Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect."

Transkript

1 Sagsnr Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Personlige Hygiejneartikler og geler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-16 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 I udbudsbetingelser punkt 1.14 Er der beskrevet, at der skal fremsendes vareprøver på samtlige positionsnumre fra tilbudslisten Bilag 2 Vil I venligst beskrive hvor mange vareprøver pr. positionsnummer der ønskes medsendt? Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect. 20. marts marts Udbudsbetingelser, punkt 1.13 side 10. Aflevering af tilbud. Der beskrives at der skal afleveres, bl.a. 1 originaleksemplar på USB nedenunder står der sidst på siden 10 at USB-nøgle bør ikke være skrivebeskyttet af hensyn til den videre bearbejdning heraf Når vi underskriver dokumenter og scanner dem ind vil de blive til pdf filer er det iorden at aflevere de underskrevne dokumenter som pdffiler, selvom de derved er de skrivebeskyttet? Eller hvordan skal vi ellers gøre dette? 1.3 Under udbudsbetingelser punkt 1.12 der hedder afgivelse af tilbud og sprogkrav der står at tilbud skal affattes på dansk. Accepteres det at teknisk datablad afleveres på engelsk, eller ønskes regionerne dette oversæt.? 1.4 Ang. Udbudsbilag 4 Erklæring om væsentlige ændringer i virksomhedens økonomiske situation siden seneste regnskabsår. Skal vi udfylde denne såfremt der ikke har været væsentlige ændringer? I forhold til de underskrevet dokumenter accepteres de fremsendt i pdf, dog må den udfyldte tilbudsliste Kontraktbilag 2 og kravspecifikationen kontraktbilag 1 ikke være skriverbeskyttet i tilbuddet. Leverandøren skal aflevere sikkerhedsdatablad (lovkrav) og produktblad (lovkrav) på dansk. Som det fremgår af skal erklæringen ikke vedlægges. Fejl at udbudsbilaget er vedlagt, venligst se bort fra udbudsbilag marts marts marts april marts marts 2014

2 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Ønsker I beskrivelse af implementering og service. Og hvis ja hvor ønsker I det beskrevet? Krav til service fremgår af Udkast til kontrakt 26. marts marts Referencelister: Hvor specifikke skal de være? Hvad med nye produkter, hvor der ikke er referancer? Referencelisten skal indeholde en samlet information pr. delaftalen, herunder for alle de produkter der er i den pågældende delaftale, med angivelse af størrelsesorden, leveringssted og kontaktperson som angive under udbudsbilag 2. Produkterne der skal laves referenceliste over skal være identiske med de i udbudsmaterialet oplyse specifikationer. 1.7 Gives der rullende svar på spørgsmål? Ja, hvis muligt. Ellers kan der forventes svar senest på de givne oplyste datoer i tidsplanen pkt. 1.7 i udbudsbetingelser. 1.8 Hvor meget vægter testen af produkterne? Det kan vi ikke oplyse om. 1.9 Det er mange vareprøver I beder om. Er det tilbudsgiver der skal afholde omkostningerne? Ja Hvor mange yderligere vareprøver forventes at blive rekvireret til testen? 1.11 Skal alle vareprøver mærkes med positionsnummer? Det vides endnu ikke, men det forventes at være i mindre størrelsesordning. Ja. Vareprøver skal mærkes med tilbudsgivers varenummer samt udbuddets positionsnummer. Ref i udbudsbetingelserne Ordregivers adresse er forkert anført for Region Nordjylland Spørgsmål til udbudsbilag 1, Teknisk kapacitet/referancelister: Vil det være tilstrækkeligt, at der kun oplyses Den rigtige adresse for Region Nordjylland er: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Ø De oplyste leverancer bliver vurderet i forhold til den generelle egnethed i forhold til at udføre den udbudte opgave. Det afhænger derfor af de konkrete 2 3. april april 2014

3 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-16 leverancer og kontaktpersoner indenfor Region Midt, Syd og Nordjylland? I kolonnen Leveringsperiode skal angives start og slut dato. Hvis der ikke er en slutdato skal dette så angives i stedet? Perioden de seneste 3 år er det de seneste 3 kalenderår, eller fra udbuddets offentliggørelse disse regnes? 1.14 Ifm. udbuddet på hygiejne og gel skal vi udfylde udbudsbilag 12 og 13 for hvert produkt og for nogle produkter har vi brug for at sende og få udfyldt hos vores leverandører/producenter. Alle udbudsbilagene ligger i en samlet fil og kan ikke redigeres. Vil I lægge udbudsbilag 12 og 13 ud for sig, så vi kan udfylde dem separat og evt. videresende til udfyldelse hos vores leverandører? leverancers størrelse, hvorvidt det er tilstrækkeligt. Generelt kan det dog siges, at såfremt en eller flere leverancer har en samlet størrelse svarende til udbudte opgave, vil det være tilstrækkeligt. Hvis der ikke er en slutdato er det tilstrækkeligt at skrive ikke afslutte. De seneste 3 år er perioden fra udbuddets offentliggørelse. Udbudsbilag 12 og 13 er blevet uploadet, så de kan benyttes selvstændig. 7. april april Udbudsbilag 12: Skal alle indholdsstoffer oplyses med angivelse af vægt/%. Producenterne giver hermed fuldstændige oplysninger om sammensætning af deres produkt, hvilket de naturligvis er meget tilbageholdende med. Kan man blot angive %-del af konserveringsmidlerne? Afventer 9. april 2014 Afventer 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN 2.1 Kontraktsbilag 1, Kravspecifikationer. F.eks under krav til vareområde 5: Prækirurgisk svamp og neglebørste 5A og 5B Såfremt vi kun ønsker at byde på 5A skal vi så bare undlade at svare på de krav der bliver stilles i forhold til position 3 som jo er delaftale 5B? Det er acceptabelt at tilbudsgiver der udelukkende giver tilbud på delaftale 5A, herunder pos. nr. 1 og 2 i vareområde 5, ikke skal bekræfte mindstekrav vedr. pos. nr. 3. Det skal fremgå tydeligt først i tilbuddet, hvilken delaftaler tilbudsgiver byder ind med marts marts 2014

4 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN F.eks er krav til punkt til krav til positions Vedr. mindstekrav ifm. levering af produkter med Region Nordjyllands eget motiv, er det så korrekt forstået, at Region Nordjylland afholder den faktiske udgift på de nye labels, samt udgift til påsætning af labels? Ja, det er korrekt. 24. marts april I tilbudslisten ud fra positionsnr. 1 og 2 under vareområde 5 er der ikke krydset af at I ønsker receptoplysninger. Er det korrekt forstået at hvis I ikke ønsker receptudfyldelse på disse positionsnr. Så skal vi ikke udfylde Udbudsbilag 13 Fortrolighederklæring.? Og hvordan skal Kontraktbilag punkt 2.2. så forståes? Kontraktbilag 1. I punkt 2.1. Skal der medsendes sikkerhedblad for positionnr. 1 og 2 under vareområde 5? 2.4 Skal der sendes en receptoplysning pr. positionsnr. Hvis der bydes ind med samme gelprodukt, men i forskellig emballagestørrelse? 2.5 Hvor kan vi se hvilke evalueringskrav der gælder for henholdsvis kvalitet og miljø? 2.6 Krav Henvises der ikke til forkert pos. nr. idet det kun er vægholderen der ikke skal være mærket med udløbsdato? Ja det er korrekt forstået af vi ikke ønsker receptoplysninger på pos. nr. 1 og 2 under vareområde 5. Hvis tilbudsgiver udelukkende byder ind på delaftale 5A er det dermed ikke nødvendigt at udfylde udbudsbilag 13. Der skal medsendes produktdatablade på samtlige tilbudte produkter. Nej. I dette tilfælde kan der vedlægges en receptoplysning. På recepten skal der stå en henvisning til de positionsnumre den gælder for. Vedr. udbudsbilag 12. I kontraktbilag 1 fremgår det i anden kolonne med forkortelserne BK, K for kvalitet og BK, M for miljø. Som også oplyst på terminologien på side 1. Henvisningen er forkert i stedet skulle vi have henvist til pos. nr marts marts Krav Henvises der ikke til forkert pos. nr.? Henvisningen er forkert i stedet skulle vi have henvist til pos. nr

5 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN 2.8 Krav 7.20 henvises til forkert delaftale. Der står 1B, men skulle der ikke have stået 2A. Der er korrekt, at der skulle have stået 2A. 2.9 Pkt. 3.27: Når I skriver vippelåg, skal det så forstås som et låg der er fastsvejset til tuben/flasken og som kan vippes af og på med én hånd. Altså modsat et skruelåg? Vippefunktionen er en integreret del af låget, som ikke kan løftes/vippes af flasken/tuben. Når man vipper til den ene side af midteraksen på låget er flasken/tuben lukket og når man vipper til den anden side af midteraksen på låget er flasken/tuben åben. Se vedlagt billede af vippelåg. 27. marts april Pkt. 5.12: De flasketyper, der passer til de dispensere, som Regionerne har i dag giver imellem 1,5-2,5 ml pr. pump afhængig af, hvor omhyggelig brugeren er med at trykke pumpearmen/dispenserarmen helt i bund, samt om flasken er fuld eller halvtom. Da det i sidste ende er op til brugeren selv, at sikre sig nok håndsprit til at holde hænderne våde i minimum 30 sekunder, vil vi anmode om at man gør dette krav til et bør-krav. Ordregiver fastholder sit krav på at ét pump/en dispensering skal give 2-3 ml, som skal oplyses på beholderen vedr. pos. nr og marts april Pkt. 5.14: Holdbarhed ved symbol jf. kosmetikbekendtgørelsen gælder kun i visse sammenhænge. Kan man heraf forstå, at kravet Afventer 27. marts 2014 Afventer 5

6 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN kun skal opfyldes, hvis de rette sammenhænge er til stede? 2.12 Pkt : Mener man ikke holdbarhedslængde efter åbning? Datoen er jo afhængig af, hvornår produktet åbnes. Der menes holdbarhedslængde efter åbning. 27. marts april Pkt. 7.8: De fleste hudplejeserier er opdelt i farver, så man ikke kan komme til at tage fejl af en creme fremfor en sæbe etc. Farverne er derimod sjældent forskellige helt ned på fedtprocentniveau. Kan man se bort fra dette krav, såfremt teksten på det givne produkt er tydelig og at fedtprocenten er angivet med tal? 2.14 Pkt. 8.9: De fleste hudplejeserier er opdelt i farver, så man f.eks. ikke kan komme til at tage fejl af en creme fremfor en sæbe etc. Farverne er derimod sjældent forskellige indenfor den enkelte produkttype. Kan man se bort fra kravet om forskellige farver på produkterne i denne delaftale, hvis en stor og tydelig tekst på de to produkter viser forskellen? 2.15 Pkt Der er kun angivet antal stk. i mindste forpakning i tilbudslisten for pos.7. Er det meningen? Ordregiver ændret kravet fra farvemarkers til at teksten på det givne produkt er tydelig og at fedtprocenten er angivet med tydelige tal så indholdet kan skelnes fra lignede beholder med andet fedtindhold. Ordregiver ændret kravet fra farvemarkers til at teksten på det givne produkt er tydelig, så indholdet kan skelnes fra lignede beholder med andet indhold. Det er meningen at mindste forpakning kun er angivet for pos. nr. 7. Pos. nr. 1 5 er enkelt indpakket og der stilles ikke noget krav til mindste forpakning. Pos. nr. 6 er en holder, hvor der ligeledes ikke stilles krav om mindste forpakning. 27. marts april marts april marts april Vedr. pos. nr og 14-15: Det er et mindstekrav, at et pump skal give 2-3 ml, og at det skal oplyses på beholderen. Generelt ser markedets pumper anderledes ud. Iflg. EN1500 skal der bruges 3 ml sprit i 30 sekunder, men det er svært at have i hånden på en gang, så normalt afspritter man hænder af to omgange. Se spørgsmål april april

7 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN Vil udbyder ændre mindstekrav 5.12 vedr. pos. nr og 14-15, så det er konditionsmæssigt at byde med produkt, hvor der står på etiketten, at der skal bruges 2 pumpetryk for at få 2-3 ml sprit?? 2.17 Vil regionerne tillade, at producenter sender recept på produkter og fortrolighedserklæring direkte til regionen? Regionerne vil tillade at recepterne kommer direkte til regionen, herunder pr. mail eller pr. brev til kontaktpersonen under pkt. 1.3 i udbudsbetingelserne. Recepterne skal tydelige været markeret med hvilken leverandør producenten indsender recepterne fra, så der fra ordregiver side ikke kan tages fejl. Tilbudsgiver skal tydeliggøre i deres tilbud at recepterne kommer fra producenten. Ligeledes er det tilbudsgivers ansvar at alle recepter bliver fremsendt rettidigt og at pkt. 2.2 i kontraktbilag 1 overholdes, herunder at tilbudsgiver fremsender oplysninger om samtlige indholdsstoffer i udbudsbilag 12 receptoplysninger en pr. tilbudte produkt, alle kolonner skal udfyldes. Tilbudsgiver skal desuden udfylde udbudsbilag 13 fortrolighedserklæring. 1. april april Pkt Vil det blive accepteret af Regionen hvis der tilbydes flydende sæbe, uden konservering eller selvkonserverende ingredienser, når det kan dokumenteres, at produktet har en holdbarhed på over 30 måneder, selv efter ibrugtagning? 2.19 Pkt Vil Regionen acceptere produkter i luft-og bakterietæt emballage, og på den måde undgå Afventer 2. april 2014 Afventer Afventer 2. april 2014 Afventer 7

8 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN konservering og selvkonserverende ingredienser, til gavn for brugere og miljø, når bare produkterne har en holdbarhed på mere end 30 måneder fra produktionsdato, selv efter ibrugtagning? 2.20 Vi har enkelte producenter, der gerne vil aflevere udbudsbilag 12 Receptoplysninger direkte til udbyder. Kan det accepteres, at producenterne fremsender dette pr. mail alternativt pr. brev direkte til Region Midtjylland? Se spørgsmål april april Vedr. Kontraktbilag 1, pos 5.12: Udbyder fastholder krav om at et pump skal afgive 2-3 ml. Dette krav er ikke hensigtsmæssigt, da der os bekendt kun findes en eller meget få leverandører med et produkt, der afgiver dette. Og endvidere fremgår det af spm. 2.10, at udbyder ikke har produktet i dag. Vil udbyder genoverveje at ændre kravet, så det vil være konditionsmæssigt at byde med en pumpe, der ved to tryk min. afgiver de 2-3 ml? 2.22 Kontraktbilag 1 pkt. 14.3: Mener man ikke position 2-3? Ordregiver fastholder besvarelsen. Det fremgår ikke af svaret i 2.10, at udbyder ikke har produktet i dag. Ordregiver beklager fejlen og retter henvisninger i pkt til position 2 og april april april april Pkt 5.14 i Kontraktbilag 1: Vedr. holdbarhed som skal oplyses på beholderen i uåbnet og åbnet stand jvf bekendtgørelse om kosmetiske produkter: Biocider som håndsprit er ikke nødvendigvis registreret under kosmetiklovgivningen fremover, og kan derfor være underlagt andre regler. Kan udbyder ændre teksten i kravet til, at mærkningen af produktet inkl. holdbarhedsangivelse til enhver tid skal følge lovgivningen for produktkategorien? Afventer 4. april 2014 Afventer 2.24 Det er ikke muligt at skrive i Kontraktbilag 1 pkt og flere andre. Vil udbyder venligst Ordregiver beklager at der ikke er blevet åbent for alle felter til at skrive I april april 2014

9 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN muliggøre dette? Ordregiver uploader en ny version af kontraktbilag 2 pr. 9. april Kontraktbilag 1 pkt : Man ønsker mulighed for at Reg. Nordjylland kan få egne labels på produkterne. Hvordan forholder man sig til tuber med trykt tekst og motiv. Vil reg. Nord betale for optryk af tuber i små kvantiteter? Ja, hvis Region Nordjylland ønsker at benytte muligheden for egne labels, afholder de den faktiske udgift på de nye labels, samt udgift til påsætning af labels på tuber. Se også svar på spørgsmål nr april april Punkt 16.5: Her henvises til punkt og 15.22, men disse punkter findes ikke i kravspecifikationen. Vil ordregiver korrigere disse henvisninger og oplyse de korrekte? Ordregiver beklager skrivefejlen. Den rigtige henvisning er 5.19 og 5.22 for punkt april april Punkt 5.1 Spørgsmål: Ethanol og isopropanol er ikke mærket med en H anmærkning som n- propanol er, hvilket betyder at den kan optages gennem huden. Grænseværdien er 200 ppm eller 500 mg/m3. Det er naturligvis en høj grænse, men taget i betragtning af at man desinficerer hænder mange gange om dagen, så øger man naturligvis risikoen, og så er der også gravide man skal tage med i sine overvejelser. Vi vil derfor ud fra ovenstående anbefale at man kun bruger isopropylalkohol. Afventer 9. april 2014 Afventer 2.28 Punkt Det vægtes positivt at beholderen/etiketten er tydeligt angivet i form at en fed stribe eller lign. Spørgsmål: Hvad menes der med dette? Hvordan skal det forstås? Mindstekrav 5.18 går på at beholderen/etiketten skal farvemarkeres og børkrav 5.19 går på hvor tydeligt dette gøres og vægtes positivt i form af en fed stribe eller lign Punkt Det er et børkrav at cremetypen/fedtprocenten fremstår tydeligt på produktet vedr. Pos 1-8. Spørgsmål: Der er os bekendt ikke mange cremer på markedet hvor fedtprocenten tydeligt fremgår på produktet, og vi mener derfor at dette børkrav vil forfordele enkelte leverandører. Kan udbyder se Nej, ordregiver fastholder kravet Se også spg

10 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN bort fra dette krav og i stedet acceptere at det tydeligt fremgår på databladet? 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE 3.1 Vareområde 5, pos. nr. 1 står størrelsen på 8x7 cm. Er dette mål på produktet uden enkeltpakningen? Kan målene 8x5 cm accepteres? 3.2 I tilbudslisten ang. delaftale 5 A. Kan det uddybes hvad der ønskes oplyst i tilbudslisten kollonne Q,R,S. Kolonne Q: Antal stk i mindste forpakning. Skal der angives 1 stk =enkeltpakket eller menes der antal pr æske? Kolonne R: hvad menes der med indhold i salgsenhed? Stk pr æske eller karton? Kolonne S. hvad menes der med type salgsenhed? Æske eller karton? Kolonne T. Hvilken pris ønsker I oplyst, stk. Pris eller pris ialt per mindste salgsenhed (f.eks pris pr. æske)? 3.3 Har jeg læst rigtigt at I ikke udbyder klorhexidin sæbe 4%? 3.4 Vedr. delaftale 1A: her er nogle positioner, som kun en eller meget få leverandører vil kunne tilbyde. Vil ordregiver af hensyn til konkurrencen og ligebehandling derfor slette følgende positioner af tilbudslisten: a. Delaftale 1A, position 3, 6 og Vedr. delaftale 2A, position 5: Vil ordregiver af hensyn til konkurrencen og ligebehandling ændre kravene til størrelse til et interval på +/-15%? For Vareområde 5, pos nr. 1 ændres målene til 8x5 cm, men der accepteres +/- 10 i afvigelse. Se venligst bort fra kolonne Q (mindste forpakning) vedr. vareområde 5. Kolonne R skal udfyldes med antal stk. pr. mindste salgsenhed. Dvs. tilbudsgivers mindste salgsenhed. Kolonne S: Hvis mindste salgsenhed eksempelvis er en karton, skal der stå karton i kolonne S og i kolonne R skal der stå hvor mange stk. en karton indeholder. Kolonne T: Her beder vi om en enkeltstykspris. Venligst se under vareområde 1 og delaftale 1C, pos. nr. 18. Ordregiver fastholder position 3, 6, 8 under delaftale 1A. For position nr. 5, delaftale 2A accepter ordregiver en afvigelse på +/-15 % i størrelsen marts april marts marts marts marts marts marts marts april 2014

11 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE 3.6 Vedr. delaftale 5A, position 2: Vil ordregiver fjerne denne position af tilbudslisten, da forbruget kun er estimeret til 1 stk. i Midt og 1 stk. i Nord, og kun en eller meget få leverandører vil kunne byde på den? Ordregiver sletter pos. nr. 2 fra delaftale 5A 24. marts marts Vedr. delaftale 8A, position 2: Denne type vådservietter produceres mest til detailhandlen - og altid med tilsat duft. Vil det være konditionsmæssigt at byde denne tilsat en mild parfume, som ikke står på EU s liste over 26 dokumenterede allergene duftstoffer? 3.8 MK 12.6 Kontraksbilag 1. I beskriver at enkeltindpakningen skal være designet til vægophæng- kunne man forestille sig at der istedet skulle stå at æsken bør være designet til vægophæng? (altså æsken indeholdende de 30 enkeltpakninger) Ordregiver har erfaret at produktet ikke findes uden parfume og derfor tager produktet ud af udbuddet. Delaftale 8A, pos. nr. 2 udgår. Det er korrekt at det er æsken der skal være designet til vægophæng. 24. marts april marts marts Må der tilbydes alternative produkter? Nej Delaftale 2B: Pos. 9 og 10: Kan man acceptere en zinksalve med 12 % Zink? Ordregiver fastholder kravet med % på pos. nr. 9 og marts april Delaftale 2C: Pos. 13: Kan man acceptere en tube a 15ml Pos. 14: Kan man acceptere en flaske a 600ml m. pumpe 3.12 Delaftale 4: Pos. 5: Kan man acceptere en blød og strækbar serviet på 14x19 cm? Ordregiver, acceptere en tube a 15 ml for pos. nr. 13. Ordregiver, acceptere en flaske a 600 ml for pos. nr. 14. Ordregiver accepter, at for pos. nr. 5 på delaftale 4 har størrelse 14X19 cm. 27. marts april marts april Delaftale 8A: Pos. 7: Vil udbyder overveje at udvide positionen med engangsneglepinde/rensere i plastik i poser af 100stk.? Nej, det ønsker udbyder ikke. 27. marts april

12 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE 3.14 Delaftale 8A, Pos. 2: Denne type produkt fremstilles ikke direkte til sundhedssektoren, men i langt højere grad til detailhandel og hoteller, hvorfor det kun forefindes i parfumeret udgave. Kan udbyder på baggrund af denne oplysning acceptere et let parfumeret produkt, såfremt parfumen ikke er på EU s liste over 23 allergene parfumestoffer? Se spg. nr marts april Delaftale 4 desinfektionsservietter. (punkt 7) Skal desinfektionsservietterne i stk. opbevaring leveres i dåser, eller må de ligge i pakker af stk? hvis der selvfølgelig findes ophæng til disse? 3.16 Vedr. Delaftale 5A position 2. Regionen vælger at slette denne ref. spørgsmål 3.6, betyder det så at I ikke ønsker, at vi byder på den som supplerende sortiment? Hvis I ønsker at vi byder som supplerende sortiment, hvor skal vi så gøre dette? Såfremt regionen fastholder at slette pos.nr. 2 - Sender I så revideret Kontraktbilag 1 og kontraktbilag 2? Eller hvordan skal vi forholde os til de ændringer der er? Ordregiver accepter, at desinfektionsservietterne for pos. nr. 7 i stk. må ligge i en pakke hvis alle mindstekrav overholdes, herunder også 11.8 Der skal kunne tilbydes en holder til produktet. Regionerne ønsker ikke supplerende sortiment. Regionen reviderer ikke kontraktbilag 1 og kontraktbilag 2. Tilbudsgiver skal ved udfyldelse af kontraktbilag 1 og kontraktbilag 2 se bort fra krav om udfyldelse. 2. april april april Tilbudsliste Delaftale 1A/Delaftale 1B For produkter i 1000 ml ønsker regionen flasker. Vil regionen accepter produkter i poser, som giver mindre restemballage, til gavn for miljøet? Vil Regionen accepter, at man montere en clips på de eksisterende dispensere, så tilbudte pose kan passe på eksisterende dispensere? Denne clips skal kun monteres én gang Vareområde 2. pos 5: Kan man acceptere en creme med 56% fedt? Ordregiver fastholder kravet om flasker. 2. april april 2014 Ordregiver fastholder de eksisterende fedt % på på pos. nr. 5 under Delaftale 2A. 2. april april Vareområde 7: pos 5 og 6. Disse produkter er apotekervarer, hvor de andre i kategorien hører under almindelige toiletartikler. Vil udbyder Ordregiver fastholder produkterne under vareområde 7, delaftale 7A april april 2014

13 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE venligst overveje at sætte position 5 og 6 i en delaftale for sig selv, for at så mange som muligt skal kunne byde på toiletartikler? 3.20 Vi har kigget på ønsket om viskositeten under delaftale 3. Der ses en meget lav spændevidde på den alm. viskositet. Kunne man overveje større bredde på viskositet på position 2 og 6, så man f.eks. vil kunne byde ind med cp, også svarende til en alm. viskositet og altså er særdeles velegnet til det ønsket formål. Der skal jo fremsendes vareprøver, hvor brugergruppen vil kunne bedømme egnetheden. Dette vil helt sikkert også øge tilbuddene og ikke være udelukkende på forhånd trods den ønskede egnethed. Ønsker at pos 1 udgår da det forhindre os i at byde ind, da vi netop ikke har den ønskede størrelse i vores sortiment og at det synes urimeligt at købet af en enkelt 1 flaske årligt skal begrænse tilbuddene. Ordregiver fastholder kravene til viskositeterne som oplyst i kontraktbilag 2, tilbudslisten. Ordregiver fastholder pos. nr. 1 i delaftale 3A. 3. april april Er det muligt at få delt delaftale 4 yderligere op, så man udelukkende kan byde på desinfektionsservietter i rør/dåser stk.? Ordregiver fastholder pos. nr. 7 under delaftale april april Der er alene mulighed for 2 priser en stk. pris og en palle pris. Er der mulighed for også at indsætte andre mængderabatter? Nogle af de varer som ikke ønskes lagerført kan måske med fordel købes i andre mængder end hel-paller Delaftale 3 Hvilken forskel der er på 3B.1 og 3B.2? 3.24 Delaftale 3 Hvilke konkrete viskositeter (Brookfield Viscosity, cp, 20 rpm) der falder ind under de forskellige delaftaler under vareområde 3? Ordregiver fastholder de to måder at skulle oplyse prisen på. Forskellen på 3B.1 og 3B.2. er viskositet niveauet samt at 3B.2 også er egnet til elektroder. Der henvises til de konkrete viskositeter oplyst i kontraktbilag 2, tilbudslisten for delaftale april april april april april april Tilbudslisten Vareområde 8. Pos. 7: Da der her er Ordregiver acceptere at antal i mindste forpakning 4. april april

14 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE tale om meget små enheder, findes de som regel i pakker a 100 stk. Vil udbyder acceptere dette? er 100 stk. for pos. nr. 7 i Delaftale 8A Vareområde 1, Delaftale 1D, position 22: Her efterspørges 0,5% klorhexidinsprit, med farve, u/glycerol, 100 ml. Volumen ca. 490 stk. Spørgsmål: Da det ikke er en normal størrelse og volumen er meget lille, ser vi gerne denne position slettet og lagt sammen med pos. 21, da det i så fald vil åbne op for at flere leverandører kan byde ind på delaftalen. Ordregiver fastholder position nr. 22 og gør opmærksom på at volumen er opgjort i liter og ikke i stk Vareområde 4, Delaftale 4, Desinfektionsservietter, position 2, 4 og 5. Spørgsmål: Må der til position 2, 4 og 5 bydes en serviet med størrelsen 14x19 cm? Ordregiver accepter, at der bydes med en serviet størrelsen 14X19 cm på pos. nr. 2, 4, 5 på delaftale Vareområde 6, Delaftale 6A, position 1 Spørgsmål: Må der bydes en skumvaskeklud, engangs, størrelse 19cmx19cmx2,8mm? Ordregiver accepter, at der bydes med en serviet størrelsen 14X19 cm på pos. nr. 2, 4, 5 på delaftale Vareområde 6, Delaftale 6A, position 2 Spørgsmål: Må der bydes en skumvaskeklud, engangs, størrelse 19cmx19cmx3,5mm Afventer 9. april 2014 Afventer 3.30 Vareområde 6, Delaftale 6A, position 4 Spørgsmål: Må der bydes en forpakning med 80 stk. klude 3.31 Delaftale 4: Er det muligt at opdele Delaftale 4 i en delaftale 4a og en 4b, hvor position 7 og holder til position 7 (den ene del af position 6) er i en delaftale for sig selv 3.32 Delaftale 7A: Er det muligt at fjerne pos 5 og 6 fra Delaftale 7A, og sætte dem i en særskilt delaftale? Ordregiver accepter, at der bydes med en forpakning med 80 stk. klude og dermed bliver ændret for pos. nr. 4 på delaftale 6A. Ordregiver fastholder delaftale opbygning som den er udbud. Ordregiver fastholder delaftale opbygning som den er udbud. 14

15 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE 3.33 Delaftale 7C og 7D: Vi finder det mere naturligt at position 9 er på en delaftale for sig selv, og at position 10 og 11 er på samme delaftale, vil regionen overveje at ændre denne opdeling? Ordregiver fastholder delaftale opbygning som den er udbud Delaftale 8A: Vil regionen overveje at udskille pos 1, Læbepomade i sin egen delaftale, så det er muligt kun at give tilbud på denne position? Ordregiver fastholder delaftale opbygning som den er udbud. 4. Spørgsmål til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3-xx 4.1 I udkast til kontrakt side 14. punkt Står: Hvis Leverandøren ikke kan opfylde en ordre fuldstændigt, skal dette meddeles den ordregivende enhed senest 3 timer efter ordrens fremkomst på en hverdag og senest kl på den følgende hverdag ved fremkomst andre dage Kunne man forestille sig at regionerne ændrer dette, for ikke at udelukke leverandører? F.eks. ændrer det til inden for et døgn I udkast til kontrakt side 14. punkt Står: Frit leveret på kundens enheder. Kan regionerne venligst præcisere hvor disse enheder er? I stedet for senest 3 timer, ændres det til inden for et døgn. For Region Nordjylland er der 7 enheder og for Region Midtjylland er der 1 enhed, herunder Regionslagret. Regionerne forbeholder sig retten til at ændre antallet i kontraktperioden. 20. marts april marts april Vedr. kontrakten pkt : Vil ordregiver tilføje, at leverandøren er forpligtet til at kunne levere 3 dage efter ordremodtagelse modtaget inden kl på hverdage? Ja. Ordregiver vil gerne tilføje at leverandøren er forpligtet til at kunne levere 3 dage efter ordremodtagelse modtaget inden kl på hverdage. 24 marts april Vedr. kontrakten pkt : vil ordregiver tilføje, Ja. Ordregiver vil gerne tilføje at, ved hasteordrer 24 marts april

16 4. Spørgsmål til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3-xx at hasteordrer gælder ordrer, som er modtaget senest kl på hverdage? 4.5 Spørgsmål til Udkast til kontrakt: I pkt er angivet Frit leveret til kundens enheder. Er der mulighed for angivelse af minimums ordre-værdi for fri levering? De varer som ikke vil blive lagerført hos enhederne, vil måske blive bestilt i meget små mængder ad gangen og derfor vil det være forholdsmæssigt dyrt at sende mange små pakker til forskellige afdelinger uden at kunne opkræve fragt. gælder ordrer, som er modtaget senest kl på hverdage. Se spørgsmål april april Punkt 2.1.1: Her står at kontrakten træder i kraft d. 1. oktober 2014 og er gældende til den 31. august Burde der ikke stå at kontrakten er gældende indtil 30. september 2016 i stedet? Ordregiver beklager fejlen. Kontrakten træder i kraft d. 1. oktober 2014 og er gældende til d. 30. september Dette vil blive tilrettet i den endelig kontrakt ved kontraktindgåelse. 4. april april Punkt 6.1.2: Her står at priserne tidligst kan reguleres 24 måneder efter kontraktstart. 24 måneder er meget lang tid for en leverandør at skulle fastholde sine priser grundet eventuelle udefrakommende prisstigninger. Kunne dette punkt i stedet ændres til at priserne kun skal være faste i 12 måneder efter kontraktstart, hvorefter første regulering kan finde sted? Ordregiver fastholder kravet. 4. april april

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect.

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect. Sagsnr. 1-234-101-30-12 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Personlige Hygiejneartikler og geler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-16 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret

Læs mere

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect.

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect. Sagsnr. 1-234-101-30-12 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Personlige Hygiejneartikler og geler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-16 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret

Læs mere

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet.

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet. Sagsnr.1-23-4-101-25-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Produkter til brug ifm. personlig hygiejne 13/6666

Spørgsmål & Svar. Udbud af Produkter til brug ifm. personlig hygiejne 13/6666 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar 13/6666 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Dokumentet

Læs mere

Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation

Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Sagsnr. 1-23-4-101-18-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Rengøringsmidler og artikler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-6 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland Sagsnr. 1-23-4-101-2013 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.:

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1 af 6 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14 1 af 11 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041 & Svar 1 & Svar Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i 10/14041 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. ene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor.

Læs mere

Spørgsmål / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017

Spørgsmål / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017 / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017 Stapler, ligeringsclips, trocar, veress kanyle og præparat opsamlingsposer til minimal invasiv kirurgi. 1: Kan det passe, at det ikke

Læs mere

Ja, det er i orden at samle produktdatabladene til vareprøverne i en mappe.

Ja, det er i orden at samle produktdatabladene til vareprøverne i en mappe. Sagsnr. 1-3-4-101-10-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Op-beklædning 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vedr. teknisk kapacitet:

Læs mere

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet.

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet. Sagsnr.1-23-4-101-25-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

1. Spørgsmål til Udbudsbetingelserne + Udbudsbilag 1-4

1. Spørgsmål til Udbudsbetingelserne + Udbudsbilag 1-4 Sagsnr. 1-23-4-101-6-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 4 Udbud af Infusionspumper og forbrugsvarer 1. Spørgsmål til Udbudsbetingelserne + Udbudsbilag 1-4 18-06-2013 25-06-2013 1.1 Udbudsbilag 2:

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. 1-23-4-101-9-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Konventionelt kød og pålæg samt økologisk kød KONTRAKTBILAG 4 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Personlig hygiejne og desinfektion 07/12232

Spørgsmål & Svar. Udbud af Personlig hygiejne og desinfektion 07/12232 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar 07/12232 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Dokumentet

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

Modtaget Besvaret Nr. Spørgsmål Svar Hvad er omsætningen på de 7 delaftaler? Den årlige omsætning på alle 7 delaftaler er ca.

Modtaget Besvaret Nr. Spørgsmål Svar Hvad er omsætningen på de 7 delaftaler? Den årlige omsætning på alle 7 delaftaler er ca. Sagsnr. 1-23-4-101-17-12 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Rengøringsmidler og artikler Modtaget Besvaret Nr. Spørgsmål Svar 07.06.13 07.06.13 1 Hvad er omsætningen på de 7 delaftaler? Den

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14 1 af 14 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Produktdatabladene må være på dansk og engelsk.

Produktdatabladene må være på dansk og engelsk. Sagsnr. 1-23-4-101-1-14 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af kanylebokse 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-12 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 1.14 Produktdatablade

Læs mere

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser.

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser. Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag 3, pkt. 3.1, Referenceliste

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Informationsmøde for udbud af måtteservice www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe bestående af repræsentanter

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Rengøringsmidler og artikler. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk

Velkommen. Udbudspræsentation af Rengøringsmidler og artikler. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk Velkommen Udbudspræsentation af Rengøringsmidler og artikler www.regionmidtjylland.dk Dagens program Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til udbudsmaterialet Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Der vil blive indgået rammeaftale med én leverandør, hvor den ordinære kontraktperiode vil løbe i 2 år.

Der vil blive indgået rammeaftale med én leverandør, hvor den ordinære kontraktperiode vil løbe i 2 år. Sagsnr. 1-23-4-78-10-10/ EU udbud 2012/S 210-345661 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Klinisk ernæring, Sondeernæring, drikkeklare ernæringspræparater samt tilhørende utensilier SPØRGSMÅL

Læs mere

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet Besvaret 29. maj 2015 1. Udbudsmaterialet pkt. 2.3: Vil det

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk Velkommen Informationsmøde for udbud af brystimplantater www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse, Region Midtjylland Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe

Læs mere

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser.

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser. Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag 3, pkt. 3.1, Referenceliste

Læs mere

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S Personlig hygiejne

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S Personlig hygiejne Kommentar fra udbudspræsentationen den 20.10.2009, samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 193 277309 Personlig hygiejne Oplysninger fra Udbudspræsentationen den 20.10.2009 - Ansvarlige for udbuddet

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind.

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind. Sagsnr. 1-23-4-101-14-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 6 Udbud af Pacemakere, ICD er, Loop recorder og elektroder 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-10 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S Spørgsmål og svar 2013/S 069-114550 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Produkter til brug ifm. personlig hygiejne 13/6666

Spørgsmål & Svar. Udbud af Produkter til brug ifm. personlig hygiejne 13/6666 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar 13/6666 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Dokumentet

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Betyder det, at der ikke er specifikke krav til indhold, når I skriver eksempler?

Betyder det, at der ikke er specifikke krav til indhold, når I skriver eksempler? Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbetingelserne pkt. 3.1,

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland 26-05-2015 Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR. Skulderimplantater Sagsnr. 1-23-4-101-22-13. 1 af 5. Kontraktbilag 6 - Spørgsmål Svar DATO FOR MODTAGELSE DATO FOR BESVARELSE

SPØRGSMÅL & SVAR. Skulderimplantater Sagsnr. 1-23-4-101-22-13. 1 af 5. Kontraktbilag 6 - Spørgsmål Svar DATO FOR MODTAGELSE DATO FOR BESVARELSE 1 af 5 SPØRGSMÅL & SVAR RM s tjekliste for tilbudsgiver omfatter hverken Udkast til Kontrakt eller Udkast til kontrakt & kontraktbilag 5, 6 og 7. For god ordens 1 Kontraktbilag 5, 6 og 7 skyld bedes RM

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Ressourcer/jetc Sagsnr.: 14-0642-000021 Dato: 29. april 2015 Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Spørgsmål

Læs mere

spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese

spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese Spørgsmål 1 Skal der afgives ens priser for skinner, skruer, søm m.m. jvf. Punkt 1.21.1. Svar 1 Spørgsmål 2

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr.

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr. 14.05.2014 Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder Sagsnr. 14/1042 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør www.regionmidtjylland.dk Dagens program Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til udbudsmaterialet Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier

Læs mere

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Revideret version 6. august 2014 Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1. De anførte mål/størrelser

Læs mere

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14 Sagsnr. 1-23-4-101-25-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vil Region overveje, at øge den tilladte bredte

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter Offentliggørelses tidspunkt Afleveringstidpunktet Spørgsmål

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem

Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Revideret fra spørgsmål 8 Spørgsmål 1 Administrationsgebyrer: Skal det

Læs mere

Da der ikke er tale om en standard vare er der behov for udvikling og test af f.eks. stabiliteten (som beskrevet ovenfor bliver vognene

Da der ikke er tale om en standard vare er der behov for udvikling og test af f.eks. stabiliteten (som beskrevet ovenfor bliver vognene Sagsnr. 1-23-4-101-34-15 Spørgsmål og svar Udbud af høje skabe på hjul til nicher på AUH 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Et spørgsmål fra vores

Læs mere

Udbudspræsentation. Hvad betyder det, at der må afgives max 2 tilbudsvarianter?

Udbudspræsentation. Hvad betyder det, at der må afgives max 2 tilbudsvarianter? Sagsnr. 1-23-4-101-13-12/ EU udbud 2012/S 215-354838 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af elektroder til måling af EKG, elektroder til de neurofysiologiske afdelinger samt neutralelektroder

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner Skemaet indeholder alle, til dato, spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner 16. juni 2017 Nr Spørgsmål Svar 1 Bilag 2 tilbudslisten Fanen kaffe: - I kolonne L udregnes

Læs mere

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind.

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind. Sagsnr. 1-23-4-101-14-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 6 Udbud af Pacemakere, ICD er, Loop recorder og elektroder 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-10 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget

Læs mere

Velkommen. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Urologiske produkter og fæcalsæt Offentligt udbud nr. 2013/S 207-358237 Region Midtjylland & Region Nordjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang

Læs mere

På Delaftale 1 Legetøj skal tilbudsgiver endvidere tilbyde minimum 2 varelinjer indenfor hver produktgruppe

På Delaftale 1 Legetøj skal tilbudsgiver endvidere tilbyde minimum 2 varelinjer indenfor hver produktgruppe Ordregivers svar på de spørgsmål der er indkommet vedr. legetøj og institutionskøretøjer. Spørgsmål er - i anonymiseret form - markeret med sort og svar er markeret med blåt. 1. I Tilbudslistens fane 1

Læs mere

Spørgsmål / Svar 1 35 pr. 10. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S UDSTYR, BLODPOSER OG ØVRIGE UTENSILIER

Spørgsmål / Svar 1 35 pr. 10. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S UDSTYR, BLODPOSER OG ØVRIGE UTENSILIER Spørgsmål / Svar 1 35 pr. 10. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S 120-181541 UDSTYR, BLODPOSER OG ØVRIGE UTENSILIER Spørgsmål 1: Punkt 1.17.3, Udbudsbetingelser: Skal der afgives tilbud på samtlige produkter

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2016/S Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) Spørgsmål og svar 1 af

Spørgsmål og svar EU-udbud 2016/S Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) Spørgsmål og svar 1 af og svar EU-udbud 2016/S 214-389527 Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) 1 Prækvalifikationsbetingelser (Bilag 1 til udbudsbetingelserne) Det bedes bekræftet at deadline for at stille spørgsmål til

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Spørgsmål / svar 1 27 pr. 06. marts 2012 vedr. EU-udbud nr. 2012/S Kanyler/sprøjter, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt

Spørgsmål / svar 1 27 pr. 06. marts 2012 vedr. EU-udbud nr. 2012/S Kanyler/sprøjter, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Spørgsmål / svar 1 27 pr. 06. marts 2012 vedr. EU-udbud nr. 2012/S 33-053292 Kanyler/sprøjter, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Spørgsmål 1 Svar 1 Spørgsmål 2 Er det muligt at byde på del aftalerne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 K E N D E L S E Coloplast Danmark A/S (advokat Malene Lystoft Zabel, København) mod Region

Læs mere

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S pr. 15. oktober 2009

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S pr. 15. oktober 2009 Kommentar fra udbudspræsentationen den 21.9.2009, samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S175-252308 pr. 15. oktober 2009 Hjerteklapper og -ringe til Region Midt- og Nordjylland Oplysninger fra

Læs mere

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 58-72

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 58-72 EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 58-72 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål Svar 58 2.3.2015 5.3.2015 Udbudsbetingelser side 11 punkt 2.4 Afprøvning

Læs mere

Det er et mindstekrav, at materialet på clipsen er stål med nikkel legering. Bekræft at dette opfyldes og oplys indhold af nikkel i %.

Det er et mindstekrav, at materialet på clipsen er stål med nikkel legering. Bekræft at dette opfyldes og oplys indhold af nikkel i %. Sagsnr. 1-23-4-101-9-12/ EU udbud 2012/S-182-298785 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Sutur, hudstapler og suturstrips Spørgsmål og svar pr. 22. oktober 2012 Modtaget Besvaret Nr. Spørgsmål

Læs mere

SÅRBEHANDLINGSPRODUKTER

SÅRBEHANDLINGSPRODUKTER Rettelsesblad 1 1 Rettelsesblad til udbud af Sårbehandlingsprodukter, kompression og forbindstoffer Rettelse 1 Fejl i Udbudsbetingelserne Pkt. 1.11 Afgivelse af tilbud og sprogkrav Afsnittet om sprogkrav

Læs mere

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr.

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr. 28. maj 2013 Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og Sygehusenheden Ringe Sagsnr. 13/5010 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1 De anførte mål/størrelser må afvige med +/- 10% Der er tale

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag i Mercell er dette en fejl?

Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag i Mercell er dette en fejl? Spørgsmål/svar vedr. udbud af kaffe/the 1. Rammeaftalen, s. 5, pkt. 3 & bilag 1, kravspecifikationen, s.2, pkt. 1.4 Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Ordregiver har valgt at anvende rammeaftale på samtlige delaftaler.

Ordregiver har valgt at anvende rammeaftale på samtlige delaftaler. Sagsnr. 1-23-4-101-11-15 (ny) Spørgsmål og svar Kontraktbilag 3 Udbud af trokar, staplere og relaterede forbrugsvarer 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-5 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret

Læs mere

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786 3. September 2010 Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel Sagsnr. 10/2786 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Kravspecifikation Tilbudspriser

Læs mere

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Bilag 1 - Spørgsmål og svar 24.08.2016 1 Udbudsbetingelser pkt 11 Under pris nævens det at tilbudsgiverne skal udfylde bilag 1 spørgsmål / svar. Bilag 1 er imidlertid ikke en del af Zipfilen fra jeres

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-101-3-12 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af utensilier til tracheal intubering

Sagsnr. 1-23-4-101-3-12 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af utensilier til tracheal intubering Sagsnr. 1-23-4-101-3-12 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af utensilier til tracheal intubering 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 1.24

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag i Mercell er dette en fejl?

Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag i Mercell er dette en fejl? Spørgsmål/svar vedr. udbud af kaffe/the 1. Rammeaftalen, s. 5, pkt. 3 & bilag 1, kravspecifikationen, s.2, pkt. 1.4 Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

Udbud af arbejdsbeklædning til Nordsjællands Park og Vej

Udbud af arbejdsbeklædning til Nordsjællands Park og Vej Udbud af arbejdsbeklædning til Nordsjællands Park og Vej Info Version 6 URL http://com.mercell.com/permalink/45237487.aspx Udbudstype Udbud Udbudsprocedure Offentligt udbud Dato for offentliggørelse 03-09-2014

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Osteosyntese Til Region Midtjylland Indkøb og Medicoteknik www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter Rettelse af afleveringstidpunktet

Læs mere

PRODUKTER TIL INVASIV DIAGNOSTIK OG BEHAND- LING AF ISKÆMISK HJERTESYGDOM

PRODUKTER TIL INVASIV DIAGNOSTIK OG BEHAND- LING AF ISKÆMISK HJERTESYGDOM Spørgsmål / Svar 1 57 pr. 3. november 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S 184-281081 PRODUKTER TIL INVASIV DIAGNOSTIK OG BEHAND- LING AF ISKÆMISK HJERTESYGDOM Spørgsmål 1: Spørgsmål til udbudsbilag 2: 1) Punkt

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende Udbudsbetingelserne Pkt. 2 (Tjekliste): Udbudsgiver bedes venligst, og for god ordens skyld, bekræfte

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Nej, tidsfristen for levering af vareprøve kan ikke forlænges.

Nej, tidsfristen for levering af vareprøve kan ikke forlænges. Sagsnr. 1-23-4-101-34-15 Spørgsmål og svar Udbud af høje skabe på hjul til nicher på AUH 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Et spørgsmål fra vores

Læs mere

EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22

EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22 EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22 Delaftale 3 Brystproteser ANNULLERES jf Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse indsendt den 27.05.2015, da

Læs mere

Der blev svaret bekræftende på dette. På informationsmødet den 21. april 2016.

Der blev svaret bekræftende på dette. På informationsmødet den 21. april 2016. Sagsnr. 2016/S 074-128382 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 1 Udbud af Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Nr. Spørgsmål Svar Modtaget 1 Vedr. ESPD / dokumentation: Der blev stillet spørgsmål til den dokumentation,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Bilag 1 - Spørgsmål og svar 24.08.2016 1 Udbudsbetingelser pkt 11 Under pris nævens det at tilbudsgiverne skal udfylde bilag 1 spørgsmål / svar. Bilag 1 er imidlertid ikke en del af Zipfilen fra jeres

Læs mere

Fødevarerministeriet. Kravspecifikation. EU udbud. Kaffe, te og relaterede produkter

Fødevarerministeriet. Kravspecifikation. EU udbud. Kaffe, te og relaterede produkter Bilag 2A Fødevarerministeriet Kravspecifikation EU udbud Kaffe, te og relaterede produkter 1 af 9 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Omfang... 3 3. Formål... 3 4. Ordregivers krav og mindstekrav... 4 5. Priser,

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-23-4-101-11-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Hardware til digitale skilte, infoskærme, digitale standere og skærme til patientstuer 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland Sagsnr. 1-23-4-101-2013 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-101-30-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag X Udbud af EPJ-borde. Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014

Sagsnr. 1-23-4-101-30-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag X Udbud af EPJ-borde. Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014 Sagsnr. 1-23-4-101-30-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag X Udbud af EPJ-borde Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget

Læs mere

Spørgsmål / svar pr. 23. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem

Spørgsmål / svar pr. 23. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Spørgsmål / svar pr. 23. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Revideret fra spørgsmål 51 Spørgsmål 1 Administrationsgebyrer: Skal det

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker Udbud nr. 10/4389

Spørgsmål og svar til udbud på Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker Udbud nr. 10/4389 Nr. Spørgsmål Svar Generelle spørgsmål 1 - Pkt. 2.17.: Der skal i tilbuddet vedlægges gældende prisliste og oplyses en rabatsats for køb udover det i tilbudslisten anførte. Den nævnte rabatsats indgår

Læs mere

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-23-4-101-25-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af laboratorie og husholdnings køleskabe, fryseskabe, køle-/fryseskabe og ultra lav temperatur frysere 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud af diabetesartikler 2015 til Jysk Fællesindkøb. Ja, svarene skal indsættes i cellerne G28 G30

Spørgsmål og svar. Udbud af diabetesartikler 2015 til Jysk Fællesindkøb. Ja, svarene skal indsættes i cellerne G28 G30 Spørgsmål og svar Udbud af diabetesartikler 2015 til Jysk Fællesindkøb Dato Spørgsmål Svar Besvaret d. 1. 11.9.2012 Bilag 4 Kravspecifikation Ordregiver ønsker at tilbudsgiver besvarer pkt. 19-21 vedr.

Læs mere