Introduktionsprogram til Vikarkorpset på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktionsprogram til Vikarkorpset på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler"

Transkript

1 Introduktionsprogram til på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Velkommen til s timelønnede team vi ser frem til et konstruktivt og positivt samarbejde. Du bedes læse dette introduktionsprogram og derefter skrive under på, at du har læst og er indforstået med denne information. Der er tale om praktiske oplysninger, kompetencekrav m.m., som giver dig svar på spørgsmål i forbindelse med vagter, lønforhold m.m. Derudover lægges der vægt på, hvilke forventninger der er til dig som timelønnet og vores fremtidige samarbejde. Hvem er vi Som timelønnet vikar er du del af en større professionel enhed med mere end 30 års erfaring i at varetage sygepleje bemandingsløsninger på Bispebjerg Hospital og siden juni 2009 også Frederiksberg Hospital. er en selvstændig offentlig afdeling, der rent organisatorisk er placeret direkte under den fælles direktion for Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital. har en fastansat personalegruppe på 10 sygeplejersker og 25 social- og sundhedsassistenter/sygehjælpere og ca. 250 timelønnede sygeplejersker, sundheds- og socialassistenter, sygehjælpere og sygeplejestuderende. Afhængigt af bestillingsmønstret søger vi løbende timelønnet personale. modtager gennemsnitligt 1350 vagtbestillinger pr. md. fra afdelingerne, heraf dækkes ca. 400 vagter pr. md. af fastansatte vikarer og ca. 300 vagter pr. md. af timelønnede vikarer. Hvis vagterne ikke kan dækkes af hverken s fastansatte eller timelønnede personale, kan FADL vagter bestilles. Vagterne kan du få tilbudt dag, aften eller nattevagter primært på Bispebjerg Hospital og i mindre omfang på Frederiksberg Hospital. Sygeplejevikar opgaverne dækker grundlæggende og kompleks sygepleje på somatiske, medicinske og kirurgiske afdelinger inkl. sterilcentral, akutte modtagelser og skadestue. Vi skelner mellem sygeplejevagter, gangvagter og faste vagter. En fast vagt indikerer, at patienten har behov for konstant observation. Der kan enten være tale om kritisk sygdom, som kræver tæt observation og hyppige instrumentelle opgaver eller der kan være tale om en opmærksomhedsvagt. Sidstnævnte vagt har mere fokus på psykisk observation, skærmning og afledning af uhensigtsmæssig adfærd i forbindelse med demens, delir/akut konfusion eller suicidal forsøg. 1

2 Kompetencer Fleksibel og serviceminded: Afdelingerne bestiller en vikar, fordi de har brug for hjælp, f.eks. i tilfælde af overbelægning, personalemangel og/eller behov for fast vagt til en patient. I disse tilfælde forventer de en vikar, som kan opfylde plejebehovet. Som den fleksible og omstillingsparate vikar er man forberedt på vekslende og udfordrende arbejdsopgaver. arbejder således ud fra følgende grundholdning: støtter afdelingerne med kompetente kolleger til at løse de daglige opgaver, hvor behovet er Det forventes, at en sygeplejevikar fra er serviceminded og opsøgende, faglig kompetent samt bevidst og artikuleret om sine kompetencer. Patientens tarv kommer i første række sammen med opfyldelse af afdelingens behov for udførelse af opgaver. Hvis du er i tvivl om, hvordan en opgave skal forstås og udføres, så spørg altid plejepersonalet på afdelingerne. Fortæl altid hvis du ikke føler dig kompetent til at udføre opgaven. Koordiner og skab overblik ved vagtens begyndelse. Overblik og koordinering: Spørg til hvilke patienter du har ansvar for og vurder om du har de kompetencer der skal til. Spørg til hvilken gruppe du skal være i og hvem der er din kontaktperson/ansvarshavende i gruppen. Skab overblik enten ved mundtlig rapport og/eller via akut seddel/tavle og patienternes EWScore. Spørg: Er der noget jeg SKAL vide NU og HER?. Kast først et klinisk blik på patienterne orienter dig dernæst nærmere i sygeplejepapirer og lægejournal Prøv at aftale pauser ved vagtens start, selvom de kun kan afvikles, hvis og når det er muligt. Respektfuld og sikker kommunikation: ønsker respektfuld og sikker kommunikation samt venlig tone mellem alle medarbejdere. Vær åben overfor konstruktiv kritik og lær af dine kolleger ved at reflektere i fællesskab. Uenigheder der ikke kan løses her og nu, bringes op hos ledelsen på afdelingen, hos ansvarshavende i afdelingen, og/eller i. Sig til/fra på en konstruktiv måde Løbende dialog i vagten om arbejdsfordeling Husk at en god stemning kan skabes med humor ISBAR! sikker kommunikation: Identificer dig selv og patienten Beskriv situationen Beskriv baggrunden kort Giv en analyse af situationen Giv eller få et råd om problemet 2

3 s motto: V VÆLG DIN HOLDNING TIL DAGEN Fleksibel og serviceminded I IDENTIFICER DIG SELV NÅR DU KOMMER PÅ AFDELINGEN Hej, jeg kommer fra, jeg skal være hos jer i dag K KOMPETENCER I SPIL under ansvar A AFSTEM FORVENTNINGER Hvilke patienter? opgaver? kontaktperson? pauser? R RESPEKTFULD KOMMUNIKATION Åbenhed, løbende dialog og konstruktiv feedback Ansvar: Arbejdet som vikar stiller store krav til dig om ansvarlighed og selvstændighed. De juridiske forhold angående omhu og samvittighedsfuldhed, som gælder for sundhedspersonale, er skitseret nedenfor. Derudover er de uddybet i din personlige stillingsbeskrivelse. Arbejdsopgaver, som indebærer gennemtrængning af hud og åbninger (blodprøvetagning, anlæggelse af kateter, sonder og PVK), er juridisk lægeforbeholdte opgaver. Som sygeplejevikar arbejder du under forskelligt overlægeligt ansvar afhængigt af, hvilken klinisk afdeling du har vagt på. I har vi en samarbejdsaftale om, at hvis sikrer, at I er oplært udfra retningslinjerne, så må sygeplejersker og sosu.ass./syhj. gerne udføre disse lægeforbeholdte arbejdsopgaver som f.eks. at anlægge kateter eller anlægge PVK. Juridisk gælder det: Tilfælde A.: Hvis sygeplejevikaren har holdt sig inden for instruktionen/oplæringen ifølge de kliniske retningslinjer: ligger ansvaret hos den ledende overlæge på den pågældende kliniske afdeling, som overordnet har uddelegeret opgaven. Tilfælde B: Hvis sygeplejevikaren selvstændigt er gået ud over instruktionen/oplæringen ifølge de kliniske retningslinjer: ligger ansvaret hos sygeplejevikaren alene. Det er derfor væsentligt, at du giver besked om, hvilke lægeforbeholdte instrumentelle arbejdsopgaver du har kompetence til at udføre. Du bedes venligst afkrydse Færdighedsskema og aflevere til os. 3

4 Kvalitetssikring og patientsikkerhed Kvalitetssikring, patientsikkerhed og overholdelse af retningslinjer vægtes højt, hvorfor Bispebjerg og Frederiksberg Hospital løbende bliver akkrediteret både udfra internationale standarder og den danske kvalitetsmodel. Som vikar er det derfor et krav, at du har kendskab til hospitalets og regionens retningslinjer. Dette gælder særligt de nedenfor nævnte områder, hvor forventer, at du følger de givne retningslinjer og sikkerhedsprocedurer. Find retningslinjer og bliv løbende opdateret: PÅ INTERNETTET: Du bedes søge på retningslinjer via internettet hjemmefra, VIP-appen, eller fra en arbejdscomputer på: (obs. ikke www. først) LOG ind: I højre hjørne kan du logge ind Brugernavn = (dit BAM-id f.eks. lp0001) Password = vip123 SØG: Klik på søg og filtrer din søgning: (ellers får du alle de dokumenter og bilag, hvor dit søgeord fremgår) ved følgende: Virksomhed: Vælg Bispebjerg hospital Afdeling: Vælg alle evt. vælg et speciale du søger indenfor, men der skal ikke stå administrationen Afsnit: Vælg alle Skriv f.eks. smerter i søgefeltet hvis det er det du søger Klik på avanceret og vælg dokumenter og dokumenttitler Din søgning vil vise en række dokumenter/ retningslinjer. Hvis der vises et lille billede af en klips til venstre, betyder det, at der er et bilag. Hvis der vises et lille billede af en side med skrift, betyder det, at der er et dokument. Hvis der til højre kun står Bispebjerg Hospital, så er pågældende retningslinje tværgående på BBH men hvis der samtidig står et speciale navn, så er der tale om en lokal retningslinje, som således kun gælder det pågældende speciale. Klik på det dokument/retningslinje i rækken som du søger. Du kan også søge på INTRANETTET insite : På BFH s hjemmeside på intranettet under patienten Håndbøger (dvs. fra en computer på hospitalet) findes vigtige Håndbøger indenfor: laboratorie, kost og ernæring m.fl. Det forventes, at du er opdateret i retningslinjer i VIP rummet på særligt følgende områder: (titlerne på vejledningerne er markeret med kursiv) 4

5 Hygiejnehåndbogen: denne findes under dokumentsamlinger i venstre faneblad Obs. isolationsregimer: Ved clostrider og novovirus skal der bruges aktiv klor. Hvis svært at huske O i klor, novovirus og clostrider (IKKE gul pakke med WET WIPE, da der ikke er klor i) Ved MRSA og ESBL bruges sprit på flaske eller gul pakke med WET WIPE (se medsendte lommekort: Isolation og MRSA) Patientrettigheder: patientklagerettighed - patientvejleder, samtykke, registrering af patients personlige ejendele og værdigenstande. Patients indberetning af UTH (utilsigtede hændelser). Patientrettighedspjecer - dansk og fremmedsprog Patientklager og erstatningssager, BBH Blodtransfusionsprocedure inkl. observationsskemaet: Transfusionskomplikationer forholdsregler og opfølgning Blodtransfusion - kontrol, opsætning og registrering Blodtransfusion - overvågning af patienten samt bilag gældende for BBH Ernæringsscreening og sondeernæring: Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Sondeernæring og anlæggelse og kontrol af sonde (voksne, alder 16 år eller ældre) Kateter og observationer: Engangskateterisation af urinblæren, BBH og FRH Kateteranlæggelse hos mænd og kvinder, FRH Perifert vene kateter, FRH Centralt venekateter, anlæggelse og pleje af patienter med, BBH Mors procedure: Pleje og behandling ved livets afslutning, BBH Dødsfald, BBH (heri blandt bilag til Mors tjekliste) Ventilationsudstyr aggregat med ilt og atmosfærisk luft. Anvendelse af iltfugtere (Ohiosæt), forstøver (system 22) og sug. Observation af NIV maske og anvendelse af C-PAP udstyr: Iltbrille og iltmaske (Hudsonmaske): Anvendelse af; BBH Varmtvandsfugter - Aircon Anvendelse af medicinforstøver/nebulisator (System 22), BBH Sug - pakning, samling og anvendelse af NIV behandling ved KOL exacerbation og NIV (Non-Invasiv-Ventilation) - praktiske procedurer (med bilag) (Fortsættes på næste side). Anvendelse af CPAP-udstyr, BBH (samt bilag med billedoversigt) Når du indstiller ilt på aggregat, da husk at se indstilling i forhold streg og kugle + vandlås. 5

6 Risikovurdering, observationer og screeninger. (Som vikar forventes det, at du bliver fortrolig med følgende og kan udføre disse i KISO) 1. ABCDE-score /EWS (Risikovurdering -systematisk observation): Alle patienter skal scores mindst 1 x dagligt og derefter følge en specifik handlingsalgoritme. Læge skal ved afvigelser i målinger vurdere behovet for en kronisk score (en værdi som trækkes fra EWS summen). Hvis EWS overstiger max. score skal: - Sygeplejersken informerer lægen og dokumentere lægens initialer i KISO - SOSU - og sygeplejerskestuderende informerer sygeplejersken og/eller lægen samt dokumentere deres initialer i KISO Early Warning Score (EWS) - systematisk observation og risikovurdering af indlagte patienter samt dertil hørende handlingsalgoritme Handlingsalgoritme ved EWS EWS Minimum Handlingsalgoritme Score observationshyppighed 0 1 Hver 12. time Fortsæt scoring hver 12. time Scoringshyppigheden kan øges efter lægeordination 2 Hver 6. time Plejepersonale ABCDE optimerer Scoringshyppigheden kan øges Ved en enkeltparameterscore på 2 skal sygeplejersken orienteres Sygeplejersken har ansvaret for at ABCDE optimering udføres 3 5 Hver 4. time Sygeplejersken ABCDE optimerer Lægen orienteres Lægen lægger en plan og scoringshyppigheden kan øges Ved en enkeltparameter på 3 skal lægen straks tilkaldes 6 Hver 4. time Sygeplejersken ABCDE optimerer Tilkald straks vagthavende læge Lægen tilser patienten, lægger en plan samt signerer for denne Scoringshyppigheden kan øges 7 8 Minimum en gang i timen Sygeplejersken ABCDE optimerer Tilkald straks vagthavende læge Lægen tilser patienten indenfor 15 minutter, lægger en plan og signerer for denne Vagthavende læge konfererer med speciallæge eller MAT/anæstesiologisk assistance Observer altid patienten ud fra systematikken: SE-FØL-LYT-MÅL.og reflekter! Brug dit kliniske blik 6

7 2. VAS-score: (smertevurdering) Brug af smertelineal. Værdien dokumenteres under status -> smerter i KISO og evt. i smerteskema i papirjournalen (Hvis der scores ml. to tal tages det højeste tal) Smertevurdering og smertedokumentation, generelle principper for 3. Tryksårsscreening: alle patienter screenes for tryksår senest 6 timer fra indlæggelsestidspunkt jo lavere score jo højere risiko for udvikling af tryksår. Bradenscore bliver benyttet i denne tryksårsscreeningen. Tryksår - risikovurdering og sårklassifikation - voksne (16 år og derover) (se udleveret lommekort tryksårsklassifikation) 4. Funktions- og faldscreening: alle patienter screenes mhp. funktionsvurdering i den indledende sygeplejevurdering (ISV). Denne gentages hvis patientens funktionsniveau og kognitive tilstand ændres (se næste side). Faldrisiko hos voksne - identifikation, udredning samt plan for faldforebyggelser (med tilhørende bilag 1) 5. Ernæringsscreening: (alle patienter skal ernæringsscreenes indenfor 24 timer og have udfyldt ernæringsskema). Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne 6. Selvmordsrisiko: patienter med psykisk eller følelsesmæssig ustabilitet screenes for selvmordsrisiko. Selvmordsrisiko vurdering af - i somatisk regi (se medsendt lommekort vurdering af selvmordsrisiko) 7

8 Stabile/ustabile; patienter indlagte på BBH er opdelt i stabile og ustabile patienter. De ustabile patienter har et rødt indstiks kort i deres journal. På kortet fremgår hvilke kriterier, der skal opfyldes før patienten kan vurderes som ustabil. obs. hjertestop-knap ved aggregat på AMA, Y12, Y21 (ringer alarm lokal i afdelingen ikke til hjertestop hold derfor ring også 2222) obs. vogn med defibrillator og akutbakkes placering på AMA Overvej Bevidstløs? Respirationsløs? Pulsløs? Se instruks Hjertestopbehandling erkendelse og alarmering Akut Team: 4444 Akut team tilser og behandler den kritisk syge patient udenfor intensiv. Et akut team består af en anæstesilæge, en intensiv sygeplejerske, en sygeplejerske fra afdelingen og afdelingens mest erfarne læge. Afdelingen kan tilkalde teamet 24 timer i døgnet. Teamet sikrer hurtig behandling af en akut dårlig patient. Personalet tilkalder akut team og afdelingens mest erfarne tilstedeværende læge, når der pludselig og mindst ét af følgende kriterier fremgår af Akutteam kortet: 8

9 MAT (Akut Team) Tilkaldekriterier Akutte ændringer i en eller flere af nedenstående parametre Respiration Iltmætning Cirkulation Renalt Neurologisk Andet Frekvens < 8 eller > 30 pr. minut < 90 % trods ilt tilskud Systolisk BT < 90 Puls < 40 eller > 130 Samlet diurese < 50 ml de sidste 4 timer Akut bevidsthedsændring Enhver du er bekymret for selvom ovenstående ikke er opfyldt MAT Mobilt/Medicinsk Akut Team Hospital Ring MAT består af: BBH personsøger FH DECT-tlf 4444 ZIT vagthavende speciallæge og sygeplejerske Medicinsk mellemvagt Anæstesisygeplejerske Begge nr. skal tilkaldes på FH AKUTTEAM Udover MAT på det pågældende hospital tilkaldes også sygeplejerske og den mest erfarne læge fra tilkaldende afdeling. MAT kan tilkaldes døgnet rundt for at assistere ved behandling og stabilisering af kritisk syge patienter Tidsudnyttelse fra tilkald til MAT er samlet Tilkald hjælp ABCDE systematisk gennemgang Start iltbehandling IV adgang giv NaCl, anvend trykpose Kontroller ALLE værdier hyppigt (RF, SAT, BT, puls) Sug klargøres Journal, blodprøvesvar og medicinskema tilvejebringes Skab plads omkring patienten Vigtige telefonnumre: BBH: Brand: 1111, Hjertestop: 2222 og Medicinsk akutteam 4444 FRH: Brand: 112, Hjertestop 2222 og mobilt akutteam DECT: tlf (medicinsk mellemvagt) og 3326 (Anæstesisygeplejerske) - Begge numre skal tilkaldes på FRH Medicin: Sygeplejersker skal selv både dispenserer (doserer/hælde op) og administrerer medicin (give medicin til patienten). Det er et kvalitetskrav, at medicin gives enstrenget dvs. af en person. I er det kun sygeplejersker, der har adgang til EPM og ret til at give medicin. En sygepleje vikar må ikke bede en sosu. ass. eller sypl. studerende om at give den medicin, som er hældt op!! PDA: Før medicinen gives skal PDA anvendes dvs. ved administration af medicin skal der altid bruges PDA for at sikre det et den rette medicin til den rette patient. OGSÅ ved blodprøvetagning (LABKA II) skal der altid bruges PDA. Hver uge laves der statistik på hvor høj en procent PDA, der anvendes på hver afdeling. 9

10 KISO (kliniske Inddaterings Skemaer og Oversigter): På Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler benyttes sygeplejedokumentationen KISO. Det er et krav at du kan benytte KISO før du kan tage vagter på afdelingerne. Såfremt du ikke er bekendt med dette kliniske system, forventer at du før eller efter din føl-dag, benytter vores Pc`er hvori der findes en demo til KISO Du vil her kunne øve dig og se filmpræsentationer. Hospitalerne laver løbende audit og kvalitetstjek af dokumentationen. Husk at signere alt papir dokumentation med VK/dine initialer som f.eks. plejeplaner (hvis du f.eks. hedder Lis Andersen er din signatur VK/LA). Som sygeplejestuderende skal du altid lægge al din dokumentation til godkendelse i KISO, så den ansvarlige sygeplejerske kan godkende det, du har dokumenteret inden vagten afsluttes. Sikker kommunikation: Ved telefoniske opkald og overleveringer af information i forbindelse med kritiske prøvesvar og/eller ordinationer har RegionH indført sikker kommunikation. Dette gøres for at undgå forvekslinger og misforståelser. Den person, der afgiver en besked, skal således sikre sig, at beskeden bliver forstået korrekt. Metoden Skriv ned og læs op skal anvendes. Dvs. når du modtager prøvesvar, skriver du dette ned, hvorefter du læser det op, som du har skrevet ned - ikke det du har hørt. - afsender opgiver patientens navn og cpr.nr. - modtager skriver navn og cpr.nr ned og læser det op. - afsender giver mundtlig ordination/information - modtager skriver ordination/information ned og læser det op. - afsender bekræfter at det som læses op er korrekt. Hvis det ikke er forstået korrekt, så gentages proceduren. Der findes blokke på kontorerne som anvendes hertil. 10

11 Kurser Hjertestop (genoplivning), praktisk brand og e-learning kurser: Du skal have følgende opfyldt for at kunne være aktiv timelønnet i. Hvis du ikke har beviser med på genoplivning og praktisk brand kan du udfylde Tro og love erklæring på hvornår og hvor du har været til hjertestop og brandkursus sidst: Praktisk brandøvelse på et hospital eller institution hvert 5 år (gælder ikke sygeplejerske studerende) Genoplivningskursus på et hospital eller institution hvert 2 år E-learning: Du bedes udføre følgende kurser inden 14 dage, da du skal være forberedt på, hvordan du handler i en akut situation. E-learninger giver en basal viden om patienters og egen sikkerhed og patientobservation, og kræves for at arbejde på et hospital, uden at det betyder at vikaren vil skulle udføre opgaverne selvstændigt. Ligeledes skal du vide, hvordan specifikke procedurer udføres, da du enten selv kan komme til at udføre disse eller assistere heri hermed er ansvaret for handlingen også dit. Hvis du har bestået e-learningerne indenfor det sidste år indsend da blot beviserne til s kontorelever. Alternativt kan du udfylde en tro og love erklæring og aflevere til os. Hygiejne test Håndhygiejne og brug af handsker - 1 gang årligt. Tryg brand - 1 gang årligt. Forebyggelse af tryksår Modtagelse og behandling af akut syg patient Det rigtige blod til den rigtige patient Undgå stikskader Informeret samtykke Opus træning (så du kan skrive i KISO, bestille portør og senge m.m.) Anlæggelse af perifere venekatetre - pvk OBS: Husk at gemme beviset på din pc. Såfremt du måtte have problemer med at gemme, da tag et screenshot (Print Scrn knappen, åben paint programmet og tryk Ctrl + V). Dine data bliver ikke gemt på e-learningenheden.dk. Husk endvidere at navn og cpr nr. skal være synligt på billedet. Andre e-learninger: Gå ind på Klik på personale i den gule bjælke Klik på E-learning i boksen uddannelse og kurser. Find: Glukose og INR-måling (skal tages efter du har set Accu-Chek filmen + fået undervisning) Hvis du tager blodprøver skal du udføre: Labka (www.e-learningenheden.dk) 11

12 Tjeklister som du skal udfylde: Lokale brand-, alarm- og hjertestop procedurer: Hver gang du møder ind i en vagt på en ny afdeling, er det dit ansvar som timelønnet vikar, at blive introduceret til, hvor brandudstyr, hjertestopudstyr, nødprocedurer, flugtveje, patientklokke- og alarmanlæg er og hvordan det virker. Du bekræfter, at du har gjort dette, ved at underskrive vedlagte liste: vikar-introduktion-kvalifikation. Når du har underskrevet, skal du returnere tjeklisten enten ved: - at sende den i en brun cirkulationskuvert via intern post til vikarkorpset, når du er på en afdeling. - at tage et billede som kopi med din smartphone (husk at navn og cpr. skal fremgå tydeligt) og sende ind per mail til kontoreleverne. - at aflevere den personligt til. Det er dit ansvar at medbringe denne tjekliste ved første vagt på en afdeling. Når du løber tør for disse tjeklister, kan du skaffe nye kopier via administrationen eller den koordinerende vagt. De kan også downloades fra nettet via vores hjemmeside. NB: De underskrevne kvalifikationstjeklister er kun gyldige i et år for hver afdeling. Det er herefter vigtigt, at du gentager proceduren, hver gang du er på et nyt afsnit indenfor et år. Tjeklisterne bliver udleveret efter din samtale. Evaluering: Vi vil i videst muligt omfang bestræbe os på at matche dine kompetencer med afdelingernes behov. er ansvarlig for, at du er opdateret og at dine kompetencer løbende evalueres. Derfor bedes du på dine første 3 selvstændige vagter sørge for, at et plejepersonale, som du har arbejdet med i vagten, udfylder et evalueringsskema. Tjeklisterne bliver udleveret efter din samtale. 12

13 Opslagsværk om arbejdsforhold og praktiske oplysninger Administration: Bookingkonsulenter: Anne Mickelborg, Pia Andersen og Ninja Ea Lund Tlf: Ledende oversygeplejerske: Ulrike van Kuppevelt Tlf: , mail: Sygeplejerske med klinisk specialistfunktion: Helle Bruun Nielsen Tlf: , mail: Kontorelev: Pernille Jensen Tlf: , mail: Ledelsen og administrationen i er altid åben for dialog, og du kan til enhver tid henvende dig og drøfte hændelser, meninger, muligheder eller begrænsninger i din arbejdssituation. Dette ser vi som en naturlig del af en moderne organisation og som en vigtig del af et godt arbejdsmiljø. Daglig åbningstid: s administration har åbent mandag til fredag kl på telefon: På denne hovedtelefon er du velkommen til at ringe og spørge, om der skulle være ledige vagter samt give os besked om, hvilke datoer du gerne vil arbejde og hvilke vagttyper du ønsker m.m. Udenfor kontorets åbningstider dvs. hverdage fra kl og i weekenden fra kl kan den koordinerende vagt kontaktes på: MEN kontakt venligst kun den koordinerende vagt angående vigtige beskeder som f.eks. sygemeldinger. Koordinerende vagt: Adresse: Den koordinerende vagt er en af vores faste SOSU ass., som er ude på en alm. gangvagt i patientplejen. Hun har mobil samt en mappe med fremmødelister frem til og med næste hverdag. KV har dermed overblik over, hvem som skal være hvor og hvornår. KV tager imod akutte vagtbestillinger fra afdelinger og sender sms ud til timelønnende for at få vagtern dækket. Tager imod sygemeldinger eller hvis der er tvivl om hvor du skal være. Skal altid kontaktes hvis en afd. vil lave om på din vagt fra f.eks. FV til GV eller rykke dig til et andet afsnit. Bispebjerg Bakke 23, 2400 Kbh. NV, Opgang 15A 13

14 Forkortelser vedrørende vagttyper: - DV = dagvagt - AV = aftenvagt - NV = nattevagt - FV = fast vagt (en vikar plejer 1-2 patienter med behov for øget opmærksomhed) - GV = gangvagt (en vikar assisterer en større gruppe af patienter, som er på en afdeling) (se bilag med eksempler på døgnrytmeplaner og opgavefordeling på en afdeling) Vagter via SMS: Ledige vagter behandles på 3 måder: 1. Via SMS - det er nødvendigt, at du har en mobiltelefon for at få vagter. Det er først til mølle princippet, hvor vagten gives til den, der først melder positivt tilbage om at kunne tage vagten. Vi sender altid en bekræftende SMS tilbage med mødetidspunkt og sted f.eks. på denne måde: Bookingen sender sms: ledige GV i DV i weekenden, hvem kan? Vikar svarer: Jeg kan tage en GV lørdag DV. Bookingen bekræfter: Ok, tak du skal på MMA1 lørdag DV kl Ring selv - til bookingen løbende og spørg ind til ledige vagter eller meld dig ledig på specifikke datoer. Bookingen nedskriver dine ønsker og kontakter dig mhp. ledige vagter. Husk - Du har først fået tildelt en vagt når bookingen bekræfter dette. 3. Via mail til vores kontorelever. Her skriver du alle de datoer og vagttyper du ønsker. Bookingen får besked og kontakter dig mhp. ledige vagter. Husk - Du har først fået tildelt en vagt når bookingen bekræfter dette. Ledige vagter vil desuden blive sendt ud per mail ca. en gang ugentligt. HUSK VENLIGST MHP. SMS KORRESPONDANCE: Hvis du ikke kan tage vagten, skal du ikke give noget svar. Du bedes kun svare på SMS, når du kan tage en vagt samt hvilken vagt det drejer sig om. Du bedes ikke ringe til SMS telefonen ( ). Vagtønsker: Se vagter på MinTid: Hvis du i perioder holder ferie eller af anden grund ikke kan tage vagter, kan du meddele det på vores hovedtelefon Vi kan derefter holde pause med at sende dig SMS, indtil du melder tilbage, at du kan tage vagter igen. Meddel os gerne dette et par dage før din pause. Hvis du ikke tager vagter i over 3 måneder og ikke har meddelt os en eventuel pause, vil din tilknytning som vikar blive afsluttet. Du modtager en mail fra Silkeborg Data med brugernavn og kode til medarbejder net (obs. dette er ikke dine IT koder til at logge på computerne og systemerne på hospitalet). Hjemmefra kan du se hvilke vagter du er booket til, enten via medarbejdernet.dk Mintid eller app en Minitid. Du kan tjekke om 14

15 der evt. er nogle misforståelser m.m. men du får stadigvæk vagter via sms. Hvis du modtager en vagt via sms fra den koordinerende, kan der gå et par dage før vagten fremgår på MinTid, da disse tastes i kontorets åbningstid. Vær opmærksom på at der på medarbejdernet ikke kan ses ledige vagter, men blot de vagter du selv er booket til eller har taget. Sådan logger du på medarbejdernet: Tryk på SD Log ind og indtast den kode du har fået tilsendt på mail fra Silkeborg Data Klik på mine muligheder (øverst på venstre side) Klik på MinTid (nederst på venstre side) Nyt vindue åbner med en ugentlig oversigt over dine vagter Hvis du har problemer med cpr. nr., kode eller lign. Kan du ringe til HRU på til direkte hjælp eller kontakte administrationen på mail. Tildelte vagter: Ved sygdom: Mødetider: Overlevering: Når du har fået tildelt en vagt på en afdeling, kan denne aflyses fra afdelingens side indtil 48 timer før vagtens begyndelse. Hvis ikke en anden afdeling mangler en vagt i stedet, vil aftalen blive ophævet. Omvendt forventer vi også, at du afmelder en vagt i god tid til os. Det er vigtigt, at vi altid kan få fat på dig pr. telefon(svarer), både når det drejer sig om aflysninger, ændringer i mødested eller ledige vagter. Sygdom meddeles hurtigst muligt på tlf kl eller til den koordinerende vagt på tlf kl Raskmelding sker senest kl. 12 dagen før, man igen er klar til at genoptage eventuelle planlagte vagter. Du møder direkte i afdelingen. Med mindre andet er aftalt er mødetiderne følgende: I dagvagt er vagten kl , i aftenvagt er vagten kl , i nattevagt er vagten kl Enkelte afdelinger har lidt forskudte mødetider, hvilket vil fremgå af sms en. Det forventes, at du møder på aftalte afdeling, omklædt og parat til tiden. Fra DV til AF / AF til NV: (overleveringen foregår i tværfagligt rum) Kort præsentation af nye patienter: Diagnose Pleje- og behandlingsniveau Mobilitet-hjælpemidler 15

16 Generelt: Kort og præcis gennemgang af ustabile patienter, afvigende værdier, delirøse patienter plan for pleje og behandling Specielle episoder af akut/mistænkelig karakter Fald og andre UTH Patienter med igangværende blodtransfusion el. IV antibiotika Venter på undersøgelser/behandlinger Ingen bagateloplysninger og opremsninger af oplysninger på patientoversigten IT-kode: Et par dage efter din ansættelse modtager du en fortrolig mail med adgangskoder til IT-systemet fra. Du får adgang til 6 systemer: Netværket GS!åben/OPUS (patientregistrering) EPM (medicinmodul) LABKA II (laboratoriemodul) RIS-Medos (Røntgenbestilling) WebMail (mail og kalender). Sygeplejersker får desuden udleveret en digital signatur til FMK (fælles medicinkort) og sundhedsjournalen. GS!Åben: Benyttes ved afhentning/bestilling af senge og tilbehør samt alle kliniske mikro-biokemiske prøver. Her bestiller du hos portører og posten (i vagterne). Log på GS Åben! - Sæt kryds ved intern rekvisition. Skærmbillede giver dig nu flere valgmuligheder. Du skal sætte et kryds ud for den ydelse, du ønsker. Se på kommandolinien fx. F2, F12 osv. øverst i skærmbilledet, så rekvisitionen bliver udfyldt og sendt korrekt. Sengeredning portørkorpset dgl. kl weekender og helligdage. Her bestiller man urene/rene senge samt tilbehør til senge. Sengeredning bygn. 60 hverdage kl Nye senge samt vekseltryksenge bestilles her. I de fleste afdelinger er det portørerne, der kommer med/ fjerner senge i dagvagterne. Portør assistance Ved behov for portør assistance til at vende/mobilisere patienter i aften- og nattevagter kan dette bestilles før kl. 15. En portør kommer til assistance pr. gang. I aften og nattevagten bestilles portør til afhentning af prøver osv. 16

17 Der er hjælp at hente til vores kliniske systemer inde på vores Intranet. På forsiden af Intranettet går man ind under genveje på sundhed-it. Der findes vejledninger under kliniske systemer. Postcentralen: Kursus: Til afhentning af akutte prøver og journaler. Åbningstider: hverdage ml Lokal nr.: 2918 eller 2408 Særligt for sygeplejersker: For selvstændigt at analysere arteriegasmålinger på ABL apparater på afd. Y, L og MMA er det nødvendigt med et kursus udbudt af KBA (Klinisk Biokemisk Afdeling). Man tilmelder sig gennem intranettet Insite : - under afdelinger vælger I KBA FRH -> POCT -> POCT-udstyr til måling af arteriepunktur. (Klik på TILMELDING: Tilmelding til undervisning i ABL90 vælg en dato og informer Bookingen). Undervisningen foregår på Frederiksberg Hospital på M5 i lokalet overfor stue 5. Undervisning foregår mandage kl til hver 4. uge. (Se bilag for blodprøvetagning og bloddyrkninger hos voksne patienter) ID-kort: Uniformer: Med din IT-kode skal du logge på intranettet fra webmail.regionh.dk og finde din webmail. I denne webmail modtager du en mail med en personlig pinkode til at få lavet et ID-kort. Dette kort er et ID-kort med billede, som laves på et par minutter i automaten: BBH - I foyeren ved indgang 60 i Lersøbygningen (ved kiosk og information) FRH - I bygning 13, Hovedporten, hovedvejen indgang 2. (Henvend dig i Informationen) Koder gælder til, at du kan få lavet 3 kort, i fald kortet bortkommer eller ikke virker længere. Automaten er åben hverdage fra , og du skal blot medbringe den personlige pinkode fra mailen (4 cifre). Hvis du har mistet pinkoden til ID-kortet, kan du maile eller ringe til administrationen på tlf Herefter vil du få tilsendt en ny pinkode. Du skal bruge dit ID-kort for at hente uniformer i uniformsbutikkerne. I butikken scanner du dit kort, og får udleveret det ønskede antal og størrelse, du har bedt om. Du har 10 stk. tøj på din uniformskonto og hver gang du afleverer din brugte uniform på en afleveringsstation, bliver din konto fyldt. Du skal ikke bruge ID-kortet ved aflevering. 17

18 Hvis du har glemt dit ID-kort, kan du henvende dig på afdelingen eller hos, hvor du kan låne et gæstekort og hente uniform. Hos kan du få et lommekort udleveret, hvor du finder en oversigt over uniformsbutikker samt afleveringsstationer. Uniformsetiketten er rene uniformer, bare hænder og arme uden smykker og armbåndsur, samt synligt placeret ID-kort. Ingen neglelak eller egne strømpebukser og ved langt hår bedes dette sættes op. Medbring eget fodtøj Grundet arbejdssikkerhed, skal fodtøj sidde fast omkring hælen (dvs. ikke klip-klappere). Ansættelsesforhold: Stillingsbeskrivelse: Timeløn: Som timelønnet vikar har vi et tilknytningsforhold, hvilket adskiller sig fra et ansættelsesforhold. Det vil sige, at man ikke er fastansat, men derimod tilknyttet fra vagt til vagt. Kort efter din ansættelses modtager du et tilknytningsbrev fra Løn og Personale afdelingen. (Hvis ikke, kontakt: Løn- og Personale afdelingen ) Ved ansættelse får du tilsendt din stillingsbeskrivelse, som du skal læse igennem. For at afgøre dit løntrin bedes du aflevere/indsende dit anciennitets kort ikke lønsedler, som dokumentation på tidligere ansættelser til s løn konsulent Pia Hansen, Personale og Løn afdelingen 20 C, Bispebjerg bakke 23, 2400 KBH NV. Som Timelønnet vikar får du et vikartillæg for din fleksibilitet. Kvalifikations- og funktionsløn fra tidligere ansættelser er lokalt forhandlet og følger derfor ikke med. Har du spørgsmål angående din timeløn bedes du kontakte løn konsulent Pia Hansen på telefon eller. Som sygeplejestuderende får du første løntrin når du er på modul 4-8. Herefter stiger din timeløn. Du skal selv være opmærksom på at sende os din studiejournal så snart modul 4-8 er bestået så lønnen kan korrigeres. Lønseddel: Der er lønudbetaling hver 14. dag om fredagen i ulige uger. Din lønseddel sendes elektronisk, som en PDF-fil, til din indbakke i e-boks. Du kan let udskrive lønsedlen, hvis du har behov for det. Se vedlagte vejledning til hvordan du opretter en e-boks og anvender den. Løn til timelønnede bliver opgjort om tirsdag i lige uger til udbetaling om fredagen ugen efter. F.eks. den løn der udbetales i uge 5 er for uge 2 og 3. 18

19 Pauser: Overarbejde: Politikker: Tavshedspligt: Beredskabsplan: Pauser aftales i tæt samarbejde med det øvrige personale på afdelingen i vagten. Du har ikke betalte spisepauser, men ret til en pause efter 6 timers arbejde. Som hovedregel undgås overarbejde. I tilfælde af at overarbejde skønnes nødvendigt, skal dette aftales med afdelingen, og vikarkorpset gives efterfølgende besked. Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital er alkohol og røgfrit område. Overtrædelse af rygepolitikken håndteres af den lokale ledelse, ligesom at den lokale ledelse håndterer overtrædelse af hospitalets øvrige retningslinjer og politikker f.eks. alkoholpolitikken. Gentagen overtrædelse af rygepolitikken kan derfor få alvorlige ansættelsesretslige konsekvenser. Når du arbejder, er du pålagt tavshedspligt i henhold til gældende bestemmelser i forvaltningsloven, persondataloven og straffeloven. Som Vikar er du pålagt at følge de retningslinjer, der er på den afdeling du arbejder på. Henvend dig til den ansvarshavende sygeplejerske, hvis beredskabsplanen bliver aktiveret. Aktuelle tværfaglige samarbejdspartnere: Aktuelle tværfaglige samarbejdspartnere: fysioterapeut, ergoterapeut, socialrådgiver, laborant, diætist, portør og læger, følgehjemsygeplejerske, Etnisk-team, Akut-team, Etisk-team, Geriatrisk-team. For mere information søg i VIP. Arbejdsskade: En arbejdsskade er, når du f.eks. stikker dig på en nål, får lavet et vrid ved forflytning af en patient, glider i noget vådt på gulvet eller bliver slået af en udadreagerende patient eller lign. tilfælde. Det er vigtigt, at en arbejdsskade altid anmeldes både i tilfælde af gener efter skaden på sigt og i forhold til videreudvikling af et godt og sikkert arbejdsmiljø. Hver afdeling har opgørelser over den enkelte afdelings antal og typer af arbejdsskader. Afdelingen er desuden ansvarlig for at handleplaner udarbejdes og gennemføres i forhold hertil. Handleplan i tilfælde af arbejdsskade: 1. Omtal skaden med det samme for ansvarshavende sygeplejerske (i dagvagterne er dette afdelingssygeplejersken) i den afdeling hvor skaden er sket. 2. Kontakt altid den ledende oversygeplejerske i ved først givne lejlighed, hvis der sker dig en arbejdsskade. 19

20 I akutte/alvorlige tilfælde: Orienter bookingen i på telefon på hverdage ml. kl eller den koordinerende vagt kl på hverdage og i weekenden kl Den ledende oversygeplejerske i kan i alvorlige tilfælde kontaktes gennem den koordinerende vagt. 3. Udfyld arbejdsskadeanmeldelse Hos får du udleveret et anmeldelsesskema, som du skal udfylde, evt. i samarbejde med Ledende oversygeplejerske Ulrike van Kuppevelt eller s arbejdsmiljørepræsentant Karin Sletten. Skemaet afleveres hos. Det er vigtigt, at skaden beskrives tydeligt, således at det fremgår, hvad der er sket og hvordan, da anmeldelsen danner grundlag for det videre arbejde med forebyggelse af skader og videreudvikling af et sikkert arbejdsmiljø på BFH. 4. Bekræftelse og kopi af anmeldelse. Du modtager en bekræftelse samt kopi af anmeldelse, først fra arbejdsmiljøteamet og senere fra Willis. Willis forestår herefter administration af arbejdsulykkerne, herunder også kommunikation med skadelidte og Arbejdsskadestyrelsen. Arbejdsmiljøgruppen modtager ligeledes en kopi af anmeldelsen med skema til ulykkesanalyse. 5. Refleksionsmøde. Du vil evt. efterfølgende blive inviteret til at mødes med arbejdsmiljørepræsentanten i og s ledende oversygeplejerske hvor hændelsesforløbet gennemgås i refleksions- og læringsøjemed. 6. Du får automatisk brev ang. evt. refusion af behandlingsskader af Firmaet Willis, som administrerer arbejdsskade refusion i hele regionen. Sørg for dokumentation af eventuelle udgifter til behandling. For refusion kræves det, at behandler har overenskomst med sygesikringen. Psykisk voldsomme og overvældende oplevelser i arbejdstiden kan også være en arbejdsskade. I dit arbejde kan du komme ud for hændelser som følelsesmæssigt og psykisk kan opleves overvældende, chokerende og belastende. Disse oplevelser opdeles i to kategorier: A. der hvor du oplever patientens sygdomssituation som overvældende B. der hvor du oplever din sikkerhed og sundhed direkte eller indirekte trues Kategori A: Patientens sygdomssituation. Gennem dit arbejde i sygeplejen møder du mennesker der har kroniske lidelser og smerter, er uhelbredeligt syge, er voldsomt tilskadekommet, har forsøgt selvmord eller er psykotiske og ofte kan du opleve dødsfald. Til en vis grad har du gennem din uddannelse og erfaring udviklet en særlig professionel indstilling til disse oplevelser, idet det er en normal del af dit arbejde. Der kan 20

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis NOTAT 7. august 2013 Sagsbehandler: Praksis i akut tilbud i Frederiksberg Kommune Dok.nr.: 2013/0015495-1 Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Plan og Projektstab KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. Vikarbestilling. Quickguide. Version 4.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. Vikarbestilling. Quickguide. Version 4.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER Vikarbestilling Quickguide Version 4.0 Kære Vikarbestiller, Psykiatriens Vikarcenter vil med denne lille pjece gerne give dig et redskab, der hurtigt hjælper dig med at bestille

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Quickguide Vikarhåndtering Afdelingen bestiller en vagt

Quickguide Vikarhåndtering Afdelingen bestiller en vagt Quickguide Vikarhåndtering Afdelingen bestiller en vagt Indholdsfortegnelse: 1. Opsætning af arbejdstidsplan for at bestille vikarer... 1 2. Bestilling af vikar... 2 3. Bestillingsbilledet... 3 4. Oplysningerne

Læs mere

Samarbejde med MAT gør det en forskel for patienten? Ort. konf. marts 2013 MAT 1

Samarbejde med MAT gør det en forskel for patienten? Ort. konf. marts 2013 MAT 1 Samarbejde med MAT gør det en forskel for patienten? Ort. konf. marts 2013 MAT 1 Emner og spørgsmål Hvilken effekt har det haft at måle EWS, TOKS? Hvordan samarbejdet fungerer mellem sengeafdelingen og

Læs mere

Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42

Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Vi er en infektionsmedicinsk afdeling med 18 senge, der udover at modtage infektionsmedicinske patienter også modtager

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation:

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 610 Offentligt Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig

Læs mere

Conventus Instruktør brugervejledning

Conventus Instruktør brugervejledning Conventus Instruktør brugervejledning Du får nu mulighed for at benytte nogle af de faciliteter, som er tilgængelige i Conventus. F.eks. vil det være muligt for dig at følge med i, hvem der er tilmeldt

Læs mere

Introduktionsprogram for modul sygeplejestuderende på Hjertemedicinsk ambulatorium 250

Introduktionsprogram for modul sygeplejestuderende på Hjertemedicinsk ambulatorium 250 Introduktionsprogram for 11-12 modul sygeplejestuderende på Hjertemedicinsk ambulatorium 250 Modtagelse 1. dag Modtages i forhallen, SVS af uddannelseskonsulent kl: 8:30 Der gennemgås: Den studerende får

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Aug. 2015 1

Læs mere

Information til vikarer på sygehusene i Region Nordjylland

Information til vikarer på sygehusene i Region Nordjylland Information til vikarer på sygehusene i Region Nordjylland Velkommen som vikar på et sygehus i Region Nordjylland Denne pjece er både til vikarer på dagsbasis og til dig, der har et længerevarende vikariat

Læs mere

Formålet med de 5 DDKM Lommekort er, at forbedre dit kendskab til: e-dok Hygiejne Beredskab ved brand Hjertestop Utilsigtede Hændelser

Formålet med de 5 DDKM Lommekort er, at forbedre dit kendskab til: e-dok Hygiejne Beredskab ved brand Hjertestop Utilsigtede Hændelser lommekort Formålet med de 5 DDKM Lommekort er, at forbedre dit kendskab til: e-dok Hygiejne Beredskab ved brand Hjertestop Utilsigtede Hændelser Det er vigtigt, at du kender til retningslinjer, politikker

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Log på Forældrekontakt... 3 Infosiden... 4 Kontakt-lister... 4 Melde Syg / Fri... 5 Beskeder... 5 Aktiviteter... 6 Stamkort... 7 Tilladelser... 7 Læge/medicin...

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt Palliative felt Definition: har erfaring med sygepleje på det generelle niveau eller kan være nyuddannet. Udføre Lede Formidle Udvikle Teoretiske Udfører sygepleje udfra et behov for at lære det palliative

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

Hjertestop Instruks. Psykiatrien Thy-Mors

Hjertestop Instruks. Psykiatrien Thy-Mors Hjertestop Instruks Psykiatrien Thy-Mors Hjertestop Instruks Psykiatrien Thy-Mors Ambulatorium for almen psykiatri Thy- Mors Thylandsvej 37 7700 Thisted tlf. 9764 3050 Udgave 2 Februar 2013 Læs mere om

Læs mere

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse Tvangsindlæggelse Det er vigtigt at pointere, at filmen Tvangsindlæggelse tager udgangspunkt i én af de muligheder, der er for at blive/være indlagt med tvang. Der findes andre måder at blive/være indlagt

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler

Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler Proceduren gælder for hele hospitalet i situationer, hvor medarbejdere i egenskab af ansatte på Rigshospitalet udsættes for vold eller trusler fra

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Borgerportal Care Vejen Kommune. Vejledning. November

Borgerportal Care Vejen Kommune. Vejledning. November Borgerportal Care Vejen Kommune Vejledning November 2016 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Anmod om adgang 4 Hvem kan få adgang...4 Sådan anmoder du om adgang...4 3. Log ind 6 Det kan du se...6 Vælg borger...7

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece Side 1 af 1 Velkommen til Neurologisk Sengeafdeling, N61. Denne pjece indeholder nogle praktiske oplysninger om Beskrivelse af Neurologisk sengeafdeling N61 N61 består af 3 selvstændige sengeafsnit, beliggende

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Uforudsigelige situationer samt forsyningssvigt

Uforudsigelige situationer samt forsyningssvigt Hver afdeling har en bygningsansvarlig fra Teknisk Afdeling, der sammen med akkrediteringskoordinator vil være behjælpelig med at gennemgå afsnittet og udfylde skemaet i samarbejde med afdelingssygeplejersken.

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund)

Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund) Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund) Når en beboer er døende, planlægges terminalforløbet så godt som muligt i samarbejde mellem medarbejderne, sygeplejen og lægen. Det er bostedets

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte.

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte. NOTAT Dato: 31. marts 2016 Kontaktoplysninger Ledelsescenter Jura, HR og Strategi Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Vejledning om håndtering af vold og trusler Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Velkommen hos Medarbejderne 3

Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikarhåndbog 1 Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikar hos Medarbejderne 4 Arbejdstid 4 Tavshedspligt 4 Sygdom 5 G-dage 5 Feriepenge 6 Ferie 6 Arbejdsskader 6 Fritvalgsordning 6 Pension 7 Lønudbetaling 7 Skattekort

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 01-07-2015 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 16-01-2015 Gyldig til: 12-03-2018

Læs mere

Mestringsskema i kombination med BVC Øget fokus på tryghed og trivsel

Mestringsskema i kombination med BVC Øget fokus på tryghed og trivsel Mestringsskema i kombination med BVC Øget fokus på tryghed og trivsel Del I Del II Del III OM METODEN OG MANUALEN METODEMANUAL SÅDAN GØR DU TRIN FOR TRIN PIXI-UDGAVE Satspuljeprojekt: Styrket indsats til

Læs mere

Den kompetente sygeplejerske - Palliative felt

Den kompetente sygeplejerske - Palliative felt - Palliative felt Definition: har været ansat i afdelingen i en periode og har opøvet større viden og sikkerhed i det palliative felt og tager et større medansvar for afdelingens sygeplejefaglige niveau

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

STANDARD FOR OMSORG TIL DØENDE BØRN OG DERES FORÆLDRE. Målgruppe Alle døende børn indlagt på Neonatalklinikken og deres familier.

STANDARD FOR OMSORG TIL DØENDE BØRN OG DERES FORÆLDRE. Målgruppe Alle døende børn indlagt på Neonatalklinikken og deres familier. STANDARD FOR OMSORG TIL DØENDE BØRN OG DERES FORÆLDRE Kvalitetsmål At der ydes pleje, omsorg og behandling af det døende barn: hvor barnets umiddelbare behov er styrende hvor forældrenes ønsker og behov

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder 7. Sygeplejerske 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder En sygeplejerske i ældreservicesektoren er en person, der varetager kliniske opgaver f.eks. i relation til medicinering, sårpleje, dræn og sonder. En

Læs mere

Conventus Instruktør brugervejledning

Conventus Instruktør brugervejledning Conventus Instruktør brugervejledning Du får nu mulighed for at benytte nogle af de faciliteter, som er tilgængelige i Conventus. F.eks. vil det være muligt for dig at følge med i, hvem der er tilmeldt

Læs mere

Oplæring til tidsbestilling

Oplæring til tidsbestilling Oplæring til tidsbestilling Man har forskellige muligheder for at bestille en tid til sin golfrunde på denne side vil jeg forsøge at beskrive disse muligheder. Dette skal bruges som en vejledning I kan

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Den gode dokumentation

Den gode dokumentation Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér

Læs mere

Velkommen hos Medarbejderne 3

Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikarhåndbogen 1 Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikar hos Medarbejderne 4 Arbejdstid 4 Tavshedspligt 4 Sygdom 5 G-dage 5 Feriepenge 6 Ferie 6 Arbejdsskader 6 Fritvalgsordning 6 Pension 7 Lønudbetaling 7

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. december 2016 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Et tilbud til alle forældre

Et tilbud til alle forældre Et tilbud til alle forældre Vejledning Bredagerskolen www.bredagerskolen.dk Vejledning ForældreIntra Bredagerskolen 1 December 2008 Kære forældre. Fra januar 2009 vil vi som noget nyt benytte os af ForældreIntra.

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Anmeldelse af arbejdsskade i EASY

Anmeldelse af arbejdsskade i EASY Anmeldelse af arbejdsskade i EASY Gå ind på: http://easy.ask.dk/easy Tast dit Brugernavn og Password. Bemærk, at systemet skelner mellem store og små bogstaver. Herefter kommer du ind på forsiden og du

Læs mere

Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Afdelingssygeplejerske Gitte Reichhardt Madsen

Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Afdelingssygeplejerske Gitte Reichhardt Madsen Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Data på EWS og proces for indsamling af data Anvende erfaringer fra EWS-proces til andre monitoreringer Tage udgangspunkt i data i dialog med personalet Anvende pt.data

Læs mere

håndbog i Sikker mundtlig kommunikation

håndbog i Sikker mundtlig kommunikation håndbog i Sikker mundtlig kommunikation Kommunikation Teamsamarbejde Sikker Mundtlig Kommunikation Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Kommunikation Inden du ringer... 4 Kommunikation om patientbehandling

Læs mere

Kriseberedskab. - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation

Kriseberedskab. - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation Kriseberedskab - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation Akutte situationer En akut situation opstår pludseligt, er uforudsigelig og svær at forberede sig

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

AdeccoINFO SPECIALIST STAFFING

AdeccoINFO SPECIALIST STAFFING AdeccoINFO SPECIALIST STAFFING SPECIALIST STAFFING 2 Start din rejse hos Adecco Velkommen indenfor i verdens største vikar- & rekrutteringsvirksomhed Lidt om os Da du er inviteret til samtale hos Adecco,

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Baggrund ÆOH er blevet bedt om at redefinere Tværfagligt Akutteam og samtidig se på et oplæg til en akutsygeplejefunktion i den nuværende organisation,

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Handleplan for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den

Handleplan for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den 1.9.2010 Jeg vil i nedenstående handleplan besvare følgende fire spørgsmål, stillet af Drifts- og Udviklingskontoret for Handicap og Psykiatri i forbindelse

Læs mere

Digital Timeseddelregistrering Introduktion og vejledning til vikarerne

Digital Timeseddelregistrering Introduktion og vejledning til vikarerne Digital Timeseddelregistrering Introduktion og vejledning til vikarerne 1 Kære Medarbejder Vi har i Hartmanns A/S besluttet at overgå til digital timeseddelregistrering. Det betyder for dig, at du fremover

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Logge på Forældrekontakt:... 3 Infosiden... 4 Beskeder... 5 Påmindelser... 6 Aktiviteter... 11 Stamkort... 11 Tilladelser... 12 Læge/medicin... 12 2 Logge på Forældrekontakt:

Læs mere

Conventus Instruktør brugervejledning

Conventus Instruktør brugervejledning Conventus Instruktør brugervejledning Du får nu mulighed for at benytte nogle af de faciliteter, som er tilgængelige i Conventus. F.eks. vil det være muligt for dig at følge med i, hvem der er tilmeldt

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m.

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. ODDER KOMMUNE Rådhuset Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. Handleplan: Vold, trusler og chikane Vi ønsker at undgå og forebygge, at ansatte udsættes for voldelige episoder, mens de er på arbejde.

Læs mere

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen Velkommen Personalet i Afdeling M2 vil gerne med denne mappe byde dig velkommen. Velkomstmappen giver dig nogle praktiske oplysninger, der gerne skulle være med til at give dig et godt indlæggelsesforløb.

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Titel: Vejledning til medicinuddeling. Standard: Standard til medicinuddeling

Titel: Vejledning til medicinuddeling. Standard: Standard til medicinuddeling Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning. Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstaden som håndterer medicin. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis. Risk Manager Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord

Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis. Risk Manager Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord Forandring og udvikling - succes eller fiasko? Oplevet nødvendighed Vision Handlingsplan

Læs mere

For hver kompetence skal der være følgende billede:

For hver kompetence skal der være følgende billede: For hver kompetence skal der være følgende billede: 1.Der skal være formuleret et tydeligt forventningsbillede (kende til/kunne udføre.) 2.Der skal være mulighed for at angive medarbejderens egen vurdering

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Afdeling

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Afdeling Patientinformation Velkommen til M42 Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om medicinsk afdeling og læse om,

Læs mere

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE INDIVIDUELT FOR NYANSATTE I SYGEHUS NORD Navn Stilling Sygeplejerske Afdeling Ortopæd kirurgisk afsnit H1 Ansat dato Navn på nærmeste leder Kirsten Christiansen Navn på tilknyttet mentor Telefonnummer

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere