Badeværelser - et brugerorienteret forretningskoncept

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Badeværelser - et brugerorienteret forretningskoncept"

Transkript

1 Februar 2009 Badeværelser - et brugerorienteret forretningskoncept Hvordan oppnå at brugeren oplever en aftale om en badeværelsesrenovering lige så enkelt som køb af en større vare i en butik Renovering af baderum i en høj kvalitet som ét produkt med fast pris, leveringstid og uden fejl Authors: Jørgen Nielsen og Niels Haldor Bertelsen

2 Badeværelser - et brugerorienteret forretningskoncept Jørgen Nielsen Niels Haldor Bertelsen Analyse af koncept Operationalisering 1. Vision 4. Organisation og proces 3. Produktplatform 5. Økonomi 2. Marked og kunder 6. Forretningsplan NICe-projekt Slutrapport Projektpartnere: Riksbyggen, Sverige Litex AS, Norge Multiconsult AS, Norge AlmenNet, Danmark Valcon A/S, Danmark Statens Byggeforskningsinstitut, Danmark SBi Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009

3 Titel Badværelser - et brugerorienteret forretningskoncept Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2009 Forfattere Jørgen Nielsen, Niels Haldor Bertelsen Statens Byggeforskningsinstitut, Dr. Neergaards Vej 15, DK-2970 Hørsholm E-post Eftertryk i uddrag tilladt, men kun med kildeangivelse

4 Indhold Indhold...3 Forord...4 Summary...5 Projektets partnere og deltagere...6 Indledning...7 Organisering og arbejdsmetode...8 BadButik A/S...10 Baggrund og vision...10 Marked og kunder...11 Produktplatform...13 Organisation og proces...15 Økonomi og indtjening...17 Forretningsplan BadButik A/S...18 Operationalisering...20 Diskussion...21 Konklusion...21 Referencer...22 Bilag 1. Baggrund og vision...23 Bilag 2. Marked og kunder...28 Bilag 3. Produktplatform...35 Bilag 4. Organisation og proces...40 Bilag 5. Økonomi og indtjening...47 Bilag 6. Forretningsplan...52 Bilag 7. Operationalisering

5 Forord Nordic Innovation Centre besluttede i 2005 at støtte udviklingsprojekter, der specifikt tog udgangspunkt i brugerbehov. Det her beskrevne projekt er søgt gennemført under denne ordning ud fra den synsvinkel, at nybyggeri og renovering af badeværelser hører til de økonomisk tunge opgaver inden for byggeriet i alle de nordiske lande, at markedet er præget af store udsving både i pris og kvalitet, og at brugerne ofte finder det vanskeligt og risikabelt at indgå aftaler gennemførelse af disse opgaver. Der er derfor et behov for et helt nyt forretningskoncept. Projektet er gennemført med økonomisk støtte fra Nordic Innovation Centre og med hel eller delvis egenfinansiering fra de partnere, der har gennemført projektet. Gennem hele forløbet har der været en nær kontakt til det arbejde, der sideløbende er gennemført i netværket hos partneren AlmenNet, som virker for at fremtidssikre de almene boligorganisationer og de almene bebyggelser i Danmark. 4

6 Summary I forbindelse med renovering af badeværelser har mange boligejere såvel som lejere haft den oplevelse, at kvalitet, pris og leveringstid langt fra har levet op til forventningerne. Det har været udgangspunktet for projektets vision: Der etableres en ny type af virksomheder, der kan levere renovering af et baderum i en høj kvalitet som ét produkt med fast pris, fast leveringstid, kort produktionstid, standard som aftalt og uden fejl. Sådanne virksomheder vil danne udgangspunkt for en ny industriel leverancekultur i dansk byggeri. Resultatet af hele projektet kan i det lys ses som svaret på følgende spørgsmål: Hvordan ser denne virksomhed ud? Svaret er givet i form af et forretningskoncept, som har arbejdstitlen, BadButik A/S. Navnet afspejler de vigtigste karakteristika ved konceptet. Brugeren skal opleve, at en aftale om en badeværelsesrenovering er lige så enkel som køb af en større vare i en butik: Man får en 3-D visualisering af det nye badeværelse, fastlægger de frie valg med øjeblikkelig oplysning om priskonsekvenser og aftaler en periode for renoveringen. Til gengæld er der grænser for hvilke varer, der findes i butikken. Måske renoverer BadButik A/S ikke i den pågældende bygningstype, og måske har køberen et meget specielt ønske til inventar, som ligger uden for den designline, som BadButik A/S understøtter. Så må man gå et andet sted hen. Konceptet er fremkommet efter en successiv analyse af fire elementer: Økonomi; Marked og Kunder; Produktplatform samt Organisation og Proces. Med hensyn til Økonomi har der været to hensyn. Det ene er gået ud på at minimere produktionsomkostningerne og skabe bedre rammer for planlægning på industrielle vilkår. Det fører til en fokusering på et afgrænset marked og på et afgrænset produktsortiment. Det andet hensyn har vedrørt en minimering af investeringerne i forbindelse med opstart af virksomheden, og det fører til en bestræbelse på at etablere den mindste organisation, som gør det muligt at sikre en leverance, som beskrevet ovenfor. Med hensyn til Marked og Kunder er fokuseringen diskuteret i tre dimensioner: Ejerform, bygningstype samt geografisk placering. Ejerformen betyder meget for salgsfunktionen i BadButik A/S. Det er klart, at hvis der skal sælges 100 badeværelsesrenoveringer, stiller det fx meget anderledes krav til virksomhedens salgsfunktion, hvis det drejer sig om 100 badeværelser i én boligafdeling, end hvis der er tale om 100 badeværelser hos 100 ejere af parcelhuse. Bygningstypen er afgørende for systemløsningen. Der vil typisk være behov for forskellige vådrumssystemer i et baderum med betonvægge og -dæk og i et baderum med lette vægge og et gulv på et træbjælkelag. Den geografiske placering har indflydelse på logistikomkostningerne og på mulighederne for at benytte trænede håndværkere samt for gennemførelsen af en effektiv kvalitetssikring. Virksomhedens produktplatform er opdelt i fire niveauer. 5

7 Niveau 1 vedrører funktion, og her er der peget på tre produkter: 1) en masterplan, som er en helhedsplan for ejendommen. Den fastlægger system og omfang af en, måske årelang, renovering, 2) en stigstreng i en opgang, som muliggør tilslutninger fra alle boligenheder i opgangen samt 3) renovering af et enkelt badeværelse. Niveau 2 omfatter systemløsningen for badeværelset med hensyn til gulv-, væg-, og loftskonstruktioner samt de skjulte installationssystemer som rør, gulvvarme og ventilationssystem. Her vil BadButik A/S typisk markedsføre to systemer, en billig og en god. På niveau 3 findes designlinjer for overfladebeklædninger og inventar. Her vil der være udbud af mange varianter til opfyldelse af kundens krav. Dette niveau retter sig primært mod slutbrugerne. Endelig er der på niveau 4 det tilbehør, som kunden ikke skal tage stilling til. Det vedrører fx skruer og lim, som indgår i monteringen. Dette niveau retter sig primært mod produktionen. Organisation og Proces er fastlagt på den måde, at BadButik A/S har det samlede ansvar og hele kundekontakten fra salg til aflevering. Det markedskendskab, der opnås, udnyttes i forbindelse med videreudvikling af produktplatformen med tilhørende 3-D visualisering. Det foregår uafhængigt af de enkelte salg og købes hos en underleverandør, typisk en arkitektvirksomhed. Endelig indgår Badbutik A/S længerevarende samarbejdsaftaler med producenter og håndværkere og stiller i den forbindelse krav til kvalitet og rettidig levering. Om nødvendigt iværksættes uddannelse af underentreprenørernes håndværkere, således at kvalitetskravene kan opfyldes. Radikal fornyelse - industriel produktion og individuelle valg forenes BadButik A/S kan ses som en helt ny måde at drive forretning på. Virksomheden bryder på mange måder med den traditionelle organisering af byggeprocessen. Alligevel kan den uden videre indpasses i byggesektorens nuværende struktur. Man kan sige, at det er en totalentreprise på rum- eller bygningsdelsniveau. Det udviklede koncept er ikke mere knyttet til badeværelsesrenovering end at det ret enkelt kan generaliseres til et koncept, der kan ligge til grund for industriel produktion af andre bygningsdele, hvor det er vigtigt, at industriel produktion og individuelle valg forenes. Der har vist sig interesse for at benytte konceptet. Projektets partnere og deltagere Projektet er gennemført i et partnerskab mellem nedennævnte deltagere: Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Danmark, der har stor erfaring med opstilling af tekniske krav til badeværelser, til vurdering af kvalitet og til dokumentation af den færdige løsning samt til vurdering af kundernes behov og ønsker, specielt i den almene sektor. SBi har som sektorforskningsinstitut endvidere erfaring med problemstillinger omkring nyindustrialisering og anvendelse af 3D-visualisering. Valcon A/S, Danmark, der er et dansk konsulenthus med kompetence inden for industrialisering af salgs- og designprocesser, herunder konfigurering af produkter og implementering af mass customization og lean production. Valcon har endvidere en stor kompetence i design af forretningsmodeller og styringssystemer i virksomheder. 6

8 AlmenNet, Danmark, der er et netværk som gennemfører et udviklingsprogram om fremtidssikring af de ældre almene bebyggelser i Danmark. Det støttes af fonden RealDania, Landsbyggefonden og de almene boligorganisationer i Danmark.. Netværket består af en række boligforeninger som de bærende elementer, men har også tilknyttet producenter, entreprenører, rådgivere og konsulenter. Riksbyggen, Stockholm, Sverige, som er en kooperativ medlems- og interesseorganisation, for andelsboligforeninger (bostadsrättsföreningar). Riksbyggen varetager foreningernes interesser og arbejder for andelsboligformen som boform og alles ret til en god bolig. Riksbyggen er en serviceorganisation for disse og andre kunder, såvel som en bygherreorganisation med bygning af andelsboliger som hovedopgave. Forretningsområderne er byggevirksomhed og forvaltning. Litex AS, Sandefjord, Norge, som er producent af vådrumssystemer. Litex AS gennemfører selv produkt- og procesudvikling og har et betydeligt kendskab til markeder såvel i som uden for Skandinavien. Multiconsult AS, Skøyen, Norge, som er en ledende, multifaglig rådgivningsvirksomhed, der leverer tjenester i alle byggeriets projektfaser fra ide via projektering og bygning til drift, vedligehold og ombygning / istandsættelse. I de senere år har Multiconsult arbejdet aktivt inden for udvikling af tilstandsanalyser, livscyklusanalyser, forvaltning, drift og vedligehold. Virksomheden har deltaget i udvikling af "Våtromsnormenm" samt været aktive i problemområdet "byggefejl og -skader". NCC Sverige, som er en del af en entreprenørvirksomhed, der opererer i hele det nordiske område, og som er kendt for en innovativ tilgang til byggeriets udvikling. Den person, som deltog i projektet, forlod dog NCC kort efter at projektet gik i gang, og siden har NCC s deltagelse været passiv. Følgende personer har deltaget aktivt i projektets gennemførelse: Jørgen Nielsen (Projektleder) og Niels Haldor Bertelsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Danmark Klavs Tvenge og Jesper Thyssen, Valcon A/S, Danmark Per Helsmark og Benny Mulbjerg, AlmenNet, Danmark Kjell Berndtsson, Riksbyggen, Sverige Jørn Davidsen, Litex AS, Norge Svein Bjørberg, Multiconsult AS, Norge Indledning I 2005 indkaldte Nordic Innovation Centre projektforslag med forankret i de visioner, der var nedfældet i centrets rapport "Room for Humans" [1]. Ud fra erkendelsen af et behov for visionær nytænkning på markedet for renovering af badeværelser tog Statens Byggeforskningsinstitut og Valcon A/S initiativ til at samle en projektgruppe, med den målsætning at skabe og afprøve et nyt forretningskoncept for levering af badeværelsesløsninger. Konceptet skulle være karakteriseret ved at skabe værdi for kunden, ved nyindustrialisering i form af vertikal integration af alle ydelser i én leverance, omfattende salg, design, produktion og aflevering samt ved at evnen til at understøtte beslutningsprocessen hos kunden. 7

9 Resultatet af projektgruppens arbejde er beskrevet i denne rapport, som dels redegør for hvem, der har deltaget i arbejdet, for arbejdsprocessen og for resultatet. Resultat er beskrevet stort set som det blev præsenteret ved Nordisk InnovationsCenters seminar, Innovative Construction - Rooms for Humans, ved NORDBYGG 2008 i Stockholm,se figur 1. I rapporten her er der dog medtaget en del af det baggrundsmateriale, som projektgruppen har udarbejdet undervejs. Det er præsenteret i syv bilag. At badeværelset er valgt som objekt for nyskabelsen skyldes, at badeværelser tit renoveres, og at det er et rum, der giver anledning til store tekniske udfordringer i en kompliceret proces, og ikke mindst at aftaler om renovering af badeværelser ofte giver anledning til bekymring hos beslutningstagere og brugere med hensyn til kvalitet, pris og tidsfrister. Nordisk InnovationsCenter Seminar Innovative Construction Rooms for Humans NORDBYGG 2008, Stockholm 1. april 2008 Badeværelser et brugerorienteret forretningskoncept Riksbyggen, Sverige Litex AS, Norge Multiconsult AS, Norge AlmenNet, Danmark Valcon A/S, Danmark Statens Byggeforskningsinstitut, Danmark NICe-Projekt, nr Jørgen Nielsen Figur 1. Resultaterne blev præsenteret ved NICe s afslutningsseminar i forbindelse med NORDBYG Organisering og arbejdsmetode Eftersom opgaven har været at udvikle et helt nyt forretningskoncept baseret på vertikal integration har det været anset for væsentligt at sikre at alle relevante synsvinkler er repræsenteret i arbejdsgruppen. Projektet havde stor fordel af et parallelt løbende udviklingsarbejde i AlmenNet [3] Omdrejningspunkterne for projektgruppens arbejde har været en række projektmøder, der har tjent som forum for den afprøvning og udvikling af ideer. Disse ideer blev typisk kommunikeret i form af PowerPoint præsentationer, som så efterfølgende blev redigeret og systematiseret. Alle illustrationer i rapporten består af sådanne PowerPoint billeder. Enkelte er ikke oversat fra svensk eller norsk. 8 Projektets vision var i nogen grad formuleret i ansøgningen, men den blev strammet meget op i løbet af projektet, ligesom det blev klart, at konceptet ikke kunne komme til at fremstå som en sum af alle mulige detaljer om hvad man kunne gøre. Tilgangen har derfor været at forholde sig kritisk til materialet samt at strukturere og forenkle tankegangen, således at det, der karakteriserer det nye forretningskoncept, træder klart frem.

10 Relativt hurtigt opstod den tanke, at visionen skulle omsættes til et forretningskoncept, som skulle kvalificeres på fire punkter: Marked og kunder, produktplatform, organisation og proces samt økonomi, se figur 2. De fire punkter kunne så selvstændigt gøres til genstand for analyser, baseret på deltagernes erfaringer, således at der blev skabt et grundlag for diskussion af og formulering af det endelige forslag til forretningskoncept. Projekt - Arbejdsmodel Analyse af koncept Operationalisering 1. Vision 4. Organisation og proces 3. Produktplatform 5. Økonomi 2. Marked og kunder 6. Forretningsplan Efter NICe-projektet Figur 2. Projektets arbejdsmodel (Bilag 1, dias 1.3) Denne opfattelse af projektet gjorde det muligt at nedbryde processen, så man, møde efter møde, iterativt kunne analysere og konkludere på de enkelte punkter og til sidst afveje de forskellige hensyn i formuleringen af et konkret forslag til en forretningsplan. Den detaljerede formulering af den må nødvendigvis foregå under hensyntagen til samtlige elementer i modellen svarende til at det er nødvendigt at komme mere en gang rundt i den cirkel, der er antydet i figur 2. Det betyder også at den lineære præsentation af resultater, som gjort i det følgende, ikke er retvisende for kompleksiteten i den udviklingsproces gruppen har været igennem. Deltagernes erfaring blev benyttet til at uddrage væsentlige træk i situationen, som den er i dag (As-is). På det grundlag og med visionen in mente kunne den ønskede fremtidstilstand (To-be) formuleres. I nogle tilfælde kunne elementer i disse analyser tages fra udviklingsprojekter gennemført i AlmenNet [3]. Hen igennem arbejdsprocessen modificeredes synet på slutresultatet, således at selve modellen for analysen kom mere i fokus, medens det blev fundet nødvendigt at overlade detaljerne i en konkret udmøntning til en kommende investor. En række specifikke valg er dog taget for kunne illustrere udmøntningen af modellen og fremkomme med et eksempel på et konkret forretningskoncept. Den del af resultaterne skal kun tages som ét eksempel på hvordan konceptet kunne udmøntes, nemlig til renovering af almennyttigt byggeri i Danmark. Til sidst er der antydet nogle af de muligheder, som konceptet også rummer i retning af operationalisering i andre retninger, idet såvel AlmenNet [3] som grundejernes Investeringsfond [4] har valgt søge konceptet udnyttet. 9

11 BadButik A/S I det følgende beskrives de resultater, der er kommet ud af projektet. Det gøres med udgangspunkt i den struktur, der fremgår af figur 2, og som fører frem til det endelige koncept for BadButik A/S. Præsentationen er struktureret i følgende afsnit: Baggrund og vision, se også diasserie i bilag 1 Marked og kunder, se også diasserie i bilag 2 Produktplatform, se også diasserie i bilag 3 Organisation og proces, se også diasserie i bilag 4 Økonomi og indtjening, se også diasserie i bilag 5 Forretningsplan for BadButik A/S, se også diasserie i bilag 6 Operationalisering, se også diasserie i bilag 7 Baggrund og vision Visionen er i meget kort form formuleret i figur 3: Der etableres en ny type af virksomheder, der kan levere renovering af et baderum i en høj kvalitet som ét produkt med fast pris, fast leveringstid, kort produktionstid, standard som aftalt og uden fejl. Sådanne virksomheder vil danne udgangspunkt for en ny industriel leverancekultur i dansk byggeri. Det skal med andre ord være lige så enkelt at købe renovering af et baderum som at købe en større vare i en butik. Deraf arbejdstitlen på den nye virksomhed: BadButik A/S. Vision Der kommer en ny type virksomhed i byggeriet baseret på forretningskonceptet for en ny, industriel leverancekultur i byggesektoren Den kan levere renovering af et baderum i høj kvalitet som ét produkt med fast pris, fast leveringstid, kort produktionstid, i en standard som aftalt og uden fejl Køb af en badeværelsesrenovering bliver dermed lige så enkel som at købe enhver anden støre vare i en butik. Derfor projektnavnet BadButik A/S Figur 3. Vision for konceptet (Bilag 1, dias 1.15) Resultatet af hele projektet kan i det lys ses som svaret på følgende spørgsmål: Hvordan ser denne virksomhed ud? 10 I bilag 1 ses beskrivelser af visionen i andre dimensioner. Det gælder værdiskabelse og industrialisering, såvel som ændringer, der opleves såvel af kunden og af virksomheden som i produktet og processen. (dias 1.8 til 1.15). Med hensyn til processen bemærkes, at visionen primært er rettet mod industrialisering af byggepladsproduktionen ikke fabriksproduktionen, som ikke direkte vedrører BadButik A/S samt mod industrialisering af vidensarbejde,

12 projektering og planlægning. Der bliver med andre ord tale om en udvikling i retning af totalentreprise på bygningsdelsniveau. Baggrunden for visionen var allerede formuleret i ansøgningen. Den tager udgangspunkt i en konstatering af at nybyggeri og renovering af badeværelser hører til de økonomisk tunge opgaver inden for byggeriet i alle de nordiske lande. Markedet er præget af store udsving både i pris og kvalitet, og der er ofte lange byggetider, som belaster beboerne (ejere som lejere), fordi de skal flytte fra boligen i byggeperioden. Badeværelset er (sammen med køkkenet) det rum, som hyppigst totalrenoveres i forbindelse med ejerskifter i parcelhuse eller ejerlejligheder, eller som står højest på ønskesedlen for ændringer hos nye lejere. Det skyldes ikke kun at rummene er fysisk nedslidte, men også at de nye brugere har en anden livsstil end de foregående. Som markedet fungerer nu, kan man fx henvende sig til en rådgiver, som udarbejder et projekt og indhenter tilbud fra flere fagentreprenører. Først dér - og med en del omkostninger afholdt - kender man prisen og produktet, medens processen, især tidsforløbet, ofte ikke er fastlagt. Alternativt kan man henvende sig til en håndværker, som nok kan give en pris, men hvor kunden ofte er utryg ved såvel kvalitet som proces. Dagens tilstand lever derfor ikke op til ønsket om at kunne købe en renovering af et badeværelse med samme tryghed som køb af andre produkter. Marked og kunder Som baggrund for strategiske overvejelser vedrørende etablering af BadButik A/S er der indledningsvist opstillet en model for segmentering af markedet. Nøgleordene er fokusering og effektivisering. Segmenteringen udgør et væsentligt brud med den traditionelle fremgangsmåde. I en traditionel organisation kan enhver kunde henvende sig med ethvert ønske om en renovering og få et tilbud på at få arbejdet udført. Det er ikke muligt for BadButik A/S, hvor visionen kræver fast pris, fast leveringstid, kort produktionstid, standard som aftalt og uden fejl. Det kæver nemlig, at badbutik A/S har gjort én række forarbejde og har indgået aftaler, som vil være forskellige afhængig af hvilket marked og hvilke kunder, der fokuseres på. Det er her, det bliver nødvendigt at markere, at BadButik A/S har visse varer på hylderne, men ikke alle. Som vist i figur 4 er tre analyseparametre fundet væsentlige: Bygningstype og ejerform Bygningstypen (parcelhus, etagebygning, kontorbygning ) har betydning for hvilke typer af løsninger, som BadButik A/S skal have udviklet, og ejerformen har bl.a. betydning for salgsfunktionen i BadButik A/S. Der er stor forskel på, om man kan sælge 50 baderumsrenoveringer til et boligselskab eller om man skal finde 50 kunder, som hver skal have ét badeværelse. Tidsperiode og byggeteknik Byggeteknikken har især stor betydning for renoveringsprojekter. Det er klart, at risikoen for at overse svagheder i skjulte konstruktioner er større i en bygning med et bærende træbjælkelag end i et betonhus. Det vil i udgangspunktet også være forskellige væg- og gulvsystemer renoveringen skal baseres på. Geografisk afgrænsning En geografisk afgrænsning har især betydning for fastsættelsen af det nødvendige antal af tilknyttede samarbejdsparter, herunder logistikaftaler. Især i virksomhedens opstartsfase anses det for vigtigt, at den geografiske afgrænsning er stram. 11

13 Metode - markedsafgrænsning Segmentering fokusering - effektivisering Bygningstype og ejerform Specialisering af salgsfunktionen Mere præcise krav til produktplatform Tidsperiode og byggeteknik Afgrænser tekniske forudsætninger Geografisk afgrænsning Afgrænser mængden af samarbejdsparter og forenkler dermed virksomhedens opstartfase Figur 4. Princip for markedssegmentering (bilag 2, dias 2.3) På det grundlag har gruppen vurderet markederne i Danmark, Norge og Sverige, se bilag 2, dias 2.4 til Eksempelvis ses i figur 5, at der alene i de almene boliger i storkøbenhavn er behov for at renovere badeværelser hvert år. De er tilmed fordelt på et begrænset antal forvaltninger, hvilket gør det til et attraktivt marked for BadButik A/S. DK Renoveringsbehov - Almene Antal Levetid [år] Ren. behov [stk. pr år] Storkøbenhavn Århus, Aalborg og Odense byer Totalt Salgsproces BadButik A/S indgår i direkte samarbejde med de professionelle beslutningstagere. Disse kunder kan alle identificeres og udgør et relativt begrænset antal, som ligger i de store byer. Relationerne til bygherrens normale projekterende er en udfordring, men rollen som bygherrerådgiver udfordres ikke. Figur 5. Renoveringsbehovet for badeværelser i almene boliger i Danmark (bilag 2, dias 2.10) 12 En sammenligning af markederne i Danmark, Norge og Sverige, viser at man langt hen ad vejen kan anvende én fælles teknisk platform etagebyggeri i beton Der kan dog være forskelle i de regelsæt, der gælder, fx vedrørende energibesparelser ved større renoveringer. Disse byggerier ses typisk i tæt befolkede områder. Der er markant forskellige kundetyper, især fordi etagebyggerierne ejes/forvaltes forskelligt i de tre nordiske

14 PFMP Badeværelser - AS-IS Prod badeværelser IMP IND P Issues / Ideas uct Størrelse (m2) [] etc. Kostpris (DKK) [ ,, ] Tegnet interface diagram af et badeværelse?? Levetid (år) [5.. 30] Konstruktion Indkøbt/produceret.. Proces variansen varmeisoleringen (??) [ ] lyssoleringen (??) [ ] Trin 1: egenskaber via tekst Trin 2: Varians via kind-of for dem som vi mener er vigtige!!! 1 Gulv Størrelse (m2) [ ] Bevaringsværdig (estitiske årsager) [ja,nej] Bærende konstruktion Konstruktionstype [ træ, bet on, gasbeton, tegl (mursten/mursten+puds), stål/trapez, øvrige] Fyld/selv-bærende konst Konstruktionstype [ træ, bet on, gasbeton, tegl (mursten/mursten+puds), gips/stål, ler, koks, mineraluldsplader] Vådrumsmembran Membrantype [ malet, stål/rustfrit, plastik] Overflade Farve (RAL) [ ] Tekstur (??) [ ] 1.. Væg Størrelse Højde, Bredde, Dybde (mm) [ ] Bærende konstruktion Konstruktionstype [ træ, bet on, gasbeton, tegl (mursten/mursten+puds), stål/trapez, øvrige] Fyld/selv-bærende konst Konstruktionstype [ træ, bet on, gasbeton, tegl (mursten/mursten+puds), gips/stål, ler, koks, mineraluldsplader] Vådrumsmembran Membrantype [ malet, stål/rustfrit, plastik] Overflade Overfladetype [Tapet /væv, maling, tapet/væv med maling, støbt (f x terrazo), fliser/klinker/glas/alu] Farve (??)[ ] Tekstur (??) [ ] 1 Loft Bærende konstruktion Konstruktionstype [ træ, bet on, gasbeton, tegl (mursten/mursten+puds), stål/trapez, øvrige] Fyld/selv-bærende konst Konstruktionstype [ træ, bet on, gasbeton, tegl (mursten/mursten+puds), gips/stål, ler, koks, mineraluldsplader] Vådrumsmembran Membrantype [ malet, stål/rustfrit, plastik] Overflade Overfladetype [Tapet /væv, maling, tapet/væv med maling, støbt (f x terrazo), fliser/klinker/glas/alu] Farve (??)[ ] Tekstur (??) [ ] 0, 1 Vindue Begrænsninger i konfiguratione n af vinduer? Størrelse Højde, Bredde, dybde (mm) [ ] Bevaringsværdig [ ja,nej] Brandflugtvej [ja,nej] Vent ilationsfunktion [ ja/ åbnes,nej] Rammen Farve (RAL) [...] Åbning/hængsling [top, side, bund, kombineret, lukket] Materiale [ træ, plast, stål, mix] Glas/fladen Glastype [enkelt, koblet, termo, lavenergi, lydrude] 1 Dør Bredde (mm) [60,70,80, 90] Bundstykke (mm) [0 50] Brandflugtvej [ja,nej] Åbneautomatik [ manuelt, automatisk] Farve (RAL) [...] Åbning/ hængsling [side, skyde] Ma terial e [Træ mas sivt, Træ fi ner, Malet træ] Systembalancen Badeværelset Afløb Vand (varmt/koldt) Varme Ventilation KØLING - nyt forsyningsområde Forsyningsinstallation Levetid (år) [ 0..50] 0, 1 Varme Levetid (år) [0.. 50] Mængde/volumen (m3/år) [0..50] Varmetype [Radiator vand, radiator el, gulv vand, gulv el, ventilation] Indf øringssted [gulv, loft, væg]??? Indføringsafstand (mm) [...] Varmedistributionen (rør) $ Kun relevant hvis varmetype = vand Rørtyper [Plastik, stål/jern, kobber] Kvalitetsgrader [A,B] $ Kun gældende plastikrør (evt. laves som en KI ND-OF struktur?) Rørdimensioner (") [...] 1 Vand (Rest)Levetid (år) [ 0..50] Vandfremføring (antal rør) [koldt vand (1 rør), koldt + el/gas opvarmning lokalt (1-2 rør), varmt/koldt direkte (2 rør), varmt/ koldt /gråt (3 rør)] Forskel mellem indføringsantal og antal rør? Indf øringsantal til rummet (stk) [1, 2,3] Indf øringssted [gulv, loft, væg]??? Indføringsafstand (mm) [...] Rørt yper [plastik, kobber, stål] Rørdimensioner (mm) [ 8 30] Kvalitetsklasser [A, B] $ Kun gældende plastikrør 1 Afløb (Rest)Levetid (år) [ 0..50] Udføringsst eder fra rummet [W C (1stk), W C+håndv/gulv (2 st k), flere steder (>2 stk)]??? Indføringsafstand (mm) [...] Rørt yper [støbejern, blyrør, plastik, zink] Rørdimensioner (mm) [ ] Kvalitetsklasser [A, B] $ Kun gældende plastikrør 0, 1 Ventilation (Rest)Levetid (år) [ 0..50] Vent ilationstype [Vindue, aftrækskanal u/ motor, aft rækskanal m/motor, centralt vent ilationssystem u/genanvending, centralt vent ilationssystem m/ genanvending] Indf øringssted [loft, væg] Fugtstyring [ja, nej] $ Kun gældende for aftrækskanal med motor og ventialtionssystemet Rørt yper [eternit (asbest), plastik, zink, mineraluld] Rørdimensioner (") [3",..,6"] Rørf ormer [ firkantet, runde] 1 El Antal ledere (Rest)Levetid (år) [ 0..50] vo lt Spænding (volt ) [lavvolt, 220, 380] Indf øringssted [loft, væg] jord ja 3 5 jordleder [ja, nej] nej 2 N/A Antal stikdåser/udtag (stk) [1,..] 0, 1 Kommunikation Type [telefon, edb, højtalere, etc.] 1 Brugsrummet og inventar Levetid (år) [ 0..50] 1 WC-rum Størrelse (m2) [...] 1 Kummen Kummetyper [ højtskyld (træk/slib), lavskyld (standard), lavtforbrug, maskine] Indbygning??? $ relation til gulv eller væg?? Tilbehør Sæde Farver, str, form, etc etc. 0, n Hån dva ske rum Størrelse (m2) [...] 1 Håndvask Håndvasketype [glaseret, støbt, stål, etc.]??? 1 Vandamaratur Farver, str, form, t ermostat, et c Tilbehør Spejl Farver, str, form, etc Belysning etc. 0, n Bruse rum Størrelse (m2) [...] 1 Bruse Brusetyper [standard, med damp, etc...] 1??? Vandamaratur Termostat, form, størrelse, etc Tilbehør etc. Stål og jern rør?? Bærende konstruktioner Træ Beton Gasb. Tegt Stål/t Øvrige Ler Træ Beton Tegl Gips/stål Gasbe Koks Min eral $ If ventilationt ype = vindue Then vindue. ventilationsfunkt ion = ja/åbnes lande. Andre typer etageboligbyggeri (end i beton) eller parcelhusbyggeri, som findes spredt over hele Norden, er teknisk set ret forskelligartede, og derfor vanskeligere at nå, specielt for en nyetableret virksomhed. Ud fra et sådant markedskendskab drejer det sig for BadButik A/S altså om at fastlægge en strategi for at komme ind på markedet og derefter udvikle det med baggrund i de principper for segmentering, der indledningsvist blev omtalt. Produktplatform BadButik A/S s overordnede forretningsområde var fastlagt i forbindelse med visionen Det drejer sig om tre produkter: Masterplan, stigstreng og renovering af et badeværelse. Dette forretningsområde er i nogen grad udviklet og afprøvet under AlmenNets program for trinvis modernisering [3]. Masterplanen er en overordnet plan for renovering af stigstrenge og badeværelsesløsninger for en hel boligbebyggelse udmøntet i fælles designmæssige retningslinier. Kundetilpasningen gælder især evnen til at styrke beslutningsprocessen ved at planen kan sættes i værk i den takt, som de enkelte beboere ønsker. Det kan fx betyde, at man begynder med den beskedne udgift til masterplanen, medens lodrette forsyningsveje i en given opgang først renoveres, når den første lejer eller ejer ønsker sit badeværelse renoveret. De øvrige lejligheder renoveres i den takt og med det individuelle præg, som den enkelte lejer eller ejer bestemmer, men inden for den helhedsplan og de standardløsninger, der er givet i masterplanen. Det er her principperne om den industrielle "et-styks-produktion" kombineret med mass customization kommer til sin fulde ret. Produktet er rettet mod bestyrelser og beboere i boligforeninger. Produkthierarki (As - is) Konstruktion varmeisoleringen (??) [ ] Fyld/selv-bærende lydisoleringen (??) [ ] 1 Gulv Størrelse (m2) [ ] Bevaringsværdig (estitiske årsager) [ja,nej] Bærende konstruktion Bærende konstruktioner Konstruktionstype [træ, beton, gasbeton, tegl (mursten/mursten+puds), stål/trapez, øvrige] Fyld/selv-bærende konst Konstruktionstype [træ, beton, gasbeton, tegl (mursten/mursten+puds), gips/stål, ler, koks, mineraluldsplader] Vådrumsmembran Membrantype [malet, stål/rustfrit, plastik] Overflade Overfladetype [Tapet/væv, maling, tapet/væv med maling, støbt (fx terrazo), fliser/klinker/glas/alu] Fyld/selv-bærende Træ Beton Gasb. Tegt Stål/t Øvrige Ler Træ Beton Tegl Gips/stål Gasbe Farve (RAL) [ ] Koks 1.. Væg Tekstur (??) [ ] Mineral Figur 6. As-is produkthieraki (Bilag 3, dias 3.5) En stigstreng er en lodrette forsyningsvej for vand, afløb og ventilation. Primært for etageejendomme og primært for renovering tilbydes et begrænset sæt af standardløsninger for stigstrenge i en opgang. Disse løsninger skal være afpasset, så de uden videre kan fungere sammen med BadButik A/S s standardløsninger for badeværelser. Produktet er rettet mod bestyrelser i boligforeninger, og kundetilpasningen gælder primært evnen til at gennemføre processen som en industriel "et-styks-produktion" med mange fordele for beboerne. Løsningen tilbydes i kombination med nedennævnte masterplan. 13

15 Renovering af et badeværelse er et produkt, der retter sig direkte mod slutbrugeren, og der hvor forenkling og strukturering af produktplatformen er mest afgørende. Projektgruppen ud fra en analyse af den nuværende situation, se figur 6 og bilag 3, dias 3.4 til 3.6, søgt en struktur i produktplatformen, som på den ene side tilgodeser industrialisering (forenkling, produktpakker) og på den anden side giver slutbrugeren stor valgfrihed, hvor det er væsentligt for slutbrugeren (skaber værdi). Resultatet er vist i figur 7. Struktur af produktplatform (To-be) Niveau 1 Bygnings- og bygningsdelsniveau (Funktion) - BadButik s forretningsområde Niveau 2 Konstruktions- og installationssystemer (1-3 varianter) Gennemprøvede produkter og tilhørende produktionsproces 1) systemer for renovering af gulv-, væg- og loftskonstruktion (fx LITEX) 2) skjulte installationssystemer (gulvvarme, rør, ventilation) Niveau 3 Beklædning og inventar - Designlinjer i produktpakker Kunden vælger produktpakker - Dimensioner tilpasses kundens forhold - Stor frihed til individuelle valg Niveau 4 Tilbehør - Produktionsrelateret - ikke kunderelevant Særlige produktegenskaber Miljø- og energiprofilering, professionelt design, kvalitetssikring Figur 7. Struktur i BadButik A/S s produktplatform (Bilag 3, dias 3.8) Produktplatform Overflader og inventar - tilbydes i et antal pakker styret af professionelt design Varianter - tilbydes i stor bredde i såvel farver som typer (fliser, maling,..) Skjulte installationssystemer (gulvvarme, rør, ventilation) - tilbydes i få varianter, typisk en billig og én med stor robusthed Særlige produktegenskaber - Miljø- og energiprofilering Figur 8. Karakteristik af BadButik A/S s produktplatform (Bilag 3, dias 3.14) 14 Niveau 1 udgøres af det omtalte forretningsområde. Niveau 2 er de konstruktions- og installationssystemer, som BadButik A/S har udvalgt og kan stå inde for. De vil i vid udstrækning være rettet mod bestemte byggesystemer. Niveau 3 er beklædning og inventar. Det er her Badbutik A/S får udviklet designlinjer, hvor kunden får en række valg inden for en linje, som sikrer et æstetisk smukt resultat. Niveau 4 udgøres af det tilbehør der er nødven-

16 dig for at gennemføre opgaven, men som kunden ikke behøver at tage stilling til (fx søm og skruer). Det er også i udformningen af produktpakken at særlig profilering skal udmøntes. Det kan være miljø- eller energiprofilering. En samlet karakteristik af produktplatformen ses i figur 8. (Se også bilag 3, dias 3.7 til 3.14) Udgangspunkt - fra behov til aflevering (As-is) Figur 9. Organisation (As-is). (Bilag 4, dias 4.4) Organisering Drift (To-be) Faser i nybyggeri og renovering Aktørroller: Krav og programfase Koncept og designfase Konstruktion og udførelse Aflevering og regnskab Kunde, ejer og beboere Salgskonsulent Planlæggere 1. Ønsker 1. Salg Sandhedens øjeblik 3. Aflevering Entreprenører Leverandører 2. Samlet produktion Salgs- og ordreprocessen anvender et ITstøttet planlægnings- og designværktøj Aktiviteter: 1) Markedsføring, salg (baseret på kundeønsker og -drømme med bindende pris og leveringstid), 2) Indkøb af varer, logistik og produktion baseret på samarbejdsaftaler, 3) Aflevering, betaling, ibrugtagning samt tjek af kundetilfredshed Figur 10. Badbutik A/S s driftsorganisation. (Bilag 4, dias 4.11) Organisation og proces Udgangspunktet for gruppens syn på BadButik A/S s organisationsstruktur er en analyse af den nuværende tilstand, se figur 9. Den er karakteriseret ved at der er mange aktører involveret i en badeværelsesrenovering, llange gennemløbs- og procestider, mange ansvarsskift, løst defineret ressourceforbrug samt stor procesvarians, usikkerhed og risiko. Endvidere ser det ikke ud til, at håndværkere med en lille andel (underentreprenører) har noget 15

17 stort incitament til at give et lavt tilbud, dvs. at der ikke er nogen til at varetage kundens interesse på det punkt. Se også bilag 4, dias 4.4 til 4.6. Ud fra et overordnet ønske om at skille drift og udvikling, sikre en industrialisering af byggepladsproduktion, projekterings-, og planlægningsarbejdet og ud fra et ønske om kun at fastholde kernekompetencen inde i virksomheden er projektgruppen nået frem til den struktur, der er vist i figurerne 10 og 11. Se også bolag 4, dias 4.7 til Det ses at det der forbliver i virksomheden med hensyn til drift er salgs- og afleveringsfunktionen med tilhørende indkøb af varer og kvalitetssikring, medens selve produktionen er overladt til underleverandører. På udviklingssiden er det markedsudvikling, samt styring af udviklingen af it-support, produktplatform og produktionsprocesser, der fastholdes i virksomheden. Det betyder at strategiens hovedelementer, se figur 12, bliver industrialisering af planlægnings- og byggearbejdet med vægt på videnstunge aktiviteter. Udvikling af den industrialiserede produktion af indkøbte komponenter berøres kun, hvor BadButik A/S ser muligheder for procesudvikling i byggepladsproduktionen. Endvidere er der lagt vægt på de-kapitalisering, således at der ikke investeres i produktionsapparat, men kun i vidensarbejde. På den baggrund bliver kerneaktiviteterne salgs- og konfigurationsprocessen, den tekniske ordrebehandling og styring af leverandør netværket (fra producenter, grossister, distributører til de udførende håndværkere og entreprenører) samt indgåelse af samarbejdsaftaler med producenter, netværk af leverandører og distrubutører (pakkeløsninger) og håndværkere (prisaftaler). Organisering Udvikling (To-be) Faser i nybyggeri og renovering Aktørroller: Krav og programfase Koncept og designfase Konstruktion og udførelse Aflevering og regnskab Kunde, ejer og beboere Salgskonsulent Planlæggere Entreprenører Leverandører 4. Markedsudv. 1. Salg 5. IT-støtte til salg, planlægning og produktion Sandhedens øjeblik 2. Samlet produktion 3. Aflevering 6. Erfaringer Erfaringsbase Erfaringer til ny sag Erfaringer (6) med salg, produktion og aflevering er baggrund for videreudvikling af 4) markeds- og kundeområder, herunder produktplatform og 5) IT-støtte. Mass Customization Figur 11. Badbutik A/S s udviklingsorganisation. (Bilag 4, dias 4.12) 16 Gruppen nåede ikke en endelig afklaring på strategien vedrørende fastsættelsen af prisen for nedbrydning. Ved nedbrydning forstås fjernelse af dele af bygningen, eventuel forstærkning og etablering af et veldefineret udgangspunkt for produktion af det det nye vådrum. Der kan være tale om fast pris eller efter timeforbrug med max beløb. Det passer bedst til BadButik A/S s vision at tilbyde fast pris, og det kan måske gøres for en gruppe bygninger, hvor de tekniske forudsætninger er relativt ens og mulighederne for dyre overraskelser er begrænsede. Endvidere nåede man ikke så langt med at se på mulighederne for industrialisering og specialkomponenter knyttet til særlige (udbredte) konstruktionstyper, fx standardløsning til brug ved huldæk,

18 inddæmning af risiko ved lette vådrum eller udvikling af et beredskab ved fund af råd i træbjælkelag. Konklusion - Strategi (To-be) Industrialisering af planlægnings- og byggearbejdet med vægt på videnstunge aktiviteter De-kapitalisering - ikke investering i produktionsapparat, men i vidensarbejde Kerneprocesser Salgs- og konfigurationsprocessen den videnstunge proces som rådgiver Den tekniske ordrebehandling og styring af leverandør netværket (fra producenter, grossister, distributører til de udførende håndværkere og entreprenører) Samarbejdsaftaler Producenter, netværk af leverandører og distrubutører (pakkeløsninger), håndværkere (prisaftaler) Figur 12. Badbutik A/S s strategi. (Bilag 4, dias 4.19) Økonomi og indtjening Det viste sig vanskeligt at få præcise tal for fordelingen af omkostningerne for en badeværelsesrenovering. Nogle gang tales der kun om håndværkerudgifter, ligesom det ofte er uklart om moms er indregnet. Et brugbart grundlag blev fundet i data fra en analyse af 88 byfornyelsessager i Danmark [2]. Tal herfra er pristalsreguleret og benyttet som grundlag for en analyse af potentialet for BadButik A/S s indtjening, se detaljer i bilag 5. Opdeling af bygherrens pris Omsætning pr renovering 1000-Kr Bygherreomk Projektering Salg + byggest Håndværkerudg Materialer Materiel As-is (184 kkr) To-be (184 kkr) Badbutik A/S Figur 13. Opdeling af bygherrens pris for en renovering (bilag 5, dias 5.6) Figur 13 viser opdelingen af den pris bygherren betaler for en renovering af et badeværelse sammen med projektgruppens vurdering af de tilsvarende omkostninger når BadButik A/S er kommet i stabil drift efter at have etableret sig efter det beskrevne koncept. Ved at overtage den videnstunge del af 17

19 værdikæden omkring rådgivning og planlægning. Det er forudsat at priser er fastholdt, selv om der er et eksempel på at en bygherre har været villig til at betale 30% ekstra for hurtig levering. Der er tilsvarende heller ikke taget stilling til om BadButik A/S eventuelt vil sænke prisen. De Besparelser, der er angivet på visse poster kommer fra at BadButik A/S kan gennemføre en renovering mere effektivt og med højere kvalitet, specielt ved at der er mindre omkostninger til projektering af det enkelte badeværelse (designlinjer), til planlægning (produktplatforme) og til udførelsen (processtandardisering). Endelig regnes med at aftaler med producenter giver færre omkostninger til materialer og at der er besparelser ved at kunden/bygherren afregner alle omkostninger direkte med BadButik A/S. Fremtidig drift - Budget for BadButik A/S s interne omkostninger pr enhed kr Ledelse og kontor Kontor Salg og planlæg Byggestyring Udvikling Resultat As-is BadButik A/S Figur 14. Opdeling af Badbutik A/S s interne omkostninger for en renovering (bilag 5, dias 5.9) Figur 14 viser tilsvarende BadButik A/S`s interne omkostninger. Heraf og af tallene i bilag 5, dias 5.8 fremgår, at det foreslåede forretningskoncept ser ud til på relativt kort sigt - at rumme et økonomisk potentiale af størrelsesordenen kr. pr. renoveret enhed til udvikling, fortjeneste og priskonkurrence Forretningsplan BadButik A/S Forretningsplanen tager udgangspunkt i visionens formulering af ide og koncept i forhold til kunde, bruger og leverandør. Hertil kommer udnyttelse af analyserne af marked og kunder, produktplatform, organisation samt økonomi og indtjening som omtalt i de forrige afsnit. På det grundlag har gruppen vurderet de forskellige parters incitamenter for at støtte etableringen af BadButik A/S, se bilag 6, dias 6.5 til 6.7. Det fremgår her at især bygherren skal ses som en positiv partner. Dernæst er gennemført nogle principielle betragtninger om etableringsomkostninger, den tidsmæssige udvikling af produktions- og salgspris og antal solgte enheder, se bilag 6, dias 6.8 til Endelig er tallene fra eksemplet i analysen om økonomi benyttet til at opstille nøgletal for økonomi, indtjening og initial investering for et tænkt forløb af BadButik A/S s etablering, se figur 15 og 16. Heraf fremgår, at BadButik A/S kan etableres med en initial investering på ca. 3 mio. kr. og at der med et

20 salg af blot 300 badeværelsesrenoveringer pr år kan genereres et overskud på ca. 9 mio. kr. pr år. 6.4 Økonomi og indtjening (3) - Nøgletal Antal renoverede badeværelser BadButik A/S s indkøb [Mio. kr.] Håndværksydelser Materialer og materiel BadButik A/S [Mio. kr.] Indtjening og udvikling Antal medarbejdere Initial investering År År År Figur 15. Nøgletal for økonomi og indtjening (bilag 6, dias 6.14) 6.4 Økonomi og indtjening (3) - Initial investering Marketing, udstillinger, kundenetværk Produktblade, -platform, leverandørnetværk Produktionsproces, håndværkernetværk Software-, databaseudvikling Ialt 1 mio. kr. 1 mio. kr. 0,3 mio. kr. 0,7 mio. kr. 3 mio. kr. Figur 16. Nøgletal for initial investering (bilag 6, dias 6.15) Det betyder, at virksomheden hurtigt vil kunne få mulighed for at investere fx i markedsudvikling, en udvidet produktplatform eller procesudvikling. Endelig kan man gå ind i en priskonkurrence for at udvide markedsandelen. Det perspektiv er illustreret i figur 17. Med hensyn til markedsudvikling kan der være tale om geografisk ekspansion, et bredere kundegrundlag eller at flere bygningstyper inddrages. Investering i produktplatformen vil typisk være baseret på kundekontakten og resultere i en ny designlinje. Det kan også dreje sig om et helt andet produkt end badeværelser, fx en facaderenovering. Investeringer i procesudvikling vil derimod ofte være baseret på kontakten med underentreprenørerne og resultere i detailløsninger, som kan udføres hurtigere eller med mindre risiko for svigt. Det kan fx være aftaler med producenter om 19

Badeværelser et brugerorienteret forretningskoncept

Badeværelser et brugerorienteret forretningskoncept Nordisk InnovationsCenter Seminar Innovative Construction Rooms for Humans NORDBYGG 2008, Stockholm. april 2008 Badeværelser et brugerorienteret forretningskoncept Riksbyggen, Sverige Litex AS, Norge Multiconsult

Læs mere

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001 By og Byg Anvisning 200 Vådrum 1. udgave, 2001 Vådrum Erik Brandt By og Byg Anvisning 200 Statens Byggeforskningsinstitut 2001 Titel Vådrum Serietitel By og Byg Anvisning 200 Udgave 1. udgave, 2. oplag

Læs mere

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger 1. udgave, 2009 Etablering af tagboliger Ernst Jan de Place Hansen (red.) Lis Strunge Andersen (red.) SBi-anvisning 225 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen?

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? AlmenNet projekt Industrialisering ved fsb Tirsdag den 8. maj 2012 Domea Frederikssund Indlæg ved Niels Haldor Bertelsen,

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Invitation til samarbejde Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Forskning der virker SBi er Statens Byggeforskningsinstitut, et sektorforskningsinstitut tilknyttet

Læs mere

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER 1 VALGTE DEMONSTRATIONSPROJEKTER PROJEKT 10 (FSB): TINGBJERG EFTERISO- LERING VED NEDTAGNING OG GENETABLERING AF MURSTENSGAVL

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energirenovering af etagebyggeriet

Energirenovering af etagebyggeriet Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Energirenovering af etagebyggeriet Juni 2010 Titel Energirenovering af etagebyggeriet Udgave 1.

Læs mere

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma)

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Rammeudbud og konkretiseres i den konkrete Rammeaftale. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen AlmenHæfte A 2 Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde 1 Fundamentet for fremtidssikringen Indhold 1 1 2 3 4 5 6 7 Helhedsplanen er fundamentet for fremtidssikringen... 4 Helhedsplanens fire faser:...

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen Initiativfasen Initiativfasen er den allerførste fase i byggeprocessen. Her opstiller bygherren sammen med de kommende brugere og med hjælp

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer?

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Agenda Totaløkonomi i energineutralt byggeri Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Totaløkonomi i energineutralt byggeri Energiberegner Brugervenlig

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger 1. udgave, 2008 Efterisolering af etageboliger Jørgen Munch-Andersen SBi-anvisning 221 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Udvikling på et solidt fundament Vi har udviklet os meget hos Jönsson a/s igennem vores lange historie og især i de senere år er det

Læs mere

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 12:50 Produktivitet og effektivitet i byggelogistik - Nyt forskningsprojekt støttet af Trafikstyrelsen

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

ERGO Flot design, diskret ergonomi - det fremtidssikrede badeværelse

ERGO Flot design, diskret ergonomi - det fremtidssikrede badeværelse ERGO Flot design, diskret ergonomi - det fremtidssikrede badeværelse Den største generation af ældre er på vej på pension. Bad & Design vil derfor, i samarbejde med VVS Partnerne, skabe et nyt marked for

Læs mere

Center for boligforskning Årsmøde 30. marts 2004. Nye samarbejdsformer i Havnestaden Seniorforsker Niels Haldor Bertelsen By og Byg

Center for boligforskning Årsmøde 30. marts 2004. Nye samarbejdsformer i Havnestaden Seniorforsker Niels Haldor Bertelsen By og Byg Center for boligforskning Årsmøde 30. marts 2004 Nye samarbejdsformer i Havnestaden Seniorforsker Niels Haldor Bertelsen By og Byg Havnestadsbyggeriet Islands Brygge Syd, Amager: 2 seniorboligfælleskaber

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk THE BUSINESS MODEL CANVAS - Pitch din forretningsidé www.ffe-ye.dk FORORD Når man gerne vil åbne sin egen virksomhed, er det vigtigt at have en forretningsmodel en visionær idé, der kan føres ud i livet.

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net Projekt 3 Renoveringsuddannelse BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net samarbejder med Advice om analyse af undervisning og kompetencer i bygningsrenovering på de forskellige

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

BBR-nr.: 580-008835 Energimærkning nr.: 100110677 Gyldigt 5 år fra: 09-02-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-008835 Energimærkning nr.: 100110677 Gyldigt 5 år fra: 09-02-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillevang 15 Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-008835 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv PROJEKTPLAN PROJEKT: MODELCENTER ERHVERV Fokus på udvikling af DLBR Erhverv Ansvarlig projektleder: Ivan Damgaard, Markedschef DanRåd & Regnskab 10. juni 2009 1) Projekt Modelcenter Erhverv Formål Modelcenter

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse 1 TOTALØKONOMI INDHOLD 2 Den totaløkonomiske tankegang Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Definitioner og beregninger Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Totaløkonomiske værktøjer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE?

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? 2 HILLERØD DEN FØRSTE BOKLOK KOMMUNE Hillerød kommune var den første kommune som kunne tilbyde BoKlok boliger i Danmark. Det skete med opførelsen

Læs mere

SBi-anvisning 220 Lysstyring. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 220 Lysstyring. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 220 Lysstyring 1. udgave, 2008 Lysstyring Claus Reinhold Steen Traberg-Borup Anette Hvidberg Velk Jens Christoffersen SBi-anvisning 220 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Virksomhedsprofil Brandbook

Virksomhedsprofil Brandbook Virksomhedsprofil Brandbook KTerhvervsbyg A/S Ryttervangen 18 7323 Give Telefon: 7573 3366 www.klaebel-design.dk www.www.kterhvervsbyg.dk VIRKSOMHEDS- IDENTITET Vision & Mission Vision KTerhvervsbyg A/S

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT KONFERENCE 28. SEPTEMBER 2015 BOLIGKONTORET DANMARK KLAUS KRAMSHØJ, SENIORKONSULENT IDA RAVNHOLDT POULSEN, PROJEKTLEDER En innovativ vej til effektiv drift Udlændinge-,

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.2 Variable omkostninger Materialer i alt 90,00 kr. Timeløn pr. produkt 26,00 kr. + Kapacitetsomkostninger

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Profilskabende helhedskoncepter DESIGN - INDRETNING - INVENTAR

Profilskabende helhedskoncepter DESIGN - INDRETNING - INVENTAR Profilskabende helhedskoncepter DESIGN - INDRETNING - INVENTAR Hvor intet andet er angivet, er alt design af Jönsson DesignLab og alt specialinventar af Jönsson Invent a/s Jonsson Invent a/s Ellekær 14

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning nr.: 100111036 Gyldigt 5 år fra: 12-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning nr.: 100111036 Gyldigt 5 år fra: 12-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lettebækvænget 1 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde 1 Totaløkonomi INDHOLD 2 Introduktion til totaløkonomi Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Eksempel på beregning Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Strategisk fokus Totaløkonomiske

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalvejen 36 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-005853 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Nyt BOSSINF. Forenkling, modernisering og digital indberetning. Læs om formål, hovedelementerne, du indberetter, og hvem du kan kontakte

Nyt BOSSINF. Forenkling, modernisering og digital indberetning. Læs om formål, hovedelementerne, du indberetter, og hvem du kan kontakte Nyt BOSSINF for alment byggeri Forenkling, modernisering og digital indberetning Læs om formål, hovedelementerne, hvordan du indberetter, og hvem du kan kontakte Nu skal bygherre altid indberette skema

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 J.nr.: 8915877 BOP PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 INDHOLD 1. FORMÅL OG INDLEDNING 2 2. HVAD ER OPGAVEN? KRAV OG ØNSKER. 2 3. ORGANISERING AF RENOVERINGSOPGAVEN. 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere