Innovation, konceptudvikling og projektstyring ITU efterår 2009 Gruppe 13 Forretningsplan for Mingle-IN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovation, konceptudvikling og projektstyring ITU efterår 2009 Gruppe 13 Forretningsplan for Mingle-IN"

Transkript

1 Abstract The idea behind Mingle-IN is to create a social website, where state-of-the-art web scripting will be used to lay the foundations for a highly user-involving portal. Here people who are new in Denmark have the opportunity to build networks with other foreigners in Denmark and ethnic Danes. Our empirical research has shown that there are Danes interested in building networks with foreigners, but foreigners find it difficult to approach the Danes. We have interviewed people who have arrived to Denmark recently, people who have been here for several years, and stakeholders with extensive knowledge of the attitudes of ethnic Danes. Due to the strong technical background of one of the directors in the firm behind the portal, we will be able to get the site launched with minimal capital and still expect to get good results through an innovative approach to creating strong networks through social media. A strong network will help to improve both the job prospects and the wellbeing of the new Danish population. This is important, because Denmark in the future will be more and more dependent on getting the newcomers, especially the well-educated, professionally integrated better and faster.

2 Indholdsfortegnelse 1 Idégrundlag Hvorfor et socialt netværk? Hvad tilbyder Mingle-IN? Use Case: Eksempel på brug af Mingle-IN Markedet Portalens forventede brugere Primær målgruppe Sekundær målgruppe Tertiær målgruppe Information om virksomheden Virksomhedsform Organisationensopbygning Markedsføring Økonomi Budgetscenarier Budgetscenarie 1: Oprettelse af virksomhed med central styring Budgetscenarie 2: Virksomhed som udvikler portalen for offentlig instans Udvikling og vækst... 12

3 1 Idégrundlag Vores undersøgelser har vist, at der er et stort behov for nytænkende indsatser i forhold til at fremme integrationen af nydanskere på det danske arbejdsmarked. Selvom der i de seneste år har været en vækst i ansættelsen af nydanskere, er der stadig mange uden job og samtidig er mere end hver fjerde højtuddannede nydansker overkvalificeret i forhold til sit job. Særligt går det hårdt ud over de nydanskere, der har taget deres uddannelse uden for Danmarks grænser. 30 pct. af disse er overkvalificerede - kemiingeniører kører taxa og økonomer gør rent. 1 Dertil synes flere nydanskere, også dem, der er i arbejde, at det er svært at etablere sociale relationer med danskere, som de oplever, ifølge Direktør Torben Møller Hansen fra Foreningen Nydansker, som lukkede og fordomsfulde. Det resulterer i værste fald i, at de ikke integreres ordentligt i samfundet og kommer til at leve et perifert og ensomt liv i Danmark eller finder et job i andet land. Vi har gennem interview med nydanskere og eksperter på området indkredset to problemstillinger, som vores sociale webportal Mingle-IN forsøger at afhjælpe: 1) Nydanskere har selvtillidsproblemer og tror ikke nok på egne kompetencer 2) Nydanskere har svært ved at få etableret et socialt netværk i Danmark Formålet med Mingle-IN er, at styrke den sociale integration og derigennem den professionelle integration. Mingle-IN skal dermed både forbedre nydanskeres trivsel og jobmuligheder i Danmark. På den måde kan nydanskere blive bedre integreret i det danske samfund samtidig med, at de kommer til at gavne det danske samfund i højere grad ved at deres kompetencer kommer i spil. Den sociale webportal tilbyder en række services med fokus på disse aspekter, der beskrives nærmere i et af de nedenstående afsnit. 1.1 Hvorfor et socialt netværk? Mingle-IN skal være en ny måde for nydanskere og etniske danskere at mødes på. Vi mener, at vi bedre kan imødekomme nydanskernes behov ved at lave et socialt netværk frem for et professionelt af flere grunde. Når det gælder jobsøgning, viser erfaringer fra nyidanmark.dk 2, at flere nydanskere finder det mere normalt at finde et arbejde gennem deres venner og netværk, i stedet for jobannoncer og jobansøgninger, som er den normale procedure i Danmark. Vi tror derfor på, at vi gennem et socialt netværk bedre kan bryde barrierne mellem nydanskere og arbejdsmarkedet. Samtidig vil vi gerne hjælpe højtuddannede nydanskere til at finde et job, som passer til deres kvalifikationer. På trods af, at flere nydanskere er i job end for ti år siden, føler mange nydanskere sig diskrimineret på arbejdspladsen. Et socialt netværk kan være med til at bryde de fordomme og tabuer, som nydanskere og etniske danskere både bevidst og ubevidst kan have om hinanden. Mingle-IN skal også være en hjælp til nydanskere, som har et job i Danmark eller leder efter et job, men som af forskellige årsager, har svært ved at komme i kontakt med danskere og andre nydanskere. På den baggrund ønsker vi at skabe et socialt netværk, da vi mener, det er problematisk at nydanskere ikke har noget netværk i Danmark, og derfor har svært ved at bane sig vej og begå sig på det danske arbejdsmarked Side 3 af 12

4 Dette søger vi skabt via vores portal, som dermed er til gavn for både nydanskere, danskere, virksomheder og det danske samfund i form af bedre integration. 2 Hvad tilbyder Mingle-IN? Mingle-IN tilbyder fire services, som til sammen skaber en unik social portal: Nydanske succeshistorier Der findes et væld af nydanskere med succes i Danmark ved at vise dem frem, skal den enkelte få mod på at tage springet ud i det danske arbejdsmarked med tillid til sig selv. Nydanskerne skal altså fortælle deres historier og dele deres oplevelser og erfaringer med at bo i Danmark. Matchmaking Matchmaking-servicen skal hjælpe nydanskerne til at få etableret et socialt netværk i Danmark. Det kan både være mellem nydanskere og danskere og nydanskere indbyrdes. Man kan enten selv lægge sin profil op med oplysninger om sig selv og evt. sin familie og efterspørge nye venner, eller man kan bede Mingle-IN om hjælp til at arrangere et møde med en dansk eller nydansk familie. Det skal være muligt for virksomheder at søge på de forskellige punkter i profilerne, så de eventuelt kan finde en ny medarbejder herigennem. Events Sideløbende med portalen skal Mingle-IN afholde events og arrangementer med fokus på at skabe relationer mellem portalens brugere, reklamere for portalen og fremme nydanskeres omdømme hos virksomheder ( de er kompetent arbejdskraft ) og nydanskernes egen selvtillid ( I er kompetent arbejdskraft ). Forum Portalen skal indeholde et forum, hvor brugerne kan stille spørgsmål om både sociale og professionelle emner. Herigennem dannes der også relationer på kryds og tværs, og man kan få fornemmelse af, at der er mange med de samme problemer som én selv. For at illustrere Mingle-IN, har vi udviklet følgende designudkast, der giver en fornemmelse af hvordan konceptet rent visuelt kunne ende med at se ud. Dog er det vigtigt at pointere, at prototypen ikke har været udviklet ved hjælp af brugerinddragelse, og den kan derfor kun anses som designforslag. Side 4 af 12

5 Figur 1: Designudkast 1 til webportalen Mingle-IN Side 5 af 12

6 Figur 2: Designudkast 2 til webportalen Mingle-IN 2.1 Use Case: Eksempel på brug af Mingle-IN Greg er New Zealander og har igennem de sidste seks måneder opholdt sig i Danmark. Han er forsker og arbejder med genteknologi på en virksomhed, der har et lille laboratorium på Forskningscenteret Risø. Han er generelt rigtig glad for sit arbejde, og der er gode udsigter. Firmaet, han arbejder for, har opnået en række spændende resultater, og de har netop fået tildelt en god portion ekstra penge fra en ny venture capitalist, Side 6 af 12

7 som har stærk tiltro til deres arbejde. Der er med andre ord stor sandsynlighed for, at Greg kan blive og arbejde længe i Danmark. Han er på sin vis også ganske glad for livet i Danmark, men han har ikke meget tid til at lære dansk, da hans job er ret krævende, og han har ikke rigtig energien til danskundervisning i sin fritid. Greg synes, det er meget svært at føle sig som en del af det danske samfund, hvis man ikke taler dansk. På arbejdet er det officielle sprog egentlig engelsk, da de også arbejder sammen med mange forskere i udlandet. Men de danske kollegaer taler stort set hele tiden dansk med hinanden, og det er derfor svært for Greg at blive del af fællesskabet, selvom han ellers er en ret udadvendt type. Greg er begyndt at bruge Mingle-IN portalen til aktivt at møde mennesker i fritiden. Det hjælper måske ikke så meget på jobbet, men han er generelt blevet gladere for sin tilværelse i Danmark efter, han har fået et bedre netværk. Han har set, at der om tre uger starter en ny udstilling på Louisiana, som han synes lyder spændende. Han beslutter sig for at benytte portalens event-planner feature til at arrangere en samlet udflugt til udstillingen. Værktøjet er en slags online kalender, hvor man let selv kan lave arrangementer. Når man opretter arrangementet, skal man give det forskellige tags. Disse bliver brugt til at kategorisere arrangementet, så de personer, hvis profil passer på arrangementet (baseret på interesser), bliver informeret om det automatisk af event-planneren. Det tager ikke mange minutter at udfylde detaljerne i systemet, og Greg har allerede prøvet at bruge det et par gange før. Det er mest andre udlændinge, der dukker op til arrangementerne, men en lille gruppe etniske danskere dukker for det meste også op. Når man har oprettet sin første event inde på portalen, får man desuden status som Bronze Event Planner, og hvis man tit opretter events, kan man blive promoveret til Silver eller Gold. De mest aktive Plannere bliver engang imellem fremhævet inde på portalen på forskellig vis. Det er bare en lille for sjov feature, men Greg har på fornemmelsen, at der er nogle, som er ekstra aktive Plannere af den grund. 3 Markedet Det er på tide at skabe et mere dynamisk og fleksibelt miljø for nydanskerne og give dem bedre værktøjer til selv at generere sociale netværk. På baggrund af internettets udvikling, og specielt udviklingen af sociale medier, med MySpace og Facebook som frontfigurer, mener vi, at der er et marked for at skabe en social netværksportal for nydanskere. Nydanskerne har i dag ikke mulighed for at få afdækket sociale behov på en fordelagtig måde ud fra de nuværende services, der findes på markedet, hvilket nedenstående eksemplificerer. Konkurrent Nyidanmark.dk Nydansker.dk Cabiweb.dk Beskrivelse Offentligt materiale omkring integration i Danmark Samling af links Succeshistorier Side 7 af 12

8 Forreignersindenmark.dk Blog samt diverse praktiske informationer om Danmark Fælles for konkurrenternes sider er, at de ikke indeholder de muligheder for tovejskommunikation, som Mingle-IN vil komme til. Der er primært tale om statiske sider, hvor brugerne ikke har mulighed for at kommentere, stille spørgsmål eller selv generere indhold. Forreignersindenmark.dk er den side, som mest lægger op til dialog i og med, at der fx er mulighed for at kommentere blog-indlæg. Ydermere indeholder denne side også et forum, og de arrangerer også forskellige sammenkomster. Siden er dog rettet udelukkende mod udlændinge og søger ikke at samle både nydanskere og etniske danskere. Det skal understreges, at mange af konkurrenterne på markedet er offentlige eller statsstøttede virksomheder, som vores portal har samme formål - at fremme integrationen i Danmark. Disse anses derfor også som værende mulige samarbejdspartnere på sigt, da de som Mingle-IN ønsker at fremme integrationen. Integration er et emne, som er meget oppe i tiden, og jo flere nydanskere, der kommer til, jo mere arbejde bør der gøres. Derfor er det fremtidige marked indenfor integration stort, derfor er det relevant, at der gøres en aktiv indsats for at fremme integrationen i Danmark øjeblikkeligt. 3.1 Portalens forventede brugere Brugerne af Mingle-IN portalen inddeles i tre kategorier: Primær målgruppe Den primære målgruppe er nydanskerne, herunder både arbejdsløse og fastansatte, der enten har svært ved at falde til i det danske samfund eller er faldet til og gerne vil dele erfaringer og hjælpe andre nydanskere Sekundær målgruppe Den sekundære målgruppe er danske virksomheder, som kan bruge portalen til at finde nydansk arbejdskraft og til at få indblik i nydanskernes kulturforståelse. De kan ligeledes komme på en liste over nydanskervenlige virksomheder, hvorved de kan opnå en form for goodwill i miljøet. Derudover er tanken, at virksomheder i samarbejde med Mingle-IN kan arrangere events i form af virksomhedsbesøg eller lignende, der henvender sig til nydanskere Tertiær målgruppe Den tertiære målgruppe er etniske danskere, som ønsker at lære en anden kultur at kende og bryde med de fordomme, som etniske danskere og nydanskere kan have om hinanden. Undersøgelser viser, 3 at danskernes brug af sociale medier er steget eksplosivt de seneste år, hvilket gør mulighederne for at tiltrække danske brugere til Mingle-IN portalen realistisk. 3 Side 8 af 12

9 4 Information om virksomheden Følgende afsnit præsenterer virksomhedens stiftelsesform og organisationsopbygning. 4.1 Virksomhedsform Vi vil etablere Mingle-IN, som et Anpartsselskab. Et anpartsselskab er en virksomhed som ejes og drives af en eller flere personer. Denne selskabsform kræver en stiftelseskapital på kr., hvorefter ejerne kun hæfter med den indskudte kapital og derved ikke deres personlige formue. Virksomhedsformen kræver dog, at man årlig udarbejder regnskaber. Virksomheden Mingle-IN stiftes som en non-profit virksomhed, hvilket betyder at virksomhedsejerne ikke selv tjener penge på virksomheden udover deres løn. Man kan altså betegne det som en form for velgørende virksomhed. 4.2 Organisationensopbygning Virksomheden har tre ansatte: to direktører, som er ejere af virksomheden samt en assistent. Det giver følgende organisationsstruktur. Figur 3: Organisationsstrukturen for Mingle-IN Direktør 1 er ansvarlig for programmeringsdelen herunder udarbejdelse af portalen, samt at foretage løbende opdateringer og forbedringer. Derudover varetager han den eventmæssige del. Direktør 2 er ansvarlig for al markedsføring, den daglige bogføring, momsafregning, regnskaber, lønafregning, stiftelse m.v. Den ene af virksomhedens direktører besidder en teknisk baggrund, som han skal benytte i virksomheden. Den anden direktør har en merkantil uddannelse, som han skal bruge til det regnskabs- og forretningsmæssige aspekt i virksomheden. De to direktører kan derfor supplere hinanden godt og med deres sammensatte kompetencer, kan de to styre og drive virksomheden, samtidig med at de også selv kan foretage opdateringer på portalen, og derfor ikke behøver eksternt personale. Begge direktører står for kontaktformidlingen til virksomheder, foreninger, investorer, kommuner m.v. Side 9 af 12

10 Assistenten hjælper med den daglige administration, passer telefon, udarbejder breve til forretningsforbindelser og udfører diverse ad-hoc opgaver. 5 Markedsføring Mingle-IN har internettet som den primære salgskanal. Derudover er der tiltænkt løbende markedsføringsaktiviteter efter portalens etablering. I forbindelse med lanceringen af portalen vil der fokuseres meget på markedsføring, for at få skabt opmærksomhed omkring portalen, og portalen vil blive brandet på forskellige måder. Det er således vigtigt i opstartsfasen at komme ud til så mange mulige bruger som muligt og få indprentet navnet Mingle-IN blandt disse. Mingle-IN vil foretage kundebesøg, hvor vi vil brande os blandt forskellige virksomheder og opfordre dem til at komme på vores virksomhedsliste blandt virksomheder, der gerne ansætter nydanskere. Det skal samtidig tjene til at gøre dem opmærksomme på Mingle-IN s eksistens og fortælle, hvad de kan bruge portalen til. Vi vil satse på at annoncere via Integrationsministeriets flyer, som de uddeler til udlændinge, når de ankommer til Danmark. Det er en flyer, som indeholder praktiske, gavnlige og hjælpsomme oplysninger i forbindelse med integration i det danske samfund. Vi vil gerne have indsat vores hjemmesidelink til portalen, for på den måde at gøre opmærksom på portalens eksistens. Vi er igennem vores interview med nydanskere blandt andet blevet gjort opmærksom på, at det er svært at finde ud af, hvor man skal søge informationer om fx job. Internettet kan ofte være uoverskueligt i den sammenhæng. Vi mener derfor, at det vil være oplagt at annoncere for Mingle-IN i den omtalte flyer, da alle nydanskere således vil få oplyst linket til hjælp med deres job/integration i Danmark. Udover at annoncere i Integrationsministeriets flyer, vil vi også benytte andre tryksager. Her vil vi annoncere i aviser som MetroExpress og andre gratis aviser, som er tilgængelige for alle. Vi vil også benytte skiltning i form af en enkelt dobbeltsides flyer, som vi selv vil udarbejde lægge på steder, hvor vi ved nydanskere opholder sig, for eksempel biblioteker, sprogskoler med danskundervisning og lignende. En anden form for reklame vi vil foretage er markedsføring i form af events, som er en af portalens hovedfunktioner. 6 Økonomi Som tidligere nævnt dannes virksomheden på et non-profit grundlag, hvilket betyder at indtjeningsgrundlaget baseres på støtte fra offentlige instanser eller fonde, samt virksomheders bidrag til virksomheden. Vi vil derfor i det følgende fokusere på, hvordan en økonomisk støtte realiseres, og hvordan indtægten fra virksomheder kunne modelleres. Side 10 af 12

11 Ifølge en skrivelse fra Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration pr. 13 marts , råder Integrationsministeriet årligt over en samlet pulje på cirka 200 mio. kr., der har til formål at støtte integrationsprojekter. 1-2 gange årligt foretages en åben ansøgningsrunde, hvor ansøgningerne vurderes i henhold til deres målgruppe, indhold, planlagte aktiviteter, operationelle mål med videre. Samtidig påkræves det af de allerede støttede projekter, at de årligt udarbejder statusrapporter, der særskilt orienterer omkring resultater. Normalt yder Integrationsministeriet ikke støtte til rene driftsorienterede projekter. Derfor vil Integrationsministeriet allerede i ansøgningsfasen vurdere, hvorvidt projektet kan drives af kommunen eller anden offentlig instans. Det prioriteres derfor, at støtten fra Integrationsministeriet dækker opstarts- og udviklingsomkostningerne i projektet. Det vil sige, at efter projektets udviklingsafslutning, overdrages udstedelse af støtten til en anden offentlig instans, som på forhånd har godkendt projektets videreførelse. 6.1 Budgetscenarier For at vise vores overvejelser omkring, hvordan virksomheden rent finansielt skulle fungere, har vi opstillet to scenarier, der afdækker to forskellige budgetoverslag i forbindelse med udvikling og drift af Mingle-IN. Tallene, der er brugt i udarbejdelsen af budgetterne, er baseret på tal, som er kendt fra egne arbejdsforhold Budgetscenarie 1: Oprettelse af virksomhed med central styring Udgift Beskrivelse Samlet Stiftelseskapital ApS stiftelsen Webhotel inkl. domæne 12 måneder * 373,75 kr kr. Løn (inkl. udvikling) 3 medarbejdere * 12 måneder * kr kr Kontorleje (i Kbh N) 12 måneder * 7000 kr. (ca m2) kr. Diverse abonnementer 12 måneder * 800 kr kr. Computerindkøb 3*7000 kr (printer) kr. Møbler Skrivebord, skuffer, stole etc kr. Diverse Papir, mapper etc kr. Marketing Flyers, aviser, internetannoncer m.v kr. Totalt kr. Det vil derfor ca. koste 1,5 million kroner for udvikling af portalen og opstart af virksomheden, som skal administrere portalen det første år. Her skal selvfølgelig modregnes den støtte, som virksomheden vil kunne opnå gennem de offentlige midler. Det har desværre ikke været muligt for os i denne opgave at få oplysninger omkring hvor meget puljen for sådanne udviklingsprojekter er på. Et kig på tidligere projekter der tilnærmelsesvis ligner dette (dog ikke med samme services), viser at puljerne normalt ligger på over 1 million. 4 Side 11 af 12

12 6.1.2 Budgetscenarie 2: Virksomhed som udvikler portalen for offentlig instans Udgift Beskrivelse Samlet Udviklingsomkostninger 1200 kr/t *(5 dage * 20 uger * 8 timer/dagen) kr. Totalt kr. Hvis portalen udvikles af en virksomhed for en kunde (som fx Foreningen Nydansker eller Integrationsministeriet), vil omkostningerne ligge på cirka kr., hvorefter portalen ville kunne indlemmes i Foreningen Nydanskers yderligere produkt- og service portefølje. Det er selvfølgelig svært at udtale sig om, hvilket budgetscenarie, der bør vælges, men med den fokus, som er på integrationsområdet for tiden, vil det være muligt og oplagt at føre scenarie 1 ud i livet. På den måde sikres det, at portalen får den nødvendige opmærksomhed i forhold til at opdatere information og servicere brugerne bedst muligt. 7 Udvikling og vækst Portalens størrelse skal vokse i takt med netværkets størrelse, hvor der eksponentielt vil tilføjes flere events, virksomheder, sponsorer, interessegrupper, jobportaler m.v. Virksomheden skal som sådan ikke vokse overskudsmæssigt, eftersom virksomheden er en non-profit virksomhed. Det er svært at komme med et realistisk bud på antallet af brugere, da det er et innovativt tiltag, og vi er nye på markedet, men vi forventer at antallet af registrerede brugere det første år vil ligge på ca og det følgende år vil stige med minimum 30 %. Disse succeskriterier begrunder sig i, at vi vil bruge meget energi på markedsføring, og at kendskabet til portalen formodentlig vil vokse stødt med tiden. Side 12 af 12

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed Handelshøjskolen i Århus 2005 Institut for Regnskab HD (R), 8. semester Opgaveløser: Anita Knudsen Drejer Vejleder: Bent Høgsted Opstart af virksomhed Side 2 af 84 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Social Medie. Produkt: Plakat, til henholdsvis Roliba og Den Frie Rådgivning. Anslag : 119.293 Afleveret den 3. juni 2014

Social Medie. Produkt: Plakat, til henholdsvis Roliba og Den Frie Rådgivning. Anslag : 119.293 Afleveret den 3. juni 2014 Social Medie Strategi For ikke- B2C virksomheder Produkt: Plakat, til henholdsvis Roliba og Den Frie Rådgivning. Anslag : 119.293 Afleveret den 3. juni 2014 Maibrit Christiansen 050690-1014 Tina Hansen

Læs mere

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014 Virksomhedsopstart Fra idé til valg af virksomhedsform 7. Semesters speciale ved bygningskonstruktøruddannelsen af

Læs mere

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 2.1 Web 1.0... 6 2.2 Web 2.0... 6 2.3 Udviklingen... 7 3. Sociale

Læs mere

B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G

B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G Thomas Damkjær Larsen BA-projekt 6. semester Vejleder: Jacob Lund Orquin INSTITUT FOR MARKETING B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G TI L DEN NY STAR T ET V I R KSO M HED GODT & GA VE Aarhus

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Social medie strategi for Sønderborg Kommune

Social medie strategi for Sønderborg Kommune Kandidatafhandling af Institut for marketing og statistik Aarhus School of Business Ved vejleder Lars Haahr Cand IT - ITKO August 2012 Social medie strategi for Sønderborg Kommune Abstract The municipality

Læs mere

SOCIAL MEDIA FACTBOOK

SOCIAL MEDIA FACTBOOK SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi Copyright www.casperfrederiksen.dk 1 Forord Er du beslutningstager? Er du træt af halv-humanistisk kommunikationsnak om

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

En social media strategi for Restaurant Kokkeriet

En social media strategi for Restaurant Kokkeriet En social media strategi for Restaurant Kokkeriet Katrine Kristoffersen Kandidatafhandling - Cand.it - ITKO Institut for marketing og statistik Vejledning ved Lars Haahr Afleveret d. 1. Juni 2011 Åben

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere