Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 -"

Transkript

1 Reglement 2012 Formålsparagraf Side - 1 -

2 for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede forhold. Unionens medlemskreds består af klubber, som aktivt dyrker motocross. Klubberne har så til opgave at arrangere motorløb og i øvrigt arbejde for en større udbredelse af motocrosssporten. Dette reglement er udgivet af: DANSK MOTO CROSS UNION Læs reglementet grundigt, idet du skal op til prøve inden du for alvor starter! Navn: Klub: Klasse:... Licens nr.:..... Transpondernummer: Indholdsfortegnelse: Reglement: 1. Forsikring - 4 Side - 2 -

3 2. Licens Maskinreglement Nummerpladefarver Påklædning Godkendelsesprøve Flagreglement Heatlængder Løbstilmelding Træning Ryttergård/parkferme Startstedet Banen, kørsel Sammenlægning af klasser Klassificering Dispensationer Oprykning / Oprykning i klassificering Præmieskala/pointsystemet Dansk Amatør Mesterskab Moto Cross Liga Protester Arrangerende klubs pligter Maskinsyn Ryttergårdschef Starter og svingdommer Tællerlister/beregner Officialregler/løbslederansvar Dommeren Kontrol /test Doping IMBA Regler for afvikling af EM under DMCU Transponder Støj - 34 Samarbejdsaftalen med DMU - 35 Vedtægter for DMCU - 37 Organisationsplan - 41 DMCU s bestyrelse - 42 Fordeling af arbejdsopgaver/kontaktpersoner i DMCU - 43 Diverse udvalg - 44 Klubformænd - 47 Klubinfo - 48 Løbskalender DMCU MX - 59 Løbskalender DMCU QUAD - 61 Løbskalender Enduro - 62 Løbskalender IMBA - 63 Information om ungdomsweekender - 65 Godkendelsesprøvens afkrydsningsskema - 66 Side - 3 -

4 1 Forsikring Stk.1 Alle licens deltagere skal være forsikret gennem DMCU. Stk. 2 Forsikringen dækker ved ulykkestilfælde der overgår medlemmer, under enhver af klubbens/foreningen indrettet, foranstaltet eller godkendt træning eller konkurrence, uden hensyn til om træningen eller konkurrencen finder sted på klubbens/foreningens egen øvelsesplads. Samt ved ulykkestilfælde der indtræffer i forbindelse med ud - eller hjemrejse til andre sportspladser, når befordringen finder sted på klubbens/foreningens foranstaltning, samt under anden af klubben/foreningen foranstaltet sammenkomst. Stk. 3 Forsikringssummen udgør kr ,- med tillægserstatning stigende til ved 100 % invaliditet. Ved mindre invaliditetsgrad, svarer erstatningen til invaliditetsgraden i procent. Ved dødsfald udgør erstatningen Kr ,-. Stk. 4 Tandskader dækkes med op til max. kr ,-. Personer under 18 år dækkes med max. 5 % af forsikringssummen for invaliditet for personer under 18 år. Stk. 5 For invaliditetsgrad under 20 % udbetales ikke. Stk. 6 Det er en betingelse for dækningen at de for Unionens gældende ordensregler og sikkerhedsbestemmelser er overholdt. Stk. 7 Forsikringsydelserne indeksreguleres en gang om året og ovenstående specifikationer er fra Stk. 8 Det tilrådes alle deltagere at tegne en privat ulykkesforsikring, der dækker sportsgrenen. Stk.9 DMCU tegner de forsikringer, der i henhold til lovgivningen skal tegnes for unionens MotoCross klubber. DMCU har p.t. tegnet følgende forsikringer - Ansvarsforsikring (Erhvervsansvar / fareafværgelse) Forsikring på tredje mand iht. Bekendtgørelse nr. 827 af om afholdelse af motorløb uden for offentlig vej. - Arbejdsskadeforsikring / Erhvervssygdomsrisiko Ansvarsforsikring for klubbens officials og hjælpere. Stk.9a. Forsikringspræmien deles ligeligt mellem medlemsklubberne i DMCU. Stk. 10 I forbindelse med træning i udlandet, skal der tegnes en EU-træningslicens. Vær opmærksom på, at hvis du ikke tegner en EU-træningslicens er Licensen/forsikringen ikke dækkende. Stk. 11 Ved løbs eller træningsafholdelse på DMU baner, dækker DMCU s forsikring, Side - 4 -

5 såfremt DMU s banesyn har godkendt banen. 2 - Licens Stk. 1. Der kan udstedes en midlertidig licens i DMCU. Licensen er gældende for 14 dage og koster kr. 200,- som modregnes, hvis pågældende indløser licens samme år. Den røde licensblanket udleveres først ved endelig licens-tegning. Der kan kun køres træning i den klub hvor der er udstedt midlertidig licens. Der kan ikke køres løb på en midlertidig licens. Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Licensnummer (kørernummer) tildeles fortløbende. En kører, der deltager i IMBA's EM-løb, skal køre med IMBA's nummerpladefarve og kørernummer for den klasse, han er tilmeldt (nr. fra 60 til 69). Dette gælder for hele løbssæsonen. Gebyr for DMCU licens skal indbetales til DMCU på giro eller med check sammen med en licensansøgning. Licensgebyr: Quad lille bane: Kr. 300,- Ouad stor bane: Kr. 650,- 50 Auto - 80 Auto Kr. 300,- 65A 85A/B/C Kr. 550,- C-Åben og opefter kr. 650,- Stamkort Kr. 50,- EM-licens Kr. 500,- EU-træningslicens (Tillæg til DMCU licens) Kr. 200,- DMCU s kontonummer er: Stk. 5 Stk. 6 Ved licenstegning, skal der bruges DMCU's licensansøgning. Originalen (hvid) og den blå sendes begge til DMCU s kasserer, (gul) til klubbens kasserer, (rød) udleveres som kvittering til medlemmet. Ved underskrivelse af licens eller tillæg fraskriver man sig ikke retten til 1 - Forsikring. 1 - Forsikring, er stadig fuldt gældende og dækkende. Man kan ikke køre løb på den røde kopi. Forældre / værge, der tegner licens for en kører i Auto 50 indvilliger i at køre efter det til enhver tid gældende reglement for de nævnte klasser. Stk. 7 Ved licenstegning i Auto 50, skrives der under på, at man har undersøgt den maskine, der skal benyttes i DMCU er lovlig iht. gældende reglement. Side - 5 -

6 Stk. 8 Ved licenstegning indvilliger man i at lade sin Auto 50 indgå i en test i testbænk, hvis der foretages en lodtrækning eller nedlægges en protest mod maskinen. Lodtrækning om hvilke maskiner, der skal til en rutine test kan foregå til enhver tid på løbsdagen. Stk. 9 Det er kun kørere med DMCU licens, der kan deltage i Dansk Amatør Mesterskab og Moto Cross Liga. (Se dog 19 stk. 7). Stk. 10 Ved andre løbsarrangementer, kan der deltage andre kørere, hvis der foreligger skriftlig aftale mellem de pågældende organisationer. Stk. 11 Klubber med under 5 licenshavere ved første unionsløb udelukkes fra at køre løb i DMCU. 3 Maskinreglement Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 Alle dele skal være forsvarligt fastgjort. Motorcyklen skal være forsynet med 3 stk. nummerplader, en bagerst på hver side og en foran på motorcyklen. Målet som almindelig standardmonterede. Skærmene skal være med afrundede hjørner og kanter. Styrsmålet skal være indenfor cm. Hvis gummihåndtag er i stykker, skal de være tapede. Fodhvilere og gearpedal skal være fjederbelastet (til at slå op). De skal have afrundede kanter og ender. 50 og 80-automatic må være forsynet med faste fodhvilere, der er forsynet med gummibeskyttere. Koblings- og bremsegreb skal være forsynet med kugleformede endeknopper, med en diameter på mindst 7 mm, eller ombøjede ender. Der skal være to af hinanden uafhængige bremser. Støjdæmpning: Motorcyklen skal være effektivt støjdæmpet. Udstødningssystemet skal være forsvarlig fastgjort. Lyddæmpermunding skal vende bagud og kan afsluttes med et kort rørstykke på max 5 mm. Er rørstykket længere skal det afsluttes med en kant på min. 5 mm. eller kegleformet. Udstødningssystemet incl. lyddæmperen må ikke nå længere bagud end til bagdækkets bagkant. Hele udstødningssystemet incl. lyddæmper skal være hel og uden synlige defekter. Side - 6 -

7 Stk. 9 Stk. 10 Stk. 11 Lyddæmperen skal være adskillelig for udskiftning af dæmperuld. Der må ikke være monteret støtteben på motorcyklen. Anvendelse af pigdæk er forbudt. Stk.12 Maksimumgrænser for cylindervolume: 0-50 ccm. 4% ( 52,00 ccm.)* 4- takt 90 ccm 0-65 ccm. 4% ( 67,70 ccm.)* 4- takt (max. 110 ccm) 85 ccm 4% ( 88,54 ccm.)* 4- takt (max. 150 ccm) 144 ccm 3% (148,32 ccm.)* 4- takt (max. 250 ccm) 250 ccm Stk. 13 Støjdæmpningen skal kunne opfylde F.I.M.-reglements til enhver tid gældende støjgrænser. DMCU bruger F.I.M. s til enhver tid gældende målemetode. For øvrige detaljer se DMCU s instruktionsbog samt hjemmeside. Støjmåling kan foretages både under træning og til løb. Stk. 14 Maskiner til brug i DMCU i 50 ccm C klassen må have max. 10 HK + 10%. Maskiner til brug i 50 ccm B klassen må have max. 10 HK + 10%. Dette antal HK vil være fastsat ud fra test foretaget ved et testcenter valgt af DMCU s bestyrelse, som vil være eneste testcenters bænk, der vil være anerkendt som gyldigt måleapparat, den pågældende sæson. Dette vil være for at opnå største mulige sammenlignelighed / sikkerhed af testresultat. DMCU skal offentliggøre senest den 1. marts, hvem det pågældende testcenter er. Ved test skal der afrundes i.h.t. gældende regler til 1 decimal (eks. 10,83 afrundes til 10,8. 10,95 rundes op til 11). Stk. 15 Der må ikke skiftes maskine i et heat. 4 - Nummerpladefarver Side - 7 -

8 Stk.1. Klasse Baggrund Tal Start v. nr. 50 micro Blå Hvide auto micro Blå Hvide auto C Grøn Hvide 50 osv. 50 auto B Rød Hvide auto Gul Sorte 50 osv. 65 Hvid Sorte A Blå Hvide B Sort Hvide C Grøn Hvide 400 og op Mini-pige Gul Sorte 199 og ned Maxi-pige Gul Sorte 301 og op C åben Grøn Hvide 1 - osv. 125 A Sort Hvide 1 og op 125 B Hvid Sorte 99 og ned Special A Gul Sorte 99 og ned Special B Rød Hvide 1 og op Old Boys A Gul Sorte 1 og op Old Boys B Blå Hvide 99 og ned 100 og op Old Boys 46+ Grøn Hvide 200 og op Imba kørere skal have nummer og baggrund, tilhørende den klasse de kører i til Dam, Ligaløb, mm. Tallene på alle 3 nummerplader skal være let læselige. Alle 3 nummerplader, skal have farven, der passer til maskinklassens baggrundsfarve. Imba kørere tildeles samme nummer, som de kører med i Imba. 5 - Påklædning Stk. 1 Godkendt styrthjelm ( fuldface) ECE mærket 04 / 05, som skal være fastspændt (visir er ikke tilladt), trøje med nedrullet lange ærmer, albuebeskyttere, beskyttelseshandsker, splintfri motorbrille, langskaftede cross støvler, lange bukser med forstærkninger, knæbeskyttere, skulderbeskytter (crosspanser) og nyrebælte skal bæres under trøjen og skal dække hele rygsøjlen, evt. nakkekrave som skal bæres efter fabrikantens anvisninger. Løsthængende beklædningsgenstande er forbudt (eks. tørklæde om halsen, samt løshængende hestehale). Nakkekrave anses IKKE som løsthængende beklædningsgenstand, men bør bæres som producenten anbefaler, og gerne under trøjen hvis muligt. Side - 8 -

9 Synlige piercinger skal tapes over inden træning og deltagelse i løb. Enhver kører skal til enhver tid følge DMCU s regler for påklædning ved deltagelse i løb og træninger i andre organisationer. 6 - Godkendelsesprøve Stk. 1 Nybegyndere skal aflægge bane / flagprøve. Stk. 2 Det er de enkelte klubformænds ansvar, at nybegyndere aflægger denne prøve inden licensen udleveres. 7 - Flagreglement Stk. 1 Rødt flag = Fuld stop for alle kørere. Gult flag Bevægeligt = Overhængende fare, Sænk farten, der må ikke overhales i GUL Zone. Gult flag Ubevægeligt = Giv agt, banen delvist blokeret. Der må ikke (stillestående) overhales. Sort flag = Signal til en bestemt kører om at standse. Grønt flag = Maskinestart i parkferme /Banen er fri. Gult med sort diagonalt kryds = Sidste omgang. Sort og hvidt ternet flag = Mål, løbet er slut. Hvidt flag = Samaritter tilkaldes. Flagregler skal indskærpes ved hvert køremøde. 8 - Heatlængder Stk micro kører 12 min. + 1 omgang auto micro Kører 12 min. + 1 omgang auto C kører 12 min. + 1 omgang auto B kører 15 min. + 1 omgang. 80 auto kører 15 min. + 1 omgang. Mini-pige 65/85 Kører 12. min. + 1 omgang. 65 kører 12 min. + 1 omgang. 85 C Kører 12 min. + 1 omgang 85 B kører 18 min. + 1 omgang. Side - 9 -

10 85 A kører 18 min. + 1 omgang. Maxi-pige Kører 18 min omgang. C åben kører 18 min. + 1 omgang. 125 B kører 18 min. + 1 omgang. 125 A kører 18 min. + 1 omgang. Special B kører 18 min. + 1 omgang. Special A kører 18 min. + 1 omgang. Old Boys B kører 18 min. + 1 omgang. Old Boys A kører 18 min. + 1 omgang. Old Boys 46+ Kører 18 min. + 1 omgang. Stk. 2 Heatlængder kan ændres ved specielle arrangementer. Stk. 3 Ved løb kan løbsledelsen, i samarbejde med dommeren vælge at afkorte heatlængderne under hensyntagen til løbs godkendelsens tidsplan. Afkortelsen skal meddeles ved opslag i parkfermé. Afkortelsen skal fordeles ligeligt på de resterende heat. 9 - Løbstilmelding Stk. 1 Sidste frist for rettidig forhåndstilmelding er 20 dage før løbsdatoen, også anført i løbskalenderen. Det er poststemplet på giroindbetalingen, der er afgørende for, om der er sket rettidig indbetaling. Ved tilmelding skal der oplyses navn og licenskode som anført på licencen. Stk. 2 Startpenge betales sammen med tilmelding til den arrangerende klub evt. pr. Giro. Stk. 3 Startgebyr/tilmelding stor bane = Kr. 100,- Eftertilmeldingsgebyr stor bane = Kr. 100,- Stk. 4 Startgebyr lille bane = Kr. 100,- Stk. 5 Tilmelding slutter, når kørerregistrering ophører ifølge dagens program, ved den arrangerende klub, umiddelbart før træning Træning Side

11 Stk. 1 Ved træning på fremmede DMCU baner opkræves et træningsgebyr på minimum kr. 50,-. Inden træning er det altid en køres pligt at tilmelde sig til træning, samtidig med at registrering udfyldes og underskrives. Alle kørere skal være registreret for at kunne opnå forsikringsdækning. Stk. 2 Det er den arrangerende klub, der står for ligelig fordeling af træningstider op til løb på løbsdagen. Træning kan iværksættes umiddelbart efter maskinerne er synet, men det er op til den arrangerende klub, hvornår der skal være træning. Det tilstræbes, at hver enkelt kører får 6 min. træningstid før afvikling af 1. heat. Der køres én træningsomgang i hver klasse før afvikling af 2. heat. Der må ikke overhales under denne omgang, forbikørsel er tilladt. Stk. 3 På løbsdagen skal der ved indkørslen til parkferme være en skriftlig tavle- Information over hvilke klasser der træner sammen, i hvilken rækkefølge træningen foregår, samt dagens løbsprogram. Stk. 4 Ved enhver træning/løb i udland skal der indløses EU træningslicens kr. 200,-. Undtaget er kørere med IMBA licens. Licensen kan indløses ved licenstegning. Stk. 5 Quad kørere (4 hjulere) må på maxibanen køre sammen med 2 hjulede motocross kørere til træning. Dog er det til enhver tid den enkeltes klub valg, om man ønsker dette Ryttergård/parkferme Stk. 1 Ved både træning og løb skal der ved de baner hvor det ifølge miljø-godkendelsen er påkrævet benyttes opsamlingsbakker af egnet materiale og med min. 2 cm høje lukkede sider, og min. en længde fra fordækkets bagerste kant til bagdækkets bagerste kant, samt en min. bredde, der dækker motorens bredde. Opsamlingsbakkens indhold skal inden banen forlades tømmes på banens miljøstation. Miljøtæpper kan også bruges som opsamlingsbakker. Stk. 2 Al færdsel udenfor banen / parkfermé foregår trækkende. Overtrædelse kan medføre bortvisning fra dagens løb /-træning. Ved løb kan dagens point fratrækkes. Stk. 3 Parkferme skal være forsynet med nr. svarende til nr. på klemme. Stk. 4 Der må først trækkes til ryttergård/ parkferme eller lignende, når starten er gået for klassen før èn selv. Stk. 5 Parkferme lukker 10 min. efter start af igangværende løb. Der skal være opslået rækkefølge for heat ved indkørsel til parkferme. Der skal være et 10. min. ur ved Side

12 parkferme. Stk. 6 Rækkefølge for indkørsel til start afgøres ved trækning af klemmer ved 1. heat. Placering i første heat afgør rækkefølge til 2. heat. Stk. 7 Maskinerne må først startes i ryttergård/parkferme eller lignende, når parkfermechefen giver tegn med grønt flag. Stk. 8 Har man tekniske problemer i parkferme, kan køreren eller hans hjælper anmode parkfermechefen om, at 2 min. reglen anvendes. Dette vises med skilt med "2 min.", når de 2 minutter er gået køres der til startstedet. 2 min. reglen kan kun anvendes én gang i samme heat, og den kan ikke anvendes på startstedet. Reglen bortfalder, når første mand forlader parkferme. Stk. 9 Ved omstart skal kørerne tilbage til parkferme og køre ind igen efter enten trækning af klemme /eller efter placering i løbets 1. heat. Dommeren kan hvis det skønnes, sende kørerne direkte til start. 12 Startstedet Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Der kan anvendes elastik eller startbom. Dog skal der ved DAM- løb være startbom på stor bane. På de store baner med bom-/ elastik start skal der være en markering 3 meter fra startbommens nedslagssted / elastikken - til markeringen. Markering kan være opstregning/bom eller bjælke. Ved start på linie beregnes der ca. 90 cm. pr. deltager. Ved bom-start skal der altid holdes indenfor bommens (rørprofil)område. Rørprofilens område Rørprofilens område Husk : Afstand mellem kørerene iht. 12 stk. 3 Stk. 5 Startes der i 2 rækker, skal starteren sørge for ligelig fordeling af startplads. Side

13 Stk. 6 Umiddelbart før start vises et skilt med 15 sek., efter 10 sekunder vendes skiltet til 5 sek.. Når de 5 sekunder er gået, fjernes skiltet. Og starten skal gå indenfor de næste 5 sekunder. Stk. 7 Stk. 8 Ved sprængning af startsnor eller ved 2. tyvstart i samme heat, skal køreren/kørerne udelukkes fra det pågældende heat. Ved elastik start er rullestart forbudt og kan medføre udelukkelse første gang fra det pågældende heat. Ved elastik start må elastikken ikke berøres Banen/kørsel Stk. 1 Stk. 2 Alle DMCU store baner skal være min. 4 meter bred hele banesporet rundt og mini baner skal være min. 3 meter bred hele banesporet rundt. Dobbelthop er ulovlige. Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Banen skal være jævnet og rettet af til løbsdagen. Alle klubber, der ønsker bane godkendt til træning og løb, skal inden 1. februar tilsende baneudvalget udfyldt banesynsattest på den/de baner, der ønskes godkendt. Attesten skal være vedlagt tydelig tegning af bane med angivelse af hop, placering af flagposter m.v. Alle DMCU baner skal synes, dog senest 1. marts. DMCU banerne synes i henhold til instruktions-bogen. Det er baneudvalget der fastsætter datoen for syn af de enkelte baner inden sæsonstart. Foretages der væsentlige ændringer efter banesynet skal banen synes på ny, senest 14 dage efter ændringen. Ved væsentlig ændringer forståes. Ændring af banespor, flytning / udformning af hop. Der må ikke være foretaget ændringer mellem sidste træning og løb. Det er klubbernes ansvar at banerne til enhver tid er i overensstemmelse med DMCU s reglement / instruktionsbog. Banesynsgebyr kr. 400,- pr. syn. DMCU kørerrepræsentant deltager ved banesyn. Stk. 7 Såfremt banesynet finder grund til ændringer, eller ændringer der ved banesyn Side

14 ikke er foretaget, udfærdiges mangel- / ændringsliste. Ændringer skal være foretaget senest 14 dage efter synet. Der aftales tid for nyt banesyn, hvor mangel-/ændringslistens punkter skal være ændrede. Hvis ændringerne ikke efterkommes indenfor aftalt tid idømmes klubberne en bod på 1.000,- kr. + nyt banesyns gebyr. Ny banesyn gebyr kr. 400,- pr. syn. Stk. 8 Stk. 9 Stk. 10 Stk. 11 Stk. 12 Stk. 13 Stk. 14 Banen skal 14 dage inden løbsdagen være synet og godkendt af banesynet. Reparation må ikke udføres på banesporet, havarerede motorcykler skal straks fjernes fra banesporet. Kan én evt. styrtet kører ikke fjernes fra banesporet med det samme, kan heatet afbrydes. Er en kører klart foran, har han ret til at vælge sin bane uanset bagved-kommendes placering. Det er forbudt at presse en kører ud fra banesporet, eller på anden måde ved usportslig kørsel at hindre en klart hurtigere kører i at komme forbi/overhale. Kommer en kører udenfor banesporet, skal den pågældende køre ind på banesporet samme sted, som hvor udkørslen foregik, hvis dette er fuld forsvarligt. Ved eventuel tvivl/protest afgøres denne tvivl af dommeren. Dog må der ikke vindes tid ved en sådan indkørsel. Der må aldrig gives hjælp på selve banesporet, undtagen er dog, hvis der er tale om sikkerhedsmæssige forhold, så må der ydes hjælp. Sikkerhedsmæssige forhold er f.eks. hvis en kører ligger under motocross maskinen - dette gælder for klasserne 85B, 85A, Maxi-pige, C-Åben, Oldboys 46+, Oldboys B, Oldboys A, 125 B, 125 A, Special B og Special A. Stk. 15 Der må aldrig ydes starthjælp. Ved starthjælp menes aktivering af kickstarteren af en anden end køreren selv. Dog ved sikkerhedsmæssige forhold må der ydes hjælp dette gælder for klasserne 85B, 85A, Maxi-pige, C-Åben, Oldboys 46+, Oldboys B, Oldboys A, 125 B, 125 A, Special B og Special A. Stk. 16 For klasserne micro, 50 auto micro, Aut. 50 C, Aut. 50 B, Aut. 80, 65 cc, 85C og Minipige må der gives starthjælp. Stk. 17 Hjælp på banen må kun gives af officials med veste og forsikring. Official er flagofficials, dommer, løbsleder, samt 1 mekaniker pr. kørere, der deltager i klasserne på minibanen, samt 65 A / 85 C og Mini-pige klassen. I øvrige klasser er adgang på banen under løbsafvikling ikke tilladt. Stk. 18 Er der afviklet mere end 2/3 af løbsdistancen skal heatet betragtes som afsluttet og der opnås resultater efter sidste talte omgang. Er der afviklet under 2/3 af Side

15 løbsdistancen, køres der om. Det må ikke være en betingelse, at den/de årsagsgivende kan stille op. Stk. 19 På micro banen skal alle forældrene/værger hjælpe til med gult flag samt sørge for god ro og orden Sammenlægning af klasser Stk. 1 Det er altid den arrangerende klub, der afgør om man vil slå to eller flere klasser sammen Stk. 2 Klasserne præmieres hver for sig Stk. 3 Det er den klasse med det mindste antal kørere, der evt. skal skifte numre. Stk. 4 Følgende klasser kan sammenlægges i Dam og Ligaløb, evt. med forskudt start. 50 Auto Micro - 50 auto micro 5 hk 50 B auto auto 85 C B - 85 A, 125B/Spec.B.C-åben, Old boys A/B/46+. Mini-pige - 65, 85C Maxi-pige - C-åben, Old Boys B / 46+ Old Boys B - Old Boys A/46+ Old Boys A - Spec. B 125 B - Special B 125 B A 125 A - Special A Special B - Old Boys B, Old Boys A Special B - Special A Ved sammenlægning af klasser prioriteres det at B klasserne kører sammen og ligeledes A klasserne. Ved sammenlægning af 65 og 85C skal 65 starte først. Ved sammenlægning af Mini-pige og 65, 85C, skal der være forskudt start og Mini-pige skal starte sidst. Side

16 Ved sammenlægning af Maxi-pige og C-åben, Old Boys B / 46+, skal der være forskudt start og Maxi-pige skal starte sidst. Den arrangerende klub, kan på løbsdagen vælge imellem de to klasser, alt efter hvor mange kørere der er. Old Boys B / 46+ vælges ved lige mange kørere. Ved sammenlægning af Old Boys B og Old Boys 46+ skal Old Boys B starte først. Sammenlægning af ovenstående klasser kan fraviges ved pokalløb, og klubløb Klassificering l Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Stk auto Micro: Kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Deltagers alder fra 3-7 år, der må køres året ud fra det fyldte 7. år. Der må ændres på følgende punkter: oliepumpe må afmonteres, karburator må dyses om, drosleskiver må fjernes og gearing op/ned er tilladt, det er endvidere også tilladt at montere fodbremse. Der køres ikke om Dansk Amatør Mesterskab. Max: 3 HK. Ved fastlæggelse af ydelser (HK), er tolerancen 10%, målt på baghjulet. Maksimal hjuldimension 10 på både for- og baghjul. 50 Auto Micro 5HK: Kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocross løb. Deltagernes alder fra 4-7år, der må køres året ud fra det fyldte 7år. Der må ændres på følgende punkter: oliepumpe må afmonteres, karburator må dyses om, drosleskiver må fjernes og gearing op/ned er tilladt, det er endvidere også tilladt at montere fodbremse. Der køres IKKE om Dansk Amatør Mesterskab. Max: 5HK. Ved fastlæggelse af ydelser (HK) er tolerancen 10%, målt på baghjulet. Maksimal hjuldimension: 10" på baghjul, 12" på forhjul. 50 auto C: Kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Deltagers alder fra 4-10 år, der må køres året ud fra det fyldte 10 år. Der må ændres på følgende punkter: Oliepumpe må afmonteres, karburator må dyses om, drosleskiver må fjernes og gearing op/ned er tilladt, det er endvidere også tilladt at montere fodbremse. Der køres ikke om Dansk Amatør Mesterskab, der er oprykningspoint i klassen til 50 auto B. Max. 10 HK. + 10%. 50 auto B: Kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Deltagers alder fra 4-10 år, der må køres året ud fra det fyldte 10 år. Kun kørere der har rykket op fra 50 C kan deltage. Der må ændres på følgende punkter: oliepumpe må afmonteres, karburator må dyses om, drosleskiver må fjernes og gearing op/ned er tilladt, det er endvidere også tilladt at montere fodbremse. Der køres om Dansk Amatør Mesterskab. Max. 10 HK. + 10%. 80 auto: Kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra 7-12 år, der må køres året ud fra det fyldte 12. år. Der køres om Dansk Amatør Mesterskab. 65: Kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra 7-12 år. Fabriksfremstillede motorcykler 60/65 ccm 2- takt. Fabriksfremstillede motorcykler max. 110 ccm 4-takt. Side

17 Stk C: Kun fabriksfremstillede motorcykler på 80 / 85 ccm 2 takt og max. 150 ccm 4- takt kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra 9-15 år, der må køres året ud fra det fyldte 15. år. Der køres ikke om Dansk Amatør Mesterskab, der er oprykningspoint i klassen til 85 B. Stk B: Kun fabriksfremstillede motorcykler på 80 / 85 ccm 2 takt og max. 150 ccm 4- takt. kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra 9-15 år, der må køres året ud fra det fyldte 15. år. Den bedste 3. del af kørerne i klassen skal rykke op i 85 A året efter, såfremt de har opnået 110 point i DAM løb. Stk A: Kun fabriksfremstillede motorcykler på 80 / 85 ccm 2 takt og max. 150 ccm 4- takt. kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra 9-16 år, der må køres året ud fra det fyldte 16. år. Stk.10 C- Åben: Kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder 125ccm, fra 13 år, 250ccm fra 15 år. Der køres ikke om Dansk Amatør Mesterskab, der er oprykningspoint i klassen til 125 B/ Special B Stk B: Kun fabriksfremstillede motorcykler på max. 144 ccm 2-takt og max. 250 ccm 4 takt kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 13 år. Den bedste 3. del af kørerne i klassen skal rykke op i 125 A eller special A året efter, såfremt de har opnået 135 point i DAM løb. Stk A: Kun fabriksfremstillede motorcykler på max. 144 ccm 2 takt og max. 250 ccm 4-takt kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 14 år. Stk. 13 Special B: 250ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 15 år. Den bedste 3. del af kørerne i klassen skal rykke op i 125 A, Special A eller Old boys A, året efter, såfremt de har opnået 135 point i DAM løb. Stk. 14 Special A: 250ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 16 år. Stk.15 Old Boys 46+: 125ccm kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 46. år. Undtaget reglen er; de Oldboys 43+ kørere der har tegnet en Oldboys 43+ licens i år 2011 eller før. Der køres ikke om Dansk Amatør Mesterskab. Side

18 Stk.16 Old Boys B: 125ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 36. år. Den bedste 3. del af kørerne i klassen skal rykke op i 125 A, Special A eller Old boys A, året efter, såfremt de har opnået 135 point i DAM løb Stk. 17 Old Boys A: 125ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 36. år. Kører der har status som A kører i DMCU regi skal deltage i denne klasse. Stk. 18 Mini-pige: 65: Kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Deltagernes alder fra 7 12 år. Der er fri tuning. Frit valg af udstød - ning. Fabriksfremstillede motorcykler 60/65 ccm. Fabriksfremstillede motorccykler max. 110 ccm 4-takt. 85: Kun fabriksfremstillede motorcykler 80/85 ccm 2-takt og max 150 ccm 4-takt kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra 9 15 år. Der må køres året ud fra det fyldte 15. år. Der køres om Dansk Amatør Mesterskab, Klassen præmieres samlet. Der er ingen oprykning. Stk. 19 Maxi-pige: 125ccm, Kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til Motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 13 år. 125ccm, fra 15 år 250ccm. Må køre sammen med anden klasse, men med egen pointtælling og splitstart. Der køres om Dansk amatørmesterskab, men der er ikke oprykning. Stk. 20 For at åbne en klasse, skal der være 4 stk. licenser, dog åbnes en klasse straks, når en kører har opnået point nok til at oprykke til denne klasse. Stk. 21 Kører fra DMU der tegner licens i DMCU klassificerer sig således: A - kører i A-klasse. B kører i B-klasse, dog vil de DMU-kørere der i foregående sæson har opnået en placering i top 15 ved B DM, samt de DMU-kørere der har opnået en placering i top 10 i JM/FM, eller SM, blive placeret i A klassen. C kører i C-klasse. Klassificeringen gælder fra C-åben og opefter Dispensationer Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Ved ønske om afvigelse fra Reglementet kan DMCU klubberne og kørere med licens før afvigelsen søge om dispensation hos bestyrelsen, som vil behandle dispensationsansøgningen på næstkommende bestyrelsesmøde. Dispensation på aldersgrænserne og klassificering kan søges Alle dispensationsansøgninger skal underskrives af klubformanden. Side

19 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Dispensationen gælder kun for indeværende år. Der kan køres med og præmieres på løbsdagen, men der kan ikke opnås placering i det samlede DAM mesterskab, hvis aldersgrænsen er overskredet. Bestyrelsen kan til enhver tid beslutte, hvilken klasse pågældende kører skal deltage i. 17 Oprykning / Oprykning i klassificering Stk. 1 Inden oprykning kan der køres 2 prøveløb, ved 3. løb kan der ikke rykkes ned igen. Dog kan der rykkes op og ned fra Special A til 125 A. Prøveløbene er ikke pointgivende. Stk. 2 Der kan rykkes i klasserne efter følgende skala: Fra Klasse: Til Klasse: Krav vedr. oprykning: Aut. 50 C Aut. 50B Oprykningspoint efter skala i 18 stk. 3. Skal rykke op midt i året. Aut. 50 B Aut. 80 Større motocrosscykel og alder 65 cc Større motocrosscykel og alder 85 C/B Større motocrosscykel og alder Auto 80 65, 85C, 85B Mini-pige 65 cc 85B 85 C 85B Større motocrosscykel og alder I.h.t. alder, maskinstørrelse eller klasse Større motocrosscykel og alder Oprykningspoint efter skala i 18 stk. 3. Skal rykke op midt i året. 85 B 85 A Antal kørte DAM point i det foregående år oprykning iht. 15 stk. 8. Rykker op ved årsskiftet. C-åben Større Motocrosscykel fra 125 cc og alder 125 B / Spc. B Større Motocrosscykel fra 125 cc og alder 85 A 125 B / Spc. B Større Motocrosscykel fra 125 cc og alder Maxi-pige C-åben, 125B, Spec.B C-åben 125 B/ Spc B Der er ingen tvungen oprykning. Oprykningspoint efter skala i 18 stk. 3. Skal rykke op midt i året. Side

20 125 B 125 A /Spc. A Antal kørte DAM point i det foregående år oprykning iht. 15 stk. 12 og 14. Rykker op ved årsskiftet. + Maskinens størrelse Oldboys B Alderen iht. 15 stk.16 Spc. B Motocrosscyklens størrelse Spc. B 125 A /Spc. A Samme krav som ved 125B til 125A/Spc..A 125 B Motocrosscyklens størrelse Oldboys B Alderen iht. 15 stk. 16 Oldboys ccm og opefter Alderen iht. 15 stk. 15 Der køres ikke om DAM mesterskab kun dagens pokal. Oldboys B Oldboys A 125 A Oldboys A Antal kørte DAM point i det foregående år oprykning iht. 15 stk. 16. Oprykn. Ved årsskiftet. 125 B /Spc. B Motocrosscyklens størrelse 125 A / 125B Spc. A/Spc. B Se 17 stk. 6 mht. status som A-kører Spc. A Motocrosscyklens størrelse Oldboys A Alderen iht. 15 stk. 17 Spc. A 125 A Motocrosscyklens størrelse Oldboys A Alderen iht. 15 stk. 17 Stk. 3 Oprykningspoint gives i samtlige DAM / LIGA LØB / Pokal Løb i henhold til løbskalenderen. Stk. 4 Så snart en C-kører har opnået 20 point på hinanden følgende 2 år efter 18 stk. 2 oprykningspointsystem, rykker pågældende straks op, eller hvis en C-kører har haft licens i C-åben klassen på hinanden følgende 3 år, rykker pågældende op det efterfølgende år. C-kørere kan rykke op i klasserne: Auto 50 B, 85 B, 125 B, Special B, Old boys B og Old boys 46+. Eneste undtagelse herfra er dog C- åben, hvor alle års point i C-åben tælles med, og man kan køre op til 5 år, hvis man ikke inde de 5 år, opnår point nok til oprykning. Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Den bedste 3. del af kørerne i klasserne Old Boys B, 125 B og Special B, skal rykke op i Oldboys A, 125 A eller Special A året efter, såfremt de har opnået 135 point i DAM løb. 85B skal rykke op ved opnåelse af 110 point i DAM løb. Dog kan der ikke rykkes fra 85B til andre A klasser end 85 A og Oldboys B kan ikke rykke til andre A-klasser end Oldboys A, Spec. A og 125 A. En kører får status som A-kører, når han er berettiget til oprykning i 125A / Spc. A klasserne iht. Stk. 5 eller har haft licens i 125A / Spc. A klasserne. Alle kørere i 85 A, Old Boys A, 125 A og Special A, som har opnået point i DAM løb, skal blive i klassen. Kørere som ikke har opnået point i de 4 foregående år, kan rykke ned i henholdsvis klassen 85B, Old Boys B, 125 B og Special B. Side

Reglement. Side - 1 -

Reglement. Side - 1 - Reglement 2010 Side - 1 - Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse... Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om Enduro... 1 1 Formål... 2 1.1 Enduroløb... 2 2 Opbygning

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler Danmarks Cykle Union Sportslige regler 201 Rettelser fra SR 201 til SR 201 Nr Type Disciplin Beskrivelse Side + - Kapitel 2 og 7 har fået nye overskrifter + - Kapitel 8 er udbredt til at omfatte de tidligere

Læs mere

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering Turnerings regler for D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering 2011 og 2012 Indholds fortegnelsen 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning 03 Bestemmelser for anmeldelse af hold 04 Alders Bestemmelsen

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT Marts 2012 INDHOLD DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme Almindelige bestemmelser 9 Funktioner.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk

Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk AFSNIT 1 DTAF S LOVE OG VEDTÆGTER... 1 AFSNIT 2 DTAF S ORDENSUDVALG... 1 AFSNIT 3 REGLER VEDTAGET AF DTAF S REPRÆSENTANTSKAB... 1 AFSNIT

Læs mere

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k Distanceridning 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 501. Introduktion og formål... 4 502. Struktur... 4 503. Gyldighed... 4 504. Beføjelser... 4 505. Redaktion...

Læs mere

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. Pistol 15 m Opdateret august 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010. Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010. Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE... 3 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER... 3 3. HOLD... 3 4. SPILLERE... 4 5. HOLDLEDERE... 4 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1 Pistol 25 m Opdateret april 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER 2014 Indholdsfortegnelse LOVE Indholdsfortegnelse Revision: 5/2014 1 Navn og hjemsted... 6 Revision: 1/2008 2 Formål... 7 Revision:

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2011

LOVE BESTEMMELSER 2011 LOVE OG BESTEMMELSER 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler Dansk Kennel Klub Schweisshundeudvalg Prøveregler Gældende fra 1. januar 2011 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport

Læs mere

Fodboldloven 2010/2011

Fodboldloven 2010/2011 Fodboldloven 2010/2011 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 61. udgave 2010/2011 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag: 6000 Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Carl Herup

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

DGKs Almene Brugsprøveregler

DGKs Almene Brugsprøveregler 2011 DGKs Almene Brugsprøveregler DGK Dansk Gravhundeklub Stiftet 1947 Specialklub tilsluttet DKK 01-01-2011 Gældende fra 01.01.2011 1 Indhold Indhold... 2 Brugsprøvernes formål og anvendelse... 3 Almene

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

MALEROVERENSKOMSTEN 2014 OG SVENDEPRISLISTE MELLEM: DANSK BYGGERI OG MALERFORBUNDET I DANMARK

MALEROVERENSKOMSTEN 2014 OG SVENDEPRISLISTE MELLEM: DANSK BYGGERI OG MALERFORBUNDET I DANMARK MALEROVERENSKOMSTEN 2014 OG SVENDEPRISLISTE MELLEM: DANSK BYGGERI OG MALERFORBUNDET I DANMARK 2014 2014 4 2014 O V E R E N S K O M S T for perioden 2014 2017 mellem Dansk Byggeri og Malerforbundet i Danmark

Læs mere

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER 1 Udskrivning af turneringer DHF (DHF) har den eksklusive ret til at navngive, samt alle øvrige rettigheder til nedennævnte turneringer,

Læs mere

Danske Malermestre & Malerforbundet i Danmark

Danske Malermestre & Malerforbundet i Danmark Overenskomst mellem Danske Malermestre & Malerforbundet i Danmark Gældende fra 1. marts 2014 OK 2014-2017 2014 - Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre Paragraf Side 1. Ansættelsesbevis... 4 2.

Læs mere

The International Powerlifting Federation Tekniske regler

The International Powerlifting Federation Tekniske regler Det internationale Styrkeløftforbunds tekniske regler The International Powerlifting Federation Tekniske regler 2012 29. december 2011 Klaus Broström IPF er ansvarlig for indholdet af de tekniske regler,

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere