EDTA NYT. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EDTA NYT. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA"

Transkript

1 EDTA 12. årgang NYT Nr. 4 - december 2006 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

2 Hvorfor jeg forlod en blomstrende sygesikringspraksis Mit fag er Almen Medicin - altså det, der hedder Alment Praktiserende Læge. Allerede da jeg efter min hospitalsturnus i 1978 købte mig ind i en kompagniskabspraksis, var jeg klar over, at dette var den rigtige lægegerning. Her møder man som læge patientens problemer direkte, uden at de først er vurderet og sorteret af en anden læge, sådan som det er, når man modtager en patient på et sygehus. Man bliver aldrig færdig med faget almen medicin, fordi det er så stort. Man kan blive ved med at møde nye problemstillinger, selv om meget naturligvis bliver rutine efterhånden. Imidlertid blev det hurtigt klart for mig, at der i en travl sygesikringspraksis ikke var tid nok til at tage sig af de store, kroniske sygdomme som åreforkalkning og kræft. Af ren og skær tidnød, var man alt for ofte henvist til blot at behandle symptomer, frem for at søge at finde årsagen til symptomerne og behandle den. Det var alligevel en hyggelig tid med gode kolleger i en meget travl praksis, hvor jeg havde omkring patientkontakter om dagen. 20 telefoner mellem 8 og 9, derefter 25 konsultationer, og så et par besøg på vej hjem om eftermiddagen. Det er dagens ret for en praktiserende læge. Besøgene var hyggelige, telefonerne udmarvende (med 3 minutter til hver), men specielt konsultationerne synes jeg var alt for kursoriske. Det kan ikke nytte, at man kun har et kvarters tid til en patient, som har brugt de sidste tre uger, til at få taget mod til sig, for at komme hen og få følt på en knude. I 1984 havde Praktiserende Lægers Organisation opsagt overenskomsten med den offentlige sygesikring i tre måneder. Det betød en brugerbetaling på ca.50 Kr. pr. konsultation, og dermed langt færre patienter pr. dag. Hvis denne opsigelse var blevet permanent, så tror jeg faktisk, jeg havde siddet i den samme praksis endnu i dag, for i disse tre måneder oplevede jeg, hvad det ville sige at være læge for mine patienter. Først og fremmest var der tid. Tid til at komme ordentligt rundt om patienternes problemer, og tid til faglig fordybelse i de problemstillinger og sygdomme, man mødte i sin praksis. De tre måneders overenskomstløse periode blev for mig en lille forsmag på den tilfredsstillelse, det er, når man selv kan definere kvalitetskravene til sit arbejde som læge. Med den oplevelse i baghovedet fortsatte jeg så de næste par år med at arbejde for sygesikringen. Mange gange måtte jeg krølle tæer, når f.eks. en gammel patient sad ude på kanten af konsultationsstolen og indledte sit ærinde med at sige: Ja, De må undskylde, at jeg kommer og tager Doktorens tid Hvad er det for et samfund, der tillader sig at bringe befolkningen i en så ydmygende situation? Efter at have plukket befolkningen med verdens højeste skatter, så bilder man dem bagefter ind, at det er gratis at gå til læge. Derfor ser vi sådanne eksempler på ydmyghed og grænseløs taknemmelighed, bare fordi lægen passer sit arbejde. Sådanne oplevelser brød jeg mig ikke om. Det bringer lægen i en magtposition, som er urimelig. Det er ydmygende nok at være patient, hvor man jo er afhængig af folk, som ved mere om sygdommen end én selv. -Der er ingen grund til at opdyrke denne ydmyghed. Kimen var altså lagt til at praktisere på en anden måde. Jeg havde et ønske om at give konsultationen et løft; - at yde en højere kvalitet over for patienterne, og det krævede to ting: Avanceret uddannelse og tid; - ting som ikke var tilgængelige ressourcer i en sygesikringspraksis. Da jeg et par år senere blev interesseret i den Orthomolekylære* medicin, som en mere human og ugiftig EDTA-NYT Udgiver: Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA. Ansvarshavende: Willy Odgaard Forsidefoto: En stor hængebirk med rimfrost. Foto: Kenneth L. Svendsen Oplag: eksemplarer - Tryk: Gefion Tryk, Næstved - Næste nr. udkommer marts ISSN:

3 angrebsvinkel på flere sygdomme, så var der ikke langt til at tage springet Orthomolekylær ( de rette molekylers ) medicin er populært sagt: Økologisk medicin, hvor man anvender kropskendte eller naturligt forekommende stoffer til behandling og forebyggelse af sygdom. Det kan være en tilførsel af gavnlige stoffer som vitaminer, mineraler, aminosyrer, enzymer, essentielle fedtsyrer og hormoner, eller det kan være en fjernelse af skadelige stoffer og forkalkning, som man gør ved hjælp af f.eks. EDTA. Man tilstræber således på celleniveau at genskabe et økologisk miljø, der sikrer bedst mulig funktion af cellen til sikring af energifremstilling og sygdomsbekæmpelse. Den orthomolekylære medicin er således ikke særligt alternativ, men en behandlingsmetode, der søger tilbage til rødderne af sygdommen, og søger at udbedre fejlfunktioner på celleniveau. Det er typisk for den orthomolekylære medicin, at den primært søger at fjerne årsagen til sygdommen, frem for blot at fjerne symptomerne. Jeg besluttede således at afhænde min sygesikringspraksis til en af de mange yngre læger, som den gang stod på spring, og i stedet etablere en orthomolekylær praksis uden overenskomst med sygesikringen. Det blev starten på en spændende udvikling, i et fagligt meget inspirerende miljø, hvor man hele tiden har snuden i sporet for at finde den bedst mulige løsning på den enkelte patients helbredsproblem. Det har naturligvis betydet en stor investering i uddannelse, herunder mere end 35 kursus- og kongresrejser til USA plus i Europa. Og det har krævet megen læsning af lærebøger inden for biokemiske og medicinske emner. Til gengæld har den faglige belønning også været der. Det har været utroligt tilfredsstillende at få lov til at hjælpe så mange patienter til et bedre liv. Lige fra den amputationstruede, som blev bragt ud til behandling på klinikken fra sygehuset få timer før amputationen skulle finde sted, og går på begge sine ben flere år herefter; -og til den svært hjertesyge, som af familien blev hentet fra sit dødsleje på sygehuset, men som efter 3 års behandling skulle ha sig en ny cykel. Eller den svært syge kræftpatient, som igen får smil på læben og glans i sine matte øjne, og får lov til at opleve lidt ekstra lånt tid med en tålelig livskvalitet. Det har været en uendelig stor glæde at kunne bidrage til disse resultater, og som læge har det været fagligt meget spændende at bruge den nye viden til patienternes bedste. Ved etableringen af min praksis i privat regi, har det også været befriende at kunne tilrettelægge min lægegerning på en måde, så jeg fik mulighed for at honorere mine egne krav om kvalitet. Til en konsultation afsættes altid en time, og meget ofte tager det længere tid. Derfor skal der være hul mellem konsultationerne, så den næste patient ikke skal vente. Det er klart, at det er dyrere end en kadence på 4-5 patienter i timen, men kvaliteten bliver også en anden; -ikke blot for patienten, men også for lægen, som får en langt større arbejdsglæde. En konsultation koster således 500 Kr., dog 800- for første gang. Til gengæld er der også tid til at lave ting som hvile-/ arbejds-ekg, lungefunktionsundersøgelse, audiometri, måle fri-radikal-stress, fraktionerede lipider (kolesterolbalance), eller andre undersøgelser, hvis der skulle være behov. Disse undersøgelser er der jo ikke noget særligt alternativt ved. De danner blot grundlaget for en ordentlig diagnostik. Det orthomolekylære kommer først frem, når vi taler behandling. Den gode tid, man har til rådighed, giver mulighed for at bore i selve årsagen til sygdommen, frem for altid blot at sigte mod at fjerne symptomerne. Og den giver også mulighed for grundigt at instruere og forklare behandlingen og dens baggrund for patienten. Dette giver ikke blot en mere holdbar langtidsløsning for patientens problem, men også en mulighed for at han selv kan løse sit problem, næste gang det opstår, fordi han selv har forstået virkning og sammenhæng i behandlingen. Vi opnår derved, at patienterne med lidt støtte fra os, selv kan holde sig friske uden at skulle belaste sundhedsvæsenet med store indgreb og hyppige indlæggelser. En stor glæde ved lægegerning i privat regi er også, at patienterne er engagerede og aktive. Når man selv betaler for at konsultere en læge, så stiller man også krav til ydelsens kvalitet og omfang, og det bibringer en langt større ligeværdighed i forholdet mellem patient og læge. En ligeværdighed som er en spore til hele tiden at blive bedre. Man kan ikke slappe af. Rutine-konsultationer eksisterer ikke. Desuden er man i privat praksis hele tiden i konkurrence med gratis sundhedsydelser på den anden side af gaden. Det er sin sag at konkurrere med noget, der er gratis. Men vi taler jo brugerbetaling. Hvad med den lige adgang til sundhedsydelser for rig som for fattig, hører jeg i kor fra venstrefløjen? Vort sundhedsvæsen har traditionelt hvilet på sådanne velkendte, humanistiske principper, og det skal det selvfølgelig blive ved med. Lige adgang til sundhedsydelser er en basal menneskeret, som ikke bør fraviges, 3

4 og det bør løses, så ubemidlede også kan få del i avancerede sundhedsydelser som EDTA-behandling. Det er fuldstændigt urimeligt, at der i dagens Danmark er mennesker, som er tvunget til at få amputeret deres ben, fordi de ikke har råd til en EDTA-behandling, der kunne bevare det. Ovenikøbet en behandling, hvis samlede omkostninger er langt lavere end udgifterne til en amputation. Ligestilling af borgernes muligheder vil kunne løses forsikringsteknisk, hvis der er politisk vilje til det. At patienten selv skal betale på den private, men ikke på den offentlige klinik, er et rent politisk spørgsmål, og det bør snarest løses. Efter mange år i egen privatklinik, skal jeg ikke kunne sige, om arbejdsforholdene i sygesikringspraksis har bedret sig i de mellemliggende år, men jeg kan i hvert fald fastslå, at de sidste 18 år, hvor jeg har praktiseret orthomolekylær medicin, herunder EDTA-behandling, har været den fagligt mest tilfredsstillende arbejdsperiode, jeg har oplevet i mine 32 år som læge, og klinikkens patienttilgang synes at bekræfte, at der også i befolkningen er en stigende interesse for at løse problemerne på en anden måde. En måde, hvor patienten iddrages i problemløsningen, og hvor lægen er en ligeværdig sparringpartner med viden og tid til at undersøge, instruere og vejlede patienten hen imod en bedre livskvalitet. Orthomolekylær ( de rette molekylers ) medicin er populært sagt: Økologisk medicin, hvor man anvender kropskendte eller naturligt forekommende stoffer til behandling og forebyggelse af sygdom. Det kan være en tilførsel af gavnlige stoffer som vitaminer, mineraler, aminosyrer, enzymer, essentielle fedtsyrer og hormoner, eller det kan være en fjernelse af skadelige stoffer og forkalkning, som man gør ved hjælp af f.eks. EDTA. Man tilstræber således på celleniveau at genskabe et økologisk miljø, der sikrer bedst mulig funktion af cellen til sikring af energifremstilling og sygdomsbekæmpelse. Den orthomolekylære medicin er således ikke særligt alternativ, men en behandlingsmetode, der søger tilbage til rødderne af sygdommen, og søger at udbedre fejlfunktioner på celleniveau. Det er typisk for den orthomolekylære medicin, at den primært søger at fjerne årsagen til sygdommen, frem for blot at fjerne symptomerne. Claus Hancke Speciallæge i Almen Medicin Institut for Orthomolekylær Medicin Lyngby Hovedgade Kgs.Lyngby Bestyrelsen ønsker herved alle vore medlemmer, EDTA-lægerne og øvrige læsere af EDTA-nyt en rigtig glædelig Jul og et lykkebringende nytår. Ved denne lejlighed vil bestyrelsen gerne takke EDTA-læger, der i årets løb har stillet sig til rådighed som foredragsholdere ved de afholdte offentlige informationsmøder rundt om i landet. Også en stor tak til alle de medlemmer og andre der har vist interesse for foreningens arbejde og hjulpet til med gennemførelse og afvikling af de i årets løb afholdte offentlige informationsmøder. Tænk at livet koster livet Det er altid samme pris Kom med glæde! Vær til stede Tanken spreder øjets dis Rigt og bredt går livet ned i evighed Af Gustava Brandt 1985 Døden er livgivende. Livet er dødsensfarligt. Husk du skal dø - grib livet. 4

5 PODAGRA - Kaptajn Vom gigt af Speciallæge i Almen Medicin Knut Flytlie, Vejle Gigt er fællesbetegnelsen for en folkesygdom, der kendetegnes ved smerter i bevægeapparatets muskler, led og bløddele. Man kender i dag ca. 200 forskellige gigtformer. Årsagerne er ikke endeligt afklaret, men vi kender flere disponerende faktorer: kromosomfejl, fejlreaktioner i immunsystemet, belastning med tungmetaller, forurening, fejlernæring, madintolerance, stofskiftesygdomme og forsuring. En speciel form for gigt hedder podagra. Navnet er græsk og betyder (smertejag i foden). Podagra blev tidligere anset for de velhavendes gigt i, modsætning til slidgigt, der blev omtalt som de fattiges gigtform. Når proteinstofskiftet overbelastes, kan der ophobes urinsyre i blodet. Er kroppen i forvejen syrebelastet, eller er nyrerne for langsomme til at udskille, kan der dannes urinsyrekrystaller i leddene. Når et overreagerende immunsystem opfatter krystallerne som fremmede, starter en steril og meget smertefuld betændelse. Vi kender den fra tegneserien Knold og Tot som Kaptajn Vom gigt. Siden tegneserien Knold og Tot så dagens lys i 1897, har denne lidelse fået et nærmest komisk skær, men bliver man selv ramt af podagra, forstår man godt hvorfor børnenes fader, kaptajn Vom, havde ondt, og jævnligt sad med foden forbundet. Podagra rammer oftest mænd i års alderen og optræder som en akut eller kronisk ledbetændelse. Hyppigst rammes underekstremiteternes led, især stortåens grundled, men alle led og slimsække kan angribes. Forhøjet urinsyre i blodet er obligatorisk for sygdommen, men omvendt får kun en beskeden del af personerne med forhøjet urinsyre sygdommen. Podagra forekommer i den vestlige verden hos ca. o,2 % af befolkningen. Sygdommen har været kendt i årtusinder. En klassisk beskrivelse af anfaldet er givet af den engelske læge Thomas Sydenham i Den medicinske behandling af sygdommen er en lægelig opgave. Den akutte behandling består i en kur med gigtmedicin af typen non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID), fx Ibuprofen 800 mg hver 6. time. Som anfaldprofylakse kan anvendes Allopurinol i doser på 300 mg daglig hos patienter med normal nyrefunktion. Det reducerer produktionen af urinsyre. Stoffet er potentielt giftigt og kan give anledning til feber, hårtab, problemer med fordøjelsen, udslet, vækst af brysterne, lever- og knoglemarvspåvirkning. I sjældne tilfælde ses en ondartet form for årebetændelse. Probenecid øger udskillelsen af urat. Startdosis er 250 mg gange 2 dagligt den første uge, evt. stigende til 500 mg x 2, afhængigt af virkningen. Det anvendes til patienter med nedsat uratudskillelse, normal nyrefunktion og uden nyresten. For at undgå stendannelser som følge af den øgede koncentration i urinen, bør urinen alkaliseres med natron (1 tskf. i et glas lunkent vand kl. 10, 15 og 22) til ph 6,5 og rigelig væskeindtagelse. Bivirkningshyppigheden er som ved allopurinol og omfatter udslet, problemer med fordøjelsen og provokation af nye anfald. Da svære bivirkninger er mindre hyppige, foretrækker nogle stoffet som første valg frem for allopurinol. Probenecid er kontraindiceret ved uratudløst nyreskade og nyresten. Ved nedsat nyrefunktion (creatininclearance <30 ml/min.), har stoffet ingen virkning. Som læge vil man før eller siden blive konfronteret med denne meget smertefulde tilstand. Langt hyppigere forekommer forhøjet urinsyre i blodet. Flere gange ugentlig finder jeg raske patienter med denne tilstand. Hvad kan man selv gøre? Denne lidelse er så smertefuld, at patienterne er motiveret til at prøve selv den skrappeste diæt, for at forebygge et nyt anfald. Problemet er, at der 5

6 kun er få fælles træk med henblik på diætfejl hos disse patienter, medmindre vi inddeler dem i 4 grupper svarende til blodtypen. Blodtype A patienter, der spiser en proteinrig kost med kød og mælkeprodukter har ofte en forsuring i tillæg til forhøjet urinsyre. Ved kostændring i retning af mindre kød og mere vegetarisk kost, samt tilskud af vitamin B-kompleks og omega 3-fedtsyre reduceres det forhøjede urat. Hos blodtype 0 er en reduktion af kostens indhold af natskyggefamilien (tomater og kartofler), bælgfrugter, bønner og ærter, reduceret indtag af mælkesukker og gluten mere effektivt end reduktion af kostens proteinindhold generelt. Hos blodtype B kan man komme langt med en reduktion af kornprodukter (majs, hvede og rug), samt reduceret indhold af sukker (specielt frugtsukker) i kosten. For alle 3 typer er det vigtigt, at reducere indtagelsen af alkohol (specielt øl, der har et højere indhold af purin end vin og spiritus) og indmad (leverpostej, torskerogn, brisler) og øge vævenes antioxidative beskyttelse med tilskud af vitaminer (C-, E-, B6-, B12-) og mineraler (Selen, zink, magnesium og silicium). Specielt kan mangel på folat betyde øget risiko. Folat kan bremse dannelsen af urinsyre gennem en kemisk hæmning. Hvad angår den mere sjældne blodtype AB har jeg ingen erfaring på området. Vover man sig ind på dette felt, kan Hippokrates ord om at gøre mad til medicin blive en realitet hos den ukomplicerede patient med forhøjet urinsyre uden symptomer på gigt. Bogen med patientberetninger, der tidligere har været omtalt i bladet, er nu færdig trykt i eksemplarer. Vi har modtaget flere positive tilkendegivelser om bogen, bestyrelsen er også godt tilfreds med resultatet. Alle, der ønsker et eksemplar af bogen, kan få den gratis, mod at betale forsendelsesomkostningerne. Hvis du ønsker et eksemplar af bogen, så indsend en A 5 kuvert frankeret med 8 kr. Kuverten indsendes til foreningens kasserer, Kenneth Svendsen, Odensevej 154, 4700 Næstved eller til formanden Willy Odgaard, Herman Bangs Vej 3, 8660 Skanderborg. Offentlige møde på Holbæk Sygehus EDTA-Patientforeningen holdt offentligt møde på Holbæk Sygehus tirsdag den 21. november 2006 med læge Irene Hage og læge Per Andersen, Kgs. Lyngby, som foredragsholdere. Der var et pænt fremmøde på ca. 80 mennesker. Per Andersen fortalte om hvor vigtigt det var med livsstilsændringer. Bl. a. sagde han, at rygning kunne være mere skadelig end at være overvægtig denne bemærkning var der nogle stykker, der virkelig godtede sig over! Per Andersen forklarede også om åreforkalkningens opståen og hvordan den blokerede for kredsløbet med alvorlige følger i form af blodpropper o. lign. Samtidig fortalte han hvor vigtigt det var med motion og sund levevis for at undgå åreforkalkning og hvor vigtigt det var med med vitaminer og mineraler i den daglige kost. Irene Hage tog sig af åreforkalkningen, dens dannelse og hvad EDTA kunne udrette og derved undgå operative indgreb. To af deltagerne ved mødet fortalte om deres oplevelse med EDTA-behandlingen. Den ene fortalte hvordan han undgik en bay-pass operation og efter 8 år stadig er på arbejdsmarkedet og har det godt. Den anden fortalte om koldbrand i 3 tæer og at der var sat dato på til en amputation. Det er 19 år siden og hun har det stadig godt og har begge sine ben og alle sine tæer. Der var meget stor spørgelyst blandt tilhørerne og mødet sluttede ca. kl. 22. Elsebeth Kaae 6

7 NY ENERGI TIL ALDRENDE MÆND Mænd får også hormonmangel. De bliver trætte og triste, mangler kræfter og får seksuelle problemer. Men sandsynligvis hjælper carnitin. Mænd har ingen menopause. Deres hormonproduktion ophører ikke på én gang, men aftager gradvis fra 20- årsalderen, gennemsnitligt med en procent om året. Når en gennemsnits-mand får udbetalt sin første folkepension, har han mistet ca. halvdelen af sin hormonproduktion. Det er ikke uvigtigt. Det mandlige kønshormon, testosteron, er afgørende for både den seksuelle adfærd, humøret, evnen til at koncentrere sig, hukommelsen, muskelstyrken og følelsen af fysisk oplagthed. Negative ændringer på disse områder, kombineret med nedsat hormonproduktion, kaldes - med et dårligt udtryk - andropausen. Det er et stigende problem. Der bliver flere ældre mænd. For en mand med udtalte symptomer er løsningen naturligvis testosteron. Men hvad gør man, når det er knap så slemt? Testosteron skal man ikke spøge med. Det forstørrer prostata og kan teoretisk set øge væksten af prostata. Med hensyn til hormontilskud er mænd i samme knibe som kvinder. Men måske er der en redning. Forsøg fra de senere år tyder på, at det simple fysiologiske stof carnitin hjælper på alle symptomer. Carnitin er nødvendigt for forbrændingen af fedt og dermed for dannelsen af energi. Normalt dækkes behovet dels af kosten (mejeriprodukter og kød), dels ved organismens egenproduktion. Sidstnævnte kræver B- og C-vitaminer. At carnitin vitterligt hjælper på andropause-symptomer illustreres af et italiensk lodtrækningsforsøg fra Her fik hver anden af 120 mænd et tilskud af carnitin, mens resten fik en høj dosis testosteron (120 mg testosteron-undecanoat (Restandiol ) om dagen). Mændene var sådan set fysisk raske. De var ikkerygere, midt i 60-erne. Men de led af træthed, lettere depression, nedsat sex-lyst og svigtende erektion. Tre positive forsøg Forsøget varede et halvt år. Det viste, at både carnitin og testosteron med sikkerhed hjalp på træthed, humør og sex-funktion. F.eks. kunne man direkte måle, at blodforsyningen til penis blev bedre. Men overraskende viste det sig, at carnitin faktisk virkede bedre end testosteron, både på humør, erektionsevne og generel tilfredshed med sex-funktionen. Et andet forsøg har vist noget lignende. Her deltog diabetikere, der i mindst otte forsøg med Viagra ikke havde fået erektion. Også dette var et lodtrækningsforsøg. Kombinerede man Viagra (50 mg to gange om ugen) med carnitin, fungerede tre ud af fire igen. Nøjedes man med Viagra, lykkedes det for mindre end halvt så mange. I et tredje forsøg behandlede man mænd, der var blevet impotente fordi de havde fået fjernet prostata på grund af kræft. Placebopiller (snydepiller) hjalp ikke. Gav man dem derimod mændene Viagra (100 mg ved behov), kunne hver anden berette om tilfredsstillende samleje. Men med en kombination af Viagra og carnitin lykkedes det for næsten alle (28 af 32). Det lader i høj grad til, at dette helt naturlige stof kan hjælpe vældigt mange aldrende mænd. Carnitin er ufarligt, men hvorfor virker det? En del af forklaringen er nok, at mange mænd med alderen får en veritabel mangel på stoffet. Kønshormoner stimulerer organismens dannelse af carnitin. Ved mangel på kønshormon aftager carnitinproduktionen. Det må kunne give problemer, selv om det næppe er hele forklaringen. Den præcise sammenhæng, bl.a. hvorfor carnitin øger blodtilstrømningen til penis, kan man kun gisne om. 7

8 Der mangler viden, også om hvor meget carnitin man tåler i det lange løb. I de nævnte forsøg er brugt fire gram (2 x 2) om dagen. Det ser ud til at være risikofrit, men er man nøjeregnende, er der på langt sigt kun dokumentation for sikkerhed ved op til halvdelen af denne dosis. Referencer. 1. Cavallini G. et al. Carnitine versus androgen administration in the treatment of sexual dysfunction, depressed mood, and fatigue associated with male aging. Urology Apr;63(4): Cavallini G et al. Acetyl-L-carnitine plus propionyl-l-carnitine improve efficacy of sildenafil in treatment of erectile dysfunction after bilateral nervesparing radical retropubic prostatectomy. Urology Nov;66(5): Gentile V, et al. Preliminary observations on the use of propionyl-l-carnitine in combination with sildenafil in patients with erectile dysfunction and diabetes. Curr Med Res Opin Sep;20(9): Department of Urology U Bracci, University La Sapienza, Rome, Italy. 4. Mooradian AD et al. Management of the cardinal features of andropause. Am J Ther Mar-Apr;13(2): Hathcock JN, Risk assessment for carnitine. Regul Toxicol Pharmacol Oct;46(1):23-8. Epub 2006 Aug 9 Vitalrådets nyhedstjeneste 10. oktober 2006 Yderligere oplysninger: Speciallæge Claus Hancke Speciallæge Niels Hertz Vitalrådet - Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby Tlf.: Referat fra offentligt møde i Aabenraa Mandag dag den 9. oktober kl blev der afholdt offentligt møde på Aabenraa, Sygehus hvor Speciallæge i Alm. Medicin Knut Flytlie, Vejle, holdt foredrag om EDTA-behandling, vitaminer og om sund kost. Da vi var i det Sønderjyske gav Flytlie en kort historisk oversigt vedrørende det nedlagte sygehus i Gram hvor EDTA-behandlingen blev udført i en periode. Som sædvanlig fortalte Flytlie på en meget levende og forståelig måde at åreforkalkning især opstår hvor hovedpulsårerne forgrener sig og om hvordan EDTA virker på åreforkalkning. Endvidere om hvorledes EDTA behandlingen foregår. Flytlie viste også en opgørelse over hvad EDTA behandlingen koster sammenlignet med den behandling af åreforkalkning der udføres i det etablerede sundhedsvæsen, herunder også By-pass og amputation. Flytlie fortalte også om EDTA behandlingens effekt på forkalkning i øjnene. Endvidere gav han detaljerede oplysninger om alle de vitaminer og mineraler, som er meget vigtige for os at indtage, for at kunne opretholde en god livskvalitet. Endvidere at det også er meget vigtigt at spise den rigtige mad, herunder spise efter ens blodtype. Efter en kort pause blev der mulighed for at stille spørgsmål. Spørgelysten var stor. Der var fremmødte. Lokaleforholdende var ideelle. Mødet slut kl. ca.22. 8

9 D-vitamin som hjertemedicin Advarslerne mod solskin om sommeren skal tages med forbehold. Det D-vitamin, som huden danner i det herlige solskin, modvirker blandt andet hjertesvækkelse, når vi ser på den seneste forskning Før eller siden i løbet af sommeren bliver en hudlæge trukket frem i TV for at advare mod solskin. Det kan give hudkræft, og især truer den frygtede, dødelige modermærkekræft, som er steget voldsomt i hyppighed i takt med den tiltagende soldyrkelse. Og det er til en vis grad sandt. På den anden side, må man godt være skeptisk, når nogen råder os til at handle i strid med naturen. Kan det passe, at solen er så farlig, når mennesker, selv på vore breddegrader, har fået langt mere sol i årtusinder? D-vitamin dannes i huden under solbestråling, men ikke fra september til maj, hvor solen står for lavt til formålet på vore breddegrader. Da kosten kun indeholder minimale mængder af vitaminet, må vi om vinteren tære på, hvad der er bygget op i huden i løbet af sommeren. Om vinteren tages ca. 85% af det daglige D-vitaminforbrug fra depoterne, selv i tilfælde hvor kosten er rig på D- vitamin. I alt forbruges ca.100 mikrogram om dagen. Men hvad sker der, hvis depoterne er for små? Inden for det sidste halve år har en række undersøgelser kastet nyt lys over D-vitaminet. Ifølge én undersøgelse hjælper vitaminet mod tuberkulose, der som bekendt var en udbredt sygdom i det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede, hvor mange levede under elendige forhold i byerne. En anden undersøgelse, af over amerikanere, viste, at folk med de højeste D-vitamindepoter gennemgående har langt bedre lungefunktion end dem med de laveste. Forskellen er lige så stor som mellem eksrygere og aldrig-rygere og en mulig forklaring er, at D-vitamin sikrer korrekt reparation af udslidte celler. En af veteranerne i D-vitaminforskningen, amerikaneren Cedric Garland, konkluderede omtrent samtidig, at indicierne for, at D-vitamin beskytter mod kræft (især brystkræft, tyktarmskræft og kræft i prostata) nu er meget stærke. Stærke nok til, at han anser sammenhængen for bevist. Han har gennemgået al væsentlig forskning siden Svagt hjerte og leddegigt Hans påstand kan sammenholdes med at David Feldman fra Stanford Universitet nu vil gennemføre et forsøg med calcitriol (det aktive D-vitamin, som dannes i kroppen ud fra D-vitamin i huden eller føden) og almindelige gigtpiller mod prostatakræft. I laboratorieforsøg har han fundet, at calcitriol hæmmer væksten af prostatakræft 25%, mens kombinationen hæmmer den med 70%. Et sandt gennembrud, hvis det holder. Alle ved, at D-vitamin er nødvendigt for knoglerne, men det er også nødvendigt for musklerne. Mangel giver både muskelsmerter, svage muskler og f.eks. øget faldtendens hos 9

10 ældre. Men hvad med hjertet? Hjertet er også en muskel, og sygelig hjertesvækkelse (hjerteinsufficiens) på grund af åreforkalkning eller forhøjet blodtryk forekommer hos mindst danskere. Det er en farlig tilstand med stor dødelighed. En tysk undersøgelse af 123 patienter med svagt hjerte viste, at de gennemsnitligt havde ganske lave D-vitamin-mængder i blodet, tæt på mangel i traditionel forstand. Halvdelen af dem fik tilskud af 50 mikrogram D3-vitamin om dagen i ni måneder. Det er fem gange så meget, som man traditionelt anbefaler ældre, og er samtidig overgrænsen for, hvad det er absolut ufarligt at indtage. Forsøget var for lille til at vise forskel i dødelighed, men det viste noget andet interessant. Det drejer sig om proteinet TNF-alfa, som dannes af de hvide blodlegemer som led i inflammationer. TNF-alfa menes at være en væsentlig årsag til hjertesvækkelsen. Hos de ubehandlede steg blodets indhold af dette protein med 5%. Hos de behandlede skete ingen forværring. Det tyder på en stabiliserende virkning på inflammationen. Dette er måske især interessant af en anden grund. TNF-alfa er en meget vigtig årsag til smerter og hævelse ved leddegigt. Så vigtig, at nye typer leddegigt-medicin, der blokerer TNF-alfa, med rette opfattes som de rene vidundermidler. Hvis D-vitamin hæmmer TNF-alfa-virkningen i det svækkede hjerte, sker det samme måske i syge led. Det stemmer med den meget gamle formodning om, at D-vitamin beskytter mod leddegigt. Man skal sole sig med fornuft og undgå forbrænding. Søg skygge, hvis den brænder. Og lad være med at ligge i timevis i solen, klistret ind i faktorcremer. Men nok så vigtigt er det at vide, at det er en risiko snarere end en dyd at undgå sol om sommeren. Referencer 1. Schleithof S S et al. Vitamin D supplementation improves cytokine profiles in patients with congestive heart failure: A double blind randomized placebo-controlled trial. Am J Clin Nutr 2006;83: Heaney R et al. Human serum 25-hydroxycholecalciferol response to extended oral dosing with cholecalciferol. Am J Clin Nutr 2003;77: Moreno J, Krishnan AV, Feldman D. Molecular mechanisms mediating the anti-proliferative effects of Vitamin D in prostate cancer. J Steroid Biochem Mol Biol Nov;92(4): Vitalrådets nyhedstjeneste 23. maj 2006 Yderligere oplysninger: Speciallæge Claus Hancke Speciallæge Niels Hertz Vitalrådet Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby EDTA-behandling gives af speciallæger og læger efter en forudgående helbredsundersøgelse på følgende private lægeklinikker: Claus Hancke Speciallæge i Alm. Medicin Irene Hage Praktiserende læge Ole Købke Praktiserende læge Per Andersen Speciallæge i Alm. Medicin Lyngby Hovedgade 37, 2800 Kgs. Lyngby Tlf Bruce Phillip Kyle Praktiserende læge Stautrupvej 7A, 8260 Viby J. Tlf Knut Flytlie Speciallæge i Alm. Medicin Gludsmindevej 39, 7100 Vejle Tlf Gunner Ødum Speciallæge i Alm. Medicin Klostervej 11, 9480 Løkken Tlf Er ophørt med at tage nye patienter, men fortsætter to dage om måneden med at give tidligere patienter vedligeholdelses-behandling. 10

11 Mindeord over Divisionschef Jens Martin Albæk Nielsen Skovmærkevej 4, Syvsten, 9300 Sæby Jens Albæk døde pludseligt lørdag den 14. oktober (kl. 0435) Jens Albæk var på arbejde om fredagen og efter arbejdstid var han på stranden med fiskestangen. Efter fisketuren kom han hjem, rensede de fangede fisk og havde det godt, da han gik i seng kl Tidligt lørdag morgen sank han sammen og døde af et hjertestop. Jens Albæk kunne være blevet 60 år anden Juledag, men med risiko for vintervejr denne dag besluttede Jens at fejre sin 60 års fødselsdag, medens vejret endnu var godt. Fødselsdagen blev fejret 16. september i lejet telt opstillet ved familiens sommerhus. Denne fødselsdagsfest, med 80 gæster og 4 mands jazzorkester, blev en mærkedag for Jens Albæk, og glædede ham meget. Jens Albæk var i en periode medlem af patientforeningens bestyrelse, men hans krævende job gjorde at han måtte afskrive bestyrelsesarbejdet. Patientforeningen betød meget for Jens Albæk, og han fulgte den med interesse. Han var også foreningen til stor hjælp på flere måder bl.a. når der blev afholdt offentlige møder i hans område. Jens Albæk, som havde oplevet en god effekt af EDTA behandlingerne, bidrog også til Bogen med sin egen patientberetning. I forbindelse med Bogens udgivelse udtalte Jens Albæk, at han havde holdt for lang en pause i behandlingen med EDTA, han følte, han havde behov for disse behandlinger. Problemet var, at han ved hver EDTA-behandling var nødsaget til at afskrive en hel arbejdsdag, hvilket var svært foreneligt med jobbet. Det er et stort tab for familien og i patientforeningen vil vi savne Jens Albæks indsats. Æret være Jens Albæk Nielsens minde. Bestyrelsens regler for medlemskab der tegnes i EDTA-Patientforeningen efter den 15. oktober Bestyrelsen har besluttet, at nye medlemmer der indmelder sig efter den den15. oktober får gratis medlemskab resten af året. Det forudsættes, at der sammen med indmeldelsen indbetales kontingent for et år, det vil sige, at det indbetalte kontingent gælder for resten af året og for hele det følgende år. Pt. er kontingentet 200,00 kr. årligt for enkeltmedlem og 300,00 kr. årligt for familiemedlemsskab. Du kan være med til at støtte foreningens arbejde med at få EDTA behandlingen anerkendt som tilskudsberettiget ved at skaffe nye medlemmer. Jo flere vi er desto stærkere står vi Foreningens kasserer modtager flere giro-indbetalinger uden afsender. Dette er et problem fordi det ikke er muligt at opspore afsenderen. NB!Husk, - det er altid vigtigt at påføre navn og adresse i afsenderfeltet. OPFORDRING TIL MEDLEMMERNE Tilmeld jeres betaling af kontingent til Betalingsservice - det sparer foreningen både tid og penge - og så glemmer man ikke at betale til tiden 11

12 EDTA patientforeningen K. Svendsen Odensevej Næstved Returneres ved varig adresseændring Bestyrelse: Formand: Willy Odgaard, Herman Bangs Vej 3, 8660 Skanderborg - Tlf Mobil: Næstformand: Elsebeth Jagd Kaae Odensevej 154, 4700 Næstved - Tlf Bente Svarre Bødkersmindevej 7, Thorning, 8620 Kjellerup Tlf Jørn S. Rasmussen Bjørnholt 39, 8520 Lystrup - Tlf. privat: Tlf. patientforeningen: Bent Jørgensen Nørrevej 9, 2690 Karlslunde - Tlf Suppleant: Birte Andersen Fåborgvej 37, 5762 V. Skerninge Tlf Suppleant: Inger Jørgensen, Nørrevej 9, 2690 Karlslunde Tlf Personer, der er tilknytet Patientforeningen, med særlige opgaver: Kasserer: Kenneth Svendsen Odensevej 154, 4700 Næstved - Tlf Erik Højstrup Christensen Konsulent i særlige anliggender Bakkevej 36, Dommerby, 7840 Højslev Tlf EDTA-Patientforeningen Herman Bangs Vej 3, 8660 Skanderborg Tlf Mobil: Hjemmeside: Patienttelefon: Patientforeningens Amts-repræsentanter: Frederiksborg Amt: Jens Karl Jensen, Kastanie Allé 33, 3250 Gilleleje - Tlf Fyns Amt: Birte Andersen Fåborgvej V. Skerninge - Tlf Københavns Amt: Ruth Banks Solrød Byvej 58, 2680 Solrød Strand - Tlf Nordjyllands Amt: Bettina Larsen Brøndenvej 105, 9352 Dybvad - Tlf Ringkøbing Amt: Bente Svarre, Bødkærsmindevej 7, Thorning, 8620 Kjellerup, Tlf Roskilde Amt: Ruth Banks Solrød Byvej 58, 2680 Solrød Strand - Tlf Storstrøms Amt: Elsebeth Jagd Kaae, Odensevej 154, 4700 Næstved - Tlf Vejle Amt: Inge Vibeke Jul Hansen, Sydbanegade 2 B, 3., 6000 Kolding - Tlf Viborg Amt: Johanne Ventzel, Storhøjen 3, 8800 Viborg - Tlf Århus Amt: Willy Odgaard, Herman Bangs Vej 3, Skanderborg - Tlf

Urinsyregigt. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Center

Urinsyregigt. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Center Urinsyregigt Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Center Urinsyregigt Du har fået stillet diagnosen Arthritis Urica, som på dansk kaldes Urinsyregigt. Det er

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Guide: Spis vitaminer og undgå kræft

Guide: Spis vitaminer og undgå kræft Guide: Spis vitaminer og undgå kræft Helt almindelige multi-vitaminpiller kan nedsætte risikoen for kræft. Den opsigtsvækkende forskning præsenteres på en stor international forskerkongres i dag Af Torben

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm Side 1 af 5 Nr. 1 \ 2008 Behandling af forhøjet kolesterol Af farmaceut Hanne Fischer Forhøjet kolesterol er en meget almindelig lidelse i Danmark, og mange er i behandling for det. Forhøjet kolesterol

Læs mere

NYT Nr. 1 - Marts 2013. EDTA 19. årgang. Se også side 6, 7, 8 og 9. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

NYT Nr. 1 - Marts 2013. EDTA 19. årgang. Se også side 6, 7, 8 og 9. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 19. årgang NYT Nr. 1 - Marts 2013 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA Se også side 6, 7, 8 og 9 1 Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen.

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Referat PolioCafé den 8. september 2014 Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Fra januar bliver poliocaféen afholdt den 1. mandag i måneden

Læs mere

33 gode råd til at blive 100 år

33 gode råd til at blive 100 år 33 gode råd til at blive 100 år En række nye studier øger vores viden om, hvad der kan gøre os tudsegamle. Vi giver her 33 råd til, hvordan du kan leve til de 100 og længere. Af Torben Bagge og Jacob Carlsen,

Læs mere

Slidgigt GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

Slidgigt GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt Slidgigt Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

EDTA 19. årgang. NYT Nr. 4 - November 2013. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

EDTA 19. årgang. NYT Nr. 4 - November 2013. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 19. årgang NYT Nr. 4 - November 2013 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA 1 Glædelig Jul 2013 Bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer, EDTA-lægerne og øvrige

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

EDTA NYT. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

EDTA NYT. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 13. årgang NYT Nr. 2 - juni 2007 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA Referat med henvisning

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

NYT EDTA. 15. årgang. Nr. 4 - December 2009. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

NYT EDTA. 15. årgang. Nr. 4 - December 2009. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 15. årgang NYT Nr. 4 - December 2009 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA 1 Glædelig Jul Ved denne lejlighed vil bestyrelsen gerne takke EDTA-læger, der har

Læs mere

Iliaca-Femoral Bypass

Iliaca-Femoral Bypass Til patienter og pårørende Iliaca-Femoral Bypass Operation på bækkenpulsåren Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hovedpulsåren løber fra hjertet og ned i bughulen, hvor den forsyner de indre

Læs mere

Forhøjet blodtryk. Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling

Forhøjet blodtryk. Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling 4 HIGH BLOOD PRESSURE Forhøjet blodtryk Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling Fakta om forhøjet blodtryk: Dr. Raths Cellular Health anbefalinger - Dokumenteret

Læs mere

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE)

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE) Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger CAPRELSA

Læs mere

Patientvejledning. Erektil Dysfunktion. Mænd

Patientvejledning. Erektil Dysfunktion. Mænd Patientvejledning Erektil Dysfunktion Mænd Hvad er Erektil Dysfunktion (ED)? Det er, når en mand ikke kan få eller bevare en hård, rejst penis, som er egnet til seksuel aktivitet. Der findes behandling

Læs mere

Folderen kan frit citeres med kildeangivelse.

Folderen kan frit citeres med kildeangivelse. Naturmedicin 1 Udgivet af ÆldreForum, februar 2008 Design: DanChristensenDesign Foto: Niels Nyholm Tegninger: Flora Danica, Det Kongelige Bibliotek Tryk: Tryk Team, Svendborg Folderen kan frit citeres

Læs mere

Information om Testosteronbrist

Information om Testosteronbrist Information om Testosteronbrist Information om testosteronmangel Indledning Hvis du er over 40 år, har du måske oplevet forandringer i din krop og i din almene sundhedstilstand, som for eksempel vægtforøgelse,

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism)

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) PREVIEW fællesmøde 12 maj 2015 Diabetes er et voksende globalt problem 2014 2035 WORLD

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE

HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE Iskæmisk hjertesygdom - en folkesygdom Iskæmisk hjertesygdom er en fælles betegnelse for sygdomme i hjertet, der skyldes forsnævring af de årer, der forsyner hjertet

Læs mere

Til patienter og pårørende. Åreforkalkning. Vælg billede. Vælg farve. Karkirurgisk Afdeling

Til patienter og pårørende. Åreforkalkning. Vælg billede. Vælg farve. Karkirurgisk Afdeling Til patienter og pårørende Åreforkalkning Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling 2 Blodet transporterer ilt ud til cellerne i kroppen via pulsårerne. Når blodet har afgivet ilt til cellerne, transporteres

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Prostata: To-i-en pille kan forbedre livskvalitet

Prostata: To-i-en pille kan forbedre livskvalitet Prostata: To-i-en pille kan forbedre livskvalitet Pille er nu også godkendt til behandling af bl.a. vandladningsbesvær Af Torben Bagge, 21. november 2012 03 Potensmiddel gavner prostata 04 FAKTA: Cialis

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. Velkommen til Sygehus Lillebælt

Patientinformation. Blodtransfusion. Velkommen til Sygehus Lillebælt Patientinformation Blodtransfusion Velkommen til Sygehus Lillebælt Til patienten: Informationen på de følgende sider bør læses, inden man som patient giver sit samtykke til transfusionsbehandling. Det

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Det er vigtigt at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt og ikke overstige BMI på 30.

Det er vigtigt at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt og ikke overstige BMI på 30. Operation for mandlig brystudvikling - Gynækomasti - Amalieklinikken i København Mænd har ligesom kvinder anlæg til dannelse af et bryst, men forskellig hormonpåvirkning af brystkirtelvævet hos de to køn

Læs mere

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet Epilepsi bliver nemt overset Halvdelen af FOAs medlemmer i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok rustet til at opdage. Af Isabel Fluxá Rosado Hvert andet FOA-medlem i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1 Hjertesvigtklinikken Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling M1 Velkommen til hjertesvigt-klinikken på M1 På hjerteafdelingen har vi specialuddannet en gruppe sygeplejersker, som i samarbejde med

Læs mere

NYT EDTA. 15. årgang. Nr. 1 - Marts 2009. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

NYT EDTA. 15. årgang. Nr. 1 - Marts 2009. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 15. årgang NYT Nr. 1 - Marts 2009 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA 1 Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA indkalder herved

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

EDTA NYT. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

EDTA NYT. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 13. årgang NYT Nr. 1 - marts 2007 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA Generalforsamlingen er en af patientforeningens vigtigste begivenheder hvor alle medlemmer

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14 Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 Tid %l sundhed sundhed %l %den Kostvejleder og zoneterapeut Bente Brudsgård, Jelling www.brudsgaard.dk Tlf. 4098 3882 1 Vand Drik rigeligt med vand 2-3 liter

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

En guide til den småtspisende. Gode råd og inspiration til patienter og pårørende

En guide til den småtspisende. Gode råd og inspiration til patienter og pårørende En guide til den småtspisende Gode råd og inspiration til patienter og pårørende Tålmod og udholdenhed Mens mange mennesker kæmper for at holde vægten nede og spare på kalorierne, er det for andre en lige

Læs mere

Guide: Sådan snyder du influenzaen

Guide: Sådan snyder du influenzaen Guide: Sådan snyder du influenzaen Lige nu skyller den anden bølge af influenzaepidemien ind over os. Og selvom det er for sent på sæsonen at blive vaccineret, kan vi med forholdsvis simple råd slippe

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

Primær knæledsprotese

Primær knæledsprotese Patientinformation Primær knæledsprotese - Førstegangs ledudskiftning af knæ Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Primær knæledsprotese (Førstegangs ledudskiftning af knæ). Vigtige oplysninger

Læs mere

Insitu Bypass operation

Insitu Bypass operation Til patienter og pårørende Insitu Bypass operation Bypass fra lyske til knæ/underben Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Du er tilbudt en bypass-operation fra lysken til knæ/underben, hvor en

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Stresshormonet kortisol

Stresshormonet kortisol Stresshormonet kortisol Tilføjet af Kiirsten Pedersen søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret torsdag 12. november 2009 Kortisol kaldes også hydrocortison og er et glucocorticoid - et af ca. 40 hormoner, der

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 FORKAMMERFLIMREN Når hjertet er ude af takt HVAD ER FORKAMMERFLIMREN? Forkammerflimren (atrieflimren) er en meget hurtig og uregelmæssig

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE TRÆTHED TRÆTHED

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE TRÆTHED TRÆTHED AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE 1 endda mene, at du ikke anstrenger dig nok. Det kan give problemer i forhold til familie, venner og din arbejdsgiver. I denne folder kan du læse om årsagerne til træthed

Læs mere

Patientinformation. Nyrernes funktion

Patientinformation. Nyrernes funktion Patientinformation Nyrernes funktion Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af

Læs mere

Guide. Er din PENIS normal? Penisforlænger, penispumpe, penis-sleeve eller operation? sider Jo længere des bedre

Guide. Er din PENIS normal? Penisforlænger, penispumpe, penis-sleeve eller operation? sider Jo længere des bedre Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 10 sider Jo længere des bedre Er din PENIS normal? Penisforlænger, penispumpe, penis-sleeve eller operation? INDHOLD: Jo længere

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse:

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse: Symposium om ovariecancer den 24. november 2005 kan overlevelsen forbedres? Udfordringer i patientforløbet: Jeg er en af de kvinder, som dagen i dag handler om. Mit navn er Bitten Dal Spallou. Jeg er formand

Læs mere

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er Oplæg til tema 1: Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er ikke penge til alt, hvad vi gerne vil have i sundhedsvæsenet. Men

Læs mere

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Udviklet for www.endozone.org af Ellen T. Johnson, med bidrag fra professor Philippe Koninckx, universitetsprofessor Jörg Keckstein

Læs mere

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk De indledende undersøgelser på Københavns Privathospital har vist, at du har udviklet

Læs mere

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. Centyl tabletter 5 mg Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

EDTA 18. årgang. NYT Nr. 2 - Juni 2012. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

EDTA 18. årgang. NYT Nr. 2 - Juni 2012. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 18. årgang NYT Nr. 2 - Juni 2012 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA 1 Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA Referat Af den

Læs mere

NYT EDTA. 16. årgang. Nr. 2 - Juni 2010. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

NYT EDTA. 16. årgang. Nr. 2 - Juni 2010. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 16. årgang NYT Nr. 2 - Juni 2010 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA 1 Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA Årsberetning for

Læs mere

Påvirker lysten og evnen til sex. Det kan også godt være, du mener, at du får større selvtillid i takt med at musklerne vokser.

Påvirker lysten og evnen til sex. Det kan også godt være, du mener, at du får større selvtillid i takt med at musklerne vokser. Anabolske steroider Af Fitnews.dk - fredag 02. november, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/anabolske-steroider/ Påvirker lysten og evnen til sex Det kan godt være, du synes, at din krop bliver større

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune (afleveres til screeningsygeplejersken) CPR-nr : Navn : Efternavn : TLF : 1. Hvad er din højde? cm Hvad er din vægt? kg

Læs mere

guide BLODPROP I BENET UNDGÅ DET KAN DU SELV GØRE April 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide BLODPROP I BENET UNDGÅ DET KAN DU SELV GØRE April 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide April 2015 UNDGÅ BLODPROP I BENET DET KAN DU SELV GØRE Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 UNDGÅ BLODPROP I BENET INDHOLD SIDE 4 Hævede ben, der gør ondt, kan vise sig at være en tidsindstillet

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

1. udgave. 1. oplag. 2009. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 716

1. udgave. 1. oplag. 2009. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 716 1. udgave. 1. oplag. 2009. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 716 FORSTYRRELSER I HJERTERYTMEN Med eller uden pacemakerbehandling Den normale hjerterytme i hvile er 50-100 slag i minuttet. Hjerterytmen

Læs mere

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Gruppe A Diabetes Regulation af blodsukkeret Insulin sænker blodsukkeret: Øger optagelsen af glukose i cellerne Øger omdannelsen af glukose til glykogen i lever

Læs mere

Epilepsi Teksten stammer fra Dansk Epilepsiforening. Man kan finde flere oplysninger på deres hjemmeside: www.epilepsiforeningen.

Epilepsi Teksten stammer fra Dansk Epilepsiforening. Man kan finde flere oplysninger på deres hjemmeside: www.epilepsiforeningen. Epilepsi Teksten stammer fra Dansk Epilepsiforening. Man kan finde flere oplysninger på deres hjemmeside: www.epilepsiforeningen.dk Den simple forklaring på epilepsi Alle hjerner - og kroppe - fungerer

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut.

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde n Da kvinder ikke kun føder om dagen, tvinges de fleste jordemødre til at arbejde om natten.

Læs mere

Demens. Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent

Demens. Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent Demens Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent 1 Program Hvad er tegnene på demens? Hvad siger den nyeste forskning om forebyggelse af demens? Hvilken betydning

Læs mere

Opgavekort til Stjerneløb

Opgavekort til Stjerneløb Opgavekort til Stjerneløb Her finder du otte opgavekort, som kan bruges til et stjerneløb enten i forløbet Fit for fight eller Træk vejret. Til en klasse på 25-30 elever er det en god ide at lave et løb

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM NMU-2 SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM SØVN OG

Læs mere

RAPPORT #2. Overlæge: Unge tror at iprener og panodiler er ufarlige

RAPPORT #2. Overlæge: Unge tror at iprener og panodiler er ufarlige RAPPORT #2 Overlæge: Unge tror at iprener og panodiler er ufarlige Læger advarer mod piller, som er skyld i både dødsfald og mange alvorlige sygdomme. Kæmpe plakater og reklamer på nettet opfordrer forbrugerne

Læs mere

Cancerregisteret 1995

Cancerregisteret 1995 Cancerregisteret 1995 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 13.394 nye krættilfælde blandt mænd og 14.901 blandt kvinder kræft den hyppigste kræftform hos mænd kræft den hyppigst kræftform

Læs mere

KRÆFT FAKTA OG FOREBYGGELSE

KRÆFT FAKTA OG FOREBYGGELSE KRÆFT FAKTA OG FOREBYGGELSE Kræft - en folkesygdom Omkring 32.000 danskere rammes hvert år af kræft. Sygdommen er kendetegnet ved, at en enkelt eller flere celler begynder at dele sig, uden at kroppen

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

spørgeskema om din epilepsi

spørgeskema om din epilepsi AER-1001 spørgeskema om din epilepsi Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. du kan læse mere i det vedlagte brev. på forhånd tak! neurologisk ambulatorium OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Fælles info. Nyt for 0. årgang. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 45+46 2013

Fælles info. Nyt for 0. årgang. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 45+46 2013 Fælles info Ny struktur i SFO. Som omtalt i sidste Nyhedsbrev havde vi er personaledag i SFO lørdag den 2. november, hvor vi drøftede, hvordan SFO skal tilrettelægges fra 1. januar 2014. Efter dette personalemøde

Læs mere

Miniguide: Sådan får du energi til vinteren

Miniguide: Sådan får du energi til vinteren Miniguide: Sådan får du energi til vinteren Antallet af lyse timer er faldet og det samme er dit energiniveau. Se hvordan du får mere energi, så du holder helt til foråret. Af Julie Bach,9. oktober 2012

Læs mere

Giv sundheden et K R A M! Kost, Rygning, Alkohol og Motion

Giv sundheden et K R A M! Kost, Rygning, Alkohol og Motion Giv sundheden et K R A M! Kost, Rygning, Alkohol og Motion Selandia Park 4-4100 Ringsted Tlf. 70 70 22 18 - www.selandiaklinikken.dk SK patientinformation KRAM vers1 070417 KOST Forekomsten af fedme i

Læs mere