Fremlæggelse af sag 23. afd. nr. B , juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremlæggelse af sag 23. afd. nr. B-2308-14 19, juni 2015"

Transkript

1 Fremlæggelse af sag 23. afd. nr. B , juni 2015 Formålet med denne retssag er, at jeg bliver frifundet for at have fremsat injurerende ting om Henrik Mølgaard uden at bevise, at de rigtige. Men der er en lige så vigtig ting i denne sag, nemlig at afdække og forhåbentlig ændre den rådne kultur, der er ved retten i Næstved. I Danmark har vi ikke korruption - eller har vi? - i stedet har vi fætter- og kusinefester. Der 4 ting i denne sag. Jeg vil gerne forsøge at holde dem adskilt, men det er ikke muligt hele vejen. 1. Der er den sædvanlige sag om foragtende omtale af Jørgen Mølgaard A/S. Den har været med så mange gange, at vi er nogle, der kan den udenad. 2. Der er påtalen om en annonce. 3. Der er endelig injuriesagen, hvor jeg beskyldes for at have fremsat beskyldninger, som jeg ikke har bevist sandheden i. 4. Den rådne kultur, der hersker ved Retten i Næstved Jeg vil begynde med at læse det brev op, jeg sendte til retspræsidenten og hans svar. fra Retapræsidenten Som man ved, resulterede det ikke i, at dommeren trak sig, men det understreger det, der er problemet i Næstved, og det viser kort, hvorfor vi er her i dag. Punkt 1 - Den foragtende omtale af Jørgen Mølgaard A/S - den vil jeg ikke spilde mange ord på. Jeg er 2 gange frikendt for netop det forhold, så det vil jeg lade ligge. Når det bliver ved at dukke op, skyldes det, at Hebel Andersen siden 2010 har brugt de samme kopier hver gang. Når jeg er beskyldt for at fremsætte injurerende beskyldninger, drejer det sig om en faktura på dæk, hvor først Henrik Mølgaard løj i retten, hvad der fik mig til på hjemmesiden at skrive, at sagen drejer sig om en brugtvognshandler, der bevidst og beviseligt løj i retten. Det førte til en ny sag i juli 2014, hvor Jørgen Mølgaard også løj. Forsiden. Nu vil jeg gennemgå de steder, hvor prisen på dæk er forekommet siden Februar Faktura af , hvor dækkene faktureres til ,- kr. Brev til Mølgaard , hvor jeg gør opmærksom på, at prisen ikke er, hvad vi har aftalt. Brev til Mølgaard , hvor jeg igen gør opmærksom på dækprisen. Faktura af , hvor dækprisen rettes til ,- kr. Bemærk: der er intet om radio og parkeringscensorer på den faktura. Brev til Mølgaard , hvor jeg igen gør opmærksom på prisen - og differencen, men bemærk: Jeg slutter brevet med, at skrive, at hvis man er tilfreds med det jeg har indbetalt mere end aftalt - er jeg stadig kunde.

2 Redegørelse til Bilklagenævnet. Sagen indbringer jeg for bilklagenævnet, hvad der ikke kom noget ud af, men jeg har heri nævnt en anden ting: Jeg indbetalte kr., altså 50% mere end der var forlangt. Det har givet Mølgaard nogle ideer, som han beskriver i Svar til Bilklagenævnet Ved at jeg indbetaler 50% mere end der forlanges, får de indtryk af en gammel idiot, der har penge nok. Selvfølgelig har jeg aldrig givet udtryk for sådan noget vrøvl, men der er noget interessant ved de 50%. I mit svar til Bilklagenævnet, gør jeg opmærksom på, at jeg selv kunne have købt dem - som nye - for ,- kr. Pris på dæk ligger ikke på hjemmesiden Lidt højere, end prisen var 2 år tidligere. I brev til retten gør jeg igen opmærksom på prisen. Processkrift fra Hebel Andersen Her får jeg endelig mulighed for at nævne det, der var aftalt, nemlig at jeg skulle have dækkene til Mølgaards indkøbspris. Korrespondance med dækfirmaet Bilag R (læs brevet til Jette) Her får jeg den pris, Mølgaard kunne købe dækkene til - endda nye dæk! Brev til retten Her gør jeg - igen - opmærksom på, at jeg kræver fakturaen på dæk fremlagt på retsmødet. Fakturaen fra Sverige. Dækfaktura Og så kommer retssagen. Dommervalget blev som jeg har beskrevet det i brevet til retspræsidenten. Mølgaard forklarede, at han var nødt til at opretholde de 600 kr for fælge - for at få dem ud af regnskabet. Jeg har set Sorø Stolefabrik komme ud af regskabet ved at der blev betalt 12 øre for den. Det var mens man havde 25 ører som mindste mønt, så der skulle ikke betales noget. Jeg har drevet selvstændig virksomhed i 40 år, så jeg ved lidt om regnskab, så allerede her løj Henrik Mølgaard i retten - og forøvrigt måtte han i retten afstå fra de 600 kr, han ikke kunne få ud af regnskabet. I dommen anfører man ting, der ikke er med i tilbuddet fra Mølgaard, fordi de er fakturet den Hvis dette var nævnt på retsmødet, var det jo bevist, at det ikke passede, da de ting, man nævner ikke findes på den faktura. (Det vi så på fakturaen side 54) En faktura blev omtalt på retsmødet, -reparation af noget af det, der ikke var i orden første gang, men det blev totalt ignoreret. Den skulle bare betales. Endelig kom man frem til dækkene. Henrik Mølgaard blev formanet om, at han kun måtte sige sandheden, og så blev han spurgt, om prisen på dækkene. Henrik Mølggard fastholdt hele tiden, at dække var indkøbt til kr. Han blev spurgt flere gange, spurgt om han var helt sikker,

3 hvilket han svarede ja til. Det skal siges her, at jeg ikke tror, Henrik Mølgaard er fuldbefaren brugtvognshandler. Det var helt tydeligt, at han var meget utilpas ved at skulle sidde i retten og lyve. Hans far havde ladet ham tage skraldet - selv sad han bare på tilskuerrækkerne. Og så er det, at Hebel Andersen bryder ind: Når Henrik Mølgaard så mange gange har bedyret, at fakturaen lyder på , så lyder den selvfølgelig på det beløb, og så synes jeg, at vi skal lade være at spilde mere tid på den sag og se at komme videre. Men jeg gav mig ikke. Jeg forlangte den faktura fremlagt, som jeg havde forlangt så mange gange. Dommeren gav sig - og sagde, at fakturaen skulle fremlææges inden 7 dage, og så ville han dømme, når han havde den. Men den skulle altså ikke fremlægges på et offentligt retmøde, som jeg havde forlangt. Den fart, familien Mølgaard og Hebel Andersen forsvandt ud af retten på, fortalte tydeligt, at der var et bagsæde, der brændte. Da jeg fik den svenske faktura var spændingen væk. Det kunne jo kun være total frifindelse. Dommen kender retten jo! Fortsættelsen kender retten også. Jeg havde af en dommer ved et telefonretsmøde fået at vide, at jeg ikke behøvede at betale en regning, hvis jeg mente,den var forkert. Det var virksomheden, der skulle bevise, jeg skyldte noget. Det troede jeg på. Indtil jeg så dommen. End ikke engang det, jeg kunne bevise, jeg ikke skyldte, tog man hensyn til: Når man på dækfakturaen havde snydt 3.150,- kr. så dømte man Mølgaard til at trække 2700 kr. fra! Intet om, at Mølgaard havde løjet i retten. Intet om, hvordan dommeren var kommet frem til resultatet. Da jeg havde fået sagen i Højesteret - uden at det gav mig nogen godtgørelse, valgte jeg at få sagen taget op igen. Det kunne jeg kun, hvis jeg kunne provokere Hebel Andersen så meget, at han anlagde en ny sag mod mig. Det kom der så - i juli Ved retsmødet forklarede dommeren mig, at jeg ikke havde bevist, at Mølgaard løj i retten. Jeg sagde, at det behøvede jeg jo heller ikke. Dommeren var den samme, og han var det bedste bevis på, at der var løjet, da han jo også sad i dommersædet, da Henrik Mølgaard løj om dækprisen. Jeg må indrømme, at efter dommen i Højesteret i begyndelsen af måneden over Bent Jensen er jeg kommet i tvivl: løj Mølgaard i retten. Efter dommen kan man forstå, at det ikke drejer sig om, hvad man gør eller siger - men hvad almindelige mennesker forstår og opfatter. Jeg ved ikke, hvem de almindelige mennesker er - og jeg ved heller ikke, hvem der udnævner dem til det. Det kan godt skabe tvivl. Vil almindelige mennesker overhovedet opfatte et udsagn fra en brugtvognshandler som løgn? Men vi er i Landsretten, og jeg håber, man her holder sig til ordbogens forklaring: Løgn er et udsagn, der strider mod kendsgerningerne. Jørgen Mølgaard forklarede, at det var et stort firma, og det var ikke samme afdeling, der tog

4 mod fakturaer, som den afdeling, der fakturerede ud til kunder! Derfor havde man ikke lagt mærke til, at fakturaen var i svenske kroner! Hvis jeg får ret i, at Mølgaard A/S vidste, hvad prisen var, løj Jørgen Mølgaard i retten, uanset hvad almindelige mennesker opfatter, og jeg beder Landsretten tage stilling til det. Minimumsstraffen for at lyve i Retten kender vi jo. Jeg fik besked på, at jeg ville blive dømt, og så gik jeg. Da jeg nu vidste, jeg ville blive dømt, ville jeg finde ud af, hvordan dommeren havde fundet frem til, at Henrik Mølgaard ikke løj i retten. Derfor bad jeg både landsret og byret om aktindsigt i det, der lå mellem retsmødet og dommen. Begge steder fortalte man mig, at der intet lå. Til Landsret aktindsigt _ Hvad skete der mellem retsmødet og dommen? Ved fremlæggelsen af fakturaen står bare: Ingen indkaldt eller mødt. Der blev fremlagt brev af 2. juli 2012 fra advokat Brian Hebel Andersen med købsfakturaen for dækkene. Dom blev afsagt. Det er her, jeg gerne ville have afhørt dommeren, men det er jo nægtet mig. Dommen Når vi ser på dommen, får man indtryk af, at dommeren har førerhund. (Når han ikke kunne se alle de ting, der var forkerte, måtte han være blind. Derfor bemærkningen om førerhund) Jeg er ikke inde i det sprog, man bruger i retten - og jeg tvivler på at almindelige mennesker er det -. På side 2 lige over rettens begundelse - står at Jørgen Mølgaard betalte sek. for dækkene - på fakturaen står Hvorfor denne unøjagtighed? På side 3, ca. midt i næstsidste afsnit - står, at dækkene blev faktureret i første omgang med normal avance, så prisen blev moms. I sidste afsnit står, at jeg undrede mig over, at man i alle de år ikke indersøgte faktureringen. Udtrykket kender jeg ikke - og jeg har ikke brugt det. På side 4, midt på siden, er der igen et ord som jeg som almindeligt menneske ikke kender. Nemlig udtrykket ubetænkeligt. Jeg ville gerne forstå det, og derfor henvendte jeg mig til en kriminal-kommissær, der haft meget med retten at gøre. Han grundede længe over ordet, men måtte give op. Måske var det noget i retning af: Det vil jeg meget nødigt have mig frabedt -. Og så kommer vi til noget, der beviser, at det ikke er en dommer, der har udskrevet dommen: Retten bemærker i den forbindelse, at der er tale om en trods alt forholdsvis lille fejl i forbindelse med faktureringen af omfattende reparationer mv. for mere end kr incl. moms. Endvidere medvirkede Henrik Mølgaard og Jørgen Mølgaard A/S til at fejlen blev opdaget og korrigeret i forbindelse med retssagen ved udtrykkeligt at gøre opmærksom på købsfakturaen og fremlægge den umiddelbart i forbindelse med forklaringen i retten. Arne Stephansen har herefter ikke bevist sandheden i den ærekrænkende sigtelse og skal straffes. Kommentarer burde være overflødige!

5 Jeg har som sagt svært ved at forstå det juridiske sprog, men ellers kan jeg som gammel dansklærer godt læse og oversætte: Første del oversat må lyde noget i retning af: Retten gør dig opmærksom på, at vi er klar over, du er en kværulant. Du har fundet dig i, at Mølgaard har ødelagt din bil, du har betalt mere, end der var aftalt. Du har fået gamle dæk, og nu brokker du dig over den lille smule ekstra, du skal betale. Forstå dog mand, at det i procenter jo næsten ingenting er. Betal og se at få dig et liv! Det er straks værre med fortsættelsen. Hvordan medvirkede Mølgaard til at fejlen blev opdaget og korrigeret? Retten bestemte, at den famøse faktura skulle fremlægges inden 7 dage - der gik 11 dage! Hvordan gjorde man udtrykkeligt opmærksom på købsfakturaen og fremlagde den umiddelbart i forbindelse med forklaringen i retten? Jeg havde efterlyst den faktura i 4 år. Jeg havde forlangt både mundtligt og skriftligt til både retten og Mølgaard, at fakturaen skulle fremlægges i retten. Alligevel blev den ikke fremlagt. Her er igen noget, jeg gerne ville have spurgt dommeren om. Måske skal vi finde forklaringen et andet sted. Og så er jeg nok nødt til at springe over til punkt 4 - den rådne kultur, der er ved retten i Næstved. _ Brev fra Hebel Andersen hertil svarede jeg _ Brev til Hebel Andersen Jeg har jo før antydet en fætter-kusinefest i Næstved. Er det ikke underligt, at dommer Lene Sigvardt måtte skrive den første dom i 2010 ud 3 gange, fordi hun blev ved dømme mig efter paragraf 269 (den dom, der er i anklageskriftet fra Hebel Andersen er dom nr. 2. hvor der stadig er fejl)- og at Hebel Andersen laver den samme fejl. Kan der være en forbindelse.- eller ser jeg spøgelser? Hvordan kan det være, at Lene Sigvardt skulle dømme i inkassosagen? Hvem bestemte - eller havde medbestemmelse her? Jeg kan ikke fortænke Hebel Andersen i, at han blev sur på mig efter det brev, jeg skrev til ham. Det var faktisk også meningen. Da han så taber sagen i retten - en advokat med møderet for højesteret taber en sag til en selvmøder - endda en sag, advokaten selv havde anlagt - bliver velviljen ikke større. Hebel Andersen kunne ikke klare at tabe en sag mere. Da jeg får Lene Sigvardt udskiftet, må han selvfølgelig bearbejde den nye dommer - enten før og i hvert fald efter. Måske er Mølgaard egentlig ikke med i de sidste sager her. Måske kørte Hebel Andersen dem selv - for sin egen skyld. Måske forbød Hebel Andersen Mølgaard at fremlægge den faktura - og regnede med, at det kunne ordnes i retten, når han bare var grov nok. Det gik ikke.

6 Og alle var klar over, at sagen var tabt. Jeg forstår godt, der skulle gå 11 dage, inden man havde fundet ud af, hvordan man skulle klare sagen. Men vi ved stadig ikke, hvordan Hebel Andersen fik dommeren til at skrive, som han gjorde - og hvorfor dommeren gjorde det. Hvis det er sådan, at sager bliver afgjort uden retmøder, kunne jeg jo have sparet en del tid og del benzin. Så kunne man jo bare have meddelt mig resultatet, som man gjorde i feb. 2014, da jeg fik en udeblivelsesdom. Men retsmødet i juli 2014: Hvorfor blev dommen halveret? Dommeren forsøgte at forlige os. Det ville blive vanvittig dyrt for mig, hvis jeg ikke indgik forlig. Vi behøvede ikke at falde hinanden om halsen, men bare jeg ville lukke hjemmesiden, ville Mølgaard trække anklagen tilbage. Jeg tror, de tænkte: Han er gammel. Han har betalt utrolig mange penge på denne sag. Der er allerede indbetalt kr på denne sag alene. Hvis vi halverer, så er det kun yderligere kr. han skal af med. Med den alder han har, må det være bedre end at skulle bøvle med som selvmøder at lave en sag i Landsretten. Jeg tror, man balancerede mellem at undgå at få sagen i landsretten og så det, at Hebel Andersen skulle tabe ansigt. Hvis straffen blev nedsat til det halve, havde Hebel Andersen ikke tabt ansigt - og jeg ville nok slå mig til tåls med at slippe for mere bøvl. Men sådan er det ikke. Jeg har pointeret, at der er flere grunde til denne sag i Landsretten: Dels at blive frikendt. Dels at få statueret et eksempel, så det slås fast, at man ikke lyver ustraffet i retten. Dels at afdække og forhåbentlig ændre de forhold, der hersker i retten i Næstved. Jeg kan leve med at tabe denne sag, men jeg kan ikke leve med, at jeg evt. ikke har gjort, hvad jeg kan for at standse det misbrug, der finder sted i Næstved. Endelig tror jeg heller ikke, at Hebel Andersen vil stille sig tilfreds. _ Ny trussel Denne sag må jo allerede være i retten i Næstved, hvis man da skal tro Hebel Andersen. Hvis hjemmesiden ikke er lukket inden 3.marts 2014, bliver anklageskriftet sendt til retten. Jeg hat tidligere omtalt både Retten i Næstveds og Hebel Andersens måde jonglere med paragraffer på, og her er endnu et eksempel: På side 20 står: Hjemmesiden krænker Jørgen Mølgaard A/S jf. retsplejelovens 267. I retsplejelovens 267 står: Om en part iøvrigt lader sin sag føre ved en rettergangsfuldmægtig, er han dog ikke udelukket fra selv at ytre sig under den mundtlige forhandling umiddelbart efter hans rettergangsfuldmægtig har talt Jeg er ked af, at jeg har krænket Jørgen Mølgaard på denne måde -

7 I et sidste afsnit på side 20 står: Derudover benytter Arne Stephansen sig af Jørgen Mølgaards logo på hjemmeisiden. Brugen er ikke blevet godkendt og strider derfor imod ophavsretsloven. Det eneste sted, jeg har brugt Mølgaards logo er på fortsiden af hjemmesiden. Jørgen Mølgaard har sendt mig to takkekort. - Det er dem, der er afbilledet på forsiden. Skulle man ikke måtte vise andre, at man er blevet takket? Mølgaard viste det til mange, da han satte takkekortene i aviser i oplag på Måske vil Hebel Andersen sige, at det slet ikke var takkekort, men det er der faldet dom for, at det var. I dommen i 2010 blev jeg dømt, selv om jeg hævdede, at Mølgaard havde gjort gengæld ved at sætte disse annoncer i aviserne. Hvis det var gengæld, skulle jeg være frikendt efter straffelovens 272. Det fandt dommeren, at det var forkert. Mølgaard havde takket mig - og havde dermed ikke gjort gengæld - og jeg blev dømt. Hjemmesiden blev ikke lukket. I forbindelse med dette vil jeg gerne komme ind på punkt 2. Annonce i Dagbladet. Annoncen i Dagbladet har Hebel Andersen klaget over. Nu er det jo ikke mig, der begyndte at bringe annoncer. Hvis man ser på forsiden af hjemmesiden, side 38, er der 2 annoncer, som Mølgaard har sat i lokalaviser i et oplag på eksemplarer. Ydermere forlangte Hebel Andersen under den første retssag, at der skulle afsættes kr til offentliggørelse af dommen. Det blev afvist, men jeg har loyalt averteret det i avisen hver gang en retssag er afsluttet - uanset om jeg havde vundet eller ej. Det gjorde jeg også 2. februar Ved denne lejlighed skrev en af Mølgaards kunder et læserbrev. Nu er det sådan, at hvis nogen skriver et læserbrev mod en, får man altid lov at få et svar i Dagbladet. Side Hvis det var - som Hebel Andersen hævder - mit mål at ødelægge Mølgaard - forspildte jeg her en enstående chance. Jeg valgte at svare kunden direkte. Brevet fortæller meget godt, hvad grunden er til, at jeg advarer mod at have med brugtvognshandlerne at gøre. _ Jeg forstår godt, at man tror, man kan skræmme mig til tavshed. Det begyndte allerede efter brevet til Hebel Andersen i november december dage før juleaften - kom en kopi af det anklageskrift, hvor Hebel Andersen tabte sagen i Min kone blev ulykkelig. Nu måtte jeg få den hjemmeside lukket. Den ødelagde vort liv. Men dagen efter - den 23. december dagen før juleaften - kom endnu en kopi af et anklageskrift, nemlig inkassosagen. Det ændrede tingene! Nu må du gøre, hvad du vil, sagde min kone. Det her er så svinsk, at jeg er med, ligegyldigt,

8 hvad det fører til! Jeg er gammel. Jeg har ingen forudsætninger for at klare mig i jura. Men i næsten hele min levetid har jeg haft tillid til og respekt for retssystemet i Danmark. Det har jeg ikke i øjeblikket. Det vil jeg gerne opnå at få igen, inden jeg skal herfra. Man behøver til gengæld heller ikke at være professor i jura for at se, at det ikke er en upartisk dommer, der har været på spil. Hvis det havde været det, ville han ikke i juli 2014 have dømt mig. Han ville have frikendt mig ud fra paragraf 269 stk. 2. Straf kan bortfalde, når der oplyses omstændigheder, som gav føje til at anse sigtelsen for sand. Men jeg mener ikke, jeg har været i god tro. Jeg mener, Henrik Mølgaard løj i retten, for det hørte jeg selv. Og jeg mener, Jørgen Mølgaard løj i retten den Da jeg i retten hørte Jørgen Mølgaards forklaring om, at i dette kæmpefirma havde man overset, at fakturaen var på svensk, så tænkte jeg, at det var en bestillingsløgn, som var arrangeret af Hebel Andersen. Men det fritager ikke familien Mølgaard Jeg har ingen forståelse for at jeg har skullet betale for det. Derfor ønsker jeg erstatning for det, jeg har været udsat for. Efter Mølgaards oplysning om grunden til at der var faktureret forkert, gik jeg hjem og rettede hjemmesidens forside. _ Arne Stephansen

9 Da Henrik Mølgaard og Jørgen Mølgaard skulle afhøres, viste det sig, at de slet intet kunne huske. Der kom så mange biler i deres forretning, så de kunne ikke efter så mange år huske en enkelt -. Men de havde ikke løjet! De vidste ikke, at fakturaen var i svenske kroner. Jeg fremlagde et støttebilag: Beregning af fakftura 7159 fra AB BriBos, Sverige Dato 25. marts Modtaget hos Jørgen Mølgaard A/S 1. april 2008 Betalingsfrist 24. april 2008 Beløb sek Kursen på sek. i prioden 1. april til 24. april 2008 svingede fra 79,20-80,30 Vi ved ikke, hvornår, fakturaen blev betalt, men gennemsnitskursen i perioden er 79,75 Omregner vi fakturaen efter gennemsnitskursen får vi ,40 kr. Beløb for overførsel af beløbet til Senrige 120,00 kr. Ialt ,40 kr. Lægger man 50% til 5.100,20 kr får man ,60 kr. lægger man moms til, 3.825,15 kr. Ialt ,75 kr. (kurs- og gebyroplysninger er indhentet hos NORDEA) - Hvis man ikke havde vidst fra første færd, at beløbet var i svenske kroner, kunne man ikke have udskrevet en faktura, der kom til at lyde på ,- kr. - men det rørte ikke dommerne -

10 Procedure. Jeg mener, jeg har bevist, at både Henrik Mølgaard og Jørgen Mølgaard har løjet i retten. I så fald er jeg ikke skyldig i injurier - og bør derfor frikendes. Jeg har vist, at jeg ikke er den, der begyndte at bringe annoncer i aviser. Jeg har vist, at jeg ikke har benyttet mig af retten til at få et læserbrev i Dagbladet - men sendte det direkte til den, der havde skrevet imod mig. Jeg har gennemgået sagerne gennem 5 år - og jeg har påvist løgn og chikane - og mener mig derfor berettiget til en symbolsk erstatning for tort og svie på kr. Men når alt dette er på plads, så er der stadig det vigtigste tilbage. Nemlig den svigagtige måde, retssystemet til tider fungerer på. Om jeg får erstatning, om Familien Mølgaard kommer i fængsel eller firmaet går konkurs, er i den store sammenhæng ligegyldigt. Det er en enkeltsag. Men hvis vi ikke kan stole på, at det danske retssysten er upartisk, Hvis vi ikke kan stole på, at man får samme behandling i retssystemet - uanset om man kender nogen, der er med i fætterkusinefesterne i retten, så skrider hele grundlaget for dansk retsvæsen. Jeg ved ikke, hvad Landsretten kan gøre ved dette, men jeg beder retten tænke meget over sagen og bruge indflydelse der, hvor man kan ændre tingene. Skyder jeg spurve med kanoner? Nej! Den franske forfatter Saint-Exupéry blev verdensberømt på bogen om den lille prins. Den lille prins har forladt sin asteroide - sit hjemlige univers - og er draget ud for at opleve og blive klogere. Han dukker op hos forfatteren, der er nødlandet i ørkenen. Han beder flyveren om at tegne et får til ham. Flyveren kan ikke tegne, så det kommer ikke til at ligne, og jo mere han forsøger, jo værre bliver det. Til sidste taber han tålmodigheden og tegner en firkant og siger, det er en kasse, hvor fåret er indeni. Det slår den lille prins sig til tåls med. Han har fantasi nok - han kan endda se, når fåret sover. Men så spørger han: Spiser får småbuske.? Ja, får spiser alt. Spiser de også baobab-træer? Baobab-træer? Nej. Baobab-træer er kæmpestore abebrødstræer, så store, at selv hundrede elefanter ikke kan gøre noget ved et sådant træ. Men baobab-træer har været små engang. Og så fortæller han, at der på hans asteroide er der både gode og onde planter. Disse planter har spredt frø, men man kan ikke se dem. De ligger i jorden og sover. På et tidspunkt passer det et frø at vågne og spire frem. Er det et radisefrø eller en rose, skal man lade det vokse, men er det et ondt frø, skal man rykke planten op med rode, så snart man kan se, hvad det er.

11 På den lille prins planet var der en forfærdelig masse baobab-frø, og det sådan, at hvis man ikke rydder baobab er med det samme man se, hvad det er, kan man ikke komme af med dem. Det er et spørgsmål om disciplin, sagde den lille prins. Når man er færdig med at gøre sig selv i stand om morgenen, så må man omhyggeligt gøre planeten i stand.. Man må gøre sig det til en regel at rykke babobaberne op, så snart man kan skelne dem fra rosentræerne, som de ligner meget, så længe, de er små. Det er yderst kedsommeligt, men ikke særligt vanskelig arbejde. Hvis man er for længe om at give sig i kast med dem, kan man ikke slippe af med dem. De breder sig, de gennemborer planeten med sine rødder, og er den for lille, sprænger de den.. Og så pålagde den lille prins flyveren at at banke det ind i hovedet på børn. Undertiden gør det ikke så meget, at man udsætter et stykke arbejde, men når det drejer sig om babobaber, så er og bliver det en katastrofe. Jeg vil bede retten om at rydde baobaber. Det er vigtigt. Det skal gøres mens de er små. Derfor er der ingen sag, der er for lille Her er hele sagen - døm selv! Venlig hilsen Arne Stephansen

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

Opgave 1. Den unge kvinde anmeldte Hansen for voldtægt, og politiet indledte en efterforskning.

Opgave 1. Den unge kvinde anmeldte Hansen for voldtægt, og politiet indledte en efterforskning. 2 Opgave 1 Den danske bank Trader A/S, der havde sit hovedsæde i Århus, sponsorerede et cykelhold Team Trader, der skulle deltage i det årlige cykelløb fra Hamburg til Århus. Banken forhandlede på det

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 8210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 6 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 22. maj 2014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56.

Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56. Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56. Indholdsfortegnelse Kredsformanden blev informeret 1 Vedr.

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet. Samt klage over kontrollørens. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet. Samt klage over kontrollørens. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0286 Klageren: Indklagede: XX på vegne af ægtefællen YY 6000 Kolding Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

senest 31. januar 2013

senest 31. januar 2013 Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Hovedområde: BSS /Jura Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (incl. forsiden): 6 Eksamensdato: 3. janaur 2013

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 196-2012 HH og NN mod Ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken og Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken afsagt sålydende Kendelse Ved klage

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 7. september 2015 blev der i sag 287 2014-6184 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 9. september 2014 har AA og BB

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Husk på dine rettigheder:

Husk på dine rettigheder: Følgende rettigheder og berettigelser bliver dig garanteret under loven i England og Wales og efterkommer Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Husk på dine rettigheder: 1. Oplys politiet, hvis

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 17. august 2015

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

om at klage sådan skal du gøre

om at klage sådan skal du gøre om at klage sådan skal du gøre 02 om Om at klage Heldigvis lever de fleste beboere i fsb fredeligt side om side. Heldigvis tager de fleste hensyn til naboen på den anden side af væggen. Og heldigvis kan

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf.

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0044 Klageren: XX 9900 Frederikshavn Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald :

Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald <ph@bl-law.dk>: Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald : Kære I forlængelse af nedenstående mail har jeg modtaget Nykredits kæresvarskrift i den verserende Højesteretssag. Jeg kan konstatere, at

Læs mere

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis H.P. Rosenmeier Hvorfor jeg er her Det er vist efterhånden noget af et presset job at være bygningssagkyndig. Der er ikke lang tid til at lave tilstandsrapporterne,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak Om at klage af cand. jur. Arne Donsbak Godt naboskab efter fælles regler En boligafdeling er et mini-samfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt bomiljø er det nødvendigt

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere