Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)"

Transkript

1 Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

2 Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i spørgeskemaet er der på de følgende sider grafer, der viser fordelingen for borgerne, der på nuværende tidspunkt indgår i metodeforløbet. Rapporten kan bruges til at få et overblik over borgernes situation og de indsatser borgerne modtager. Rapporten kan f.eks. vise, hvor mange borgere, der indgår i metodearbejdet, som ikke har en bolig, og hvorvidt borgerne er skrevet op til en bolig. Det er også muligt at få et overblik over, hvilke indsatser borgerne i metodeforløbet er tilknyttet. Der laves en målgrupperapport for hver indberetningsperiode separat og en rapport, der omhandler alle perioderne. Målgrupperapporten for de enkelte perioder indeholder en oversigt over fordelingen for de borgere, der er blevet beet spørgsmål for ved den pågældende indberetning. Målgrupperapporten for en bestemt periode viser altså udelukkende beelser for de borgere der aktuelt indgår i metodeforløbet. Borgere der tidligere har indgået, men som ikke længere medvirker, er ikke inkluderet i oversigterne over fordelingen. Eksempel: En målgrupperapport for november-december vil udelukkende vise de borgere, som der bees spørgsmål for i den pågældende indberetning. Borgere, der var med i indberetningen for august-september, men som ikke længere indgår i metodeforløbet, vil ikke være inkluderet i målgrupperapporten. Heroverfor er alle borgerne med i den totale målgrupperapport. Den totale målgrupperapport findes ved at vælge rapporten total målgrupperapport, der står ud for projektets navn i rapportfanebladet i Rambøll Results. I denne totale målgrupperapport kan man se fordelingen for alle deltagere, der på et tidspunkt har indgået i metodeforløbet. Rapporten opdateres løbende. Det vil sige, at hver gang I har tastet nye vil I få en ny rapport, der afspejler de seneste tal. I skal forvente, at der går ca. timer fra I har foretaget nye indtastninger til rapporten er blevet opdateret. Har I spørgsmål eller kommentarer så kontakt David Rosdahl på eller telefon

3 Ved udredning - 3 -

4 Er borgeren hjemmehørende i en anden kommune? Ja 4% 59 58% 8 Er borgeren hjemmehørende i en anden kommune? - Hvis ja, hvilken Kolding Næstved Ringkøbing-Skjern Skanderborg Syddjurs - 4 -

5 Er borgeren? Kvinde 8% 5 Mand 8% 4 Hvilken alder har borgeren? Under 8 år 8-4 år år år 4% 4-49 år 33% år 8 6 år eller over % 3-5 -

6 Hvad er borgerens nationalitet? Dansk 9 6 Øvrige nordiske lande Øvrige EU-7 Øvrige Europa (inkl. Rusland) Mellemøsten % 3 Afrika % 3 Andet Hvilken bolig har borgeren? - 6 -

7 Borgeren har en almen bolig (herunder også ungdomsbolig). Borgeren har en lejlighed i privat udlejning (herunder også privat ungdomsbolig) Borgeren har et værelse i privat udlejning Borgeren bor i en bolig efter Servicelovens 7 Borgeren bor i en bolig efter Servicelovens 8 Borgeren bor i en lejlighed / værelse i øvrige opgangsfællesskaber, bofællesskaber, særboliger e.l. Borgeren bor i en skæv bolig Borgeren bor i eget hus, ejerlejlighed eller andelsbolig Andet Borgeren har ikke egen bolig 94% 3-7 -

8 Bor borgeren i en bolig, der er opført eller tilvejebragt som en del af hjemløsestrategien? Ja 89% 8 Dette spørgsmål bees kun for de borgere, der på spørgsmålet Hvilken bolig har borgeren, angives at have en bolig. let af på dette spørgsmål kan derfor være mindre. Er borgeren skrevet op til en af følgende boliger (sæt evt. flere krydser)? Borgeren er skrevet op til en almen bolig 6 8 Borgeren er skrevet op til en almen ungdomsbolig 3% 4 Borgeren er skrevet op til en bolig eller værelse i privat udlejning 7% 9 Borgeren er skrevet op til en skæv bolig % 3 Borgeren er skrevet op til en midlertidig botilbud ( 7) Borgeren er skrevet op til en længevarende botilbud ( 8) 4 Borgeren er skrevet op til en anden bolig, Hvilken? 7% 9 Borgeren skrevet op til en bolig som er opført eller tilvejebragt som en del af hjemløsestrategien... 3% 4 Borgeren er ikke skrevet op til en bolig 7% 5% 7-8 -

9 Dette spørgsmål bees kun for de borgere, der på spørgsmålet Hvilken bolig har borgeren, angives ikke at have en bolig. let af på dette spørgsmål kan derfor være mindre

10 Hvorfor har borgeren ikke egen bolig? (sæt evt. flere krydser) Borgeren er blevet sat ud af en tidligere bolig inden for de seneste måneder 5 66 Der er venteliste til at blive anvist eller visiteret til en passende bolig 9% 38 Der findes ikke egnede boliger eller botilbud til den pågældende borger i kommunen % 3 Borgerens sociale og/eller psykiske problemer vanskeliggør at finde en egnet bolig 4% 3 Borgeren har vanskeligt ved at betale en husleje 7% 9 Borgeren ønsker ikke at bo i egen bolig 6% 8 6% Dette spørgsmål bees kun for de borgere, der på spørgsmålet Hvilken bolig har borgeren, angives ikke at have en bolig. let af på dette spørgsmål kan derfor være mindre. - -

11 Hvor har borgeren overvejende overnattet inden for den seneste uge (sæt evt. flere krydser)? Borgeren overnatter i egen bolig Borgeren overnatter på gaden % 3 Borgeren overnatter på en natvarmestue Borgeren overnatter på et herberg eller forsorgshjem ( e.l.) 88% 3 Borgeren overnatter hos familie, venner, bekendte mv. 9% 3 Borgeren overnatter i en midlertidig udslusningsbolig efter servicelovens. Borgeren overnatter på hotel / vandrehjem mv. Borgeren er indsat i fængsel Borgeren er indlagt på hospital (fx psykiatrisk afdeling) % 3 Borgeren er indskrevet i døgnbehandlingstilbud (misbrugsbehandling e.l.) Andet 3% 4 - -

12 Hvor mange nætter har borgeren overnattet på gaden indenfor de seneste 3 måneder dage dage 3% dage 3-6 dage 6-93 dage 5% 35 Hvor mange nætter har borgeren overnattet på herberg/forsorgshjem indenfor de seneste 3 måneder dage 5% 7-7 dage 4% dage dage 9% dage 37% 5 5% 7 - -

13 Hvor mange nætter har borgeren overnattet hos familie/venner indenfor de seneste 3 måneder dage 44% 6-7 dage 8-3 dage 7% 3-6 dage 6% dage 4% 6 37% 5-3 -

14 Hvad er borgerens forsørgelsesgrundlag? Løn % 3 Arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge 5% 7 Kontanthjælp 6 84 Starthjælp / introduktionsydelse Førtidspension 6% 36 Folkepension Ingen indtægt Andet 4% 6 Hvad er borgerens beskæftigelsessituation? - 4 -

15 Ansat på ordinære vilkår I fleksjob, skånejob, beskyttet beskæftigelse e.l. I aktivering, herunder løntilskud og virksomhedspraktik e.l. 9 Ledig, men ikke i aktivering 4 57 Sygemeldt 3% 4 Under uddannelse 4% 5 Udenfor arbejdsmarkedet (fx pensionist, førtidspensionist) 7% 38 Andet % 3-5 -

16 Har borgeren efter din vurdering et alkoholmisbrug? 4 55 Ja, i et begrænset omfang 4% Ja, i et vist omfang 5% 35 Ja, i et stort omfang 7% 4% 9 Har borgeren efter din vurdering et stofmisbrug? 46% 64 Ja, i et begrænset omfang 8% Ja, i et vist omfang 8% 5 Ja, i et stort omfang 5% 7 3% 3 Har borgeren efter din vurdering et hashmisbrug? 35% 49 Ja, i et begrænset omfang 7% Ja, i et vist omfang 9% 6 Ja, i et stort omfang 6% 8 33%

17 I hvor høj grad har borgeren efter din vurdering fysiske helbredsmæssige gener, der begrænser hans/hendes dagligdag? Slet ikke 39% 54 I mindre grad 6% 36 I nogen grad 9 I høj grad 9% 3 5% 7 I hvor høj grad har borgeren efter din vurdering psykiske problemer eller psykisk sygdom? Slet ikke 7% I mindre grad % 3 I nogen grad 39% 54 I høj grad 9% 7 3% 8-7 -

18 I hvor høj grad har borgeren efter din vurdering vanskeligt ved at varetage dagligdags funktioner i forhold til at have en bolig, som at vaske op, gøre rent, handle ind e.l.? Slet ikke 9% 6 I mindre grad 37% 5 I nogen grad 7% 38 I høj grad 9% 3 7% I hvor høj grad har borgeren efter din vurdering økonomiske problemer, der gør det vanskeligt for borgeren at betale husleje, el, varme o.l.? Slet ikke 3% 8 I mindre grad 4% 34 I nogen grad 4 55 I høj grad 8% 5 5% 7-8 -

19 I hvor høj grad har borgeren efter din vurdering problemer med manglende/svagt socialt netværk? Slet ikke I mindre grad 8% 5 I nogen grad 49% 68 I høj grad 7% 37 5% 7 Har borgeren en 4 handleplan på nuværende tidspunkt eller er blevet tilbudt en handleplan inden for de seneste 3 måneder? Ja, borgeren har en 4 handleplan % 3 Ja, en 4-handleplan er under udarbejdelse, borgeren har ikke en 4 handleplan, men er blevet tilbudt en handleplan inden for de seneste..., borgeren har ikke en 4 handleplan, og er ikke blevet tilbudt en handleplan inden for de seneste... 7% 4% 4% %

20 Hvilke indsatser er deltageren tilknyttet? (sæt gerne flere krydser) Alkoholbehandling 4% Medicinsk stofmisbrugsbehandling substitutionsbehandling 4% Social stofmisbrugsbehandling samtaler, gruppeterapi mv. 4 Psykiatrisk behandling 5% 35 Somatisk behandling/pleje af fysiske sygdomme/plejebehov 9% 3 Tilsyn fra kriminalforsorg 6% 9 Administration af kontanthjælp/økonomi 9% Hjemmepleje Anden behandling 3% 4 Ingen 36% 5 6% 9 - -

21 Hvor lang tid er der gået mellem indskrivning og begyndelsen af udredningen? Under uge 4% - uger 7% uger 37% 5 7- uger 6% uger 6 5 uger Over 5 uger 3% 3 Vurderer du, at der er foretaget en tilstrækkelig udredning af borgeren på de følgende domæner: Bolig Ja 6 83 Ja, i nogen grad 9% 7 8 Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den

22 Økonomi Ja 6 83 Ja, i nogen grad 7% 4 % 3 Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den... Beskæftigelse / uddannelse Ja 59% 8 Ja, i nogen grad 5% 4% 34 Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den... Fysisk helbred - -

23 Ja 55% 76 Ja, i nogen grad 7% 3 6% 36 Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den... 3% 4-3 -

24 Psykisk helbred Ja 5 7 Ja, i nogen grad 9 7% 37 Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den... Alkoholmisbrug Ja 55% 77 Ja, i nogen grad 7% 3 7% 37 Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den... Stofmisbrug - 4 -

25 Ja 5 7 Ja, i nogen grad 9% 7 7% 37 Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den... 4% 5-5 -

26 Ernæring og hygiejne Ja 55% 76 Ja, i nogen grad 4% 8% 39 Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den... 3% 4 Familie/børn og netværk Ja 53% 74 Ja, i nogen grad 7% 3 9% 4 Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den... Interesser / fritid - 6 -

27 Ja 53% 74 Ja, i nogen grad 5% 3 43 Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den

28 Kriminalitet Ja 47% 65 Ja, i nogen grad 6% 3 4 Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den... 7% Sociale færdigheder Ja 49% 68 Ja, i nogen grad 9% Brugeren vurderes ikke at have behov for særskilt udredning på den... Er der i forlængelse af udredningen lavet anbefalinger til videre indsatser, støtte og tilbud til borgeren? Ja 46% 64 53%

29 Hvilken boligløsning blev anbefalet? 7 boform 8 boform 6% Udslusningsbolig under 6% Skæv bolig 3% Opskrivning til almen bolig, herunder kommunal boliganvisning 34% Bofællesskab, opgangsfællesskab eller lign. 9% 6 Andet 4% 9 Ikke relevant / borgeren råder allerede over en passende bolig % Ingen boligløsning blev anbefalet 6% 4 Dette spørgsmål bees kun for de borgere, hvor der på spørgsmålet Er der i forlængelse af udredningen lavet anbefalinger til videre indsatser, støtte og tilbud til borgeren? er et Ja. let af på dette spørgsmål kan derfor være mindre end for de øvrige spørgsmål

30 Hvilken indsats, støtte eller tilbud blev anbefalet? (sæt gerne flere krydser) Bostøtte 69% 44 Alkoholbehandling 3% 5 Medicinsk stofmisbrugsbehandling substitutionsbehandling 4% 9 Social stofmisbrugsbehandling samtaler, gruppeterapi mv. 9% Psykiatrisk behandling 5% 6 Behandling af fysiske sygdomme 5% 3 Administration af kontanthjælp/økonomi 33% Hjemmepleje 3% Andet 7 Ingen 5% 3 Dette spørgsmål bees kun for de borgere, hvor der på spørgsmålet Er der i forlængelse af udredningen lavet anbefalinger til videre indsatser, støtte og tilbud til borgeren? er et Ja. let af på dette spørgsmål kan derfor være mindre end for de øvrige spørgsmål

31 Ved udskrivning af borger fra boform Er der sket en planmæssig udskrivning af borgeren? Ja 5 48% 6 58 % Hvor længe har borgeren i alt været indskrevet på boformen (hvis borgeren tidligere har været på boformen tælles kun dette ophold med)?: Under uge % - uger % 3-6 uger 7% uger 3% uger 3% uger % 4 Over 5 uger % 3-3 -

32 Hvilken bolig har borgeren? Borgeren har en almen bolig (herunder også ungdomsbolig). 8% 34 Borgeren har en lejlighed i privat udlejning (herunder også privat ungdomsbolig) 4% 5 Borgeren har et værelse i privat udlejning Borgeren bor i en bolig efter Servicelovens 7 Borgeren bor i en bolig efter Servicelovens 8 5% 6 Borgeren bor i en lejlighed / værelse i øvrige opgangsfællesskaber, bofællesskaber, særboliger e.l. % 3 Borgeren bor i en skæv bolig % Borgeren bor i eget hus, ejerlejlighed eller andelsbolig Andet 6% 3 Borgeren har ikke egen bolig 7% 33 4% 5 Bor borgeren i en bolig, der er opført eller tilvejebragt som en del af hjemløsestrategien? Ja 3% 87% 7-3 -

33 Dette spørgsmål bees kun for de borgere, der på spørgsmålet Hvilken bolig har borgeren, angives at have en bolig. let af på dette spørgsmål kan derfor være mindre

34 Er borgeren skrevet op til en af følgende boliger (sæt evt. flere krydser)? Borgeren er skrevet op til en almen bolig 45% 5 Borgeren er skrevet op til en almen ungdomsbolig Borgeren er skrevet op til en bolig eller værelse i privat udlejning 6% Borgeren er skrevet op til en skæv bolig 3% Borgeren er skrevet op til en midlertidig botilbud ( 7) 3% Borgeren er skrevet op til en længevarende botilbud ( 8) 7 Borgeren er skrevet op til en anden bolig, Hvilken? 3% Borgeren skrevet op til en bolig som er opført eller tilvejebragt som en del af hjemløsestrategien... 3% Borgeren er ikke skrevet op til en bolig 8% 6 7 Dette spørgsmål bees kun for de borgere, der på spørgsmålet Hvilken bolig har borgeren, angives ikke at have en bolig. let af på dette spørgsmål kan derfor være mindre. Hvorfor har borgeren ikke egen bolig? (sæt evt. flere krydser)

35 Borgeren er blevet sat ud af en tidligere bolig inden for de seneste måneder 7 Der er venteliste til at blive anvist eller visiteret til en passende bolig 5% 7 Der findes ikke egnede boliger eller botilbud til den pågældende borger i kommunen % 4 Borgerens sociale og/eller psykiske problemer vanskeliggør at finde en egnet bolig 4% 4 Borgeren har vanskeligt ved at betale en husleje 9% 3 Borgeren ønsker ikke at bo i egen bolig 5% 5 % 4 Dette spørgsmål bees kun for de borgere, der på spørgsmålet Hvilken bolig har borgeren, angives ikke at have en bolig. let af på dette spørgsmål kan derfor være mindre

36 Hvor har borgeren overvejende overnattet inden for den seneste uge (sæt evt. flere krydser)? Borgeren overnatter i egen bolig 6% 3 Borgeren overnatter på gaden Borgeren overnatter på en natvarmestue % Borgeren overnatter på et herberg eller forsorgshjem ( e.l.) 37% 45 Borgeren overnatter hos familie, venner, bekendte mv. 4% 7 Borgeren overnatter i en midlertidig udslusningsbolig efter servicelovens. Borgeren overnatter på hotel / vandrehjem mv. Borgeren er indsat i fængsel Borgeren er indlagt på hospital (fx psykiatrisk afdeling) 3% 4 Borgeren er indskrevet i døgnbehandlingstilbud (misbrugsbehandling e.l.) % Andet 7% 8 7%

37 Hvad er borgerens forsørgelsesgrundlag? Løn % Arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge 6% 7 Kontanthjælp 55% 67 Starthjælp / introduktionsydelse Førtidspension 9% 35 Folkepension % 3 Ingen indtægt Andet 4% 5 % Hvad er borgerens beskæftigelsessituation?

38 Ansat på ordinære vilkår % I fleksjob, skånejob, beskyttet beskæftigelse e.l. I aktivering, herunder løntilskud og virksomhedspraktik e.l. 7% Ledig, men ikke i aktivering 39% 47 Sygemeldt 3% 4 Under uddannelse % 3 Udenfor arbejdsmarkedet (fx pensionist, førtidspensionist) 3 38 Andet % 3 3%

39 Har borgeren efter din vurdering et alkoholmisbrug? 4 49 Ja, i et begrænset omfang % 4 Ja, i et vist omfang 6% 3 Ja, i et stort omfang 3% 6 9% Har borgeren efter din vurdering et stofmisbrug? 44% 53 Ja, i et begrænset omfang 7% 8 Ja, i et vist omfang % 7 Ja, i et stort omfang 7% 8 5 Har borgeren efter din vurdering et hashmisbrug? 34% 4 Ja, i et begrænset omfang Ja, i et vist omfang 5% 8 Ja, i et stort omfang 7% 9 34%

40 I hvor høj grad har borgeren efter din vurdering fysiske helbredsmæssige gener, der begrænser hans/hendes dagligdag? Slet ikke 3 38 I mindre grad 36% 43 I nogen grad 7% I høj grad 7% 8 9% I hvor høj grad har borgeren efter din vurdering psykiske problemer eller psykisk sygdom? Slet ikke % 3 I mindre grad 6% 3 I nogen grad 39% 47 I høj grad 4 % 5-4 -

41 I hvor høj grad har borgeren efter din vurdering vanskeligt ved at varetage dagligdags funktioner i forhold til at have en bolig, som at vaske op, gøre rent, handle ind e.l.? Slet ikke 7% I mindre grad 4 49 I nogen grad 3 36 I høj grad 7% 8 7% 8 I hvor høj grad har borgeren efter din vurdering økonomiske problemer, der gør det vanskeligt for borgeren at betale husleje, el, varme o.l.? Slet ikke 8% I mindre grad 3 37 I nogen grad 44% 53 I høj grad 3% 6 4% 5-4 -

42 I hvor høj grad har borgeren efter din vurdering problemer med manglende/svagt socialt netværk? Slet ikke % I mindre grad 4 I nogen grad 5 6 I høj grad 4% 9 5% 6 I hvor høj grad er der etableret tilfredsstillende tilbud for borgeren efter endt forløb? I høj grad % 7 I nogen grad 3 37 I ringe grad 4 Slet ikke 3% 8 4% 5 Har borgeren en 4 handleplan på nuværende tidspunkt eller er blevet tilbudt en handleplan inden for de seneste 3 måneder? - 4 -

43 Ja, borgeren har en 4 handleplan 8% 34 Ja, en 4-handleplan er under udarbejdelse, borgeren har ikke en 4 handleplan, men er blevet tilbudt en handleplan inden for de seneste..., borgeren har ikke en 4 handleplan, og er ikke blevet tilbudt en handleplan inden for de seneste... 7% 45%

44 Hvilke af følgende ydelser modtager borgeren ved udflytning (sæt gerne flere krydser)? Personlig hjælp og pleje samt støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, bevilget af kommunen s... Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder, bevilget af kommun... Efterforsorg / efterværn, givet i forlængelse af ophold på boform % 4% 3 7 Støtte- og kontaktperson, efter 99 4% 5 Modtager ikke disse ydelser 64% 78 Er borgeren blevet tilknyttet en af følgende bostøttemetoder? CTI Case-manager % ACT Anden bostøtte 6% 9 Ingen af disse metoder 63% 76 7% Ikke relevant 3%

45 Er borgeren visiteret til et bestemt antal timers bostøtte pr. uge? Ja 4% 3 6% 3 4% 5 Dette spørgsmål bees kun, hvis borgeren er visiteret til bostøtte. let af på dette spørgsmål kan derfor være mindre end for de øvrige spørgsmål. Hvis ja; Hvor mange timers bostøtte er borgeren visiteret til (opgør her pr. uge)? -4 timer 33% 5-8 timer 67% 9- timer 3-6 timer 7- timer -4 timer 5+ timer Dette spørgsmål bees kun, hvis borgeren er visiteret til bostøtte og et bestemt antal timer. let af på dette spørgsmål kan derfor være mindre end for de øvrige spørgsmål

46 Hvilke indsatser er deltageren tilknyttet? (sæt gerne flere krydser) Alkoholbehandling % 5 Medicinsk stofmisbrugsbehandling substitutionsbehandling % 5 Social stofmisbrugsbehandling samtaler, gruppeterapi mv. % 4 Psykiatrisk behandling 8% Somatisk behandling/pleje af fysiske sygdomme/plejebehov 7% 9 Tilsyn fra kriminalforsorg 7% 8 Administration af kontanthjælp/økonomi 4 Hjemmepleje Anden behandling 3% 4 Ingen 9% 35 4%

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af Hjemløsestrategien

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats Housing First En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats 1 Indhold 1. Introduktion... 4 2. Housing First en helhedsorienteret tilgang... 5 2.1 Housing First-tilgangens værdigrundlag... 5

Læs mere

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN HJEMLØSHED I DANMARK 2011 National kortlægning 11:45 Heidi Hesselberg Lauritzen Bence Boje-Kovacs Lars Benjaminsen 11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005.

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. 30. april 2006 Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. Årsberetningen er i anledning af herbergets 10 års jubilæum skrevet, så den dækker begivenheder og erfaringer i perioden

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2010 Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsdokumentation Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012

Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012 1 Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012 Udarbejdet af: Ilja Sabaj-Kjær, under supervision af projektleder Jesper Hegelund Bertelsen, under Hjemløseplanen, Plan og Projektstaben, Social-

Læs mere

Integreret indsats for sindslidende med misbrug

Integreret indsats for sindslidende med misbrug Integreret indsats for sindslidende med misbrug oktober 27 2014 Et samarbejde mellem regionspsykiatrien Horsens og Hedensted Kommune - Projektopsamlings rapport Indholdsfortegnelse Integreret indsats for

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden

Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden I det følgende præsenteres 3 samlede cases med udfyldte redskaber og skabeloner fra Voksenudredningsmetoden. Præsentationen er struktureret iht. faserne

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE

INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE 13:2006 ARBEJDSPAPIR Lars Benjaminsen Nina Fabricius Eva Børjesson INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE EVALUERING AF PULJEN TIL SOCIALT UDSATTE GRUPPER I DE SEKS STØRSTE BYER DELRAPPORT III AFDELINGEN FOR SOCIALPOLITIK

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsstatistik Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM)

Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM) Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM) Marts 2015 Udredning Sparringspartner og katalysator Planlægning Social og praktisk støtte Koordinering 1 Kompetenceudvikling ICM Program: Program: Ankomst

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere