Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)"

Transkript

1 Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

2 Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i spørgeskemaet er der på de følgende sider grafer, der viser fordelingen for borgerne, der på nuværende tidspunkt indgår i metodeforløbet. Rapporten kan bruges til at få et overblik over borgernes situation og de indsatser borgerne modtager. Rapporten kan f.eks. vise, hvor mange borgere, der indgår i metodearbejdet, som ikke har en bolig, og hvorvidt borgerne er skrevet op til en bolig. Det er også muligt at få et overblik over, hvilke indsatser borgerne i metodeforløbet er tilknyttet. Der laves en målgrupperapport for hver indberetningsperiode separat og en rapport, der omhandler alle perioderne. Målgrupperapporten for de enkelte perioder indeholder en oversigt over fordelingen for de borgere, der er blevet beet spørgsmål for ved den pågældende indberetning. Målgrupperapporten for en bestemt periode viser altså udelukkende beelser for de borgere der aktuelt indgår i metodeforløbet. Borgere der tidligere har indgået, men som ikke længere medvirker, er ikke inkluderet i oversigterne over fordelingen. Eksempel: En målgrupperapport for november-december vil udelukkende vise de borgere, som der bees spørgsmål for i den pågældende indberetning. Borgere, der var med i indberetningen for august-september, men som ikke længere indgår i metodeforløbet, vil ikke være inkluderet i målgrupperapporten. Heroverfor er alle borgerne med i den totale målgrupperapport. Den totale målgrupperapport findes ved at vælge rapporten total målgrupperapport, der står ud for projektets navn i rapportfanebladet i Rambøll Results. I denne totale målgrupperapport kan man se fordelingen for alle deltagere, der på et tidspunkt har indgået i metodeforløbet. Rapporten opdateres løbende. Det vil sige, at hver gang I har tastet nye vil I få en ny rapport, der afspejler de seneste tal. I skal forvente, at der går ca. timer fra I har foretaget nye indtastninger til rapporten er blevet opdateret. Har I spørgsmål eller kommentarer så kontakt David Rosdahl på eller telefon

3 Ved udredning - 3 -

4 Er borgeren hjemmehørende i en anden kommune? Ja 4% 59 58% 8 Er borgeren hjemmehørende i en anden kommune? - Hvis ja, hvilken Kolding Næstved Ringkøbing-Skjern Skanderborg Syddjurs - 4 -

5 Er borgeren? Kvinde 8% 5 Mand 8% 4 Hvilken alder har borgeren? Under 8 år 8-4 år år år 4% 4-49 år 33% år 8 6 år eller over % 3-5 -

6 Hvad er borgerens nationalitet? Dansk 9 6 Øvrige nordiske lande Øvrige EU-7 Øvrige Europa (inkl. Rusland) Mellemøsten % 3 Afrika % 3 Andet Hvilken bolig har borgeren? - 6 -

7 Borgeren har en almen bolig (herunder også ungdomsbolig). Borgeren har en lejlighed i privat udlejning (herunder også privat ungdomsbolig) Borgeren har et værelse i privat udlejning Borgeren bor i en bolig efter Servicelovens 7 Borgeren bor i en bolig efter Servicelovens 8 Borgeren bor i en lejlighed / værelse i øvrige opgangsfællesskaber, bofællesskaber, særboliger e.l. Borgeren bor i en skæv bolig Borgeren bor i eget hus, ejerlejlighed eller andelsbolig Andet Borgeren har ikke egen bolig 94% 3-7 -

8 Bor borgeren i en bolig, der er opført eller tilvejebragt som en del af hjemløsestrategien? Ja 89% 8 Dette spørgsmål bees kun for de borgere, der på spørgsmålet Hvilken bolig har borgeren, angives at have en bolig. let af på dette spørgsmål kan derfor være mindre. Er borgeren skrevet op til en af følgende boliger (sæt evt. flere krydser)? Borgeren er skrevet op til en almen bolig 6 8 Borgeren er skrevet op til en almen ungdomsbolig 3% 4 Borgeren er skrevet op til en bolig eller værelse i privat udlejning 7% 9 Borgeren er skrevet op til en skæv bolig % 3 Borgeren er skrevet op til en midlertidig botilbud ( 7) Borgeren er skrevet op til en længevarende botilbud ( 8) 4 Borgeren er skrevet op til en anden bolig, Hvilken? 7% 9 Borgeren skrevet op til en bolig som er opført eller tilvejebragt som en del af hjemløsestrategien... 3% 4 Borgeren er ikke skrevet op til en bolig 7% 5% 7-8 -

9 Dette spørgsmål bees kun for de borgere, der på spørgsmålet Hvilken bolig har borgeren, angives ikke at have en bolig. let af på dette spørgsmål kan derfor være mindre

10 Hvorfor har borgeren ikke egen bolig? (sæt evt. flere krydser) Borgeren er blevet sat ud af en tidligere bolig inden for de seneste måneder 5 66 Der er venteliste til at blive anvist eller visiteret til en passende bolig 9% 38 Der findes ikke egnede boliger eller botilbud til den pågældende borger i kommunen % 3 Borgerens sociale og/eller psykiske problemer vanskeliggør at finde en egnet bolig 4% 3 Borgeren har vanskeligt ved at betale en husleje 7% 9 Borgeren ønsker ikke at bo i egen bolig 6% 8 6% Dette spørgsmål bees kun for de borgere, der på spørgsmålet Hvilken bolig har borgeren, angives ikke at have en bolig. let af på dette spørgsmål kan derfor være mindre. - -

11 Hvor har borgeren overvejende overnattet inden for den seneste uge (sæt evt. flere krydser)? Borgeren overnatter i egen bolig Borgeren overnatter på gaden % 3 Borgeren overnatter på en natvarmestue Borgeren overnatter på et herberg eller forsorgshjem ( e.l.) 88% 3 Borgeren overnatter hos familie, venner, bekendte mv. 9% 3 Borgeren overnatter i en midlertidig udslusningsbolig efter servicelovens. Borgeren overnatter på hotel / vandrehjem mv. Borgeren er indsat i fængsel Borgeren er indlagt på hospital (fx psykiatrisk afdeling) % 3 Borgeren er indskrevet i døgnbehandlingstilbud (misbrugsbehandling e.l.) Andet 3% 4 - -

12 Hvor mange nætter har borgeren overnattet på gaden indenfor de seneste 3 måneder dage dage 3% dage 3-6 dage 6-93 dage 5% 35 Hvor mange nætter har borgeren overnattet på herberg/forsorgshjem indenfor de seneste 3 måneder dage 5% 7-7 dage 4% dage dage 9% dage 37% 5 5% 7 - -

13 Hvor mange nætter har borgeren overnattet hos familie/venner indenfor de seneste 3 måneder dage 44% 6-7 dage 8-3 dage 7% 3-6 dage 6% dage 4% 6 37% 5-3 -

14 Hvad er borgerens forsørgelsesgrundlag? Løn % 3 Arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge 5% 7 Kontanthjælp 6 84 Starthjælp / introduktionsydelse Førtidspension 6% 36 Folkepension Ingen indtægt Andet 4% 6 Hvad er borgerens beskæftigelsessituation? - 4 -

15 Ansat på ordinære vilkår I fleksjob, skånejob, beskyttet beskæftigelse e.l. I aktivering, herunder løntilskud og virksomhedspraktik e.l. 9 Ledig, men ikke i aktivering 4 57 Sygemeldt 3% 4 Under uddannelse 4% 5 Udenfor arbejdsmarkedet (fx pensionist, førtidspensionist) 7% 38 Andet % 3-5 -

16 Har borgeren efter din vurdering et alkoholmisbrug? 4 55 Ja, i et begrænset omfang 4% Ja, i et vist omfang 5% 35 Ja, i et stort omfang 7% 4% 9 Har borgeren efter din vurdering et stofmisbrug? 46% 64 Ja, i et begrænset omfang 8% Ja, i et vist omfang 8% 5 Ja, i et stort omfang 5% 7 3% 3 Har borgeren efter din vurdering et hashmisbrug? 35% 49 Ja, i et begrænset omfang 7% Ja, i et vist omfang 9% 6 Ja, i et stort omfang 6% 8 33%

17 I hvor høj grad har borgeren efter din vurdering fysiske helbredsmæssige gener, der begrænser hans/hendes dagligdag? Slet ikke 39% 54 I mindre grad 6% 36 I nogen grad 9 I høj grad 9% 3 5% 7 I hvor høj grad har borgeren efter din vurdering psykiske problemer eller psykisk sygdom? Slet ikke 7% I mindre grad % 3 I nogen grad 39% 54 I høj grad 9% 7 3% 8-7 -

18 I hvor høj grad har borgeren efter din vurdering vanskeligt ved at varetage dagligdags funktioner i forhold til at have en bolig, som at vaske op, gøre rent, handle ind e.l.? Slet ikke 9% 6 I mindre grad 37% 5 I nogen grad 7% 38 I høj grad 9% 3 7% I hvor høj grad har borgeren efter din vurdering økonomiske problemer, der gør det vanskeligt for borgeren at betale husleje, el, varme o.l.? Slet ikke 3% 8 I mindre grad 4% 34 I nogen grad 4 55 I høj grad 8% 5 5% 7-8 -

19 I hvor høj grad har borgeren efter din vurdering problemer med manglende/svagt socialt netværk? Slet ikke I mindre grad 8% 5 I nogen grad 49% 68 I høj grad 7% 37 5% 7 Har borgeren en 4 handleplan på nuværende tidspunkt eller er blevet tilbudt en handleplan inden for de seneste 3 måneder? Ja, borgeren har en 4 handleplan % 3 Ja, en 4-handleplan er under udarbejdelse, borgeren har ikke en 4 handleplan, men er blevet tilbudt en handleplan inden for de seneste..., borgeren har ikke en 4 handleplan, og er ikke blevet tilbudt en handleplan inden for de seneste... 7% 4% 4% %

20 Hvilke indsatser er deltageren tilknyttet? (sæt gerne flere krydser) Alkoholbehandling 4% Medicinsk stofmisbrugsbehandling substitutionsbehandling 4% Social stofmisbrugsbehandling samtaler, gruppeterapi mv. 4 Psykiatrisk behandling 5% 35 Somatisk behandling/pleje af fysiske sygdomme/plejebehov 9% 3 Tilsyn fra kriminalforsorg 6% 9 Administration af kontanthjælp/økonomi 9% Hjemmepleje Anden behandling 3% 4 Ingen 36% 5 6% 9 - -

21 Hvor lang tid er der gået mellem indskrivning og begyndelsen af udredningen? Under uge 4% - uger 7% uger 37% 5 7- uger 6% uger 6 5 uger Over 5 uger 3% 3 Vurderer du, at der er foretaget en tilstrækkelig udredning af borgeren på de følgende domæner: Bolig Ja 6 83 Ja, i nogen grad 9% 7 8 Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den

22 Økonomi Ja 6 83 Ja, i nogen grad 7% 4 % 3 Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den... Beskæftigelse / uddannelse Ja 59% 8 Ja, i nogen grad 5% 4% 34 Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den... Fysisk helbred - -

23 Ja 55% 76 Ja, i nogen grad 7% 3 6% 36 Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den... 3% 4-3 -

24 Psykisk helbred Ja 5 7 Ja, i nogen grad 9 7% 37 Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den... Alkoholmisbrug Ja 55% 77 Ja, i nogen grad 7% 3 7% 37 Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den... Stofmisbrug - 4 -

25 Ja 5 7 Ja, i nogen grad 9% 7 7% 37 Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den... 4% 5-5 -

26 Ernæring og hygiejne Ja 55% 76 Ja, i nogen grad 4% 8% 39 Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den... 3% 4 Familie/børn og netværk Ja 53% 74 Ja, i nogen grad 7% 3 9% 4 Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den... Interesser / fritid - 6 -

27 Ja 53% 74 Ja, i nogen grad 5% 3 43 Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den

28 Kriminalitet Ja 47% 65 Ja, i nogen grad 6% 3 4 Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den... 7% Sociale færdigheder Ja 49% 68 Ja, i nogen grad 9% Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den... Er der i forlængelse af udredningen lavet anbefalinger til videre indsatser, støtte og tilbud til borgeren? Ja 46% 64 53%

29 Hvilken boligløsning blev anbefalet? 7 boform 8 boform 6% Udslusningsbolig under 6% Skæv bolig 3% Opskrivning til almen bolig, herunder kommunal boliganvisning 34% Bofællesskab, opgangsfællesskab eller lign. 9% 6 Andet 4% 9 Ikke relevant / borgeren råder allerede over en passende bolig % Ingen boligløsning blev anbefalet 6% 4 Dette spørgsmål bees kun for de borgere, hvor der på spørgsmålet Er der i forlængelse af udredningen lavet anbefalinger til videre indsatser, støtte og tilbud til borgeren? er et Ja. let af på dette spørgsmål kan derfor være mindre end for de øvrige spørgsmål

30 Hvilken indsats, støtte eller tilbud blev anbefalet? (sæt gerne flere krydser) Bostøtte 69% 44 Alkoholbehandling 3% 5 Medicinsk stofmisbrugsbehandling substitutionsbehandling 4% 9 Social stofmisbrugsbehandling samtaler, gruppeterapi mv. 9% Psykiatrisk behandling 5% 6 Behandling af fysiske sygdomme 5% 3 Administration af kontanthjælp/økonomi 33% Hjemmepleje 3% Andet 7 Ingen 5% 3 Dette spørgsmål bees kun for de borgere, hvor der på spørgsmålet Er der i forlængelse af udredningen lavet anbefalinger til videre indsatser, støtte og tilbud til borgeren? er et Ja. let af på dette spørgsmål kan derfor være mindre end for de øvrige spørgsmål

31 Ved udskrivning af borger fra boform Er der sket en planmæssig udskrivning af borgeren? Ja 5 48% 6 58 % Hvor længe har borgeren i alt været indskrevet på boformen (hvis borgeren tidligere har været på boformen tælles kun dette ophold med)?: Under uge % - uger % 3-6 uger 7% uger 3% uger 3% uger % 4 Over 5 uger % 3-3 -

32 Hvilken bolig har borgeren? Borgeren har en almen bolig (herunder også ungdomsbolig). 8% 34 Borgeren har en lejlighed i privat udlejning (herunder også privat ungdomsbolig) 4% 5 Borgeren har et værelse i privat udlejning Borgeren bor i en bolig efter Servicelovens 7 Borgeren bor i en bolig efter Servicelovens 8 5% 6 Borgeren bor i en lejlighed / værelse i øvrige opgangsfællesskaber, bofællesskaber, særboliger e.l. % 3 Borgeren bor i en skæv bolig % Borgeren bor i eget hus, ejerlejlighed eller andelsbolig Andet 6% 3 Borgeren har ikke egen bolig 7% 33 4% 5 Bor borgeren i en bolig, der er opført eller tilvejebragt som en del af hjemløsestrategien? Ja 3% 87% 7-3 -

33 Dette spørgsmål bees kun for de borgere, der på spørgsmålet Hvilken bolig har borgeren, angives at have en bolig. let af på dette spørgsmål kan derfor være mindre

34 Er borgeren skrevet op til en af følgende boliger (sæt evt. flere krydser)? Borgeren er skrevet op til en almen bolig 45% 5 Borgeren er skrevet op til en almen ungdomsbolig Borgeren er skrevet op til en bolig eller værelse i privat udlejning 6% Borgeren er skrevet op til en skæv bolig 3% Borgeren er skrevet op til en midlertidig botilbud ( 7) 3% Borgeren er skrevet op til en længevarende botilbud ( 8) 7 Borgeren er skrevet op til en anden bolig, Hvilken? 3% Borgeren skrevet op til en bolig som er opført eller tilvejebragt som en del af hjemløsestrategien... 3% Borgeren er ikke skrevet op til en bolig 8% 6 7 Dette spørgsmål bees kun for de borgere, der på spørgsmålet Hvilken bolig har borgeren, angives ikke at have en bolig. let af på dette spørgsmål kan derfor være mindre. Hvorfor har borgeren ikke egen bolig? (sæt evt. flere krydser)

35 Borgeren er blevet sat ud af en tidligere bolig inden for de seneste måneder 7 Der er venteliste til at blive anvist eller visiteret til en passende bolig 5% 7 Der findes ikke egnede boliger eller botilbud til den pågældende borger i kommunen % 4 Borgerens sociale og/eller psykiske problemer vanskeliggør at finde en egnet bolig 4% 4 Borgeren har vanskeligt ved at betale en husleje 9% 3 Borgeren ønsker ikke at bo i egen bolig 5% 5 % 4 Dette spørgsmål bees kun for de borgere, der på spørgsmålet Hvilken bolig har borgeren, angives ikke at have en bolig. let af på dette spørgsmål kan derfor være mindre

36 Hvor har borgeren overvejende overnattet inden for den seneste uge (sæt evt. flere krydser)? Borgeren overnatter i egen bolig 6% 3 Borgeren overnatter på gaden Borgeren overnatter på en natvarmestue % Borgeren overnatter på et herberg eller forsorgshjem ( e.l.) 37% 45 Borgeren overnatter hos familie, venner, bekendte mv. 4% 7 Borgeren overnatter i en midlertidig udslusningsbolig efter servicelovens. Borgeren overnatter på hotel / vandrehjem mv. Borgeren er indsat i fængsel Borgeren er indlagt på hospital (fx psykiatrisk afdeling) 3% 4 Borgeren er indskrevet i døgnbehandlingstilbud (misbrugsbehandling e.l.) % Andet 7% 8 7%

37 Hvad er borgerens forsørgelsesgrundlag? Løn % Arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge 6% 7 Kontanthjælp 55% 67 Starthjælp / introduktionsydelse Førtidspension 9% 35 Folkepension % 3 Ingen indtægt Andet 4% 5 % Hvad er borgerens beskæftigelsessituation?

38 Ansat på ordinære vilkår % I fleksjob, skånejob, beskyttet beskæftigelse e.l. I aktivering, herunder løntilskud og virksomhedspraktik e.l. 7% Ledig, men ikke i aktivering 39% 47 Sygemeldt 3% 4 Under uddannelse % 3 Udenfor arbejdsmarkedet (fx pensionist, førtidspensionist) 3 38 Andet % 3 3%

39 Har borgeren efter din vurdering et alkoholmisbrug? 4 49 Ja, i et begrænset omfang % 4 Ja, i et vist omfang 6% 3 Ja, i et stort omfang 3% 6 9% Har borgeren efter din vurdering et stofmisbrug? 44% 53 Ja, i et begrænset omfang 7% 8 Ja, i et vist omfang % 7 Ja, i et stort omfang 7% 8 5 Har borgeren efter din vurdering et hashmisbrug? 34% 4 Ja, i et begrænset omfang Ja, i et vist omfang 5% 8 Ja, i et stort omfang 7% 9 34%

40 I hvor høj grad har borgeren efter din vurdering fysiske helbredsmæssige gener, der begrænser hans/hendes dagligdag? Slet ikke 3 38 I mindre grad 36% 43 I nogen grad 7% I høj grad 7% 8 9% I hvor høj grad har borgeren efter din vurdering psykiske problemer eller psykisk sygdom? Slet ikke % 3 I mindre grad 6% 3 I nogen grad 39% 47 I høj grad 4 % 5-4 -

41 I hvor høj grad har borgeren efter din vurdering vanskeligt ved at varetage dagligdags funktioner i forhold til at have en bolig, som at vaske op, gøre rent, handle ind e.l.? Slet ikke 7% I mindre grad 4 49 I nogen grad 3 36 I høj grad 7% 8 7% 8 I hvor høj grad har borgeren efter din vurdering økonomiske problemer, der gør det vanskeligt for borgeren at betale husleje, el, varme o.l.? Slet ikke 8% I mindre grad 3 37 I nogen grad 44% 53 I høj grad 3% 6 4% 5-4 -

42 I hvor høj grad har borgeren efter din vurdering problemer med manglende/svagt socialt netværk? Slet ikke % I mindre grad 4 I nogen grad 5 6 I høj grad 4% 9 5% 6 I hvor høj grad er der etableret tilfredsstillende tilbud for borgeren efter endt forløb? I høj grad % 7 I nogen grad 3 37 I ringe grad 4 Slet ikke 3% 8 4% 5 Har borgeren en 4 handleplan på nuværende tidspunkt eller er blevet tilbudt en handleplan inden for de seneste 3 måneder? - 4 -

43 Ja, borgeren har en 4 handleplan 8% 34 Ja, en 4-handleplan er under udarbejdelse, borgeren har ikke en 4 handleplan, men er blevet tilbudt en handleplan inden for de seneste..., borgeren har ikke en 4 handleplan, og er ikke blevet tilbudt en handleplan inden for de seneste... 7% 45%

44 Hvilke af følgende ydelser modtager borgeren ved udflytning (sæt gerne flere krydser)? Personlig hjælp og pleje samt støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, bevilget af kommunen s... Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder, bevilget af kommun... Efterforsorg / efterværn, givet i forlængelse af ophold på boform % 4% 3 7 Støtte- og kontaktperson, efter 99 4% 5 Modtager ikke disse ydelser 64% 78 Er borgeren blevet tilknyttet en af følgende bostøttemetoder? CTI Case-manager % ACT Anden bostøtte 6% 9 Ingen af disse metoder 63% 76 7% Ikke relevant 3%

45 Er borgeren visiteret til et bestemt antal timers bostøtte pr. uge? Ja 4% 3 6% 3 4% 5 Dette spørgsmål bees kun, hvis borgeren er visiteret til bostøtte. let af på dette spørgsmål kan derfor være mindre end for de øvrige spørgsmål. Hvis ja; Hvor mange timers bostøtte er borgeren visiteret til (opgør her pr. uge)? -4 timer 33% 5-8 timer 67% 9- timer 3-6 timer 7- timer -4 timer 5+ timer Dette spørgsmål bees kun, hvis borgeren er visiteret til bostøtte og et bestemt antal timer. let af på dette spørgsmål kan derfor være mindre end for de øvrige spørgsmål

46 Hvilke indsatser er deltageren tilknyttet? (sæt gerne flere krydser) Alkoholbehandling % 5 Medicinsk stofmisbrugsbehandling substitutionsbehandling % 5 Social stofmisbrugsbehandling samtaler, gruppeterapi mv. % 4 Psykiatrisk behandling 8% Somatisk behandling/pleje af fysiske sygdomme/plejebehov 7% 9 Tilsyn fra kriminalforsorg 7% 8 Administration af kontanthjælp/økonomi 4 Hjemmepleje Anden behandling 3% 4 Ingen 9% 35 4%

Her er en papirversionen af de spørgsmål, som skal besvares for borgere, der får én af de tre bostøttemetoder: CTI, ICM eller ACT.

Her er en papirversionen af de spørgsmål, som skal besvares for borgere, der får én af de tre bostøttemetoder: CTI, ICM eller ACT. Bostøttemetoder (CTI, ICM og ACT) Her er en papirversionen af de spørgsmål, som skal besvares for borgere, der får én af de tre bostøttemetoder: CTI, ICM eller ACT. Husk at alle spørgsmål skal indtastes

Læs mere

PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 STATUS FOR HJEMLØSESTRATEGIEN

PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 STATUS FOR HJEMLØSESTRATEGIEN PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 HJEMMESIDE FOR HJEMLØSESTRATEGIEN WWW.HJEMLOSESTRATEGIEN.RAMBOLL.DK Hjemløsestrategien Overordnet ambition: At reducere hjemløsheden Hjemløsestrategien

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

Markant overdødelighed blandt beboere på forsorgshjem

Markant overdødelighed blandt beboere på forsorgshjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet 17. december 2013 Markant overdødelighed blandt beboere på forsorgshjem Beboere på forsorgshjem og herberger står midt i en nedadgående social spiral. En forløbsanalyse

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk

St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk 1 St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk St. Dannesbo er forankret i Social- & Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommunes Socialcenter under omsorgsområdet Vi er et midlertidigt

Læs mere

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013 Notat Emne Bilag 1. Oversigt over Hjemløseplanens samlede indsatser 2009-2013 Til Kopi til Den 8. maj 2013 Aarhus Kommune Tabel 1 nedenfor viser, hvilke indsatser, der har været etableret i projektperioden.

Læs mere

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune 1 Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune I forbindelse med hjemløsestrategien er der blevet lavet en kortlægning af hjemløse i Randers Kommune. Opsummering og konklusion Overordnet set danner der sig

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Hjemløshed i Danmark 2017

Hjemløshed i Danmark 2017 Hjemløshed i Danmark 2017 Hjemløsheden stiger fortsat Fra 6.138 personer i 2015 til 6.635 personer i 2017. Andelen af hjemløse kvinder er steget Procentandel af kvinder, særskilt for aldersgrupper Alder

Læs mere

Ophold på forsorgshjem mv.

Ophold på forsorgshjem mv. Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 110 Ophold på forsorgshjem mv. Godkendt af socialudvalget 2. december 2014 Indhold 1 Forudsætninger... 3

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af Hjemløsestrategien

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed Aftaler med de almene boligselskaber om flere lejligheder som målgruppen kan betale Aftaler med de almene boligselskaber om at afvise færre borgere, der har gæld til de enkelte boligselskaber. 2-3 unge

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR SEL 85 HJEMLØSE OG UDSÆTTELSESTRUEDE BORGERE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR SEL 85 HJEMLØSE OG UDSÆTTELSESTRUEDE BORGERE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR SEL 85 HJEMLØSE OG UDSÆTTELSESTRUEDE BORGERE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af Udvalget for beskæftigelse Hedensted Kommune 2017 Kvalitetsstandard for SEL 85 indsats i Rusmiddelcenter

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune 1 Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune I forbindelse med hjemløsestrategien er der blevet lavet en kortlægning af hjemløse i Randers Kommune. Opsummering og konklusion Overordnet set danner der sig

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGIEN Iværksat i 2008 af partierne bag satspuljen Afsat ca. 500 mio. kr. til programmet i perioden 2009-2013 Formålet var at reducere hjemløsheden

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 2: og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem 1.1: Støtte- og kontaktpersonordning for hjemløse Støtte- og

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM)

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM) Bilag 2 Emne Til Kopi til Bilag til byrådsindstilling Aarhus Kommune Den 17. august 2012 I de 8 deltagerkommuner har i alt 1.681 borgere indtil nu været indskrevet i et metodeforløb under Hjemløsestrategien.

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU)

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Printvenlig skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen for Indberetter i Tilbud DanRIS Ydelser (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Oktober 2013 1 Indledning

Læs mere

Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen

Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen Page 1 of 12 P5MT-FFMF-Q2N2 Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen Kommune Struer Kommune nr. 671 Sagsnr.

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1!" # $"% &' ( )'"*+, " (- ' ( -.//0 2 Forord 1 )' " *+ " ( - ' ( *+ & ' 2-3 4! *+.! 1 3 - *+ & - " 2

Læs mere

ANALYSEOVERSIGT TIL STATUSRAPPORT 2011 HJEMLØSESTRATEGIEN

ANALYSEOVERSIGT TIL STATUSRAPPORT 2011 HJEMLØSESTRATEGIEN Bilagsrapport til statusrapport for Hjemløsestrategien 2011 Januar 2012 Dokumentations- og analyseoversigt ANALYSEOVERSIGT TIL STATUSRAPPORT 2011 HJEMLØSESTRATEGIEN ANALYSEOVERSIGT TIL STATUSRAPPORT 2011

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007

ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007 NOTAT LARS BENJAMINSEN ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007 Der er i Århus kommune i alt registreret 337 hjemløse i hjemløsetællingen, uge 6 2007, svarende til 0,11 % af

Læs mere

Serviceinformation. Indsats til borgere med skizofreni. jf. Lov om social service 119

Serviceinformation. Indsats til borgere med skizofreni. jf. Lov om social service 119 Serviceinformation Indsats til borgere med skizofreni jf. Lov om social service 119 Hvad er Indsats til borgere med skizofreni? Er du diagnosticeret med skizofreni, kan du få hjælp af Lolland Kommune.

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen Socialudvalget Sct. Knuds Allé 7. 6740 Bramming Dato 26. januar 2011 Notat Sagsbehandler Susanne Oldenborg Telefon direkte 76 16 91 33 Sagsid 2010-24354 E-mail suold@esbjergkommune.dk Center for Misbrug

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Socialforvaltningens mål og resultater 1. kvartal 2017 Til Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer

Socialforvaltningens mål og resultater 1. kvartal 2017 Til Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer Socialforvaltningens mål og resultater 1. kvartal 2017 Til Socialudvalget Effekt Ydelser Organisering Ressourcer VH FBU Mål Resultater Side EFFEKT (alle budgetmål) Udsatte børn bliver bedre til at mestre

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

SØM: SOCIALØKONOMISK INVESTERINGSMODEL EKSEMPLER PÅ BEREGNINGER

SØM: SOCIALØKONOMISK INVESTERINGSMODEL EKSEMPLER PÅ BEREGNINGER SØM: SOCIALØKONOMISK INVESTERINGSMODEL EKSEMPLER PÅ BEREGNINGER 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SØM 3 SAMTALETERAPI FOR UNGE MED STOFMISBRUG 5 FORLØBSPROGRAM BORGERE MED PSYKISKE LIDELSER OG SAMTIDIGT MISBRUG

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE -

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - ÅRSRAPPORT 28 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - Årsrapporten er baseret på løbende registrering og dokumentation i KABS Klientregistreringssystem. Rapporten er udarbejdet af KABS Administration

Læs mere

Årsrapport 2013 Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser Aarhus Kommune

Årsrapport 2013 Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser Aarhus Kommune Årsrapport 2013 Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser Aarhus Kommune 1 Indledning Årsrapporten handler om den dataindsamling, der har været i Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser i forhold

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 109

Kvalitetsstandard Botilbud 109 Kvalitetsstandard Botilbud 109 Ydelsens lovgrundlag Servicelovens 109: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende

Læs mere

Lovgivningsmæssige rammer og referencer

Lovgivningsmæssige rammer og referencer Lovgivningsmæssige rammer og referencer Indlæggelse og udskrivelse Følgende love og bekendtgørelser har betydning for udmøntningen af indsatsområde 1 generelt: Sundhedslovens 41, stk. 1, 2 og 3 vedr. videregivelse

Læs mere

Hjemløse og hjemløsetælling 2013

Hjemløse og hjemløsetælling 2013 Hjemløse og hjemløsetælling 2013 for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Lotte Kragelund Tilbudsleder Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte, Center for Psykiatri og Handicap Sted:

Læs mere

Socialforvaltningens mål og resultater Regnskab 2016 til Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer

Socialforvaltningens mål og resultater Regnskab 2016 til Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer Socialforvaltningens mål og resultater Regnskab 2016 til Socialudvalget Effekt Ydelser Organisering Ressourcer VH FBU Mål Resultater s. EFFEKT (alle budgetmål) Udsatte børn bliver bedre til at mestre eget

Læs mere

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter. STATUSRAPPORT 3. kvartal 2014

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter. STATUSRAPPORT 3. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT 3. kvartal 2014 2 Udarbejdet oktober 2014 Udviklingskonsulent Lise Buchholt libu@vejen.dk 7996 92 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Skovvej 36 6600 Vejen

Læs mere

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud De røde spørgsmål er til kursister, som har en aftale med en arbejdsgiver om at skulle starte i job eller som skal starte i uddannelse. De blå spørgsmål er til

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng

Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng Opstartsseminar Århus, 14. april, 2015 Lars Benjaminsen 15-04-2015 1 Disposition Udvikling i hjemløshed og i hjemløshed blandt unge i Danmark

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

NOTAT. Herunder beskrives kort to cases fra Solrød, der giver et indblik i sagernes kompleksitet og den koordinerede indsats betydning for effekt.

NOTAT. Herunder beskrives kort to cases fra Solrød, der giver et indblik i sagernes kompleksitet og den koordinerede indsats betydning for effekt. SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udvikling og indsatser på misbrugsområdet Social, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 24. august 2017 Sagsbeh.: Volkan/ Tine/ Dines/ Vinnie/ Maibritt

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Hvert år anvendes omkring 15 mia. kr. på anbringelser og forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge. Nogle af indsatserne skal forebygge,

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 15-12-2014 Sagsid.: std Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

HJEMLØSHED I DANMARK 2013

HJEMLØSHED I DANMARK 2013 HJEMLØSHED I DANMARK 2013 NATIONAL KORTLÆGNING Oplæg v/ Heidi Hesselberg Lauritzen Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien, d. 16.12.2013 Kontaktoplysninger: hhl@sfi.dk eller 3348 0882 Disposition

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Sagsbehandlingstider på s område. Indledning. I retssikkerhedsloven 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid,

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

TASKFORCE FOR DE SOCIALE INDSATSER BYRÅDETS VINTERSEMINAR 25. JANUAR 2017

TASKFORCE FOR DE SOCIALE INDSATSER BYRÅDETS VINTERSEMINAR 25. JANUAR 2017 TASKFORCE FOR DE SOCIALE INDSATSER BYRÅDETS VINTERSEMINAR 25. JANUAR 2017 Taskforcens formål 1. Vi skal overholde budget 2017 2. Vi skal overholde aftalte serviceniveau som forudsætter, at det er klart

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidig lejekontrakt

Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidig lejekontrakt ANSØGNING Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidig lejekontrakt Titel på forsøg Frikommune-netværk Deltagerkommuner Faglig kontaktperson

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed LOV OM SOCIAL SERVICE Personlig hjælp og pleje, aflastning, madudbringning, m.m. Hjælpemidler og forbrugsgoder: Nye ansøgninger Fornyelse af tidligere ansøgninger

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103. Januar 2016

Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103. Januar 2016 Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. serviceloven 103 tilbyde beskyttet beskæftigelse

Læs mere

Borgere med psykisk sygdom og rusmiddelafhængighed på forsorgshjem hvad er alternativet?

Borgere med psykisk sygdom og rusmiddelafhængighed på forsorgshjem hvad er alternativet? Borgere med psykisk sygdom og rusmiddelafhængighed på forsorgshjem hvad er alternativet? Borgeren set fra Servicelovens 110 Hvad kan man hente af viden her? - Borgerprofil generelt og konkret - Faglige

Læs mere

Målsætninger Der blev ved strategiens start sat fire overordnede målsætninger, hvortil de enkelte kommuner opsatte konkrete mål:

Målsætninger Der blev ved strategiens start sat fire overordnede målsætninger, hvortil de enkelte kommuner opsatte konkrete mål: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-06-2013 Sagsnr. 2013-91062 Bilag 1 - Resumé af evalueringen af Hjemløsestrategien I forbindelse med offentliggørelsen af

Læs mere

ASI Forsorg Solvang 2014

ASI Forsorg Solvang 2014 ASI Forsorg Solvang 2014 Indledning I denne rapport sammenfattes resultaterne fra udfyldelsen af ASI forsorgsskemaerne for Solvang i 2014. Om undersøgelsen Resultaterne neden for er sammenfattet på baggrund

Læs mere

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 Dagsorden Hjemløsestrategien 2009-2013 v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Page 1 of 9 50 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

tilbud Foretrukken term leverandør tilbud til voksne ambulant tilbud til voksne ambulant behandlingstilbud til voksne ambulant behandlingstilbud

tilbud Foretrukken term leverandør tilbud til voksne ambulant tilbud til voksne ambulant behandlingstilbud til voksne ambulant behandlingstilbud 1 af 7 15-01-2015 13:29 Artikler 24 artikler. tilbud Foretrukken term leverandør organisation, der leverer ydelser organisation Et tilbud er en organisation, der leverer ydelser. tilbud til voksne tilbud,

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 4 målsætninger som skal følges Ingen borgere skal leve et liv på gaden Unge bør ikke opholde sig på forsorgshjem Ophold på forsorgshjem bør ikke vare mere end 3-4

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017 Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget Byrådet 30. august 2017 Indhold: Ø Præsentation af Kildebjerget og anvendelses muligheder i voksenhandicap Ø Midlertidig botilbud SEL 107 Ø Aflastning SEL

Læs mere