Plan for sikkerhed og sundhed. Hedensted Spildevand A/S. Generelt - Version 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for sikkerhed og sundhed. Hedensted Spildevand A/S. Generelt - Version 1"

Transkript

1 2013 Plan for sikkerhed og sundhed Hedensted Spildevand A/S Generelt - Version 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Organisationsplan: Generelt: Sikkerhedsmøder: Alkoholpolitik: Rygepolitik: Byggepladstegning: Tidsplan: Færdselsområderne: Områder hvor der vil blive udført arbejde af flere arbejdsgivere og deres ansatte: Fælles sikkerhedsforanstaltninger, der etableres i fællesområderne: Afgrænsning af de områder, hvor arbejdet medfører særlige risici: Procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle særlige risici mv.: Hvem forestår en eventuel planlagt løbende kontrol og samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner: Specifikke foranstaltninger vedrørende evt. særligt farligt arbejde: Arbejde med spildevand: Biologisk påvirkning: Sygdomme som følge af kontakt med spildevand: Forebyggelse af sygdomme: Sikkerhedsforanstaltninger: Personlige værnemidler: Åndedrætsværn: Øjenværn: Beskyttelseshjelm: Handsker: Høreværn: Sikkerhedsfodtøj: Løftesele: Combimåler (toxmåler): El sikkerhed og gode råd: Farlige stoffer og materialer: Forebyggelse: Plan for sikkerhed og sundhed Side 1 af 13

3 11.5 Støj og støv: Udgravninger: Kabler i jorden/ledningsoplysninger: Arbejde med vibrerende maskiner og værktøj, herunder fræsning af asfalt: Tunge løft: Isotopmåling med Troxler: Arbejde ved eller på trafikerede arealer: Forurenet jord: Affald og ryddelighed: Alarmeringsprocedurer: Ulykker: Brand: Forureningsuheld: Førstehjælpsudstyr: Drift og vedligeholdelse: Plan for sikkerhed og sundhed Side 2 af 13

4 1. Organisationsplan: Bygherre: Hedensted Spildevand A/S Ørumvej Daugård Sikkerhedskoordinator: Niels H. Nicolaisen Entreprenør: Denne plan for sikkerhed og sundhed gælder for ALLE ENTREPRENØRER, der arbejder for Hedensted Spildevand. 2. Generelt: Det er hovedentreprenørens ansvar: At orientere eventuelle underentreprenører/underleverandører om betingelserne i denne PSS At betingelserne efterleves. Det forudsættes som en selvfølge, at entreprenører efterlever den til enhver tid gældende lovgivning på arbejdsmiljø- og miljøområdet, når der arbejdes for Hedensted Spildevand. Hedensted Spildevand påtager sig intet ansvar for tyveri eller beskadigelse af materiel, der anvendes af entreprenører eller deres underleverandører. 2.1 Sikkerhedsmøder: Sikkerhedsmøderne afholdes efter behov, normalt i tilknytning til byggemøder og mindst én gang hver 14. dag. Ekstraordinære møder skal afholdes efter alvorlige ulykker, uheld eller tilløb hertil. Forud for sikkerhedsmøderne besigtiges byggepladsen, og runderingsskema udfyldes. Hedensted Spildevand har lavet et runderingsskema, som skal benyttes. 2.2 Alkoholpolitik: Ingen må møde beruset eller påvirket af rusmidler på arbejdspladsen. Der er forbud mod indtagelse af alkohol og rusmidler på arbejdspladsen. 2.3 Rygepolitik: Rygning er tilladt i det fri, medmindre anden skiltning forbyder dette. 3. Byggepladstegning: Entreprenøren skal lave en byggepladstegning, der bl.a. viser følgende (i det omfang det er relevant på den konkrete sag): Eksisterende risici på arealet og hvilke risici Adgangs- transport- og flugtveje Kran, hejs og stilladser Afsat plads til materialedepoter, midlertidige værksteder og affaldscontainere Afsat plads til velfærdsforanstaltninger Tilslutning til el, vand og kloak Plan for sikkerhed og sundhed Side 3 af 13

5 Alarm-, brand- rednings- og førstehjælpsudstyr. 4. Tidsplan: Entreprenøren laver en tidsplan for arbejdet. I det omfang det er relevant, skal tidsplanen vise: Hvornår den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver på byggepladsen og hvor meget tid, der er afsat til de enkelte arbejder eller arbejdsfaser I hvilke perioder, der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare. 5. Færdselsområderne: Færdselsområderne skal fremgå af byggepladstegningen, i det omfang det er relevant. 6. Områder hvor der vil blive udført arbejde af flere arbejdsgivere og deres ansatte: Områderne skal angives på byggepladstegningen, hvis der er flere arbejdsgivere. 7. Fælles sikkerhedsforanstaltninger, der etableres i fællesområderne: Hovedentreprenøren er ansvarlig for etablering, vedligeholdelse og nedtagning af fælles sikkerhedsforanstaltninger, hvis der er flere entreprenører på pladsen. Fælles sikkerhedsforanstaltninger er f.eks. fælles arbejdsområder, adgangsveje, skurbyen, materialepladser, affaldspladser, gangbroer, stilladser, indhegning, skiltning, orienteringsbelysning, byggepladsforsyning (el og vand) mv. 8. Afgrænsning af de områder, hvor arbejdet medfører særlige risici: Områderne skal fremgå af byggepladstegningen. 9. Procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle særlige risici mv.: Byggestrømstavler (midlertidig installation på byggepladsen) skal efterses hver 3. måned af en autoriseret elinstallatør. Stiger, løftegrej og elektrisk drevet håndværktøj mv. skal efterses regelmæssigt efter fabrikantens anvisninger og i henhold til gældende regler. Plan for sikkerhed og sundhed Side 4 af 13

6 10. Hvem forestår en eventuel planlagt løbende kontrol og samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner: Hovedentreprenøren er ansvarlig for dette. 11. Specifikke foranstaltninger vedrørende evt. særligt farligt arbejde: 11.1 Arbejde med spildevand: I forhold til personlig sikkerhed ved arbejde med spildevand findes en lang række regler, som SKAL overholdes. De særlige krav til arbejde med spildevand fremgår bl.a. af: Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983 om kloakarbejde mv. samt tillæg hertil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 9 af 14. januar 1988 At-vejledning D.2.14: Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand, januar Ved arbejde med spildevand er der forskellige risici, som man skal være opmærksom på. Dette gælder tre hovedområder, nemlig: 1. Biologisk påvirkning fra f.eks. virus og bakterier 2. Kemisk påvirkning fra forrådnelsesgasser og kemikalier i spildevandet. 3. Fare for nedstyrtning i tanke, brønde osv Biologisk påvirkning: Spildevand har et meget højt indhold af mikroorganismer (virus og bakterier), hvoraf mange kan være sygdomsfremkaldende. Derudover kan mange af dem danne små mængder af giftstoffer toxiner og endotoxiner Ved arbejde med spildevand er der principielt 3 måder, hvorpå man kan udsættes for mikroorganismer og deres påvirkning: Ved indånding: I de processer, der renser spildevandet anvendes beluftning og mekanisk påvirkning, som frembringer mikroskopiske dråber, der bæres rundt i luften som tåge/dis (aerosoler). Disse aerosoler findes bl.a. i luften over bassiner, brønde m.m., hvor risikoen for at indånde dem er stor Ved indtagelse: Indtagelse gennem munden skyldes primært manglende hygiejne, hvorved mikroorganismerne overføres fra snavsede hænder til munden via mad, drikke, cigaretter osv Ved hud kontakt / direkte kontakt: Derudover vil der kunne opstå infektion, såfremt spildevandet kommer i kontakt med beskadiget hud, f.eks. sår eller hudafskrabninger. Derfor vil de personer, som arbejder med spildevand, have risiko for at blive smittet med en række forskellige sygdomme. Plan for sikkerhed og sundhed Side 5 af 13

7 Sygdomme som følge af kontakt med spildevand: Ved arbejde med slam og spildevand skal man især være opmærksom på følgende sygdomme: Diarré: Diarré er langt den hyppigste årsag til sygemelding ved arbejde indenfor spildevandsområdet. De fleste ansatte har prøvet at have diarré efter kontakt med spildevand. Det opstår hovedsageligt lige efter ansættelsen, eller hvis man har været uden kontakt med spildevandet i et stykke tid, f.eks. sommerferien. Det ser ud til, at personer, som jævnligt er i kontakt med spildevand og slam, hurtigt bliver immune overfor sådanne påvirkninger. Symptomerne varer typisk i ½ - 2 dage Leverbetændelse: Den type leverbetændelse, som kan opstå blandt andet efter kontakt med spildevand, er forholdsvis sjælden. Får man sygdommen, er man dog syg i lang tid, og herefter kan man have en udpræget træthed i op til ½ år. Vaccinationen er et lovkrav Polio: Den type virus, som giver polio/børnelammelse findes i spildevand. Når man er vaccineret, giver vaccinen 100 % beskyttelse. Sygdommen er sjælden. Vaccination er et lovkrav Stivkrampe: Stivkrampe (Tetanus) skyldes infektion med en bakterie, som findes mange steder, også i spildevand. Sygdommen er dog meget sjælden, da korrekt vaccination giver 100 % beskyttelse. Vaccination er et lovkrav Luftvejssygdomme: Specielt over beluftningsbassiner m.m. indeholder luften mange mikroorganismer, som kan fremkalde forkølelseslignende infektion, ondt i halsen m.v. I en ældre statistisk undersøgelse er det påvist, at der tilsyneladende er risiko for bronkitis på lang sigt. Undersøgelsen, som er foretaget i København, omfatter ikke de ansattes/undersøgtes rygevaner m.m. Ifølge bedriftslæge Kenneth Kibsgaard fra Orbicon Arbejdsmiljø Vest A/S mener han ikke, at arbejdet i sig selv øger risikoen for luftvejssygdomme Weill s syge (Leptospirose) Sygdommen fremkaldes af en bakterie, som rotter udskiller i urinen. Den kommer ind i kroppen gennem sår og rifter i huden. Sygdommen er meget alvorlig, men heldigvis også meget sjælden. De første symptomer er som ved influenza, hvorefter der kan komme gulsot. Sygdommen skal helst behandles med antibiotika inden for de første 3-4 dage. Derfor skal man som ansat på renseanlæg gå til læge ved høj feber og influenzasymptomer. Sig, at du har mistanke om Weill s syge HIV-smitte: Der er ikke noget, der tyder på, at personer er blevet smittet med AIDS efter kontakt med spildevand. Det skyldes formentlig, at HIV-virus dør hurtig udenfor kroppen. Plan for sikkerhed og sundhed Side 6 af 13

8 Det vigtigste led i forebyggelse af de ovennævnte sygdomme er, at undgå at komme i direkte kontakt med slam og spildevand. Her er en god hygiejne af afgørende betydning Forebyggelse af sygdomme: Man kan både blive udsat for stoffer, der bliver udledt, og stoffer der dannes under forrådnelse af slam/spildevand Svovlbrinte: Svovlbrinte produceres af bakterier under nedbrydelse af det faste materiale i slam/spildevand. Dannelse af svovlbrinte kan kun ske, hvis der ikke er ilt tilstede. Derfor er faren størst de steder, hvor spildevandet står stille, f.eks. i en stoppet kloak, septiktanke eller slamsiloer. Hvis man roder op i slam eller spildevand, kan der pludselig frigives svovlbrinte. Svovlbrinte lugter stærkt af rådne æg. Det lumske er dog, at svovlbrinte i relativt små koncentrationer lammer lugtesansen, så man ikke på lugten kan afgøre mængden af svovlbrinte. Stoffet virker bedøvende på hjernen, man besvimer, og kommer man ikke straks i frisk luft, dør man. Forholdsregler: Se under pkt combimåler (toxmåler) Metangas: Metangas dannes ligesom svovlbrinte under forrådnelse og primært der, hvor vandet står stille. Vær opmærksom på, at metangas ikke lugter, men gasser kan findes, som store bobler under overfladen og kan pludseligt frigives til luften i store mængder, f.eks. ved omrøring eller bevægelser. Metangas kan eksplodere og derudover fortrænge luftens ilt, så der opstår iltmangel. Forholdsregler: Se under pkt combimåler (toxmåler) Iltmangel: Efterhånden som ovennævnte gasser dannes, vil ilten fortrænges. Faren herfor er specielt stor i brønde, tanke osv., hvor der efterhånden kan opstå iltmangel. Forholdsregler: Se under pkt combimåler (toxmåler) Kemikalier: Ud over de ovennævnte gasser, er der risiko for påvirkning af en lang række kemikalier, der udledes til spildevandet. Der udledes dagligt små mængder af mange forskellige stoffer, og da der kan være tale om tusindvis af forskellige stoffer, er det ikke muligt at måle for dem. Derfor skal man ved uheld i industrien med større mængder kemikalier eller i værste fald forsætlig udledning være meget påpasselig. Plan for sikkerhed og sundhed Side 7 af 13

9 Sikkerhedsforanstaltninger: Din og dine kollegaers sikkerhed er afhængig af, at du følger nedenstående sikkerhedsforanstaltninger. Følgende hovedafsnit er en fortolkning af og et supplement til de sikkerhedsregler, der gælder ifølge kloakbekendtgørelsen kapitel Nedstigning i brønde: Ved eftersyn eller vedligeholdelse i brønde, må der ikke arbejdes inde i kloakledninger hvor diameteren er under 125 cm. Har ledninger en større diameter end 100 cm, skal den være forsynet med en nedgangsbrønd på mindst 150 cm i diameter Før nedstigning: Nødudgange og andre adgangsveje må ikke være blokeret, og de skal have en fri højde på mindst 2,1 m og en bredde hvorved færdsel kan foregå fuldt forsvarligt. Dæksler, lemme og riste skal kunne fastholdes i åben stilling, med mindre at de helt kan fjernes. Overstiger dækslerne 50 kg skal de fjernes vha. tekniske hjælpemidler. Efter åbning af dækslerne skal der afspærres forsvarligt. Før nedstigning i en brønd, pumpestation eller bygværk skal der opsættes forsvarlig afspærring, advarselslys og advarselslygter. Alle dæksler for opgange, der kan benyttes i en nødsituation, skal hele tiden være åbne under arbejdet. Dæksler som vejer mere en 50 kg skal åbnes med brækstang, talje eller kran. Før nedstigning og under arbejde i brønde m.m., skal der ved måling konstateres, om der er fare for eksplosion, kvælning (lavt iltindhold), forgiftning (svovlbrinte). Måling skal ske ved loft og gulv med eksplosiometer/iltmåler og svovlbrintemåler. Der skal udluftes effektivt og om fornødent ved mekanisk indblæsning af frisk luft. Udluftning skal fortsætte, så længe der er personer i brønde m.m. Såfremt der er risiko for eller mistanke om, at udluftning ikke er tilstrækkelig, skal man undlade at stige ned i brønde m.m., eller anvende friskluftforsynet åndedrætsværn Under nedstigning: Under nedstigning og ophold i brønde m.m., skal der altid anvendes løftesele med line eller sikkerhedskedeldragt og line, handsker, hjelm og gasmaske med P3 filter, om nødvendigt luftforsynet åndedrætsværn. Under nedstigning i brønde, ledninger og andre trange rum skal der under arbejdets udførelse, være posteret 2 vagtmænd, som til stadighed har kontakt med de arbejdende personer. Hvis de 2 vagtmænd ikke kan holde kontakt med de arbejdende personer, skal kontakten foregå gennem yderligere en vagtmand. Vagtmændene skal hurtigt kunne tilkalde hjælp enten gennem telefon eller radioanlæg. Desuden skal de være oplært i korrekt brug af løftesele, line og luftforsynet åndedrætsværn Specielle forhold : Ved arbejde med slamsugervogne, højtryksspulevogne og TV-inspektionsvogne kan der anvendes 1 vagtmand, hvis man skal fjerne sten o. lign, som ikke på anden måde kan fjernes fra terræn. Dette må kun ske hvis: Plan for sikkerhed og sundhed Side 8 af 13

10 Nedstigningen ikke kunne forudses Opholdet ikke varer > 5 min. Under nedstigningen skal der anvendes løftesele forbundet med hejseværk og vagtmanden skal uafbrudt iagttage personen. Der skal måles før og under sådanne nedstigninger, bruges gasmaske med P3 filter, om nødvendigt luftforsynet åndedrætsværn Personlige værnemidler: Alle personer der arbejder eller opholder sig i områder, hvor der kræves personlige værnemidler som f.eks. hjelm, sikkerhedssko, handsker, høreværn, åndedrætsværn og sikkerhedsbriller SKAL bære disse værnemidler. Følgende er en kort gennemgang af nogle af de personlige værnemidler Åndedrætsværn: Hvor luften kan indeholde store mængder mikroorganismer, farlige gasser, støv eller lignende, skal der anvendes egnet åndedrætsværn Øjenværn: Øjenværn skal anvendes ved arbejdsprocesser, hvor der dannes støv, og hvor der er mulighed for stænk fra ætsende kemikalier m.m Beskyttelseshjelm: Hvor der er risiko for at slå eller få genstande i hovedet, skal der anvendes hjelm, dette gælder f.eks. altid ved nedstigning eller ophold i brønde Handsker: Handsker skal anvendes de steder, hvor der er risiko for direkte kontakt med slam/spildevand. Dette gælder altid ved rensning og nedstigning/ophold i brønde Høreværn: Hvis støjen overstiger 85 db skal der anvendes høreværn. I lokaler mærket Høreværn påbudt skal høreværn altid anvendes Sikkerhedsfodtøj: Sikkerhedsfodtøj med stålnæse/sål skal altid anvendes for at hindre klemning eller fodskade fra faldende genstande, håndtering af tunge emner osv. Sikkerhedsfodtøj skal ligeledes anvendes af tilsynsførende Løftesele: Løftesele med line eller kedeldragt med indbygget sele skal anvendes ved nedstigning i brønde, for at sikre muligheden for at redde en person op fra en brønd med giftige gasser eller iltmangel. Sikkerhedslinen skal efterses før hver benyttelse, og prøvebelastes mindst hvert halve år Combimåler (toxmåler): En toxmåler måler for svovlbrinte, metangas og ilt. Den skal altid anvendes før nedstigning i brønde, sandfang, bygværker, ledninger og andre trange rum. Der skal måles konstant under arbejdet. Plan for sikkerhed og sundhed Side 9 af 13

11 Giver apparatet alarm, skal brønden straks forlades og udluftes grundigt, indtil alarmsignal forsvinder. Der skal anvendes fuld åndedrætsværnbeskyttelse. Målerne skal altid være i orden, kalibreret og justeret af autoriseret personale, min. hver ½ år. Ved fejl på apparatet foretages straks fejlfinding og apparatet sendes til ny kalibrering El sikkerhed og gode råd: El-entreprenører der arbejder for Hedensted Spildevand, skal have et godkendt SKS system (SikkerhedsKvalitetsStyringssystem), og alt el arbejde skal udføres af personale, der har gennemført lovpligtige kurser. Sørg for løbende at rydde op i ledninger og kabler på byggepladsen og brug kun forlængerledninger og kabeltromler, som har 3 eller 5 ben på stikpropperne. Tilslut kun dit elværktøj, hvis der er HFI-/HPFI-afbryder foran. Tjek løbende tavlen, hvor du tilslutter dit udstyr. Ved arbejde på Hedensted Spildevands anlæg må kun benyttes anviste el-udtag Farlige stoffer og materialer: Arbejde med særlige farlige stoffer og arbejde med anlæg, hvor der findes farlige stoffer og materialer må under ingen omstændigheder påbegyndes før arbejdspladsbrugsanvisningerne for de pågældende stoffer og materialer er læst, og det eventuelt nødvendige sikkerhedsudstyr er fremskaffet. Entreprenører må kun anvende farlige (mærkningspligtige) stoffer og materialer efter aftale med Hedensted Spildevand. Af hensyn til både miljø og arbejdsmiljø ønsker Hedensted Spildevand at begrænse brugen af farlige stoffer. Prøv derfor først at undersøge, om det er muligt at anvende stoffer, der ikke er farlige. Konstaterer du eller har du mistanke om, at der befinder sig olieholdige eller sundhedsfarlige stoffer i kloaksystemet, skal du foretage opkald til renseanlægget og kontakte driftslederen eller driftsassistenten. Ved akut overhængende fare skal du anmelde det til alarmcentralen på tlf Forebyggelse: Der skal altid måles for svovlbrinte, metangas og ilt ved arbejde i brønde osv. Der skal både måles før og under arbejdet Støj og støv: Undgå unødig støj og støv på pladsen. Det er den enkelte entreprenør, der har ansvaret for at begrænse støj og støv mest muligt Udgravninger: Ved udgravninger kan der være risiko for at blive begravet eller styrte ned. Kravene til afstivning mv. af udgravninger skal overholdes. Der henvises til: At-vejledning D.2.13: Gravearbejde, januar 2005 Plan for sikkerhed og sundhed Side 10 af 13

12 11.7 Kabler i jorden/ledningsoplysninger: Det er entreprenørens ansvar at søge ledningsoplysninger via ler.dk i god tid inden opstart på arbejdet. Ledningsoplysningerne skal opbevares på arbejdspladsen under hele arbejdsperioden, og det er vigtigt, at alle personer på pladsen kender omfanget og placeringen af eksisterende kabler og rør i jorden. Særlig opmærksomhed kræves i nærheden af højspændingsledninger samt i nærheden af trykledninger (vand-, spildevand, fjernvarme- og gasledninger), hvor der kan være risiko for eksplosion eller anden trykpåvirkning. Der henvises til: Stærkstrømsbekendtgørelsen. Sikkerhedsforskrifter for bygningsarbejde, vejarbejde, landbrugsarbejde mv. i nærheden af elforsyningsanlæg, Sikkerhedsstyrelsen, i gældende udgave (se BAR-BA branchevejledning vedr.: Gravearbejde i nærheden af eksisterende ledningsnet, August Arbejde med vibrerende maskiner og værktøj, herunder fræsning af asfalt: Der henvises til BAR-BA branchevejledning vedr.: Helkropsvibrationer, september 2010 BAR-BA branchevejledning vedr.: Støj og hånd/arm vibrationer Håndværktøj og maskiner, marts 2008 At-vejledning D.5.4: Åndedrætsværn, januar 2008 At-vejledning D.6.1: Støj, juli 2007 At-vejledning D.6.2: Hånd-arm vibrationer, april 2006 At-vejledning D.6.7: Helkropsvibrationer, april Tunge løft: Ved tunge løft skal alt løftegrej og hjælpemidler (kroge, stropper, åg, kæder osv.) være forsvarligt dimensioneret og godkendt. Løftemaskinel skal have tilstrækkelig kapacitet og understøtning. Der henvises til: At-vejledning D.3.1: Løft, træk og skub, september 2005 At-anvisning nr : Anhugning, maj Isotopmåling med Troxler: På grund af strålingsfaren ved håndtering af den radioaktive kilde, skal man være særlig opmærksom og følge de retningslinjer der er for Troxleren. Der henvises til: SIS, Sundhedsstyrelsens vejledning Vejledning om brugen af mobile apparater indeholdende radioaktive kilder, april Plan for sikkerhed og sundhed Side 11 af 13

13 11.11 Arbejde ved eller på trafikerede arealer: Ved arbejder langs med eller på eksisterende vej med trafik er der risiko for personpåkørsel samt påkørsel og gennembrud af afspærring. Ved planlægning skal der i særlig grad være opmærksomhed på adgangsforholdene til arbejdsområderne samt afstandskrav i forbindelse med etablering af afspærring. Al afspærring/afmærkning skal udføres med reflekterende materialer. Hvis du fjerner afspærringer, afdækninger og lignende, så sørg for at det genetableres med det samme, så andre ikke kommer til skade. Der henvises til: Afmærkning af vejarbejder mv., Vejdirektoratet Vejregelrådet, November 2002, Revideret april 2008 Afmærkning af vejarbejder m.m., Tegninger, Vejdirektoratet Vejregelrådet, November 2002 Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m.. Branchevejledning 2008 At-vejledning D.5.3 om Advarselsklæder. Vejledning om tydeligt synlige advarselsklæder, September Ved arbejder på eller ved arbejdsarealer bruges arbejdstøj, der opfylder DS/EN ISO 20471, Medarbejdere og formænd mv. på pladsen skal have gennemført kurset Vejen som arbejdsplads Forurenet jord: Ved arbejde med potentielt forurenet jord kan der være risiko for påvirkning med kemiske eller biologiske stoffer og materialer, som udgør en særlig fare for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed. Der henvises til: At-vejledning D.2.23 Arbejde i forurenet jord, oktober Entreprenøren skal sikre sig, at der ikke kan ske forurening af jord under og efter arbejdets udførelse. Mobile og stationære tanke til f.eks. olie, benzin og diesel skal således være sikret mod udstrømning eller dryp. Kørende materiel skal være vedligeholdt, således at dryp fra forurenende stoffer undgås. Hvis dette alligevel sker, så minimer skadens omfang mest mulig og kontakt Hedensted Spildevand. 12. Affald og ryddelighed: Entreprenøren har selv ansvaret for oprydning og bortskaffelse af affald i henhold til Hedensted Kommunes affaldsregulativ. Plan for sikkerhed og sundhed Side 12 af 13

14 Der henvises til: At-vejledning F.0.6: Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed, Juni Alarmeringsprocedurer: Følgende procedurer følges ved ulykker/uheld: 13.1 Ulykker: 1. Stands ulykken og yd nødvendig førstehjælp 2. Tilkald hjælp Ring 112 og oplys: a. Dit navn og dit telefonnummer b. Adressen c. Hvad der er sket, og hvor det er på pladsen d. Hvor I kan mødes, når hjælpen ankommer på pladsen 3. Markér og afspær ulykkesstedet 4. Kontakt Hedensted Spildevand og underret om ulykken Brand: 1. Hvis muligt slukkes branden med eget udstyr 2. Evakuer området via flugtveje og udgange 3. Tilkald hjælp Ring 112 og oplys: a. Dit navn og dit telefonnummer b. Adressen c. Hvad der er sket, og hvor det er på pladsen d. Hvor I kan mødes, når hjælpen ankommer på pladsen 4. Luk vinduer, døre og ventilation hvis muligt uden personrisiko (hvis det er i eller ved bygninger) 5. Fjern brandfarlige enheder hvis muligt uden person risiko 6. Kontakt Hedensted Spildevand og underret om branden Forureningsuheld: 1. Stands/begræns uheldet hvis muligt uden person risiko 2. Kontakt Hedensted Spildevand, som evt. tilkalder Miljøvagten Førstehjælpsudstyr: Placeringen af førstehjælpsudstyr skal være vist på byggepladstegningen. 14. Drift og vedligeholdelse: Entreprenøren skal aflevere beskrivelse af særlige forhold om fremtidig drift og vedligehold i det omfang, det er relevant. Plan for sikkerhed og sundhed Side 13 af 13

15 Plan for sikkerhed og sundhed Side 14 af 13

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

Ren besked. Renseanlæg. Pumpestation. Ledningsnet

Ren besked. Renseanlæg. Pumpestation. Ledningsnet Ren besked Renseanlæg Pumpestation Ledningsnet Velkommen til Vestforsyning Spildevand A/S Her arbejder vi med spildevand, det stiller særlige krav til både medarbejdere og entreprenører der arbejder for

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning Indsats i forbindelse med spildevand 2014 Beredskabsstyrelsen 2014 2 Vejledning om indsats i forbindelse med spildevand Indhold Side Baggrund 4 Farer ved spildevandet 4 Smittefare og mikroorganismer

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning om indsats i forbindelse med spildevand Indhold Side Baggrund 3 Farer ved spildevandet 3 Smittefare og mikroorganismer 3 Kemiske farer 3 Forholdsregler

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

Regler og retningslinjer

Regler og retningslinjer Regler og retningslinjer for eksterne entreprenører Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Drikkevandssystemer... 4 Spildevandssystemer... 5 Miljø... 5 Arbejdsmiljø... 6 Alarmeringsprocedure...

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Kloakering-Arbejdsmiljø Opgavehæfte

Kloakering-Arbejdsmiljø Opgavehæfte Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering-Arbejdsmiljø Opgavehæfte Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI, www.ebai.dk)

Læs mere

Spildevand og rensningsanlæg brancheundervisningsnotat

Spildevand og rensningsanlæg brancheundervisningsnotat Spildevand og rensningsanlæg brancheundervisningsnotat 1. marts Indledning. Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalist tilsynsførende.

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1)

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1) Page 1 of 6 BEK nr 1416 af 27/12/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2008 Beskæftigelsesministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Område og definitioner Kapitel 2 Udpegning af koordinatorer

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Ester Jensen, COWI A/S Jordskred Hvorfor? Arbejde i udgravninger anses som risikoarbejde. Kendte risici : sammenstyrting,

Læs mere

Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg. Her hjælper vi og passer på hinanden

Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg. Her hjælper vi og passer på hinanden Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg Her hjælper vi og passer på hinanden AVA's Arbejdsmiljø Politik AffaldVarme Aarhus anser sikkerheden på arbejdspladsen af væsentlig betydning og prioriterer

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Her hjælper vi og passer på hinanden

Her hjælper vi og passer på hinanden Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg Her hjælper vi og passer på hinanden AVA's Arbejdsmiljø Politik AffaldVarme Aarhus anser sikkerheden på arbejdspladsen af væsentlig betydning og prioriterer

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

Bygherre udpeger arbejdsmiljøkoordinator. Særlig arbejdsmiljøuddannelse, B/A. Projektfasen = P-koordinator. Byggefasen = B-koordinator

Bygherre udpeger arbejdsmiljøkoordinator. Særlig arbejdsmiljøuddannelse, B/A. Projektfasen = P-koordinator. Byggefasen = B-koordinator Arbejdsmiljøkoordinator for bygge- og anlæg Bygherre udpeger arbejdsmiljøkoordinator Særlig arbejdsmiljøuddannelse, B/A Projektfasen = P-koordinator Byggefasen = B-koordinator Ikke kun PCB men alle farlige

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Hospitalsenheden Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Velkommen Velkommen til Hospitalsenheden Horsens. Vi vil med denne information sikre et godt samarbejde ved at oplyse dig

Læs mere

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Firma navn og CVR. Nr. Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) PSS for (byggeriets navn og adresse) Navn arbejdsmiljøkoordinator 2.25 Bilag 25 Skabelon for PSS BYGHERRENAVN 1 Indhold 2 Formål...

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

Underleverandører til

Underleverandører til Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed 1 Plan for sikkerhed og sundhed Formålet med Byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed PSS er at sikre, at alle, der arbejder på pladsen, har et godt arbejdsmiljø. Planen kan samtidigt være et godt styringsredskab

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Det gælder din sikkerhed

Det gælder din sikkerhed Det gælder din sikkerhed DU BLIVER HØRT Sikkerhedsregler for arbejde på Esbjerg Kommunes byggepladser For at forbedre sikkerheden er det vigtigt for bygherren at blive orienteret om nærved ulykker Du er

Læs mere

Opførelse af Bella Hotel

Opførelse af Bella Hotel Opførelse af Bella Hotel I Bella Center har godt arbejdsmiljø en høj prioritet Det skal også gælde på vores byggeplads Projektchef Kjeld Schrøder Bella Centrets administrerende direktør Arne Bang Mikkelsen

Læs mere

Ester Jensen Helle Andersen

Ester Jensen Helle Andersen Fokus på pligter for bygherre ved anlægsarbejde Arbejdsmiljø ved anlægsarbejde Ester Jensen Helle Andersen 1 Hvad siger arbejdsmiljølovgivningen? Bekendtgørelse nr. 117 om Bygherrens pligter: Bygherren

Læs mere

Sikkerhedsskilte Katalog 2017

Sikkerhedsskilte Katalog 2017 Sikkerhedsskilte Katalog 2017 Farlig elektrisk spænding Høreværn Øjenværn Trykflasker fjernes ved brand Pas på kørende trafik Rygning forbudt www.combeeworx.com SIKKERHEDSSKILTE Regler om sikkerhedsskiltning

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.15 Nedrivning Februar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Sceneteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:17 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN. Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen

GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN. Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen 1 VELKOMMEN I Forsyningen står et sundt og sikkert arbejdsmiljø højt på dagsordenen.

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Fynsværket. Vigtig information om miljø, arbejdsmiljø & sikkerhed

Fynsværket. Vigtig information om miljø, arbejdsmiljø & sikkerhed Fynsværket Vigtig information om miljø, arbejdsmiljø & sikkerhed Indhold Fjernvarme Fyn er en energivirksomhed, der producerer varme og el. På Fynsværket rummer produktionen potentielle risici. Det kan

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Jeg kører slam... 11/12/01 8:18 Side 2 JEG KØRER SLAMSUGER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Jeg kører slam... 11/12/01 8:18 Side 2 JEG KØRER SLAMSUGER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Jeg kører slam... 11/12/01 8:18 Side 2 JEG KØRER SLAMSUGER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Jeg kører slam... 11/12/01 8:18 Side 4 INDHOLD FORORD s1: Forord s2: Generelle regler s3: Personlig

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme BYGGESAG: Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm SAGSNR.: 4057 DATO: 07.08.2013

Læs mere

Arbejdsmiljøleder Initialer: Arbejdsmiljørepræsentant Initialer: Arbejdsleder Initialer:

Arbejdsmiljøleder Initialer: Arbejdsmiljørepræsentant Initialer: Arbejdsleder Initialer: Arbejds- og sikkerhedsbeskrivelse (AOS) BIOFOS ønsker at opretholde et godt, sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. For at sikre dette skal der før en arbejdsopgave påbegyndes udarbejdes et AOS-skema.

Læs mere

Information. til eksterne samarbejdsparter og entreprenører. omkring Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø. 2.4.B1 1. udgave

Information. til eksterne samarbejdsparter og entreprenører. omkring Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø. 2.4.B1 1. udgave Information til eksterne samarbejdsparter og entreprenører omkring Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø 1 2.4.B1 1. udgave - 2016 Velkommen til DIN Forsyning Generelt Når du arbejder for DIN Forsyning, er du forpligtet

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv.

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Arbejdsmiljøregler for de kommunale institutionsledere Revision 0 Sikkerhedsloven Denne pjece er et uddrag af lov nr. 1395 af 27 december 2008

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

jeg kører slamsuger Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

jeg kører slamsuger Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros jeg kører slamsuger Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD s1: Forord s2: Generelle regler s3: Arbejdshygiejne s4: Arbejde med og i brønde og kloakker s6: Arbejde med kloakspuling s8:

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Museer og biografer Virksomhed: Afdeling: Dato: 16-10-2014 12:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Temadag om bygherreansvaret 1 Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Copyright Copyright 2013 2013 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR CVR 48233511 48233511 Program 2 Program 8.30

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

22. september Plan for sikkerhed og sundhed. ATP Ejendomme A/S. Dato: Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG.

22. september Plan for sikkerhed og sundhed. ATP Ejendomme A/S. Dato: Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG. Plan for sikkerhed og sundhed ATP Ejendomme A/S Dato: 21-09-2011 Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG Side 1 af 9 1. Generelle forhold 1.1. Generel projektbeskrivelse Entrepriseform: Hovedentreprise

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne retningslinje er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne folder er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Udarbejdet

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser. Retningslinjer

Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser. Retningslinjer Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser Retningslinjer Etape nr., entreprise nr. og titel Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser I denne pjece kan du læse om retningslinjer og regler

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013 GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole BYGGESAG: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Idræts- og sportsanlæg Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:29 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Instruks til fremmede håndværkere og entreprenører vedrørende sikkerhed ved arbejde på renseanlæg og pumpestationer

Instruks til fremmede håndværkere og entreprenører vedrørende sikkerhed ved arbejde på renseanlæg og pumpestationer Instruks til fremmede håndværkere og entreprenører vedrørende sikkerhed ved arbejde på renseanlæg og pumpestationer Juli 2011 Ifølge AT-anvisning nr. 6.1.0.4 april 1999, skal sikkerhedsarbejdet koordineres,

Læs mere