Introduktionsprogram til Vikarkorpset på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktionsprogram til Vikarkorpset på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler"

Transkript

1 Introduktionsprogram til på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Velkommen til s timelønnede team vi ser frem til et konstruktivt og positivt samarbejde. Du bedes læse dette introduktionsprogram og derefter skrive under på, at du har læst og er indforstået med denne information. Der er tale om praktiske oplysninger, kompetencekrav m.m., som giver dig svar på spørgsmål i forbindelse med vagter, lønforhold m.m. Derudover lægges der vægt på, hvilke forventninger der er til dig som timelønnet og vores fremtidige samarbejde. Hvem er vi Som timelønnet vikar er du del af en større professionel enhed med mere end 30 års erfaring i at varetage sygepleje bemandingsløsninger på Bispebjerg Hospital og siden juni 2009 også Frederiksberg Hospital. er en selvstændig offentlig afdeling, der rent organisatorisk er placeret direkte under den fælles direktion for Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital. har en fastansat personalegruppe på 10 sygeplejersker og 25 social- og sundhedsassistenter/sygehjælpere og ca. 250 timelønnede sygeplejersker, sundheds- og socialassistenter, sygehjælpere og sygeplejestuderende. Afhængigt af bestillingsmønstret søger vi løbende timelønnet personale. modtager gennemsnitligt 1350 vagtbestillinger pr. md. fra afdelingerne, heraf dækkes ca. 400 vagter pr. md. af fastansatte vikarer og ca. 300 vagter pr. md. af timelønnede vikarer. Hvis vagterne ikke kan dækkes af hverken s fastansatte eller timelønnede personale, kan FADL vagter bestilles. Vagterne kan du få tilbudt dag, aften eller nattevagter primært på Bispebjerg Hospital og i mindre omfang på Frederiksberg Hospital. Sygeplejevikar opgaverne dækker grundlæggende og kompleks sygepleje på somatiske, medicinske og kirurgiske afdelinger inkl. sterilcentral, akutte modtagelser og skadestue. Vi skelner mellem sygeplejevagter, gangvagter og faste vagter. En fast vagt indikerer, at patienten har behov for konstant observation. Der kan enten være tale om kritisk sygdom, som kræver tæt observation og hyppige instrumentelle opgaver eller der kan være tale om en opmærksomhedsvagt. Sidstnævnte vagt har mere fokus på psykisk observation, skærmning og afledning af uhensigtsmæssig adfærd i forbindelse med demens, delir/akut konfusion eller suicidal forsøg. 1

2 Kompetencer Fleksibel og serviceminded: Afdelingerne bestiller en vikar, fordi de har brug for hjælp, f.eks. i tilfælde af overbelægning, personalemangel og/eller behov for fast vagt til en patient. I disse tilfælde forventer de en vikar, som kan opfylde plejebehovet. Som den fleksible og omstillingsparate vikar er man forberedt på vekslende og udfordrende arbejdsopgaver. arbejder således ud fra følgende grundholdning: støtter afdelingerne med kompetente kolleger til at løse de daglige opgaver, hvor behovet er Det forventes, at en sygeplejevikar fra er serviceminded og opsøgende, faglig kompetent samt bevidst og artikuleret om sine kompetencer. Patientens tarv kommer i første række sammen med opfyldelse af afdelingens behov for udførelse af opgaver. Hvis du er i tvivl om, hvordan en opgave skal forstås og udføres, så spørg altid plejepersonalet på afdelingerne. Fortæl altid hvis du ikke føler dig kompetent til at udføre opgaven. Koordiner og skab overblik ved vagtens begyndelse. Overblik og koordinering: Spørg til hvilke patienter du har ansvar for og vurder om du har de kompetencer der skal til. Spørg til hvilken gruppe du skal være i og hvem der er din kontaktperson/ansvarshavende i gruppen. Skab overblik enten ved mundtlig rapport og/eller via akut seddel/tavle og patienternes EWScore. Spørg: Er der noget jeg SKAL vide NU og HER?. Kast først et klinisk blik på patienterne orienter dig dernæst nærmere i sygeplejepapirer og lægejournal Prøv at aftale pauser ved vagtens start, selvom de kun kan afvikles, hvis og når det er muligt. Respektfuld og sikker kommunikation: ønsker respektfuld og sikker kommunikation samt venlig tone mellem alle medarbejdere. Vær åben overfor konstruktiv kritik og lær af dine kolleger ved at reflektere i fællesskab. Uenigheder der ikke kan løses her og nu, bringes op hos ledelsen på afdelingen, hos ansvarshavende i afdelingen, og/eller i. Sig til/fra på en konstruktiv måde Løbende dialog i vagten om arbejdsfordeling Husk at en god stemning kan skabes med humor ISBAR! sikker kommunikation: Identificer dig selv og patienten Beskriv situationen Beskriv baggrunden kort Giv en analyse af situationen Giv eller få et råd om problemet 2

3 s motto: V VÆLG DIN HOLDNING TIL DAGEN Fleksibel og serviceminded I IDENTIFICER DIG SELV NÅR DU KOMMER PÅ AFDELINGEN Hej, jeg kommer fra, jeg skal være hos jer i dag K KOMPETENCER I SPIL under ansvar A AFSTEM FORVENTNINGER Hvilke patienter? opgaver? kontaktperson? pauser? R RESPEKTFULD KOMMUNIKATION Åbenhed, løbende dialog og konstruktiv feedback Ansvar: Arbejdet som vikar stiller store krav til dig om ansvarlighed og selvstændighed. De juridiske forhold angående omhu og samvittighedsfuldhed, som gælder for sundhedspersonale, er skitseret nedenfor. Derudover er de uddybet i din personlige stillingsbeskrivelse. Arbejdsopgaver, som indebærer gennemtrængning af hud og åbninger (blodprøvetagning, anlæggelse af kateter, sonder og PVK), er juridisk lægeforbeholdte opgaver. Som sygeplejevikar arbejder du under forskelligt overlægeligt ansvar afhængigt af, hvilken klinisk afdeling du har vagt på. I har vi en samarbejdsaftale om, at hvis sikrer, at I er oplært udfra retningslinjerne, så må sygeplejersker og sosu.ass./syhj. gerne udføre disse lægeforbeholdte arbejdsopgaver som f.eks. at anlægge kateter eller anlægge PVK. Juridisk gælder det: Tilfælde A.: Hvis sygeplejevikaren har holdt sig inden for instruktionen/oplæringen ifølge de kliniske retningslinjer: ligger ansvaret hos den ledende overlæge på den pågældende kliniske afdeling, som overordnet har uddelegeret opgaven. Tilfælde B: Hvis sygeplejevikaren selvstændigt er gået ud over instruktionen/oplæringen ifølge de kliniske retningslinjer: ligger ansvaret hos sygeplejevikaren alene. Det er derfor væsentligt, at du giver besked om, hvilke lægeforbeholdte instrumentelle arbejdsopgaver du har kompetence til at udføre. Du bedes venligst afkrydse Færdighedsskema og aflevere til os. 3

4 Kvalitetssikring og patientsikkerhed Kvalitetssikring, patientsikkerhed og overholdelse af retningslinjer vægtes højt, hvorfor Bispebjerg og Frederiksberg Hospital løbende bliver akkrediteret både udfra internationale standarder og den danske kvalitetsmodel. Som vikar er det derfor et krav, at du har kendskab til hospitalets og regionens retningslinjer. Dette gælder særligt de nedenfor nævnte områder, hvor forventer, at du følger de givne retningslinjer og sikkerhedsprocedurer. Find retningslinjer og bliv løbende opdateret: PÅ INTERNETTET: Du bedes søge på retningslinjer via internettet hjemmefra, VIP-appen, eller fra en arbejdscomputer på: (obs. ikke www. først) LOG ind: I højre hjørne kan du logge ind Brugernavn = (dit BAM-id f.eks. lp0001) Password = vip123 SØG: Klik på søg og filtrer din søgning: (ellers får du alle de dokumenter og bilag, hvor dit søgeord fremgår) ved følgende: Virksomhed: Vælg Bispebjerg hospital Afdeling: Vælg alle evt. vælg et speciale du søger indenfor, men der skal ikke stå administrationen Afsnit: Vælg alle Skriv f.eks. smerter i søgefeltet hvis det er det du søger Klik på avanceret og vælg dokumenter og dokumenttitler Din søgning vil vise en række dokumenter/ retningslinjer. Hvis der vises et lille billede af en klips til venstre, betyder det, at der er et bilag. Hvis der vises et lille billede af en side med skrift, betyder det, at der er et dokument. Hvis der til højre kun står Bispebjerg Hospital, så er pågældende retningslinje tværgående på BBH men hvis der samtidig står et speciale navn, så er der tale om en lokal retningslinje, som således kun gælder det pågældende speciale. Klik på det dokument/retningslinje i rækken som du søger. Du kan også søge på INTRANETTET insite : På BFH s hjemmeside på intranettet under patienten Håndbøger (dvs. fra en computer på hospitalet) findes vigtige Håndbøger indenfor: laboratorie, kost og ernæring m.fl. Det forventes, at du er opdateret i retningslinjer i VIP rummet på særligt følgende områder: (titlerne på vejledningerne er markeret med kursiv) 4

5 Hygiejnehåndbogen: denne findes under dokumentsamlinger i venstre faneblad Obs. isolationsregimer: Ved clostrider og novovirus skal der bruges aktiv klor. Hvis svært at huske O i klor, novovirus og clostrider (IKKE gul pakke med WET WIPE, da der ikke er klor i) Ved MRSA og ESBL bruges sprit på flaske eller gul pakke med WET WIPE (se medsendte lommekort: Isolation og MRSA) Patientrettigheder: patientklagerettighed - patientvejleder, samtykke, registrering af patients personlige ejendele og værdigenstande. Patients indberetning af UTH (utilsigtede hændelser). Patientrettighedspjecer - dansk og fremmedsprog Patientklager og erstatningssager, BBH Blodtransfusionsprocedure inkl. observationsskemaet: Transfusionskomplikationer forholdsregler og opfølgning Blodtransfusion - kontrol, opsætning og registrering Blodtransfusion - overvågning af patienten samt bilag gældende for BBH Ernæringsscreening og sondeernæring: Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Sondeernæring og anlæggelse og kontrol af sonde (voksne, alder 16 år eller ældre) Kateter og observationer: Engangskateterisation af urinblæren, BBH og FRH Kateteranlæggelse hos mænd og kvinder, FRH Perifert vene kateter, FRH Centralt venekateter, anlæggelse og pleje af patienter med, BBH Mors procedure: Pleje og behandling ved livets afslutning, BBH Dødsfald, BBH (heri blandt bilag til Mors tjekliste) Ventilationsudstyr aggregat med ilt og atmosfærisk luft. Anvendelse af iltfugtere (Ohiosæt), forstøver (system 22) og sug. Observation af NIV maske og anvendelse af C-PAP udstyr: Iltbrille og iltmaske (Hudsonmaske): Anvendelse af; BBH Varmtvandsfugter - Aircon Anvendelse af medicinforstøver/nebulisator (System 22), BBH Sug - pakning, samling og anvendelse af NIV behandling ved KOL exacerbation og NIV (Non-Invasiv-Ventilation) - praktiske procedurer (med bilag) (Fortsættes på næste side). Anvendelse af CPAP-udstyr, BBH (samt bilag med billedoversigt) Når du indstiller ilt på aggregat, da husk at se indstilling i forhold streg og kugle + vandlås. 5

6 Risikovurdering, observationer og screeninger. (Som vikar forventes det, at du bliver fortrolig med følgende og kan udføre disse i KISO) 1. ABCDE-score /EWS (Risikovurdering -systematisk observation): Alle patienter skal scores mindst 1 x dagligt og derefter følge en specifik handlingsalgoritme. Læge skal ved afvigelser i målinger vurdere behovet for en kronisk score (en værdi som trækkes fra EWS summen). Hvis EWS overstiger max. score skal: - Sygeplejersken informerer lægen og dokumentere lægens initialer i KISO - SOSU - og sygeplejerskestuderende informerer sygeplejersken og/eller lægen samt dokumentere deres initialer i KISO Early Warning Score (EWS) - systematisk observation og risikovurdering af indlagte patienter samt dertil hørende handlingsalgoritme Handlingsalgoritme ved EWS EWS Minimum Handlingsalgoritme Score observationshyppighed 0 1 Hver 12. time Fortsæt scoring hver 12. time Scoringshyppigheden kan øges efter lægeordination 2 Hver 6. time Plejepersonale ABCDE optimerer Scoringshyppigheden kan øges Ved en enkeltparameterscore på 2 skal sygeplejersken orienteres Sygeplejersken har ansvaret for at ABCDE optimering udføres 3 5 Hver 4. time Sygeplejersken ABCDE optimerer Lægen orienteres Lægen lægger en plan og scoringshyppigheden kan øges Ved en enkeltparameter på 3 skal lægen straks tilkaldes 6 Hver 4. time Sygeplejersken ABCDE optimerer Tilkald straks vagthavende læge Lægen tilser patienten, lægger en plan samt signerer for denne Scoringshyppigheden kan øges 7 8 Minimum en gang i timen Sygeplejersken ABCDE optimerer Tilkald straks vagthavende læge Lægen tilser patienten indenfor 15 minutter, lægger en plan og signerer for denne Vagthavende læge konfererer med speciallæge eller MAT/anæstesiologisk assistance Observer altid patienten ud fra systematikken: SE-FØL-LYT-MÅL.og reflekter! Brug dit kliniske blik 6

7 2. VAS-score: (smertevurdering) Brug af smertelineal. Værdien dokumenteres under status -> smerter i KISO og evt. i smerteskema i papirjournalen (Hvis der scores ml. to tal tages det højeste tal) Smertevurdering og smertedokumentation, generelle principper for 3. Tryksårsscreening: alle patienter screenes for tryksår senest 6 timer fra indlæggelsestidspunkt jo lavere score jo højere risiko for udvikling af tryksår. Bradenscore bliver benyttet i denne tryksårsscreeningen. Tryksår - risikovurdering og sårklassifikation - voksne (16 år og derover) (se udleveret lommekort tryksårsklassifikation) 4. Funktions- og faldscreening: alle patienter screenes mhp. funktionsvurdering i den indledende sygeplejevurdering (ISV). Denne gentages hvis patientens funktionsniveau og kognitive tilstand ændres (se næste side). Faldrisiko hos voksne - identifikation, udredning samt plan for faldforebyggelser (med tilhørende bilag 1) 5. Ernæringsscreening: (alle patienter skal ernæringsscreenes indenfor 24 timer og have udfyldt ernæringsskema). Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne 6. Selvmordsrisiko: patienter med psykisk eller følelsesmæssig ustabilitet screenes for selvmordsrisiko. Selvmordsrisiko vurdering af - i somatisk regi (se medsendt lommekort vurdering af selvmordsrisiko) 7

8 Stabile/ustabile; patienter indlagte på BBH er opdelt i stabile og ustabile patienter. De ustabile patienter har et rødt indstiks kort i deres journal. På kortet fremgår hvilke kriterier, der skal opfyldes før patienten kan vurderes som ustabil. obs. hjertestop-knap ved aggregat på AMA, Y12, Y21 (ringer alarm lokal i afdelingen ikke til hjertestop hold derfor ring også 2222) obs. vogn med defibrillator og akutbakkes placering på AMA Overvej Bevidstløs? Respirationsløs? Pulsløs? Se instruks Hjertestopbehandling erkendelse og alarmering Akut Team: 4444 Akut team tilser og behandler den kritisk syge patient udenfor intensiv. Et akut team består af en anæstesilæge, en intensiv sygeplejerske, en sygeplejerske fra afdelingen og afdelingens mest erfarne læge. Afdelingen kan tilkalde teamet 24 timer i døgnet. Teamet sikrer hurtig behandling af en akut dårlig patient. Personalet tilkalder akut team og afdelingens mest erfarne tilstedeværende læge, når der pludselig og mindst ét af følgende kriterier fremgår af Akutteam kortet: 8

9 MAT (Akut Team) Tilkaldekriterier Akutte ændringer i en eller flere af nedenstående parametre Respiration Iltmætning Cirkulation Renalt Neurologisk Andet Frekvens < 8 eller > 30 pr. minut < 90 % trods ilt tilskud Systolisk BT < 90 Puls < 40 eller > 130 Samlet diurese < 50 ml de sidste 4 timer Akut bevidsthedsændring Enhver du er bekymret for selvom ovenstående ikke er opfyldt MAT Mobilt/Medicinsk Akut Team Hospital Ring MAT består af: BBH personsøger FH DECT-tlf 4444 ZIT vagthavende speciallæge og sygeplejerske Medicinsk mellemvagt Anæstesisygeplejerske Begge nr. skal tilkaldes på FH AKUTTEAM Udover MAT på det pågældende hospital tilkaldes også sygeplejerske og den mest erfarne læge fra tilkaldende afdeling. MAT kan tilkaldes døgnet rundt for at assistere ved behandling og stabilisering af kritisk syge patienter Tidsudnyttelse fra tilkald til MAT er samlet Tilkald hjælp ABCDE systematisk gennemgang Start iltbehandling IV adgang giv NaCl, anvend trykpose Kontroller ALLE værdier hyppigt (RF, SAT, BT, puls) Sug klargøres Journal, blodprøvesvar og medicinskema tilvejebringes Skab plads omkring patienten Vigtige telefonnumre: BBH: Brand: 1111, Hjertestop: 2222 og Medicinsk akutteam 4444 FRH: Brand: 112, Hjertestop 2222 og mobilt akutteam DECT: tlf (medicinsk mellemvagt) og 3326 (Anæstesisygeplejerske) - Begge numre skal tilkaldes på FRH Medicin: Sygeplejersker skal selv både dispenserer (doserer/hælde op) og administrerer medicin (give medicin til patienten). Det er et kvalitetskrav, at medicin gives enstrenget dvs. af en person. I er det kun sygeplejersker, der har adgang til EPM og ret til at give medicin. En sygepleje vikar må ikke bede en sosu. ass. eller sypl. studerende om at give den medicin, som er hældt op!! PDA: Før medicinen gives skal PDA anvendes dvs. ved administration af medicin skal der altid bruges PDA for at sikre det et den rette medicin til den rette patient. OGSÅ ved blodprøvetagning (LABKA II) skal der altid bruges PDA. Hver uge laves der statistik på hvor høj en procent PDA, der anvendes på hver afdeling. 9

10 KISO (kliniske Inddaterings Skemaer og Oversigter): På Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler benyttes sygeplejedokumentationen KISO. Det er et krav at du kan benytte KISO før du kan tage vagter på afdelingerne. Såfremt du ikke er bekendt med dette kliniske system, forventer at du før eller efter din føl-dag, benytter vores Pc`er hvori der findes en demo til KISO Du vil her kunne øve dig og se filmpræsentationer. Hospitalerne laver løbende audit og kvalitetstjek af dokumentationen. Husk at signere alt papir dokumentation med VK/dine initialer som f.eks. plejeplaner (hvis du f.eks. hedder Lis Andersen er din signatur VK/LA). Som sygeplejestuderende skal du altid lægge al din dokumentation til godkendelse i KISO, så den ansvarlige sygeplejerske kan godkende det, du har dokumenteret inden vagten afsluttes. Sikker kommunikation: Ved telefoniske opkald og overleveringer af information i forbindelse med kritiske prøvesvar og/eller ordinationer har RegionH indført sikker kommunikation. Dette gøres for at undgå forvekslinger og misforståelser. Den person, der afgiver en besked, skal således sikre sig, at beskeden bliver forstået korrekt. Metoden Skriv ned og læs op skal anvendes. Dvs. når du modtager prøvesvar, skriver du dette ned, hvorefter du læser det op, som du har skrevet ned - ikke det du har hørt. - afsender opgiver patientens navn og cpr.nr. - modtager skriver navn og cpr.nr ned og læser det op. - afsender giver mundtlig ordination/information - modtager skriver ordination/information ned og læser det op. - afsender bekræfter at det som læses op er korrekt. Hvis det ikke er forstået korrekt, så gentages proceduren. Der findes blokke på kontorerne som anvendes hertil. 10

11 Kurser Hjertestop (genoplivning), praktisk brand og e-learning kurser: Du skal have følgende opfyldt for at kunne være aktiv timelønnet i. Hvis du ikke har beviser med på genoplivning og praktisk brand kan du udfylde Tro og love erklæring på hvornår og hvor du har været til hjertestop og brandkursus sidst: Praktisk brandøvelse på et hospital eller institution hvert 5 år (gælder ikke sygeplejerske studerende) Genoplivningskursus på et hospital eller institution hvert 2 år E-learning: Du bedes udføre følgende kurser inden 14 dage, da du skal være forberedt på, hvordan du handler i en akut situation. E-learninger giver en basal viden om patienters og egen sikkerhed og patientobservation, og kræves for at arbejde på et hospital, uden at det betyder at vikaren vil skulle udføre opgaverne selvstændigt. Ligeledes skal du vide, hvordan specifikke procedurer udføres, da du enten selv kan komme til at udføre disse eller assistere heri hermed er ansvaret for handlingen også dit. Hvis du har bestået e-learningerne indenfor det sidste år indsend da blot beviserne til s kontorelever. Alternativt kan du udfylde en tro og love erklæring og aflevere til os. Hygiejne test Håndhygiejne og brug af handsker - 1 gang årligt. Tryg brand - 1 gang årligt. Forebyggelse af tryksår Modtagelse og behandling af akut syg patient Det rigtige blod til den rigtige patient Undgå stikskader Informeret samtykke Opus træning (så du kan skrive i KISO, bestille portør og senge m.m.) Anlæggelse af perifere venekatetre - pvk OBS: Husk at gemme beviset på din pc. Såfremt du måtte have problemer med at gemme, da tag et screenshot (Print Scrn knappen, åben paint programmet og tryk Ctrl + V). Dine data bliver ikke gemt på e-learningenheden.dk. Husk endvidere at navn og cpr nr. skal være synligt på billedet. Andre e-learninger: Gå ind på Klik på personale i den gule bjælke Klik på E-learning i boksen uddannelse og kurser. Find: Glukose og INR-måling (skal tages efter du har set Accu-Chek filmen + fået undervisning) Hvis du tager blodprøver skal du udføre: Labka (www.e-learningenheden.dk) 11

12 Tjeklister som du skal udfylde: Lokale brand-, alarm- og hjertestop procedurer: Hver gang du møder ind i en vagt på en ny afdeling, er det dit ansvar som timelønnet vikar, at blive introduceret til, hvor brandudstyr, hjertestopudstyr, nødprocedurer, flugtveje, patientklokke- og alarmanlæg er og hvordan det virker. Du bekræfter, at du har gjort dette, ved at underskrive vedlagte liste: vikar-introduktion-kvalifikation. Når du har underskrevet, skal du returnere tjeklisten enten ved: - at sende den i en brun cirkulationskuvert via intern post til vikarkorpset, når du er på en afdeling. - at tage et billede som kopi med din smartphone (husk at navn og cpr. skal fremgå tydeligt) og sende ind per mail til kontoreleverne. - at aflevere den personligt til. Det er dit ansvar at medbringe denne tjekliste ved første vagt på en afdeling. Når du løber tør for disse tjeklister, kan du skaffe nye kopier via administrationen eller den koordinerende vagt. De kan også downloades fra nettet via vores hjemmeside. NB: De underskrevne kvalifikationstjeklister er kun gyldige i et år for hver afdeling. Det er herefter vigtigt, at du gentager proceduren, hver gang du er på et nyt afsnit indenfor et år. Tjeklisterne bliver udleveret efter din samtale. Evaluering: Vi vil i videst muligt omfang bestræbe os på at matche dine kompetencer med afdelingernes behov. er ansvarlig for, at du er opdateret og at dine kompetencer løbende evalueres. Derfor bedes du på dine første 3 selvstændige vagter sørge for, at et plejepersonale, som du har arbejdet med i vagten, udfylder et evalueringsskema. Tjeklisterne bliver udleveret efter din samtale. 12

13 Opslagsværk om arbejdsforhold og praktiske oplysninger Administration: Bookingkonsulenter: Anne Mickelborg, Pia Andersen og Ninja Ea Lund Tlf: Ledende oversygeplejerske: Ulrike van Kuppevelt Tlf: , mail: Sygeplejerske med klinisk specialistfunktion: Helle Bruun Nielsen Tlf: , mail: Kontorelev: Pernille Jensen Tlf: , mail: Ledelsen og administrationen i er altid åben for dialog, og du kan til enhver tid henvende dig og drøfte hændelser, meninger, muligheder eller begrænsninger i din arbejdssituation. Dette ser vi som en naturlig del af en moderne organisation og som en vigtig del af et godt arbejdsmiljø. Daglig åbningstid: s administration har åbent mandag til fredag kl på telefon: På denne hovedtelefon er du velkommen til at ringe og spørge, om der skulle være ledige vagter samt give os besked om, hvilke datoer du gerne vil arbejde og hvilke vagttyper du ønsker m.m. Udenfor kontorets åbningstider dvs. hverdage fra kl og i weekenden fra kl kan den koordinerende vagt kontaktes på: MEN kontakt venligst kun den koordinerende vagt angående vigtige beskeder som f.eks. sygemeldinger. Koordinerende vagt: Adresse: Den koordinerende vagt er en af vores faste SOSU ass., som er ude på en alm. gangvagt i patientplejen. Hun har mobil samt en mappe med fremmødelister frem til og med næste hverdag. KV har dermed overblik over, hvem som skal være hvor og hvornår. KV tager imod akutte vagtbestillinger fra afdelinger og sender sms ud til timelønnende for at få vagtern dækket. Tager imod sygemeldinger eller hvis der er tvivl om hvor du skal være. Skal altid kontaktes hvis en afd. vil lave om på din vagt fra f.eks. FV til GV eller rykke dig til et andet afsnit. Bispebjerg Bakke 23, 2400 Kbh. NV, Opgang 15A 13

14 Forkortelser vedrørende vagttyper: - DV = dagvagt - AV = aftenvagt - NV = nattevagt - FV = fast vagt (en vikar plejer 1-2 patienter med behov for øget opmærksomhed) - GV = gangvagt (en vikar assisterer en større gruppe af patienter, som er på en afdeling) (se bilag med eksempler på døgnrytmeplaner og opgavefordeling på en afdeling) Vagter via SMS: Ledige vagter behandles på 3 måder: 1. Via SMS - det er nødvendigt, at du har en mobiltelefon for at få vagter. Det er først til mølle princippet, hvor vagten gives til den, der først melder positivt tilbage om at kunne tage vagten. Vi sender altid en bekræftende SMS tilbage med mødetidspunkt og sted f.eks. på denne måde: Bookingen sender sms: ledige GV i DV i weekenden, hvem kan? Vikar svarer: Jeg kan tage en GV lørdag DV. Bookingen bekræfter: Ok, tak du skal på MMA1 lørdag DV kl Ring selv - til bookingen løbende og spørg ind til ledige vagter eller meld dig ledig på specifikke datoer. Bookingen nedskriver dine ønsker og kontakter dig mhp. ledige vagter. Husk - Du har først fået tildelt en vagt når bookingen bekræfter dette. 3. Via mail til vores kontorelever. Her skriver du alle de datoer og vagttyper du ønsker. Bookingen får besked og kontakter dig mhp. ledige vagter. Husk - Du har først fået tildelt en vagt når bookingen bekræfter dette. Ledige vagter vil desuden blive sendt ud per mail ca. en gang ugentligt. HUSK VENLIGST MHP. SMS KORRESPONDANCE: Hvis du ikke kan tage vagten, skal du ikke give noget svar. Du bedes kun svare på SMS, når du kan tage en vagt samt hvilken vagt det drejer sig om. Du bedes ikke ringe til SMS telefonen ( ). Vagtønsker: Se vagter på MinTid: Hvis du i perioder holder ferie eller af anden grund ikke kan tage vagter, kan du meddele det på vores hovedtelefon Vi kan derefter holde pause med at sende dig SMS, indtil du melder tilbage, at du kan tage vagter igen. Meddel os gerne dette et par dage før din pause. Hvis du ikke tager vagter i over 3 måneder og ikke har meddelt os en eventuel pause, vil din tilknytning som vikar blive afsluttet. Du modtager en mail fra Silkeborg Data med brugernavn og kode til medarbejder net (obs. dette er ikke dine IT koder til at logge på computerne og systemerne på hospitalet). Hjemmefra kan du se hvilke vagter du er booket til, enten via medarbejdernet.dk Mintid eller app en Minitid. Du kan tjekke om 14

15 der evt. er nogle misforståelser m.m. men du får stadigvæk vagter via sms. Hvis du modtager en vagt via sms fra den koordinerende, kan der gå et par dage før vagten fremgår på MinTid, da disse tastes i kontorets åbningstid. Vær opmærksom på at der på medarbejdernet ikke kan ses ledige vagter, men blot de vagter du selv er booket til eller har taget. Sådan logger du på medarbejdernet: Tryk på SD Log ind og indtast den kode du har fået tilsendt på mail fra Silkeborg Data Klik på mine muligheder (øverst på venstre side) Klik på MinTid (nederst på venstre side) Nyt vindue åbner med en ugentlig oversigt over dine vagter Hvis du har problemer med cpr. nr., kode eller lign. Kan du ringe til HRU på til direkte hjælp eller kontakte administrationen på mail. Tildelte vagter: Ved sygdom: Mødetider: Overlevering: Når du har fået tildelt en vagt på en afdeling, kan denne aflyses fra afdelingens side indtil 48 timer før vagtens begyndelse. Hvis ikke en anden afdeling mangler en vagt i stedet, vil aftalen blive ophævet. Omvendt forventer vi også, at du afmelder en vagt i god tid til os. Det er vigtigt, at vi altid kan få fat på dig pr. telefon(svarer), både når det drejer sig om aflysninger, ændringer i mødested eller ledige vagter. Sygdom meddeles hurtigst muligt på tlf kl eller til den koordinerende vagt på tlf kl Raskmelding sker senest kl. 12 dagen før, man igen er klar til at genoptage eventuelle planlagte vagter. Du møder direkte i afdelingen. Med mindre andet er aftalt er mødetiderne følgende: I dagvagt er vagten kl , i aftenvagt er vagten kl , i nattevagt er vagten kl Enkelte afdelinger har lidt forskudte mødetider, hvilket vil fremgå af sms en. Det forventes, at du møder på aftalte afdeling, omklædt og parat til tiden. Fra DV til AF / AF til NV: (overleveringen foregår i tværfagligt rum) Kort præsentation af nye patienter: Diagnose Pleje- og behandlingsniveau Mobilitet-hjælpemidler 15

16 Generelt: Kort og præcis gennemgang af ustabile patienter, afvigende værdier, delirøse patienter plan for pleje og behandling Specielle episoder af akut/mistænkelig karakter Fald og andre UTH Patienter med igangværende blodtransfusion el. IV antibiotika Venter på undersøgelser/behandlinger Ingen bagateloplysninger og opremsninger af oplysninger på patientoversigten IT-kode: Et par dage efter din ansættelse modtager du en fortrolig mail med adgangskoder til IT-systemet fra. Du får adgang til 6 systemer: Netværket GS!åben/OPUS (patientregistrering) EPM (medicinmodul) LABKA II (laboratoriemodul) RIS-Medos (Røntgenbestilling) WebMail (mail og kalender). Sygeplejersker får desuden udleveret en digital signatur til FMK (fælles medicinkort) og sundhedsjournalen. GS!Åben: Benyttes ved afhentning/bestilling af senge og tilbehør samt alle kliniske mikro-biokemiske prøver. Her bestiller du hos portører og posten (i vagterne). Log på GS Åben! - Sæt kryds ved intern rekvisition. Skærmbillede giver dig nu flere valgmuligheder. Du skal sætte et kryds ud for den ydelse, du ønsker. Se på kommandolinien fx. F2, F12 osv. øverst i skærmbilledet, så rekvisitionen bliver udfyldt og sendt korrekt. Sengeredning portørkorpset dgl. kl weekender og helligdage. Her bestiller man urene/rene senge samt tilbehør til senge. Sengeredning bygn. 60 hverdage kl Nye senge samt vekseltryksenge bestilles her. I de fleste afdelinger er det portørerne, der kommer med/ fjerner senge i dagvagterne. Portør assistance Ved behov for portør assistance til at vende/mobilisere patienter i aften- og nattevagter kan dette bestilles før kl. 15. En portør kommer til assistance pr. gang. I aften og nattevagten bestilles portør til afhentning af prøver osv. 16

17 Der er hjælp at hente til vores kliniske systemer inde på vores Intranet. På forsiden af Intranettet går man ind under genveje på sundhed-it. Der findes vejledninger under kliniske systemer. Postcentralen: Kursus: Til afhentning af akutte prøver og journaler. Åbningstider: hverdage ml Lokal nr.: 2918 eller 2408 Særligt for sygeplejersker: For selvstændigt at analysere arteriegasmålinger på ABL apparater på afd. Y, L og MMA er det nødvendigt med et kursus udbudt af KBA (Klinisk Biokemisk Afdeling). Man tilmelder sig gennem intranettet Insite : - under afdelinger vælger I KBA FRH -> POCT -> POCT-udstyr til måling af arteriepunktur. (Klik på TILMELDING: Tilmelding til undervisning i ABL90 vælg en dato og informer Bookingen). Undervisningen foregår på Frederiksberg Hospital på M5 i lokalet overfor stue 5. Undervisning foregår mandage kl til hver 4. uge. (Se bilag for blodprøvetagning og bloddyrkninger hos voksne patienter) ID-kort: Uniformer: Med din IT-kode skal du logge på intranettet fra webmail.regionh.dk og finde din webmail. I denne webmail modtager du en mail med en personlig pinkode til at få lavet et ID-kort. Dette kort er et ID-kort med billede, som laves på et par minutter i automaten: BBH - I foyeren ved indgang 60 i Lersøbygningen (ved kiosk og information) FRH - I bygning 13, Hovedporten, hovedvejen indgang 2. (Henvend dig i Informationen) Koder gælder til, at du kan få lavet 3 kort, i fald kortet bortkommer eller ikke virker længere. Automaten er åben hverdage fra , og du skal blot medbringe den personlige pinkode fra mailen (4 cifre). Hvis du har mistet pinkoden til ID-kortet, kan du maile eller ringe til administrationen på tlf Herefter vil du få tilsendt en ny pinkode. Du skal bruge dit ID-kort for at hente uniformer i uniformsbutikkerne. I butikken scanner du dit kort, og får udleveret det ønskede antal og størrelse, du har bedt om. Du har 10 stk. tøj på din uniformskonto og hver gang du afleverer din brugte uniform på en afleveringsstation, bliver din konto fyldt. Du skal ikke bruge ID-kortet ved aflevering. 17

18 Hvis du har glemt dit ID-kort, kan du henvende dig på afdelingen eller hos, hvor du kan låne et gæstekort og hente uniform. Hos kan du få et lommekort udleveret, hvor du finder en oversigt over uniformsbutikker samt afleveringsstationer. Uniformsetiketten er rene uniformer, bare hænder og arme uden smykker og armbåndsur, samt synligt placeret ID-kort. Ingen neglelak eller egne strømpebukser og ved langt hår bedes dette sættes op. Medbring eget fodtøj Grundet arbejdssikkerhed, skal fodtøj sidde fast omkring hælen (dvs. ikke klip-klappere). Ansættelsesforhold: Stillingsbeskrivelse: Timeløn: Som timelønnet vikar har vi et tilknytningsforhold, hvilket adskiller sig fra et ansættelsesforhold. Det vil sige, at man ikke er fastansat, men derimod tilknyttet fra vagt til vagt. Kort efter din ansættelses modtager du et tilknytningsbrev fra Løn og Personale afdelingen. (Hvis ikke, kontakt: Løn- og Personale afdelingen ) Ved ansættelse får du tilsendt din stillingsbeskrivelse, som du skal læse igennem. For at afgøre dit løntrin bedes du aflevere/indsende dit anciennitets kort ikke lønsedler, som dokumentation på tidligere ansættelser til s løn konsulent Pia Hansen, Personale og Løn afdelingen 20 C, Bispebjerg bakke 23, 2400 KBH NV. Som Timelønnet vikar får du et vikartillæg for din fleksibilitet. Kvalifikations- og funktionsløn fra tidligere ansættelser er lokalt forhandlet og følger derfor ikke med. Har du spørgsmål angående din timeløn bedes du kontakte løn konsulent Pia Hansen på telefon eller. Som sygeplejestuderende får du første løntrin når du er på modul 4-8. Herefter stiger din timeløn. Du skal selv være opmærksom på at sende os din studiejournal så snart modul 4-8 er bestået så lønnen kan korrigeres. Lønseddel: Der er lønudbetaling hver 14. dag om fredagen i ulige uger. Din lønseddel sendes elektronisk, som en PDF-fil, til din indbakke i e-boks. Du kan let udskrive lønsedlen, hvis du har behov for det. Se vedlagte vejledning til hvordan du opretter en e-boks og anvender den. Løn til timelønnede bliver opgjort om tirsdag i lige uger til udbetaling om fredagen ugen efter. F.eks. den løn der udbetales i uge 5 er for uge 2 og 3. 18

19 Pauser: Overarbejde: Politikker: Tavshedspligt: Beredskabsplan: Pauser aftales i tæt samarbejde med det øvrige personale på afdelingen i vagten. Du har ikke betalte spisepauser, men ret til en pause efter 6 timers arbejde. Som hovedregel undgås overarbejde. I tilfælde af at overarbejde skønnes nødvendigt, skal dette aftales med afdelingen, og vikarkorpset gives efterfølgende besked. Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital er alkohol og røgfrit område. Overtrædelse af rygepolitikken håndteres af den lokale ledelse, ligesom at den lokale ledelse håndterer overtrædelse af hospitalets øvrige retningslinjer og politikker f.eks. alkoholpolitikken. Gentagen overtrædelse af rygepolitikken kan derfor få alvorlige ansættelsesretslige konsekvenser. Når du arbejder, er du pålagt tavshedspligt i henhold til gældende bestemmelser i forvaltningsloven, persondataloven og straffeloven. Som Vikar er du pålagt at følge de retningslinjer, der er på den afdeling du arbejder på. Henvend dig til den ansvarshavende sygeplejerske, hvis beredskabsplanen bliver aktiveret. Aktuelle tværfaglige samarbejdspartnere: Aktuelle tværfaglige samarbejdspartnere: fysioterapeut, ergoterapeut, socialrådgiver, laborant, diætist, portør og læger, følgehjemsygeplejerske, Etnisk-team, Akut-team, Etisk-team, Geriatrisk-team. For mere information søg i VIP. Arbejdsskade: En arbejdsskade er, når du f.eks. stikker dig på en nål, får lavet et vrid ved forflytning af en patient, glider i noget vådt på gulvet eller bliver slået af en udadreagerende patient eller lign. tilfælde. Det er vigtigt, at en arbejdsskade altid anmeldes både i tilfælde af gener efter skaden på sigt og i forhold til videreudvikling af et godt og sikkert arbejdsmiljø. Hver afdeling har opgørelser over den enkelte afdelings antal og typer af arbejdsskader. Afdelingen er desuden ansvarlig for at handleplaner udarbejdes og gennemføres i forhold hertil. Handleplan i tilfælde af arbejdsskade: 1. Omtal skaden med det samme for ansvarshavende sygeplejerske (i dagvagterne er dette afdelingssygeplejersken) i den afdeling hvor skaden er sket. 2. Kontakt altid den ledende oversygeplejerske i ved først givne lejlighed, hvis der sker dig en arbejdsskade. 19

20 I akutte/alvorlige tilfælde: Orienter bookingen i på telefon på hverdage ml. kl eller den koordinerende vagt kl på hverdage og i weekenden kl Den ledende oversygeplejerske i kan i alvorlige tilfælde kontaktes gennem den koordinerende vagt. 3. Udfyld arbejdsskadeanmeldelse Hos får du udleveret et anmeldelsesskema, som du skal udfylde, evt. i samarbejde med Ledende oversygeplejerske Ulrike van Kuppevelt eller s arbejdsmiljørepræsentant Karin Sletten. Skemaet afleveres hos. Det er vigtigt, at skaden beskrives tydeligt, således at det fremgår, hvad der er sket og hvordan, da anmeldelsen danner grundlag for det videre arbejde med forebyggelse af skader og videreudvikling af et sikkert arbejdsmiljø på BFH. 4. Bekræftelse og kopi af anmeldelse. Du modtager en bekræftelse samt kopi af anmeldelse, først fra arbejdsmiljøteamet og senere fra Willis. Willis forestår herefter administration af arbejdsulykkerne, herunder også kommunikation med skadelidte og Arbejdsskadestyrelsen. Arbejdsmiljøgruppen modtager ligeledes en kopi af anmeldelsen med skema til ulykkesanalyse. 5. Refleksionsmøde. Du vil evt. efterfølgende blive inviteret til at mødes med arbejdsmiljørepræsentanten i og s ledende oversygeplejerske hvor hændelsesforløbet gennemgås i refleksions- og læringsøjemed. 6. Du får automatisk brev ang. evt. refusion af behandlingsskader af Firmaet Willis, som administrerer arbejdsskade refusion i hele regionen. Sørg for dokumentation af eventuelle udgifter til behandling. For refusion kræves det, at behandler har overenskomst med sygesikringen. Psykisk voldsomme og overvældende oplevelser i arbejdstiden kan også være en arbejdsskade. I dit arbejde kan du komme ud for hændelser som følelsesmæssigt og psykisk kan opleves overvældende, chokerende og belastende. Disse oplevelser opdeles i to kategorier: A. der hvor du oplever patientens sygdomssituation som overvældende B. der hvor du oplever din sikkerhed og sundhed direkte eller indirekte trues Kategori A: Patientens sygdomssituation. Gennem dit arbejde i sygeplejen møder du mennesker der har kroniske lidelser og smerter, er uhelbredeligt syge, er voldsomt tilskadekommet, har forsøgt selvmord eller er psykotiske og ofte kan du opleve dødsfald. Til en vis grad har du gennem din uddannelse og erfaring udviklet en særlig professionel indstilling til disse oplevelser, idet det er en normal del af dit arbejde. Der kan 20

efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau

efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau Semester efterår 2011 indholdsfortegnelse 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus og kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering.

Læs mere

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR 2015 KØBENHAVNS VAGTBUREAU VELKOMMEN TIL FORÅRSSEMESTERET 15 Semesterhæftet tilbydes til samtlige lægestuderende i København. Layout: Dixen Design Tryk: PE offset A/S

Læs mere

Værktøjskasse. vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen

Værktøjskasse. vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen Regionshospitalet Hammel Neurocenter Værktøjskasse vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen 2. reviderede udgave Februar 2009. Forord Som en del af Hammel

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17

Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17 F O R Å R 2 0 0 7 F A D L s - V a g t b u r e a u Information side 2-3 Kurser side 4-17 K r e d s f o r e n i n g e n Information side 20-21 Medlemsfordele side 22-24 Kurser side 25-31 Semesterhæfte F

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE 1 MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

1) medicinmodulet for den ordinerede medicin (enkeltvis for hvert præparat og for den aktuelle samlede ordination (pris i alt))

1) medicinmodulet for den ordinerede medicin (enkeltvis for hvert præparat og for den aktuelle samlede ordination (pris i alt)) Til sparegruppen. Jeg har 2-3 forslag til besparelser: I Midt-EPJ indsættes kostpriser i: 1) medicinmodulet for den ordinerede medicin (enkeltvis for hvert præparat og for den aktuelle samlede ordination

Læs mere

Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg

Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af afdelingen 3 1.1 Organisatorisk 3 1.2 Sygeplejefagligt 4 1.3 Uddannelsesmæssige forhold i afdelingen 4 1.4

Læs mere

Natarbejde med færre gener. - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne

Natarbejde med færre gener. - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne Natarbejde med færre gener - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne Indhold Side 3-5: Temaer Side 6: Helbredskontrol Side 7-15: Inspiration fra arbejdspladserne Bagsiden: Anbefalinger Bedre og sundere

Læs mere

Projektet er gennemført i perioden 1.4.2008 31.3.2011 af Hillerød Hospital, støttet af Forebyggelsefonden,.

Projektet er gennemført i perioden 1.4.2008 31.3.2011 af Hillerød Hospital, støttet af Forebyggelsefonden,. 1 Forord Projektet Tilpas har været en rejse gennem 3 år, hvor det er lykkedes at holde et særligt fokus på social- og sundhedsassistenters arbejdsvilkår og muligheder. Det fokus der har været gennemgående

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

Ebeltoft Lægehus. . www.elh.dk

Ebeltoft Lægehus. . www.elh.dk Ebeltoft Lægehus. www.elh.dk Velkommen til Ebeltoft lægehus, som er et stort hus med mange mennesker. Derfor denne præsentation af læger, personale, huset og dagens gang. Men først lidt om, hvordan vi

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S Kildeangivelse: Marianne Hvid, August G. Wang. Modelprojekt nr. 48 er finansieret af Socialministeriet, efter indstilling fra Referencegruppen til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Kontakt:

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

FADL 2014. Den lille blå for sygeplejevikarer og ventilatører

FADL 2014. Den lille blå for sygeplejevikarer og ventilatører FADL 2014 Den lille blå for sygeplejevikarer og ventilatører 1 Indhold Forord................................................... 4 En SPVer/VTer fortæller...................................... 5 En SPVer

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION KURSUSHÆFTE FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION Fra Udsat Til Ansat KOM GODT IGANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION - plads til rummelighed Udgivet af CABI og projekt Fra

Læs mere

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Palliativt Videncenter Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Et kortlægningsprojekt om samarbejdet mellem Hillerød Hospital, Palliativ Enhed, Hillerød Hospital, Arresødal Hospice,

Læs mere

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE Indhold Velkommen i Dagplejen i Haderslev... 6 Dagplejens organisationsopbygning... 7 Organisationsplan for Dagplejen Nord... 8 Organisationsplan for Dagplejen Syd... 9 Organisationsplan

Læs mere