Forest Stewardship Council. Strategi FSC Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forest Stewardship Council. Strategi FSC Danmark"

Transkript

1 Forest Stewardship Council Strategi FSC Danmark Strategi for FSC Danmarks arbejde

2 Forest Stewardship Council 2

3 Introduktion til FSC Danmarks strategi FSC Danmarks Vision FSC Danmarks vision er at medvirke til, at verdens skove i fremtiden bruges bæredygtigt for derved at sikre, at skovene ikke alene dækker de sociale, økologiske og økonomiske behov hos denne generation men også kan dække de samme behov hos de kommende generationer. FSC Danmarks mission FSC Danmark arbejder for at: >> FSC bliver anerkendt som mærke for bæredygtige skovprodukter i Danmark blandt forbrugere, miljøorganisationer, sociale organisationer og industrien. >> Alt forbrug, eksport og import af skovrelaterede produkter i Danmark skal være FSC-certificerede. På et nationalt niveau skal FSC Danmark ligeledes fungere som forum for aktører med interesse i bæredygtig skovbrug - om det være sig sociale, miljømæssige eller økonomiske interesser. FSC Danmark arbejder således som en non-profit frivillig medlemsorganisation og varetager medlemsvirksomheder og -organisationers interesser i at sikre et funktionelt, troværdig og anerkendt mærke. Samtidig er det FSC Danmarks rolle at udbrede anvendelsen af og efterspørgslen efter mærkede produkter og derved sikre en bæredygtig udvikling i brugen af verdens skove Hos FSC Danmark kommer dette arbejde især til udtryk igennem arbejde med at fremme kendskabet til og brugen af FSC-mærket gennem oplysning og udformning af aktiviteter til udvalgte målgrupper. Ligeledes arbejder FSC Danmark med udviklingen af danske standarder for FSC-certificering og brugen af FSCs logo fra danske virksomheder. FSC-systemet og FSC Danmarks rolle FSC skal arbejde på at fremme bæredygtig skovforvaltning på verdensplan og være en løsningsmodel, der forhindrer de sociale, miljømæssige og klimamæssige konsekvenser, som følger uansvarlig skovdrift. FSC s primære rolle er at udvikle og vedligeholde et konsensus-baseret system til ansvarlig brug af verdens skove. Helt konkret udvikler FSC således internationale standarder til bæredygitg skovdrift til brug i den enkelte certificerede skov. Disse standarder baseres på konsensus mellem sociale, økonomiske og miljømæssige aktører og udvikles gennem sarmarbejde mellem alle interesserede organisationer og virksomheder og på tværs af kultur og geografi. Netop denne målsætning om konsensus på alle niveauer af FSC organisationen fra alle tre ben af bæredygtighedsprincippet er en af hovedårsagerne til, at FSC er en garant for en stærk og sikker mærkeordning for bæredygtige produkter på det globale marked. Det er således essentielt, at FSC på nationalt såvel som internationalt hold formår at fastholde koncensus og tilslutning af alle tre grupper af interessenter. 3

4 4 Forest Stewardship Council

5 Hovedmål i årene FSC vil: Øge fokus på FSC inden for udvalgte brancher i prioriteret rækkefølge for derved at øge mængden af FSC-certificeret træ. Fastholde FSC-mærkets troværdighed Fastholde en høj medlemstilvækst og medlemstilfredshed. Sikre et stabilt FSC Danmark økonomisk og driftsmæssigt gennem mål

6 Hovedmål 1: Øge fokus på FSC inden for udvalgte brancher Begrundelse for udvælgelse af mål Da FSC-mærket dækker alle former for papir og træ, er FSC-certificering mulig og relevant i en lang række brancher. Det er ikke muligt for FSC Danmark til hver en tid at være lige meget til stede i alle brancher, hvis organisationen gerne vil opnå den ønskede målsætning: At sikre at al dansk forbrug, import og eksport af træ og papir FSC-certificeres hurtigst muligt. Det er derfor nødvendigt at udvælge enkelte brancher at fokusere på for på den måde at opnå størst mulig bevægelse frem mod målet. FSC Danmarks bestyrelse og sekretariat har identificeret seks vigtige brancher i Danmark, hvor FSC-mærket kunne og skal være mere udbredt, og hvor der derfor er brug for en ekstra indsats for at skabe en større volumen FSC-mærket træ og papir. De seks brancher er udvalgt ud fra en række parametre som volumen, mængden af konflikttræ brugt i branchen, mediepotentiale, øget bredt kendskab, antallet af potentielt nye medlemmer / alliancer, tidshorisont før effekt opnås samt hvor stor en indsats FSC Danmark skal lægge, før branchen vil rykke sig. I vil der være en særlig fokus på følgende 6 brancher: >>Papirbranchen (Forlag / Emballage / Medier) >>Køkkenbranchen >>Møbelbranchen >>Detailkæder >>Det offentlige indkøb >>Byggebranchen Handlemål Papirbranchen (forlag / emballage / medier) Papirbranchen er i FSC-regi en omfattende branche, som dækker alt fra emballage til medier. Store dele af branchens leverandører er i vid udstrækning allerede certificeret men mangler ifølge deres egne udsagn efterspørgsel fra deres kunder på FSC-mærkede produkter, og udbudet af ikke-certificeret papir er derfor stadig stort. Branchen rykker sig helt naturligt i retning mod flere FSC-certificerede produkter og branchens nøglespillere beretter om et større fokus fra kunderne på bæredygtighed. Dette er en bevægelse, FSC Danmark ønsker at understøtte og fremme. Papirbranchen er interessant for FSC Danmark at arbejde med, da den en massiv udbredelse af FSCmærkede papirprodukter vil betyde, at FSC-logoet vil ramme mange forbrugere i dagligdagen. Samtidig vil strategiske beslutninger omkring brug af FSC-mærket papir / emballage fra toneangivende virksomheder indeholde et stort mediepotentiale. Aktiviteter Oplysningsindsats over for forlag og medier omkring mulighederne for FSC-mærkning af deres produkter. Arbejde for større markedsføring af FSCcertificerede bøger og andre forlagsprodukter. Målrettet indsats overfor store brands omkring certificering af deres emballage. I årlige handlingsplaner vil de enkelte brancher blive prioriteret med henblik på at sikre, at FSC Danmark til hver en tid fokuserer på netop de brancher, hvor størst mulig bevægelse imod det langsigtede mål om 100% FSC-certificering opnås hurtigst og for færrest mulige midler. 6

7 Køkkenbranchen Køkkenbranchen er i 2010 allerede nået langt i forhold til FSC-certificering. Store dele af branchens producenter og leverandører blev således certificeret i slutningen af 2010 eller starten af Desværre er indsatsen i udbredt grad begrænset til bordplader, hvor potentialet for volumen ville være langt større, hvis den resterende del af køkkenerne blev inkluderet. FSC Danmark ønsker derfor at arbejde med denne branche i rivende udvikling og understøtte den positive tendens i branchen, hvor der generelt anvendes meget træ og derfor bruges store voluminer af træ. I samarbejde med NGO er og branchen selv vil FSC Danmark derfor igennem de næste fem år arbejde frem mod et fælles mål; at få alle dele i de toneangivende køkkenfirmaer FSC-mærket. Udover den volumen af FSC-certificeret træ, som opfyldelsen af dette mål vil medføre, indeholder samarbejdet og udviklingen i branchen også et rimeligt mediepotentiale, ligesom at branchen i stor grad er villige til at stille egne medier til rådighed for at formidle om FSC overfor slutbrugerne. certificering af deres produkter, og der er derfor i de kommende år en mulighed for opbygningen af større samarbejde med branchen og højere certificeringsgrad. Samtidig er den danske møbelbranche essentiel for certificeringsgraden i det danske private skovbrug. Det private skovbrug er således leverandør til møbelbranchen og en efterspørgsel fra møbelbranchen vil derfor kunne have den afsmitning, at det danske private skovbrug vil blive yderligere motiveret til at blive certificeret. Aktiviteter Støtte den spirende udvikling inden for møbelbranchen mod FSC-certificering. Fokus på FSC over for møbelbranchen med brancherelevante aktiviteter som FSC Design Award som motivationsfaktor for at engagere dem i FSC-arbejdet. Aktiviteter Støtte den nuværende udvikling og sikre, at den bevæger sig videre fra bordplader. Møbelbranchen FSC Danmark har ikke tidligere arbejdet intensivt med den danske møbelbranche. Der er flere årsager til dette. Dels bruger branchen ofte dansk træ, som hverken branchen eller FSC Danmark selv har haft fokus på oprindelsen af. Branchen har derfor ikke oplevet et behov for certificering af deres produkter. Dels er der tale om en traditionsrig branche med faste leverandører, som ikke i alle tilfælde har været klar til at indgå i certificering. Der er dog i slutningen af 2010 sket en ændring i branchen, som nu har efterspørgel på FSC-certificering af deres produkter. Flere af de toneangivende virksomheder i branchen er derfor nu interesserede i Detailkæder Detailkæderne dækker over et bredt udsnit af virksomheder fra supermarkedskæder, møbelbutikker til byggemarkeder. Branchen er interessant, fordi et stort engagement herfra vil skabe et meget bredt kendskab til FSC-mærket, og forbrugerne vil opleve at møde FSCmærket meget ofte. Samtidig vil en ambitiøs politik fra detailkæderne på træ og papir-produkter bevirke, at leverandørerne til kæderne i både ind- og udland oplever et krav om certificering inden for en given årrække. FSC Danmark vil således have muligheden for at kopiere den effekt, som supermarkedskæder har skabt i England i løbet af de sidste år, hvor certificerede produkter opleves som en selvfølge af forbrugerne. Branchen er dermed vigtig for at sikre bredt kendskab og kan betragtes som nøglen til gennemførelsen af omkostningseffektive forbrugerrettede kampagner omkring FSC-mærket i Danmark. 7

8 Aktiviteter Støtte op om udarbejdelsen af ambitiøse indkøbspolitikker på FSC-området for udvalgte detailkæder i samarbejde med strategiske partnere. Udførelse af oplysningsarbejde i samarbejde med detailbutikker, herunder kampagner rettede mod forbrugerne. Hyppigere og større promovering af FSC og FSC-certificerede produkter i tilbudsaviser/ reklameaviser (detail, møbel, byggemarked, køkken). Byggebranchen Byggebranchen er ligesom det offentlige indkøb en branche med en stor volumen af træ. Men ligesom det offentlige er branchen kompleks og underlagt både økonomiske og tidsmæssige udfordringer, ligesom der også her er mange aktører involveret. Det vil således ikke være muligt for FSC Danmark at arbejde med hele branchen på samme tid. Fremgangsmåden vil derfor i stedet være at arbejde med enkelte segmenter af brachen udvalgt af strategiske grunde eksempelvis producenter, rådgivende ingeniører, offentlige leverandører, etc. En succesfuld indsats overfor branchen vil til gengæld have et rimeligt medlemspotentiale og en stor volumen. Det offentlige indkøb Det offentlige indkøb udgør den største samlede volumen af indkøb i Danmark og er alene derfor en strategisk vigtig målgruppe. Det er til gengæld også en kompleks målgruppe, der er underlagt vægtningsmodeller og politikker i langt højere grad end det private erhvervsliv. Samtidig er målgruppen spredt ud over aktører fordelt over hele landet. Det er derfor en udfordring for en mindre organisation som FSC Danmark med begrænsede ressourcer at operere på tværs af brancher og gennemskue de aktuelle beslutningsgange i de enkelte enheder. En kraftig indsats overfor denne målgruppe er således både dyr og tidskrævende for FSC Danmark. Til gengæld vil en potentiel effekt af en succesfuld indsats være en stor efterspørgsel af FSC-certificeret træ og papir. Aktiviteter Indsats overfor rådgivende ingeniører for at sikre højt kendskab til FSC og til FSC Danmarks rådgivning. Forsøge at sætte FSC på dagsordenen i forbindelse med renovering og nybyggeri. Sikre højere certificeringsgrad blandt producenter/forhandlere af byggematerialer, særligt med fokus på konstruktion og vinduer/ døre. Aktiviteter Gennemførelse af kampagneindsats overfor offentlige indkøbere. Arbejde målrettet med virksomheder, der leverer til det offentlige. 8

9 Hovedmål 2: Fastholde FSC-mærkets troværdighed Begrundelse for udvælgelse af mål Troværdighed er kernen for FSC-mærkets succes og en forudsætning for fortsat vækst. Kun gennem troværdighed kan FSC-mærket tilføre produkter værdi. En vigtig del af troværdigheden ligger i ambitiøse standarder, troværdige certificeringsfirmaer, opbakning fra miljøorganisationer og virksomheders engagement i FSC-mærket. Målet for FSC Danmark er derfor, at 95 % af dem, som har et indholdskendskab til FSC-mærket, også opfatter FSC som et troværdigt mærke (+18 år, NGO er, kernemålgrupper og medlemmer). Sikre proaktiv kommunikation samt en fungerende krisekommunikationsplan i forhold til negativ medieomtale. Proaktiv indsats overfor rygter i forskellige brancher i samarbejde med certificeringsfirmaer og ASI. Aktiv indsats for at øge opbakning fra NGO er til FSC-mærket. Øge indholdskendskabet til FSC gennem brug af onlinemedier. Handlemål Fungere som et medie for fælles kommunikation til FSC International med det formål at sikre, at danske virksomheder og organisationer medvirker til at FSCs standarder til stadighed er markedets strengeste. Øge fokus på trademark-kontrol hos både producenter (potentielt CoC) og forhandlere (logolicens). Opnå større politisk opbakning og politisk årvågenhed til FSC-mærket gennem aktivt arbejde fra bestyrelsen. 9

10 Hovedmål 3: Fastholde høj medlemstilvækst og medlemstilfredshed Begrundelse for udvælgelse af mål FSC Danmarks eksistens som forening berettiges af organisationens medlemsskare og opbakningen fra denne til aktiviteter. En høj medlemstilfredshed er en indikator på, at organisationen tilgodeser de behov, der er i markedet, og dermed øger sandsynligheden for at endnu flere virksomheder vil vælge at blive certificeret og melde sig ind. Samtidig er en øget medlemstilvækst og en høj medlemstilfredshed en forudsætning for et økonomisk stabilt FSC Danmark. Handlemål Årlig måling af medlemmers tilfredshed gennem medlemsundersøgelse. Løbende indsats over for nye potentielle medlemmer og henvendelse til alle nycertificerede virksomheder. Sikre et bredere fundament i det grønne og sociale kammer samt større involvering af disse. Da medlemsskaren i FSC Danmark over en årrække er vokset markant, er interesserne og behovene fra de forskellige medlemmer blevet tilsvarende differentierede. Det bliver derfor sværere for sekretariatet at prioritere alle interesserne samtidigt og løse opgaverne tilfredsstillende og dermed at sikre samme medlemstilfredshed. Efterhånden som sekretariatets aktivitetsniveau bliver større, og kredsen af medlemmer bliver bredere, må sekretariatet derfor begynde at tilgå medlemshvervning og servicering mere kritisk ud fra en afvejning af tid og økonomi. Samtidig må det accepteres, at strategisk mindre vigtige samarbejdspartnere har en smule lavere tilfredhedsgrad end nøglespillere til opnåelse af et givent mål. Alle medlemmer af FSC Danmark skal dog altid have en samlet høj tilfredshedsgrad og udmeldingsgraden fastholdes under 5 % årligt. 10

11 Hovedmål 4: Sikre et stabilt FSC Danmark økonomisk og driftmæssigt Begrundelse for udvælgelse af mål FSC Danmark har i en årrække balanceret på grænsen mellem et positivt og negativt økonomisk resultat, og foreningen har behov for at sikre sig bedre imod uforudsete hændelser, da den på nuværende tidspunkt er meget sårbar overfor økonomiske udfordringer, udskiftning i medarbejderkredsen eller lignende. Der er derfor et udtalt behov for dels at opspare noget likviditet og egenkapital i foreningen og samtidig at sikre sekretariatet bedre mod udskiftning af medarbejdere. Der er behov for opsparing af en egenkapital svarende til seks måneders drift. Dette beløb vil indgå som likviditet i den daglige drift. Selve opsparingen af egenkapital vil medføre nogle år med sparsom økonomi og udfordringer, men vil samtidig give en række fordele efterfølgende. Dels vil det skabe en større jobsikkerhed for medarbejdere samt et bedre arbejdsmiljø, idet dag-til-dag bekymringerne omkring økonomisk overlevelse forsvinder. Dels vil det sikre en bedre service overfor medlemmerne, fordi arbejdspresset bliver nemmere at dele ud over året, hvor det i dag i høj grad er centreret i forår og efterår. Samtidig er der behov for at sikre arbejdsglæden hos de eksisterende medarbejdere for at gøre FSC Danmark til en arbejdsplads, de ønsker at blive hos og ikke et trin på karrierestigen. Dette gøres dels gennem lettelse af den administrative byrde og dels gennem mulighed for efteruddannelse og kompetenceopbygning. Endvidere opsættes en årlig måling af medarbejdertilfredshed. Handlemål Driftsmæssig stabilitet Årlige medarbejdersamtaler inkl. praktikanter/ frivillige og lønforhandling med alle ansatte. Afsættelse af midler til fortsat videreudvikling af kompetencer hos medarbejderne på sekretariatet for på den måde at fastholde interessen og jobglæden. Økonomisk stabilitet Øgede medlemsindtægter gennem hvervning af nye medlemmer. Øgede indtægter fra strategiske samarbejder / støttemedlemskaber. Indgåelse af sponsoraftaler for at spare daglig drift for eksempel togbilletter, papir og trykomkostninger. Revision af medlemstakster og medlemsstruktur (specielt den lave/midterste ende af skalaen). Flere pengegenererende aktiviteter som FSC Green Pages, FSC Green Goods Auktion på FSC Friday, etc. Specielt i form af aktiviteter, der ligger i foråret. Større andel af revenue sharing fra FSC IC. Offentlige indtægter via politisk arbejde fra bestyrelsesmedlemmer med det formål at få samme ordninger som Fairtrade Mærket. En årlig revision af strategien. 11

12 Forest Stewardship Council FSC Danmark Klostertorvet 6-8, 2. tv 8000 Aarhus C Danmark Phone FSC Trademark 1996 Forest Stewardship Council A.C. FSC-SECR

FSC Danmark i 2010 Årsberetning og kommende aktiviteter

FSC Danmark i 2010 Årsberetning og kommende aktiviteter Forest Stewardship Council i 2010 Årsberetning og kommende aktiviteter FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation August 8, 2012 1 FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation

Læs mere

Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark

Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark Tendenser og fakta På den positive side Markedet for FSC og grønne produkter er i fremgang i Danmark. FSC Danmark i fremgang - vi bliver stærkere og større

Læs mere

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Dagens program 13.00-13.15: Kaffe og registrering 13.15-13.25: Velkomst ved 13.25-13.45: Introduktion til og FSC-ordningen 13.45-14:05:

Læs mere

FSC Danmark generalforsamling 2015

FSC Danmark generalforsamling 2015 Forest Stewardship Council generalforsamling 2015 FSC, A.C. All rights reserved FSC F000208 Presentation June 22, 2015 1 FSC, A.C. All rights reserved FSC F000208 Forest Stewardship Council Generalforsamling

Læs mere

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder Inger Kærgaard FSC -mærkede udgivelser - papir fra ansvarlige kilder Hvorfor vælge FSC-mærket papir? FSC-mærket er verdens hurtigst voksende mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Ved at købe og

Læs mere

FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR

FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR FSC-certificering som redskab til at opfylde EU-tømmerforordningens Due Diligence -krav Morten Husted Brodde, Rådgivning og kommunikation Non-profit-organisation,

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2017

AKTIVITETSKALENDER 2017 AKTIVITETSKALENDER 2017 FSC Danmark Ferdinand Sallings Stræde 13,3 8000 Aarhus C Tlf. 8870 9518 info@fsc.dk Hjemmeside: www.fsc.dk Facebook: www.facebook.com/fscdanmark Twitter: @FSCDanmark Instagram:

Læs mere

BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN

BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN En introduktion til FSC-certificeret træ HVORFOR FSC? FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation October 9, 2008 1 WWF VURDERER: 50% af alt træ fra congo

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

FSC - Tilfredsheds- og markedsundersøgelse

FSC - Tilfredsheds- og markedsundersøgelse FSC - Tilfredsheds- og markedsundersøgelse 1. Hvilken af følgende beskrivelser passer bedst på din funktion i virksomheden? Direktør 30,2% 29 Miljømedarbejder 10,4% 10 Marketing- og/eller kommunikationsmedarbejder

Læs mere

Guide til brug af FSC s logo og labels

Guide til brug af FSC s logo og labels Guide til brug af FSC s logo og labels GUIDE TIL BRUG AF FSC S LOGO OG LABELS...1 FSC-LOGOET...2 BESKYTTEDE VAREMÆRKER...2 HUSK ALTID LICENSKODEN!...4 NYE REGLER FRA JANUAR 2010...4 FSC-MÆRKNING PÅ TO

Læs mere

OMTANKE FOR MILJØET. med døre fra JELD-WEN

OMTANKE FOR MILJØET. med døre fra JELD-WEN OMTANKE FOR MILJØET med døre fra JELD-WEN Menneske & natur "I dag er vi ansvarlige for i morgen" Jens Bach Mortensen, CEO JELD-WEN Europe Omhu for det vigtigste Vores liv: Vores nærmeste, vores hjem og

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Bæredygtigt træ i den. danske byggebranche. og offentlige indkøb. Bæredygtigt træ i offentlige indkøb. og byggeri

Bæredygtigt træ i den. danske byggebranche. og offentlige indkøb. Bæredygtigt træ i offentlige indkøb. og byggeri Bæredygtigt træ i den Bæredygtigt træ i offentlige indkøb danske byggebranche og byggeri og offentlige indkøb Non-profit-organisation, der styrker FSC s brand og position Arbejder direkte med virksomheder,

Læs mere

Sammenfatning af FSC-markedsundersøgelse 2015

Sammenfatning af FSC-markedsundersøgelse 2015 Sammenfatning af FSC-markedsundersøgelse 2015 I undersøgelsen deltog 134 danske FSC-certificerede virksomheder, godkendte varemærkelicenshavere, brancheforeninger, NGO er og certificeringsfirmaer fra januar

Læs mere

Markedet for FSC-certificerede byggematerialer og værdien.

Markedet for FSC-certificerede byggematerialer og værdien. FSC F000100 FSC FSC F000208 A.C. All rights - FSC reserved Danmark - All rights reserved Markedet for FSC-certificerede byggematerialer og værdien. FSC Danmark 14/09/2016 FSC F000208 Hvad er FSC og hvad

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Ting, der holder længe, giver langt mindre miljøbelastning end ting, der kræver løbende udskiftning. Og de giver som regel større brugsglæde og mere

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 FSC Danmark Generalforsamling 2016 Dagsorden for s generalforsamling den 10. maj 2016 Dagsorden jf. vedtægter 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling 3. Valg

Læs mere

FSC-certificering af skove i Danmark. Indhold

FSC-certificering af skove i Danmark. Indhold FSC-certificering af skove i Danmark Indhold Certificering af skove... 1 Hvad er fordelene ved certificering?... 2 FSC's principper og kriterier for ansvarlige skovforvaltning... 3 FSC's 10 grundprincipper...

Læs mere

Stærk ledelse bag resultater. en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft

Stærk ledelse bag resultater. en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft Stærk ledelse bag resultater en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft Stærk ledelse bag resultater en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft Når vi matcher virksomheder og kandidater, møder

Læs mere

FSC-certificerede produkter fra SCA

FSC-certificerede produkter fra SCA FSC-certificerede produkter fra SCA Hvad er FSC? FSC (Forest Stewardship Council) er en uafhængig, international organisation, som støtter udvikling af miljømæssigt bæredygtige, socialt fordelagtige og

Læs mere

ON-PRODUCT MÆRKNING FOR CERTIFICEREDE VIRKSOMHEDER

ON-PRODUCT MÆRKNING FOR CERTIFICEREDE VIRKSOMHEDER ON-PRODUCT MÆRKNING FOR CERTIFICEREDE VIRKSOMHEDER Hvad er on-product mærkning? I FSC skelnes der mellem on-product mærkning og off-product mærkning. On-product mærker er logoer, der sidder på et FSC-certificeret

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Invitation til temadag d. 14. maj 2014, Godsbanen, 8000 Århus C

Invitation til temadag d. 14. maj 2014, Godsbanen, 8000 Århus C Kom til årets temadag om FSC med fokus på de grønne forbrugere. Gider de FSC i de store indkøb - eksempelvis i et husbyggeri? Hvad er grænsen? Og hvordan sælges FSC til dem? Hør resultaterne af den globale

Læs mere

Vedtægter for FSC Danmark

Vedtægter for FSC Danmark Vedtægter for FSC Danmark 5. december 2003 Ændret d. 17. Maj 2005 Ændret d. 2. Maj 2006 Ændret d. 11. April 2012 Vedtægter for FSC Danmark 1 1 Navn på organisationen 2 2 Formål med organisationen 2 3 Bosted

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Referat af FSC Danmarks generalforsamling den 10. maj 2016 hos DONG Energy i Gentofte.

Referat af FSC Danmarks generalforsamling den 10. maj 2016 hos DONG Energy i Gentofte. Referat af FSC Danmarks generalforsamling den 10. maj 2016 hos DONG Energy i Gentofte. Sekretariatsleder i FSC Danmark Loa Dalgaard Worm bød velkommen og introducerede dagsordenen: 1. Valg af ordstyrer

Læs mere

Retningslinjer for brugen af FSC varemærker

Retningslinjer for brugen af FSC varemærker Retningslinjer for brugen af FSC varemærker Må vi bruge FSC s navn og logo? FSC-logoet, initialerne FSC og navnet Forest Stewardship Council er registrerede varemærker, hvorfor I ikke må anvende dem uden

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i FSC Danmark 22. august 2012 hos FSC Danmark, Aarhus, kl. 10.30 14.15

Referat af bestyrelsesmøde i FSC Danmark 22. august 2012 hos FSC Danmark, Aarhus, kl. 10.30 14.15 Referat af bestyrelsesmøde i FSC Danmark 22. august 2012 hos FSC Danmark, Aarhus, kl. 10.30 14.15 Til stede: Morten Hadsund Brodde (MHB), FSC Danmark Loa Dalgaard Worm (LDW), FSC Danmark Brian Skov Sundstrup

Læs mere

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 FSC Danmark Generalforsamling 2017 F000208 Dagsorden for s generalforsamling den 10. maj 2017 Dagsorden jf. vedtægter 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Off-product mærkning for certificerede virksomheder

Off-product mærkning for certificerede virksomheder Off-product mærkning for certificerede virksomheder Hvad er off-product mærkning? I FSC skelnes der mellem on-product mærkning og off-product mærkning for CoC-certificerede virksomheder. Off-product mærker

Læs mere

Havnen som arbejdsplads

Havnen som arbejdsplads Havnen som arbejdsplads Danske Havnes kampagne Havnen forretning, liv og bæredygtighed Ajs Dam Firstline Communication A/S Firstline Communication A/S Udfordring Vi vil gerne have Vækst og udvikling

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN DFGUs strategi for fodboldgolf FOR FODBOLDGOLFEN DFGUs grundlæggende ide - formålsparagraf

Læs mere

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING Arkitektur skaber rum for vækst Arkitektur. Er det ikke noget med operahuse, rådhuse og dyre enfamilieshuse? Jo. Men arkitektur er i særdeleshed også vækst. Derfor

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Strategi for DBDH 2016-2018 Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Marked og omverden Mere end halvdelen af verdens mennesker bor i byer. FN forventer, at byerne skal huse

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Som Fairtrade By forpligter Frederiksberg sig til at formidle om Fairtrade internt til kommunens ansatte og eksternt til kommunens

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Nepenthes forslag til DHL om brug af bæredygtigt tømmer ved deres generalforsamling

Nepenthes forslag til DHL om brug af bæredygtigt tømmer ved deres generalforsamling Nepenthes forslag til DHL om brug af bæredygtigt tømmer ved deres generalforsamling Indhold: Brev forud for generalforsamlingen...2 Baggrundsdokument til de på dagsordenen følgende punkter:...3 Tale fra

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

for skov og mennesker FSC design award 2007 Designkonkurrence for danske designstuderende

for skov og mennesker FSC design award 2007 Designkonkurrence for danske designstuderende for skov og mennesker FSC design award 2007 Designkonkurrence for danske designstuderende konkurrenceoplæg FSC Design Award 2007 Skaber dine designs andet end glæde f.eks. øgede klimaproblemer og fattigdom?

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

FSC Danmark. Danskerne og miljømærkningsordninger

FSC Danmark. Danskerne og miljømærkningsordninger FSC Danmark Danskerne og miljømærkningsordninger Kommenteret rapport Dalgaard Consult og Epinion A/S 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 1.1 Indledning...3 2 Danskernes og miljøet...4

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Velkommen til Gå-hjem-møde

Velkommen til Gå-hjem-møde Velkommen til Gå-hjem-møde 15:00 15:30 Præsentation af GA s råstofstrategiske overvejelser og Råstofklynge 15:30 16:30 Introduktion til KIC Raw Materials 16:30 18:00 Muligheder for samarbejde Grl. Dk.

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Dagsorden - Bestyrelsesmøde i FSC Danmark Mandag 18. november 2013 hos DLH, Ellebjergvej 50 52, Bygning E, 4. sal, 2450 København SV kl. 10:15 15.

Dagsorden - Bestyrelsesmøde i FSC Danmark Mandag 18. november 2013 hos DLH, Ellebjergvej 50 52, Bygning E, 4. sal, 2450 København SV kl. 10:15 15. Dagsorden - Bestyrelsesmøde i FSC Danmark Mandag 18. november 2013 hos DLH, Ellebjergvej 50 52, Bygning E, 4. sal, 2450 København SV kl. 10:15 15.00 Til stede: Loa Dalgaard Worm (LDW), FSC Danmark Peter

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

for skov og mennesker for skov og mennesker > Fremgang for fsc i danmark side 4 > DET brugte vi 2010 på side 9

for skov og mennesker for skov og mennesker > Fremgang for fsc i danmark side 4 > DET brugte vi 2010 på side 9 > FSC I MEDIERNE side 3 > Fremgang for fsc i danmark side 4 1 > STOR vækst VERDEN RUNDT side 6 > DET brugte vi 20 på side 9 ambitiøse mål I medierne medlemskab Sekretariatslederens ord FSC har været på

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 RESPONSI:BUILD Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 16. september 2015 Velkommen til RESPONSI:BUILD Interesseret i træ og ansvarligt byggeri? RESPONSI:BUILD er årets konference

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

30. NOVEMBER Tilpas dit navn og titel ved at tilgå Diasmaster under Vis i topmenuen

30. NOVEMBER Tilpas dit navn og titel ved at tilgå Diasmaster under Vis i topmenuen 1 HVAD AFGØR OM FORBRUGERE I IND- OG UDLAND VIL KØBE DANSK ØKOLOGI? Øget værditilvækst kræver, at produkter har noget ekstra at tilbyde forbrugerne sammenlignet med tilsvarende standardvarer Økologisk

Læs mere

Grønne indkøb i det offentlige og private Danmark

Grønne indkøb i det offentlige og private Danmark Grønne indkøb i det offentlige og private Danmark April 2013 En undersøgelse foretaget blandt forhandlere og producenter af FSC- og/eller PEFC-certificerede produkter i Danmark. Tal fra denne rapport må

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Medlemmer - Kommunikation - Profil - Værdi STÆRK LOKALFORENING - FORSLAG TIL BESTYRELSESPROCES. Landbrug & Fødevarer. Formål

Medlemmer - Kommunikation - Profil - Værdi STÆRK LOKALFORENING - FORSLAG TIL BESTYRELSESPROCES. Landbrug & Fødevarer. Formål STÆRK LOKAL - FORSLAG TIL BESTYRELSESPROCES Formål Projektet Stærk lokalforening er iværksat for at sikre og øge organiseringsprocenten i lokale foreninger landet over. Indsatsen gælder både rekruttering

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Markedet for økologi. Efterspørgsel og forbrugertillid. Mette S. Meldgaard

Markedet for økologi. Efterspørgsel og forbrugertillid. Mette S. Meldgaard Markedet for økologi Efterspørgsel og forbrugertillid Mette S. Meldgaard Den Økologiske markedsandel % af den totale fødevareomsætning i dansk dagligvarehandel 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

Læs mere

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING 18 JANUARY 2013 SIS INDLEDNING Strategien for ansvarsområdet Sektor, Forbruger og Regulering (SFR) skal tjene som fagligt og politisk grundlag

Læs mere