Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan"

Transkript

1 Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan. Der er medtaget både kvantitative data samt case-beskrivelser for at vise, hvilken forskel boligerne og støtten gør for de hjemløse borgere. Casebeskrivelserne og dokumentationen er udarbejdet af medarbejdere i Hjemløseteamet (under SKPordningen) og af medarbejdere fra herbergerne Lindevangen og Lærkehøj. Målsætning 1 - Ingen borgere skal leve et liv på gaden 1 gadeplanslejligheden med bostøtte Det tilstræbes, at hjemløse tager ophold i gadeplanslejligheden i max 14 dage. Lejligheden er kommunal og giver mulighed for at udrede og hjælpe hjemløse videre til herberg eller bolig. De hjemløse, der tager ophold i lejligheden, kommer typisk fra gaden, parker, kældre, buske og lignende. Nogle hjemløse flytter ind i gadeplanslejligheden i forbindelse med udskrivning fra hospital, for at komme sig efter sygdom eller operation. Andre der får plads kan være særligt udsatte eller påvirkede. Lejligheden benyttes også til hjemløse, som det er svært at komme i kontakt med. Lejligheden kan her fungere som en gulerod i relationsarbejdet. I nogle tilfælde tager hjemløse ophold i gadeplanslejligheden i lidt længere tid end 14 dage. I sådanne tilfælde afventer den hjemløse typisk en plads på herberg eller en bolig. Der kan også være hjemløse, der afventer en indlæggelse eller et behandlingstilbud. Det er ganske få af de hjemløse, der tager ophold i gadeplanslejligheden, der flytter tilbage på gaden. En stor del af borgerne kommer på herberg og eller får fx en plads i en af de midlertidige lejligheder under hjemløseplanen. For enkelte er det lykkedes at flytte ind i en permanent bolig. Case-beskrivelse 1: I sommeren 2012 fik Hjemløseteamet via en sagsbehandler i Frederiksberg Kommunes Jobcenter kontakt til en midaldrende mand, der lige havde søgt kontanthjælp i kommunen. Han stod akut uden job og bolig. Det viste sig at være en borger, der tidligere havde haft et etableret liv, men som nu pga. langvarigt alkoholmisbrug havde mistet de sidste rester af et normalt liv. Han havde kort, inden han blev hjemløs haft et job, men hans problemer med alkohol gjorde det umuligt for ham at passe det. I de første uger, hvor Hjemløseteamet havde kontakt til borgeren, boede han på diverse herberger og kæmpede med sit alkoholmisbrug. Han var utryg ved livet på herberg, og da gadeplanslejligheden blev ledig igen, blev han tilbudt et 14-dages ophold, som han tog imod. Under opholdet i gadeplanslejligheden hjalp borgerens kontaktperson fra Hjemløseteamet borgeren med at få etableret kontakt til og igangsat et forløb hos Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter (FKRC). Endvidere blev det aftalt, at kontaktpersonen og borgeren havde daglig kontakt og samtaler om det videre forløb. Kontaktpersonen og borgeren udarbejdede en pædagogisk handleplan til at understøtte borgerens tanker og ideer om de ændringer, som han ønskede i sit liv. Han ville gerne stoppe med at drikke alkohol eller sætte sit forbrug ned, desuden ville han gerne tilbage på arbejdsmarkedet evt. inden for et nyt fagområde. Borgeren overvejede at flytte fra København og Frederiksberg for at undgå den dårlige indflydelse, der lå i at kende mange mennesker i værtshusmiljøet. 1

2 Under opholdet i gadeplanslejligheden drak borgeren betydeligt mindre end i perioden inden. Han oplevede, at han fik lidt mere ro på sin tilværelse. Han var glad for at kunne arbejde med sine problemstillinger, og han fik en positiv opstart på FKRC. I løbet af de 14 dage i gadeplanslejligheden talte borgeren og hans kontaktperson også om, hvilke muligheder der forelå i forhold til hans fremtidige boligsituation. Borgeren og medarbejderen blev enige om, at et miljøskifte kunne være positivt. De besøgte en 110-institution udenfor København, som borgeren efterfølgende flyttede til. Der arbejdede han videre med sin alkoholbehandling og fik efter noget tid en permanent bolig. Case-beskrivelse 2: I foråret 2012 fik Hjemløseteamet via den opsøgende og kontaktskabende indsats kendskab til en mand, der sov på gaden på Frederiksberg. I starten sov manden på en bænk i det grønne anlæg og siden i indgangspartiet til kulturlokaliteterne på Aksel Møllers Plads. Manden var ikke umiddelbart til at flytte, og han opholdt sig i området omkring pladsen i ca. et halvt år. Der kom henvendelser fra flere borgere og ansatte i kommunen om gadesoveren. Ved stor ihærdighed og megen tålmodighed lykkedes det for Hjemløseteamet at få en sporadisk kontakt til manden, som i første omgang var afvisende overfor kontaktforsøg. Manden fortalte, da der var etableret en spinkel relation, at han tidligere havde boet på herberg i København. Hjemløseteamet forsøgte at skaffe borgeren en bolig i København, men uden held, da borgeren ikke mødte op til de indgåede aftaler. Hjemløseteamet besluttede så at tilbyde borgeren et ophold i gadeplanslejligheden. En medarbejder tog kontakt til borgeren på gaden og efter et par mislykkede forsøg flyttede han, lidt modvilligt, ind i lejligheden. Manden blev, efter at have sundet sig lidt, glad for at opholde sig i lejligheden alene. Hans nuværende livssituation blev klarlagt, han genoptog sin metadonbehandling og fik igen etableret kontakt til misbrugscenteret, hvor han før havde været i behandling. Efter ca. 14 dage i gadeplanslejligheden flyttede han ind på et herberg. 9 midlertidige akutboliger med bostøtte til hjemløse over 24 år Akutboligerne er små kommunale lejligheder, hvor hjemløse over 24 år kan tage ophold midlertidigt med henblik på udredning og støtte. 6 af lejlighederne er etableret efter 110, de resterende er etableret efter 107. Akutboligerne er et afgørende alternativ til herberg. Nogle hjemløse har svært ved eller ønsker ikke at opholde sig på herberg. Nogle udfordres at gentagne perioder af bortvisninger og andre har brug for en pause eller et brud med misbrugsmiljøet. I sådanne tilfælde har hjemløse stor gavn af at tage ophold i en akutbolig i stedet for at tage ophold på herberg, hvor mange bekendte fra misbrugsmiljøet også opholder sig. Nogle hjemløse har gennem mange år vænnet sig til livet på gaden, overnatninger i natvarmestuer eller hos bekendte. For nogle kan det hermed være svært at prioritere at bruge penge på bolig frem for til alkohol eller stoffer. En akutbolig giver hjemløse mulighed for at (gen)opleve, hvor vigtigt en bolig er. Antal forløb 41 Gennemsnitlig opholdstid i akutboligerne Hvor kommer borgerne fra ved opstart af forløb i akutbolig Andel borgere der er kommet videre til særbolig eller egen bolig 165 dage Natvarmestuen: 41% Hjemløseteamet under SKP: 14% Lærkehøj og Lindevangen: 12% FKRC: 7% 43% 2

3 Hvor mange borgere er udskrevet til henholdsvis: Døgnbehandling: 1 Psykiatrisk hospital: 1 Herberg: 2 Gaden: 3 Fængsel: 3 Død: 1 Andet botilbud/boform: 3 Hovedårsagerne til, at nogle borgere opholder sig i mere end 4 måneder i en akutbolig er, at de afventer bolig eller botilbud, eller at en udredning af somatisk og/eller psykiatrisk karakter trækker ud. Hvis en borger udskrives fra en akutbolig til et herberg, skyldes det typisk, at borgeren ikke magter at bo alene, ikke formår at tage imod støtten, eller har brug for døgnbehandling. Borgere er udskrevet til gaden på baggrund af våbenbesiddelse/brug af våben samt manglende huslejebetaling. 12 særboliger med bostøtte til hjemløse over 24 år Særboligerne er som udgangspunkt almindelige 1-2-værelseslejelejligheder. Det er dog en forudsætning for at få en særbolig, at borgeren er indstillet på at modtage bostøtte de første 6 måneder(udslusningsperiode). 5 af særboligerne er kommunale. De resterende kommer fra boligselskabet FfB. Særboligerne er etableret successivt. Antal særboliger 12 Antal borgere der har fastholdt særboligen 12 Gennemsnitlig varighed af igangværende bostøtteforløb Antal afsluttede bostøtteforløb 25 måneder 0 (2 planlægges dog at overgå til SKPordningen) 11 af de 12 hjemløse, der har fået en særbolig med bostøtte er mænd. De fleste kæmper med misbrug og/eller psykisk sygdom. Flere er i gang med misbrugsbehandling og med at blive udredt psykiatrisk. 2 af de 12 borgere er pt. i omsorgsophold. Den ene på grund af misbrug. Den anden er ved at blive udredt psykiatrisk på grund af en voldsdom. Det er usikkert, om de to borgere kommer tilbage til deres bolig. Det er erfaringen, at hjemløse gennemgår en væsentlig udvikling, når de kommer i egen bolig. For nogen hjemløse er det første gang, de prøver at bo i egen bolig, hvilket kræver tilvænning. For flere har boligen også betydet mindsket kriminalitet, misbrug og iværksættelse af psykiatrisk/somatisk udredning. Case-beskrivelse 1 Borgeren har boet i en akutbolig, inden han flyttede i særboligen med bostøtte. Her har han boet i næsten to år. Borgeren har et stort alkoholforbrug og har været i omsorgsophold flere gange. Et af opholdene varede 8 måneder. Borgeren har været arbejdsprøvet uden held. Borgeren er pt. i fængsel. Case-beskrivelse 2 Borgeren har boet i boligen i 2 år og har for første gang i sit voksenliv formået at bo alene i en bolig. Han har tidligere flyttet meget mellem venner, der har udlejet et værelse til ham og ellers været hjemløs. Borgeren har efter indflytning i særboligen gennemgået et langt udredningsforløb hos psykiater og har fået diagnosen ADHD. Borgeren har ændret sit kriminalitetsmønster radikalt og har ikke været i fængsel siden indflytningen boligen. Tidligere blev borgeren fængslet årligt. Borgeren har gennemgået øjenoperationer og er nu opstartet tandbehandlingsforløb. Han har ændret misbrugsadfærd fra at have været på amfetamin dagligt til nu kun ca 1 gang månedligt. Borgeren skal fortsat tilknyttes en psykiater med henblik på samtaler og ADHD-medicinering. Når ADHD-medicinen virker ønsker borgeren at komme i beskæftigelse. 3

4 Case-beskrivelse 3 Borgeren har boet i boligen i 6 måneder. Han har ikke haft egen bolig siden han rejste fra Grønland til DK i Han har boet på gaden og på herberg. Borgeren har brugt den første tid på at finde sig til rette i særboligen. Borgeren er opstartet en somatisk udredning via egen læge. Borgeren skal endvidere udredes psykiatrisk. Borgeren magtede i starten kun kortvarige besøg. Han har igennem den seneste måned formået at have længerevarende besøg af bostøttemedarbejderen/sin kontaktperson. Borgeren ønsker uddannelse/skole. Der kan dog først tages konkret stilling hertil efter den kommende psykiatriske udredning. Case-beskrivelse 4 Borgeren har boet i boligen med bostøtte i 2,5 år. Han er nu startet i beskæftigelse på eget initiativ. Han har profiteret meget af sin bostøtte og der er stadig kontakt nu på 3 år. Borgeren har været i misbrugsbehandling for alkoholmisbrug flere gange. Han har haft perioder, hvor han har været meget misbrugende. Borgeren er i gang med tandbehandling hos Tandbussen Målsætning 2 - Unge bør som udgangspunkt ikke opholde sig på et forsorgshjem, men tilbydes andre løsninger 7 alternative herbergspladser til unge hjemløse De alternative herbergspladser er små kommunale lejligheder, hvor hjemløse mellem 18 og 24 år kan tage ophold midlertidigt med henblik på udredning og støtte. Erfaringerne med de alternative herbergslejligheder er meget positive. Når de unge får en bolig, der minder om deres eget sted/et hjem, åbner de mere op og fortæller om fx misbrugsproblemer og andre udfordringer. De unge har følgelig nemmere ved at bede om hjælp, fordi de oplever, at de i højere grad selv bestemmer, når de sidder i deres egen bolig. Der etableres hermed en mere ligeværdig relation mellem den unge og bostøttemedarbejderen, som er fordrende for den unges udvikling. At de alternative herbergslejligheder er en midlertidig boform giver mulighed for at udrede den unge, inden der fx indstilles til en af de få særlige ungdomsboliger under hjemløseplanen. Det handler ikke om, at unge skal gøre sig fortjent til en særlig ungdomsbolig, men at det midlertidige ophold i hjemlige omgivelser giver mulighed for at lære den unge og den unges behov at kende. I bostøttearbejdet med de unge er der fokus på, at de unge selv skal gøre noget for at finde en bolig, herunder blive opskrevet til bolig. Mange af de unge giver udtryk for, at de meget gerne vil have deres egen permanente bolig. Antal forløb 30 Gennemsnitlig opholdstid Hvor kommer borgerne fra inden indflytning Andel borgere der er kommet videre til særlig ungdomsbolig eller egen bolig Hvor mange borgere er udskrevet til henholdsvis: 300 dage Sofasovere: 35% Uholdbare midlertidige løsninger(som fx ophold hos eks-kæreste): 10% Herberg: 50% Gaden: 5% 50% Herberg: 2 Gaden: 5 Fængsel: 1 Hovedårsagerne til, at nogle borgere har opholdt sig i mere end 4 måneder i de alternative herbergspladser er manglen på billige boliger, som de unge kan betale på en nedsat kontanthjælp, manglende evne hos de unge til at være aktivt boligsøgende grundet andre udfordringer, komplekse problemstillinger, der giver lange udredningsforløb samt det, at det ofte tager lang tid at opbygge en tillidsrelation med de unge. 4

5 Udskrivninger til herberg eller gaden er sket på baggrund af manglende motivation for eller evne til at samarbejde, manglende huslejebetaling og/eller kaotisk, destruktiv adfærd som fx hærværk i lejligheden. 8 særlige ungdomsboliger med bostøtte De særlige ungdomsboliger er som udgangspunkt almindelige 1-2-værelseslejelejligheder. Det er dog en forudsætning, at borgeren er indstillet på at modtage bostøtte de første 6 måneder(udslusningsperiode). 1 af de særlige ungdomsboliger er kommunal. De resterede kommer fra boligselskaber FfB. De særlige ungdomsboliger er etableret successivt. Der planlægges etableret yderligere to særlige ungdomsboliger. Antal særlige ungdomsboliger 8 Antal borgere der har fastholdt den særlige ungdomsbolig 7 Igangværende bostøtteforløb 3 Gennemsnitlig varighed for igangværende 8 måneder bostøtteforløb Antal afsluttede bostøtteforløb 5 Gennemsnitlig varighed afsluttede forløb Uddybende beskrivelse af de 5 afsluttede bostøtteforløb 15 måneder 2 forløb er afsluttet, da der ikke længere var behov for støtten. De pågældende 2 unge er kommet i uddannelse. 2 forløb er afsluttet pga. af døgnbehandling i psykiatrien eller for misbrug 1 forløb er afsluttet, da borgeren blev sat ud af fogeden. Borgeren betalte ikke sin husleje i to omgange. Dette på trods af, at borgeren efter at være flyttet ind i den særlige ungdomsbolig var kommet i arbejde. Case-beskrivelse: Borgeren er en ung mand, der oprindelig har boet et år på herberget Lindevangen. Herefter fik han mulighed for at flytte ind i en alternativ herbergsplads med bostøtte (midlertidig lejlighed til unge). Her boede han også et års tid. For 2 måneder siden flyttede han ind i en særlig ungdomsbolig med bostøtte. Der har periodevis været en udvikling hos borgeren i forhold til at blive bedre til at huske/overholde aftaler, få mere struktur på dagligdagen, få en bedre forståelse mellem handling og konsekvens, større ordforråd og større selvindsigt. Hans misbrug er faldende. I øjeblikket arbejder borgeren og hans kontaktperson på, at borgeren kan få lov til at afsone en dom med fodlænke. Kriminalforsorgen stiller i denne forbindelse blandt andet krav om, at borgeren har en bolig og er i uddannelse eller beskæftigelse. Borgeren forsøger derfor, med støtte fra sin kontaktperson, at komme i aktivering/uddannelse, således at afsoningen med fodlænke kan blive godkendt af Kriminalforsorgen. Der har været et møde og en god dialog med Kriminalforsorgen i borgerens særlige ungdomsbolig. I forlængelse heraf støtter kontaktpersonen borgeren til at komme i misbrugsbehandling. Målsætning 3 - Kortere opholdstider for borgere på 110-boformer, der er parate til at flytte i egen bolig med den fornødne støtte Bofællesskabet Udsigten 4 pladser med bostøtte Bofællesskabet Udsigten har været en succes. Der er tale om en lejlighed, som efter en særaftale, er stillet til rådighed af boligselskabet FfB. De borgere, der bor i Udsigten, har ikke tidligere kunne bo i 5

6 egen bolig. Der er tilknyttet to bostøttemedarbejdere til Udsigten, der støtter op om borgerne både enkeltvis og i forhold til de sociale kompetencer, der kræves i et bofællesskab. Beboerne kommer typisk fra herberget Lærkehøj. Beboerne inddrages i beslutningsprocessen, hvis der skal flytte en ny beboer ind. I denne forbindelse er det afgørende, at beboerne sammensættes rigtigt. Borgere visiteres hermed til Udsigten, så de matcher den eksisterende beboersammensætning Beboerne har lavet egne husregler, som overholdes. Beboerne har blandt andet besluttet, at der ikke må misbruges på fællesarealerne, og at der ikke må være besøgende fra Lærkehøj. Begge dele overholdes. Bostøttemedarbejderne har fokus på at skabe en positiv kultur på Udsigten og få beboerne til at tage ansvar og lave ting i fællesskab fx mad. Det kan ind i mellem være en udfordring, da beboerne ikke altid har det overskud og de ressourcer, der skal til. Bostøttemedarbejderne følger beboerne løbende igennem en uge og afholder ugentlige husmøder. Beboerne er ældre misbrugere med både fysiske og psykiske men. Det er medarbejdernes erfaring, at beboerne er blevet mindre misbrugende, efter de er flyttet ind i Udsigten. Beboerne bryder sig ikke om at fremstå påvirkede overfor de andre. De ønsker en normalisering. Det at der er nogen omkring dem uden, at der er for mange krav til, hvad de skal deltage i, er afgørende. Endvidere kræver det at bo i et socialt boligbyggeri, at beboerne kan fremstå og fremtræde socialt acceptabelt, og evner at overholde vedtagne ordensregler. Beboerne har selv lagt stor vægt på, at kunne fremstå uden at skille sig ud fra øvrige beboere i ejendommen. De har af samme grund været opmærksomme på deres påklædning og adfærd i bebyggelsen. Antal hjemløse, der har boet i Udsigten 9 (alle mænd) Hvor mange borgere er fraflyttet Udsigten 5 2 afgået ved døden 2 oplevede at boformen ikke var rigtig for dem 1 blev udskrevet grundet voldelig adfærd 6

Midlertidig husly, uden egen lejekontrakt

Midlertidig husly, uden egen lejekontrakt Housing First Midlertidig husly, uden egen lejekontrakt Forsorgshjem Hjemløsinstitution med fokus på udredning og botræning Gennemgangsboliger/Skurvogne Er en del af tilbudene i Psykiatri indsatsen. Housing

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål. Karin Egholm, konsulent Maj 2015

Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål. Karin Egholm, konsulent Maj 2015 Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål Karin Egholm, konsulent Maj 2015 Opdrag til oplæg De politiske 2020 mål på hjemløseområdet

Læs mere

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 Dagsorden Hjemløsestrategien 2009-2013 v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien.

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Ansøgning sendes til: Indenrigs- og Socialministeriet, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk

St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk 1 St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk St. Dannesbo er forankret i Social- & Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommunes Socialcenter under omsorgsområdet Vi er et midlertidigt

Læs mere

Boligplan for det specialiserede socialområde

Boligplan for det specialiserede socialområde Dato marts 2016 Dok.nr. 41753-16 Sagsnr. 16/3371 Ref. Sanne Schroll Boligplan for det specialiserede socialområde 1. Indledning Med denne boligplan for det specialiserede socialområde ønsker Varde Kommune

Læs mere

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej Beboermappe - til dig som bor på Næstvedvej Indhold Næstvedvej... 3 Vores kerneydelser... 4 Info mappe... 4 Forventninger til dig, der bor på Næstvedvej... 4 Morgenmad og frokost... 6 Husregler... 7 Type

Læs mere

SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET

SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET SOCIALUDVALGET 2014 SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET 1 Udfordringen Regeringens 2020 mål på udsatte området Regeringens udspil til sociale 2020 mål for de mest udsatte voksne: 1. Antallet af hjemløse i Danmark

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007

ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007 NOTAT LARS BENJAMINSEN ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007 Der er i Århus kommune i alt registreret 337 hjemløse i hjemløsetællingen, uge 6 2007, svarende til 0,11 % af

Læs mere

Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær

Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær Sagsnr.: 21068 Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær Stilling i forhold til ansøgningen Forstander Fornavn Jette Efternavn Sølvhøj CVR nummer 48047750 Fødselsdato 05.11.1956 Køn Kvinde Adresse

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Tendenser på boligmarkedet

Tendenser på boligmarkedet Tendenser på boligmarkedet Erfaringer med billige boliger, skæve boliger og ungdomsboliger Vejle Kommune, 29. marts 2016 P r o f e s s o r, a r k i t e k t, C l a u s B e c h - D a n i e l s e n, S b i,

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT

ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT SOCIALFORVALTNINGEN Projekt for afprøvning af ACT-metoden over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug HVAD ER ACT? Det centrale i ACT-metoden er, at borgeren

Læs mere

Social- og Borgerservice. Projekt UDE-HOS. - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune

Social- og Borgerservice. Projekt UDE-HOS. - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune Social- og Borgerservice Projekt UDE-HOS - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune Projekt UDE-HOS et særligt tilbud efter Servicelovens 99 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Kort

Læs mere

- individuelle udviklingsforløb

- individuelle udviklingsforløb Velkommen MÅLGRUPPER til MATCHgruppen Med denne folder vil vi gerne give dig som medarbejder eller sagsbehandler i jobcenter et overordnet overblik over MATCHgruppens tilbud og det værdisæt, vi arbejder

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Her er en papirversionen af de spørgsmål, som skal besvares for borgere, der får én af de tre bostøttemetoder: CTI, ICM eller ACT.

Her er en papirversionen af de spørgsmål, som skal besvares for borgere, der får én af de tre bostøttemetoder: CTI, ICM eller ACT. Bostøttemetoder (CTI, ICM og ACT) Her er en papirversionen af de spørgsmål, som skal besvares for borgere, der får én af de tre bostøttemetoder: CTI, ICM eller ACT. Husk at alle spørgsmål skal indtastes

Læs mere

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Side 1 af 6 Venstre har fremsat en 10-dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune. Dette notat indeholder svar

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

CTI-Hæfte Fokuspunkter og redskaber

CTI-Hæfte Fokuspunkter og redskaber CTI-Hæfte Fokuspunkter og redskaber CTI-hæfte. Fokuspunkter og redskaber EN HELHEDSORIENTERET INDSATS 2 BOLIG 3 PSYKISK HELBRED 4 FYSISK HELBRED 5 ØKONOMI 6 DAGLIGE AKTIVITETER 7 NETVÆRK OG SOCIALE RELATIONER

Læs mere

Kvalitetsstandard for husly efter Lov om Social Service 80

Kvalitetsstandard for husly efter Lov om Social Service 80 Kvalitetsstandard for husly efter Lov om Social Service 80 Introduktion Greve Kommune bevilger husly efter Lov om Social Service 80. Kvalitetsstandarden for husly beskriver det serviceniveau, som udgør

Læs mere

Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 september 2013

Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 september 2013 Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 september 2013 I denne handleplan beskrives, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de målsætninger, der er nedfældet i psykiatriplan

Læs mere

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby.

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. Punkt 3. Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. 2013-49283. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, At

Læs mere

Socialt indeks. Generelle anbefalinger indenfor det specialiserede, sociale område

Socialt indeks. Generelle anbefalinger indenfor det specialiserede, sociale område Socialt indeks Generelle anbefalinger indenfor det specialiserede, sociale område Kommunen bør sikre, at borgerne altid får det specialiserede tilbud, der bedst matcher den enkelte borgers udfordring.

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014 Ydelseskatalog Botilbud Ebberød Boligerne Sophie Magdelenes vej 4 August 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse Ydelseskatalog... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Overordnet ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune:

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Socialpsykiatri (CfS) arbejder ud fra nedenstående faglige rehabiliterings-tilgang: Psykosocial

Læs mere

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse.

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse. Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens mission er at skabe et godt hverdagsliv for alle borgere i Aalborg Kommune. Det drejer sig blandt andet om at gøre en særlig indsats for borgere med svære

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter).

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Socialområde. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Allerød kommune.

Læs mere

Psykiatriens Hus i Silkeborg Samarbejde giver bedre indsats

Psykiatriens Hus i Silkeborg Samarbejde giver bedre indsats Tidlig indsats Sammenhængende tilbud Højt fagligt niveau Døgnåbent Målrettet indsats Borgeren i centrum Høj livskvalitet Sundhed og motion Samarbejde på tværs Psykiatriens Hus i Silkeborg Samarbejde giver

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Oplæg faggruppen for boformer for hjemløse. SANDs UngeCrew En platform-et talerør og et nationalt netværk

Oplæg faggruppen for boformer for hjemløse. SANDs UngeCrew En platform-et talerør og et nationalt netværk Oplæg faggruppen for boformer for hjemløse SANDs UngeCrew En platform-et talerør og et nationalt netværk Dagens program Præsentation af SAND & UngeCrew Det bløde. Teorierne bag mennesket. Det nørdede.

Læs mere

Udviklingsnotat Center for Misbrug og Socialpsykiatri

Udviklingsnotat Center for Misbrug og Socialpsykiatri Område: Det sociale område Afdeling: Konsulent og rådgivning Journal nr.: 10/7739 Dato: 2. maj 2011 Udarbejdet af: Peter Schøning E mail: peter schoening@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631006 Forslag til:

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGIEN Iværksat i 2008 af partierne bag satspuljen Afsat ca. 500 mio. kr. til programmet i perioden 2009-2013 Formålet var at reducere hjemløsheden

Læs mere

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015 Katalog med er til Ældrepulje 2015 Det er muligt at søge ift. følgende emner: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Socialpsykiatriske fagspeciale. Næstved Kommune Indholdsfortegnelse Lovgrundlag:... 3 Generel beskrivelse af tilbudstypen Socialpsykiatriske fagspeciale....

Læs mere

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne.

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Organisatoriske forhold for Bo og Netværk. Struktur. Oversigt

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Notat Sagsnr.: 2014/0001359 Dato: 22. april 2014 Titel: Mentorindsats i Jobcenter Halsnæs Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Halsnæs Jobcenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

Skiftesporet Et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år i Thisted Kommune

Skiftesporet Et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år i Thisted Kommune Skiftesporet Et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år i Thisted Kommune Hvad er Skiftesporet? Skiftesporet et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år, som har behov for

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Afrapportering. Sammenhængende indsats på boligområdet i Aalborg Kommune

Afrapportering. Sammenhængende indsats på boligområdet i Aalborg Kommune Afrapportering Sammenhængende indsats på boligområdet i Aalborg Kommune 1 Baggrund Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen oplever i flere sammenhænge tiltagende udfordringer med at boligplacere en række

Læs mere

GUIDE TIL JOBCENTERET OG ANDRE FAGFOLK

GUIDE TIL JOBCENTERET OG ANDRE FAGFOLK GUIDE TIL JOBCENTERET OG ANDRE FAGFOLK Når den unge på vej til uddannelse og job har et sjældent handicap JOB Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri 1 2 JOB Unge mennesker med sjældne sygdomme kan

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Job og Social Service Journalnr. : 2007060956 Socialcenter Dato...: 15.06.2007 Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby 1. Målgruppe og antal

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Forandringsteori - erfaringer fra Socialcentret. v. Lisbeth Spenner

Forandringsteori - erfaringer fra Socialcentret. v. Lisbeth Spenner Forandringsteori - erfaringer fra Socialcentret v. Lisbeth Spenner Konteksten for Socialcentret Hvordan har Socialcentret grebet processen an med forandringsteori Gode råd i processen De private organisationers

Læs mere

Daruplund er et beskæftigelsetilbud for 18-25 årige psykisk og socialt skrøbelige, match 2 borgere, og nomeret til 40 årspladser.

Daruplund er et beskæftigelsetilbud for 18-25 årige psykisk og socialt skrøbelige, match 2 borgere, og nomeret til 40 årspladser. Opgørelse over resultater i 2012 for Daruplund og Jobpoint Resultater for Daruplund 2012 Resultatkrav 1: 40 årspersoner Daruplund er et beskæftigelsetilbud for 18-25 årige psykisk og socialt skrøbelige,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Vangsbovej Tilbudstype

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 at afsætte 1,0 mio. kr. i 2014

Læs mere

Forord. Indsættes senere

Forord. Indsættes senere Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Notat. Indholdsfortegnelse. Hjemløseplanen lige nu... 2 Erfaringer fra Hjemløsestrategien specifikt fra Aarhus og på landsplan...

Notat. Indholdsfortegnelse. Hjemløseplanen lige nu... 2 Erfaringer fra Hjemløsestrategien specifikt fra Aarhus og på landsplan... Notat Emne Til Kopi til Status på Aarhus Kommunes Hjemløseplan maj 2012 Socialudvalget Maj 2012 Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Hjemløseplanen lige nu... 2 Erfaringer fra Hjemløsestrategien specifikt

Læs mere

Politik for Rådet for Socialt Udsatte

Politik for Rådet for Socialt Udsatte Politik for Rådet for Socialt Udsatte Indhold Rådet for Socialt Udsatte side 3 Rådets opgaver side 3 Definition af udsatte side 3 Rådets arbejdsområde side 4 Bolig side 5 Bolig først side 5 Udfordringer

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Da der d. 5.april 2011 blev afholdt et fælles temamøde for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgene blev det aftalt, at der

Læs mere

SBH ledermøde den 1. november 2014

SBH ledermøde den 1. november 2014 SBH ledermøde den 1. november 2014 2020 mål Udbredelse af Hjemløsestrategien 110 kerneopgaver i implementeringen af Housing First princippet? 2020 mål hjemløse To mål for hjemløseområdet 1) antallet af

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010:

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010: 1. Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson: Hanne Deichmann 48495060. Kommunenummer: 233 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: vurdér kommunens

Læs mere

August 2014. Tilbud og ydelser. blaakors.dk

August 2014. Tilbud og ydelser. blaakors.dk August 2014 Tilbud og ydelser blaakors.dk Se og læs mere på blaakors.dk Blå Kors og godt Denne lille oversigt og præsentation af Blå Kors Danmarks aktiviteter giver dig et hurtigt overblik over vores mange

Læs mere

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Asgaard. Bofællesskab. Under Fonden Asgaard et specialiseret botilbud for voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser.

Asgaard. Bofællesskab. Under Fonden Asgaard et specialiseret botilbud for voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Asgaard Bofællesskab Under Fonden Asgaard et specialiseret botilbud for voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Fonden Asgaard 2014 Indhold Indledning 2 Beskrivelse 2 Målgruppe 3 Brugerråd 3 Visitering

Læs mere

Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats

Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats I april blev der lavet en analyse over de kontanthjælpssager, som var tilknyttet Aktiv Indsats. Der blev i marts lavet en opfølgning her på. I marts 2013 er

Læs mere

Oversigt over målgrupper, indsatser og samarbejdsrelationer på voksen- /socialpsykiatriområdet

Oversigt over målgrupper, indsatser og samarbejdsrelationer på voksen- /socialpsykiatriområdet 1 Oversigt over målgrupper, indsatser og samarbejdsrelationer på voksen- /socialpsykiatriområdet Arbejdsmarkedsudvalgets område (Nedenstående målgrupper er i vidt omfang sammenfaldende med målgrupperne

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE

TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE Aarhus Universitetshospital, Risskov HVAD ER EN DOBBELTDIAGNOSE? Dobbeltdiagnose er betegnelsen for kombinationen af en afhængighedslidelse

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune Udarbejdet af SocialRespons, Juni 2015 Indhold Forløb, baggrund & introduktion

Læs mere

Unge grønlændere bidrager til nye indsigter i det sociale arbejde

Unge grønlændere bidrager til nye indsigter i det sociale arbejde Unge grønlændere bidrager til nye indsigter i det sociale arbejde Et VISO-forløb med antropologisk og psykologisk fokus har givet Grønlænderenheden i Aalborg nye indsigter i, hvordan en gruppe unge grønlændere

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forældrerådgivning et tilbud til kommuner og forældre til børn med specielle behov

Forældrerådgivning et tilbud til kommuner og forældre til børn med specielle behov Forældrerådgivning et tilbud til kommuner og forældre til børn med specielle behov Det er sjovere at fejre små sejre end at fordybe sig i store nederlag! Løsningen ligger ofte i hjemmet vi skal bare have

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere