OK-11. KTO-forliget - med KL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OK-11. KTO-forliget - med KL"

Transkript

1 OK-11 KTO-forliget - med KL 1. april 2011

2 Indholdsfortegnelse KTO s beskrivelse af hovedelementerne i forliget... 3 KTO s plancheserie om forliget... 9 KTO s pressemeddelelse Protokollat om KTO-forliget på KL s område 1. april marts Løn generelt MED / SU, trivsel, TR-vilkår og AKUT Seniorpolitiske initiativer Tryghedspulje Andre ansættelsesvilkår Øvrige forhold Provenu ATP-lønsum Lønfrigivelse Omkostningsbilag Forbeholdskrav Bilagsfortegnelse til protokollat: 1. Løn generelt 1.1. Generelle lønforhøjelser (ingen bilag) 1.2. Reguleringsordning (bilag 1.2.) Lønstatistik (ingen bilag) 2. MED / SU, trivsel, TR-vilkår og AKUT 2.1. MED / SU, trivsel, TR-vilkår (bilag 2.1.) AKUT (bilag 2.2.d) Seniorpolitiske initiativer (bilag 3.1.) Tryghedspulje (bilag 4.a og 4.b) Andre ansættelsesvilkår 5.1. Åremålsansættelse (bilag 5.1.) Socialt kapitel (ingen bilag) 5.3. Pensionsvilkår generelt (ingen bilag) 5.4. Tjenestemandspensionsvilkår (bilag 5.4.a og 5.4.c)

3 6. Øvrige forhold 6.1. Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter (bilag 6.1.) Ligeløn / ligestilling (bilag 6.2.a og 6.2.b) Forsikringsdækning ved tjenesterejser (ingen bilag) 6.4. Implementering af forældreorlovsdirektivet og framework agreement on inclusive labour markets (ingen bilag) 6.5. Opsigelsesbestemmelser (ingen bilag) 7. Provenu ATP-lønsum 7.1. Provenu ATP-lønsum (bilag 7.1.) Lønfrigivelse Lønfrigivelse (ingen bilag) 9. Omkostningsbilag Omkostningsbilag (bilag 9.1.) Forbeholdskrav Forbeholdskrav (ingen bilag) - 2 -

4

5

6

7

8

9

10 KTO-forlig / KL-området 19. februar 2011 Pr. 1. april marts

11 Reallønnen Sikring af reallønnen for alle i 2. år 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. oktober 2010 afvikles uden, at de ansatte går ned i løn Herudover 0,3% til forbedringer af overenskomsterne Prisudvikling ifølge DØR: 2011: 2,2 % 2012: 2,0 % Side 2 KTO-forlig/KL/19. februar

12 Økonomisk oversigt over KTO-forliget Økonomi i KTO-forligets ramme 1. år 2. år I alt Generelle lønstigninger Reguleringsordningen Seniordage 1,91 % 0,74 % 0,08 % 1,91 % 0,74 % 0,08 % I alt 2,73 % 2,73 % Udenfor KTO-forligets ramme 1. år 2. år I alt Organisationsforhandlinger 0,30 % 0,30 % Side 3 KTO-forlig/KL/19. februar

13 Generelle lønstigninger 1. januar ,81% 1) 1. oktober ,84 % 2) 1) Inkl. skønnet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,10 % 2) Inkl. skønnet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,64 % Side 4 KTO-forlig/KL/19. februar

14 Senior - I Seniordagene videreføres som en central rettighed Seniordagene er nu en permanent ordning Ansatte har således ret til seniordage i forhold til nedenstående I det kalenderår den ansatte fylder Antal seniordage og derover 4 Der gælder det samme som hidtil om afvikling og mulighed for at konvertere til bonus eller løbende pensionsindbetaling Side 5 KTO-forlig/KL/19. februar

15 Senior - II Der gælder fortsat fremrykkede aldersgrænser for visse grupper I det kalenderår den ansatte fylder og derover 4 Antal seniordage Disse grupper omfatter: Dagplejere, husassistenter, omsorgs- og pædagogmedhjælpere, pædagogisk pers. ved dag- og døgninstitutioner mv., pædagogmedhjælpere, rengøringsassistenter mv., socialog sundhedspersonale, specialarbejdere mv. Side 6 KTO-forlig/KL/19. februar

16 Senior - III Ordningen med seniordage ændres på følgende punkter: Timelønnede omfattes ikke En teknisk omlægning af beregningsgrundlaget for seniorbonus Det præciseres, at omvalg fra seniordage til bonus eller pension gælder indtil den ansatte på eget initiativ meddeler andet Side 7 KTO-forlig/KL/19. februar

17 Øvrige seniortiltag Det fremhæves, at seniorstillinger også er for chefer og ledere Bedre mulighed for pensionsforbedringer for tjenestemænd i forbindelse med fratrædelsesordninger Side 8 KTO-forlig/KL/19. februar

18 MED-området - I Smidiggørelse af hoved-med s opgaver Færre centralt fastsatte obligatoriske opgaver Lokal drøftelse vedr. øvrige opgaver og indsatsområder samt fastlæggelse af strategiplan Side 9 KTO-forlig/KL/19. februar

19 MED-området - II Fokus på bestemmelsen om information og drøftelse ( 7, stk. 4-6) Vejledningsindsats fra KL og KTO om bestemmelsen Generel erfaringsopsamling, herunder om håndhævelse af 7, stk. 4-6 Præcisering af tvisteløsning ved påstået brud på 7, stk. 4-6 Hovedudvalget skal tage stilling til sager vedr. påstået brud, der indsendes fra et lokalt MED-niveau Side 10 KTO-forlig/KL/19. februar

20 TR- og AMR-vilkår Forbedrede opsigelsesvarsler for TR ved arbejdsmangel Individuelt opsigelsesvarsel, dog min. 6 måneders varsel Tilsvarende gælder for AMR Forhandling om funktionsløn til AMR AMR s funktioner og opgaver kan danne grundlag for forhandling af funktionsløn Side 11 KTO-forlig/KL/19. februar

21 AKUT AKUT-midler Regulering svarende til samlet aftaleresultat Videreførelse af forsøgsordning med lokal pulje til aktiviteter til TR (1 øre) Side 12 KTO-forlig/KL/19. februar

22 Pensionsvilkår generelt Ret til frivillig selvbetalt forhøjelse af pensionsindbetaling Side 13 KTO-forlig/KL/19. februar

23 Tjenestemandspensionsvilkår Retsenheden til statsområdet bibeholdes Bonus til tjenestemænd med 37 års pensionsalder Bortfald af visse karensbestemmelser Ændring af førtidspensionsfradraget i 2019 Side 14 KTO-forlig/KL/19. februar

24 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, KØBENHAVN K TLF FAX P R E S S E M E D D E L E L S E Reallønnen sikret i andet år KL og KTO indgik i dag et forlig om en ny overenskomst for de ansatte i kommunerne. Overenskomsten omfatter en 2-årig aftaleperiode. Formanden for KTO, Anders Bondo Christensen udtaler: Vi har indgået et smalt forlig, som afspejler den vanskelige samfundsøkonomiske situation. Med forliget er det dog sikret, at alle ansatte fastholder reallønnen via generelle lønstigninger i det andet år. I det andet år er der aftalt 2,65 % i generelle lønstigninger incl. udmøntning fra reguleringsordningen. Allerede den 1. januar 2012 er der aftalt en lønstigning på 1,81 %. Det er jeg tilfreds med. Med forliget har vi i det første år betalt vores gæld fra reguleringsordningen. Det betyder, at det første overenskomst år er et nul-år, hvor der ikke er udmøntninger. Vi har også aftalt, at retten til seniordage gøres permanent, forbedrede opsigelsesvarsler for tillidsrepræsentanter ved afskedigelse på grund af arbejdsmangel og smidiggørelse af samarbejdssystemet. Desuden er der aftalt en tryghedspulje målrettet en række overenskomstområder. Samlet set har vi opnået et fornuftigt aftaleresultat i en vanskelig samfundsøkonomisk situation. Yderligere oplysninger KTO s formand Anders Bondo Christensen, mobil KTO er forhandlingsfællesskabet for ansatte i regioner og kommuner. Det er KTO's formål at optræde fælles i forhandlinger om generelle løn- og ansættelsesvilkår for regionalt og kommunalt ansatte tilsluttet KTO. KTO har 47 medlemsorganisationer. KTO repræsenterer ca ansatte i regioner og kommuner

25 - 24 -

26 - 25 -

27 - 26 -

28 - 27 -

29 - 28 -

30 - 29 -

31 - 30 -

32 - 31 -

33 - 32 -

34 - 33 -

35 - 34 -

36 Bilag 1.2 til KL/KTO-forlig 2011 Reguleringsordning Noter til reguleringsordningen for aftaleperioden 1. april marts 2013 Statistikgrundlaget for reguleringsordningen Danmarks Statistiks lønindeks for den private henholdsvis den kommunale sektor. Fortjenesten i alt er inklusive lønmodtagers og arbejdsgivers andel af eventuelle pensionsbidrag, gene- og overtidstillæg og eksklusive feriepenge og andre uregelmæssige betalinger såsom efterreguleringer i forbindelse med overenskomstfornyelse. Korrektioner ved fejl i Danmarks Statistiks indeks Eventuelle efterfølgende korrektioner af udmøntningen fra reguleringsordningen som følge af rettelser i de anvendte indeks foretaget af Danmarks Statistik, skal indarbejdes i nærmest følgende regulering(er), efter følgende principper. 1. I den tidligere beregning, hvor statistikgrundlaget er korrigeret, foretages en ny korrekt beregning af udmøntningen baseret på de reviderede tal fra Danmarks Statistik. Det vil sige, at r genberegnes. 2. I de efterfølgende perioder indgår den korrekte udmøntning som korrektion af de anvendte kommunale lønudviklinger i perioderne. Det vil sige, at det under pkt. 1 beregnede r anvendes i beregningerne af l, m, n og o. 3. Differencen mellem udmøntningen fra den korrekte beregning i pkt. 1 og den faktiske udmøntning medtages i den første efterfølgende periode som korrektion for tidligere perioder. Det vil sige r korrigeres i den første efterfølgende periode med differencen. 4. I de efterfølgende perioder indgår den beregnede udmøntning (r) før korrektionen i beregningerne af l, m, n og o. Det vil sige r før korrektionen nævnt under pkt. 3 anvendes i beregningen som r pr. 1/10. Modellen foretager alene en fremadrettet korrektion, og der er ingen korrektion af lønnen med tilbagevirkende kraft. Bemærkninger Hvis procenten til anvendelse r er negativ, nedsættes de generelle lønstigninger tilsvarende. I 3-partaftalerne fra juni 2007 indgår, at virkninger på reguleringsordningen i medfør af seniorordninger og voksenelevløn skal neutraliseres. Grundlaget for opgørelsen udarbejdes

37 af FLD. FLD har opgjort, at neutraliseringen vil være netto 0 fra og med udmøntningen fra reguleringsordningen 1. januar Forhøjes ATP-bidraget udover de af parterne aftalte forhøjelser, foretages et fradrag i nærmeste følgende udmøntning fra reguleringsordningen r. Fradraget er lig med den procentvise andel, som summen af ATP-forbedringen udgør af lønsummen. Er provenuet af reguleringsordningen ikke tilstrækkeligt, fradrages den resterende del i nærmeste aftalte generelle lønforbedring. De indsatte talværdier på de følgende sider, er de kendte ved forligsindgåelsen

38 Reguleringsordningen pr. 1. januar 2012 Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den private sektor fra maj 2009 til maj 2010: 2,2 pct. august 2009 til august 2010: 2,3 pct. november 2009 til november 2010: 1,5 pct. februar 2010 til februar 2011: d pct. Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den kommunale sektor fra maj 2009 til maj 2010: 2,9 pct. august 2009 til august 2010: 2,4 pct. november 2009 til november 2010: 1,5 pct. februar 2010 til februar 2011: h pct. Stigning, private sektor: (2,2 + 2,3 + 1,5 + d)/4 i pct. Korrigeret stigning, kommunale sektor: maj 2009 til maj 2010: 2,9 - (0,40 *) + (-0,32) + 0,01 **) ) pct. l pct. august 2009 til august 2010: 2,4 - (0,40 *) + (-0,32) + (-0,01 **) )) pct. m pct. november 2009 til november 2010: 1,5 - (-0,32) pct. n pct. februar 2010 til februar 2011: h - (-0,32) pct. o pct. Samlet korrigeret stigning, kommunal sektor (l + m + n + o)/4 j pct. Forskel i lønudvikling: i - j p pct. Deflatering under hensyn til forbedringer for kommunalt ansatte fra februar 2010 til og med oktober 2011: p * 100/(100 + (Indeks(kom.)2011k1/120,8 1) * 100 * 1,5 + s) q pct. hvor s er de aftalte forbedringer 1 pr. 1. oktober Til anvendelse pr. 1. januar 2012 q * 0,8 r pct. Der afrundes til 2 decimaler i alle trin i beregningen af udmøntningen fra reguleringsordningen. *) beregnet som udmøntningen fra reguleringsordningen 1. oktober 2009 på 0,48 pct. fratrukket korrektionen på 0,08 pct.point som følge af rettet lønindeks fra Danmarks Statistik efter udmøntningen var foretaget i **) 3-partkorrektion for voksenelevlønnen den kommunale sektor opgjort af FLD. 1 Summen af alle stigninger inden for den aftalte ramme

39 Reguleringsordningen pr. 1. oktober 2012 Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den private sektor fra maj 2010 til maj 2011: a pct. august 2010 til august 2011: b pct. november 2010 til november 2011: c pct. februar 2011 til februar 2012: d pct. Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den kommunale sektor fra maj 2010 til maj 2011: e pct. august 2010 til august 2011: f pct. november 2010 til november 2011: g pct. februar 2011 til februar 2012: h pct. Stigning, private sektor: (a + b + c + d)/4 i pct. Korrigeret stigning, kommunale sektor: fra maj 2010 til maj 2011: e - (-1,15 *) ) pct. l pct. august 2010 til august 2011: f - (-1,15 *) ) pct. m pct. november 2010 til november 2011: g - ((-1,15 *) ) pct. n pct. februar 2011 til februar 2012: h - ((-1,15 *) ) + r pr. 1/1 2012) pct. o pct. Samlet korrigeret stigning, kommunal sektor (1 + m + n + o)/4 j pct. Forskel i lønudvikling: i - j p pct. Deflatering under hensyn til forbedringer for kommunalt ansatte fra februar 2011 til og med oktober 2012: P * 100/(100 + (Indeks(kom.)2012k1/Indeks(kom.)2011k1 1) * 100 * 1,5 + s) q pct. hvor s er de aftalte forbedringer 2 pr. 1. oktober Til anvendelse pr. 1. oktober 2012: q * 0,8 r pct. Der afrundes til 2 decimaler i alle trin i beregningen af udmøntningen fra reguleringsordningen. *) beregnet som udmøntningen pr. 1/ før korrektion med 0,08 dvs. -1,23 + 0,08 pct. 2 Summen af alle stigninger inden for den aftalte ramme

40 Bilag 2.1. til KL/KTO-forlig 2011 Ændringerne træder i kraft d. 1. april Strategisk drøftelse og fastlæggelse af strategiplan og hovedudvalgets opgaver 1. 9 i MED-rammeaftalen ændres til nedenstående 9. Hovedudvalgets opgaver Stk. 1. Hovedudvalget forhandler og indgår aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler i henhold til bestemmelserne heri. Stk. 2. Hovedudvalget har på det overordnede niveau endvidere til opgave: 1. gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslinjer vedrørende arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der har betydning for hele kommunen, 2. at vejlede om udmøntning af den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse, herunder om nedsættelse af udvalg m.v., 3. at fortolke aftalte retningslinjer, 4. at fortolke den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse og behandle uoverensstemmelser herom og 5. at indbringe uoverensstemmelser og fortolkningsspørgsmål vedrørende rammeaftalen m.v. for de centrale forhandlingsparter, jf. 22. Stk. 3. Hovedudvalget har desuden en række obligatoriske opgaver i henhold til generelle (ramme)aftaler. Opgaverne fremgår af bilag X. Stk. 4. Hovedudvalget mødes normalt en gang om året med kommunens politiske ledelse med henblik på drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen. Stk. 5. Strategisk drøftelse Hovedudvalget skal hvert andet år (med mindre der lokalt er enighed om en anden periode) som led i den strategiske planlægning af MED-arbejdet gennemføre en strategisk drøftelse af, hvilke indsatsområder og opgaver, som de lokale parter er enige om er særligt væsentlige at fokusere på og arbejde med i perioden. Bemærkning: Inspiration til indsatsområder og opgaver kan bl.a. hentes i de generelle (ramme)aftaler. Stk. 6. Fastlæggelse af strategiplan

41 Hovedudvalget fastlægger på baggrund af den strategiske drøftelse i hht. stk. 5 en strategiplan. Bemærkning: Formålet med en periodevis fastlæggelse af strategiplan er, at dagsordenen i hovedudvalget til enhver tid afspejler de aktuelle arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, som er særligt væsentlige i kommunen. Den strategiske drøftelse og fastlæggelse af strategiplan er et supplement til hovedudvalgets opgaver, jf. stk Hovedudvalget kan vælge at lade én eller flere af de opgaver, som følger af stk. 1-4 indgå i strategiplanen. Hovedudvalget kan i øvrigt hente inspiration i de generelle (ramme)aftaler. Der kan endvidere være andre opgaver aftalt i den lokale MED-aftale, som det kan være relevant at indtænke i strategiplanen, eksempelvis den strategiske arbejdsmiljødrøftelse. Som en del af strategiplanen kan hovedudvalget f.eks. fastlægge en tidsplan for arbejdet med indsatsområderne og opgaverne, nedsætte arbejdsgrupper og/eller beskrive den videre kommunikation i forhold til MED-udvalgene. Stk. 7. Den strategiske drøftelse og fastlæggelse af strategiplan ændrer ikke ved de grundlæggende bestemmelser vedrørende medindflydelse og medbestemmelse, jf. MEDrammeaftalens kapitel 2. Bemærkning: Det vil således i uændret omfang være muligt løbende at få emner på hovedudvalgets dagsorden, selvom disse ikke måtte være fastlagt i strategiplanen. Stk. 8. Hvis en af parterne vægrer sig ved at indgå i reelle strategiske drøftelser og samarbejde om fastlæggelse af en strategiplan, kan den anden part anmode KL og KTO om at bistå ved en fornyet drøftelse med henblik på fastlæggelse af en strategiplan

42 Bilag X. Oversigt over hovedudvalgets obligatoriske opgaver i hht. generelle (ramme)aftaler Hovedudvalget har i henhold til en række generelle (ramme)aftaler følgende opgaver: A. Aftale retningslinjer for indhold og opfølgning på trivselsmålinger, jf. Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne 3, stk. 2. B. I tilknytning til kommunens budgetbehandling skal ledelsen redegøre for budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, herunder eventuelle konsekvenser i forhold til sammenhængen mellem ressourcer og arbejdsmængde, jf. Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne 5. C. Aftale retningslinjer for sygefraværssamtaler, jf. Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne 7, stk. 4. D. Sikring af, at der i kommunen aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress, jf. Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne 9 og bilag 9 til MED-rammeaftalen. E. Sikring af, at der aftales retningslinjer for den samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen (også fra 3. person), dvs. drøfte og fastlægge i hvilket omfang retningslinjer skal fastsættes lokalt af det enkelte MED-udvalg eller centralt af hovedudvalget. jf. Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne 10 og vejledning til trivselsaftalen om indsats mod vold, mobning og chikane. F. Overvågning og revidering af de vedtagne retningslinjer (for den samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen) med henblik på at sikre, at de er effektive både i forhold til at forebygge problemer og til at håndtere sagerne, når de opstår, jf. Protokollat til aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne om indsats mod vold, mobning og chikane på arbejdspladsen. G. Aftale retningslinje for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige samt en drøftelse med henblik på at fremme en fælles forståelse af og holdning til beskæftigelse på særlige vilkår og at sikre, at fortrængning eller udstødelse af allerede ansatte ikke finder sted, jf. Rammeaftale om socialt kapitel 3. I Rammeaftale om socialt kapitel 3 stk. 1 udgår årligt. H. Regelmæssig evaluering af anvendelsen af MUS i kommunen, jf. Aftale om kompetenceudvikling 4, stk. 2. I. Aftale af retningslinjer for sundhed. Retningslinjerne skal indeholde konkrete sundhedsfremmeinitiativer, jf. Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne, 4, stk. 1. Ovenstående opgaver er obligatoriske og kan derfor ikke fraviges ved lokal aftale

43 2. Endvidere ændres nedenstående bestemmelser som følger: Bemærkningen i Rammeaftale om seniorpolitik til 3, stk. 2 ændres til: Det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg kan efter drøftelse fastlægge, fra hvilken aldersgruppe tilbudspligten indtræder, Udvalget kan ligeledes efter drøftelse fastlægge retningslinjer for indholdet i seniorsamtalen. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal 3, stk. 4 ændres til: Det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg kan inden for rammerne af stk. 3 drøfte, hvorledes tjenestestedet nærmere kan defineres. Kommunen kan på baggrund af drøftelsen fastlægge, at tjenestestedet udstrækkes til at omfatte fx hele kommunen, en forvaltningsgren eller samtlige plejehjem i kommunen. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger 4, stk. 1 ændres til: Det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg kan drøfte rammer og principper for oplærings- og integrationsforløbene eventuelt med henblik på at fastlægge generelle retningslinjer. Aftale om kompetenceudvikling 4, stk. 1 ændres til: Det øverste medindflydelsesog medbestemmelsesudvalg kan drøfte kommunens politik på kompetenceudviklingsområdet. Punkt 2, de to første afsnit i Protokollat vedrørende vilkår for (fælles)tillidsrepræsen-tanters tidsanvendelse i forbindelse med hvervets udførelse (tr-vilkårsprotokollatet) ændres til: Der skal ske en forhandling om tillidsrepræsentanters vilkår med (lokale) repræsentanter for de(n) pågældendes overenskomstgruppe(r). Bemærkning: Der kan i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg aftales principper for tillidsrepræsentanters vilkår på baggrund af omfanget af tillidsrepræsentantens forhandlings- og aftalekompetence og øvrige opgaver. Hvis det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg har aftalt principper for tillidsrepræsentanters vilkår, danner disse grundlag for forhandlingen med (lokale) repræsentanter for de(n) pågældende overenskomstgruppe(r). Aftalen om trivsel og sundhed på arbejdspladsen 4, stk. 2 ændres til: Sundhedsfremmeinitiativernes effekt og anvendelse kan drøftes og evalueres i medindflydelses- og samarbejdssystemet. Bemærkning:

44 Drøftelserne kan fx finde sted i forbindelse med drøftelser af APV, trivselsmålinger eller sygefraværsstatistikker. I aftalerne om lokal løndannelse bortfalder bestemmelsen om lønpolitisk drøftelse (Kommunen kan fremlægge sin overordnede lønpolitik med henblik på en årlig drøftelse i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg) 6 i Aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov bortfalder. Ændringerne under pkt. 2 medfører konsekvensrettelser i Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse med tilhørende MED-håndbog. 3. I øvrigt ændres følgende: 7, stk. 8 i MED-rammeaftalen bortfalder. 8, stk. 4 i MED-rammeaftalen bortfalder. Den nuværende 8, stk. 8 i MED-rammeaftalen ændres til: Retningslinjer, som er aftalt i henhold til 8, stk. 3 og i henhold til bestemmelserne i bilag X, punkt A, C, D, E, G og I gælder indtil, der er opnået enighed om ændringer. 16, stk. 9 i Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg bortfalder. 17, stk. 3 i Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg bortfalder. Procedureretningslinjer, 8, stk. 3 8, stk. 3 i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse med tilhørende vejledning i MED-håndbogen ændres til følgende: 8 stk. 3: Der skal aftales retningslinjer for proceduren for drøftelse af 1. Budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, 2. større rationaliserings- og omstillingsprojekter og 3. kommunens personalepolitik, herunder eksempelvis ligestilling, kompetenceudvikling mv. Procedureretningslinjer drejer sig om fastlæggelse af proceduren for, hvornår og hvordan kommunens ledelse og medarbejdere drøfter budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, større rationaliserings- og omstillingsprojekter og kommunens personalepolitik. Der kan i øvrigt aftales procedureretningslinjer om andre emner

45 Opmærksomheden henledes på, at der i stedet for 3 særskilte procedureretningslinjer kan indgås ét samlet sæt af retningslinjer indeholdende en beskrivelse af proceduren for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, større rationaliserings- og omstillingsprojekter og kommunens personalepolitik. Et sådan sæt af retningslinjer kan skabe grundlag for en sammenhængende planlægning af hvornår og hvordan emnerne drøftes i MED-systemet. Erfaringsopsamling og informationsindsats Generel erfaringsopsamling Parterne er enige om, at der er behov for en formaliseret erfaringsopsamling vedr. fortolkning af MED- og SU-aftalens bestemmelser. Denne erfaringsopsamling skal ske med henblik på at vejlede parterne i de lokale MED/SU-udvalg. Hensigten med erfaringsopsamlingen er således at få formidlet de centrale parters opfattelse af generelle fortolkningsspørgsmål og -udfordringer i samarbejdssystemerne. Parterne vil i erfaringsopsamlingen have særligt fokus på håndhævelsen af forpligtigelserne i 7, stk. 4-6, jf. 21, stk. 2 i MED-rammeaftalen / 29, stk. 2 i TR/SU-aftalen Der er som en del af denne erfaringsopsamling, behov for fælles skriftlige vejledninger, herunder skriftlige fortolkningsbidrag. Et særligt fokus på MED 7, stk. 4-6 Parterne er enige om, at der er et særligt behov for at informere om MED-rammeaftalens 7 stk , stk. 4-6 omhandler bl.a. information og drøftelse i forbindelse med beslutninger, der kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutninger om virksomhedsoverdragelse. Der afsættes midler i Aftalen om udviklingsmæssige aktiviteter til at finansiere informationsmateriale i forhold til medindflydelses- og medbestemmelsesudvalgene, ledere samt øvrige beslutningstagere i kommunerne. Informationsmaterialet skal bl.a. indeholde: Håndhævelsen af forpligtigelserne i 7, stk. 4-6, jf. 21, stk. 2 i MEDrammeaftalen / 29, stk. 2 i TR/SU-aftalen

46 En præcisering af forskellen på information og drøftelse i MED-rammeaftalens (og TR/SU-aftalens) forstand og høringsbegrebet i forvaltningslovens forstand. Såfremt parterne kan opnå enighed, kan informationsmaterialet endvidere indeholde præcisering af hvilket niveau, der er rette niveau for drøftelse forud for beslutning, jf. 7, stk. 5 i MED-rammeaftalen / 16, stk. 7 i TR/SU-aftalen. Fokus på håndtering af situationer, hvor enkelte personalegrupper bliver særligt berørt af beslutninger jf. 7, stk Informationsmaterialet danner desuden grundlag for, at MED-underviserne i PUF får skærpet deres opmærksomhed om disse forhold i deres undervisning. Fokus på tvisteløsning ved information og drøftelse 1. Til 21, stk.1 i MED-rammeaftalen indsættes følgende bemærkning: Bemærkning: Anmodningen fremsættes på det niveau, der bliver berørt af den manglende overholdelse af forpligtelsen. 2. Der indsættes en ny supplerende bemærkningstekst til 21, stk. 3 i MED-rammeaftalen: Bemærkning Såfremt sagen er opstået på lokalt niveau, kan sagen af begge parter eller af den anden part i MED-udvalget indsendes til hovedudvalget, såfremt der ikke er taget skridt til at opfylde forpligtelserne inden for 1 måned. Hovedudvalget skal herefter tage stilling til sagen. Såfremt sagen ikke kan bilægges i hovedudvalget, kan sagen indsendes til de centrale parter af begge eller af den anden part i hovedudvalget. Parallelle ændringer foretages i 29, stk. 1 hhv. stk. 3 i Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. Opfølgning og konsolidering af det ved O.08 aftalte i relation til MEDsystemet Der afsættes midler fra Aftalen om udviklingsmæssige aktiviteter til at gennemføre et opfølgningsprojekt. Formålet med projektet er at sætte fokus på konsolidering af det ved O.08 aftalte i Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladsen i relation til MED-systemet, herunder at sætte

47 fokus på hvordan de aftalte retningslinjer kan integreres som en del af det løbende samarbejde mellem medarbejdere og ledelse på de enkelte institutioner. Eksempelvis kan der udarbejdes: Inspirationsmateriale der vedrører fremlæggelse af institutionsbaserede sygefraværsstatistikker; hvordan kommer de fra statistikkens tal til konkret at arbejde med reduktion af sygefraværet? Inspirationsmateriale vedr. arbejdet med at identificere, forebygge og håndtere mobning og chikane på de kommunale arbejdspladser. Forbedrede opsigelsesvarsler for tillidsrepræsentanter ved arbejdsmangel MED-rammeaftalens 18, stk. 4 andet led og TR/SU-aftalens 12, stk. 4 pkt. 2 ændres til: Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, kan afskedigelsen af en tillidsrepræsentant ske med et opsigelsesvarsel, der følger af den overenskomst eller aftale, som vedkommende er omfattet af, dog mindst 6 måneder. Bemærkning: Bestemmelsen gælder ikke for suppleanter for tillidsrepræsentanter samt for medarbejderrepræsentanter, der ikke er tillidsrepræsentanter. For disse gælder at en afskedigelse begrundet i arbejdsmangel kan ske med det varsel, der følger af den overenskomst eller aftale som vedkommende er omfattet af, dog mindst 35 dages varsel til udgangen af en måned. Forhandling om funktionsløn til arbejdsmiljørepræsentanter Parterne er enige om, at arbejdsmiljørepræsentanten varetager en række vigtige funktioner i den lokale arbejdsmiljøorganisation, jf. lov om arbejdsmiljø. Bemærkning: Eksempelvis bidrag til planlægning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet og til udarbejdelse af APV og påvirkning af den enkeltes adfærd til fremme af egen og andres sikkerhed og sundhed. Parterne skal derfor henlede opmærksomheden på, at varetagelsen af arbejdsmiljøfunktioner og opgaver kan danne grundlag for en forhandling om ydelse af funktionsløn til arbejdsmiljørepræsentanten

48 Tilkendegivelse vedr. efteruddannelse for TR Følgende tekst indsættes i TR-vilkårsprotokollatet: Parterne er enige om at understrege vigtigheden af, at tillidsrepræsentanters kompetenceudvikling sikres. Tillidsrepræsentantens kompetenceudvikling og faglige ajourføring kan finde sted ikke blot i form af såvel eksterne som interne kurser, men også i form af sammensætning af opgaver (hvor omfanget er tilpasset tillidsrepræsentanthvervets omfang), som den pågældende skal varetage samtidig med tillidsrepræsentanthvervet. Implementering af direktivet om forebyggelse af stikskader i sygehus- og sundhedssektoren Der nedsættes i overenskomstperioden en arbejdsgruppe med henblik på, at parterne kan søge at aftaleimplementere direktiv af 10. maj 2010 om iværksættelse af rammeaftalen om forebyggelse af stikskader i sygehus- og sundhedssektoren. Implementering af ændringer i arbejdsmiljøloven (samarbejde om sikkerhed og sundhed) 1. Med henblik på at påse, at lokale MED-aftaler for så vidt angår den lokalt aftalte organisering af arbejdsmiljøarbejdet lever op til arbejdsmiljølovens betingelser med hensyn til organisering af arbejdsmiljøarbejdet, gennemgår de centrale parter i fællesskab de lokale MED-aftaler. I Protokollat om indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse og medbestemmelse m.v. ændres den sidste sætning som følge heraf til: Når aftalen er indgået, sendes kopi til de centrale parter 2. Finder de centrale parter, at en lokal MED-aftale ikke lever op til de nævnte betingelser jf. punkt 1, vejleder de centrale parter i fællesskab de lokale parter om, hvorledes de kan opfylde betingelserne, jf. 22, stk. 1 i MED-rammeaftalen. 3. Såfremt de lokale parter ikke inden en fastsat tidsfrist efter vejledningen jf. punkt 2 ændrer den lokale aftale, så bestemmelserne vedr. arbejdsmiljøarbejdets organisering er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovens betingelser, indskærper de centrale parter deres vejledning af de lokale parter med henblik på at klargøre mulige konsekvenser af en fortsat manglende opfyldelse af arbejdsmiljølovens betingelser

49 4. Uenighed mellem de centrale parter om hvorvidt den lokale aftale overholder bestemmelserne vedr. arbejdsmiljøarbejdets organisering løses ved en voldgift i hht. 23 i MED-rammeaftalen. 5. I 22, stk. 2 i MED-rammeaftalen præciseres, at også den ene af parterne i hovedudvalget kan forelægge en sag vedr. brud på den lokale aftale vedr. bestemmelserne om arbejdsmiljøarbejdets organisering for de centrale parter. Parterne forudsætter, at arbejdsmiljølovens betingelser med hensyn til organisering af arbejdsmiljøarbejdet hermed opfylder lovens forudsætninger for parternes håndhævelse. Der er desuden enighed om, at der nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på, at parterne implementerer ændringer i arbejdsmiljøloven (samarbejde om sikkerhed og sundhed) i MED-rammeaftalen. Det redaktionelle arbejde igangsættes hurtigst muligt efter overenskomstforhandlingernes afslutning, og parterne bestræber sig på, at arbejdet med MED-rammeaftalen og MED-håndbogen kan færdiggøres inden udgangen af juni

50 Bilag 2.2.d. til KL/KTO-forlig 2011 Forsøgsordning vedr. afsættelse af AKUT-midler til lokale formål 1. Udover ovennævnte bidrag til AKUT-fonden forøges AKUT-bidraget i hvert af overenskomstårene 2011 og 2012 med 1 øre pr. ATP-pligtig time til lokale formål. Disse midler forbliver i kommunen i en lokal pulje. Optællingsperioden er 1. januar 30. juni i det pågældende år. Idet der herved kun optælles ATP-pligtige timer for et halvt år fordobles dette antal. Indbetalingen til den lokale pulje sker pr. 1. juli i det pågældende år. Omkostningerne ved beregning af puljen samt oprettelsen og drift af puljen afholdes af den enkelte kommune. 2. Anvendelse af den lokale pulje sker efter aftale mellem kommunens tillidsrepræsentanter og kommunens ledelse i det øverste SU-MED-organ. 3. Den lokale pulje anvendes til lokale aktiviteter for tillidsrepræsentanter, der lokalt er enighed om: a. opdatering af tillidsrepræsentanter i lokale forhold b. introduktion af nye tillidsrepræsentanter i fx kommunens værdigrundlag, budgetprocedurer, styringsprincipper mv. c. fælles udviklingsaktiviteter, seminarer, konferencer m.v. for tillidsrepræsentanter d. øvrige aktiviteter for tillidsrepræsentanter 4. Midler fra ordningen kan ikke bruges til intern lønrefusion. 5. Senest den 1. maj 2013 skal de lokale parter i hver kommune indsende et regnskab til de centrale parter over anvendelsen af de i det foregående overenskomstår modtagne midler, jf. punkt 1. I regnskabet skal der redegøres for følgende: Lokale AKUT-midler afsat i kommunen i perioden 1. april marts 2013 Forbrug af AKUT-midler Uforbrugte AKUT-midler pr. 31. marts

51 6. Regnskabet, jf. punkt 5 og 6, underskrives af formanden og næstformanden i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg. 7. Eventuelle uforbrugte midler pr. 31. marts 2013, jf. det lokale regnskab i hht. punkt 6, indbetales til AKUT-fonden pr. 1. maj Parterne er enige om at evaluere forsøgsordningen. Samtidig ajourføres og indgås protokollater om UTK- og UTF-midler mv. i Københavns og Frederiksberg kommuner i overensstemmelse hermed

52 Bilag 3.1. til KL/KTO-forlig 2011 Videreførelse af seniordage Med virkning fra 1. januar 2012 videreføres de ved O.08 aftalte seniordage, jf. protokollat om udmøntning af trepartsmidlerne til seniorpolitiske initiativer pkt. 3. Der foretages dog følgende ændringer: 1) Timelønnede udgår af ordningen. 2) Der foretages en ændring af beregningsgrundlaget til pensionsgivende løn i tilfælde af, at seniordagene skal udbetales enten fordi medarbejderen har valgt seniorbonus i stedet for seniordage eller fordi medarbejderen fratræder uden at have afholdt sine seniordage. I disse tilfælde fastsættes værdien af en seniordag til 0,47% af den pensionsgivende årsløn. 3) En ansat, der ønsker at konvertere sin ret til seniordage til bonus eller pension skal give arbejdsgiveren besked herom senest d. 1. oktober året forinden retten opnås, jf. protokollat om udmøntning af trepartsmidlerne til seniorpolitiske initiativer pkt. 3 C. Såfremt den ansatte på et senere tidspunkt ønsker at ændre sit valg, kan den ansatte på eget initiativ meddele arbejdsgiver dette. Ændringen kan gennemføres pr. 1. januar. Meddelelse om ændringen skal gives senest den 1. oktober året forinden. Ovenstående ændringer gælder ligeledes for de supplerende seniordage, som er aftalt ved organisationsbordene, jf. princippet fra O.08 om, at de supplerende seniordage følger reglerne for KTO-seniordagene. Ved O.08 aftalte parterne, at indførelse af seniordage i perioden medførte en årlig merudgift på 0,05 % udover trepartsmidlerne. De 0,05 % er varige og finansierer et antal seniordage efter Omkostningerne ved videreførelse af seniordage efter 2011 er herefter opgjort til en årlig merudgift på 0,08 %. Der tilføres samtidig 5 mio. kr. til ATPpuljen, jf. KTO-forliget O.08 pkt Øvrige seniorpolitiske initiativer A: Følgende tekst indsættes som supplement til indledningen til kapitel 2 i rammeaftale om seniorpolitik: For chefer og ledere kan et relevant alternativ til pensionering derfor også være en seniorstilling i form af en stilling uden ledelsesansvar. B: Rammeaftalens 13, stk. 1 om pensionsforbedring til tjenestemænd ændres til følgende:

53 Når en tjenestemand, der er fyldt 60 år fratræder stillingen med henblik på at oppebære aldersbetinget førtids- eller egenpension kan der tillægges op til 4 års ekstraordinær pensionsalder. Tillæggelse af ekstraordinær pensionsalder kan ikke bevirke en samlet pensionsalder på mere end 37 år eller en samlet pensionsalder højere, end der ville være optjent ved udgangen af den måned hvori den pågældende fylder 70 år. C: Der afsættes et beløb af AUA-midlerne til revision af parternes fælles vejledning om rammeaftale om seniorpolitik. I den fælles vejledning sættes fokus på mulighederne for, at benytte retten til fleksibel efterløn som et seniorpolitisk redskab. Hvis muligheden for pensionskassedelpension opstår, skal den så vidt muligt søges beskrevet i vejledningen. Der er enighed om i forbindelse med redigering af rammeaftalen at indarbejde bestemmelser om seniordage

54 Bilag 4.a til KL/KTO-forlig 2011 Tryghedspulje 1. Formål og baggrund Parterne er enige om, at der i den aktuelle situation i kommunerne er fokus på tryghed for medarbejderne, der berøres af personalereduktioner som følge af budgetbesparelser, organisationsændringer, lukning af institutioner/nedlæggelser af arbejdspladser og kapacitetsmæssige ændringer. Når en ansat afskediges, skal kommunen undersøge muligheden for at omplacere den pågældende til en anden stilling. Baggrunden for oprettelsen af tryghedspuljen er at yde en ekstra indsats, når kommunale medarbejdere indenfor overenskomstgrupperne i OAO afskediges, som følge af den stramme kommunale økonomi. Parterne er enige om, at oprette en tryghedspulje som skal finansiere tryghedskabende aktiviteter i forbindelse med afskedigelse. Parterne er enige om, at tryghedspuljen er et supplement til den eksisterende praksis i forbindelse med afskedigelse af medarbejdere, og aktiviteter finansieret af tryghedspuljen er derfor udover, hvad der sædvanligvis tilbydes medarbejdere i forbindelse med afskedigelse. Tryghedspuljens fokus er den enkelte medarbejder som afskediges og derfor rettes indsatsen mod de enkelte arbejdspladser i kommunen. Parterne henleder desuden opmærksomheden på, at etablering af en jobbank er et muligt redskab til at sikre tryghed for afskedigede medarbejdere, samt som grundlag for fremadrettet rekruttering. Ved afskedigelser og organisationsændringer henleder parterne endvidere opmærksomheden på reglerne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse 7-8 vedrørende information og drøftelse og retningslinjer. 2. Puljemidler I overenskomstperioden afsættes der midler til tryghedsforanstaltninger for afskedigede ansatte indenfor overenskomstgrupperne i OAO i henhold til underbilag 1. De afsatte midler er midlertidige, og skal finansiere et supplement til de tryghedsaktiviteter, som i øvrigt finder sted i kommunerne. 3. Opkrævning af midler Der afsættes i alt 80 mio. kr. til formålet, fordelt med 55,2 mio. kr. i 1. overenskomstår og 24,8 mio. kr. i 2. overenskomstår. Kommunerne indbetaler til puljen et bidrag pr. præsteret arbejdstime, som følger:

55 Pr. 1. juli ,4 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime Pr. 1. juli ,0 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime Opkrævningen sker sammen med opkrævningen af AKUT-bidrag. Der kan søges om midler fra puljen fra 1. juni Det betyder, at afskedigede medarbejdere, der endnu ikke er fratrådt pr. 31. maj 2011, kan søge midler fra Tryghedspuljen. 4. Midlernes anvendelsesområde Aftalen gælder for ansatte indenfor overenskomstgrupperne i OAO indenfor KTO's forhandlingsområde i: 1) KL's forhandlingsområde, 2) selvejende dag- og/eller døgninstitutioner - dog for Københavns Kommunes vedkommende alle selvejende institutioner m.v. - som kommunen har indgået driftsoverenskomst med og som er omfattet af kommunale overenskomster og 3) naturgasselskaber og andre fælleskommunale virksomheder. 4) serviceaftalevirksomheder Der kan søges midler til aktiviteter for månedslønnede varigt kommunalt ansatte, som er blevet afskediget som følge af budgetbesparelser, organisationsændringer, lukning af institutioner/nedlæggelse af arbejdspladser, kapacitetsmæssige besparelser. Puljen omfatter alene ansatte, som endnu ikke er fratrådt og herunder afskedigede, der fritstilles i opsigelsesperioden. Der kan søges midler fra tryghedspuljen til finansiering af følgende eksterne aktiviteter: - Kompetenceudvikling og efteruddannelse. - Karrieresparring og afklaring, realkompetencevurdering - Individuel rådgivning ift. personlige og arbejdsmæssige udfordringer, som opstår med baggrund i afskedigelsen. Der er frihed med sædvanlig løn til deltagelse i aktiviteterne. Tryghedspuljen kan ikke anvendes til vikarudgifter og lignende eller til finansiering af kriseberedskab. 5. Ansøgning til puljen Ansøgning til puljen foregår på følgende måde: Der kan søges op til kr. pr. afskediget ansat fra puljen. Der ansøges via elektronisk blanket via Ansøgningen skal underskrives af den afskedigede ansatte, dennes leder samt den (lokale) repræsentant for den forhandlings- og aftaleberettigede OAO-organisation. Ansøgningen sendes til: c/o KL KL og OAO behandler ansøgningen, og der modtages svar på ansøgningen indenfor 14 dage

56 6. Udbetaling fra puljen Udbetaling fra puljen foregår på følgende måde: Godkendte beløb udbetales fra Tryghedspuljen til ansøgers institutions CVR-nr. 7. Ikrafttrædelsestidspunkt Aftalen træder i kraft den 1. april Aftalen er midlertidig og ophører den 31. marts Ansatte indenfor overenskomstgrupperne i OAO, der afskediges før den 1. april 2013, men som endnu ikke er fratrådt, kan søge om midler fra Tryghedspuljen i opsigelsesperioden. København d. 19. februar 2011 For KL: For KTO:

57 Bilag 4.b. til KL/KTO-forlig 2011 Underbilag 1: Tryghedspulje fra Finansiering og økonomisk fordeling af midler jf. bilag vedr. Tryghedspulje. 1. Finansiering og fordeling af midler 1. år Midler til tryghedsaktiviteter Informationsaktiviteter Udvikling og tilrettelæggelse af administrationsmodel Administrationsomkostninger 1) I alt til Tryghedspulje 1. år xx mio. kr. 0,500 mio. kr. 0,300 mio. kr. yy mio. kr. 55,2 mio. kr. 2. Finansiering og fordeling af midler 2. år Midler til tryghedsaktiviteter Evaluering af modellen Administrationsomkostninger 1) I alt til Tryghedspulje 2. år xx mio. kr. 0,250 mio. kr. yy mio. kr. 24,8 mio. kr. 1) Den i relation til Tryghedspuljen nedsatte styregruppe drøfter og træffer beslutning om administrationsmodel for puljen, således at administrationen foretages så billigt og effektivt som muligt. Beslutning om administrationsmodel træffes hurtigst muligt og senest 1. maj Økonomi og ansøgning I fald midlerne ikke er brugt i nedenstående periode overføres disse til næste. Der kan efter aftale mellem parterne overføres midler mellem ansøgningsperioderne

58 Midlerne frigives i to perioder pr. kalender år (med mulighed for overførsel) - Pr. 1. juni 2011 til 31. november Pr. 1. december 2011 til 31. maj Pr. 1. juni 2012 til 31. november Pr. 1. december 2012 til 31. maj 2013 Parterne træffer beslutning om, hvad der skal ske med evt. restmidler fra tryghedspuljen

59 Bilag 5.1 til KL/KTO-forlig 2011 Rammeaftale om åremålsansættelse KL KTO- O (kl.15.15) O.11 KL/KTO

60 Bilag 5.1 til KL/KTO-forlig O.11 KL/KTO Åremålsstillingen Stk. 1. (uændret) Stk. 2. Åremålstillægget fastsættes ved aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Ved uansøgt afsked er hovedreglen, at vilkårene herfor aftales med den forhandlingsberettigede organisation, jf. 9, stk. 5, 18, stk. 6 eller 22, stk. 4. I forbindelse med åremålsaftalens indgåelse kan det dog aftales, at vilkårene ved uansøgt afsked i stedet fastsættes efter 9, stk. 6, 18, stk. 7, eller 22, stk. 5. Stk (uændret) 9 Afskedigelse Stk. 1. (uændret) Stk. 2. (uændret) Stk. 3. (uændret) Stk. 4. En åremålsansat kan afskediges uansøgt af andre årsager inden for et år efter, at åremålsstillingen er tiltrådt,[ jf. dog stk. 4 a og 4 b. fjernes] Afskedigelsen skal meddeles med én måneds varsel og således, at ansættelsesforholdet bringes til ophør senest på årsdagen for tjenestemandens tiltræden af åremålsstillingen. Perioden forlænges med 1 måned for hver påbegyndt 30 dage ud over 60 dage, den åremålsansatte har været fraværende i forbindelse med orlov på grund af værnepligts- eller FN-tjeneste, barsel og/eller adoption. Stk. 4a. Hvis åremålsperioden er aftalt til mindst et år, men under to år i henhold til 4, stk. 1 a, kan afsked i henhold til 9, stk. 4, ske inden for fire måneder, således at ansættelsesforholdet ophører senest på firemåneders dagen. Ansættelsesforholdet skal dog ophøre senest den 31. marts (ophæves) Stk. 4b. Hvis åremålsperioden er aftalt til mindst to år, men under tre år i henhold til 4, stk.1 a, kan afsked i henhold til 9, stk. 4, ske inden for otte måneder, således at ansættelsesforholdet ophører seneste på ottemåneders dagen. Ansættelsesforholdet skal dog ophøre senest den 31. marts (ophæves)

61 Bilag 5.1 til KL/KTO-forlig O.11 KL/KTO Stk. 5. I andre tilfælde end de, der er nævnt i stk. 3 og 4 kan uansøgt afsked i øvrigt kun ske, hvis der indgås aftale om vilkårene for afskedigelsen med den forhandlingsberettigede organisation. Vilkårene kan aftales inden for en økonomisk ramme, der begrænses af åremålsansættelsens udløbsperiode, dog maksimalt svarende til 3 års løn. Stk. 6. Hvis det er aftalt ved åremålsaftalens indgåelse, jf. 2, stk. 2, kan uansøgt afsked i andre tilfælde end de, der er nævnt i stk. 3 og stk. 4 ske med et opsigelsesvarsel på 3 måneder. I forbindelse med afskedigelse efter stk. 6 ydes et fratrædelsesbeløb, der udgør: Resterende åremålsperiode efter udløb af opsigel- Fratrædelsesbeløb sesvarsel 1 12 måneder Kontraktopfyldelse inkl. fuldt fratrædelsesbeløb i.h.t. åremålskontrakten måneder 16 måneders løn + 1 måneds fratrædelsesbeløb for hvert fuldført åremålsår måneder 18 måneders løn + 1 måneds fratrædelsesbeløb for hvert fuldført åremålsår måneder 21 måneders løn + 1 måneds fratrædelsesbeløb for hvert fuldført åremålsår måneder 23 måneders løn + 1 måneds fratrædelsesbeløb for hvert fuldført åremålsår Bemærkning: Hvis afsked sker i en forlængelsesperiode, gælder ovennævnte regler, idet allerede udbetalt fratrædelsesbeløb fratrækkes, dog maksimalt med et beløb svarende til 1 måneds løn for hvert fuldført åremålsår. 18 Afskedigelse. Stk (uændret) Stk. 6. I andre tilfælde end de, der er nævnt i stk. 3-5, samt tjenestemandslovens 29 kan uansøgt afsked kun ske, hvis der indgås aftale om vilkårene for afskedigelsen med den forhandlingsberettigede organisation. Vilkårene kan aftales inden for en økonomisk ramme, der begrænses af åremålsansættelsens udløbsperiode, dog maksimalt svarende til 3 års løn. Stk. 7. Hvis det er aftalt ved åremålsaftalens indgåelse, jf. 2, stk. 2, kan uansøgt afsked i andre tilfælde end de, der er nævnt i stk. 3-5 samt tjenestemandslovens 29 ske

62 Bilag 5.1 til KL/KTO-forlig O.11 KL/KTO med et opsigelsesvarsel på 3 måneder. I forbindelse med afskedigelse efter stk. 7 ydes et fratrædelsesbeløb, der udgør: Resterende åremålsperiode efter udløb af opsigelsesvarsel Fratrædelsesbeløb 1 12 måneder Kontraktopfyldelse inkl. fuldt fratrædelsesbeløb i.h.t. åremålskontrakten måneder 16 måneders løn + 1 måneds fratrædelsesbeløb for hvert fuldført åremålsår måneder 18 måneders løn + 1 måneds fratrædelsesbeløb for hvert fuldført åremålsår måneder 21 måneders løn + 1 måneds fratrædelsesbeløb for hvert fuldført åremålsår måneder 23 måneders løn + 1 måneds fratrædelsesbeløb for hvert fuldført åremålsår Bemærkning: Hvis afsked sker i en forlængelsesperiode, gælder ovennævnte regler, idet allerede udbetalt fratrædelsesbeløb fratrækkes, dog maksimalt med et beløb svarende til 1 måneds løn for hvert fuldført åremålsår. 22 Afskedigelse. Stk (uændret) Stk. 4. I andre tilfælde end de, der er nævnt i stk. 2 og 3, kan en åremålsansat kun opsiges, hvis der indgås aftale om vilkårene for opsigelsen med den forhandlingsberettigede organisation. Vilkårene kan aftales inden for en økonomisk ramme, der begrænses af åremålsansættelsens udløbsperiode, dog maksimalt svarende til 3 års løn. Stk. 5. Hvis det er aftalt ved åremålsaftalens indgåelse, jf. 2, stk. 2, kan uansøgt afsked i andre tilfælde end de, der er nævnt i stk. 2 og 3 ske med opsigelsesvarsel efter funktionærlovens bestemmelser, jf. FUL 2, stk. 2 og 3. I forbindelse med afskedigelse efter stk. 5 ydes et fratrædelsesbeløb, der udgør:

63 Resterende åremålsperiode efter udløb af opsigelsesvarsel Bilag 5.1 til KL/KTO-forlig 2011 Fratrædelsesbeløb O.11 KL/KTO måneder Kontraktopfyldelse inkl. fuldt fratrædelsesbeløb i.h.t. åremålskontrakten måneder 16 måneders løn + 1 måneds fratrædelsesbeløb for hvert fuldført åremålsår måneder 18 måneders løn + 1 måneds fratrædelsesbeløb for hvert fuldført åremålsår måneder 21 måneders løn + 1 måneds fratrædelsesbeløb for hvert fuldført åremålsår måneder 23 måneders løn + 1 måneds fratrædelsesbeløb for hvert fuldført åremålsår Bemærkning: Hvis afsked sker i en forlængelsesperiode, gælder ovennævnte regler, idet allerede udbetalt fratrædelsesbeløb fratrækkes, dog maksimalt med et beløb svarende til 1 måneds løn for hvert fuldført åremålsår

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE

SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN) OG HENHOLDSVIS KOMMUNALE

Læs mere

KL KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2011 med bemærkninger - KL s område

KL KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2011 med bemærkninger - KL s område KTO Sekretariatet 1. november 2010 HKB/jb Sagsnr.: 2157.61 KL KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2011 med bemærkninger - KL s område Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-11 er at skabe

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE

SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN) OG HENHOLDSVIS KOMMUNALE

Læs mere

05.45 O.15 XX/2015 Side 1. Aftale om Tryghedspuljen

05.45 O.15 XX/2015 Side 1. Aftale om Tryghedspuljen Side 1 Aftale om Tryghedspuljen KL Forhandlingsfællesskabet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og baggrund... 3 2. Puljemidler... 3 3. Finansiering... 3 4. Midlernes anvendelsesområde... 4 5. Ansøgning

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 08.86 O.13 8/2014 Side 1

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 08.86 O.13 8/2014 Side 1 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Sundhedskartellet 08.86 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.86 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 6

Læs mere

Forhandlingsplanen svarer til den, der blev aftalt på KL s område, jf. KTO s udsendelse af 12. december 2007.

Forhandlingsplanen svarer til den, der blev aftalt på KL s område, jf. KTO s udsendelse af 12. december 2007. Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1202.10 JH/jb Direkte tlf.nr.: 3347 0611 18. december 2007 Vedr.: 1. politiske forhandling mellem RLTN og KTO. /. Også ved den første politiske forhandling på det

Læs mere

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011 KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling TR-vilkår

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

Justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2015

Justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2015 Cirkulære om aftale om Justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2015 2016 Cirkulære af 15. juni 2016 Modst. nr. 025-16 J.nr. 2015-1621-0014 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning...

Læs mere

04.00 O.11 XX/2011 Side 1. Protokollat om generelle ansættelsesvilkår

04.00 O.11 XX/2011 Side 1. Protokollat om generelle ansættelsesvilkår Side 1 Protokollat om generelle ansættelsesvilkår KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side Indledning... 4 Side 2 Kapitel 1. Ansættelsesbreve... 4 1. Ansættelsesbreve...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse...3

Læs mere

AKTUELLE SAGER. nr. 3/2013 17. august 11. oktober 2013 OK-13... 3. Løn- og pensionsvilkår... 3. Personalepolitik... 6. Andet... 9

AKTUELLE SAGER. nr. 3/2013 17. august 11. oktober 2013 OK-13... 3. Løn- og pensionsvilkår... 3. Personalepolitik... 6. Andet... 9 AKTUELLE SAGER nr. 3/2013 17. august 11. oktober 2013 OK-13... 3 Løn- og pensionsvilkår... 3 Personalepolitik... 6 Andet... 9 KTO Adresse: Løngangstræde 25, 1., 1468 København K. Telefon: 33 11 97 00.

Læs mere

Aftalen er en sammenskrivning af de enslydende aftaler, der er indgået med Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og Sundhedskartellet.

Aftalen er en sammenskrivning af de enslydende aftaler, der er indgået med Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og Sundhedskartellet. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Aftalen er en sammenskrivning af

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område KTO Sekretariatet 1. marts 2008 1195.4 Hovedelementerne i KTO-forliget 2008 på KL s område Den 1. marts 2008 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 3-årigt forlig. KTO-forliget indebærer bl.a. at

Læs mere

PROTOKOLLAT. 1. Løn generelt KT, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhojelser. 1.2. Reguleringsordning

PROTOKOLLAT. 1. Løn generelt KT, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhojelser. 1.2. Reguleringsordning KT, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 16. februar 2013 Sted KL Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2013 Deltagere Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

(REVIDERET ( i nte r n pr. 1729/3-09) UDGAVE - ÆNDRINGER

(REVIDERET ( i nte r n pr. 1729/3-09) UDGAVE - ÆNDRINGER Side 1 Protokollat til [overenskomst/aftale] for [ansatte]i regionerne, der i perioden til og med 31. marts 2011 overgår til ansættelse i en kommune som led i kommunens overtagelse af regionale tilbud

Læs mere

Urafstemningsmateriale til hjemmesiden

Urafstemningsmateriale til hjemmesiden Urafstemningsmateriale til hjemmesiden Indledning Sundhedskartellet har den 28. februar indgået forlig med både Danske Regioner og KL. Begge aftaler er 2-årige og indeholder blandt andet følgende forbedringer:

Læs mere

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: 1. Gensidig pligt til

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMSTER/AFTALER PR. 1. APRIL 2011 INDEN FOR DJØF, IDA og HK/KOMMUNAL s FORHANDLINGSOMRÅDE

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMSTER/AFTALER PR. 1. APRIL 2011 INDEN FOR DJØF, IDA og HK/KOMMUNAL s FORHANDLINGSOMRÅDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANMARKS JURIST OG ØKONOM FORBUND INGENIØRFORENINGEN, IDA HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMSTER/AFTALER PR. 1. APRIL 2011 INDEN

Læs mere

Ved den tredje politiske forhandling den 25. januar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på KL s område blev der indgået et nyt delforlig.

Ved den tredje politiske forhandling den 25. januar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på KL s område blev der indgået et nyt delforlig. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1212.3 JH/jb

Læs mere

Indstilling. Ansættelsesformer for chefer i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 31. maj 2006.

Indstilling. Ansættelsesformer for chefer i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 31. maj 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 31. maj 2006 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Byrådet vedtog den 26. april 2000 en indstilling om

Læs mere

Hvorfor en Tryghedspulje? Side 2. Hvem kan modtage midler fra Tryghedspuljen? Side 3. Hvilke aktiviteter kan der søges midler til?

Hvorfor en Tryghedspulje? Side 2. Hvem kan modtage midler fra Tryghedspuljen? Side 3. Hvilke aktiviteter kan der søges midler til? Vejledning til tryghedspuljen Vejledning til Tryghedspuljen Parterne har i fællesskab lavet en vejledning, som beskriver tryghedsaftalen trin for trin. Vejledning til aftalen om Tryghedspuljen INDHOLD

Læs mere

MED-årsplan for opgaver i kommunerne

MED-årsplan for opgaver i kommunerne MED-årsplan for opgaver i kommunerne Ansvarlig(e): Aftale om Trivsel og Sundhed Trivselsmålinger Arbejdspladsvurdering (APV) Sundhedsfremme Sammenhæng mellem ressourcer og arbejds/personaleforhold Sygefraværsstatistik

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr KTO Løngangsstræde 25, 1. 1468 København K Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr 08.08.00 P26 Vedlagt fremsendes krav

Læs mere

Retningslinier i MED-udvalgene på det kommunale/regionale

Retningslinier i MED-udvalgene på det kommunale/regionale Bilag 2 til TR-uds. nr. 026 af den 25. oktober 2013 oktober 2013 Retningslinier i MED-udvalgene på det kommunale/regionale område I MED-systemet har medarbejderne ret til medindflydelse og medbestemmelse.

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

09.31 O.11 4/2013 Side 1. Aftale om Gennemsnitsløngaranti for Sundhedskartellets område

09.31 O.11 4/2013 Side 1. Aftale om Gennemsnitsløngaranti for Sundhedskartellets område Side 1 Aftale om Gennemsnitsløngaranti for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.31 Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik. 05.21 O.11 35/2011 Side 1

Rammeaftale om seniorpolitik. 05.21 O.11 35/2011 Side 1 Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale tjenestemænd og overenskomstansatte 05.21 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.21 Side 2 Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen...

Læs mere

MED-aftale. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune

MED-aftale. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune MED-aftale Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune Indholdsfortegnelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune Kapitel 1: Lokalaftalens område og formål

Læs mere

Information om OK08 KL-KTO forliget

Information om OK08 KL-KTO forliget F a g l i g t Fæ l l e s Fo r b u n d t r a n s p o r t g r u p p e n Fornyelse af overenskomst for buschauffører Odense Bybusser og Århus Sporveje, Busselskabet Information om OK08 KL-KTO forliget www.3f.dk

Læs mere

Offentligt Ansattes Organisationer

Offentligt Ansattes Organisationer Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme og periodelængde En tre-årig OK-periode Et samlet resultat på 4,50 pct. 2 Ramme og reguleringsordning OK15 Udmøntning 1.4.2015 1.4.2016 1.4.2017 1.12.2017 I alt

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet 08.21 47/2011 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.21 47/2011 Side 2 Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Resultat af overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2011 mellem KL og KTO (resumé)

Resultat af overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2011 mellem KL og KTO (resumé) Resultat af overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2011 mellem KL og KTO (resumé) 1. Løn generelt 1.1. Generelle lønforhøjelser Lønsatserne ændres ikke i 2011. De nuværende satser blev senest ændret

Læs mere

Arbejdsbetinget stress Indgå en retningslinie

Arbejdsbetinget stress Indgå en retningslinie Inspirationsnotat nr. 4 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 4.11.2007 Arbejdsbetinget stress Indgå en retningslinie Anbefalinger o Bemærk at der er forskel på en retningslinie og en stresspolitik. o Retningslinien

Læs mere

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG AN- SATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG AN- SATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG AN- SATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1.

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse 2013

Fællesaftale om lokal løndannelse 2013 Fællesaftale om lokal løndannelse 2013 KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-Forbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles Forbund 3F Forhandlingskartellet HK/Kommunal Malerforbundet

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på RLTN s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på RLTN s område KTO Sekretariatet 2. marts 2008 1196.4 Hovedelementerne i KTO-forliget 2008 på RLTN s område Den 2. marts 2008 er der opnået enighed mellem RLTN (Danske Regioner) og KTO om et 3-årigt forlig. KTO-forliget

Læs mere

MED-HÅNDBOG RAMMEAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I REGIONERNE

MED-HÅNDBOG RAMMEAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I REGIONERNE MED-HÅNDBOG 2013 RAMMEAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I REGIONERNE Rammer for medindflydelse og medbestemmelse Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemme MED-HÅNDBOG 2013

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse 2013

Fællesaftale om lokal løndannelse 2013 Fællesaftale om lokal løndannelse 2013 KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-Forbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles Forbund 3F Forhandlingskartellet HK/Kommunal Malerforbundet

Læs mere

LPnyt nr. 2015:2 Forlig med Forhandlingsfællesskabet

LPnyt nr. 2015:2 Forlig med Forhandlingsfællesskabet LPnyt nr. 2015:2 Forlig med Forhandlingsfællesskabet 2015 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Indhold... 2 Generelle lønstigninger... 2 Reguleringsordningen og Privatlønsværnet... 2 Økonomien ved organisationsforhandlingerne...

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Delforliget svarer til delforliget fra den 25. januar 2008 på KL s område for så vidt angår kompetenceudvikling og fravær af familiemæssige årsager.

Delforliget svarer til delforliget fra den 25. januar 2008 på KL s område for så vidt angår kompetenceudvikling og fravær af familiemæssige årsager. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1215.1 JH/jb

Læs mere

Vedr.: OK-08 placering af KTO-aftaler ved henholdsvis KTO-forhandlingerne og organisationernes forhandlinger

Vedr.: OK-08 placering af KTO-aftaler ved henholdsvis KTO-forhandlingerne og organisationernes forhandlinger Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 236.123 HKB Direkte tlf.nr.: 3347 0621 23. september 2007 Vedr.: OK-08 placering af KTO-aftaler ved henholdsvis KTO-forhandlingerne og organisationernes forhandlinger

Læs mere

Allerød Kommune. Allerød Kommune MED-aftale 2013. Personale

Allerød Kommune. Allerød Kommune MED-aftale 2013. Personale Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 21. februar 2014 Allerød Kommune MED-aftale 2013 Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat Regionale TR-møder februar/marts 2011 Præsentation af forhandlingsresultat KTO KL Periode 1. april 2011 31. marts 2013 Sikring af reallønnen for alle i 2. år 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. oktober

Læs mere

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015 Forlig med KL Den 16. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5, 42 % incl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i overenskomstperioden

Læs mere

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE. i Odder Kommune

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE. i Odder Kommune Hovedudvalget Senest ajourført d. 1. sep. 2003 Dok.nr. 416519 Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i Odder Kommune Forord Lokalaftalen om medindflydelse og medbestemmelse har til formål at skabe

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres.

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres. Kongresdokument 1 1/15 Retningslinjer for ansøgning om tjenestefrihed og ansættelsesforhold for medlemmer, der vælges til at varetage organisationsarbejde i Socialpædagogerne 1. Beslutning om frikøb, der

Læs mere

MED-aftale for Brøndby Kommune 2014

MED-aftale for Brøndby Kommune 2014 MED-aftale for Brøndby Kommune 2014 Vedtaget i Forhandlingsorganet 26.6.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Aftalen og dens gyldighedsområde... 4 2. Formål... 4 3. Kompetence... 4 4. Medindflydelse

Læs mere

Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger

Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger Hovedudvalget Forord Region Syddanmark har et personalepolitisk værdigrundlag, som skal efterleves af ansatte i forbindelse med varetagelse

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Urafstemning 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1 Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk

Læs mere

Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017

Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2015 1 Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017 Statistikgrundlaget for privatlønsværnet Danmarks Statistiks lønindeks for virksomheder og

Læs mere

FOKUS PÅ KL S POLITISK BESLUTNINGSKALENDER FOR SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 2006 INSPIRATION TIL

FOKUS PÅ KL S POLITISK BESLUTNINGSKALENDER FOR SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 2006 INSPIRATION TIL FOKUS PÅ KL S POLITISK BESLUTNINGSKALENDER FOR SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 2006 INSPIRATION TIL MEDARBEJDERREPRÆSENTANTER I MIDLERTIDIGE TVÆRGÅENDE HOVEDSAMARBEDSUDVALG (MTSU) Indledning KTO s primære sigte

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet 1 Lokalaftale for Esbjerg Kommune om medindflydelse og medbestemmelse MED-systemet Februar 2012 2 Forord Lokalaftalen om MED-systemet har til formål at skabe grundlaget for en fortsat udvikling og styrkelse

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Hovedelementerne i KTO-forliget 2005

Hovedelementerne i KTO-forliget 2005 KTO Sekretariatet 19. februar 2004 Hovedelementerne i KTO-forliget 2005 Den 19. februar 2005 er der opnået enighed mellem de (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO om de generelle vilkår for fornyelse af

Læs mere

09.04 O.15 01/2016 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.15 01/2016 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Oversigt over aftalegrundlaget for lokal løndannelse i kommunerne - i regionerne findes tilsvarende aftaler.

Oversigt over aftalegrundlaget for lokal løndannelse i kommunerne - i regionerne findes tilsvarende aftaler. Oversigt over aftalegrundlaget for lokal løndannelse i kommunerne - i regionerne findes tilsvarende aftaler. Aftalegrundlaget: - Overenskomsten for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

Læs mere

OK15. Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på KL-området den 16. februar 2015 DS har indgået forlig med KL den 1.

OK15. Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på KL-området den 16. februar 2015 DS har indgået forlig med KL den 1. OK15 Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på KL-området den 16. februar 2015 DS har indgået forlig med KL den 1. marts 2015 De generelle forlig De generelle lønstigninger i perioden udgør

Læs mere

HVAD SIGER MEDLEMMERNE? KOMMUNAL

HVAD SIGER MEDLEMMERNE? KOMMUNAL HK Kommunals holdninger til OK15 HVAD SIGER MEDLEMMERNE? KOMMUNAL HK Kommunal har holdninger til OK15 Hvad siger medlemmerne? HK Kommunals overenskomster med KL og Regionerne skal fornys fra 1. april 2015.

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA 2. UDGAVE FORHANDLINGSARENA 2011 TIL DIALOGFORUM 3. UDGAVE 2014 FOLDEREN ER UDGIVET AF: FOLDEREN ER

Læs mere

Seniorordning. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: 46 97 33 90, E-mail: nordsj@foa.dk. www.foanordsjaelland.

Seniorordning. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: 46 97 33 90, E-mail: nordsj@foa.dk. www.foanordsjaelland. Seniorordning Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt - 60 år (2 seniordage) - 61 år (3 seniordage) - 62 år (4 seniordage) Reglerne

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2013 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2013 på KL s område KTO Sekretariatet 16. februar 2013 3211.2 Hovedelementerne i KTO-forliget 2013 på KL s område Den 16. februar 2013 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 2-årigt forlig. Desuden er der opnået enighed

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

9.3.C. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret for tjenestemænd inden for KL s

9.3.C. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret for tjenestemænd inden for KL s INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Løn generelt.... 1 2. Pension..... 3 3. Kompetenceudvikling.. 4 4. Seniorinitiativer 4 5. Tillidsrepræsentanter 4 6. Trivsel og sundhed 5 7. Fravær af familiemæssige årsager... 6

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Hvor mange er omfattet af resultatet?

Hvor mange er omfattet af resultatet? 1 2 3 Hvor mange er omfattet af resultatet? IDAforhandler for 2.320 årsværk i kommunerne. Ét årsværk svarer til en fuldtidsansat med 37 timer om ugen. IDA og DdLhar indgået en forhandlingsaftale vedrørende

Læs mere

22.02.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/KOMMUNAL AFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE FOR CHEFER

22.02.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/KOMMUNAL AFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE FOR CHEFER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFOR- BUND INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HK/KOMMUNAL AFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE FOR CHEFER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)

Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) Cirkulære om organisationsaftale for Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 041-14 PKAT nr. 133 J.nr. 2013-1513-082

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk Formands Forening FOA Fag og Arbejde 40.32 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Generelle

Læs mere

Retningslinier for lokale lønforhandlinger

Retningslinier for lokale lønforhandlinger RMU 8/2 2007 bilag pkt.11 Region Midtjylland HR Viborg Udkast Overordnede Retningslinier for lokale lønforhandlinger i Region Midtjylland for 2007 30. januar 2007 Indledning Region Midtjylland står overfor

Læs mere

Aftale om aflønning af chefer

Aftale om aflønning af chefer Aftale om aflønning af chefer KL Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund eningen af Kommunale Chefer HK/KOMMUNAL Ingeniørforeningen i Danmark Lærernes Centralorganisation 30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel.

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel. Bilag 1 Beskrivelse af de fire ansættelsesformer De forskellige ansættelsesformer Herunder følger en beskrivelse af de fire forskellige ansættelsesformer. Beskrivelserne har særligt fokus på afskedigelse.

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Holstebro Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Holstebro Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Holstebro Kommune Juni 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 KAPITEL1 - OMRÅDE OG FORMÅL... 4 Område... 4 Formål... 4 KAPITEL 2 - FORM, STRUKTUR OG OPGAVER...

Læs mere

Bestyrelsens. skriftlige beretning. Redaktionen er afsluttet den 19. november 2008

Bestyrelsens. skriftlige beretning. Redaktionen er afsluttet den 19. november 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning 2008 Redaktionen er afsluttet den 19. november 2008 - 2 - - 3 - Indholdsfortegnelse 1. OK-08 FORLØB, RESULTAT OG EVALUERING... 5 1.1 Forhandlingsforløb... 5 1.2 Løn...

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Medarbejderinddragelse og TR-rettigheder ved en kommunalreform. hvad gælder?

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Medarbejderinddragelse og TR-rettigheder ved en kommunalreform. hvad gælder? Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Medarbejderinddragelse og TR-rettigheder ved en kommunalreform hvad gælder? Denne publikation er tilrettelagt af: Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform. hvad gælder?

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform. hvad gælder? Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform hvad gælder? Denne publikation er tilrettelagt af: Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Løngangstræde

Læs mere

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet.

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet. Bilag 2: Måling af administrativ tid VAKKS-metoden Det administrative tidsforbrug er i undersøgelsen målt med inspiration fra VAKKS-metoden. VAKKS står for Vurdering af Administrative Konsekvenser for

Læs mere

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK.

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juni 1995 J.nr. 7-2102-5/95 BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

64.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner

64.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner KL Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Hvor kan man

Læs mere

Notat. Modtager(e): Den tværgående chefgruppe

Notat. Modtager(e): Den tværgående chefgruppe Notat Modtager(e): Den tværgående chefgruppe Lokal løndannelse Økonomiudvalget har på sit møde den 30. november 2011 haft en temadrøftelse om lokal løndannelse. De tilkendegav, at det er vigtigt, at der

Læs mere

50.02 O.13 29/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning

50.02 O.13 29/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning Side 1 Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere