Genopretningen er ikke færdig!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genopretningen er ikke færdig!"

Transkript

1 De nyeste informationer på: Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS/Nets Det er lettere og vi sparer penge. Generalforsamlingen side 3 Åbent brev side 4 Nye naboer side 7 Oplysninger side 8 Maj årgang - nr. 2 Genopretningen er ikke færdig! Grønnehaves veje og fortove lider stadig efter opgravningerne Legeplads renovering Genopretning Efter det omfattende gravearbejde i vores område, ligner fortove og veje ikke helt sig selv mere. DONG er færdig med at genoprette, dog er der steder, hvor vi ikke er enige med dem om kvaliteten af arbejdet. Legepladsen beliggende ved Hjallerup Alle ligger på en kommunal grund som vi har fået stillet til rådighed. Indkøb af legeting, indretning af pladsen samt vedligeholdelse foretages af Grønnehave og G/F Hjallerupvang i forening. Økonomisk afstemt efter antallet af grundejere i de to grundejerforeninger. Legepladsen trænger til nu til en renovering. Vi påbegynder snarest udskiftning af gynger, reparation af legestativ samt evt. opsætning af nyt legedyr. Den totale renovering af pladsen vil vare nogle år. Dansk Kabel TV (YouSee) der havde Kamco til at grave er færdige med at genoprette fortove mht. flisebelægning. Men da underlaget en række steder ikke er godt nok skubber fliserne sig, ligeledes er ikke alle genopretninger gode nok. Alle asfaltbelægninger i veje og i borter i fortove skal laves om. Dette er i skrivende stund påbegyndt og forventes at være færdig gjort når dette blad udkommer. Vi vil efter asfaltarbejdets færdiggørelse syne veje og fortove for at sikre os en kvalitet i arbejdet der kan holde. Vi efterlyser vi et team af grundejere, der kan bruge en dag på at male legestativ. Kontakt formanden inden 5. juni. Loppemarked Lørdag d. 25. august 2012 Der vil som sædvanligt være loppemarked på legepladsen sidste lørdag i august. Tilmelding til loppemarked kontakt: Hans og Susanne Kofoed, Blåhøjvej 4 - tlf Yderligere orientering på fra 15 august. Husk forårsarbejdet: Fjern ukrudt fra forkant og bagkant af fortovet grus mv. væk fra vejen!

2 Grønnehaves bestyrelse Formand: (Information, veje og legepladsudvalg) Helge Dybdahl Ingstrup Alle 23B tlf.: Næstformand: (Sekretær og fastelavnsudvalg) Lena Frydensberg-Holm Skarrildvej 5 tlf.: Kasserer: (Økonomi og vejudvalg) Willy Schneider Vadum Alle 19 tlf.: Bestyrelsesmedlem: (Snerydningskontakt, vej og legepladsudvalg) Jørgen Sommer Jerslev Alle 16 tlf.: Bestyrelsesmedlem: (Fastelavns og legepladsudvalg) Rasmus Jørgensen Præstefælledvej 106B tlf.: Suppleant: (Informationsudvalg) Søren Stahlfest Møller Ingstrup Alle 24 Tlf Suppleant: (Vejudvalg) Jesper Kühl Vittrup Alle 27 Tlf Grønnehaves bankkonto: reg.nr.:0165 konto nr Regnvandsafledningen En bombe under vores økonomi? Regnvandsafledningen er grundejerforeningernes medens kloakken er et kommunalt anliggende. Regnvandet fra veje ledes gennem afløbsriste væk fra veje. Afløbsbrøndene (dem med rist) er som hovedregel ikke direkte forbundet med afløbsrør, men er gennem en sten faskine forbundet med afløbsdrænrør i fortov. Disse drænrør i fortov løber til en nord- syd gående hovedledning der afvander mod grøften ved Hjallerup Alle. Grøften har sit afløb på Fælleden, hvor vandet pumpes ud i havet. En del afløbsbrønde ser ud som om de ikke trækker. Men det er som regel ikke brøndene, der er noget i vejen med men det bagved liggende drænrør,der ikke trækker godt nok. Enten er drænrøret beskadiget efter opgravninger, som regel vandværkets opgravninger eller også er drænrøret fyldt med jord, trærødder eller simpelthen faldet sammen pga. ælde. Vi har på budgettet hvert år afsat et mindre beløb til renovering af regnvandsafledningen. Med dette beløb repareres der hvert år på vores afledning, men det betyder ikke at alle brønde trækker optimalt. Det er ikke muligt at reparere alt med det samme. Vi håber bare, at vi kan følge lidt med! Grønnehave Nyt udgives af G/F Grønnehave og uddeles til foreningens medlemmer G/F Grønnehave omfatter et parcelhusområde med 450 boliger i Tårnby Kommune på Vestamager. Indlæg til bladet sendes til ansvarshavende: Helge Dybdahl, Ingstrup Alle 23B, For mere information: Deadline til næste nummer: 1. februar

3 Dagsorden: Referat af Grundejerforeningen Grønnehaves ordinære generalforsamling Onsdag den 21. marts 2012 på Pilegårdsskolen 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Indkomne forslag. Regnskab. Aflæggelse af regnskab for Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Valg af bestyrelse. Valg af Næstformand (Lena Frydensberg-Holm modtager genvalg) Valg af Kasserer (Willy Schneider modtager genvalg) Valg af to bestyrelsessuppleanter (Søren Stahlfest Møller modtager genvalg) Valg af revisor. Valg af revisor. (Vibeke Rasmussen modtager genvalg) Valg af revisorsuppleant. (Boe Andersen modtager genvalg) Eventuelt. G/F Grønnehaves bestyrelse Helge Dybdahl Lena Frydensberg-Holm Willy Schneider Rasmus Jørgensen Jørgen Sommer Jesper Kühl Søren Stahlfest Formand Næstformand Kasserer Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Suppleant Suppleant Der var mødt 43 stemmeberettigede medlemmer op til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Foreningens formand, Helge Dybdahl, bød forsamlingen velkommen til generalforsamlingen og foreslog Erik Bagger som aftenens dirigent. Der var ingen andre forslag, og dermed var Erik Bagger valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dernæst gav han ordet til formanden. 2. Formandens og bestyrelsens beretning. Helge gennemgik årets opgaver og udfordringer og viste en billedserie med et udpluk af de fejl og mangler der udestår på vores gader og fortove. Desuden henviste Helge til den skriftlige beretning, som var uddelt sammen med indkaldelsen i Grønnehave Nyt. Arbejder udført i 2011: Det der står med kursiv, er tilføjelser efter spørgerunde, som dirigenten tog efter beretningen. Det har igen været et meget travlt år: Udgravninger / udbedringer: YOUSEE gravede ved hjælp af Dansk KabelTv med Kamco som entreprenør. Efter sommerferien 2011 meddelte Dansk KabelTV at reetableringerne var udført og man betragtede arbejdet som afsluttet. Referat af generalforsamling fortsættes side 6 3

4 Åbent brev til borgmesteren og kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune Af Birger Stenalt, Jerslev Alle 13 d, 2770 Kastrup Vedrørende: Tonstunge lastvognstogs kørsel med jord og efterfølgende ødelæggelse af de sårbare veje og fortov, der ikke er beregnet til så store entreprenørmaskiner. For ca. 20 år siden pålagde Tårnby kommune alle grundejere i Grundejerforeningen Grønnehave os at få renoveret veje og fortov. Dette blev selvfølgelig efterlevet, men pålagde også hver parcel en regning på ca ,- kr. som vi stadig betaler af på. Vi var meget stolte af vores flotte veje, men det holdt ikke så længe. Kort tid efter gav kommunen tilladelse til gravearbejder, som vi ikke bliver spurgt om. Siden da har vores veje været angrebet af det ene gravearbejde efter det andet. Bare på vores vej fra Englandsvej til Præstefælledvej har jeg den optalt 41 gravearbejder på kørebanen og opkørsler. Alle steder har grundejerforeningen måttet forsegle omkring asfaltarbejdet, da der er sprækker efter arbejdet. Pludselig skulle der lægges el-ledninger i jorden og opsættes nye lygtepæle. DONG s entreprenørselskab stod for arbejdet, og fortovene har aldrig været gode efter det indgreb. Kabler blev gravet op og ned flere gange som følge af dårlig kommunikation i firmaet, og for hver gang blev underlaget til fliserne forringet, da det ikke blev lagt efter forskrifterne. Vi bøvler stadig med følgerne, og intet sker. Så skulle YOUSEE pludselig have lov til at grave fibernet ned i vores fortove. Atter gik det ud over fortovene. Her blev i den grad kastet rundt med fliser, jord, stabilgrus og flisegrus, så underlaget for fliserne blev en pærevælling uden stabilitet. Her skulle arbejdet også laves flere gange, og er endnu ikke færdiggjort. På vores før omtalte vejstykke, har kommunen så givet tilladelse til jordkørsel til en parcelgrund, der skulle have ny jord. Det skete i dagene fra den januar Vi har ikke tal på, hvor mange lastvognstog med anhænger, der har kørt ned ad vores vej, men det nærmer sig nok stk. I gennemsnit har der været tre lastvognstog på vejen ad gangen. Selv i de mørke morgentimer, hvor små skoleelever kørte i skole, måtte de køre udenom de store lastvogne. Lastvognene kunne åbenbart heller ikke passere hinanden, så de brugte vores skrøbelige fortovsfliser til kørebane, og nåede helt op til anden række fliser ind mod skellet. Det er rystende, at dette kan ske med kommunens og politiets tilladelse. Efterfølgende har vi fået store skader på kørebane og fortove. Kørebanen er flere steder revnet i asfalten grundet det høje akseltryk, og der hvor der har været tidligere opgravninger har asfalten givet revner. Området, hvor jorden skulle køres ind bærer tydeligt præg af den ulovlige kørsel. Kantstene er trykket ned og løsnet fra kørebaneasfalten. Mange fortovsfliser er revnet og ligger nu til stor fare for fodgængere. Mange af de steder, hvor de har kørt på fortovet, har fliserne skubbet fugejorden mellem fliserne op, og de ligge nu løst. Sidst men ikke mindst flød kørebanen med jord, der først blev fjernet, da kommunen blev orienteret om svineriet. Tænk bare på al den jord, der efterfølgende ryger ned i rendestensbrøndene, og stopper de i forvejen belastede kloarksystemer. Vi var tre parceller, der tog kontakt til kommunen og grundejerforeningen, samt tog billeder af situationen. Kommunen sendte hurtigt to medarbejder ud, der ligeledes var rystede. Lige nu ligger det omtalte område hen til stor risiko for folk, der færdes i området. Vi ved, at vi skal passe på, men hvad med de folk, der ikke kender til disse farlige steder? Det kan gå grusomt galt. Hvad vil kommunen gøre ved det? Hvad kan vi som grundejerforening gøre ved det? Er det ikke rimeligt, at det er den, der har lavet skaden, der udbedrer den. Eller måske kommunen, der har udstedt en jordkørselstilladelse uden at kende omfanget af den. Desværre havner aben nok igen hos grundejerne, da de andre instanser hurtigt får vasket hænder og fralægger sig ethvert ansvar. Det kan bare ikke være meningen at vi som borgere igen skal til lommerne, mens de selskaber, der laver profit i forbindelse deres arbejde bare kan blive ved og ved med at løbe fra ansvaret. Hvis kommunen ikke kan få selskaberne til at udbedre skaderne, må vi som borgere og grundejere insistere på, at kommunen udbedre skaderne, da det jo er dem, der har givet tilladelse til arbejdet. For omtalte vejstykkes vedkommende, ville et helt nyt lag køreasfalt være et lille plaster på såret for den tort, vores vej har lidt. Nu afventer vi atter arbejdskørsel, når der skal køres byggemateriale til grunden. Grundejerforeningen er orienteret om dette indlæg. Jeg taler helt sikkert på vegne af de fleste grundejere i Grønnehave. 4

5 Grønnehave Nyt maj 2012 Borgmester Henrik Zimino svarer på Birger Stenalts åbne brev 5

6 Generalforamlingsreferat fortsat fra side 3 Dette kunne vi ikke godkende, da det de havde reetableret ikke var godt nok og der stadig udestod meget. Der blev vist en billedserie af foreningens ramponerede fortove, der er blevet udsat for Kamco og tidligere af DONG s erntrepenør. Der blev også spurgt ind til hvem der var ansvarlig, hvis nogen kom til skade på de veje og fortove, der er efterladt i miserabel stand af Kamco og DONG? Der er desværre ikke tvivl om, at den enkle grundejer er ansvarlig for evt. skader der sker på deres fortov. Vedligeholdelse: Der er ikke foretaget større reparationer på veje eller fortove i 2011 da vi har afventet reetableringerne fra både Dong og Dansk KabelTV Vandafledning: Regnvandsbrønde med tilhørende regnvandsledninger på Jerslev alle og Svejbæk er alle udbedret for at skaffe afløb for regnvand. Desuden er meget højtliggende brønddæksler sænket, de udgjorde en sikkerhedsrisiko for fodgængere. Legeplads: Der er udført mindre reparationer af legeborgen og der er blevet slået græs, fjernet ukrudt og trimmet hække. Legepladsen trænger til fornyelse, så vi har indhentet tilbud på en såkaldt gratis legeplads, den var desværre slet ikke gratis, så det var ikke interessant i denne omgang. Vi håber mange får glæde af legepladsen igen i år, og at vi bliver forskånet for hærværk. Der slås græs på legeplads. bidrager? Hvordan forholder vi os til de små grundejerforeninger, der løsrev sig ved vej istandsættelsen? Formandens beretninger blev godkendt med klapsalver. 3. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag. 4. Regnskab. Kasserer Willy Schneider gennemgik regnskab og budget punkt for punkt. Aflæggelse af regnskab for Det reviderede regnskab, som kan ses i Grønnehavenyt og på hjemmesiden, blev gennemgået. Der blev spurgt ind til hvorfor vi ikke har fået nogen renter, af vores indestående. Willy svarede at det ikke var rentabelt at investere i obligationer igen for øjeblikket og at det ikke har været muligt at få en konto med forrentning. Spørgeren mente at det bør være muligt at få i hvert fald nogen renter ind på foreningens indestående. Willy vil forsøge at få placeret foreningens indestående, så der tilskrives renter. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for Der blev protestret imod at bestyrelsen har fjernet indskuddet for nye medlemmer i foreningen, da denne beslutning skal træffes af general forsamlingen. Willy forklarede at det var meget besværligt og tidskrævende at indkræve de 50 kr. i indskud og at det derfor var bestyrelsens forslag at fjerne dette i forbindelse med budgettet for Det blev vedtaget med applaus. Da der ikke var flere spørgsmål, konstaterede dirigenten, at regnskab og budget er godkendt. 5. Valg af bestyrelse. Arrangementer: Sommerfesten 2011 blev aflyst pga. regn. Loppemarkedet blev afholdt og var en stor succes. Loppemarkedet forventes afholdt igen i Fastelavnsfesten 2011 blev igen et lokalt tilløbsstykke. Arbejder 2012: Vi vil udfordre Kommunes udstedelse af gravetilladelser, kommunen udssteder gravetilladelsuden den selv tager et økonomisk ansvar for arbejdets udførelse Skal Grønnehave blive ved at betale for vedligehold af Præstefælledvej, uden at kommunen eller andre brugere Valg af næstformand: Lena Frydensberg-Holm blev genvalgt Valg af kasserer: Willy Schneider blev genvalgt Valg af to bestyrelsessuppleanter: Søren Stahlfest Møller og Jesper Kühl blev valgt. 6. Valg af revisor. Valg af revisor: Vibeke Rasmussen blev genvalgt. Valg af revisorsuppleant: Boe Andersen blev genvalgt. Referat af generalforsamling fortsættes side 7 6

7 Generalforamlingsreferat fortsat fra side 6 7. Eventuelt. Der blev stillet spørgsmål til trafiksituationen på Præstefælled vej i forbindelse med parkeringsforholdene for den nye institution på Præstefælledvej 91. Der opstår tit farlige situationer på grund af personalets og forældrenes parkering. Helge svarede at bestyrelsen har klaget til kommune men nu skriftligt vil klage over den manglende oprettelse af parkeringspladser. Der blev også rejst kritik af parkeringssituationen i hele Grønnehave, der er mange der parkerer på gaderne til stor gene for cyklister og udsyn. Helge svarede at vi kun kan opfordre til at folk parkere på egen grund. Slutteligt konstaterede dirigenten at generalforsamlingens dagsorden var udtømt og takkede for god ro og orden. Formanden sagde tak til dirigenten og indbød alle til en bid brød. Et godt sted at mødes. Til Grønnehaves fastelavnsfest! Klager efter opgravninger Klager vedr. fortove eller vejes tilstand efter opgravninger rettes til Teknisk forvaltning - Tårnby Kommune: Enten via mail til: - eller telefonisk til /46. Grønnehave bedes informeret skriftligt om klagen. Helst på mail til: Tilmeld kontingentbetaling til Grønnehave til PBS!! Det er nemmere for dig. Sparer penge for Grønnehave. Nye naboer i 2011 Eric La Cour Vårvej 9 Helle Johnsen og Morten Kjær Præstefælledvej 90 A Thorbjørn Froda Brønderslev alle 51B Annette Larsen Blåhøjvej 9 Jomo Invest Jerslev Alle 4B John Rasmussen og Christina Nielsen Vadum Alle 28 Ditte og Anders Noes Rosendal Præstefælledvej 89 Dorte Christensen og Mads Svensson Præstefælledvej 78 7

8 Genbrug Storskrald, haveaffald og papir afhentes på følgende dage i Grønnehave Bindslev Allé fjerde mandag Blåhøjvej fjerde mandag Brønderslev Allé fjerde tirsdag Estvad Allé anden mandag Hjallerup Allé fjerde mandag Høgildvej fjerde mandag Ilbro Allé anden mandag Ingstrup Allé tredje mandag Jerslev Allé tredje mandag Jetsmarkvej anden mandag Munkebjergvej anden tirsdag Præstefælledvej første mandag Råbjerg Allé anden mandag Saltum Allé fjerde mandag Skarrildvej fjerde mandag Svejbæk Allé tredje mandag Sønderholm Allé tredje tirsdag Timringvej tredje mandag Vadum Allé fjerde mandag Vittrup Allé anden mandag Vårvej fjerde mandag Renovation Hvis du ikke har fået hentet dagrenovation, papir, haveaffald eller storskrald kan du kontakte: Marius Pedersen A/S tlf: Nærmeste genbrugsplads: Kirstinehøj Kirstinehøj 25 C, 2770 Kastrup Åbningstider: Man - fredag kl (vinter kl. 18) lørdag og søndag kl Betaling af kontingent tilmeld til Nets (PBS) PBS har ændret navn til Nets. Bortset fra det nye navn, Nets, sker der ingen ændringer for jer, der er tilmeldt ordningen. Tilmeldingen til Nets gør det billigere for foreningen, og betalingen af kontingent via betalingsservice er meget nemmere for jer. Derfor opfordres I til at tilmelde jer. Det gøres ved hjælp af det tilsendte girokort, eller gennem jeres bank. Hvis I betaler via netbank, skal I huske at skrive navn og adresse for at blive registreret. Denne betalingsform betyder imidlertid, at kassereren skal indtaste hver enkelt betaling i regnskabet, mens det foregår automatisk, når der betales via Nets. Annonce Hus i Kenya udlejes 300 m2 fordelt på hovedhus, gæstehus, terrasser, køkkenhus mv. 6 sovepladser 4000 m2 grund med udsigt over vand. 5 min fra strand. Beliggenhed: 70 km nord for Mombasa ved Kilifi. Housegirl, gartner og vagt ansat på stedet. Fly pris til Mombasa kr. transport fra Mombasa kan arrangeres. Leje i 3-4 uger for medlemmer af Grønnehave ca kr. kontakt: eller fotos på: 8

Tilmeld kontingent betaling til Nets (PBS) Lettere for dig Grønnehave sparer penge. August 2015 45. årgang - nr. 2. Vand i haven

Tilmeld kontingent betaling til Nets (PBS) Lettere for dig Grønnehave sparer penge. August 2015 45. årgang - nr. 2. Vand i haven De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Tilmeld kontingent betaling til Nets (PBS) Lettere for dig Grønnehave sparer penge Nye naboer side 2 Generalforsamlingsref. side 3 Læs om vand side 4 Legeplads

Læs mere

Den nye legeplads kan snart indvies!

Den nye legeplads kan snart indvies! De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS/Nets Det er lettere for dig og vi sparer penge. Nye naboer side 2 Generalforsamlingsref. side 3 Læs om skrald side 4 Byggeboom

Læs mere

Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS/Nets. Det er lettere og vi sparer penge. August årgang - nr. 2

Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS/Nets. Det er lettere og vi sparer penge. August årgang - nr. 2 De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS/Nets Det er lettere og vi sparer penge. Indbrud side 2 Generalforsamlingsref. side 3 Breve side 4 Loppemarked 2013 side

Læs mere

Legepladsen skal vedligeholdes

Legepladsen skal vedligeholdes De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Hjælp til på Legeplads Generalforsamlingen side 3 Sommerfesten side 5 Bestyrelsen side 7 Nye naboer side 7 Arbejdsdag side 8 Maj 2008 38. årgang - nr. 2 Legepladsen

Læs mere

Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS. Det er lettere og vi sparer penge. Maj 2009 39. årgang - nr. 2. DONG graver

Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS. Det er lettere og vi sparer penge. Maj 2009 39. årgang - nr. 2. DONG graver Hvis du vil have de nyeste informationer, så vælg vores hjemmeside: www.groennehave.dk Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS Det er lettere og vi sparer penge. Generalforsamlingen side 3 Hastighed side 6

Læs mere

Vejbump og 40 km zone på Præstefælledvej

Vejbump og 40 km zone på Præstefælledvej De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS Det er lettere og vi sparer penge. Generalforsamlingen side 3 Nabohjælp side 5 Oplysninger side 7 Nye naboer side 8 Maj

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Grønnehaves ordinære generalforsamling den 12. Marts 1997 på Tårnbygårdsskolen.

Referat fra grundejerforeningen Grønnehaves ordinære generalforsamling den 12. Marts 1997 på Tårnbygårdsskolen. Referat fra grundejerforeningen Grønnehaves ordinære generalforsamling den 12. Marts 1997 på Tårnbygårdsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Indkomne forslag. 4. Regnskab.

Læs mere

Afleveringsdokument. Aflevering af arealer i G/F Grønnehave efter nedgravning af YouSee antenneanlæg.

Afleveringsdokument. Aflevering af arealer i G/F Grønnehave efter nedgravning af YouSee antenneanlæg. Aflevering af arealer i G/F Grønnehave efter nedgravning af YouSee antenneanlæg. I forbindelse med nedgravningen af YouSee antenneanlæg, er der d. 17 November 2010 gået gennemgang på G/F Grønnehave arealer.

Læs mere

Sommerfesten i Grønnehave en succes

Sommerfesten i Grønnehave en succes De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Kort Kort Kort Kort Kort i farver over G/F Grønnehave se midtersiderne Sommerfesten side 3 Generalforsamlingen side 4 Formandens dagbog side 8 Nye naboer

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning om foreningens virke

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 24. februar, 2015, Møllevangsskolen

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 24. februar, 2015, Møllevangsskolen Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 24. februar, 2015, Møllevangsskolen Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af regnskab 2014 4. Indkomne forslag

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

NOTAT. G/F Grønnehave. Eftersyn efter nedgravning af kabler for Dansk Kabel TV

NOTAT. G/F Grønnehave. Eftersyn efter nedgravning af kabler for Dansk Kabel TV NOTAT G/F Grønnehave. Eftersyn efter nedgravning af kabler for Dansk Kabel TV Umiddelbart konstaterede fejl og mangler ved gennemgang af private fællesveje i Grønnehave efter nedgravning af kabler for

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen afholdt på Islev Skole den 23.september 2015 fra kl. 19.00 21.00 1. Valg af dirigent: Søren fra 27B blev valgt. 2. Formanden berettede om, at

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Hyrdeengens Grundejerforening

Hyrdeengens Grundejerforening EMNE: Referat af generalforsamling den 12. marts 2008. STED: Pilehaveskolen. MØDEDELTAGERE FRA BESTYRELSEN: Niels Gøtche (NG) Hanne Jarlhelt (HJ) Anne Dorte Hansen (ADH) Michael Jarlbæk (MJ) MENIGE MEDLEMMER:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Onsdag den 22. marts 2015 kl i Pilegårdsskolens festsal

Onsdag den 22. marts 2015 kl i Pilegårdsskolens festsal Tilmeld kontingent betaling til Nets (PBS) Lettere for dig sparer os penge Februar 2017 47. årgang - nr. 1 Der indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling i G/F Grønnehave. Onsdag den 22. marts

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard 1. Valg af dirigent Anne, Have 89 blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN 25. februar 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Torsdag den 25. februar 2016 Kl. 19.30 Dagsorden: Valg af dirigent Walter Larsen (Stokkemarkevej 21) blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015 Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og gik derefter over til første punkt på dagsordenen: 1.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled. Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester.

Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled. Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester. Parcelhusejerforeningen Grønneled Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester. Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016

Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016 Generalforsamling Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016 1. Valg af dirigent Bestyrelsens forslog Jens Rasmussen fra Æblevænget 20 A som dirigent, og

Læs mere

Referat. GF Sømod 11. marts 2010

Referat. GF Sømod 11. marts 2010 Ordinær generalforsamling i GF Sømod torsdag den 11. marts 2010 Sted: Utterslev Kirke Menighedssal Dagsorden Referat 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretning 4. Regnskab 5. Arrangementer Fastelavn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 5/4-2006

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 5/4-2006 Referat af ordinær generalforsamling i den 5/4-2006 1. Valg af dirigent. Thomas Jørgensen (BV27) blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at forsamlingen var lovligt indkaldt og at der var 27 stemmeberettigede

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d.30.april 2013

Grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d.30.april 2013 Grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d.30.april 2013 Generalforsamlingen blev indledt med et foredrag om miljørigtig brændeovnsfyring ved områdets skorstensfejermester

Læs mere

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Punkt 1. Valg af dirigent. Poul Erik Christensen blev valgt. - Konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Kobæk - 4230 - Skælskø r

Kobæk - 4230 - Skælskø r Grundejerforeningen østre Strand Kobæk - 4230 - Skælskø r 3. april 2002 ). Indkaldelse til 19. ordinære generalforsamling I h.t. foreningens vedtægter indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat fra generalforsamling 19.05.1999

Referat fra generalforsamling 19.05.1999 1 25 parceller var repræsenteret på generalforsamlingen. Referat fra generalforsamling 19.05.1999 Fra bestyrelsen var mødt: Anker Honoré (AH), Inger Barslund (IB), Jens C. Sønderbæk (JCS), Karin Melleris

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening

Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening Tid og sted: 12. april 2016 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen, kasserer

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Næstformanden, Marian Jürs, bød velkommen. Anne Lyngbye blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Referat ordinær generalforsamling den 05. juli 2009 på Restaurant Lisestuen Bestyrelsen var repræsenteret ved Kirsten Vilhelmsen (51), Jan Heisterberg (63)

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken

Grundejerforeningen Havstokken Grundejerforeningen Havstokken D.07-02-2015 1 1. Valg af dirigent: Referat af generalforsamling d. 04-02-2015 Fremmødt: 17 parceller og 5 fuldmagter. Valther Larsen blev valgt som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra: Generalforsamling I Grundejerforeningen Dalgaards Haveby. Onsdag 29. maj 2013 klokken 19:00- Det gamle posthus Lokale 7

Referat fra: Generalforsamling I Grundejerforeningen Dalgaards Haveby. Onsdag 29. maj 2013 klokken 19:00- Det gamle posthus Lokale 7 Referat fra: Generalforsamling I Grundejerforeningen Dalgaards Haveby. Onsdag 29. maj 2013 klokken 19:00- Det gamle posthus Lokale 7 Dags orden. 1)Valg af dirigent Vi valgte ingen dirigent, vi besluttede

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm Referat fra generalforsamlingen onsdag den 26. marts 2014 Formanden Mark Schiller bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2014. Formanden gik derefter over til første punkt på dagsorden, valg

Læs mere

Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010

Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010 Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010 Punkt 1. Velkomst ved formanden. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Anne (have 89) som blev valgt. Anne konstaterede at GF var lovligt indkaldt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 3/4-2007

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 3/4-2007 Referat af ordinær generalforsamling i den 3/4-2007 1. Valg af dirigent. Thomas Jørgensen (BV27) blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at forsamlingen var lovligt indkaldt og at der var 27 stemmeberettigede

Læs mere

Inger Bergmann indledte mødet med at konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.

Inger Bergmann indledte mødet med at konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. Referat fra generalforsamling i Vanløse Haveby, onsdag den 19. marts 2014, i Hyltebjerg Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretning om foreningens virksomhed siden sidste generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere