Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter"

Transkript

1 Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Skiveegnen

2 DMV Industry Indholdsfortegnelse Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Indledning Medlemskontakt Medlemshvervning Erhvervsservice Iværksættere Turistservice Markedsføring Visionsprocessen Netværk Fokusområde Messedeltagelse Udenlandsk Arbejdskraft SundhedsKRAM Øvrige projekter og aktiviteter Skive City Sekretariat Ledige lokaler Samarbejdspartnere Sponsorer SETs bestyrelse SETs medarbejdere

3 Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) er en lokal forankret medlemsforening, der ved udgangen af 2009 havde 398 medlemmer fordelt på alle brancher og fra alle dele af Skive kommunes erhvervsliv. Mål Erhvervs- og Turistcenterets mål er at spille en central rolle i forhold til Skiveegnen om et innovativt erhvervsområde og et attraktivt handels- og turistområde. Centeret skal ligeledes være med til at profilere egnen overfor bl.a. potentielle tilflyttere/virksomheder, turister, politikere og embedsmænd. Højgaard Planteskole Vision Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter skal være en dynamo i udviklingen af Skiveegnens erhvervsliv og gøre Skiveegnen til et attraktivt og aktivt handelsog turistområde. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter vil være dagsordensættende og fornyende. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter vil være en attraktiv arbejdsplads med udviklingsmuligheder for den enkelte. Foto: Gert Laursen, Jimmy Lind og Michael Andersen. Harrevig Golfklub 3

4 Indledning v/ formanden, konsul, bankdirektør Peter Vinther Christensen var året, hvor Skiveegnens Turistog Erhvervscenter målrettet satsede på at styrke og udvikle arbejdet indenfor centerets fire grundfunktioner: det autoriserede turistbureau, markedsføring af Skiveegnen som turistområde, rådgivning og servicering af SET s medlemmer og egnens øvrige virksomheder samt iværksætterrådgivning. Ud over disse fire områder, arbejdede centerets medarbejdere med udvikling af egne projekter indenfor grundfunktionerne. Centeret har på alle fronter vist et meget højt aktivitetsniveau og har i høj grad levet op til de mål, som bestyrelsen havde sat for 2009 m.h.t projekt- og produktudvikling, medlemspleje og virksomhedskontakt, netværk, iværksætterrådgivning og betjening af Skiveegnens turister. Ordet finanskrise har været svært at undgå i det forløbne år, hvor krisen også på Skiveegnen trak sine tydelige spor. Mange virksomheder oplevede nedskæringer og desværre måtte en del virksomheder dreje nøglen. Modsat er der heldigvis fortsat utrolig mange virksomheder, der klarer sig godt og ikke mindst har Skiveegnen et godt fundament af små virksomheder, der har haft nemmere ved at omstille sig efter forholdene. For at styrke disse virksomheder yderligere, har centerets konsulenter stået til rådighed med rådgivning og sparring og formidlet kontakt til Væksthus Midtjyllands specialiserede konsulenter. Erhvervs- og Turistcenterets medarbejdere kender egnens virksomheder og modsat ved virksomhederne, hvad centeret står for og kan hjælpe med. Derfor har det været muligt at gribe hurtigt ind, hvor der har været behov for at skaffe virksomhederne hjælp til selvhjælp via de mange tilgængelige eksterne rådgivningsordninger. Ord som krise, nedskæringer og virksomhedslukninger har imidlertid ikke skræmt Skiveegnens potentielle iværksættere. Antallet af iværksætterrådgivninger har været status quo og for en del iværksætteres vedkommende har idéen endda været så fremsynet, at de har kunnet komme ind under kategorien vækstiværksætter. Kilde A/S Automatition 4 Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter har i disse år fokus på at samle Skiveegnens turismeservice for derved at kunne øge turisternes oplevelse af, at Skiveegnen er en fælles destination. Det samlede overnatningstal for 2009 har været status quo, hvilket må betegnes som utrolig flot landsgennemsnittet taget i betragtning. Når det gælder besøgstallene hos såvel turistbureauet i Skive som hos de lokale turistinformationer har der sågar været tale om en lille stigning i forhold til fortsættes næste side...

5 Medlemskontakt På alle fronter har Skiveegnens erhvervsliv bakket flot op om Erhvervsog Turistcenterets arbejde. Virksomhederne har taget utrolig positivt imod medarbejdere og har deltaget aktivt i netværk, møder og kurser. Opbakningen mærkes også på andre områder. Det er med både stolthed og taknemmelighed, at jeg på denne plads kan sige tak til erhvervslivet, turismeaktører, detailhandelen, foreninger og organisationer, der støtter med såvel medlemskab og sponsorater som arbejdskraft. Den store opbakning er med til, at Erhvervs- og Turistcenteret kan opfylde sin mission om at udvikle Skiveegnens erhvervsliv - og gøre egnen til et attraktivt og aktivt handels- og turistområde. Denne årsberetning illustrerer blot en del af Erhvervs- og Turistcenterets aktiviteter, men giver et tydeligt billede af centerets store bredde og den synergieffekt, der er opstået ved at samle erhverv, turisme og handel i ét slagkraftigt center. På bestyrelses vegne vil jeg ønske god læselyst! I forbindelse med Skiveegnens Erhvervsog Turistcenters målsætning om at have kontakt alle medlemsvirksomheder samt et ønske om øget medlemstilgang, har centerets medarbejdere været i kontakt med samtlige medlemsvirksomheder i løbet af året. Medarbejdere får en generel snak med virksomheden om centerets arbejdsområder og der gives vejledning ift. forestående markedsindsatser, forretningsudvikling, efter- og videreuddannelse samt mulig-hederne for støtte gennem Væksthus Midtjyllands virksomhedsordninger. Derudover sættes fokus på netværk, informationsservices samt diverse sparringsmuligheder. For en del virksomheders vedkommende fører møderne til, at der formidles kontakt til eksterne specialister (Læs mere side 6: Erhvervsservice). Medlemshvervning Med det formål at øge medlemstilgangen for på den måde at styrke egnens samlede erhvervsliv, kontakter centerets konsulenter ligeledes egnens øvrige virksomheder for at fortælle om Erhvervs- og Turistcenterets brede vifte af kompetencer og om mulighederne for ekstern rådgivning og sparring. Stouby Tømrerfirma Modelfoto: Skive Tekniske Skole 5

6 Erhvervsservice Hjørnestenen i konsulenternes service overfor kommunens eksisterende virksomheder er at fungere som rådgiver og sparringspartner og at være kontaktformidler m.h.t. eksterne ordninger og tilskudsmuligheder. Væksthus Midtjylland Væksthus Midtjyllands brede vifte af ordninger og tilskudsmuligheder åbner mulighed for, at hovedparten af Skiveegnens virksomheder små som store kan komme i betragtning. For at holde sig ajour med de aktuelle tilbud og muligheder, deltager centerets erhvervskonsulenter regelmæssigt i møder, arrangementer og kurser i regi af Væksthus Midtjylland. Erhvervs- og Turistcenterets konsulenter har i det forløbne år screenet 19 virksomheder til videre rådgivning hos Væksthusets specialiserede konsulenter. Og netop det indgående kendskab til såvel egnens virksomheder som de aktuelle muligheder for rådgivning og tilskud, er én af forklaringerne på, at centeret igen i 2009 har ligget i front m.h.t. antallet af henviste virksomheder i forhold til antal virksomheder og indbyggere. Rådgivning og sparring Ud over kontakt til centerets 398 medlemmer, er der i 2009 registreret 89 rådgivningsforløb, hvoraf hovedparten havde fokus på: Efter- og videreuddannelse af medarbejdere Eksportforberedelse, udvidelse af eksportindsats, målrettet eksportfremstød Aftaler og kontrakter Generationsskifte Intensivering af markedsføringsog salgsindsatsen Intern medarbejderudvikling Messer i udlandet, kontaktformidling, opbygning Udviklingsprojekter, nye forretningsområder, produktudvikling Virksomheds- og organisationsudvikling DMV Industry Øvrige samarbejdspartnere Med henblik på at yde den bedst mulige service overfor kommunens iværksættere og etablerede virksomheder - og for at fastholde og udbygge samarbejdet - har Erhvervs- og Turistcenterets medarbejdere regelmæssig kontakt med lokale pengeinstitutter, revisorer og ejendomsmæglere, med A-kasser for selvstændige, regionale eksport- og EU-konsulenter m.fl. Modelfoto: Skive Tekniske Skole 6

7 Iværksættere En af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenters grundfunktioner er rådgivning til og sparring med personer, der ønsker at starte egen virksomhed.. En god rådgivning inden virksomhedsstart er alfa og omega for virksomhedernes overlevelse og en opgørelse hos SET viser da også, at 85% af de iværksættere, der startede i 2007, fortsat driver egen virksomhed. Pro Start I 2009 henvendte 81 personer sig til Erhvervs- og Turistcenteret for at drøfte mulighederne for at få drømmen opfyldt. Centerets iværksætterordning ProStart giver op til 10 timers gratis rådgivning hos SET s etableringsrådgivere og hos de lokale specialiserede rådgivere, som centeret samarbejder med. Salling Polstrerkælder Vækstiværksættere Hvis en iværksætter eller en nyetableret virksomhed har et klart mål om at vækste indenfor et eller flere af områderne: omsætning, indtjening, antal ansatte eller eksport, henviser etableringsrådgiverne til Væksthus Midtjyllands rådgivningsordninger STARTpakke og VÆKSTpakke. Med Erhvervs- og Turistcenteret som formidler, blev der i 2009 Igangsat 20 rådgivningsforløb hos Væksthus Midtjylland under de to ordninger. Iværksætterkursus Erhvervs- og Turistcenteret arrangerede i efteråret et grundlæggende iværksætterkursus, hvor professionelle indlægsholdere gav deltagerne indblik i nogle af de emner, der har betydning for at drive selvstændig virksomhed. Kurset havde 14 meget engagerede og aktive deltagere, der efterfølgende gav en meget positiv evaluering af kurset. Uge 47 - National iværksætteruge I forbindelse med den nationale iværksætteruge, inviterede Erhvervs- og Turistcenteret (sammen med VIBORGegnens Erhvervsråd og Væksthus Midtjylland) til en eftermiddag med fokus på salg og markedsføring. Under fællestitlen Let s Skive Tegnestue do business tog 40 iværksættere/nyere virksomheder imod tilbuddet om at få ny viden og brugbare værktøjer indenfor salg og markedsføring. Knopskydning/Spin-off SET havde i 2009 ekstra fokus på de iværksættere, der ønskede at knopskyde fra en eksisterende virksomhed (Læs mere side 12: Visionsprocessen). Dantherm 7

8 Turistservice Fremtidens turister stiller stadig større og mere personlige krav til information, service, oplevelser og aktiviteter. Det er derfor nødvendigt at have en velfungerende og serviceminded turistorganisation, der kan opfylde turisternes krav og samtidig opfylde egne krav i forhold til betjening af turisterne. Samlet turistservice Erhvervs- og Turistcenteret har igangsat arbejdet med at samle og reorganisere kommunens service overfor turister. Arbejdet sker i samarbejde med et eksternt konsulentfirma. For at koordinere aktiviteter og turistservice, arbejder centeret tæt sammen med egnens 4 lokale turistforeninger (Fursund Turistforening, Glyngøre Borgerog Handelsforening, Skive Turistforening og Spøttrup Turistforening) bl.a. via et nyoprettet netværk, Skiveegnens Inspirationsforum (læs mere side 15: Netværk). Autoriseret grønt turistbureau Erhvervs- og Turistcenteret driver et turistbureau, der som autoriseret grønt bureau skal leve op til bestemte krav som bl.a. indretning, betjening, informations- og serviceniveau, åbningstider og informationsmateriale. Samtidig arbejdes der tæt sammen med egnens tre øvrige turistinformationer: Turistinformationen ved Spøttrup Borg, Fur Turistinformation og Glyngøre Turistinformation, der i havde til huse hos Sallingsund og Omegns Museum. Statistik Antal besøgende Antallet af besøgende på såvel turistbureauet i Skive som turistinformationerne viser en lille stigning i forhold til Godt 90% af turistbureauets gæster er danske. Overnatninger Også antallet af overnatninger på Skiveegnen har - med et fald på kun ca 1% mod et gennemsnitligt fald på ca. 8% på landsplan - ligget stabilt over de seneste to år. Cykelferiepakker Der er en stødt stigende interesse for cykelferie på Skiveegnen og centeret råder over 24 gode cykler, der lejes ud til turister samt til lokale borgere, der har behov for en ekstra cykel i forbindelse med besøg af venner eller familie. Turistbureauet har et antal beskrevne ruter, men planlægger gerne specielle cykelruter efter ønske og behov. GuideDK GuideDK er VisitDenmarks unikke database over alle turiststeder i Danmark. Databasen er i 2009 udbygget betydeligt og gjort mere brugervenlig. Erhvervs- og Turistcenteret er ansvarlig for opdatering af oplysningerne om de ca. 300 lokale turistvirksomheder og oplevelser, der figurerer i GuideDK. Aalbæk Strand

9 Sommerhusudlejning Ud over udlejning af private sommerhuse, samarbejder centeret med etablerede feriehusudlejere, for derved altid at kunne tilbyde gæsterne netop det sommerhus, der svarer til ønsker og behov. Souvenirs På Turistbureauet sælges lokal glaskunst samt en række af de Danmarkssouvenirs, som turisterne oftest efterspørger. Som noget nyt, har Erhvervs- og Turistcenteret i samarbejde med Viskum Snaps - fået udviklet Sallingpigens Snaps med lokale urter. Snapsen sælges i to størrelser og er tænkt som en speciel souvenir fra egnen og som f.eks. jule-, receptions-, jubilæums- eller fødselsdagsgave. Kulturkalender I samarbejde med Skive Kommune arbejdes på en ny, netbaseret kulturkalender. Indtil denne er funktionsdygtig, opdaterer centeret og de involverede parter det landsdækkende KultuNaut, således at interesserede har mulighed for at finde en ajourført kalender over møder, arrangementer og events i hele kommunen. GPS Skattejagt med GPS er blevet en populær aktivitet for både børn og voksne. Via Salling Sport råder Turistbureauet over 10 håndholdte GPS er, som turister og lokale borgere kan låne. Mulighederne for GPS skattejagt og geocaching på Skiveegnen er mange herunder bl.a. en tur rundt i Skive by. Fremtidens turister I 2009 var der fokus på Fremtidens turistbureau herunder også hvordan man bedst muligt servicerer turister og gæster, der i stadig højere grad ønsker individuel information og deres egen oplevelse. Erhvervs- og Turistcenteret deltager i et netværk for informationspiloter, hvor man bl.a. arbejder med nye systemer til at informere via mobiltelefon, ipod og gps. ProBus Erhvervs- og Turistcenteret deltager i projektet Probus Jütland, der markedsfører hele det midt- og vestjyske område overfor busturister i Tyskland. På Skiveegnen har Probus Jütland 5 lokale turistaktører som samarbejdspartnere. Med henblik på at holde de lokale turistaktører orienteret, var centeret medarrangør af et temamøde om markedsføring i Tyskland. Danmarks længste træbro, Skive 9

10 Laven vej ej Kærminde vej Anemonevej Violv Erantisvej Resen Strand Bellis vej ej ulav Prim Liljevej Krokusvej Furvej Valm ueve j SKIVE FJORD Humlevej Solsikkevej Terose vej Markedsføring n - sestokro vej se sro Mo vej ock gerierne bakke Rosen - se itro Kl vej Det er Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenters mål, at såvel medlemsvirksomheder og samarbejdspartnere som egnens øvrige offentlige og private virksomheder får regelmæssig og relevant information om centerets arbejde og tilbud. Der lægges ligeledes vægt på, at Skiveegnens borgere får kendskab til centrets arbejde og tilbud. Skivehus Skole Skivehus Hallen u Bo Violvej rre Nø M le ej ev ejs rd va j en get n vv æ le!2 Sandbyvej Krabbesholm Skov Sko me rsve j Kielgastvej Porshøjvej ehus Feldingbæk Parken FolderRosenhøj om byudsmykning Skive Turistforening står i samarbejde med Erhvervs- og Turistcenteret og Skive Kommune - bag en informative om Hotel folder & Restaurant Strandtangen byudsmykningen i Skive kommune. Turistafdelingen har koordineret opgaven Sejlklub og assisteret med kort, oplysninger og lancering af den nye folder. FolderenRoklub er meget populær hos såvel lokale borgere som turister. Krabbesholm vejen æk Rosing Ha nsens Vej Som led i et praktikophold hos SET, blev der udarbejdet en grundig markedsanalyse af 2009 udgaven af Skiveegnen Oplevelser for alle sanser. Markedsanalysen giver et uddybende bud på, hvad turister og turistaktører synes Glaspusteriet om brochuren Hellediesamt hvordan den kan forbedres Resenlund for at fungere som det optimale markedsføringsredskab for Skiveegnen. Strand Felding Bæk Haverne Villaparken Felding B Aage Nielsens Vej vba kken leve rg a svej Højlund te Nat Erhvervsguiden Hvem Gør Hvad Erhvervs- og Turistcenterets virksomskovly hedsguide Hvem Gør Hvad præsenterer via profiler på mere end 300 virksomheder, et brancheregister samt et uddannelsesafsnit Skiveegnens erhvervsliv. jen Hovve Guiden bliver benyttet i mange sammenhænge bl.a. hos egnens virksomheder n Tværbakke til søgning af lokale leverandører og kunder - hos borgere, jobsøgende, tilflyttere, Sko studerende og indpendlere. Hvem Gør Hvad 2010/2011 udkommer primo Guiden har sin egen hjemmeside, der i indhold svarer til den trykte udgave og som derudover har nye optimerede søgefunktioner. Hjemmeside: kortmateriale er brochuren endvidere yderst brugervenlig både for turister på Skiveegnen og for egnens borgere, der har lyst til at gå på opdagelse på deres hjemegn. Højskole Lystbådehavn DK GB D Skiveegnen Krabbesholm Anlægsgade Nørre Alle Svan edam svej Alle Hem Opdaterede bykort for Skive C Det nye bykort er opdateret og indeholder SETs nye hjemmesider Skovh bl.a. et detaljeret kort over bymidten, Skive Havn av er n e Centerets medarbejdere har i efteråret hvoraf det tydeligt fremgår, hvilke j e v es ouis 2009 P-pladser, der har tidsbegrænsning og Dr Larbejdet intenst på at planlægge oliti og forberede en ny hjemmesideløsning, hvilke, der har fri parkering. Kortet der ej sv vn folde-ud-lommeforder kommer til at indeholde nye eleer udgivet i et handy a h Havn Havnevej rd No finansieret via annoncer. menter og nye funktioner. Felding Bækmat er delvis Havnevej Havnevej bliver såvel Ud over centerets afdelinger, Museum ga Tennisde SundhedsKRAM, Udenlandsk aregne foldere Børnenes baner Carl Bæ Paradis bejdskraft som Skive City en integreret Turistafdelingen kke udarbejder egne foldere, nsens Dyrskuepladsen vej Nordbane vej ads del af hjemmesideløsningen, der går i hvor indholdet hurtigt kan ændres efter Stadion aro line luften foråret behov: Blandt folderne, der har såvel turigad e Radio/TVSparbank Arena Hjemmeside: ster som lokale borgere som målgruppe, mast er: Turistbrochuren Skiveegnen 2009 Bibliotek Turistbrochuren er Skiveegnens ansigt Kunsthåndværkere og gårdbutikker Danske udadtil og de eksemplarer Oversigt over og præsentation af Havnen Fragtmænd distribueres over hele Danmark og er egnens mange mindre kunsthåndværkrtor naturligvis fremme i forreste række på ere, gallerier og gårdbutikker. v Skiveegnens ErhvervsØs t Renseanlæg erb og Turistcenter vinterens store turistmesser. Sk ro Falck En flot, præsentabel og frem for Bed & Breakfast iv e No alt meget informativ brochure, der er Oversigt over ogåpræsentation af rge sve Hotel j Ét billede siger bygget op efter devisen egnens Bed & Breakfastværter samt Skivehus Vitusind ses ord. på Skiveegnen Oplevelser mere end Med et opdateret enkelte gårdbutikker. Bro gå gad rdse En gve j Åga de Sm øg en Fjordvej Voldgade inla nds vej ng Åbningstider/Open/Offen: Man-fre/Mon-Fri/Mo-Fr: / 9.30 am-4 pm Lør/Sat/Sa: / 9.30 am-1 pm Isla 10 nds vej Sv err igs vej 98 ve j ve 50 Åpa rk e n for alle sanser

11 Cykelruter Oversigt over turistbureauets forslag til cykelruter med beskrivelse af seværdigheder og overnatningsmuligheder. Elektroniske nyhedsbreve Efter behov udsendes elektroniske nyhedsbreve til alle medlemmer eller udvalgte brancher. Info-skærm Via et sponsorat har det været muligt at installeret en intern info-skærm i Erhvervs- og Turistcenterets reception. Orientering om SET Såvel lokalt som regionalt holder centerets direktør oplæg om SETs unikke sammensætning og synergieffekten mellem erhverv, turisme og handel. På skærmen vises logoer for centerets medlemmer samt billeder, der illustrerer Skiveegnen. Et lignende system forventes etableret i turistbureauet, således at gæsterne også udefra kan orientere sig om egnens og bureauets mange tilbud. Presseomtale Erhvervs- og Turistcenteret udsender i gennemsnit ca. 1 pressemeddelelse om ugen til lokale og regionale medier for at gøre opmærksom på aktuelle nyheder, tilbud og arrangementer. Nyhedsbrev SETs Nyhedsbrev udgives 6 gange årligt. Nyhedsbrevet er bestyrelsens og centerets talerør overfor medlemmer og samarbejdspartnere, der herigennem orienteres om centerets opgaver, projekter, aktiviteter og tilbud. Nyhedsbrevet bruges ligeledes i forbindelse med orientering om Erhvervs- og Turistcenteret, ligesom det naturligvis er tilgængeligt på centerets hjemmeside. 11

12 Visionsprocessen Skive Kommune Første del af Skive Kommunes Visionsproces blev afsluttet ultimo Erhvervs- og Turistcenteret har spillet en central rolle i processens første 4 år, idet centerets medarbejdere har været involveret enten som projektholder (juridisk ansvarlig), projektleder (igangsætter og tovholder) eller som samarbejdspartner/ deltager i styregruppen på ca. halvdelen af de 36 projekter, der indgik i Visionsprocessen. Nedenfor er listet de visionsprojekter, der har fyldt mest hos SET i Spin-off virksomhed - etablering af virksomhed med afsæt i din gamle arbejdsplads Knopskydning på Skiveegnen Skiveegnen har gennem årene haft mange succesrige knopskydninger (kaldet spin-off), hvor en medarbejder fra en virksomhed er startet for sig selv ofte i samarbejde med forældre virksomheden. Via en målrettet markedsføringskampagne i 2009, gjorde SET opmærksom på, at centerets rådgivere - ud over den almindelige, generelle rådgivning om iværksætteri - tilbyder mere specialiseret rådgivning vedr. de specifikke forhold og udfordringer, som en spin-off iværksætter møder. Målet er, at det skal være let at knopskyde på Skiveegnen. dannelsen i ind- og udland. Projektet havde et tæt samarbejde med og fuld opbakning fra egnens ingeniørtunge virksomheder. Desværre var der ikke nok ansøgere til uddannelsen, der således ikke kom i gang i Udviklingshus for Iværksættere Målet med projektet er at kunne tilbyde iværksættere og nystartede virksomheder at leje sig ind i et iværksætterhus med dertil hørende faciliteter. Efter besøg hos et antal toneangivende, lokale virksomheder og fonde var konklusionen, at egnens virksomheder p.t. ikke finder sig i stand til at yde hverken økonomisk eller anden form for støtte. Virksomhederne fastholder dog, at et udviklingshus for iværksættere er en god idé og at ideen har interessante fremtidsperspektiver. På den baggrund har styregruppen bag projektet valgt at parkere projektet og afvente mere gunstige etableringsbetingelser frem for at forsøge at etablere huset i en stærkt reduceret form / discount udgave. Kæde- og produktudvikling Projektets mål er at få udarbejdet kæder/ temature, der skal binde Skiveegnens attraktioner og oplevelser sammen som perler på en snor. Turene skal følge forskellige temaer, f.eks. kulturhistorie, gastronomi, kunst, litteratur eller det maritime. Der udarbejdes en samlet folder, ligesom tematurene lægges ud på nettet sammen med en turbeskrivelse. Ruten I Sallingpigens fodspor, der tager udgangspunkt i de otte store bronzeskulpturer Sallingpigen, blev som den første indviet i Maskiningeniøruddannelsen Arbejdet med at etablere en maskiningeniøruddannelse i Skive under VIA University College fortsatte de positive takter i begyndelsen af året med ansættelse af en studieleder og med markedsføring af ud- 12 Kilde A/S Automation

13 Karriere i Skive KIS Målet med KIS er at skabe forbindelse mellem 7 af Skiveegnens akademikertunge virksomheder og studerende/ jobsøgende. Sammen med Skive Kommune og de samarbejdende virksomheder deltog SET i 2 jobmesser i 2009 (Læs mere side 17: Messer) og KIS var efterfølgende vært for et succesfuldt besøg af 18 højtuddannede / universitetsstuderende. Også KIS projektet er ramt at den finansielle krise, idet de samarbejdende virksomheder indtil videre ønsker at holde lav profil m.h.t. rekruttering af højtuddannet arbejdskraft. Skive Kommune er tovholder på KIS. Hjemmeside: Flere af Erhvervs- og Turistcenterets projekter har modtaget støtte fra Visionspuljen i 2009 De rullende biologer Herunder bl.a. Fødevaretorvemarkeder Med Erhvervs- og Turistcenteret som tovholder, blev der afholdt fødevaretorvemarkeder på Posthustorvet i Skive 6 lørdage i løbet af sommeren. Der var stor og positiv opbakning fra stadeholderne, der primært er lokale fødevareproducenter. Også kunderne har været trofaste og der var god søgning til markederne. Alexandra-instituttet I samarbejde med en række vestjyske kommuner og Alexandra-instituttet, er der under projektet IKraft ( IT som innovativ drivkraft ) ansat 6 højtuddannede netværksagenter. Alle virksomheder i Region Midtjylland kan via netværksagenterne få rådgivning/sparring og efterfølgende søge midler til medfinansiering af lokale projekter med fokus på it og innovation. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter deltager i projektets følgegruppe. Centerets rolle er at skabe kontakten mellem virksomhederne og netværksagenterne. Hjemmesider: / RD] ingenørder [in g sc er dyrket nok der bliv Jo, den er god i Skive. utroligt meget ådet, der der er i omr Med de mulighe asi grænsen. fant musik sætter kun din golf, surfing, old, fodb rt, Sejlspo ort, lystcaféliv, kampsp kan og koncerter, mere et meg og fiskeri, ridning dyrkes i Skive. Hvad har du lyst Læs mere på h N Ø i Skive har også en aktiv fritid KARRIE REDAGE Den 24. fe NE februa bruar i Aalborg at tale m r i Århus har du og den ed ikke m tive og in færre en ulighed for d Skiveegn ternationale virk 7 innovaso en, nå r Karriere mheder fra Karriere dagene i Skive gæ Så mød ster op Karriere og få en snak i Skive om din til? KILDE A/S Automation Mobile torvestande Erhvervs- og Turistcenteret og Skive City har fået udviklet og fremstillet 25 nye torvestande, der primært skal danne rammen om Skives (fødevare)torvemarkeder. Standene kan imidlertid bruges såvel inden- som udendørs til udstillinger / markeder og kan lejes af foreninger og virksomheder med eller uden opstilling/ nedtagning. Hjemmeside: (udlejning) 13

14 Netværk Kompetence Net Skive KompetenceNet Skive (KNS) har som formål at styrke dialogen og fremme relationer og sammenhold mellem Skiveegnens virksomheder og iværksættere. Erhvervs- og Turistcenterets medarbejdere er tovholder på netværkene. Via et sponsorat, kan centerets medlemmer gratis få faglig sparring og input i KNS, hvilket over 150 virksomheder benyttede sig af i Iværksætternettet Målgruppe: Potentielle og nye virksomhedsejere. Netværket mødes 4 gange årligt. På møderne får deltagerne tilført grundlæggende viden om de opgaver og udfordringer, man skal tackle som virksomhedsejer. Via et sponsorat til netop dette netværk, var der mulighed for at benytte eksterne indlægsholdere ved møderne. Erfarings- og kompetencenetværk Fagligt forum, der sætter fokus på fælles tilførsel, udnyttelse og deling af viden. Netværkene er åben for alle interesserede KNS medlemmer. Strategiske netværk Lukkede netværk for personer med strategisk ansvar. De strategiske netværk sammensættes ud fra et ønske om høj fortrolighed og højt fagligt udbytte. Ledelsesnetværket Målgruppe: Ledere og mellemledere. Netværket mødes 4 gange årligt med fokus på udvikling af ledelseskompetencer og udfordringer. Netværket Godt i gang Målgruppe: Virksomhedsledere, der har haft virksomhed i min. 3 år og som har medarbejdere. Netværket mødes 4 gange årligt med fokus på opgaver, udfordringer og erfaringsudveksling. Fødevarenetværket Målgruppe: Fødevareproducenter. Netværket afholder møder efter behov. På møderne drøftes fælles udfordringer, samarbejde om f.eks. torvemarkeder, messer o.l. Globaliseringsnetværket Målgruppe: Virksomhedsledere og mellemleder samt eksportansvarlige. Netværket mødes 4 gange årligt. På møderne lægges vægt på tilførsel af viden om markeder samt erfaringsudveksling. Nyt netværk: LederVækst Én af KNS s styrker er, at netværkene er dynamiske, således at de kan nedlægges, når behovet ikke længere er tilstede, ligesom nye kan opstå efter ønske og behov. Efter ønske fra bl.a. medlemmer af de nuværende Globaliserings- og Ledelsesnetværk, er der ultimo 2009 dannet et nyt netværk til afløsning af disse. LederVækst får en skarpere profil og målet er en kontinuerlig styrkelse af det faglige niveau hos deltagerne. Inspirationsnetværk Uformelt forum, hvor deltagerne hovedsageligt tilføres ekstern viden. 14

15 LEAN-netværket Målgruppe: Medarbejdere i virksomheder, der benytter LEAN som ledelsesværktøj. Netværket mødes 4 gange årligt på skift i virksomhederne. Der lægges vægt på gensidig orientering og udveksling af erfaringer. Skive Smede- og Maskinteknik Ejerledernetværket Målgruppe: Ejerledere. Netværket mødes 6 gange årligt. På møderne lægges vægt på erfaringsudveksling og fælles tackling af virksomhedernes problemer/udfordringer. Øvrige netværk Skiveegnens Inspirationsforum Deltagere: Formændene for egnens 4 turistforeninger (Fursund Turistforening, Glyngøre Borger- og Erhvervsforening, Skive Turistforening og Spøttrup Turistforening) samt Erhvervs- og Turistcenterets turistchef og direktør. Netværket mødes 4 gange årligt med fokus på gensidig orientering samt drøftelse og koordinering af fælles initiativer og aktiviteter. AC Netværk Erhvervs- og Turistcenteret deltager i styregruppen bag AC Netværket, der er Midt- og Vestjyllands tværfaglige netværkstilbud for højtuddannede. Netværket har p.t. ca. 250 medlemmer, der 4 gange årligt inviteres til faglige arrangementer med professionelle indlægsholdere samt mulighed for networking. 15

16 Fokusområde I overensstemmelse med Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenters strategi, har centeret i 2009 haft fokus på maritim turisme med hovedvægt på familieferiekonceptet Salling Sport. Maritim Turisme Salling Sport Salling Sport er Erhvervs- og Turistcenterets ambitiøse og helt unikke turismeprojekt, hvis mål er at tilbyde pakketure med komfortabel overnatning og tilbud om aktiv ferie for hele familien. Hovedmålgruppen er familier med unge mellem 12 og 18, der har lyst til at prøve nogle af de sportsgrene / aktiviteter, som man ellers aldrig får prøvet. Det specielle ved konceptet er, at foreninger og turistaktører arbejder sammen med Salling Sport, og at foreningerne stiller instruktører, lokaler og grej til rådighed for projektet. Salling Sports testperiode blev afviklet i ugerne 30, 31 og 32 med 6 testfamilier fordelt på de tre uger. Ud over testfamilierne, deltog også andre interesserede i aktiviteterne i løbet de tre uger såvel borgere fra Midt- og Vestjylland som områdets turister. Ud over kontakten til overnatningssteder og turistattraktioner, blev der gennemført 38 enkeltaktiviteter (både med og uden instruktører) fordelt på et stort antal klubber, foreninger og turistaktører. Projektet har fået en meget flot evaluering. Såvel testfamilierne som de involverede foreninger og turistaktører var utrolig positive og der har været stor interesse for et fortsat samarbejde med projektet. De lokale sports- og aktivitetsforeninger ser projektet som en enestående mulighed for at udbrede kendskabet til deres sport/aktivitet og turistak- 16 tørerne ser projektet som en styrke i forhold til tiltrækning af turister til egnen. SET og de mange lokale samarbejdspartnere fra turisterhvervet og foreningslivet samt Fonden Midtjysk Turisme har mange visioner for den fremtidige udvikling af Salling Sport, der i 2010 strækker sig over 10 uger fordelt på fire ferieperioder. Hjemmesiden er projektets omdrejningspunkt, hvor gæsterne. kan orientere sig om mulighederne, bestille overnatning, klippekort til aktiviteter, pakkeløsninger samt baner og instruktør til de ønskede aktiviteter. Hjemmeside:

17 Messedeltagelse Med det formål at markedsføre Skiveegnen som turistmål eller fortælle studerende om Skiveegnens mange spændende virksomheder, deltager Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter med en stand på flere, årligt tilbagevendende, messer. Messedeltagelsen sker i samarbejde med Skive Kommune, egnens turistaktører og akademikertunge erhvervsvirksomheder. Ferie 09 - januar 2009 Erhvervs- og Turistcenteret stod for koordinering og opbygning af den store stand på Bella-messen, hvor centeret deltog sammen med 12 af Skiveegnens turistaktører. Standen og dens spændende aktiviteter tiltrak mange interesserede gæster, der viste seriøs interesse for Skiveegnen. Messens gæster kom primært fra Sjælland - og målgruppen var derfor turister, der ønsker at holde sammenhængende ferie på Skiveegnen. DSE-messen oktober 2009 DSE messen er en 2 dages job- og kontaktmesse i Aalborg for ingeniørstuderende og nyuddannede. Erhvervs- og Turistcenteret deltog på en velbesøgt fællesstand sammen med Skive Kommune og 2 af egnens ingeniørtunge virksomheder. Til forskel fra tidligere år med fuld beskæftigelse, var de studerende ekstra lydhøre overfor muligheder og potentialer og det samlede besøgstal på ca studerende må betegnes som tilfredsstillende. Åbent Hus, Skive Kaserne september 2009 Deltagelse på fælles stand med Skive Kommune for profilering af Skiveegnen overfor de mange besøgende. Energibyen Skive / Erhvervsturisme december 2009 Forud for klimatopmødet deltog Erhvervsog Turistcenteret på Energibyen Skives stand på en klimamesse i København. Formålet var at fortælle om Skiveegnen som energi- og klimadestination. Ferie for Alle 09 februar 2009 På feriemessen i Herning delte Erhvervs- og Turistcenteret stand med 7 lokale turistaktører. Det var en stand med livlig aktivitet og med messepersonale hele standen rundt til at modtage gæsterne. Messen havde ca gæster primært fra Jylland og Fyn, hvorfor målgruppen var potentielle éndags og miniferieturister. Gæsterne viste utrolig stor interesse for Skiveegnen. Karrieredagene februar 2009 Projekt KIS (Læs mere side 13: Messer), hvis formål er at tiltrække højtuddannede til Skiveegnens virksomheder, deltog i jobmessen Karrieredagene 2009 i h.h.v. Aalborg og Århus. Erhvervs- og Turistcenteret, Skive Kommune og 7 af egnens akademikertunge virksomheder var fælles om standen (der begge dage var messens største). I Aalborg besøgte studerende messen, mens der var lidt færre i Aarhus. 17

18 Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive og Viborg Vækst til Skive DissingGrafisk.dk - Illustration: Susanne Bækby Olesen Fremtidens kollega er international Roll Up_Skive_Dansk.indd :05:38 Projektet er et formaliseret samarbejde mellem Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, Skive Kommune, Viborg Kommune og VIBORGegnens Erhvervsråd (VER). Sidstnævnte er tovholder på projektet, der har modtaget EU-støtte til et 2-årigt projekt. Hovedformålet er at styrke arbejdet med modtagelse, fastholdelse og integration af udenlandsk arbejdskraft i Skive og Viborg kommuner. Den ene af 3 projektledere, Steen Harding Hintze, er ansat hos SET i projektperioden de to øvrige har base i Viborg. De over 100 lokale interessenter er (sammen med projektlederen) aktive på flere fronter, hvoraf her nævnes de vigtigste: Alene i årene ankom omkring 300 udlændinge fra 25 forskellige lande til Skive kommune for at arbejde og etablere sig. For at give disse mennesker og de mange, der fremover vil komme de bedste muligheder for at føle sig velkommen, er der skabt et fundament af interessenter fra virksomheder, kommune, organisationer og foreninger. I samarbejde med foreningen Kultur på Tværs afholdtes forskellige arrangementer: Der er dannet 3 netværk på Skiveegnen: KommuneNetværk, ModtagelsesNetværk og VirksomhedsNetværk. Skive Kommune har nedsat en intern arbejdsgruppe på chefniveau for at skabe de fremtidige rammer for modtagelse af udenlandske borgere. Der er oprettet en gruppe på Facebook: Skive International. Uddeling af integrationspriser til enkeltpersoner samt indvielse af en Dialogbænk på Skive Bibliotek Ca. 75 borgere fra 18 lande deltog i arrangementet. Café-arrangement med uddeling af Integrationsprisen 2009 til 3 lokale virksomheder, der har gjort noget særligt for at integrere international arbejdskraft. Ca. 50 borgere fra 10 lande deltog i arrangementet. Projektlederne i Skive og Viborg arbejder desuden sammen om netværk og projekter på tværs af kommunegrænserne f.eks.: Et netværk for polske borgere i Skive og Viborg, der allerede fra starten havde over 100 medlemmer. I samarbejde med Skive Kommune har projektlederen taget fat på udviklingen af en helt ny hjemmeside, der på flere sprog skal give udenlandske tilflyttere alle de oplysninger, de måtte have behov for såvel før, under som efter flytning til kommunen. Hjemmesiden, der får titlen Tilflytter, kommer til at ligge under samt Indvielse af dialogbænk 18

19 Projekt Sunde arbejdspladser i Skive kommune Projekt SundhedsKRAM (Kost Rygning Alkohol Motion) er et 2-årigt samarbejde mellem Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, Skive Kommunes Sundhedsog Arbejdsmarkedsudvalg og lokale virksomheder. Hovedformålet er at medvirke til en forbedret sundhedstilstand hos medarbejderne på Skiveegnens virksomheder. Delmål medarbejderperspektiv: Forbedring af medarbejdernes generelle trivsel herunder kost- og motionsvaner. Delmål virksomhedsperspektiv: Nedbringelse af bl.a. sygefravær og forbedring af produktiviteten pr. medarbejder. Erhvervs- og Turistcenteret har ansat trivsels- og sundhedskonsulent Louise Gravers Andersen i projektets løbetid. Skiveegnens virksomheder tilbydes 2 forskellige grundpakker og har desuden mulighed for tilkøbsprodukter efter ønsker og behov samt deltagelse i netværkskonkurrencer og netværksforedrag, som er opbygget ud fra KRAMfaktorerrne. Derudover er det muligt at købe en minipakke eller at vælge blandt tilkøbsprodukterne, der består af kurser, foredrag m.m. bejderne ud over oplæg om sund kost og motion får tilbud om individuelle målinger af blodtryk, blodsukker, lungefunktion, BodyAge og taljemål. Målingerne foretages af to forebyggelsesmedarbejdere fra Sundhedscenter Skive samt trivsels- og sundhedskonsulenten. Efter sundhedscaféerne afholder trivselsog sundhedskonsulenten fire dialogmøder med udvalgte medarbejdere. På disse møder udarbejdes den enkelte virksomheds handlingsplan inden for KRAM-faktorerne. Sideløbende uddanner trivsels- og sundhedskonsulenten sundhedsambassadører, der skal deltage i 5 moduler af to timers varighed. Sundhedsambassadørerne er udnævnt af den enkelte virksomhed og skal efter projektets udløb tage vare på, at virksomheden fortsætter de sunde takter. Trivsels- og sundhedskonsulenten arbejder, sideløbende med SundhedsKRAM, for Sundhedscenter Skive, hvor hun bl.a. har været tilknyttet Skive Kommunes projekt 7800 på skrump. Hjemmeside: Omdrejningspunktet i grundpakkerne er afholdelse af sundhedscafeer på de deltagende virksomheder, hvor medar- 19

20 Øvrige projekter og aktiviteter Ud over de mange projekter, der er støttet af Visionspuljen, udvikler og gennemfører Skiveegnens Erhvervsog Turistcenter projekter, aktiviteter og kurser, der støttes af lokale sponsorer, ligesom medarbejderne er involveret som aktive samarbejdspartnere i et antal projekter. Nedenfor er nævnt et udpluk af disse: Åbne Kirker og Herregårde 2009 Arrangementet Åbne Kirker og Herregårde er det eneste arrangement af sin art i Danmark, hvor ejere af private herregårde åbner dørene for publikum. Arrangementet tiltrækker traditionelt mange besøgende fra nær og fjern, der ønsker at se de historiske bygninger og høre historien bag. I 2009 deltog 7 lokale herregårde og lige så mange kirker i arrangementet. Ørslev Kloster Limfjordsfortællinger Erhvervs- og Turistcenteret deltager i det regionale projekt Limfjordsfortællinger, der består af et antal arrangementer Limfjorden rundt, hvor dygtige fortællere viser rundt og giver deltagerne et indblik i Limfjordslandets natur, historie og kultur. Skiveegnen var repræsenteret med lokale fortællinger i skoleferierne. Der er i årets løb arbejdet på planlægning af Limfjordsfortællinger 2010, der bl.a. kommer til at omfatte en rundvisning på Skives energirigtige rådhus. LederFitness Centeret arrangerede og var tovholder på et praktisk orienteret lederudviklingsprogram, LederFitness, der havde Mogens Birch-Larsen, Consulteam Management som kursusleder. De 24 lokale ledere og mellemledere fik i løbet af de 6 moduler bl.a. faglige input, praktiske ledelsesværktøjer, workshops, tests samt gennemgang af/samtaler om de forskellige løsninger på hjemmeopgaver. 20 Spøttrup Borg Der var stor tilfredshed med kurset, der havde VIBORGegnens Erhvervsråd som medarrangør. Medlemsarrangement hos Jacob Jensen Design 35 medlemsvirksomheder tog imod tilbuddet om at deltage i et arrangement hos Jacob Jensen Design med fokus på Design som strategisk værktøj. Udover indlæg fra chefdesigner Timothy Jacob Jensen, bød arrangementet på et indlæg fra Dansk Design Center, en virksomhedscase og en rundvisning på tegnestuen. KompetenceCenter Midt KompetenceCenter Midt er et formelt samarbejde mellem Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, VIBORGegnens Erhvervsråd, Skive og Viborg kommuner samt 5 uddannelsesinstitutioner i Skive og Viborg om at skabe en fælles paraply, der skal lette virksomhedernes adgang til efter- og videreuddannelse af Kursushuset

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 2010 Skiveegnen www.skiveet.dk Limfjords Camping og Vandland 2 Indholdsfortegnelse 3 Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 4 Indledning 5 Medlemskontakt

Læs mere

Generationsskifte tager 5 år har du en plan?

Generationsskifte tager 5 år har du en plan? Nr. 1 Februar 2010 Generationsskifte tager 5 år har du en plan? Det bliver uafvendeligt aktuelt for alle virksomhedsledere på et eller andet tidspunkt, men for mange er det et emne, man ikke tager sig

Læs mere

Job og karriere på Skiveegnen

Job og karriere på Skiveegnen Nr. 4 August 2008 Job og karriere på Skiveegnen Det er en kendt sag, at akademikere skaber vækst både i små, mellemstore og store virksomheder. Det er ligeledes en kendt sag, at vækst og udvikling i Skiveegnens

Læs mere

Netværk for oplevelsesøkonomi Væksttjek LederVækst

Netværk for oplevelsesøkonomi Væksttjek LederVækst Nr. 5 oktober 2010 Netværk for oplevelsesøkonomi Væksttjek LederVækst erhverv www.skiveet.dk turisme handel v/bestyrelsesformand Kristen Hedegaard Meget tyder på, at der så småt er ved at komme gang i

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Nr. 6 december 2011. Lederudvikling - kan du tackle den svære samtale? Læs bl.a. www.skiveet.dk

Nr. 6 december 2011. Lederudvikling - kan du tackle den svære samtale? Læs bl.a. www.skiveet.dk Nr. 6 december 2011 Lederudvikling - kan du tackle den svære samtale? Læs bl.a. erhverv Lederen Mentorkorps www.skiveet.dk Ledernetværk turisme Forårsprogram 2012 handel Leder: Lederudvikling - kan du

Læs mere

Nr. 4 august 2011. Kommunikation - internt og eksternt. Læs bl.a. om. www.skiveet.dk

Nr. 4 august 2011. Kommunikation - internt og eksternt. Læs bl.a. om. www.skiveet.dk Nr. 4 august 2011 Kommunikation - internt og eksternt Læs bl.a. om erhverv Lederkurser Ejerskifte www.skiveet.dk Eksportmuligheder turisme Vækstsparring handel Leder: Kommunikation - internt og eksternt

Læs mere

NYHEDSBREV. Tiderne skifter!

NYHEDSBREV. Tiderne skifter! NYHEDSBREV Nr. 6 december 2006 Tiderne skifter! Ved sammenlægningen af de to selvstændige erhvervskontorer i Salling og Skive pr. 1. januar 2005, opstillede bestyrelsen et antal målsætninger, som Erhvervscenteret

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

Analyse af turismen på Nordfyn

Analyse af turismen på Nordfyn Analyse af turismen på Nordfyn Denne analyse er udarbejdet for Nordfyns Kommune som en del af K-ANT -projektet. December 2013 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 2 Turisme i skuldersæsonen

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Nr. 27 - september 2014

Nr. 27 - september 2014 Nr. 27 - september 2014 Godt samspil mellem kommune og erhvervsliv Plus-Plus har tredoblet maskinparken på tre år Kunst kan også være kommerciel Medarbejderne kommer på efteruddannelse i USA Behandling

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - september 2010. Formanden har ordet. Lysets Land. Nye markedsføringstiltag. Naturen+ siden sidst

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - september 2010. Formanden har ordet. Lysets Land. Nye markedsføringstiltag. Naturen+ siden sidst Nyhedsbrev - september 2010 Toppen af Danmark Formanden har ordet Lysets Land Nye markedsføringstiltag Naturen+ siden sidst Vækst via Netværk - Lysets Land 2020 Nyt fra turistbureauerne Formanden har ordet...

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Erhvervslivets lokale stemme. Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse

Erhvervslivets lokale stemme. Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse 6 Erhvervslivets lokale stemme 8 En lokal forankret erhvervsorganisation Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse 10 Kultur som vækstgenerator 12 Kulturliv er væsentligt for byens

Læs mere

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie nr. 21 april 2012 middelfart erhvervscenter Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie + Virksomhedsportræt + Golfdag + Nye cafémøder

Læs mere

NETVÆRK NORDVEST 2015

NETVÆRK NORDVEST 2015 NETVÆRK NORDVEST 2015 IDENTIFIKATION AF LOKALE VIRKSOMHEDSNETVÆRK Rapport for Udarbejdet af FORORD I 2012 blev der af otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL udviklet en strategi

Læs mere

En stærk tro på fremtiden

En stærk tro på fremtiden Nr. 25 - marts 2014 Lokale erhvervsledere i dialog i nyt netværk Holbæk Kommune håber på et skulderklap fra erhvervslivet På jagt efter kursister Holbæk Art: Kvalitetskunst under åben himmel Wellness-hus

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere