Referencer, citater og litteraturlister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referencer, citater og litteraturlister"

Transkript

1 Referencer, citater og litteraturlister Institut for Idræt Per Kahlen Hansen Biblioteket 2007 Københavns Universitet

2 Indeholder Før vi starter... 3 Word 2007 (og andre)... 3 Litteraturlisten... 5 Formålene med litteraturlisten... 5 Hvad skal med i litteraturlisten?... 5 Hvordan skal litteraturlisten se ud?... 6 Bøger... 7 Dele af bøger... 8 Tidsskriftsartikler... 9 Avisartikler Internettet Andre medier Video/DVD Musik-CD Referencer i tekst Citater Korte citater Lange citater Parafrase og referat Flere eksempler og yderligere information Websider med gode eksempler: Litteraturliste... 19

3 Før vi starter I 2004 skrev journalist Frank Esmann en biografi om Henry Kissinger. Bogen viste sig at indeholde lange passager fra en anden Kissinger-biografi, og journalisten blev anklaget for at have kopieret for meget uden at angive kilder. Det affødte et folkeligt udtryk om kopiering: at lave en Esmann altså at copy-paste uden at angive kilden. Det gav anledning til at Kulturministeriet udsendte en vejledning om god citatskik og plagiat i tekster. Vejledningen handler mest om ophavsretten og hele lovkomplekset om dette. Inden for forskning og uddannelse er referencer, citater og litteraturlister af allerstørste betydning. Forskning skal være redelig, den bygger på tidligere forskning, den skal kunne efterprøves, og selvfølgelig skal de rette personer honoreres efter fortjeneste. Det betyder selvfølgelig, at man skal henvise til den rette litteratur, og det skal gøres på en måde, så ingen er i tvivl om, at det er en anden forskers arbejde. Som studerende bliver du også vurderet på, om du anvender dine kilder korrekt (her forudsættes, at du har fundet de rette kilder). Er din litteratur den nyeste, den bedste, den mest relevante? Bruger du litteraturen som namedropping eller fordi det er den bedste? Din litteraturliste kan afsløre meget. Det er derfor særdeles vigtigt, at du bruger tid på litteraturlisten. De enkelte elementer, opstilling og typografi, hvordan du citerer og henviser: alt sammen er med til at løfte din opgave eller begrave den. Den før omtalte Kissinger-biografi blev trukket tilbage! Word 2007 (og andre) I flere tekstbehandlingsprogrammer vil man kunne finde litteraturlistegeneratorer. Disse kan oprette litteraturlister på baggrund af en database, man selv opretter indenfor teksten. Det er smart, det er let, og det er IKKE hensigtsmæssigt. Man skal være meget opmærksom på, hvilke data man skriver i eksempelvis WORD 2007, lige som man skal tjekke den måde, de skrives på. Det kan også være svært at styre, for det er generatoren der bestemmer. Du har ikke mulighed for at redigere i generatoren, så hvis du vil lave ændringer, må du gøre det i selve teksten (din opgavetekst), og det vil øge risikoen for endnu flere fejl og uhensigtsmæssigheder. For der er fejl og uhensigtsmæssigehder i for eksempel WORD Nedenstående er eksempler på litteraturlisteelementer oprettet i WORD Umiddelbart ser de rigtige ud, men der skjuler sig et par skønhedsfejl. Hvis man laver flere eksempler, vil der efter al sandsynlighed også vise sig flere fejl. Det er altså ikke kun en fordel at bruge en litteraturlistegenerator.

4 Ibsen, B., & Ottesen, L. (2003). Sport and welfare policy in Denmark: The development of sport between state, market and community. I K. Heinemann (Red.), Sport and welfare policies: Six European case studies (s ). Schorndorf: Hofmann. Widmaier, E. P., Raff, H., & Strang, K. T. (2006). Vander's Human Physiology: The mechanisms of body function (10. udg.). Boston: McGraw- Hill. I begge ovennævnte eksempler henvises der til udenlandske tekster, men referencen er tydeligvis dansk, da der står (Red.), (s ) og (10. Udg.). Der er flere ting, der gør, at det ikke er helt forsvarligt bare at bruge WORD 2007 s generator ukritisk. Når jeg alligevel ikke helt afviser den, er det fordi, generatoren kan være med til at vise, hvordan man skal lægge oplysningerne ind i databasen, og ikke mindst hvorfor. Det er en god øvelse, og i mindre opgaver kan det være et godt værktøj. 4

5 Litteraturlisten Tillad mig at starte bagfra. De fleste skribenter skriver et forord til sidst; jeg starter med at skrive om litteraturlisten, som normalt befinder sig bagerst i et værk. Du begynder at skrive din litteraturliste i samme øjeblik, du laver din problemformulering. Du har sandsynligvis allerede nogle idéer om, hvilken litteratur, der kan danne grundlaget for din opgave, og det er en god idé at begynde at skrive din litteraturliste med det samme det er en tidskrævende opgave, og når deadline nærmer sig, kan du sagtens bruge tiden på andre ting. Når du i skrivefasen når til en henvisning eller et citat, så skriv med det samme det omtalte dokument ind i litteraturlisten, gerne i dit opgavedokument, eventuelt i et andet dokument skabt til formålet. Du sparer megen tid, når du skal tjekke alle dine referencer. Formålene med litteraturlisten I opgaver, afhandlinger og videnskabelige skrifter er det vigtigt, at man kan se, hvilke informationer og forskningsresultater, der er gjort brug af. Det er også vigtigt, at læseren kan lokalisere de omtalte værker, dels for at læse yderligere om emnet, dels for at kunne se, om der er tale om redelig brug af værket. Som studerende skal du også vise, at du er i stand til at finde og bruge den nyeste og mest relevante litteratur, og det vil vise sig i litteraturlisten. Litteraturlisten hjælper dig også med at gøre teksten mere overskuelig, nemlig når du skal bruge citater og referencer i din egentlige tekst: litteraturhenvisningerne bliver lette at finde rundt i. Hvad skal med i litteraturlisten? Al den litteratur, du har nævnt i din opgave, skal fremgå af litteraturlisten: Bøger, artikler, video og DVD, brochurer, hjemmesider, afhandlinger osv. Det skal være muligt for andre at finde og læse det, du refererer til. korrespondance, du eventuelt har haft med en forsker eller anden, indkorporeres i teksten, ikke i litteraturlisten. Indholdet af en kan vedlægges som bilag, hvis det har relevans. Hvilke oplysninger skal du så bruge? Det afhænger af, hvilken type dokument, du sidder med, men der er selvfølgelig regler. Tænk først og fremmest på, hvilke oplysninger du selv skal bruge, hvis du skal finde et dokument. Kig eventuelt på en pensumliste, du har fået udleveret, og overvej, om litteraturen har været let eller svær at finde. Hvilke oplysninger har været brugbare? Forfatter, titel, år for udgivelse, udgivelsessted og forlag er de almindeligste elementer for bøger, og for andre dokumenttyper vil der være andre oplysninger, 5

6 der er nødvendige. De forskellige dokumenttyper indføres derfor på forskellig måde i litteraturlisten. Desuden skal man være opmærksom på, hvordan man skriver sin litteraturliste. Der findes flere standarder, men det vigtigste er, at man er konsekvent: er man først begyndt at skrive listen på en bestemt måde, skal det være den samme måde hele vejen igennem. Jeg har valgt APA s (American Psychological Association) standard, og det skal selvfølgelig begrundes. Litteraturlisten skal lette læserens arbejde med at genfinde litteraturen. Derfor skal elementerne stå i en hensigtsmæssig rækkefølge, eksempelvis forfatter først. Af hensyn til referencerne i teksten, vil det være smart at kunne henvise blot til forfatter og år; derfor skal udgivelsesår følge lige efter forfatternavn. Det gør det nemt at finde bagefter i litteraturlisten. Danmarks Biblioteksskole skriver i sin begrundelse for valg af APA som standard for bibliografiske referencer: den anbringer referencernes publikationsår på en fremtrædende plads den er særdeles udbredt detaljerede beskrivelser af referencer til elektroniske dokumenter tager udgangspunkt i APA (Skov, 2000) Hvordan skal litteraturlisten se ud? Det anbefales, at de mange indførsler i litteraturlisten skrives på en ganske bestemt måde. Som ovenfor nævnt, er der forskellige elementer i de forskellige dokumenttyper, og det kræver forskellighed i indførslerne. Læg derfor mærke til typografi og tegnsætning i alle eksempler i de følgende afsnit. Hele litteraturlisten bør også have en ganske bestemt udformning. For det første starter den på en ny side; aldrig på en side med anden tekst! For det andet skal hver indførsel klart adskilles fra de andre. Dette gøres på to måder (begge bruges!): Dobbelt linieafstand mellem indførslerne Hængende første-linie Indførslerne ordnes alfabetisk efter forfatter. Har en forfatter skrevet mere end én titel ordnes disse efter år. Har en forfatter skrevet flere titler i samme år, ordnes disse alfabetisk efter titel, og årstallet efterfølges af et lille a, b, c osv. OBS: Brug altid oplysningerne fra dokumentet. Du skal ikke stole på bibliotekernes databaser, håndskrevne angivelser på en kopi eller referencer fra andres værker. Hav altid det fysiske dokument i hånden, og skriv oplysningerne ud fra det! 6

7 Bøger Disse elementer skal som minimum indgå: Forfatter Titel År for udgivelse Udgivelsessted Forlag Referencer, citater og litteraturlister Måden at indføre bøger med én eller flere forfattere er følgende (vær opmærksom på tegnsætning og typografi eksemplerne er ikke alfabetiseret som de jo ellers skal): Forfatter. (år): Titel: Undertitel (udgave). Udgivelsessted: Forlag. (Serietitel; nr.). Eksempler: Stray Jørgensen, P. (1997): Formalia i universitetsopgaver: Serviceafsnit, layout og typografi. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Widmaier, E. P., Raff, H. & Strang, K. T. (2006): Vander s human physiology: The mechanisms of body function (10. ed.). Boston: McGraw-Hill. Bredahl, T. G. & Svendler Nielsen, C. (red.). (2007): Sundhed i bevægelse: Udfordringer til et begreb. København: Frydenlund. Lyotard, J.-F. (1996): Viden og det postmoderne samfund. Århus: Slagmark. Dansk Idræts-Forbund. (2004): Idræt for børn og unge. Brøndby: Dansk Idræts-Forbund. Cassell encyclopaedia dictionary. (1990). London: Cassell. Forklaring: FORFATTER Forfatternavn skrives inverteret (efternavn først). Fornavn(e) initialiseres. I første eksempel er endvidere brugt mellemnavn som indføring, fordi der sandsynligvis vil være mange, der hedder Jørgensen og det så vil være lettere (hurtigere) at finde ham under Stray. Tredje eksempel viser det samme - Charlotte Svendler Nielsen = Svendler Nielsen, C. hvorimod Thomas Gjelstrup Bredahl indføres som Bredahl, T. G. Det er ikke i overensstemmelse med APA, men dansk bibliotekspraksis er, at med sen-navne (Hansen, Jensen, Jørgensen) alfabetiseres der efter et eventuelt første efternavn eller mellemnavn. Så for at lette genfindingen, bruges her samme praksis. 7

8 Hvis forfatter(ne) har redaktørstatus, anføres det i parentes som red. eller Ed. eller Eds. (hvis der er flere bemærk i øvrigt forskellen på Ed. [editor = redaktør] og ed. [edition = udgave]). Der bruges det sprog, dokumentet er skrevet på. Fornavne med bindestreg beholder bindestregen også ved initialisering (Jean-François Lyotard = Lyotard, J.-F.) Organisationer, kooperationer, foreninger osv. skrives fuldt ud. Hvis der er flere end 8 forfattere (kan ske i specielt tidsskriftsartikler) anføres de første 6 forfattere efterfulgt af et al.. En mere normal praksis i Danmark er, at lade 3 forfattere efterfølge af et al.. Såfremt der ikke er en forfatter, indføres værket efter titel, kursiveret efterfulgt af år. ÅR Udgivelsesår. Sat i parentes lige efter forfatter, så man i henvisninger i teksten kan skrive forfatternavn + år, som eksempelvis Stray Jørgensen, P. (1997), og så ved man straks, hvor man skal kigge i litteraturlisten. TITEL Titlen skrives som den står på titelbladet, hvilket ikke er det samme som forsiden. Skrives i kursiv. UNDERTITEL Skrives med stort begyndelsesbogstav. Skrives i kursiv. UDGAVE Anføres kun, hvis det ikke er 1. udg. UDGIVELSESSTED By (forlagets hjemsted). Nogle forlag har kontorer flere steder; her benyttes det først angivne, eller hvis det er angivet hovedkontoret. FORLAG Navn på forlag. Ordene Forlag, Publishers og lignende undlades som regel. Dele af bøger Disse elementer skal som minimum indgå: Bidragets forfatter Bidragets titel Bogens forfatter eller redaktør Bogens titel Bidragets sidetal År for udgivelse Udgivelsessted Forlag Måden at indføre dele af bøger med én eller flere forfattere kunne være følgende (vær opmærksom på tegnsætning og typografi): Bidragets forfatter. (år). Bidragets titel: Undertitel. I: Bogens forfatter eller redaktør, Bogens titel (evt. udg.), bidragets sidetal. Udgivelsessted: Forlag. 8

9 Eksempler: Bourdieu, P. (2007). The universes of stylistic possibilities. I: A. Tomlinson (Ed.), The sport studies reader, pp Abingdon, Oxon: Routledge. Mortensen, N. & Harste, G. (2005). Sociale samhandlingsteorier. I: H. Andersen & L. B. Kaspersen. (red.), Klassisk og moderne samfundsteori (3. udg.), pp København: Hans Reitzel Følger de samme regler som ovenfor, dog med få tilføjelser: BIDRAGETS TITEL Skrives med almindelig skrift. I: Markerer at kapitlet findes i følgende bog. APA foretrækker In uden kolon. BOGENS FORFATTER(E) Skrives almindeligt med fornavn initialiseret. BOGENS TITEL Skrives i kursiv. BIDRAGETS SIDETAL Start- og slutside på kapitlet. Da dine kilder sikkert er på flere forskellige sprog, anbefales det at bruge p. og pp. (for flere sider) som forkortelse af sidetal (paginering). Det generer øjet, hvis man veksler mellem s. og p.. Tidsskriftsartikler Disse elementer skal som minimum indgå: Forfatter Titel Tidsskrift Volume/Årgang/Bind Årstal Nummer Sidetal Måden at indføre tidsskriftsartikler kunne være følgende (vær opmærksom på tegnsætning og typografi): Artiklens forfatter. (år). Artiklens titel. Tidsskrift, vol./år(nr.), sidetal. Eksempler: Bonde, H. (2001). Dansk idræt under hagekorsets tegn. Idrætshistorisk årbog, 17. årg., Pfister, G. & Gems, G. (2007). Warum die Amerikaner Football lieben. Sportwissenschaft, 37(2), Andersen, J. B. (2007). Ud af skyggen? Idrætsliv, (nr. 7-8), Følger de samme regler som ovenfor, dog med få tilføjelser: TITEL Skrives ikke i kursiv (som det er tilfældet med bøger). 9

10 UNDERTITEL Skrives ikke i kursiv (som det er tilfældet med bøger). TIDSSKRIFT Tidskriftets navn. Skrives i kursiv. VOLUME/ÅRGANG/NR. APA skelner mellem tidsskrifter, der er fortsat sidenummererede (hvor tidsskriftsnummer er udeladt) og tidsskrifter, der begynder sidenummering for hvert nyt nummer (hvor tidsskriftnummer er medtaget). Det bedste (og letteste for genfinding) er ikke at lave denne skelnen og skrive både årgang og nummer. Selvom nogle tidsskrifter bruger romertal (vol. IV), skrives der i APA-standarden med arabiske tal (vol. 4). Dette er dels af pladshensyn, men også for at undgå fejllæsning. Bemærk i Eksempel 2, at årgang/nr. står som 37(2), hvilket betyder, at det er 37. årgang (skal skrives i kursiv), og det er nummer 2 (skal skrives i parentes). Eksempel 3 benytter ikke årgangsangivelse; derfor skrives nr. før nummerangivelsen, for ikke at skabe misforståelser. SIDETAL Læg mærke til at der ikke skrives s. eller p. foran sidetal ved tidsskriftsartikler. Det gøres der derimod i Avisartikler (se nedenfor). Avisartikler Disse elementer skal som minimum indgå: Forfatter Titel Avisens navn År og dato Sidetal Måden at indføre avisartikler kunne være følgende (vær opmærksom på tegnsætning og typografi): Artiklens forfatter. (år, dato). Artiklens titel. Avisens navn [Udgivelsessted], sidetal. Eksempel Bjerremand, T. (2007, 20. august). Morgenmotion gør ministeren skarp. 24timer, pp Andersen, L. O. (2007, 22. august). Foghs gaveregn bliver svær at gennemføre. metroxpress [København], pp Følger de samme regler som ovenfor, dog med få tilføjelser: ÅR/DATO Husk dato. TITEL Skrives ikke i kursiv (som det er tilfældet med bøger). UNDERTITEL Skrives ikke i kursiv (som det er tilfældet med bøger). AVISENS NAVN Skrives i kursiv. UDGIVELSESSTED Anføres kun, hvis der kan opstå tvivl (hvis flere aviser hedder næsten det samme eller hvis avisen udkommer i forskellige versioner [MetroXpress udkommer eksempelvis i flere lande]) 10

11 SIDETAL Modsat tidsskriftsartikler, skal der på avisartikler skrives s. eller p. ved sidetal. Hvis der er tale om en avis i flere sektioner, skrives sektionens navn før sidetallet. Det anbefales at bruge p. og pp. igennem hele litteraturlisten, uanset kildedokumentets sprog. Internettet Det, der kendetegner internettet, er, at det ikke har fast form: det er dynamisk. Det ændrer sig hele tiden, og det betyder noget for vores litteraturliste. Det kan også være sværere at finde frem til forfatter, udgivelsesdato og andre oplysninger. Og i morgen findes dokumentet måske ikke! Det er derfor en god idé, at udskrive internet-dokumenter, der skal bruges, besøge hjemmesiden inden litteraturlisten er skrevet færdig, tjekke URL en, og overveje om siden er statisk (bliver liggende på URL en) eller om siden er dynamisk (ændres konstant), så du måske bliver nødt til at vedlægge det udskrevne som bilag. Reglerne for internet-dokumenter er de samme som for trykt materiale, dog skal der være mere præcise oplysninger om datering og selvfølgelig en URL (adresse). Angiv altid en så korrekt angivelse som muligt. Undgå helst at henvise til en organisations homepage (hovedside), men altid til en specifik artikel. Eksempel Anti-Doping Danmark. (2006, 19. september). Definition af doping. Lokaliseret via WWW d. 23. august 2007 på: 067 ÅR/DATO Hvornår er siden sidst opdateret? Hvornår er artiklen skrevet?. TITEL Skrives i kursiv. URL/ADRESSE Angiv, hvornår du sidst har besøgt siden, og derefter den præcise URL/adresse. Et tidsskrift, hvis artikler ligger både i trykt og elektronisk udgave: Eksempel Clayton, B. & Humberstone, B. (2006). Men's talk: A (pro)feminist analysis of male university football players' discourse [elektronisk version]. International Review for the Sociology of Sport, 41(3-4), Reyes, M. d.l. (2007, 20. august). Jagten på den stygge ulv. Århus Stiftstidende, 3. sektion, p. 6. Lokaliseret via databasen Infomedia. 11

12 Det første eksempel viser et tidsskrift, der har sin egen hjemmeside, hvor tidsskrifterne også ligger. Eksempel 2 viser en database med avisartikler (Infomedia). Her er det en god idé at gøre opmærksom på, at man ikke har siddet med den trykte avis, og derfor ikke har haft lejlighed til at se eventuelle billeder, illustrationer og opsætning, der jo kan have en betydning for indholdet eller opfattelsen af samme. Artikel på nettet: Eksempel Jennings, A. (2003, 26. feb.). Mugabe s nephew fired for fiffling with FIFA-grant. Lokaliseret 6. august 2007 på: gabe.aspx Vær altid særdeles kritisk, når og hvis du vælger at bruge oplysninger fra internettet! Brug al din viden om kildekritik. Ikke alt, der står på nettet, er, hvad det giver sig ud for! Andre medier Vi får oplysninger og informationer fra mange kilder, og det er ikke ualmindeligt, at tv, radio, musik-cd er, videofilm og andet kan bruges som kilde. Video/DVD Disse elementer skal som minimum indgå: Instruktør/producer Titel År Udgiver Måden at indføre Video/DVD kunne være følgende (vær opmærksom på tegnsætning og typografi): Instruktørnavn/producernavn (funktion). (År). Titel [type]. Land: Udgiver/produktionsselskab Eksempel Gislason, T. (Instruktør). (2005). Overcoming [Dokumentar]. Danmark: Nordisk Film. Tombleson, M. (Producer). (u.å). Le Tour de France: The official history [Dokumentar]. England: Green Umbrella/World Cycling Productions. 12

13 Forklaring: INSTRUKTØR/PRODUCER Personnavn efterfølges af funktion, dvs. enten instruktør eller producer (begge kan anvendes). TITEL Titlen skrives i kursiv. UNDERTITEL Skrives med stort begyndelsesbogstav. Skrives i kursiv. TYPE Gør opmærksom på, om det er spillefilm eller dokumentar (eller andre genrer). Musik-CD Disse elementer skal som minimum indgå: Forfatter/komponist Titel på sang/titel på album Medium År Udgiver Måden at indføre Musik-CD kunne være følgende (vær opmærksom på tegnsætning og typografi): Forfatter/komponist. (År). Titel på sang [Indspillet af]. På Albumtitel [Medium]. Sted: Udgiver/produktionsselskab. (År for indspilning) Eksempel McCartney, P. (2007). Dance tonight. På Memory almost full [CD]. Seattle: Hear Music. Lennon, J. & McCartney, P. (1970). Across the universe [Indspillet af The Beatles]. På Let it be [CD]. London: Apple. Lennon, J. & McCartney, P. (1970). Across the universe [Indspillet af David Bowie]. På Young Americans [CD]. London: EMI. (1975/1999). Forklaring: ÅR Årstal for copyright for det enkelte nummer. TITEL Titlen skrives ikke i kursiv. INDSPILLET AF Kun hvis det er en indspilning med en anden end komponisten. PÅ Titel på album. Skrives i kursiv. MEDIUM Kan være bånd, CD, LP osv. STED Hovedkontor for udgiver. UDGIVER/PRODUKTIONSSELSKAB Som regel pladeselskab. ÅR FOR INDSPILNING Kun hvis forskelligt for copyright-år. 13

14 Måske kan det synes mærkeligt, at man bruger forfatter/komponist som indgang, men det giver god mening, når vi taler om klassisk musik (eller oplæsning af skønlitteratur). Referencer i tekst Hvordan bruger vi nu vores litteraturliste? Fordelen ved APA-standarden er som nævnt, at forfatternavn og udgivelsesår står først i indførslen og derfor med fordel kan bruges i alle typer henvisninger. Det er simpelt at lave en entydig henvisning (én henvisning = én indførsel = ét dokument). Vi har set, at litteraturlisten har behandlet de forskellige dokumenttyper på forskellig vis. Det har også indflydelse på vores henvisninger. DOKUMENT MED EN FORFATTER Vi kan i en henvisning nøjes med forfatterens efternavn efterfulgt af årstallet. Vi kan altså skrive: Eksempel Jakobsen (2004) skriver citat (p. 594). Det er endog muligt at skrive (når navn og år indgår som en naturlig del af teksten): Som Jakobsen skriver i 2004: citat (p. 594). DOKUMENT MED TO FORFATTERE Begge forfatternavne og årstal skrives hver gang, der henvises (hvis der er flere end to forfattere, findes der forsimplinger se nedenfor). DOKUMENT MED TRE TIL FEM FORFATTERE Alle forfatternavne og årstal skrives første gang, der henvises. Efterfølgende kan man nøjes med første forfatternavn efterfulgt af et et al. Hvis man yderligere henviser inden for samme afsnit, kan man udelade årstal. Normal praksis i Danmark er dog, at man kun skriver op til tre forfattere. Er der mere end tre forfattere, følges regler for dokumenter med med eller flere forfattere. DOKUMENT MED SEKS ELLER FLERE FORFATTERE Kun første forfatternavn og årstal skrives efterfulgt af et et al.. Man skal dog være opmærksom på, at der kan opstå problemer, hvis flere forkortede referencer er ens. ORGANISATIONER, KOOPERATIONER OG LIGN. SOM FORFATTERE Ofte vil organisationer, ministerier, kooperationer eller foreninger stå som forfattere. Første gang de optræder som henvisninger, skal man skrive navnet fuldt; herefter kan man forkorte navnet. 14

15 Vi kan altså skrive: Eksempel Danmarks Idræts-Forbund [DIF] (1999) mener, at citat (p. 99). Længere nede kan vi skrive: DIF (1999). Citater Det kan hænde, at man har brug for citater. Hvis man vil have kildens autoritet eller den præcise ordlyd til efterfølgende analyse, skal man bruge citater. Hvordan indføres de i din tekst? Når du citerer, skal du citere korrekt! Selv hvis der er åbenlyse fejl (stavefejl) skal de skrives som det står. Der er dog nogle små tricks, der kan hjælpe, så du kan tilpasse citatet, så det passer ind i den helhed, du er ved at skrive: FEJL Hvis der er åbenlyse fejl eller oplysninger, der kan forvirre læseren, markeres dette med [sic]. Det betyder noget i retning af Sådan, Netop sådan eller Sådan står der altså. Det skrives i kant-parentes og i kursiv. UDELADELSER Det er tilladte at udelade både ord og sætninger. Dette kan bruges, hvis citatet er for langt eller hvis nogle oplysninger er irrelevante. Du må dog ikke forvanske et citat kildens intentioner skal stadig stå klart. Hvis du udelader ord i et citat, markerer du dette med ( ). Hvis du udelader sætninger, markeres dette med (.). TILFØJELSER Du kan få brug for at forklare ting, der ikke umiddelbart fremgår af det citerede. Dette kan indsættes i en kant-parentes[ ]. FREMHÆVELSER Hvis du vil fremhæve dele af citatet for at tydeliggøre din pointe, kan du sætte dele af citatet i kursiv efterfulgt af [min kursivering]. Der findes grundlæggende to måder at citere på (indkorporeret i teksten eller som selvstændig blok), og det påvirker den måde, du skal henvise på. De nedenstående eksempler er konstrueret med én tekst som udgangspunkt, nemlig én side fra Joakim Jakobsens bog om Tour De France (2004). Korte citater Citater på mindre end 40 ord indkorporeres i teksten. De korte citater er at foretrække. Citater må ikke fylde for meget af en tekst, der jo skal fremstå som et selvstændigt værk. Ved korte citater kan referencen stå før, efter eller omslutte citatet: Eksempel 1 I Gunnar Nu Hansens tid var det vigtigere at være med end det var at vinde, men Riis Tour-sejr blev med rette betegnet som den største danske sportspræstation gennem tiderne, og den var kulminationen på en dybtliggende mentalitetsændring (Jakobsen, 2004, p. 594). 15

16 Eksempel 2 I Gunnar Nu Hansens tid var det vigtigere at være med end det var at vinde, men som Jakobsen (2004) påpeger, blev Riis Tour-sejr ( ) med rette betegnet som den største danske sportspræstation gennem tiderne, og den var kulminationen på en dybtliggende mentalitetsændring (p. 594). I eksempel 1 er det indholdet af det citerede, der er væsentligst, nemlig mentalitetsændringen; derfor er referencen placeret efter citatet. I eksempel 2 er det vigtigt at nævne forfatteren som autoritet, og derfor nævnes han før citatet. Hvis der er flere referencer til en Jakobsen, skal man selvfølgelig have vedkommendes initialer med, men hvis referencen ellers er entydig, er det nok med efternavn. Der er udeladt et ord for at gøre sætningen mere læsbar; dette er markeret med ( ). Lange citater Vær varsom med de lange citater (over 40 ord). Det kan mange gange betale sig at referere eller parafrasere over en tekst, fremfor at citere længere passager. Man skal dog ikke afskrive sig selv muligheden for at bruge længere citater; de kan have en funktion. Ved længere citater indrykkes tekstafsnittet eksempelvis en centimeter fra venstremargen. Du skal ikke bruge citationstegn. Man kan vælge at lade henvisningen stå før citatet, efter citatet eller omkranse citatet. APA anbefaler, at linieafstanden forøges i forhold til den almindelige brødtekst. Eksempel Sportsmanden må forstå, at den oplevelse, han selv føler, ikke kan løsrives fra det fællesskab og den glæde og beundring tilskueren udlever. Som Jakobsen (2004) meget præcist skriver: Riis Tour-sejr blev med rette betegnet som den største danske sportspræstation gennem tiderne, og den var kulminationen på en dybtliggende mentalitetsændring. En udvikling, der trak en lige linje fra EM-seminalen 1984 over EM-guldet 1992 til Champs- Élysées Så kan det godt være, at Bjarne Riis betonede, at en Tour-sejr er en enkelt mands helt ensomme, storladne oplevelse. (p. 594) 16

17 Parafrase og referat For at undgå det direkte citat, kan du i stedet for referere eller parafrasere over en tekst. Specielt i metodeafsnit og afsnit, hvor du skal redegøre for teorier eller resultater, vil du kunne gøre brug af begge dele. PARAFRASE er en nøje gennemgang af en tekst. Den følger tekstens opbygning, er tro mod den og tilføjer intet nyt. REFERAT er en mere fri gennemgang af en tekst, hvor du kan rykke rundt på rækkefølge, fremhæve specielt relevante ting, men samtidig skal du være tro mod kilden. 17

18 Flere eksempler og yderligere information Det kan være en god idé at kigge på andres eksempler, og måske også læse lidt om reglerne, så man får en fornemmelse for, hvorfor man skal gøre det hele på en bestemt måde, og hvorfor det er vigtigt med en ordentlig litteraturliste. Kig gerne i tidsskrifter og bøger, og se, hvordan andre har udført deres litteraturlister. Kan du finde den litteratur, der henvises til? Hvis ikke, hvilke informationer mangler? Kopiér aldrig andres litteraturlister! De kan selv hos erfarne forskere være fyldt med fejl. Websider med gode eksempler: American Psychological Association. (2007). Electronic references APA style. Lokaliseret via WWW d. 24. august 2007 på: Der blive hele tiden udviklet nye standarder, når talen falder på de elektroniske ressourcer, specielt på internettet. På APA s egen hjemmeside er det muligt at følge bare en lille smule med. Larson, K. E. (2004, 16. marts). LEO APA Documentation: Name and year. Lokaliseret via WWW d. 24. august 2007 på: Forklarer ikke reglerne, men kommer med nyttige eksempler. Sidst opdateret 2004, så tjek også andre sider. Neyhart, D. & Karper, E. (2007, 6. juni). APA formatting and style guide. Lokaliseret via WWW d. 24. august 2007 på: En god oversigt over og eksempler på reglerne i APA Styles. Den giver svar på det meste, og siden opdateres tilsyneladende jævnligt, så de nyeste ændringer er med. Warlick, D. (2006, april). Son of citation machine. Lokaliseret via WWW d. 24. august 2007 på: Et stykke online-værktøj, der kan generere litteraturlisteelementer. Du skriver de nødvendige oplysninger, værktøjet formatterer det til APA Style. Det ser ud til at virke, men som altid: tjek det lige igennem. 18

19 Litteraturliste Dette er litteraturliste, der indeholder både den anvendte og citerede litteratur OG de eksempler, jeg er kommet med. Det er selvfølgelig IKKE en korrekt måde at gøre det på, men det giver et eksempel på, hvordan en endelig litteraturliste udformes. Lav kun én litteraturliste. Nogle laver en liste over tidsskrifter, en over bøger, en over internet osv. Det er ikke med til at skabe overblik, tværtimod. I teksten, hvor henvisningen er, behøver der jo ikke at stå, hvilken dokumenttype, der er tale om. Hvis man så skal kigge efter i flere litteraturlister, kan man hurtigt spilde sin tid. American Psychological Association. (2007). Electronic references APA style. Lokaliseret via WWW d. 24. august 2007 på: American Psychological Association. (2005). Concise rules of APA style. Washington, DC: American Psychological Association. Andersen, J. B. (2007). Ud af skyggen? Idrætsliv, (nr. 7-8), Andersen, L. O. (2007, 22. august). Foghs gaveregn bliver svær at gennemføre. metroxpress [København], pp Anti-Doping Danmark. (2006, 19. september). Definition af doping. Lokaliseret via WWW d. 23. august 2007 på: Bjerremand, T. (2007, 20. august). Morgenmotion gør ministeren skarp. 24timer, pp Bonde, H. (2001). Dansk idræt under hagekorsets tegn. Idrætshistorisk årbog, 17. årg., Bourdieu, P. (2007). The universes of stylistic possibilities. I: A. Tomlinson (Ed.), The sport studies reader, pp Abingdon, Oxon: Routledge. Bredahl, T. G. & Svendler Nielsen, C. (red.). (2007): Sundhed i bevægelse: Udfordringer til et begreb. København: Frydenlund. Cassell encyclopaedia dictionary. (1990). London: Cassell. Clayton, B. & Humberstone, B. (2006). Men's talk: A (pro)feminist analysis of male university football players' discourse [elektronisk version]. International Review for the Sociology of Sport, 41(3-4),

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Frydenlunds manual om litteraturlister

Frydenlunds manual om litteraturlister Frydenlunds manual om litteraturlister 2 Enhver litteraturliste skal så vidt muligt følge nedenstående retningslinjer det vigtigste er dog, at der er konsekvens i litteraturlisten! Generelt Du skal så

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Manuskriptvejledning

Manuskriptvejledning Manuskriptvejledning Kuml-artikler Brødtekst Overskrifter skrives på separat linje med store og små bogstaver og aldrig punktum efter. Overskrifterne bør adskilles fra den foregående tekst med en blank

Læs mere

Citater Tekstnoter Teksthenvisninger Litteraturliste

Citater Tekstnoter Teksthenvisninger Litteraturliste Citater Tekstnoter Teksthenvisninger Litteraturliste Strandboulevarden 47, 2100 København Ø Telefon 3527 7576 / 3527 7586 bibliotek@dkds.dk / www.dkds.dk/bibliotek.htm januar 2007 2 Hvad skal du dokumentere?

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE

VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE Version 2.0 August 2013 OPGAVEN STARTES INFORMATIONSSØGNING KILDEKRITIK OPGAVESKRIVNING KILDEHENVISNINGER LITTERATURLISTE OPGAVEN AFLEVERES Indholdsfortegnelse INFORMATIONSKOMPETENCE...

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS eller hvordan man får redaktionen til at klappe i hænderne og indlægger sig uvisnelig hæder Overordnet: Formaterne i dette stylesheet skal generelt overholdes.

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Informationssøgning Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Hvordan kommer jeg i gang Sæt tid af, 5 minutter er ikke nok Begynd med det du

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer for skriftlige opgaver

Retningslinjer for skriftlige opgaver Retningslinjer for skriftlige opgaver - redaktionelle retningslinjer og brug af APA referencesystem VIA University College sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro Rev. januar 2012 Indhold Indledning... 1

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Kilder Litteraturhenvisninger og litteraturlister hænger uhjælpeligt sammen med kilder. Derfor er det vigtigt med en klar definition af en

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Formalia ved opgaveskrivning

Formalia ved opgaveskrivning Formalia ved opgaveskrivning Dansk-/historie-opgave (DHO) Indhold Formalia i større opgaver... 1 Tjekliste til formalia... 5 Funktioner i Word... 6 Taksonomier - opgavens niveauer (udgangspunkt i humaniora)...

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen.

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen. Formalia Sideopsætning Linjeafstand: 1 ½ Venstre margin: 3,5 cm. Højre margen: 1,5 cm. (Margen fastlagt af hensyn til at opgaven skal indsættes i mappe). Skrifttype: Times New Roman 12 pkt. (eller tilsvarende)

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer God citatskik og plagiat i tekster vejledende retningslinjer 3 INDHOLD En vejledning for praktikere.................... 5 God citatskik.................................. 7 Reglerne........................................

Læs mere

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF FASERNE I UDARBEJDELSEN AF EN DANSK-HISTORIEOPGAVE (se dog særlig manual) EN SRO ET STUDIERETNINGSPROJEKT (SRP) TRIN FOR TRIN HVERT TRIN HAR EN SIDE I DENNE GUIDE. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOR DENNE GUIDE

Læs mere

Opgaveskrivning kort og godt

Opgaveskrivning kort og godt Opgaveskrivningkortoggodt afjanfogtogkennethreineckehansen FrederiksbergSeminarium,2.udgave2009 INDLEDNING...1 ARBEJDSPROCESSEN...1 PRODUKTET...3 OPGAVENSEMNE...6 HVADINDEBÆRERKRAVETOMVIDENSKABELIGHED?...7

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

Vejledning i Projektarbejde

Vejledning i Projektarbejde Vejledning i Projektarbejde Lær projektarbejde Lær rapportskrivning Ved at lave et projekt om: Ergonomi ved en computerarbejdsplads Hvorfor projekt? 3 Faser i projektarbejdet 3 Idé og emne 3 Problemformulering

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver OpgaveGuiden OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver Det er ikke let at skrive en god opgave. En ting er emnet, faget og litteratursøgningen, noget andet er alle formaliteter omkring opgaven. Det er elementer

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Del 1 Navigation i RefWorks 2.0

Del 1 Navigation i RefWorks 2.0 - webbaseret referencestyringssystem Kursus for studerende, undervisere og konsulenter - 2014 Del 1 Navigation i RefWorks 2.0 1) Opret din egen RefWorks-konto (via UCN-netværk) 2) Opret folders / tags

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

Litteraturhenvisninger... 1 Litteraturliste... 3 Bilag... 6

Litteraturhenvisninger... 1 Litteraturliste... 3 Bilag... 6 Indhold Litteraturhenvisninger... 1 Litteraturliste... 3 Bilag... 6 Litteraturhenvisninger En vigtig del af det, man kalder akademisk redelighed, er, at man dokumenterer, hvordan man bruger andres tekster,

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Citater Tekstnoter Teksthenvisninger Litteraturliste Illustrationsliste

Citater Tekstnoter Teksthenvisninger Litteraturliste Illustrationsliste Citater Tekstnoter Teksthenvisninger Litteraturliste Illustrationsliste Hvad skal du dokumentere? 3 Citater 4 Tekstnoter 4 Teksthenvisninger 4 Litteraturliste 5 Bøger og rapporter 7 Dele af bøger 8 Tidsskriftartikler

Læs mere

Del 1 Navigation i Refworks

Del 1 Navigation i Refworks - webbaseret referencestyringssystem Kursus for studerende, undervisere og konsulenter - foråret 2011 Del 1 Navigation i Refworks 1) Oprette egen RefWorks-konto (via UCN-netværk og fjernadgang) 2) Oprette

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet!

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet! MATERIALEKRITIK / KILDEKRITIK / INFORMATIONSKRITIK Søg først efter materiale på "sikre" steder på nettet. Find ud af hvem der har produceret hjemmesiden. Se efter hvornår hjemmesiden er lavet og/eller

Læs mere

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO)

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g Studieretningsopgaven i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Kort introduktion til Google.

Kort introduktion til Google. Google Side 1 af 10 Kort introduktion til Google.... 2 Tilpas din søgning... 2 Generelle Tips... 2 Udelukkelse af ord... 2 Brug af *... 3 Sætningssøgninger... 3 Jeg Føler Mig Heldig... 3 Avanceret søgning...

Læs mere

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster Postervejledning Meningen med en poster En plakat, eller det der på engelsk kaldes en poster, bruges i videnskabelige kredse til at præsentere forskningsresultater. I det følgende vil der blive givet en

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT 2014 Tidsplan Oversigt over forløbet af SRP s. 3 Indholdsfortegnelse Sådan arbejder du med studieretningsprojektet s. 4 Område og opgaveformulering s 4

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning

Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning 2014 Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning i Horsens VIA UC i Horsens Chr. M. Østergaards vej 4, 8700 Horsens Indhold 1. Indledning... 3 2. Opgavens opbygning... 4 2.1 Forside / titelblad...

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

DS/ISO 690-1 Dansk Standard/International Organization for Standardization: DS/ISO 690:2010. Version 1 Name and date system (Harvard system) Kilde:

DS/ISO 690-1 Dansk Standard/International Organization for Standardization: DS/ISO 690:2010. Version 1 Name and date system (Harvard system) Kilde: DS/ISO 690-1 Dansk Standard/International Organization for Standardization: DS/ISO 690:2010. Version 1 Name and date system (Harvard system) Kilde: DS/ISO 690: 2010 (E). Information og dokumentation Vejledning

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

VEJLEDNING I PRODUKTION AF MEDLEMSBERETNINGER TIL HJEMMESIDEN

VEJLEDNING I PRODUKTION AF MEDLEMSBERETNINGER TIL HJEMMESIDEN VEJLEDNING I PRODUKTION AF MEDLEMSBERETNINGER TIL HJEMMESIDEN Alle aktive medlemmer (på sigt også passive) kan lægge deres egne rejseberetninger ind på hjemmesiden. Artikler fra medlemsbladet vil blive

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Eksamensvejledning. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling For diplomuddannelser indenfor Social- og sundhedsområdet Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling For diplomuddannelser indenfor Social- og sundhedsområdet Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Videreuddannelse og Kompetenceudvikling For diplomuddannelser indenfor Social- og sundhedsområdet Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning VIA University College, VOK, Social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Om brug og angivelse af kilder: Miniguide til. Skrivecenter BK, 2. udgave. August 2013

Om brug og angivelse af kilder: Miniguide til. Skrivecenter BK, 2. udgave. August 2013 Om brug og angivelse af kilder: Miniguide til APA-standard Skrivecenter BK, 2. udgave. August 2013 Om miniguiden Miniguiden her består af tre dele. I første del finder du en række helt konkrete eksempler

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation x DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2014 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Jørgen Koch. Access. Opgavehæfte

Jørgen Koch. Access. Opgavehæfte Jørgen Koch Access 2002 2002 for alle Opgavehæfte Access 2002 for alle 1. udgave 2002 Copyright 2002 IDG Danmark A/S Forfatter: Jørgen Koch Forlagsredaktion: Frantz Pedersen DTP: Jørgen Koch Skriv til

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side.

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side. CV i PURE I dette dokument finder du en vejledning til, hvordan du: 1) logger ind i PURE 2) opretter et CV i PURE 3) vedligeholder dit CV Der er desuden megen hjælp at hente i disse to videoer: Opret CV:

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere