Innovation, konceptudvikling og projektstyring ITU efterår 2009 Gruppe 13 Forretningsplan for Mingle-IN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovation, konceptudvikling og projektstyring ITU efterår 2009 Gruppe 13 Forretningsplan for Mingle-IN"

Transkript

1 Abstract The idea behind Mingle-IN is to create a social website, where state-of-the-art web scripting will be used to lay the foundations for a highly user-involving portal. Here people who are new in Denmark have the opportunity to build networks with other foreigners in Denmark and ethnic Danes. Our empirical research has shown that there are Danes interested in building networks with foreigners, but foreigners find it difficult to approach the Danes. We have interviewed people who have arrived to Denmark recently, people who have been here for several years, and stakeholders with extensive knowledge of the attitudes of ethnic Danes. Due to the strong technical background of one of the directors in the firm behind the portal, we will be able to get the site launched with minimal capital and still expect to get good results through an innovative approach to creating strong networks through social media. A strong network will help to improve both the job prospects and the wellbeing of the new Danish population. This is important, because Denmark in the future will be more and more dependent on getting the newcomers, especially the well-educated, professionally integrated better and faster.

2 Indholdsfortegnelse 1 Idégrundlag Hvorfor et socialt netværk? Hvad tilbyder Mingle-IN? Use Case: Eksempel på brug af Mingle-IN Markedet Portalens forventede brugere Primær målgruppe Sekundær målgruppe Tertiær målgruppe Information om virksomheden Virksomhedsform Organisationensopbygning Markedsføring Økonomi Budgetscenarier Budgetscenarie 1: Oprettelse af virksomhed med central styring Budgetscenarie 2: Virksomhed som udvikler portalen for offentlig instans Udvikling og vækst... 12

3 1 Idégrundlag Vores undersøgelser har vist, at der er et stort behov for nytænkende indsatser i forhold til at fremme integrationen af nydanskere på det danske arbejdsmarked. Selvom der i de seneste år har været en vækst i ansættelsen af nydanskere, er der stadig mange uden job og samtidig er mere end hver fjerde højtuddannede nydansker overkvalificeret i forhold til sit job. Særligt går det hårdt ud over de nydanskere, der har taget deres uddannelse uden for Danmarks grænser. 30 pct. af disse er overkvalificerede - kemiingeniører kører taxa og økonomer gør rent. 1 Dertil synes flere nydanskere, også dem, der er i arbejde, at det er svært at etablere sociale relationer med danskere, som de oplever, ifølge Direktør Torben Møller Hansen fra Foreningen Nydansker, som lukkede og fordomsfulde. Det resulterer i værste fald i, at de ikke integreres ordentligt i samfundet og kommer til at leve et perifert og ensomt liv i Danmark eller finder et job i andet land. Vi har gennem interview med nydanskere og eksperter på området indkredset to problemstillinger, som vores sociale webportal Mingle-IN forsøger at afhjælpe: 1) Nydanskere har selvtillidsproblemer og tror ikke nok på egne kompetencer 2) Nydanskere har svært ved at få etableret et socialt netværk i Danmark Formålet med Mingle-IN er, at styrke den sociale integration og derigennem den professionelle integration. Mingle-IN skal dermed både forbedre nydanskeres trivsel og jobmuligheder i Danmark. På den måde kan nydanskere blive bedre integreret i det danske samfund samtidig med, at de kommer til at gavne det danske samfund i højere grad ved at deres kompetencer kommer i spil. Den sociale webportal tilbyder en række services med fokus på disse aspekter, der beskrives nærmere i et af de nedenstående afsnit. 1.1 Hvorfor et socialt netværk? Mingle-IN skal være en ny måde for nydanskere og etniske danskere at mødes på. Vi mener, at vi bedre kan imødekomme nydanskernes behov ved at lave et socialt netværk frem for et professionelt af flere grunde. Når det gælder jobsøgning, viser erfaringer fra nyidanmark.dk 2, at flere nydanskere finder det mere normalt at finde et arbejde gennem deres venner og netværk, i stedet for jobannoncer og jobansøgninger, som er den normale procedure i Danmark. Vi tror derfor på, at vi gennem et socialt netværk bedre kan bryde barrierne mellem nydanskere og arbejdsmarkedet. Samtidig vil vi gerne hjælpe højtuddannede nydanskere til at finde et job, som passer til deres kvalifikationer. På trods af, at flere nydanskere er i job end for ti år siden, føler mange nydanskere sig diskrimineret på arbejdspladsen. Et socialt netværk kan være med til at bryde de fordomme og tabuer, som nydanskere og etniske danskere både bevidst og ubevidst kan have om hinanden. Mingle-IN skal også være en hjælp til nydanskere, som har et job i Danmark eller leder efter et job, men som af forskellige årsager, har svært ved at komme i kontakt med danskere og andre nydanskere. På den baggrund ønsker vi at skabe et socialt netværk, da vi mener, det er problematisk at nydanskere ikke har noget netværk i Danmark, og derfor har svært ved at bane sig vej og begå sig på det danske arbejdsmarked Side 3 af 12

4 Dette søger vi skabt via vores portal, som dermed er til gavn for både nydanskere, danskere, virksomheder og det danske samfund i form af bedre integration. 2 Hvad tilbyder Mingle-IN? Mingle-IN tilbyder fire services, som til sammen skaber en unik social portal: Nydanske succeshistorier Der findes et væld af nydanskere med succes i Danmark ved at vise dem frem, skal den enkelte få mod på at tage springet ud i det danske arbejdsmarked med tillid til sig selv. Nydanskerne skal altså fortælle deres historier og dele deres oplevelser og erfaringer med at bo i Danmark. Matchmaking Matchmaking-servicen skal hjælpe nydanskerne til at få etableret et socialt netværk i Danmark. Det kan både være mellem nydanskere og danskere og nydanskere indbyrdes. Man kan enten selv lægge sin profil op med oplysninger om sig selv og evt. sin familie og efterspørge nye venner, eller man kan bede Mingle-IN om hjælp til at arrangere et møde med en dansk eller nydansk familie. Det skal være muligt for virksomheder at søge på de forskellige punkter i profilerne, så de eventuelt kan finde en ny medarbejder herigennem. Events Sideløbende med portalen skal Mingle-IN afholde events og arrangementer med fokus på at skabe relationer mellem portalens brugere, reklamere for portalen og fremme nydanskeres omdømme hos virksomheder ( de er kompetent arbejdskraft ) og nydanskernes egen selvtillid ( I er kompetent arbejdskraft ). Forum Portalen skal indeholde et forum, hvor brugerne kan stille spørgsmål om både sociale og professionelle emner. Herigennem dannes der også relationer på kryds og tværs, og man kan få fornemmelse af, at der er mange med de samme problemer som én selv. For at illustrere Mingle-IN, har vi udviklet følgende designudkast, der giver en fornemmelse af hvordan konceptet rent visuelt kunne ende med at se ud. Dog er det vigtigt at pointere, at prototypen ikke har været udviklet ved hjælp af brugerinddragelse, og den kan derfor kun anses som designforslag. Side 4 af 12

5 Figur 1: Designudkast 1 til webportalen Mingle-IN Side 5 af 12

6 Figur 2: Designudkast 2 til webportalen Mingle-IN 2.1 Use Case: Eksempel på brug af Mingle-IN Greg er New Zealander og har igennem de sidste seks måneder opholdt sig i Danmark. Han er forsker og arbejder med genteknologi på en virksomhed, der har et lille laboratorium på Forskningscenteret Risø. Han er generelt rigtig glad for sit arbejde, og der er gode udsigter. Firmaet, han arbejder for, har opnået en række spændende resultater, og de har netop fået tildelt en god portion ekstra penge fra en ny venture capitalist, Side 6 af 12

7 som har stærk tiltro til deres arbejde. Der er med andre ord stor sandsynlighed for, at Greg kan blive og arbejde længe i Danmark. Han er på sin vis også ganske glad for livet i Danmark, men han har ikke meget tid til at lære dansk, da hans job er ret krævende, og han har ikke rigtig energien til danskundervisning i sin fritid. Greg synes, det er meget svært at føle sig som en del af det danske samfund, hvis man ikke taler dansk. På arbejdet er det officielle sprog egentlig engelsk, da de også arbejder sammen med mange forskere i udlandet. Men de danske kollegaer taler stort set hele tiden dansk med hinanden, og det er derfor svært for Greg at blive del af fællesskabet, selvom han ellers er en ret udadvendt type. Greg er begyndt at bruge Mingle-IN portalen til aktivt at møde mennesker i fritiden. Det hjælper måske ikke så meget på jobbet, men han er generelt blevet gladere for sin tilværelse i Danmark efter, han har fået et bedre netværk. Han har set, at der om tre uger starter en ny udstilling på Louisiana, som han synes lyder spændende. Han beslutter sig for at benytte portalens event-planner feature til at arrangere en samlet udflugt til udstillingen. Værktøjet er en slags online kalender, hvor man let selv kan lave arrangementer. Når man opretter arrangementet, skal man give det forskellige tags. Disse bliver brugt til at kategorisere arrangementet, så de personer, hvis profil passer på arrangementet (baseret på interesser), bliver informeret om det automatisk af event-planneren. Det tager ikke mange minutter at udfylde detaljerne i systemet, og Greg har allerede prøvet at bruge det et par gange før. Det er mest andre udlændinge, der dukker op til arrangementerne, men en lille gruppe etniske danskere dukker for det meste også op. Når man har oprettet sin første event inde på portalen, får man desuden status som Bronze Event Planner, og hvis man tit opretter events, kan man blive promoveret til Silver eller Gold. De mest aktive Plannere bliver engang imellem fremhævet inde på portalen på forskellig vis. Det er bare en lille for sjov feature, men Greg har på fornemmelsen, at der er nogle, som er ekstra aktive Plannere af den grund. 3 Markedet Det er på tide at skabe et mere dynamisk og fleksibelt miljø for nydanskerne og give dem bedre værktøjer til selv at generere sociale netværk. På baggrund af internettets udvikling, og specielt udviklingen af sociale medier, med MySpace og Facebook som frontfigurer, mener vi, at der er et marked for at skabe en social netværksportal for nydanskere. Nydanskerne har i dag ikke mulighed for at få afdækket sociale behov på en fordelagtig måde ud fra de nuværende services, der findes på markedet, hvilket nedenstående eksemplificerer. Konkurrent Nyidanmark.dk Nydansker.dk Cabiweb.dk Beskrivelse Offentligt materiale omkring integration i Danmark Samling af links Succeshistorier Side 7 af 12

8 Forreignersindenmark.dk Blog samt diverse praktiske informationer om Danmark Fælles for konkurrenternes sider er, at de ikke indeholder de muligheder for tovejskommunikation, som Mingle-IN vil komme til. Der er primært tale om statiske sider, hvor brugerne ikke har mulighed for at kommentere, stille spørgsmål eller selv generere indhold. Forreignersindenmark.dk er den side, som mest lægger op til dialog i og med, at der fx er mulighed for at kommentere blog-indlæg. Ydermere indeholder denne side også et forum, og de arrangerer også forskellige sammenkomster. Siden er dog rettet udelukkende mod udlændinge og søger ikke at samle både nydanskere og etniske danskere. Det skal understreges, at mange af konkurrenterne på markedet er offentlige eller statsstøttede virksomheder, som vores portal har samme formål - at fremme integrationen i Danmark. Disse anses derfor også som værende mulige samarbejdspartnere på sigt, da de som Mingle-IN ønsker at fremme integrationen. Integration er et emne, som er meget oppe i tiden, og jo flere nydanskere, der kommer til, jo mere arbejde bør der gøres. Derfor er det fremtidige marked indenfor integration stort, derfor er det relevant, at der gøres en aktiv indsats for at fremme integrationen i Danmark øjeblikkeligt. 3.1 Portalens forventede brugere Brugerne af Mingle-IN portalen inddeles i tre kategorier: Primær målgruppe Den primære målgruppe er nydanskerne, herunder både arbejdsløse og fastansatte, der enten har svært ved at falde til i det danske samfund eller er faldet til og gerne vil dele erfaringer og hjælpe andre nydanskere Sekundær målgruppe Den sekundære målgruppe er danske virksomheder, som kan bruge portalen til at finde nydansk arbejdskraft og til at få indblik i nydanskernes kulturforståelse. De kan ligeledes komme på en liste over nydanskervenlige virksomheder, hvorved de kan opnå en form for goodwill i miljøet. Derudover er tanken, at virksomheder i samarbejde med Mingle-IN kan arrangere events i form af virksomhedsbesøg eller lignende, der henvender sig til nydanskere Tertiær målgruppe Den tertiære målgruppe er etniske danskere, som ønsker at lære en anden kultur at kende og bryde med de fordomme, som etniske danskere og nydanskere kan have om hinanden. Undersøgelser viser, 3 at danskernes brug af sociale medier er steget eksplosivt de seneste år, hvilket gør mulighederne for at tiltrække danske brugere til Mingle-IN portalen realistisk. 3 Side 8 af 12

9 4 Information om virksomheden Følgende afsnit præsenterer virksomhedens stiftelsesform og organisationsopbygning. 4.1 Virksomhedsform Vi vil etablere Mingle-IN, som et Anpartsselskab. Et anpartsselskab er en virksomhed som ejes og drives af en eller flere personer. Denne selskabsform kræver en stiftelseskapital på kr., hvorefter ejerne kun hæfter med den indskudte kapital og derved ikke deres personlige formue. Virksomhedsformen kræver dog, at man årlig udarbejder regnskaber. Virksomheden Mingle-IN stiftes som en non-profit virksomhed, hvilket betyder at virksomhedsejerne ikke selv tjener penge på virksomheden udover deres løn. Man kan altså betegne det som en form for velgørende virksomhed. 4.2 Organisationensopbygning Virksomheden har tre ansatte: to direktører, som er ejere af virksomheden samt en assistent. Det giver følgende organisationsstruktur. Figur 3: Organisationsstrukturen for Mingle-IN Direktør 1 er ansvarlig for programmeringsdelen herunder udarbejdelse af portalen, samt at foretage løbende opdateringer og forbedringer. Derudover varetager han den eventmæssige del. Direktør 2 er ansvarlig for al markedsføring, den daglige bogføring, momsafregning, regnskaber, lønafregning, stiftelse m.v. Den ene af virksomhedens direktører besidder en teknisk baggrund, som han skal benytte i virksomheden. Den anden direktør har en merkantil uddannelse, som han skal bruge til det regnskabs- og forretningsmæssige aspekt i virksomheden. De to direktører kan derfor supplere hinanden godt og med deres sammensatte kompetencer, kan de to styre og drive virksomheden, samtidig med at de også selv kan foretage opdateringer på portalen, og derfor ikke behøver eksternt personale. Begge direktører står for kontaktformidlingen til virksomheder, foreninger, investorer, kommuner m.v. Side 9 af 12

10 Assistenten hjælper med den daglige administration, passer telefon, udarbejder breve til forretningsforbindelser og udfører diverse ad-hoc opgaver. 5 Markedsføring Mingle-IN har internettet som den primære salgskanal. Derudover er der tiltænkt løbende markedsføringsaktiviteter efter portalens etablering. I forbindelse med lanceringen af portalen vil der fokuseres meget på markedsføring, for at få skabt opmærksomhed omkring portalen, og portalen vil blive brandet på forskellige måder. Det er således vigtigt i opstartsfasen at komme ud til så mange mulige bruger som muligt og få indprentet navnet Mingle-IN blandt disse. Mingle-IN vil foretage kundebesøg, hvor vi vil brande os blandt forskellige virksomheder og opfordre dem til at komme på vores virksomhedsliste blandt virksomheder, der gerne ansætter nydanskere. Det skal samtidig tjene til at gøre dem opmærksomme på Mingle-IN s eksistens og fortælle, hvad de kan bruge portalen til. Vi vil satse på at annoncere via Integrationsministeriets flyer, som de uddeler til udlændinge, når de ankommer til Danmark. Det er en flyer, som indeholder praktiske, gavnlige og hjælpsomme oplysninger i forbindelse med integration i det danske samfund. Vi vil gerne have indsat vores hjemmesidelink til portalen, for på den måde at gøre opmærksom på portalens eksistens. Vi er igennem vores interview med nydanskere blandt andet blevet gjort opmærksom på, at det er svært at finde ud af, hvor man skal søge informationer om fx job. Internettet kan ofte være uoverskueligt i den sammenhæng. Vi mener derfor, at det vil være oplagt at annoncere for Mingle-IN i den omtalte flyer, da alle nydanskere således vil få oplyst linket til hjælp med deres job/integration i Danmark. Udover at annoncere i Integrationsministeriets flyer, vil vi også benytte andre tryksager. Her vil vi annoncere i aviser som MetroExpress og andre gratis aviser, som er tilgængelige for alle. Vi vil også benytte skiltning i form af en enkelt dobbeltsides flyer, som vi selv vil udarbejde lægge på steder, hvor vi ved nydanskere opholder sig, for eksempel biblioteker, sprogskoler med danskundervisning og lignende. En anden form for reklame vi vil foretage er markedsføring i form af events, som er en af portalens hovedfunktioner. 6 Økonomi Som tidligere nævnt dannes virksomheden på et non-profit grundlag, hvilket betyder at indtjeningsgrundlaget baseres på støtte fra offentlige instanser eller fonde, samt virksomheders bidrag til virksomheden. Vi vil derfor i det følgende fokusere på, hvordan en økonomisk støtte realiseres, og hvordan indtægten fra virksomheder kunne modelleres. Side 10 af 12

11 Ifølge en skrivelse fra Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration pr. 13 marts , råder Integrationsministeriet årligt over en samlet pulje på cirka 200 mio. kr., der har til formål at støtte integrationsprojekter. 1-2 gange årligt foretages en åben ansøgningsrunde, hvor ansøgningerne vurderes i henhold til deres målgruppe, indhold, planlagte aktiviteter, operationelle mål med videre. Samtidig påkræves det af de allerede støttede projekter, at de årligt udarbejder statusrapporter, der særskilt orienterer omkring resultater. Normalt yder Integrationsministeriet ikke støtte til rene driftsorienterede projekter. Derfor vil Integrationsministeriet allerede i ansøgningsfasen vurdere, hvorvidt projektet kan drives af kommunen eller anden offentlig instans. Det prioriteres derfor, at støtten fra Integrationsministeriet dækker opstarts- og udviklingsomkostningerne i projektet. Det vil sige, at efter projektets udviklingsafslutning, overdrages udstedelse af støtten til en anden offentlig instans, som på forhånd har godkendt projektets videreførelse. 6.1 Budgetscenarier For at vise vores overvejelser omkring, hvordan virksomheden rent finansielt skulle fungere, har vi opstillet to scenarier, der afdækker to forskellige budgetoverslag i forbindelse med udvikling og drift af Mingle-IN. Tallene, der er brugt i udarbejdelsen af budgetterne, er baseret på tal, som er kendt fra egne arbejdsforhold Budgetscenarie 1: Oprettelse af virksomhed med central styring Udgift Beskrivelse Samlet Stiftelseskapital ApS stiftelsen Webhotel inkl. domæne 12 måneder * 373,75 kr kr. Løn (inkl. udvikling) 3 medarbejdere * 12 måneder * kr kr Kontorleje (i Kbh N) 12 måneder * 7000 kr. (ca m2) kr. Diverse abonnementer 12 måneder * 800 kr kr. Computerindkøb 3*7000 kr (printer) kr. Møbler Skrivebord, skuffer, stole etc kr. Diverse Papir, mapper etc kr. Marketing Flyers, aviser, internetannoncer m.v kr. Totalt kr. Det vil derfor ca. koste 1,5 million kroner for udvikling af portalen og opstart af virksomheden, som skal administrere portalen det første år. Her skal selvfølgelig modregnes den støtte, som virksomheden vil kunne opnå gennem de offentlige midler. Det har desværre ikke været muligt for os i denne opgave at få oplysninger omkring hvor meget puljen for sådanne udviklingsprojekter er på. Et kig på tidligere projekter der tilnærmelsesvis ligner dette (dog ikke med samme services), viser at puljerne normalt ligger på over 1 million. 4 Side 11 af 12

12 6.1.2 Budgetscenarie 2: Virksomhed som udvikler portalen for offentlig instans Udgift Beskrivelse Samlet Udviklingsomkostninger 1200 kr/t *(5 dage * 20 uger * 8 timer/dagen) kr. Totalt kr. Hvis portalen udvikles af en virksomhed for en kunde (som fx Foreningen Nydansker eller Integrationsministeriet), vil omkostningerne ligge på cirka kr., hvorefter portalen ville kunne indlemmes i Foreningen Nydanskers yderligere produkt- og service portefølje. Det er selvfølgelig svært at udtale sig om, hvilket budgetscenarie, der bør vælges, men med den fokus, som er på integrationsområdet for tiden, vil det være muligt og oplagt at føre scenarie 1 ud i livet. På den måde sikres det, at portalen får den nødvendige opmærksomhed i forhold til at opdatere information og servicere brugerne bedst muligt. 7 Udvikling og vækst Portalens størrelse skal vokse i takt med netværkets størrelse, hvor der eksponentielt vil tilføjes flere events, virksomheder, sponsorer, interessegrupper, jobportaler m.v. Virksomheden skal som sådan ikke vokse overskudsmæssigt, eftersom virksomheden er en non-profit virksomhed. Det er svært at komme med et realistisk bud på antallet af brugere, da det er et innovativt tiltag, og vi er nye på markedet, men vi forventer at antallet af registrerede brugere det første år vil ligge på ca og det følgende år vil stige med minimum 30 %. Disse succeskriterier begrunder sig i, at vi vil bruge meget energi på markedsføring, og at kendskabet til portalen formodentlig vil vokse stødt med tiden. Side 12 af 12

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux Marc Gruber Joachim Henkel Entrepreneurship 12. september 2010 Fokus Der undersøges hvordan typiske udfordringer

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel -

NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel - NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel - Hvad er det? Hvilke erfaringer er der? Hvilke strategier kan anvendes? Hvordan kan bibliotekerne indbygge Audience Development i

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Pro Start Forretningsplan

Pro Start Forretningsplan Pro Start Forretningsplan Dato A. Baggrundsoplysninger om dig og din kommende virksomhed Navn CPR nr. E-mail Adresse Postnr./by Fastnet tlf. Mobilnr. Virksomhedens forventede navn Adresse Postnr /by Tlf.

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Om at starte som freelance / blive selvforsørgende

Om at starte som freelance / blive selvforsørgende Om at starte som freelance / blive selvforsørgende Om registrering, virksomhedsform, regnskab, moms og forsikring og forretningsplan Mogens Thomsen, Iværksætterkonsulent mt@startvaekst-aarhus.dk www.startvaekst-aarhus.dk

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan Forretningsplanen er tænkt som et udviklingsværktøj du arbejder på igennem dit forløb på Dynamoen. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du ønsker at etablere og en plan

Læs mere

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk!

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! Øksnehallen, 14-15/9 Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! IVÆRK&VÆKST2012 Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab resultater for både din egen

Læs mere

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE www.streetdinners.org Gademiddage er for at... 1 lære sine naboer at kende og fejre den gade eller bydel man bor i.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Konceptudvikling 2.0. brings you a presentation

Konceptudvikling 2.0. brings you a presentation Konceptudvikling 2.0 brings you a presentation Hvem er jeg? I gamle dage ville jeg nok have sagt I dag siger jeg Hvad er Hello? Et reklamebureau og så ikke helt alligevel Med Hello forsøger vi at skabe

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen

Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Jakob le Fevre General Manager Job2sea.com 28-01-2011 www.job2sea.com 1 Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Situationen i marinebranchen

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere 10 virksomheder har bidraget til udvikling af et effektivt redskab til fastholdelse af udenlandske medarbejdere. I samarbejde med More than Relocation - Relocation Scandinavia har de etableret Cultural

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed Indholdsfortegnelse 1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed 2. Virksomhedsidéen 3. Produktet eller ydelsen 4. Markedet 5. Salg og markedsføring 6. Personlige ressourcer og kompetencer 7. Netværk

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere Article summary Data: 20.04.2013 Country: Denmark Language: Danish Media: Byggeteknik (Construction Technology) English title: New invention to help Danish craftsmen English abstract: Award-winning building

Læs mere

V E L K O M M E N TIL LEJRE KOMMUNE

V E L K O M M E N TIL LEJRE KOMMUNE V E L K O M M E N TIL LEJRE KOMMUNE Dansk / Danish Indholdsfortegnelse Velkommen Her møder du kommunen Hvis du bliver syg Udbetaling af penge Kort over Osted Kort over Kirke Hvalsø Kort over Lejre / Allerslev

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

Date: 07-02-2012. Organisation: EMUC Event: HR & Crew Management konference Emne: www & maritime rekruttering

Date: 07-02-2012. Organisation: EMUC Event: HR & Crew Management konference Emne: www & maritime rekruttering Date: 07-02-2012 Organisation: EMUC Event: HR & Crew Management konference Emne: www & maritime rekruttering Jakob le Fevre Master Mariner Svendborg Navigationsskole 1998 40 år 24 års erfaring i marinebranchen

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 Ryk direkte i fængsel og vær med til at bryde muren for både grønne Start Ups og hårdkogte serieiværksættere! 1 BRYD MUREN OG INDTAG FÆNGSLET! Vær med til

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND HELENE VENGE VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND VÆKSTDAGEN 10. FEBRUAR 2011 +45 2929 8755 hv@helenevenge.com helenevenge.com 2 Dette er realiteterne... Der starter hvert år 15-20.000 nye virksomheder 1/4 lukker

Læs mere

Fri agent planen fra frieagenter.net

Fri agent planen fra frieagenter.net Fri agent planen fra frieagenter.net Print ud og udfyld. Kommenteret udgave findes i bogen Frie Agenter. Ide og behov Beskriv din idé og hvem den henvender sig til Hvilke behov vil du dække hos dine kunder?

Læs mere

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland - og bliv du s med naboen Interkulturelt Erhvervs- og virksomhedskultur Sprog Branding Pricing Globalisering og digitalisering Web & sociale medier Google

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier?

Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier? Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier? Hvad er formålet? Beskriv kortest muligt det overordnede formål med din virksomhed tilstedeværelse på sociale medier. Hvad er succeskriterierne? Noter

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi 2012 Aarhus 2 Ulrik Petersen Direktør aegis media, aarhus Det Digitale Akademi er en unik mulighed for at springe

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 1 BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 ONLINE MEDIER / 02 Online annoncering / 03 Bannerformater og teknik / 04 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 2 Online medier www.byggeplads.dk,

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

JobASE gode hoveder til ASE SMV erne

JobASE gode hoveder til ASE SMV erne JobASE gode hoveder til ASE SMV erne VISION Vi vil skabe en a-kasse, der matcher det moderne Danmarks ønsker og behov MISSION Vi kæmper for, at økonomisk tryghed på arbejdsmarkedet ikke skal være afhængig

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere