M E D L E M S B L A D F O R W H I P L A S H F O R E N I N G E N - N R. 2 - M A J

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M E D L E M S B L A D F O R W H I P L A S H F O R E N I N G E N - N R. 2 - M A J"

Transkript

1 ISSN: WhiplashNyt MEDLEMSBLD FOR WHIPLSHFORENINGEN - NR. 2 - MJ 2012

2 nnoncer Rosengrenen ps Hovedgaden 8, 8670 Låsby Tlf kl og Mail: Nyt fra bestyrelsen lle spørgsmål vedrørende NNONCER bedes rettet hertil! Foto: Susan Stick v/ Formand Susan Stick Præstevænget 30 Falsled 5642 Milling Tlf Telefonen er åben: Tirsdage i ulige uger kl Tirsdage i lige uger kl Torsdage kl REDKTION DEDLINE for næste blad 13. juli Nyt fra bestyrelsen 5 Referat af ordinær generalforsamling 6 Ledelsesberetning Facebook 8 Triggerpunkter 12 Ny gruppe i Herning 13 Nyt fra grupperne 14 Whiplashgrupper 17 Tips & idér 17 Projektsamarbejde med alborg Universitet 18 dvokatomkostninger er jeg købt eller solgt? 20 Medlemmer møder medlemmer 23 Opråb: Giv os svenske eller norske tilstande 26 Medlemstilbud 29 Kort nyt 31 Mail-adresser 33 Foreningens telefon 35 Vejledere 35 Pårørende til whiplashramte 37 Rådgivningsteamet 39 Whiplashforeningens bestyrelse 39 Kontaktoplysninger Generalforsamling med en anden slags foredrag Lørdag den 24. marts have vi generalforsamling. Der var ikke helt så mange mennesker, som vi kunne have håbet på, men vi var også i skarp konkurrence med godt forårsvejr og højt solskin. Inden selve generalforsamlingen var vi til spørgetime-foredrag med psykologen Birgitte Bisted, som på inspirerende vis gav os alle sammen noget at tænke over. Nyt bestyrelsesmedlem Kim Pedersen, der har haft orlov fra bestyrelsen et stykke tid, har valgt at træde ud af bestyrelsen og vi benytter lejligheden til at takke Kim for hans indsats i bestyrelsen. Helle Hald trådte som suppleant ind på Kims Plads, og på generalforsamlingen blev Helle valgt ind som nyt ordinært medlem af bestyrelsen. Vi har haft fornøjelsen af Helle før og byder Helle Hald velkommen som nyt fuldgyldigt medlem af bestyrelsen. Den nye suppleant til bestyrelsen er Michaela Heller-Njor vi hilser Michaela velkommen. Næstved starter op igen Vi åbner op igen for alle, og mødes den første onsdag i måneden kl (Læs mere inde i bladet) alborg Whiplash alborg har startet et projektsamarbejde med nogle studerende fra alborg Universitet. Et rigtig godt initiativ og det bliver spændende at se resultatet. (Læs mere inde i bladet) Herning er ved at være på plads Den nye gruppe i Herning er nu på plads. Louise har bistået gruppen i processen med at etablere sig. Går du med tanker om at starte en gruppe op så skal du også kontakte Louise, hun er gruppekoordinator. Louises mail: Medlemmer møder medlemmer I september nærmere betegnet den september har vi arrangeret en weekend for medlemmer med partner på Hundested Kro og Hotel. Kom og mød andre med piskesmæld og andre pårørende vi er sikre på, at det bliver en rigtig hyggelig weekend. Tidspunkt: Lørdag d søndag d Vi mødes om lørdagen kl. 13 til frokost. Læs mere inde i bladet) Nu med PBS Vi har fået omlagt vores medlemskontingent-indbetalinger til PBS. Det vil sige, at det nu er muligt at få kontingentet til foreningen tilmeldt betalingsservice. Vi sender snart de årlige opkrævninger ud. Husk at betal - og husk at tilmelde dit kontingent til betalings-service, det gør det nemt for os alle. Vi ønsker jer alle et dejligt forår ISSN:

3 Referat af ordinær generalforsamling i Whiplashforeningen den 24. marts 2012 kl på Dalum Landbrugsskole i Odense. NNONCER 1. Velkomst Næstformand Thomas Ghiladi bød velkommen til de fremmødte medlemmer. Han beklagede, at der ikke var flere, der mødte op og gjorde deres indflydelse gældende. Valg af dirigent og referent: Bestyrelsen foreslog Helle Hald fra advokatfirmaet Sirius. Hanne Juul Pedersen blev valgt til referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne, og at generalforsamlingen også ifølge vedtægterne var beslutningsdygtig. 2. Formandens beretning Formand Susan Stick aflagde på foreningens vegne sin årsberetning. (Se på næste side i bladet). Der var ingen spørgsmål til formanden, og beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 3. Fremlæggelse af regnskab Foreningens regnskab blev på generalforsamlingen fremlagt og gennemgået af kasserer Louise Kaehne Ghiladi. Regnskabet blev i kopi udleveret til alle fremmødte. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og dette blev godkendt af forsamlingen. 4. Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag fra medlemmer. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Og dette blev vedtaget. 5. Valg af bestyrelse På valg var: Willy Nørgaard Pedersen genvalgt (for 2 år). Louise Kaehne Ghiladi genvalgt (for 2 år). Kim Pedersen er udtrådt af bestyrelsen. Helle Haldvalgt (for 2 år). Suppleant på valg: Naja Møller Sørensen genvalgt (for 1 år). Michaela Heller-Njor valgt (for 1 år). Hanne Juul Pedersen (gift med Willy) deltager i bestyrelsesmøderne, da hun fører foreningens medlemskartotek og bistår Willy med varetagelse af sekretærposten. Dog uden stemmeret. Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen som følger: Formand: Susan Stick Næstformand: Thomas Ghiladi Kasserer: Louise Kaehne Ghiladi Sekretær: Willy Nørgaard Pedersen Øvrig bestyrelse: Helle Hald Lise Hagen Suppleanter: Michaela Heller-Njor Naja Møller Sørensen 6. Valg af revisor Bestyrelsen foreslog Revision Faaborg som foreningen har benyttet med tilfredshed de sidste par år, og dette blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. 7. Eventuelt Et medlem ønskede at være med til opstart af en Gruppe i Svendborg, men manglede nogle at gøre det sammen med. Så var det noget for DIG så ring, skriv eller mail os: så formidler vi kontakt. fslutning Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Referent: Hanne Juul Pedersen Dirigent: Helle Hald Foreningens regnskab kan modtages ved indsendelse af frankeret svarkuvert til foreningen 4 5

4 Ledelsesberetning 2011 Året 2011 har på mange måder været et år, hvor vi har fokuseret på de indre linjer i Whiplashforeningen. Lige fra kontingent-betaling på PBS og håndtering af medlemskartotek til ny hjemmeside og ikke mindst har vi haft stort fokus på at få fuldt skub i de regionale aktiviteter grupperne. Om det er fordi, vi har haft for meget fokus på de interne forhold, eller om det er den økonomiske krise, der nu også indhenter os skal jeg ikke kunne sige. Men vi har haft en stagnation i tilgangen af medlemmer. Til gengæld er vi nu bedre rustet til at bearbejde vores omverden, ligesom vi står mere sikkert rent administrativt. Hvad er det så vi har bedrevet på de interne linjer i foreningen? Jo - vi har fået betalingen af kontingenter lagt over til PBS. I fremtiden bliver det nemmere at håndtere betalingerne og nok så væsentligt: Medlemmer, der er tilmeldt PBS, får fornyet deres medlemsskab automatisk eller med andre ord, de glemmer ikke at betale som de måske gjorde tidligere. Inden vi begyndte, så det ikke ud til at være den helt store opgave men som så meget andet, der involverer IT, var det et større arbejde, end vi lige havde forestillet os men nu er det på plads. Og medlemskartoteket håndteres nu af Willy og Hanne, der bl.a. sender breve ud til nye medlemmer blev året hvor der for alvor kom skub i de regionale grupper og halvt henne i året overtog Louise arbejdet med grupperne. Også her er der gjort et godt stykke arbejde. Og når vi er ved grupperne: alborg gruppen fyldte 1 år og Thomas og jeg var med til at fejre 1-års-jubilæet. Og ikke bare i alborg, men i alle grupper, er der livlig aktivitet med foredrag og andre tiltag. Hjemmeside Sidste år stod jeg her og sagde frejdigt, at vi ville have den nye hjemmeside på plads i foråret... altså foråret 2011, men sådan gik det jo ikke. Der er jo mange ting, der skal være på plads det særlige afsnit for medlemmer med log-in for blot at nævne ét. Jimmy fra alborg-gruppen har lagt system og server til den nye hjemmeside, som også kommer til at være base for elektroniske nyhedsbreve. Og selvom jeg har sagt det før, så siger jeg det igen: Den nye hjemmeside er klar i foråret altså 2012, og det er altså også lige før, at vi er der klar til at lancere den nye hjemmeside. Frivillige Vi skal altså lige huske, at det er frivillige der driver værket i vores forening. Og de fleste af os frivillige har også piskesmæld ja, I kender det jo men nogle gange er evnerne altså mindre end viljen... Og de mange frivillige, der ikke er blevet nævnt lige før skal altså også have en stor tak for deres indsats. Facebook Vores to grupper på Facebook kører rigtigt godt der er jo både Whiplashforeningen Ung, som er et lukket forum og så den, hvor vi andre også må være. Bestyrelsen I bestyrelsen tog Kim orlov og Helle trådte ind i hans sted. Kim har nu besluttet helt at forlade bestyrelsen. Tak til Kim for hans indsats og tak til Helle som trådte ind i Kims sted. Kims plads i bestyrelsen skal vi altså om et øjeblik besætte igen Og så til sidst et par få bemærkninger om det år vi er i Vi skal bl.a. have messe i Århus. Vi ved jo alle sammen at én af de ting, vi kæmper med, er omverdenens fordomme omkring det at have piskesmæld. Og i bestyrelsen har vi besluttet, at vi fremover én gang i kvartalet fremstiller en pressemeddelelse, som handler om de forhold, der har stor betydning for os. Det kan fx være den stigmatisering, som sundhedsvæsenet herhjemme generelt giver os til forskel fra den måde piskesmældsramte, bliver behandlet på i Norge og Sverige. Pressemeddelelsen skal gå bredt ud og følges op. Men det kommer I til at høre meget mere om. Det er vores ambition, at vi i 2012 får sat piskesmæld lidt op på agendaen at vi piskesmældsramte kommer til at fylde lidt mere. Susan Stick NNONCE NNONCE Vil du have medlemskab på Whiplashforeningen Ung: Whiplashforeningen har også en helt almindelig åben facebook gruppe, så klik dig på og få 249 nye venner at debattere med: 6 7

5 () (B) TRIGGERPUNKTER Guide til selvbehandling af smerter uden medicin De skrå halsmusklers triggerpunkt symptomer, der kan afhjælpes: Hovedpine Smerter i kæben og bagerste tænder Smerter i tindingen Tinnitus Lydoverfølsomhed Øjne der løber i vand Lysoverfølsomhed Høfebersymptomer Kvalme Svimmelhed/Balanceproblemer f Line Malmskov, Har du uforklarlige smerter, en underlig kvalme eller føler du, at en alt for stram hjelm er mast ned over dit hoved, kan det skyldes triggerpunkter. Ved at få løsnet triggerpunkter i musklerne, kan man fjerne en del smerter og gener, som ofte plager piskesmældsramte. Det er en nem og gratis behandling, man kan foretage derhjemme. En spændende mulighed for at forbedre sin situation og holde sine muskelspændinger og muskelsmerter nede uden medicin. Jeg har selv arbejdet med mine triggerpunkter i længere tid og har haft stor glæde af det. Derfor ønsker jeg at dele dette med jer, i håb om at I vil opleve samme lindring som mig. Hvad er triggerpunkter? Læge Janet G. Travell udgav i 1983 for første gang en bog om triggerpunkter og myofasciale smerter, og sammen med læge David G. Simons har hun sidenhen udgivet adskillige forskningsartikler og bøger om emnet. Triggerpunkter er fysisk dokumenteret gennem bl.a. fotografi med elektromikroskop og må derfor ikke forveksles med akupressurpunkter. Et triggerpunkt er en lille knudeagtig sammentrækning i muskelvævet, der opstår bl.a. ved skader, overstræk og overanstrengelse. Knuderne er på størrelse med en lille ært og bevirker, at musklen på samme tid både er spændt og svag. Muskelvævet fortykkes og forkortes, så det ud- over at gøre ondt på selve triggerpunktet, også skaber træk og smerter ved muskeltilhæftninger. Der vil også være symptomer i tilstødende led, samt udstrålende smerter og gener andre steder. Triggerpunkter kan opstå i alle kroppens muskler. De går ikke væk af sig selv, men kan vokse sig større og afføde kraftigere og kraftigere smerter, hvis de ikke bliver behandlet. Er der skade på knogler, arvæv mm, kan det medvirke til triggerpunkternes tilbagevenden, men ved at holde dem nede, kan man lindre sine smerter. Piskesmæld og triggerpunkter Folk med piskesmæld har ofte triggerpunkter i hals, nakke og ryg, som påvirker store områder. Nogle af de værste syndere er de skrå halsmuskler, der går fra under øret til forsiden af halsen. Se tegningen () af smerteudstrålingen fra disse muskler og listen over symptomer (B), måske kan du genkende nogle af disse? De skrå halsmuskler er dem, man starter med i behandlingen, da de er nemme at komme til (C). Til behandling af resten af kroppen er en Backknobber ideel, se billede (D). Triggerpunkter skal helst trykkes på 6 gange dagligt i 30 sek. for at løsnes. Der er brug for en lille og ofte påvirkning, der ikke stresser vævet, men kun lige aktiverer det nok til, at det stille og roligt løsner sig. Derfor er den bedste behandling selvbehandling, da man som syg, oftest ikke kan komme ud af døren så mange gange på en dag, og det vil også være økonomisk uoverkommeligt for de fleste. Hvordan lærer man at trykke på triggerpunkter? Ex-piskesmældspatient Gustav Terkelsen (skiulykke i 2005) har selv oplevet, at hans smerter og symptomer er forsvundet gennem selvbehandling af triggerpunkter. Han har fået livet tilbage og ønsker nu at give sine erfaringer videre til andre. Derfor afholder han gratis ugentlig workshop om selvbehandling af Fortsættes side 11 Behandling af de skrå halsmusklers triggerpunkter: 1) Find triggerpunkter (ca 4 i de skrå halsmuskler) 2) Tag fat med tommel og pegefinger 3) Tryk så du er på 5 på en smerteskala fra ) Hold trykket i max 30 sekunder/punkt 5) Gentag hvert tryk 6 gange/døgnet 6) Hvis du bliver utilpas i mere end et par minutter efter, har du trykket for hårdt. (C) 8 9

6 NNONCER Triggerpunkter på Daghøjskolen i Centrum i København. På workshoppen lærer man, hvor triggerpunkterne sidder, og hvordan man skal trykke. Gustav fører en journal, så man kan se forandringerne løbende. For eksempel er 2 af eleverne fra workshoppen, Dorte Skourup (cykelstyrt, 2010) og Eydbjørg Biskopstø Thomsen (slog hovedet mod skab, 2010) gennem nogle måneders arbejde med triggerpunkter sluppet af med henholdsvis 62% og 46% af deres smerter og symptomer, som stammede fra Triggerpunkter. Mange andre har oplevet lignende positiv nedgang i deres symptomer. For at forbedre metoden og udbrede brugen af den, er Gustav er i gang med at indsamle data om triggerpunkt-selvbehandling af piskesmæld. Han mener, at mange piskesmældsramte vil komme af med hovedparten af deres symptomer, hvis de følger hans program i et halvt år. ndre veje Bogen Triggerpunkt terapi selvbehandling af smerter (Clair Davies and mber Davies, 2010) er også et fantastisk hjælpemiddel til forståelsen af triggerpunkter og behandlingen af disse. Den er illustreret med tegninger og gode forklaringer, der gør det muligt for almindelige mennesker at komme i gang. Den omhandler hele kroppen, men man kan slå op på de muskelgrupper, der er relevante for sine egne smerter og gener. Nogle fysioterapeuter og massører har kendskab til og arbejder med triggerpunkter. De kan hjælpe dig med at finde punkterne, så du bedre selv kan arbejde videre derhjemme. Sidst, men ikke mindst, findes der også mange videoer på Youtube, der forklarer og viser, hvordan man selvbehandler sine triggerpunkter. Kan man blive helbredt af at komme af med sine triggerpunkter? Om piskesmældsramte kan blive helbredt af at komme af med triggerpunkter, er meget individuelt alt efter skadernes omfang. Mange har forskellige skader på væv, knogler, muskler mm, der medfører andre gener og smerter end triggerpunkter. Ved at komme af med sine triggerpunkter, kan nogle smerter og symptomer dog reduceres og lindres, hvilket for alle må være en lettelse og forbedring af livskvaliteten. Jeg håber, at artiklen giver dig inspiration til at gå i gang med dine triggerpunkter. God trykning (D) Links: Gustavs website: Gustavs telefon: Gustavs facebookgruppe: Gratis selvbehandling af Piskesmæld v. Triggerpunkter Bøger og Backknobber nævnt i artiklen kan købes på amazon.co.uk eller gennem Daghøjskolen i Centrum. Billede fra mazon.co.uk OBS: HUSK T BETLE KONTINGENT 10 11

7 Nyt fra GRUPPERNE Ny gruppe i Herning f Louise og Thomas Kaehne Ghiladi Den 12. marts 2012 afholdtes der opstartsmøde af en ny piskesmælds-gruppe i Herning. I starten af året fik Louise en henvendelse fra Mimmi Bertelsen, som gerne ville stå i spidsen for en gruppen i Herning. Mødet blev holdt i Herning Frivillig Center, og der dukkede 25 spørgelystne piskesmældsramte op. Mimmi bød velkommen og gav herefter ordet til Louise, som redegjorde for Whiplashforenin- gen og vigtigheden af at møde ligesindede i grupperne. Louise overrakte herefter kr. til gruppens kaffekasse. Thomas holdt herefter et foredrag om mulighederne for erstatning for piskesmældsramte. Der var en dejlig stemning og en god diskussion i Herning den aften, og alle var enige om, at der kommer flere møder. Næste møde er den 30. april, 21. maj og 25. juni i Herning Frivillig Center. RNDERS Ny adresse Cafe Piskesmæld, Randers har fået ny adresse: Fritidscentret Vestergade 15, lokale Randers Gåtur Gåtur hver tirsdag kl fra ny adresse: Stadsgårdsvej Randers NV Vi går en time ca. 5 km. Vi taler så godt sammen når vi går. Tag gerne en ven eller en hund med. NÆSTVED Åbner op igen for alle! Vi mødes den første onsdag i måneden kl skiftevis i Sandved og Fensmark. Kontakt for få adressen Michaela Telefon Mail: Jeannette Telefon Mail: 12 13

8 Café grupper Er du ramt af piskesmæld, og savner du nogen at vende din situation med? alborg-gruppen Vi mødes den første og tredje torsdag i hver måned kl De Frivilliges Hus Mølholmsvej alborg Kontaktperson Jimmy på tlf Haderslev-gruppen Vi mødes første torsdag i hver måned kl Bispen Bispebroen Haderslev Kontaktperson Lone tlf. eller SMS på Herlev-gruppen Vi mødes den første onsdag i hver måned kl Kontaktstedet i Herlev Herlev Hovedgade Herlev Kontaktperson Naja på tlf Herning-gruppen Vi mødes den. 30. april, 21. maj og 25. juni kl Herning Frivillig Center Fredensgade Herning Kontaktperson Mimmi på tlf Hillerød-gruppen Vi mødes den anden tirsdag i hver måned kl Frivilligcenter Hillerød Christiansgade 3 Kontaktperson Inge tlf Maribo-gruppen Vi mødes hver gang den første onsdag i måneden kl Frivilligcenter Lolland Sdr. Boulevard 84, 1. sal 4930 Maribo Kontakt evt. Lizette tlf Næstved-gruppen Vi mødes den første onsdag i måneden kl skiftevis i Sandved og Fensmark. Kontakt for få adressen Michaela Telefon Mail: Jeannette Telefon Mail: Randers-gruppen Vi holder åbent den første mandag i måneden kl. 14 -? Fritidscentret Vestergade 15, lokale Randers Kontaktperson Mie Bro tlf Så har du mulighed for under afslappede former at møde ligesindede og pårørende, der gerne vil udveksle erfaringer. Lad os i fællesskab stræbe efter at skabe en bedre og mere tilfredsstillende hverdag trods smerter og gener. Vejle-gruppen Vi mødes den første mandag i måneden kl Frivilligcenter Vejle Borgvold 12b, 4. sal 7100 Vejle Kontaktperson Louise tlf eller mail: Vi byder på kaffe og kage. Du kan bare møde op, tilmelding er ikke nødvendig Har du et ønske om at være med i en gruppe og ikke bor i nærheden af: alborg Haderslev Herlev Herning Hillerød Maribo Næstved Randers Vejle Så kontakt Louise fra Vejlegruppen så vi kan få en cafégruppe i dit område også

9 Tips&idéer Medicin skal / skal ikke? Har du et godt tip eller en idé til, hvordan livet med piskesmæld bliver lidt nemmere, kan du skrive til: NNONCER Der er rigtigt mange med piskesmæld, der får ordineret meget medicin ofte rigelige mængder smertestillende medicin. Og tit er indtagelsen af medicinen forbundet med ubehag. Mange klager over, at medicinen gør dem omtågede, eller at de bliver dårlige efter indtagelsen af medicinen. Man skal huske, at selvom lægen måske har sagt, at man skal tage medicinen hver dag, er det ikke sikkert, at man rent faktisk behøver at tage den hver dag. Er det smertestillende medicin så nøjes med at bruge den, når du har brug for den. Jeg har talt med flere som må tage medicinen, inden de går i seng, fordi de simpelthen bliver så dårlige af medicinen, at hvis de tager den om dagen, bliver de nødt til at lægge sig. Mit råd er: Hvis det drejer sig om smertestillende medicin så mærk efter i dig selv. Har du brug for medicinen? Og har du ikke brug for den smertestillende medicin, så lad være med at tage den. Det kan også være, at du kan halvere dosen prøv dig frem. Måske behøver du ikke tage medicinen én dag, og måske er det nødvendigt, at du tager den i morgen. Som sagt mærk efter har du brug for medicinen eller ej. Studerende fra LBORG UNIVERSITET, U, i projektsamarbejde med WHIPLSH LBORG Studerende med baggrund fra kommunikation og humanistisk informatik knokler disse dage på at udarbejde et projekt og produkt, som alle med piskesmæld og pårørende kan få nytte af. Bestyrelsesmedlem Lotte Pedersen tog kontakt til U, idet de studerende har mange kompetencer som Whiplash alborg kunne gøre brug af. Bl.a. ønsker lokalforeningen at have mere effektiv markedsføring, bedre tilbud til piskesmældsramte og pårørende samt reelle værktøjer. Vi havde mange forventninger og ønsker, hvoraf de studerende selvfølgelig ikke kunne opfylde alle. De studerende er en del af en sparringsproces på alle områderne, samtidig med at de udvikler på en værktøjskasse og videocases, der giver en mere tilgængelig og levende viden til interesserede. Der kommer flere informationer, når bachelorprojektet er færdiggjort

10 dvokatomkostninger er jeg KØBT eller SOLGT f advokat Helle Hald, Sirius dvokater De fleste whiplash-ramte vil på et eller andet tidspunkt have behov for juridisk bistand til at opgøre et erstatningskrav eller til at vurdere, om et givent erstatningstilbud skal accepteres. Hvis der er en ansvarlig skadevolder, man kan søge erstatning fra, kan man også søge sine advokatudgifter erstattet. Den ansvarlige skadevolder er typisk den, man betegner som modparten, og erstatningen skal typisk søges ved den pågældendes forsikringsselskab. Der er fast praksis for at forsikringsselskaberne betaler den skadelidtes advokatomkostninger, således at den juridiske bistand reelt bliver gratis eller i hvert fald minimal. Forsikringsselskaberne betaler det, man betegner som rimelige advokatudgifter. Det fortolkes således, at advokatens honorar skal fastsættes med udgangspunkt i halvdelen af det honorar, der ville blive fastsat af domstolene, såfremt man førte en retssag om erstatningen. I nogle tilfælde vil forsikringsselskabet være indforstået med at betale lidt mere, såfremt der er tale om en meget kompliceret sag, og der er medgået meget tid til at opgøre erstatningen. I andre tilfælde betaler forsikringsselskabet imidlertid end ikke det fulde salær (svarende til det registrede tidsforbrug) enten fordi de ikke erkender, hvor kompliceret sagen har været, eller fordi realiteten ganske enkelt er den, at der ofte medgår lige så meget tid til en sag, hvor den skadelidte får en lille erstatning, som når den skadelidte får en stor erstatning. En skadelidte der kun har pådraget sig en méngrad på 5-8% og således skal have relativt lidt i erstatning, har ofte lige så mange (eller flere) spørgsmål til advokaten, som den der er kommet meget alvorligt til skade og skal? have en stor erstatning. En stor erstatning betyder imidlertid, at et større advokatomkostningsbeløb accepteres af forsikringsselskaberne, og der er dermed ingen eller en beskeden egenbetaling. Det forhold at advokatudgifter er kædet uløseligt sammen med erstatningens størrelse, gør det ofte vanskeligt for en advokat at forudsige, om der kan blive tale om egenbetaling og i givet fald hvor meget. dvokaten kan ved sagens start af gode grunde ikke vide, om det er en sag, der munder ud i en begrænset eller en stor erstatning. Denne usikkerhed rammer den whiplashramte, der forståeligt nok gerne vil vide, hvor meget man kan komme til at skulle betale i advokatomkostninger selv. Som whiplash-ramt skal man derfor sørge for at have klarhed over, hvilken aftale man indgår med sin advokat. Og man skal være forberedt på, at der næsten altid er en delvis egenbetaling. Størrelsen heraf vil ofte afhænge af, hvor meget man selv ringer eller skriver til advokaten for at høre om der er nyt, hvorvidt man selv vil indhente de oplysninger, der løbende kræves indhentet under sagen, om man vil holde møder løbende etc. Hvis man også ønsker, at advokaten skal varetage korrespondance med kommunen i forbindelse med en pensionssag, med et pensionsforsikringsselskab og/eller med et ulykkesforsikringsselskab, er det helt for egen regning. Der skal man huske at forhøre sig om timeprisen. Hvis man derimod ønsker, at advokaten kun skal tage sig af kravet over for den ansvarlige skadevolder (dennes forsikringsselskab), er det teoretisk muligt, at advokaten kan nøjes med det honorar, forsikringsselskabet vil betale. Det forudsætter dog typisk også, at sagen kører standardiseret igennem. Hvis man har pådraget sig whiplash i forbindelse med en arbejdsskade, skal erstatningen søges via arbejdsskadeforsikringen. Der er ikke mulighed for at få erstattet advokatomkostninger særskilt i disse situationer. Hvis der derimod samtidig er en skadevolder (hvis man f.eks. var blevet påkørt i trafikken, mens man var på arbejde), kan man søge erstatning fra skadevolderens ansvarsforsikringsselskab, der dog kun vil erstatte de advokatomkostninger, der står i forhold til den erstatning, der skal udbetales af ansvarsforsikringsselskabet. Hvis man er så uheldig at komme til skade uden at være på arbejde og uden, at der er en ansvarlig skadevolder, og man således kun kan få erstatning via sin egen eventuelle ulykkesforsikring, er der ingen mulighed for at få betalt sine advokatudgifter. Spørgsmålet om retshjælp og/eller fri proces kommer kun på tale i de situationer, hvor der skal føres en retssag om erstatningen. Man kan dog undtagelsesvis få sit retshjælpsforsikringsselskab til at dække advokatbistand i forbindelse med at få en sag vurderet i rbejdsskadestyrelsen, hvis skadevolders ansvarsforsikring nægter at sende sagen i rbejdsskadestyrelsen. I sådan en situation er der tale om en tvist, hvilket efter omstændighederne vil berettige til retshjælp. Hvis man alene ønsker advokatbistand til at føre en pensionssag ved kommunen, er der ingen muligheder for at få advokatbistand betalt af andre. Det er således kun, hvis der skal anlægges en egentlig retssag mod kommunen, at der kan søges retshjælp og/eller fri. En advokat må gerne indgå aftale med en klient om no cure no pay. Hvis man således har aftalt med en advokat at der ikke skal betales salær, hvor der ikke kommer erstatning til udbetaling, er advokaten bundet af dette. Spørgsmålet er så, hvad advokaten skal have (må tage), hvis der kommer erstatning til udbetaling? Her gælder en regel om, at en advokat ikke må indgå en aftale om at advokatens honorar skal være en andel af det beløb, som advokaten måtte opnå ved at gennemføre en sag. Baggrunden for reglen er, at man ikke skal risikere at advokaten mister sin uafhængighed ved en økonomisk sammenblanding af advokatens økonomi, og det resultat der opnås. Et råd herfra skal være til sidst være brug en specialist. De har en højere timetakst, men de bruger færre timer og må forventes at opnå et bedre resultat

11 Medlemmer møder medlemmer Whiplashforeningen har arrangeret en hyggelig weekend for medlemmer med partner på Hundested Kro og Hotel. Kom og mød andre med whiplash og andre pårørende så vi kan hygge os og udveksle erfaringer. Lørdag den 22. september 2012 Kl Kl Kl Vi mødes til frokost. Tildeling af værelser. Vi mødes til en kort præsentation. Willy fra bestyrelsen vil sige velkommen og fortælle lidt om arrangementet. Herefter holder vi pause. Men et stenkast fra Hundested Kro ligger havnen med små gallerier, Halsnæs Bryghus og for enden af molen et aktivt Glaspusteri med en stor udstilling. Lise (bestyrelsesmedlem) er stedkendt og vil gerne vise vej derud Kaffe og kage. Herefter vil Thomas Ghiladi og Helle Hald (advokater og bestyrelsesmedlemmer) fortælle om deres erfaringer med samfunds- og sundhedsvæsenets samt retssystemets syn på piskesmældsramte Vi regner med at slutte eftermiddagen kl. ca , og der vil derefter blive mulighed for et lille hvil eller en gåtur i det skønne område, alt efter behov og ønske Vi følger Hundested Kro s weekend-arrangement. 3 retters menu, cavery. Vin ad libitum under middagen. Herefter kaffe. Musik og dans til kl , Hammondorgel med rytme og sang. Kl Natmad. Søndag den 23. september 2012 Kl Morgenbuffet Stort tag-selv-bord fra kl Herefter byder vi igen på en gåtur. Nordøst for havnen ligger Skanserne, nogle høje skrænter med en fantastisk udsigt over fjorden og Kattegat og med et unikt lys. På toppen fører en vandresti ned mod Kikhavn. Som lokalkendt vil Lise igen gerne gå en tur med. For de som har lyst, afslutter Lise turen indendørs med enkle øvelser til at opnå balance. Selvfølgelig har vi, i tilfælde af regnvejr, en plan B og et lokale vi kan være i. Kl Det store kolde tag-selv-bord. Og herefter er det tid til at tage afsked efter en forhåbentlig god weekend. På kroen findes solarium, sauna & spa. Pris: Prisen for alt dette er kr ,00 pr. person i delt dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse kr. 260,00. Tilmelding: Senest tirsdag den 15. maj Depositum kr. 550,00 betales ved tilmelding og tilmeldingen er bindende. Betaling: Betaling til foreningens konto i Sydbank: Reg. nr konto nr Mærket: Weekend samt medlemsnr. Restbeløbet betales senest 20. august 2012 Da deltagerantallet er begrænset, bliver det efter først-til-mølle princippet. Derfor: Skynd dig at tilmelde dig/jer. Så ses vi i Hundested. Se yderlige om Glaspusteriet på Om Skanserne på Medlemmer møder medlemmer 20 21

12 opråb Denne artikel er den første i en serie,hvor vi via pressen vil gøre opmærksom på nogle af de urimelige forhold som os med piskesmælds-skader bliver udsat for. NNONCER Giv os SVENSKE eller NORSKE tilstande Man skønner, at mennesker får piskesmæld i Danmark hvert år. De fleste oplever kun piskesmæld som et forbigående fænomen, men mellem 5-20% oplever en varig tilstand af piskesmælds-skade. Det danske sundhedssystem efterlader ofte den piskesmældsramte uden nogen form for afklaring eller tilbud om behandling, medens man i Sverige og Norge ser helt anderledes på piskesmældsramte. I Sverige og i Norge er holdningen fra sundhedvæsenet til piskesmældsramte markant anderledes end herhjemme. I Norge og Sverige forskes der i piskesmæld vel at mærke på en måde, hvor man tager afsæt i, at piskesmæld er en reel somatisk sygdom. ltså, at der findes såkaldte objektive fysiske tegn på piskesmæld, selvom de ikke er så åbenlyse. Den forskning har blandt andet resulteret i, at man i Norge har påvist, at der hos piskesmældsramte rent faktisk er fysiske forandringer i nakkeregionen. Og i Sverige påviste en forskergruppe i 2011, at piskesmældsramte har smerter i nakken. nderledes ser det ud i Danmark. Desvære må vi konstatere, at den fremherskende opfattelse i sundhedsvæsenet herhjemme er, at piskesmæld ikke er en somatisk tilstand altså ikke har nogle objektive fysiske symptomer, og derfor ikke har nogen 22 23

13 fysiologisk årsag. Og det medfører, at den forskning, der bliver bedrevet i Danmark på området tager afsæt i, at piskesmæld er psykologisk eller socialt betinget. På Center for Hjerneskadedes whiplash-enhed under Københavns Universitet, har man tilknyttet en lægefaglig konsulent, der har offentliggjort lægevidendskabelige artikler, der taler for, at piskesmæld ikke er nogen medicinsk tilstand, men skal angribes ud fra en bio-psycho-social tilgang. Eller med andre ord: Piskesmældsramte er ikke fysisk syge, men er populært sagt syge i livet. Og det er desværre ikke noget særsyn. Stort set al forskning herhjemme og generelt fylder den forskning ikke meget har som forudsætning, at piskesmæld er psyko-socialt betinget. Den fremherskende opfattelse i danske lægekredse gør ikke livet nemt for piskesmældsramte i Danmark. For den medfører, at piskesmældsramte ender som kastebolde i sundhedsystmet. Er man ikke syg, har man jo ikke krav på behandling, revalidering og alt det andet, som syge normalt tilbydes. I Danmark ser vi således piskesmældsramte, der i årevis efterlades i ingenmandsland uden ret til behandling eller sygedagpenge, for de er jo ikke syge. NNONCER I Sverige og Norge er holdningen anderledes. Og jo, her findes også læger, som er skeptiske overfor diagnosen piskesmæld, men der er generelt en langt mere pragmatisk tilgang. Eksempelvis har man i Sverige 5-årige forløb, der har til hensigt at bringe trafik-skadede tilbage til arbejdslivet. Og selv skeptikere i Sverige kan se pointen i, at piskesmældsramte gennemgår disse forløb. De siger, at de er syge så behandler vi dem som syge, synes at være den holdning som de skeptiske, svenske læger indtager. Det vil sige, at piskesmældsramte i Sverige også gennemgår disse 5-årige forløb, og betragteligt mange af dem er efter 5 år restitueret og tilbage på arbejdsmarkedet. I Danmark er det desværre ikke noget særsyn, at piskesmældsramte efter 5 år som piskesmældsramt stadig kastes rundt i systemet uden nogen form for afklaring. Det værste herhjemme i Danmark er måske netop, at piskesmældsramte ikke bliver taget alvorligt. Mens forskerne i Danmark bruger deres få ressourcer på at påvise, at piskesmæld ikke er medicinsk betinget, står piskesmældsramte tilbage stigmatiseret som nærmest psykisk syge - og uden reelle tilbud om behandling. I whiplashforeningen har vi set alt for mange piskesmældsramte, som er tæt på sammenbruddets rand efter i årevis at have cyklet rundt i det lægefaglige system uden nogen form for afklaring eller behandling. Og mange af vores medlemmer fremhæver da også, at nogle gange er denne stigmatisering den værste del af det at have piskemæld. Den piskesmældsramte har smerter og kognitive problemer, men får jo faktisk at vide at det er bare pjat. Derfor kunne vi godt ønske os svenske eller norske tilstande, hvor der dels er en reel forskning i piskesmæld og dels er strukturede behandlingstilbud til piskesmældsramte

14 Vil du benytte dig af Whiplashforeningens medlemstilbud, skal du logge ind på medlemsområdet på eller ringe på i telefontiden. Her får du oplyst rabatkoder eller anden adgang til tilbudene. FERIEBOLIGER RBT NOVSOL 10% Nu kan du som medlem af Whiplashforeningen få 10% i rabat, hvis du bestiller feriehus hos NO- VSOL. lle NOVSOL s feriehuse er omfattet af ordningen. Du kan se udvalget af feriehuse på hjemmesiden. RBT BORNHOLM 10% Som medlem af Whiplashforeningen giver vi dig mulighed for at opleve Bornholm og den specielle atmosfære til særpris du får nemlig altid 10% rabat på vores normalpriser. Du kan læse mere om feriestederne på hjemmesiden. RBT MIJS COST 10% Bo og spis med udsigt over Middelhavet. Feriebolig til leje i Mijas Costa i Sydspanien. 10% i rabat for foreningens medlemmer. Idé Huset råder over en feriebolig i Sydspanien, som medlemmerne kan leje. Kan bruges hele året. Ferieboligen er i 2 etager med 3 værelser, 4 sovepladser, plus udestue og en stor ugenert tagterrasse. Ferie for jer som ønsker mere plads og større frihed end på et hotelværelse. Tæt ved ligger mange gode spisesteder og indkøbsmuligheder. Swimmingpoolen ligger lige uden for døren, og til stranden er der ca. 400 meter. Kan ses fra tagterrassen. BEHNDLINGER RBT MINDFULNESS 20% Pauserummet I Odense. OBS: 20% rabat for alle medlemmer af Whip lashforeningen på 8 sessioners Mindfulness-meditation*. *Man vil, i forbindelse med rabatten som medlem af Whiplashforeningen, blive opfordret til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse. Man vil få udleveret 3 skemaer (før, lige efter og 3 mdr. efter Mindfulness-programmet). Skemaerne vil blive brugt som baggrund for en erfaringsdokumentation i forhold til whiplash-patienters subjektive oplevelse af symptomer før og efter Mindfulness-programmet. Deltagelsen er anonym og valgfri, og vi håber meget på, at du vil bidrage med dine besvarelser, da dokumentationen får større slagkraft med flest mulige deltagere. RBT EKSISTENTIEL PSYKOTERPI 25% Klinik for eksistentiel psykoterapi, ved Karin Russel, tilbyder medlemmer af Whiplashforeningen en rabat på 25% ved behandling i klinikken. Når man har været udsat for en ulykke, der ofte forandrer livet markant, kan man have brug for at bearbejde såvel selve ulykken som de følger, ulykken kan medføre af fysisk, psykisk og social karakter. Krise, sorg, ængstelse og såkaldte flash-back er normale reaktioner på en ulykke, men også følelser som man med fordel kan bearbejde i en terapeutisk sammenhæng. Terapi kan være en metode til at komme styrket videre i livet, også selvom livet har fået en ny og uventet drejning SELVHJÆLP RBT MOZRTEFFEKTEN 33% Lyt til Mozart og få et bedre helbredelsesforløb med din whiplash. Det lyder næsten for godt til at være sandt, at man blot gennem intensiv og tilrettelagte lytteperioder med musik af Mozart opnår lindring og bedring af en række følge symptomer af et whiplash traume. CD er: Stress af med Mozart og Sov godt med Mozart. Ønsker du at afprøve ovenstående så tilbyder vi de to nævnte CD er med 33% rabat. HJÆLPEMIDLER THE BOOK SET RBT 50 kr. The Book Seat støtter din bog til en optimal læseposition og kan justeres til et hvilket som helst underlag og i enhver vinkel. The Book Seat støtter både små, store, tykke og tynde bøger. Bogstøtten er designet med en lille akryl-plade, der gør det utroligt nemt at bladre. Ved blot at vippe pladen ned med en finger, kan du vende en side i din bog. Med lidt øvelse kan det klares med en hånd. Bogstøtten har en praktisk lomme på bagsiden til læsebriller, mobiltelefon eller til en hyggelig læsesnack. Bogstøtten er som en lille sækkestol, fyldt med Krøyerkugler og derved er vægten kun på 250 g.

15 Kort nyt NNONCER Kommuner må spare på handicappede Landets handicaporganisationer går til biddet i deres kritik af et nyt lovforslag fra regeringen om hjælpen til handicappede og udsatte borgere. Se virkning af fleksjobreform på nettet Kristeligt Dagblad/ritzau/netavisen 15/ En fleksjobber har lagt en beregner på nettet, der viser de økonomiske konsekvenser af fleksjobreformen :Danmark--Se-virkning-af-fleksjobreform-paa-nettet Reformen bliver dyrere for fleksjobberne Nyt fra Dansk Handicapforbund 12/ Regeringens udspil til reform af førtidspension og fleksjob kommer til at koste fleksjobberne langt mere, end regeringen har udmeldt. Det er asocialt siger Stig Langvad i P1. reformen-bliver-dyrere-for-fleksjobberne Borger tvinges til elektrochok Nyt fra Dansk Handicapforbund 08/ I går var det lykkepiller, i dag er det behandling med elektrochok. En borger fra Silkeborg er blevet tvunget til - mod sin vilje - at sige ja til elektrochok for at få bevilget et fleksjob. Jeg er chokeret over denne afgørelse. Jeg tror, det er et brud på menneskerettighederne, og at det strider mod Danmarks internationale forpligtelser, siger Stig Langvad, formand for DH, der derfor vil tage kontakt til Institut for menneskerettigheder. borger-tvinges-til-elektrochok Slut med genstridig emballage dr.dk 08/ Det skal være slut med skruelåg, som ikke er til at vride op, og emballager, der bare ikke er til at åbne. Derfor har blandt andet Teknologisk Institut og rkitektskolen arhus forsket i, hvordan man kan designe produkter med en større brugervenlighed, skriver 24timer. En ny vejledning om emballage, som Gigtforeningen har været med til at udforme, bliver i dag præsenteret på en konference i arhus. 07/ htm Handicappolitik sat i bakgear dk.nyt.dk 01/ Kronik af Sytter Kristensen, landsformand i LEV: Det går simpelthen ikke, at vi i Danmark opgiver 30 års fundamentale værdier i handicappolitikken, blot fordi det i disse år er økonomidirektørerne, som sætter dagsordenen i kommunerne. Handicappolitik%20i%20bakgear Fortroligheden mellem læge og patient er under pres Information, 1. sektion, side 18 og 19 02/ En ny lov giver kommuner og regioner adgang til personlige og sensitive oplysninger om borger-» 28 29

16 NNONCER nes sundhed. Det truer den fortrolighed, som er afgørende for et frugtbart forhold mellem patient og læge, advarer Det Etiske Råd i dagens kronik. Hjerneskadede lades i stikken dr.dk/p4/kbh 27/ Kommunale medarbejdere skal være klædt bedre på, når en hjerneskaderamt borger skal have hjælp af kommunen. Som det er i dag, ved medarbejderne ikke nok om hjerneskade, siger Lise Beha Erichsen, direktør i Patientforeningen HjerneSagen. Hun fortæller, at frustrerede hjerneskaderamte og pårørende ofte ringer til Hjernesagen. Det er henvendelser fra folk, som er fortvivlede, fordi de ikke møder tilstrækkelig forståelse og viden ude i kommunerne, siger Lise Beha Erichsen. Jeg er også et menneske information, sektion 1, side 4, samt Information.dk 23/ For ni år siden var Bettina Recke involveret i et alvorligt trafikuheld. I dag er hun på kontanthjælp og tror ikke, hun kommer til at arbejde. Det er hårdt både at have en masse problemer at kæmpe med, samtidig med at man føler, de ikke stoler på en. Som jeg ser det, er det økonomien, der bestemmer. Og det synes jeg er forkert, for jeg er også et menneske. Handicappede i udkantsdanmark isoleres dr.dk/p4/nordvestsjaelland 06/ Skal en handicappet borger have en 3-hjulet knallert 45 og drøne rundt på, mens de andre i kommune skal klare sig med en el-knallert, bare fordi han bor ude på landet? Ja, siger Danske Handicaporganisationer, der oplever, at fysisk handicappede, der bor i udkantsdanmark bliver isolerede, fordi de ikke får de hjælpemidler, de har brug for. Man skal ikke lade sig standse aoh.dk 16/ Stærkt handicappet ulum-bo snød lægerne og blev selvstændig. Socialt udsatte sparer på medicin Politiken, 1. sektion, side 1 14/ Svingende priser får socialt svage til at droppe lægeordineret medicin /socialt-udsatte-sparer-paa-medicin/ Send en mail til: (hvis du ikke allerede har gjort det) Mailen skal indeholde jeres navn og medlemsnummer så I kan blive registreret korrekt. Med et udvidet mailkartotek kan vi bedre holde jer opdateret, og det sparer foreningen for en masse porto. Tak til alle jer der allerede har indsendt jeres mailadresse! 30 31

17 Foreningenstelefon Tirsdage i ulige uger fra kl Tirsdage i lige uger fra kl Torsdage kl NNONCER Det er vores dygtige vejledere, der tager telefonen. lle vejlederne er selv Whiplashramte og pårørende. På vejledersiden er der en kort beskrivelse af vejlederne og deres kontaktoplysninger. De besvarer spørgsmål og har kendskab til lidt af hvert og kan henvise til de rette personer. Vejlederne er til for jer, hvis I har brug for at snakke med nogen. Så vi vil opfordre jer til at bruge vejlederne også udenfor telefonens åbningstid. Indimellem sker det, at nogle af vores vejledere stopper, og nye kommer til. Vi henstiller derfor til, at du altid benytter vejleder-listen i seneste udgave af Whiplash-Nyt eller slår op under vejledere på hjemmesiden, der altid er opdateret. DER var du! Som piskesmældsramt eller pårørende har du også mulighed for at dele dine erfaringer med andre gennem bladet! 32 33

18 Vejledere NNONCER Region Hovedstaden Lise Hagen, årgang 1946, København Tlf Trafikuheld 1988 Forværring 2006 Underviser i holdningskorrektion og svømning for whiplashramte Region Midtjylland Grethe B. Jensen, årgang 1948, Mariager Tlf Trafikuheld 1997 og 1998 Erstatningssag afsluttet 2004 Efterskolelærer. I flexjob 2001 Pension august 2008 Mie Bro, årgang 1957, Randers Tlf Fik en person i hovedet i svømmehal 2004 Førtidspensionist Region Sjælland Willy N. Pedersen, årgang 1948, Roskilde Tlf Trafikuheld 1997 Førtidspensionist Hanne J. Pedersen, Roskilde Tlf Er gift med Willy N. Pedersen Inge Mortensen, årgang 1955, Lynge Tlf To trafikuheld 1996 Erstatningssag afsluttet 2005 Været i arbejdsprøvning Førtidspension 2003 Region Nordjylland Jimmy Sigenstrøm, årgang 1975, alborg Tlf Trafikuheld 2007 Førtidspensionist Pårørende til piskesmældsramte Region Sjælland Hanne J. Pedersen, 4000 Roskilde - Tlf.: Er gift med Willy N. Pedersen 34 35

19 Rådgivningsteamet Som medlem af Whiplashforeningen har du mulighed for gratis at få råd og vejledning indenfor mange forskellige områder. Juridisk Rådgivning Tre dage om ugen er det muligt at kontakte de tre advokater, foreningen har et samarbejde med. Rådgivningen er gratis. Socialrådgivning Én dag om ugen kan du som medlem ringe til den socialrådgiver, vi har tilknyttet foreningen og få gratis rådgivning. Du kan også sende en mail. Kiropraktor og fysioterapeut Hver dag i ugen kan du kontakte den fysioterapeut eller kiropraktor, vi har tilknyttet i foreningen og få gratis råd og vejledning. NNONCER fspændingspædagogik Én dag om ugen kan du som medlem kontakte den afspændingspædagog, vi har tilknyttet foreningen og få gratis rådgivning. Psykoterapi og ernæringsrådgivning Én dag om måneden kan du som medlem kontakte den psykoterapeut, som også er specialist i ernæring, vi har tilknyttet foreningen - og få gratis rådgivning. Økonomi og pension Du kan få gratis rådgivning om økonomiske forhold via vores tilknyttede økonomiske rådgivere. Tinnitus og svimmelhed m.m. Som medlem kan vi tilbyde dig gratis rådgivning om tinnitus, svimmelhed, lydoverfølsomhed, méniéres sygdom eller høretab. Få adgang til rådgivningsteamet via Medlems-området på hjemmesiden: Du kan også få adgang via telefon i telefontiden husk at have dit medlemsnummer parat

20 Bestyrelse Formand Susan Stick Næstformand Thomas Ghiladi Kasserer Louise Kaehne Ghiladi Sekretær Willy Nørgaard Pedersen Øvrig Bestyrelse Helle Hald Lise Hagen Suppleanter Michaela Heller-Njor Naja Møller Sørensen NNONCER Kontaktoplysninger nnoncer i bladet Rosengrenen ps - Tlf Ny adresse/flytning Info om Whiplashforeningen nden info Webmaster Hjemmesiden v/ Formand Susan Stick Præstevænget 30 Falsled 5642 Milling Tlf Telefonen er åben tirsdage i ulige uger kl tirsdage i lige uger kl torsdage kl

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1/2017

NYHEDSBREV NR. 1/2017 SELVHJÆLP Ringkøbing-Skjern NYHEDSBREV NR. 1/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om et nyt tilbud: Åben café for alle, der har erhvervet en senhjerneskade samt deres pårørende. Selvhjælp Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Lokalafdeling Nordsjælland

Lokalafdeling Nordsjælland Lokalafdeling Nordsjælland Nyhedsbrev 9. Årgang nummer 2 - juli 2015 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe hinanden. Onsdags-Cafe: Første

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND Du indbydes hermed til vores årlige generalforsamling. Vi ser frem til en hyggelig dag med en masse spændende på agendaen. Frieser-Hesten

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familier og venner et rigtigt godt efterår. Billedet viser udsigten ud over Vejlefjords skønne have Nyhedsbrev Oktober

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Der har været brugt mange advokattimer og søvnløse nætter for bestyrelsen. Det var jo Davids kamp mod kæmpen Goliat. Men vi fik væltet kæmpen!

Der har været brugt mange advokattimer og søvnløse nætter for bestyrelsen. Det var jo Davids kamp mod kæmpen Goliat. Men vi fik væltet kæmpen! Formandens kommentar 3 års kamp er endelig overstået. EAMH blev EU-anerkendt d. 15. august 2011 som stambogsførende avslforbund for Europæiske og Amerikanske miniatureheste i Danmark. Det vil sige, det

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 29 d. 26. juni 2016 kl. 14:15 Sommerhus Stillinge Strand Alex G. Larsen -

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen

Kræft i gang med hverdagen SOLRØD KOMMUNE Kræft i gang med hverdagen Støttemuligheder til kræftramte og deres pårørende i Solrød Kommune Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Telefon: 56182000 (telefonomstilling) www.solrod.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Søndag den 01. november 2015, Kl. 11:00 på Wiedergården Dagsorden iht. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Konstatering af mødets lovlighed 3. Formanden aflægger beretning 4.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Marts 2012, nr. 3

Erhvervskvinder Trekantområdet Marts 2012, nr. 3 Erhvervskvinder Trekantområdet Marts 2012, nr. 3 Velkommen til martsmødet. Tirsdag, den 20. marts kl. 18:00 Generalforsamling og mød Sussanne Priebe Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program 18:00 Vi

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Generalforsamling referat

Generalforsamling referat Generalforsamling referat Omkring 40 lejere var mødt op til den lovligt varslede generalforsamling i Mikkelborg Park tirsdag den 12. marts 2013. Efter at deltagerne havde forsynet sig med øl, vin, vand

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 16. maj 2012 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 30.april 2011-6½ års jubilæum i dag

Referat fra generalforsamlingen den 30.april 2011-6½ års jubilæum i dag Referat fra generalforsamlingen den 30.april 2011-6½ års jubilæum i dag Ad a Dirigent: Palle Referent: Dorthe Stemmeudvalgspersoner: senere, hvis behov Ad b Formandens beretning: godkendt (bilag 1) Ad

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Brian bød forsamlingen velkommen, hvorefter vi startede med dagsordenen ifølge

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016 F Å R I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016 D U F O R M E G E T? S A L T Kære medlemmer i Hjernesagen Roskilde, Lejre, Greve Så er tiden inde til at starte 2. halvår, håber i alle

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal. Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING

Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal. Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING Torsdag d. 22 januar 2015 kl.19.00 På Græstedgård, Hovedhuset, lokale 10 Udlejervej 13B, 3650 Ølstykke Sanny byder alle

Læs mere

nyhedsbrev nr. 45

nyhedsbrev nr. 45 E-mail nyhedsbrev nr. 45 Da vi på årsmødet måtte sige farvel til Mette og Christian har vi brug for et par stykker, som kunne tænke sig at være med i bestyrelsen. Sune er indtrådt som bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere