B L A N D E D E A F D E L I N G E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B L A N D E D E A F D E L I N G E R"

Transkript

1 BLANDEDE AFDELINGER

2 Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle investorer en lang række investeringsmuligheder. Om investeringsforeninger I en investeringsforening investerer du sammen med andre. Derved kan du nemt sprede investeringerne over hele verden og opnå fordele, som ellers kan være vanskelige at få på egen hånd. Investeringsforeningen er både for dig, der vil investere kr. og dig, der vil investere kr. eller mere. Når du investerer gennem en investeringsforening, kan du sælge dine investeringsbeviser fra dag til dag og få pengene udbetalt.

3 BLANDEDE AFDELINGER filosofien Mange prøver at finde den perfekte aktie eller timing, når de skal investere. Oftest med blandet held for ingen kan reelt forudsige, om markederne falder eller stiger. Men der findes en enkel vej til et fornuftigt og stabilt langsigtet afkast; at vælge en fast fordeling og strategi for investeringerne og holde fast i den, uanset om markederne går op eller ned. Det er netop med denne viden i baghovedet, at MIX-afdelingerne er skabt. Vi ved, at det er umuligt at time markedet, så i stedet har vi valgt tre faste fordelinger for dig. For både erfaring og videnskab viser, at fordelingen af aktier og obligationer og de brancher og lande, man investerer i, betyder mere for både afkast og kursudsving end de enkelte værdipapirer, man vælger. MIX er ikke et nyt koncept i Sparinvest, men bygger på erfaring fra vores blandede afdelinger til investering af pensionsmidler, som vi med stor succes har tilbudt siden 2001.

4 Investering og risiko Når man investerer, er det fordi, man gerne vil have mere ud af sin opsparing. Man bør dog være opmærksom på, at der er andre risici forbundet med at investere end ved at have pengene stående på en traditionel konto, bl.a. fordi kursen på værdipapirer kan svinge betydeligt i løbet af investeringsperioden. Som tommelfingerregel kan man sige, at jo større muligheden er for højt afkast, des højere er risikoen. Det er derfor vigtigt, at man gør sig klart, hvor store udsving, man kan acceptere, og hvornår man skal bruge sine penge igen, så man ikke tager for stor risiko. Tilsvarende kan man hvis man først skal bruge sine penge om mange år risikere ikke at få nok ud af sin opsparing, hvis man er for forsigtig eller slet ikke får taget stilling til sin opsparing. BLANDEDE AFDELINGER muligheder Med et enkelt investeringsbevis blander MIX mere end tusinde aktier og obligationer fra hele verden. Man slipper for selv at overvåge og tilpasse investeringerne, for i MIX sker det hele automatisk. MIX er derfor et nemt og attraktivt alternativ til den traditionelle opsparingskonto. I MIX kan man vælge mellem tre risikoniveauer lav, mellem og høj. De tre MIX-afdelinger er kendetegnet ved, at de hovedsageligt investerer i obligationer og aktier via andre investeringsforeningsafdelinger og hver især er tilpasset forskellige opsparingsbehov. Med MIX får man som investor derfor en nem mulighed for at aktivere sin opsparing, uanset om tidshorisonten er relativt kort, eller pengene først skal bruges om mange år. Er du lav, mellem eller høj? Fordi MIX-afdelingerne findes i tre risikoudgaver, er de i udgangspunktet velegnet til alle. For at finde ud af, hvilken afdeling, der passer bedst til dig, er det imidlertid vigtigt, du kender din risikoprofil og din investeringshorisont. Dem kan din rådgiver i dit pengeinstitut hjælpe dig med at fastlægge.

5 BLANDEDE AFDELINGER muligheder BLANDEDE AFDELINGER løbende pleje MIX-afdelingerne bygger på et fast koncept og investerer bredt i aktier, statsobligationer, realkreditobligationer og virksomhedsobligationer fra hele verden via andre investeringsforeningsafdelinger. Dermed får du adgang til værdipapirer, der er spredt på forskellige brancher og markeder i forskellig valuta fra både de modne og de nye markeder. Det eneste, der adskiller de tre afdelinger fra hinanden, er andelen af aktier og obligationer. Mix Lav Risiko 25% aktier / 75% obligationer Mix Mellem Risiko 45% aktier / 55% obligationer Mix Høj Risiko 65% aktier / 35% obligationer aktier obligationer Når de enkelte investeringer stiger eller falder i værdi, vil fordelingen af de forskellige værdipapirer og dermed risikoen langsomt forskubbe sig. I MIX bringer vi derfor løbende fordelingen tilbage til udgangspunktet for at sikre, at den fordeling, du har valgt, kun varierer minimalt. Det gør vi helt konkret ved at sælge og tage gevinsten hjem fra de investeringer, der er steget i værdi og købe op i de investeringer, der er blevet billigere. På den måde bringer vi risikoen tilbage til udgangspunktet. Det er en del af den løbende pleje, du får, når du investerer i MIXafdelingerne, og det sparer dig for både den tid og de omkostninger, der ellers er forbundet med køb og salg af værdipapirer på egen hånd. Når du har investeret, behøver du derfor ikke at foretage dig noget. Kun hvis din situation ændrer sig, så du enten ønsker en anden risiko eller har en anden investeringshorisont, kan det være nødvendigt at justere investeringssammensætningen. Med MIX ved du derfor altid, hvad du får. Uanset dit behov er der en MIX-afdeling til dig, der gerne vil investere, men som ikke vil bruge tid og energi på at finde de rette aktier og obligationer.

6 BLANDEDE AFDELINGER Lav Risiko MIX Lav Risiko består af 25% aktier og 75% obligationer. Aktieandelen består af aktier fra hele verden, mens obligationsandelen består af en bred vifte af forskellige obligationstyper. Som tommelfingerregel er MIX Lav Risiko velegnet, hvis du har behov for at få din opsparing udbetalt inden for de næste et til tre år. Med MIX Lav Risiko får du på en og samme tid en investering, der passer til en kortere tidshorisont og optimal spredning med lav risiko. Den store andel af obligationer giver dig et solidt fundament, hvor du ikke vil opleve voldsomme kursudsving, mens aktieandelen giver mulighed for et moderat afkast. MIX Lav Risiko har den laveste andel af aktier og mange obligationer.

7 Mix Lav Risiko fakta og nøgletal BLANDEDE AFDELINGER Mellem Risiko Fondskode Udbyttetype Skat Velegnet til Porteføljefordeling Administrationsomkostninger* (forventet) DK Udbyttebetalende Realisationsbeskattet Frie midler, pensionsopsparing og børneopsparing 25% aktier / 75% obligationer 1,05% ÅOP (forventet) 1,23% Risikomærkning Risiko- og afkastprofil (forventet) Gul >>> * Inkl. administrationsomkostningerne i de underliggende afdelinger, som Mix Lav Risiko investerer i. MIX Mellem Risiko består af 45% aktier og 55% obligationer. Aktieandelen består af aktier fra hele verden, mens obligationsandelen består af en bred vifte af forskellige obligationstyper. Som tommelfingerregel er MIX Mellem Risiko velegnet, hvis du har behov for at få din opsparing udbetalt inden for de næste tre til fem år. Med MIX Mellem Risiko får du således en investering, der passer til en mellemlang tidshorisont og optimal spredning med middel risiko. MIX Mellem Risiko er midt i spektret og har næsten lige store andele af obligationer og aktier.

8 Mix Mellem Risiko fakta og nøgletal BLANDEDE AFDELINGER Høj Risiko Fondskode DK Udbyttetype Udbyttebetalende Skat Realisationsbeskattet Velegnet til Frie midler, pensionsopsparing og børneopsparing Porteføljefordeling 45% aktier / 55% obligationer Administrationsomkostninger* 1,35% (forventet) ÅOP (forventet) 1,58% Risikomærkning Gul Risiko- og afkastprofil (forventet) >>>> * Inkl. administrationsomkostningerne i de underliggende afdelinger, som Mix Mellem Risiko investerer i. MIX Høj Risiko består af 65% aktier og 35% obligationer. Aktieandelen består af aktier fra hele verden, mens obligationsandelen består af en bred vifte af forskellige obligationstyper. Som tommelfingerregel er MIX Høj Risiko velegnet, hvis du først har behov for at få din opsparing udbetalt om fem år eller senere. Med Mix Høj Risiko får du en investering, der passer til den langsigtede investor, hvor målet er et attraktivt langsigtet afkast. Den høje andel af aktier giver høje afkastmuligheder. Aktier svinger typisk mere i kurs, men giver på lang sigt ofte et bedre afkast end obligationer. MIX Høj Risiko har den højeste andel af aktier og færrest obligationer.

9 Mix Høj Risiko fakta og nøgletal Fondskode Udbyttetype Skat Velegnet til Porteføljefordeling Administrationsomkostninger* (forventet) DK Udbyttebetalende Realisationsbeskattet Frie midler, pensionsopsparing og børneopsparing 65% aktier / 35% obligationer 1,50% ÅOP (forventet) 1,78% Risikomærkning Risiko- og afkastprofil (forventet) Gul >>>> * Inkl. administrationsomkostningerne i de underliggende afdelinger, som Mix Høj Risiko investerer i.

10 Dette materiale udgør ikke individuel investeringsrådgivning og kan ikke danne grundlag for en beslutning om køb eller salg (eller undladelse heraf) af investeringsforeningsandele. Materialet er alene udarbejdet som orientering, og investorer opfordres til at kontakte en investeringsrådgiver og/eller deres pengeinstitut for individuel rådgivning om investering og skatteforhold m.v. før køb eller salg af investeringsforeningsandele. Sparinvest påtager sig intet ansvar for den rådgivning, der ydes og dispositioner, der foretages, eller undlades, i forlængelse af dette materiale. Den/de nævnte afdeling (-er) er en del af Investeringsforeningen Sparinvest. Investorer opfordres til nøje at gennemlæse vedtægter, prospekt, og anden relevant information om den pågældende afdeling på sparinvest.dk inden et eventuelt køb af investeringsforeningsandele. Opmærksomheden skal henledes på, at historisk afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab. Historisk data giver ingen sikker indikation af afdelingens (-ernes) fremtidige udvikling, da investeringforeningsandelenes værdi enten kan stige eller falde, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. Især afdelinger, der investerer på udenlandske markeder er følsomme over for valutakursudsving, som kan forårsage enten stigninger eller fald i afdelingernes værdi. Fuld tilbagebetaling af investeret kapital er således ikke garanteret. Der tages forbehold for trykfejl, beregningsfejl og eventuelle øvrige fejl i materialet.

11 sparinvest.dk Concept and Layout: Visualization A/S, 2015

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Undgå tab i krisetider. Invester med konjunkturerne

Undgå tab i krisetider. Invester med konjunkturerne Undgå tab i krisetider Invester med konjunkturerne En test af vores investeringsstrategi viser et gennemsnitligt årligt afkast på 8,98 %. Kontakt os hvis du ønsker dokumentation på testen. Klog investering

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet 1 Ny på aktiemarkedet DAF Aktieskole Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet Dette kursus vil forklare om aktier og aktiemarkedet og om hvordan man som privat investor kan blive

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. december 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: -

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere