Sustainable.dk. - lærervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sustainable.dk. - lærervejledning"

Transkript

1 Lærervejledning Til det interaktive undervisningsmateriale Sustainable.dk Udviklet med støtte fra Fonden Roskilde Festival og Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottomidler.

2 Sustainable.dk - lærervejledning Sustainable.dk er udviklet, og udgives af, Danmarks grønne tænketank CONCITO/ Klimaambassaden og Grøn Vision (DTU) med støtte fra Fonden Roskilde Festival og Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler. Kilde til billede: Wikimedia

3 KAPITEL 1 Kort om Sustainable.dk Kilde: thorstraten Sustainable er et digitalt og interaktivt læremiddel, som er målrettet naturvidenskabeligt grundforløb i 1. g i gymnasiet (stx). Det er udviklet i et samarbejde mellem Klimaambassaden (Danmarks grønne tænketank CONCITO s formidlingsplatform for børn og unge) og Grøn Vision (studenterorganisation tilknyttet DTU) med støtte fra Fonden Roskilde Festival og Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottomidler. Hovedomdrejningspunktet er samspillet mellem naturvidenskab, innovation, klima og bæredygtig udvikling. 2

4 TILGÆNGELIGHED: Læremidlet er gratis og kan findes på hjemmesiden sustainable.dk samt som ipad-version, der frit kan tilgås via itunes eller hjemmesiden. TEMAER OG TVÆRFAGLIGHED: Sustainable fungerer introducerende til de grundlæggende elementer af naturvidenskaben med klima som overordnet case. Den naturvidenskabelige del er opdelt i 5 hovedtemaer, som hver især inddrager fagligt indhold fra fagene naturgeografi, fysik, kemi og biologi. Temaerne kan enten vælges øverst i menuen på hjemmesiden eller ved at følge billederne nederst på forsiden (se skærmbilledet nedenfor). Temaerne findes også som ibook-versioner og kan hentes enten direkte på itunes eller ved at klikke på ipad-ikonet midt på forsiden. De 5 temaer er: " " " " " Forbrug og Bæredygtighed Energi Transport Vand Natur og Skov Billede: Forsiden på sustainable.dk. Temaerne kan vælges i menuen øverst. 3

5 Hvert tema er opbygget af forskellige kapitler og giver læreren mulighed for enten at arbejde med det enkelte tema i sin helhed eller vælge individuelle kapitler ud til brug i undervisningen. Temaerne er tværfaglige, men i enkelte temaer vil der være hovedfokus på et til to fag (se kapitel 2). Læremidlet inddrager derudover fagligheden i samfundsfag, hvilket også tilgodeser det overordnede mål om at demonstrere relevansen af naturvidenskab i en samfundsmæssig og historisk henseende (uvm.dk). Det er også muligt at arbejde med materialet efter grundforløbet i forbindelse med introduktionen til både biologi, naturgeografi, fysik eller kemi. 4

6 KAPITEL 2 Opbygning af læremidlet og indhold Kilde: CONCITO/Klimaambassaden Kapitlerne i alle de 5 temaer er opdelt således, at de første kapitler giver en faglig baggrundsviden, som introducerer processer og begreber, der er vigtige for forståelsen af senere kapitler. De efterfølgende kapitler går i dybden med konkrete relaterbare emner indenfor temaets rammer. Klik på overskifterne til boksene, for hvert enkelt tema, på næste side for at få uddybende oplysninger om: Opbygning/indhold Fagligt fokus Kommentarer til øvelser 5

7 Forbrug og Bæredygtighed (s.18) Vand (s. 21) Natur og Skov (s. 28) Energi (s. 23) Transport (s. 26) 6

8 KAPITEL 3 Elementer til støtte for elevernes læring Kilde: Flickr, Skakerman (creative common) Der bliver i læremidlet lagt vægt på vigtigheden af at understøtte elevernes læring gennem brugen af forskellige kommunikative elementer. Derfor inkluderes både tekst, videoer, billeder, animationer og forskellige informationsbokse, der tilsammen skal gøre den naturvidenskabelige formidling mere vedkommende. Kombinationen af disse kan være med til at sætte det faglige indhold i en relevant kontekst for eleverne (se kapitel 5 om didaktiske overvejelser) og derved fange deres interesse. Her en gennemgang af forskellige elementer, der indgår: 7

9 4 1 TEKST-BOKSE VIDSTE DU, AT Disse bokse sætter det faglige indhold i en relevant kontekst for eleverne, som de kan forholde sig til. I nogle tilfælde kan informationerne heri også benyttes som inspiration til det afsluttende eksamensprojekt. OBS: I temaet Energi hedder denne boks eksempel og indeholder regneeksempler, der viser anvendelse af teorien. DEFINITION: Disse bokse indeholder defenitioner af forskellige termer m.v., som bliver brugt i læremidlet. NØGLEORD: Hvert kapitel afsluttes med en opsummering, der i punktform kort ridser de væsentlige pointer op fra kapitlet. FAKTA: Disse bokse indeholder uddybende informationer om indholdet, som er nyttige for eleverne for at forstå det faglige område CASE: Benyttes i temaet Energi og indeholder links til sider, hvor man kan læse mere om praktiske anvendelser af teorien ØVELSE: Disse bokse indeholder opgaver, som eleverne skal løse i forbindelse med gennemgangen af materialet. 8

10 VIDEOER I undervisningsmaterialet inkluderes forskellige videoer, som enten er indlejret fra YouTube (eller andre platforme) og som præsenterer relevante cases og eksempler for at perspektivere det faglige stof, der gennemgås i teksten. Brugen af video er valgt for at konkretisere teksterne og dem mere nærværende og relevante for eleverne. Eksempelvis indgår videoer såsom: interviews med eksperter reportager om klima og bæredygtighed animationer om klimatiske processer reklamefilm 50 erne om overforbrug gode visuelle eksempler på svært fagligt stof Der er også blevet udviklet videoer (som er lagt på YouTube) til læremidlet specifikt, som indeholder reportager og interviews med forskellige aktører, optaget på Roskilde Festival i sommeren 2011 og De relaterer sig alle til klima og er produceret med det formål at formidle naturvidenskab på en interessant og spændende måde, så indholdet gøres relevant. Derfor er det da også primært unge, som medvirker i disse videoer, så der er tale om en ung-til-ung approach. De indeholder både et udsnit af festivalens bæredygtige tiltag men også forskellige fremadskuende og løsningsorienterede initiativer, som finder sted på festivalen. Af eksempler kan der nævnes: et fermenteringsprojekt, der kan benyttes til at opvarme mad en generator der genererer strøm gennem brugt fritureolie cykler, der genererer strøm til mobiltelefoner lejr med flere forskellige alternative energikilder festivalens madpolitik lejre med solcelleanlæg festivalens miljøgruppe cykling til fra København til festivalen lejr med solarturbine lejr der køber aflad for deres CO 2 -udledning el-biler på festivalen lejr hvor der ikke spises kød 9

11 INTERAKTIVE FIGURER/ANIMEREDE MINDMAPS Der inkluderes også interaktive figurer og modeller, hvorigennem eleverne kan navigere frem og tilbage f.eks. i en given naturvidenskabelig proces eller omkring andre former for faglig information. Det benyttes f.eks. til at vise, hvad drivhuseffekten indebærer, så eleverne derved både læser om emnet men også kan undersøge den visuelle model. Et andet eksempel kan ses herunder fra temaet om Forbrug og Bæredygtighed, hvor man på en interaktiv tidslinje (ved at klikke på billedet) kan trække i markøren nederst og se, hvordan jordens overfladetemperatur løbende har udviklet sig på globalt plan fra 1884 og frem til år 2012 (kan kun testes på ipad-versionen ikke.pdf): Et eksempel på en eksplorativ figur/model kan ses herunder, fra temaet om vand, hvor eleverne skal klikke på de overordnede kategorier for at finde uddybende information (kan kun testes på ipad-versionen ikke.pdf): Interaktiv tidslinje: Kortet viser progressionen af den ændrede globale overfladetemperatur gennem tiden. Temperaturskalaen ses over tidslinjen. Referenceperioden er fra Kilde: NASA Animationen viser, hvordan vandforbruget i de enkelte lande så ud verden over i år

12 Der findes også mange andre former for interaktive elementer i undervisningsmaterialet, som f.eks. figurer eller lignende hvor eleverne kan zoome ind og ud og udforske forskellige informationer i forhold til den givne faglige kontekst. I begyndelse af temaerne findes også animerede mindmaps, som grafisk viser nogle af de vigtigste delelementer i kapitlerne. De fungerer introducerende og medvirker til at give eleverne et overblik over, hvad der skal gennemgås i temaet. QUIZ ORDFORKLARINGER Ord der er markeret med fed og understreget, kan man trykke på og få en uddybende forklaring, hvis man ikke ved, hvad de betyder. Tryk f.eks. på dette ord: Ordforklaring. LABORATORIEØVELSER/FORSØG Som tillæg til temaerne findes der på forsiden af Sustainable.dk også et link til forskellige laboratorieøvelser og forsøg, som kan bruges i undervisningen. Opsummeringen i slutningen af hvert kapitel efterfølges af en Q&A-quiz. Her bliver eleverne stillet relevante spørgsmål om noget af det indhold, der er blevet gennemgået i kapitlet. Der opstilles 3-4 svarmuligheder til spørgsmålet, og hvis man er i tvivl om svaret, kan de selvfølgelig gå tilbage i materialet og finde det korrekte. Quiz-funktionen fungerer som en selvtest for eleverne, så de kan se, hvor meget de kan huske af det indhold, som tages op. 11

13 KAPITEL 4 Læreplan og faglige mål Kilde: Flickr, Sean MacEntee (creative common) Sustainable er udarbejdet i overensstemmelse med læreplanen for naturvidenskabeligt grundforløb. Med udgangspunkt i læreplanens faglige mål (uvm.dk A: 2010) har det i udviklingen af sustainable været vigtigt at lægge vægt på, at eleverne, efter arbejdet med læremidlet, bl.a. kan: gennemføre praktiske undersøgelser og iagttagelser, såvel i laboratoriet som i naturen, blandt andet med henblik på at opstille og vurdere enkle hypoteser En større del af opgaverne i læremidlet er af praktisk karakter. Derudover stilles flere laboratorieøvelser til rådighed til nogle af 12

14 temaerne, som kan benyttes aktivt i undervisningen. anvende modeller, som kvalitativt og kvantitativt beskriver enkle sammenhænge i naturen, og kunne se modellernes muligheder og begrænsninger Forskellige modeller inkluderes til både at danne et overblik over komplicerede sammenhænge, forudsige en udvikling og beskrive fænomener. formidle et naturvidenskabeligt emne med korrekt anvendelse af faglige begreber Opgaverne i læremidlet knytter sig til faglige elementer, hvilket er med til at give eleverne en bedre forståelse og anvendelse af naturvidenskabelige begreber, både mundtligt og skriftligt. Til slut i hvert kapitel skal eleverne derudover gennemgå quiz som selvtest og identificere naturvidenskabelige elementer i læremidlet, og der findes her også en opsummering af væsentlige gennemgåede begreber. perspektivere bidrag fra naturvidenskab til teknologisk og samfundsmæssig udvikling gennem eksempler Ved at tage udgangspunkt i klima som case inkluderes et stort antal af repræsentative eksempler, som har betydning for elevernes egen dagligdag. En del af opgaverne i læremidlet lægger netop også op til refleksion og perspektivering. Ovenstående punkter er i læremidlet med til at skærpe elevernes evne til at demonstrere grundlæggende viden om naturvidenskabens identitet og metoder. OVERVEJELSER OM LÆREPLAN Der er i læremidlets metodiske overvejelser lagt vægt på, at der skal tages hensyn til elever med vidt forskellige baggrunde og forudsætninger, så man potentielt set øger flere elevers syn på naturvidenskabens relevansniveau. Et primært fokusområde i læremidlet er derfor at gøre naturvidenskab inspirerede og relevant for gymnasieeleverne - også for de elever der ikke normalt finder naturvidenskab interessant - så elevernes nysgerrighed og engagement inden for det naturfaglige område understøttes og fremmes (uvm.dk B, 2010: 3). 13

15 Desuden er det i Sustainable af stor betydning, at brugen af indholdet i undervisningen kommer til at afspejle, hvordan naturvidenskabelig viden indgår i en bred almendannende ramme, der åbner mod omverdenen og mod skolens øvrige fag og aktiviteter (uvm.dk B, 2010: 2). Ved at have klima, bæredygtighed og ressourcer som overordnede cases i læremidlet, benyttes de muligheder, der ligger i at tage udgangspunkt i de globale klimaforandringer og inspirere eleverne til selv at opleve, forstå og forholde sig til naturvidenskab. Der bliver, som læreplanen foreskriver, inddraget eksemplariske og aktuelle problemstillinger kombineret med en oplevelsesorienteret tilgang til omverdenen (uvm.dk B, 2010: 1). Dette skal være med til, at eleverne sættes i stand til at agere som borgere i det omgivende samfund også når det gælder spørgsmål med naturvidenskabeligt indhold (uvm.dk B, 2010: 3). Derfor ligger læremidlet også op til, at eleverne får mulighed for at udtrykke vidensbaserede meninger om forhold og problemer med et naturfagligt aspekt, mens deres nysgerrighed og engagement inden for området også understøttes. 14

16 KAPITEL 5 Didaktiske overvejelser Billede: Drivhusgasser. Kilde: CONCITO/Klimaambassaden Klimaambassadens erfaring med undervisning viser, at jo mere præcist et læremiddel rammer ind i uddannelsernes læreplaner og eksisterende fag, desto mere vil det også blive brugt. Og jo mere tilgængeligt og umiddelbart appetitligt det er lavet, des større chance er der for, at eleverne også tager det til sig. Det har derfor været vigtigt, at indholdet er aktuelt og løsningsorienteret med fokus på emner, som er centrale i læreplanerne. Derudover er interaktive og engagerende opgaver og web-elementer også en essentiel del af læremidlet, da det er med til at gøre undervisningen mere levende og vedkommende for eleverne. 15

17 DIGITAL LÆRING Digitale medier er i dag med til at ændre måden, hvorpå der kommunikeres og læres i det moderne samfund. Det bliver mere og mere almindeligt at inddrage digitale teknologier i undervisningen, og såvel formel som uformel læring sker gennem informationssøgning på internettet hver eneste dag. Eleverne er vokset op med brugen af digitale medier, og det påvirker i høj grad deres måde at gribe information, kommunikation og underholdning an på. Derudover spiller internettet en stor rolle i forhold til både identitetsdannelse og socialisering men især også for læring uden for de institutionelle rammer. Derfor har det været vigtigt at tænke inddragelsen af digitale medier ind i undervisningssituationen, så der tages udgangspunkt i de unges livsverden. Ved at benytte et webbasseret materiale, i en formel læringssammenhæng, forsøges det at møde eleverne på deres hjemmebane (internettet) og derved skærpe interessen for det naturvidenskabelige område ved at inddrage velkendte elementer fra elevernes daglige brug af digitale medier. Et digitalt læremiddel har pga. dets mulighed for mangesidede egenskaber store innovative potentialer for læringsaktiviteter i gymnasiet. TEORI Naturvidenskab består ofte af abstrakt teoretisk læring, som for nogen elever kan virke fremmed. Der kan derfor nemt opstå en mangel på forståelse af det faglige stof, hvis ikke relevansniveauet tages i betragtning i forhold til elevernes forudsætninger. Det har således været vigtigt, at gymnasieeleverne kan identificere sig med indholdet i Sustainable, så de føler, at der er en mening med at beskæftige sig med det. En af måderne, hvorpå naturvidenskaben er blevet præsenteret mere identificerbart for eleverne, er ved at inddrage uformelle læringsmetoder og tage udgangspunkt i deres generelle livserfaringer/interesser, hvorved det faglige indhold gøres mere meningsfyldt for flere elever. Sustainable lægger op til muligheden for at illustrere forholdet i mellem kreativitet, innovation, klima og bæredygtighed på en dynamisk og aktuel måde for eleverne, hvilket samtidigt gør op med en traditionel tilgang til læring som en form for envejskommunikation af prædefineret viden. Nogle af de væsentligste 16

18 fokusområder inden for læring i læremidlet drager således på principper som medbestemmelse, oplevelsesorientering, eksperimenterende arbejde, kreativitet samt sammenhænge mellem teori og praksis. Elevernes selvstyring og differentieret læring er i denne kontekst i centrum ved, at der er fokus på, at de får en øget indflydelse på deres læreprocesserne. Eleverne skal selv være aktive deltagere i skabelsen af viden i undervisningen, hvilket bl.a. gøres muligt ved brugen af flermediale læringselementer, da kombinationen kan medvirke til at udvidelse både læringsmiljø og -former. Ved at inddrage forskellige oplevelsesformer tages der også hensyn til, at eleverne lærer forskelligt, så en differentiering af læringen i højere grad opstår. Den enkelte elev bygger sin forståelse af verden op gennem kommunikation med andre, og viden og læring er afhængig af den situation, som individet befinder sig i. Sustainable har potentialer, der skaber nye forudsætninger for kommunikation, samarbejde, videndeling og formidling i undervisningen, i forhold til traditionel undervisning, og det bidrager samtidig med muligheden for et fleksibelt læringsrum, der overskrider den traditionelle klasserumsundervisning. Kilder: Hansen, Vygotsky, Holm Sørensen, Koschmann, Qvortrup, Hiim og Hippe, Bang i Heilesen, speciale 17

19 KAPITEL 6 Forbrug og Bæredygtighed Primære fag: Naturgeografi/Biologi/Kemi. Sekundære fag: Samfundsfag Kilde: Flickr, JeffreyTurner (creative common) Temaet Forbrug og Bæredygtighed handler om de miljømæssige konsekvenser af det globale forbrugssamfund, og hvilken effekt det har på klimaet. Det indeholder desuden eksempler på forskellige måder at tænke i konkrete grønne, bæredygtige og klimavenlige løsninger, som tilsammen kan være skridt på vejen til at nå de mål, der er sat for at reducere CO 2 -udledningen. I temaet inddrages der primært indhold fra fagene naturgeografi og biologi, og store dele kan også bruges til at få en tværfaglig vinkling med samfundsfag. 18

20 OPBYGNING I Forbrug og Bæredygtighed udgør kapitel 1 en introduktion til temaet, mens kapitel 2, 3 og 4 tager udgangspunkt i, og forklarer, naturvidenskabelige processer, som er årsag til klimaforandringerne (og menneskets rolle). Kapitel 5, 6, 7 og 8 går i dybden med forskellige hovedområder om forbrugssamfundets klimapåvirkning. Første kapitel er kort og introducerende til temaet. Det opstiller en overordnet ramme om forbrugssamfundets påvirkning af klimaet og nødvendigheden af at tænke tværfagligt og løsningsorienteret. Andet kapitel handler om drivhuseffekten og kulstofkredsløbet og tager udgangspunkt i teorien omkring, hvordan de naturlige, fysiske processer fungerer i praksis, og hvordan temperaturen på jorden påvirkes. Tredje kapitel beskæftiger sig menneskets indvirken på kulstofkredsløbet. Det kommer f.eks. til udtryk ved at sammenligne temperaturmålinger med målinger af atmosfærens historiske indhold af CO 2 i iskerneboringer. Der fokuseres også på, hvordan global opvarmning øges i takt med en stigende afbrænding af fossilt brændstof - hvilket bl.a. kan medføre forsuring af havene. Der er i kapitlet også eksempler på brugen af forskellige bæredygtige energiformer. Fjerde kapitel tager udgangspunkt i drivhusgasserne, og hvordan de lagres. Der fokuseres også på FN s klimapanels forskellige fremtidsscenarier og på konkrete forandringer i klimaet såsom havvandsstigninger, tørke, afsmeltning mv. Femte kapitel handler om, hvordan forbrug kan være til at påvirke de naturlige processer, og hvordan det i særdeleshed kommer til udtryk, når man indregner mængden af energi og ressourcer, der anvendes i produktionen af varer. Kapitlet berører også, hvordan landes CO 2 -udledning opgøres internationalt, og at der findes flere forskellige måder at beregne udledning på, hvilket har stor betydning for resultaterne. Sjette kapitel er centraliseret omkring naturressourcer, og der bliver bl.a. opstillet en teori om knaphed på heraf, da de ikke når at regenereres i takt med brugen af dem - samt en kritik af denne teori. Syvende kapitel fokuserer på affald og introduceres ud fra en historisk kontekst. Derefter kommer kapitlet ind 19

21 på hele processen omkring bortskaffelse, og en central del omhandler også genanvendelse og genbrug. Ottende kapitel handler om mad og den udledning af drivhusgasser, der opstår ved fødevareproduktion. Landbruget fremhæves, hvor metan er en central i forhold til udledning af drivhusgasser. Til slut er madspild i fokus. Klik her for at komme tilbage til temaoversigten. Eller klik her for næste kapitel: Elementer til støtte for elevers læring. 20

22 KAPITEL 7 Vand Primære fag: Biologi/Naturgeografi. Sekundære fag: Samfundsfag Kilde: Flickr, Yogendra (creative common) Temaet Vand handler om, vands betydning for liv på Jorden, og hvordan det begynder at blive en knap ressource i takt med verdens stigende befolkningstal og et varmere klima. Det indeholder desuden eksempler på forskellige måder at tænke i konkrete grønne, bæredygtige og klimavenlige løsninger, som kan være med til at reducere vandforbruget. I temaet inddrages primært indhold fra fagene naturgeografi og biologi, og store dele kan også bruges til at få en tværfaglig vinkling med samfundsfag. 21

23 OPBYGNING Første kapitel er introducerende og handler bl.a. om, vand som forudsætning for liv, hvordan fordelingen af saltvand og ferskvand er på jorden, og at der de seneste år er opstået et pres på vandressourcerne. Andet kapitel omhandler, hvad vand bruges til i praksis, og der lægges vægt på tre hovedområder: husholdninger, industri og landbrug. Tredje kapitel fokuserer på, hvor meget vand der går til at producere forskellige forskellige fødevarer, og hvordan man kan undgå vandspild gennem det, man spiser. Fjerde kapitel tager udgangspunkt i, hvordan man kan reducere vandforbruget gennem teknologiske løsninger. To danske virksomheder inddrages som praktiske cases. Femte kapitel er centraliseret omkring det hydrologiske kredsløb, og hvordan denne cirkulering af vand mellem jorden og atmosfæren hænger sammen. Sjette kapitel beskæftiger sig med forekomsten af vand i verden og i Danmark. Her bliver specielt den skæve fordeling af vand - globalt lige så vel som lokalt - fremhævet. Syvende kapitel er centraliseret omkring dannelsen af grundvand og betydningen af det i forhold til drikkevand i Danmark. Kapitlet kommer også ind på, hvordan vandressourcerne er under pres i en dansk kontekst, selvom her ikke er vandmangel. Ottende kapitel fokuserer på, hvordan klimaforandringer vil påvirke den fremtidige efterspørgsel af vand. Derudover er der også fokus på, hvordan regnen vil falde fremover og på, hvordan man på politiske plan forsøger at klimatilpasse i byer. Tiende kapitel tager udgangspunkt i de konflikter, der udspiller sig på verdensplan pga. vand. Der fokuseres bl.a. på brugen af dæmninger, og hvad de har af både positive og negative effekter i en lokal og international kontekst. Klik her for at komme tilbage til temaoversigten. Eller klik her for næste kapitel: Elementer til støtte for elevers læring. 22

24 KAPITEL 9 Energi Fag: Fysik/Matematik. Sekundære fag: Samfundsfag Kilde: Flickr, JeffreyTurner (creative common) Temaet Energi handler om de miljømæssige konsekvenser af det globale energiforbrug og hvilket effekt det har på klimaet. Det indeholder desuden eksempler på forskellige måder at tænke i konkrete grønne, bæredygtige og klimavenlig løsninger, som tilsammen kan være skridt på vejen til at nå de mål, der er sat for at reducere CO 2 -udledningen. I temaet inddrages der primært indhold fra fagene fysik og matematik, og store dele kan også bruges til at få en tværfaglig vinkling med samfundsfag. 23

25 OPBYGNING I Energi udgør kapitel 1 en introduktion til temaet og begrebet energi. Kapitel 2 kortlægger hvilke forskellige typer af energi der findes og hvilke naturvidenskabelige processer, som er årsag til klimaforandringerne. Kapitel 3, 4, 5, 6 og 7 tager udgangspunkt i vedvarende energier og i kapitel 8 afsluttes emnet med henvisninger til videre læsning. Første kapitel er en kort og introducerende tekst til temaet Energi. Her belyses det hvad energi egentligt er og de kommende kapitlers centrale emner berøres kort. Andet kapitel handler om forskellige typer af energi. Kapitlet præsenterer grundlæggende termer som kinetisk energi og potentiel energi. Former for vedvarende og konventionel energi vil også blive berørt i dette kapitlet, og ydermere kommer kapitlet omkring hvordan man omdanner energi og hvordan energi måles. Slutteligt vil effekt af energi og energis virkningsgrad blive forklaret. Tredje kapitel beskæftiger sig overordnet med vedvarende energi. Derfor fremhæves solenergi, geotermisk energi, vindenergi og vandenergi. Videre i kapitlet præsenteres begreberne atomskaller og solceller. Der lægges op til diskussion og forklaring, omhandlende vores energiforbrug i dag og hvor vores energi kommer fra. Fjerde kapitel tager udgangspunkt i solenergi. Derfor præsenteres centrale begreber som Kelvinskalaen & det absolutte nulpunkt samt Stefan Boltzmanns Lov. Som næste skridt forklares de forskellige opsamlings-installationer, solvarme-anlæg og solcelle-anlæg. Dertil fremhæves teori om Atom-skaller, Oktet-reglen og fotovoltaisk effekt. Som afslutning ledes der op til diskussions om energiformens udfordringer og fremtidigt potentiale. Femte kapitel omhandler vindenergi. Der ses nærmere på hvorfor vinden blæser, hvad tryk er og hvordan man måler jordens tryk. Derudover forklares teknikken bag en vindmølle, og i den forbindelse energi og effekt i vinden. I kapitlet fokuseres der til sidst på vindenergiens udfordringer og fremtidigt potentiale. Sjette kapitel er centraliseret omkring geotermisk energi. Først og fremmest forklares geotermisk energi, endvidere hvordan man fremstiller elektricitet fra geotermisk energi og der gives et eksempel på hvordan vi gør brug af det i Danmark. Kapitlet indeholder dertil 24

26 udregninger og øvelser om varmekapacitet, og slutteligt ledes der op til diskussions om geotermisk energis udfordringer og fremtidigt potentiale. Syvende kapitel fokuserer på vandenergi. Der redegøres for hvad vandenergi er, og teknikken bag en turbine forklares. I kapitlet kortlægges de forskellige vandenergikilder: vandenergi og dæmninger (tidevandsenergi) og bølgeenergi. De forskellige vedvarende energier sammenlignes i en beskrevet øvelse og afsluttende fremlægges udfordringer og fremtidigt potentiale for vandenergi. Ottende kapitel afslutter temaet Energi ved at linke til forskellige eksperimenter og informationer omhandlende energi. Hvis man har mod på mere, har man dermed et godt afsæt. Klik her for at komme tilbage til temaoversigten. Eller klik her for næste kapitel: Elementer til støtte for elevers læring. 25

27 KAPITEL 10 Transport Fag: Naturgeografi/Biologi/Kemi. Sekundære fag: Samfundsfag Billede: Kilde: Flickr, National Library of Scotland (creative common) Temaet Transport handler om de miljømæssige konsekvenser af den verdensomspændende transport, og hvilket effekt det har på klimaet. Det indeholder desuden eksempler på forskellige måder at tænke i konkrete grønne, bæredygtige og klimavenlig løsninger, som tilsammen kan være skridt på vejen til at nå de mål, der er sat for at reducere CO 2 -udledningen. I temaet inddrages der primært indhold fra fagene naturgeografi og biologi, og store dele kan også bruges til at få en tværfaglig vinkling med samfundsfag. 26

28 OPBYGNING I Transport udgør kapitel 1 en introduktion til temaet, mens kapitel 2 forklarer nogle af de samfundsmæssige og naturvidenskabelige processer, som er årsag til klimaforandringerne. Kapitel 3, 4, 5 og 6 tager udgangspunkt i den tekniske udvikling inden for motor, batteri og brændsel. Første kapitel er en kort og introducerende tekst til temaet Transport. Det opstiller den overordnede ramme for hvad transport er, samt en oversigt over de centrale emner, der vil forekomme i de efterfølgende kapitler. Andet kapitel handler om transportsektoren i Danmark, og kortlægger omfanget af gods- og persontransport på veje, med skib og med fly. Derudover fokuseres der på forbrug af brændstof og CO 2 e-udslip, samt hvorfor der er brug for alternative persontransportformer som samkørsel og elbiler. I kapitlet sættes der fokus på udviklingen fra fossile brændstoffer og biobrændsler, samt hvilke miljøtiltag der sker i forbindelse med transport i byerne. samfundshistoriske betydning. Kapitlet afsluttes med en introduktion til elbilen og dens historie. Fjerde kapitel tager udgangspunkt i elbilen et spadestik dybere end i de foregående kapitler. Her forklares batteriet, opladningsfunktionen, udviklingen af batterierne og opladningseffektiviteten. Femte kapitel omhandler energibehov ved de forskellige transporttyper. Kapitlet berører også hvordan man udregner vindmodstand på fly, og ser på forskellene i CO 2 udslip ved brug af lastbiler eller skibe. Sjette kapitel er centraliseret omkring biobrændsler. Der bliver redegjort for hvad bioenergi er, hvordan 1.- og 2.- generations biobrændsler defineres, samt hvilke alternative brændstoffer der findes til diesel og benzin. Kapitlet afsluttes med en forklaring af forskellen mellem biogas og naturgas. Tredje kapitel beskæftiger sig med forbrændingsmotorens funktionalitet og den 27

29 KAPITEL 8 Natur og Skov Primære fag: Naturgeografi/Biologi/Kemi Kilde: Flickr, Kyden (creative common) OPBYGNING og 8 går i dybden med forskellige hovedområder om forbrugssamfundets klimapåvirkning. I Skov og Jord udgør kapitel 1 en introduktion til temaet, mens kapitel 2, 3 og 4 tager udgangspunkt i, og forklarer, naturvidenskabelige processer, som er årsag til klimaforandringerne (og menneskets rolle). Kapitel 5, 6, 7 Første kapitel er kort og introducerende til temaet. Det opstiller en overordnet ramme om forbrugssamfundets påvirkning af klimaet og nødvendigheden af at tænke tværfagligt og løsningsorienteret. 28

30 Andet kapitel handler Klik her for at komme tilbage til temaoversigten. Eller klik her for næste kapitel: Elementer til støtte for elevers læring. 29

31 Ordforklaring Ord der er markeret med fed og understreget, kan man trykke på og få en uddybende forklaring, hvis man ikke ved, hvad de betyder. Beslægtede termer Træk beslægtede opslagsord hertil Register Find opslagsord Kapitel 1 - Elementer til støtte for elevernes læring

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 A110063 DIGITALE HJÆLPEMIDLER - VEJLEDERE: JRS & CAF INDIVIDUELT & I FÆLLESSKAB. 1. Indledning... 4

2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 A110063 DIGITALE HJÆLPEMIDLER - VEJLEDERE: JRS & CAF INDIVIDUELT & I FÆLLESSKAB. 1. Indledning... 4 Lærerprofession.dk etsite om lærepraksis og prefessionsudvikling RIKKE DAHL 2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 DANNELSE GENNEM Set i lyset af folkeskolens overordnede dannelsesmål, samt elevernes digitale kompetenceudvikling,

Læs mere

Institut for Naturfagenes Didaktik. Jesper Bruun & Christine Holm

Institut for Naturfagenes Didaktik. Jesper Bruun & Christine Holm 2009 Institut for Naturfagenes Didaktik Jesper Bruun & Christine Holm COMPUTERASSISTERET UNDERVISNING Computerassisteret undervisning rummer en række muligheder i forbindelse med designet af undervisningsforløb

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Læremidler - evaluering af læremidler i det almene gymnasium

Læremidler - evaluering af læremidler i det almene gymnasium Læremidler - evaluering af læremidler i det almene gymnasium Af Flemming B. Olsen Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Dansk Institut for Gymnasiepædagogik (DIG) Syddansk Universitet, Odense

Læs mere

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori:

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori: Indholdsfortegnelse: Indledning-----------------------------------------------------------------------------------------------2 Problemformulering--------------------------------------------------------------------------------3

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler Søren Breiting & Karsten Schnack Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler Erfaringer fra de første TUBU-skoler i Tiåret for UBU Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik DPU Danmarks

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Det kreative skub til dannelse og innovation

Det kreative skub til dannelse og innovation 2013 Det kreative skub til dannelse og innovation Professionsbachelorprojekt. Læreruddannelsen på Fyn University College Lillebælt 02-04-2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4

Læs mere

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet

ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet ALEXANDRA INSTITUTTET A/S Åbogade 34 DK-8200 Aarhus N T +45 70 27 70 12 Rued Langgaards Vej 7, 5B DK-2300 København S T +45 70 27

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Innovativ energiundervisning. Innovativ energiundervisning

Innovativ energiundervisning. Innovativ energiundervisning 1 Innovativ energiundervisning Lisa Gjedde Finn Horn Helene Sørensen Innovativ energiundervisning Lisa Gjedde Finn Horn Helene Sørensen Institut for uddannelse og pædagogik (DPU) Aarhus University 2011

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

It i matematikundervisningen

It i matematikundervisningen Professionsbachelorprojekt Janni Schaldemose Sørensen 3. april 2013 Studienummer: 21309026 Fag: Matematik Vejledere: Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen Sider: 42 Anslag: 81.356 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Forord Dette er første udgave af beskrivelsen af interventionsdesignet i demonstrationsskoleprojektet

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler Indledning Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler 4 Forord Kolofon: Signe Søndergaard og Steno Instituttet Aarhus Universitet 1. udgave 2008 Omslagsdesign: Kommunikationsafdelingen,

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere