LHC-nyt. 27. årgang December 2010 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN LHC-nyt nr. 4/10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LHC-nyt. 27. årgang December 2010 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 4/10"

Transkript

1 ISSN LHC-nyt 27. årgang December 2010 Nr. 4 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 4/10 1

2 Indhold Formanden har ordet... 3 Møde i EHA - European Huntington Association i Prag september DUKH Guider til lovområder. 5 Sjældne Diagnoser skærmer mod uvejr og samler flokken... 6 Indtryk fra EHDN mødet i Prag september... 8 HC bofællesskabet Lindegårdsvej 5, Herning Ægtefælledag på Sjælland lørdag den 19. marts Rundt om HC 30. og 31. oktober Center for Kommunikation i Herning Landsindsamlingen Indkomne bidrag og gaver Vigtige artikler i LHC-nyt Besøg hos H. Lundbeck A/S og NeuroSearch A/S Pårørendefuldmagter Nyt fra psykologen Nyt fra lokalgrupperne Kalenderen HC-materialer Vigtige adresser og telefonnumre. 28 LHC-nyt Redaktion: Inge Maigaard (ansv.) Bettina Thoby Sats og tryk: Jannerup Offset A/S Oplag: 850 LHC s bestyrelse Formand Bettina Thoby Klintekongevej 14, 2730 Herlev Tlf Næstformand Erik Clement Svendsen Moltrup Bygade 16, Moltrup 6100 Haderslev Tlf.: / Kasserer Karen Ørndrup Niverødvej 7, 2990 Nivå Tlf.: / LHC s girokonto: Bestyrelses- Lena Hjermind medlem Rigshospitalet, afs Blegdamsvej 9, København Ø Tlf.: / Bestyrelsesmedlem Reno Tilgreen Skoleparken 11, 3600 Frederikssund Tlf LHC s internet hjemmeside: Foreningens bankkonto: Skælskør Bank CVR-nr.: Næste nr. af LHC-nyt udkommer 10. marts Deadline for indlæg til dette nummer er den 1. februar. Indlæg sendes til: Landsforeningen mod Huntingtons Chorea att.: LHC-nyt Bystævneparken 23, Brønshøj tlf LHC-nyt udkommer den 10. i månederne marts, juni, september og december. Forside: Fra Rundt om HC 2010, 30. og 31. oktober. Se også side 13 til 15 2

3 Formanden har ordet Tak til alle! Så har vi netop afholdt Rundt om HC og i al beskedenhed synes jeg godt, man kan sige, at det blev en succes. Vi var næsten 100 tilmeldte til arrangementet, både nye folk og også en god portion af de mere rutinerede. Et mangeårigt medlem af foreningen sagde en gang til mig: Det er en hård branche, vi er i, og det har han helt ret i. Det er jo i bund og grund ikke de mest lystige ting, der ligger til grund for, at vi overhovedet mødes, men når det er sagt, så må jeg endnu en gang glæde mig over den livsglæde og positive stemning, der alligevel er at finde i vores selskab. Det var ikke tilfældigt, at årets Rundt om HC havde temaet Livskvalitet, og jeg håber, at vi ved dette arrangement formåede at bidrage lidt til livskvaliteten hos vores medlemmer. Selv mener jeg jo, at bare det at deltage i et sådant arrangement kan bidrage til at højne éns livskvalitet. Men jeg har samtidig stor forståelse for, at en del af vores medlemmer vælger det fra. Det har de deres helt egne grunde til, og hvis det er svært at deltage i sådanne ting, så har man heldigvis lov til at lade være. Næste år byder også på en del arrangementer: Ægtefælledage forår og efterår, årsmøde i april, familiedag i maj, sommerophold i juni, forskningsdag og weekendseminar for unge i november og dertil en masse lokalgruppemøder. Og jeg kan selvfølgelig varmt opfordre til at deltage der, hvor man har mulighed for det. Tak til jer, der deltager og bakker op om foreningens arrangementer og en lige så stor tak til jer, der går lidt mere stille med dørene og ikke deltager, men via jeres medlemskab alligevel bakker op om vores arbejde. 850 medlemmer betyder 850 forskellige personer, der hver forholder sig til HC på deres måde, og bruger LHC som et fælles holdepunkt. Det er stærkt gået for så sjælden en sygdom som HC, og det giver basis for at arbejde videre med kommende arrangementer og forsøg på at bedre vilkårene for alle HCramte i Danmark. Bettina Thoby Redaktionen ønsker alle læsere en glædelig jul og et godt nytår LHC-nyt nr. 4/10 3

4 Møde i EHA European Huntington Association i Prag September 2010 Som repræsentant for LHC deltog jeg i EHA s møde i Prag i september måned. Der var repræsentanter fra mange andre europæiske landes patientforeninger, og programmet bragte os vidt omkring. Vi begyndte lørdag med generalforsamling en sjov oplevelse, der foregik i en noget anden og mere løs stil, end man er vant til ved generalforsamlinger i Danmark! Der var forskellige beslutninger at træffe, og samtidig var der valg til bestyrelsen i EHA. Her var det godt at konstatere, at Astri Arnesen fra den norske forening blev valgt ind. Astri er særdeles aktiv omkring HC, og vil nu også være en del af planlægningsteamet til det næste møde, der foregår i Stockholm i september Søndag gik med forskellige oplæg. Værd at nævne er Andrea Boogaerts fra Belgien, der kunne berette om de gode erfaringer, man der har, med et udkørende HC-team. Liesbet de Smet, ligeledes fra Belgien, fortalte en hel del om mad, ernæring og måden, man indtager det på og krydrede sit foredrag med sjove demonstrationer. Carina Hvalstedt fra Sverige fortalte om den succesfulde ungdomslejr i august, et projekt vi i LHC meget gerne vil være med i, (vi skal bare lige finde nogle unge, der har lyst at deltage.). Mandag var opsamlingsdag, og samtidig blev vi opdateret på, hvad forskerne til EHDN-mødet, der fandt sted samtidig, 4 havde beskæftiget sig med. Dette skrives der om andetsteds i dette blad. Det er en god afveksling i arbejdet i foreningen herhjemme at komme ud i verden og høre om, hvordan man griber tingene an i andre lande. Der er altid lidt inspiration at hente således også denne gang, hvor jeg især bed mærke i en bemærkning fra én af foredragsholderne, der sagde følgende: Patientorganisationerne er ikke bare et tillæg til sundhedssystemet, vi er EN DEL AF sundhedssystemet. Vi kan noget, de ikke kan, og vi har tid!. En af vores udfordringer består så i, at få sundhedssystemet til at acceptere dette som et faktum, det er altid rart at have noget at arbejde videre med Bettina Thoby

5 DUKH Guider til lovområder DUKH er et rådgivningstilbud til både borger og myndighed, der ønsker rådgivning og vejledning, når det gælder sagsbehandling på handicapområdet. DUKH er en selvejende institution under Socialministeriet, som skal medvirke til at styrke retssikkerheden for mennesker med et handicap. DUKH skal dels sikre borgerens retssikkerhed ved at yde relevant og uvildig rådgivning i enkeltsager, der måske er gået i hårdknude, dels hjælpe i sager, hvor borgeren føler sig uretfærdigt behandlet. DUKH har udgivet en række guider, der giver en let introduktion til udvalgte lovområder. Fra barn til voksen Specialundervisning Flexjob Hjælpemidler og forbrugsgoder. Merudgifter til børn, Tabt arbejdsfortjeneste, Sygedagpenge Bil Arbejdsevnemetode Bolig. I lovguiderne får man en letforståelig introduktion til de mest grundlæggende regler på ovennævnte lovområder. Alle guiderne kan findes på DUKH s hjemmeside under publikationer og artikler Lovgivningsguider til borgeren. Kontakt til DUKH Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet Banegårdspladsen 2, 2. sal 6000 Kolding Tlf.: Fax: DUKH har telefontid: Mandag: kl Tirsdag: kl Onsdag: kl Torsdag: kl Fredag: kl Bettina Thoby LHC-nyt nr. 4/10 5

6 Sjældne Diagnoser skærmer mod uvejr og samler flokken Af direktør Lene Jensen, Sjældne Diagnoser En paraply skærmer mod regn og uvejr, kan bruges som kendemærke og om nødvendigt slagvåben. Sådan er det også med Sjældne Diagnoser som paraplyorganisation. Hvad gør paraplyer? De skærmer deres bærere, når uvejret bryder løs. De kan også bruges som kendemærke (og slagvåben!), hvis man går i trængsel i folkemængden, og er ved at blive væk fra dem, man gerne vil følges med. Og så er en paraply sådan en ting, man nemt glemmer, når man ikke har brug for den. Hvem har ikke prøvet at komme hjem uden paraplyen, der blev glemt i bussen eller uden for butikken, fordi det blev tørvejr? Sådan er det også med Sjældne Diagnoser som paraplyorganisation. Fællesskab gør stærk og stor I fællesskabet af foreninger kan jeres forening finde hjælp, når den har brug for det, uanset om det er uvejr eller ej. Det gælder dels omkring organisatoriske forhold vedrørende foreningens drift og udvikling. Her er der inspiration at hente på repræsentantskabsmøderne, på hjemmesiden og i de nyhedsmails, der udsendes cirka ti gange om året. Dels omkring principielle problemer, hvor medlemmerne oplever, at andre foreninger eller sekretariatet kan hjælpe. 6 Sjældne Diagnoser har også værdi som kendemærke og, når det er nødvendigt, som et slagvåben. For hvem taler de sjældne patienters sag, hvis vi ikke gør det selv? Ingen. Når man er sjælden, og dermed få i antal, er det en fordel at råbe i kor frem for at pippe for sig selv, i fællesskab kan vi bedre løfte stemmen og lave så meget larm, at vi bliver hørt. Sjældne Diagnoser er høringsberettiget i en række sammenhænge, og er også aktive på internationalt niveau. For eksempel omkring formuleringen af en national strategi for sjældne sygdomme og handicap med udgangspunkt i en EU-beslutning herom. Det burde være landspolitikerne, der arbejdede for en national strategi, men det gør de ikke. Sjældne Diagnosers opgave er at råbe op og presse på, for at det sker. For når det handler om sjældne diagnoser, er der ekstra meget brug for en strategi, hvor trådene omkring diagnose, behandling og sociale forhold samles for den enkelte. Sjældne Diagnoser er intet uden foreningerne I det daglige arbejde i foreningerne er Sjældne Diagnoser ikke altid nærværende, og skal måske heller ikke være det? For Sjældne Diagnoser skal ikke erstatte foreningerne, vi skal understøtte foreningerne og deres arbejde.

7 Sjældne Diagnosers vision lyder: Sjældne Diagnoser vil skabe grundlag for et værdigt liv for mennesker med sjældne sygdomme med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og betingelser. Respekt, accept og forståelse er de grundlæggende værdier. Det er en flot vision, som det kræver alle gode kræfter at realisere. Sjældne Diagnoser består af foreningerne og er intet i sig selv. Hverken når det er uvejr, når der er trængsel, eller når der er behov for at løfte stemmen. Sjældene Diagnoser er paraplyorganisation for flere end 40 små foreninger, hvis medlemmer er familier og enkeltpersoner med relation til sjældne sygdomme og handicap. Foreningerne mødes til repræsentantskabsmøde to gange årligt, hvor retningslinjerne for arbejdet fastlægges. Der vedtages budget og handlingsplan, og der vælges personer til det forretningsudvalg, der udgør ledelsen mellem repræsentantskabsmøderne. LHC-nyt nr. 4/10 7

8 Indtryk fra EHDN mødet i Prag september Dette års møde havde samlet ca. 450 deltagere, og selv om det er det europæiske netværks forum, deltog også en del kollegaer fra USA og Canada. Programmet spændte vidt, men skal et gennemgående tema fremhæves, må det være interessen for de meget tidlige symptomer på HC. I øjeblikket regner man sygdommens udbrud fra det tidspunkt, hvor der er tydelige motoriske problemer, selvom det er velkendt, at bevægeforstyrrelserne varierer meget fra patient til patient, ligesom det er velkendt, at de første symptomer på HC ofte er af psykisk art. Problemet er, at der mangler sikre metoder til at måle disse forandringer. For at forbedre metoderne og for at kunne kortlægge hvornår symptomerne begynder, er det vigtigt, at risikopersoner, som er testet positive, og som endnu ikke har symptomer, undersøges løbende, dvs med ca. et års mellemrum. Mange vil ikke være interesserede i at medvirke i et sådant projekt, men det er vigtigt at understrege dels, at man ikke behøver at få resultaterne af testen, før man selv ønsker det, dels at de oplysninger, man får, skal bruges, når der skal afprøves ny medicin til behandling af HC. Man vil gerne begynde på behandling så tidligt som muligt, fordi man tror, at det vil give det bedste 8

9 resultat, men hvis man ikke ved, hvad man skal undersøge, har man et alvorligt problem. I sidste nr. af LHC-nyt skrev Anne Nørremølle om antisense strategi og om, hvordan man forsøger at slukke for det forlængede, giftige, huntingtin ved hjælp af små DNA molekyler eller RNA molekyler. Dette er en form for genterapi, som er meget lovende, men hvor der også er store problemer, der skal løses, før det kan bruges til behandling. Der var flere nye undersøgelser af, hvordan antisense virker og lovende resultater, som bringer os et lille stykke videre. Et vigtigt resultat var, at antisense givet til en abe med HC, forebyggede tab af hjerneceller. Hidtil har man kun undersøgt det i mus eller andre små dyr, hvis hjerne er meget mindre og derfor nemmere at få fordelt antisense molekylerne i. LHC-nyt nr. 4/10 Der blev også præsenteret nye resultater fra Neurosearch vedrørende Huntexil, men beregningerne var ikke færdige, så det er endnu ikke muligt at sige om og hvornår, præparatet kommer på markedet. Så snart der er afgørende nyt om stoffet, vil vi informere om det. Efterhånden er der mange undersøgelser, der viser, at HC patienters stofskifte ude i cellerne bliver nedsat som sygdommen skrider frem, men vi ved endnu ikke hvorfor, og det er svært at få et overblik over de mange processer i cellerne, som spiller sammen om dette. Her kan vi få hjælp af databaserne, som indeholder alle oplysningerne, og som eksperter kan trække oplysninger ud af og kombinere, så det giver os nye idéer om, hvad det egentlig er, der går så galt specielt i hjernecellerne. Lis Hasholt 9

10 HC bofællesskabet Lindegårdsvej 5, Herning Herning Kommune har bygget et nyt HC bofællesskab, indrettet med 18 boliger til borgere med Huntingtons Chorea. Medio juni 2010 flyttede beboerne fra Nørregade 30 hertil, og siden er 6 nye flyttet ind. Aldersspredningen er på år. Indretningen i bofællesskabet og beboernes lejligheder Boligerne er bygget i et plan ved jorden, og selve indretningen er blevet til i et samarbejde mellem personale, ledere og arkitekter. Byggeriet er placeret som en selvstændig enhed som nabo til et stort plejehjem. Det ligger lidt udenfor byen, men alligevel bynært. Indretningen er let og overskuelig. Der er store fælles arealer, brede gange og store badeværelser. Der er lagt vægt på og taget højde for bevægeforstyrrelser, faldtendens og store hjælpemidler. Og der er taget højde for personalets arbejdsmiljø med god plads og gode flugtveje eks. på badeværelserne. som giver mulighed for fleksible indretninger. Beboernes hverdag i bofællesskabet HC bofællesskabet arbejder ud fra en målsætning om, at beboerne er i centrum. Og der tages udgangspunkt i den enkelte beboers behov med respekt for de menneskelige værdier. Der arbejdes ud fra ønsket om en hverdag med tryghed, overskuelighed og genkendelighed, således at den enkelte beboer kan mestre eget liv længst muligt. De 18 boliger er placeret i 2 teams, som hver har et stort fællesrum med køkken, og der er fælles træningsrum, og gårdhave med pt. 2 kaniner, ligesom der er undervisningslokale til eksterne undervisningsopgaver. Lejlighederne er indrettet med soverum og stue i et, med tekøkken og et stort badeværelse, og der er installeret loftlifte i alle lejligheder. Der er mobile skabe, 10

11 Der kommer henvendelser fra hele landet, fra borgere som ønsker bolig her Når man ønsker at flytte til HC bofællesskabet, visiteres man fra sin egen kommune. Man visiteres til en plejebolig/ HC bolig for at kunne få ophold i bofællesskabet, og egen kommune hjælper med videreformidling til Herning Kommune. Ved indflytningen tilrettelægges hjælpen individuelt, eks. kan maden tilkøbes fra Lindegårdens plejehjem med mulighed for individuelle kosttilpasninger. Hver beboer har sin egen læge, tandlæge, værge, sagsbehandler mv. Der er tilknyttet 2 kontaktpersoner til hver beboer. Der tilbydes fysioterapibehandling individuelt og gruppetræning, og der er tilknyttet ergoterapeut, som løbende vurderer hjælpemiddelbehovet. Der arbejdes med at støtte op om og samarbejde med beboernes netværk: familie, børn og venner. Der arbejdes pt. med at etablere beboer- og pårørenderåd. Der er forskellige aktivitetstilbud i huset, som er meget årstidsbestemte. Derudover er der mulighed for, ud fra individuelle behov og ressourcer, at tilbyde eksterne aktivitetstilbud som eks. deltagelse i et dagtilbud for psykisk handicappede. Personalet i bofællesskabet Personalet er sammensat tværfagligt og består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagoger og en sygeplejerske. Og der er ansat LHC-nyt nr. 4/10 en leder, som varetager ledelse af begge teams. Der arbejdes ud fra et socialpædagogisk grundlag og en systemisk tilgang. Udgangspunktet er, at for at kunne støtte beboeren bedst i et HC forløb, er det forandringer i miljøet (indretning, hjælpemidler) og personalets samspil med beboeren, som der primært arbejdes med, for at skabe positive forandringer hos beboeren. Personalet bliver efter 1 2 års ansættelse udpeget som ressourcepersoner, og får derved opgaver ud af huset. Her vejleder/rådgiver og underviser de i eksterne opgaver, da bofællesskabet har status som videnscenter. Derudover leverer HC bofællesskabet ydelser til VISO, som er en landsdækkende virksomhed under Socialministeriet, som yder hjælp til udredning af problemstillinger og vejledning/rådgivning i pleje og omsorgsopgaver til borgere med Huntingtons Chorea rundt i landet. Leder Lene Sumborg og demenskonsulent Anni Wichmann 11

12 Ægtefælledag på Sjælland lørdag den 19. marts 2011 Hermed inviteres til Ægtefælledag for ægtefæller/samlevere til HC-syge og positivt testede Lørdag den 19. marts fra kl til kl Vi vil bruge dagen til at drøfte de udfordringer, man har i hverdagen, samt de tanker hver især gør sig omkring HC. Stedet bliver enten Amager eller Herlev (begge dele lidt udenfor Københavns Centrum), det er ikke fastlagt endeligt endnu, men vil naturligvis blive meddelt deltagerne, så snart det er på plads. Seneste tilmelding den 1. marts på mail eller tlf Program: Kaffe m. brød Præsentationsrunde og indledende debat Frokost Gruppedebat Gåtur Eftermiddagskaffe Gruppedebat Aftensmad 12 Brev til arrangørerne af Ægtefælledagen 2010 Laila og Aksel Kastrup Fjordparken 22. Handbjerg 7830 Vinderup. Jeg vil gerne på vegne af os, der deltog i ægtefælledag, sige tusind tak for et rigtig godt møde. Det var dejligt at møde andre, der er i samme båd, så man kunne få talt alt det igennem, man går og tumler med i hovedet hver dag. Jeg selv kom fra København og var spændt på, hvordan det ville gå, men blev så glad for den måde, jeg blev modtaget på. Det var også utrolig rart, at vi hurtigt i samtalen med hinanden begyndte at kunne hjælpe hinanden med gode råd og erfaringer. Jeg håber, at ægtefælledage vil blive taget op i de forskellige afdelinger. Jeg tror, der er mange ægtefæller som mig, der ville have godt af at tale med andre ligesindede. Det er ikke så længe siden, min kone fik stillet diagnosen, og det er gået så utroligt stærkt. Til tider føler man sig fortabt, men så er det utrolig rart, at der er nogen, man kan henvende sig til, uden at man behøver at forklare så meget. Med ægtefælledage kan vi hjælpe hinanden. Kære Else, John, Laila og Aksel Mange hilsner til jer alle Endnu engang et stort tak til jer fra os deltagere. Anders Vibestrup Lyng

13 Rundt om HC 30. og 31. oktober, 2010 Det overordnede tema for dette års Rundt om HC var: Livskvalitet, et begreb, som de fleste af os mest tænker på, når den ikke er der. Derfor er det godt at blive opfordret til at tænke anderledes for en stund, at blive sat ned for dels at lytte til nogle engagerede og kompetente mennesker, der professionelt og i deres daglige virke på forskellige områder har det som et kernepunkt, dels selv at bidrage med egne overvejelser og møde andres, som er på lige fod. Det er lige præcis det, som Rundt om HC er så godt et forum til: At blive præsenteret for synspunkter og holdninger, som rækker ud over det daglige og få disse spørgsmål og eventuelle problemstillinger frem og ud i lyset og vendt med andre. Derudover er Rundt om HC et morsomt, varmt og hyggeligt sted at møde gamle venner og frem for alt at få nye. Programmet indeholdt mange spændende oplæg og foredrag, og de fleste foredragsholdere vil vende tilbage i de kommende nr. af LHC-nyt og også her videregive deres erfaringer, så der bliver lejlighed til at tage det frem påny eller læse det for første gang. Hvis man skal forsøge at sætte nogle ord på begrebet livskvalitet, som det kom frem i både oplæg og gruppedebatter, så var det nærvær, at være til stede der, hvor man er, og med de mennesker, man er sammen med. Ingen er noget alene, det er sammen med den anden eller de andre, at vi føler os levende. At se mennesket først, og dernæst den HC-ramte eller den pårørende. Finde de ting, som LHC-nyt nr. 4/10 har betydet noget, og som stadig betyder noget, også når man ikke selv er udfarende eller opsøgende længere. Finde frem til oplevelser, som ikke er så fysisk krævende, men som giver lige så meget på et andet niveau. At få den rette hjælp i situationen og møde forståelse og accept. - Det lyder så enkelt og simpelt, og måske selvfølgeligt, men vi har godt af at blive mindet om det. Det er også krævende at deltage i Rundt om HC, man konfronteres med sygdommen og dens udvikling på en meget kontant måde, men midt i dette er der livsbekræftende optimisme og håb, og det er godt at have med derfra. Inge Maigaard LHC takker NeuroSearch A/S for det økonomiske tilskud på kr. til afholdelse af Rundt om HC. På de næste 2 sider bringer vi lidt stemningsbilleder fra Rundt om HC

14 14

15 LHC-nyt nr. 4/10 15

16 Center for Kommunikation i Herning 16 Viceforstander Carsten Hjelholt og afdelingsleder Birgit Ramsgaard fra Center for Kommunikation i Herning fortalte ved Rundt om HC om det arbejde, der foregår på kommunikationscentrene rundt om i landet. Formålet var at informere om, hvordan talepædagoger og medarbejdere i en handicapteknologiafdeling kan bistå borgere, der er HC-ramte, med undervisning, samt rådgivning og vejledning om forskelligt udstyr til kommunikationsfremme. Birgit Ramsgaard informerede om, hvordan man kan arbejde med de kognitive og talemæssige følgevirkninger, der ofte ses, og hvordan det er af afgørende betydning, at henvendelsen sker på et tidspunkt, hvor borgeren med HC selv kan være med til at formulere ønsker og behov, og hvor der er en positiv, bevidst og målrettet medvirken. Der kan arbejdes med øvelser til støtte for udtalevanskeligheder, øvelser omkring hvordan man støtter opmærksomhed, koncentration og hukommelse for deltagelse i de opgaver, der er en del af dagligdagen, herunder omkring familie, job og fritid. Viceforstander Carsten Hjelholt, tog i sit oplæg om Livskvalitet også med HC udgangspunkt i mulighederne for at forbedre livskvaliteten for HC-ramte ved hjælp af computere og anden ny teknologi. Oplægget tog udgangspunkt i en sag om Villy, som fik diagnosticeret sin sygdom i 50-årsalderen, men beviste, at han stadig kunne lære nyt og havde megen glæde af computeren til spil, dagbogsskrivning og skrivning, men ikke havde den store interesse for gængse træningsprogrammer på computeren. Vigtigheden af omgivelsernes indsats blev i den sammenhæng også fremhævet. Der blev omtalt eksempler på kommunikationshjælpemidler dels i form af en talemaskine dels i form af de såkaldte Lightwritere. Det blev fremhævet, hvor vigtigt der er, at brugeren får mulighed for at udtrykke det, som er vigtigt for netop denne person. Det kan være muligheden for at kunne fortælle vittigheder, muligheden for at kunne bande og skælde ud, muligheden for at kunne bestille en whisky og en burger eller muligheden for at deltage i en faglig diskussion. Det vigtige er i den sammenhæng den individuelle tilpasning af systemet. Carsten Hjelholt fremhævede ligeledes betydningen af, at personalet omkring den sygdomsramte i en senere fase af sygdommen kender noget til personens tidligere liv. Her er gode fotoalbums,

17 kommunikationsbøger (pap-tech, som Birgit Ramsgaard, kaldte dem) og remnants i form af gamle biograbilletter etc. vigtige elementer. Noget tilsvarende kan laves på computeren, og her har man mulighed for at kombinere med rigtig lyd fra gamle motorcykler, videostumper etc. etc. Som afslutning på sit oplæg kom Carsten Hjelholt ind på gode sanseoplevelser og muligheden for stimuli, som kan være med til at give den syge fred og ro. Nævnt blev musikken, kombineret lyd og lysstimulation, massage, samvær i kendte omgivelser, naturoplevelser og muligheden for at finde fred og ro med et kæledyr eller med den nye robotsæl. Centret tilbyder: Rådgivning og vejledning Undersøgelse og afprøvning Undervisning Kurser og temadage Permanente udstillinger af kommunikationsmidler Henvisning sker gennem egen læge. Center for Kommunikation i Herning betjener borgere i følgende kommuner: Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing- Skjern, Ikast-Brande og Herning. Der findes tilsvarende kommunikationscentre rundt omkrig i hele landet. Birgit Ramsgaard Carsten Hjelholt Demensdagene 2011 Den 2. og 3. maj afholder Videnscenter for Demens deres årlige Demensdage på Hotel Scandic i København, denne gang med temaet Den demente i centrum. Neuropsykolog Jette Stokholm og overlæge Jørgen Nielsen fra Hukommelsesklinikken har ved dette møde et symposium om HC. Demenskoordinator Anni Wichmann fra Herning samt undertegnede er gæstetalere ved denne seance, og håber at vi dermed kan få bredt kendskabet til HC endnu længere ud. Mere om arrangementet kan ses på Bettina Thoby Generalforsamling 2011 LHC s ordinære generalforsamling vil blive afholdt lørdag den 2. april 2011 i Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18-20, 2730 Herlev. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Såfremt medlemmer ønsker et eller flere punkter sat på dagsordenen til behandling på generalforsamlingen, og/eller har forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer, skal dette meddeles skriftligt til Landsforeningens formand inden den 15. januar Det endelige program for generalforsamlingen vil blive meddelt i næste nr. af LHC-nyt, ligesom det vil kunne ses på når vi kommer tættere på. Bestyrelsen LHC-nyt nr. 4/10 17

18 Landsindsamling 2010 Giro Landsindsamlingen har nu været i gang siden 24. september, og fortsætter indtil 24. december. Der er p.t. indkommet en del bidrag, helt præcis er der pr. 31. oktober indkommet: Kr ,- fra 74 gavegivere. Landsindsamlingen er et meget vigtigt led i foreningens økonomi. De midler, som foreningen selv skaffer til veje, har stor betydning for foreningens aktiviteter, også selv om foreningen modtager en betydelig støtte fra Tips- og Lottomidlerne og andre. Da disse tilskud bl.a. er afhængige af de midler, foreningen selv skaffer til veje, er det meget vigtigt, at vi alle også i år gør en energisk indsats for at Landsindsamlingen bliver en succes. Vi håber på et godt resultat af dette års indsamling, og ved fælles indsats kan vi måske endda nå rekorden fra 2007, som var på kr ,-. Husk, at du kan få skattefradrag for den del af årets samlede gavebidrag, der overstiger kr I 2010 er det maksimale fradrag kr , som kan opnås, hvis du i løbet af året bidrager med kr eller mere. Gavegivers fradragsret er dog betinget af, at Landsforeningen indberetter gavegivers CPR-nummer og modtagne gavebidrag til SKAT husk derfor ved indbetaling af gavebidrag at oplyse dit CPR-nummer, således at du kan få skattefradrag for de gavebidrag, du giver foreningen i løbet af året. Ekstra girokort kan rekvireres hos formand og kasserer. Endvidere kan indbetaling ske til Skælskør Bank, konto: Anfør venligst Landsindsamling og afsender. Støt Landsindsamlingen - den varer lige til juleaften! Karen Ørndrup, Kasserer Indkomne bidrag og gaver I perioden 1. august til 31.oktober 2010 Private gaver og bårebidrag (8 gavegivere)... kr ,00 Landsindsamlingen (74 gavegivere)... kr ,00 Tilskud til Rundt om HC fra NeuroSearch... kr ,00 Tips & Lottomidler - tilskud fra aktivitetspuljen... kr ,00 I alt... kr ,00 Landsforeningen siger mange tak for alle bidragene. p.b.v. Karen Ørndrup, Kasserer 18

19 Vigtige artikler i LHC-nyt 2010 Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Side Side Side Side Barnlige overvejelser/brian Nørremark 21 Projekt Baby/Agnes mor og far 22 Plejetestamente for demente/bodil Davidsen 27 Hvad børn ikke ved.../karen Glistrup 12 Kostens betydning f. hverdagen m. HC/Klinisk diætist, Susanne Bakmann 22 Forskningsnyt/Anne Nørremølle 8 Hjælp til fysioterapi/bodil Davidsen 16 VISO - Det nationale videns- og /specialrådgivningscenter/erik Clement Svendsen 22 DUKH/Bettina Thoby 5 Indtryk fra Prag-mødet EHDN/Lis Hasholt 8 HC bofællesskabet Lindegårdsvej Herning/Anni Wichmann, Lene Sumborg 10 Pårørende fuldmagt/bodil Davidsen 21 grafisk design tryksager webløsninger displays svanemærket grafisk produktion Ndr. Ringgade Slagelse Telefon Fax LHC-nyt nr. 4/10 19

20 Besøg hos H.Lundbeck A/S og NeuroSearch A/S Fredag den 1. oktober var Lena Hjermind og undertegnede på besøg hos H. Lundbeck A/S i Valby. Her sad ca. 170 medarbejdere fra finans- IT- og HRafdelingen klar til et såkaldt hjernemøde, hvor vi var indbudt til at fortælle om HC. Lena tog sig af den mere faktuelle del omkring sygdommen, mens jeg fortalte om, hvordan det er at have HC i familien, at være risikoperson og få foretaget test. Vi fik rigtig god respons på foredraget, og der er ingen tvivl om, at tilhørerne havde fået lidt at tænke over, da vi var færdige. Det blev også til et lille økonomisk bidrag fra H. Lundbeck A/S til LHC s kasse som tak for vores indsats. Medicinalvirksomheden, NeuroSearch A/S, har også vist interesse for at høre mere om HC (symptomer og behandling), og dette tog professor Gunhild Waldemar, forskningssygeplejerske Oda Jakobsen, overlæge Jørgen Nielsen og afdelingslæge Lena Hjermind hånd om den 4. oktober ved et møde på Hukommelsesklinikken for medarbejderne på Neurosearch. I skrivende stund er jeg blevet inviteret til at besøge medarbejderne hos Neuro- Search A/S, for at give mit bud på det personlige perspektiv i forhold til HC. Det er rart at få muligheden for at fortælle medarbejderne i disse virksomheder om menneskene bag den sygdom, de udvikler medicin til. Håbet er, at det føjer endnu en dimension til forståelsen og motivationen for deres arbejde. Bettina Thoby Husker du Foreningens hjemmeside opdateres løbende og det er også her, du finder omtale af aktuelle arrangementer. Tilmeld dig vores nyhedsservice på siden og få nyhederne direkte i din mailboks. 20

LHC-nyt. Landsindsamlingen. 27. årgang September 2010 Nr. 3. Se side 4-5 2010. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr.

LHC-nyt. Landsindsamlingen. 27. årgang September 2010 Nr. 3. Se side 4-5 2010. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. ISSN 0909-5128 LHC-nyt 27. årgang September 2010 Nr. 3 Landsindsamlingen Se side 4-5 2010 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 3/10 1 Indhold Formanden har ordet............. 3 Landsindsamlingen

Læs mere

LHC-nyt. 25. årgang December 2008 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 4/08

LHC-nyt. 25. årgang December 2008 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 4/08 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 25. årgang December 2008 Nr. 4 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 4/08 1 Indhold Formanden har ordet... 3 ACR16: Den nye medicin til behandling af HC... 4 HC-forsknings

Læs mere

LHC-nyt. 19. årgang September 2002 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 19. årgang September 2002 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 19. årgang September 2002 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Nyt fra formanden... 3 Møde med Merete Lüttichau... 3 Sommerophold på Vejlefjord 2002... 4 Weekendseminar

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

LHC-nyt. 20. årgang August 2003 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 20. årgang August 2003 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 20. årgang August 2003 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Landsindsamling 2003... 3 Præsentation af ny sekretær i LHC Lonni Kristensen... 4 Fremvisning af hjælpemidler...

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

LHC-nyt. 24. årgang September 2007 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 24. årgang September 2007 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 24. årgang September 2007 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Det barn jeg bærer, har risiko for HC; hvad skal jer gøre?... 4 Ægtefælledag

Læs mere

LHC-nyt. 22. årgang Marts 2005 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 22. årgang Marts 2005 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 22. årgang Marts 2005 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Gave fra medicinalfirma... 4 Forbedret udgave af den engelske HC-stol... 5 Støt

Læs mere

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913.

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913. Nyhedsbrev 11-09 Kontingent: Kontingent for 2010 er 175,00 kr. Man kan fra 2010 tilmelde sig betalingsservice (BS) Betalingsservice. I 2011 og 2012 foreslår bestyrelsen et kontingent på 200,00 pr. år Bestyrelsen:

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

31. årgang Vinter Nr. 4

31. årgang Vinter Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Vinter Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4 - vinter 2014-2015 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for unge... 4 Ægtefælle/samleverdag

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

LHC-nyt. 23. årgang December 2006 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 23. årgang December 2006 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 23. årgang December 2006 Nr. 4 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Vores ferieerfaringer fra Grønland og Patagonien... 4 Pilehuset rejser ud!...

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Juni 2004 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Bestyrelsens beretning for 2003/04... 3 Referat af generalforsamling... 7 Nordisk konference om HC 17.-18.

Læs mere

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver Idébank for pårørende Det gode liv med demens - nye perspektiver Samarbejde i plejebolig for pårørende, frivillige og fagpersoner Opsamling på 1. landdækkende seminar Den 30. & 31. august 2012 Brogården

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

LHC-nyt. 19. årgang Juni 2002 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 19. årgang Juni 2002 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 19. årgang Juni 2002 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Fremvisning af hjælpemidler... 3 Indkomne bidrag og gaver... 3 Tilkendelse af invaliditetsydelse... 4 Bestyrelsens

Læs mere

LHC-nyt. 20. årgang Juni 2003 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 20. årgang Juni 2003 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 20. årgang Juni 2003 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Tak til Merete og præsentation af den nye formand... 3 Referat af generalforsamlingen... 5 Formandens beretning...

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-7 Foredrag/temamøder 8 Kurser 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger Kapitel 11 HAR DU BRUG FOR NOGEN AT TALE MED ELLER SAVNER DU HJÆLP TIL at KOMME VIDERE MED DIT LIV? vigtige adresser og telefonnumre Alle disse rådgivninger er gratis at benytte. Du kan ringe, chatte eller

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere

LHC-nyt. 20. årgang Marts 2003 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 20. årgang Marts 2003 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 20. årgang Marts 2003 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Landsindsamlingen 2002... 3 Om temadage... 4 Sommerophold 2003 på Vejlefjord Centret... 5 Årsrapport 2002...

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Velkommen til januarmødet. Tirsdag, den 17. januar kl. 18:00 på hotel Comwell, Kolding Tankefelt terapi effektiv behandling mod f.eks. præsentationsangst

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

LHC-nyt 21. årgang Marts 2004 Nr. 1

LHC-nyt 21. årgang Marts 2004 Nr. 1 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Marts 2004 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Landsindsamlingen 2003... 5 Nordisk møde i anledning af LHC s 20 år... 6 Regler

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015 Oplæg om DUKH DH - Sønderborg 9. marts 2015 Dagens program: Kort præsentation af Maria Lausten Orientering om DUKH Retssikkerhed Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsopgaver

Socialrådgivernes arbejdsopgaver Helen M. Lustrup Socialrådgivernes arbejdsopgaver Præsentation af Helen Lustrup Rådgivning af medlemmer Det socialpolitiske Det sociale Hjørne Registrering af medlemshenvendelser i database Det socialpolitiske

Læs mere

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Kontakt adresse Hospice i Faxe V. Ivan Lilleng Bråby Bygade 12 4690 Haslev ivli@faxekommune.dk Faxe den 29. februar

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 4. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 4 August 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Kære alle Velkommen tilbage efter sommerferien sikke

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Dagsorden og referat

Dagsorden og referat Dagsorden og referat D. 23. februar 2012 kl. 17.00 Ortenvej 180, 6800 Varde Fraværende: Birthe 1. Godkendelse referat fra sidste møde Godkendt 2. Pårørendenetværk. Drøftelse af pjece samt indhold i øvrigt.

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland nyhedsbrev@kbh-nord.dk Nr. 3 maj 2015 Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 I år er klubbens sommerudflugt henlagt til Lille vildmosecentret,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Inspirations- og kursuskatalog

Inspirations- og kursuskatalog Inspirations- og kursuskatalog for frivillige på ældre- og sundhedsområdet 2015-2016 Inspirations- og kursuskatalog for frivillige på ældre- og sundhedsområdet 2015-2016 Velkommen Det er dejligt, at du

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Oversigt over social og juridisk vejledning

Oversigt over social og juridisk vejledning Oversigt over social og juridisk vejledning Som patient eller pårørende på Hospice kan man have nogle uafklarede spørgsmål. Det kan f.eks. dreje sig om: plejeorlov, forsikring, testamente, fuldmagt, boligskift

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

8. maj 2012. Lena Baungård, demenskonsulent

8. maj 2012. Lena Baungård, demenskonsulent Introduktion o til demens e Den socialfaglige li opfølgning 8. maj 2012 Lena Baungård, demenskonsulent Program Kommunernes opgaver er defineret i forløbsprogrammer sundhedsaftaler d mellem Regioner og

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere