M E D L E M S B L A D F O R W H I P L A S H F O R E N I N G E N - N R. 2 - M A J

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M E D L E M S B L A D F O R W H I P L A S H F O R E N I N G E N - N R. 2 - M A J"

Transkript

1 ISSN: WhiplashNyt MEDLEMSBLD FOR WHIPLSHFORENINGEN - NR. 2 - MJ 2012

2 nnoncer Rosengrenen ps Hovedgaden 8, 8670 Låsby Tlf kl og Mail: Nyt fra bestyrelsen lle spørgsmål vedrørende NNONCER bedes rettet hertil! Foto: Susan Stick v/ Formand Susan Stick Præstevænget 30 Falsled 5642 Milling Tlf Telefonen er åben: Tirsdage i ulige uger kl Tirsdage i lige uger kl Torsdage kl REDKTION DEDLINE for næste blad 13. juli Nyt fra bestyrelsen 5 Referat af ordinær generalforsamling 6 Ledelsesberetning Facebook 8 Triggerpunkter 12 Ny gruppe i Herning 13 Nyt fra grupperne 14 Whiplashgrupper 17 Tips & idér 17 Projektsamarbejde med alborg Universitet 18 dvokatomkostninger er jeg købt eller solgt? 20 Medlemmer møder medlemmer 23 Opråb: Giv os svenske eller norske tilstande 26 Medlemstilbud 29 Kort nyt 31 Mail-adresser 33 Foreningens telefon 35 Vejledere 35 Pårørende til whiplashramte 37 Rådgivningsteamet 39 Whiplashforeningens bestyrelse 39 Kontaktoplysninger Generalforsamling med en anden slags foredrag Lørdag den 24. marts have vi generalforsamling. Der var ikke helt så mange mennesker, som vi kunne have håbet på, men vi var også i skarp konkurrence med godt forårsvejr og højt solskin. Inden selve generalforsamlingen var vi til spørgetime-foredrag med psykologen Birgitte Bisted, som på inspirerende vis gav os alle sammen noget at tænke over. Nyt bestyrelsesmedlem Kim Pedersen, der har haft orlov fra bestyrelsen et stykke tid, har valgt at træde ud af bestyrelsen og vi benytter lejligheden til at takke Kim for hans indsats i bestyrelsen. Helle Hald trådte som suppleant ind på Kims Plads, og på generalforsamlingen blev Helle valgt ind som nyt ordinært medlem af bestyrelsen. Vi har haft fornøjelsen af Helle før og byder Helle Hald velkommen som nyt fuldgyldigt medlem af bestyrelsen. Den nye suppleant til bestyrelsen er Michaela Heller-Njor vi hilser Michaela velkommen. Næstved starter op igen Vi åbner op igen for alle, og mødes den første onsdag i måneden kl (Læs mere inde i bladet) alborg Whiplash alborg har startet et projektsamarbejde med nogle studerende fra alborg Universitet. Et rigtig godt initiativ og det bliver spændende at se resultatet. (Læs mere inde i bladet) Herning er ved at være på plads Den nye gruppe i Herning er nu på plads. Louise har bistået gruppen i processen med at etablere sig. Går du med tanker om at starte en gruppe op så skal du også kontakte Louise, hun er gruppekoordinator. Louises mail: Medlemmer møder medlemmer I september nærmere betegnet den september har vi arrangeret en weekend for medlemmer med partner på Hundested Kro og Hotel. Kom og mød andre med piskesmæld og andre pårørende vi er sikre på, at det bliver en rigtig hyggelig weekend. Tidspunkt: Lørdag d søndag d Vi mødes om lørdagen kl. 13 til frokost. Læs mere inde i bladet) Nu med PBS Vi har fået omlagt vores medlemskontingent-indbetalinger til PBS. Det vil sige, at det nu er muligt at få kontingentet til foreningen tilmeldt betalingsservice. Vi sender snart de årlige opkrævninger ud. Husk at betal - og husk at tilmelde dit kontingent til betalings-service, det gør det nemt for os alle. Vi ønsker jer alle et dejligt forår ISSN:

3 Referat af ordinær generalforsamling i Whiplashforeningen den 24. marts 2012 kl på Dalum Landbrugsskole i Odense. NNONCER 1. Velkomst Næstformand Thomas Ghiladi bød velkommen til de fremmødte medlemmer. Han beklagede, at der ikke var flere, der mødte op og gjorde deres indflydelse gældende. Valg af dirigent og referent: Bestyrelsen foreslog Helle Hald fra advokatfirmaet Sirius. Hanne Juul Pedersen blev valgt til referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne, og at generalforsamlingen også ifølge vedtægterne var beslutningsdygtig. 2. Formandens beretning Formand Susan Stick aflagde på foreningens vegne sin årsberetning. (Se på næste side i bladet). Der var ingen spørgsmål til formanden, og beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 3. Fremlæggelse af regnskab Foreningens regnskab blev på generalforsamlingen fremlagt og gennemgået af kasserer Louise Kaehne Ghiladi. Regnskabet blev i kopi udleveret til alle fremmødte. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og dette blev godkendt af forsamlingen. 4. Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag fra medlemmer. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Og dette blev vedtaget. 5. Valg af bestyrelse På valg var: Willy Nørgaard Pedersen genvalgt (for 2 år). Louise Kaehne Ghiladi genvalgt (for 2 år). Kim Pedersen er udtrådt af bestyrelsen. Helle Haldvalgt (for 2 år). Suppleant på valg: Naja Møller Sørensen genvalgt (for 1 år). Michaela Heller-Njor valgt (for 1 år). Hanne Juul Pedersen (gift med Willy) deltager i bestyrelsesmøderne, da hun fører foreningens medlemskartotek og bistår Willy med varetagelse af sekretærposten. Dog uden stemmeret. Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen som følger: Formand: Susan Stick Næstformand: Thomas Ghiladi Kasserer: Louise Kaehne Ghiladi Sekretær: Willy Nørgaard Pedersen Øvrig bestyrelse: Helle Hald Lise Hagen Suppleanter: Michaela Heller-Njor Naja Møller Sørensen 6. Valg af revisor Bestyrelsen foreslog Revision Faaborg som foreningen har benyttet med tilfredshed de sidste par år, og dette blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. 7. Eventuelt Et medlem ønskede at være med til opstart af en Gruppe i Svendborg, men manglede nogle at gøre det sammen med. Så var det noget for DIG så ring, skriv eller mail os: så formidler vi kontakt. fslutning Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Referent: Hanne Juul Pedersen Dirigent: Helle Hald Foreningens regnskab kan modtages ved indsendelse af frankeret svarkuvert til foreningen 4 5

4 Ledelsesberetning 2011 Året 2011 har på mange måder været et år, hvor vi har fokuseret på de indre linjer i Whiplashforeningen. Lige fra kontingent-betaling på PBS og håndtering af medlemskartotek til ny hjemmeside og ikke mindst har vi haft stort fokus på at få fuldt skub i de regionale aktiviteter grupperne. Om det er fordi, vi har haft for meget fokus på de interne forhold, eller om det er den økonomiske krise, der nu også indhenter os skal jeg ikke kunne sige. Men vi har haft en stagnation i tilgangen af medlemmer. Til gengæld er vi nu bedre rustet til at bearbejde vores omverden, ligesom vi står mere sikkert rent administrativt. Hvad er det så vi har bedrevet på de interne linjer i foreningen? Jo - vi har fået betalingen af kontingenter lagt over til PBS. I fremtiden bliver det nemmere at håndtere betalingerne og nok så væsentligt: Medlemmer, der er tilmeldt PBS, får fornyet deres medlemsskab automatisk eller med andre ord, de glemmer ikke at betale som de måske gjorde tidligere. Inden vi begyndte, så det ikke ud til at være den helt store opgave men som så meget andet, der involverer IT, var det et større arbejde, end vi lige havde forestillet os men nu er det på plads. Og medlemskartoteket håndteres nu af Willy og Hanne, der bl.a. sender breve ud til nye medlemmer blev året hvor der for alvor kom skub i de regionale grupper og halvt henne i året overtog Louise arbejdet med grupperne. Også her er der gjort et godt stykke arbejde. Og når vi er ved grupperne: alborg gruppen fyldte 1 år og Thomas og jeg var med til at fejre 1-års-jubilæet. Og ikke bare i alborg, men i alle grupper, er der livlig aktivitet med foredrag og andre tiltag. Hjemmeside Sidste år stod jeg her og sagde frejdigt, at vi ville have den nye hjemmeside på plads i foråret... altså foråret 2011, men sådan gik det jo ikke. Der er jo mange ting, der skal være på plads det særlige afsnit for medlemmer med log-in for blot at nævne ét. Jimmy fra alborg-gruppen har lagt system og server til den nye hjemmeside, som også kommer til at være base for elektroniske nyhedsbreve. Og selvom jeg har sagt det før, så siger jeg det igen: Den nye hjemmeside er klar i foråret altså 2012, og det er altså også lige før, at vi er der klar til at lancere den nye hjemmeside. Frivillige Vi skal altså lige huske, at det er frivillige der driver værket i vores forening. Og de fleste af os frivillige har også piskesmæld ja, I kender det jo men nogle gange er evnerne altså mindre end viljen... Og de mange frivillige, der ikke er blevet nævnt lige før skal altså også have en stor tak for deres indsats. Facebook Vores to grupper på Facebook kører rigtigt godt der er jo både Whiplashforeningen Ung, som er et lukket forum og så den, hvor vi andre også må være. Bestyrelsen I bestyrelsen tog Kim orlov og Helle trådte ind i hans sted. Kim har nu besluttet helt at forlade bestyrelsen. Tak til Kim for hans indsats og tak til Helle som trådte ind i Kims sted. Kims plads i bestyrelsen skal vi altså om et øjeblik besætte igen Og så til sidst et par få bemærkninger om det år vi er i Vi skal bl.a. have messe i Århus. Vi ved jo alle sammen at én af de ting, vi kæmper med, er omverdenens fordomme omkring det at have piskesmæld. Og i bestyrelsen har vi besluttet, at vi fremover én gang i kvartalet fremstiller en pressemeddelelse, som handler om de forhold, der har stor betydning for os. Det kan fx være den stigmatisering, som sundhedsvæsenet herhjemme generelt giver os til forskel fra den måde piskesmældsramte, bliver behandlet på i Norge og Sverige. Pressemeddelelsen skal gå bredt ud og følges op. Men det kommer I til at høre meget mere om. Det er vores ambition, at vi i 2012 får sat piskesmæld lidt op på agendaen at vi piskesmældsramte kommer til at fylde lidt mere. Susan Stick NNONCE NNONCE Vil du have medlemskab på Whiplashforeningen Ung: Whiplashforeningen har også en helt almindelig åben facebook gruppe, så klik dig på og få 249 nye venner at debattere med: 6 7

5 () (B) TRIGGERPUNKTER Guide til selvbehandling af smerter uden medicin De skrå halsmusklers triggerpunkt symptomer, der kan afhjælpes: Hovedpine Smerter i kæben og bagerste tænder Smerter i tindingen Tinnitus Lydoverfølsomhed Øjne der løber i vand Lysoverfølsomhed Høfebersymptomer Kvalme Svimmelhed/Balanceproblemer f Line Malmskov, Har du uforklarlige smerter, en underlig kvalme eller føler du, at en alt for stram hjelm er mast ned over dit hoved, kan det skyldes triggerpunkter. Ved at få løsnet triggerpunkter i musklerne, kan man fjerne en del smerter og gener, som ofte plager piskesmældsramte. Det er en nem og gratis behandling, man kan foretage derhjemme. En spændende mulighed for at forbedre sin situation og holde sine muskelspændinger og muskelsmerter nede uden medicin. Jeg har selv arbejdet med mine triggerpunkter i længere tid og har haft stor glæde af det. Derfor ønsker jeg at dele dette med jer, i håb om at I vil opleve samme lindring som mig. Hvad er triggerpunkter? Læge Janet G. Travell udgav i 1983 for første gang en bog om triggerpunkter og myofasciale smerter, og sammen med læge David G. Simons har hun sidenhen udgivet adskillige forskningsartikler og bøger om emnet. Triggerpunkter er fysisk dokumenteret gennem bl.a. fotografi med elektromikroskop og må derfor ikke forveksles med akupressurpunkter. Et triggerpunkt er en lille knudeagtig sammentrækning i muskelvævet, der opstår bl.a. ved skader, overstræk og overanstrengelse. Knuderne er på størrelse med en lille ært og bevirker, at musklen på samme tid både er spændt og svag. Muskelvævet fortykkes og forkortes, så det ud- over at gøre ondt på selve triggerpunktet, også skaber træk og smerter ved muskeltilhæftninger. Der vil også være symptomer i tilstødende led, samt udstrålende smerter og gener andre steder. Triggerpunkter kan opstå i alle kroppens muskler. De går ikke væk af sig selv, men kan vokse sig større og afføde kraftigere og kraftigere smerter, hvis de ikke bliver behandlet. Er der skade på knogler, arvæv mm, kan det medvirke til triggerpunkternes tilbagevenden, men ved at holde dem nede, kan man lindre sine smerter. Piskesmæld og triggerpunkter Folk med piskesmæld har ofte triggerpunkter i hals, nakke og ryg, som påvirker store områder. Nogle af de værste syndere er de skrå halsmuskler, der går fra under øret til forsiden af halsen. Se tegningen () af smerteudstrålingen fra disse muskler og listen over symptomer (B), måske kan du genkende nogle af disse? De skrå halsmuskler er dem, man starter med i behandlingen, da de er nemme at komme til (C). Til behandling af resten af kroppen er en Backknobber ideel, se billede (D). Triggerpunkter skal helst trykkes på 6 gange dagligt i 30 sek. for at løsnes. Der er brug for en lille og ofte påvirkning, der ikke stresser vævet, men kun lige aktiverer det nok til, at det stille og roligt løsner sig. Derfor er den bedste behandling selvbehandling, da man som syg, oftest ikke kan komme ud af døren så mange gange på en dag, og det vil også være økonomisk uoverkommeligt for de fleste. Hvordan lærer man at trykke på triggerpunkter? Ex-piskesmældspatient Gustav Terkelsen (skiulykke i 2005) har selv oplevet, at hans smerter og symptomer er forsvundet gennem selvbehandling af triggerpunkter. Han har fået livet tilbage og ønsker nu at give sine erfaringer videre til andre. Derfor afholder han gratis ugentlig workshop om selvbehandling af Fortsættes side 11 Behandling af de skrå halsmusklers triggerpunkter: 1) Find triggerpunkter (ca 4 i de skrå halsmuskler) 2) Tag fat med tommel og pegefinger 3) Tryk så du er på 5 på en smerteskala fra ) Hold trykket i max 30 sekunder/punkt 5) Gentag hvert tryk 6 gange/døgnet 6) Hvis du bliver utilpas i mere end et par minutter efter, har du trykket for hårdt. (C) 8 9

6 NNONCER Triggerpunkter på Daghøjskolen i Centrum i København. På workshoppen lærer man, hvor triggerpunkterne sidder, og hvordan man skal trykke. Gustav fører en journal, så man kan se forandringerne løbende. For eksempel er 2 af eleverne fra workshoppen, Dorte Skourup (cykelstyrt, 2010) og Eydbjørg Biskopstø Thomsen (slog hovedet mod skab, 2010) gennem nogle måneders arbejde med triggerpunkter sluppet af med henholdsvis 62% og 46% af deres smerter og symptomer, som stammede fra Triggerpunkter. Mange andre har oplevet lignende positiv nedgang i deres symptomer. For at forbedre metoden og udbrede brugen af den, er Gustav er i gang med at indsamle data om triggerpunkt-selvbehandling af piskesmæld. Han mener, at mange piskesmældsramte vil komme af med hovedparten af deres symptomer, hvis de følger hans program i et halvt år. ndre veje Bogen Triggerpunkt terapi selvbehandling af smerter (Clair Davies and mber Davies, 2010) er også et fantastisk hjælpemiddel til forståelsen af triggerpunkter og behandlingen af disse. Den er illustreret med tegninger og gode forklaringer, der gør det muligt for almindelige mennesker at komme i gang. Den omhandler hele kroppen, men man kan slå op på de muskelgrupper, der er relevante for sine egne smerter og gener. Nogle fysioterapeuter og massører har kendskab til og arbejder med triggerpunkter. De kan hjælpe dig med at finde punkterne, så du bedre selv kan arbejde videre derhjemme. Sidst, men ikke mindst, findes der også mange videoer på Youtube, der forklarer og viser, hvordan man selvbehandler sine triggerpunkter. Kan man blive helbredt af at komme af med sine triggerpunkter? Om piskesmældsramte kan blive helbredt af at komme af med triggerpunkter, er meget individuelt alt efter skadernes omfang. Mange har forskellige skader på væv, knogler, muskler mm, der medfører andre gener og smerter end triggerpunkter. Ved at komme af med sine triggerpunkter, kan nogle smerter og symptomer dog reduceres og lindres, hvilket for alle må være en lettelse og forbedring af livskvaliteten. Jeg håber, at artiklen giver dig inspiration til at gå i gang med dine triggerpunkter. God trykning (D) Links: Gustavs website: Gustavs telefon: Gustavs facebookgruppe: Gratis selvbehandling af Piskesmæld v. Triggerpunkter Bøger og Backknobber nævnt i artiklen kan købes på amazon.co.uk eller gennem Daghøjskolen i Centrum. Billede fra mazon.co.uk OBS: HUSK T BETLE KONTINGENT 10 11

7 Nyt fra GRUPPERNE Ny gruppe i Herning f Louise og Thomas Kaehne Ghiladi Den 12. marts 2012 afholdtes der opstartsmøde af en ny piskesmælds-gruppe i Herning. I starten af året fik Louise en henvendelse fra Mimmi Bertelsen, som gerne ville stå i spidsen for en gruppen i Herning. Mødet blev holdt i Herning Frivillig Center, og der dukkede 25 spørgelystne piskesmældsramte op. Mimmi bød velkommen og gav herefter ordet til Louise, som redegjorde for Whiplashforenin- gen og vigtigheden af at møde ligesindede i grupperne. Louise overrakte herefter kr. til gruppens kaffekasse. Thomas holdt herefter et foredrag om mulighederne for erstatning for piskesmældsramte. Der var en dejlig stemning og en god diskussion i Herning den aften, og alle var enige om, at der kommer flere møder. Næste møde er den 30. april, 21. maj og 25. juni i Herning Frivillig Center. RNDERS Ny adresse Cafe Piskesmæld, Randers har fået ny adresse: Fritidscentret Vestergade 15, lokale Randers Gåtur Gåtur hver tirsdag kl fra ny adresse: Stadsgårdsvej Randers NV Vi går en time ca. 5 km. Vi taler så godt sammen når vi går. Tag gerne en ven eller en hund med. NÆSTVED Åbner op igen for alle! Vi mødes den første onsdag i måneden kl skiftevis i Sandved og Fensmark. Kontakt for få adressen Michaela Telefon Mail: Jeannette Telefon Mail: 12 13

8 Café grupper Er du ramt af piskesmæld, og savner du nogen at vende din situation med? alborg-gruppen Vi mødes den første og tredje torsdag i hver måned kl De Frivilliges Hus Mølholmsvej alborg Kontaktperson Jimmy på tlf Haderslev-gruppen Vi mødes første torsdag i hver måned kl Bispen Bispebroen Haderslev Kontaktperson Lone tlf. eller SMS på Herlev-gruppen Vi mødes den første onsdag i hver måned kl Kontaktstedet i Herlev Herlev Hovedgade Herlev Kontaktperson Naja på tlf Herning-gruppen Vi mødes den. 30. april, 21. maj og 25. juni kl Herning Frivillig Center Fredensgade Herning Kontaktperson Mimmi på tlf Hillerød-gruppen Vi mødes den anden tirsdag i hver måned kl Frivilligcenter Hillerød Christiansgade 3 Kontaktperson Inge tlf Maribo-gruppen Vi mødes hver gang den første onsdag i måneden kl Frivilligcenter Lolland Sdr. Boulevard 84, 1. sal 4930 Maribo Kontakt evt. Lizette tlf Næstved-gruppen Vi mødes den første onsdag i måneden kl skiftevis i Sandved og Fensmark. Kontakt for få adressen Michaela Telefon Mail: Jeannette Telefon Mail: Randers-gruppen Vi holder åbent den første mandag i måneden kl. 14 -? Fritidscentret Vestergade 15, lokale Randers Kontaktperson Mie Bro tlf Så har du mulighed for under afslappede former at møde ligesindede og pårørende, der gerne vil udveksle erfaringer. Lad os i fællesskab stræbe efter at skabe en bedre og mere tilfredsstillende hverdag trods smerter og gener. Vejle-gruppen Vi mødes den første mandag i måneden kl Frivilligcenter Vejle Borgvold 12b, 4. sal 7100 Vejle Kontaktperson Louise tlf eller mail: Vi byder på kaffe og kage. Du kan bare møde op, tilmelding er ikke nødvendig Har du et ønske om at være med i en gruppe og ikke bor i nærheden af: alborg Haderslev Herlev Herning Hillerød Maribo Næstved Randers Vejle Så kontakt Louise fra Vejlegruppen så vi kan få en cafégruppe i dit område også

9 Tips&idéer Medicin skal / skal ikke? Har du et godt tip eller en idé til, hvordan livet med piskesmæld bliver lidt nemmere, kan du skrive til: NNONCER Der er rigtigt mange med piskesmæld, der får ordineret meget medicin ofte rigelige mængder smertestillende medicin. Og tit er indtagelsen af medicinen forbundet med ubehag. Mange klager over, at medicinen gør dem omtågede, eller at de bliver dårlige efter indtagelsen af medicinen. Man skal huske, at selvom lægen måske har sagt, at man skal tage medicinen hver dag, er det ikke sikkert, at man rent faktisk behøver at tage den hver dag. Er det smertestillende medicin så nøjes med at bruge den, når du har brug for den. Jeg har talt med flere som må tage medicinen, inden de går i seng, fordi de simpelthen bliver så dårlige af medicinen, at hvis de tager den om dagen, bliver de nødt til at lægge sig. Mit råd er: Hvis det drejer sig om smertestillende medicin så mærk efter i dig selv. Har du brug for medicinen? Og har du ikke brug for den smertestillende medicin, så lad være med at tage den. Det kan også være, at du kan halvere dosen prøv dig frem. Måske behøver du ikke tage medicinen én dag, og måske er det nødvendigt, at du tager den i morgen. Som sagt mærk efter har du brug for medicinen eller ej. Studerende fra LBORG UNIVERSITET, U, i projektsamarbejde med WHIPLSH LBORG Studerende med baggrund fra kommunikation og humanistisk informatik knokler disse dage på at udarbejde et projekt og produkt, som alle med piskesmæld og pårørende kan få nytte af. Bestyrelsesmedlem Lotte Pedersen tog kontakt til U, idet de studerende har mange kompetencer som Whiplash alborg kunne gøre brug af. Bl.a. ønsker lokalforeningen at have mere effektiv markedsføring, bedre tilbud til piskesmældsramte og pårørende samt reelle værktøjer. Vi havde mange forventninger og ønsker, hvoraf de studerende selvfølgelig ikke kunne opfylde alle. De studerende er en del af en sparringsproces på alle områderne, samtidig med at de udvikler på en værktøjskasse og videocases, der giver en mere tilgængelig og levende viden til interesserede. Der kommer flere informationer, når bachelorprojektet er færdiggjort

10 dvokatomkostninger er jeg KØBT eller SOLGT f advokat Helle Hald, Sirius dvokater De fleste whiplash-ramte vil på et eller andet tidspunkt have behov for juridisk bistand til at opgøre et erstatningskrav eller til at vurdere, om et givent erstatningstilbud skal accepteres. Hvis der er en ansvarlig skadevolder, man kan søge erstatning fra, kan man også søge sine advokatudgifter erstattet. Den ansvarlige skadevolder er typisk den, man betegner som modparten, og erstatningen skal typisk søges ved den pågældendes forsikringsselskab. Der er fast praksis for at forsikringsselskaberne betaler den skadelidtes advokatomkostninger, således at den juridiske bistand reelt bliver gratis eller i hvert fald minimal. Forsikringsselskaberne betaler det, man betegner som rimelige advokatudgifter. Det fortolkes således, at advokatens honorar skal fastsættes med udgangspunkt i halvdelen af det honorar, der ville blive fastsat af domstolene, såfremt man førte en retssag om erstatningen. I nogle tilfælde vil forsikringsselskabet være indforstået med at betale lidt mere, såfremt der er tale om en meget kompliceret sag, og der er medgået meget tid til at opgøre erstatningen. I andre tilfælde betaler forsikringsselskabet imidlertid end ikke det fulde salær (svarende til det registrede tidsforbrug) enten fordi de ikke erkender, hvor kompliceret sagen har været, eller fordi realiteten ganske enkelt er den, at der ofte medgår lige så meget tid til en sag, hvor den skadelidte får en lille erstatning, som når den skadelidte får en stor erstatning. En skadelidte der kun har pådraget sig en méngrad på 5-8% og således skal have relativt lidt i erstatning, har ofte lige så mange (eller flere) spørgsmål til advokaten, som den der er kommet meget alvorligt til skade og skal? have en stor erstatning. En stor erstatning betyder imidlertid, at et større advokatomkostningsbeløb accepteres af forsikringsselskaberne, og der er dermed ingen eller en beskeden egenbetaling. Det forhold at advokatudgifter er kædet uløseligt sammen med erstatningens størrelse, gør det ofte vanskeligt for en advokat at forudsige, om der kan blive tale om egenbetaling og i givet fald hvor meget. dvokaten kan ved sagens start af gode grunde ikke vide, om det er en sag, der munder ud i en begrænset eller en stor erstatning. Denne usikkerhed rammer den whiplashramte, der forståeligt nok gerne vil vide, hvor meget man kan komme til at skulle betale i advokatomkostninger selv. Som whiplash-ramt skal man derfor sørge for at have klarhed over, hvilken aftale man indgår med sin advokat. Og man skal være forberedt på, at der næsten altid er en delvis egenbetaling. Størrelsen heraf vil ofte afhænge af, hvor meget man selv ringer eller skriver til advokaten for at høre om der er nyt, hvorvidt man selv vil indhente de oplysninger, der løbende kræves indhentet under sagen, om man vil holde møder løbende etc. Hvis man også ønsker, at advokaten skal varetage korrespondance med kommunen i forbindelse med en pensionssag, med et pensionsforsikringsselskab og/eller med et ulykkesforsikringsselskab, er det helt for egen regning. Der skal man huske at forhøre sig om timeprisen. Hvis man derimod ønsker, at advokaten kun skal tage sig af kravet over for den ansvarlige skadevolder (dennes forsikringsselskab), er det teoretisk muligt, at advokaten kan nøjes med det honorar, forsikringsselskabet vil betale. Det forudsætter dog typisk også, at sagen kører standardiseret igennem. Hvis man har pådraget sig whiplash i forbindelse med en arbejdsskade, skal erstatningen søges via arbejdsskadeforsikringen. Der er ikke mulighed for at få erstattet advokatomkostninger særskilt i disse situationer. Hvis der derimod samtidig er en skadevolder (hvis man f.eks. var blevet påkørt i trafikken, mens man var på arbejde), kan man søge erstatning fra skadevolderens ansvarsforsikringsselskab, der dog kun vil erstatte de advokatomkostninger, der står i forhold til den erstatning, der skal udbetales af ansvarsforsikringsselskabet. Hvis man er så uheldig at komme til skade uden at være på arbejde og uden, at der er en ansvarlig skadevolder, og man således kun kan få erstatning via sin egen eventuelle ulykkesforsikring, er der ingen mulighed for at få betalt sine advokatudgifter. Spørgsmålet om retshjælp og/eller fri proces kommer kun på tale i de situationer, hvor der skal føres en retssag om erstatningen. Man kan dog undtagelsesvis få sit retshjælpsforsikringsselskab til at dække advokatbistand i forbindelse med at få en sag vurderet i rbejdsskadestyrelsen, hvis skadevolders ansvarsforsikring nægter at sende sagen i rbejdsskadestyrelsen. I sådan en situation er der tale om en tvist, hvilket efter omstændighederne vil berettige til retshjælp. Hvis man alene ønsker advokatbistand til at føre en pensionssag ved kommunen, er der ingen muligheder for at få advokatbistand betalt af andre. Det er således kun, hvis der skal anlægges en egentlig retssag mod kommunen, at der kan søges retshjælp og/eller fri. En advokat må gerne indgå aftale med en klient om no cure no pay. Hvis man således har aftalt med en advokat at der ikke skal betales salær, hvor der ikke kommer erstatning til udbetaling, er advokaten bundet af dette. Spørgsmålet er så, hvad advokaten skal have (må tage), hvis der kommer erstatning til udbetaling? Her gælder en regel om, at en advokat ikke må indgå en aftale om at advokatens honorar skal være en andel af det beløb, som advokaten måtte opnå ved at gennemføre en sag. Baggrunden for reglen er, at man ikke skal risikere at advokaten mister sin uafhængighed ved en økonomisk sammenblanding af advokatens økonomi, og det resultat der opnås. Et råd herfra skal være til sidst være brug en specialist. De har en højere timetakst, men de bruger færre timer og må forventes at opnå et bedre resultat

11 Medlemmer møder medlemmer Whiplashforeningen har arrangeret en hyggelig weekend for medlemmer med partner på Hundested Kro og Hotel. Kom og mød andre med whiplash og andre pårørende så vi kan hygge os og udveksle erfaringer. Lørdag den 22. september 2012 Kl Kl Kl Vi mødes til frokost. Tildeling af værelser. Vi mødes til en kort præsentation. Willy fra bestyrelsen vil sige velkommen og fortælle lidt om arrangementet. Herefter holder vi pause. Men et stenkast fra Hundested Kro ligger havnen med små gallerier, Halsnæs Bryghus og for enden af molen et aktivt Glaspusteri med en stor udstilling. Lise (bestyrelsesmedlem) er stedkendt og vil gerne vise vej derud Kaffe og kage. Herefter vil Thomas Ghiladi og Helle Hald (advokater og bestyrelsesmedlemmer) fortælle om deres erfaringer med samfunds- og sundhedsvæsenets samt retssystemets syn på piskesmældsramte Vi regner med at slutte eftermiddagen kl. ca , og der vil derefter blive mulighed for et lille hvil eller en gåtur i det skønne område, alt efter behov og ønske Vi følger Hundested Kro s weekend-arrangement. 3 retters menu, cavery. Vin ad libitum under middagen. Herefter kaffe. Musik og dans til kl , Hammondorgel med rytme og sang. Kl Natmad. Søndag den 23. september 2012 Kl Morgenbuffet Stort tag-selv-bord fra kl Herefter byder vi igen på en gåtur. Nordøst for havnen ligger Skanserne, nogle høje skrænter med en fantastisk udsigt over fjorden og Kattegat og med et unikt lys. På toppen fører en vandresti ned mod Kikhavn. Som lokalkendt vil Lise igen gerne gå en tur med. For de som har lyst, afslutter Lise turen indendørs med enkle øvelser til at opnå balance. Selvfølgelig har vi, i tilfælde af regnvejr, en plan B og et lokale vi kan være i. Kl Det store kolde tag-selv-bord. Og herefter er det tid til at tage afsked efter en forhåbentlig god weekend. På kroen findes solarium, sauna & spa. Pris: Prisen for alt dette er kr ,00 pr. person i delt dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse kr. 260,00. Tilmelding: Senest tirsdag den 15. maj Depositum kr. 550,00 betales ved tilmelding og tilmeldingen er bindende. Betaling: Betaling til foreningens konto i Sydbank: Reg. nr konto nr Mærket: Weekend samt medlemsnr. Restbeløbet betales senest 20. august 2012 Da deltagerantallet er begrænset, bliver det efter først-til-mølle princippet. Derfor: Skynd dig at tilmelde dig/jer. Så ses vi i Hundested. Se yderlige om Glaspusteriet på Om Skanserne på Medlemmer møder medlemmer 20 21

12 opråb Denne artikel er den første i en serie,hvor vi via pressen vil gøre opmærksom på nogle af de urimelige forhold som os med piskesmælds-skader bliver udsat for. NNONCER Giv os SVENSKE eller NORSKE tilstande Man skønner, at mennesker får piskesmæld i Danmark hvert år. De fleste oplever kun piskesmæld som et forbigående fænomen, men mellem 5-20% oplever en varig tilstand af piskesmælds-skade. Det danske sundhedssystem efterlader ofte den piskesmældsramte uden nogen form for afklaring eller tilbud om behandling, medens man i Sverige og Norge ser helt anderledes på piskesmældsramte. I Sverige og i Norge er holdningen fra sundhedvæsenet til piskesmældsramte markant anderledes end herhjemme. I Norge og Sverige forskes der i piskesmæld vel at mærke på en måde, hvor man tager afsæt i, at piskesmæld er en reel somatisk sygdom. ltså, at der findes såkaldte objektive fysiske tegn på piskesmæld, selvom de ikke er så åbenlyse. Den forskning har blandt andet resulteret i, at man i Norge har påvist, at der hos piskesmældsramte rent faktisk er fysiske forandringer i nakkeregionen. Og i Sverige påviste en forskergruppe i 2011, at piskesmældsramte har smerter i nakken. nderledes ser det ud i Danmark. Desvære må vi konstatere, at den fremherskende opfattelse i sundhedsvæsenet herhjemme er, at piskesmæld ikke er en somatisk tilstand altså ikke har nogle objektive fysiske symptomer, og derfor ikke har nogen 22 23

13 fysiologisk årsag. Og det medfører, at den forskning, der bliver bedrevet i Danmark på området tager afsæt i, at piskesmæld er psykologisk eller socialt betinget. På Center for Hjerneskadedes whiplash-enhed under Københavns Universitet, har man tilknyttet en lægefaglig konsulent, der har offentliggjort lægevidendskabelige artikler, der taler for, at piskesmæld ikke er nogen medicinsk tilstand, men skal angribes ud fra en bio-psycho-social tilgang. Eller med andre ord: Piskesmældsramte er ikke fysisk syge, men er populært sagt syge i livet. Og det er desværre ikke noget særsyn. Stort set al forskning herhjemme og generelt fylder den forskning ikke meget har som forudsætning, at piskesmæld er psyko-socialt betinget. Den fremherskende opfattelse i danske lægekredse gør ikke livet nemt for piskesmældsramte i Danmark. For den medfører, at piskesmældsramte ender som kastebolde i sundhedsystmet. Er man ikke syg, har man jo ikke krav på behandling, revalidering og alt det andet, som syge normalt tilbydes. I Danmark ser vi således piskesmældsramte, der i årevis efterlades i ingenmandsland uden ret til behandling eller sygedagpenge, for de er jo ikke syge. NNONCER I Sverige og Norge er holdningen anderledes. Og jo, her findes også læger, som er skeptiske overfor diagnosen piskesmæld, men der er generelt en langt mere pragmatisk tilgang. Eksempelvis har man i Sverige 5-årige forløb, der har til hensigt at bringe trafik-skadede tilbage til arbejdslivet. Og selv skeptikere i Sverige kan se pointen i, at piskesmældsramte gennemgår disse forløb. De siger, at de er syge så behandler vi dem som syge, synes at være den holdning som de skeptiske, svenske læger indtager. Det vil sige, at piskesmældsramte i Sverige også gennemgår disse 5-årige forløb, og betragteligt mange af dem er efter 5 år restitueret og tilbage på arbejdsmarkedet. I Danmark er det desværre ikke noget særsyn, at piskesmældsramte efter 5 år som piskesmældsramt stadig kastes rundt i systemet uden nogen form for afklaring. Det værste herhjemme i Danmark er måske netop, at piskesmældsramte ikke bliver taget alvorligt. Mens forskerne i Danmark bruger deres få ressourcer på at påvise, at piskesmæld ikke er medicinsk betinget, står piskesmældsramte tilbage stigmatiseret som nærmest psykisk syge - og uden reelle tilbud om behandling. I whiplashforeningen har vi set alt for mange piskesmældsramte, som er tæt på sammenbruddets rand efter i årevis at have cyklet rundt i det lægefaglige system uden nogen form for afklaring eller behandling. Og mange af vores medlemmer fremhæver da også, at nogle gange er denne stigmatisering den værste del af det at have piskemæld. Den piskesmældsramte har smerter og kognitive problemer, men får jo faktisk at vide at det er bare pjat. Derfor kunne vi godt ønske os svenske eller norske tilstande, hvor der dels er en reel forskning i piskesmæld og dels er strukturede behandlingstilbud til piskesmældsramte

14 Vil du benytte dig af Whiplashforeningens medlemstilbud, skal du logge ind på medlemsområdet på eller ringe på i telefontiden. Her får du oplyst rabatkoder eller anden adgang til tilbudene. FERIEBOLIGER RBT NOVSOL 10% Nu kan du som medlem af Whiplashforeningen få 10% i rabat, hvis du bestiller feriehus hos NO- VSOL. lle NOVSOL s feriehuse er omfattet af ordningen. Du kan se udvalget af feriehuse på hjemmesiden. RBT BORNHOLM 10% Som medlem af Whiplashforeningen giver vi dig mulighed for at opleve Bornholm og den specielle atmosfære til særpris du får nemlig altid 10% rabat på vores normalpriser. Du kan læse mere om feriestederne på hjemmesiden. RBT MIJS COST 10% Bo og spis med udsigt over Middelhavet. Feriebolig til leje i Mijas Costa i Sydspanien. 10% i rabat for foreningens medlemmer. Idé Huset råder over en feriebolig i Sydspanien, som medlemmerne kan leje. Kan bruges hele året. Ferieboligen er i 2 etager med 3 værelser, 4 sovepladser, plus udestue og en stor ugenert tagterrasse. Ferie for jer som ønsker mere plads og større frihed end på et hotelværelse. Tæt ved ligger mange gode spisesteder og indkøbsmuligheder. Swimmingpoolen ligger lige uden for døren, og til stranden er der ca. 400 meter. Kan ses fra tagterrassen. BEHNDLINGER RBT MINDFULNESS 20% Pauserummet I Odense. OBS: 20% rabat for alle medlemmer af Whip lashforeningen på 8 sessioners Mindfulness-meditation*. *Man vil, i forbindelse med rabatten som medlem af Whiplashforeningen, blive opfordret til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse. Man vil få udleveret 3 skemaer (før, lige efter og 3 mdr. efter Mindfulness-programmet). Skemaerne vil blive brugt som baggrund for en erfaringsdokumentation i forhold til whiplash-patienters subjektive oplevelse af symptomer før og efter Mindfulness-programmet. Deltagelsen er anonym og valgfri, og vi håber meget på, at du vil bidrage med dine besvarelser, da dokumentationen får større slagkraft med flest mulige deltagere. RBT EKSISTENTIEL PSYKOTERPI 25% Klinik for eksistentiel psykoterapi, ved Karin Russel, tilbyder medlemmer af Whiplashforeningen en rabat på 25% ved behandling i klinikken. Når man har været udsat for en ulykke, der ofte forandrer livet markant, kan man have brug for at bearbejde såvel selve ulykken som de følger, ulykken kan medføre af fysisk, psykisk og social karakter. Krise, sorg, ængstelse og såkaldte flash-back er normale reaktioner på en ulykke, men også følelser som man med fordel kan bearbejde i en terapeutisk sammenhæng. Terapi kan være en metode til at komme styrket videre i livet, også selvom livet har fået en ny og uventet drejning SELVHJÆLP RBT MOZRTEFFEKTEN 33% Lyt til Mozart og få et bedre helbredelsesforløb med din whiplash. Det lyder næsten for godt til at være sandt, at man blot gennem intensiv og tilrettelagte lytteperioder med musik af Mozart opnår lindring og bedring af en række følge symptomer af et whiplash traume. CD er: Stress af med Mozart og Sov godt med Mozart. Ønsker du at afprøve ovenstående så tilbyder vi de to nævnte CD er med 33% rabat. HJÆLPEMIDLER THE BOOK SET RBT 50 kr. The Book Seat støtter din bog til en optimal læseposition og kan justeres til et hvilket som helst underlag og i enhver vinkel. The Book Seat støtter både små, store, tykke og tynde bøger. Bogstøtten er designet med en lille akryl-plade, der gør det utroligt nemt at bladre. Ved blot at vippe pladen ned med en finger, kan du vende en side i din bog. Med lidt øvelse kan det klares med en hånd. Bogstøtten har en praktisk lomme på bagsiden til læsebriller, mobiltelefon eller til en hyggelig læsesnack. Bogstøtten er som en lille sækkestol, fyldt med Krøyerkugler og derved er vægten kun på 250 g.

15 Kort nyt NNONCER Kommuner må spare på handicappede Landets handicaporganisationer går til biddet i deres kritik af et nyt lovforslag fra regeringen om hjælpen til handicappede og udsatte borgere. Se virkning af fleksjobreform på nettet Kristeligt Dagblad/ritzau/netavisen 15/ En fleksjobber har lagt en beregner på nettet, der viser de økonomiske konsekvenser af fleksjobreformen :Danmark--Se-virkning-af-fleksjobreform-paa-nettet Reformen bliver dyrere for fleksjobberne Nyt fra Dansk Handicapforbund 12/ Regeringens udspil til reform af førtidspension og fleksjob kommer til at koste fleksjobberne langt mere, end regeringen har udmeldt. Det er asocialt siger Stig Langvad i P1. reformen-bliver-dyrere-for-fleksjobberne Borger tvinges til elektrochok Nyt fra Dansk Handicapforbund 08/ I går var det lykkepiller, i dag er det behandling med elektrochok. En borger fra Silkeborg er blevet tvunget til - mod sin vilje - at sige ja til elektrochok for at få bevilget et fleksjob. Jeg er chokeret over denne afgørelse. Jeg tror, det er et brud på menneskerettighederne, og at det strider mod Danmarks internationale forpligtelser, siger Stig Langvad, formand for DH, der derfor vil tage kontakt til Institut for menneskerettigheder. borger-tvinges-til-elektrochok Slut med genstridig emballage dr.dk 08/ Det skal være slut med skruelåg, som ikke er til at vride op, og emballager, der bare ikke er til at åbne. Derfor har blandt andet Teknologisk Institut og rkitektskolen arhus forsket i, hvordan man kan designe produkter med en større brugervenlighed, skriver 24timer. En ny vejledning om emballage, som Gigtforeningen har været med til at udforme, bliver i dag præsenteret på en konference i arhus. 07/ htm Handicappolitik sat i bakgear dk.nyt.dk 01/ Kronik af Sytter Kristensen, landsformand i LEV: Det går simpelthen ikke, at vi i Danmark opgiver 30 års fundamentale værdier i handicappolitikken, blot fordi det i disse år er økonomidirektørerne, som sætter dagsordenen i kommunerne. Handicappolitik%20i%20bakgear Fortroligheden mellem læge og patient er under pres Information, 1. sektion, side 18 og 19 02/ En ny lov giver kommuner og regioner adgang til personlige og sensitive oplysninger om borger-» 28 29

16 NNONCER nes sundhed. Det truer den fortrolighed, som er afgørende for et frugtbart forhold mellem patient og læge, advarer Det Etiske Råd i dagens kronik. Hjerneskadede lades i stikken dr.dk/p4/kbh 27/ Kommunale medarbejdere skal være klædt bedre på, når en hjerneskaderamt borger skal have hjælp af kommunen. Som det er i dag, ved medarbejderne ikke nok om hjerneskade, siger Lise Beha Erichsen, direktør i Patientforeningen HjerneSagen. Hun fortæller, at frustrerede hjerneskaderamte og pårørende ofte ringer til Hjernesagen. Det er henvendelser fra folk, som er fortvivlede, fordi de ikke møder tilstrækkelig forståelse og viden ude i kommunerne, siger Lise Beha Erichsen. Jeg er også et menneske information, sektion 1, side 4, samt Information.dk 23/ For ni år siden var Bettina Recke involveret i et alvorligt trafikuheld. I dag er hun på kontanthjælp og tror ikke, hun kommer til at arbejde. Det er hårdt både at have en masse problemer at kæmpe med, samtidig med at man føler, de ikke stoler på en. Som jeg ser det, er det økonomien, der bestemmer. Og det synes jeg er forkert, for jeg er også et menneske. Handicappede i udkantsdanmark isoleres dr.dk/p4/nordvestsjaelland 06/ Skal en handicappet borger have en 3-hjulet knallert 45 og drøne rundt på, mens de andre i kommune skal klare sig med en el-knallert, bare fordi han bor ude på landet? Ja, siger Danske Handicaporganisationer, der oplever, at fysisk handicappede, der bor i udkantsdanmark bliver isolerede, fordi de ikke får de hjælpemidler, de har brug for. Man skal ikke lade sig standse aoh.dk 16/ Stærkt handicappet ulum-bo snød lægerne og blev selvstændig. Socialt udsatte sparer på medicin Politiken, 1. sektion, side 1 14/ Svingende priser får socialt svage til at droppe lægeordineret medicin /socialt-udsatte-sparer-paa-medicin/ Send en mail til: (hvis du ikke allerede har gjort det) Mailen skal indeholde jeres navn og medlemsnummer så I kan blive registreret korrekt. Med et udvidet mailkartotek kan vi bedre holde jer opdateret, og det sparer foreningen for en masse porto. Tak til alle jer der allerede har indsendt jeres mailadresse! 30 31

17 Foreningenstelefon Tirsdage i ulige uger fra kl Tirsdage i lige uger fra kl Torsdage kl NNONCER Det er vores dygtige vejledere, der tager telefonen. lle vejlederne er selv Whiplashramte og pårørende. På vejledersiden er der en kort beskrivelse af vejlederne og deres kontaktoplysninger. De besvarer spørgsmål og har kendskab til lidt af hvert og kan henvise til de rette personer. Vejlederne er til for jer, hvis I har brug for at snakke med nogen. Så vi vil opfordre jer til at bruge vejlederne også udenfor telefonens åbningstid. Indimellem sker det, at nogle af vores vejledere stopper, og nye kommer til. Vi henstiller derfor til, at du altid benytter vejleder-listen i seneste udgave af Whiplash-Nyt eller slår op under vejledere på hjemmesiden, der altid er opdateret. DER var du! Som piskesmældsramt eller pårørende har du også mulighed for at dele dine erfaringer med andre gennem bladet! 32 33

18 Vejledere NNONCER Region Hovedstaden Lise Hagen, årgang 1946, København Tlf Trafikuheld 1988 Forværring 2006 Underviser i holdningskorrektion og svømning for whiplashramte Region Midtjylland Grethe B. Jensen, årgang 1948, Mariager Tlf Trafikuheld 1997 og 1998 Erstatningssag afsluttet 2004 Efterskolelærer. I flexjob 2001 Pension august 2008 Mie Bro, årgang 1957, Randers Tlf Fik en person i hovedet i svømmehal 2004 Førtidspensionist Region Sjælland Willy N. Pedersen, årgang 1948, Roskilde Tlf Trafikuheld 1997 Førtidspensionist Hanne J. Pedersen, Roskilde Tlf Er gift med Willy N. Pedersen Inge Mortensen, årgang 1955, Lynge Tlf To trafikuheld 1996 Erstatningssag afsluttet 2005 Været i arbejdsprøvning Førtidspension 2003 Region Nordjylland Jimmy Sigenstrøm, årgang 1975, alborg Tlf Trafikuheld 2007 Førtidspensionist Pårørende til piskesmældsramte Region Sjælland Hanne J. Pedersen, 4000 Roskilde - Tlf.: Er gift med Willy N. Pedersen 34 35

19 Rådgivningsteamet Som medlem af Whiplashforeningen har du mulighed for gratis at få råd og vejledning indenfor mange forskellige områder. Juridisk Rådgivning Tre dage om ugen er det muligt at kontakte de tre advokater, foreningen har et samarbejde med. Rådgivningen er gratis. Socialrådgivning Én dag om ugen kan du som medlem ringe til den socialrådgiver, vi har tilknyttet foreningen og få gratis rådgivning. Du kan også sende en mail. Kiropraktor og fysioterapeut Hver dag i ugen kan du kontakte den fysioterapeut eller kiropraktor, vi har tilknyttet i foreningen og få gratis råd og vejledning. NNONCER fspændingspædagogik Én dag om ugen kan du som medlem kontakte den afspændingspædagog, vi har tilknyttet foreningen og få gratis rådgivning. Psykoterapi og ernæringsrådgivning Én dag om måneden kan du som medlem kontakte den psykoterapeut, som også er specialist i ernæring, vi har tilknyttet foreningen - og få gratis rådgivning. Økonomi og pension Du kan få gratis rådgivning om økonomiske forhold via vores tilknyttede økonomiske rådgivere. Tinnitus og svimmelhed m.m. Som medlem kan vi tilbyde dig gratis rådgivning om tinnitus, svimmelhed, lydoverfølsomhed, méniéres sygdom eller høretab. Få adgang til rådgivningsteamet via Medlems-området på hjemmesiden: Du kan også få adgang via telefon i telefontiden husk at have dit medlemsnummer parat

20 Bestyrelse Formand Susan Stick Næstformand Thomas Ghiladi Kasserer Louise Kaehne Ghiladi Sekretær Willy Nørgaard Pedersen Øvrig Bestyrelse Helle Hald Lise Hagen Suppleanter Michaela Heller-Njor Naja Møller Sørensen NNONCER Kontaktoplysninger nnoncer i bladet Rosengrenen ps - Tlf Ny adresse/flytning Info om Whiplashforeningen nden info Webmaster Hjemmesiden v/ Formand Susan Stick Præstevænget 30 Falsled 5642 Milling Tlf Telefonen er åben tirsdage i ulige uger kl tirsdage i lige uger kl torsdage kl

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

DINE medlems- fordele

DINE medlems- fordele DINE medlemsfordele 1 Brug dine medlemsfordele 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag I sidste uge sendte regeringen et forslag om ændring af servicelovens voksenbestemmelser i høring. Og siden har debatten buldret på især

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro torsdag den 29. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00 Landbrugsskolen, Odense Dagsorden 1) Valg af dirigent. Carl Bache blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

fagfestival på handicapområdet

fagfestival på handicapområdet fagfestival på handicapområdet MESSE C, Fredericia den 5. - 7. sept. 2013 det er vigtigt at skabe et nyt og visionært forum Stig Langvad, Formand for DH. Et fyrtårn til inspiration Der er behov for et

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

A. Café-arrangementer om børn med migræne

A. Café-arrangementer om børn med migræne A. Café-arrangementer om børn med migræne Projektbeskrivelse Børn med migræne og deres forældre samt gerne deres lærere inviteres til et café-møde (dvs. kl. 17 19) i kommunens Frivilligcenter, hvor Migrænikerforbundet

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

Aktivitetsfolder Østjylland

Aktivitetsfolder Østjylland Aktivitetsfolder Østjylland Dette nr. Efterår 2008 2 Polio og senfølger: side 2 Den nye hjælpeordning: side 3 Køretekninske kurser: side 4 Emailadresser/selvhjælpsgrupper side 5 Generalforsamling m. foredrag

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland *** Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familie og venner en rigtig god sommer Nyhedsbrev Juli 2014 Aktivitetskalender 3. kvartal 2014 Torsdagscafé hver

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Agenda for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Tænderskæren gør dig syg

Tænderskæren gør dig syg Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Tænderskæren gør dig syg Hjælp dig selv 8 sider Tænderskæren gør dig syg INDHOLD: Tænderskæren gør dig syg...4-5 GUIDE:

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt Jernbane Allé 48, Fiskafeen, er tilsendt alle medlemmerne pr. mail den 23. marts 2015 kl. 19.00.

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Nyhedsbrev Juli 2015 Aktivitetskalender 3. kvartal 2015 Torsdagscafé hver anden torsdag fra kl. 14.00 til 16.00 i Sorø Torsdagscafeen tilbyder mange aktiviteter. Du har

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

NTAK TIDENDE Nr.1 Årg. 24 2014

NTAK TIDENDE Nr.1 Årg. 24 2014 NTAK TIDENDE Nr.1 Årg. 24 2014 Kære kolleger. Vi har hermed fornøjelsen af at tilbyde 4 nye fantastiske kurser. Temaerne er: Prækursus : Vinsmagning i samarbejde med Skovgaard Vine 1.Diagnostik af orofaciale

Læs mere