Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)"

Transkript

1 Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

2 Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i spørgeskemaet er der på de følgende sider grafer, der viser fordelingen for borgerne, der på nuværende tidspunkt indgår i metodeforløbet. Rapporten kan bruges til at få et overblik over borgernes situation og de indsatser borgerne modtager. Rapporten kan f.eks. vise, hvor mange borgere, der indgår i metodearbejdet, som ikke har en bolig, og hvorvidt borgerne er skrevet op til en bolig. Det er også muligt at få et overblik over, hvilke indsatser borgerne i metodeforløbet er tilknyttet. Der laves en målgrupperapport for hver indberetningsperiode separat og en rapport, der omhandler alle perioderne. Målgrupperapporten for de enkelte perioder indeholder en oversigt over fordelingen for de borgere, der er blevet beet spørgsmål for ved den pågældende indberetning. Målgrupperapporten for en bestemt periode viser altså udelukkende beelser for de borgere der aktuelt indgår i metodeforløbet. Borgere der tidligere har indgået, men som ikke længere medvirker, er ikke inkluderet i oversigterne over fordelingen. Eksempel: En målgrupperapport for november-december vil udelukkende vise de borgere, som der bees spørgsmål for i den pågældende indberetning. Borgere, der var med i indberetningen for august-september, men som ikke længere indgår i metodeforløbet, vil ikke være inkluderet i målgrupperapporten. Heroverfor er alle borgerne med i den totale målgrupperapport. Den totale målgrupperapport findes ved at vælge rapporten total målgrupperapport, der står ud for projektets navn i rapportfanebladet i Rambøll Results. I denne totale målgrupperapport kan man se fordelingen for alle deltagere, der på et tidspunkt har indgået i metodeforløbet. Rapporten opdateres løbende. Det vil sige, at hver gang I har tastet nye vil I få en ny rapport, der afspejler de seneste tal. I skal forvente, at der går ca. timer fra I har foretaget nye indtastninger til rapporten er blevet opdateret. Har I spørgsmål eller kommentarer så kontakt David Rosdahl på eller telefon

3 Ved udredning - 3 -

4 Er borgeren hjemmehørende i en anden kommune? Ja 4% 59 58% 8 Er borgeren hjemmehørende i en anden kommune? - Hvis ja, hvilken Kolding Næstved Ringkøbing-Skjern Skanderborg Syddjurs - 4 -

5 Er borgeren? Kvinde 8% 5 Mand 8% 4 Hvilken alder har borgeren? Under 8 år 8-4 år år år 4% 4-49 år 33% år 8 6 år eller over % 3-5 -

6 Hvad er borgerens nationalitet? Dansk 9 6 Øvrige nordiske lande Øvrige EU-7 Øvrige Europa (inkl. Rusland) Mellemøsten % 3 Afrika % 3 Andet Hvilken bolig har borgeren? - 6 -

7 Borgeren har en almen bolig (herunder også ungdomsbolig). Borgeren har en lejlighed i privat udlejning (herunder også privat ungdomsbolig) Borgeren har et værelse i privat udlejning Borgeren bor i en bolig efter Servicelovens 7 Borgeren bor i en bolig efter Servicelovens 8 Borgeren bor i en lejlighed / værelse i øvrige opgangsfællesskaber, bofællesskaber, særboliger e.l. Borgeren bor i en skæv bolig Borgeren bor i eget hus, ejerlejlighed eller andelsbolig Andet Borgeren har ikke egen bolig 94% 3-7 -

8 Bor borgeren i en bolig, der er opført eller tilvejebragt som en del af hjemløsestrategien? Ja 89% 8 Dette spørgsmål bees kun for de borgere, der på spørgsmålet Hvilken bolig har borgeren, angives at have en bolig. let af på dette spørgsmål kan derfor være mindre. Er borgeren skrevet op til en af følgende boliger (sæt evt. flere krydser)? Borgeren er skrevet op til en almen bolig 6 8 Borgeren er skrevet op til en almen ungdomsbolig 3% 4 Borgeren er skrevet op til en bolig eller værelse i privat udlejning 7% 9 Borgeren er skrevet op til en skæv bolig % 3 Borgeren er skrevet op til en midlertidig botilbud ( 7) Borgeren er skrevet op til en længevarende botilbud ( 8) 4 Borgeren er skrevet op til en anden bolig, Hvilken? 7% 9 Borgeren skrevet op til en bolig som er opført eller tilvejebragt som en del af hjemløsestrategien... 3% 4 Borgeren er ikke skrevet op til en bolig 7% 5% 7-8 -

9 Dette spørgsmål bees kun for de borgere, der på spørgsmålet Hvilken bolig har borgeren, angives ikke at have en bolig. let af på dette spørgsmål kan derfor være mindre

10 Hvorfor har borgeren ikke egen bolig? (sæt evt. flere krydser) Borgeren er blevet sat ud af en tidligere bolig inden for de seneste måneder 5 66 Der er venteliste til at blive anvist eller visiteret til en passende bolig 9% 38 Der findes ikke egnede boliger eller botilbud til den pågældende borger i kommunen % 3 Borgerens sociale og/eller psykiske problemer vanskeliggør at finde en egnet bolig 4% 3 Borgeren har vanskeligt ved at betale en husleje 7% 9 Borgeren ønsker ikke at bo i egen bolig 6% 8 6% Dette spørgsmål bees kun for de borgere, der på spørgsmålet Hvilken bolig har borgeren, angives ikke at have en bolig. let af på dette spørgsmål kan derfor være mindre. - -

11 Hvor har borgeren overvejende overnattet inden for den seneste uge (sæt evt. flere krydser)? Borgeren overnatter i egen bolig Borgeren overnatter på gaden % 3 Borgeren overnatter på en natvarmestue Borgeren overnatter på et herberg eller forsorgshjem ( e.l.) 88% 3 Borgeren overnatter hos familie, venner, bekendte mv. 9% 3 Borgeren overnatter i en midlertidig udslusningsbolig efter servicelovens. Borgeren overnatter på hotel / vandrehjem mv. Borgeren er indsat i fængsel Borgeren er indlagt på hospital (fx psykiatrisk afdeling) % 3 Borgeren er indskrevet i døgnbehandlingstilbud (misbrugsbehandling e.l.) Andet 3% 4 - -

12 Hvor mange nætter har borgeren overnattet på gaden indenfor de seneste 3 måneder dage dage 3% dage 3-6 dage 6-93 dage 5% 35 Hvor mange nætter har borgeren overnattet på herberg/forsorgshjem indenfor de seneste 3 måneder dage 5% 7-7 dage 4% dage dage 9% dage 37% 5 5% 7 - -

13 Hvor mange nætter har borgeren overnattet hos familie/venner indenfor de seneste 3 måneder dage 44% 6-7 dage 8-3 dage 7% 3-6 dage 6% dage 4% 6 37% 5-3 -

14 Hvad er borgerens forsørgelsesgrundlag? Løn % 3 Arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge 5% 7 Kontanthjælp 6 84 Starthjælp / introduktionsydelse Førtidspension 6% 36 Folkepension Ingen indtægt Andet 4% 6 Hvad er borgerens beskæftigelsessituation? - 4 -

15 Ansat på ordinære vilkår I fleksjob, skånejob, beskyttet beskæftigelse e.l. I aktivering, herunder løntilskud og virksomhedspraktik e.l. 9 Ledig, men ikke i aktivering 4 57 Sygemeldt 3% 4 Under uddannelse 4% 5 Udenfor arbejdsmarkedet (fx pensionist, førtidspensionist) 7% 38 Andet % 3-5 -

16 Har borgeren efter din vurdering et alkoholmisbrug? 4 55 Ja, i et begrænset omfang 4% Ja, i et vist omfang 5% 35 Ja, i et stort omfang 7% 4% 9 Har borgeren efter din vurdering et stofmisbrug? 46% 64 Ja, i et begrænset omfang 8% Ja, i et vist omfang 8% 5 Ja, i et stort omfang 5% 7 3% 3 Har borgeren efter din vurdering et hashmisbrug? 35% 49 Ja, i et begrænset omfang 7% Ja, i et vist omfang 9% 6 Ja, i et stort omfang 6% 8 33%

17 I hvor høj grad har borgeren efter din vurdering fysiske helbredsmæssige gener, der begrænser hans/hendes dagligdag? Slet ikke 39% 54 I mindre grad 6% 36 I nogen grad 9 I høj grad 9% 3 5% 7 I hvor høj grad har borgeren efter din vurdering psykiske problemer eller psykisk sygdom? Slet ikke 7% I mindre grad % 3 I nogen grad 39% 54 I høj grad 9% 7 3% 8-7 -

18 I hvor høj grad har borgeren efter din vurdering vanskeligt ved at varetage dagligdags funktioner i forhold til at have en bolig, som at vaske op, gøre rent, handle ind e.l.? Slet ikke 9% 6 I mindre grad 37% 5 I nogen grad 7% 38 I høj grad 9% 3 7% I hvor høj grad har borgeren efter din vurdering økonomiske problemer, der gør det vanskeligt for borgeren at betale husleje, el, varme o.l.? Slet ikke 3% 8 I mindre grad 4% 34 I nogen grad 4 55 I høj grad 8% 5 5% 7-8 -

19 I hvor høj grad har borgeren efter din vurdering problemer med manglende/svagt socialt netværk? Slet ikke I mindre grad 8% 5 I nogen grad 49% 68 I høj grad 7% 37 5% 7 Har borgeren en 4 handleplan på nuværende tidspunkt eller er blevet tilbudt en handleplan inden for de seneste 3 måneder? Ja, borgeren har en 4 handleplan % 3 Ja, en 4-handleplan er under udarbejdelse, borgeren har ikke en 4 handleplan, men er blevet tilbudt en handleplan inden for de seneste..., borgeren har ikke en 4 handleplan, og er ikke blevet tilbudt en handleplan inden for de seneste... 7% 4% 4% %

20 Hvilke indsatser er deltageren tilknyttet? (sæt gerne flere krydser) Alkoholbehandling 4% Medicinsk stofmisbrugsbehandling substitutionsbehandling 4% Social stofmisbrugsbehandling samtaler, gruppeterapi mv. 4 Psykiatrisk behandling 5% 35 Somatisk behandling/pleje af fysiske sygdomme/plejebehov 9% 3 Tilsyn fra kriminalforsorg 6% 9 Administration af kontanthjælp/økonomi 9% Hjemmepleje Anden behandling 3% 4 Ingen 36% 5 6% 9 - -

21 Hvor lang tid er der gået mellem indskrivning og begyndelsen af udredningen? Under uge 4% - uger 7% uger 37% 5 7- uger 6% uger 6 5 uger Over 5 uger 3% 3 Vurderer du, at der er foretaget en tilstrækkelig udredning af borgeren på de følgende domæner: Bolig Ja 6 83 Ja, i nogen grad 9% 7 8 Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den

22 Økonomi Ja 6 83 Ja, i nogen grad 7% 4 % 3 Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den... Beskæftigelse / uddannelse Ja 59% 8 Ja, i nogen grad 5% 4% 34 Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den... Fysisk helbred - -

23 Ja 55% 76 Ja, i nogen grad 7% 3 6% 36 Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den... 3% 4-3 -

24 Psykisk helbred Ja 5 7 Ja, i nogen grad 9 7% 37 Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den... Alkoholmisbrug Ja 55% 77 Ja, i nogen grad 7% 3 7% 37 Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den... Stofmisbrug - 4 -

25 Ja 5 7 Ja, i nogen grad 9% 7 7% 37 Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den... 4% 5-5 -

26 Ernæring og hygiejne Ja 55% 76 Ja, i nogen grad 4% 8% 39 Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den... 3% 4 Familie/børn og netværk Ja 53% 74 Ja, i nogen grad 7% 3 9% 4 Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den... Interesser / fritid - 6 -

27 Ja 53% 74 Ja, i nogen grad 5% 3 43 Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den

28 Kriminalitet Ja 47% 65 Ja, i nogen grad 6% 3 4 Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den... 7% Sociale færdigheder Ja 49% 68 Ja, i nogen grad 9% Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den... Er der i forlængelse af udredningen lavet anbefalinger til videre indsatser, støtte og tilbud til borgeren? Ja 46% 64 53%

29 Hvilken boligløsning blev anbefalet? 7 boform 8 boform 6% Udslusningsbolig under 6% Skæv bolig 3% Opskrivning til almen bolig, herunder kommunal boliganvisning 34% Bofællesskab, opgangsfællesskab eller lign. 9% 6 Andet 4% 9 Ikke relevant / borgeren råder allerede over en passende bolig % Ingen boligløsning blev anbefalet 6% 4 Dette spørgsmål bees kun for de borgere, hvor der på spørgsmålet Er der i forlængelse af udredningen lavet anbefalinger til videre indsatser, støtte og tilbud til borgeren? er et Ja. let af på dette spørgsmål kan derfor være mindre end for de øvrige spørgsmål

30 Hvilken indsats, støtte eller tilbud blev anbefalet? (sæt gerne flere krydser) Bostøtte 69% 44 Alkoholbehandling 3% 5 Medicinsk stofmisbrugsbehandling substitutionsbehandling 4% 9 Social stofmisbrugsbehandling samtaler, gruppeterapi mv. 9% Psykiatrisk behandling 5% 6 Behandling af fysiske sygdomme 5% 3 Administration af kontanthjælp/økonomi 33% Hjemmepleje 3% Andet 7 Ingen 5% 3 Dette spørgsmål bees kun for de borgere, hvor der på spørgsmålet Er der i forlængelse af udredningen lavet anbefalinger til videre indsatser, støtte og tilbud til borgeren? er et Ja. let af på dette spørgsmål kan derfor være mindre end for de øvrige spørgsmål

31 Ved udskrivning af borger fra boform Er der sket en planmæssig udskrivning af borgeren? Ja 5 48% 6 58 % Hvor længe har borgeren i alt været indskrevet på boformen (hvis borgeren tidligere har været på boformen tælles kun dette ophold med)?: Under uge % - uger % 3-6 uger 7% uger 3% uger 3% uger % 4 Over 5 uger % 3-3 -

32 Hvilken bolig har borgeren? Borgeren har en almen bolig (herunder også ungdomsbolig). 8% 34 Borgeren har en lejlighed i privat udlejning (herunder også privat ungdomsbolig) 4% 5 Borgeren har et værelse i privat udlejning Borgeren bor i en bolig efter Servicelovens 7 Borgeren bor i en bolig efter Servicelovens 8 5% 6 Borgeren bor i en lejlighed / værelse i øvrige opgangsfællesskaber, bofællesskaber, særboliger e.l. % 3 Borgeren bor i en skæv bolig % Borgeren bor i eget hus, ejerlejlighed eller andelsbolig Andet 6% 3 Borgeren har ikke egen bolig 7% 33 4% 5 Bor borgeren i en bolig, der er opført eller tilvejebragt som en del af hjemløsestrategien? Ja 3% 87% 7-3 -

33 Dette spørgsmål bees kun for de borgere, der på spørgsmålet Hvilken bolig har borgeren, angives at have en bolig. let af på dette spørgsmål kan derfor være mindre

34 Er borgeren skrevet op til en af følgende boliger (sæt evt. flere krydser)? Borgeren er skrevet op til en almen bolig 45% 5 Borgeren er skrevet op til en almen ungdomsbolig Borgeren er skrevet op til en bolig eller værelse i privat udlejning 6% Borgeren er skrevet op til en skæv bolig 3% Borgeren er skrevet op til en midlertidig botilbud ( 7) 3% Borgeren er skrevet op til en længevarende botilbud ( 8) 7 Borgeren er skrevet op til en anden bolig, Hvilken? 3% Borgeren skrevet op til en bolig som er opført eller tilvejebragt som en del af hjemløsestrategien... 3% Borgeren er ikke skrevet op til en bolig 8% 6 7 Dette spørgsmål bees kun for de borgere, der på spørgsmålet Hvilken bolig har borgeren, angives ikke at have en bolig. let af på dette spørgsmål kan derfor være mindre. Hvorfor har borgeren ikke egen bolig? (sæt evt. flere krydser)

35 Borgeren er blevet sat ud af en tidligere bolig inden for de seneste måneder 7 Der er venteliste til at blive anvist eller visiteret til en passende bolig 5% 7 Der findes ikke egnede boliger eller botilbud til den pågældende borger i kommunen % 4 Borgerens sociale og/eller psykiske problemer vanskeliggør at finde en egnet bolig 4% 4 Borgeren har vanskeligt ved at betale en husleje 9% 3 Borgeren ønsker ikke at bo i egen bolig 5% 5 % 4 Dette spørgsmål bees kun for de borgere, der på spørgsmålet Hvilken bolig har borgeren, angives ikke at have en bolig. let af på dette spørgsmål kan derfor være mindre

36 Hvor har borgeren overvejende overnattet inden for den seneste uge (sæt evt. flere krydser)? Borgeren overnatter i egen bolig 6% 3 Borgeren overnatter på gaden Borgeren overnatter på en natvarmestue % Borgeren overnatter på et herberg eller forsorgshjem ( e.l.) 37% 45 Borgeren overnatter hos familie, venner, bekendte mv. 4% 7 Borgeren overnatter i en midlertidig udslusningsbolig efter servicelovens. Borgeren overnatter på hotel / vandrehjem mv. Borgeren er indsat i fængsel Borgeren er indlagt på hospital (fx psykiatrisk afdeling) 3% 4 Borgeren er indskrevet i døgnbehandlingstilbud (misbrugsbehandling e.l.) % Andet 7% 8 7%

37 Hvad er borgerens forsørgelsesgrundlag? Løn % Arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge 6% 7 Kontanthjælp 55% 67 Starthjælp / introduktionsydelse Førtidspension 9% 35 Folkepension % 3 Ingen indtægt Andet 4% 5 % Hvad er borgerens beskæftigelsessituation?

38 Ansat på ordinære vilkår % I fleksjob, skånejob, beskyttet beskæftigelse e.l. I aktivering, herunder løntilskud og virksomhedspraktik e.l. 7% Ledig, men ikke i aktivering 39% 47 Sygemeldt 3% 4 Under uddannelse % 3 Udenfor arbejdsmarkedet (fx pensionist, førtidspensionist) 3 38 Andet % 3 3%

39 Har borgeren efter din vurdering et alkoholmisbrug? 4 49 Ja, i et begrænset omfang % 4 Ja, i et vist omfang 6% 3 Ja, i et stort omfang 3% 6 9% Har borgeren efter din vurdering et stofmisbrug? 44% 53 Ja, i et begrænset omfang 7% 8 Ja, i et vist omfang % 7 Ja, i et stort omfang 7% 8 5 Har borgeren efter din vurdering et hashmisbrug? 34% 4 Ja, i et begrænset omfang Ja, i et vist omfang 5% 8 Ja, i et stort omfang 7% 9 34%

40 I hvor høj grad har borgeren efter din vurdering fysiske helbredsmæssige gener, der begrænser hans/hendes dagligdag? Slet ikke 3 38 I mindre grad 36% 43 I nogen grad 7% I høj grad 7% 8 9% I hvor høj grad har borgeren efter din vurdering psykiske problemer eller psykisk sygdom? Slet ikke % 3 I mindre grad 6% 3 I nogen grad 39% 47 I høj grad 4 % 5-4 -

41 I hvor høj grad har borgeren efter din vurdering vanskeligt ved at varetage dagligdags funktioner i forhold til at have en bolig, som at vaske op, gøre rent, handle ind e.l.? Slet ikke 7% I mindre grad 4 49 I nogen grad 3 36 I høj grad 7% 8 7% 8 I hvor høj grad har borgeren efter din vurdering økonomiske problemer, der gør det vanskeligt for borgeren at betale husleje, el, varme o.l.? Slet ikke 8% I mindre grad 3 37 I nogen grad 44% 53 I høj grad 3% 6 4% 5-4 -

42 I hvor høj grad har borgeren efter din vurdering problemer med manglende/svagt socialt netværk? Slet ikke % I mindre grad 4 I nogen grad 5 6 I høj grad 4% 9 5% 6 I hvor høj grad er der etableret tilfredsstillende tilbud for borgeren efter endt forløb? I høj grad % 7 I nogen grad 3 37 I ringe grad 4 Slet ikke 3% 8 4% 5 Har borgeren en 4 handleplan på nuværende tidspunkt eller er blevet tilbudt en handleplan inden for de seneste 3 måneder? - 4 -

43 Ja, borgeren har en 4 handleplan 8% 34 Ja, en 4-handleplan er under udarbejdelse, borgeren har ikke en 4 handleplan, men er blevet tilbudt en handleplan inden for de seneste..., borgeren har ikke en 4 handleplan, og er ikke blevet tilbudt en handleplan inden for de seneste... 7% 45%

44 Hvilke af følgende ydelser modtager borgeren ved udflytning (sæt gerne flere krydser)? Personlig hjælp og pleje samt støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, bevilget af kommunen s... Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder, bevilget af kommun... Efterforsorg / efterværn, givet i forlængelse af ophold på boform % 4% 3 7 Støtte- og kontaktperson, efter 99 4% 5 Modtager ikke disse ydelser 64% 78 Er borgeren blevet tilknyttet en af følgende bostøttemetoder? CTI Case-manager % ACT Anden bostøtte 6% 9 Ingen af disse metoder 63% 76 7% Ikke relevant 3%

45 Er borgeren visiteret til et bestemt antal timers bostøtte pr. uge? Ja 4% 3 6% 3 4% 5 Dette spørgsmål bees kun, hvis borgeren er visiteret til bostøtte. let af på dette spørgsmål kan derfor være mindre end for de øvrige spørgsmål. Hvis ja; Hvor mange timers bostøtte er borgeren visiteret til (opgør her pr. uge)? -4 timer 33% 5-8 timer 67% 9- timer 3-6 timer 7- timer -4 timer 5+ timer Dette spørgsmål bees kun, hvis borgeren er visiteret til bostøtte og et bestemt antal timer. let af på dette spørgsmål kan derfor være mindre end for de øvrige spørgsmål

46 Hvilke indsatser er deltageren tilknyttet? (sæt gerne flere krydser) Alkoholbehandling % 5 Medicinsk stofmisbrugsbehandling substitutionsbehandling % 5 Social stofmisbrugsbehandling samtaler, gruppeterapi mv. % 4 Psykiatrisk behandling 8% Somatisk behandling/pleje af fysiske sygdomme/plejebehov 7% 9 Tilsyn fra kriminalforsorg 7% 8 Administration af kontanthjælp/økonomi 4 Hjemmepleje Anden behandling 3% 4 Ingen 9% 35 4%

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af Hjemløsestrategien

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed Aftaler med de almene boligselskaber om flere lejligheder som målgruppen kan betale Aftaler med de almene boligselskaber om at afvise færre borgere, der har gæld til de enkelte boligselskaber. 2-3 unge

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU)

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Printvenlig skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen for Indberetter i Tilbud DanRIS Ydelser (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Oktober 2013 1 Indledning

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud De røde spørgsmål er til kursister, som har en aftale med en arbejdsgiver om at skulle starte i job eller som skal starte i uddannelse. De blå spørgsmål er til

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

HJEMLØSHED I DANMARK 2013

HJEMLØSHED I DANMARK 2013 HJEMLØSHED I DANMARK 2013 NATIONAL KORTLÆGNING Oplæg v/ Heidi Hesselberg Lauritzen Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien, d. 16.12.2013 Kontaktoplysninger: hhl@sfi.dk eller 3348 0882 Disposition

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT SAMMENFATNING

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT SAMMENFATNING Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT SAMMENFATNING HJEMLØSESTRATEGIEN SAMMENFATNING INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 5

Læs mere

Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen

Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen Page 1 of 12 P5MT-FFMF-Q2N2 Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen Kommune Struer Kommune nr. 671 Sagsnr.

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området højeste, mellemste, forhøjet, almindelig og førtidspension 14 stk. 1,2 Tilkendelse af mellemste og højeste førtidspension 14 stk. 3,2 Tilkendelse af forhøjet almindelig førtidspension 16 Bistands- og plejetillæg

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3

SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-4 SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL 4... 3 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 4 Institutionsnummer... 4 Journalnummer...

Læs mere

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats Housing First En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats 1 Indhold 1. Introduktion... 4 2. Housing First en helhedsorienteret tilgang... 5 2.1 Housing First-tilgangens værdigrundlag... 5

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG

FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG 1 NOTAT FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG ET INTERVIEWSTUDIE BLANDT TIDLIGERE HJEMLØSE DORTE LAURSEN STIGAARD INDHOLD 1 NOTAT 1 FORORD 5 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING 7 Undersøgelsens formål og fokus 7 Sammenfatning

Læs mere

FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG

FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG ET INTERVIEWSTUDIE BLANDT TIDLIGERE HJEMLØSE 11:46 DORTE LAURSEN STIGAARD 11:46 FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG ET INTERVIEWSTUDIE BLANDT TIDLIGERE HJEMLØSE DORTE LAURSEN STIGAARD

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Fælles SAND møde d. 14.9.2010, Odense

Fælles SAND møde d. 14.9.2010, Odense Fælles SAND møde d. 14.9.2010, Odense Ask præsenterer sekretariatet i SAND; Ole og Lise (ref.). Han siger, at han er glad for at se så mange nye ansigter bland brugerne. Deltagere: Ega, SAND Fyn; Ole S,

Læs mere

Bilag 1. Forslag til principper for beregning af priser på de enkelte tilbud:

Bilag 1. Forslag til principper for beregning af priser på de enkelte tilbud: Bilag 1 Dato: 22. november 2011 Brevid: 1552623 Forslag til principper for betaling af kost, vask, rengøring og andre tilvalgsydelser på Region Sjællands botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Ansøgningsskema til alkoholbehandling

Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskemaet udfyldes så vidt muligt i samarbejde med en kontaktperson. Udfyldes af kontaktperson på nuværende institution Dato for udfyldelse: Kontaktperson:

Læs mere

Assertive Community Treatment (ACT) Manual

Assertive Community Treatment (ACT) Manual Assertive Community Treatment (ACT) Manual 1 Dette notat indeholder en manual for den sociale metode Assertive Community Treatment (ACT). Notatet er udarbejdet som del af implementeringen og forankringen

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser!

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Behandlingsarbejdet i KRB og Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Dansk Psykologforening Tabel 411. Skøn over stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 1996 1998 2001 2003 2005 2009 20.284

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Frit lægevalg sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Baggrund Folketinget har med virkning fra 1. januar 2015 ændret Sundhedslovens 142. http://www.ft.dk/ripdf/samling/20141/lovforslag/l34/20141_l34_som_vedtaget.pdf

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning Fokusområder 2014 1. Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning 3. Metodeudvikling herunder evidens & effekt med misbrugsområdet og nyspecialisering

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Den nære psykiatri. en styrket kommunal indsats

Den nære psykiatri. en styrket kommunal indsats Den nære psykiatri en styrket kommunal indsats Den kommunale socialpsykiatri skal opprioriteres! Hvis vi gerne vil: At unge med sindslidelse ikke ender på førtidspension, men kommer i uddannelse og job

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Udbredelse af Hjemløsestrategien

Udbredelse af Hjemløsestrategien Udbredelse af Hjemløsestrategien Opstartsseminar den 13. november 2014 Randers Kommune Hjemløsestrategien 2014-2017 i Randers Består af to projekter: Projektet; Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien.

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere