Dansk IPPA Et redskab til at afdække aktivitetsproblemer i hverdagen og evaluere indsatser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk IPPA Et redskab til at afdække aktivitetsproblemer i hverdagen og evaluere indsatser"

Transkript

1 Dansk IPPA Et redskab til at afdække aktivitetsproblemer i hverdagen og evaluere indsatser Manual IPPA version 1.1. Individually Prioritised Problems Analysis EATS Clearinghouse. Office: CMT, Department of Health and Society, Linköping University, Linköping, Sweden.

2 Publikationen er udgivet af: Socialstyrelsen Edisonsvej 18, Odense C. Tlf.: Forfatter: EATS Clearinghouse 1. oplag Indhold udarbejdet for Socialstyrelsen Udgivet november 2013 IPPA kan frit anvendes med tydelig kilde angivelse Elektronisk udgave: ISBN

3 Forord Offentlige indsatser skal i stigende grad have en dokumenteret effekt. I den forbindelse er det nødvendigt at have adgang til relevante og velafprøvede redskaber. Mange redskaber egner sig ikke til at undersøge effekter på hjælpemiddelområdet, fordi de er udviklet til at undersøge effekter af indsatser, der retter sig mod personlig udvikling frem for kompensation, for eksempel genoptræning. Individually Prioritised Problems Analysis (IPPA) er et redskab, der er særligt udviklet til at udrede aktivitetsproblemer i hverdagen og evaluere effekten af hjælpemidler, men det kan også bruges til at undersøge effekter af bredere rehabiliteringsindsatser. IPPA har fokus på borgerens problemer med hverdagsaktiviteter, og på at fremme borgerens deltagelse i samfundet. IPPA er udviklet som en del af et EU-projekt, hvor formålet var at udvikle redskaber til at undersøge effekter af hjælpemiddelindsatser. Den danske version er oversat og afprøvet i et samarbejde mellem Hjælpemidler & Kommunikation, Fredericia Kommune, og Socialstyrelsen med støtte fra Ergoterapeutforeningen. EATS Clearinghouse, der har udviklet IPPA, har godkendt oversættelsen. I IPPA-manualen gennemgås selve redskabet og hvordan man bruger det. Derudover et selvstændigt dokument med bilag, som omhandler oversættelsesprocessen til den danske version, information om den danske reliabilitetstestning, med mere. God fornøjelse med IPPA. Mai-Britt Tingsager Afsnitsleder Hjælpemidler & Kommunikation Åse Brandt Seniorforsker Socialstyrelsen Fredericia Kommune 3

4 Indholdsfortegnelse Introduktion til IPPA... 5 Brugen af IPPA i praksis Materialer Identifikation af problemer ved det første interview Vurdering af betydning og besvær Opfølgende interview Beregning af resultatet... 8 Eksempel på beregning af IPPA-gennemsnitsscore... 9 Beregning af effekten af indsatsen... 9 Skema til beregning af IPPA-scorer... 9 Erfaringer med IPPA Krav til intervieweren Gennemførelse af IPPA-interview Borgeren og aktivitetsproblemer Litteratur IPPA-skema Interview IPPA-skema Interview IPPA-aktivitetstjekliste Store skalaer

5 Introduktion til IPPA IPPA blev udviklet i 1990 erne i et samarbejde mellem Norge, Sverige, Holland og Italien. Baggrunden var et ønske om et redskab til effektevaluering, der var borgercentreret, ikke-diagnose- eller funktionsnedsættelsesspecifikt, og baseret på erfaringer med brugen af hjælpemidler i hverdagen og i forhold til omgivelserne (1). IPPA er et redskab som anvendes til at udrede borgerens problemer med hverdagens aktiviteter, og det danner grundlag for en struktureret samtale med borgeren. På baggrund af denne udredning iværksættes en eller flere indsatser, for eksempel brug af et hjælpemiddel. Efter indsatsen er gennemført og integreret i borgerens hverdag, foretages et opfølgningsinterview. Forskellen mellem, hvor lette aktiviteterne er ved opfølgningen i sammenligning med hvor lette der var ved det første interview, udgør effekten af indsatsen (1,2). Hvis borgeren har trænet kommunikation eller daglige færdigheder samtidig med, at han eller hun har fået hjælpemidler, måler man på effekten af den samlede rehabilitering. Der er emner, som IPPA ikke berører, og som man i givet fald må undersøge ved at bruge andre redskaber. Det gælder for eksempel psykosociale dimensioner, såsom følelsen af selvværd, selvtillid, tilfredshed, tryghed og livskvalitet. Målgruppen for IPPA er først og fremmest borgere, der har problemer med hverdagens aktiviteter på grund af funktionsnedsættelse, men målgruppen kan også være hjælpere, pårørende og plejepersonale. I forbindelse med den oprindelige udvikling af IPPA, blev redskabets validitet (troværdighed) og reliabilitet (pålidelighed) testet. Relevansen og reliabiliteten af den danske version af IPPA er også undersøgt og fundet tilfredsstillende. Yderligere oplysninger om oversættelsen og testningen af IPPA findes i bilag 1-3. Erfaringerne viser, at det første IPPA-interview maks. tager minutter og opfølgningsinterviewet maks minutter. Opfølgningsinterviewet kan også foretages telefonisk og tager så 5-10 minutter. Brugen af IPPA i praksis IPPA anvendes i et interview med borgeren om hans eller hendes problemer med aktiviteter i hverdagen. Interviewet gennemføres af en trænet interviewer to gange: første gang, før der er ydet en indsats, og anden gang efter indsatsen, når borgeren har vænnet sig til at bruge hjælpemidlet. 5

6 1. Materialer Til det første interview skal intervieweren medbringe syv eksemplarer af skemaet IPPA-skema - Interview 1 (side 14), IPPA-aktivitetstjeklisten (side 16), samt blankt papir. Til det opfølgende interview anvendes IPPA-skema - Interview 2 (side 15). Der kan også medbringes store skalaer, som borgeren kan se på under scoringen (side 17). 2. Identifikation af problemer ved det første interview Ved første interview identificerer borgeren de aktivitetsproblemer, han oplever i hverdagen, og som han ønsker at få afhjulpet. Dette gøres så tidligt i forløbet som muligt. Borgeren må højst udvælge syv forskellige problematikker. Herefter skal han eller hun score de udvalgte aktiviteter i forhold til, hvor vigtige de er, og hvor svære de er at udføre. Interviewet skal foregå uformelt og i et naturligt samspil mellem borgeren og intervieweren. Intervieweren må gerne omformulere teksten, hvis borgeren har svært ved at forstå den. Intervieweren kan for eksempel konsekvent omskrive ordet aktivitet til hverdagens gøremål og opgaver. Det er afgørende, at det er borgerens opfattelse af aktivitetsproblemerne, der kommer frem. Identifikationen af aktivitetsproblemer foregår på følgende måde: 1. Læs teksten øverst på IPPA-skema Interview 1 op for borgeren, eller lad borgeren selv læse teksten: Fortæl om de daglige gøremål eller opgaver i hverdagen, som du har svært ved eller ikke kan klare. Hvis borgeren har svært ved at svare, kan intervieweren hjælpe borgeren ved at bede ham om at beskrive de forskellige gøremål (aktiviteter), han udfører fra morgen til aften. IPPA-aktivitetstjeklisten kan også understøtte processen. 2. Det er vigtigt, at problemerne identificeres på aktivitetsniveau, så de kan evalueres ved opfølgningsinterviewet. Hvis et udsagn er for generelt, skal intervieweren spørge ind til problemet, så det bliver mere konkret. Eksempel: Jeg har problemer med at gå. Her kan man spørge: I hvilke situationer er det et problem at gå?. 3. Skriv en liste over de aktivitetsproblemer, som borgeren spontant har identificeret. Det kan enten gøres på det blanke stykke papir eller på selve IPPA-skemaet. 4. Gennemgå aktivitetstjeklisten med borgeren for at være sikker på, at han ikke har glemt relevante aktivitetsproblemer. 6

7 5. Der må højest identificeres syv aktivitetsproblemer hvis der er færre, er det helt i orden. Hvis borgeren identificerer flere end syv aktivitetsproblemer, skal han eller hun udvælge de syv, der er mest relevante. 6. Udfyld, for hvert af de identificerede aktivitetsproblemer, et nyt IPPA-skema Interview 1. Nævn den aktivitet, der skal vurderes. For eksempel at købe ind, støvsuge eller se fjernsyn, og nummerer aktiviteterne fra 1 til 7. Nummereringen er ikke lig med en prioritering af aktivitetsproblemerne. 3. Vurdering af betydning og besvær Intervieweren viser borgeren IPPA-skemaet med aktivitetsproblem 1 og beder ham eller hende besvare det første spørgsmål om aktivitetsproblemets betydning: Hvor vigtigt er det for dig at få løst dette aktivitetsproblem? Borgeren svarer ved at sætte X ud for det mest relevante af de mulige svar. 1 Derefter besvarer borgeren det andet spørgsmål om besvær: Hvordan er det for dig at udføre aktiviteten for tiden?. Borgeren sætter X ud for det mest relevante af de mulige svar. Fremgangsmåden gentages for hvert af de syv aktivitetsproblemer. Hvis borgeren synes, det er vanskeligt at vælge et svar, kan intervieweren hjælpe ved at foreslå, at borgeren vurderer problemet på en skala fra et til fem. Når borgeren vakler mellem to svar, skal man bede ham om at tænke på at vælge det, der passer bedst. Hvis besværet med at udføre aktiviteten varierer mellem gode og dårlige dage, eller gode og dårlige tidspunkter i løbet af en dag, skal borgeren give sin vurdering i forhold til de tidspunkter, hvor han har det dårligst. 4. Opfølgende interview Når borgeren har vænnet sig til sit nye hjælpemiddel og gjort sig erfaringer med det, gennemfører intervieweren et opfølgningsinterview. Erfaringer fra danske undersøgelser viser, at borgeren skal bruge noget tid på at lære sit nye hjælpemiddel at kende, og derfor bør der gå mindst fire måneder inden opfølgningsinterviewet (3). For hvert af de problemer, der blev identificeret ved det første interview, udfylder intervieweren nu et IPPA-skema Interview 2. De beskrivelser og nummereringer, der blev anvendt i første interview, anvendes igen. Borgeren må ikke se eller vide, hvad han har scoret ved det første interview. Intervieweren viser borgeren IPPA-skemaet med aktivitetsproblem nr. 1 og 1 Svarkategorierne med stor skrifttype i Bilag 4 kan eventuelt anvendes. 7

8 spørger: Hvordan er det for dig at udføre aktiviteten for tiden?. Borgeren sætter X ud for det mest relevante af de mulige svar. Fremgangsmåden gentages for hvert af de aktivitetsproblemer, der blev fundet frem til ved det første interview. Interviewet med borgeren er nu afsluttet, og IPPA-scorer kan beregnes. 5. Beregning af resultatet Når borgeren har afsluttet scoringen, kodes svarene på følgende måde: Betydning Besvær 1= Slet ikke vigtigt 1= Meget let 2= Ikke særlig vigtigt 2= Let 3= Mere eller mindre vigtigt 3= Hverken let eller svært 4= Vigtigt 4= Svært 5= Meget vigtigt 5= Kan ikke udføres Resultatet beregnes i form af en IPPA-gennemsnitsscore på følgende måde: Besvær og betydnings scorerne for den enkelte aktivitet ganges med hinanden og resulterer i en IPPA-score. IPPA-scorerne lægges sammen IPPA-scorerne divideres med antallet af aktivitetsproblemer. Resultatet er en IPPA-gennemsnitsscore. IPPA-gennemsnitsscoren er udtryk for borgerens oplevelse af sit gennemsnitlige besvær med hverdagens aktiviteter. Jo højere tallet er, desto mere besvær er der forbundet med dem. Ved opfølgningen gennemføres samme procedure som ved det første interview. Men denne gang beregnes borgerens IPPA-gennemsnitsscore på basis af: Nye scoringer af besvær med aktiviteten. Scoringerne af betydning 2 fra det første interview. 2 I opfølgningsinterviewet bliver borgeren ikke bedt om at score betydning. På den måde bliver udgangspunktet ved baseline bibeholdt, og effekterne vurderet i den kontekst. 8

9 Eksempel på beregning af IPPA-gennemsnitsscore Borgerens scoring ved interview 1: Aktivitetsproblem 1: betydning = 5, besvær = 5: score = 5x5 = 25 Aktivitetsproblem 2: betydning = 3, besvær = 4: score = 3x4 = 12 Aktivitetsproblem 3: betydning = 2, besvær = 1: score = 2x1 = 2 Gennemsnitsscore: ( ) / 3 = 12,33 Borgerens scoring ved interview 2: Aktivitetsproblem 1: betydning = 5 (værdi fra interview 1), besvær = 3: score = 5x3 = 15 Aktivitetsproblem 2: betydning = 3 (værdi fra interview 1), besvær = 2: score = 3x2 = 6 Aktivitetsproblem 3: betydning = 2 (værdi fra interview 1), besvær = 1: score = 2x1 = 2 Gennemsnitsscore: ( ) / 3 = 7,67 Beregning af effekten af indsatsen Effekten af indsatsen beregnes ved at trække IPPA-gennemsnitsscoren fra opfølgningsinterviewet fra IPPA-gennemsnitsscoren fra det første interview. Med udgangspunkt i eksemplet ovenfor trækkes Interview 2 gennemsnitsscoren fra interview 1 gennemsnitsscoren: 12,33 7,67 = 4,67. Forskellen mellem IPPA-gennemsnitsscoren fra før borgeren fik sit hjælpemiddel og ved opfølgningen udgør således effekten af indsatsen. Det vil sige, at man her kan måle, i hvilken udstrækning hjælpemidlet har reduceret de daglige aktivitetsproblemer. Effekten kan grundlæggende sige noget om, hvorvidt aktivitetsproblemerne er blevet løst. Jo større forskel, der er mellem interview 1 og 2, jo større er effekten. Skema til beregning af IPPA-scorer Skemaet på næste side er et eksempel på, hvordan IPPA-scorer beregnes. Opret for eksempel et lignende skema i Excel, så er det hurtigt at beregne resultaterne. 9

10 Dato Borger Aktivitetsproblem Betydning Interview 1 Besvær Interview 1 Score (mulig score 1-25) (Betydning x interview 1) Interview 2 Besvær Interview 2 Score (mulig score 1-25) (Betydning x interview 2) Ændring: Interview 1 score minus interview 2 score Sum IPPA-gennemsnitsscore (sum/antal aktivitetsproblemer) 12,33 7,67 4,67 10

11 Erfaringer med IPPA Der er gennemført en række projekter internationalt og nogle få i Danmark, hvor IPPA er anvendt (1,2,4-6). Nedenfor følger nogle af de indhentede erfaringer. Krav til intervieweren Intervieweren skal være trænet i brug af IPPA. Rollespil kan med fordel anvendes i forbindelse med træningen. Det er nyttigt løbende at genopfriske brugen af IPPA, da intervieweren erfaringsmæssigt kan udvikle sin egen måde at gennemføre IPPA-interview på, som ikke er helt i overensstemmelse med anvisningerne i manualen. Det kan være svært for at vænne sig til at anvende et struktureret redskab. Nogle oplever, at kontakten med borgerne kan blive mere formel. Men jo mere redskabet anvendes, desto mere naturligt bliver det. Gennemførelse af IPPA-interview Tidsrummet mellem de to interview skal nøje overvejes og tilpasses den sammenhæng, som IPPA anvendes i. Det er blandt andet vigtigt at sikre sig, at tidsrummet er tilstrækkeligt langt til, at borgeren får erfaringer med at bruge hjælpemidlet. Interviewerne blev nogle gange nødt til at hjælpe borgerne med at omformulere deres problemer som aktivitetsproblemer. Nogle gange opfattede borgerne, at deres problemer var relateret til den hjælp, de fik (taxaen kommer tit for sent) eller til selve hjælpemidlet (min kørestol er for gammel og tung) frem for til aktiviteter. I de tilfælde må intervieweren støtte borgeren i at formulere det egentlige aktivitetsproblem. Det er vigtigt at tænke på, at aktivitetsproblemet skal formuleres på sådan en måde, at ændringer kan registreres ved opfølgning. Borgeren og aktivitetsproblemer I de forskellige studier identificerede borgerne gennemsnitligt mellem 2,5 og 4,6 aktivitetsproblemer. De aktivitetsproblemer, der blev nævnt først, blev ikke scoret som vigtigere end de andre. Fokus på aktivitetsproblemer kan for nogle borgere være meget konfronterende. Det virkede, som om borgerne havde lettere ved at udtrykke deres aktivitetsproblemer og deltage i hjælpemiddelformidlingsprocessen efter IPPAinterviewene. Nogle kan have svært ved at identificere aktivitetsproblemer, fordi de har vænnet sig til at have dem. 11

12 Litteratur 1. Andrich R, Ferrario M, Wessels R. Assessing outcomes of assistive technology and services 3.1/3.2: The EATS instrument. Project DE3101 EATS (Efficiency of Assistive Technology and Services). Brussels: Sector C/8 Disabled and Elderly; Wessels R. Ask the User. User perspective in the assessment of assistive technology. Maastricht, The Netherlands: Universitaire pers Maastricht; Brandt. Outcomes of rollator and powered wheelchair interventions. User satisfaction and participation. [Dissertation]. Lund, Sweden: Faculty of Medicine, Division of Occupational Therapy, Lund Universtiy; Götherström U-C, Persson J. Instrumentet IPPA för resultatmätning vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Linköping: Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi. Institutionen för hälsa och samhälle; Wessels RD, de Witte LP. Reliability and validity of the Dutch version of QUEST 2.0 with users of various types of assistive devices. Disability and Rehabilitation. 2003;25(6): Bræmer KL. Implementering af forsknings- og evidensbaseret ergoterapi: Et pilotprojekt med brug af IPPA. Midtvejsevaluering

13 IPPA-skema Interview 1 Udfyld et separat skema for hvert identificeret aktivitetsproblem Fortæl om de daglige gøremål eller opgaver i hverdagen, som du har svært ved, eller som du ikke kan klare. Hvis der er behov for det, kan intervieweren uddybe aktivitet 3 : Det kan være en afgrænset aktivitet/gøremål/opgave, for eksempel at lave mad, vaske bilen, tage brusebad, eller det kan være en mere omfattende, for eksempel at holde kontakt med pårørende eller at købe ind. Udfyldes af intervieweren Aktivitetsproblem nr. Aktivitet: Udfyldes af borgeren Betydning: Hvor vigtigt er det for dig at få løst dette aktivitetsproblem? (Sæt x i den boks, der passer bedst) 1. Slet ikke vigtigt 2. Ikke særlig vigtigt 3. Mere eller mindre vigtigt 4. Vigtigt 5. Meget vigtigt Besvær: Hvordan er det for dig at udføre aktiviteten for tiden? (Sæt x i den boks, der passer bedst) 1. Meget let 2. Let 3. Hverken let eller svært 4. Svært 5. Kan ikke udføres 3 I skemaet står der konsekvent aktivitet, men interviewerne kan bruge gøremål, opgaver eller andet, der passer ind i situationen, hvis borgeren ikke forstår begrebet aktivitet. 13

14 IPPA-skema Interview 2 Udfyld et separat skema for hvert identificeret aktivitetsproblem. Borgeren må ikke se sine scoringer fra første interview! Udfyldes af intervieweren Det er nu gået ca. måneder siden, vi mødtes. Formålet med besøget i dag er at se på, hvilken betydning du mener, at indsatserne har haft for din mulighed for at udføre de aktiviteter, som du tidligere fortalte, du havde besvær med. Aktivitetsproblem nr. (det samme som ved interview 1) Aktivitet: Udfyldes af borgeren Besvær: Hvordan er det for dig at udføre aktiviteten for tiden? (Sæt x i den boks, der passer bedst) 1. Meget let 2. Let 3. Hverken let eller svært 4. Svært 5. Kan ikke udføres 14

15 IPPA-aktivitetstjekliste Omsorg for sig selv Tage brusebad/bad/vaske sig Tand-/hår-/hud-/fodpleje Tage tøj af og på Spise/drikke Toiletbesøg Sove og hvile Tage vare på eget helbred, for eksempel tage medicin, lave øvelser Mobilitet Bevæge sig rundt inde/ude (gående, med kørestol eller andet hjælpemiddel) Gå på trapper Sætte og rejse sig fra stol Komme i og ud af sengen Seksualitet/intimt samvær Komme ind og ud af bil Transport I bil På cykel Med offentlige transportmidler Huslige gøremål Lave mad/forberede et måltid Gøre rent/vaske op Vaske/ordne tøj Købe ind Hente post Løfte ting/samle ting op Lettere reparationer Passe husholdningens regnskab/økonomi Sikkerhed Alarmere ved brand Låse/låse yderdøre op Tilkalde hjælp Fritid Se tv Høre radio/musik Læse avis/blade/bøger Slappe af Passe have Lege Bruge computer Spille Hobby Sport Kommunikation Tale med andre (tale, høre, forstå) Benytte en telefon Læse/skrive Arbejde/studier Arbejde Studier Frivilligt arbejde Social kontakt Besøge familie/venner Deltage i foreninger/organisationer 15

16 Store skalaer Store skalaer, der kan vises til borgeren, så det er lettere at overskue svarmulighederne. 1 Slet ikke vigtigt 2 3 Ikke særlig vigtigt Mere eller mindre vigtigt 4 Vigtigt 5 Meget vigtigt 16

17 1 Meget let 2 Let 3 Hverken let eller svært 4 Svært 5 Kan ikke udføres 17

Tidlig Rehabiliterende Hjælpemiddelformidling

Tidlig Rehabiliterende Hjælpemiddelformidling Tidlig Rehabiliterende Hjælpemiddelformidling Et pilotprojekt i Fredericia Kommune Resumé Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Bilag til Dansk IPPA manual

Bilag til Dansk IPPA manual Bilag til Dansk IPPA manual IPPA version 1.1. Individually Prioritised Problems Analysis EATS Clearinghouse. Office: CMT, Department of Health and Society, Linköping University, Linköping, Sweden. Publikationen

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom - Spørgeskema til måling af patientuddannelsens effekt

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom - Spørgeskema til måling af patientuddannelsens effekt Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom - Spørgeskema til måling af patientuddannelsens effekt Komiteen for Sundhedsoplysning September 2007 Alment helbred 1. Hvordan synes du, dit helbred er

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 FOKUSPUNKTER Konteksten pres for sikker viden Betingelser og implikationer for målinger Hvad er validerede måleinstrumenter?

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Del A v Denne side udfyldes af intervieweren før interviewet

Del A v Denne side udfyldes af intervieweren før interviewet Base-line interview NOMO 1.0, Nordic Mobility Related Outcome Evaluation of Assistive Device Interventions. NOMO 1.0 må kun anvendes ifølge vejledningerne i manualen. Alle spørgsmål skal bes medmindre

Læs mere

Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet

Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Blok A Tak for at De vil deltage i undersøgelsen om livskvalitet og hjemmehjælp. Jeg vil i dette interview først stille nogle spørgsmål

Læs mere

Effekt af interventionsprogrammet Bedre hverdag med kræft til personer med fremskreden kræft, der lever i eget hjem

Effekt af interventionsprogrammet Bedre hverdag med kræft til personer med fremskreden kræft, der lever i eget hjem Effekt af interventionsprogrammet Bedre hverdag med kræft til personer med fremskreden kræft, der lever i eget hjem Marc Sampedro Pilegaard, ergoterapeut, cand.scient.san, ph.d.- studerende Vejledergruppen:

Læs mere

DSI$NETTET$I$ Jægersborgvej$19$ 2800$Lyngby$

DSI$NETTET$I$ Jægersborgvej$19$ 2800$Lyngby$ DSI$NETTET$I$ Jægersborgvej$19$ 2800$Lyngby$ Side1 Indholdsfortegnelse- 1.Metodernesmålgrupperoganvendelse...3 2.SystemiskogNarrativtilgang...3 Formåloganvendelse...3 Teoretiskbaggrund...3 AnvendelseiNettet...5

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

Forandringskompas Voksne borgere med handicap

Forandringskompas Voksne borgere med handicap Forandringskompas Voksne borgere med handicap INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Opbygning... Vejledning... 1. Struktur og overblik.... Psykisk trivsel og tryghed.... Sociale kompetencer / socialt liv....

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav til alle

Læs mere

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse LIGESIDET TREKANT Målgruppe Elever og undervisere. Mål Ingen begrænsning af størrelse - dog gerne mere end 10 deltagere. - At skabe en forståelse for, hvordan hele gruppen påvirker hinanden gensidigt -

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Hjælpemiddel eller træning hvad bestemmer dit valg? Elisabeth Kampmann og Hans Lund Master i rehabilitering Syddansk Universitet

Hjælpemiddel eller træning hvad bestemmer dit valg? Elisabeth Kampmann og Hans Lund Master i rehabilitering Syddansk Universitet Hjælpemiddel eller træning hvad bestemmer dit valg? Elisabeth Kampmann og Hans Lund Syddansk Universitet I praksis står vi med forskellige udfordringer: April 2008 Hans Lund 2 Skal vi gennemføre balance-

Læs mere

KOOS Spørgeskema til knæpatienter

KOOS Spørgeskema til knæpatienter Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), Danish version, nov 1997. 1 KOOS Spørgeskema til knæpatienter Dato CPR nr. Navn Vejledning: Dette spørgeskema indeholder spørgsmål om, hvordan Du oplever

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE NAT OMRÅDE HASLE-ÅBYHØJ Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og

Læs mere

Formidling af hjælpemidler til voksne borgere

Formidling af hjælpemidler til voksne borgere Formidling af hjælpemidler til voksne borgere Sociale indsatser, der virker Aktuel forskningsbaseret viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen

Læs mere

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Measure Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Family 1990 1997 2000 2003 2007 2009 2010 GMFM-88 GMPM GMFCS GMFM-66 GMFM GMAE Instruktions

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden?

Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden? UDREDNING Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. Temaerne: 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden? Svar: For at belyse hvordan borgerens funktionsevnenedsættelse

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE OMRÅDE VEJLBY- Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på områdeniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet

Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet Skabelon: Metodebeskrivelse Tema: Kriseplan Målgruppe: Mennesker med en akut psykisk krise Hvor bruges metoden? I borgerens hjem I Akuttilbuddet Når borgeren henvender sig ved fremmøde i Akuttilbuddet,

Læs mere

1.2. Baggrund for projektet. Redskabet til måling af trivsel er et af fem redskaber, der afprøves i projektet. Redskaberne

1.2. Baggrund for projektet. Redskabet til måling af trivsel er et af fem redskaber, der afprøves i projektet. Redskaberne 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Formål med redskabet... 3 1.2. Baggrund for projektet... 3 1.3. Viden til at handle... 4 1.4. Formål med vejledningen... 4 1.5. Vejledningens opbygning...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 2015 Faktaoplysninger Leders navn: Mette Kruse Kontaktpersons uddannelse: Social- og sundhedsassistentelev Beboer nummer: 1 Tilsynskonsulenter: Kirsten Thode, Anne Rasmussen

Læs mere

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv.

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. Selvhjulpen med teknologi Sæt borgeren fri! Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. I dette projekt sættes der fokus på at give

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE GRØN GRUPPE Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige pleje

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Forandringskompas Voksne med særligt svære funktionsnedsættelser

Forandringskompas Voksne med særligt svære funktionsnedsættelser Forandringskompas Voksne med særligt svære funktionsnedsættelser INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Opbygning... 1. Struktur og overblik.... Psykisk trivsel og tryghed.... Sociale kompetencer / socialt

Læs mere

Gads Forlag Psykologi og kommunikation 1. Ekstra kapitel om. Hverdagsliv. Af Anne Klitgaard og Mette Ludvigsen. Gads Forlag

Gads Forlag Psykologi og kommunikation 1. Ekstra kapitel om. Hverdagsliv. Af Anne Klitgaard og Mette Ludvigsen. Gads Forlag Ekstra kapitel om Hverdagsliv Af Anne Klitgaard og Mette Ludvigsen Gads Forlag Historie 1 Fru Petersen får hjælp fra hjemmeplejen hver dag, blandt andet til at komme op af sengen om morgenen. Hun har passet

Læs mere

Velkommen til Dag 2. Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød. Måder vi arbejder på:

Velkommen til Dag 2. Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød. Måder vi arbejder på: Velkommen til Dag 2 Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forskning viser en stor sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder Aktiviteterne skal

Læs mere

Velkommen til Rehab Syddjurs

Velkommen til Rehab Syddjurs Intensiv rehabilitering og genoptræning Velkommen til Rehab Syddjurs peuter, sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter / hjælpere og sekretær. Rehab Syddjurs er beliggende i Ebeltoft, og tilbyder intensiv

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

NOTAT. Velfærdsteknologi

NOTAT. Velfærdsteknologi NOTAT Velfærdsteknologi KL har taget initiativ til Center for Velfærdsteknologi, da det er et centralt indsatsområde for kommunerne. Det fælleskommunale velfærdsteknologiske program har følgende afsæt:

Læs mere

Retningslinier for anvendelse

Retningslinier for anvendelse Retningslinier for anvendelse Hvad er EASYcare? EASYcare er en metode til gennemførelse af en hurtig vurdering af et ældre menneskes fysiske, psykiske og sociale velbefindende. Formålet med metoden er

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Tidlig Rehabiliterende Hjælpemiddelformidling

Tidlig Rehabiliterende Hjælpemiddelformidling Tidlig Rehabiliterende Hjælpemiddelformidling Et pilotprojekt i Fredericia Kommune Rapport Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

FSIII SEL indsatskatalog

FSIII SEL indsatskatalog FSIII SEL indsatskatalog Version 1.0 Juni 2015 Indhold Indledning... 1 Rammerne for FSIII... 2 Formålet med FSIII servicelovs-indsatskataloget... 2 Pakker... 3 Rehabilitering... 4 Fælles kommunalt indsatskatalog

Læs mere

Canadian Occupational Performance Measure

Canadian Occupational Performance Measure Canadian Occupational Performance Measure ERGO15 Odense, 12. november. 2015 Lektor, MScOT Ergoterapeutuddannelsen / Institut for Fysioterapi og Ergoterapi Et oversættelses og validerings projekt I 8 studier

Læs mere

Værktøj - til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker

Værktøj - til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker ******************************************************************************** Ældreplejen Værktøj - til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker Indeholder: BAR Social & Sundhed * Introduktion August

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE MOBILITET MOBILITET

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE MOBILITET MOBILITET AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE 1 Der er forskel på, hvordan multipel sklerose påvirker den enkeltes mobilitet. For at få bedre viden om emnet, gennemførte man for nogle år siden en stor international undersøgelse.

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Kort Muskelskeletal FunktionsUndersøgelsesSkema KMFUS. Et undersøgelsesskema udviklet til mennesker med bevægeapparatsbesvær

Kort Muskelskeletal FunktionsUndersøgelsesSkema KMFUS. Et undersøgelsesskema udviklet til mennesker med bevægeapparatsbesvær Kort Muskelskeletal FunktionsUndersøgelsesSkema KMFUS Et undersøgelsesskema udviklet til mennesker med bevægeapparatsbesvær Vurdering af funktion, besvær og gener inden for den sidste uge Oversat fra amerikansk

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE ÅRHUS PRIVATE HJEMMEHJÆLP Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet for en privat leverandør af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske

Læs mere

Ergoterapeuten i psykiatrien

Ergoterapeuten i psykiatrien Ergoterapeuten i psykiatrien Af Tine Roslev, ergoterapeut på Retspsykiatrisk afsnit R4, Århus Universitetshospital Risskov Ergoterapi Ordet ergoterapi stammer fra det græske ord ergon, der betyder arbejde

Læs mere

Værdiskabende teknologi

Værdiskabende teknologi Værdiskabende teknologi - Til ældre Niels Henrik Helms Forskningschef UCSJ Aldring Copyright 2010 Pearson Education, Inc. Hvilken værdi? - Aldring samfundsmæssigt Det grå guld eller ældrebyrden Markedspotentiale

Læs mere

Simpel funktionsmåling

Simpel funktionsmåling Simpel funktionsmåling November 2007 Simpel funktionsmåling Beskrivelse af funktionsniveau indgår i alle behandlings- og støttesituationer både på sygehuse og i kommuner. Hvordan klarer du hverdagen? Kan

Læs mere

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Haderslev Kommune Resultater fra borgerundersøgelsen Juni 2017 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Omkostninger ved brug af inddragende netværksmøder November 2016

Omkostninger ved brug af inddragende netværksmøder November 2016 Omkostninger ved brug af inddragende netværksmøder November 2016 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde

Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde med sygemeldte [Skriv tekst] 0 Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde med sygemeldte Hvornår finder mødet sted? Det afklarende møde hos

Læs mere

Manual Boligindretning, evaluering af resultatet

Manual Boligindretning, evaluering af resultatet Manual Boligindretning, evaluering af resultatet Definitioner og afgrænsning Boligindretning: Indretning af eksisterende bolig eller ny bolig efter SL 116. Evaluering af resultatet: Vurdering af om den

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

Stoletest og gangtest ifm. faldudredning Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune

Stoletest og gangtest ifm. faldudredning Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune Center for Sundhed & Pleje Version 3, nov. 2014 Titel: Gældende for: Ansvarlige: Målgruppe: Formål: Begreber: Stoletest og gangtest ifm. faldudredning Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune Ledere i

Læs mere

Ve l k o m m e n. Tr av b a n e h u s e t. Tlf. nr Løjtegårdsvej 98, 2770 Kastrup

Ve l k o m m e n. Tr av b a n e h u s e t. Tlf. nr Løjtegårdsvej 98, 2770 Kastrup Pleje- & Daghjemmet Travb an ehuset Rehabiliterings - ophold Løjtegårdsvej 98, 2770 Kastrup Tlf. nr. 32 46 44 82 Fax 32 46 44 81 E-mail Plloj98.sf@taarnby.dk Redigeret marts 2015 Ve l k o m m e n til Tr

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A )

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film Ekspertgruppens anbefalinger Anders Møller Jensen (red.) 2012 V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film projektet Vi vil skabe film til mennesker

Læs mere

Spørgeskema til ansøger (Børnebil)

Spørgeskema til ansøger (Børnebil) Spørgeskema til ansøger (Børnebil) Formålet med at udfylde dette skema er at sikre, at dit barns ansøgning om støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 kan behandles hurtigt, og at udfaldet af dit

Læs mere

FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Servicelov)

FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Servicelov) FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Servicelov) Version 1.5 30. juni 2017 Version Dato Kommentar 1.5 30.06.17 Afsnit om pakker flyttet til separat dokument, "Eksempel" slettet i hver enkelt kolonne.

Læs mere

ICF - CY. International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand og unge

ICF - CY. International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand og unge ICF - CY International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand hos børn b og unge WHO klassifikationer ICD-10 sygdomme -diagnoser ICF-CY funktionsevne ICF ICF

Læs mere

Gårdhaven SIP-Socialpsykiatri. Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2014.

Gårdhaven SIP-Socialpsykiatri. Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2014. Gårdhaven 2013 SIP-Socialpsykiatri Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2014. Introduktion til rapporten Indhold Sådan læses rapporten Sådan læses figurerne

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet behandlet med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i opfølgningen på behandlingen har vi brug for nogle oplysninger

Læs mere

Bostedet Blåkærgård 2013

Bostedet Blåkærgård 2013 Bostedet Blåkærgård 2013 SIP-Socialpsykiatri Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2014. Introduktion til rapporten Indhold Sådan læses rapporten Sådan

Læs mere

Overgreb mod børn og unge

Overgreb mod børn og unge Overgreb mod børn og unge En kortlægning af lovende praksis på området www.vive.dk Introduktion og metode VIVE har foretaget en kortlægning af, hvilke praksisser der anvendes i indsatsen til børn og unge,

Læs mere

Surveys. processer, muligheder og faldgruber

Surveys. processer, muligheder og faldgruber Surveys processer, muligheder og faldgruber >> >> Indhold 1. Undersøgelsestyper og metoder for dataindsamling 2. Kontakten med respondenten 3. Konsekvenser af valg af dataindsamlingstype og kontaktstrategi

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik

Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik For samarbejde med pårørende til borgere over 18 år i Greve Kommune 2 Forord Greve Kommune anser pårørende som betydningsfulde samarbejdspartnere i vores indsats.

Læs mere

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP Indholdsfortegnelse Evaluering af KEEP... 3 Implementering... 3 Effekt... 3 Økonomi... 4 Februar 2015 Socialstyrelsen

Læs mere

Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier

Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier Efter Law, M., Stewart, D., Letts, L., Pollock, N., Bosch, J., & Westmorland, M., 1998 McMaster University REFERENCE: Kommentarer STUDIETS FORMÅL

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Antal besvarelser: 20 Svarprocent: 61% Social, Sundhed og Arbejdsmarked Rådhus Allé 5, 5610 Assens socialogsundhed@assens.dk Indledning Som

Læs mere

SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND

SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND VEJLEDNING: Dette spørgeskema handler om din opfattelse dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at

Læs mere

EDEC - TIDLIG UDVIKLING AF FØLELSESMÆSSIG KOMPETENCE ET REDSKAB FOR BØRN MED KOMPLEKSE KOMMUNIKATIONSBEHOV

EDEC - TIDLIG UDVIKLING AF FØLELSESMÆSSIG KOMPETENCE ET REDSKAB FOR BØRN MED KOMPLEKSE KOMMUNIKATIONSBEHOV EDEC - TIDLIG UDVIKLING AF FØLELSESMÆSSIG KOMPETENCE ET REDSKAB FOR BØRN MED KOMPLEKSE KOMMUNIKATIONSBEHOV EDEC Early Development of Emotional Competence Na, Wilkinson, Epstein, Rangel, Townsend, Thistle,

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

2.3 Fysisk og mentalt helbred

2.3 Fysisk og mentalt helbred Kapitel 2.3 Fysisk og mentalt helbred 2.3 Fysisk og mentalt helbred Der eksisterer flere forskellige spørgsmål eller spørgsmålsbatterier, der kan anvendes til at beskrive befolkningens selvrapporterede

Læs mere

Ergoterapi og velfærdsteknologi

Ergoterapi og velfærdsteknologi Ergoterapi og velfærdsteknologi Hvad er velfærdsteknologi? Overordnet er velfærdsteknologi den teknologi, som vi anvender for at forbedre og effektivisere velfærdssamfundets ydelser til borgerne. I arbejdet

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Meningsfuld hverdag for dig Historier om rehabilitering K O L D I N G K O M M U N E

Meningsfuld hverdag for dig Historier om rehabilitering K O L D I N G K O M M U N E intr Meningsfuld hverdag for dig Historier om rehabilitering K O L D I N G K O M M U N E Meningsfuld hverdag for dig Meningsfuld hverdag for dig er en rehabiliteringsindsats for beboere på kommunens plejecentre.

Læs mere

Målsætningsarbejde i praksis

Målsætningsarbejde i praksis Målsætningsarbejde i praksis Re/habilitering Definition Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren som har eller er i

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

VEJLEDNING TIL FQM-TESTEN Functional quality of movement test beregnet for apopleksipatienter.

VEJLEDNING TIL FQM-TESTEN Functional quality of movement test beregnet for apopleksipatienter. VEJLEDNING TIL FQM-TESTEN Functional quality of movement test beregnet for apopleksipatienter. Udarbejdet af fysioterapeut Anne W Brown og Karen Eriksen, med støtte fra Sygekassernes Helsefond, Danske

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Ældre Sagens undersøgelser Brugerundersøgelse: 48 kvalitative interview om: - GPS-alarmer - Robotstøvsugere - Træning - Badekabiner

Læs mere

Quality of Life Questionnaire

Quality of Life Questionnaire Quality of Life Questionnaire Qualeffo-41 (10 December 1997) Users of this questionnaire (and all authorized translations) must adhere to the user agreement. Please use the related Scoring Algorithm. A

Læs mere