M E D L E M S B L A D F O R W H I P L A S H F O R E N I N G E N - N R. 2 - M A J

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M E D L E M S B L A D F O R W H I P L A S H F O R E N I N G E N - N R. 2 - M A J"

Transkript

1 ISSN: WhiplashNyt MEDLEMSBLD FOR WHIPLSHFORENINGEN - NR. 2 - MJ 2012

2 nnoncer Rosengrenen ps Hovedgaden 8, 8670 Låsby Tlf kl og Mail: Nyt fra bestyrelsen lle spørgsmål vedrørende NNONCER bedes rettet hertil! Foto: Susan Stick v/ Formand Susan Stick Præstevænget 30 Falsled 5642 Milling Tlf Telefonen er åben: Tirsdage i ulige uger kl Tirsdage i lige uger kl Torsdage kl REDKTION DEDLINE for næste blad 13. juli Nyt fra bestyrelsen 5 Referat af ordinær generalforsamling 6 Ledelsesberetning Facebook 8 Triggerpunkter 12 Ny gruppe i Herning 13 Nyt fra grupperne 14 Whiplashgrupper 17 Tips & idér 17 Projektsamarbejde med alborg Universitet 18 dvokatomkostninger er jeg købt eller solgt? 20 Medlemmer møder medlemmer 23 Opråb: Giv os svenske eller norske tilstande 26 Medlemstilbud 29 Kort nyt 31 Mail-adresser 33 Foreningens telefon 35 Vejledere 35 Pårørende til whiplashramte 37 Rådgivningsteamet 39 Whiplashforeningens bestyrelse 39 Kontaktoplysninger Generalforsamling med en anden slags foredrag Lørdag den 24. marts have vi generalforsamling. Der var ikke helt så mange mennesker, som vi kunne have håbet på, men vi var også i skarp konkurrence med godt forårsvejr og højt solskin. Inden selve generalforsamlingen var vi til spørgetime-foredrag med psykologen Birgitte Bisted, som på inspirerende vis gav os alle sammen noget at tænke over. Nyt bestyrelsesmedlem Kim Pedersen, der har haft orlov fra bestyrelsen et stykke tid, har valgt at træde ud af bestyrelsen og vi benytter lejligheden til at takke Kim for hans indsats i bestyrelsen. Helle Hald trådte som suppleant ind på Kims Plads, og på generalforsamlingen blev Helle valgt ind som nyt ordinært medlem af bestyrelsen. Vi har haft fornøjelsen af Helle før og byder Helle Hald velkommen som nyt fuldgyldigt medlem af bestyrelsen. Den nye suppleant til bestyrelsen er Michaela Heller-Njor vi hilser Michaela velkommen. Næstved starter op igen Vi åbner op igen for alle, og mødes den første onsdag i måneden kl (Læs mere inde i bladet) alborg Whiplash alborg har startet et projektsamarbejde med nogle studerende fra alborg Universitet. Et rigtig godt initiativ og det bliver spændende at se resultatet. (Læs mere inde i bladet) Herning er ved at være på plads Den nye gruppe i Herning er nu på plads. Louise har bistået gruppen i processen med at etablere sig. Går du med tanker om at starte en gruppe op så skal du også kontakte Louise, hun er gruppekoordinator. Louises mail: Medlemmer møder medlemmer I september nærmere betegnet den september har vi arrangeret en weekend for medlemmer med partner på Hundested Kro og Hotel. Kom og mød andre med piskesmæld og andre pårørende vi er sikre på, at det bliver en rigtig hyggelig weekend. Tidspunkt: Lørdag d søndag d Vi mødes om lørdagen kl. 13 til frokost. Læs mere inde i bladet) Nu med PBS Vi har fået omlagt vores medlemskontingent-indbetalinger til PBS. Det vil sige, at det nu er muligt at få kontingentet til foreningen tilmeldt betalingsservice. Vi sender snart de årlige opkrævninger ud. Husk at betal - og husk at tilmelde dit kontingent til betalings-service, det gør det nemt for os alle. Vi ønsker jer alle et dejligt forår ISSN:

3 Referat af ordinær generalforsamling i Whiplashforeningen den 24. marts 2012 kl på Dalum Landbrugsskole i Odense. NNONCER 1. Velkomst Næstformand Thomas Ghiladi bød velkommen til de fremmødte medlemmer. Han beklagede, at der ikke var flere, der mødte op og gjorde deres indflydelse gældende. Valg af dirigent og referent: Bestyrelsen foreslog Helle Hald fra advokatfirmaet Sirius. Hanne Juul Pedersen blev valgt til referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne, og at generalforsamlingen også ifølge vedtægterne var beslutningsdygtig. 2. Formandens beretning Formand Susan Stick aflagde på foreningens vegne sin årsberetning. (Se på næste side i bladet). Der var ingen spørgsmål til formanden, og beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 3. Fremlæggelse af regnskab Foreningens regnskab blev på generalforsamlingen fremlagt og gennemgået af kasserer Louise Kaehne Ghiladi. Regnskabet blev i kopi udleveret til alle fremmødte. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og dette blev godkendt af forsamlingen. 4. Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag fra medlemmer. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Og dette blev vedtaget. 5. Valg af bestyrelse På valg var: Willy Nørgaard Pedersen genvalgt (for 2 år). Louise Kaehne Ghiladi genvalgt (for 2 år). Kim Pedersen er udtrådt af bestyrelsen. Helle Haldvalgt (for 2 år). Suppleant på valg: Naja Møller Sørensen genvalgt (for 1 år). Michaela Heller-Njor valgt (for 1 år). Hanne Juul Pedersen (gift med Willy) deltager i bestyrelsesmøderne, da hun fører foreningens medlemskartotek og bistår Willy med varetagelse af sekretærposten. Dog uden stemmeret. Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen som følger: Formand: Susan Stick Næstformand: Thomas Ghiladi Kasserer: Louise Kaehne Ghiladi Sekretær: Willy Nørgaard Pedersen Øvrig bestyrelse: Helle Hald Lise Hagen Suppleanter: Michaela Heller-Njor Naja Møller Sørensen 6. Valg af revisor Bestyrelsen foreslog Revision Faaborg som foreningen har benyttet med tilfredshed de sidste par år, og dette blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. 7. Eventuelt Et medlem ønskede at være med til opstart af en Gruppe i Svendborg, men manglede nogle at gøre det sammen med. Så var det noget for DIG så ring, skriv eller mail os: så formidler vi kontakt. fslutning Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Referent: Hanne Juul Pedersen Dirigent: Helle Hald Foreningens regnskab kan modtages ved indsendelse af frankeret svarkuvert til foreningen 4 5

4 Ledelsesberetning 2011 Året 2011 har på mange måder været et år, hvor vi har fokuseret på de indre linjer i Whiplashforeningen. Lige fra kontingent-betaling på PBS og håndtering af medlemskartotek til ny hjemmeside og ikke mindst har vi haft stort fokus på at få fuldt skub i de regionale aktiviteter grupperne. Om det er fordi, vi har haft for meget fokus på de interne forhold, eller om det er den økonomiske krise, der nu også indhenter os skal jeg ikke kunne sige. Men vi har haft en stagnation i tilgangen af medlemmer. Til gengæld er vi nu bedre rustet til at bearbejde vores omverden, ligesom vi står mere sikkert rent administrativt. Hvad er det så vi har bedrevet på de interne linjer i foreningen? Jo - vi har fået betalingen af kontingenter lagt over til PBS. I fremtiden bliver det nemmere at håndtere betalingerne og nok så væsentligt: Medlemmer, der er tilmeldt PBS, får fornyet deres medlemsskab automatisk eller med andre ord, de glemmer ikke at betale som de måske gjorde tidligere. Inden vi begyndte, så det ikke ud til at være den helt store opgave men som så meget andet, der involverer IT, var det et større arbejde, end vi lige havde forestillet os men nu er det på plads. Og medlemskartoteket håndteres nu af Willy og Hanne, der bl.a. sender breve ud til nye medlemmer blev året hvor der for alvor kom skub i de regionale grupper og halvt henne i året overtog Louise arbejdet med grupperne. Også her er der gjort et godt stykke arbejde. Og når vi er ved grupperne: alborg gruppen fyldte 1 år og Thomas og jeg var med til at fejre 1-års-jubilæet. Og ikke bare i alborg, men i alle grupper, er der livlig aktivitet med foredrag og andre tiltag. Hjemmeside Sidste år stod jeg her og sagde frejdigt, at vi ville have den nye hjemmeside på plads i foråret... altså foråret 2011, men sådan gik det jo ikke. Der er jo mange ting, der skal være på plads det særlige afsnit for medlemmer med log-in for blot at nævne ét. Jimmy fra alborg-gruppen har lagt system og server til den nye hjemmeside, som også kommer til at være base for elektroniske nyhedsbreve. Og selvom jeg har sagt det før, så siger jeg det igen: Den nye hjemmeside er klar i foråret altså 2012, og det er altså også lige før, at vi er der klar til at lancere den nye hjemmeside. Frivillige Vi skal altså lige huske, at det er frivillige der driver værket i vores forening. Og de fleste af os frivillige har også piskesmæld ja, I kender det jo men nogle gange er evnerne altså mindre end viljen... Og de mange frivillige, der ikke er blevet nævnt lige før skal altså også have en stor tak for deres indsats. Facebook Vores to grupper på Facebook kører rigtigt godt der er jo både Whiplashforeningen Ung, som er et lukket forum og så den, hvor vi andre også må være. Bestyrelsen I bestyrelsen tog Kim orlov og Helle trådte ind i hans sted. Kim har nu besluttet helt at forlade bestyrelsen. Tak til Kim for hans indsats og tak til Helle som trådte ind i Kims sted. Kims plads i bestyrelsen skal vi altså om et øjeblik besætte igen Og så til sidst et par få bemærkninger om det år vi er i Vi skal bl.a. have messe i Århus. Vi ved jo alle sammen at én af de ting, vi kæmper med, er omverdenens fordomme omkring det at have piskesmæld. Og i bestyrelsen har vi besluttet, at vi fremover én gang i kvartalet fremstiller en pressemeddelelse, som handler om de forhold, der har stor betydning for os. Det kan fx være den stigmatisering, som sundhedsvæsenet herhjemme generelt giver os til forskel fra den måde piskesmældsramte, bliver behandlet på i Norge og Sverige. Pressemeddelelsen skal gå bredt ud og følges op. Men det kommer I til at høre meget mere om. Det er vores ambition, at vi i 2012 får sat piskesmæld lidt op på agendaen at vi piskesmældsramte kommer til at fylde lidt mere. Susan Stick NNONCE NNONCE Vil du have medlemskab på Whiplashforeningen Ung: Whiplashforeningen har også en helt almindelig åben facebook gruppe, så klik dig på og få 249 nye venner at debattere med: 6 7

5 () (B) TRIGGERPUNKTER Guide til selvbehandling af smerter uden medicin De skrå halsmusklers triggerpunkt symptomer, der kan afhjælpes: Hovedpine Smerter i kæben og bagerste tænder Smerter i tindingen Tinnitus Lydoverfølsomhed Øjne der løber i vand Lysoverfølsomhed Høfebersymptomer Kvalme Svimmelhed/Balanceproblemer f Line Malmskov, Har du uforklarlige smerter, en underlig kvalme eller føler du, at en alt for stram hjelm er mast ned over dit hoved, kan det skyldes triggerpunkter. Ved at få løsnet triggerpunkter i musklerne, kan man fjerne en del smerter og gener, som ofte plager piskesmældsramte. Det er en nem og gratis behandling, man kan foretage derhjemme. En spændende mulighed for at forbedre sin situation og holde sine muskelspændinger og muskelsmerter nede uden medicin. Jeg har selv arbejdet med mine triggerpunkter i længere tid og har haft stor glæde af det. Derfor ønsker jeg at dele dette med jer, i håb om at I vil opleve samme lindring som mig. Hvad er triggerpunkter? Læge Janet G. Travell udgav i 1983 for første gang en bog om triggerpunkter og myofasciale smerter, og sammen med læge David G. Simons har hun sidenhen udgivet adskillige forskningsartikler og bøger om emnet. Triggerpunkter er fysisk dokumenteret gennem bl.a. fotografi med elektromikroskop og må derfor ikke forveksles med akupressurpunkter. Et triggerpunkt er en lille knudeagtig sammentrækning i muskelvævet, der opstår bl.a. ved skader, overstræk og overanstrengelse. Knuderne er på størrelse med en lille ært og bevirker, at musklen på samme tid både er spændt og svag. Muskelvævet fortykkes og forkortes, så det ud- over at gøre ondt på selve triggerpunktet, også skaber træk og smerter ved muskeltilhæftninger. Der vil også være symptomer i tilstødende led, samt udstrålende smerter og gener andre steder. Triggerpunkter kan opstå i alle kroppens muskler. De går ikke væk af sig selv, men kan vokse sig større og afføde kraftigere og kraftigere smerter, hvis de ikke bliver behandlet. Er der skade på knogler, arvæv mm, kan det medvirke til triggerpunkternes tilbagevenden, men ved at holde dem nede, kan man lindre sine smerter. Piskesmæld og triggerpunkter Folk med piskesmæld har ofte triggerpunkter i hals, nakke og ryg, som påvirker store områder. Nogle af de værste syndere er de skrå halsmuskler, der går fra under øret til forsiden af halsen. Se tegningen () af smerteudstrålingen fra disse muskler og listen over symptomer (B), måske kan du genkende nogle af disse? De skrå halsmuskler er dem, man starter med i behandlingen, da de er nemme at komme til (C). Til behandling af resten af kroppen er en Backknobber ideel, se billede (D). Triggerpunkter skal helst trykkes på 6 gange dagligt i 30 sek. for at løsnes. Der er brug for en lille og ofte påvirkning, der ikke stresser vævet, men kun lige aktiverer det nok til, at det stille og roligt løsner sig. Derfor er den bedste behandling selvbehandling, da man som syg, oftest ikke kan komme ud af døren så mange gange på en dag, og det vil også være økonomisk uoverkommeligt for de fleste. Hvordan lærer man at trykke på triggerpunkter? Ex-piskesmældspatient Gustav Terkelsen (skiulykke i 2005) har selv oplevet, at hans smerter og symptomer er forsvundet gennem selvbehandling af triggerpunkter. Han har fået livet tilbage og ønsker nu at give sine erfaringer videre til andre. Derfor afholder han gratis ugentlig workshop om selvbehandling af Fortsættes side 11 Behandling af de skrå halsmusklers triggerpunkter: 1) Find triggerpunkter (ca 4 i de skrå halsmuskler) 2) Tag fat med tommel og pegefinger 3) Tryk så du er på 5 på en smerteskala fra ) Hold trykket i max 30 sekunder/punkt 5) Gentag hvert tryk 6 gange/døgnet 6) Hvis du bliver utilpas i mere end et par minutter efter, har du trykket for hårdt. (C) 8 9

6 NNONCER Triggerpunkter på Daghøjskolen i Centrum i København. På workshoppen lærer man, hvor triggerpunkterne sidder, og hvordan man skal trykke. Gustav fører en journal, så man kan se forandringerne løbende. For eksempel er 2 af eleverne fra workshoppen, Dorte Skourup (cykelstyrt, 2010) og Eydbjørg Biskopstø Thomsen (slog hovedet mod skab, 2010) gennem nogle måneders arbejde med triggerpunkter sluppet af med henholdsvis 62% og 46% af deres smerter og symptomer, som stammede fra Triggerpunkter. Mange andre har oplevet lignende positiv nedgang i deres symptomer. For at forbedre metoden og udbrede brugen af den, er Gustav er i gang med at indsamle data om triggerpunkt-selvbehandling af piskesmæld. Han mener, at mange piskesmældsramte vil komme af med hovedparten af deres symptomer, hvis de følger hans program i et halvt år. ndre veje Bogen Triggerpunkt terapi selvbehandling af smerter (Clair Davies and mber Davies, 2010) er også et fantastisk hjælpemiddel til forståelsen af triggerpunkter og behandlingen af disse. Den er illustreret med tegninger og gode forklaringer, der gør det muligt for almindelige mennesker at komme i gang. Den omhandler hele kroppen, men man kan slå op på de muskelgrupper, der er relevante for sine egne smerter og gener. Nogle fysioterapeuter og massører har kendskab til og arbejder med triggerpunkter. De kan hjælpe dig med at finde punkterne, så du bedre selv kan arbejde videre derhjemme. Sidst, men ikke mindst, findes der også mange videoer på Youtube, der forklarer og viser, hvordan man selvbehandler sine triggerpunkter. Kan man blive helbredt af at komme af med sine triggerpunkter? Om piskesmældsramte kan blive helbredt af at komme af med triggerpunkter, er meget individuelt alt efter skadernes omfang. Mange har forskellige skader på væv, knogler, muskler mm, der medfører andre gener og smerter end triggerpunkter. Ved at komme af med sine triggerpunkter, kan nogle smerter og symptomer dog reduceres og lindres, hvilket for alle må være en lettelse og forbedring af livskvaliteten. Jeg håber, at artiklen giver dig inspiration til at gå i gang med dine triggerpunkter. God trykning (D) Links: Gustavs website: Gustavs telefon: Gustavs facebookgruppe: Gratis selvbehandling af Piskesmæld v. Triggerpunkter Bøger og Backknobber nævnt i artiklen kan købes på amazon.co.uk eller gennem Daghøjskolen i Centrum. Billede fra mazon.co.uk OBS: HUSK T BETLE KONTINGENT 10 11

7 Nyt fra GRUPPERNE Ny gruppe i Herning f Louise og Thomas Kaehne Ghiladi Den 12. marts 2012 afholdtes der opstartsmøde af en ny piskesmælds-gruppe i Herning. I starten af året fik Louise en henvendelse fra Mimmi Bertelsen, som gerne ville stå i spidsen for en gruppen i Herning. Mødet blev holdt i Herning Frivillig Center, og der dukkede 25 spørgelystne piskesmældsramte op. Mimmi bød velkommen og gav herefter ordet til Louise, som redegjorde for Whiplashforenin- gen og vigtigheden af at møde ligesindede i grupperne. Louise overrakte herefter kr. til gruppens kaffekasse. Thomas holdt herefter et foredrag om mulighederne for erstatning for piskesmældsramte. Der var en dejlig stemning og en god diskussion i Herning den aften, og alle var enige om, at der kommer flere møder. Næste møde er den 30. april, 21. maj og 25. juni i Herning Frivillig Center. RNDERS Ny adresse Cafe Piskesmæld, Randers har fået ny adresse: Fritidscentret Vestergade 15, lokale Randers Gåtur Gåtur hver tirsdag kl fra ny adresse: Stadsgårdsvej Randers NV Vi går en time ca. 5 km. Vi taler så godt sammen når vi går. Tag gerne en ven eller en hund med. NÆSTVED Åbner op igen for alle! Vi mødes den første onsdag i måneden kl skiftevis i Sandved og Fensmark. Kontakt for få adressen Michaela Telefon Mail: Jeannette Telefon Mail: 12 13

8 Café grupper Er du ramt af piskesmæld, og savner du nogen at vende din situation med? alborg-gruppen Vi mødes den første og tredje torsdag i hver måned kl De Frivilliges Hus Mølholmsvej alborg Kontaktperson Jimmy på tlf Haderslev-gruppen Vi mødes første torsdag i hver måned kl Bispen Bispebroen Haderslev Kontaktperson Lone tlf. eller SMS på Herlev-gruppen Vi mødes den første onsdag i hver måned kl Kontaktstedet i Herlev Herlev Hovedgade Herlev Kontaktperson Naja på tlf Herning-gruppen Vi mødes den. 30. april, 21. maj og 25. juni kl Herning Frivillig Center Fredensgade Herning Kontaktperson Mimmi på tlf Hillerød-gruppen Vi mødes den anden tirsdag i hver måned kl Frivilligcenter Hillerød Christiansgade 3 Kontaktperson Inge tlf Maribo-gruppen Vi mødes hver gang den første onsdag i måneden kl Frivilligcenter Lolland Sdr. Boulevard 84, 1. sal 4930 Maribo Kontakt evt. Lizette tlf Næstved-gruppen Vi mødes den første onsdag i måneden kl skiftevis i Sandved og Fensmark. Kontakt for få adressen Michaela Telefon Mail: Jeannette Telefon Mail: Randers-gruppen Vi holder åbent den første mandag i måneden kl. 14 -? Fritidscentret Vestergade 15, lokale Randers Kontaktperson Mie Bro tlf Så har du mulighed for under afslappede former at møde ligesindede og pårørende, der gerne vil udveksle erfaringer. Lad os i fællesskab stræbe efter at skabe en bedre og mere tilfredsstillende hverdag trods smerter og gener. Vejle-gruppen Vi mødes den første mandag i måneden kl Frivilligcenter Vejle Borgvold 12b, 4. sal 7100 Vejle Kontaktperson Louise tlf eller mail: Vi byder på kaffe og kage. Du kan bare møde op, tilmelding er ikke nødvendig Har du et ønske om at være med i en gruppe og ikke bor i nærheden af: alborg Haderslev Herlev Herning Hillerød Maribo Næstved Randers Vejle Så kontakt Louise fra Vejlegruppen så vi kan få en cafégruppe i dit område også

9 Tips&idéer Medicin skal / skal ikke? Har du et godt tip eller en idé til, hvordan livet med piskesmæld bliver lidt nemmere, kan du skrive til: NNONCER Der er rigtigt mange med piskesmæld, der får ordineret meget medicin ofte rigelige mængder smertestillende medicin. Og tit er indtagelsen af medicinen forbundet med ubehag. Mange klager over, at medicinen gør dem omtågede, eller at de bliver dårlige efter indtagelsen af medicinen. Man skal huske, at selvom lægen måske har sagt, at man skal tage medicinen hver dag, er det ikke sikkert, at man rent faktisk behøver at tage den hver dag. Er det smertestillende medicin så nøjes med at bruge den, når du har brug for den. Jeg har talt med flere som må tage medicinen, inden de går i seng, fordi de simpelthen bliver så dårlige af medicinen, at hvis de tager den om dagen, bliver de nødt til at lægge sig. Mit råd er: Hvis det drejer sig om smertestillende medicin så mærk efter i dig selv. Har du brug for medicinen? Og har du ikke brug for den smertestillende medicin, så lad være med at tage den. Det kan også være, at du kan halvere dosen prøv dig frem. Måske behøver du ikke tage medicinen én dag, og måske er det nødvendigt, at du tager den i morgen. Som sagt mærk efter har du brug for medicinen eller ej. Studerende fra LBORG UNIVERSITET, U, i projektsamarbejde med WHIPLSH LBORG Studerende med baggrund fra kommunikation og humanistisk informatik knokler disse dage på at udarbejde et projekt og produkt, som alle med piskesmæld og pårørende kan få nytte af. Bestyrelsesmedlem Lotte Pedersen tog kontakt til U, idet de studerende har mange kompetencer som Whiplash alborg kunne gøre brug af. Bl.a. ønsker lokalforeningen at have mere effektiv markedsføring, bedre tilbud til piskesmældsramte og pårørende samt reelle værktøjer. Vi havde mange forventninger og ønsker, hvoraf de studerende selvfølgelig ikke kunne opfylde alle. De studerende er en del af en sparringsproces på alle områderne, samtidig med at de udvikler på en værktøjskasse og videocases, der giver en mere tilgængelig og levende viden til interesserede. Der kommer flere informationer, når bachelorprojektet er færdiggjort

10 dvokatomkostninger er jeg KØBT eller SOLGT f advokat Helle Hald, Sirius dvokater De fleste whiplash-ramte vil på et eller andet tidspunkt have behov for juridisk bistand til at opgøre et erstatningskrav eller til at vurdere, om et givent erstatningstilbud skal accepteres. Hvis der er en ansvarlig skadevolder, man kan søge erstatning fra, kan man også søge sine advokatudgifter erstattet. Den ansvarlige skadevolder er typisk den, man betegner som modparten, og erstatningen skal typisk søges ved den pågældendes forsikringsselskab. Der er fast praksis for at forsikringsselskaberne betaler den skadelidtes advokatomkostninger, således at den juridiske bistand reelt bliver gratis eller i hvert fald minimal. Forsikringsselskaberne betaler det, man betegner som rimelige advokatudgifter. Det fortolkes således, at advokatens honorar skal fastsættes med udgangspunkt i halvdelen af det honorar, der ville blive fastsat af domstolene, såfremt man førte en retssag om erstatningen. I nogle tilfælde vil forsikringsselskabet være indforstået med at betale lidt mere, såfremt der er tale om en meget kompliceret sag, og der er medgået meget tid til at opgøre erstatningen. I andre tilfælde betaler forsikringsselskabet imidlertid end ikke det fulde salær (svarende til det registrede tidsforbrug) enten fordi de ikke erkender, hvor kompliceret sagen har været, eller fordi realiteten ganske enkelt er den, at der ofte medgår lige så meget tid til en sag, hvor den skadelidte får en lille erstatning, som når den skadelidte får en stor erstatning. En skadelidte der kun har pådraget sig en méngrad på 5-8% og således skal have relativt lidt i erstatning, har ofte lige så mange (eller flere) spørgsmål til advokaten, som den der er kommet meget alvorligt til skade og skal? have en stor erstatning. En stor erstatning betyder imidlertid, at et større advokatomkostningsbeløb accepteres af forsikringsselskaberne, og der er dermed ingen eller en beskeden egenbetaling. Det forhold at advokatudgifter er kædet uløseligt sammen med erstatningens størrelse, gør det ofte vanskeligt for en advokat at forudsige, om der kan blive tale om egenbetaling og i givet fald hvor meget. dvokaten kan ved sagens start af gode grunde ikke vide, om det er en sag, der munder ud i en begrænset eller en stor erstatning. Denne usikkerhed rammer den whiplashramte, der forståeligt nok gerne vil vide, hvor meget man kan komme til at skulle betale i advokatomkostninger selv. Som whiplash-ramt skal man derfor sørge for at have klarhed over, hvilken aftale man indgår med sin advokat. Og man skal være forberedt på, at der næsten altid er en delvis egenbetaling. Størrelsen heraf vil ofte afhænge af, hvor meget man selv ringer eller skriver til advokaten for at høre om der er nyt, hvorvidt man selv vil indhente de oplysninger, der løbende kræves indhentet under sagen, om man vil holde møder løbende etc. Hvis man også ønsker, at advokaten skal varetage korrespondance med kommunen i forbindelse med en pensionssag, med et pensionsforsikringsselskab og/eller med et ulykkesforsikringsselskab, er det helt for egen regning. Der skal man huske at forhøre sig om timeprisen. Hvis man derimod ønsker, at advokaten kun skal tage sig af kravet over for den ansvarlige skadevolder (dennes forsikringsselskab), er det teoretisk muligt, at advokaten kan nøjes med det honorar, forsikringsselskabet vil betale. Det forudsætter dog typisk også, at sagen kører standardiseret igennem. Hvis man har pådraget sig whiplash i forbindelse med en arbejdsskade, skal erstatningen søges via arbejdsskadeforsikringen. Der er ikke mulighed for at få erstattet advokatomkostninger særskilt i disse situationer. Hvis der derimod samtidig er en skadevolder (hvis man f.eks. var blevet påkørt i trafikken, mens man var på arbejde), kan man søge erstatning fra skadevolderens ansvarsforsikringsselskab, der dog kun vil erstatte de advokatomkostninger, der står i forhold til den erstatning, der skal udbetales af ansvarsforsikringsselskabet. Hvis man er så uheldig at komme til skade uden at være på arbejde og uden, at der er en ansvarlig skadevolder, og man således kun kan få erstatning via sin egen eventuelle ulykkesforsikring, er der ingen mulighed for at få betalt sine advokatudgifter. Spørgsmålet om retshjælp og/eller fri proces kommer kun på tale i de situationer, hvor der skal føres en retssag om erstatningen. Man kan dog undtagelsesvis få sit retshjælpsforsikringsselskab til at dække advokatbistand i forbindelse med at få en sag vurderet i rbejdsskadestyrelsen, hvis skadevolders ansvarsforsikring nægter at sende sagen i rbejdsskadestyrelsen. I sådan en situation er der tale om en tvist, hvilket efter omstændighederne vil berettige til retshjælp. Hvis man alene ønsker advokatbistand til at føre en pensionssag ved kommunen, er der ingen muligheder for at få advokatbistand betalt af andre. Det er således kun, hvis der skal anlægges en egentlig retssag mod kommunen, at der kan søges retshjælp og/eller fri. En advokat må gerne indgå aftale med en klient om no cure no pay. Hvis man således har aftalt med en advokat at der ikke skal betales salær, hvor der ikke kommer erstatning til udbetaling, er advokaten bundet af dette. Spørgsmålet er så, hvad advokaten skal have (må tage), hvis der kommer erstatning til udbetaling? Her gælder en regel om, at en advokat ikke må indgå en aftale om at advokatens honorar skal være en andel af det beløb, som advokaten måtte opnå ved at gennemføre en sag. Baggrunden for reglen er, at man ikke skal risikere at advokaten mister sin uafhængighed ved en økonomisk sammenblanding af advokatens økonomi, og det resultat der opnås. Et råd herfra skal være til sidst være brug en specialist. De har en højere timetakst, men de bruger færre timer og må forventes at opnå et bedre resultat

11 Medlemmer møder medlemmer Whiplashforeningen har arrangeret en hyggelig weekend for medlemmer med partner på Hundested Kro og Hotel. Kom og mød andre med whiplash og andre pårørende så vi kan hygge os og udveksle erfaringer. Lørdag den 22. september 2012 Kl Kl Kl Vi mødes til frokost. Tildeling af værelser. Vi mødes til en kort præsentation. Willy fra bestyrelsen vil sige velkommen og fortælle lidt om arrangementet. Herefter holder vi pause. Men et stenkast fra Hundested Kro ligger havnen med små gallerier, Halsnæs Bryghus og for enden af molen et aktivt Glaspusteri med en stor udstilling. Lise (bestyrelsesmedlem) er stedkendt og vil gerne vise vej derud Kaffe og kage. Herefter vil Thomas Ghiladi og Helle Hald (advokater og bestyrelsesmedlemmer) fortælle om deres erfaringer med samfunds- og sundhedsvæsenets samt retssystemets syn på piskesmældsramte Vi regner med at slutte eftermiddagen kl. ca , og der vil derefter blive mulighed for et lille hvil eller en gåtur i det skønne område, alt efter behov og ønske Vi følger Hundested Kro s weekend-arrangement. 3 retters menu, cavery. Vin ad libitum under middagen. Herefter kaffe. Musik og dans til kl , Hammondorgel med rytme og sang. Kl Natmad. Søndag den 23. september 2012 Kl Morgenbuffet Stort tag-selv-bord fra kl Herefter byder vi igen på en gåtur. Nordøst for havnen ligger Skanserne, nogle høje skrænter med en fantastisk udsigt over fjorden og Kattegat og med et unikt lys. På toppen fører en vandresti ned mod Kikhavn. Som lokalkendt vil Lise igen gerne gå en tur med. For de som har lyst, afslutter Lise turen indendørs med enkle øvelser til at opnå balance. Selvfølgelig har vi, i tilfælde af regnvejr, en plan B og et lokale vi kan være i. Kl Det store kolde tag-selv-bord. Og herefter er det tid til at tage afsked efter en forhåbentlig god weekend. På kroen findes solarium, sauna & spa. Pris: Prisen for alt dette er kr ,00 pr. person i delt dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse kr. 260,00. Tilmelding: Senest tirsdag den 15. maj Depositum kr. 550,00 betales ved tilmelding og tilmeldingen er bindende. Betaling: Betaling til foreningens konto i Sydbank: Reg. nr konto nr Mærket: Weekend samt medlemsnr. Restbeløbet betales senest 20. august 2012 Da deltagerantallet er begrænset, bliver det efter først-til-mølle princippet. Derfor: Skynd dig at tilmelde dig/jer. Så ses vi i Hundested. Se yderlige om Glaspusteriet på Om Skanserne på Medlemmer møder medlemmer 20 21

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SIDE 7 SYSTEMET MÆND I FNUG REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med Gigt.

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10 No. 1 2012 Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015 Nye regler om genoptræning hvad betyder de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED 2 Hjernesagen nr. 1 2015 ÉN SAMLET BPA-LØSNING

Læs mere

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 64 Oktober 2007 Foto: Bjarne Stæhr Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Projektet At være ung med Marfan

Læs mere

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema 13. årgang nr. 1 Marts 2010 Depressions Tidende tema Find vej gennem sagsbehandlingen Læs socialrådgiverens guide Pacemaker i Depressionsbehandlingen Generalforsamling d. 24.april 2010 - Tjek bagsiden

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Uden de frivillige

Læs mere

Relationer. Side 6-12 TEMA

Relationer. Side 6-12 TEMA DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 1-2013 Relationer Måske er jeg bange for at lukke et andet menneske ind, fordi jeg er mere følsom end andre. Jeg føler, jeg risikerer at brænde nallerne, hvis jeg

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne Tema: Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne I denne udgave af Lungenyt sætter vi fokus på, hvorfor lungesygdomme ikke er med på forsikringsselskabernes lister over kritiske sygdomme. nr. 4 september

Læs mere

SOMMERLEJR EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

SOMMERLEJR EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere SOMMERLEJR 2012 EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere KOLOFON MEDLEMSBLADET LAP ER MEDLEMSBLAD FOR: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

www.fdfm.dk Foreningen Danske Fysiurgiske Massører Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08

www.fdfm.dk Foreningen Danske Fysiurgiske Massører Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08 Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08 Hjerneforsker: Hoved og krop tænker sammen Bogstafetten Stress - det moderne traume Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Bogstafetten 10 bud på at lytte til kroppen

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 141

GBFbladet Medlemsorientering nr. 141 GBFbladet Medlemsorientering nr. 141 37. Årgang. Nr. 1 Februar 2012 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 150 oktober 2013 29. årgang tema DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM Er din reumatolog god til at kommunikere? SIDE 6 Ikke rigtig voksne, ikke rigtig børn

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

førtidspensionisten Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak!

førtidspensionisten Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak! førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 Januar 2007 Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak! Forsidefoto: Carl-Erik Nielsen

Læs mere

førtidspensionisten Ska vi flytte sammen? ...det har jeg ikke råd til! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

førtidspensionisten Ska vi flytte sammen? ...det har jeg ikke råd til! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2014 Ska vi flytte sammen?...det har jeg ikke råd til! 2 førtidspensionisten

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Tema om born og unge:

Tema om born og unge: Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen 20. årgang Januar 2013 1 Tema om born og unge: Når ens mor bliver hjerneskadet Frederiks kamp for den rigtige træning Børns sprogskader

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2012 nyt Kom an Urimelige Kommunikation i andelsboligforeningen

nr. 3 SEPTEMBER 2012 nyt Kom an Urimelige Kommunikation i andelsboligforeningen nr. 3 SEPTEMBER 2012 nyt magasinet for andelshavere ANDELSLIV Kom an Skybrud FOKUS Urimelige REGLER FOR BOLIGYDELSE TEMA Kommunikation i andelsboligforeningen 1 leder Boligydelse en ommer! "ABF forudser,

Læs mere