørgsel på grund af faldende boligpriser og mindre udlån fra banker. USA og Europa står foran en længere periode med vækstdæmpende gældsafvikling. Den bristede boligboble på ejendomsmarkedet i USA og Europa har svækket forbrugernes økonomi og bankerne skal styrke deres modstandskraft, dvs. deres egenkapital, så de bedre kan modstå nye økonomiske kriser. Forbrugerne skal spare mere op og forbruge mindre, og bankerne skal reducere deres udlån, sælge ud af aktiver og øge deres overskud. Oveni det kommer krisen i Euro valutaunionen, der voldsomt forværres, hvis et eller flere lande må træde ud og få en ny valuta (drachmer, lire, pesetas). En ny valuta betyder, at eurogælden eksploderer med store tab og mange konkurser, der kan spredes gennem finansmarkederne. Det er en historisk erfaring, at valutaunioner (=fælles pengepolitik) uden fælles finanspolitik, dvs. begrænsninger på statsunderskud og gældsætning, ikke er holdbare. Derfor må lande vælge mellem at forlade Euroen (f.eks. Grækenland, Italien, Spanien) eller acceptere en fælles finanspolitisk rammestyring, som vi f.eks. kender det fra den danske statsstyring af danske kommuner, hvor der er et stramt udgiftsloft og begrænsninger på låntagning og gældsætning. Eurolandene skal således vælge mellem at afgive politisk suverænitet eller træde ud af Euroen. 1

2 Et politisk opgør om Europas fremtid er således i gang, og indtil det finder sin løsning, vil de globale finansielle markeder være meget ustabile. Det sker samtidigt med, at Asien, Sydamerika og Afrika industrialiseres med store vækstmuligheder for virksomheder, der har deres afsætning her. For vores kunder og alle andre investorer er det afgørende for deres afkast, om USA og Europa er på vej mod en længerevarende periode med deflation, dvs. faldende priser, hvor kontanter og obligationer vil klare sig godt, en stabil inflationsperiode på 12 %, der er positivt for aktier eller et på lidt længere sigt stigende inflationspres der mindsker gældsbyrden, hvor kontanter og obligationer vil klare sig dårligt. Aktuel investeringsprofil anbefalet af SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning Vi anbefaler investeringsmæssig forsigtighed. Vores kunder har defensive porteføljer med lille aktieandel, høj kontantbeholdning, sikre korte obligationer og alternative investeringer der har haft positive afkast i år. Vi anbefaler ikke lange obligationer, selvom disse er en fordel, hvis der kommer deflation, fordi renterne så vil falde (kurserne stige). Både i USA og England stiger pengemængden pænt, hvilket på længere sigt kan være inflationsskabende, som det er set i Kina. I Europa udspiller der sig en magtkamp mellem Den Europæiske Centralbank (ECB) og en række lande om hvorvidt pengemængden skal øges ved opkøb af statsobligationer, som USA og England gør, for at lette presset på de gældsplagede, der må finansiere deres gæld til højere og højere renter. Taber ECB denne magtkamp, vil vi se stigende renter i Europa. Når tilliden til pengenes værdi forringes er guld og andre ædelmetaller et alternativ. Sådan har det været historisk og der er næppe grund til at historien ikke skulle gentage sig. De store gældsproblemer og risikoen for at man politisk vælger at forringe pengenes værdi for at mindske gældsbyrden, gør guld til en alternativ investeringsplacering, der kan sprede risikoen. Guld er således steget meget, men forventningen er yderligere stigninger. En guldboble kan være på vej, hvis tilliden til pengenes værdi forringes yderligere. Vores rådgivning om sammensætning af investeringer har i 2011 givet vores kunder god beskyttelse mod tab. Kunder med lav risiko har haft positivt afkast eller stort set undgået tab og kunder med mellem og højrisiko har haft encifrede tab. Rådgivningssamarbejde SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning ApS har 1.september 2011 indledt et samarbejde ned pensionsmæglerselskabet BEDSTpension. BEDSTpension er et mægler, analyse og videnshus på pensionsområdet og ofte citeret i dagspressen. Aktuelt er Peter Schmiegelow således tilknyttet BEDSTpension som pensionsrådgiver. 2

3 Formålet med samarbejdet er, at tilbyde vores kunder adgang til uvildig pensionsrådgivning. BEDSTpensions har oplysninger om ca. 200 pensionsprodukter i både pensionsselskaber og pengeinstitutter med produkternes direkte administrationsomkostninger, indirekte investeringsomkostninger, afkast og underliggende risiko baseret på produkternes aktivsammensætninger. Med en markedsovervågningsaftale kan BEDSTpension sikre, at private og virksomheder til stadighed har den bedste pensionsordning. BEDSTpension anbefaler at private og virksomheder betjenes direkte af pensionsselskabet, og at BEDSTpension overvåger at pensionsaftalen til stadighed er konkurrencedygtig. Indtryk fra det internationale investeringsmiljø Peter Schmiegelow, SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning, havde et indlæg ved ETF & Indexing Investments Europa 2011 konference, 1719 oktober 2011, i London arrangeret af Terrapinn. Konferencen fokuserede på investeringsudsigterne for 2012 og investeringssammensætning. Hovedindtrykkene fra konferencen var følgende: Investorer bør fokusere mere på at holde investeringsomkostningerne nede, når der kan forventes lave afkast. Mange omkostninger er skjulte for investorer. Omkostningerne kan bl.a. reduceres ved at anvende ETF (Exchange Traded Funds). Derfor er uvildig investeringsrådgivning vigtig, og det er en essentiel del af vores service. Danske banker og formueforvaltere kan tilbyde ETF s men det kræver god rådgivning. Globale firmaer og ikke lande og sektorer vil være i centrum for aktieudvælgelsen i fremtiden, hvilket bekræfter vores langsigtede investeringsstrategier, der bl.a. fokuserer på globale virksomheder og investeringstemaer med strukturel markedsvækst. Den nære fremtid er ekstrem usikker. Nouriel Roubini, Rouibini Global Economics, som forudså krisen i 2008/9, havde et meget dystert syn på Europa. Han sammenlignede Europa med et fly, som meget hastigt taber fart. Når det sker, kan det styrte ned og det samme kan ske med Europa. I den henseende er aktier i Europa ikke billige. Skulle det ske, forventer vi omfattende indgreb fra regeringer og ECB (Den Europæiske Centralbank), for at styrke væksten. ECBs formål er også at bekæmpe deflation. Så en dybere europæisk recession vil blive imødegået med pengepolitiske lempelser. Men en europæisk svag vækst kan få et længere forløb pga. gældskrisen og svage banker, der forstærkes af påtvungne reformer i de sydeuropæiske eurolande. Makroøkonomi og investeringsmuligheder Investorerne skal vænne sig til, at de finansielle markeder er meget volatile, dvs. priserne på aktier m.m. har større udsving, jf. grafer på side 7. Det skyldes usikkerheden om de store gældsproblemer, 3

4 politisk ustabilitet i Sydeuropa, lav vækst og høj risiko for recession i Vesten. Væksten i Kina og det øvrige Asien stagnerer, hvilket reducerer inflationspresset. Det er positivt på længere sigt, men øger risikoen på kort sigt for lavere værdiansættelser (lavere kurser). En solid risikospredning er vigtig for at opveje at samvariationen (korrelationen) mellem finansielle aktiver er øget meget og udsvingene er store (øget volatilitet). Øget volatilitet og det forhold, at der ikke længere er et risikofrit afkast, da renten er tæt på nul, er således en ny (midlertidig) norm på de finansielle markeder. En solid risikospredning sikrer, at investor har investeringer der stiger i pris, når aktier falder i pris eller investeringer der stiger i pris når inflationen stiger eller falder og der opstår tab som følge heraf. Vores rådgivning kan hjælpe med dette og med den løbende tilpasning til den udvikling vi ser og forventer. Det sker i dialog med kunden, så kunden også er bekendt med de risici der er i markedet og at denne tilpasses kundens risikoprofil, hvilket bl.a. er evnen til at bære tab. At undgå unødige tab er det første skridt til en god formueudvikling. Der er således meget høj risiko i markederne de kommende år og det giver investeringsmuligheder, men også mange investeringsmæssige faldgruber. Langsigtet stabil vækst kan ikke forventes før gælden hos det offentlige og private er nedbragt betydeligt. Udsigterne for vækst i både USA og Europa er ikke positive. Væksten skal findes i Asien, Sydamerika, Afrika og i lande med store råvareressourcer og lande med et stort opsparingsoverskud, hvor der er råd til at stimulere den indenlandske vækst, f.eks. Tyskland. Fokus er således på virksomheder, der er eksponeret til markeder i vækst. Men gode investeringer kan også ske i virksomheder, der er eksponeret til lande med svag vækst, hvis virksomhederne er velledede. Derudover er der stor risiko for deflation og det vil presse aktiemarkederne og stor risiko for inflation på længere sigt, der vil give store tab på lange obligationer. Når finansielle bobler brister, som boligboblen i 2007, kan der opstå et mangeårigt deflationært pres fra nedbringelsen af gæld, likviditetsfælde (se bilag) og overskud af opsparing. Det betyder, at der er for meget opsparing og for lidt investeringer fra virksomheder, selvom renten er tæt på nul. Opsparingen giver et begrænset afkast og selvom forbrugere og virksomheder normalt ville øge deres låntagning, forbrug og investeringer når renterne er så lave, sker dette ikke på grund af gældsbyrden, som de ønsker at nedbringe, og fordi der er manglende tillid den økonomiske fremtid. Det er grunden til, at pengepolitiske indgreb, der sænker renten og udvider pengemængden på kort sigt er næsten effektløse og ikke kan skabe fremgang i investeringer og beskæftigelse. Det kaldes også for likviditetsfælden. Vi står derfor over en længere periode med svag vækst i USA og Europa, hvor forbrugere og det offentlige nedbringer deres gæld. De korte renter kan forventes at forblive lave, og de lange renter holdes nede af de korte renter, flugt til sikkerhed, lav vækst og likviditetsfælden. Derudover er realrenterne ekstremt lave og i nogle tilfælde negative, hvilket ikke kan fortsætte i meget forgældede økonomier som USA, England m.v. 4

5 hvor investorerne kan forventes at kræve en højere risikopræmie for at blive ved med at forlænge og evt. udvide deres långivning. Så selvom der kan forventes lave renter, kan højere realrenter, presse renterne op. Et ekstrem tilfælde er Grækenland og for Italien og Spanien ses nu at investorerne kræver en højere risikopræmie (= højere rente). Lige nu er markederne i panik, hvor investorer tvivler på finansielle institutioner, stater og banker. Investorer hedgefonde, private, virksomheder og finansielle virksomheder, som pensionsselskaberog forsikringsselskaber sælger ud for at beskytte sig mod yderligere tab, hvilket kun forværrer situationen. Opfattelsen af, at alt er meget risikofyldt er prissat i markederne, men spørgsmålet er om det er nok. Investorer flygter over i sikre havne, som amerikansk statsgæld, CHF (schweizer franc), skandinavisk, engelsk og tysk statsgæld, dvs. investorerne køber disse landes statsobligationer. Selv Frankrig (med sin AAArating) og deres banker er der rejst tvivl om og italiensk og spansk gæld opfattes mere og mere risikofyldt. Centralbankernes QE (quantitative easing/forøgelse af pengemængden) vil være positivt for aktier. Kursstigningerne sker stadig i recessioner, særligt for virksomheder der tjener deres penge globalt, mens recessioner er lokale. Derudover reagerer markederne på kort sigt (36 måneder), mens økonomier ændrer sig på længere sigt (624 måneder). Markeder og økonomier kan bevæge sig i modsat retning, og det er derfor også muligt at se to veje for de europæiske og amerikanske markeder. Europa er midt i håndteringen af gældsproblemerne og dette er i høj grad priset ind i aktier og renter, medmindre Euro krisen forværres. USA er kun i begyndelsen af denne håndtering, hvilket kan presse amerikanske aktier den kommende tid.. Europæiske aktier er således mere attraktive end amerikanske aktier. Investorer der ønsker formuebeskyttelse bør pt. have en portefølje med overvægt på sikre aktiver, selvom det kan betyde, at man går glip af nogle værdistigninger. Risiko/afkast forholdet for aktier er ikke oplagt attraktive, fordi gældskrisens udvikling er uforudsigelig og meget risikofyldt, hvis den 5

6 udvikler sig ukontrollabelt. For investorer, der er langsigtede og kan acceptere midlertidige tab på 1525 % er der meget oplagte langsigtede investeringsmuligheder. Med overvågning af kundens investeringer fra SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning og en dialog med kunden, kan det bedre sikres at der ikke sælges ud af attraktive investeringer og at de mest risikofyldte investeringer reduceres, så unødige tab undgås. Så kan der også for mindre dele af investeringerne tages risici, der kan give meget høje afkast på sigt, når krisen er ovre. På lang sigt er der meget attraktive investeringsmuligheder i virksomheder og investeringstemaer. Med en global markedsøkonomi er der alle forudsætninger for solid vækst, når de nuværende gældsproblemer og ubalancer i verdensøkonomien bevæger sig i den rigtige retning og bliver overskuelige. Kloden har netop rundet mennesker og der skal foretages meget store investeringer i fremtiden, for at sikre industrialisering og velstandsudvikling i mange lande, samtidig med en bæredygtig udvikling for kommende generationer. Derfor en fokuseret investeringsstrategi afgørende, hvilket betyder at der investeres i virksomheder og temaer, som trods økonomisk krise har langsigtede gode vækst og indtjeningsmuligheder. Konklusion om markedsrisiko og attraktive investeringer Negative forhold: Højere korrelation mellem aktivklasser Politisk ustabilitet i Europa og social uro Lav vækst og gældsreduktion i Europa og USA Investorer trækker sig ud af mere risikofyldte landes gæld Bankkollaps (både investeringsbanker, børshandlere, og detailbanker), fordi man stadig er afhængig er kortfristet låntagning og har svag soliditet. Mistillid mellem banker pga. udlånsrisiko og kollaps i andre banker, eksponering til Sydeuropa, høj gearing og det uregulerede creditdefault swapmarked (forsikring mod konkurs), hvor tilliden pt. forringes. En svagere økonomisk vækst i Kina og risiko for store tab på boligmarkedet og i banker. Lavere efterspørgsel som giver lavere overskud i virksomhederne, fordi omkostninger er tilpasset. Tilbagebetaling af gæld fortsætter et langt stykke tid endnu, specielt for privatpersoner Risikoen for at pengepolitik er ineffektivt og at mere ekstreme pengepolitiske tiltag bliver introduceret, hvilket på sigt kan øge inflationsrisikoen væsentligt. Positive forhold: ECB har netop nedsat renten med 0.25 %, og kan forventes at sænke renterne yderligere, da væksten i Europa er på vej ned. ECB køber pt. statsgæld fra de Sydeuropæiske lande og vil 6

7 snart skulle vælge mellem at acceptere at euroen brydes op eller øge opkøbene i statsgæld væsentligt, evt. med hjælp fra IMF (Den internationale valutafond). Det sidste afviser de pt. Hedgefonde er underinvesterede, og institutionelle investorer hungrer efter højere afkast De fleste virksomheder har store kontante reserver, som de kan bruge til investeringer, hvis økonomien bevæger sig i en positiv retning European Financial Stability Facility (EFSF) kan tilbyde likviditet og stabilitet, men fonden er alt for lille til at kunne hjælpe Italien og Spanien. Den kan evt. udvides væsentligt. Investerings emner: Virksomhedsobligationer Udbyttebetalende, defensive aktier Forbrugsaktier (nødvendige varer selvom vi er i recession) Virksomheder med eksponering mod Kina og nye markeder (emerging market) Landbrug og producenter til landbrug Guld (til at sprede risikoen) Aktier der er meget lavt prissat ift. de fremtidige muligheder Ikke attraktive investeringer: Nogle europæiske aktier. Pt. for stor risiko. Europæisk statsgæld (Grækenland, Italien, Spanien, Portugal, Irland) og gæld fra USA og England. Finansielle aktier, især banker. For høj risiko og for lille gennemsigtighed. Umuligt at vide, hvem der er eksponeret til hvem. Her er dog også attraktive investeringsmuligheder i de solide banker, der ikke er eksponeret til sydeuropæisk gæld, som har styr på deres udlån og ikke har et stort behov for refinansiering af indlån. Den historiske volatilitet graf nedenfor fra New York Times, viser, at volatiliteten er steget meget de sidste 15 år. Det skyldes de globale ubalancer og de økonomiske bobler, som ITboblen i 2001/2 ejendomsboblen i 2007/8 og der er i dag en renteboble og en guldboble kan være på vej. Alle tager det år at få normaliseret. Det skyldes også de frie kapitalbevægelser og at de finansielle markeder er blevet dereguleret, der gør at kapitalbevægelserne hurtigt finder jorden rundt og kan reagere voldsommere på økonomiske og politiske forhold gennem finansielle instrumenter og gearing af investeringer. Endvidere er de finansielle institutioner, som f.eks. banker blevet så store, at deres problemer bliver samfundets problemer. 7

8 Kilde: New York Times 8

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

INVESTERINGSBREV MAJ 2012

INVESTERINGSBREV MAJ 2012 INVESTERINGSBREV MAJ 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 15-2010

ØkonomiNyt nr. 15-2010 ØkonomiNyt nr. 15-2010 Euroen Forsikringsselskaber opsiger landmænd Euroen Siden efteråret har der været uro om Euroen. Det skyldes PIIGS landenes, Portugal, Italien, Irland, Grækenland og Spanien, store

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

INVESTERINGSBREV OKTOBER 2012

INVESTERINGSBREV OKTOBER 2012 INVESTERINGSBREV OKTOBER 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig. Vi varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke uden om kunden kick-back el.lign. fra formueforvaltere. Modtaget

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO FULDTIDSKONTO I LD 110.000 100.000 90.000 80.000000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Fuldtidskonto i LD Vælger pr. 24. maj. 2011: 101.948

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 24. september 2014 Brønderslev Hallerne Torsdag den 25. september 2014 Nordjyske Arena, Aalborg Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Lyspunkter i en usikker tid

Lyspunkter i en usikker tid NORDEA PRIVATE BANKING PRIVATE BANKINGNYT MAJ 2012 Lyspunkter i en usikker tid Efter en solid start på året er usikkerheden for en stund vendt tilbage. Vi vurderer, at den globale økonomi er på vej i den

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Guld mod tidligere højder

Guld mod tidligere højder Guld mod tidligere højder Prisen på guld er steget de seneste uger i forventning om en endnu mere lempelig pengepolitik. Det blev sidst i juli understøttet af ECB s Mario Draghi, der for første gang åbnede

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

2012 nyt år, samme udfordringer. Henrik Drusebjerg Januar 2012

2012 nyt år, samme udfordringer. Henrik Drusebjerg Januar 2012 2012 nyt år, samme udfordringer Henrik Drusebjerg Januar 2012 10 years ago, we had Steve Jobs, Bob Hope & Johnny Cash; now we have no jobs, no hope and no cash! US blog on twitter 2 Opdateret 2. januar

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Vækstfrygt har afløst krisefrygt

Vækstfrygt har afløst krisefrygt Vækstfrygt har afløst krisefrygt som rentedæmper Vi forventer, at: Renterne på 12 måneders sigt vil ligge højere end i dag, da vi forventer situationen omkring gældskrisen er mindre intens og økonomien

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

RENTEPROGNOSE Jyske Markets

RENTEPROGNOSE Jyske Markets Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Analytiker: Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen +45 8989 71 73 Ibmadsen @jyskebank.dk Eurouro sender renterne i bund

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering Makrokommentar 9. august 2011 Global krise Relaterede publikationer: Investering Verdensøkonomien styrer mod Double Dip Kreditvurderingsinstituttet S&P nedsatte fredag aften dansk tid USA s langsigtede

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne

Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne Dette er en investeringsanalyse Pengepolitisk stramning blev overraskende udskudt, men ikke aflyst i USA. Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt.

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: -6 måneders horisont 5. februar 214 Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Divergens driver dagsordenen

Divergens driver dagsordenen Divergens driver dagsordenen Renterne har rejst sig lidt fra de rekordlave niveauer i sensommeren. Mest i USA og til dels i England, hvor bedre nøgletal har bekræftet, at der vil finde en normalisering

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 Europaudvalget 2011 Ekstraordinært økofin Bilag 1 Offentligt 18. oktober 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 1) Forberedelse af Det Europæiske Råd den 23. oktober 2011 -

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere