Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter"

Transkript

1 Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Skiveegnen

2 DMV Industry Indholdsfortegnelse Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Indledning Medlemskontakt Medlemshvervning Erhvervsservice Iværksættere Turistservice Markedsføring Visionsprocessen Netværk Fokusområde Messedeltagelse Udenlandsk Arbejdskraft SundhedsKRAM Øvrige projekter og aktiviteter Skive City Sekretariat Ledige lokaler Samarbejdspartnere Sponsorer SETs bestyrelse SETs medarbejdere

3 Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) er en lokal forankret medlemsforening, der ved udgangen af 2009 havde 398 medlemmer fordelt på alle brancher og fra alle dele af Skive kommunes erhvervsliv. Mål Erhvervs- og Turistcenterets mål er at spille en central rolle i forhold til Skiveegnen om et innovativt erhvervsområde og et attraktivt handels- og turistområde. Centeret skal ligeledes være med til at profilere egnen overfor bl.a. potentielle tilflyttere/virksomheder, turister, politikere og embedsmænd. Højgaard Planteskole Vision Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter skal være en dynamo i udviklingen af Skiveegnens erhvervsliv og gøre Skiveegnen til et attraktivt og aktivt handelsog turistområde. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter vil være dagsordensættende og fornyende. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter vil være en attraktiv arbejdsplads med udviklingsmuligheder for den enkelte. Foto: Gert Laursen, Jimmy Lind og Michael Andersen. Harrevig Golfklub 3

4 Indledning v/ formanden, konsul, bankdirektør Peter Vinther Christensen var året, hvor Skiveegnens Turistog Erhvervscenter målrettet satsede på at styrke og udvikle arbejdet indenfor centerets fire grundfunktioner: det autoriserede turistbureau, markedsføring af Skiveegnen som turistområde, rådgivning og servicering af SET s medlemmer og egnens øvrige virksomheder samt iværksætterrådgivning. Ud over disse fire områder, arbejdede centerets medarbejdere med udvikling af egne projekter indenfor grundfunktionerne. Centeret har på alle fronter vist et meget højt aktivitetsniveau og har i høj grad levet op til de mål, som bestyrelsen havde sat for 2009 m.h.t projekt- og produktudvikling, medlemspleje og virksomhedskontakt, netværk, iværksætterrådgivning og betjening af Skiveegnens turister. Ordet finanskrise har været svært at undgå i det forløbne år, hvor krisen også på Skiveegnen trak sine tydelige spor. Mange virksomheder oplevede nedskæringer og desværre måtte en del virksomheder dreje nøglen. Modsat er der heldigvis fortsat utrolig mange virksomheder, der klarer sig godt og ikke mindst har Skiveegnen et godt fundament af små virksomheder, der har haft nemmere ved at omstille sig efter forholdene. For at styrke disse virksomheder yderligere, har centerets konsulenter stået til rådighed med rådgivning og sparring og formidlet kontakt til Væksthus Midtjyllands specialiserede konsulenter. Erhvervs- og Turistcenterets medarbejdere kender egnens virksomheder og modsat ved virksomhederne, hvad centeret står for og kan hjælpe med. Derfor har det været muligt at gribe hurtigt ind, hvor der har været behov for at skaffe virksomhederne hjælp til selvhjælp via de mange tilgængelige eksterne rådgivningsordninger. Ord som krise, nedskæringer og virksomhedslukninger har imidlertid ikke skræmt Skiveegnens potentielle iværksættere. Antallet af iværksætterrådgivninger har været status quo og for en del iværksætteres vedkommende har idéen endda været så fremsynet, at de har kunnet komme ind under kategorien vækstiværksætter. Kilde A/S Automatition 4 Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter har i disse år fokus på at samle Skiveegnens turismeservice for derved at kunne øge turisternes oplevelse af, at Skiveegnen er en fælles destination. Det samlede overnatningstal for 2009 har været status quo, hvilket må betegnes som utrolig flot landsgennemsnittet taget i betragtning. Når det gælder besøgstallene hos såvel turistbureauet i Skive som hos de lokale turistinformationer har der sågar været tale om en lille stigning i forhold til fortsættes næste side...

5 Medlemskontakt På alle fronter har Skiveegnens erhvervsliv bakket flot op om Erhvervsog Turistcenterets arbejde. Virksomhederne har taget utrolig positivt imod medarbejdere og har deltaget aktivt i netværk, møder og kurser. Opbakningen mærkes også på andre områder. Det er med både stolthed og taknemmelighed, at jeg på denne plads kan sige tak til erhvervslivet, turismeaktører, detailhandelen, foreninger og organisationer, der støtter med såvel medlemskab og sponsorater som arbejdskraft. Den store opbakning er med til, at Erhvervs- og Turistcenteret kan opfylde sin mission om at udvikle Skiveegnens erhvervsliv - og gøre egnen til et attraktivt og aktivt handels- og turistområde. Denne årsberetning illustrerer blot en del af Erhvervs- og Turistcenterets aktiviteter, men giver et tydeligt billede af centerets store bredde og den synergieffekt, der er opstået ved at samle erhverv, turisme og handel i ét slagkraftigt center. På bestyrelses vegne vil jeg ønske god læselyst! I forbindelse med Skiveegnens Erhvervsog Turistcenters målsætning om at have kontakt alle medlemsvirksomheder samt et ønske om øget medlemstilgang, har centerets medarbejdere været i kontakt med samtlige medlemsvirksomheder i løbet af året. Medarbejdere får en generel snak med virksomheden om centerets arbejdsområder og der gives vejledning ift. forestående markedsindsatser, forretningsudvikling, efter- og videreuddannelse samt mulig-hederne for støtte gennem Væksthus Midtjyllands virksomhedsordninger. Derudover sættes fokus på netværk, informationsservices samt diverse sparringsmuligheder. For en del virksomheders vedkommende fører møderne til, at der formidles kontakt til eksterne specialister (Læs mere side 6: Erhvervsservice). Medlemshvervning Med det formål at øge medlemstilgangen for på den måde at styrke egnens samlede erhvervsliv, kontakter centerets konsulenter ligeledes egnens øvrige virksomheder for at fortælle om Erhvervs- og Turistcenterets brede vifte af kompetencer og om mulighederne for ekstern rådgivning og sparring. Stouby Tømrerfirma Modelfoto: Skive Tekniske Skole 5

6 Erhvervsservice Hjørnestenen i konsulenternes service overfor kommunens eksisterende virksomheder er at fungere som rådgiver og sparringspartner og at være kontaktformidler m.h.t. eksterne ordninger og tilskudsmuligheder. Væksthus Midtjylland Væksthus Midtjyllands brede vifte af ordninger og tilskudsmuligheder åbner mulighed for, at hovedparten af Skiveegnens virksomheder små som store kan komme i betragtning. For at holde sig ajour med de aktuelle tilbud og muligheder, deltager centerets erhvervskonsulenter regelmæssigt i møder, arrangementer og kurser i regi af Væksthus Midtjylland. Erhvervs- og Turistcenterets konsulenter har i det forløbne år screenet 19 virksomheder til videre rådgivning hos Væksthusets specialiserede konsulenter. Og netop det indgående kendskab til såvel egnens virksomheder som de aktuelle muligheder for rådgivning og tilskud, er én af forklaringerne på, at centeret igen i 2009 har ligget i front m.h.t. antallet af henviste virksomheder i forhold til antal virksomheder og indbyggere. Rådgivning og sparring Ud over kontakt til centerets 398 medlemmer, er der i 2009 registreret 89 rådgivningsforløb, hvoraf hovedparten havde fokus på: Efter- og videreuddannelse af medarbejdere Eksportforberedelse, udvidelse af eksportindsats, målrettet eksportfremstød Aftaler og kontrakter Generationsskifte Intensivering af markedsføringsog salgsindsatsen Intern medarbejderudvikling Messer i udlandet, kontaktformidling, opbygning Udviklingsprojekter, nye forretningsområder, produktudvikling Virksomheds- og organisationsudvikling DMV Industry Øvrige samarbejdspartnere Med henblik på at yde den bedst mulige service overfor kommunens iværksættere og etablerede virksomheder - og for at fastholde og udbygge samarbejdet - har Erhvervs- og Turistcenterets medarbejdere regelmæssig kontakt med lokale pengeinstitutter, revisorer og ejendomsmæglere, med A-kasser for selvstændige, regionale eksport- og EU-konsulenter m.fl. Modelfoto: Skive Tekniske Skole 6

7 Iværksættere En af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenters grundfunktioner er rådgivning til og sparring med personer, der ønsker at starte egen virksomhed.. En god rådgivning inden virksomhedsstart er alfa og omega for virksomhedernes overlevelse og en opgørelse hos SET viser da også, at 85% af de iværksættere, der startede i 2007, fortsat driver egen virksomhed. Pro Start I 2009 henvendte 81 personer sig til Erhvervs- og Turistcenteret for at drøfte mulighederne for at få drømmen opfyldt. Centerets iværksætterordning ProStart giver op til 10 timers gratis rådgivning hos SET s etableringsrådgivere og hos de lokale specialiserede rådgivere, som centeret samarbejder med. Salling Polstrerkælder Vækstiværksættere Hvis en iværksætter eller en nyetableret virksomhed har et klart mål om at vækste indenfor et eller flere af områderne: omsætning, indtjening, antal ansatte eller eksport, henviser etableringsrådgiverne til Væksthus Midtjyllands rådgivningsordninger STARTpakke og VÆKSTpakke. Med Erhvervs- og Turistcenteret som formidler, blev der i 2009 Igangsat 20 rådgivningsforløb hos Væksthus Midtjylland under de to ordninger. Iværksætterkursus Erhvervs- og Turistcenteret arrangerede i efteråret et grundlæggende iværksætterkursus, hvor professionelle indlægsholdere gav deltagerne indblik i nogle af de emner, der har betydning for at drive selvstændig virksomhed. Kurset havde 14 meget engagerede og aktive deltagere, der efterfølgende gav en meget positiv evaluering af kurset. Uge 47 - National iværksætteruge I forbindelse med den nationale iværksætteruge, inviterede Erhvervs- og Turistcenteret (sammen med VIBORGegnens Erhvervsråd og Væksthus Midtjylland) til en eftermiddag med fokus på salg og markedsføring. Under fællestitlen Let s Skive Tegnestue do business tog 40 iværksættere/nyere virksomheder imod tilbuddet om at få ny viden og brugbare værktøjer indenfor salg og markedsføring. Knopskydning/Spin-off SET havde i 2009 ekstra fokus på de iværksættere, der ønskede at knopskyde fra en eksisterende virksomhed (Læs mere side 12: Visionsprocessen). Dantherm 7

8 Turistservice Fremtidens turister stiller stadig større og mere personlige krav til information, service, oplevelser og aktiviteter. Det er derfor nødvendigt at have en velfungerende og serviceminded turistorganisation, der kan opfylde turisternes krav og samtidig opfylde egne krav i forhold til betjening af turisterne. Samlet turistservice Erhvervs- og Turistcenteret har igangsat arbejdet med at samle og reorganisere kommunens service overfor turister. Arbejdet sker i samarbejde med et eksternt konsulentfirma. For at koordinere aktiviteter og turistservice, arbejder centeret tæt sammen med egnens 4 lokale turistforeninger (Fursund Turistforening, Glyngøre Borgerog Handelsforening, Skive Turistforening og Spøttrup Turistforening) bl.a. via et nyoprettet netværk, Skiveegnens Inspirationsforum (læs mere side 15: Netværk). Autoriseret grønt turistbureau Erhvervs- og Turistcenteret driver et turistbureau, der som autoriseret grønt bureau skal leve op til bestemte krav som bl.a. indretning, betjening, informations- og serviceniveau, åbningstider og informationsmateriale. Samtidig arbejdes der tæt sammen med egnens tre øvrige turistinformationer: Turistinformationen ved Spøttrup Borg, Fur Turistinformation og Glyngøre Turistinformation, der i havde til huse hos Sallingsund og Omegns Museum. Statistik Antal besøgende Antallet af besøgende på såvel turistbureauet i Skive som turistinformationerne viser en lille stigning i forhold til Godt 90% af turistbureauets gæster er danske. Overnatninger Også antallet af overnatninger på Skiveegnen har - med et fald på kun ca 1% mod et gennemsnitligt fald på ca. 8% på landsplan - ligget stabilt over de seneste to år. Cykelferiepakker Der er en stødt stigende interesse for cykelferie på Skiveegnen og centeret råder over 24 gode cykler, der lejes ud til turister samt til lokale borgere, der har behov for en ekstra cykel i forbindelse med besøg af venner eller familie. Turistbureauet har et antal beskrevne ruter, men planlægger gerne specielle cykelruter efter ønske og behov. GuideDK GuideDK er VisitDenmarks unikke database over alle turiststeder i Danmark. Databasen er i 2009 udbygget betydeligt og gjort mere brugervenlig. Erhvervs- og Turistcenteret er ansvarlig for opdatering af oplysningerne om de ca. 300 lokale turistvirksomheder og oplevelser, der figurerer i GuideDK. Aalbæk Strand

9 Sommerhusudlejning Ud over udlejning af private sommerhuse, samarbejder centeret med etablerede feriehusudlejere, for derved altid at kunne tilbyde gæsterne netop det sommerhus, der svarer til ønsker og behov. Souvenirs På Turistbureauet sælges lokal glaskunst samt en række af de Danmarkssouvenirs, som turisterne oftest efterspørger. Som noget nyt, har Erhvervs- og Turistcenteret i samarbejde med Viskum Snaps - fået udviklet Sallingpigens Snaps med lokale urter. Snapsen sælges i to størrelser og er tænkt som en speciel souvenir fra egnen og som f.eks. jule-, receptions-, jubilæums- eller fødselsdagsgave. Kulturkalender I samarbejde med Skive Kommune arbejdes på en ny, netbaseret kulturkalender. Indtil denne er funktionsdygtig, opdaterer centeret og de involverede parter det landsdækkende KultuNaut, således at interesserede har mulighed for at finde en ajourført kalender over møder, arrangementer og events i hele kommunen. GPS Skattejagt med GPS er blevet en populær aktivitet for både børn og voksne. Via Salling Sport råder Turistbureauet over 10 håndholdte GPS er, som turister og lokale borgere kan låne. Mulighederne for GPS skattejagt og geocaching på Skiveegnen er mange herunder bl.a. en tur rundt i Skive by. Fremtidens turister I 2009 var der fokus på Fremtidens turistbureau herunder også hvordan man bedst muligt servicerer turister og gæster, der i stadig højere grad ønsker individuel information og deres egen oplevelse. Erhvervs- og Turistcenteret deltager i et netværk for informationspiloter, hvor man bl.a. arbejder med nye systemer til at informere via mobiltelefon, ipod og gps. ProBus Erhvervs- og Turistcenteret deltager i projektet Probus Jütland, der markedsfører hele det midt- og vestjyske område overfor busturister i Tyskland. På Skiveegnen har Probus Jütland 5 lokale turistaktører som samarbejdspartnere. Med henblik på at holde de lokale turistaktører orienteret, var centeret medarrangør af et temamøde om markedsføring i Tyskland. Danmarks længste træbro, Skive 9

10 Laven vej ej Kærminde vej Anemonevej Violv Erantisvej Resen Strand Bellis vej ej ulav Prim Liljevej Krokusvej Furvej Valm ueve j SKIVE FJORD Humlevej Solsikkevej Terose vej Markedsføring n - sestokro vej se sro Mo vej ock gerierne bakke Rosen - se itro Kl vej Det er Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenters mål, at såvel medlemsvirksomheder og samarbejdspartnere som egnens øvrige offentlige og private virksomheder får regelmæssig og relevant information om centerets arbejde og tilbud. Der lægges ligeledes vægt på, at Skiveegnens borgere får kendskab til centrets arbejde og tilbud. Skivehus Skole Skivehus Hallen u Bo Violvej rre Nø M le ej ev ejs rd va j en get n vv æ le!2 Sandbyvej Krabbesholm Skov Sko me rsve j Kielgastvej Porshøjvej ehus Feldingbæk Parken FolderRosenhøj om byudsmykning Skive Turistforening står i samarbejde med Erhvervs- og Turistcenteret og Skive Kommune - bag en informative om Hotel folder & Restaurant Strandtangen byudsmykningen i Skive kommune. Turistafdelingen har koordineret opgaven Sejlklub og assisteret med kort, oplysninger og lancering af den nye folder. FolderenRoklub er meget populær hos såvel lokale borgere som turister. Krabbesholm vejen æk Rosing Ha nsens Vej Som led i et praktikophold hos SET, blev der udarbejdet en grundig markedsanalyse af 2009 udgaven af Skiveegnen Oplevelser for alle sanser. Markedsanalysen giver et uddybende bud på, hvad turister og turistaktører synes Glaspusteriet om brochuren Hellediesamt hvordan den kan forbedres Resenlund for at fungere som det optimale markedsføringsredskab for Skiveegnen. Strand Felding Bæk Haverne Villaparken Felding B Aage Nielsens Vej vba kken leve rg a svej Højlund te Nat Erhvervsguiden Hvem Gør Hvad Erhvervs- og Turistcenterets virksomskovly hedsguide Hvem Gør Hvad præsenterer via profiler på mere end 300 virksomheder, et brancheregister samt et uddannelsesafsnit Skiveegnens erhvervsliv. jen Hovve Guiden bliver benyttet i mange sammenhænge bl.a. hos egnens virksomheder n Tværbakke til søgning af lokale leverandører og kunder - hos borgere, jobsøgende, tilflyttere, Sko studerende og indpendlere. Hvem Gør Hvad 2010/2011 udkommer primo Guiden har sin egen hjemmeside, der i indhold svarer til den trykte udgave og som derudover har nye optimerede søgefunktioner. Hjemmeside: kortmateriale er brochuren endvidere yderst brugervenlig både for turister på Skiveegnen og for egnens borgere, der har lyst til at gå på opdagelse på deres hjemegn. Højskole Lystbådehavn DK GB D Skiveegnen Krabbesholm Anlægsgade Nørre Alle Svan edam svej Alle Hem Opdaterede bykort for Skive C Det nye bykort er opdateret og indeholder SETs nye hjemmesider Skovh bl.a. et detaljeret kort over bymidten, Skive Havn av er n e Centerets medarbejdere har i efteråret hvoraf det tydeligt fremgår, hvilke j e v es ouis 2009 P-pladser, der har tidsbegrænsning og Dr Larbejdet intenst på at planlægge oliti og forberede en ny hjemmesideløsning, hvilke, der har fri parkering. Kortet der ej sv vn folde-ud-lommeforder kommer til at indeholde nye eleer udgivet i et handy a h Havn Havnevej rd No finansieret via annoncer. menter og nye funktioner. Felding Bækmat er delvis Havnevej Havnevej bliver såvel Ud over centerets afdelinger, Museum ga Tennisde SundhedsKRAM, Udenlandsk aregne foldere Børnenes baner Carl Bæ Paradis bejdskraft som Skive City en integreret Turistafdelingen kke udarbejder egne foldere, nsens Dyrskuepladsen vej Nordbane vej ads del af hjemmesideløsningen, der går i hvor indholdet hurtigt kan ændres efter Stadion aro line luften foråret behov: Blandt folderne, der har såvel turigad e Radio/TVSparbank Arena Hjemmeside: ster som lokale borgere som målgruppe, mast er: Turistbrochuren Skiveegnen 2009 Bibliotek Turistbrochuren er Skiveegnens ansigt Kunsthåndværkere og gårdbutikker Danske udadtil og de eksemplarer Oversigt over og præsentation af Havnen Fragtmænd distribueres over hele Danmark og er egnens mange mindre kunsthåndværkrtor naturligvis fremme i forreste række på ere, gallerier og gårdbutikker. v Skiveegnens ErhvervsØs t Renseanlæg erb og Turistcenter vinterens store turistmesser. Sk ro Falck En flot, præsentabel og frem for Bed & Breakfast iv e No alt meget informativ brochure, der er Oversigt over ogåpræsentation af rge sve Hotel j Ét billede siger bygget op efter devisen egnens Bed & Breakfastværter samt Skivehus Vitusind ses ord. på Skiveegnen Oplevelser mere end Med et opdateret enkelte gårdbutikker. Bro gå gad rdse En gve j Åga de Sm øg en Fjordvej Voldgade inla nds vej ng Åbningstider/Open/Offen: Man-fre/Mon-Fri/Mo-Fr: / 9.30 am-4 pm Lør/Sat/Sa: / 9.30 am-1 pm Isla 10 nds vej Sv err igs vej 98 ve j ve 50 Åpa rk e n for alle sanser

11 Cykelruter Oversigt over turistbureauets forslag til cykelruter med beskrivelse af seværdigheder og overnatningsmuligheder. Elektroniske nyhedsbreve Efter behov udsendes elektroniske nyhedsbreve til alle medlemmer eller udvalgte brancher. Info-skærm Via et sponsorat har det været muligt at installeret en intern info-skærm i Erhvervs- og Turistcenterets reception. Orientering om SET Såvel lokalt som regionalt holder centerets direktør oplæg om SETs unikke sammensætning og synergieffekten mellem erhverv, turisme og handel. På skærmen vises logoer for centerets medlemmer samt billeder, der illustrerer Skiveegnen. Et lignende system forventes etableret i turistbureauet, således at gæsterne også udefra kan orientere sig om egnens og bureauets mange tilbud. Presseomtale Erhvervs- og Turistcenteret udsender i gennemsnit ca. 1 pressemeddelelse om ugen til lokale og regionale medier for at gøre opmærksom på aktuelle nyheder, tilbud og arrangementer. Nyhedsbrev SETs Nyhedsbrev udgives 6 gange årligt. Nyhedsbrevet er bestyrelsens og centerets talerør overfor medlemmer og samarbejdspartnere, der herigennem orienteres om centerets opgaver, projekter, aktiviteter og tilbud. Nyhedsbrevet bruges ligeledes i forbindelse med orientering om Erhvervs- og Turistcenteret, ligesom det naturligvis er tilgængeligt på centerets hjemmeside. 11

12 Visionsprocessen Skive Kommune Første del af Skive Kommunes Visionsproces blev afsluttet ultimo Erhvervs- og Turistcenteret har spillet en central rolle i processens første 4 år, idet centerets medarbejdere har været involveret enten som projektholder (juridisk ansvarlig), projektleder (igangsætter og tovholder) eller som samarbejdspartner/ deltager i styregruppen på ca. halvdelen af de 36 projekter, der indgik i Visionsprocessen. Nedenfor er listet de visionsprojekter, der har fyldt mest hos SET i Spin-off virksomhed - etablering af virksomhed med afsæt i din gamle arbejdsplads Knopskydning på Skiveegnen Skiveegnen har gennem årene haft mange succesrige knopskydninger (kaldet spin-off), hvor en medarbejder fra en virksomhed er startet for sig selv ofte i samarbejde med forældre virksomheden. Via en målrettet markedsføringskampagne i 2009, gjorde SET opmærksom på, at centerets rådgivere - ud over den almindelige, generelle rådgivning om iværksætteri - tilbyder mere specialiseret rådgivning vedr. de specifikke forhold og udfordringer, som en spin-off iværksætter møder. Målet er, at det skal være let at knopskyde på Skiveegnen. dannelsen i ind- og udland. Projektet havde et tæt samarbejde med og fuld opbakning fra egnens ingeniørtunge virksomheder. Desværre var der ikke nok ansøgere til uddannelsen, der således ikke kom i gang i Udviklingshus for Iværksættere Målet med projektet er at kunne tilbyde iværksættere og nystartede virksomheder at leje sig ind i et iværksætterhus med dertil hørende faciliteter. Efter besøg hos et antal toneangivende, lokale virksomheder og fonde var konklusionen, at egnens virksomheder p.t. ikke finder sig i stand til at yde hverken økonomisk eller anden form for støtte. Virksomhederne fastholder dog, at et udviklingshus for iværksættere er en god idé og at ideen har interessante fremtidsperspektiver. På den baggrund har styregruppen bag projektet valgt at parkere projektet og afvente mere gunstige etableringsbetingelser frem for at forsøge at etablere huset i en stærkt reduceret form / discount udgave. Kæde- og produktudvikling Projektets mål er at få udarbejdet kæder/ temature, der skal binde Skiveegnens attraktioner og oplevelser sammen som perler på en snor. Turene skal følge forskellige temaer, f.eks. kulturhistorie, gastronomi, kunst, litteratur eller det maritime. Der udarbejdes en samlet folder, ligesom tematurene lægges ud på nettet sammen med en turbeskrivelse. Ruten I Sallingpigens fodspor, der tager udgangspunkt i de otte store bronzeskulpturer Sallingpigen, blev som den første indviet i Maskiningeniøruddannelsen Arbejdet med at etablere en maskiningeniøruddannelse i Skive under VIA University College fortsatte de positive takter i begyndelsen af året med ansættelse af en studieleder og med markedsføring af ud- 12 Kilde A/S Automation

13 Karriere i Skive KIS Målet med KIS er at skabe forbindelse mellem 7 af Skiveegnens akademikertunge virksomheder og studerende/ jobsøgende. Sammen med Skive Kommune og de samarbejdende virksomheder deltog SET i 2 jobmesser i 2009 (Læs mere side 17: Messer) og KIS var efterfølgende vært for et succesfuldt besøg af 18 højtuddannede / universitetsstuderende. Også KIS projektet er ramt at den finansielle krise, idet de samarbejdende virksomheder indtil videre ønsker at holde lav profil m.h.t. rekruttering af højtuddannet arbejdskraft. Skive Kommune er tovholder på KIS. Hjemmeside: Flere af Erhvervs- og Turistcenterets projekter har modtaget støtte fra Visionspuljen i 2009 De rullende biologer Herunder bl.a. Fødevaretorvemarkeder Med Erhvervs- og Turistcenteret som tovholder, blev der afholdt fødevaretorvemarkeder på Posthustorvet i Skive 6 lørdage i løbet af sommeren. Der var stor og positiv opbakning fra stadeholderne, der primært er lokale fødevareproducenter. Også kunderne har været trofaste og der var god søgning til markederne. Alexandra-instituttet I samarbejde med en række vestjyske kommuner og Alexandra-instituttet, er der under projektet IKraft ( IT som innovativ drivkraft ) ansat 6 højtuddannede netværksagenter. Alle virksomheder i Region Midtjylland kan via netværksagenterne få rådgivning/sparring og efterfølgende søge midler til medfinansiering af lokale projekter med fokus på it og innovation. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter deltager i projektets følgegruppe. Centerets rolle er at skabe kontakten mellem virksomhederne og netværksagenterne. Hjemmesider: / RD] ingenørder [in g sc er dyrket nok der bliv Jo, den er god i Skive. utroligt meget ådet, der der er i omr Med de mulighe asi grænsen. fant musik sætter kun din golf, surfing, old, fodb rt, Sejlspo ort, lystcaféliv, kampsp kan og koncerter, mere et meg og fiskeri, ridning dyrkes i Skive. Hvad har du lyst Læs mere på h N Ø i Skive har også en aktiv fritid KARRIE REDAGE Den 24. fe NE februa bruar i Aalborg at tale m r i Århus har du og den ed ikke m tive og in færre en ulighed for d Skiveegn ternationale virk 7 innovaso en, nå r Karriere mheder fra Karriere dagene i Skive gæ Så mød ster op Karriere og få en snak i Skive om din til? KILDE A/S Automation Mobile torvestande Erhvervs- og Turistcenteret og Skive City har fået udviklet og fremstillet 25 nye torvestande, der primært skal danne rammen om Skives (fødevare)torvemarkeder. Standene kan imidlertid bruges såvel inden- som udendørs til udstillinger / markeder og kan lejes af foreninger og virksomheder med eller uden opstilling/ nedtagning. Hjemmeside: (udlejning) 13

14 Netværk Kompetence Net Skive KompetenceNet Skive (KNS) har som formål at styrke dialogen og fremme relationer og sammenhold mellem Skiveegnens virksomheder og iværksættere. Erhvervs- og Turistcenterets medarbejdere er tovholder på netværkene. Via et sponsorat, kan centerets medlemmer gratis få faglig sparring og input i KNS, hvilket over 150 virksomheder benyttede sig af i Iværksætternettet Målgruppe: Potentielle og nye virksomhedsejere. Netværket mødes 4 gange årligt. På møderne får deltagerne tilført grundlæggende viden om de opgaver og udfordringer, man skal tackle som virksomhedsejer. Via et sponsorat til netop dette netværk, var der mulighed for at benytte eksterne indlægsholdere ved møderne. Erfarings- og kompetencenetværk Fagligt forum, der sætter fokus på fælles tilførsel, udnyttelse og deling af viden. Netværkene er åben for alle interesserede KNS medlemmer. Strategiske netværk Lukkede netværk for personer med strategisk ansvar. De strategiske netværk sammensættes ud fra et ønske om høj fortrolighed og højt fagligt udbytte. Ledelsesnetværket Målgruppe: Ledere og mellemledere. Netværket mødes 4 gange årligt med fokus på udvikling af ledelseskompetencer og udfordringer. Netværket Godt i gang Målgruppe: Virksomhedsledere, der har haft virksomhed i min. 3 år og som har medarbejdere. Netværket mødes 4 gange årligt med fokus på opgaver, udfordringer og erfaringsudveksling. Fødevarenetværket Målgruppe: Fødevareproducenter. Netværket afholder møder efter behov. På møderne drøftes fælles udfordringer, samarbejde om f.eks. torvemarkeder, messer o.l. Globaliseringsnetværket Målgruppe: Virksomhedsledere og mellemleder samt eksportansvarlige. Netværket mødes 4 gange årligt. På møderne lægges vægt på tilførsel af viden om markeder samt erfaringsudveksling. Nyt netværk: LederVækst Én af KNS s styrker er, at netværkene er dynamiske, således at de kan nedlægges, når behovet ikke længere er tilstede, ligesom nye kan opstå efter ønske og behov. Efter ønske fra bl.a. medlemmer af de nuværende Globaliserings- og Ledelsesnetværk, er der ultimo 2009 dannet et nyt netværk til afløsning af disse. LederVækst får en skarpere profil og målet er en kontinuerlig styrkelse af det faglige niveau hos deltagerne. Inspirationsnetværk Uformelt forum, hvor deltagerne hovedsageligt tilføres ekstern viden. 14

15 LEAN-netværket Målgruppe: Medarbejdere i virksomheder, der benytter LEAN som ledelsesværktøj. Netværket mødes 4 gange årligt på skift i virksomhederne. Der lægges vægt på gensidig orientering og udveksling af erfaringer. Skive Smede- og Maskinteknik Ejerledernetværket Målgruppe: Ejerledere. Netværket mødes 6 gange årligt. På møderne lægges vægt på erfaringsudveksling og fælles tackling af virksomhedernes problemer/udfordringer. Øvrige netværk Skiveegnens Inspirationsforum Deltagere: Formændene for egnens 4 turistforeninger (Fursund Turistforening, Glyngøre Borger- og Erhvervsforening, Skive Turistforening og Spøttrup Turistforening) samt Erhvervs- og Turistcenterets turistchef og direktør. Netværket mødes 4 gange årligt med fokus på gensidig orientering samt drøftelse og koordinering af fælles initiativer og aktiviteter. AC Netværk Erhvervs- og Turistcenteret deltager i styregruppen bag AC Netværket, der er Midt- og Vestjyllands tværfaglige netværkstilbud for højtuddannede. Netværket har p.t. ca. 250 medlemmer, der 4 gange årligt inviteres til faglige arrangementer med professionelle indlægsholdere samt mulighed for networking. 15

16 Fokusområde I overensstemmelse med Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenters strategi, har centeret i 2009 haft fokus på maritim turisme med hovedvægt på familieferiekonceptet Salling Sport. Maritim Turisme Salling Sport Salling Sport er Erhvervs- og Turistcenterets ambitiøse og helt unikke turismeprojekt, hvis mål er at tilbyde pakketure med komfortabel overnatning og tilbud om aktiv ferie for hele familien. Hovedmålgruppen er familier med unge mellem 12 og 18, der har lyst til at prøve nogle af de sportsgrene / aktiviteter, som man ellers aldrig får prøvet. Det specielle ved konceptet er, at foreninger og turistaktører arbejder sammen med Salling Sport, og at foreningerne stiller instruktører, lokaler og grej til rådighed for projektet. Salling Sports testperiode blev afviklet i ugerne 30, 31 og 32 med 6 testfamilier fordelt på de tre uger. Ud over testfamilierne, deltog også andre interesserede i aktiviteterne i løbet de tre uger såvel borgere fra Midt- og Vestjylland som områdets turister. Ud over kontakten til overnatningssteder og turistattraktioner, blev der gennemført 38 enkeltaktiviteter (både med og uden instruktører) fordelt på et stort antal klubber, foreninger og turistaktører. Projektet har fået en meget flot evaluering. Såvel testfamilierne som de involverede foreninger og turistaktører var utrolig positive og der har været stor interesse for et fortsat samarbejde med projektet. De lokale sports- og aktivitetsforeninger ser projektet som en enestående mulighed for at udbrede kendskabet til deres sport/aktivitet og turistak- 16 tørerne ser projektet som en styrke i forhold til tiltrækning af turister til egnen. SET og de mange lokale samarbejdspartnere fra turisterhvervet og foreningslivet samt Fonden Midtjysk Turisme har mange visioner for den fremtidige udvikling af Salling Sport, der i 2010 strækker sig over 10 uger fordelt på fire ferieperioder. Hjemmesiden er projektets omdrejningspunkt, hvor gæsterne. kan orientere sig om mulighederne, bestille overnatning, klippekort til aktiviteter, pakkeløsninger samt baner og instruktør til de ønskede aktiviteter. Hjemmeside:

17 Messedeltagelse Med det formål at markedsføre Skiveegnen som turistmål eller fortælle studerende om Skiveegnens mange spændende virksomheder, deltager Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter med en stand på flere, årligt tilbagevendende, messer. Messedeltagelsen sker i samarbejde med Skive Kommune, egnens turistaktører og akademikertunge erhvervsvirksomheder. Ferie 09 - januar 2009 Erhvervs- og Turistcenteret stod for koordinering og opbygning af den store stand på Bella-messen, hvor centeret deltog sammen med 12 af Skiveegnens turistaktører. Standen og dens spændende aktiviteter tiltrak mange interesserede gæster, der viste seriøs interesse for Skiveegnen. Messens gæster kom primært fra Sjælland - og målgruppen var derfor turister, der ønsker at holde sammenhængende ferie på Skiveegnen. DSE-messen oktober 2009 DSE messen er en 2 dages job- og kontaktmesse i Aalborg for ingeniørstuderende og nyuddannede. Erhvervs- og Turistcenteret deltog på en velbesøgt fællesstand sammen med Skive Kommune og 2 af egnens ingeniørtunge virksomheder. Til forskel fra tidligere år med fuld beskæftigelse, var de studerende ekstra lydhøre overfor muligheder og potentialer og det samlede besøgstal på ca studerende må betegnes som tilfredsstillende. Åbent Hus, Skive Kaserne september 2009 Deltagelse på fælles stand med Skive Kommune for profilering af Skiveegnen overfor de mange besøgende. Energibyen Skive / Erhvervsturisme december 2009 Forud for klimatopmødet deltog Erhvervsog Turistcenteret på Energibyen Skives stand på en klimamesse i København. Formålet var at fortælle om Skiveegnen som energi- og klimadestination. Ferie for Alle 09 februar 2009 På feriemessen i Herning delte Erhvervs- og Turistcenteret stand med 7 lokale turistaktører. Det var en stand med livlig aktivitet og med messepersonale hele standen rundt til at modtage gæsterne. Messen havde ca gæster primært fra Jylland og Fyn, hvorfor målgruppen var potentielle éndags og miniferieturister. Gæsterne viste utrolig stor interesse for Skiveegnen. Karrieredagene februar 2009 Projekt KIS (Læs mere side 13: Messer), hvis formål er at tiltrække højtuddannede til Skiveegnens virksomheder, deltog i jobmessen Karrieredagene 2009 i h.h.v. Aalborg og Århus. Erhvervs- og Turistcenteret, Skive Kommune og 7 af egnens akademikertunge virksomheder var fælles om standen (der begge dage var messens største). I Aalborg besøgte studerende messen, mens der var lidt færre i Aarhus. 17

18 Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive og Viborg Vækst til Skive DissingGrafisk.dk - Illustration: Susanne Bækby Olesen Fremtidens kollega er international Roll Up_Skive_Dansk.indd :05:38 Projektet er et formaliseret samarbejde mellem Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, Skive Kommune, Viborg Kommune og VIBORGegnens Erhvervsråd (VER). Sidstnævnte er tovholder på projektet, der har modtaget EU-støtte til et 2-årigt projekt. Hovedformålet er at styrke arbejdet med modtagelse, fastholdelse og integration af udenlandsk arbejdskraft i Skive og Viborg kommuner. Den ene af 3 projektledere, Steen Harding Hintze, er ansat hos SET i projektperioden de to øvrige har base i Viborg. De over 100 lokale interessenter er (sammen med projektlederen) aktive på flere fronter, hvoraf her nævnes de vigtigste: Alene i årene ankom omkring 300 udlændinge fra 25 forskellige lande til Skive kommune for at arbejde og etablere sig. For at give disse mennesker og de mange, der fremover vil komme de bedste muligheder for at føle sig velkommen, er der skabt et fundament af interessenter fra virksomheder, kommune, organisationer og foreninger. I samarbejde med foreningen Kultur på Tværs afholdtes forskellige arrangementer: Der er dannet 3 netværk på Skiveegnen: KommuneNetværk, ModtagelsesNetværk og VirksomhedsNetværk. Skive Kommune har nedsat en intern arbejdsgruppe på chefniveau for at skabe de fremtidige rammer for modtagelse af udenlandske borgere. Der er oprettet en gruppe på Facebook: Skive International. Uddeling af integrationspriser til enkeltpersoner samt indvielse af en Dialogbænk på Skive Bibliotek Ca. 75 borgere fra 18 lande deltog i arrangementet. Café-arrangement med uddeling af Integrationsprisen 2009 til 3 lokale virksomheder, der har gjort noget særligt for at integrere international arbejdskraft. Ca. 50 borgere fra 10 lande deltog i arrangementet. Projektlederne i Skive og Viborg arbejder desuden sammen om netværk og projekter på tværs af kommunegrænserne f.eks.: Et netværk for polske borgere i Skive og Viborg, der allerede fra starten havde over 100 medlemmer. I samarbejde med Skive Kommune har projektlederen taget fat på udviklingen af en helt ny hjemmeside, der på flere sprog skal give udenlandske tilflyttere alle de oplysninger, de måtte have behov for såvel før, under som efter flytning til kommunen. Hjemmesiden, der får titlen Tilflytter, kommer til at ligge under samt Indvielse af dialogbænk 18

19 Projekt Sunde arbejdspladser i Skive kommune Projekt SundhedsKRAM (Kost Rygning Alkohol Motion) er et 2-årigt samarbejde mellem Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, Skive Kommunes Sundhedsog Arbejdsmarkedsudvalg og lokale virksomheder. Hovedformålet er at medvirke til en forbedret sundhedstilstand hos medarbejderne på Skiveegnens virksomheder. Delmål medarbejderperspektiv: Forbedring af medarbejdernes generelle trivsel herunder kost- og motionsvaner. Delmål virksomhedsperspektiv: Nedbringelse af bl.a. sygefravær og forbedring af produktiviteten pr. medarbejder. Erhvervs- og Turistcenteret har ansat trivsels- og sundhedskonsulent Louise Gravers Andersen i projektets løbetid. Skiveegnens virksomheder tilbydes 2 forskellige grundpakker og har desuden mulighed for tilkøbsprodukter efter ønsker og behov samt deltagelse i netværkskonkurrencer og netværksforedrag, som er opbygget ud fra KRAMfaktorerrne. Derudover er det muligt at købe en minipakke eller at vælge blandt tilkøbsprodukterne, der består af kurser, foredrag m.m. bejderne ud over oplæg om sund kost og motion får tilbud om individuelle målinger af blodtryk, blodsukker, lungefunktion, BodyAge og taljemål. Målingerne foretages af to forebyggelsesmedarbejdere fra Sundhedscenter Skive samt trivsels- og sundhedskonsulenten. Efter sundhedscaféerne afholder trivselsog sundhedskonsulenten fire dialogmøder med udvalgte medarbejdere. På disse møder udarbejdes den enkelte virksomheds handlingsplan inden for KRAM-faktorerne. Sideløbende uddanner trivsels- og sundhedskonsulenten sundhedsambassadører, der skal deltage i 5 moduler af to timers varighed. Sundhedsambassadørerne er udnævnt af den enkelte virksomhed og skal efter projektets udløb tage vare på, at virksomheden fortsætter de sunde takter. Trivsels- og sundhedskonsulenten arbejder, sideløbende med SundhedsKRAM, for Sundhedscenter Skive, hvor hun bl.a. har været tilknyttet Skive Kommunes projekt 7800 på skrump. Hjemmeside: Omdrejningspunktet i grundpakkerne er afholdelse af sundhedscafeer på de deltagende virksomheder, hvor medar- 19

20 Øvrige projekter og aktiviteter Ud over de mange projekter, der er støttet af Visionspuljen, udvikler og gennemfører Skiveegnens Erhvervsog Turistcenter projekter, aktiviteter og kurser, der støttes af lokale sponsorer, ligesom medarbejderne er involveret som aktive samarbejdspartnere i et antal projekter. Nedenfor er nævnt et udpluk af disse: Åbne Kirker og Herregårde 2009 Arrangementet Åbne Kirker og Herregårde er det eneste arrangement af sin art i Danmark, hvor ejere af private herregårde åbner dørene for publikum. Arrangementet tiltrækker traditionelt mange besøgende fra nær og fjern, der ønsker at se de historiske bygninger og høre historien bag. I 2009 deltog 7 lokale herregårde og lige så mange kirker i arrangementet. Ørslev Kloster Limfjordsfortællinger Erhvervs- og Turistcenteret deltager i det regionale projekt Limfjordsfortællinger, der består af et antal arrangementer Limfjorden rundt, hvor dygtige fortællere viser rundt og giver deltagerne et indblik i Limfjordslandets natur, historie og kultur. Skiveegnen var repræsenteret med lokale fortællinger i skoleferierne. Der er i årets løb arbejdet på planlægning af Limfjordsfortællinger 2010, der bl.a. kommer til at omfatte en rundvisning på Skives energirigtige rådhus. LederFitness Centeret arrangerede og var tovholder på et praktisk orienteret lederudviklingsprogram, LederFitness, der havde Mogens Birch-Larsen, Consulteam Management som kursusleder. De 24 lokale ledere og mellemledere fik i løbet af de 6 moduler bl.a. faglige input, praktiske ledelsesværktøjer, workshops, tests samt gennemgang af/samtaler om de forskellige løsninger på hjemmeopgaver. 20 Spøttrup Borg Der var stor tilfredshed med kurset, der havde VIBORGegnens Erhvervsråd som medarrangør. Medlemsarrangement hos Jacob Jensen Design 35 medlemsvirksomheder tog imod tilbuddet om at deltage i et arrangement hos Jacob Jensen Design med fokus på Design som strategisk værktøj. Udover indlæg fra chefdesigner Timothy Jacob Jensen, bød arrangementet på et indlæg fra Dansk Design Center, en virksomhedscase og en rundvisning på tegnestuen. KompetenceCenter Midt KompetenceCenter Midt er et formelt samarbejde mellem Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, VIBORGegnens Erhvervsråd, Skive og Viborg kommuner samt 5 uddannelsesinstitutioner i Skive og Viborg om at skabe en fælles paraply, der skal lette virksomhedernes adgang til efter- og videreuddannelse af Kursushuset

Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011

Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011 Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Vision og mission... 2 3 SET s strategi 2011... 2 3.1 Overordnede aktiviteter... 3 3.1.1 Medlemmer...

Læs mere

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 2010 Skiveegnen www.skiveet.dk Limfjords Camping og Vandland 2 Indholdsfortegnelse 3 Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 4 Indledning 5 Medlemskontakt

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister er 2015 En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags Fra 344.000 til 375.000 Større turismeomsætning = kr. 265.000.000 Antal årsværk = 397 er 2015 Antal unikke

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Resultatkontrakt. for. Erhvervs- og Turismeområdet. mellem. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Skive Kommune

Resultatkontrakt. for. Erhvervs- og Turismeområdet. mellem. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Skive Kommune Resultatkontrakt for Erhvervs- og Turismeområdet mellem Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter og Skive Kommune Gældende for 1. januar 2012 til 31. december 2012 Indholdsfortegnelse side Afsnit 1 Lovgrundlag

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Erhvervsturisme i Energibyen Skive

Erhvervsturisme i Energibyen Skive Nr. 7 December 2009 Erhvervsturisme i Energibyen Skive Skives udnævnelse til Energiby rummer et hidtil uudnyttet potentiale for turisme, som Erhvervs- og Turistcenteret nu er i gang med at bearbejde, idet

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen...

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen... Vil du kende nogen?...som kender nogen......som kender nogen......som kender nogen... Netværk med omtanke BrainsBusiness ICTNORCOM er netværksforeningen, der samler virksomheder i Nord Danmark, som beskæftiger

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt Erhverv Regional udvikling i Ringkøbing amt 70 20 10 15 www.erhvervslinien.dk Regional erhvervsservice»én dør til et netværk af specialister«koordinering ForordRegional udvikling og en dynamisk erhvervsudvikling

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Turisthus Nord turisme indsats for 2014.

Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord har i 2014 modtaget kr. 5.300.620,00 som betaling for aftale om turismeindsatsen. I 2014 er der drevet 3 helårsåbne turistkontorer med en gennemsnitlig

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Statusrapport vedr. turisme

Statusrapport vedr. turisme Statusrapport vedr. turisme Skabelon til opgavebesvarelsen i afklaringsfasen 1. kortlægning af områdets økonomi budgettal for 2005 Se samlet skema Se samlet skema Se samlet skema regnskabstal Se samlet

Læs mere

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION BRUG DIT NETVÆRK KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S Arrangementer Efterår 2014 NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION Arrangementer Efterår 2014 Deltagergebyr kun kr. 500 + moms

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Drømmen Made in Denmark

Drømmen Made in Denmark Drømmen Made in Denmark En drøm eller en mulighed? Jeg mener det er en drøm af en mulighed Citat, Lars Larsen. Informationsmøde d. 27. november 2012. Visionen præsenteres for lokale, regionale og nationale

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune

Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune Vækst & Erhverv Dato: 03.03..2015 Sagsbehandler: Jesper Kjærgaard Direkte tlf.: 7376 7071 E-mail: jkj@aabenraa.dk Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune Møder med foreningerne Som opfølgning

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

- Vækst og dynamik i Rønnede

- Vækst og dynamik i Rønnede - Vækst og dynamik i Rønnede Ny vitalitet i Rønnede Netop i disse år sker der rigtig meget i Rønnede. Et nyt stort erhvervsområde er på vej, et kommende servicecenter med benzintank, hotel og restauranter

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Bestyrelsesmøde Mødeindkaldelse nr. 06

Bestyrelsesmøde Mødeindkaldelse nr. 06 Mødeindkaldelse nr. 06 Turismens Venner Hans Schacksvej 5 5300 Kerteminde Tlf. 65 3211 21 sbr@visitkerteminde.dk Bestyrelsesmøde Mødeindkaldelse nr. 06 Tirsdag den 4. december hos VisitKerteminde, Hans

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Tirsdag den 29. april 2014 Mødested: RebildPorten Praktiske oplysninger: Mødetidspunkt kl. 7.30-9.30 Mødets tema Ordinært møde Afbud/ Fraværende: Flemming

Læs mere