Badeværelser - et brugerorienteret forretningskoncept

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Badeværelser - et brugerorienteret forretningskoncept"

Transkript

1 Februar 2009 Badeværelser - et brugerorienteret forretningskoncept Hvordan oppnå at brugeren oplever en aftale om en badeværelsesrenovering lige så enkelt som køb af en større vare i en butik Renovering af baderum i en høj kvalitet som ét produkt med fast pris, leveringstid og uden fejl Authors: Jørgen Nielsen og Niels Haldor Bertelsen

2 Badeværelser - et brugerorienteret forretningskoncept Jørgen Nielsen Niels Haldor Bertelsen Analyse af koncept Operationalisering 1. Vision 4. Organisation og proces 3. Produktplatform 5. Økonomi 2. Marked og kunder 6. Forretningsplan NICe-projekt Slutrapport Projektpartnere: Riksbyggen, Sverige Litex AS, Norge Multiconsult AS, Norge AlmenNet, Danmark Valcon A/S, Danmark Statens Byggeforskningsinstitut, Danmark SBi Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009

3 Titel Badværelser - et brugerorienteret forretningskoncept Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2009 Forfattere Jørgen Nielsen, Niels Haldor Bertelsen Statens Byggeforskningsinstitut, Dr. Neergaards Vej 15, DK-2970 Hørsholm E-post Eftertryk i uddrag tilladt, men kun med kildeangivelse

4 Indhold Indhold...3 Forord...4 Summary...5 Projektets partnere og deltagere...6 Indledning...7 Organisering og arbejdsmetode...8 BadButik A/S...10 Baggrund og vision...10 Marked og kunder...11 Produktplatform...13 Organisation og proces...15 Økonomi og indtjening...17 Forretningsplan BadButik A/S...18 Operationalisering...20 Diskussion...21 Konklusion...21 Referencer...22 Bilag 1. Baggrund og vision...23 Bilag 2. Marked og kunder...28 Bilag 3. Produktplatform...35 Bilag 4. Organisation og proces...40 Bilag 5. Økonomi og indtjening...47 Bilag 6. Forretningsplan...52 Bilag 7. Operationalisering

5 Forord Nordic Innovation Centre besluttede i 2005 at støtte udviklingsprojekter, der specifikt tog udgangspunkt i brugerbehov. Det her beskrevne projekt er søgt gennemført under denne ordning ud fra den synsvinkel, at nybyggeri og renovering af badeværelser hører til de økonomisk tunge opgaver inden for byggeriet i alle de nordiske lande, at markedet er præget af store udsving både i pris og kvalitet, og at brugerne ofte finder det vanskeligt og risikabelt at indgå aftaler gennemførelse af disse opgaver. Der er derfor et behov for et helt nyt forretningskoncept. Projektet er gennemført med økonomisk støtte fra Nordic Innovation Centre og med hel eller delvis egenfinansiering fra de partnere, der har gennemført projektet. Gennem hele forløbet har der været en nær kontakt til det arbejde, der sideløbende er gennemført i netværket hos partneren AlmenNet, som virker for at fremtidssikre de almene boligorganisationer og de almene bebyggelser i Danmark. 4

6 Summary I forbindelse med renovering af badeværelser har mange boligejere såvel som lejere haft den oplevelse, at kvalitet, pris og leveringstid langt fra har levet op til forventningerne. Det har været udgangspunktet for projektets vision: Der etableres en ny type af virksomheder, der kan levere renovering af et baderum i en høj kvalitet som ét produkt med fast pris, fast leveringstid, kort produktionstid, standard som aftalt og uden fejl. Sådanne virksomheder vil danne udgangspunkt for en ny industriel leverancekultur i dansk byggeri. Resultatet af hele projektet kan i det lys ses som svaret på følgende spørgsmål: Hvordan ser denne virksomhed ud? Svaret er givet i form af et forretningskoncept, som har arbejdstitlen, BadButik A/S. Navnet afspejler de vigtigste karakteristika ved konceptet. Brugeren skal opleve, at en aftale om en badeværelsesrenovering er lige så enkel som køb af en større vare i en butik: Man får en 3-D visualisering af det nye badeværelse, fastlægger de frie valg med øjeblikkelig oplysning om priskonsekvenser og aftaler en periode for renoveringen. Til gengæld er der grænser for hvilke varer, der findes i butikken. Måske renoverer BadButik A/S ikke i den pågældende bygningstype, og måske har køberen et meget specielt ønske til inventar, som ligger uden for den designline, som BadButik A/S understøtter. Så må man gå et andet sted hen. Konceptet er fremkommet efter en successiv analyse af fire elementer: Økonomi; Marked og Kunder; Produktplatform samt Organisation og Proces. Med hensyn til Økonomi har der været to hensyn. Det ene er gået ud på at minimere produktionsomkostningerne og skabe bedre rammer for planlægning på industrielle vilkår. Det fører til en fokusering på et afgrænset marked og på et afgrænset produktsortiment. Det andet hensyn har vedrørt en minimering af investeringerne i forbindelse med opstart af virksomheden, og det fører til en bestræbelse på at etablere den mindste organisation, som gør det muligt at sikre en leverance, som beskrevet ovenfor. Med hensyn til Marked og Kunder er fokuseringen diskuteret i tre dimensioner: Ejerform, bygningstype samt geografisk placering. Ejerformen betyder meget for salgsfunktionen i BadButik A/S. Det er klart, at hvis der skal sælges 100 badeværelsesrenoveringer, stiller det fx meget anderledes krav til virksomhedens salgsfunktion, hvis det drejer sig om 100 badeværelser i én boligafdeling, end hvis der er tale om 100 badeværelser hos 100 ejere af parcelhuse. Bygningstypen er afgørende for systemløsningen. Der vil typisk være behov for forskellige vådrumssystemer i et baderum med betonvægge og -dæk og i et baderum med lette vægge og et gulv på et træbjælkelag. Den geografiske placering har indflydelse på logistikomkostningerne og på mulighederne for at benytte trænede håndværkere samt for gennemførelsen af en effektiv kvalitetssikring. Virksomhedens produktplatform er opdelt i fire niveauer. 5

7 Niveau 1 vedrører funktion, og her er der peget på tre produkter: 1) en masterplan, som er en helhedsplan for ejendommen. Den fastlægger system og omfang af en, måske årelang, renovering, 2) en stigstreng i en opgang, som muliggør tilslutninger fra alle boligenheder i opgangen samt 3) renovering af et enkelt badeværelse. Niveau 2 omfatter systemløsningen for badeværelset med hensyn til gulv-, væg-, og loftskonstruktioner samt de skjulte installationssystemer som rør, gulvvarme og ventilationssystem. Her vil BadButik A/S typisk markedsføre to systemer, en billig og en god. På niveau 3 findes designlinjer for overfladebeklædninger og inventar. Her vil der være udbud af mange varianter til opfyldelse af kundens krav. Dette niveau retter sig primært mod slutbrugerne. Endelig er der på niveau 4 det tilbehør, som kunden ikke skal tage stilling til. Det vedrører fx skruer og lim, som indgår i monteringen. Dette niveau retter sig primært mod produktionen. Organisation og Proces er fastlagt på den måde, at BadButik A/S har det samlede ansvar og hele kundekontakten fra salg til aflevering. Det markedskendskab, der opnås, udnyttes i forbindelse med videreudvikling af produktplatformen med tilhørende 3-D visualisering. Det foregår uafhængigt af de enkelte salg og købes hos en underleverandør, typisk en arkitektvirksomhed. Endelig indgår Badbutik A/S længerevarende samarbejdsaftaler med producenter og håndværkere og stiller i den forbindelse krav til kvalitet og rettidig levering. Om nødvendigt iværksættes uddannelse af underentreprenørernes håndværkere, således at kvalitetskravene kan opfyldes. Radikal fornyelse - industriel produktion og individuelle valg forenes BadButik A/S kan ses som en helt ny måde at drive forretning på. Virksomheden bryder på mange måder med den traditionelle organisering af byggeprocessen. Alligevel kan den uden videre indpasses i byggesektorens nuværende struktur. Man kan sige, at det er en totalentreprise på rum- eller bygningsdelsniveau. Det udviklede koncept er ikke mere knyttet til badeværelsesrenovering end at det ret enkelt kan generaliseres til et koncept, der kan ligge til grund for industriel produktion af andre bygningsdele, hvor det er vigtigt, at industriel produktion og individuelle valg forenes. Der har vist sig interesse for at benytte konceptet. Projektets partnere og deltagere Projektet er gennemført i et partnerskab mellem nedennævnte deltagere: Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Danmark, der har stor erfaring med opstilling af tekniske krav til badeværelser, til vurdering af kvalitet og til dokumentation af den færdige løsning samt til vurdering af kundernes behov og ønsker, specielt i den almene sektor. SBi har som sektorforskningsinstitut endvidere erfaring med problemstillinger omkring nyindustrialisering og anvendelse af 3D-visualisering. Valcon A/S, Danmark, der er et dansk konsulenthus med kompetence inden for industrialisering af salgs- og designprocesser, herunder konfigurering af produkter og implementering af mass customization og lean production. Valcon har endvidere en stor kompetence i design af forretningsmodeller og styringssystemer i virksomheder. 6

8 AlmenNet, Danmark, der er et netværk som gennemfører et udviklingsprogram om fremtidssikring af de ældre almene bebyggelser i Danmark. Det støttes af fonden RealDania, Landsbyggefonden og de almene boligorganisationer i Danmark.. Netværket består af en række boligforeninger som de bærende elementer, men har også tilknyttet producenter, entreprenører, rådgivere og konsulenter. Riksbyggen, Stockholm, Sverige, som er en kooperativ medlems- og interesseorganisation, for andelsboligforeninger (bostadsrättsföreningar). Riksbyggen varetager foreningernes interesser og arbejder for andelsboligformen som boform og alles ret til en god bolig. Riksbyggen er en serviceorganisation for disse og andre kunder, såvel som en bygherreorganisation med bygning af andelsboliger som hovedopgave. Forretningsområderne er byggevirksomhed og forvaltning. Litex AS, Sandefjord, Norge, som er producent af vådrumssystemer. Litex AS gennemfører selv produkt- og procesudvikling og har et betydeligt kendskab til markeder såvel i som uden for Skandinavien. Multiconsult AS, Skøyen, Norge, som er en ledende, multifaglig rådgivningsvirksomhed, der leverer tjenester i alle byggeriets projektfaser fra ide via projektering og bygning til drift, vedligehold og ombygning / istandsættelse. I de senere år har Multiconsult arbejdet aktivt inden for udvikling af tilstandsanalyser, livscyklusanalyser, forvaltning, drift og vedligehold. Virksomheden har deltaget i udvikling af "Våtromsnormenm" samt været aktive i problemområdet "byggefejl og -skader". NCC Sverige, som er en del af en entreprenørvirksomhed, der opererer i hele det nordiske område, og som er kendt for en innovativ tilgang til byggeriets udvikling. Den person, som deltog i projektet, forlod dog NCC kort efter at projektet gik i gang, og siden har NCC s deltagelse været passiv. Følgende personer har deltaget aktivt i projektets gennemførelse: Jørgen Nielsen (Projektleder) og Niels Haldor Bertelsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Danmark Klavs Tvenge og Jesper Thyssen, Valcon A/S, Danmark Per Helsmark og Benny Mulbjerg, AlmenNet, Danmark Kjell Berndtsson, Riksbyggen, Sverige Jørn Davidsen, Litex AS, Norge Svein Bjørberg, Multiconsult AS, Norge Indledning I 2005 indkaldte Nordic Innovation Centre projektforslag med forankret i de visioner, der var nedfældet i centrets rapport "Room for Humans" [1]. Ud fra erkendelsen af et behov for visionær nytænkning på markedet for renovering af badeværelser tog Statens Byggeforskningsinstitut og Valcon A/S initiativ til at samle en projektgruppe, med den målsætning at skabe og afprøve et nyt forretningskoncept for levering af badeværelsesløsninger. Konceptet skulle være karakteriseret ved at skabe værdi for kunden, ved nyindustrialisering i form af vertikal integration af alle ydelser i én leverance, omfattende salg, design, produktion og aflevering samt ved at evnen til at understøtte beslutningsprocessen hos kunden. 7

9 Resultatet af projektgruppens arbejde er beskrevet i denne rapport, som dels redegør for hvem, der har deltaget i arbejdet, for arbejdsprocessen og for resultatet. Resultat er beskrevet stort set som det blev præsenteret ved Nordisk InnovationsCenters seminar, Innovative Construction - Rooms for Humans, ved NORDBYGG 2008 i Stockholm,se figur 1. I rapporten her er der dog medtaget en del af det baggrundsmateriale, som projektgruppen har udarbejdet undervejs. Det er præsenteret i syv bilag. At badeværelset er valgt som objekt for nyskabelsen skyldes, at badeværelser tit renoveres, og at det er et rum, der giver anledning til store tekniske udfordringer i en kompliceret proces, og ikke mindst at aftaler om renovering af badeværelser ofte giver anledning til bekymring hos beslutningstagere og brugere med hensyn til kvalitet, pris og tidsfrister. Nordisk InnovationsCenter Seminar Innovative Construction Rooms for Humans NORDBYGG 2008, Stockholm 1. april 2008 Badeværelser et brugerorienteret forretningskoncept Riksbyggen, Sverige Litex AS, Norge Multiconsult AS, Norge AlmenNet, Danmark Valcon A/S, Danmark Statens Byggeforskningsinstitut, Danmark NICe-Projekt, nr Jørgen Nielsen Figur 1. Resultaterne blev præsenteret ved NICe s afslutningsseminar i forbindelse med NORDBYG Organisering og arbejdsmetode Eftersom opgaven har været at udvikle et helt nyt forretningskoncept baseret på vertikal integration har det været anset for væsentligt at sikre at alle relevante synsvinkler er repræsenteret i arbejdsgruppen. Projektet havde stor fordel af et parallelt løbende udviklingsarbejde i AlmenNet [3] Omdrejningspunkterne for projektgruppens arbejde har været en række projektmøder, der har tjent som forum for den afprøvning og udvikling af ideer. Disse ideer blev typisk kommunikeret i form af PowerPoint præsentationer, som så efterfølgende blev redigeret og systematiseret. Alle illustrationer i rapporten består af sådanne PowerPoint billeder. Enkelte er ikke oversat fra svensk eller norsk. 8 Projektets vision var i nogen grad formuleret i ansøgningen, men den blev strammet meget op i løbet af projektet, ligesom det blev klart, at konceptet ikke kunne komme til at fremstå som en sum af alle mulige detaljer om hvad man kunne gøre. Tilgangen har derfor været at forholde sig kritisk til materialet samt at strukturere og forenkle tankegangen, således at det, der karakteriserer det nye forretningskoncept, træder klart frem.

10 Relativt hurtigt opstod den tanke, at visionen skulle omsættes til et forretningskoncept, som skulle kvalificeres på fire punkter: Marked og kunder, produktplatform, organisation og proces samt økonomi, se figur 2. De fire punkter kunne så selvstændigt gøres til genstand for analyser, baseret på deltagernes erfaringer, således at der blev skabt et grundlag for diskussion af og formulering af det endelige forslag til forretningskoncept. Projekt - Arbejdsmodel Analyse af koncept Operationalisering 1. Vision 4. Organisation og proces 3. Produktplatform 5. Økonomi 2. Marked og kunder 6. Forretningsplan Efter NICe-projektet Figur 2. Projektets arbejdsmodel (Bilag 1, dias 1.3) Denne opfattelse af projektet gjorde det muligt at nedbryde processen, så man, møde efter møde, iterativt kunne analysere og konkludere på de enkelte punkter og til sidst afveje de forskellige hensyn i formuleringen af et konkret forslag til en forretningsplan. Den detaljerede formulering af den må nødvendigvis foregå under hensyntagen til samtlige elementer i modellen svarende til at det er nødvendigt at komme mere en gang rundt i den cirkel, der er antydet i figur 2. Det betyder også at den lineære præsentation af resultater, som gjort i det følgende, ikke er retvisende for kompleksiteten i den udviklingsproces gruppen har været igennem. Deltagernes erfaring blev benyttet til at uddrage væsentlige træk i situationen, som den er i dag (As-is). På det grundlag og med visionen in mente kunne den ønskede fremtidstilstand (To-be) formuleres. I nogle tilfælde kunne elementer i disse analyser tages fra udviklingsprojekter gennemført i AlmenNet [3]. Hen igennem arbejdsprocessen modificeredes synet på slutresultatet, således at selve modellen for analysen kom mere i fokus, medens det blev fundet nødvendigt at overlade detaljerne i en konkret udmøntning til en kommende investor. En række specifikke valg er dog taget for kunne illustrere udmøntningen af modellen og fremkomme med et eksempel på et konkret forretningskoncept. Den del af resultaterne skal kun tages som ét eksempel på hvordan konceptet kunne udmøntes, nemlig til renovering af almennyttigt byggeri i Danmark. Til sidst er der antydet nogle af de muligheder, som konceptet også rummer i retning af operationalisering i andre retninger, idet såvel AlmenNet [3] som grundejernes Investeringsfond [4] har valgt søge konceptet udnyttet. 9

11 BadButik A/S I det følgende beskrives de resultater, der er kommet ud af projektet. Det gøres med udgangspunkt i den struktur, der fremgår af figur 2, og som fører frem til det endelige koncept for BadButik A/S. Præsentationen er struktureret i følgende afsnit: Baggrund og vision, se også diasserie i bilag 1 Marked og kunder, se også diasserie i bilag 2 Produktplatform, se også diasserie i bilag 3 Organisation og proces, se også diasserie i bilag 4 Økonomi og indtjening, se også diasserie i bilag 5 Forretningsplan for BadButik A/S, se også diasserie i bilag 6 Operationalisering, se også diasserie i bilag 7 Baggrund og vision Visionen er i meget kort form formuleret i figur 3: Der etableres en ny type af virksomheder, der kan levere renovering af et baderum i en høj kvalitet som ét produkt med fast pris, fast leveringstid, kort produktionstid, standard som aftalt og uden fejl. Sådanne virksomheder vil danne udgangspunkt for en ny industriel leverancekultur i dansk byggeri. Det skal med andre ord være lige så enkelt at købe renovering af et baderum som at købe en større vare i en butik. Deraf arbejdstitlen på den nye virksomhed: BadButik A/S. Vision Der kommer en ny type virksomhed i byggeriet baseret på forretningskonceptet for en ny, industriel leverancekultur i byggesektoren Den kan levere renovering af et baderum i høj kvalitet som ét produkt med fast pris, fast leveringstid, kort produktionstid, i en standard som aftalt og uden fejl Køb af en badeværelsesrenovering bliver dermed lige så enkel som at købe enhver anden støre vare i en butik. Derfor projektnavnet BadButik A/S Figur 3. Vision for konceptet (Bilag 1, dias 1.15) Resultatet af hele projektet kan i det lys ses som svaret på følgende spørgsmål: Hvordan ser denne virksomhed ud? 10 I bilag 1 ses beskrivelser af visionen i andre dimensioner. Det gælder værdiskabelse og industrialisering, såvel som ændringer, der opleves såvel af kunden og af virksomheden som i produktet og processen. (dias 1.8 til 1.15). Med hensyn til processen bemærkes, at visionen primært er rettet mod industrialisering af byggepladsproduktionen ikke fabriksproduktionen, som ikke direkte vedrører BadButik A/S samt mod industrialisering af vidensarbejde,

12 projektering og planlægning. Der bliver med andre ord tale om en udvikling i retning af totalentreprise på bygningsdelsniveau. Baggrunden for visionen var allerede formuleret i ansøgningen. Den tager udgangspunkt i en konstatering af at nybyggeri og renovering af badeværelser hører til de økonomisk tunge opgaver inden for byggeriet i alle de nordiske lande. Markedet er præget af store udsving både i pris og kvalitet, og der er ofte lange byggetider, som belaster beboerne (ejere som lejere), fordi de skal flytte fra boligen i byggeperioden. Badeværelset er (sammen med køkkenet) det rum, som hyppigst totalrenoveres i forbindelse med ejerskifter i parcelhuse eller ejerlejligheder, eller som står højest på ønskesedlen for ændringer hos nye lejere. Det skyldes ikke kun at rummene er fysisk nedslidte, men også at de nye brugere har en anden livsstil end de foregående. Som markedet fungerer nu, kan man fx henvende sig til en rådgiver, som udarbejder et projekt og indhenter tilbud fra flere fagentreprenører. Først dér - og med en del omkostninger afholdt - kender man prisen og produktet, medens processen, især tidsforløbet, ofte ikke er fastlagt. Alternativt kan man henvende sig til en håndværker, som nok kan give en pris, men hvor kunden ofte er utryg ved såvel kvalitet som proces. Dagens tilstand lever derfor ikke op til ønsket om at kunne købe en renovering af et badeværelse med samme tryghed som køb af andre produkter. Marked og kunder Som baggrund for strategiske overvejelser vedrørende etablering af BadButik A/S er der indledningsvist opstillet en model for segmentering af markedet. Nøgleordene er fokusering og effektivisering. Segmenteringen udgør et væsentligt brud med den traditionelle fremgangsmåde. I en traditionel organisation kan enhver kunde henvende sig med ethvert ønske om en renovering og få et tilbud på at få arbejdet udført. Det er ikke muligt for BadButik A/S, hvor visionen kræver fast pris, fast leveringstid, kort produktionstid, standard som aftalt og uden fejl. Det kæver nemlig, at badbutik A/S har gjort én række forarbejde og har indgået aftaler, som vil være forskellige afhængig af hvilket marked og hvilke kunder, der fokuseres på. Det er her, det bliver nødvendigt at markere, at BadButik A/S har visse varer på hylderne, men ikke alle. Som vist i figur 4 er tre analyseparametre fundet væsentlige: Bygningstype og ejerform Bygningstypen (parcelhus, etagebygning, kontorbygning ) har betydning for hvilke typer af løsninger, som BadButik A/S skal have udviklet, og ejerformen har bl.a. betydning for salgsfunktionen i BadButik A/S. Der er stor forskel på, om man kan sælge 50 baderumsrenoveringer til et boligselskab eller om man skal finde 50 kunder, som hver skal have ét badeværelse. Tidsperiode og byggeteknik Byggeteknikken har især stor betydning for renoveringsprojekter. Det er klart, at risikoen for at overse svagheder i skjulte konstruktioner er større i en bygning med et bærende træbjælkelag end i et betonhus. Det vil i udgangspunktet også være forskellige væg- og gulvsystemer renoveringen skal baseres på. Geografisk afgrænsning En geografisk afgrænsning har især betydning for fastsættelsen af det nødvendige antal af tilknyttede samarbejdsparter, herunder logistikaftaler. Især i virksomhedens opstartsfase anses det for vigtigt, at den geografiske afgrænsning er stram. 11

13 Metode - markedsafgrænsning Segmentering fokusering - effektivisering Bygningstype og ejerform Specialisering af salgsfunktionen Mere præcise krav til produktplatform Tidsperiode og byggeteknik Afgrænser tekniske forudsætninger Geografisk afgrænsning Afgrænser mængden af samarbejdsparter og forenkler dermed virksomhedens opstartfase Figur 4. Princip for markedssegmentering (bilag 2, dias 2.3) På det grundlag har gruppen vurderet markederne i Danmark, Norge og Sverige, se bilag 2, dias 2.4 til Eksempelvis ses i figur 5, at der alene i de almene boliger i storkøbenhavn er behov for at renovere badeværelser hvert år. De er tilmed fordelt på et begrænset antal forvaltninger, hvilket gør det til et attraktivt marked for BadButik A/S. DK Renoveringsbehov - Almene Antal Levetid [år] Ren. behov [stk. pr år] Storkøbenhavn Århus, Aalborg og Odense byer Totalt Salgsproces BadButik A/S indgår i direkte samarbejde med de professionelle beslutningstagere. Disse kunder kan alle identificeres og udgør et relativt begrænset antal, som ligger i de store byer. Relationerne til bygherrens normale projekterende er en udfordring, men rollen som bygherrerådgiver udfordres ikke. Figur 5. Renoveringsbehovet for badeværelser i almene boliger i Danmark (bilag 2, dias 2.10) 12 En sammenligning af markederne i Danmark, Norge og Sverige, viser at man langt hen ad vejen kan anvende én fælles teknisk platform etagebyggeri i beton Der kan dog være forskelle i de regelsæt, der gælder, fx vedrørende energibesparelser ved større renoveringer. Disse byggerier ses typisk i tæt befolkede områder. Der er markant forskellige kundetyper, især fordi etagebyggerierne ejes/forvaltes forskelligt i de tre nordiske

14 PFMP Badeværelser - AS-IS Prod badeværelser IMP IND P Issues / Ideas uct Størrelse (m2) [] etc. Kostpris (DKK) [ ,, ] Tegnet interface diagram af et badeværelse?? Levetid (år) [5.. 30] Konstruktion Indkøbt/produceret.. Proces variansen varmeisoleringen (??) [ ] lyssoleringen (??) [ ] Trin 1: egenskaber via tekst Trin 2: Varians via kind-of for dem som vi mener er vigtige!!! 1 Gulv Størrelse (m2) [ ] Bevaringsværdig (estitiske årsager) [ja,nej] Bærende konstruktion Konstruktionstype [ træ, bet on, gasbeton, tegl (mursten/mursten+puds), stål/trapez, øvrige] Fyld/selv-bærende konst Konstruktionstype [ træ, bet on, gasbeton, tegl (mursten/mursten+puds), gips/stål, ler, koks, mineraluldsplader] Vådrumsmembran Membrantype [ malet, stål/rustfrit, plastik] Overflade Farve (RAL) [ ] Tekstur (??) [ ] 1.. Væg Størrelse Højde, Bredde, Dybde (mm) [ ] Bærende konstruktion Konstruktionstype [ træ, bet on, gasbeton, tegl (mursten/mursten+puds), stål/trapez, øvrige] Fyld/selv-bærende konst Konstruktionstype [ træ, bet on, gasbeton, tegl (mursten/mursten+puds), gips/stål, ler, koks, mineraluldsplader] Vådrumsmembran Membrantype [ malet, stål/rustfrit, plastik] Overflade Overfladetype [Tapet /væv, maling, tapet/væv med maling, støbt (f x terrazo), fliser/klinker/glas/alu] Farve (??)[ ] Tekstur (??) [ ] 1 Loft Bærende konstruktion Konstruktionstype [ træ, bet on, gasbeton, tegl (mursten/mursten+puds), stål/trapez, øvrige] Fyld/selv-bærende konst Konstruktionstype [ træ, bet on, gasbeton, tegl (mursten/mursten+puds), gips/stål, ler, koks, mineraluldsplader] Vådrumsmembran Membrantype [ malet, stål/rustfrit, plastik] Overflade Overfladetype [Tapet /væv, maling, tapet/væv med maling, støbt (f x terrazo), fliser/klinker/glas/alu] Farve (??)[ ] Tekstur (??) [ ] 0, 1 Vindue Begrænsninger i konfiguratione n af vinduer? Størrelse Højde, Bredde, dybde (mm) [ ] Bevaringsværdig [ ja,nej] Brandflugtvej [ja,nej] Vent ilationsfunktion [ ja/ åbnes,nej] Rammen Farve (RAL) [...] Åbning/hængsling [top, side, bund, kombineret, lukket] Materiale [ træ, plast, stål, mix] Glas/fladen Glastype [enkelt, koblet, termo, lavenergi, lydrude] 1 Dør Bredde (mm) [60,70,80, 90] Bundstykke (mm) [0 50] Brandflugtvej [ja,nej] Åbneautomatik [ manuelt, automatisk] Farve (RAL) [...] Åbning/ hængsling [side, skyde] Ma terial e [Træ mas sivt, Træ fi ner, Malet træ] Systembalancen Badeværelset Afløb Vand (varmt/koldt) Varme Ventilation KØLING - nyt forsyningsområde Forsyningsinstallation Levetid (år) [ 0..50] 0, 1 Varme Levetid (år) [0.. 50] Mængde/volumen (m3/år) [0..50] Varmetype [Radiator vand, radiator el, gulv vand, gulv el, ventilation] Indf øringssted [gulv, loft, væg]??? Indføringsafstand (mm) [...] Varmedistributionen (rør) $ Kun relevant hvis varmetype = vand Rørtyper [Plastik, stål/jern, kobber] Kvalitetsgrader [A,B] $ Kun gældende plastikrør (evt. laves som en KI ND-OF struktur?) Rørdimensioner (") [...] 1 Vand (Rest)Levetid (år) [ 0..50] Vandfremføring (antal rør) [koldt vand (1 rør), koldt + el/gas opvarmning lokalt (1-2 rør), varmt/koldt direkte (2 rør), varmt/ koldt /gråt (3 rør)] Forskel mellem indføringsantal og antal rør? Indf øringsantal til rummet (stk) [1, 2,3] Indf øringssted [gulv, loft, væg]??? Indføringsafstand (mm) [...] Rørt yper [plastik, kobber, stål] Rørdimensioner (mm) [ 8 30] Kvalitetsklasser [A, B] $ Kun gældende plastikrør 1 Afløb (Rest)Levetid (år) [ 0..50] Udføringsst eder fra rummet [W C (1stk), W C+håndv/gulv (2 st k), flere steder (>2 stk)]??? Indføringsafstand (mm) [...] Rørt yper [støbejern, blyrør, plastik, zink] Rørdimensioner (mm) [ ] Kvalitetsklasser [A, B] $ Kun gældende plastikrør 0, 1 Ventilation (Rest)Levetid (år) [ 0..50] Vent ilationstype [Vindue, aftrækskanal u/ motor, aft rækskanal m/motor, centralt vent ilationssystem u/genanvending, centralt vent ilationssystem m/ genanvending] Indf øringssted [loft, væg] Fugtstyring [ja, nej] $ Kun gældende for aftrækskanal med motor og ventialtionssystemet Rørt yper [eternit (asbest), plastik, zink, mineraluld] Rørdimensioner (") [3",..,6"] Rørf ormer [ firkantet, runde] 1 El Antal ledere (Rest)Levetid (år) [ 0..50] vo lt Spænding (volt ) [lavvolt, 220, 380] Indf øringssted [loft, væg] jord ja 3 5 jordleder [ja, nej] nej 2 N/A Antal stikdåser/udtag (stk) [1,..] 0, 1 Kommunikation Type [telefon, edb, højtalere, etc.] 1 Brugsrummet og inventar Levetid (år) [ 0..50] 1 WC-rum Størrelse (m2) [...] 1 Kummen Kummetyper [ højtskyld (træk/slib), lavskyld (standard), lavtforbrug, maskine] Indbygning??? $ relation til gulv eller væg?? Tilbehør Sæde Farver, str, form, etc etc. 0, n Hån dva ske rum Størrelse (m2) [...] 1 Håndvask Håndvasketype [glaseret, støbt, stål, etc.]??? 1 Vandamaratur Farver, str, form, t ermostat, et c Tilbehør Spejl Farver, str, form, etc Belysning etc. 0, n Bruse rum Størrelse (m2) [...] 1 Bruse Brusetyper [standard, med damp, etc...] 1??? Vandamaratur Termostat, form, størrelse, etc Tilbehør etc. Stål og jern rør?? Bærende konstruktioner Træ Beton Gasb. Tegt Stål/t Øvrige Ler Træ Beton Tegl Gips/stål Gasbe Koks Min eral $ If ventilationt ype = vindue Then vindue. ventilationsfunkt ion = ja/åbnes lande. Andre typer etageboligbyggeri (end i beton) eller parcelhusbyggeri, som findes spredt over hele Norden, er teknisk set ret forskelligartede, og derfor vanskeligere at nå, specielt for en nyetableret virksomhed. Ud fra et sådant markedskendskab drejer det sig for BadButik A/S altså om at fastlægge en strategi for at komme ind på markedet og derefter udvikle det med baggrund i de principper for segmentering, der indledningsvist blev omtalt. Produktplatform BadButik A/S s overordnede forretningsområde var fastlagt i forbindelse med visionen Det drejer sig om tre produkter: Masterplan, stigstreng og renovering af et badeværelse. Dette forretningsområde er i nogen grad udviklet og afprøvet under AlmenNets program for trinvis modernisering [3]. Masterplanen er en overordnet plan for renovering af stigstrenge og badeværelsesløsninger for en hel boligbebyggelse udmøntet i fælles designmæssige retningslinier. Kundetilpasningen gælder især evnen til at styrke beslutningsprocessen ved at planen kan sættes i værk i den takt, som de enkelte beboere ønsker. Det kan fx betyde, at man begynder med den beskedne udgift til masterplanen, medens lodrette forsyningsveje i en given opgang først renoveres, når den første lejer eller ejer ønsker sit badeværelse renoveret. De øvrige lejligheder renoveres i den takt og med det individuelle præg, som den enkelte lejer eller ejer bestemmer, men inden for den helhedsplan og de standardløsninger, der er givet i masterplanen. Det er her principperne om den industrielle "et-styks-produktion" kombineret med mass customization kommer til sin fulde ret. Produktet er rettet mod bestyrelser og beboere i boligforeninger. Produkthierarki (As - is) Konstruktion varmeisoleringen (??) [ ] Fyld/selv-bærende lydisoleringen (??) [ ] 1 Gulv Størrelse (m2) [ ] Bevaringsværdig (estitiske årsager) [ja,nej] Bærende konstruktion Bærende konstruktioner Konstruktionstype [træ, beton, gasbeton, tegl (mursten/mursten+puds), stål/trapez, øvrige] Fyld/selv-bærende konst Konstruktionstype [træ, beton, gasbeton, tegl (mursten/mursten+puds), gips/stål, ler, koks, mineraluldsplader] Vådrumsmembran Membrantype [malet, stål/rustfrit, plastik] Overflade Overfladetype [Tapet/væv, maling, tapet/væv med maling, støbt (fx terrazo), fliser/klinker/glas/alu] Fyld/selv-bærende Træ Beton Gasb. Tegt Stål/t Øvrige Ler Træ Beton Tegl Gips/stål Gasbe Farve (RAL) [ ] Koks 1.. Væg Tekstur (??) [ ] Mineral Figur 6. As-is produkthieraki (Bilag 3, dias 3.5) En stigstreng er en lodrette forsyningsvej for vand, afløb og ventilation. Primært for etageejendomme og primært for renovering tilbydes et begrænset sæt af standardløsninger for stigstrenge i en opgang. Disse løsninger skal være afpasset, så de uden videre kan fungere sammen med BadButik A/S s standardløsninger for badeværelser. Produktet er rettet mod bestyrelser i boligforeninger, og kundetilpasningen gælder primært evnen til at gennemføre processen som en industriel "et-styks-produktion" med mange fordele for beboerne. Løsningen tilbydes i kombination med nedennævnte masterplan. 13

15 Renovering af et badeværelse er et produkt, der retter sig direkte mod slutbrugeren, og der hvor forenkling og strukturering af produktplatformen er mest afgørende. Projektgruppen ud fra en analyse af den nuværende situation, se figur 6 og bilag 3, dias 3.4 til 3.6, søgt en struktur i produktplatformen, som på den ene side tilgodeser industrialisering (forenkling, produktpakker) og på den anden side giver slutbrugeren stor valgfrihed, hvor det er væsentligt for slutbrugeren (skaber værdi). Resultatet er vist i figur 7. Struktur af produktplatform (To-be) Niveau 1 Bygnings- og bygningsdelsniveau (Funktion) - BadButik s forretningsområde Niveau 2 Konstruktions- og installationssystemer (1-3 varianter) Gennemprøvede produkter og tilhørende produktionsproces 1) systemer for renovering af gulv-, væg- og loftskonstruktion (fx LITEX) 2) skjulte installationssystemer (gulvvarme, rør, ventilation) Niveau 3 Beklædning og inventar - Designlinjer i produktpakker Kunden vælger produktpakker - Dimensioner tilpasses kundens forhold - Stor frihed til individuelle valg Niveau 4 Tilbehør - Produktionsrelateret - ikke kunderelevant Særlige produktegenskaber Miljø- og energiprofilering, professionelt design, kvalitetssikring Figur 7. Struktur i BadButik A/S s produktplatform (Bilag 3, dias 3.8) Produktplatform Overflader og inventar - tilbydes i et antal pakker styret af professionelt design Varianter - tilbydes i stor bredde i såvel farver som typer (fliser, maling,..) Skjulte installationssystemer (gulvvarme, rør, ventilation) - tilbydes i få varianter, typisk en billig og én med stor robusthed Særlige produktegenskaber - Miljø- og energiprofilering Figur 8. Karakteristik af BadButik A/S s produktplatform (Bilag 3, dias 3.14) 14 Niveau 1 udgøres af det omtalte forretningsområde. Niveau 2 er de konstruktions- og installationssystemer, som BadButik A/S har udvalgt og kan stå inde for. De vil i vid udstrækning være rettet mod bestemte byggesystemer. Niveau 3 er beklædning og inventar. Det er her Badbutik A/S får udviklet designlinjer, hvor kunden får en række valg inden for en linje, som sikrer et æstetisk smukt resultat. Niveau 4 udgøres af det tilbehør der er nødven-

16 dig for at gennemføre opgaven, men som kunden ikke behøver at tage stilling til (fx søm og skruer). Det er også i udformningen af produktpakken at særlig profilering skal udmøntes. Det kan være miljø- eller energiprofilering. En samlet karakteristik af produktplatformen ses i figur 8. (Se også bilag 3, dias 3.7 til 3.14) Udgangspunkt - fra behov til aflevering (As-is) Figur 9. Organisation (As-is). (Bilag 4, dias 4.4) Organisering Drift (To-be) Faser i nybyggeri og renovering Aktørroller: Krav og programfase Koncept og designfase Konstruktion og udførelse Aflevering og regnskab Kunde, ejer og beboere Salgskonsulent Planlæggere 1. Ønsker 1. Salg Sandhedens øjeblik 3. Aflevering Entreprenører Leverandører 2. Samlet produktion Salgs- og ordreprocessen anvender et ITstøttet planlægnings- og designværktøj Aktiviteter: 1) Markedsføring, salg (baseret på kundeønsker og -drømme med bindende pris og leveringstid), 2) Indkøb af varer, logistik og produktion baseret på samarbejdsaftaler, 3) Aflevering, betaling, ibrugtagning samt tjek af kundetilfredshed Figur 10. Badbutik A/S s driftsorganisation. (Bilag 4, dias 4.11) Organisation og proces Udgangspunktet for gruppens syn på BadButik A/S s organisationsstruktur er en analyse af den nuværende tilstand, se figur 9. Den er karakteriseret ved at der er mange aktører involveret i en badeværelsesrenovering, llange gennemløbs- og procestider, mange ansvarsskift, løst defineret ressourceforbrug samt stor procesvarians, usikkerhed og risiko. Endvidere ser det ikke ud til, at håndværkere med en lille andel (underentreprenører) har noget 15

17 stort incitament til at give et lavt tilbud, dvs. at der ikke er nogen til at varetage kundens interesse på det punkt. Se også bilag 4, dias 4.4 til 4.6. Ud fra et overordnet ønske om at skille drift og udvikling, sikre en industrialisering af byggepladsproduktion, projekterings-, og planlægningsarbejdet og ud fra et ønske om kun at fastholde kernekompetencen inde i virksomheden er projektgruppen nået frem til den struktur, der er vist i figurerne 10 og 11. Se også bolag 4, dias 4.7 til Det ses at det der forbliver i virksomheden med hensyn til drift er salgs- og afleveringsfunktionen med tilhørende indkøb af varer og kvalitetssikring, medens selve produktionen er overladt til underleverandører. På udviklingssiden er det markedsudvikling, samt styring af udviklingen af it-support, produktplatform og produktionsprocesser, der fastholdes i virksomheden. Det betyder at strategiens hovedelementer, se figur 12, bliver industrialisering af planlægnings- og byggearbejdet med vægt på videnstunge aktiviteter. Udvikling af den industrialiserede produktion af indkøbte komponenter berøres kun, hvor BadButik A/S ser muligheder for procesudvikling i byggepladsproduktionen. Endvidere er der lagt vægt på de-kapitalisering, således at der ikke investeres i produktionsapparat, men kun i vidensarbejde. På den baggrund bliver kerneaktiviteterne salgs- og konfigurationsprocessen, den tekniske ordrebehandling og styring af leverandør netværket (fra producenter, grossister, distributører til de udførende håndværkere og entreprenører) samt indgåelse af samarbejdsaftaler med producenter, netværk af leverandører og distrubutører (pakkeløsninger) og håndværkere (prisaftaler). Organisering Udvikling (To-be) Faser i nybyggeri og renovering Aktørroller: Krav og programfase Koncept og designfase Konstruktion og udførelse Aflevering og regnskab Kunde, ejer og beboere Salgskonsulent Planlæggere Entreprenører Leverandører 4. Markedsudv. 1. Salg 5. IT-støtte til salg, planlægning og produktion Sandhedens øjeblik 2. Samlet produktion 3. Aflevering 6. Erfaringer Erfaringsbase Erfaringer til ny sag Erfaringer (6) med salg, produktion og aflevering er baggrund for videreudvikling af 4) markeds- og kundeområder, herunder produktplatform og 5) IT-støtte. Mass Customization Figur 11. Badbutik A/S s udviklingsorganisation. (Bilag 4, dias 4.12) 16 Gruppen nåede ikke en endelig afklaring på strategien vedrørende fastsættelsen af prisen for nedbrydning. Ved nedbrydning forstås fjernelse af dele af bygningen, eventuel forstærkning og etablering af et veldefineret udgangspunkt for produktion af det det nye vådrum. Der kan være tale om fast pris eller efter timeforbrug med max beløb. Det passer bedst til BadButik A/S s vision at tilbyde fast pris, og det kan måske gøres for en gruppe bygninger, hvor de tekniske forudsætninger er relativt ens og mulighederne for dyre overraskelser er begrænsede. Endvidere nåede man ikke så langt med at se på mulighederne for industrialisering og specialkomponenter knyttet til særlige (udbredte) konstruktionstyper, fx standardløsning til brug ved huldæk,

18 inddæmning af risiko ved lette vådrum eller udvikling af et beredskab ved fund af råd i træbjælkelag. Konklusion - Strategi (To-be) Industrialisering af planlægnings- og byggearbejdet med vægt på videnstunge aktiviteter De-kapitalisering - ikke investering i produktionsapparat, men i vidensarbejde Kerneprocesser Salgs- og konfigurationsprocessen den videnstunge proces som rådgiver Den tekniske ordrebehandling og styring af leverandør netværket (fra producenter, grossister, distributører til de udførende håndværkere og entreprenører) Samarbejdsaftaler Producenter, netværk af leverandører og distrubutører (pakkeløsninger), håndværkere (prisaftaler) Figur 12. Badbutik A/S s strategi. (Bilag 4, dias 4.19) Økonomi og indtjening Det viste sig vanskeligt at få præcise tal for fordelingen af omkostningerne for en badeværelsesrenovering. Nogle gang tales der kun om håndværkerudgifter, ligesom det ofte er uklart om moms er indregnet. Et brugbart grundlag blev fundet i data fra en analyse af 88 byfornyelsessager i Danmark [2]. Tal herfra er pristalsreguleret og benyttet som grundlag for en analyse af potentialet for BadButik A/S s indtjening, se detaljer i bilag 5. Opdeling af bygherrens pris Omsætning pr renovering 1000-Kr Bygherreomk Projektering Salg + byggest Håndværkerudg Materialer Materiel As-is (184 kkr) To-be (184 kkr) Badbutik A/S Figur 13. Opdeling af bygherrens pris for en renovering (bilag 5, dias 5.6) Figur 13 viser opdelingen af den pris bygherren betaler for en renovering af et badeværelse sammen med projektgruppens vurdering af de tilsvarende omkostninger når BadButik A/S er kommet i stabil drift efter at have etableret sig efter det beskrevne koncept. Ved at overtage den videnstunge del af 17

19 værdikæden omkring rådgivning og planlægning. Det er forudsat at priser er fastholdt, selv om der er et eksempel på at en bygherre har været villig til at betale 30% ekstra for hurtig levering. Der er tilsvarende heller ikke taget stilling til om BadButik A/S eventuelt vil sænke prisen. De Besparelser, der er angivet på visse poster kommer fra at BadButik A/S kan gennemføre en renovering mere effektivt og med højere kvalitet, specielt ved at der er mindre omkostninger til projektering af det enkelte badeværelse (designlinjer), til planlægning (produktplatforme) og til udførelsen (processtandardisering). Endelig regnes med at aftaler med producenter giver færre omkostninger til materialer og at der er besparelser ved at kunden/bygherren afregner alle omkostninger direkte med BadButik A/S. Fremtidig drift - Budget for BadButik A/S s interne omkostninger pr enhed kr Ledelse og kontor Kontor Salg og planlæg Byggestyring Udvikling Resultat As-is BadButik A/S Figur 14. Opdeling af Badbutik A/S s interne omkostninger for en renovering (bilag 5, dias 5.9) Figur 14 viser tilsvarende BadButik A/S`s interne omkostninger. Heraf og af tallene i bilag 5, dias 5.8 fremgår, at det foreslåede forretningskoncept ser ud til på relativt kort sigt - at rumme et økonomisk potentiale af størrelsesordenen kr. pr. renoveret enhed til udvikling, fortjeneste og priskonkurrence Forretningsplan BadButik A/S Forretningsplanen tager udgangspunkt i visionens formulering af ide og koncept i forhold til kunde, bruger og leverandør. Hertil kommer udnyttelse af analyserne af marked og kunder, produktplatform, organisation samt økonomi og indtjening som omtalt i de forrige afsnit. På det grundlag har gruppen vurderet de forskellige parters incitamenter for at støtte etableringen af BadButik A/S, se bilag 6, dias 6.5 til 6.7. Det fremgår her at især bygherren skal ses som en positiv partner. Dernæst er gennemført nogle principielle betragtninger om etableringsomkostninger, den tidsmæssige udvikling af produktions- og salgspris og antal solgte enheder, se bilag 6, dias 6.8 til Endelig er tallene fra eksemplet i analysen om økonomi benyttet til at opstille nøgletal for økonomi, indtjening og initial investering for et tænkt forløb af BadButik A/S s etablering, se figur 15 og 16. Heraf fremgår, at BadButik A/S kan etableres med en initial investering på ca. 3 mio. kr. og at der med et

20 salg af blot 300 badeværelsesrenoveringer pr år kan genereres et overskud på ca. 9 mio. kr. pr år. 6.4 Økonomi og indtjening (3) - Nøgletal Antal renoverede badeværelser BadButik A/S s indkøb [Mio. kr.] Håndværksydelser Materialer og materiel BadButik A/S [Mio. kr.] Indtjening og udvikling Antal medarbejdere Initial investering År År År Figur 15. Nøgletal for økonomi og indtjening (bilag 6, dias 6.14) 6.4 Økonomi og indtjening (3) - Initial investering Marketing, udstillinger, kundenetværk Produktblade, -platform, leverandørnetværk Produktionsproces, håndværkernetværk Software-, databaseudvikling Ialt 1 mio. kr. 1 mio. kr. 0,3 mio. kr. 0,7 mio. kr. 3 mio. kr. Figur 16. Nøgletal for initial investering (bilag 6, dias 6.15) Det betyder, at virksomheden hurtigt vil kunne få mulighed for at investere fx i markedsudvikling, en udvidet produktplatform eller procesudvikling. Endelig kan man gå ind i en priskonkurrence for at udvide markedsandelen. Det perspektiv er illustreret i figur 17. Med hensyn til markedsudvikling kan der være tale om geografisk ekspansion, et bredere kundegrundlag eller at flere bygningstyper inddrages. Investering i produktplatformen vil typisk være baseret på kundekontakten og resultere i en ny designlinje. Det kan også dreje sig om et helt andet produkt end badeværelser, fx en facaderenovering. Investeringer i procesudvikling vil derimod ofte være baseret på kontakten med underentreprenørerne og resultere i detailløsninger, som kan udføres hurtigere eller med mindre risiko for svigt. Det kan fx være aftaler med producenter om 19

Badeværelser et brugerorienteret forretningskoncept

Badeværelser et brugerorienteret forretningskoncept Nordisk InnovationsCenter Seminar Innovative Construction Rooms for Humans NORDBYGG 2008, Stockholm. april 2008 Badeværelser et brugerorienteret forretningskoncept Riksbyggen, Sverige Litex AS, Norge Multiconsult

Læs mere

SBi 2009:21. BadButik A/S En brugerorienteret udviklings- og forretningsmodel til boligrenovering

SBi 2009:21. BadButik A/S En brugerorienteret udviklings- og forretningsmodel til boligrenovering SBi 2009:21 BadButik A/S En brugerorienteret udviklings- og forretningsmodel til boligrenovering BadButik A/S En brugerorienteret udviklings- og forretningsmodel til boligrenovering Jørgen Nielsen Niels

Læs mere

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Centerchef Anders Thomsen, Teknologisk Institut www.cni.teknologisk.dk Hvis gevinst ved at industrialisere produkter og processer - hvorfor er

Læs mere

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering'

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' Notat Projekt: Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser Aktivitet 6: Nyindustrialisering, effektive processer og BIM Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' I Interreg IV

Læs mere

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001 By og Byg Anvisning 200 Vådrum 1. udgave, 2001 Vådrum Erik Brandt By og Byg Anvisning 200 Statens Byggeforskningsinstitut 2001 Titel Vådrum Serietitel By og Byg Anvisning 200 Udgave 1. udgave, 2. oplag

Læs mere

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger 1. udgave, 2009 Etablering af tagboliger Ernst Jan de Place Hansen (red.) Lis Strunge Andersen (red.) SBi-anvisning 225 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Invitation til samarbejde Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Forskning der virker SBi er Statens Byggeforskningsinstitut, et sektorforskningsinstitut tilknyttet

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart IKT - når vi bygger og når vi forvalter Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart Hvad skal vi med IKT? IKT er Informations- og kommunikations teknologi. IKT bekendtgørelsen er fra april 2013

Læs mere

2008 se u o H ine sh n u S

2008 se u o H ine sh n u S Byggesektorens udfordringer Lønandel i byggeriet er 50%. I industrien oursourcing af produktion hvis lønandel over 10%. Dårlig indtjening hos entreprenørerne på 1-4%. Årsag: - Unikabyggeri med megen nyudvikling

Læs mere

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen?

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? AlmenNet projekt Industrialisering ved fsb Tirsdag den 8. maj 2012 Domea Frederikssund Indlæg ved Niels Haldor Bertelsen,

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation SBi-anvisning 223 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation 1. udgave, 2009 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER 1 VALGTE DEMONSTRATIONSPROJEKTER PROJEKT 10 (FSB): TINGBJERG EFTERISO- LERING VED NEDTAGNING OG GENETABLERING AF MURSTENSGAVL

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Virksomhedsprofil Brandbook

Virksomhedsprofil Brandbook Virksomhedsprofil Brandbook KTerhvervsbyg A/S Ryttervangen 18 7323 Give Telefon: 7573 3366 www.klaebel-design.dk www.www.kterhvervsbyg.dk VIRKSOMHEDS- IDENTITET Vision & Mission Vision KTerhvervsbyg A/S

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Sammen om BedreBolig. Individuel energirenovering i fællesskab. Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0.

Sammen om BedreBolig. Individuel energirenovering i fællesskab. Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0. Sammen om BedreBolig Individuel energirenovering i fællesskab Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0. Sammen om BedreBolig Hos en BedreBoligrådgiver kan man købe kvalificeret rådgivning

Læs mere

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger En service til byggeriets parter v. Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger En service til byggeriets parter v. Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Videncenter for Energibesparelser i Bygninger En service til byggeriets parter v. Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Videncenter for Energibesparelser i Bygninger Formål og arbejdsområder Formålet med videncentret

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Orienteringsmøder 2005

Orienteringsmøder 2005 Orienteringsmøder 2005 Status for svigt/skader evt. ændringer af 1-års eftersyn v/ole Bønnelycke Gør eftersynsrapporterne bedre og mere præcise v/jørgen Wegener Eksempler på svigt og skader fra det virkelige

Læs mere

SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik 1. udgave, 2009 Tagboliger byggeteknik Ernst Jan de Place Hansen (red.) SBi-anvisning 226 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Tagboliger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI

LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI SBI-ANVISNING 243 1. UDGAVE 2014 Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri Birgit

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

PRIMO-konference Holstebro, den 6. marts 2007 Entreprenørens rolle

PRIMO-konference Holstebro, den 6. marts 2007 Entreprenørens rolle PRIMO-konference Holstebro, den 6. marts 2007 Entreprenørens rolle Henry Høitbjerg NCC Construction Danmark A/S Tuborg Havnevej, Hellerup Uddannet bygningskonstruktør Ansat 22 år i NCC / Rasmussen & Schiøtz

Læs mere

Energirenoveringsbehov Birgitte Dela Stang

Energirenoveringsbehov Birgitte Dela Stang Energirenoveringsbehov Birgitte Dela Stang Energirenoveringsbehov Hvorfor skal vi energirenovere? Hvornår skal vi energirenovere? Forventet behov for renoveringsindsats Hvem er beslutningstageren? Hvordan

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Industri og byggeri. - hvornår er byggeriet industrialiseret? oktober 2005 1

Industri og byggeri. - hvornår er byggeriet industrialiseret? oktober 2005 1 Industri og byggeri oktober 2005 1 Indhold: 1. Præsentation 2. En vision 3. Byggeriets lock-in situation 4. Industrialiseringens elementer 5. Den industrialiserede byggeproces 6. Industrialiseringens nyere

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer?

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Agenda Totaløkonomi i energineutralt byggeri Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Totaløkonomi i energineutralt byggeri Energiberegner Brugervenlig

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: C. F. Møllers Allé 28-40 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-610900 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder Kullegaard Holbæk Erhvervsforum Kunder 11.10.16 Fakta Etableret i 1980. Mere end 60 ansatte fordelt på kontorer i Holbæk og København. Kanalstræde 10, 2. sal 4300 Holbæk Trekronergade 149B, 1. tv. 2500

Læs mere

ERFARING STOR SAMT FLEKSIBILITET OG LEVERINGSSIKKERHED

ERFARING STOR SAMT FLEKSIBILITET OG LEVERINGSSIKKERHED TADION STOR ERFARING SAMT FLEKSIBILITET OG LEVERINGSSIKKERHED S amtidig er Spæncoms store viden og erfaring med byggeri sportsarenaer en garanti for at der er styr på selv de mindste detaljer og projekterne

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger Agenda Problemstillinger Analyser og Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram Løsninger Byggeprogram Forberedelse Anbefalinger Konklusion 1 Initierende Problem Hvorledes kan ressourcerne, brugt på de

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Markedsanalyse i den almene sektor

Markedsanalyse i den almene sektor Markedsanalyse i den almene sektor Himmerland Boligforening, udviklingschef Sven Buch Boligkontoret Danmark, marketingchef Karina Lauridsen, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg den 13. maj 2015 Deltagere

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd.

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. Punkt 11. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A 2016-049065 By- og Landskabsudvalget indstiller

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Der udføres dagslysstyring 0 kr. 0 kr. år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Der udføres dagslysstyring 0 kr. 0 kr. år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Julsøvej, Risskov 40 - Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-86916-9 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 3 vejledning til Ansøgningsskema Projektrealisering Boligafdelinger kan søge om støtte til større, nytænkende projekter. Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV støtter udviklingen af fremtidens

Læs mere

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK Mie Wittenburg, Smith Innovation Målgrupper HVORFOR INNOVATIONSRADAR.DK? Et Realdania initiativ sat i verden for at øge byggeriets andel af offentlige og private fondsmidler.

Læs mere

Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer:

Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer: PORTEFØLJER Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer: Portefølje 1 (BUF 1 ): Udvidelse, ombygning, renovering og helhedsrenovering af eksisterende skoler. Kapacitetsbehov

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Januar 2016 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Du må lave forandringsarbejde og forbedringsarbejde. nogle af dem

Læs mere

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen Formål Fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og overskueligt Samlet rådgivning hos én aktør gennem hele processen Skal

Læs mere

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse 1 TOTALØKONOMI INDHOLD 2 Den totaløkonomiske tankegang Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Definitioner og beregninger Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Totaløkonomiske værktøjer

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma)

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Rammeudbud og konkretiseres i den konkrete Rammeaftale. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt

Læs mere

W W W. E X PA N. D K

W W W. E X PA N. D K WWW.EXPAN.DK I D E E N : EXPAN BYGGESYSTEM ENKELT OG RATIONELT BYGGERI EXPAN er det komplette byggesystem til hele råhuset. EXPAN er rationelt, tidsbesparende byggeri til tiden..! EXPAN er sikker planlægning

Læs mere

ERGO Flot design, diskret ergonomi - det fremtidssikrede badeværelse

ERGO Flot design, diskret ergonomi - det fremtidssikrede badeværelse ERGO Flot design, diskret ergonomi - det fremtidssikrede badeværelse Den største generation af ældre er på vej på pension. Bad & Design vil derfor, i samarbejde med VVS Partnerne, skabe et nyt marked for

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

Center for boligforskning Årsmøde 30. marts 2004. Nye samarbejdsformer i Havnestaden Seniorforsker Niels Haldor Bertelsen By og Byg

Center for boligforskning Årsmøde 30. marts 2004. Nye samarbejdsformer i Havnestaden Seniorforsker Niels Haldor Bertelsen By og Byg Center for boligforskning Årsmøde 30. marts 2004 Nye samarbejdsformer i Havnestaden Seniorforsker Niels Haldor Bertelsen By og Byg Havnestadsbyggeriet Islands Brygge Syd, Amager: 2 seniorboligfælleskaber

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Bæredygtighed Viden til tiden

Bæredygtighed Viden til tiden Bæredygtighed Viden til tiden Det bæredygtige byggeri Uanset hvilket abstraktionsniveau man fokuserer på, så kommer vi ikke uden om bæredygtighed. Hensynet til Moder Jord, til menneskene omkring os, til

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere