FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB..."

Transkript

1 Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og P sykosom atik Årsberetning 2006

2 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB...9 BØGER OG BOGKAPITLER...9 UNDERVISNING, OPLÆGSHOLDER OG ØVRIGE AKTIVITETER...9 KONGRESSER, SYMPOSIER OG SEMINARER MED AKTIVE PRÆSENTATIONER...9 UNDERVISNING

3 Forord Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik blev grundlagt i foråret 1999, hvor klinikken blev oprettet på initiativ af Århus Amt og Århus Universitetshospital. I 2006 blev afdelingen en del af Neurocentret ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Patientmålgruppen for FFL er patienter, der præsenterer medicinsk uforklarede eller funktionelle fysiske symptomer, dvs. fysiske symptomer, der ikke kan forklares ved kendte konventionelt definerede somatiske lidelser. Det drejer sig f.eks. om kronisk træthedssyndrom, fibromyalgi, irriteret tyktarm, kronisk whiplash, kroniske rygsmerter og udbrændthed. Disse lidelser er hyppige i alle kliniske sammenhænge og udgør en væsentlig økonomisk belastning for sundhedsvæsenet og samfundet i øvrigt. Afdelingens forskningsaktiviteter tager udgangspunkt i en tværfaglig tilgang til de funktionelle lidelser, idet de ses under såvel en psykiatrisk/psykologisk, en somatisk, som en kulturel og social synsvinkel. FFL har 2 hovedforskningslinjer; en klinisk linje og en mere grundvidenskabelig linje. Den kliniske linje består bl.a. af evidens og teoribaseret udvikling af behandlingsmetoder til behandling af funktionelle lidelser. Dette foregår dels i specialiseret regi og dels igennem uddannelse af praktiserende læger til selv at varetage behandlingen af patienterne (TERM-modellen). Desuden har FFL udviklet diagnostiske hjælpemidler og screeninginstrumenter til ikke-psykiatriske læger, og der arbejdes intenst med at forbedre og udvikle valide diagnoser inden for området. Der er foretaget epidemiologiske undersøgelser over forekomsten af funktionelle lidelser og deres forbrug af sundhedsydelser, og betydningen af funktionelle lidelser for sygemeldinger samt forbrug af sociale ydelser. Den grundvidenskabelige linje består bl.a. af forskning i sygdomsadfærden og selvoplevet helbred hos patienter med funktionelle lidelser, neurobiologiske og neuropsykologiske forhold mv. Forskningsklinikken har siden 2005 modtaget patienter til behandling og udredning. Behandlingen foregår aktuelt som kognitiv adfærdsbehandling i grupper. Forskningsklinikken samarbejder med en bred vifte af nationale og internationale forskningsinstitutter, kliniske afdelinger, socialsektoren, praktiserende læger mv. 3

4 Organisatoriske forhold Forskningsklinikken hører under Neurocentret på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Afdelingen ledes af ledende overlæge Per Fink. Udover basisfinansieringen fra Århus Amt modtager klinikken tilskud fra Aarhus Universitet, som den er tilknyttet via et klinisk lektorat. Afdelingen har en faglig og rådgivende bestyrelse, som består af: Per Fink, ledende overlæge, dr. med., ph.d., Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Århus Sygehus Anne Thomassen (formand), cheflæge, Århus Sygehus Inger Schaumburg, centerchef, Neurocentret, Århus Sygehus Per Jørgensen, cheflæge, dr. med., Psykiatriledelsen, Psykiatrisk Hospital i Risskov Troels Staehelin Jensen, prof., dr. med., Neurologisk afd. F, Århus Sygehus Heine Svarrer, overlæge, Reumatologisk. Afd., Aalborg Sygehus Bobby Zachariae, prof., dr. med., Psykoonkologisk Forskningsenhed, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Bjarke Paarup-Laursen, lektor, Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet Frede Olesen, prof., dr.med., Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet Jens Christian Djurhuus, prof., dr. med., Eksperimentel Klinisk Forskning, Århus Universitetshospital Skejby Lars Dahl Pedersen, afdelingsleder, Planlægningsafd., Region Midtjylland, Viborg Claus Vinther Nielsen, ledende amtsoverlæge, ph.d., Afd. for Folkesundhed, Århus Amt Kirsten Horsten, socialoverlæge, Sociallægeinstitutionen, Århus Kommune 4

5 Medarbejdere Afdelingsleder Forskningsleder, ledende overlæge, dr.med., ph.d. Per Fink Ordinært aflønnet videnskabeligt og klinisk personale Cand.med., overlæge Emma Rehfeld Cand.med. Ruta Kuzminskyte (ph.d.-studerende) Cand.med. Andreas Schröder (ph.d.-studerende) Cand.psych., ph.d. Lisbeth Frostholm Cand.scient. Eva Ørnbøl Fondslønnet videnskabeligt personale Cand.med. Henriette Schou Hansen (ph.d.-studerende) Cand.med. Charlotte Ulrikka Rask (ph.d.-studerende) Cand.med. Lone Fjordbak Cand.med. Wenche Hauge Mag.art., ph.d. Mette Bech Risør Mag.art., ph.d. Ann Ostenfeld-Rosenthal Socialrådgiver, MPH, Karen Sørensen Stud. psych.tina Carstensen (forskningsår) Teknisk administrativt personale, fonds- eller ordinært aflønnet Ledende lægesekretær Tinna Lauritsen Lægesekretær Maiken Back Korrespondent Malene Skjøth Korrespondent, BA. Marie Louise Bro Pold Datamatiker Flemming Andersen Herudover huser afdelingen et vekslende antal løst tilknyttede antropologi- og psykologistuderende 5

6 Klinisk funktion Fra 2005 har afdelingen haft en begrænset forskningsbaseret klinisk funktion, som finansieres igennem en abonnementsaftale med de jyske amter og overflytning af ressourcer fra forskningsdelen til klinisk arbejde. I 2006 modtog klinikken således 188 henvisninger, hvoraf de 110 blev afvist. Der blev påbegyndt behandling af 83 patienter i patienter blev afsluttet i Klinikken har gennemført 3 gruppebehandlinger á 9 sessioner pr. gruppe samt påbegyndt endnu en gruppebehandling i december Klinikken har i betydeligt omfang givet råd og vejledning vedrørende konkrete patienter til læger og sociale myndigheder. Forskning Psykologiske faktorers betydning for symptombilledet og sygdomsforløbet hos patienter udsat for akut whiplash traume. Hovedansvarlig: Stud.psych. Carstensen T. Mindfulness-baseret kognitiv terapi til patienter med funktionelle lidelser en randomiseret kontrolleret videnskabelig undersøgelse. Hovedansvarlig: Cand.med. Fjorback L. Prædiktorer for funktionelle lidelser i almen praksis -forebyggelse af kroniske forløb. Hovedansvarlig: Cand.med., ph.d.-stud. Hansen HS. Diagnosticering af depression blandt unge klinisk validering af nøglespørgsmål og spørgeskema. Hovedansvarlig: Cand. med. Hauge W. Neurobiologiske og neuropsykologiske markører hos patienter med multisymptomatiske funktionelle lidelser. Hovedansvarlig: Cand.med., ph.d.-stud. Kuzminskyte R. Oplevelse og virkning i behandling for funktionelle lidelser. En komparativ antropologisk analyse af konsultationer i almen praksis og spirituel healing som behandling for funktionelle lidelser. Hovedansvarlig: Mag. art., ph.d. Ostenfeld- Rosenthal A. 6

7 Funktionelle fysiske symptomer hos 5-årige børn. Diagnostik, prævalens og association til psykiske vanskeligheder. Hovedansvarlig: Cand.med., ph.d.-stud. Rask C. Den sociale konstruktion af sygdomsadfærd - en antropologisk analyse af funktionelle lidelser med fokus på relationen mellem patient, hverdagsliv og sundhedssystem. Hovedansvarlig: Mag.art., ph.d. Risør MB. Behandling af patienter med kroniske funktionelle lidelser. En randomiseret, kontrolleret undersøgelse af kognitiv adfærdsterapi i gruppe sammenlignet med støttegrupper med vejledning og standardbehandling. Hovedansvarlig: Cand.med., ph.d.-stud. Schröder A. og cand.med., overlæge Rehfeld E. Social- og arbejdsmarkedsforhold ved funktionelle lidelser. Hovedansvarlig: Socialrådgiver, MPH Sørensen K. Øvrigt I forbindelse med diagnostik og metoder er afdelingen blevet inddraget i arbejdet med at forbedre SCAN-interviewet og på sigt vores diagnosesystem. Endvidere arbejdes der med et nyt spørgeskema, som WHO (WHO-DAS II ) har introduceret. Dette bliver testet og afprøvet. Forskningspublikationer Fink, P.: Funktionelle lidelser og symptomer. Dilemma omkring klassifikation og begreber. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund 2006;5:45-65 Fink P., Toft T., Hansen MS., Ornbol E., Olesen F.: Symptoms and syndromes of bodily distress: an exploratory study of 978 internal medical, neurological, and primary care patients. In press. Frostholm L., Ørnbøl E., Hansen HS., Olesen F., Weinman J., Fink P.: Does it matter if the doctor and the patient have discrepant views of the patient's problem. A two-year follow-up study in primary care. In press 2006 Kolstad HA., Silberschmidt M., Nielsen JB., Osterberg K., Andersen JH., Bonde JP., Fink P.: Multiple chemical sensitivity, a well-defined illness? Ugeskr.laeger, 2006, 168(11):

8 Lou S., Dahl K., Risør MB., Hvidman L., Thomsen SG., Jørgensen FS., Olesen F., Kjærgaard H., Kesmodel UI.: En kvalitativ undersøgelse af gravides valg af nakkefoldsskanning. Ugeskr Læger 2007;169(10):914 Dalsgaard, T.: Symptomers sociale betydning og sygdomsnarrativer i medicinsk uforklarede lidelser: Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund 2006; 5: Frostholm, L.: Sygdomsopfattelse et sundhedspsykologisk perspektiv: Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund 2006; 5: Rask C.: Funktionelle somatiske symptomer hos børn. En udviklingsorienteret biospsykosocial tilgang i klinikken. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, 5, 2006 Rask C., Thomsen PH.: Kognitiv adfærdsterapi af funktionelle recidiverende mavesmerter hos børn. In press Ugeskrift for læger Risør M.B.: Illness behavior and functional somatic symptoms - rethinking the concept of illness behavior from an anthropological perspective. Social Theory & Health, (4)2, 2006 Rosendal M., Olesen F., Fink P.: Diagnostik og klassifikation af Medicinsk Uforklarede Symptomer i almen praksis. Månedsskr Prakt Lægegern. 2006; 4: Rosendal, M.: Lægens usikkerhed i relation til behandling af Medicinsk Uforklarede Symptomer. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund 2006; 5: Rosendal, M.: Medically Unexplained Symptoms: Treatment in General Practice. The Journal of Primary Care Mental Health and Education, 2006; 9: Rosendal, M.: Medically Unexplained Symptoms: Treatment in General Practice. Progress in Neurology and Psychiatry, 2006 (parallel publication from PrimHe) Rosendal, M., Olesen, F., Fink, P.: Diagnostik og klassifikation af 'Medicinsk Uforklarede Symptomer' i almen praksis. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, 2006; 4:

9 Populærvidenskab Schröder, A., Rehfeld, E.: Udredning og behandling af funktionelle lidelser. Lægen i Midten. 5: Fink, P.: Uforklarede lidelser er reelle. Helse 12: Rosendal M.: Medically Unexplained Symptoms: Treatment in General Practice. Progress in Neurology and Psychiatry, 2006 (parallel publikation fra PrimHe) Bøger og bogkapitler Fink P., Rosendal M.: Kommunikation med personer som somatiserar / hypokondrori. En bok om samtal och bemötande i vården. In press 2006 Undervisning, foredrag og øvrige aktiviteter Kongresser, symposier og seminarer med aktive præsentationer Fink P., Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde 2006: Workshop Why screen for mental disorders in medical settings?. Mar. 2006, Nyborg. Fink P., Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde 2006: Sygdomsopfattelsen blandt patienter med hypokondri eller helbredsangst?. Mar. 2006, Nyborg. Fink P. Amtsrådsforeningen, Psykiatrisk forskning status og fremtid: Funktionelle lidelser. Minikonference forskningsresultater indenfor psykiatrien. Mar. 2006, København. Fink P., Lægeinternatet på Hjalet: Funktionelle lidelser, Storstrøms Amt. Mar Fink P., CISSD: Conceptual Issues in Somatoform and Similar Disorders; proposals for changes in current classifications, Mar. 2006, Oxford: a) Hypochondriasis & Implications for treatment b) Somatization Disorder, Undifferentiated Somatoform Disorder c) Somatization Disorder not otherwise Specified. Fink P., Illness perceptions among health anxiety / hypochondriacal patients. Apr. 2006, Nadi, Fiji. Fink P., Bliver man syg af at opholde sig i dårligt indeklima? Arbejdsmedicinsk årsmøde 2006: Indeklimasyge - spiller funktionelle mekanismer en rolle? Apr. 2006, Århus. 9

10 Fink P., An empirically established classification of functional somatic disorders. From a diagnosis of exclusion to definable disorders. Maj 2006, Heidelberg, Tyskland. Fink P., Schröder A. EACCLP - The 9th Annual Scientific Meeting of the European Association of Consultation Liaison Psychiatry and Psychosomatics. Jun Lausanne, Schweiz. Fink P., Symposium for Hørepædagogerne i Vingsted: Funktionelle lidelser: Hvordan forholder vi os pædagogisk til elever, der måske falder ind under denne diagnosegruppe. Aug. 2006, Vingsted. Fink P., SOF Svensk Ortopædkirurgisk Forenings symposium: Beyond symptom count ny klassificering av somatisering och funktionella somatiske symptom.. Aug. 2006, Varberg, Sverige. Fink P., Medically unexplained symptoms in primary care: Communication, illness perception and diagnostics. Chair. 26.th European Conference of Psychosomatic Research, sept. 2006, Dubrovnik, Kroatien. Fink P., Conceptual issues in somatoform and similar disorders: Classification of medically unexplained symptoms in primary care. 26.th European Conference of Psychosomatic Research, sept. 2006, Dubrovnik, Kroatien. Fink P., Medically unexplained symptoms in primary care: Treatment models and their effects.: The Extended Reattribution and Management Model: Effect on GPs, Patients and the Health Care System. 26.th European Conference of Psychosomatic Research, sept. 2006, Dubrovnik, Kroatien. Fink P., MUS Workshop I: Classification and concept. Chair. 26.th European Conference of Psychosomatic Research, sept. 2006, Dubrovnik, Kroatien. Fink P., Angstforeningens symposium: Sygdomsangst. Aug. 2006, Århus. Fink P., Psykologisk Institut: Sygdomsangst. Aug. 2006, Aarhus Universitet. Fink P., Academy of Psychosomatic Medicine: 53rd Annual Meeting Defining the Scope of Psychosomatic Medicine: A 2-year Follow-up Study of Hypochondriasis/Health Anxiety in Primary Care. Nov. 2006, Tucson, USA. Fink P., 9th ICBM International Congress of Behavioral Medicine: A 2-year Follow-up Study of Hypochondriasis/Health Anxiety in Primary Care. Nov. 2006, Bangkok, Thailand. Fjorback, L.: Mindfulness based stress reduction MBSR, 7 dages seminar, Ludvika, Sverige. Fjorback, L.: Psykiatriens forskningsdag: Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Somatization Disorder: A randomised controlled trial (poster). Okt. 2006, Århus. Frostholm L., International conference on psychological health, juni 2006, Irland. Frostholm L., Does it matter if the doctor and the patient have discrepant views of the patient s problem? A two-year follow-up study in primary care. 26.th European Conference of Psychosomatic Research, sept. 2006, Dubrovnik, Kroatien. 10

11 Hansen, HS., Predictors for the course of medically unexplained symptoms. Konference, PhD day. Jan. 2006, Aarhus, Danmark. Hauge W., Ungdom og Rusavhengighet, nov. 2006, Trondheim, Norge. Kuzminskyte R., Symposium: New targets in psychiatry: Functional Imaging. Apr. 2006, København. Kuzminskyte R., The 9 th International Scientific Meeting of the European Association for Consultan-Liaison Psychiatry and Psychosomatics: Cerebral response pattern to pain and anticipation of pain in patients with multisymptomatic functional disorders. Jun. 2006, Lausanne, Schweiz. Rask C., Årsmøde I Børne- og ungdomspsykiatrisk Selskab: DAWBA in Denmark. Experience from CC5 The 5 year follow-up of The Copenhagen County Child Cohort. Marts 2006, København. Rask C., Psykiatriens forskningsdag: Functional Physical Symptoms in 5-6 year old children. The Copenhagen County Child Cohort CCCC2000 (poster). Okt. 2006, Århus. Rehfeld E., Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde 2006: Behandling af patienter med kroniske funktionelle lidelser i gruppe. Mar. 2006, Nyborg. Rehfeld E:, Forum for behandling af Funktionelle Lidelser: Behandling af patienter med kroniske funktionelle lidelser i gruppe. Mar. 2006, Dianalund. Rehfeld E., Schröder A., Neurologisk afdeling, Holstebro Sygehus: Funktionelle Lidelser. Mar. 2006, Holstebro. Rehfeld E., 26.th European Conference of Psychosomatic Research: Psychosomatic training and diploma in Denmark. Sept. 2006, Dubrovnik, Kroatien. Rehfeld E., Schröder A., Neurologisk afdeling, Århus Sygehus: Funktionelle Lidelser. Sept. 2006, Århus. Rehfeld E., Lægedage 2006: Udredning og behandling af medicinsk uforklarede symptomer. Nov Bellacentret, København. Risør, MB., Perceptions of illness, caring and health care in everyday settings. The 4 th Biennial Conference of the European Network of Medical Anthropology at Home. Mar. 2006, Seili, Finland. Risør, MB., EASA -Europe and the world. Workshop: Towards an anthropology of medically unexplained symptoms. Sept. 06, Bristol, England. Risør, MB., Embodiment and the State. Nov. 06, Middelfart. 11

12 Rosenthal A.O., Seminar om funktionelle lidelser: Experience, meaning and transformation, MUS patients s experience of Danish healing rituals. Jun. 2006, Århus. Schröder A., The 9th Annual Scientific Meeting of the EACLPP. Jun. 2006, Lausanne, Schweiz. Undervisning Forskeruddannelse: Forskningsklinikken har pt 4 ph.d.-studerende. Medarrangør og underviser på spørgeskemakursus for ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet. (Per Fink, Eva Ørnbøl). Postgraduate course in linear logistic regression, University of Aarhus (Eva Ørnbøl). Ph.d.-uddannelsen i kvalitative metoder, Institut for Almen Praksis/Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet. (Mette Risør). Ordinær uddannelse: Sundhedspsykologi, 3. semester på medicinstudiet ved Aarhus Universitet. (Per Fink, Lisbeth Frostholm). A-kursus på speciallægeuddannelsen i almen medicin ved Aarhus Universitet. (Per Fink) Epidemiologi og biostatistik, 6. semester på medicinstudiet ved Aarhus Universitet. (Eva Ørnbøl). Undervisning i børne- og ungdomspsykiatri på medicinstudiets 10. og 11. semester, Sundhedsvidenskab, Aarhus Universitet. (Charlotte Ulrikka Rask). Master i Sundhedsantropologi på henholdsvis Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet og Institut for Antropologi, Københavns Universitet. (Mette Risør) Postgraduate og andre 12

13 Afdelingens medarbejdere har endvidere været arrangører og/eller oplægsholdere på diverse ad hoc symposier, workshops og temadage i ind- og udlandet, og har holdt oplæg for og undervist en bred vifte af faggrupper på alle niveauer herunder også mere populærformidling. Afdelingens medarbejdere har også afholdt en række TERM kurser, som er et efteruddannelsesprogram for praktiserende læger, speciallæger og andre personalegrupper ansat i sundhedssektoren. Gæsteforelæsninger FFL arrangerer hvert år en åben møderække, hvor ind- og udenlandske forskere inviteres til at fremlægge og diskutere deres forskning med enhedens medarbejdere og andre interesserede. Mikael Thastum, cand. psych., lektor, Psykologisk Inst., Aarhus Universitet: Smerter hos børn med gigt Morten Hecksher, cand. psych., aut. psykolog, Kognitiv Terapi Center, Århus: Mindfulness og kognitiv terapi Anne Moloney, BA psych., videnpilot og kropsterapeut, Kiropraktisk Klinik Rødby: Erfaringer med behandling og rådgivning af MUS-patienter Peter Vedsted, cand.med., ph.d. Almen Praksis, Aarhus Universitet: Kronikermodellen og effekten i Kaiser Permanente Marianne Borritz, cand.med., 1. reservelæge, Arbejds- og Miljømed. Klinik Bispebjerg Hospital: Prædiktorer for burnout - Resultater fra PUMAundersøgelsen: En prospektiv dansk undersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og udbrændthed Niels Gregersen, dr. med., Professor, Molekylær Medicinsk Forskningsenhed, Skejby Sygehus: Cellestress: Årsager og virkninger Peter Clemmesen, overlæge, Psyk. Sengeafd., Amager Hospital: Behandling af insomni set i en kognitiv referenceramme Donald Smith, cand.psych., B.Sc. (Hons), M.A., PhD., lic. et dr.med. Center for Psykiatrisk Grundforskning: Salutogenesis Thomas Jönsson, cand.psych., ph.d.-stud., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: Organisering af faglige identiteter - set udfra et arbejds- og Organisationspsykologisk perspektiv Jørgen Aagaard, overlæge, dr. med., Afd. for Psykiatrisk Demografi, Psykiatrisk Hospital i Århus. Teorier om stress Nicoline Hall, cand. Psych., PET-Centret, Århus Sygehus: Neurobiologiske og fænomenologiske karakteristika ved involuntære erindringer 13

14 Ole Mors, Professor, overlæge, lektor, ph.d. Afd. for Psykiatrisk Demografi, Psykiatrisk Hospital i Århus: Gen-miljø interaktion mellem belastende livsbegivenheder og depression: genetisk epidemiologi og molekylær evidens" Desuden var FFL arrangør af temaeftermiddag vedr. integreret og fragmenteret behandling: Intergration af det psykiatriske og det somatiske sundhedsvæsen? 9. okt, 2006, Psykiatrisk Hospital, Århus. Gæster: Roger Kathol, professor, Dept. for Internal Medicine and Psychiatry, Minnesota University, USA. John Weinman, professor, BA, PhD, FBPsS, Health Psychology Section, Department of Psychology (at GKT Medical School), Institute of Psychiatry, London, England. Francis Creed, professor of Psychological Medicine, Department of Psychiatry, University of Manchester, England. Odd Steffen Dalgard, professor, Afdeling for Forebyggende Medicin og Epidemiologi, University of Oslo. Norge. Udvalgsarbejde og anden virksomhed: Fink P.: Næstformand for interessegruppe for psykosomatik og liaisonpsykiatri under Dansk Psykiatrisk Selskab. Medlem af bestyrelsen for European Association for Consultation-Liaison. Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP). Medlem af editorial board for General Hospital Psychiatry, Psychosomatic. Reviewer: Lancet, BMJ, General Hospital Psychiatry, Journal of Clinical Epidemiology, Journal of Psychosomatic Research, Psychosomatic, Psychosomatic Medicine, Scandinavian Journal of Rheumatology, Nordic Journal of Psychaitry, Ugeskrift for Læger. Frostholm L.: Reviewer: Journal of Psychosomatic Research Risør MB.: Medlem af Scleroseforeningens Behandlingsudvalg Vejleder for videnpilot Anne Moloney, Kiropraktisk Klinik Rødby Konsulent for DSOG og Jordmoderforeningen på forskningsprojektet kejsersnit på mors ønske. 14

15 Ansvarshavende redaktør for Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund, Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet. Rask C.: Reviewer: European Child and Adolescent Psychiatry 15

16 Forskningsklinikken For Funktionelle Lidelser og P sykosom atik Århus U niversitetshospital N ørrebrogade Århus C Telefon: Fax: Em as.aaa.dk H jem m eside:w w w.sundhed.dk/info/ffl 16

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Årsberetning 2000 Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Forskningsenheden for Almen Medicin Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 6 8000 Århus C Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 E-mail: fe.aarhus@alm.au.dk

Læs mere

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling Årsrapport 2012 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling CFK Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed,

Læs mere

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet debatoplæg DPBO 1 Side 1 3 6 8 15 Arbejdsmarkedet lider under psykisk sygdom Flere og flere forlader arbejdsmarkedet på grund af psykiske lidelser Psykisk syge mennesker

Læs mere

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2011 Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JULI 2012... 2 FORORD:

Læs mere

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Årsrapport 2013 MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling -

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

Syg, - men ingen diagnose?

Syg, - men ingen diagnose? COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Syg, - men ingen diagnose? Funktionel sygdom og reform af førtidspensionen Januar 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret 10. jan 2004-10. jan 2005 Ryg ForskningsCentret Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Charlotte Leboeuf-Yde forsknings-professor

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser ÅRSBERETNING 2013 FORORD... 3 ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 MEDARBEJDERE... 3 KLINIK... 5 FORSKNING... 6 FORSKNINGSPROJEKTER...6 ANDRE PROJEKTER...9 BEVILLINGER

Læs mere

Årsrapport 2011 SIDE 1

Årsrapport 2011 SIDE 1 Årsrapport 2011 SIDE 1 ÅRSRAPPORT 2011 1.0 INDLEDNING 2.0 NYHEDER FRA VIDENCENTRET 3.0 VIDENOPBYGNING 4.0 RÅDGIVNING 5.0 DELING AF VIDEN 6.0 UDDANNELSE, KURSER OG KONFERENCER 7.0 VIDENCENTRETS ORGANISATION

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2014 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRET DER GIK... 3 ØKONOMI... 4 KLINISK HVERDAG... 5 FOKUSPUNKTER...

Læs mere

Funktionelle lidelser

Funktionelle lidelser Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92462-82-4 ISBN (elektronisk version): 978-87-92462-83-1

Læs mere

Sundhedsvidenskabelig Forskning

Sundhedsvidenskabelig Forskning Sundhedsvidenskabelig Forskning Ved Aarhus universitet Og Århus universitetshospital 2009 Redaktionsgruppe: Mogens Kilian Ebba Nexø Michael Rehling Raben Rosenberg Sekretariat: Ulla Schmidt Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2013

KURSER & KONFERENCER 2013 2013 KURSER & KONFERENCER Velkomst Viden skal omsættes til handling Hvad gør vi, når hr. Hansen med demenssymptomer har et stort alkoholforbrug? Hvordan hjælper vi bedst personen med Huntingtons sygdom?

Læs mere

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Telefon 39 20 77 77, Telefax 39 20 80 10 E-mail: sif@si-folkesundhed.dk www.si-folkesundhed.dk BERETNING 2002 Forord Instituttets beretning

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi

ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi 2010 Etniske minoriteter i det danske sundhedsvæsen en antologi Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL:

Læs mere

Hvordan vurderer vi småbørnstraumer? - En sammenfatning af en tværfaglig arbejdsgruppes overvejelser

Hvordan vurderer vi småbørnstraumer? - En sammenfatning af en tværfaglig arbejdsgruppes overvejelser Hvordan vurderer vi småbørnstraumer? - En sammenfatning af en tværfaglig arbejdsgruppes overvejelser Sidsel Karsberg, Stine Rønholt & Ask Elklit Syddansk Universitet Videnscenter for Psykotraumatologi

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Forsknings- og Innovationsberetning 2010

Forsknings- og Innovationsberetning 2010 Forsknings- og Innovationsberetning 2010 for Aalborg Sygehus - Aarhus Universitetshospital -med bidrag fra Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsog innovationsberetning 2010 AALBORG SYGEHUS - AARHUS

Læs mere

4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Ude hos børnene

4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Ude hos børnene 10 4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening Ude hos børnene Der spurtes på hospitalet. Tre psykologer på en børneafdeling ser det som en af deres opgave at danne modvægt til den herskende travlhedskultur.

Læs mere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 Forskningsberetning Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 1 Kære læser Vores forskningsenhed har nu eksisteret i 4 år, og vi har i det forgangne år haft den fornøjelse at kunne afslutte vores første

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Vision for sygeplejen. Forord og indledning

Vision for sygeplejen. Forord og indledning 1 Indholdsfortegnelse Vision for sygeplejen...2 Forord og indledning...2 Sygeplejeledelsen...3 Plejepersonale og samarbejdspartnere i klinisk sygepleje...3 Evidensbaseret praksis i praksis...4 Udviklingsarbejde/projektbeskrivelser...5

Læs mere

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport BØRN OG UNGES RYGGE - målet er forebyggelse SKYGGEN AF EN SYGDOM - med Modic mod nye svar AV, MIN ANKEL - når børn forstuver foden Fuld fart på forskningen

Læs mere

Efteruddannelse. for fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuters kursusoversigt 2005

Efteruddannelse. for fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuters kursusoversigt 2005 Efteruddannelse for fysioterapeuter Danske Fysioterapeuters kursusoversigt 1 Indhold 5 Kurser og temadage 25 Fagfora, Faggrupper og Fraktioner 5 Temadage: Etik og god fysioterapi 6 Temadag om smerte 6

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i perspektiv

Selvmordsforebyggelse i perspektiv INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET OG SOCIALMINISTERIET. REFERENCEGRUPPEN TIL FOREBYGGELSE AF SELVMORDSFORSØG OG SELVMORD. Selvmordsforebyggelse i perspektiv KONFERENCERAPPORT FRA NATIONAL KONFERENCE OM

Læs mere

for angstlidelser hos voksne

for angstlidelser hos voksne Referenceprogram for angstlidelser hos voksne 2007 Referenceprogram for angstlidelser hos voksne Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer SfR Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere