Redskab til måling af tilgængelighed i boliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redskab til måling af tilgængelighed i boliger"

Transkript

1 fagligt Housing Enabler Artiklen er skrevet at Tina Helle (t.v.), ergoterapeut og underviser ved Sundheds CVU Nordjylland, studerende på European Master of Science in Occupational Therapy og Susanne Iwarsson (t.h.), leg. Arbejdsterapeut, Ph.D., professor ved Lunds universitet, Sverige Redskab til måling af tilgængelighed i boliger Globalt set er der et professionelt behov for, at vi ergoterapeuter bygger vores praksis på evidens, herunder, reliable og valide undersøgelsesredskaber. Eftersom vi i Danmark og andre lande, sammenlignet med især de engelsksprogede lande, har en lille forskningstradition, udvikles de fleste undersøgelsesredskaber på engelsk. Dette besværliggør og hindrer ofte, at vi for eksempel i Danmark kan gøre brug af eksisterende undersøgelsesredskaber både på grund af sproglige barrierer og manglende kulturel tilpasning. Det er derfor vigtigt for professionens udvikling og kvaliteten af praksis, at standardiserede undersøgelsesredskaber oversættes til nationale sprog og disse oversættelser efterfølgende valideres og reliabilitetstestes i den ny kontekst. Ovenstående er et af argumenterne for, at undertegnede har valgt at være med til at oversætte The Housing Enabler samt undersøge oversættelsens inter-rater reliability. Dette sker fra originalsprog svensk til dansk, hvilket foruden den sproglige oversættelse består i en tilpasning til dansk lovgivning og normer indenfor byggeri i et samarbejde med arkitektfirmaet Thorslund, der har specialiseret sig indenfor tilgængelighed (www.thorslunddk.dk). Arbejdet foregår i forbindelse med forfatterens afsluttende master thesis på European Master of Science in Occupational Therapy i et nordisk samarbejde mellem Lunds universitet i Sverige, Polytechnic i Jyväskylä, Finland, Sundheds CVU Nordjylland og to terapeuter i Island. Om undersøgelsesredskabet The Housing Enabler, i sin nuværende form, er udviklet af Professor og ergoterapeut Susanne Iwarsson og Bjørn Slaug, B.Sc. system tekniker ved Lunds universitet, Sverige i 2000 (Iwarsson, S. & Slaug, B.). Det er baseret på Steinfeld s Enabler Concept (1979) og muliggører objektive og normbaserede undersøgelser og analyser af tilgængelighedsproblemer i hjemmets fysiske omgivelser (Iwarsson, S.& Isacsson, Å. 1996b, Iwarsson, S. & Slaug, B., 2001). Redskabet er primært udviklet til brug for ergoterapeuter, grundet vores kompetencer og erfaring, men kan desuden danne basis for diskussion og planlægning af byggeprocesser med andre faggrupper, som for eksempel ingeniører, bygningskonstruktører og arkitekter. Beskrivelse af The Housing Enabler (Iwarsson, S., Nygren, C. & Slaug, B.,2005). Undersøgelsesredskabet The Housing Enabler er baseret på Lawton s idé om matchen mellem de to komponenter 1) personen og 2) omgivelserne ( person-environment (P-E) fit ). Redskabet kan bruges i individuelle sammenhænge, for eksempel i forbindelse med boligtilpasning eller flytning til anden bolig og til grupper af personer, for eksempel i forbindelse med projektering af - og strategier for nyt byggeri. Metodikken har således potentiale til at effektivisere tilpasnings-cases samt boligplanlægning på kommuneniveau. Redskabet er testet og anvendt i en lang række studier i Sverige, men også i Europæisk sammenhæng, hvor det har opnået forskellige former for validitet og reliabilitet (Iwarsson, S. & Isacsson, Å., 1996; Iwarsson, S., Nygren, C. & Slaug, B. 2005, Iwarsson, S. & Slaug, B., 2001, Fänge, A. & Iwarsson, S., 2003). På nuværende tidspunkt er manualen tilgængelig på svensk og engelsk, mens undersøgelsesskemaerne findes på tysk, ungarsk, lettisk og russisk. The Housing Enabler er brugt i et treårigt EU-projekt, Enable Age ( ), der involverede England, Tyskland, Sverige, Ungarn og Letland med Professor Susanne Iwarsson som leder. Projektets formål var, i et Europæisk perspektiv, at undersøge, hjemmets omgivelser som bestemmende faktor for autonomi, deltagelse (participation), trivsel og sundhed i den sene alder og herigennem 18 l ergoterapeuten l oktober 2006

2 Housing Enabler er et standardiseret ergoterapeutisk undersøgelsesredskab om tilgængelighed i hjemmet. Det er primært udviklet til brug for ergoterapeuter, men kan desuden danne basis for diskussion og planlægning af byggeprocesser med andre. Det er nu kommet i dansk version komme med anbefalinger for sunde boligløsninger på tværs af Europa (Iwarsson, S. Wahl, H-W. & Nygren, C.2004) (www.enableage.arb.lu.se). Redskabet består af- og administreres i tre dele (se figur 1, side 19 og 20). Trin et og trin to af undersøgelsen udøves i overensstemmelse med en tjekliste for henholdsvis funktionelle begrænsninger og afhængighed af mobilitetshjælpemidler samt barrierer i de fysiske omgivelser. Trin tre består af en analyse af tilgængelighedsproblemer, som foretages ved at relatere de funktionelle begrænsninger og afhængighed af mobilitetshjælpemidler til barriererne i de fysiske omgivelser. Resultatet af denne analyse er en kvantificering, en total score, af tilgængelighedsproblemer fundet i det enkelte tilfælde. Anvendelsesmuligheder Tilgængelighed i de fysiske omgivelser vedrører mennesker med funktionsnedsættelser som følge af sygdom, ulykke eller den naturlige aldringsproces. Ergoterapeuter Med undersøgelsesredskabet i hånden er ergoterapeuten i stand til at udføre standardiserede undersøgelser af tilgængelighed i hjemmet og nærmeste udendørsomgivelser i relationen til Figur 1 Funktionelle begræsninger og afhængighed af mobilitetshjælpemidler vanskeligt ved at tolke information synsnedsættelse blindhed alvorlig hørenedsættelse balancevanskeligheder nedsat koordinationsformåen nedsat udholdenhed vanskeligt ved at bevæge hovedet nedsat funktion i overekstremiteter nedsat finmotorik tabaf funktion i overekstremiteter nedsat funktion i ryg og/eller. underekstremiteter afhængighed af ganghjælpemidler kørestolsbruger extremt høj og/eller overvægtig A B1 B2 C D E F G H I J K L M N Personens funktionelle begrænsninger undersøges først ved at interviewe personen. Kryds det bogstav ud, som identificerer de fundne begrænsninger (se ovenfor på figuren: A,B1,B2,C osv). Dernæst markeres de observerede barrierer i omgivelserne med et kryds (venstre side: 1,2,3,4 osv). Overfør de markerede bogstaver fra figuren til undersøgelsesskemaet (se venstre side) og sæt en cirkel om de I forvejen angivne points I skemaet (1-4). Den samlede sum af disse points angiver graden af tilgængelighedsproblemer for en given person i en given bolig. ergoterapeuten l oktober 2006 l 19

3 fagligt Housing Enabler UNDERSØGELSE AF OMGIVELSERNE A. Udendørs omgivelser Generelt (side , ) A B1 B2 C D E F G H I J K L M N 1. Smalle stier (mindre end 1.3 m) Uregelmæssig belægning (inklusiv irregulære samlinger, skråtliggende dele etc.) Ustabil belægning (løs grus, sand ler, etc.) Bemærk. Figuren afspejler kun en del af undersøgelsesredskabet for at illustrere samt give en idé om, hvori det består. Dette er fra en uofficiel, ikke valideret Dansk version. Oversat og printet med tilladelse og copyright fra den svenske version: Iwarsson, S. & Slaug, B., Trin 1 Undersøgelse af funktionelle begrænsninger og afhængighed af mobilitetshjælpemidler (den personlige komponent af tilgængelighed). Den første del af undersøgelsen er en kombination af observation og interview, med henblik på at undersøge personens funktionelle begrænsninger (13 punkter) og dennes afhængighed af mobilitetshjælpemidler (2 punkter) (se figuren). Den personlige komponent af tilgængelighed er primært operationaliseret ud fra, hvad angår den fysiske funktionelle kapacitet, men også ud fra fire punkter, som vedrører perception og cognition. Alternativt, hvis undersøgelsens målgruppe er på samfundsniveau og ikke af en enkelt person, vil den beskrivende del af den personlige komponent være baseret på epidemiologiske data for målgruppen. Trin 2 Undersøgelse af barrierer i de fysiske omgivelser (omgivelseskomponenten af tilgængelighed). En detaljeret observation foretages af barrierer i de fysiske omgivelser i hjemmet om de nærmeste udendørsomgivelser (i alt 188 punkter). Omgivelseskomponenten af tilgængelighed er således operationaliseret i form af tilstedeværelse af barrierer i de fysiske omgivelser. Boligens omgivelser er inddelt i fire sektioner: Udendørs omgivelser (33 punkter), entréer (49 punkter), indendørs omgivelser (100 punkter), og kommunikationselementer (6 punkter). I figur 1 er givet 3 eksempler på definitioner af punkter. I den svenske version defineres omkring 70 % af disse i henhold til nuværende, officiel svensk lovgivning og guidelines. (Tallet kendes endnu ikke for den danske version). De resterende punkter er defineret og undersøgt baseret på professionel erfaring, primært den ergoterapifaglige ekspertise. De 188 punkter udgør en valid source af information, som efterfølgende anvendes i en kvantitativ analyse. Således sker undersøgelsen gennem trin 1 og 2. Herefter analyseres data, hvilket sker i trin 3 og kan finde sted på to forskellige måder. Enten ved at resultaterne af trin 1 og 2 anvendes som beskrivende data for en person og dennes omgivelser eller ved at beregne tilgængelighedsscoren (trin 3). Trin 3 Beregning af tilgængeligheds-scoren (P-E fit. Denne del er en kvantitativ analyse af tilgængelighed). Det er beregningen af den totale tilgængelighedsscore, foretaget på baggrund af de indsamlede data i trin 1 og 2. Det betyder, at på baggrund af den kombination af funktionelle begrænsninger hos et individ (eller en gruppe personer) (trin 1) og barrierer i de fysiske omgivelser (trin 2) udregnes, i hvilken grad tilgængelighedsproblemer eksisterer i den pågældende bolig for den pågældende person (eller gruppe). Jo højere score, jo større tilgængelighedsproblemer. Palm-computers er udviklet til dataindsamlingen (hvis det foretrækkes frem for skemaer i papir) samt et software program til at analysere data, på såvel enkelt- som gruppeniveau (Slaug, B. & Iwarsson, S. (2001) (se en demo version: under download ). 20 l ergoterapeuten l oktober 2006

4 Kommuner kan med fordel vælge Housing Enabler, som et standardiseret undersøgelsesredskab til brug ved alle hjemmebesøg. Efter nogen tid vil kommunen således via softwaren få opbygget to databaser en over kommunens boliger og deres tilgængelighed og en over kommunens borgere med funktionelle begrænsninger. danske normer og lovgivning indenfor boligbyggeri og således være med til at optimere kvaliteten af- og evidensbasere praksis. Kædetænkning er implicit i redskabet. Således undersøges gennem de 188 punkter, hvorvidt en borger med netop de funktionsnedsættelser i netop denne bolig med disse udendørsomgivelser vil være i stand til at komme fra for eksempel køkken, gennem gangen, udenfor på diverse gangarealer og over i vaskehuset samt tilbage igen. Eller fra stuen, ud i gangen, i entréen og hen til postkasse og/eller skraldespand og tilbage. Dette er naturligvis med henblik på at undersøge, hvorvidt den pågældende borger er i stand til at udføre daglige aktiviteter i nuværende omgivelser. Housing Enabler kan således bruges som en standardiseret tjekliste, der tager højde for, at alle dele af kædens eventuelle barrierer tilgodeses. En sådan undersøgelse kan danne baggrund for boligændringer. Via tilhørende software program, der analyserer data, får ergoterapeuten svar på, eksakt hvilke barrierer der findes i de fysiske omgivelser. Det kan være mangel på greb ved brusebad, for smalle døre, en hoveddør der ikke kan forblive i åben position, for højt køkkenbord, for dårlig belysning ved gangarealer eller knækkede fliser. På baggrund heraf iværksættes boligændringer. Hvis ergoterapeuten finder mange barrierer i de fysiske omgivelser for en borger, kan undersøgelsen danne baggrund for, at borgeren opfordres til at flytte til en mere hensigtsmæssig bolig med henblik på at være så selvhjulpen som mulig, herunder udøve flest mulige dagligdagsaktiviteter. Ergoterapeuten vil i de tilfælde have mulighed for at undersøge alternative boliger med Housing Enabler og via softwaren analysere de alternative boligers tilgængelighed i forhold til borgeren funktionelle profil. På den måde vil ergoterapeuten på den baggrund være i stand til at vise/ dokumentere overfor borgeren, familien, myndighederne, hvilken bolig der vil give borgeren størst mulighed for deltagelse i daglige aktiviteter. Undersøgelsesredskabet er omfattende 188 punkter undersøges vedrørende omgivelserne og 15 punkter vedrørende personen. I begyndelsen vil en Housing Enabler undersøgelse tage op til 1½ time, men for ergoterapeuter, der jævnligt anvender det, omkring ½-1 time. Nogle vil eventuelt finde det tidskrævende, men det er vigtigt at tage med i sin betragtning, at hjemmebesøg ofte tager den tid og afhænger af, hvorledes kommunikationsprocessen med borgeren udvikler sig. Housing Enabler fortæller os ikke noget om borgerens subjektive mening om boligen, eller om sikkerhed, som for eksempel røgalarmer og nødudgange. Som alle andre undersøgelsesredskaber har det naturligvis sine begrænsninger og må kombineres med andre undersøgelsesredskaber, alt efter hvad formålet er. Kommune Kommuner kan med fordel vælge Housing Enabler, som et standardiseret undersøgelsesredskab til brug ved alle hjemmebesøg. Efter en rum tid vil kommunen således via softwaren få opbygget to databaser en over kommunens boliger og deres tilgængelighed og en over kommunens borgere (med funktionelle begrænsninger). En typisk barriere i mange boliger er manglende greb ved bruser. Det ville således være muligt at få overblik over, hvor mange boliger det reelt drejer sig om og dernæst iværksætte en opsætning heraf på en gang, hvilket formodes at være en økonomisk gevinst. Man ville også få et billede af, hvorvidt kommunens boliger er gearet til det aldrende samfund, som det ofte benævnes. Med sådanne databaser ville ergoterapeuten nemt kunne undersøge, hvilke af eventuelle ledige boliger, der bedst muligt matcher borgens funktionsniveau. Byggeri/bolig Ved brugen af Housing Enabler i forbindelse med nyt byggeri eller renovering ville det være med til at sikre, at boligerne lever op til dansk normer og lovgivning indenfor området og at det i dagligdagen vil fungere, netop fordi det i sin egenskab analyserer relationen mellem mennesker og de fysiske omgivelser og ikke blot fokuserer på omgivelserne. Dette gør Housing Enabler til noget unikt og, så vidt forfatterne er orienteret, det eneste af sin slags på verdensplan. Man må formode, dette kan være med til at spare penge, effektivisere og højne kvaliteten af byggeri, men det er endnu ikke undersøgt. Desuden kunne det tænkes at give flere arbejdspladser for ergoterapeuter samt lægge op til tværfagligt samarbejde med fagfolk indenfor byggebranchen til fordel for borgere med funktionsnedsættelse. Forskning Endelig giver Housing Enabler mulighed for forskning inden for boligers fysiske omgivelser på tværs af landegrænser. I forskning indenfor bolig og sundhed er der generelt set mangel på psykometriske måleredskaber. De fleste studier bygger studie-specifikke metoder med ukendt pålidelighed og validitet. ergoterapeuten l oktober 2006 l 21

5 fagligt Housing Enabler Resume Med undersøgelsesredskabet i hånden er ergoterapeuten i stand til at udføre standardiserede undersøgelser af tilgængelighed i hjemmet og nærmeste udendørsomgivelser for borgere med funktionsnedsættelse dette i relation til danske normer og lovgivning indenfor boligbyggeri. Anvendelsen af Housing Enabler ved hjemmebesøg, boligændringer, flytning af borgere til anden bolig, tværfagligt samarbejde omkring boligbyggeri og restaurering af boliger vil være med til at optimere kvaliteten af- og evidensbasere praksis. Via tilhørende software program til analyse af data får ergoterapeuten svar på, præcis hvilke barrierer der findes i de fysiske omgivelser. Det kan være mangel på greb ved brusebad, for smalle døre, en hoveddør der ikke kan forblive i åben position, for højt køkkenbord, for dårlig belysning ved gangarealer eller knækkede fliser. På baggrund heraf iværksættes boligændringer. Redskabet kan således anvendes som en form for dokumentation overfor borgeren, familien, myndighederne, hvilken bolig, med hvilken indretning, der vil give borgeren størst mulighed for deltagelse i daglige aktiviteter. Teoretisk baggrund Det begrebsmæssige grundlag bag redskabet er the ecological model (den økologiske model) af Lawton og Nahemow (1973) og the docility hypothesis (lærevillighedshypotesen) af Lawton og Simon (1968, 1986). The ecological model er nok den, der refereres mest til indenfor forskning om relationen mellem mennesket og omgivelser. I denne model defineres mennesket i form af visse kompetencer og omgivelserne er defineret i form af omgivelsesmæssige krav, hvor modellen fokuserer på transaktionen mellem menneske og omgivelse. Ifølge modellen, er personer med færre kompetencer meget mere følsomme overfor omgivelsernes krav sammenlignet med personer med større kompetencer. Dette er i tråd med, hvad Lawton og Simon (1968, 1986) fremfører i the docility hypothesis ifølge hvilken, der kan opnås balance mellem individets kompetencer og omgivelsernes krav, ved enten at ændre på omgivelserne eller mennesket elle begge. The ecological model og the docility hypothesis supplerer således hinanden og fungerer som teoretisk baggrund for de begrebsmæssige definitioner og forklaringer på the enabler concept og metodik såvel i denne artikel som i det tidligere nævnte nordiske forskningsprojekt. Begrebet tilgængelighed er, i denne sammenhæng, et relativt begreb. Steinfeld s (Steinfeld et al.1979) design af the enabler concept gør det tydeligt, at tilgængelighed er et relativt begreb og at aktivitetsbegrænsninger samt begrænset deltagelse (participation) opstår fra gabet mellem individets særlige kompetencer og omgivelsernes særlige krav, ikke kun fra sygdom og tilskadekomst (Iwarsson, 1996 a, 1996 b). Definitioner på tilgængelighed varierer meget blandt sundhedspersonale, mennesker generelt, forskere inden for forskellige discipliner, organisationer og personer med nedsatte funktionelle begrænsninger (Iwarsson, S., Nygren, C. & Slaug, B.,2005). Dette er også selvom ordet er alment kendt og ofte brugt. I en artikel af Iwarsson, S. & Ståhl, A. (2003), der har til formål at placere og definere begreber, som beskriver relationen mellem person og omgivelser, diskuteres og beskrives dimensioner (det første citat) og perspektiver (det andet citat) på tilgængelighed således: Dimensioner af tilgængelighed In exploring the word accessibility, it can be divided into different dimensions. One way is to distinguish between accessibility to the physical environment, to information, or to societal activities and services. Again, the most common and obvious dimension when discussing disability issues is accessibility to the physical environment. Another way ( ) reflects different levels such as home, neighbourhood, community, or in sociological terms; micro, meso and macro. Perspectiver på tilgængelighed objektiv versus subjektiv When it comes to methodology, in objective terms accessibility problems can be analysed only after reliable and valid professional environmental assessment. ( ) 22 l ergoterapeuten l oktober 2006

6 Det er vigtigt for professionens udvikling og kvaliteten af praksis, at standardiserede undersøgelsesredskaber oversættes til nationale sprog og disse oversættelser efterfølgende valideres og reliabilitetstestes i den ny kontekst. Kursus i Housing Enabler For de, der måtte være interesseret i deltagelse i Housing Enabler kursus, afholdes det for første gang i Danmark ved Sundheds CVU Nordjylland i november. Endelig er der blandt kursusdeltagerne mulighed for at være med i det nordiske forskningsprojekt, idet forfatterne har brug for fire terapeuter, der er villige til at bruge fire dage på afprøvning af redskabet. Kurset består af tre dele. Del 1 er to dage i november (2006), som går med den teoretiske forståelse af redskabet, at blive begyndende fortrolig med det samt praktiske øvelser i dets anvendelse. Del 2 er i den mellemliggende periode, hvor alle kursister hver især gennemfører to hele Housing Enabler undersøgelser. Og del tre er to dage i januar (2007) en opfølgende del, herunder tvivlsspørgsmål, refleksion mm, og ikke mindst en indføring i tilhørende software program til analyse af tilgængelighedsscoren og idéer til implementering i praksis. Deltagere i kurset kan umiddelbart efter kurset anvende det lærte i praksis dvs. teorien bag redskabet, måden at forstå tilgængelighed på, metoden og analysen. En endelig dansk version følger kort efter i foråret Der er stadig mulighed for tilmelding. Klik ind på: Housing Enables bogomslag side 4 er bragt med tilladelse af forfatterne Susanne Iwarsson og Bjørn Slaug. Referencer Fänge, A. & Iwarsson, S. (2003). Accessibility and usability in housing: Construc validity and implications for research and practice. Disabil Rehabil. 25: Iwarsson, S. & Isacsson, Å. (1996a). Housing Standarts, environmental barriers in the home, and subjective general apprehension of housing situations among the rural elderly. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 3, Iwarsson, S. & Isacsson, Å. (1996b). Development of a novel instrument for occupational therapy assessment of the physical environment in the home: A methodologic study on The Enabler. Occup Ther J Res. 16: Iwarsson, S. & Slaug, B. (2001) Housing Enabler, an instrument for assessing and analysing accessibility problems in housing. Nävlinge and Staffanstorp: Veten & Skapen HB & Slaug, Data Management. Printed by Studentlitteratur, Lund, Sweden. Iwarsson, S. & Stål, A. (2003), Accessibility, usability and universal design positioning and definition of concepts describing person-environment relationships, Disability and Rehabilitation, vol.25, no. 2, Iwarsson, S., Nygren, C. and Slaug, B. (2005), Cross-national and multi-professional inter-rater reliability of the Housing Enabler, Scandinavian Journal of Occpational Therapy, 12: Lawton M.P., Nahemow, L. (1973). Ecology and the aging process. In: Eisdorfer C, Lawton, MP, editors. The psychologist of adult development and aging. Whasingtom DC: American Psychological Association. Lawton M.P. & Simon, B. (1968), The ecology of social relationships in housing for the elderly. Gerontologist. 8; Lawton, M.P. (1986), Environment and aging, 2nd edition. Albany, NY: Center for the study of aging. Slaug, B. & Iwarsson, S. (2001). Housing Enabler 1.0: A tool for housing accessibility analysis. Software for PC. Nävlinge & Staffanstorp, Sweden: Veten & Skapen HB & Slaug Data Management. Steinfeld, E., Schroeder, S., Duncan, J., Faste, R., Chollet, D., Bishop, M., Wirth, P. and Cardell, P. (1979), Access to the built environment: A review of the literature. Whashington DC: US Government Printing Office. Iwarsson, S., Wahl, H-W. & Nygren, C. (2004). Challenges of cross-national housing research with older people: Lessons learned from the ENABLE-AGE Project. European Journal of Aging Research, 1, ergoterapeuten l oktober 2006 l 23

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 FOKUSPUNKTER Konteksten pres for sikker viden Betingelser og implikationer for målinger Hvad er validerede måleinstrumenter?

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Idræt, handicap og social deltagelse

Idræt, handicap og social deltagelse Idræt, handicap og social deltagelse Ph.d.-projekt Anne-Merete Kissow ak@handivid.dk Handicapidrættens Videnscenter, Roskilde www.handivid.dk NNDR 2013 Projektets tema Projektets tema er sammenhængen mellem

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap. Udvikling af et registreringsværktøj

ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap. Udvikling af et registreringsværktøj ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap Udvikling af et registreringsværktøj Hvilke faggrupper anvender ICF til børn? Fysio- og ergoterapeuter 79% (53%/26%) Sygeplejersker 6% Læger

Læs mere

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER 113 Screeningsredskabet HOUSING ENABLER Kortlægningsskema Dato. Navn Boligens adresse...... Identifikationskode 114 Housing Enabler BOLIGENS STANDARD (ifølge Boverket, 2008) FØLGENDE NØDVENDIGE BOLIGFUNKTIONER

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Aktivitetsrettet hverdagsliv Af Susanne Kragbæk - 2004

Aktivitetsrettet hverdagsliv Af Susanne Kragbæk - 2004 Aktivitetsrettet hverdagsliv Af Susanne Kragbæk - 2004 At meningsfuld aktivitet har en positiv indvirkning på sundhed er logik for ergoterapeuter, men der ligger en udfordring i, at få andre til at se

Læs mere

NORD Neutralt ObservationsRedskab til Demente

NORD Neutralt ObservationsRedskab til Demente NORD Neutralt ObservationsRedskab til Demente Udviklingsprocessen samt resultater DemensDagene 2015 Teresa Malmskov BA OT, Karen-M. Lund BA OT & Mette Andresen OT & PhD. Disposition Kort præsentation af

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Knowledge translation within occupational therapy

Knowledge translation within occupational therapy Knowledge translation within occupational therapy -aspects influencing implementation of evidence-based occupational therapy in stroke rehabilitation Hanne Kaae Kristensen April 2011 1 Et evidensbaseret

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Om to hovedtilgange til forståelse af handicap

Om to hovedtilgange til forståelse af handicap Om to hovedtilgange til forståelse af handicap Handicapforståelser 2 To hovedtilgange til forståelse af handicap 2 Det medicinske handicapbegreb 2 Kritik af det medicinske handicapbegreb 3 Det relative

Læs mere

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER LINE DYBDAL, BUSINESS MANAGER IAN KIRKEDAL NIELSEN, CHEFKONSULENT FOKUSPUNKTER Konteksten pres for

Læs mere

Helene ELSASS CENTER. Betina Rasmussen, Ergoterapeut

Helene ELSASS CENTER. Betina Rasmussen, Ergoterapeut Helene ELSASS CENTER Betina Rasmussen, Ergoterapeut Håndmotoriske færdighder er vitale for udøvelse af daglige aktiviteter. I mange dagligdags aktiviteter bruger vi begge hænder samtidig. F,eks når vi

Læs mere

Anvend ikke opgaver som vil virke kunstige og opfind ikke et handicap til din partner.

Anvend ikke opgaver som vil virke kunstige og opfind ikke et handicap til din partner. Hjemmearbejde: Interview øvelse I morgen skal du udføre et AMPS- interview. Du skal interviewe en af de andre kursister, - en du ikke kender, og derefter skal vedkommende interviewe dig. For at forberede

Læs mere

Tilgængelighed eller universel design?

Tilgængelighed eller universel design? Tilgængelighed eller universel design? SBi tilgængelighedsseminar 16. juni 2009 Camilla Ryhl, arkitekt MAA, seniorforsker Tilgængelighedens rationalitet: Fase 1: Begreber, definitioner og udfordringer

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

VALIDEREDE ERGOTERAPEUTISKE REDSKABER I DAGLIG PRAKSIS DILEMMAER. Odense 15. februar 2012: Eva Ejlersen Wæhrens

VALIDEREDE ERGOTERAPEUTISKE REDSKABER I DAGLIG PRAKSIS DILEMMAER. Odense 15. februar 2012: Eva Ejlersen Wæhrens VALIDEREDE ERGOTERAPEUTISKE REDSKABER I DAGLIG PRAKSIS DILEMMAER Odense 15. februar 2012: Eva Ejlersen Wæhrens BAGGRUND OPLÆG Hvordan og med hvilken begrundelse kan vi prioritere at bruge de ergoterapeutiske

Læs mere

International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk

International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk 1 af 6 15-01-2015 13:50 Artikler 17 artikler. ICF International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Ph.d.- afhandling Vejledere: Kirsten Petersen Afd. for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed

Læs mere

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Af Peter Sørensen Lektor, mag.art og ph.d.-studerende University College Lillebælt & Aalborg Universitet Der er generelt gode forudsætninger for at bringe ny viden

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Brug brugernes / patienternes ekspertise gevinster og læring fra peer-to-peer-arbejde i den kommunale og regionale psykiatri

Brug brugernes / patienternes ekspertise gevinster og læring fra peer-to-peer-arbejde i den kommunale og regionale psykiatri Brug brugernes / patienternes ekspertise gevinster og læring fra peer-to-peer-arbejde i den kommunale og regionale psykiatri Agnete Neidel, Socialstyrelsen WORKSHOP Hvad vil det sige at inddrage erfaringsekspertise

Læs mere

Dansk IPPA Et redskab til at afdække aktivitetsproblemer i hverdagen og evaluere indsatser

Dansk IPPA Et redskab til at afdække aktivitetsproblemer i hverdagen og evaluere indsatser Dansk IPPA Et redskab til at afdække aktivitetsproblemer i hverdagen og evaluere indsatser Manual IPPA version 1.1. Individually Prioritised Problems Analysis EATS Clearinghouse. Office: CMT, Department

Læs mere

De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan

De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan 1 Kirsten Petersen, ergoterapeut, cand.scient.soc., ph.d. Forsker på MarselisborgCentret, CFK Folkesundhed

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

Diskussion af interventioner i rehabilitering. Hans Lund, SDU

Diskussion af interventioner i rehabilitering. Hans Lund, SDU Diskussion af interventioner i rehabilitering Hans Lund, SDU Identifikation af rehab. behov Rehab-team Målsætning Interventioner kan beskrives/defineres som de tiltag/ modaliteter/ aktiviteter der sættes

Læs mere

Efter- og videreuddannelsestilbud for ergoterapeuter

Efter- og videreuddannelsestilbud for ergoterapeuter Praktiske oplysninger: EFTERUDDANNELSE- SUNDHED FOR VIDEREKOMNE Pris: En temadag koster 1200 kr. Et diplommodul inklusiv de 3 temadage koster: 5.500 Temadag 5/10-11 : Hold 1128 Temadag 18/11-11 : Hold

Læs mere

MOBILITETSHJÆLPEMIDLER

MOBILITETSHJÆLPEMIDLER 89 Personkomponenten Personkomponenten, det komplette Housing Enabler redskab Susanne Iwarsson & Björn Slaug 2010 FUNKTIONELLE BEGRÆNSNINGER OG AFHÆNGIGHED AF MOBILITETSHJÆLPEMIDLER Køn: Fødselsår: Øvrige

Læs mere

European Patients Academy (EUPATI) Toolbox. Del. Tilpas. Lær. Niels Westergaard.

European Patients Academy (EUPATI) Toolbox. Del. Tilpas. Lær. Niels Westergaard. European Patients Academy (EUPATI) Del Toolbox Tilpas Lær Niels Westergaard www.eupati.eu Patienten i fokus i udviklingen af ny medicin: Et paradigme skifte Industri Mål: Give den rette behandling til

Læs mere

Dorte Fagfestival - Sundhed på mange måder - Odense 26-28 marts 2009

Dorte Fagfestival - Sundhed på mange måder - Odense 26-28 marts 2009 Dorte UNDERSØGELSE AF MOTORIK HOS SKOLEBØRN MED GENERELLE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER (MGI) Udarbejdet af fysioterapeuterne Anne-Marie Wium & Dorte Valentiner-Branth Pædagogisk Udviklingscenter, Rødovre Forforståelse:

Læs mere

BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik

BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik Dette dokument indeholder yderligere informationer, tips og råd angående: Tabelfunktionen SmartArtfunktionen Billedfunktionen Samt en ekstra

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Learning by doing is probably the best way of educating both the pre-school children and pupils in primary and secondary schools.

Learning by doing is probably the best way of educating both the pre-school children and pupils in primary and secondary schools. Learning by doing is probably the best way of educating both the pre-school children and pupils in primary and secondary schools. http://www.nordplusonline.org/who-canapply/nordplus-junior Parmays Sloka

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Whiteboard eller PowerPoint?

Whiteboard eller PowerPoint? Whiteboard eller PowerPoint? Mette Winther Herskin og Bjarne Herskin, teach to teach, 2013 Er vi bare old school? Visuelle forklaringer er en helt central del af Herskin-metoden og ikke nok med, at forklaringerne

Læs mere

orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder

orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet KURSUS 2 KURSUS Planlægning alene spænder ben for

Læs mere

Kursus ved Linköping universitet i Bedömning av arbetsförmåga, foråret 2013. AWP 2.0 Assessment of Work Performance

Kursus ved Linköping universitet i Bedömning av arbetsförmåga, foråret 2013. AWP 2.0 Assessment of Work Performance Kursus ved Linköping universitet i Bedömning av arbetsförmåga, foråret 2013 AWP 2.0 Assessment of Work Performance AWC 1.1 Assessment of Work Characteristics Link til Linköping universitet http://www.isv.liu.se/work-assessment?l=sv

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Hvordan kan evidensbaseret praksis være med til at forbedre kvaliteten af den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske praksis?

Hvordan kan evidensbaseret praksis være med til at forbedre kvaliteten af den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske praksis? Hvordan kan evidensbaseret praksis være med til at forbedre kvaliteten af den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske praksis? Temamøde Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer

Læs mere

AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats

AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats Generalforsamling i FNE-AMPS 2. April 2014 Annalise Jacobsen Hjerneskadecentret, Odense Erhvervsrettet rehabilitering af voksne, der har pådraget sig en hjerneskade

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Bilag 1: beskrivelse af programmerne der afprøves i projektet

Bilag 1: beskrivelse af programmerne der afprøves i projektet Bilag 1: beskrivelse af programmerne der afprøves i projektet Programmet der afprøves i dette projekt er udviklet i Canada og England 1. De er baseret på kognitiv færdighedstræning og har vist sig særdeles

Læs mere

EUROPEAN SUSTAINABLE CITIES REFERENCE FRAMEWORK. Member States / Institutions Group

EUROPEAN SUSTAINABLE CITIES REFERENCE FRAMEWORK. Member States / Institutions Group EUROPEAN SUSTAINABLE CITIES REFERENCE FRAMEWORK Member States / Institutions Group Etablering af NSG i Danmark 4. maj 2011 Sustainable Cities Reference Framework Member States / Institutions Group October

Læs mere

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Modeval2 er et Leonardo da Vinci innovation overførsel projekt, der henvises til i koden n LLP-LDV-toi-2008-FR-117.044.

Læs mere

Socialstyrelsens tilgang til validerede instrumenter i evalueringer

Socialstyrelsens tilgang til validerede instrumenter i evalueringer Socialstyrelsens tilgang til validerede instrumenter i evalueringer Oplæg i Dansk Evalueringsselskab, d. 16. maj 2017 Chefkonsulent Eva Husum Schmidt, Center for Data, Analyse og Metode, Socialstyrelsen

Læs mere

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan?

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Planlægning af forældremøde med udgangspunkt i det eleverne er i gang med at lære i fagene Skrevet af: Ulla Kofoed, lektor, UCC 11.05.2017 Forældresamarbejde

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

esundhedskompetence - som redskab til bedre patientinddragelse i et digitalt sundhedsvæsen

esundhedskompetence - som redskab til bedre patientinddragelse i et digitalt sundhedsvæsen esundhedskompetence - som redskab til bedre patientinddragelse i et digitalt sundhedsvæsen Ph.d.-studerende Astrid Karnøe Knudsen Scleroseforeningen og Københavns Universitet Kontakt: askn@sund.ku.dk Min

Læs mere

Canadian Occupational Performance Measure

Canadian Occupational Performance Measure Canadian Occupational Performance Measure ERGO15 Odense, 12. november. 2015 Lektor, MScOT Ergoterapeutuddannelsen / Institut for Fysioterapi og Ergoterapi Et oversættelses og validerings projekt I 8 studier

Læs mere

Udfordringer og muligheder ved implementering

Udfordringer og muligheder ved implementering Udfordringer og muligheder ved implementering Kunnskapsbasert praksis: Erfaringskonferanse 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus, Andrea Arntzens hus, Pilestredet 32, Oslo Det store auditoriet Hans Lund professor,

Læs mere

Bilag til notatet TRIV som mulig professionsmarkør, udarbejdet af lektor og Ph.d..-studerende Jacob Madsen, september 2015.

Bilag til notatet TRIV som mulig professionsmarkør, udarbejdet af lektor og Ph.d..-studerende Jacob Madsen, september 2015. Relaterede begreber: (fysiske, Justice Hjælpemidler Teknologi occupational og roller Relaterede begreber: co-occupation (sam-aktivitet) Fællesskab Netværk Relaterede begreber: Erfaring og vane Relaterede

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Tilgængelighed eller universell utforming

Tilgængelighed eller universell utforming Tilgængelighed eller universell utforming - begrebernes hierarki, udfordringer og muligheder Pilotfylkesamling Morokulien 27. oktober 2009 Camilla Ryhl, arkitekt MAA, seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d.

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Kræftafdelingen Plan Baggrundsbegreber (social støtte og socialt netværk)

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG)

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG) KONCEPTUDVIKLING 1. Kategorisering af ideer (clustering)... 2 2. Idéudvælgelse vha dotvoting... 2 3. Vægtet konceptudvælgelse... 4 4. Brugerrejse... 5 5. Innovation Matrix... 6 Find flere metoder til innovation:

Læs mere

Forberedelse Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013

Forberedelse Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013 Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013 www.isikrehænder.dk Forberedelsespakken Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Layout: Herrmann & Fischer Forberedelsespakken vil løbende blive

Læs mere

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD PROGRAM 1. Om udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud 2. Hvorfor fokus på tidlige matematiske kompetencer og hvordan? 3. Følgeforskningen

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Det Tematiske Netværks Projekt. AEHESIS - www.aehesis.com. Aligning a European Higher Education Structure In Sport Science

Det Tematiske Netværks Projekt. AEHESIS - www.aehesis.com. Aligning a European Higher Education Structure In Sport Science Det Tematiske Netværks Projekt AEHESIS - www.aehesis.com Aligning a European Higher Education Structure In Sport Science Rapport fra det tredje år 2006 Oversigt over projektet 1 Den 1. oktober 2003, påbegyndtes

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2017 (OR. en) 11470/17 AGRILEG 145 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D048947/06 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed

Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Han har været lektor (læge, hjerneforsker) ved Århus

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

OR sektionens publikationsliste En lille brugervejledning

OR sektionens publikationsliste En lille brugervejledning OR sektionens publikationsliste En lille brugervejledning Jesper Larsen 1. november 1999 version 2.0 1 Indledning En af følgerne af det nye overordnede web-design der blev indført på instituttet i løbet

Læs mere

Måling af relationel koordinering

Måling af relationel koordinering Måling af relationel koordinering hvad kan man bruge det til i praksis? Workshop nr. 512 AM2013, Tirsdag den 12. November 2013 Karen Albertsen og Inger Marie Wiegmann kal@teamarbedjsliv.dk; imw@teamarbejdsliv.dk

Læs mere

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Measure Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Family 1990 1997 2000 2003 2007 2009 2010 GMFM-88 GMPM GMFCS GMFM-66 GMFM GMAE Instruktions

Læs mere

Vi har behov for en diagnose

Vi har behov for en diagnose Vi har behov for en diagnose Henrik Skovhus, konsulent ved Nordjysk Læse og Matematik Center hen@vuc.nordjylland.dk I artiklen beskrives et udviklingsprojekt i region Nordjylland, og der argumenteres for

Læs mere

Identity and home when living with advanced cancer

Identity and home when living with advanced cancer Identity and home when living with advanced cancer Ved lektor ved UCSJ, ergoterapeut, cand. pæd. og ph.d. studerende ved Syddansk Universitet, Jesper Larsen Mærsk Disposition Præsentation af forskningsprojektet:

Læs mere

DSI$NETTET$I$ Jægersborgvej$19$ 2800$Lyngby$

DSI$NETTET$I$ Jægersborgvej$19$ 2800$Lyngby$ DSI$NETTET$I$ Jægersborgvej$19$ 2800$Lyngby$ Side1 Indholdsfortegnelse- 1.Metodernesmålgrupperoganvendelse...3 2.SystemiskogNarrativtilgang...3 Formåloganvendelse...3 Teoretiskbaggrund...3 AnvendelseiNettet...5

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø faktorer - et perspektiv på psykosocialt Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund - det moderne arbejdsliv og positive faktorer 2. Hvad er

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Trafiksikkerhedsinspektion - Fra ulykkesbaseret til ikke ulykkesbaseret udpegning

Trafiksikkerhedsinspektion - Fra ulykkesbaseret til ikke ulykkesbaseret udpegning Trafiksikkerhedsinspektion - Fra ulykkesbaseret til ikke ulykkesbaseret udpegning Forsker Michael Sørensen Transportøkonomisk institutt Nordisk Trafiksikkerhedsforum København, 19. november 2009 Civilingeniør,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

For at få punktopstillet teksten (flere niveauer findes) brug Forøg listeniveau. For at få venstrestillet

For at få punktopstillet teksten (flere niveauer findes) brug Forøg listeniveau. For at få venstrestillet Hvorfor lære hospitalspersonale neurologiske afdelinger samtalestøtte? Hvordan bruges Samtalestøttemetoden (SCA) i hospitalsfasen? Implementering af SCA-metoden Neurologisk Klinik, Rigshospitalet-Glostrup

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Forskningsbaseret undervisning i onlinekurser

Forskningsbaseret undervisning i onlinekurser Forskningsbaseret undervisning i onlinekurser Christian Bugge Henriksen Adjunkt, Institut for Jordbrug og Økologi Anita Monty, E-læringskonsulent, IT Learning Center Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere