Sommerfesten i Grønnehave en succes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sommerfesten i Grønnehave en succes"

Transkript

1 De nyeste informationer på: Kort Kort Kort Kort Kort i farver over G/F Grønnehave se midtersiderne Sommerfesten side 3 Generalforsamlingen side 4 Formandens dagbog side 8 Nye naboer side 10 Aktiviteter i 2007 side 12 December årgang - nr. 2 Sommerfesten i Grønnehave en succes Så lykkedes det Den første store sommerfest i Grønnehave blev med 192 deltagere godt vejr, stegt pattegris og Økuller i fin stil årets fest i Grønnehave. Stor sommerfest igen i 2008 Læs mere inde i bladet Hvem har fjernet vejstelerne? Stelerne er væk Ved to vejhjørner er stelerne som et forsøg fjernet. Snevejr.. hjælp... mit fortov er ikke ryddet Nej, vi har ikke et firma til at rydde sneen væk fra fortovet det skal du selv gøre! Men vejbanen betaler vi en entreprenør for at rydde det er ikke som nogle tror kommunen der rydder. Hvis der er henvendelser vedr. snerydningen kan man kontakte Jørgen Sommer fra bestyrelsen. Stelerne ved vejhjørnerne er sat der for at beskytte fortovet mod bilkørsel. Specielt har det været hensigten at mindske skaderne, som store lastbiler forårsagede på fortovsfliser og kantsten. Men vi har især ved vejhjørnerne ved Præstefælledvej måttet konstatere at stelerne ikke forhindrer last biler i at bruge fortovet når der svinges. Stelerne rives op og flår når de påkøres asfalten med op. Fortovsfliserne knækker og kantsten beskadiges. Det er som regel umuligt at finde skadesvolder, hvorfor vi som grundejerforening må betale for at genoprette vejhjørnerne. Som et forsøg har vi derfor på to vejhjørner der alligevel skulle renoveres fjernet stelerne og lagt kørebanefliser i fortovet for at se om vi på denne måde får færre udgiftskrævende skader. Det er endnu for tidligt at drage nogen konklusioner. Sidste om fællesantenne : Fibernet i Grønnehave inden for de næste 2 3 år

2 Grønnehaves bestyrelse Formand: (Information, vejudvalg, legepladsudvalg, sommerfestudvalg) Helge Dybdahl, Ingstrup Alle 23B tlf.: Næstformand: (Sekretær, fastelavnsudvalg) Anette Cronberg, Vittrup Alle 16B tlf.: Kasserer: (Økonomi, Vejudvalg) Boe Andersen Estvad alle 1 tlf.: Bestyrelsesmedlem: (Snerydningskontakt, vejudvalg) Jørgen Sommer Jerslev Alle 16 tlf.: Bestyrelsesmedlem: (Legepladsudvalg) Ole Falster Præstedfælledvej 90A tlf.: Suppleant: John Nielsen Vittrup alle 27 tlf.: Suppleant: Ole Nielsen Vårvej 7 tlf.: Grønnehave Nyt på banen igen Bestyrelsen har i løbet af året evalueret informationen til medlemmerne. Det er fremover tanken at den hurtige informationen til alle jer i G/F Grønnehave først og fremmest sker via vores hjemmeside på adressen Men den skriftlige information i form af et blad Grønnehave Nyt søges opretholdt ved at udgive Grønnehave Nyt 2 3 gange om året. Bladet vil fremover blive udgivet: 1. I februar måned (med indkaldelse til generalforsamling, beretning, regnskab og budget). 2. Om foråret (med referat fra generalforsamling samt andet nyt). 3. Om efteråret hvis der er information der skønnes nødvendig at få ud. Dette nummer af Grønnehave Nyt er det første efter en længere periode uden blade. Bladet er derfor lidt mere omfattende end det plejer at være. Vi har ment at det ville være brugbart for medlemmerne at få et kort over Grønnehave der er derfor på midtersiderne et kort i farver over grundejerforeningen. Brug bladet skriv et indlæg til næste nummer. Helge Dybdahl Grønnehave Nyt udgives af G/F Grønnehave og uddeles til foreningens medlemmer G/F Grønnehave omfatter et parcelhusområde med 450 boliger i Tårnby Kommune på Vestamager. Indlæg til bladet sendes til ansvarshavende: Helge Dybdahl, Ingstrup Alle 23B, Grønnehaves girokonto: Deadline til næste nummer: 3. februar

3 Sommerfesten 2007 Så blev sommerfesten endelig til noget - det lykkedes men det holdt hårdt.. Efter at sommerfesten nogle år har skrantet lidt besluttede en mindre gruppe at nu skulle det være. Vi er nogen der synes at det er vigtigt at vi kender hinanden i Grønnehave vi er godt nok en stor grundejerforening 450 parceller men alligevel. Der skulle både være servering af mad, telte, borde og stole, mobiltoiletter og ikke mindst et rigtigt orkester når vi skulle holde fest. Vi havde på forhånd bestemt at der inden Sct.Hans aften skulle melde sig 100 deltagere til festen. Om morgenen d. 23. var er tilmeldt 40 men i løbet af dagen strømmede tilmeldingerne ind og inden aften var der tilmeldt 120 mennesker festen var en realitet. Der tilmeldte sig i alt 192 mennesker. Festen løb af stablen d. 25. August - inden havde vi rejst 180 m2 telte - med borde og stole. Med god hjælp fra nogle af festdeltagerne. Festen forløb med spisning og samvær som det ikke har været set i Grønnehave i mange år. Økuller spillede i 2 timer og satte med sin showpræ- Foto: Her sider en del af det nye festudvalg gede optræden rigtig gang i festen de var svære at slippe. Også en lokal musiker optrådte på slap line med sang og guitar. En rigtig god fest der vil blive gentaget i 2008 den sidste lørdag i august hvor der også er loppemarked. Efter denne fest hvor vi kun var to til at arrangere er det dejligt at kunne konstatere at en gruppe på ikke mindre end 8 er parat til at fortsætte arbejdet med at arrangere kommende sommerfester. 3

4 Dagsorden: Referat af Grundejerforeningen Grønnehaves ordinære generalforsamling torsdag 22. marts 2007 på Pilegårdsskolen 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indkomne forslag 4. Regnskab a) aflæggelse af regnskab for 2006 b) forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent og lønninger for Bestyrelsen foreslår kontingentet forhøjet til 400 kr. 5. Valg af bestyrelse a) valg af formand (Helge Dybdahl modtager genvalg) b) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. (Jørgen Sommer og Ole Faster modtager genvalg) c) valg af to bestyrelsessuppleanter. (John Nielsen og Ole Nielsen modtager genvalg) 6. Valg af revisor a) valg af revisor (Anne Sommer modtager genvalg) b) valg af revisorsuppleant (Willy Schneider modtager genvalg) 7. Eventuelt. Der var mødt 44 stemmeberettigede medlemmer op til generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Foreningens formand, Helge Dybdahl, bød forsamlingen velkommen til generalforsamling og 85 års fødselsdagsfest. Helge foreslog Dirch Schønfeldt som aftenens dirigent. Dette var der ingen der havde noget imod, hvorpå Dirch Schønfeldt var valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og gav ordet til formanden. 2. Formandens beretning Helge fik ordet. Helge henviste til den skriftlige beretning som var uddelt sammen med indkaldelse. Derudover var der 2 punkter som Helge ville uddybe. at nedlægge steler på 4 hjørner og udbedre dem med nogle stærkere fliser. b) Hvis dem som bor i nærheden af Hjallerup Alle ser rotter, skal man straks kontakte kommunen. Det er meget vigtigt fordi at vi har haft en del korrespondance om at grøften på Hjallerup Alle skulle rørlægges. Dette sker ikke før at der er tilstrækkeligt mange der har set rotter. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 3. Indkomne forslag Der er ikke modtaget nogen. a) Bestyrelsen vil meget gerne have besked hvis nogen ser lastbiler osv som forårsager ødelæggelser på vores veje, hjørner og fortov, så vi måske kan få fat i synderne og få dem til at betale for udgifterne i forbindelse med renovering. Som nogen forslog sidste år, vil vi forsøge 4. Regnskab Boe præsenterede regnskabet, som ser ud som det har gjort i mange år. Der er kun en ændring, sidste år på generalforsamlingen blev vi pålagt at prøve at få nogle flere rente på vores indestående, hvorfor vi investerede en del af formuen i obligationer nemlig for kr. 4

5 Budgettet ligner også sig selv. Bestyrelsen foreslår dog at kontingentet sættes op med 100 kr. fra 300 til 400 kr. Der kommer hele tiden yderligere udgifter til vejreparationer. Til gengæld foreslår vi ikke at vores lønninger stiger. Ejgil Solkjær: undre sig over at man kun budgettere med til diverse reparationer, når man sidste år havde brugt kr. Boe forklarede at mange af udgifterne i regnskabet faktisk vedrører året før altså for 2005, hvor vi fik repareret fortov. Udgiften fra dette arbejde faldt først i 2006, ca kr. Så vi har i princippet kun brugt kr. i Inga Andersson. Hvorfor blev alle fortov/fliser ikke repareret. Boe forklarede at kun knuste fliser blev udskiftet. Regnskab og kontingentforhøjelse blev enstemmigt vedtaget. 5. Valg af bestyrelse a) valg af formand. Helge Dybdahl blev genvalgt b) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Jørgen Sommer og Ole Falster blev begge genvalgt c) valg af 2 bestyrelsessuppleanter. John Nielsen og Ole Nielsen blev begge genvalgt. 6. Valg af revisor a) valg af revisor. Anne Sommer blev genvalgt b) valg af revisorsuppleant. Willy Schneider blev genvalgt 7. Eventuelt Helge giver en præsentation af grundejerforeningens hjemmeside. Willy Schneider roste hjemmesiden. Willy anbefalede alle benytte den. Er der noget nyt med hensyn til bredbånd osv. Således at vi kan få bedre antenne forhold og billigere bredbånd og internetforbindelse. Helge har netop modtaget brev fra Dong Energy som har inviteret Grundejerforeningen til et møde i næste uge. Dong Energy vil sammen med Tårnby Kommune informere om kabellægning af el ledninger, udskiftning af vejbelysning og mulighed for fibernet i området. Alle institutioner i Tårnby Kommune er tilsluttet TDC ordning som hedder CityMan, som er en erhvervsmæssig løsning. Helge har spurgt dem hvornår det bliver en privat løsning. Når du nu alligevel graver i vejene. Det vil de ikke i øjeblikket, men det kan godt være at de bliver møre snart. Vi kan måske spille Dong og CityMan ud mod hinanden efter mødet. John Nielsen: John mener at der er lagt rør ned i vejene ledninger skal blot trækkes. Boe svarede at det kun er i vejkrydsene under kørebanen at der er lagt rør. Willy Schneider: Kan generalforsamlingen ikke give bestyrelsen fuldmagt til på foreningens vegne at sige at det er en god idé. Alle nye beboere som Helge taler med synes at det er en god idé, og undrer sig faktisk over at vi ikke allerede har det. Helge vil under alle omstændigheder taler for en tilslutning på mødet. Prisen har naturligvis betydning. Anne Pedersen, Brønderslev Alle. Hvordan ser det ud på en kommunal vej. Helge tager synspunktet med på mødet. Inga Andersen. Skal man selv betale fra skellet ude i vejen og ind til huset. Det mener Helge bestemt. Dette vil dog fremgå af et tilbud når tiden kommer. Når Helge ved noget mere, vil han skrive det på hjemmesiden. Erling Jensen, Ingstrup Alle 35. Fjerner man elmasterne, når der bliver lagt el i jorden. Helge mener at have hørt at lysmasterne udskiftes med nogle andre. Tone Andersen, Vadum Alle. I grundejerforeningen på Studsbøl Alle får alle besøg af Dong individuelt, hvor Dong undersøger hvad beboerne ønsker, flytter målere osv. Per Pedersen, Brønderslev Alle. Herligt at komme til en forening, hvor alle ønsker genvalg. Helge reklamerede for vores hjemmeside, samt arrangementet til sommer den 25. august 2007 sommerfest. Dirch Schønfeldt takkede for god ro og orden og hævede herefter generalforsamlingen. Anette Cronberg Referent 5

6 6

7 Grundejerforeningen Grønnehave er stiftet den 12.marts 1922 og er Tårnby kommunes næststørste grundejerforening. Grundejerforeningen består af 444 parceller, der strækker sig fra Estvad Alle mod nord til Hjallerup Allé mod syd. Grundejerforeningen strækker sig over i alt 20 veje med ca. 5 km vej. Foreningens formål er at varetage vores fælles interesser. Specielt i forbindelse med vejene men også i forbindelse med legepladsen, der er beliggende ved Hjallerup Alle. 7

8 Formandens dagbog Om små og store hændelser i Grønnehave i løbet af oktober - Legeplads besigtiges. Det konstateres at gartnerafdelingen har foretaget nogen ukrudtsbekæmpelse samtidig sprøjtes der med ukrudtsbekæmpelse i dag af bestyrelsen. Trådhegn er væltet, sandkasse ved rutchebane er ødelagt og brædderne ligger spredt over legepladsen, der konstateres råd i den anden sandkasse - en bil har kørt racerløb på fodboldbanen og ødelagt trækant omkring petanquebane. Endelig er der efterladt en cykel samt en knallert på pladsen. Garnerafdelingen er kontaktet for at reparere hegn, politiet er kontaktet for at få fjernet herreløse to hjulede køretøjer, brædder fra ødelagt sandkasse fjernes, sten lægges på plads i indkørsel så der ikke kan køre biler ind på pladsen og trækant omkring petanquebane sættes fast.. Til foråret udskiftes sandkasse, der sættes nye slanger på gyngekæder og legeborg grundes og males. torsdag d. 28. marts september - 5 fliser skadet på Præstedfælledvej og hul i asfalt på fortov på Vittrup Alle noteret. 20. september - bestilt reparation af skader på vejhjørner 11. september - Bestyrelsesmøde Det besluttedes : At holde generalforsamling i 2008 i uge 13 samt at reparere skader på vejhjørnerne ved Jerslev Alle og Estvad Alle. Der er positiv stemning overfor at gennemføre sommerfest i Kasserer meddelte at han efter 18 år i bestyrelsen ikke stiller op til genvalg ved næste generalforsamling. 19. august - Lastbil knust fliser på hjørne af Præstefælledvej og Jerslev Alle - regnr. på lastbil noteret - men skadesvolder erkender ikke skaden. 18. august - Budt nye naboer på Skarrildvej 7 velkommen. Påtalt overfor grundejer på Jerslev Alle at hæk gror ud på fortov samt at hæk dækker for skilt med vejnavn. 17. august - Fliser og brønddæksel kørt itu af betonblande-bil på hjørnet af Ingstrup Alle og Præstefælledvej. Skade erkendt af betonfirma, der betaler kr. for at udbedre skade 27. juli - Revneforsegling af 869 m af vores veje er udført (sidevejene til Præstefælledvej - fra Jerslev Alle til Hjallerup Alle). 27. oktober - Grundejer på Ilbro Alle anmodes om at flytte jordbunke fra fortov. Jordbunken, der har ligget i flere måneder, loves fjernet i løbet af uge oktober - budt nye naboer velkomne på Ingstrup Alle, Sønderholm Alle og Vårvej. 1. oktober - Det konstateres at Dong graver og udskifter elkabler/lægger fibernet på Sønderholm Alle - grundejerforeningen er ikke orienteret om gravearbejdet. 4. oktober - Bestilt og modtaget matrikelkort over G/F Grønnehave fra Rådhus 26. september - Materielgården anmodet om at udbedre for høj indkørsel på Munkebjergvej. 25. september - Næste generalforsamling fastsat til 26. juli - Fortovsfliser på Præstefælledvej ødelagt i forbindelse med gravearbejde. 25. juli - Regnvandsbrønd og mellemliggende rør på Vadum alle er spulet. 16. juni - Bestilt revneforsegling af sidevejene til Præ- 8

9 stefælledvej - fra Jerslev Alle til Hjallerup Alle. Arbejdet udføres sidst i juli /først i august. Der er ligeledes bestilt spuling af regnvandsbrønd og rør på Vadum Alle. Regnvandsbrønd på Vadum Alle ud for nr. 6 er stoppet. 13. juni - Gartnerne anmodes om at brænde ukrudt væk på legeplads 12. juni - Teknisk forvaltning rykket for henvendelse af 14. april hvor: Der blev aftalt besigtigelse og evt. udbedring af for høj indkørsel ud for Munkebjergvej 87, der blev endvidere aftalt besigtigelse af fortovsskade på hjørnet af Estvad Alle og Præstefælledvej - stor bil har knust fliser, kantsten og måske vandlås. Skaden vedrører både kommune (Præstefælledvej er kommunalvej) og Grønnehave. 7. juni - Besigtiget vejrist ud for Vadum Alle 6. Vejristen fungerer ikke - der står vand ved regnvejr. Det undersøges hvorledes dræn er udført for at kunne igangsætte en spuling eller reparation af brønden. 6.juni - Bestyrelsesmøde Det besluttedes at revneforsegle resten af sidevejen til Præstefælledvej, legestativ på legeplads forventes malet i løbet af sommeren, GrønnehaveNyt udkommer fra efteråret 2007 igen regelmæssigt. Sekretær meddelte at hun fraflytter grundejerforeningen og derfor ikke stiller op til genvalg ved næste generalforsamling. 31. maj - Møde med kommunalt vejsynsudvalg på Hjallerup Alle/Præstefælledvej. Vi havde i år fået det kommunale vejsynsudvalg (politikere og teknikere) til at komme forbi Grønnehave. Følgende emner blev taget op: a. Hjallerup Alle - vejens udskridning i grøften, rotter og rørlægning af grøft. b. Præstefælledvej - fordeling af udgifter ved vejrenovering af Præstefælledvej. c. Tvungen medlemskab af grundejerforening d. Saneringsmodent hus på Jerslev Alle e. Hastighedsdæmpende foranstaltninger af Brønderslev Alle f. Krydset ved Englandsvej/Kirstinehøj Vejsynsudvalget behandler emnerne ved deres næste møde. 8. maj - 4 vejhjørner ved Ilbro Alle og ved Ingstrup Alle renoveret. Forsøgsvis er der ved vejhjørner på fortovet lagt kørebanefliser, steler er blevet fjernet og asfalt udlagt. Dette for at undgå at store lastvogne vælter steler og knuser alm. fortovsfliser med dertil hørende omkostninger for Grønnehave. 18. april - Grønnehaves vejudvalg samt vejingeniør besigtiger veje.. Det skønnes, at det vil være en hjælp mod vejnedbrydning, hvis de sideveje til Præstefælledvej, der endnu ikke er revneforseglet, bliver det i år. Problematikken vedr. Præstefælledvej som fordelingsvej og den dermed forbundne større slidtage blev også drøftet. 14. april - Teknisk forvaltning kontaktet - aftalt besigtigelse og evt. udbedring af for høj indkørsel ud for Munkebjergvej 87. Aftalt besigtigelse af fortovsskade på hjørnet af Estvad Alle og Præstefælledvej - stor bil har knust fliser, kantsten og måske vandlås. Skaden vedrører både kommune (Præstefælledvej er kommunalvej) og Grønnehave. 12. april - Bestyrelsesmøde Bestyrelsen konstituerede sig og besatte udvalg samt behandlede løbende sager. 28.marts - Møde på Skelgårdsskolen med Dong Energy for en lang række grundejerforeninger: I Grønnehave kan der forventes nedlægning af elkabler og fibernet inden for de næste 2-3 år! læs mere under Nyt! på hjemmesiden. 22. marts - Generalforsamling - læs referat fra generalforsamling her på hjemmesiden. 25. februar - Indkaldelse til generalforsamling indeholdende formandens beretning, regnskab og budget omdelt til Grønnehaves medlemmer 18. februar - Fastelavnsfest med tøndeslagning på Pilegårdsskolen - mange deltagere, især mange børn i alderen under 5 år. 30. januar - Bestyrelsesmøde. 29. januar - Forespørgsler fra grundejere om fastelavnsfesten bliver til noget - man har ikke fået tilmeldingssedler endnu. Svar: Ja, vi holder fastelavnsfest, som vi plejer - fastelavnssøndag d. 18 februar på Pilegårdsskolen - tilmeldingsseddel kommer snart. 21. januar - Endnu engang henvender en ny beboer sig for at forslå, at vi får etableret fælles net til TV og Internet i området. 18. januar - Stor lastbil med hænger påkører og ødelægger fliser samt vejsteler på hjørnet af Præstefælledvej/Starup Alle samt på hjørnet af Skarrildvej/Jerslev Alle. Påkørslerne havde heldigvis vidner. Vognmandsfirma erkender skader som snarest vil blive udbedret på skadevolders regning. 14. januar - Stor sommerfest lørdag d. 25. august med levende musik og pattegris på grill er planlagt 6. januar - 6 nye naboer budt velkommen. 9

10 Nye naboer i 2007 til jer der er flyttet til G/F Grønnehave i På vores hjemmeside kan man altid møde de nyeste naboer Her fortælles også med fotos, hvem der lige er flyttet ind eller skal til at flytte ind se på Ejerne Adressen Overtagelses dato Lærke Hjerrild og Thomas Pedersen Jerslev Alle 7 1. november Heidi Wellejus Præstefælledvej september Anne og Henrik Blegvad Funk Sønderholm Alle 2 1.september Helle Jørgensen og Bjørn Eliasen Vårvej 4 1. september Jette Olsen og Michael Gudmund Hansen Ingstrup Alle september Anna Carlsson og Torben S. Hansen Præstefælledvej 90B 15. august Irene K. Michaelsen og Rene Aa. Michaelsen Jetsmarkvej maj Claus B. Nielsen og Christina R. Salbæk Jerslev Alle 15A 1. maj Christina Pedersen og Martin Jensen Skarrildvej 7 1. juli Ebbe Dalsgård Vittrup Alle 23B 15. marts Pia D. Jensen og Jannik Lagermand Høgildvej marts Katrine og Christian Greenwood Sønderholm Alle marts Kanitta og Mark Francis Ougen Hjallerup Alle februar 10

11 Til grundejere: Især jer der bor nær grøften på Hjallerup Alle. Det er yderst vigtigt at melde til kommunen, hvis I ser rotter. Kommunen har i første omgang renset grøften op for at imødegå rotteplage. Hvis der kommer tilstrækkelig mange henvendelser til kommunen om rotter, kan det tænkes at grøften bliver rørlagt. Så også derfor, er det vigtigt at meddele kommunen, hvis der huserer rotter. Venlig hilsen Grundejerforeningerne Grønnehave og Hjallerupvang For yderligere information se evt. G/F Grønnehaves hjemmeside - Ring straks til kommunen Orienter gerne grunderforeningerne Grønnehave: Hjallerupvang:

12 Genbrug Storskrald, haveaffald og papir afhentes på følgende dage i Grønnehave Bindslev Allé fjerde mandag Blåhøjvej fjerde mandag Brønderslev Allé fjerde tirsdag Estvad Allé anden mandag Hjallerup Allé fjerde mandag Høgildvej fjerde mandag Ilbro Allé anden mandag Ingstrup Allé tredje mandag Jerslev Allé tredje mandag Munkebjergvej anden tirsdag Præstefælledvej første mandag Råbjerg Allé anden mandag Saltum Allé fjerde mandag Skarrildvej fjerde mandag Svejbæk Allé tredje mandag Sønderholm Allé tredje tirsdag Timringvej tredje mandag Vadum Allé fjerde mandag Vittrup Allé anden mandag Vårvej fjerde mandag Renovation Hvis du ikke har fået hentet dagrenovation, papir, haveaffald eller storskrald kan du kontakte: HCS A/S Renovation, tlf.: Nærmeste genbrugsplads: Kirstinehøj Kirstinehøj 25 C, 2770 Kastrup Åbningstider: Man-fredag kl (vinter kl. 18) lørdag og søndag kl Vigtige datoer G/F Grønnehave 2008: Søndag d. 3. februar Torsdag d. 27. marts Lørdag d. 30. august Fastelavnsfest Generalforsamling Sommerfest og loppemarked 12

Legepladsen skal vedligeholdes

Legepladsen skal vedligeholdes De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Hjælp til på Legeplads Generalforsamlingen side 3 Sommerfesten side 5 Bestyrelsen side 7 Nye naboer side 7 Arbejdsdag side 8 Maj 2008 38. årgang - nr. 2 Legepladsen

Læs mere

Tilmeld kontingent betaling til Nets (PBS) Lettere for dig Grønnehave sparer penge. August 2015 45. årgang - nr. 2. Vand i haven

Tilmeld kontingent betaling til Nets (PBS) Lettere for dig Grønnehave sparer penge. August 2015 45. årgang - nr. 2. Vand i haven De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Tilmeld kontingent betaling til Nets (PBS) Lettere for dig Grønnehave sparer penge Nye naboer side 2 Generalforsamlingsref. side 3 Læs om vand side 4 Legeplads

Læs mere

Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS. Det er lettere og vi sparer penge. Maj 2009 39. årgang - nr. 2. DONG graver

Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS. Det er lettere og vi sparer penge. Maj 2009 39. årgang - nr. 2. DONG graver Hvis du vil have de nyeste informationer, så vælg vores hjemmeside: www.groennehave.dk Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS Det er lettere og vi sparer penge. Generalforsamlingen side 3 Hastighed side 6

Læs mere

Den nye legeplads kan snart indvies!

Den nye legeplads kan snart indvies! De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS/Nets Det er lettere for dig og vi sparer penge. Nye naboer side 2 Generalforsamlingsref. side 3 Læs om skrald side 4 Byggeboom

Læs mere

Genopretningen er ikke færdig!

Genopretningen er ikke færdig! De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS/Nets Det er lettere og vi sparer penge. Generalforsamlingen side 3 Åbent brev side 4 Nye naboer side 7 Oplysninger side

Læs mere

Vejbump og 40 km zone på Præstefælledvej

Vejbump og 40 km zone på Præstefælledvej De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS Det er lettere og vi sparer penge. Generalforsamlingen side 3 Nabohjælp side 5 Oplysninger side 7 Nye naboer side 8 Maj

Læs mere

Afleveringsdokument. Aflevering af arealer i G/F Grønnehave efter nedgravning af YouSee antenneanlæg.

Afleveringsdokument. Aflevering af arealer i G/F Grønnehave efter nedgravning af YouSee antenneanlæg. Aflevering af arealer i G/F Grønnehave efter nedgravning af YouSee antenneanlæg. I forbindelse med nedgravningen af YouSee antenneanlæg, er der d. 17 November 2010 gået gennemgang på G/F Grønnehave arealer.

Læs mere

Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS/Nets. Det er lettere og vi sparer penge. August årgang - nr. 2

Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS/Nets. Det er lettere og vi sparer penge. August årgang - nr. 2 De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS/Nets Det er lettere og vi sparer penge. Indbrud side 2 Generalforsamlingsref. side 3 Breve side 4 Loppemarked 2013 side

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Grønnehaves ordinære generalforsamling den 12. Marts 1997 på Tårnbygårdsskolen.

Referat fra grundejerforeningen Grønnehaves ordinære generalforsamling den 12. Marts 1997 på Tårnbygårdsskolen. Referat fra grundejerforeningen Grønnehaves ordinære generalforsamling den 12. Marts 1997 på Tårnbygårdsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Indkomne forslag. 4. Regnskab.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning om foreningens virke

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled. Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester.

Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled. Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester. Parcelhusejerforeningen Grønneled Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester. Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat fra: Generalforsamling I Grundejerforeningen Dalgaards Haveby. Onsdag 29. maj 2013 klokken 19:00- Det gamle posthus Lokale 7

Referat fra: Generalforsamling I Grundejerforeningen Dalgaards Haveby. Onsdag 29. maj 2013 klokken 19:00- Det gamle posthus Lokale 7 Referat fra: Generalforsamling I Grundejerforeningen Dalgaards Haveby. Onsdag 29. maj 2013 klokken 19:00- Det gamle posthus Lokale 7 Dags orden. 1)Valg af dirigent Vi valgte ingen dirigent, vi besluttede

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts 2010. Referat Formand Steen Myrwick (nr. 21) bød velkommen, og startede med at konstatere at den ordinære

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

NOTAT. G/F Grønnehave. Eftersyn efter nedgravning af kabler for Dansk Kabel TV

NOTAT. G/F Grønnehave. Eftersyn efter nedgravning af kabler for Dansk Kabel TV NOTAT G/F Grønnehave. Eftersyn efter nedgravning af kabler for Dansk Kabel TV Umiddelbart konstaterede fejl og mangler ved gennemgang af private fællesveje i Grønnehave efter nedgravning af kabler for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017

Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017 Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017 Generalforsamling 28.03.2017-1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for 2016

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Dagsorden: Tjærbyvang Tirsdag den 24.03.15. Kl. 19.30. Afholdt på Rytterskolen, Borup Byvej 14, Randers. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard 1. Valg af dirigent Anne, Have 89 blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

ANNONCE - SCHEEL & ORLOFF. Tårnby Kongelundsvej 268 2770 Kastrup Tlf.: 32 52 59 59. Amager Amagerbrogade 34 2300 København S Tlf.

ANNONCE - SCHEEL & ORLOFF. Tårnby Kongelundsvej 268 2770 Kastrup Tlf.: 32 52 59 59. Amager Amagerbrogade 34 2300 København S Tlf. ÅRGANG 32 Nr. 2 MAJ 2002 GRØNNEHAVE ARBEJDSWEEKEND DEN 26. MAJ Nu er det ved at være den tid, hvor foråret pibler ud af alle knaphuller. Dermed er det også tid til at få kigget legepladsen efter i sømmene.

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Bøtø Formand Thomas Skov Jensen

Grundejerforeningen Bøtø  Formand Thomas Skov Jensen Grundejerforeningen Bøtø www.bøtø.dk Formand Thomas Skov Jensen E-mail: jensen1001@hotmail.com Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 24. august 2014 kl. 10.00 på Restaurant Lupinen, Bøtøvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Punkt 1. Valg af dirigent. Poul Erik Christensen blev valgt. - Konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015.

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Generalforsamlingen blev holdt i kantinen på Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 24. februar, 2015, Møllevangsskolen

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 24. februar, 2015, Møllevangsskolen Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 24. februar, 2015, Møllevangsskolen Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af regnskab 2014 4. Indkomne forslag

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 2.marts, 2010 i Højdevangskirkens menighedshus.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 2.marts, 2010 i Højdevangskirkens menighedshus. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 2.marts, 2010 i Højdevangskirkens menighedshus. Inden afholdelse af generalforsamlingen holdt konsulent Peter Hartvig(PH) fra

Læs mere

ÅRGANG 31 Nr. 1 FEBRUAR 2001. Denne slip bedes udfyldt og afleveret ved indgangen. Dagsorden:

ÅRGANG 31 Nr. 1 FEBRUAR 2001. Denne slip bedes udfyldt og afleveret ved indgangen. Dagsorden: ÅRGANG 31 Nr. 1 FEBRUAR 2001 Dagsorden: GENERALFORSAMLING Hermed indkaldes til ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Grundejerforeningen Grønnehave tirsdag d. 13. marts 2001 kl. 19.00 i Skelgårdsskolens festsal

Læs mere

Grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d.30.april 2013

Grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d.30.april 2013 Grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d.30.april 2013 Generalforsamlingen blev indledt med et foredrag om miljørigtig brændeovnsfyring ved områdets skorstensfejermester

Læs mere

Referat. GF Sømod 11. marts 2010

Referat. GF Sømod 11. marts 2010 Ordinær generalforsamling i GF Sømod torsdag den 11. marts 2010 Sted: Utterslev Kirke Menighedssal Dagsorden Referat 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretning 4. Regnskab 5. Arrangementer Fastelavn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Generalforsamling den 28. september 2011 kl på Rødovregård (Dueslaget)

Generalforsamling den 28. september 2011 kl på Rødovregård (Dueslaget) Generalforsamling den 28. september 2011 kl. 19.30 på Rødovregård (Dueslaget) Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent Bjørn Olsen blev valgt som dirigent og Felix Fredens som referent. Bjørn Olsen startede

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Grundejerforeningen Skovgårdsparken. Referat 14

Grundejerforeningen Skovgårdsparken. Referat 14 Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat 14 Dato: 03-05-2010 Møde Konstituerende møde efter afholdt general forsamling 2010 Deltagere Henrik (Formand), Peter (Sekretær), Michael Larsen (Suppleant),

Læs mere

Hyrdeengens Grundejerforening

Hyrdeengens Grundejerforening EMNE: Referat af generalforsamling den 12. marts 2008. STED: Pilehaveskolen. MØDEDELTAGERE FRA BESTYRELSEN: Niels Gøtche (NG) Hanne Jarlhelt (HJ) Anne Dorte Hansen (ADH) Michael Jarlbæk (MJ) MENIGE MEDLEMMER:

Læs mere

Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00

Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00 Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00 Dato. 14. april 2012 Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og foreslog,

Læs mere