Innovation, konceptudvikling og projektstyring ITU efterår 2009 Gruppe 13 Forretningsplan for Mingle-IN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovation, konceptudvikling og projektstyring ITU efterår 2009 Gruppe 13 Forretningsplan for Mingle-IN"

Transkript

1 Abstract The idea behind Mingle-IN is to create a social website, where state-of-the-art web scripting will be used to lay the foundations for a highly user-involving portal. Here people who are new in Denmark have the opportunity to build networks with other foreigners in Denmark and ethnic Danes. Our empirical research has shown that there are Danes interested in building networks with foreigners, but foreigners find it difficult to approach the Danes. We have interviewed people who have arrived to Denmark recently, people who have been here for several years, and stakeholders with extensive knowledge of the attitudes of ethnic Danes. Due to the strong technical background of one of the directors in the firm behind the portal, we will be able to get the site launched with minimal capital and still expect to get good results through an innovative approach to creating strong networks through social media. A strong network will help to improve both the job prospects and the wellbeing of the new Danish population. This is important, because Denmark in the future will be more and more dependent on getting the newcomers, especially the well-educated, professionally integrated better and faster.

2 Indholdsfortegnelse 1 Idégrundlag Hvorfor et socialt netværk? Hvad tilbyder Mingle-IN? Use Case: Eksempel på brug af Mingle-IN Markedet Portalens forventede brugere Primær målgruppe Sekundær målgruppe Tertiær målgruppe Information om virksomheden Virksomhedsform Organisationensopbygning Markedsføring Økonomi Budgetscenarier Budgetscenarie 1: Oprettelse af virksomhed med central styring Budgetscenarie 2: Virksomhed som udvikler portalen for offentlig instans Udvikling og vækst... 12

3 1 Idégrundlag Vores undersøgelser har vist, at der er et stort behov for nytænkende indsatser i forhold til at fremme integrationen af nydanskere på det danske arbejdsmarked. Selvom der i de seneste år har været en vækst i ansættelsen af nydanskere, er der stadig mange uden job og samtidig er mere end hver fjerde højtuddannede nydansker overkvalificeret i forhold til sit job. Særligt går det hårdt ud over de nydanskere, der har taget deres uddannelse uden for Danmarks grænser. 30 pct. af disse er overkvalificerede - kemiingeniører kører taxa og økonomer gør rent. 1 Dertil synes flere nydanskere, også dem, der er i arbejde, at det er svært at etablere sociale relationer med danskere, som de oplever, ifølge Direktør Torben Møller Hansen fra Foreningen Nydansker, som lukkede og fordomsfulde. Det resulterer i værste fald i, at de ikke integreres ordentligt i samfundet og kommer til at leve et perifert og ensomt liv i Danmark eller finder et job i andet land. Vi har gennem interview med nydanskere og eksperter på området indkredset to problemstillinger, som vores sociale webportal Mingle-IN forsøger at afhjælpe: 1) Nydanskere har selvtillidsproblemer og tror ikke nok på egne kompetencer 2) Nydanskere har svært ved at få etableret et socialt netværk i Danmark Formålet med Mingle-IN er, at styrke den sociale integration og derigennem den professionelle integration. Mingle-IN skal dermed både forbedre nydanskeres trivsel og jobmuligheder i Danmark. På den måde kan nydanskere blive bedre integreret i det danske samfund samtidig med, at de kommer til at gavne det danske samfund i højere grad ved at deres kompetencer kommer i spil. Den sociale webportal tilbyder en række services med fokus på disse aspekter, der beskrives nærmere i et af de nedenstående afsnit. 1.1 Hvorfor et socialt netværk? Mingle-IN skal være en ny måde for nydanskere og etniske danskere at mødes på. Vi mener, at vi bedre kan imødekomme nydanskernes behov ved at lave et socialt netværk frem for et professionelt af flere grunde. Når det gælder jobsøgning, viser erfaringer fra nyidanmark.dk 2, at flere nydanskere finder det mere normalt at finde et arbejde gennem deres venner og netværk, i stedet for jobannoncer og jobansøgninger, som er den normale procedure i Danmark. Vi tror derfor på, at vi gennem et socialt netværk bedre kan bryde barrierne mellem nydanskere og arbejdsmarkedet. Samtidig vil vi gerne hjælpe højtuddannede nydanskere til at finde et job, som passer til deres kvalifikationer. På trods af, at flere nydanskere er i job end for ti år siden, føler mange nydanskere sig diskrimineret på arbejdspladsen. Et socialt netværk kan være med til at bryde de fordomme og tabuer, som nydanskere og etniske danskere både bevidst og ubevidst kan have om hinanden. Mingle-IN skal også være en hjælp til nydanskere, som har et job i Danmark eller leder efter et job, men som af forskellige årsager, har svært ved at komme i kontakt med danskere og andre nydanskere. På den baggrund ønsker vi at skabe et socialt netværk, da vi mener, det er problematisk at nydanskere ikke har noget netværk i Danmark, og derfor har svært ved at bane sig vej og begå sig på det danske arbejdsmarked Side 3 af 12

4 Dette søger vi skabt via vores portal, som dermed er til gavn for både nydanskere, danskere, virksomheder og det danske samfund i form af bedre integration. 2 Hvad tilbyder Mingle-IN? Mingle-IN tilbyder fire services, som til sammen skaber en unik social portal: Nydanske succeshistorier Der findes et væld af nydanskere med succes i Danmark ved at vise dem frem, skal den enkelte få mod på at tage springet ud i det danske arbejdsmarked med tillid til sig selv. Nydanskerne skal altså fortælle deres historier og dele deres oplevelser og erfaringer med at bo i Danmark. Matchmaking Matchmaking-servicen skal hjælpe nydanskerne til at få etableret et socialt netværk i Danmark. Det kan både være mellem nydanskere og danskere og nydanskere indbyrdes. Man kan enten selv lægge sin profil op med oplysninger om sig selv og evt. sin familie og efterspørge nye venner, eller man kan bede Mingle-IN om hjælp til at arrangere et møde med en dansk eller nydansk familie. Det skal være muligt for virksomheder at søge på de forskellige punkter i profilerne, så de eventuelt kan finde en ny medarbejder herigennem. Events Sideløbende med portalen skal Mingle-IN afholde events og arrangementer med fokus på at skabe relationer mellem portalens brugere, reklamere for portalen og fremme nydanskeres omdømme hos virksomheder ( de er kompetent arbejdskraft ) og nydanskernes egen selvtillid ( I er kompetent arbejdskraft ). Forum Portalen skal indeholde et forum, hvor brugerne kan stille spørgsmål om både sociale og professionelle emner. Herigennem dannes der også relationer på kryds og tværs, og man kan få fornemmelse af, at der er mange med de samme problemer som én selv. For at illustrere Mingle-IN, har vi udviklet følgende designudkast, der giver en fornemmelse af hvordan konceptet rent visuelt kunne ende med at se ud. Dog er det vigtigt at pointere, at prototypen ikke har været udviklet ved hjælp af brugerinddragelse, og den kan derfor kun anses som designforslag. Side 4 af 12

5 Figur 1: Designudkast 1 til webportalen Mingle-IN Side 5 af 12

6 Figur 2: Designudkast 2 til webportalen Mingle-IN 2.1 Use Case: Eksempel på brug af Mingle-IN Greg er New Zealander og har igennem de sidste seks måneder opholdt sig i Danmark. Han er forsker og arbejder med genteknologi på en virksomhed, der har et lille laboratorium på Forskningscenteret Risø. Han er generelt rigtig glad for sit arbejde, og der er gode udsigter. Firmaet, han arbejder for, har opnået en række spændende resultater, og de har netop fået tildelt en god portion ekstra penge fra en ny venture capitalist, Side 6 af 12

7 som har stærk tiltro til deres arbejde. Der er med andre ord stor sandsynlighed for, at Greg kan blive og arbejde længe i Danmark. Han er på sin vis også ganske glad for livet i Danmark, men han har ikke meget tid til at lære dansk, da hans job er ret krævende, og han har ikke rigtig energien til danskundervisning i sin fritid. Greg synes, det er meget svært at føle sig som en del af det danske samfund, hvis man ikke taler dansk. På arbejdet er det officielle sprog egentlig engelsk, da de også arbejder sammen med mange forskere i udlandet. Men de danske kollegaer taler stort set hele tiden dansk med hinanden, og det er derfor svært for Greg at blive del af fællesskabet, selvom han ellers er en ret udadvendt type. Greg er begyndt at bruge Mingle-IN portalen til aktivt at møde mennesker i fritiden. Det hjælper måske ikke så meget på jobbet, men han er generelt blevet gladere for sin tilværelse i Danmark efter, han har fået et bedre netværk. Han har set, at der om tre uger starter en ny udstilling på Louisiana, som han synes lyder spændende. Han beslutter sig for at benytte portalens event-planner feature til at arrangere en samlet udflugt til udstillingen. Værktøjet er en slags online kalender, hvor man let selv kan lave arrangementer. Når man opretter arrangementet, skal man give det forskellige tags. Disse bliver brugt til at kategorisere arrangementet, så de personer, hvis profil passer på arrangementet (baseret på interesser), bliver informeret om det automatisk af event-planneren. Det tager ikke mange minutter at udfylde detaljerne i systemet, og Greg har allerede prøvet at bruge det et par gange før. Det er mest andre udlændinge, der dukker op til arrangementerne, men en lille gruppe etniske danskere dukker for det meste også op. Når man har oprettet sin første event inde på portalen, får man desuden status som Bronze Event Planner, og hvis man tit opretter events, kan man blive promoveret til Silver eller Gold. De mest aktive Plannere bliver engang imellem fremhævet inde på portalen på forskellig vis. Det er bare en lille for sjov feature, men Greg har på fornemmelsen, at der er nogle, som er ekstra aktive Plannere af den grund. 3 Markedet Det er på tide at skabe et mere dynamisk og fleksibelt miljø for nydanskerne og give dem bedre værktøjer til selv at generere sociale netværk. På baggrund af internettets udvikling, og specielt udviklingen af sociale medier, med MySpace og Facebook som frontfigurer, mener vi, at der er et marked for at skabe en social netværksportal for nydanskere. Nydanskerne har i dag ikke mulighed for at få afdækket sociale behov på en fordelagtig måde ud fra de nuværende services, der findes på markedet, hvilket nedenstående eksemplificerer. Konkurrent Nyidanmark.dk Nydansker.dk Cabiweb.dk Beskrivelse Offentligt materiale omkring integration i Danmark Samling af links Succeshistorier Side 7 af 12

8 Forreignersindenmark.dk Blog samt diverse praktiske informationer om Danmark Fælles for konkurrenternes sider er, at de ikke indeholder de muligheder for tovejskommunikation, som Mingle-IN vil komme til. Der er primært tale om statiske sider, hvor brugerne ikke har mulighed for at kommentere, stille spørgsmål eller selv generere indhold. Forreignersindenmark.dk er den side, som mest lægger op til dialog i og med, at der fx er mulighed for at kommentere blog-indlæg. Ydermere indeholder denne side også et forum, og de arrangerer også forskellige sammenkomster. Siden er dog rettet udelukkende mod udlændinge og søger ikke at samle både nydanskere og etniske danskere. Det skal understreges, at mange af konkurrenterne på markedet er offentlige eller statsstøttede virksomheder, som vores portal har samme formål - at fremme integrationen i Danmark. Disse anses derfor også som værende mulige samarbejdspartnere på sigt, da de som Mingle-IN ønsker at fremme integrationen. Integration er et emne, som er meget oppe i tiden, og jo flere nydanskere, der kommer til, jo mere arbejde bør der gøres. Derfor er det fremtidige marked indenfor integration stort, derfor er det relevant, at der gøres en aktiv indsats for at fremme integrationen i Danmark øjeblikkeligt. 3.1 Portalens forventede brugere Brugerne af Mingle-IN portalen inddeles i tre kategorier: Primær målgruppe Den primære målgruppe er nydanskerne, herunder både arbejdsløse og fastansatte, der enten har svært ved at falde til i det danske samfund eller er faldet til og gerne vil dele erfaringer og hjælpe andre nydanskere Sekundær målgruppe Den sekundære målgruppe er danske virksomheder, som kan bruge portalen til at finde nydansk arbejdskraft og til at få indblik i nydanskernes kulturforståelse. De kan ligeledes komme på en liste over nydanskervenlige virksomheder, hvorved de kan opnå en form for goodwill i miljøet. Derudover er tanken, at virksomheder i samarbejde med Mingle-IN kan arrangere events i form af virksomhedsbesøg eller lignende, der henvender sig til nydanskere Tertiær målgruppe Den tertiære målgruppe er etniske danskere, som ønsker at lære en anden kultur at kende og bryde med de fordomme, som etniske danskere og nydanskere kan have om hinanden. Undersøgelser viser, 3 at danskernes brug af sociale medier er steget eksplosivt de seneste år, hvilket gør mulighederne for at tiltrække danske brugere til Mingle-IN portalen realistisk. 3 Side 8 af 12

9 4 Information om virksomheden Følgende afsnit præsenterer virksomhedens stiftelsesform og organisationsopbygning. 4.1 Virksomhedsform Vi vil etablere Mingle-IN, som et Anpartsselskab. Et anpartsselskab er en virksomhed som ejes og drives af en eller flere personer. Denne selskabsform kræver en stiftelseskapital på kr., hvorefter ejerne kun hæfter med den indskudte kapital og derved ikke deres personlige formue. Virksomhedsformen kræver dog, at man årlig udarbejder regnskaber. Virksomheden Mingle-IN stiftes som en non-profit virksomhed, hvilket betyder at virksomhedsejerne ikke selv tjener penge på virksomheden udover deres løn. Man kan altså betegne det som en form for velgørende virksomhed. 4.2 Organisationensopbygning Virksomheden har tre ansatte: to direktører, som er ejere af virksomheden samt en assistent. Det giver følgende organisationsstruktur. Figur 3: Organisationsstrukturen for Mingle-IN Direktør 1 er ansvarlig for programmeringsdelen herunder udarbejdelse af portalen, samt at foretage løbende opdateringer og forbedringer. Derudover varetager han den eventmæssige del. Direktør 2 er ansvarlig for al markedsføring, den daglige bogføring, momsafregning, regnskaber, lønafregning, stiftelse m.v. Den ene af virksomhedens direktører besidder en teknisk baggrund, som han skal benytte i virksomheden. Den anden direktør har en merkantil uddannelse, som han skal bruge til det regnskabs- og forretningsmæssige aspekt i virksomheden. De to direktører kan derfor supplere hinanden godt og med deres sammensatte kompetencer, kan de to styre og drive virksomheden, samtidig med at de også selv kan foretage opdateringer på portalen, og derfor ikke behøver eksternt personale. Begge direktører står for kontaktformidlingen til virksomheder, foreninger, investorer, kommuner m.v. Side 9 af 12

10 Assistenten hjælper med den daglige administration, passer telefon, udarbejder breve til forretningsforbindelser og udfører diverse ad-hoc opgaver. 5 Markedsføring Mingle-IN har internettet som den primære salgskanal. Derudover er der tiltænkt løbende markedsføringsaktiviteter efter portalens etablering. I forbindelse med lanceringen af portalen vil der fokuseres meget på markedsføring, for at få skabt opmærksomhed omkring portalen, og portalen vil blive brandet på forskellige måder. Det er således vigtigt i opstartsfasen at komme ud til så mange mulige bruger som muligt og få indprentet navnet Mingle-IN blandt disse. Mingle-IN vil foretage kundebesøg, hvor vi vil brande os blandt forskellige virksomheder og opfordre dem til at komme på vores virksomhedsliste blandt virksomheder, der gerne ansætter nydanskere. Det skal samtidig tjene til at gøre dem opmærksomme på Mingle-IN s eksistens og fortælle, hvad de kan bruge portalen til. Vi vil satse på at annoncere via Integrationsministeriets flyer, som de uddeler til udlændinge, når de ankommer til Danmark. Det er en flyer, som indeholder praktiske, gavnlige og hjælpsomme oplysninger i forbindelse med integration i det danske samfund. Vi vil gerne have indsat vores hjemmesidelink til portalen, for på den måde at gøre opmærksom på portalens eksistens. Vi er igennem vores interview med nydanskere blandt andet blevet gjort opmærksom på, at det er svært at finde ud af, hvor man skal søge informationer om fx job. Internettet kan ofte være uoverskueligt i den sammenhæng. Vi mener derfor, at det vil være oplagt at annoncere for Mingle-IN i den omtalte flyer, da alle nydanskere således vil få oplyst linket til hjælp med deres job/integration i Danmark. Udover at annoncere i Integrationsministeriets flyer, vil vi også benytte andre tryksager. Her vil vi annoncere i aviser som MetroExpress og andre gratis aviser, som er tilgængelige for alle. Vi vil også benytte skiltning i form af en enkelt dobbeltsides flyer, som vi selv vil udarbejde lægge på steder, hvor vi ved nydanskere opholder sig, for eksempel biblioteker, sprogskoler med danskundervisning og lignende. En anden form for reklame vi vil foretage er markedsføring i form af events, som er en af portalens hovedfunktioner. 6 Økonomi Som tidligere nævnt dannes virksomheden på et non-profit grundlag, hvilket betyder at indtjeningsgrundlaget baseres på støtte fra offentlige instanser eller fonde, samt virksomheders bidrag til virksomheden. Vi vil derfor i det følgende fokusere på, hvordan en økonomisk støtte realiseres, og hvordan indtægten fra virksomheder kunne modelleres. Side 10 af 12

11 Ifølge en skrivelse fra Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration pr. 13 marts , råder Integrationsministeriet årligt over en samlet pulje på cirka 200 mio. kr., der har til formål at støtte integrationsprojekter. 1-2 gange årligt foretages en åben ansøgningsrunde, hvor ansøgningerne vurderes i henhold til deres målgruppe, indhold, planlagte aktiviteter, operationelle mål med videre. Samtidig påkræves det af de allerede støttede projekter, at de årligt udarbejder statusrapporter, der særskilt orienterer omkring resultater. Normalt yder Integrationsministeriet ikke støtte til rene driftsorienterede projekter. Derfor vil Integrationsministeriet allerede i ansøgningsfasen vurdere, hvorvidt projektet kan drives af kommunen eller anden offentlig instans. Det prioriteres derfor, at støtten fra Integrationsministeriet dækker opstarts- og udviklingsomkostningerne i projektet. Det vil sige, at efter projektets udviklingsafslutning, overdrages udstedelse af støtten til en anden offentlig instans, som på forhånd har godkendt projektets videreførelse. 6.1 Budgetscenarier For at vise vores overvejelser omkring, hvordan virksomheden rent finansielt skulle fungere, har vi opstillet to scenarier, der afdækker to forskellige budgetoverslag i forbindelse med udvikling og drift af Mingle-IN. Tallene, der er brugt i udarbejdelsen af budgetterne, er baseret på tal, som er kendt fra egne arbejdsforhold Budgetscenarie 1: Oprettelse af virksomhed med central styring Udgift Beskrivelse Samlet Stiftelseskapital ApS stiftelsen Webhotel inkl. domæne 12 måneder * 373,75 kr kr. Løn (inkl. udvikling) 3 medarbejdere * 12 måneder * kr kr Kontorleje (i Kbh N) 12 måneder * 7000 kr. (ca m2) kr. Diverse abonnementer 12 måneder * 800 kr kr. Computerindkøb 3*7000 kr (printer) kr. Møbler Skrivebord, skuffer, stole etc kr. Diverse Papir, mapper etc kr. Marketing Flyers, aviser, internetannoncer m.v kr. Totalt kr. Det vil derfor ca. koste 1,5 million kroner for udvikling af portalen og opstart af virksomheden, som skal administrere portalen det første år. Her skal selvfølgelig modregnes den støtte, som virksomheden vil kunne opnå gennem de offentlige midler. Det har desværre ikke været muligt for os i denne opgave at få oplysninger omkring hvor meget puljen for sådanne udviklingsprojekter er på. Et kig på tidligere projekter der tilnærmelsesvis ligner dette (dog ikke med samme services), viser at puljerne normalt ligger på over 1 million. 4 Side 11 af 12

12 6.1.2 Budgetscenarie 2: Virksomhed som udvikler portalen for offentlig instans Udgift Beskrivelse Samlet Udviklingsomkostninger 1200 kr/t *(5 dage * 20 uger * 8 timer/dagen) kr. Totalt kr. Hvis portalen udvikles af en virksomhed for en kunde (som fx Foreningen Nydansker eller Integrationsministeriet), vil omkostningerne ligge på cirka kr., hvorefter portalen ville kunne indlemmes i Foreningen Nydanskers yderligere produkt- og service portefølje. Det er selvfølgelig svært at udtale sig om, hvilket budgetscenarie, der bør vælges, men med den fokus, som er på integrationsområdet for tiden, vil det være muligt og oplagt at føre scenarie 1 ud i livet. På den måde sikres det, at portalen får den nødvendige opmærksomhed i forhold til at opdatere information og servicere brugerne bedst muligt. 7 Udvikling og vækst Portalens størrelse skal vokse i takt med netværkets størrelse, hvor der eksponentielt vil tilføjes flere events, virksomheder, sponsorer, interessegrupper, jobportaler m.v. Virksomheden skal som sådan ikke vokse overskudsmæssigt, eftersom virksomheden er en non-profit virksomhed. Det er svært at komme med et realistisk bud på antallet af brugere, da det er et innovativt tiltag, og vi er nye på markedet, men vi forventer at antallet af registrerede brugere det første år vil ligge på ca og det følgende år vil stige med minimum 30 %. Disse succeskriterier begrunder sig i, at vi vil bruge meget energi på markedsføring, og at kendskabet til portalen formodentlig vil vokse stødt med tiden. Side 12 af 12

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Cultural Family Network

Cultural Family Network Fremsynede danske virksomheder investerer i strategisk fastholdelse Har din virksomhed en fastholdelsesstrategi og et fastholdelsesbudget? Cultural Family Network Det koster en halv million kroner at ansætte

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Bloggigant køber Mascha Vangs millionvirksomhed: Blognetværket Blogly bliver en del af Bloggers Delight

Bloggigant køber Mascha Vangs millionvirksomhed: Blognetværket Blogly bliver en del af Bloggers Delight Pressemeddelelse København, d. 9.11.2017 Bloggigant køber Mascha Vangs millionvirksomhed: Blognetværket Blogly bliver en del af Bloggers Delight Efter to år med stor vækst er Blogly, som hidtil har været

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

TEMADRØFTELSE 1 B. Nøgler til bedre rekruttering

TEMADRØFTELSE 1 B. Nøgler til bedre rekruttering TEMADRØFTELSE 1 B Nøgler til bedre rekruttering Inge-Lisbeth Nygaard, Århus Kommune Astrid Jensen, Sønderborg Kommune Henrik Sønderskov, Forsvaret Jawad Sundoo, Forsvaret Kirstine Østergaard, Undervisningsministeriet

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

Sådan skabes resultater gennem engagement

Sådan skabes resultater gennem engagement Sådan skabes resultater gennem engagement Engagement er nøglen til frugtbart samarbejde i fremtidens virksomhedskonstellationer. Jens Schultzer Østre Pennehavevej 1D DK-2960 Rungsted Kyst +45 23 99 70

Læs mere

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk Praktisk Ledelse Uddrag af artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux Marc Gruber Joachim Henkel Entrepreneurship 12. september 2010 Fokus Der undersøges hvordan typiske udfordringer

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Klædt på til Network Marketing

Klædt på til Network Marketing Klædt på til Network Marketing Overvejer du at starte i Network Marketing eller er du netop blevet en del af denne spændende branche? Her finder du et par værktøjer til rygsækken - baseret på mine erfaringer

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

Online marketing kursus

Online marketing kursus Online marketing kursus for fleksjobbere 6 uger - ny viden - nye jobmuligheder Opslag til sociale medier kan planlægges. Fleksjobberen kan tilføre virksomheden attraktiv arbejdskraft, selv med få ugentlige

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk!

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! Øksnehallen, 14-15/9 Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! IVÆRK&VÆKST2012 Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab resultater for både din egen

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland. Kort & klart

AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland. Kort & klart AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland Kort & klart 1 AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland Hvor mange akademikere har virksomheder i det vestlige Midtjylland brug

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen

Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Jakob le Fevre General Manager Job2sea.com 28-01-2011 www.job2sea.com 1 Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Situationen i marinebranchen

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

One-Stop-Shop for internationale borgere i Nordjylland

One-Stop-Shop for internationale borgere i Nordjylland One-Stop-Shop for internationale borgere i Nordjylland - Regionalt fokus - Formålet er at tiltrække og fastholde international kvalificeret arbejdskraft Hvorfor International House? Mangel på arbejdskraft

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015 Tiny Maerschalk Head of International Community v/erhverv Aarhus Flyttet til Danmark i August 1997 Uddannelse: Cand.ling.merc (Belgien) Socialrådgiver (Danmark) Erfaring: Event Coordinator ved International

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Campaign idea The fashion campaign was based on a celebration

Læs mere

Fastholdelse. Vejle 23. september Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet

Fastholdelse. Vejle 23. september Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet Fastholdelse Vejle 23. september 2010 Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet Fastholdelse Forskellige tilgange: Kompetenceafklaring Kompetenceudvikling Sproglig opkvalificering

Læs mere

TJEN PENGE PÅ NETTET

TJEN PENGE PÅ NETTET TJEN PENGE PÅ NETTET [Skriv tekst] Side 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Hvilke fordele er der ved at tjene penge på nettet?... 1 Måder du kan tjene penge på nettet... 2 Din egen blog... 2 Produktanmeldelser...

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier

Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier Offentliggjort 13.11.2013 Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier Ny rundspørge foretaget af konsulenthuset Hartmanns viser, at ni ud af ti danske medarbejdere

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013 Copenhagen Capacity The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency - Financial Times, 2013 Agenda Sådan arbejder Copenhagen Capacity Sådan ser verden ud Ny resultatkontrakt med Region

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB GLOBIZ 1

GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB Dette hæfte beskriver de tolv indsatsfelter, som udgør vores Outplacement program. Indsatsfelterne inddrages alt efter dit behov. Fokus i programmet er, at bringe dig videre til et nyt

Læs mere

- Sponsoroplæg - Team Cursive. Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor!

- Sponsoroplæg - Team Cursive. Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor! Team Cursive 4700 Næstved E-sport - Sponsoroplæg - Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor! Se komplet sponsorprofil: sponsordb.dk/team-cursive Intro Team Cursive er en

Læs mere

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK 2014 STRATEGISK FUNDRAISING Strategisk fundraising bør være en integreret del af foreningens daglige kultur. Den strategiske fundraising

Læs mere

MARKEDSFØRINGS- PLAN

MARKEDSFØRINGS- PLAN MARKEDSFØRINGS- PLAN Karatbars Program for Affiliate Partnere Det er dig, der bestemmer hvilken type indkomst, du ønsker at få. Der er 7 muligheder at tjene penge på. 7 Indkomstmuligheder 1. Direkte Provision

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland - og bliv du s med naboen Interkulturelt Erhvervs- og virksomhedskultur Sprog Branding Pricing Globalisering og digitalisering Web & sociale medier Google

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

WEBPROFFEN webdesign & online marketing

WEBPROFFEN webdesign & online marketing WEBPROFFEN webdesign & online marketing PRODUKTER 2016 HOVEDPRODUKTER STANDARD ADVANCED PREMIUM 4495,- 7495,- 9995,- UNIKT WEBDESIGN UNIKT WEBDESIGN UNIKT WEBDESIGN ENKELT BRUGER ENKELT BRUGER MULTI BRUGER

Læs mere

Præsentation af Jobindex

Præsentation af Jobindex Præsentation af Jobindex Program for Præsentation Hvorfor investere i Jobindex? Lidt om jobannonce markedet og en frygtelig masse grafer Lidt om historien bag Jobindex og hvor firmaet står lige nu Fremtidsvisioner

Læs mere

Print from - Motor-magasinet

Print from  - Motor-magasinet Print from www.motormagasinet.dk - Motor-magasinet En biløkonom skaber værdi i virksomheden 28 March 2011 kl. 5:00 / Uddannelse / Af direktør René Tønder Nielsen, Bilbranchen, og adm. direktør og formand

Læs mere

Hvordan bliver din butik synlig på nettet?

Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Ved Teknologisk Institut 23. April 2013 Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.55 Fordele og faldgruber ved sociale medier v/peter Lemcke

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere elev- og praktikpladser i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere