KVINFO Center for information om kvinde- og kønsforskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVINFO Center for information om kvinde- og kønsforskning"

Transkript

1 KVINFO Center for information om kvinde- og kønsforskning Årsberetning 2004 KVINFO Christians Brygge 3 DK-1219 København K

2 Side 2 Indhold Forside KVINFO fik i 2004 lavet en ny folder, der præsenterer centerets aktiviteter på dansk og engelsk. Design: Maria Elskær fra Datagraf. Tak KVINFO vil gerne have lov til at takke for godt samarbejde i Takken går til bevilgende myndigheder, samarbejdspartnere og støtter: ALT for damerne; Biblioteksstyrelsen; BUPL; CIBER; Datagraf; Den Europæiske Kvindelobby (EWL); Det Kongelige Bibliotek; Erhvervs- og Boligstyrelsen; Folkeuniversitetet; GENUS (Nationella sekretariatet för genusforskning i Sverige); Goethe-Instituttet; Golden Days sekretariat, Hulda Petersens legat; Infomedia; Integrationsministeriet; KAD; Kay Foster (MEDIA Kolchos); KILDEN (Informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og kjønnsforskning i Norge); Kulturministeriet; Kulturnet Danmark; Kvindemuseet i Danmark; Kvindeligt Selskab; Kvinderådet; Kvinnohistoriska samlingarna (Göteborg Universitetsbibliotek); Ligestillingsafdelingen; LO; Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration; Netminers; Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning (NIKK); Nykredit; Statsbiblioteket; Syddansk Universitet; Topdanmark; Udenrigsministeriet; Undervisningsministeriet; Vollsmosesekretariatet; Wonderful Copenhagen Viden om køn... 3 Hilsen til KVINFOs 40 års jubilæum... 4 Økonomi og organisation... 5 Biblioteket... 7 KVINFOs mentornetværk... 9 kvinfo.dk - på forkant med køn FORUM - stram vinkling på køn Statistik for web Arrangementer KVINFO fyldte 40 år med stil Besøg og konferencer Kvinder (ikke) med i kanon...20 Fra vor egen verden...21 Projekter...22 Elisabeth Møller Jensens kalende i uddrag...23 Bagside...24 Annette Nielsen og Anita Frank Goth redigerede og producerede KVINFOs årsberetning 2004

3 Side 3 Viden om køn KVINFOs DNA er viden om køn. At få den viden formidlet til resten af samfundet er omdrejningspunktet for hele virksomheden. Alligevel eller netop derfor er der mange fordomme om KVINFO. Elisabeth Møller Jensen holder tale d. 8. marts 2004 Foto: Sanne Juel Böckhaus Lad mig starte med at aflive de to mest livskraftige urfordomme: 1) Det må være et 1970'er rødstrømpeprojekt Nej, det er det ikke. For KVINFOs historie går tilbage til 1964, det er før 70'erne, det er før rødstrømperne og historien begynder den dag, Nynne Koch fik lov til at bruge 15 minutter om dagen til at registrere kvinderelevant litteratur på Det Kgl. Bibliotek. At hun havde fingeren på den politiske puls, viser sig fx ved, at Jens Otto Krag januar 1965 nedsatte den store kvindekommission, der barslede næsten 10 år senere og blev startskuddet til Ligestillingsrådet i Da kvinderne kom på arbejdsmarkedet forandrede det hele samfundet, og der blev behov for ny viden for at forstå, hvad det var der skete. Den fangede Nynne Koch og det behov er vokset lige siden og ser ikke ud til at stoppe foreløbig. 2) Må mænd komme på KVINFO? Ja! Hellere end gerne. 20 % af KVINFOs lånere er mænd, KVINFO er også mandeforskningens bibliotek. Og vi er meget glade for den mandlige deltagelse her i aften. I aften fejrer vi et 40 års jubilæum. Vi fejrer en stor succes, der handler om køn og ligestilling. Vi lægger festen på den Internationale Kvindedag, som fejres over hele verden. Elisabeth Møller Jensen Direktør Uddrag af tale til KVINFOs 40 års jubilæum d. 8. marts 2004 Dronningesalen, Det Kgl. Bibliotek

4 Side 4 Hilsen til KVINFOs 40 års jubilæum Det er mig en glæde at kunne ønske KVINFO tillykke med 40 års jubilæet, som I passende har valgt at fejre på den Internationale Kvindedag. Kulturminister Brian Mikkelsen Foto: Helle Moos KVINFOs opståen ud af Det Kongelige Bibliotek har været præget af en række ildsjæle, ikke mindst Nynne Koch, som i 1964 egenhændigt startede registreringen af kvinderelevant litteratur. Med tiden ledte dette frem til, at KVINFO blev en egentlig selvstændig institution. En institution, der på en fin måde har formået at udvikle sig til et landsdækkende informations- og dokumentationsog kulturcenter, som formidler kvinde- og kønsforskningsresultater til en bredt interesseret offentlighed. KVINFOs bibliotek er kernen i institutionens mangfoldighed af aktiviteter - både som et fysisk sted, som i dag har til huse i Fisken - men siden midt i 90'erne også som et elektronisk bibliotek. Sidstnævnte er blandt andet webfortællingen Kvindekilder et godt eksempel på, hvor man fra sin computer elektronisk kan gå ind i historien om danske kvinders vej til borgerrettigheder. KVINFO udmærker sig bl.a. ved meget kreative evner til at etablere tværgående projekter, som realiseres med tilskud fra en bred vifte af ministerier og private organisationer. Det seneste eksempel på et sådant projekt er KVINFOs såkaldte mentornetværk. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har støttet projektet. Mentornetværket har vist, at det bl.a. kan støtte kvinder med flygtninge-/indvandrerbaggrund i forhold til det danske arbejdsmarked, udvikling af sproglig kompetence og selvtillid, jobsøgning, jobsamtaler, faglig opbakning og etablering af netværk. Jeg har tiltro til, at også dette projekt kan medvirke til integration af etniske minoriteter i Danmark og ligestilling af kønnene. Begge mål er vigtige elementer i det demokratiske Danmark. Jeg ønsker KVINFO held og lykke med det fortsatte arbejde og de aktiviteter, der sætter fokus på viden, forandring og udvikling inden for institutionens brogede virkeområde. Tillykke! Brian Mikkelsen kulturminister

5 Side 5 Økonomi og organisation KVINFO er en selvejende institution under Kulturministeriet. Fra 2. kvartal 2002 overgik KVINFOs driftsbevilling fra finansloven til Tips- og Lottomidler til særlige Biblioteker og Biblioteksformål, som fordeles af Biblioteksstyrelsen. Bevillingen for 2004 var kr. I 2003 indgik KVINFO herudover en 4-årig aftale med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om driftstilskud på kr om året til fuld finansiering af Mentornetværk for kvinder med flygtninge- eller indvandrerbaggrund. Billede af Fisken og Den Sorte Diamant Foto: Annette Nielsen KVINFOs bestyrelse Inge Henningsen, forkvinde Rektorkollegiet Charlotte Kroløkke, næstforkv. Rektorkollegiet Inger Thorun Hjelmervik, Kvinderådet Jytte Nielsen, Personalerepræsentant Bente Rosenbeck, Forskningsstyrelsen Harald V. Hjelmcrone, Statsbiblioteket Karl Krarup, Det Kongelige Bibliotek I 2004 har KVINFO gennemført mindre projekter og udført konsulentopgaver for eksterne samarbejdspartnere, som tilsammen har givet KVINFO en indtægt på kr. Som vidensinstitution er KVINFOs væsentligste omkostning lønninger. KVINFO har i 2004 haft udgifter til lønninger til fast og projektansat personale på i alt 6 mio. kr. KVINFO har til huse i bygningen Fisken på Chr. Brygge 3. Fisken er bygget sammen med Den sorte Diamant som rummer Det Kongelige Bibliotek, der administerer Fisken for Kulturministeriet. KVINFO har indgået en brugsretsaftale vedr. lokalerne i Fisken. KVINFOs bygningsdriftsudgifter udgjorde i 2004 knap 0,5 mio. kr. KVINFOs samlede driftsregnskab udviser et overskud på for KVINFO indledte i 2004 forhandlinger med Kulturministeriet og Biblioteksstyrelsen om en 4-årig resultatkontrakt. Kontrakten forventes underskrevet i april 2005, med virkning fra Personale KVINFO har i 2004 haft fastansat personale svarende til 10,4 årsværk.herudover har der i 2004 været 4,4 årsværk ansat på projekter, 1,2 årsværk i jobtræning og 1,2 årsværk i fleksjob. Den daglige ledelse varetages af direktør Elisabeth Møller Jensen. Den overordnede ledelse udgøres af bestyrelsen. Biblioteket Biblioteksleder Jytte Nielsen Forskningsbibliotekar Katarina Blomqvist Forskningsbibliotekar Line Holst

6 Side 6 Forskningsbibliotekar Jytte Larsen Bibliotekar Susanne Olsen Bibliotekar Vibeke Rafn Dahm Kontorassistent Eva Bankov Administration Sekretariatsleder Jette Madsen IT koordinator Michael Bryder Receptionist Elin Nyboe Nielsen Servicemedarbejder Inger Kristensen FORUM og kvinfo.dk Redaktør Annette Nielsen Redaktør Anita Frank Goth KVINFOs mentornetværk Presseansvarlig Gunhild Riske Koordinator Lorraine Hayles Sekretariatsansvarlig Marie Langskov Tillidsposter Katarina Blomqvist Repræsenterer Foreningen for kønsforskning i bestyrelsen for Kvindemuseet Repræsenterer KVINFO i Foreningen for kønsforsknings bestyrelse Michael Bryder Medlem af bestyrelsen for NeMM, Netværk for forskning om Mænd og Maskulinitet Elisabeth Møller Jensen Medlem af censorkorpset for litteraturhistorie og litteraturvidenskab Medlem af censorkorpset for dansk på universiteterne Medlem af censorkorpset for kvinde- og kønsstudier Medlem af Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men Medlem af Ligestillingsministeriets arbejdsgruppe vedr. mainstreaming af kommunikation og kampagner Repræsenterer KVINFO i Koordinationsgruppen for kvindeforskning Medlem af Ligestillings- og Videnskabsministeriets Tænketank for flere kvinder i forskning Annette Nielsen Medlem af Danidas oplysningsudvalg Jytte Nielsen Personalerepræsentant i KVINFOs bestyrelse

7 Side 7 Biblioteket Samlingerne Statistik Foto: Suste Bonnen Telefoner Tlf. til receptionen Tlf. til biblioteket Mails til biblioteket Besøgende Biblioteksbrugere Arrangementer Samlet besøgstal Udlån Almindeligt udlån Fornyelser Interurbane udlån Udenlandske udlån Udlån via kopi Artikler Artikler via interurbant lån Udlån i alt Kopisider ekspederet i forbindelse med forespørgsler KVINFOs bibliotek er et landsdækkende forsknings- og specialbibliotek, der registrerer, indsamler og formidler dansk og international kvinde-, køns- og mandeforskning. Bibliotekets samling omfatter også debatbøger, kønsstatistik, udstillingskataloger med kvindelige kunstnere, biografier og selvbiografier. Biblioteket gør en særlig indsats for at indsamle og registrere upubliceret materiale om ligestilling og kønsforskning - dvs. pjecer, rapporter, konferencepapirer, forskningsrapporter mv. i Danmark såvel som i Norden. På bibliotekets læsesal er der adgang til over 350 danske og udenlandske kvindeforskningstidsskrifter, nyhedsbreve og magasiner. Der er gratis adgang til Internet og danske og udenlandske databaser. Bibliotekets samlinger er registreret i KVINFOs bibliotekskatalog. Bøger kan søges og bestilles online. Biblioteket har offentligt udlån og kan benyttes af alle interesserede. Derudover rummer biblioteket Danske Kvinders Fotoarkiv, der består af ca fotografier fra perioden KVINFOs bibliotek har i 2004 konsolideret sin status som et landsdækkende specialbibliotek. Antallet af forespørgsler på mail fra hele landet er steget med knap 20% og antallet af udlån til andre biblioteker med 18%. Til gengæld er der sket et fald i antallet af fysiske brugere. Øvrige aktiviteter Eksterne elektroniske ressourcer På bibliotekets læsesal er der fortsat gratis adgang til GENDERWATCH, der indeholder tidsskriftsartikler i fuld tekst fra ca. 150 internationale kvinde- og kønsforskningstidsskrifter og magasiner. Besøg Biblioteket har i årets løb haft besøg af en lang række enkeltpersoner og grupper fra ind- og udland. Baggrunden for besøgene har ofte været, at danske og udenlandske personer, der arbejder inden for kvinde- og kønsforskningsfeltet, har ønsket at hente inspiration og viden om bibliotekets dokumentationsarbejde og serviceniveau.

8 Side 8 Udover præsentation af bibliotekets arbejde har et antal grupper været præsenteret for oplæg om bl.a. danske kvinders situation i de sidste 30 år, fronterne i ligestillingsdebatten i 1990'erne mm. Undervisning af studerende I 2004 har biblioteket afholdt undervisning i databasesøgning og søgning på web i kvinde- og kønsforskningsrelevante ressourcer for 2 hold studerende fra Center for Kvinde- og kønsforskning på Københavns Universitet. "Jeg vil bare lige sige 1000 tak for hjælpen! Jeg har fundet forsiden fra ALT for damerne, og er meget lykkelig, men jeg havde aldrig gjort det uden hjælpen fra jer... Tak! :0)" Bruger af Spørg KVINFO, Kirstine Tilbud til kønsforskerne Biblioteket udsender 4 gange årligt kopi af indholdsfortegnelserne i de vigtigste kvinde- og kønsforskningstidsskrifter til ca. 150 kvinde- og kønsforskere. Forskerne kan efter modtagelsen frit rekvirere kopier af de enkelte artikler i tidsskrifterne. Spørg KVINFO Aktiviteten på spørgetjenesten "Spørg KVINFO", der blev oprettet i 2002, har været kraftig stigende i "Spørg KVINFO" anvendes især af folkeskole- og gymnasieelever i forbindelse med opgaveskrivning. Forespørgslerne arkiveres i redigeret form, så brugerne kan kigge på tidligere fremsatte spørgsmål og svar. Biblioteksvagten KVINFOs bibliotek er en del af den nationale spørgetjeneste "Biblioteksvagten" og bidrager til samarbejdet med 1 ugentlig vagt. Samarbejde med Ligestillingsministeriet KVINFO har ydet konsulentbistand til opbygning af Ligestillingsministeriets temaside om kvinder i ledelse med fokus på det private erhvervsliv, forskning og kommunalpolitik. Opgaven, som udførtes af Jytte Larsen, bestod i udarbejdelse af kommenterede litteraturlister, udvælgelse af statistisk materiale, udformning af tekst og rådgivning om design.

9 Side 9 KVINFOs mentornetværk 2004 var året, hvor KVINFOs mentornetværk for alvor fik national synlighed, anerkendelse og gennemslagskraft. I forhold til 2003 blev deltagerantallet næsten fordoblet til over 900 kvinder fordelt på afdelingerne i København og Århus. På landsplan blev der lavet 139 match i 2004, hvilket er 14 mere end målsætningen. I alt var der ved årets udgang tilknyttet 346 mentees, 375 mentorer og 198 kontaktpersoner. To priser til netværket Det vedvarende og resultatgivende arbejde med at åbne døre og vise vej ind i det danske samfund og på arbejdsmarkedet blev belønnet med hele to priser: Foto: Miklos Szabo "Der er ikke bare tale om smukke visioner. Mentornetværket er en nøgle til integration, som rent faktisk har vist sig at virke". Hanne Høiberg, chefredaktør ALT for damerne Den 6. oktober fik mentornetværket overrakt ALT for damernes kvindepris ved en festlig reception på Hotel Skt. Petri, hvor mentorer og mentees deltog i et stort antal. Med prisen fulgte et rejselegat på kroner og ti siders dækning af mentornetværket i ALT for damerne, der har læsere. Tilstede ved prisuddelingen var integrationsminister Bertel Haarder og social- og ligestillingsminister Eva Kjer Hansen. Den 28. oktober modtog mentornetværket Integrationsprisen 2004 for det offentlige arbejdsmarked indstiftet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Overrækkelsen foregik i Cirkusbygningen i København med deltagere fra integrationsarbejdet i hele landet under overværelse af Prinsesse Alexandra. Samtidig blev mentornetværket indstillet til den europæiske integrationspris 2005 som ét ud af to danske bidrag. Antal henvendelser boomer Synliggørelsen af det gode arbejde betød en utrolig medlemstilgang og dermed en konstant venteliste for at få en mentor. Priser og pressedækningen har også medført et stærkt øget antal henvendelser til netværket fra erhvervsliv, fagforeninger, sagsbehandlere, indvandrerundervisere og andre, der fx ønsker at købe netværkets viden til at starte egne mentornetværk. Konkret solgte mentornetværket konsulentydelser til Social- og Sundhedsskolen, Københavns Amt, Brøndby Kommune og var i forhandlinger med H:S Sygeplejerske-uddannelsen om lignende ydelser.

10 Side 10 Resultater I både Århus og København får flere og flere mentees jobs eller praktikpladser. Især er Århus kommet stærkt fra start på job- og praktikområdet. Syv mentees kom i 2004 i beskæftigelse efter tilmelding til KVINFOs mentornetværk. Det tilsvarende tal for København var i alt 23. Fra mentorside knokles der også igennem - travle kvinder yder en stor indsats i det personlige integrationsarbejde. I evalueringsrapporten "Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet" fra COWI, blev KVINFOs mentornetværk rost for sin evne til at tage udgangspunkt i den enkelte persons behov og for som det eneste projekt at være målrettet mod en uddannelses- og arbejdsmarkedsrettet indsats for flygtninge og indvandrere. Presse Mentornetværket har fået en bred medieomtale i både trykte og elektroniske medier - nationalt som lokalt. Blandt større indslag og artikler, der viser bredden i dækningen, kan nævnes: "Der er tale om et succesfuldt projekt, hvor mange parter er involverede, hvor der samarbejdes bredt, og hvor målgruppen inddrages direkte. Netværkskonceptet er en så god ide, at det kan inspirere og bruges på mange områder. Dommerkomiteen finder desuden, at KVINFOs netværk kan bygge bro, der hvor danskere og det danske system ikke formår at nå kvindelige flygtninge/indvandrere." Dommerpanelets begrundelse for tildelingen af Integrationsprisen for det offentlige arbejdsmarked 2004 til KVINFOs mentornetværk Mentee og mentor Shazia Sheikh og Jytte Tholstrup bliver interviewet live i TV2s God Aften Danmark Artikel i Ugebladet Søndag om mentor/mentee par, hvor mentee har åbnet egen butik Et mentor/mentee par interviewes i TV2s God Morgen Danmark sammen med Integrationsminister Bertel Haarder ALT for damerne bringer i anledningen af kvindeprisen 10 siders dækning af netværket med interviews med seks forskellige mentor/mentee par Vicir.dk: Profil af bosnisk kvinde i Randers, der har fået nyt håb med KVINFOs mentornetværk People, det internationale personaleblad for NOVO Nordisk, bringer i nr. 6/2004 et interview med mentor/ menteeparret Harpreet Singh og Anne Palle Andersen, begge nu ansat på Novo Hjemmesiden Integration i staten bringer feature om mentornetværket og dets to priser

11 Side 11 kvinfo.dk - på forkant med køn 2004 er året, hvor kvinfo.dk fik sit gennembrud som videns- og ressource site i forhold til andre medier. Med en dedikeret webredaktør i en halvtidsansættelse fra 1. april har det været muligt at skabe en kontinuitet og overordnet redaktionel linie på kvinfo.dk. Dette afspejler sig i et stigende antal besøg - og i synlighed og omtale i det øvrige medielandskab. På Kvinfo Nyt, sitets indgangsside, bliver der dagligt bragt ny information og viden om køn. Herfra annonceres nyhedsstof og aktuelt indhold fra andre egne af kvinfo.dk - fx biblioteket, webmagasinet Forum og Dansk Kvindebiografisk Leksikon, der forsat befæster sin position som flagskib for kvinfo.dk med sit store besøgstal. Med den store grad af dynamik kan vi på vores nettrafik konstatere, at kvinfo.dk betragtes af mange som et nyheds- og aktualitetsproducerende medie, der er debatskabende og som er med til at opkvalificere debatten om køn i det øvrige medielandskab. Med den faste webredaktør som det redaktionelle led bidrager KVINFOs ansatte aktivt med ideer og indhold til sitet og alle oplever dermed ejerskab af kvinfo.dk. Om KVINFOs nyhedsbrev "Jeg syntes det er alletiders ide og vil gerne tilmelde mig og en kollega." Anja "Godt initiativ, sig til hvis I skal bruge mig til noget :-)" Ingrid "Kære redaktør, Flot initiativ! JA TIL TILMELDING." Dorthe Marie Særlige tiltag Siden september 2004 har kvinfo.dk kunnet tilbyde sine læsere et månedligt elektronisk nyhedsbrev, der peger på den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning - og selvfølgelig nye tiltag på selve sitet. Nyhedsbrevet har været en succes. Allerede ved udgangen af 2004 er antallet af faste modtagere 1150 personer. Og tallet er støt stigende. Udsendelsen af kvinfo.dks nyhedsbrev er nøje afstemt med udsendelsen af webmagasinet FORUMs nyhedsbrev, således at der fra KVINFO udsendes et nyhedsbrev hver 14. dag, henholdsvis fra kvinfo.dk og FORUM. Et af de særlige tiltag på kvinfo.dk i 2004 er den velbesøgte temapakke om kosmetisk plastikkirurgi, som også andre medier henviser til. Herudover har vi oprettet KVINFO anbefaler, der peger på kulturelle tilbud, som kan være interessant for brugere, der ønsker en særlig kønsvinkel på fx kunst, film eller bøger.

12 Side 12 Web-projekter Portalen giver adgang til Kvinfo Nyt - nyheder, aktuelt, artikler, links Biblioteks Nyt - bøger, opgaver, specialer Bibliotekskatalog - adgang til publikationer og lån DKL Online - opslagsværk med betydningsfulde kvinder i Danmark Kalender - nordisk samarbejde om annoncering af arrangementer om køn Kvindekilder - temaer i dansk kvindehistorie Kvinder på linjen - base med cv'er på kvindelige eksperter i Danmark Webmagasinet FORUM - tidsskrift for køn og kultur Linkterminalen - samling af links til globale artikler med kønsvinkler Mentornetværk - et netværk, der skaber kontakt mellem kvinder med flygtning-/ indvandrerbaggrund og danske kvinder Kvinder på linjen - nyt design, nye muligheder I 2004 fik ekspertdatabasen, Kvinder på linjen, et nyt indbydende og brugervenligt design og redigeringssystem. Det nye redigeringssystem gør det muligt for eksperterne løbende at opdatere deres egne profiler. Samtidig er det blevet nemmere at foreslå sig selv eller andre som emner til ekspertdatabasen. Brugernes søgemuligheder er forbedret, og det er nu muligt at sende udvalgte profiler videre som . Nyhedsbokse fremhæver forskellige, udvalgte eksperter så basen hele tiden leverer nye og aktuelle vinkler på eksperternes kompetencer. Kvinder på linjens nye design og muligheder blev præsenteret for databasens eksperter ved en reception på KVINFOs bibliotek d. 21. juni 2004, hvor næsten 100 eksperter og andre interesserede deltog og fik lejlighed til at netværke. Danmarks første kvindepolitiske offentlighed Digitalisering af seks danske kvindepolitiske tidsskrifter betyder, at kvinfo.dks position som unik ressource for dansk kvindehistorie bliver mere fremtrædende. Tidsskrifternes tilgængelighed på web tager højde for forskernes behov for specifikke søgninger i materialet såvel som almindelige brugeres behov for få det historiske stof formidlet og vinklet. For forskernes vedkommende bliver et avanceret søgemodul hovedindgangen, for den forudsætningsløse bruger vil det hovedsageligt blive en række tematiske indgange, fx tjenestepigernes stilling eller Nordisk kvindesags møde De seks tidsskrifter blev allerede digitaliseret i Det drejer sig om: Hvad vi vil ( ), Kvinden og Samfundet ( ), Kvindestemmerets-Bladet ( ), Kvindevalgret ( ), Kristeligt Kvindeblad ( ) og Dansk Kvindeblad ( ). I 2004 blev tidsskriftsmaterialet fra korrekturlæst, indekseret og registreret i en database. Første del af projektet vil blive offentliggjort primo Projektet er et samarbejdsprojekt med Statsbiblioteket, der står for digitaliseringsdelen. Projektet er finansieret af Kulturnet Danmark, Hulda Pedersens Fond, Statsbiblioteket og KVINFO.

13 Side 13 Kvindekilder Kvindekilder, KVINFOs kvindehistoriske webfortælling, er i 2004 blevet udvidet med fem nye afsnit for perioden De tre afsnit Abort, Nyt kvindeoprør og Ude eller hjemme blev lanceret i februar og de to afsnit Ligeløn og Rødstrømpebevægelsen blev lanceret i november. Abort fortæller om kampen for den fri abort. Nyt kvindeoprør fortæller om baggrunden for den nye kvindebevægelse og Ude eller hjemme tematiserer gifte kvinders vej ud på arbejdsmarkedet. Ligeløn er historien om kvindefagforeningernes, de internationale konventioners og kvindebevægelsens rolle i kampen for ligeløn i Danmark. Rødstrømpebevægelsen fortæller om 1970'ernes kvindebevægelse. Derudover giver en tidslinje et overblik over periodens vigtigste kvindehistoriske milepæle. Plakat fra Individ og Samfund 1969 Den store efterspørgsel efter viden og information om Rødstrømpebevægelsen, særligt blandt unge uddannelsessøgende, resulterede i en firedobling af besøgende til Kvindekilder fra november måned. Hovedteksterne i Kvindekilder er udarbejdet af historiker Jytte Larsen, som også har udvalgt kildetekster. Statsbiblioteket i Århus har scannet kildemateriale. Udvidelsen af Kvindekilder er finansieret af Undervisningsministeriets Programstøtteordningen, der har bevilget kr til produktion af tre kapitler inden for området Velfærdsstaten i dansk historisk perspektiv. Det tredje kapitel Statslig ligestillingspolitik er under udarbejdelse og bliver publiceret i Web-tracking KVINFO har anvendt firmaet Netminers web-tracking værktøj for at få viden om vores brugere og deres navigation på kvinfo.dk. Netminers statistiske analyser og værktøjer kombinerer forskellige brugerdata på hjemmesiden. Det kan fx give et billede af, hvor brugerne kommer fra, hvordan de navigerer og bruger sitet, og hvor længe de opholder sig på enkelte dele af sitet. Særlige basisfiltreringer giver mulighed for at spore udvalgte brugeres bevægelser på sitet. Her kan vi se en stigende interesse fra andre medier og fra forsker- og undervisningsverdenen. Netminers kan også vise, hvordan brugerne har fundet kvinfo.dk. Det viser sig, at en særlig indsats i juni 2004 rettet mod søgemaskinerne har givet positive resultater. Samtidig kan systemet henvise til de steder, der linker til kvinfo.dk, hvilket også har været stigende i 2004.

14 Side 14 FORUM - stram vinkling på køn Redaktionen af FORUM og kvinfo.dk har i løbet af 2004 udviklet en gensidig synergi omkring generering af ideer til webmagasinet, linkterminalen og kvinfo.dk. Gennem løbende diskussioner og produktion til sitet har det været muligt at udvikle en redaktionel profil, hvor nyheds- og artikelstof kan blive behandlet på forskellige måder. Det har bidraget til vores bestræbelser på at gøre køn til et levende journalistisk stofområde. Webmagasinet har haft held til at sætte nye facetter af kønsforkningen på dagsorden fx feministisk filosofi, med et skarptvinklet interview i august med filosoffen Robin May Schott i anledning af hendes bog Feministisk filosofi. En introduktion. Redaktionen har deltaget i forskningsseminarer og konferencer, der har udmøntet sig i interviews med centrale forskere som fx norske Wenche Mühleisen og amerikanske Judith Halberstam. "Forøvrig er jeg stadig gledelig overrasket over hvor høyt nivå dere klarer å holde på FORUM. Jeg leser stadig veldig gode artikler og intervjuer. Både intervjuet med min kollega Wencke Mühleisen og Nilufer Göle var godt lesestoff." Jørgen Lorentzen, dr.art. Oslo Universitet skriver regelmæssigt for FORUM Politiken og Weekendavisen har henvist og citeret fra ældre FORUM artikler. Det viser, at FORUM - ligesom kvinfo.dk - nu bliver krediteret som et legitimt medie og at artiklerne har en lang levetid. Der ses stadig tydelige tegn på, at andre medier tager tråden op efter FORUM artiklers stramme vinkling på køn. Det gælder fx debatten om kvinder i kunst. I forsommeren bragte FORUM artiklen Jagten på den forsvundne kunstskat, hvor tre udstillinger på Vejle Kunstmuseum, Kvindemuseet i Århus og ARoS, kunstmuseet i Århus, blev anmeldt i forhold til emnet kvinder og kunst. Det kickstartede en fornyet interesse i de øvrige medier for kvinders manglende repræsentation på danske museer. DRs KulturNyt bragte fx en serie af udsendelser om emnet. FORUM publicerer 5-7 artikler om måneden og via KVINFOs statistiske værktøj kan spores en stor interesse for artikler, især når de annonceres på kvinfo.dk. Redaktionen eksperimenterede succesfuldt med en weblog op til det amerikanske valg i 2004, hvor FORUM dækkede valget med kønsbrillen på. Som skrivende redaktører har redaktionen selv bidraget med 9 artikler. I 2005 bliver FORUM flyttet over i kvinfo.dks CMS, hvilket vil øge synergien mellem webmagasin og kvinfo.dk.

15 Side 15 Statistik for web KVINFO har gennem flere år ønsket mere præcis og informativ webstatistik. Men da flere af kvinfo.dks webressourcer stadig befinder sig på forskellige servere (FORUM, Linkterminalen og Bibliotekskatalogen (Micromarc)) har det konsekvenser for vores statistik, idet formaterne for de statistiske data ikke er ens. Det bliver forbedret i 2005, hvor FORUM og Linterminalen bliver lagt ind i KVINFOs CMS. Siden efteråret 2004 har KVINFO haft webtracking systemet, Netminers, på en vellykket prøve. Netminers vil blive implementeret i 2005 og vil forbedre KVINFOs webstatistik. Bemærkninger: Statistikken er beregnet månedsvis dvs. at unikke brugere er unikke brugere talt op inden for hver enkelt måned, og derefter lagt sammen til et år. *) statistik har ikke tidligere foreligget Besøg Tallet viser, hvor mange besøg sitet har haft. Samme bruger kan sagtens have været på besøg flere gange, vender man tilbage efter 30 min har man besøgt sitet to gange. I antallet af besøg tæller også søgerobotters aktiviteter. Dette vil Netminers fremover kunne adskille. Sidehenvisninger Disse tal giver et fingerpeg om, hvor mange sider eller "opslag i databasen", der er foretaget. Det er nødvendigt at tænke på, at søgerobotternes aktivitet graver ned i basen for at indeksere og dermed forhøjer tallet. Sidehenvisninger bør ideelt ses sammen med den tid, der bruges på hver side, hvilket bliver muligt med Netminers. Unikke adresser (brugere) Dette tal dækker over unikke IP-adresser. Nogle netudbydere bruger ét virtuelt IP-nummer, og alle, der benytter sig af denne forbindelse, tæller kun som én unik bruger. For computere, der benytter sig af dynamiske IPadresser, kan samme IP-nummer bruges af flere brugere. Det betyder, at der i princippet kan skjule sig flere reelle brugere bag hvert talt IP-nummer.

16 Side 16 Arrangementer Kvindesagens Klassikere 2 Fra Gyrithe Lemche til Simone de Beauvoir Fem forelæsninger i samarbejde med Folkeuniversitetet med fokus på perioden , hvor grunden til en feministisk historieskrivning blev lagt. Det gælder fx spørgsmålet om kvinders ret til at bestemme over egen krop, konturerne til den kvindevenlige velfærdsstat og sammenhængen mellem køn og natur. Rækken af foredrag blev holdt i perioden , og foredragsholderne var forskningsadjunkt, ph.d. Sally Anderson, ph.d. Cecilie Banke, civilingeniør Jytte Hilden, direktør, mag.art. Elisabeth Møller Jensen og forskningsbibliotekar, cand.mag. Jytte Larsen. En aften på KVINFO: Karen Møller om Lis Groes Karen Møller, forfatter til biografien Lis Groes. En kvinde i sin tid (2003), holdt foredrag d. 4. marts om Lis Groes politiske virke og hendes engagement i kvinde- og forbrugerbevægelsen. Feministisk matiné - Med alderen Antologien Med alderen gør op med myten om, at kvinder har det svært med alderdommen. I samarbejde med forlaget Aschehoug holdt KVINFO d. 16. april en feministisk matiné, hvor over 50 deltagere kunne møde bogens redaktør, Sabine Celeste Svendsen, og fire af bogens bidragydere: Inge Eriksen, Sorella Englund, Kirsten Sarauw og Susie Hauxthausen. Kvindesagens Klassikere 3 Fra Eva Moberg til Suzanne Brøgger Fem forelæsninger i samarbejde med Folkeuniversitetet med fokus på fem markante kvinder og deres værker. Forelæsningerne handlede om den kvindepolitiske opposition, der bidrog til at sikre radikale forandringer af forholdet mellem kvinder og mænd i 1960'erne og 70'erne. Rækken af foredrag blev holdt i perioden , og foredragsholderne var direktør, mag.art. Elisabeth Møller Jensen, forskningsbibliotekar, cand.mag. Jytte Larsen, forfatter, mag.art., Jette Hansen, forfatter, mag.art. Toni Liversage, og ph.d.-studerende, cand.mag. Sarah Højgaard Cawood. Kvindesagens klassikere 3 indeholdt også en forelæsning om Suzanne Brøggers "Fri os fra kærligheden" (1973) Poster-udstillingen "Bror og søster" Kunstnerne Peter Brandt og Tomas Lagermand Lundme udstillede d posters med hver deres udsagn om, hvad det indebærer at være kvinde og mand i dagens Danmark. Det var første gang kunstnerne præsenterede deres fælles kunstneriske platform Mænd til folkefronten.

17 Side 17 KVINFO fyldte 40 år med stil! Den 8. marts 2004 fejrede KVINFO sit fyrre års jubilæum med et stort gallashow i Dronningesalen i Den Sorte Diamant. Ca. 350 gæster markerede begivenheden i selskab med kunstnerne på scenen, som sørgede for varieret topunderholdning aftenen igennem. Aftenen blev indledt med Kulturminister Brian Mikkelsens jubilæumshilsen, der blev læst op fra scenen af direktør Elisabeth Møller Jensen, som derefter bød alle velkommen. Herefter blev mikrofonen overdraget til aftenens konferencier, forfatteren Hanne-Vibeke Holst. PROGRAM Monique Wernhamn Grafisk design Direktør Elisabeth Møller Jensen byder velkommen Forfatter Lise Nørgaard holder talen til kvinderne Musiker Aida Nadeem spiller fagot Sanger Marie Frank spiller egne sange Skuespiller Ghita Nørby læser eventyr af H.C. Andersen Pause Skuespiller Mette Horn går på scenen med monolog skrevet af Ann Mariager Surprise - historikeren Søren Mørch interviewes om kvinder og magt af aftenens konferencier Hanne Vibeke-Holst Sanger Etta Cameron synger jazz akkompagneret af pianist Blandt aftenens mange gæster skal nævnes Eliane Wexøe Mikkelsen (gift med kulturminister Brian Mikkelsen), fhv. integrationsminister Bertel Haarder og Birgitte Haarder, forfatter Lise Nørgaard, afdelingschef Vibeke Abel og medarbejdere fra Ligestillingsafdelingen, fhv. kulturminister og kulturchef Jytte Hilden, Marianne Jelved (MF), Lone Dybkjær (MP), Pernille Rosenkrantz- Theil (MF), Mette Frederiksen (MF), Annegrete Holmsgaard (MF), Bodil Kornbek (MF), fhv. udviklingsminister Helle Degn, fhv. minister Jytte Andersen, direktør Merete Ipsen, Steen Kyed og Niels Jørgen Nielsen henholdsvis afdelingschef og kontorchef fra Kulturministeriet, direktør for Biblioteksstyrelsen Jens Thorhauge, direktør for Det kongelige Bibliotek Erland Kolding Nielsen, leder af kort og billedafdelingen på Det Kongelige bibliotek Ingrid Fischer Jonge, direktør på Gyldendal Johannes Riis og Vita Riis, direktør på DSL Jørgen Lund og Marianne Lund, forfatter Mette Winge, journalist på DR Trine Sick, fhv. forkvinde for Kvinderådet Inge Skjoldager, fhv. kulturminister Grethe Rostbøll, fhv. minister Grethe Fenger, m.fl. Fra KVINFOs bestyrelse deltog Harald v. Hielmcrone (Statsbiblioteket), Charlotte Kroløkke (SDU), Jonna Holmgaard (Biblioteksstyrelsen), Karl Krarup (KB) og Annelise Rasmussen (Kvinderådet). Alle KVINFOs medarbejdere deltog i afviklingen af arrangementet. Pressedækning på dagen og op til: God Morgen Danmark, TV2, kl interview med Elisabeth Møller Jensen, Hanne-Vibeke Holst og Mette Frederiksen. Formiddag på 4 eren, Københavns Radio, kl , interview m. Elisabeth Møller Jensen

18 Side 18 Debat, Danmarks Radio, P1, kl , interview med Jytte Larsen, om mainstreaming. TV-Avisen, DR, kl. 21, interview og live-indslag fra Dronningesalen. Sydsvenska Dagbladet, artikel om KVINFO i 40 år Valby Avis, marts 2004 foromtale af arrangementet AOK foromtale v. Mette Nielsen Kultunaut annoncering Fagbladet, Et fyrtårn for ligestilling, interview med Elisabeth Møller Jensen d. 5/3 Morgenavisen Jyllandsposten, foromtale af arrangementet d. 6/3 MetroXpress, omtale d. 8/3 af arrangementet Information, omtale d. 8/3 af arrangementet Urban, omtale d. 8/3 af arrangementet Vejle Amts Folkeblad, interview med Elisabeth Møller Jensen og omtale af arrangementet, d. 6/3 Fredericia Dagblad, interview med Elisabeth Møller Jensen og omtale af arrangementet, d. 6/3 Midtjyllands Avis, interview med Elisabeth Møller Jensen og omtale af arrangementet, d. 6/3 Kvindernes Fagblad, foromtale af arrangementet polsk webtidsskrift, omtale af arrangementet www. kad.dk, omtale af arrangementet omtale af arrangementet Sponsorer Kvindeligt Arbejderforbund bidrog med kr og BUPL støttede med kr Skuespillerne Ghita Nørby og Mette Horn ved KVINFOs jubilæum d. 8. marts 2004 Foto: Sanne Juel Bøckhaus

19 Side 19 Besøg og konferencer KVINFO modtager hvert år en lang række besøgende fra både ind- og udland. Besøgende kommer for at blive introduceret til KVINFOs organisation og historie, for at få viden om ligestilling i Danmark, for at høre om specifikke aktiviteter, mv. KVINFO har også en lang række samarbejdspartnere, der regelmæssigt besøger centeret. KVINFOs ansatte deltager i mange seminarer og konferencer i ind- og udland, og holder ofte oplæg. Udvalgte besøg Kvinnorörelser - inspiration, intervention, irritation Konferencen om den nye kvindebevægelse blev afholdt ved Universitetet i Rejkjavik juni 2004 og syv medarbejdere deltog. KVINFO bidrog med følgende oplæg: - Gender Matters om køn som journalistisk stofområde ved Annette Nielsen og Gunhild Riske - Webfortælling om den nye kvindebevægelse om Kvindekilder ved Katarina Blomqvist - Den første kvindepolitiske offentlighed om tidsskriftprojektet ved Jytte Nielsen - Om KVINFOs mentornetværk ved Lorraine Hayles - Kvindebevægelsens historiografi ved Jytte Larsen 6.2. Besøg af Hanna Lehto fra Naistutkimuksen tietopalvelu, Kristiina instiuttet i Finland, vedr. opbygning af finsk portal for ligestilling og kønsforskning Besøg af en gruppe polske journalister med Rebekka Kledal, Center for Ligestillingsforskning, om webmagasinet FORUM, køn og journalistik 9.3. Møde med Muborak Sharipova, leder af Open Asia Denmark om Open Asias aktiviteter og muligheden for fællesarrangement og evt. fotoudstilling i KVINFO-regi Besøg af Ambassadør Carmen Moreno INSTRAW sammen med den mexicanske ambassadør 1.4. Officielt besøg af The Standing Commitee of the Peoples s Congress, Chaoyang District, Beijing, Kina herunder vicedirektøren Ren Quiang. Møde om KVINFO og om ligestilling og kvindepolitik i DK fra 1960 til i dag Besøg af 5 medarbejdere fra NOVO Nordisk om mentoring og KVINFOs mentornetværk Møde med Center for Voldtægtsofre, Rigshospitalet om kvinfo.dk og CMS'et bag Møde med professor i statsvidenskab Mikiko Eto, Hosei University, Tokyo, Japan om KVINFOs aktiviteter og services Besøg af Charlotte Kirkegaard, CELI/UNPD Twinning Project, med gruppe af forskere fra Albanien, Tirana Universitetet. Møde om KVINFOs aktiviteter og formidling af kønsforskning i Danmark Besøg af studiegruppe fra Litauen, ledet af Lenie Persson. Oplæg om danske kvinder og ligestilling

20 Side 20 Kvinder (ikke) med i kanon Den 23. september 2004 fremlagde Undervisningsministeriets kanonudvalg deres bud på de 15 forfatterskaber, som elever i folkeskolen og gymnasiet skal have læst i løbet af deres skoletid. Derudover udfærdigede udvalget en anbefalet liste til folkeskolen og en til gymnasiet med yderligere en række forfattere. De tre lister omfattede i alt 40 forfatterskaber (inklusive folkeviser). Kun 4 kvinder var repræsenterede nemlig Karen Blixen, Inger Christensen, Cecil Bødtker og Tove Ditlevsen. "I den obligatoriske kanon er der øvet uret i forhold til det faktum, at kvinder altid har bidraget til den litterære kulturarv med nogle fantastiske tekster. Jeg kan kun forstå det sådan, at kvinder åbenbart skal tie i kanon. Og jeg synes, det er skandaløst, at man kan starte i 1. klasse og gå ud af 3.g uden at møde andre kvindelige forfattere end Karen Blixen." Elisabeth Møller Jensen i Politiken d Kanonudvalgets rapport skød dermed en debat i gang om kvinder i kanon ført an af Elisabeth Møller Jensen, som ud over at være KVINFOs direktør også er hovedredaktør af Nordisk Kvindelitteraturhistorie ( ), Pil Dahlerup, dr. phil. på Det moderne gennembruds kvinder (1983) og professor Anne-Marie Mai, chefredaktør af Dansk Digtere i det 20. århundrede ( ). De tre litteraturforskere udarbejdede en liste over værker af 15 kvindelige forfattere, som efter deres mening burde være obligatorisk læsning for børn og unge. Politiken fulgte op med anmeldelser af alle femten værker. Webmagasinet FORUM bragte en enquette umiddelbart efter offentliggørelsen af kanonudvalgets lister efterfulgt af forslag til en dronningerække. Kvinfo.dk havde en afstemning, hvor læserne kunne give deres mening tilkende om kanonudvalgets forslag og næsten 1500 stemte! Elisabeth Møller Jensen i pressen om kanon: September, Kulturkontakten, dobbeltinterview Samtale: Den store forskel, med professor ved Kunstakademiet Erik Steffensen 11.10: Litteratur-kanon er kønsmagt i frit fald, kommentar i Berlingske Tidende 15.10: Sminke og historisk bedrag, kommentar i Weekendavisen 19.10: En dansk författere är en man, kommentar om kanon i Dagens Nyheter 20.10: Dahls duel, debatprogram på P1, Den litterære kanon 21.10: Kvinder i kanonklassen, oplæg for Dansklærerforeningens seminariefraktion 12.11: Kvindelige forfattere i kanon, kommentar i Næstved Tidende og Sjællands Tidende 15.11: Litteraturens dronninger, Bettina Frank Simonsen og Elisabeth Møller Jensen, Forum for køn og kultur 17.11: Lav en ny læseplan, kommentar i Jyllands Posten 17.11: Kvindelige forfattere skal med i kanon, Læserbrev af Anne-Marie Mai, Pil Dahlerup og Elisabeth Møller Jensen i Berlingske Tidende 23.11: Hvor blev kvinderne af i den litterære kanon? Interview af Lotte Thorsen, Politiken

KVINFOs mentornetværk. Kom indenfor

KVINFOs mentornetværk. Kom indenfor KVINFOs mentornetværk Kom indenfor Hvorfor blive mentor? Da jeg startede eget firma, måtte jeg selv sande, at netværk er alfa og omega for at klare sig i Danmark. Alle mine opgaver er hidtil opstået ud

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Center for information om kvinde- og kønsforskning

Center for information om kvinde- og kønsforskning KVINFO Center for information om kvinde- og kønsforskning Årsberetning 2003 Christians Brygge 3, 1219 København K Side 2 Indhold Er det mon porno?... 3 Økonomi & organisation... 4 Biblioteket... 6 Konsulentopgaver...

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold PRESSEMEDDELELSE Foredrag om Fruentimmere og Folkehold Med efterårets foredragsrække stiller Gammel Estrup Herregårdsmuseet skarpt på fortidens Fruentimmere og Folkehold. Foredragsrækken indledes med en

Læs mere

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster.

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster. Arbejdet omkring årets tema er i fuld gang, og der arbejdes på højtryk i øjeblikket med at få samlet alle spændende koordineringer, så vi kan få nogle fantastiske dage, den 13.-16. august, hvor Blomsterfestivalen

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Dansk Forfatterforening Oktober 2013 NYHEDSBREV. http://www.danskforfatterforening.dk/media/95163/2013%20hvem%20kan%20ansøge%20og%20hvordan.

Dansk Forfatterforening Oktober 2013 NYHEDSBREV. http://www.danskforfatterforening.dk/media/95163/2013%20hvem%20kan%20ansøge%20og%20hvordan. NYHEDSBREV Autorkontoen Autorkontoen er åben for ansøgning. Frist for ansøgning er onsdag den 13. november 2013 kl. 12. Ansøgning sker elektronisk via dette link: www.efond.dk/dff Vær opmærksom på, at

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

KVINFO Center for information om kvinde- og kønsforskning

KVINFO Center for information om kvinde- og kønsforskning KVINFO Center for information om kvinde- og kønsforskning Årsberetning 2005 Foto: Miklos Szabo KVINFO Christians Brygge 3 DK-1219 København K Side 2 Indhold Tak KVINFO vil gerne have lov til at takke for

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Hvad er kultur & kapital? Kultur & Kapital er et målrettet kursustilbud til kulturorganisationer, der arbejder med ekstern finansiering

Læs mere

Succes som ejerleder. Invitation til Årets Ejerleder 2012 Vær med til at hylde landets bedste ejerledere. Kom og hør, hvordan de gør.

Succes som ejerleder. Invitation til Årets Ejerleder 2012 Vær med til at hylde landets bedste ejerledere. Kom og hør, hvordan de gør. Succes som ejerleder Invitation til Årets Ejerleder 2012 Vær med til at hylde landets bedste ejerledere. Kom og hør, hvordan de gør. Her kan du hylde de bedste ejerledere og netværke med ligesindede Nordjylland

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Scenen er din. Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T

Scenen er din. Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T Scenen er din Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T Kære forsker, Syddansk Universitet modtager dagligt mange henvendelser fra journalister, der vil vide mere om vores forskning,

Læs mere

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 Svendborg Den 28. februar 2010 PROJEKTBESKRIVELSE Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 STYREGRUPPEN: Birgitte Karmann Roslev, Svendborg Bibliotek samt Svendborg Rotary Klub Erik

Læs mere

Presse- og kommunikationskursus. Aalborg, den 8. november 2013

Presse- og kommunikationskursus. Aalborg, den 8. november 2013 Presse- og kommunikationskursus Aalborg, den 8. november 2013 Program Kl. 11.10-12.30: Velkommen Jeres forventninger til kurset Værdien af omtale Hvordan skabes omtale Eksempler Forventninger til dagen

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Salon politikudvikling Hesselet

Salon politikudvikling Hesselet Salon politikudvikling Hesselet Salon: I en salon er du både deltager og medvirkende. Det er et rum til dialog, oplæg og inspiration blandt en kreds af mennesker, som har et fælles udgangspunkt og en interesse

Læs mere

Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG

Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG Udarbejdet den 26-09-2011. Side 2 af 6 Kommunikationsdrejebog med informationer og hjælpemidler til kommunikationen omkring BITE, november

Læs mere

FL København. - nye strukturer? nye muligheder. Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? - sammen om ligestilling

FL København. - nye strukturer? nye muligheder. Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? - sammen om ligestilling 2015 FL 2015 - København - sammen om ligestilling - nye strukturer? nye muligheder for kvinder? Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? Baggrund: Fagbevægelsen, og især de kvindedominerede forbund,

Læs mere

Everyone Needs a Mentor

Everyone Needs a Mentor Invitation Everyone Needs a Mentor En konference om mentorskabets muligheder set i forhold til køn, kultur og karriere Hovedtaler Professor David Clutterbuck (UK) - en af Europas mest fremtrædende og innovative

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Kursusdag for integrationsmedarbejdere

Kursusdag for integrationsmedarbejdere Kursusdag for integrationsmedarbejdere - redskaber og inspiration til integrationsarbejdet Syddansk Universitet, Odense (Auditorium U100) Onsdag d. 28. januar 2009, kl. 9:30-17:00 Syddansk Universitet

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Juni 2006 Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Nyt projekt om dokumentation af frivilligt socialt arbejde Nyt netværk for brugerorganisationer

Læs mere

Konference om public service forskning d. 28. janauar 2009

Konference om public service forskning d. 28. janauar 2009 Jens Thorhauge, Direktør for Styrelsen for Bibliotek og Medier Konference om public service forskning d. 28. janauar 2009 Velkommen til konferencen Public service- de 10 bud. På vegne af Radio- og tv-nævnet

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2012 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 4. oktober 5. oktober 8. oktober 9. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen BØRNEKULTURENS NETVÆRK NYHAVN 31 E DK-1051 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 73 42 03 FAX +45 33 73 42 13 E-POST bkn@boernekultur.dk 7. august 2006 Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

Din direkte kontakt til hele kommunikationsbranchen

Din direkte kontakt til hele kommunikationsbranchen Din direkte kontakt til hele kommunikationsbranchen Flere og flere lever af at kommunikere, men hvordan kommunikerer du direkte til netop kommunikatørerne? Svaret finder du på nettet: Kommunikationsforum.

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO STRATEGISK RETNING FOR KVINFO 2015 2016 2017 VI ARBEJDER FOR, AT LIGE MULIGHEDER UANSET KØN BLIVER ET FÆLLES OG NÆRVÆRENDE ANLIGGENDE, NATIONALT OG INTERNATIONALT. 3 4 LIGESTILLING ER ESSENTIELT Ligestilling

Læs mere

i<**1*?*x MINISTERIET

i<**1*?*x MINISTERIET Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 139 Offentligt i

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2015

Nyhedsbrev Oktober 2015 Nyhedsbrev Oktober 2015 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse vores statusrapport for 3 kvartal i satspuljeprojektet. Efter sommerferien har der været særdeles

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Dette nyhedsbrev er det første i en række nyhedsbreve om ledelse af mangfoldighed og de emner, der ligger inden for området. Nyhedsbrevet bliver udgivet

Læs mere

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts 26-28 May Ansøgning om støtte til international kunst- og kultur konference i København Ansøgere: Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK ) v. kurator Rikke

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen, Henrik Wigh-Poulsen, Eva

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Udgivelse af nye publikationer i Væksthus for Ledelse

Udgivelse af nye publikationer i Væksthus for Ledelse Udgivelse af nye publikationer i Væksthus for Ledelse 1. Inden udgivelsen Møde den gode historie Projektgruppen og sekretariatet holder et møde (tidligt i projektet). På mødet drøftes det, hvordan projektet

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Bogstartseminar 2012. - de tre formidlingsrum

Bogstartseminar 2012. - de tre formidlingsrum Bogstartseminar 2012 - de tre formidlingsrum Hvem er vi? Maja Vestbirk, Cand. soc i Socialvidenskab og Pædagogik & Uddannelsesstudier, Roskilde Universitet Børns rettigheder og børnekultur, Stockholm Universitet

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

ÅRSBERETNING ved Generalforsamlingen 2010

ÅRSBERETNING ved Generalforsamlingen 2010 ÅRSBERETNING ved Generalforsamlingen 2010 Jeg kan nu se tilbage på mit første år som præsident for Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. Hvis jeg skal tage et kort tilbageblik på det forgangne

Læs mere

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum nr. 1, december 2006 Nyt om Mentorskab Nyt om mentorskab er nyhedsbrev fra socialfondsprojekt Mentorservice. Det første nummer af nyhedsbrevet sendes ud elektronisk. Fra februar 2007 kan vores nyhedsbrev

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B FUNDRAISING JDE ØKONOMI Juli 0 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Hvad er? 6 Læg en -plan 7 Hvem skal kende Bydelsmødrene? 8 Deltag

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU)

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) hvorfor er det nu interessant? hvad laver det? hvem sidder i det? hvad kan I bruge det til? og hvilke kriterier uddeles pengene efter? hvorfor er det nu interessant?

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til:

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til: Vær med til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere I samarbejde med: Invitation til: Se traileren for Årets Ejerleder 2014 Gå ind på www.pwc.dk/ejerleder Hør Poul Spencer Poulsen, partner og SMV-markedsleder

Læs mere

Referat af Stiftende generalforsamling

Referat af Stiftende generalforsamling Referat af Stiftende generalforsamling Mandag den 18. maj 2015 kl. 18.30 19.30 Center for Kræft og Sundhed, Nørre Allé 45, 2200 København Mødezone Tilstede: 11 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Spilleperiode 6/11-13/12

Spilleperiode 6/11-13/12 Spilleperiode 6/11-13/12 Program.indd 1 20-10-2014 22:39:04 FORMANDENs KLUMME Vi var til DM i revy... Vores sidste forestilling Revy 2014 Det er ikke lutter lagkage, blev i al beskedenhed en stor succes.

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

Rådhusdage på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2017 på Gentofte Rådhus Tirsdag d. 10/10 Onsdag d. 11/10 Torsdag d. 12/10 Fredag d. 13/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

ERFA-møde 5 - Løn/HR, den 13. september 2011 kl. 10:00-12:30

ERFA-møde 5 - Løn/HR, den 13. september 2011 kl. 10:00-12:30 ERFA-møde 5 - Løn/HR, den 13. september 2011 kl. 10:00-12:30 Mette Sinding Den Danske Filmskole mlo@filmskolen.dk Sisse Arnholm Den Danske Filmskole sisse@filmskolen.dk Bente Loizou Det Informationsvidenskabelige

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere

Rockjournalister er folk, som ikke kan skrive, der interviewer folk, som ikke kan tale, for folk som ikke kan læse.

Rockjournalister er folk, som ikke kan skrive, der interviewer folk, som ikke kan tale, for folk som ikke kan læse. Rockjournalister er folk, som ikke kan skrive, der interviewer folk, som ikke kan tale, for folk som ikke kan læse. Frank Zappa 190 191 De trykte medier Dagblade Dagbladene, eller det man i daglig tale

Læs mere

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 1 især på side 4 Nyhedsbrev III 2012 Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 2 Indholdsfortegnelse Byttepengeindsamlingen side 3 Det ultrakorte men virkeligt vigtige side

Læs mere

Velkommen til nyhedsbrev nr. 1, 2006 fra The Coaching Company. I dette første

Velkommen til nyhedsbrev nr. 1, 2006 fra The Coaching Company. I dette første Kære læser Velkommen til nyhedsbrev nr. 1, 2006 fra The Coaching Company. I dette første nyhedsbrev kan du læse det spændende interview med HR direktør Jette Husum og Generaldirektør Kenneth Plummer fra

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE September 2014 Successen fortsætter - flere Fars køkkenskoler På rekordtid oplevede vi at få 5 fyldte køkkenskoler, som er startet op i august og september. Det er dermed

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 6 november 2009. Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse!

Nyhedsbrev. Nr. 6 november 2009. Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse! Nyhedsbrev Nr. 6 november 2009 Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse! Dansk Plakatmuseum er åbnet i ny udstillingsbygning i Den Gamle By Plakaten er et spillevende medie og er nu

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver:

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Tak for jeres arbejde med at ajourføre slægtsregnskabet. Jeg kan fortælle, at vores mor 6.7. Else Kirstine (Stinne)

Læs mere

nyt Conny Stjernholm Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning april 2005

nyt Conny Stjernholm Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning april 2005 Kære alle! Foråret er nu en realitet, og det er os en stor glæde at invitere til erhvervskvindeaften onsdag, den 20. april 2005 på Hotel Eyde, Torvet 1, Herning, med start kl. 18.30! Vi får her besøg af

Læs mere