Hyrdeengens Grundejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hyrdeengens Grundejerforening"

Transkript

1 EMNE: Referat af generalforsamling den 12. marts STED: Pilehaveskolen. MØDEDELTAGERE FRA BESTYRELSEN: Niels Gøtche (NG) Hanne Jarlhelt (HJ) Anne Dorte Hansen (ADH) Michael Jarlbæk (MJ) MENIGE MEDLEMMER: REFERENCE: Mødeindkaldelse af den 14. februar GODKENDELSE AF INDKALDELSE/DAGSORDEN. Godkendt. VALG AF DIRIGENT Jan Jensen blev valgt. VALG AF STEMMETÆLLER Søren blev valgt. BERETNING Formanden havde indledningsvis ingen supplerende bemærkninger til beretningen. Beretningen blev herefter gennemgået punktvis, idet medlemmerne herved fik mulighed for at fremkomme med supplerende spørgsmål. Varmeværket Kjeld Høgh spurgte, med henvisning til bestyrelsens forslag om flisegenopretning, til om ikke varmeværket skulle bidrage mere til genopretning af fliser. Bestyrelsen blev bedt om at uddybe hvorvidt fjernvarmeværket ikke kunne bidrage mere. Kjeld var således ikke enig i at arbejdet, som det står anført i beretningen, var udført tilfredsstillende. Formanden svarede, at bestyrelsen principielt ikke var uenig i dette synspunkt, men slog imidlertid også fast, at der har været tale om et meget langstrakt opfølgningsarbejde med fjernvarmeværket. Bestyrelsen har derfor på den baggrund ikke fundet det realistisk, at gå efter yderligere indrømmelser fra fjernvarmeværket. Side 1 af 6

2 Næstformanden supplerede endelig med, at problemstillinger omkring vand på fælles stierne også måtte begrundes i andre forhold, herunder manglende vedligeholdelse. Derfor må det forventes at resterende problemer omkring fliser og vandafløb på fælles stierne, skal løses som en del af den almindelige vedligeholdelse. LEGEPLADSER KLOAKKER. DONG. NETUDVALGET. HANDLINGSPLAN GARTNER Per Riis gav udtryk for stærk utilfredshed omkring det udførte arbejde fra foreningens nuværende gartner. Derudover foreslog Per Riis, at en del af den ovenfor omtalte problematik om vand på fælles stierne også kan begrundes i manglende vedligeholdelse af drænrør. Formanden svarede at bestyrelsen faktisk ikke var uenig, men at aftalen med den nuværende gartner faktisk har været så billig, at den har frigjort likviditet til udførelse af andre opgaver herunder særligt planlagte forbedringer af legepladser. Bestyrelsen kunne dog helt tilslutte sig anken mod kvaliteten af det udførte arbejde fra den nuværende gartner, og at der skal ske klare forbedringer på dette område i FLISER FASTELAVNSFEST SPORTSHAL BESTYRELSEN AFSLUTNING Side 2 af 6

3 GODKENDELSE AF BERETNINGEN Godkendt REGNSKAB Bjarne spurgte til foreningens relativt store girobeholdning. Det blev foreslået at placere beholdningen i noget mere rentebærende. Kassereren henviste til, at girobeholdningen hidtil har været prioriteret i forhold til ad hoc dækning af det løbende likviditetsbehov. Forslaget om at overveje anden mere rentebærende hel og/eller delvis placering af beholdningen kan dog tages til efterretning af den nye bestyrelse. Regnskabet blev herefter godkendt. RETTIDIGT INDKOMNE FORLAG a: Legepladsudvalget Fornyelse af legepladser (se bilag 4) Der blev spurgt til om forslaget bygger på et indhentet tilbud? Kassereren svarede at budgetforslaget består af to specificerede dele; - Legeredskaber - Etablering af legeplads, herunder bortskaffelse. Forslaget blev godkendt b: Bestyrelsen - Fliser (se bilag 4) Per Riis (309) var som udgangspunkt enig i, at der er stort behov for genopretning af fliser. Dog fandt han det utilfredsstillende, at der igen blev lagt op til kontingentforhøjelse. Per foreslog at finansieringen bliver mere langsigtet ved fx, at lånefinansiere projekter af denne karakter med henblik på, at skabe mere ro omkring kontingentet. Formanden supplerede kort med, at bestyrelsen har haft fokus på at få afklaret kloakforholdene først. Overvejelserne omkring mere langsigtet finansiering, har bestyrelsen også været opmærksom på, og tog derfor helt naturligt synspunktet til efterretning. Herefter herskede der en del forvirring omkring de mulige finansieringsmodeller. Følgende forslag blev kort anført: Kurt Kølbæk Jensen (153) foreslog en samlet finansieringsmodel for genopretning af fliser under forudsætning af, at kloakforholdene ikke udløste ekstraordinære udgifter i Side 3 af 6

4 Problemet med dette forslag er imidlertid, at er der ikke umiddelbart foreligger en pris på en samlet flisegenopretning. En samlet finansieringsmodel bør alt andet lige bygge på indhentning af et af flere konkrete tilbud på opgaven. Michael Egvang (269) foreslog at eventuel attraktiv finansieringsmodel på en samlet løsning vil kunne vedtages på ekstraordinær generalforsamling. Der syntes afslutningsvis at være enighed om, at bestyrelsen skulle prioritere området højt og alternative finansieringsmodeller for en samlet løsning skulle undersøges nærmere med henblik fremlæggelse på en ekstraordinær generalforsamling eller til næste ordinære generalforsamling. Forslaget blev herefter godkendt med en forhøjelse af kontingentet på kr. 500,- pr parcel kun gældende for c: Bestyrelsen - Kloakundersøgelse (se bilag 4) Forslaget blev godkendt. d: Bestyrelsen - Tilstandsrapport TDC (red. YouSee) Bestyrelsen trak forslaget med henvisning til den eksisterende aftale med YouSee faktisk indeholder et punkt vedrørende løbende kontrol og vedligeholdelse af foreningens coaxial netværk (kabel tv netværk). Den siddende bestyrelse var først lige op til generalforsamlingen blevet gjort bekendt med ovennævnte servicebetingelser i den eksisterende aftale. Bestyrelsen vil undersøge de nøjagtige forhold omkring den eksisterende aftale nærmere i e: Lagepladsudvalget - Fjernelse af sveller på legepladser (se bilag 4) Legeplads 1 er ikke lovlig, hvorfor det anbefales at den nedlægges indtil finansiering er på plads til en egentlig genopretning. Legeplads 5 ønskes sveller fjernet Finansieringen sker via kassebeholdningen. Forslaget blev godkendt f: Nedsættelse af legepladsudvalg (4-6 personer) Udvalget fortsætter med de nuværende medlemmer og Kristina Beckendorf (215) blev indvalgt. g: Nedsættelse af voldudvalg (4-6 personer) Forslaget blev trukket med henvisning til, at der ingen aktivteter er planlagt for dette område i Side 4 af 6

5 g: Nedsættelse af festudvalg (4-6 personer) Udvalget nedlægges. FREMLÆGGELSE AF BUDGET OG FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT. Med henvisning til dagsordenspunktet 5a, blev forslag om tilstandsrapport (kr ) udgår. Budgettet blev godkendt. VALG AF FORMAND Michael Evang blev valgt (269) VALG AF NÆSTFORMAND Michael Jarlbæk (291) er på valg i VALG AF KASSERER Heidi Jelvard Kristensen (311) blev valgt VALG AF 2 BESTYRELSESMEDLEMMER SAMT 2 SUPPLEANTER Hanne Jarlhelt (129) fortsætter i bestyrelsen Bjarne Hansen (235) blev valgt til bestyrelsen Per Riis (309) blev valgt som suppleant Rene Florager (299) blev valg som suppleant VALG AF 2 REVISORER Jan Jensen & Ole Bøgeholdt modtog genvalg VALG AF 2 REVISIONSSUPPLEANTER Anne Dorte blev valgt som revisorsuppleant Niels Gøtche blev valgt som revisorsuppleant EVENTUELT Michael Egvang (269) spurgte til muligheden for anden kontingentopkrævningsmodel, fx en PBS løsning. Det blev oplyst at foreningen tidligere har undersøgt dette, og at det i den forbindelse er blevet konkluderet at de tilgængelige løsninger var for dyre. Side 5 af 6

6 Den kommende bestyrelse opfordres dog til, at undersøge muligheden igen på given foranledning. Den afgående formand takkede for mange gode og begivenhedsrige år i foreningen. Side 6 af 6

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2.

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. 25.2.2014 Referat af Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. Grundejerforeningens formand Finn Bjørnholdt bød forsamlingen velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang

Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang Til stede var 20 stemmeberettigede medlemmer med ledsagere. Dagsorden: Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Dagsorden. Pkt. 1. Valg af dirigent Pkt. 2. Formandens beretning Pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Pkt.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Formanden bød velkommen. 35 stemmeberettigede husstande var repræsenteret,

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Torsdag den 14. marts 2013 kl. 19.30 på Usserød Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag:

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen

Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Referat fra ordinær generalforsamling i Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Dato: Tirsdag 12. marts 2013 kl. 19.30-20.56 Sted: Ishøj Idræts- og Fritidscenter, Vejledalen

Læs mere

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling.

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling. Repræsentantskabet Referat fra det 101. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i Medborgerhuset i Silkeborg lørdag den 15. juni 2013. 46 foreninger ud af 78 var repræsenteret med 422 stemmer ud af 582

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere