FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER..."

Transkript

1 Århus Universitetshospital

2 2

3 Indhold FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER...11 BØGER OG BOGKAPITLER...12 UNDERVISNING OG ØVRIGE AKTIVITETER...12 KONGRESSER, SYMPOSIER OG SEMINARER MED AKTIVE PRÆSENTATIONER...12 UNDERVISNING

4 Forord Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik blev grundlagt i foråret 1999, hvor klinikken blev oprettet på initiativ af Århus Amt og Århus Universitetshospital. Ved sin oprettelse var navnet Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og Liaisonpsykiatri. På baggrund af en positiv international evaluering af afdelingens forskningsaktiviteter besluttede sundhedsudvalget for Århus Amt, at gøre enheden permanent fra Samtidig blev enheden organisatorisk forankret som en afdeling på Århus Sygehus og navnet blev ændret til det nuværende Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik. Det blev besluttet, at bibeholde en rådgivende bestyrelse for afdelingen. Målgruppen for arbejdet på FFL er patienter, der præsenterer medicinsk uforklarede eller funktionelle fysiske symptomer, dvs. fysiske symptomer der ikke kan forklares ved nogen kendt konventionel defineret somatisk lidelse. Disse funktionelle, herunder somatoforme, lidelser er hyppige i alle kliniske sammenhænge og udgør en væsentlig økonomisk belastning for sundhedsvæsenet og samfundet i øvrigt. Afdelingens forskningsaktiviteter tager udgangspunkt i en tværfaglig tilgang til de funktionelle lidelser, idet de ses under såvel en psykiatrisk/psykologisk, en somatisk, som en kulturel og social synsvinkel. Siden oprettelsen har FFL haft 2 hovedforskningslinjer bestående af en klinisk linje og en mere grundvidenskabelig linje. Den kliniske linje består bl.a. af evidens og teoribaseret udvikling af behandlingsmetoder til behandling af funktionelle lidelser, dels i specialiseret regi, dels igennem uddannelse af praktiserende læger til selv at varetage behandlingen af patienterne (TERMmodellen). Desuden er der udviklet diagnostiske hjælpemidler og screeningsinstrumenter til ikke-psykiatriske læger, og der arbejdes intenst med at forbedre og udvikle valide diagnoser inden for området. Der er foretaget epidemiologiske undersøgelser over forekomsten af funktionelle lidelser og deres forbrug af sundhedsydelser, og betydningen af funktionelle lidelser for sygemeldinger og forbrug af sociale ydelser. Den grundvidenskabelige linje består bl.a. af forskning i sygdomsadfærden og selvoplevet helbred hos patienter med funktionelle lidelser, neurobiologiske og neuropsykologiske forhold mv. 4

5 Forskningsklinikken har siden 2005 modtaget patienter til behandling og udredning. Behandlingen foregår som kognitiv adfærdsbehandling i grupper. Forskningsklinikken samarbejder med en bred vifte af nationale og internationale forskningsinstitutter, kliniske afdelinger, socialsektoren, praktiserende læger mv. 5

6 Organisatoriske forhold Forskningsklinikken hører under Århus Sygehus. Afdelingen ledes af ledende overlæge Per Fink. Udover basisfinansieringen fra Århus Amt modtager klinikken tilskud fra Aarhus Universitet og er tilknyttet Aarhus Universitet via et klinisk lektorat. Afdelingen har en faglig og rådgivende bestyrelse, som består af: Per Fink, ledende overlæge, dr. med., ph.d., Forskningsklinikken Hans Peder Gravesen (formand), cheflæge, Århus Sygehus Per Jørgensen, cheflæge, dr. med., Psykiatriledelsen, Psykiatrisk Hospital Troels Staehelin Jensen, prof., dr. med., Neurologisk afd. F, Århus Sygehus Heine Svarrer, overlæge, Reumatologisk. afd., Aalborg Sygehus Bobby Zachariae, prof., dr. med., Psykoonkologisk Forskningsenhed, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Bjarke Paarup-Laursen, lektor, Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet Frede Olesen, prof., dr.med., Forskningsenheden for Almen Medicin, Aarhus Universitet Per Vestergaard, prof., dr. med., Den Centrale Enhed, Psykiatrisk Hospital Jens Ole Skov, afdelingschef, Århus Amt, Sundhedsstaben Claus Vinther Nielsen, ledende amtsoverlæge, ph.d., Afd. for Folkesundhed Kirsten Horsten, socialoverlæge, Århus Kommune 6

7 Medarbejdere Enheden er normeret til 7 forskerstillinger inklusiv en statistiker. Afdelingsleder Forskningsleder, ledende overlæge, dr.med., ph.d. Per Fink Ordinært aflønnet videnskabeligt personale Cand.psych. Lisbeth Frostholm (ph.d.-studerende) Cand.med. Ruta Kuzminskyte (ph.d.-studerende) Cand.med. Emma Rehfeld Cand.scient. Eva Ørnbøl Fondslønnet videnskabeligt personale Cand.mag. Trine Dalsgaard (ph.d.-studerende) Cand.med. Henriette Schou Hansen (ph.d.-studerende) Cand.med. Charlotte Ulrikka Rask (ph.d.-studerende) Cand.med. Andreas Schröder (ph.d.-studerende) Mag.art., ph.d. Mette Bech Risør Mag.art., ph.d. Ann Ostenfeld-Rosenthal Socialrådgiver, MPH, Karen Sørensen Socialrådgiver, Jette Gregers Sørensen Stud. psych.tina Carstensen Teknisk administrativt personale, fonds- eller ordinært aflønnet IT-medarbejder Flemming Andersen Lægesekretær Tinna Lauritsen Korrespondent Marie Louise Bro Pold Korrespondent Malene Skjøth 7

8 Klinisk funktion Afdelingen havde håbet, at kunne oprette en egentlig klinisk funktion fra 2005, men denne funktion blev ikke bevilliget fra Århus Amt. Igennem en abonnementsaftale med de jyske amter og overflytning af ressourcer fra forskningsdelen til klinisk arbejde, er det dog lykkedes, at finde finansiering til en begrænset forskningsbaseret klinisk funktion. I 2005 modtog klinikken således 93 henvisninger, hvoraf de 33 blev afvist. Der blev påbegyndt behandling af 60 patienter i Patienter blev afsluttet i Forskningsenheden har 65 patienter i ambulant behandling ved årsskiftet. Klinikken har i betydeligt omfang givet råd og vejledning vedrørende konkrete patienter, til læger og sociale myndigheder. Forskning Specialiseret behandlingsprojekt Pilotprojekt: Behandling af patienter med kroniske funktionelle lidelser. En randomiseret, kontrolleret undersøgelse af kognitiv adfærdsterapi i gruppe overfor støttegruppe med vejledning. Hovedansvarlig: Cand.med., ph.d.-stud. Schröder A. og cand.med. Rehfeld E. Behandling af patienter med kroniske funktionelle lidelser. En randomiseret, kontrolleret undersøgelse af specialiseret behandling over for sædvanlig behandling. Hovedansvarlig: Cand.med., ph.d.-stud. Schröder A. og cand.med. Rehfeld E. Støttegrupper for somatiserende patienter: en antropologisk undersøgelse af det sociale samværs terapeutiske potentiale - uden terapi Hovedansvarlig: Mag.art., ph.d. Risør MB. Den sociale konstruktion af sygdomsadfærd - en antropologisk analyse af funktionelle lidelser med fokus på relationen mellem patient, hverdagsliv og sundhedssystem Hovedansvarlig: Mag.art., ph.d. Risør MB. 8

9 Whiplash projektet Psykologiske faktorers betydning for symptombilledet og sygdomsforløbet hos patienter udsat for akut whiplash traume. Hovedansvarlig: Stud.psych. Carstensen T. Neurobiologiske og neuropsykologiske markører hos patienter med multisymptomatiske funktionelle lidelser. Hovedansvarlig: Cand.med., ph.d.-stud. Kuzminskyte R. Social- og arbejdsmarkedsforhold ved funktionelle lidelser Hovedansvarlig: Socialrådgiver, MPH Sørensen K. Funktionelle symptomer hos 5-årige børn, prævalens, psykiske risikofaktorer og psykiatrisk komorbiditet Hovedansvarlig: Cand.med., ph.d.-stud. Rask C. FIP-projektet Forebyggelse af funktionelle lidelser og uhensigtsmæssig sygdomsadfærd i almen praksis. Forskergruppen består af: Fink P., Olesen F., Paarup-Larsen B., Zachariae B., Dalsgaard T., Toft T., Frostholm L., Christensen KS., Nielsen JM. og Rosendal M. Projektet består af en række afsluttede og uafsluttede delprojekter. Følgende forskningsprojekter er igangværende: Sygdomsopfattelse i almen praksis Hovedansvarlig: Cand. psych., ph.d.-stud. Frostholm L. Funktionelle lidelser i kontekst - imod en forståelse af overordnede sociokulturelle strømninger i individuel somatiserende sygdomsadfærd. Hovedansvarlig: Cand. mag., ph.d.-stud. Dalsgaard T. Prædiktorer for funktionelle lidelser i almen praksis -forebyggelse af kroniske forløb Hovedansvarlig: Cand.med., ph.d.-stud. Hansen HS Øvrigt I forbindelse med diagnostik og metoder er afdelingen blevet inddraget i arbejdet med at forbedre SCAN-interviewet og på sigt vores diagnosesystem. 9

10 Endvidere arbejdes der med et nyt spørgeskema som WHO (WHO-DAS II ) har introduceret, og dette bliver testet og afprøvet. Afdelingen er desuden involveret i udviklingen af den netbaserede Medicinordbog, under projekt MEDVID, ledet af professor M. Pilegaard, Århus Handelshøjskole. Forskningspublikationer Blach E, Fink P. Antidepressiv farmakologisk behandling af somatoforme tilstande og funktionelle syndromer. Ugeskrift for læger 2005; 167( 2): Christensen KS, Toft T, Frostholm L, Ørnbøl E, Fink P, Olesen F. Screening for common mental disorders: who will benefit? Results from a randomised clinical trial. Fam Pract Aug;22(4): Epub 2005 May 16. Christensen KS, Fink P, Toft T, Frostholm L, Ørnbøl E, Olesen F. A brief casefinding questionnaire for common mental disorders: the CMDQ. Fam Pract Aug;22(4): Epub 2005 Apr 6. Fink P, Rosendal M, Olesen F. Classification of somatization and functional somatic symptoms in primary care. Aust.N.Z.J.Psychiatry 2005;39: Fink P, Hansen MS, Søndergaard L. Somatoform disorders among first-time referrals to a neurology service. Psychosomatics 2005;46(6): Fink P, Ørnbøl E, Toft T, Christensen KS, Frostholm L, Olesen F. En ny empirisk baseret hypokonder diagnose. Ugeskrift for læger 2005;167(32): Frostholm L, Fink P, Christensen KS, Toft T, Ørnbøl E, Olesen F, Weinman J The uncertain consultation and patient dissatisfaction: the impact of patients illness perceptions and training of general practitioners communication skills. Psychosomatic Medicine 2005; 67: Frostholm L, Fink P, Christensen KS, Toft T, Ørnbøl E, Olesen F, Weinman J The patients illness perceptions and the use of primary health care. Psychosomatic Medicine 2005;67:

11 Hansen MS, Fink P, Søndergard L, Frydenberg M. Mental illness and health care use: Study among new neurological patients. General Hospital Psyhciatry 2005; 27: Kolstad HA, Silberschmidt M, Nielsen JB, Østerberg K, Andersen JH, Bonde JP, Fink P. Multiple Chemical Sensivity, en veldefineret lidelse? Ugeskrift for Læger, in press 2005 Risør, M B. Introduktion. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 3, 2005 Risør, M B, Risør, T. Den praktiserende læge eksistentiel søgen efter professionel identitet. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 2, 2005 Rosendal M, Fink P, Olesen F. Somatization, heartsink patients, or functional somatic symptoms? Towards a clinical useful classification in primary health care. Scand J Prim.Health Care 2005;23:3-10. Rosendal M, Olesen F, Fink P. Management of medically unexplained symptoms. BMJ Jan 1;330(7481):4-5. Rosendal M, Olesen F, Fink P. Håndtering af medicinsk uforklarede symptomer Ugeskr Laeger Mar 21;167(12-13):1371. Toft T, Fink P, Ørnbøl E, Christensen KS Frostholm L, Rosendal M, Olesen F. Mental disorders in primary care: Prevalence and comorbidity among disorders. Results from the FIP study. Psychl Med. 2005; 8: Vedsted P, Nielsen JM, Fink P, Sørensen, HT, Olesen F. Physical, mental and social factors associated with frequent attendance in Danish general practice. A population-based cross-sectional study. Soc Sci Med Aug;59(4): Ph.d.-afhandlinger Frostholm L. SIllness perceptions in primary care patients. PhD thesis. Faculty of Health Sciences, University of Aarhus, Denmark,

12 Dalsgaard T. If only I had been in a wheelchair An anthropological analysis of narratives of sufferers with medically unexplained symptoms. PhD thesis. Faculty of Humanities & Faculty of Health Sciences, University of Aarhus, Denmark, 2005 Bøger og bogkapitler Fink P. Somatoforme lidelser og funktionelle symptomer: Fysiske sygdomme uden påviseligt legemligt grundlag, Psykiatrifonden, marts 2005 Undervisning og øvrige aktiviteter Kongresser, symposier og seminarer med aktive præsentationer Undervisning Forskeruddannelse: Forskningsklinikken har 4 ph.d.-studerende. Medarrangør af og flere medarbejdere har undervist på spørgeskemakursus for ph.d.-studerende. Ordinær uddannelse: A-kursus på speciallægeuddannelsen i almen medicin Cand.stat. Eva Ørnbøl har undervist på spørgeskemakursus på Århus Universitet samt på kursus for medicinstuderende: 'Epidemiologi og biostatistik'og Postgraduate course in linear logistic regression, Århus Universitet. Cand.med. Charlotte Ulrikka Rask har undervist i børne- og ungdomspsykiatri på medicin studiets 10. og 11. semester, Sundhedsvidenskab, Århus Universitet. Mag. art., ph.d. M. Bech Risør har undervist på Master i Sundhedsantropologi på henholdsvis Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet, og Institut for Antropologi, Københavns Universitet. 12

13 Ph.d.-uddannelsen i kvalitative metoder, Institut for Almen Medicin/Forskningsenheden for Almen praksis, Århus Universitet. Afdelingens medarbejdere har endvidere været arrangører og/eller oplægsholdere på diverse ad hoc symposier, workshops og temadage i ind- og udlandet, og har holdt indlæg for og undervist en bred vifte af faggrupper på alle niveauer herunder også mere populær formidling. Afdelingens medarbejdere har også afholdt en række TERM kurser for alment praktiserende læger og andet sundhedspersonale. Konferencer med aktive præsentationer Fink P. Kursus om funktionelle lidelser, Psykiatrifonden, København, marts 2005 Fink P. New innovations in health psychology and psychosomatic medicine, Nadi, Fiji, april 2005 Fink P. Whiplash og Funktionelle lidelser, Videnscenter for Specialpædagogik, Næstved, juni 2005 Fink P. Nordisk Kongres i almen Medicin, Stockholm, juni 2005 Fink P. KAS 2005, Hypochondriasis & Health Anxiety: New Perspectives on an ancient suffering, Karolinska Instituttet, Stockholm, Sverige, juni Fink P, A. Schröder, E. Rehfeld. The 8th. Annual Scientific Meeting of the European Association of Consultation Liasison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP), Istanbul, September, Frostholm L. European Health Conference (EHPC), National University of Ireland, Galway, aug.-sept Kuzminskyte R. 11th World Congress on Pain, International Association for the Study of Pain (IASP) Sydney, Australia, august 2005 Rehfeld E. Nordisk Psykiatrisk kongres, Gøteborg, juni 2005 Risør MB. Sundhedsfremme og forebyggelse, Hindsgavl, Middelfart, juni 2005 Rosenthal AO. Divination and healing in Denmark. Unveiling the Hidden: An Interdisciplinary Conference on Divination, København, august

14 Gæsteforelæsninger Enheden arrangerer hvert år en åben møderække, hvor ind- og udenlandske forskere inviteres til at fremlægge og diskutere deres forskning med enhedens medarbejdere og andre interesserede. Jens Krogh, Afdelingschef, Afdelingen for Folkesundhed, Århus Amt. Sundhedstjenesteforskning og Miljø for Folkesundhedhedsvidenskab perspektiver og muligheder Lene Vase, ph.d.-studerende, Psykologisk Institut, Århus Universitet. Psykologiske og fysiologiske faktorer der bidrager til placebo analgesia Birgitte Schantz Laursen, Senior forsker, ph.d. Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Ålborg Sygehus. Smerte og seksualitet: Hvordan påvirker det kvinders seksualitet at have kroniske non-maligne smerter Michael Martini Jørgesen, Psykolog, ph.d., Århus Kommunes BST. Individuelle forskelle i følelsesmæssig regulering og somatisering Morten Steen Hansen, cand.med., ph.d., praktiserende læge. Patienttilfredshed på somatisk afdeling: Spiller psykisk lidelse en rolle? Mogens Fjord Christensen, overlæge, Silkeborg Central Sygehus. Recidiverende mavesmerter hos børn Janne Hertz, cand.psych. & Rikke Brix, cand.psych, Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Sygehus, NBG. Erfaringer fra Pilotprojekt: Kognitiv gruppeintervention i.f.t. arbejdsbetinget stress Joanna Wieclaw, cand.psych., Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Sygehus, NBG. Erhvervsrisiko for affective og stress-relaterede tilstande Bo Netterstrøm, ledende overlæge, Arbejdsmedicinsk Klinik, Hillerød Sygehus. Behandlingen af stress Hanne Nødgaard, børnelæge, Skejby Sygehus. Socialpædiatri fra en klinisk vinkel, herunder Münchausen by proxy (MBP) Gæster: Peter Salmon, professor, Department of Clinical Psychology, University of Liverpool. 14

15 Udvalgsarbejde og anden virksomhed: Fink P.: Næstformand for interessegruppe for psykosomatik og liaisonpsykiatri under Dansk Psykiatrisk Selskab. Medlem af bestyrelsen for European Association for Consultation- Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP). Medlem af editorial board for General Hospital Psychiatry Reviewer: PLOs Medicine, General Hospital Psychiatry, Journal of Clinical Epidemiology, Acta Psychiatrica Scandinavia, Journal of Psychosomatic Research, Scandinavian Journal of Primary Health Care, Ugeskrift for Læger Lektorbedømmelse for Københavns Universitet, marts 2005 Risør MB.: Medlem af Scleroseforeningens Behandlingsudvalg Bivejleder/metodevejleder for 3 ph.d.-studerende: Dea Kehler (cand.med.), Mette Ludvigsen (cand. cur.) og Henriette Schou Hansen (cand.med.). Vejleder for videnpilot Anne Moloney, Kiropraktisk Klinik Rødby Konsulent for DSOG og Jordmoderforeningen på forskningsprojektet kejsersnit på mors ønske. Ansvarshavende redaktør for Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund, Afdeling for Antropologi og Etnografi, Århus Universitet. Rask C.: Reviewer: European Child and Adolescent Psychiatry 15

16 ! "##$% ##$&' ("##$ ) " *++,-"...++// 16

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB...

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB... Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og P sykosom atik Årsberetning 2006 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2008 INDHOLD FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...9

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2009 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 PUBLIKATIONER...9 FORSKNINGSARTIKLER,

Læs mere

Årsberetning 1999. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 5. maj 2000

Årsberetning 1999. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 5. maj 2000 Årsberetning 1999 Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 1 Indhold Forord...2 Beretning over aktiviteter i 1999 og planer for 2000...3 Organisatoriske forhold...6

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik ÅRSBERETNING 2010 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik FORORD...5 ORGANISATORISKE FORHOLD...7 MEDARBEJDERE...9 KLINIK...11 FORSKNING...13

Læs mere

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet debatoplæg DPBO 1 Side 1 3 6 8 15 Arbejdsmarkedet lider under psykisk sygdom Flere og flere forlader arbejdsmarkedet på grund af psykiske lidelser Psykisk syge mennesker

Læs mere

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Årsberetning 2000 Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Forskningsenheden for Almen Medicin Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 6 8000 Århus C Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 E-mail: fe.aarhus@alm.au.dk

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser ÅRSBERETNING 2011 FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...5 MEDARBEJDERE...6 FORSKNING...9 PUBLIKATIONER...12 PEER-REVIEWED UDENLANDSKE ARTIKLER...12 PEER-REVIEWED

Læs mere

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling Årsrapport 2012 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling CFK Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed,

Læs mere

Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling

Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Årsrapport 2010 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Center for Folkesundhed, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Læs mere

Forskning i. Psykiatrien. Årsrapport 2010 Psykiatrisk Forskningsenhed

Forskning i. Psykiatrien. Årsrapport 2010 Psykiatrisk Forskningsenhed a Forskning i Psykiatrien Psykiatrisk Forskningsenhed a INDHOLD Forord 3 Psykiatrisk Forskningsenhed 4 Forskningens døgn 5 Forskningsseminarer 5 Retspsykiatri: Fra forskning til klinik 6 Mere brugerstøtte

Læs mere

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Årsrapport 2013 MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling -

Læs mere

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2011 Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JULI 2012... 2 FORORD:

Læs mere

Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov, Skovagervej 2. 8240 Risskov

Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov, Skovagervej 2. 8240 Risskov Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov, Skovagervej 2 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Personale 4 Igangværende forskning 7 Ph.d.-projekter 7 Ph.d.-projekter, hvori Børne-

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

Syg, - men ingen diagnose?

Syg, - men ingen diagnose? COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Syg, - men ingen diagnose? Funktionel sygdom og reform af førtidspensionen Januar 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forskningsplan Center for Psykiatrisk Forskning

Forskningsplan Center for Psykiatrisk Forskning Forskningsplan Center for Psykiatrisk Forskning Indhold Virksomhedsmodel og forskningsstrategi for Center for Psykiatrisk Forskning December 2011-15... 3 Organisationsdiagram... 10 Kliniske Forskningsprojekter

Læs mere

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 Forskningsberetning Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 1 Kære læser Vores forskningsenhed har nu eksisteret i 4 år, og vi har i det forgangne år haft den fornøjelse at kunne afslutte vores første

Læs mere

Funktionelle lidelser

Funktionelle lidelser Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92462-82-4 ISBN (elektronisk version): 978-87-92462-83-1

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2012 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JUNI 2013... 2 ARBEJDSMEDICIN...

Læs mere

TERM - modellen The Extended Reattribution and Management Model

TERM - modellen The Extended Reattribution and Management Model Udredning og behandling af funktionelle lidelser i almen praksis TERM - modellen The Extended Reattribution and Management Model - Et efteruddannelsesprogram for ikke-psykiatriske læger P. Fink, M. Rosendal,

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2014 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRET DER GIK... 3 ØKONOMI... 4 KLINISK HVERDAG... 5 FOKUSPUNKTER...

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

Teknologirådets rapporter 2006/3

Teknologirådets rapporter 2006/3 Teknologirådets rapporter 2006/3 Europæiske borgere i dialog om hjerneforskning: Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Borgerpanelets slutdokument samt redigeret afskrift fra konferencens

Læs mere

Årsrapport 2011 SIDE 1

Årsrapport 2011 SIDE 1 Årsrapport 2011 SIDE 1 ÅRSRAPPORT 2011 1.0 INDLEDNING 2.0 NYHEDER FRA VIDENCENTRET 3.0 VIDENOPBYGNING 4.0 RÅDGIVNING 5.0 DELING AF VIDEN 6.0 UDDANNELSE, KURSER OG KONFERENCER 7.0 VIDENCENTRETS ORGANISATION

Læs mere

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret 10. jan 2004-10. jan 2005 Ryg ForskningsCentret Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Charlotte Leboeuf-Yde forsknings-professor

Læs mere

Personale. RygForskningsCentret, Sygehus Fyn Ringe / Syddansk Universitet, 5750 Ringe Tlf: 63 62 18 40 Fax: 63 62 18 39 E-mail: acpj@shf.fyns-amt.

Personale. RygForskningsCentret, Sygehus Fyn Ringe / Syddansk Universitet, 5750 Ringe Tlf: 63 62 18 40 Fax: 63 62 18 39 E-mail: acpj@shf.fyns-amt. Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med adm. leder Fynske Rygge - Hvad har de ondt af? Per Kjær Fysioterapeut, MSc, forsker MR-funktionen

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser ÅRSBERETNING 2013 FORORD... 3 ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 MEDARBEJDERE... 3 KLINIK... 5 FORSKNING... 6 FORSKNINGSPROJEKTER...6 ANDRE PROJEKTER...9 BEVILLINGER

Læs mere

Sundhedsvidenskabelig Forskning

Sundhedsvidenskabelig Forskning Sundhedsvidenskabelig Forskning Ved Aarhus universitet Og Århus universitetshospital 2009 Redaktionsgruppe: Mogens Kilian Ebba Nexø Michael Rehling Raben Rosenberg Sekretariat: Ulla Schmidt Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Årsberetning 2010 Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Indhold Året der gik.......................................... 4 Klinisk Virksomhed.................................... 6 Patientundersøgelser..............................

Læs mere