Unge inviteres til møde. De bløde værdier kommer med kvinderne. Frygtede fyreseddel og blev tillidsmand. Arbejdsgiver positivt overrasket MIDTSJÆLLAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge inviteres til møde. De bløde værdier kommer med kvinderne. Frygtede fyreseddel og blev tillidsmand. Arbejdsgiver positivt overrasket MIDTSJÆLLAND"

Transkript

1 Nr. 1 maj 2005 MIDTSJÆLLAND Unge inviteres til møde Ungdomskonsulenten imødekommer ønske fra unge 3F ere side 3 De bløde værdier kommer med kvinderne 3F er en fordel for ligestillingen, mener tillidsrepræsentanter side 4 Nu er vi i samme fagforening Bente Knudsen, og Jan Rasmussen, tillidsfolk fra Haslev Kommune, markerer her under et besøg i 3F Midtsjælland, at kvinder og mænd nu er sammen i den fortsatte kamp for bedre løn- og arbejdsvilkår Frygtede fyreseddel og blev tillidsmand Jubilar ude med kras kritik af amtspolitikere side 6 Arbejdsgiver positivt overrasket Var skeptisk men har nu godt samarbejde med 3F side 11

2 3F Midtsjælland Vibevej 12, 4100 Ringsted Søndergade 3, 4690 Haslev Fredensvej 7, 4295 Stenlille Tølløsevej 8, 4340 Tølløse Telefon: Fax: A-kasse: Daglig ledelse Formand Tommy Mortensen Næstformand Tor Mathiasen Administrationschef Jørgen Bo Sørensen Åbningstider i Ringsted, Stenlille og Haslev: Mandag: / Tirsdag: Onsdag: Torsdag: / Fredag: Telefontider Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Åbningstider i Tølløse Mandag: Tirsdag og onsdag: Lukket henvendelse i Stenlille Torsdag: / Fredag: Lukket henvendelse i Stenlille 3F Midtsjællands afdelingsblad Redaktør (ansv.) Jørgen Bo Sørensen I redaktionen Jørgen Bo Sørensen og journalist Peter Finn Larsen Layout Fingerprint Reklamebureau, tlf Tryk Jannerup Offset A/S, Slagelse tlf Oplag stk. Vi skal være synlige og ud på arbejdspladserne Faglig Fælles Forbund Midtsjælland er nu ved at finde sig selv efter fusionen mellem KAD, SiD Murerne og SiD Midtsjælland. Det har været og er en stor opgaver at få tre store afdelinger til at smelte sammen til én. Tanken med fusionen er, at der skal blive mere overskud til det opsøgende arbejde, for ad den vej at få overenskomstdækket alle virksomheder i vores område. Netværket af tillids- og sikkerhedsrepræsentanter skal udbygges, så der på alle virksomheder med overenskomster vælges en tillids- og sikkerhedsrepræsentant. Kun ved at styrke det netværk kan vi gøre afdelingen stærk nok til at forhindre arbejdsgivernes pres om forringelser af løn- og ansættelsesforholdene for vores medlemmer. Vi bliver jo, som det fremgår af Tulipsagen i Ringsted, mødt med krav fra arbejdsgiverne om øget arbejdstid og nedgang i lønnen, selv om danske virksomheder aldrig har haft større overskud på bundlinjen, end de har lige nu. Alligevel kræver de længere arbejdstid og en lønnedgang på 10 til 15% under trussel af at ville flytte virksomheden til østen. Hvis ikke tillidsrepræsentanterne er opmærksomme, og afdelingen er så stærk, at vi kan imødegå denne trussel, bliver vi løbet over ende. Vi kan ikke og skal ikke konkurrerer med den timeløn, de får i Østen. Det er ikke en anstændig politik fra arbejdsgiverside at kræve det. Vores "våben" er, at vi kan lave nogle aftaler, der gør, at arbejdsgiveren bliver i lokalområdet, fordi danske lønmodtagere er mere stabile og dygtigere, end arbejdere er i Østen. Vi skal indgå aftaler om uddannelse, så vores medlemmer bliver endnu mere effektive og altid er på forkant med udviklingen på arbejdspladsen til gavn for begge parter. Synlighed lokalt Vi er i gang med at styrke de lokale kontorer i Haslev og Stenlille, hvor der er to faglige medarbejder tilknyttet hvert sted foruden en a-kassemedarbejder. Derudover har administrationschefen også fast kontor i Haslev. Vi arbejder på at udvide åbningstiden på kontoret i Tølløse. Den tidligere ejer har solgt huset, vi har lejet os ind i, så vi forhandler lige nu om at få omlagt kontoret, så vi få vores egne lokaler. Medlemmerne skulle gerne føle sig velkommen på kontoret i Tølløse, og vi skulle gerne være synlige i lokalområdet. Derved vil vi også blive en samarbejdspartner for de virksomheder, der er i lokalområdet. En anden af de synlige ting ved fusionen er, at der nu ikke deltager 3 til 4 fra afdelinger, når der holdes forbunds- og regionsmøder. Det betyder, at de personer kan bruges til fagligt eller administrativt arbejde, som gerne skulle betyde støre kontakt til vores medlemmer. Ønsker Vi er lige nu i gang med at registrere de ønsker, vores tillids- og sikkerhedsrepræsentanter har til afdelingen. Der er udsendt et spørgeskema, hvor de kan skrive de ønsker og tanker, de har til afdelingen om, hvordan vi bedst hjælper dem i deres arbejde. Når det arbejde er fuldført, går vi i gang med at oprette brancher indenfor de forskellige overenskomstområder. Tanken er, at der skal opbygges et netværk, som skal have kontakt til tillids- og sikkerhedsrepræsentanterne indenfor deres branche. Der kan så i brancheudvalget afholdes møder, som er målrettet til deres overenskomst, og de behov de har. Siden januar har der været arbejdet hårdt og intens fra alle ansattes side, for at få alt til at falde på plads, så medlemmerne ville mærke mindst mulig til den turbulens, det trods alt giver, før vi kan fungere som et forbund. Medlemmernes gevinst ved fusionen skulle gerne være bedre og mere service, men vi må erkende at det var en stor opgave at få overført data for næsten 1500 nye medlemmer, hvoraf en del skulle have udbetalt dagpenge fra a-kassen inden for de første 14 dage i januar. Det har betydet, at der er opstået nogle fejl, men ikke flere end man kunne forvente ved en sådan fusion. De første 100 dage er snart gået, og jeg synes, vi er godt på vej til at opfylde de mål, vi har sat os. Der er selvfølgeligt meget endnu, der skal falde på plads. Afdelingen er stadig og skal stadig være i udvikling, og nye mål skal opsættes. Men vi er på vej. Tommy Mortensen, afdelingsformand

3 På vej mod et ungdomsudvalg Ungdomskonsulent Anders Mortensen inviterer til opstartsmøde Står det til de unge, så skal 3F Midtsjælland hurtigst muligt have et aktivt ungdomsudvalg, og derfor inviterer ungdomskonsulent Anders Mortensen til opstartsmøde tirsdag 10. maj på afdelingskontoret Vibevej 12 i Ringsted. Ønsket om et ungdomsudvalg er en af konklusionerne på en spørgeskemaundersøgelse blandt 3 F Midtsjællands medlemmer under 30 år. Vi fik rigtig mange besvarelser, fortæller Anders Mortensen, der glæder sig til at overrække lodtrækningspræmien til Katja Westh Olsen fra Ringsted, der vandt den indlagte konkurrence i spørgeskemaundersøgelsen. Når de unge spcielt peger på et ungdomsudvalg i afdelingen er forklaringen, at de unge synes, det var vigtigt, at de unges synspunkter også bliver fremført i fagforeningen, så de unge ikke bliver glemt. De unge mener tillige, at det er nemmere for unge at komme i dialog med andre unge og forstå deres problemer under uddannelsen og på arbejdspladsen, hvis der bliver mulighed for at diskuetere det i udvalg kun for unge. Og så synes de unge også, at det er vigtigt med mere fokus på lærlinges forhold og manglen på praktikpladser, som er et alvorligt problem for alt for mange unge under uddannelse. De unge vil gerne være med til at bestemme de vilkår, de skal arbejde under i fagforeningen, og her mener de, at et ungdomsudvalg vil være det bedste udgangspunkt, siger ungdomskonsulent Anders Mortensen. Udover faglige kurser ønsker de unge også, at udvalget bliver brugt som afsæt for sociale aktiviteter for som f.eks. festlige sammenkomster. Efter den store tilbagemelding på spørgeskemaet inviterer 3F Midtsjællands Ungdomsudvalg alle unge under 30 år til Opstartsmøde tirsdag 10. maj kl på Vibevej 12 i Ringsted Kom og gør din indflydelse gældende! Skal udvalget være en diskussionsklub om fagbevægelsen eller skal det være fest og farver? Hvad har du lyst til at lave? Du bestemmer! Hvis du vil ha indflydelse på, hvad ungdommen i 3F Midtsjælland skal lave i fremtiden så mød op. Der vil blive serveret noget mad og drikke, derfor er tilmelding nødvendig. Tilmelding senest 4. maj til Tor Mathiasen tlf. tlf eller Anders Mortensen Formand for 3F Midtsjællands Ungdomsudvalg Maj 2005 side 3

4 Kvinderne vil få de blø Bevar lokalkontorerne og blive mere synlige, Henrik og Birgit foran deres fælles arbejdsplads, LK A/S i Ringsted, hvor de tillidsrepræsentanter for de ca F ere, og hvor de foreløbig har oplevet, at det er mere smidigt og nemmere, at der kun er én fagforening for de tidligere SiD ere og KAD ere. Det bliver en fordel for ligestillingen, at Kvindeligt Arbejderforbund og Specialarbejderforbundet i Danmark har sluttet sig sammen. Det mener Birgit Nielsen. Hun er tillidsrepræsentant på LK A/S i Benløse og medlem af bestyrelsen for 3F Midtsjælland. Vi kvinder vil sørge for, at de bløde værdier som f.eks. børnepasning og barselsorlov får en mere fremtrædende plads i den faglige debat, og den måde vi som en stor fagforening kan være med til at præge samfundet på. Vi ved jo, at også de yngre mænd er interesserede i mere tid sammen med familien, men det var ikke højt på dagsordenen i SiD, forklarer Birgit Nielsen. Et synspunkt, som hendes tillidsmandskollega, Henrik Schmidt Hansen, til dels er enig i, men han hiver dog lidt i nødbremsen med en bemærkning om, at nu skal det hele jo heller ikke handle om bløde værdier, underforstået at lønnen også spiller en væsentlig rolle. Nødvendig fusion Birgit og Henrik er også enige om, at fusionen mellem KAD og SiD er en god idé. Birgit: Ingen af dem var hver for sig store og stærke nok til at opretholde den service, der er nødvendig, og jeg tror ikke, at vi har set den sidste fusion. Problemet er jo, at samfundsudviklingen stiller større og større krav til organisationerne og deres evne til at hjælpe medlemmerne, men vi bliver færre og færre til at betale. Henrik: Teknologiseringen af arbejdspladserne vinder frem, men vi har jo selv bedt om, at det ensidigt gentagne arbejde forsvinder, så på den led er det vel en positiv udvikling. Birgit: Tag et begreb som outsourcing. For 10 år siden vidste kun få, hvad det betød. I dag er ingen i tvivl, efter at have oplevet hvordan arbejdspladser forsvinder til udlandet. side 4 Maj 2005

5 e værdier frem i 3F lyder et råd fra to tillidsrepræsentanter Begge peger på, at et stort forbund vil give ekstra styrke til at uddanne tillidsfolkene. De skal nemlig være klædt godt på i fremtiden for at sikre medlemmerne de bedste muligheder for at klare sig i den omstilling, dansk industri er inde i. De traditionelle jobs bliver færre og færre, mens der til gengæld skal satses mere på udvikling og design. Birgit Nielsen: Jeg mener, at vi kvinder vil tilføre 3F de bløde værdier, som alle ønsker men som mandeforbund ikke kæmper så ivrigt for. Uddannelse De tror ikke, at det bliver fagforeningen, der skal sørge for den nødvendige uddannelse. Henrik: Det bliver virksomhederne, men vi skal presse på for at få del i uddannelserne. Her på LK har vi f.eks. et uddannelsesprogram, hvor procesoperatørerne kan blive uddannet til industrioperatører. LK betaler. Forventninger Birgit og Henriks forventninger til deres nye fagforening, 3F Midtsjælland, er, at lokalkontorerne bevares, og at den bliver mere synlig på arbejdspladserne, end de to gamle var. Birgit: Hvis ikke, man lokalt kan komme i kontakt med sin fagforening, tror jeg, det bliver svært at fastholde medlemmerne. Jeg ved godt, at der tales meget om internettet, men det er altså ikke alle, der kan betjene det. Henrik: Fordelen ved lokalkontorerne er jo, at fagforeningen kan følge med i den lokale udvikling og ved, hvad der rører sig rundt på arbejdpladserne. Det kan man ikke, hvis man sidder langt væk. Og langt væk behøver såmænd ikke at være så langt målt i kilometer. Birgit: Hvis man i dag henvender sig til sin fagforening, så er det fordi, man har et problem. Tilliden til hinanden skal helst være skabt, inden man kommer. Vi skal kende hinanden, og derfor er det nødvendigt, at fagforeningen er synlig på arbejdspladsen. Fagforeningen er for lidt synlig i dag, men det kan lige så godt skyldes, at vi ikke er gode til at sende bud efter den. De kommer jo, når vi ringer, påpeger hun. Kontingent Ingen af dem tror, at kontingentet falder, fordi der nu er blevet flere medlemmer. Måske vil det falde på lidt længere sigt. Vi vil naturligvis gerne slippe billigere, men vi tror ikke på det, siger de. Hjertesuk Ingen af de to ser umiddelbart nogen ulemper ved fusionen, men Birgit udstøder alligevel et lille hjertesuk, som hun ganske givet har fælles med mange kvinder. Det var med blødende hjerte, at jeg var med til at lukke verdens eneste forbund kun for kvinder. Svigter vi pigerne ved at lukke fagforeningen, fordi de kan få sværere ved at deltage i faglige aktiviteter, nu der også er mænd til stede. Det har jeg spurgt mig selv om mange gange, fordi vi får jo aldrig et kvindeforbund igen. Mit svar er, at vi gjorde det rigtige. Vi tog beslutningen med hjernen og ikke med hjertet, og jeg er overbevist om, det var den rigtige beslutning, siger hun. Henrik Schmidt Hansen: Fordelen ved lokalkontorerne er, at fagforeningen kan følge med i udviklingen lokalt. Selv om afstanden ikke er stor, kan der sagtens være kulturelle forskelle. 3F og dig... Jeg arbejder for ligestilling. Jeg forventer, at kunne arbejde og gøre karriere på de samme vilkår, som mine mandlige kolleger. Maj 2005 side 5

6 Han blev tillidsmand fordi han frygtede en fyreseddel Formand for Reddernes Landsklub, Palle Thirstrup, har fejret 25 års jubilæum som redder Palle Thirstrup har netop haft 25 års jubilæum som medarbejder i Falck, og det gjorde han som formand for Reddernes Landsklub, og med en bredside mod de regionale politikere for at skrotte uddannelsen af redderne til paramedicinere. Det er ikke fordi, Palle Thirstrup er specielt stolt over historien om, hvorfor han i sin tid blev tillidsmand for sine kollegaer på Falckstationen i Ringsted. Men frem skal historien om den unge Falckredder, der tilbage i 1982 blev lidt hed om ørerne, da Falck for første gang nogensinde begyndte at tale om nedskæringer. Med tre års anciennitet var han yngste mand på pladsen, og princippet var: Sidst ankommet først ud. Jeg havde tilfældigvis hørt noget om, at tillidsmanden nød en særlig beskyttelse og var den sidste mand, som blev smidt ud. Og da ingen andre stillede op til jobbet, ja så skyndte jeg at stille op og blev valgt. Det er den skinbarlige sandhed, og jeg anede vel knap nok, hvad tillidsmandsjobbet indebar, griner Palle Thirstrup i dag 23 år senere. Landsformand Uden overdrivelse må man konstatere, at han er kommet efter det. Han blev grebet af jobbet, og seks år senere var side 6 Maj 2005

7 han fællestillidsmand for redderne i Vestsjælland med sæde i bestyrelsen for Reddernes Landsklub. Tre år senere var han næstformand, og i 1994 blev han formand. Siden 1989 har han været tillidsmand på fuld tid selv om lysten til en tur bag rattet i ambulancen fortsat trækker. Sidste år kunne han fejre 25 års jubilæum som Falckredder, men jubilæet blev udast til den nye Falckstation var færdige på Klosterpark Allé i Ringsted. Fantastisk udvikling Spændende. Det er det ord, Palle Thirstrup mener er mest dækkende for de 25 år. Både på den faglige front i landsklubben men så sandelig også for udviklingen inden for faget. Da jeg blev ansat i 1979 røg jeg direkte ind på en døgnvagt. Eneste baggrund var et førstehjælpskursus, så det var næppe uden grund, at det blev sagt, at man som nyansat Falckredder fik "license to kill". Vi var meget grønne, når vi begyndte. Det varede således to et halvt år før jeg kom på et ambulancekursus. Det er jo helt anderledes i dag, hvor grunduddannelsen til redder varer tre år og fire måneder. Det er især sket en stor udvikling siden 1993, hvor vi fik den første ambulancebekendtgørelse. "Læge-mafia" Der er en verden til forskel på reddernes kompetencer den gang og nu, men vi trækker stadig rundt med det ry, at vi "bare transporterer syge og tilskadekomne". Vi betragtes som arbejdsmænd, og det er formentlig en af grundene til, at vi har så svært ved at trænge igennem i den offentlig debat om den præhospitale behandling altså den behandling, der finder sted på skadestedet eller i ambulancen, siger Palle Thirstrup og trækker en af sine kæpheste af stalden. Amterne har via bloktilskuddet fra staten fået penge til at uddanne Falckreddere til paramedicinere. Det er en overbygning på uddannelsen til ambulancebehandler, som igen er en Palle Thirstrup: Det er helt galt, at amterne ikke satser på at uddanne redderne men hellere vil lefle for vælgerne med hjerteambulancer, der er en alt for dyr løsning på førhospitalsopgaven. overbygning på uddannelsen til ambulanceassistent. Som paramediciner får man kompetence til at "stikke" i mennesker. Altså at give injektioner f.eks. i forbindelse med smertebehandling af tilskadekomne. Det er der i dag kun læger, der må, og de klamrer sig til den rettighed. Nu har amterne stoppet uddannelsen af Falckredderne, og jeg er overbevist om, at det er en "læge-mafia" af speciallæger med særlig interesse for det præhospitale, der står bag. De ønsker lægebemandede ambulancer, selv om kun København har et befolkningsunderlag, som retfærdiggør dem. Spild af skattekroner Jeg ved godt, at vi har to lægeambulancer i Vestsjælland, men det er himmelråbende spild af ressourcer. 75% af tiden sidder lægen og venter. Samfundet vil få større gavn af hans evner inde på sygehuset. Der er jo mangel på læger. I Vestsjælland kunne vi have akutbiler bemandet med paramedicinere for det samme som de to lægeambulancer koster, uden at det går ud over sikkerheden for patienterne. Selvfølgelig har lægerne større kompetencer end redderne, der er uddannet til paramedicinere, men hvor ofte er der brug for den viden ude på skadestederne det er der uhyre sjældent. Det er helt galt og spild af samfundskroner, at der ikke satses mere på uddannelse af paramedicinere, påstår Palle Thirstrup med ildhu. Hvis det er fodi, det offentlige ikke vil uddanne redderne, fordi de er ansat i et privat firma, jamen så ansæt dem dog i det offentlige. Det her handler om at få mest muligt for skattekronerne ikke andet. Han frygter at løbet er ved at være kørt nu, hvor amterne bliver til regioner. Det præhospitale fylder for lidt i sygehusenes budgetter til, at det er interessant, og så vil det vare 5-6 år, før sagen påny kommer op, forudser han. Så det er op ad bakke for reddernes mulighed for at uddanne sig til paramedicinere i øjeblikket. Vi hører hjemme i 3F En nærliggende mulighed kunne være, at redderne forlader 3F og søger ind i andre forbund, f.eks. Dansk Sygplejeråd eller lignende. Næh tak. Den store brede ryg i 3F er vores bedste backup. Her hører vi hjemme, og så må vi leve med, at de andre betragter os som sundhedsvæsenets arbejdsmænd, siger Palle Thirstrup. Maj 2005 side 7

8 BrancheNyt Næstformanden har ansvaret for det faglige Tor Mathiasen Næstformand Tor Mathiasen, 45, er ansvarlig for hele det faglige område. Tor er uddannet murer og blev uddannet, mens EFG var en forsøgsordning i 1975, så murerfagets fællesudvalg var hans læremester. Alligevel lykkedes det at få svendebrevet hjem. Det var i december Efter værnepligten var han murersvend i forskellige københavnske murerfirmaer, til han i 1986 kom til Køgeegnen og bl.a. var med til at bygge Køge Sygehus. Her var han tillidsmand og senere sikkerhedsmand og fik smag for det faglige. Det førte året efter til en post som suppleant til bestyrelsen for Murernes Fagforening i Roskilde. Senere blev han ordinært bestyrelsesmedlem. Efter fusionen mellem SID og Murerforbundet fortsatte han som bestyrelsesmedlem i den fusionerede afdeling mellem Slagelse og Roskilde murerafdelinger. På generalforsamlingen i foråret 1999 blev han valgt til formand for murersvendene i Roskilde og Vestsjællands amter, hvilket han var frem til etableringen af 3F Midtsjælland, hvor han er valgt til næstformand. Tor bor i Køge sammen med hustruen og deres to drenge. Privat service Annergrethe Christophersen Faglig medarbejder Annegrete Christophersen, 59 år, forlod skolen med en realeksamen i 1962, hvorefter hun fik arbejde på Kongstedlund Mejeri ved Niløse nord for Dianalund. I 1965 rykkede hun til Roskilde Postkontor, hvor hun var de næste syv år, inden hun i 1972 valgte at blive hjemmegående. Det holdt imidlertid kun et lille års tid, så var hun tilbage på arbejdsmarkedet, hvor hun fik fast aftenarbejde hos Eskesen A/S. Her blev hun valgt til sikkerhedsrepræsentant et tillidsjob hun bevarede, da hun i 1979 flyttede over på dagholdet. Her gjorde hun sig så bemærket, at hun tillige blev valgt til fællestillidsrepræsentant. Det faglige arbejde tog fart i de år, hvor hun først blev valgt ind i bestyrelsen for Kvindeligt Arbejderforbund i Ringsted og senere i 1986 blev valgt til næstformand. 13 år senere i 1999 blev hun valgt til formand, hvad hun var til Fra 2002 til 2005 var Annegrethe ansat som faglig medarbejder i KAD Syd- Vestsjælland med ansvar for privat service, industri, dagbladene m.m. Fra 1. januar 2005 faglig medarbejder i 3F Midtsjælland. Det offentlige område John Rosenquist Faglig medarbejder John Rosenquist, 44 år, har både en realeksamen og en side 8 Maj 2005

9 BrancheNyt HF-eksamen, ligesom han har gået på handelsskole, fordi i halvfjerdserne var der ikke meget andet og lave end at gå i skole. Hangen til uddannelse er hængt ved bl.a. på talrige FiU-kurser, så han har gennemført det, vi tidligere kaldte den røde linje, arbejdsmarkedslinjen. Derudover har han gennemført Mini vpg kursus og er netop nu begyndt på et vejlederkursus. Johns første job var som jord- og betonarbejder på en byggeplads ved Asnæsværket. Op gennem 80 erne arbejdede han på forskellige byggepladser over hele Danmark, samt et kortvarigt eventyr på en boreplatform. I 1989 blev de skiftende arbejdspladser byttet ud med fast arbejde på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor han kom med i klub- og afdelingsbestyrelse og blev tillidsmand for SID erne efter et par år. På det tidspunkt var der ansat ca. 200 specialarbejdere på pladsen, og mere end 600 alt i alt. Så det var en spændende dagligdag med store udfordringer for dem, der havde med fagligt arbejde at gøre. I 1996 blev John ansat som faglig sekretær ved SID Stenlille-Tølløse med arbejde fortrinsvis på industri- og transportområdet. Ved kommunevalget i 1997 stillede han op for Socialdemokraterne og blev suppleant, hvilket førte til en byrådsplads i 1999, hvor han kom med i socialudvalget. Da SiD-afdelingen i 2000 blev omstruktureret, fik John ansvaret for A-kassen og blev kontorbestyrer. Året efter blev han opfordret til at stille op til formand for LO Vestsjælland, og i april samme år forlod han SiD til fordel for fuldtidsjobbet som formand for fagbevægelsen i Vestsjælland. Kommunalreformen og den deraf følgende LO-beslutning om en ny struktur har ført til, at LO-amskontorerne lukkes senest med udgangen af Alle 53 ansatte og valgte skal ud og søge andre jobs, og det har ført John til 3F Midtsjælland. Sideløbende fortsætter han som "fritidsformand" for LO Vestsjælland til kontoret er afviklet. John ser frem til at møde alle de tillidsvalgte indenfor sit område det offentlige da det går spændende tider i møde i kraft af kommunalreformen. John bor i Kalundborg sammen med hustruen, Maiken, med hvem han har tre piger i alderen år. Aftalen for de næste tre år Kaj Lynge tegnede og fortalte om den nye overenskomst. Der blev lyttet interesseret til gennemgangen af de nye aftaleforhold med arbejdsgiverne. Kaj Lynge, næstformand i den offentlige gruppe i forbundet, besøgte afdelingen i marts, hvor han gav en lang række tillidsfolk en grundig indføring i den nye overenskomst på det offentlige område. Det er populært sagt den aftale, som de offentligt ansatte har med deres arbejdsgiver i de kommende tre år, så det er vigtigt at kende både de overordnede linjer og detaljerne i den, så vi kan hjælpe medlemmerne bedst muligt. Foreløbig ser det ud til, at der er tilfredshed med den nye aftale. Medlemmerne har i hvert fald stemt ja til den, og det betyder bl.a. flere penge til de lavest lønnede og bedre pension. Maj 2005 side 9

10 BrancheNyt Industri HBN Teknik: Lokalforhandlinger om bonusaftale mv. ACO Plastmo A/S: Aftaler om fleksjob. Torup Entreprenørservice: Konkurs. Næstved Skiltefabrik: Uberettiget afskedigelse. ABC Facader A/S: Konkurs. Kumlegaarden: Manglende feriepenge. Den ansættelse blev dog ret kortvarig kun tre måneder, hvorefter han fik job i SiD Ringsted A 1. april Siden årsskiftet medarbejder ved 3F Midtsjælland med ansvar for GLSområdet. Transport og service GLS Michael Sigil Faglig medarbejder Michael Sigil mener, det er vigtigt, at vi satser på uddannelse og forskning for at ruste os til globaliseringen i en tid, hvor industrierhvervene i Danmark fortsætter med at miste arbejdspladser. I dag kan der konstateres et efterslæb på uddannelse og forskning. Derfor skal vores viden løftes for at sikre grundlaget for fremtidig udvikling inden for industrien. Som tillidsvalgt under industriens overenskomst skal man bl.a. huske følgende ændringer: Børns hospitalsindlæggelse. Forlig i faglig voldgift om børns hospitalsindlæggelse. Satsændringer på værnefodtøj. Ny ændret Samarbejdsaftale. OK 2005 satser og adgang til uddannelse ved afskedigelse I-OK 37, stk. 8. Nyt protokollat om arbejdsfordeling. På miljø området. En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. DVD-film om præstationsbedømmelse af medarbejdere (kan rekvireres i afdelingen). På det faglige område er vi i industribranchen i gang med bl.a. disse sager: Ringsted Tråd ApS: Manglende pension/feriepenge. Michael Dan Knudsen Faglig medarbejder Michael Dan Knudsen er 45 år. Efter endt skolegang fik han arbejde som ufaglært i forskellige virksomheder, men allerede som helt ung bare 22 år blev han første gang valgt til tillidsmand for kollegaerne på farve og lak virksomheden Beck & Jørgensen. Det førte til en plads i bestyrelsen for SiD Lyngby F. fra 1982 til I 1992 arbejdede han hos NKT i Jyderup, hvor han blev valgt til tillidsrepræsentant, hvad han var frem til Det faglige engagement blev fortsat og videreudviklet i SiD Tornved, hvor han var næstformand i afdelingen fra 1994 til 2001, hvor han blev ansat på LK-Ringsted. Benny Petersen Faglig medarbejder Benny Petersen, 52, sagde som 16-årig farvel til folkeskolen efter 10. klasse for at gå i lære som automekaniker. Efter fire år ventede storbror forsvaret, og det varede for Bennys vedkommende fire år, før han var tilbage i civil. Det var i 1977, hvor han fik job som automekaniker. To år senere skiftede han til et job som specialarbejder hos Brdr. Christensens Haner A/S i Skuderløse, hvor han var i ni år. De næste 15 år var han faglig medarbejder i SiD Haslev. I 2004 gik turen til SiD Midtsjælland, som Haslev-afdelingen var blevet en del af, og nu er han faglig medarbejder i 3F Midtsjælland med ansvar for transport- og serviceområdet. I øjeblikket er han optaget af bl.a. følgende faglige sager: J.J. Entreprise: En sag om manglende betaling af feriepenge. side 10 Maj 2005

11 BrancheNyt DLF Trifolium: Forhandling af en afspadseringsaftale. BB Transport: Et medlem er blevet underbetalt. Hans Højer Farmtech A/S: Manglende betaling under sygdom. Violtrans: Et medlem har ikke fået ansættelsesbevis Vognmand Kurt Peder Andreassen: Manglende ansættelsesbevis. Ulrich Taxi: Manglende indbetaling af feriepenge. A.A. Service & Transport Sjælland A/S: Manglende overtidsbetaling. J.A. Transport: Manglende betaling under sygdom. En fagforening med ører og bredt udsyn Erik Skov fra SET Logistics i Haslev blev positivt overrasket over sit møde med 3F Midtsjælland Jeg har drevet virksomhed i 12 år og har aldrig haft fagforeninger indenfor dørene. Mit forhold til dem har været lidt anstrengt. Jeg har altid opfattet fagforeninger som topstyrede og som organisationer, der blindt forfulgte medlemmernes krav, uanset hvad der i øvrigt var af facts i en sag. Men efter mødet med Benny Petersen og 3F Midtsjælland har jeg måttet revidere den opfattelse. Vi har fået et fortræffeligt samarbejde. Det siger Erik Skov. Han ejer sammen med Lars Engdal og Allan Tirsgaard transportfirmaet SET Logistics i Haslev, og når det overhovedet kom på tale, at Erik Skov skulle til at beskæftige sig med en fagforening, bunder det i, at Haslev-virksomheden så dagens lys for kort tid siden som en sammenlægning af Engdal Transport og ES Transport. Lars Engdal og Erik Skov havde mange gange i årenes løb talt om, at de hver for sig med hhv. 12 og 11 vogne var enten for store eller for små. Bl.a. kunne de administrative byrder klares bedst i fællesskab. Sidste år blev de enige om at gøre noget ved det. Speditøren Allan Tirsgaard kom med, og så blev SET Logistics skabt. Nu er der i arbejde, og firmaet kører med ca. 30 vogne. Lars havde haft med Benny at gøre før, og han foreslog, at jeg tog kontakt til ham, fortæller Erik. Jeg var skeptisk, men jeg fulgte hans råd, og det har jeg ikke fortrudt. Selvfølgelig kæmper Benny medlemmernes sag det skal han også, det har jeg fuld respekt for men han er ikke ensporet. Jeg har mødt den holdning, at selvfølgelig skal virksomheden opføre sig ordentligt og behandle medarbejderne fair og godt, men absolut også, at medarbejderne ikke kun har rettigheder, de har også et ansvar. Sparring Noget af det bedste er, at jeg kan bruge Benny som sparringspartner, fortsætter han. Jeg kan ringe til ham og sige: Vi har det og det problem. Jeg tolker overenskomsten sådan hvordan ser du det? Så tager vi en snak om tingene, og der bliver lyttet til det, jeg siger også selv om jeg engang imellem tager fejl. Andre gange bliver vi enige om, at min opfattelse af situationen er rigtig. Det er et samarbejde, som jeg er rigtig godt tilfreds med. Benny Petersen kan også medvirke til, at en sag bliver stoppet, inden Erik Skov den bliver gjort til et tidskrævende problem. F.eks. har vi det sådan hos os, at tyveri er en fast fyrinsggrund, siger Erik. Sker det, at en medarbejder bliver taget i at stjæle, ringer jeg straks til Benny og forklarer sagen, så fagforeningen får den fulde viden om forholdene. Der er måske tale om en, der er medlem i København, og når han melder sig til fagforeningen derinde, starter man en sag op men så kan Benny gå ind og klare tingene internt i fagforeningen, så de ikke udvikler sig i en gal retning, der gør det svært at komme tilbage på sporet igen. Eksklusivaftale SET Logistics har indgået tiltrædelsesaftale på ATL-overenskomsten, og faktisk er det sådan, at det er virksomheden der har stillet krav om at få indført en eksklusivaftale. Jamen, det skyldes, at vi er tilfredse med Benny og 3F, som vi har et godt og tillidsfuldt samarbejde med, siger Erik Skov. Og vi bruger rigelig tid på administration. Vi kan altså ikke have tre-fire forskellige fagforeninger rendende det kan vi slet ikke overskue. Maj 2005 side 11

12 BrancheNyt Vagner Frederiksen Bygge og anlæg Faglig medarbejder Vagner Frederiksen, 53 år, er uddannet som murer i 1973, inden han måtte ind og aftjene sin værnepligt. Siden arbejdede han som murer i Københavnsområdet frem til 1991, hvor han blev valgt til opmåler. I 1994 blev han kontorbestyrer for murerne i Roskilde. I 2003 blev han også kasserer, hvad han var frem til starten på 3 F i Vagner har gennem årene haft mange tillidserhverv men har også haft overskud til at uddanne sig til voksenunderviser og vejleder. Faglig medarbejder i bygge og anlæg, Svend Ove Jensen, 53 år, blev udlært som murer i Efter militærtjenesten arbejdede han som murersvend frem til 1994, hvor han blev valgt som næstformand samt opmåler i det tidligere murernes fagforening i Roskilde og Vestsjællands amter, hvad han været frem til årsskiftet, hvor han blev faglig medarbejder i 3F Midtsjælland. Svend er formand det lokale uddannelsesudvalg på EUC Nordvestsjælland (Holbæk Teknisk Skole). Han har tillige i en årrække været formand for Bats miljøudvalg i Vestsjællands amt, hvor han er udpeget som amtskoordinator i bat kartellet. Han er også LO Vestsjællands amts kontaktperson for illegale arbejdere i Vestsjælland, ligesom han er med i Arbejdstilsynet som kontaktperson udpeget af LO amtet. Svend bor sammen med hustruen Anette i Kalundborg. De har dannet par i 32 år og har to voksne børn. murersvend i 2000 og arbejdede som murersvend, indtil han blev valgt som kontorbestyrer i det tidligere murernes fagforening i Roskilde og Vestsjællands amter den 1. januar Henrik er skuemester på Roskilde Teknisk Skole inden for murerfaget. På den faglige front kan man møde ham bl.a. i sikkerhedspatruljen for Roskilde amts Bat-kartel eller som murersvendenes repræsentant i LO-sektionen i Roskilde. Henrik bor i Roskilde sammen med Linda og deres tre børn. Per Feldt Socialrådgiveren Svend Ove Jensen Henrik Bonde Faglig medarbejder i Bygge og Anlæg, Henrik Bonde, 39 år, er gået en omvej ind i 3F. Han er uddannet klejnsmed i 1987, hvor han begyndte som smedesvend på B&W. Her fik han sin røde opdragelse i fagbevægelsen. To år senere blev han murerarbejdsmand for senere at begynde som voksenmurerlærling. Han blev udlært som Per Feldt er afdelingens socialrådgiver. Han er 47 år og har været ansat i fagbevægelsen siden Først i NNF, herefter i SiD og nu i 3F. Før det var han socialrådgiver i Haslev Kommune i to år, så han kender systemet fra begge sider. Pers baggrund er mangesidet. Efter mange år som ufaglært specialarbejder som bl.a. gartnermedhjælper på Sct. Hans, slagteriarbejder, industriarbejder på Plastmo, jord- og betonarbejder, isolatør, postarbejder, asfaltarbejder, ansat i forsvaret og chauffør blev han uddannet som sygehjælper. Fortsættes på næste side. side 12 Maj 2005

13 BrancheNyt Som 37-årig tog han HF-eksamen på VUC i Ringsted og læste herfra videre til socialrådgiver. Per er tillige aktiv i fritiden med foreningsarbejde, hvor han bl.a. er formand for Folkelisten, samt medlem af Regionsbestyrelsen i Dansk Socialrådgiverforening. Tillykke til de nye murersvende I foråret har en række unge mænd sagt farvel til erhvervsskolerne med svendebrevet i lommen som murere. Afdelingen siger tillykke og god vind til jer alle. Selandia Fra Selandia, Center for Erhvervsuddannelse, har følgende fået svendebrev som murere: Bageste række fra venstre (læreplads i parentes): Adem Oksüz, Slagelse (Villy Nielsen & Søn, Slagelse A/S), Michael Hovborg Kristensen, Sørbymagle (Murer- og Tømrerfirmaet ApS, Vemmelev), Martin Kot Sørensen, Kalundborg (Oph Byg, Kalundborg), Morten Svendsen, Ringsted LEGAT FRA DANSK BYGGERI (Murermester Stig A. Svendsen ApS, Ringsted), Kenneth Klarskov Hansen, Sorø (Dbj Huse A/S, Tappernøje). Otte unge mænd kunne her i foråret kalde sig struktører, da de var færdige Forreste række fra venstre (læreplads i parentes): Karsten Svare Surrow, Korsør (Hansen & Gregersen ApS, Korsør), Lasse Sandgren Andersen, Slagelse (Villy Nielsen & Søn A/S, Slagelse), Mikkel Rosager Henriksen, Slagelse ISOVERPRISEN (Murermester Poul Henriksen, Slagelse), Jesper Thinggaard Nielsen, Sorø (Murermester Allan Henriksen, Benløse). Roskilde Tekniske Skole Fra Roskilde Tekniske Skole er følgende udlært: Claus Berthelsen, Kenneth Heger Christiansen, Jacob Likander Dahl, Patrick Findalen, Frederik Tue Hansen, Brian Hyllested, Lars Aarup Jensen, Tommy Schlüter Jensen, Juajan Somchal, Tim Bay Jørgensen, Lasse Lauersen, Stefan Munch Lindquist, Jan Mølgaard Mortensen, med deres uddannelse og klar til at tage fat på byggepladserne. På billedet ses de nyuddannede, hvoraf de tre er medlemmer hos 3F Midtsjælland, som sender dem et tillykke og ønsket om god vind i fremtiden. De tre er nr. 2, 3 og 5 fra venstre. Fra venstre med uddannelsesstedet nævnt i parentes ses Anders Lindegaard Christensen. Byg, (Preben K. Kristensen A/S, Stege), Kristian Pedersen. Anlæg, Mikael Munk-Madsen, Kristian Olsen, Søren Christian Schou, Martin Raahauge Stalfeldt EUC Haslev Fra EUC i Haslev kommer der 19 nye murere parate til at deltage i det byggeboom, der raser hen over landet dette forår. De 19 er: Casper Heuser, Hans Kinsbøl, Lars Højby-Lund, Lars Andersen, Mikael Blomgren, Andreas Borg, Henrik Hansen, Jesper Hvidemose, Thomas Kragh, Steffen Laursen, Heino Munkebjerg, Jesper Möll-Jensen, Claus Nielsen, Jesper Nielsen, Claus Pedersen, Johnny Pedersen, Nikolaj Pejtersen, Jakob Rasmussen, Kasper Sørensen. Tillykke til de nye struktører (K.J. Entreprise, Holbæk A/S) Jesper Petersen. Anlæg. (Per Aarslef A/S), Peder Amdi Richardt. Anlæg. (J. L. Entreprenørfirma Køge Aps.), Hans Peter Rasmussen. Anlæg. (M.T.Højgaard), Leif Sørensen. Anlæg. (A/S Vagn Kirkegaard), Dennis Larsen. Byg. (Murermester Carsten Nielsen A/S), Frederik Worm. Byg. (Preben K. Christensen A/S. Ros.). Maj 2005 side 13

14 BrancheNyt Prisen på murerarbejde Husk du er altid velkommen til at kontakte afdelingens opmåler for gode råd/vejledning og hjælp. Akkorderingspriser marts 2005 Aftalte og betalte priser, i Storstrøms, Vestsjællands og Roskilde amter. Skalmur Parcelhus incl. oppasning 4.500,00 kr./tus. Parcelhus ekskl. oppasning 2.800,00 kr./tus. Rækkehuse incl. oppasning 4.500,00 kr./tus. Etagebyggeri ekskl. oppasning 2.500,00 kr./tus. Fuldmur Parcelhus ekskl. oppasning 2.400,00 kr./tus. Parcelhus incl. oppasning 4.250,00 kr./tus. 1/2 stens væg til puds ekskl. oppasning 1.700,00 kr./tus. Fugning bagside skillevæg, under opmur. til filts 25,00 kr./m Tillæg Tillæg pr. gavlspids/overgavl 1.200,00 kr. Tillæg for gesims 1.000,00 kr./tus. Tillæg gesims, 3 skifter høj 150,00 kr./lm. Carlsberg bjælke (4") 2 skifter høj, max. 2,03 lm. 175,00 kr./stk. Almindeligt 1 skifte ståltegl 100,00 kr./stk. Indmuring af elmålerkasse, incl. tilpasning til kabel 475,00 kr./stk. Indmuring af gaskasser 250,00 kr./stk. Tillæg knækkede kopper, incl. afretning 1.200,00 kr./tus. Gasbeton/leca Multiplader (40x60) incl. oppas. 131,50 kr./m Tillæg overligger incl. oppas. 100,00 kr./stk. 30 cm. blokke, til filts ekskl. oppas. 21,50 kr./stk. 20 cm. blokke, til filts ekskl. oppas. 19,00 kr./stk. Tillæg tryk fuger 13,00 kr./m 15 cm. Leca til puds ekskl. oppas. 17,50 kr./stk. 10 cm. Leca til puds ekskl. oppas. 11,50 kr./stk. Sålbænke, fugning m.m. Skiffersålbænk i lim ekskl. oppas. 55,00 kr./lbm. Skiffersålbænk ekskl. oppas. 85,00 kr./stk. Mursten, på kant. incl. oppas. 135,00 kr./lbm. Fiberbeton sålbænk ekskl. oppas. 45,00 kr./lbm. Fuge rundt vindue/dør ekskl. oppas. 40,00 kr./lbm. Skrabefuge ekskl. oppas. 105,00 kr./m 4 mm tilbagelagt ekskl. oppas. 97,00 kr./m Udskiftning af sten incl. oppas. 28,00 kr./stk. Binder m.m. Iboring og montering ekskl. oppas. 7,00 kr./stk. (Priskurant pris mindst 6,26 kr./stk.) Iskydning med pistol ekskl. oppas. 4,00 kr./stk. Bukning indstøbte bindere ekskl. oppas. 1,00 kr./stk. Udhugning af binder i beton-bagvæg ekskl. oppas. 1,50 kr./stk. Påsøm binder i spær ekskl. oppas. 3,15 kr./stk. Konsoljern incl. boring ekskl. oppas. 150,00 kr./stk. (ved overlukning/ståltegl) Tagarbejde Lertegl, Leveret på stillads 48,00 kr./m Lertegl /lev. på tagstol ekskl. oppas. 3,57 kr./stk. Skæring af tegl 55,00 kr./lm. Rygning lagt i mørtel 235,00 kr./lm. Rygning/grat, lagt tør ekskl. oppas. 53,00 kr./lm. Tillæg ilægning af udluftningshætte 18,00 kr./stk. Tillæg påsætning af fuglenet 5,25 kr./lm. Binder, ekstra 0,55 kr./stk. Pudsearbejde Filtsning med farve ekskl. oppas 60,00 kr./m Alm. filtsning ekskl. oppas. 50,00 kr./m Facadepuds incl. iso+net incl. oppas 209,00 kr./m Finpuds incl. oppas. 35,00 kr./m Spartling incl. oppas. 22,00 kr./m Puds facader ekskl. oppas. 100,00 kr./m Tillæg false ekskl. oppas. 100,00 kr./lm. Tillæg udv. hjørne uden fixjern ekskl. oppas. 100,00 kr./lm. side 14 Maj 2005

15 BrancheNyt Sokkelpuds, 40 cm. i højde ekskl. oppas. 45,00 kr./lm. Sokkelpuds, 40 cm. i højde incl. oppas. 74,00 kr./lm. Udkast sokkelpuds, 40 cm. i højde 10,00 kr./lm. Berapning ekskl. oppas. 22,00 kr./m Pudslag Mindre flader, incl. oppas. 204,00 kr./m incl. isolering og net ekskl. kant isolering Store flader ekskl. oppas. 100,00 kr./m max. 6 cm. tykkelse Til fliser/klinker, ekskl. oppas. 135,00 kr./m incl. strimler væg, fibertex, net Fliser væg/gulv Primning af væg/gulv 10,75 kr./m Gummihud, over 1 mm. i tykkelse 75,50 kr./m 1 x påsmøring af gummihud 54,00 kr./m 1x påsmøring, med bånd 65,00 kr./m Hjørnebånd 16,25 kr./lm. Udmåling 108,00 kr./rum Vægfliser, lim 152,00 kr./m Tillæg diagonal 80,00 kr./m Vægfliser, lim 359,00 kr./m køkken/bryggers, diagonalt Gulvfliser, i lim 184,00 kr./m Gulvfliser 10/10, i lim 208,00 kr./m Granit på gulv i lim 268,00 kr./m Klinker incl. pudslag (Incl. oppas. pudslag) 335,00 kr./m Hulkehler i lim, 10 cm. incl. bagfyld 85,00 kr./lm. Sokkelflise incl. skæring 75,00 kr./lm. Sokkelflise ekskl. skæring 50,00 kr./lm. Behandle klinker med grundrens + plejeolie 32,00 kr./m Gummifuge 28,00 kr./lm. Selvoprøring af lim og fugemasse (alt leveret i rum) i.h.t. priskurantens afsnit 19, position 15, BETALES MED: Gummihud +25%, Væg +20%, Gulv +35% Send bud til afdelingen, sammen kan vi finde den rigtige pris på dit arbejde! Arbejdstøj pr. 1. marts 2005 Tøjet skal være af god kvalitet. Tøjet skal være velegnet (kasket og shorts er altså ikke nok). Hvis firmaet har planlagt en fast rytme for udlevering, gælder den også for dig. (en fast rytme fremgår af et medarbejder-cirkulære). Der er ikke fastsat en bestemt pris på arbejdstøjet. Læs mere på Fridags-regler i Dansk Byggeri Søgnehelligdags og feriefridagsreglerne for medlemmer under Dansk Byggeri er følgende: Søgnehelligdagsbetalingen, som skal betale lønnen på søgnehelligdage og feriefridage, udgør 5,75% af den ferieberettigede løn. Forskudsbetalingen udgør: 750,- kr. til voksne arbejdere. Som "helligdage" regnes: Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, 2. pinsedag, Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag, 1. og 2. juledag og Grundlovsdag. For feriefridage kan der ikke udbetales større forskudsbeløb end det beløb, der til enhver tid står på søgnehelligdags-/feriefridagskontoen. Er du i tvivl så spørg i afdelingen. Maj 2005 side 15

16 Administration A-kassen i Haslev Margit Kristensen har været langt omkring jobmæssigt, siden hun i slutningen af 50 erne forlod skolen efter 7. klasse. Første job var i en gartnerforretning, hvorfra hun fortsatte til Kgl. Brand, hvor hun var til Herefter var der gang i nål og tråd i syv år, hvor hun var travlt optaget af at sy dametøj. Det førte i 1970 til et job på Ringsted Dun, hvor hun var i to år, hvor hun fortsatte i Elbaum Konfektion. Den 1. april 2004 vendte han tilbage til kontoret i Stenlille denne gang som a-kassemedarbejder, hvad han også er i 3 F Midtsjælland. Hans arbejdsopgave er at sikre, at dagpenge m.m. bliver udbetalt til tiden for de medlemmer, der bruger 3F Midtsjællands servicekontorer i Stenlille og Tølløse. Man er altid velkommen til at kontakte ham på kontoret eller på tlf Jørgen Bo Sørensen Administrationschef Jørgen Bo Sørensen, 51 år og tidligere formand for SiD i Haslev fra 1984 til 2003 er ansat som administrationschef og del af den daglige ledelse i 3F Midtsjælland. Her har han ansvaret for A-kassen og økonomi samt arbejdsmarkedspolitik og uddannelse. I 1977 blev Margit ansat i Kvindeligt Arbejderforbund, hvor hun var i fire år, til hun i 1981 fik job i SiD, og "slog sig til ro". Eller rettere: Her var hun til fusionen og er nu ansat i 3F Midtsjælland som A-kassemedarbejder og sagsbehandler. Inden Jørgen Bo blev fagforeningsansat var han i en årrække jord- og betonarbejder samt murerarbejdsmand. Siden blev han ansat ved vejvæsenet i Haslev Kommune, hvor hans faglige interesse førte til tillidsmandshvervet og herfra videre til formandsposten i den lokale SiD-afdeling. Margit Kristensen Jens Henrik Jacobsen A-kassen i Stenlille Jens Henrik Jacobsen, 50, er vores mand i Stenlille-Tølløse området. Han har i snart halvdelen af sit liv været ansat i fagbevægelsen, idet han som en ung mand i midten af tyrverne blev ansat som kontorbestyrer i SiD Stenlille i Senere blev han valgt til afdelingsformand i en længere årrække frem til 2000, hvor han fik lidt mere luft under vingerne som rådgiver for Ulandssekretariatet i Mellemamerika. Søren Nøhr A-kassen i Ringsted Søren Nøhr, 57, blev i 1984 ansat som kontorbestyrer for A-kassen i SiD Ringsted A efter at have afprøvet sine evner en hel del steder på det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem. Han blev i sin tid udlært som kommuneassistent i 1968 i Benløse kommune, hvorefter han aftjente min værnepligt og var sergent i flyvevåbnet et års tid. Undervejs i forsvaret begyndte han at tage studentereksamen på kursus om aftenen, og blev året efter student. Det blev fulgt af et kort forsøg på at studere samfundsfag, men arbejdslivet trak, så han fik arbejde som postarbejder, slagteriarbejder, jernbanearbejder og kommunalarbejder. I 1975 blev han medlem af bestyrelsen i SID Ringsted A, og da afdelingen i side 16 Maj 2005

17 Administration 1984 søgte ny kontorbestyrer, søgte og fik han jobbet. Arbejdet den gang som i dag er at hjælpe afdelingens arbejdsløse medlemmer med at finde vej gennem A- kasse junglen, og sikre at dagpenge og andre ydelser bliver udbetalt til tiden. A-kassen i Ringsted Britta Nielsen, 41, gik i sin ungdom efter guldet og blev i 1984 udlært i guldsmedeforretningen Smidt Kjærgaard, hvorfra hun rykkede over til Pigernes Guld og Sølv og senere igen til Guldgården. I 1990 rykkede hun over i en helt anden boldgade, idet hun blev ansat hos Superfos, hvor hun var i fem år. De næste to år blev brugt til uddannelse. Dels et regnskabskursus og siden både et arbejdsmarkedskursus og et edb-kursus, som i foråret 1997 førte til et job i KAD og nu til 3F Midtsjælland. Carsten Diedrichsen Jette Christensen A-kassen i Ringsted Jette Christensen er oprindeligt uddannet som klinikassistent og havde i 15 år fornøjelsen af at se mennesker efter i bisserne. Den faglige interesse tog imidlertid overhånd, og hun fik job i HK København, inden hun rykkede videre til KAD s A-kasse i 1983, hvorfra hun fulgte med over i 3 F Midtsjælland, hvor hun i dag arbejder i a-kassen. Britta Nielsen Marianne Nielsen A-kassen i Ringsted Marianne Nielsen, 47 år, er uddannet som kontorassistent og har som sådan arbejdet i Ringsted Kommune, på Teknisk Skole samt været vikar i både HK og TIB, inden hun i 1986 blev medarbejder i SiD. Her begyndte hun som medhjælper for kassereren. Siden blev arbejdsområdet optagelser, til- og fraflytninger samt sagsbehandling i forbindelse med ledighed. Efter fusionen til 3F har hun samme arbejdsområde. Fritiden bruges sammen med ægtefællen Lars og deres tre piger. Bogholder Carsten Diedrichsen, 48 år, er den, der holder øje med bilag, og at kassen stemmer i 3F Midtsjælland, idet han er ansat som bogholder. Carsten er uddannet som revisor og har tidligere arbejdet i Revisionsinstituttet, KAD Glostrup, SID Køge og senest som kasserer i SID Stenlille/ SID Midtsjælland. 3F og dig... Det giver tryghed, at 3F bakker mig op med rådgivning og vejledning, hvis jeg har brug for hjælp. Maj 2005 side 17

18 Nyt fra administrationen Dagpenge- og efterlønssatser 2005 Maksimale dagpenge- og efterlønssatser, samt andre satser med virkning fra 3. januar 2005 Satsreguleringsprocenten for 2005 udgør 2,0%. Dagpenge, lønmodtagere Fuldtidsforsikrede ,00 kr. Deltidsforsikrede ,00 kr. Mindstesats ,00 kr. Dimittendsats, fuldtidsforsikrede ,00 kr. Dimittendsats, deltidsforsikrede ,00 kr. Efterløn, ny fleksibel ordning Fuldtidsforsikrede 91% sats ,00 kr. Deltidsforsikrede 91% sats ,00 kr. Overgået fra overgangsydelsen ,00 kr. Fuldtidsforsikrede 100% ,00 kr. Efterløn, gammel ordning Fuldtidsforsikrede, trin ,00 kr. Fuldtidsforsikrede, trin ,00 kr. Deltidsforsikrede, trin ,00 kr. Deltidsforsikrede, trin ,00 kr. Overgangsydelse Fuldtidsforsikrede ,00 kr. Deltidsforsikrede ,00 kr. 50% satsen (ungesatsen) Fuldtidsforsikrede ,00 kr. Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse Hel dagpengegodtgørelse ,00 kr. Halv dagpengegodtgørelse ,00 kr. For at få max dagpenge/efterløn skal man have en timeløn på mindst 106,75 kr. i 12 uger/3 måneder. Udbetaling fra A-kassen Nedenfor en oversigt over, hvornår visse ydelser udbetales fra A-kassen i Det drejer sig om gammel efterløn, ny efterløn, overgangsydelse og orlovsydelser. klip ud og gem Ydelsesperiode Periode slut Disposition Uge 12, 13,14, Søndag den 17. april torsdag 21. april Uge 16, 17, 18, 19, Søndag den 22. maj torsdag 26.maj Uge 21, 22, 23, Søndag den 19. juni torsdag 23.juni Uge 25, 26, 27, 28, Søndag den 24. juli torsdag 28.juli Uge 30, 31, 32, Søndag den 21. august torsdag 25.august Uge 34, 35, 36, Søndag den 18. september torsdag 22. september Uge 38, 39, 40, 41, Søndag den 23. oktober torsdag 27.oktober Uge 43, 44, 45, Søndag den 20. november torsdag 24.november Uge 47, 48, 49, Søndag den 18. december torsdag 22 december Aktiveringsydelse og dagpenge udbetales altid i de ulige uger torsdag eller fredag. Husk at aflevere dagpengekortet senest søndag før ugen, hvor udbetalingen finder sted. side 18 Maj 2005

19 Nyt fra administrationen Husk arbejdsgiveren på dagpengekortet Husk at skrive arbejdsgiver på kortet, hvis du får supplerende dagpenge, og når du går i arbejde. Bliver du ledig Bliver du ledig så husk at melde dig ledig allerede den første dag. Du kan melde dig ledig på dit lokale afdelingskontor og behøver ikke gå på Arbejdsformidlingen. Husk også, at når du bliver ledig, så skal vi bruge de seneste 14 måneders lønsedler eller alle lønsedler, du har fået, siden du var ledig sidst. Du skal også have din fyreseddel med. Skattekort og bankoplysninger skal du også medbringe, hvis vi ikke har det i forvejen. Blanketterne udfyldes gerne i afdelingen. HUSK! Du skal lave C.V. indenfor den 1. måneds ledighed vi hjælper gerne. Du vælger selv, hvilket kontor du helst vil bruge. Ringsted, Haslev, Stenlille eller Tølløse. Kontingentet PBS girokort udsendes 1 gang om måneden. Du modtager det den 25. i måneden. PBS girokort opkræver kontingentet 1. måned forud. Nye medlemmer kan derfor opleve, at girokortet opkræver 2-3 måneders kontingent. Hvis du bruger F1 girokort, vil det være en stor hjælp, hvis du skriver navn og din fødselsdag gerne dit cpr.nr. Vi bruger meget tid på at finde ud af, hvem der har betalt, fordi der ikke er oplyst noget navn på F1 kortet. Undskyld! Overgang til IP-telefoni har været problemfyldt Afdelingsformand Tommy Mortensen beklager meget, at der har været voldsomme telefonproblemer i de første måneder af året, men en løsning skulle være på vej, fortæller han. Forklaringen er, at afdelingen er gået over til IP-telefoni. Det skulle være en billigere måde at ringe internt på, da vi bruger vores EDB-net til lokalsamtaler. Desværre har det haft den konsekvens, at det har været mere end svært at ringe ind til afdelingen udefra. Vi ved, at der er mange, som har ringet forgæves, og at vi har været meget svære at få fat i, erkender Tommy Mortensen. IT-afdelingen i 3F har lovet at løse problemet og er også i gang med det. Vi regner derfor med, at vi i slutningen af april kan lukke vores gamle telefonnumre, så der fremover kun er et telefonnummer, der kan ringes på. Vores telefonnummer bliver fremover Vi skal selvfølgelig undskylde, hvis der er medlemmer, som ikke har kunne få fat i afdelingen og de ansatte, men vi håber, I bærer over med det her i overgangsfasen, tilføjer formanden. 3F er i øvrigt ikke den eneste fagforening, der har haft voldsomme problemer med deres telefonanlæg efter overgangen til IP-telefoni. Det har en del andre også hvis det kan være en trøst. 3F og dig... For mig er 3F ligesom et fodboldhold. Vi er stærke, fordi vi både står sammen og lader hinanden komme til. Det handler om fairplay. Som medlem er jeg en del af et hold, der kæmper for de små mål. 3F og dig... 3F drager omsorg for de rettigheder, jeg har. Den hjælper mig videre, hvis jeg for eksempel bliver syg og har behov for at blive omskolet. Maj 2005 side 19

20 Noter Besøg fra Vietnam De vietnamesiske tillidsfolk besøgte blandt andet uddannelsescentret EUC, hvor de med interesse betragtede maskiner og værktøj. Afdelingen havde i slutningen af januar besøg fra Vietnam. Det var en flok tillidsfolk fra den vietnamesiske udgave af LO, der besøgte os. Besøget er interessant, fordi en hel del danske virksomheder har flyttet en del af deres produktion hertil eller er i gang med at etablere nye virksomheder. De vietnamesiske tillidsfolk ville derfor gerne høre nærmere om, hvordan vi i Danmark har båret os ad med at skaffe overenskomster og gode arbejdsvilkår på virksomhederne, og hvordan vi har organiseret det lokale fagforeningsarbejde. Når de besøgte netop en lokalafdeling af 3 F skyldes det, at 3 F har startet et projekt i Vietnam for at sætte fokus på lønmodtagerrettigheder i de danske virksomheder. danske uddannelsessystem i praksis. De var også til middag privat for at opleve en dansk familie i deres hjem. De vietnamesiske gæster var tillige på besøg på EUC Sjælland for at opleve det Vietnameserne var på besøg for at lære om den danske fagbevægelse, og der blev fulgt godt med i gennemgangen med en enkelt afstikker til fotografen! side 20 Maj 2005

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. november

Husk generalforsamling den 27. november Kastrup Nr. 3 November 2012 ST Aerospace lukker og slukker det meste Læs om virksomheden med rødder langt tilbage i lufthavnens historie på side 4 Frederiksberg Renovation Uddannelse er på dagsordenen

Læs mere

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang Redderen Nr. 3 April 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET MALEREN Indvandrere tager chancen som malere SIDE 18. 15 Fokus på MAL-koder i 2016 SIDE 19 02 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK APRIL SUCCES FOR AKKORD-DEBUT Bygningsmaler Nikolai Smith havde akkordoverskud

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening

BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening Velkommen til beretning 2008 Fagligt Fælles Forbund i daglig tale 3F kan hermed præsentere sit økonomiske regnskab og beretning for væsentlige aktiviteter

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Kastrup Nr. 2 Juni 2008

Kastrup Nr. 2 Juni 2008 Kastrup Nr. 2 Juni 2008 Nye muligheder for mere uddannelse Side 8-9 Nordiske transportarbejdere vil stoppe social dumping Side 10 Menzies Aviation er vokset meget hurtigt det sidste halve år Side 11 Pakket

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010. Velkommen til det nye

CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010. Velkommen til det nye CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010 Velkommen til det nye 221,00 286,00 181,50* 133,50 450,00 429,00 439,00 439,00 CF 3F A-kasse Efterlønsordning FOA TF A-kasse Efterlønsordning Chaufførernes Fagforening Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

Forsvaret fyrer i Frederikshavn og Hjørring Se side 17

Forsvaret fyrer i Frederikshavn og Hjørring Se side 17 Frederikshavns fælles fagblad AUGUST 2013 - Nr. 3 Forsvaret fyrer i Frederikshavn og Hjørring Se side 17 Faget på studietur til Skipperskolen, Martec, EUC Nord og SOSU Nord Side 10-14 Læs hvad dagpengeaftalen

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 Læs i dette nummer blandt andet om: - Side 9 manden Thomas Strømsholt side 9-17 - Nye regler, faldtests og rækværker side 20-27 - Nye svende i København side

Læs mere

Fem job på én uge. Alenemor på Thyholm med deltidsarbejde: 5 oktober 2010 HK Bladet for medlemmer af hk midt vest

Fem job på én uge. Alenemor på Thyholm med deltidsarbejde: 5 oktober 2010 HK Bladet for medlemmer af hk midt vest 5 oktober 2010 HK Bladet for medlemmer af hk midt vest Julearrangementer, teaterkoncert og andre tilbud side 20-23 Hellere grine end være til grin: Humor mod latterlige krav Nyt aktivitetscenter: De sveder

Læs mere

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 1 Marts 2009 Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Pas på skriftlige advarsler! Se side 30 Ordentlige forhold til vores

Læs mere

Jens kan ikke forstå, hvorfor efterlønnen skal afskaffes. Det er der mange andre, der heller ikke kan.

Jens kan ikke forstå, hvorfor efterlønnen skal afskaffes. Det er der mange andre, der heller ikke kan. JUNI 2011 Nr. 3 Fagblad for 3F Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Jens kan ikke forstå, hvorfor efterlønnen skal afskaffes. Det er der mange andre,

Læs mere

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 Valgkampen 2011 blev blæst i gang den 13. november i Slagelse med besøg af Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal.

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp H O V E D S T A D E N JANUAR/2010 Når du har brug for hjælp Anja Svendsen bad forgæves Krifa om hjælp, da hun ikke fik den løn, hun havde krav på. I dag får hun hjælp fra HK. Så nu har jeg lært, at det

Læs mere

substans Nakken er brækket har kæmpet fem år for førtidspension TEMA side 4-8 Samlet opposition vil fjerne prisloft på uddannelse

substans Nakken er brækket har kæmpet fem år for førtidspension TEMA side 4-8 Samlet opposition vil fjerne prisloft på uddannelse substans FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 02 // 2011 Sandheden om førtidspension Nakken er brækket har kæmpet fem år for førtidspension TEMA side 4-8 Samlet opposition vil fjerne prisloft

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn?

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Blad nr. 2 September 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage

Læs mere

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3.

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3. kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr. 3. 2011 UDDANNELSE Giver dig højere livskvalitet og mere i løn side 8 FANDT KÆRLIGHEDEN og blev cirkusprinsesse side 16 NYE FERIEREGLER lidt lettere for dig side

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 Nu er det nok! Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400 København NV Tlf.: 8892 2766 Fax.: 7030

Læs mere

Polske kabelfolk vinder lønstrejke NCC accepterer kædeansvar for underentreprenør Side 3. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde

Polske kabelfolk vinder lønstrejke NCC accepterer kædeansvar for underentreprenør Side 3. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde MØLLE ALLÉ Nr. 7 november 2012 www.3f.dk/bjmf Fagforeningen samlet på Mølle Alle 26 i Valby fra 1. december side 8 Altaner er også tømrerarbejde Tunnelsyn hos Pihl Side 4-5 Dagpengefaldet Side 12-13 BJMF-generalforsamling

Læs mere

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR.

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. Malerinfo MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. 2 - NOVEMBER 2014 Dagpenge til jul side 4 Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 Velkommen! FAGLIG AFDELING Mariann Lauridsen Formand Tlf.: 6612 8395

Læs mere

GRØNT. 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen. 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade, når vi mobber

GRØNT. 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen. 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade, når vi mobber DECEMBER 2013 NR. 7 GRØNT Magasinet for os, der arbejder grønt Redaktionen ønsker jer alle en glædelig jul 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade,

Læs mere