Specialtilbud under pres

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialtilbud under pres"

Transkript

1 Specialtilbud under pres Tid til de næste skridt En hvidbog om udviklingen på det specialiserede sociale område og de udfordringer, der står for

2 Specialtilbud under pres Tid til de næste skridt En hvidbog om udviklingen på det specialiserede sociale område og de udfordringer, der står for

3 Udgivet af Socialpædagogerne, maj 2011 Analyser og undersøgelser: Mette Grostøl, Anders Haarløv, Kirstine Krommes-Ravnsmed, Jeppe Hammer Larsen, Vagn Michelsen, Ditte Sørensen, Claus Wendelboe Tekst og redaktion: Bille Sterll Layout: Steven Leweson Tryk: Silkeborg Bogtryk Oplag: eks. ISBN: Bogen kan rekvireres hos Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde København K Tlf

4 En kulegravning og en reform, tak! I 2007 overgik en stor del af det specialiserede sociale område til de 98 nye kommuner. Her fire år efter Kommunalreformen står det klart, at udviklingen på området er gået og går den gale vej. Denne hvidbog dokumenterer utvetydigt, at symptomerne på en bekymrende udvikling efterhånden er mange og markante: En autist, to mennesker med psykoser, tre udviklingshæmmede og en stofmisbruger stuvet sammen i en skærmet enhed på kommunens plejehjem i stedet for tilbud, der imødekommer den enkeltes behov. Når man ser på udviklingen, kunne man tro, det er fremtiden i mange kommuner. Specialtilbud, som tidligere modtog borgere fra hele landet, kæmper i dag med tomme pladser og faldende efterspørgsel. Selv små kommuner trækker borgere hjem og opretter billigere løsninger i nærmiljøet. Ingen har undersøgt kvaliteten. Mange tilbud møder nu krav om at tage borgere med vidt forskellige handicap ind for at bedre økonomien. Derved udvandes den specialviden, der er brugt mange år på at opbygge. Hjælpen til udsatte og sårbare børn er nedprioriteret og erstattet af en indsats, der er dårligere fagligt funderet men billigere. På bare fire måneder er antallet af små børn på døgninstitution faldet med 20 procent. Aldrig er så få små børn blevet anbragt uden for hjemmet. Kommunerne sparer både på anbringelserne og på det forebyggende arbejde. Det er børnene, der kommer til at betale prisen. Mange får aldrig etableret troen på sig selv og ender med markant dårligere livsmuligheder end nødvendigt. Det bliver dyrere for samfundet og den enkelte. Mange ender i kriminalitet og på varig offentlig forsørgelse i stedet for at få et værdigt liv, hvor de bidrager til samfundet. Børnene skal have hjælp i starten af livet det er både bedst og billigst. Landets kommuner er ude i en hidtil uset økonomisk opbremsning. Hensynet til økonomien fylder mere og mere, når kommunen beslutter, hvilken hjælp og støtte en handicappet borger eller en socialt udsat familie kan få. Selv om loven klart siger, at hjælpen skal tage udgangspunkt i det enkelte menneskes behov. Årsagerne til denne nedtur er flere. Men en ensidig kommunal finansiering kombineret med en stram kommunal økonomi er én. En anden er, at kommunernes indbyrdes køb og salg af pladser, som er blevet udbredt efter Kommunalreformen, simpelthen virker udgiftsdrivende. En del af de stigende udgifter skyldes altså ikke, at tilbuddene får tilført flere ressourcer, men at kommunerne leger bytte-bytte-købmand med hinanden. Hertil skal lægges en kommunal undervurdering af den opgave, de kæmpede sig til og en overvurdering af egne kræfter. 3

5 At den kommunale frustration over disse forhold så ydermere har ført til en ubehagelig og stigmatiserende sprogbrug fra borgmestre og kommunale organisationsfolk overfor udsatte grupper, gør kun problemerne værre. Vi vil have stoppet nedturen, og det kan ikke gå hurtigt nok. Og vi har flere forslag til redskaber, der kan vende udviklingen: Vi vil først og fremmest have en finansieringsreform. En reform, som skal sikre, at kommunerne kan give den enkelte borger det specialiserede, skræddersyede tilbud, han eller hun har brug for. Det tilbud, der kompenserer den enkelte borger for det handicap, der stiller vedkommende ringere end andre på grund af vilkår, borgeren ikke selv har valgt. En finansieringsreform, som kan motivere kommunerne til at sætte ind, hvor det i virkeligheden betaler sig bedst for både den enkelte og samfundet: med en tidlig, en specialiseret og en tilstrækkelig indsats. Dernæst skal vi have en kulegravning af udviklingen på det specialiserede sociale område efter Kommunalreformen. Og endelig synes vi, at de børn, unge og voksne, der bruger det sociale område, har fortjent et nybrud kort sagt vil vi hilse en egentlig socialreform velkommen. Benny Andersen Forbundsformand 4

6 Indhold 1. Så er freden forbi Udviklingen på det specialiserede sociale område efter reformen 2. Én samlet indgang for borgerne Kommunerne overtager de specialiserede sociale tilbud 3. Så tæt på en normal hverdag som muligt Hvad er det specialiserede sociale område? 4. En tidlig indsats betaler sig Forebyggende arbejde med udsatte børn og unge 5. Ikke til at styre Økonomi og beslutninger på den sociale markedsplads 6. Stort fald i nye anbringelser Anbragte børn og unge 7. Et liv på 20 kvadratmeter Voksne handicappede 8. En hård opbremsning Kommunerne tvinges til massive besparelser Litteratur Noter

7 1. Så er freden forbi Udviklingen på det specialiserede sociale område efter reformen Denne hvidbog samler en lang række undersøgelser, som beskriver udviklingen blandt botilbud for handicappede, på døgninstitutioner og i plejefamilier for anbragte børn og unge, siden Kommunalreformen trådte i kraft i 2007 På bare fire måneder fra oktober 2010 til februar 2011 er antallet af små børn på døgninstitution faldet med 20 procent. Aldrig er så få små børn blevet anbragt uden for hjemmet. Højt specialiserede døgninstitutioner står tomme, og flere har fået normeringerne kraftigt beskåret. Siden oktober 2010 er to døgninstitutioner for småbørn lukket. Og i Slagelse forbereder Børne- og Ungecenteret sig på at lukke og slukke i maj Vigtig viden om små og skrøbelige børn risikerer at blive spredt for alle vinde og gå tabt. Intet tyder på, at faldet sker, fordi socialt udsatte familier med et trylleslag er blevet bedre til at give deres børn omsorg og trygge rammer. Forklaringen skal snarere findes i kommunernes pengekasse. Kommunernes budgetter for 2011 varsler store besparelser på udsatte børn og unge og handicappede i forhold til forbruget i I 2011 skal kommunerne bruge over 1,6 milliarder kroner mindre end i Og denne gang skal budgetterne holdes. Regeringen har indført en sanktionsmekanisme, der straffer de kommuner, der overskrider budgettet i løbet af Straffen er en bøde på 60 procent af det beløb, kommunen overskrider med. En udvikling, kommunerne selv kalder en historisk hård opbremsning. Det er den virkelighed, borgerne i landets kommuner i dag står over for. Der er gået lidt over fire år, siden kommunerne i 2007 overtog det samlede ansvar for de specialiserede tilbud til udsatte børn og unge og handicappede. Før reformen aftalte kommunerne og regeringen, at kommunerne skulle drive de mange tilbud videre på samme serviceniveau som før. Landets mest udsatte borgere skulle ikke opleve Kommunalreformen som en forringelse, tværtimod. Politikere på Christiansborg og i landets kommuner talte om kvalitet, nærmiljø og tæt samspil. De første år holdt alle sig nogenlunde i ro. KL opfordrede landets borgmestre til at love hinanden sikker drift og ikke ændre brugen af de enkelte tilbud de første to-fire år. 6

8 Siden er udgifterne på området vokset og vokset; en udvikling, som er kommet bag på de mange kommuner, som frivilligt overtog opgaverne fra de gamle amter. Nu er freden tilsyneladende forbi, og det er nærliggende at se på, hvordan det så går. Denne hvidbog beskriver udviklingen på det specialiserede sociale område, siden Kommunalreformen trådte i kraft 1. januar Bogen bringer en række analyser og undersøgelser af, hvordan det er gået, siden kommunerne i 2007 overtog hele ansvaret og finansieringen af tilbud til anbragte børn, handicappede, hjemløse, misbrugere, psykisk syge og andre med behov for en særlig indsats. Gennem såvel officielle tal og statistikker som egne målinger og beregninger tegner bogen et aktuelt billede af den situation, de mange vidt forskellige specialtilbud til udsatte borgere står i her i Hvidbogen forklarer baggrunden for reformen og beskriver de konkrete ændringer i det kommunale landskab. Den ser på økonomi og beslutningsprocesser i kommunerne og tager pulsen på de to store specialområder: børn og unge og voksen-handicappede. Desuden gennemgår bogen nye beregninger over udgifter og gevinster ved en tidlig forebyggende indsats. Hvidbogen samler surveys blandt medarbejdere i marken og chefer i kommunernes forvaltninger, analyser af budgetter og regnskaber, optællinger på botilbud og døgninstitutioner og samfundsøkonomiske beregninger. De fleste undersøgelser er udført af Socialpædagogernes Landsforbund i perioden 2007 til 2011, men en række eksterne rapporter fra forskningsinstitutioner og analyseinstitutter er også inddraget. 7

9 2. Én samlet indgang for borgerne Kommunerne overtager de specialiserede sociale tilbud Med Kommunalreformen overtager de 98 nye kommuner fra 1. januar 2007 stort set alle tilbud til handicappede og udsatte børn og unge. Flere organisationer frygter, at kommunerne er for små. Allerede i det første år forsøger kommunerne at spare på det nye område Nytårsdag 2007 vågner danskerne op til en forandret offentlig sektor. 271 kommuner er blevet til 98, og fem nye regioner erstatter de 14 amter. Af de 98 nye kommuner har 91 over indbyggere, og det gennemsnitlige indbyggertal er efter reformen vokset fra til godt pr. kommune. 65 af de nye kommuner er dannet ved at lægge flere nabokommuner sammen for at nå mindst indbyggere. 33 af de nye kommuner har fået lov til at fortsætte på egen hånd. Blandt dem er storbykommuner som København, Frederiksberg, Århus og Odense samt en række forstadskommuner i hovedstadsområdet. Enkelte små ø-kommuner har ingen indlysende naboer, de kan lægges sammen med, og fortsætter også som sig selv. Kommunalreformen flytter en lang række offentlige opgaver fra de gamle amter over i de nye kommuner og regioner. Kommunerne overtager det fulde ansvar for det specialiserede, sociale område: døgn- og dagtilbud til psykisk og fysisk handicappede, udsatte børn og unge, stofmisbrugere, psykisk syge, hjemløse og andre, der har brug for særlig støtte for at få hverdagen til at hænge sammen. De nye regioners altoverskyggende opgave bliver at drive sygehusene. Oprindeligt er det også tanken, at regionerne skal drive alle de gamle amtstilbud på det sociale område, på nær institutioner for børn og unge, som er anbragt udenfor hjemmet på grund af sociale eller adfærdsmæssige problemer. Men sådan kommer det ikke til at gå. Forud er gået en kort proces fra Strukturkommissionen afgiver sin betænkning i januar 2004, til regeringen fremlægger sit samlede katalog af 48 lovforslag i februar Regeringen taler om én samlet indgang til det offentlige. Mens handicaporganisationer, brugere og faglige organisationer er usikre på, om de nye kommuner er store nok til at løse alle de stærkt specialiserede opgaver, som før lå i amterne. Usikkerheden går på, om der er borgere nok selv i de store kommuner til at drive tilbud med meget små målgrupper. Bekymringerne bliver manet i jorden af politikere i kommunerne og på Christiansborg. 8

10 Bekymringen hænger sammen med frygten for det nye. Men vi vil vise, at vi kan klare opgaven. Jeg kan kun give tilsagn om, at vi vil arbejde sammen med alle, der har relationer til området, for at få det til at blive en succes. Vi vil stå for et godt tilbud, for kvalitet og sammenhæng i hverdagen. Socialudvalgsformand i KL, Tove Larsen (S), Socialkortet.dk Med forslaget skabes en klar og entydig ansvarsfordeling på det sociale område, samtidig med at opgaverne i højere grad løses på en mere kvalificeret måde i nærmiljøet og i tæt samspil med de almindelige tilbud. Socialminister Eva Kjer Hansen fremsætter lovforslaget om den ny Servicelov i Folketinget, februar Sultne kommuner Et helt centralt princip i reformen er, at de specialiserede sociale opgaver i højere grad skal løses i nærmiljøet tæt på borgeren og i samarbejde med de almindelige kommunale tilbud. Derfor får kommunerne ret til på et hvilket som helst tidspunkt at overtage de institutioner og tilbud, som regionerne ellers skulle drive. Præmissen er, at tilbuddene skal drives på samme serviceniveau som i de gamle amter. I løbet af 2006 vokser kommunernes appetit på at overtage opgaver fra regionerne. Fra 1. januar 2007 overtager kommunerne af egen fri vilje over 80 procent af de sociale tilbud, som før blev drevet af amterne. Stort set hele handicapområdet ender hos kommunerne: fra små botilbud for velfungerende udviklingshæmmede til store institutioner som Sølund i Skanderborg, både dag- og døgntilbud til autister, døvblinde, spastikere og mange andre små målgrupper. Selv forsorgshjem og herberger, hvis brugere ofte krydser rundt på tværs af kommunegrænserne, tager kommunerne til sig. Den kommunale logik synes at være, at når de alligevel skal betale hele regningen for driften, kan de ligeså godt selv eje og styre institutionerne. Blandt brugere og fagfolk er mange bekymrede for, om selv de nye og større kommuner reelt er store og bæredygtige nok til at drive højt specialiserede tilbud til meget små målgrupper, som der måske kun bor en enkelt eller to af i kommunen. Dele af forslaget er præget af tilfældigheder og manglende viden om behov og udfordringer på det specialiserede sociale område. [ ] Vores frygt var og er, at de sociale tilbud afspecialiseres, dels udtrykt i en kommuna- 9

11 lisering uden faglig vurdering om bæredygtighed, dels som konsekvens af en uigennemskuelig finansieringsreform på det sociale område. Socialdemokraterne og Det Radikale Venstres bidrag til Socialudvalgets betænkning over lovforslaget. Formålet med lovforslaget er at sikre en udvikling, hvor der er kvalificerede tilbud til udsatte børn og unge, udviklingshæmmede, handicappede, sindslidende, stofmisbrugere og andre grupper med behov for en socialfaglig indsats, og hvor der er én myndighed, nemlig kommunalbestyrelsen, der har et samlet og sammenhængende ansvar for indsatsen for den enkelte borger. Socialminister Eva Kjer Hansen fremsætter lovforslaget i Folketinget, februar Kommuner får ekstra i bloktilskud Tidligere delte amter og kommuner udgifterne på det specialiserede sociale område. Fra 2002 til 2007 gjaldt den såkaldte grundtakstmodel, hvor kommunen betalte til en bestemt grænse grundtaksten mens amtet så betalte resten. I dag betaler kommunen hele regningen for de pladser, den driver selv eller køber hos andre. I en række meget dyre enkeltsager refunderer staten dog en del. Udgifterne på det sociale område er svære at styre. Allerede inden reformen trådte i kraft, fik kommunerne bevilget 424 millioner kroner ekstra i 2007 og 850 millioner kroner ekstra i bloktilskud fra Desuden fik kommunerne et løft på 1,3 milliarder kroner ekstra til ældre, børn og socialområdet for at imødegå udgifter i forbindelse med den demografiske udvikling. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne dermed er kompenseret fuldt ud for de overtagne amtslige opgaver, og at kommunerne i 2008 kan videreføre det nuværende serviceniveau inklusive overtagne amtslige opgaver. Aftale om kommunernes økonomi for 2008, 10. juni 2007, Dermed er de nye kommuner enige med regeringen om, at de får fuld kompensation og endda lidt til til at overtage de mange nye og dyre opgaver på det sociale område. Alligevel budgetterer de allerede med besparelser, før reformen overhovedet træder i kraft. En undersøgelse blandt kommunale ledere på sociale tilbud, som Socialpædagogerne gennemførte i efteråret 2007, viser, at hver tredje allerede i 2007 bliver pålagt at svinge sparekniven. 1 Rammeaftaler og redegørelser På det specialiserede sociale område er der altså ikke mange opgaver tilbage til de fem regioner. I dag driver regionerne de sikrede døgninstitutioner, som 10

12 primært modtager unge kriminelle. Desuden driver de en række højt specialiserede tilbud til meget små målgrupper, for eksempel høre- og synshæmmede, og tilbud til domfældte udviklingshæmmede. Når det gælder de meget specialiserede tilbud, har kun de færreste kommuner borgere nok til, at de kan drive et målrettet tilbud selv. Derfor foregår der i dag et udbredt køb og salg af pladser på tværs af regioner og kommuner. Kommunerne koordinerer handlen med specialtilbud på tværs af kommunegrænserne gennem de sociale rammeaftaler, der årligt vedtages for hver region. Rammeaftalen skal sikre det samlede overblik over alle de sociale tilbud og sikre, at udbud og efterspørgsel matcher. Rammeaftalen bliver til på baggrund af de kommunale redegørelser, som hvert år vurderer kommunens behov og forventede brug af pladser i specialtilbud nu og fremover. En analyse af samtlige 98 kommunale redegørelser for 2008 viser en lang række fejl og mangler. Kommunerne har et år inde i reformen stadig svært ved at overskue de mange nye tilbud og forbruget af dem. Især på de tilbud, hvor borgerne ikke visiteres gennem kommunen, men henvender sig selv, for eksempel tilbud til hjemløse, stofmisbrugere og krise- og voldsramte kvinder. Kommunerne kan nemlig ikke styre, hvor mange hjemløse der vil være næste år. På de nye opgaveområder er det endnu vanskeligt at vurdere det fremtidige behov, da kommunen endnu er i gang med få et overblik over det faktuelle forbrug af ydelser og tilbud. Furesø kommune, 2008 Analysen viser også, at kommunerne allerede i 2008 planlægger at tage borgere hjem fra tilbud i andre kommuner i stor stil. Begrundelsen er, at borgerens hjemkommune kan gøre det tættere på. Og i et enkelt tilfælde, at den kan gøre det billigere. 2 Forvaltningen har igangsat analyser af børneinstitutioner, specialundervisningsområdet vedr. børn og voksenområdet samt misbrugsområdet. Dette mhp. vurdering af, om kommunen med fordel selv kan levere nogle af de ydelser, som købes hos andre, bl.a. med baggrund i en væsentlig stigning i taksterne. Rudersdal Kommune, 2008 I evalueringerne af kommunernes samarbejde indbyrdes og med regionerne, udtrykker nogle kommuner bekymring for, om de kan skaffe pladser til deres borgere, hvis udbyderkommunerne fremover målretter tilbuddene til deres egne behov. 3 11

13 Siden har flere undersøgelser vist, at kommunerne satser på at være selvforsynende med så mange specialtilbud som overhovedet muligt. Tilbudsportalen den sociale nethandel Som en del af Kommunalreformen blev det besluttet at oprette en tilbudsportal på nettet for det særlige sociale område. Her skal alle kommunale og regionale tilbud samt godkendte private tilbud opføres, og kommunerne må kun benytte tilbud, som er nævnt i portalen. Tilbudsportalen skal være et arbejdsredskab, hvor en kommune kan finde og sammenligne kvalitet og priser på de tilbud, der modsvarer en borgers behov. Uanset om der er tale om handicappede, udsatte børn og unge, psykisk syge, misbrugere eller andre grupper med særlige behov. Borgerne får nu ligesom kommunen adgang til via tilbudsportalen at se tilbud i hele landet. Det er en historisk ny mulighed, som man aldrig har haft før på det sociale område. Folketingsmedlem Charlotte Dyremose (K), ved tredjebehandlingen af forslag til lov om social service (L 38) 16. juni På Tilbudsportalen kan kommunens sagsbehandlere sammenligne pris og kvalitet, putte i kurv og gå til kassen. Alle priser (takster) skal beregnes efter de samlede omkostninger, inklusive administrativt overhead, afskrivninger med mere. Med andre ord et socialt supermarked på nettet. Den nye nethandel er tænkt som hjørnestenen i en transparent social markedsplads, hvor pengene følger borgeren helt ud til den enkelte institution. Tanken er, at handicapinstitutioner, krisecentre og andre sociale tilbud skal konkurrere om at tilbyde kommunerne de bedste ydelser til den laveste pris. Priserne hænger direkte sammen med, hvad det koster at drive tilbuddene. Det kan være svært for den dyre institution at forklare præcist, hvorfor borgeren får et meget bedre produkt her end hos den billigere konkurrent. I hvert fald, når det skal kunne præsenteres på tilbudsportalen.dk. Men et problem ved at gøre institutionspladser til handelsvarer er, at varen ofte købes meget sjældent til den enkelte borger. Når borgeren visiteres, vælger kommunen det bedste og billigste produkt, men der er ingen sikkerhed for, at dette også er det mest fordelagtige om fem eller ti år. Hvis man skal være sikker på at få den bedste vare til den laveste pris, skal borgerne visiteres igen med jævne mellemrum og naturligvis flyttes, hvis et bedre og billigere tilbud viser sig på markedet. Ellers fungerer markedet ikke. Så hvis markedet skal fungere på markedsvilkår, må både borgere og kommuner indstille sig på at flytte rundt efter pris og kvalitet. 12

14 (Portalen) bliver til glæde for mennesker med handicap såvel som for pårørende og medarbejdere på hele det sociale område. Socialminister Eva Kjer Hansen, Magasinet Mandat 26. oktober Desværre har det vist sig, at oplysningerne på tilbudsportalen.dk ikke er helt præcise og opdaterede. Dette dokumenteres tydeligt i en rapport som en række organisationer har udarbejdet. Kommunerne prioriterer simpelthen ikke indberetningsopgaven særlig højt, og oplysningerne er mangelfulde, ukorrekte og i nogle tilfælde helt misvisende. 4 Ligegyldigt hvad man gør, får man helt andre tal frem end Socialministeriet uanset hvilke søgeparametre, der lægges ind. Alene det faktum, at der kommer andre tal frem end Socialministeriets, viser, at Tilbudsportalen ikke er uproblematisk. Også kommunale sagsbehandlere klager over portalens manglende brugbarhed. Tilbudsportalen fungerer ikke efter hensigten. Og desværre kan de beskrevne vanskeligheder ikke alene forklares som startproblemer. Netværk om Konsekvenserne af Kommunalreformen på Social- og Uddannelsesområdet, NoKS, 2008 Kommunerne undgår ekspertise udefra Før reformen drev de gamle amter en vidtgående rådgivning indenfor det specialiserede område, som de kendte indgående, fordi de også drev alle tilbud. For mange kommuner er opgaverne nye, og kommunerne har ikke samme grad af ekspertise blandt medarbejderne. For at hindre en faldende standard i kommunernes visitering og en glidende afspecialisering, bliver Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO, oprettet. VISO tilbyder kommunerne landsdækkende specialrådgivning, hvis de ikke selv har den rette ekspertise. Men i dag viser det sig, at kommunerne benytter VISO i langt mindre omfang end ventet. Derfor har KL forhandlet sig frem til at få tilbageført nogle af de midler, der var afsat til at finansiere VISO. Fra 2010 blev kommunernes bloktilskud således forhøjet med 100 millioner kroner. Rådgivningen findes med andre ord. Men kommunerne undgår den i en sådan grad, at de i stedet får penge for at rådgive sig selv. Blandt brugerorganisationerne opfatter man udviklingen som et udtryk for, at kommunerne forsøger at undgå ekspertrådgivningen, fordi de frygter, den vil medføre visitering til dyrere, specialiserede tilbud, og dermed pådrage kommunen større omkostninger, end hvis de selv foretager vurderingerne. 5 13

15 3. Så tæt på en normal hverdag som muligt Hvad er det specialiserede sociale område? Anbragte børn og unge, psykisk syge og handicappede, misbrugere og hjemløse har brug for ekstra hjælp for at få et liv så tæt på normalt som muligt. De koster årligt kommunerne over 30 milliarder kroner. Kommunerne sammenligner dem med gøgeungen, der skubber de andre fugleunger ud af reden Over børn og unge bor ikke sammen med deres forældre, men er anbragt uden for hjemmet på grund af alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer. Lige så mange mellem og børn bor stadig hjemme, men modtager særlig hjælp for at forebygge yderligere sociale eller psykiske problemer. Mellem og børn går i specialbørnehave, fordi de har fysiske eller psykiske handicap. Over børn bliver undervist i specialklasser, enten i folkeskolen eller på specialskoler. Omkring voksne bor i et botilbud for fysisk eller psykisk handicappede. Mellem og mennesker er ifølge de nationale kortlægninger hjemløse. De fleste er mænd, flertallet er misbrugere, og mange har desuden en psykisk lidelse. Knap 900 stofmisbrugere var i behandling ved udgangen af Tal er der nok af. Alligevel ved ingen helt præcist, hvor mange børn, unge og voksne i Danmark, der har brug for et ekstra skub for at få hverdagen til at hænge sammen. I modsætning til andre store områder som børnepasning, skolegang og ældreservice, er statistik og nøgletal næsten helt fraværende på det særlige sociale område. Men det er disse mennesker, vi taler om, når vi taler om brugere, beboere og målgrupper på de specialiserede sociale tilbud. Mennesker med særlige behov har brug for særlig støtte. Det kan være børn og unge med svære sociale problemer, som ikke trives hjemme. Fysisk og psykisk handicappede, som har brug for hjælp i hverdagen, eller psykisk syge, hjemløse og stofmisbrugere. De specialiserede tilbud tæller dag- og døgninstitutioner for handicappede børn, specialundervisning, døgninstitutioner og plejefamilier for børn anbragt uden for hjemmet, botilbud for handicappede og psykisk syge, botilbud og aktiviteter for hjemløse og stofmisbrugere. Fælles for hjælpen til de mange forskellige udsatte og sårbare borgere er, at den er beskrevet i Serviceloven. Et bærende princip i Serviceloven er kompensationsprincippet. Loven skal sikre, at udsatte borgere får den nødvendige, 14

16 individuelle hjælp, de behøver for at kompensere for følgerne af deres sociale, fysiske eller psykiske vilkår. Serviceloven skal altså sikre, at sårbare mennesker får de samme muligheder for et godt liv som alle andre, selv om deres vilkår begrænser dem. Der er ikke tale om særbehandling, men om et forsøg på at udjævne uligheder. Kommunen kan med andre ord ikke vedtage et generelt serviceniveau for alle handicappede eller anbragte børn på samme måde, som den lægger et generelt niveau for vuggestuer, børnehaver og ældrepleje. Den enkelte har ret til den hjælp, han eller hun har brug for, og tilbuddet skal netop tilpasses individuelle behov. Eller som det hedder i Servicelovens paragraf 1: Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Alligevel lægger kommunerne nu op til, at de godt kan lægge et niveau for hjælpen på det specialiserede sociale område. Det kan man, og det bør man! skriver KL i et notat fra Og roser Horsens kommune for at hjemtage sårbare og udsatte unge fra døgninstitutioner og anbringe dem på egen hånd i hybler. En af de unge begik kort efter grov vold mod en tilfældig ung mand i Horsens. 7 1 Formålet med denne lov er 1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer, 2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og 3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Lov om Social Service, pgf Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksen- 15

17 liv som deres jævnaldrende. Støtten skal ydes med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste og skal have til formål at 1) sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk, 2) sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk, 3) understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse, 4) fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel og 5) forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv. Stk. 2. Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten skal i hvert enkelt tilfælde tilrettelægges på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges og familiens forhold. Stk. 3. Støtten skal bygge på barnets eller den unges egne ressourcer, og barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages med passende vægt i overensstemmelse med alder og modenhed. Barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien og med dennes medvirken. Hvis dette ikke er muligt, skal foranstaltningens baggrund, formål og indhold tydeliggøres for forældremyndighedsindehaveren og for barnet eller den unge. Lov om Social Service pgf Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet med indsatsen er 1) at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres, 2) at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder, 3) at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje og 4) at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter denne lov. Lov om Social Service pgf

18 Udgifternes himmelflugt De sidste mange år er udgifterne til det specialiserede sociale område vokset og vokset. Over 30 milliarder kroner i alt bruger kommunerne årligt på udsatte og sårbare børn, unge og voksne. 8 Udviklingen i udgifterne på det specialiserede sociale område Kommunernes regnskaber , hele landet, 2011-priser, milliarder kroner Voksen-handicapområdet Børn og unge Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Udgifternes himmelflugt var en væsentlig årsag til Kommunalreformen. Ved at give kommunerne det fulde ansvar for at finansiere de dyre specialtilbud, håbede Folketinget at give kommunerne incitament til at bremse udgifterne. Dette er indtil videre ikke lykkedes. Tværtimod. At ønsket om at spare er udtalt, viste sig allerede, inden reformen trådte i kraft. Kommunernes egne budgetter regnede med nedskæringer på en halv milliard kroner på handicappede og udsatte børn og unge i Pengene skulle lægges til side til uforudsete udgifter. Med andre ord skulle handicappede og udsatte børn og unge betale for en buffer til de nye kommuner, så de var polstrede til Kommunalreformens første år. Man kan ikke ud fra tallene sige, at kommunerne sparer 300 millioner kroner på udsatte børn og unge. Kommunerne budgetterer blot 300 millioner lavere end i KL-formand Erik Fabrin, Socialpædagogen januar

19 En gøgeunge, der skal ud af systemet En rundspørge blandt ledere på specialtilbud, som Socialpædagogerne udførte i 2007, viste, at næsten hver tredje havde gennemført besparelser i reformens første leveår. Selv om kommunerne var blevet fuldt kompenseret for de nye opgaver, angav flere ledere manglende finansiering og generel ubalance i kommunens økonomi som årsag til nedskæringerne. 9 Tilsyneladende behøver kommunerne ikke bekymre sig om vrede pårørende, som i tusindtal demonstrerer foran rådhuset. En måling, som analyseinstituttet Gallup lavede for Socialpædagogerne i efteråret 2007, viste, at to ud af tre danskere ikke kender en eneste handicappet eller har anbragte børn og unge inde på livet i familien. Så når kommunerne sparer på det særlige sociale område, opdager de færreste vælgere det. 10 I sommeren 2009 gik KL selv til frontalangreb på de dyre specialtilbud til handicappede og udsatte, da KL-formand Erik Fabrin omtalte dem som en gøgeunge, der skal ud af systemet, før den skubber brede velfærdsydelser som børnepasning, folkeskole og ældrepleje ud af den kommunale rede. Det var den samme gøgeunge, kommunerne var så ivrige efter at få i reden, at de frivilligt overtog over 80 procent af specialtilbuddene. Vi har en mervækst på specialområderne, som skal finansieres fra normalområderne. Det er en gøgeunge, der skal ud af systemet. Erik Fabrin, formand for KL, Danske Kommuner 25. juni 2009 Ingen har lyst til at blive kaldt gøgeunger, som det er blevet gjort om os. Ingen har lyst til at føle sig som et uønsket æg i reden, der bare nasser på andre. Lisbeth Jensen, formand for Udviklingshæmmedes Landsforbund, på Mellem servicelov og benhård styring Kommunerne står i en klemme. På den ene side skal de følge Serviceloven og tildele borgerne den hjælp, de har behov for, efter en individuel vurdering. Samtidig skal de holde udgifterne og skatten i ro. Balancegangen mellem at overholde Serviceloven og samtidig forlange benhård økonomistyring er formuleret således af socialminister Benedikte Kiær i december 2010: Det er et grundlæggende princip i Serviceloven, at kommunale tilbud skal gives på baggrund af en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov. Det fremgår direkte af loven, og det skal være udgangspunktet for den kommunale sagsbehandling. Derudover skal kommunerne altid overveje, om løsning af de kommunale opgaver sker på den mest økonomiske måde. Økonomiske hensyn må dog ikke gives forrang frem for andre hensyn, herunder kravet om at der skal foreta- 18

20 ges en konkret og individuel vurdering, når der træffes afgørelse om hjælp til den enkelte borger. Kravet om en konkret og individuel vurdering er ingen hindring for, at der udarbejdes serviceniveauer, hverken på handicapområdet eller på resten af Servicelovens område. Serviceniveauerne kan angive de retningslinjer, der som udgangspunkt gælder for de sociale tilbud i den enkelte kommune. Men serviceniveauerne kan ikke bruges som faste retningslinjer, der automatisk udløser særlige tilbud om hjælp til bestemte grupper af borgere. Afgørelsen om hjælp og støtte til den enkelte borger skal altid ske ud fra en konkret, individuel vurdering af borgerens behov. Spørgsmål nr. 58, Socialudvalget

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$! !""#$ %"" !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! 3 3 4+25++$2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$! 7 2+8 2 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag I sidste uge sendte regeringen et forslag om ændring af servicelovens voksenbestemmelser i høring. Og siden har debatten buldret på især

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på;

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på; Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer (DH) & Skole og Forældre's repræsentanter i det regionale dialogforum, Nordjylland. Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Finansiering. Klart ansvar for de svageste. Finansieringsmodel for det højt specialiserede socialog special-undervisningsområde

Finansiering. Klart ansvar for de svageste. Finansieringsmodel for det højt specialiserede socialog special-undervisningsområde Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Finansiering Finansieringsmodel for det højt specialiserede socialog special-undervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne 1 INDLEDNING - Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne...5

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

En tiltrængt socialreform. anstændig socialpolitik for personer med handicap og socialt udsatte

En tiltrængt socialreform. anstændig socialpolitik for personer med handicap og socialt udsatte En tiltrængt socialreform anstændig socialpolitik for personer med handicap og socialt udsatte 2 En tiltrængt socialreform anstændig socialpolitik for personer med handicap og socialt udsatte I 2012 har

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN?

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? Konference på Christiansborg Onsdag den 25. september 2013 HVORDAN SER VI BØRNENE, ERFARINGER OG MULIGHEDER Geert Jørgensen,

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Indhold Forord... 1 s virke og sammensætning... 1 Nye strukturer med

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

TIDLIG INDSATS BETALER SIG!

TIDLIG INDSATS BETALER SIG! TIDLIG INDSATS BETALER SIG! SAMFUNDSØKONOMISKE KONSEKVENSER AF TIDLIG INDSATS PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE MAJBRITT SKOV OG LOUISE FINDSEN RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING A/S INDHOLD Baggrund for

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare?

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare? Camilla T. Dalsgaard Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 kan hentes

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Gør det noget det virker?

Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center 1 Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center Giver udsatte børn og unge et bedre liv 2 Indholdsfortegnelse 3 Allerød indholdsfortegnelse Brøndby Mød FEC Skole Forældre

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER Mandag den 27. januar 2014 Geert Jørgensen INDHOLD Specialundervisning omfang og former Om anbragte børn og undervisning Om undersøgelsen

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Børn og Skole Børn og Familie Dato: 14. januar 2015 Sagsnr.: 11/22 469 Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Dette anbringelsesgrundlag blev vedtaget af

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud.

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Camilla Bruun Overskrifter på de enkelte ark. Opdeling i Kommunen som driftsherre for det enkelte

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere