Oversigt over skriftlige opgaver i samfundsfag (studentereksamen) med fokus på International Politik. 27. maj 2015 (ordinær)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over skriftlige opgaver i samfundsfag (studentereksamen) 2010-2015 med fokus på International Politik. 27. maj 2015 (ordinær)"

Transkript

1 Oversigt over skriftlige opgaver i samfundsfag (studentereksamen) med fokus på International Politik Listen omfatter opgaver hvor fokus er på international politik, herunder dansk udenrigspolitik. Der er også opgaver omhandlende EU, hvis fokus er på EU som international aktør. Af hensyn til ophavsret er det ikke muligt at vise bilag, men opgaverne med bilag kan hentes på adressen: Fællesdel 27. maj 2015 (ordinær) 1a. Argumentér ud fra en idealistisk/liberalistisk teori 1 imod Lene Espersens (K) synspunkter på dansk sikkerhedspolitik, som de kommer til udtryk i citatet nedenfor. Krisen i Ukraine stiller nye sikkerheds- og udenrigspolitiske udfordringer. Der skal handles, før det er for sent, og løsningen er et styrket dansk forsvar. Verden ændrer sig meget på kort tid, og netop det ser vi i disse dage beviset på med Ruslands forsøg på at annektere dele af Ukraine. Vi bør derfor som et politisk modspil til den nye situation snarest muligt overveje følgende muligheder. Først og fremmest vil vi have igangsat programmet for missilforsvaret straks. Det har været længe undervejs, men der skal speedes alvorligt op for processen nu. Det er NATO s svar på de missiltrusler, der eventuelt måtte komme, og det er et effektivt værn mod såvel stater som andre aktører. Vi vil have reformeret Hæren. Den skal ikke beskæres yderligere, og den skal eksempelvis være klar til deployering (indsættelse) i Østeuropa og særligt Baltikum. Hæren bør i det hele taget indstille sig på alle typer af operationer. Vi vil have opprioriteret militære øvelser, hvor de tre værn Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet træner sammen, så man kan deployere hurtigt. Det giver et både stærkere og mere smidigt forsvar, at samarbejdet mellem værnene styrkes. Det sikkerhedspolitiske billede er simpelthen så alvorligt, at vi bliver nødt til at reagere på dette felt. Vi vil ikke lade vores del af Europa blive blandt de næste ofre for Putins stormagtsadfærd. Derfor skal der handles nu, og løsningen er klokkeklar, set igennem mine konservative briller, nemlig at vi skal have styrket det danske forsvar til de nye udfordringer. Kilde: Lene Espersen: Ruslands stormagtsadfærd kræver styrket dansk forsvar. Berlingske Uddrag. 1 Begreberne idealistisk/liberalistisk teori dækker over den samme teori i international politik.

2 Delopgave B: Regeringsmagten og udenrigspolitikken 2. Sammenlign de synspunkter på Danmarks deltagelse i bekæmpelsen af Islamisk Stat (IS), der kommer til udtryk i bilag B1, B2 og B3. I sammenligningen skal du anvende viden om mål og midler i dansk udenrigspolitik. 3. Du er politisk rådgiver for udenrigsministeren. Skriv et notat, der sætter udenrigsministeren i stand til at argumentere for en strategi, der på kort og på lang sigt kan sikre Danmark imod nogle af de trusler, der kommer til udtryk i bilag B4. Notatet skal tage udgangspunkt i bilag B4, og du skal anvende viden om dansk udenrigspolitik.

3 27. maj 2015 (digital) Fællesdel 1a. Hvad kan der af figur 1 udledes om sammenhængen mellem BNP pr. indbygger og graden af oplevet sikkerhed? Delopgave A: Stærke og svage stater 2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag A1 (tabel 1, tabel 2, figur 1 og tabel 3) og supplerende materiale kan udledes om de udvalgte landes styrker og svagheder. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale. 3. Diskutér, hvordan Danmark skal håndtere truslen fra Islamisk Stat (IS) i Syrien og Irak. Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet (bilag A2), og du skal anvende viden om hård og blød magt. Angiv kilde, hvis du anvender supplerende materiale.

4 Delopgave B: EU som international aktør 29. maj 2015 (ordinær) 2. Sammenlign de synspunkter på EU som international politisk aktør, som kommer til udtryk i bilag B1, B2 og B3. I sammenligningen skal du anvende viden om magt i international politik. 3. Du er udenrigspolitisk rådgiver for EU s repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik Federica Mogherini. Skriv et notat, der indeholder en begrundet strategi for, hvordan EU skal handle i Ukraine-spørgsmålet. I notatet skal du anvende viden om udenrigspolitiske mål og midler i international politik. Delopgave C: Nationalisme og identitet 2. Sammenlign de forklaringer på nationalistiske strømninger, som kommer til udtryk i bilag C1, C2 og C3. I sammenligningen skal du anvende viden om europæisk integration og globalisering. 3. Diskutér, hvilken rolle nationalfølelsen spiller for det senmoderne menneskes identitet. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag C4, og du skal anvende sociologisk teori.

5 Delopgave A: Internationale grænser 29. maj 2015 (digital) 2. Sammenlign de syn på årsager til og konsekvenser af situationen i Ukraine, der kommer til udtryk i bilag A1, A2 og A3. I sammenligningen skal du anvende viden om sikkerhed i international politik. 3. Diskutér, hvordan Ruslands adfærd i Ukraine påvirker NATO s og EU s sikkerhedspolitik i Europa. Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippene i bilag A4 og A5, og du skal anvende teorier om international politik. Angiv kilde, hvis du anvender supplerende materiale.

6 26. maj 2014 (ordinær) Fællesdel 1a. Argumentér ud fra en idealistisk grundholdning imod Kenneth Waltz s synspunkter på den internationale sikkerhed, som de kommer til udtryk nedenfor. Ifølge Kenneth Waltz har spredningen af atomvåben haft en positiv effekt for freden i verden. I modsætning til konventionelle våben, så har atomvåben ingen praktisk anvendelse, mener Waltz. Formålet med at have atomvåben er udelukkende at afskrække fjender. Ingen stater ønsker at få atomvåben for at anvende dem. Alle de lande, der nogensinde har udviklet atomvåben, har opført sig præcist ligesom alle de andre lande med atomvåben, siger Waltz. Stater bliver ofte mere fredelige, når de får atomvåben. Da Sovjetunionen fik atomvåben, var der også en udbredt frygt for, hvad russerne kunne finde på at bruge dette våben til. Ikke desto mindre viste erfaringen, at de trods deres revolutionære ideologi ikke var interesseret i at starte en krig, som kunne føre til deres egen selvudslettelse, forklarer Waltz. Når en stat overlever i længere tid, så er det, fordi den ikke kaster sig ud i krige, som ikke kan vindes. Militær magt skal kun bruges, når det fremmer USA s sikkerhed og interesser. Krigen mod Irak lever ikke op til denne standard. Waltz har ikke noget imod at blive kaldt en isolationist. Hvis jeg skulle give et godt råd til Obama-administrationen, ville jeg anbefale, at de gjorde langt mindre, siger Waltz med reference til Obamas internationale engagement. Lige nu er USA i en position, hvor der ikke er nogen konkurrenter på verdensplan, og det er på sin vis skidt, både for USA og for verden, forklarer han. Manglen på en konkurrent, der kan holde os i skak, fører til, at vi kaster os ud i projekter, som ikke fremmer vores interesser, og som destabiliserer resten af verden, siger Waltz. Kina udvikler sig hurtigt, og på et tidspunkt vil verden igen blive bipolær. I sidste ende vil en kinesisk stormagt, der kan holde USA i skak, være til vores alle sammens bedste. Kilde: Torsten Hertig: USA har intet at frygte. altinget.dk Uddrag. Delopgave C: Danmarks udenrigspolitik 2. Sammenlign de synspunkter på Danmarks udenrigspolitik, som kommer til udtryk i bilag C1, C2 og C3. I sammenligningen skal du anvende viden om magt i international politik. 3. Du er udenrigspolitisk rådgiver for udenrigsminister Martin Lidegaard (RV). Skriv et notat, der sætter Martin Lidegaard i stand til at argumentere for, at Danmark i højere grad bør orientere sig i retning af EU i udenrigspolitiske spørgsmål. Notatet skal tage udgangspunkt i bilag C4, og du skal anvende viden om Danmarks handlemuligheder som småstat i international politik.

7 26. maj 2014 (digital) Delopgave C: Tysklands rolle i EU 2. Sammenlign bilag C1 s, C2 s og C3 s opfattelser af Tysklands styrkede rolle i EU og konsekvenserne heraf. I sammenligningen skal du anvende begreber om magt i international politik. 3. Diskutér, hvorvidt Tysklands styrkede rolle i EU fremmer eller svækker samarbejdet i EU. Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag C4, og du skal anvende teorier om international politik. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

8 28. maj 2014 (Ordinær) Fællesdel 1b. Opstil en model, der indeholder fire faktorer, som kan forklare USA s manglende militære intervention i konflikten i Syrien. Modellen skal understøttes af faglige begrundelser. Besvarelsen skal ske med udgangspunkt i citatet nedenfor. Tvivlen nager i disse dage amerikanerne. De kan ikke finde ud af, om det er på tide at holde op med at agere som verdens politibetjent en opgave, der har vist sig at være utaknemmelig. Kun en tredjedel af amerikanerne er ifølge en meningsmåling rede til at støtte en ensidig amerikansk militær intervention i Syrien, skønt dette tal meget vel kan vokse, hvis Rusland ikke ønsker eller magter at tvinge Syrien til at udlevere sin beholdning af giftgas. Kilde: Martin Burchardt: Tvivlen nager fortsat verdens politibetjent. Information Uddrag. Delopgave C: Syrien og intervention 2. Sammenlign bilag C1 s, C2 s og C3 s opfattelser af konflikten i Syrien og af en militær intervention i landet. I sammenligningen skal du anvende sikkerhedspolitiske begreber. 3. Diskutér, hvorvidt det er muligt for FN at løse konflikten i Syrien. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag C4, og du skal anvende teorier om international politik.

9 28. maj 2014 (digital) Fællesdel 1b. Argumentér ud fra idealistisk teori imod nedenstående citat af Marie Krarup (DF) om EU. Siden Romtraktatens ord om en stadigt snævrere sammenslutning mellem staterne i EU er udviklingen imod en union skredet roligt frem. Grænserne ophæves, der indføres fælles valuta, der indføres fælles lovgivning, parlament og ledelse. De europæiske nationalstater er på vej i skraldespanden til gengæld for en union. Det er en katastrofe! Nationalstaten har nemlig haft en dårlig presse i mange år. Den er blevet set som undertrykkende, indelukket, tilbageskuende og faktisk bare noget, vi skal have overstået for at kunne virkeliggøre det frigørende EU-projekt. Men nationalstaten er i virkeligheden et civilisationsfremskridt, som vi bør gøre meget for at bevare. Sandheden er jo, at EU er ved at ødelægge det gode, vi har opnået, og at der derfor er al mulig grund til at frygte for fremtiden uden nationalstater. Vi risikerer at miste friheden og dermed også velstanden og her har vi jo Grækenland som et glimrende eksempel på, hvordan snyd og bedrag og uansvarlig økonomi netop hersker der, hvor det ikke er nationalstaten, der styrer, men en anonym union, hvor man kan skubbe ansvaret for ens økonomiske situation videre til andre. Der er ikke en fælles national loyalitet i Europa, der kan bære en union. Der er ikke et fælles sprog eller en fælles lov skabt nedefra af folk, der ønsker det. EU er en uægte utopisk konstruktion, skabt af verdensfjerne internationalister. Den vil føre til ufrihed og tab af velstand, og den vil ødelægge det konkrete gode, vi har i dag de velfungerende nationalstater. Kilde: Marie Krarup (DF): EU ødelægger nationalstaternes Europa. Berlingske Uddrag. Delopgave C: EU som aktør i den globale økonomi 2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag C1 (tabel 1, tabel 2, tabel 3 og tabel 4) og supplerende materiale kan udledes om EU s rolle i den globale økonomi. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale. 3. Diskutér, hvilke fordele og ulemper en bilateral frihandelsaftale med USA kan have for EU. Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet (bilag C2), og du skal anvende viden om international økonomi. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

10 28. maj 2013 (digital) Fællesdel 1a. Argumentér ud fra en liberalistisk grundholdning imod Christian Bøgh Kristensens (DF) syn på globaliseringens følger, som det kommer til udtryk i nedenstående citat. Begrebet Globalisering var et af 1990 ernes store modeord, og er siden blevet det begreb, der på lige fod med nazismen har ødelagt det vestlige samfund. Globalizme bruges til at beskrive en udvikling i retning af voksende international produktion og handel, af multinationale selskabers voksende herredømme og en modsvarende svækkelse af nationalstaten. Politikerne er ikke længere i stand til at bekæmpe arbejdsløsheden, opretholde sundhedssektoren og bevare velfærdsstaten på grund af en globaliseret økonomi, der vil straffe vore virksomheder, hvis deres konkurrenceevne svækkes af unødige omkostninger. Danskernes råderum er beskåret i forhold til at støtte nationale virksomheders konkurrenceevne. Derfor har globaliseringen været en forbandelse for dem, der ønsker en større indsats for miljøet, verdens fattige, velfærden i vores del af verden, og som ikke synes, at det er fedt, at multinationale selskaber bliver mere og mere enerådende. High-tech kommunikation, lave transportomkostninger og grænseløs frihandel vil få hele verden til at fusionere til et eneste marked. Konsekvensen er øget konkurrence om markedsandele. En konkurrence som arbejdere, pensionister og andre på overførselsindkomster skal betale prisen for igennem lønnedgang og afmontering af velfærdsstaten. Kilde: Christian Bøgh Kristensen: Globaliseringsgalskaben, en pestilens for almenvellet. Uddrag. Delopgave C: Global arbejdsdeling 2. Sammenlign de syn på globaliseringens betydning for de økonomiske magtforhold i verden, som kommer til udtryk i bilag C1, C2 og C3. I sammenligningen skal du anvende viden om forskellige opfattelser af globalisering. 3. Du er økonomisk rådgiver for økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (RV). Skriv et notat, der sætter Margrethe Vestager i stand til at argumentere for, at en yderligere global integration vil gavne dansk økonomi. Notatet skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag C4, og du skal anvende viden om international økonomi. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

11 Fællesdel 30. maj 2012 (ordinær) 1b. Opstil en model, der indeholder fire faktorer, der kan forklare Danmarks deltagelse i interventionen i Libyen, som den kommer til udtryk i nedenstående citat. Modellen skal understøttes af faglige begrundelser. De seks danske F-16-fly, der skal deltage i den NATO-ledede mission i Libyen, har nu kurs mod en base på Sicilien i det sydlige Italien. Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech (V) har forklaret, at kampflyene efter alt at dømme vil være klar til at gå i aktion i Libyen søndag. Det er et enigt Folketing, der har givet sit ja til, at de danske kampfly deltager i militære operationer mod Libyen. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kalder det en historisk begivenhed, at hele Folketinget for første gang siger ja. Kilde: Danske F-16-kampfly er lettet. Ritzaus Bureau Delopgave B: Dansk udenrigspolitik 2. Sammenlign de opfattelser af mål og midler i dansk udenrigspolitik, der kommer til udtryk i bilag B1, B2 og B3. I sammenligningen skal du anvende viden om dansk udenrigspolitik. 3. Diskutér, hvilke konsekvenser de ændrede magtstrukturer i international politik har for dansk udenrigspolitik. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag B4, og du skal anvende teorier om international politik.

12 Fællesdel 1. juni 2012 (ordinær) 1c. Argumentér ud fra idealistisk teori imod nedenstående synspunkt af Richard Betts 2. Det ville være rart at vide, hvilket internationalt politisk system der er det mest stabile.»problemet er, at alle systemer ender med at bryde sammen i krig og konflikt,«siger Richard Betts.»Nogle vil sige, at et multipolært system med konkurrerende stormagter er mest stabilt. Og pege på tiden mellem Waterloo og Sarajevo - fra 1815 til Men var den tid så stabil, når den kunne slutte med Første Verdenskrigs katastrofe? Andre drømmer om en bipolær verden, hvor to supermagter holder hinanden i skak, men de glemmer, hvor skrøbelig magtbalancen faktisk var under Den Kolde Krig. Mit eget instinkt er, at et system med én dominerende supermagt er mest stabilt; som vi har set i de sidste 20 år, hvor der har været småkrige som på Balkan eller mellemstore krige som i Irak og Afghanistan, men grundlæggende global stabilitet.«men, siger Richard Betts, det kan»naturligvis ikke vare ved«. Hvorfor ikke?»fordi Kina er ved at blive en supermagt. Ikke som under Den Kolde Krig, hvor der var konkurrerende ideologiske magtcentre med blokke af allierede stater sat op mod hinanden.«kilde: Martin Krasnik: Den Anden Koldkrig. Weekendavisen Uddrag. Delopgave C: Nye globale magter? 2. Undersøg, i hvor høj grad Mette Skaks opfattelse af BRIK-landenes position i international politik (bilag C1) kan understøttes af materialet i bilag C2. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger. 3. Diskutér, i hvor høj grad det vil være en fordel eller en ulempe for det internationale samfund, at USA s magt er på retur. I diskussionen skal du tage udgangspunkt i bilag C3, og du skal anvende teorier om international politik. 2 Richard Betts er direktør for Institut for International Politik på Columbia University.

13 Delopgave C: Det arabiske forår og demokratiet 1. juni 2012 (digital) 2. Sammenlign de opfattelser af demokratiudviklingen i Mellemøsten, som kommer til udtryk i bilagene C1, C2 og C3. I sammenligningen skal du anvende begreberne hård og blød magt. 3. Du er udenrigspolitisk rådgiver for udenrigsminister Villy Søvndal (SF). Skriv et notat, der indeholder en fagligt begrundet strategi for den danske udenrigspolitik i forhold til demokratiudvikling i Mellemøsten. Notatet skal tage udgangspunkt i Tony Blairs synspunkter, som de fremstår i videoklippet (bilag C4), og du skal anvende viden om mål og midler i dansk udenrigspolitik. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

14 23. maj 2011 (ordinær) Fællesdel 1c. Anvend modellen i figur 1 til at opstille 5 faktorer, der har betydning for amerikansk udenrigspolitik. Hver af faktorerne skal understøttes af en faglig begrundelse. Figur 1. Model af den udenrigspolitiske beslutningsproces. Bearbejdet efter model i Hans Branner: Det ny Europa Note: Ydre omgivelser er udenfor USA s grænser, og Indre omgivelser er indenfor USA s grænser. Delopgave C: Amerikansk udenrigspolitik 2. Sammenlign de opfattelser af USA s rolle i verden, som kommer til udtryk i bilag C1, C2 og C3. I besvarelsen skal du inddrage teori om international politik. 3. Diskutér, i hvor høj grad USA har mulighed for at bevare sin status som unipol i det internationale system. Besvarelsen skal tage udgangspunkt i bilag C4.

15 23. maj 2011 (digital) Fællesdel 1c. Angiv og dokumentér, hvilke teorier om international politik, der kommer til udtryk i videoklippet med Francis Fukuyama. Clement i Amerika. DR

16 25. maj 2011 (ordinær) Delopgave A: COP Sammenlign de forklaringer på forløbet af klimatopmødet i København (COP15), der kan udledes af bilag A1, A2 og A3. I besvarelsen skal du inddrage teori om international politik. 3. Diskutér, i hvor høj grad FN er det rette forum til at beslutte en forpligtende aftale om en begrænsning af det globale CO2-udslip. Besvarelsen skal inddrages bilag A4.

17 Fællesdel 18. august 2011 (ordinær) 1c. Hvad kan der af tabel 1 udledes om den økonomiske udvikling i forskellige områder? Besvarelsen skal understøttes af beregninger, som tydeliggør udviklingen. Tabel 1. Økonomiske indikatorer i forskellige områder. Delopgave C: Afrika på vej? 2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag C1 kan udledes om den økonomiske udvikling i Afrika. 3. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er forbundet med en øget grad af markedsstyring i Afrika. Besvarelsen skal tage udgangspunkt i bilag C2.

18 Fællesdel 31. maj b. Argumenter ud fra idealistisk teori for Erik Boels syn på EU s mulige udvidelse med Tyrkiet. EU s største udenrigspolitiske udfordringer kommer i dag fra Mellemøsten, og den består i kombinationen af autoritære styreformer, trøstesløse unge befolkningsgrupper og islamisk fundamentalisme, der øger faren for ustabilitet og terror. Et moderne muslimsk Tyrkiet kan som medlem af EU give såvel Tyrkiet som EU en helt anden pondus og legitimitet i regionen, end begge aktører ville have hver for sig. Kilde: Erik Boel. EU og naboerne. Den Danske Europabevægelses tænketank Ja til Europa Delopgave C: Global integration 2. Sammenlign de synspunkter på sammenhængen mellem globalisering og den Økonomiske krise, der kommer til udtryk i bilag C1 og C2. 3. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er forbundet med at gennemføre ideen om en udvidelse og udvikling af overnationale institutioner og styrkelse af den globale styring. (citat fra bilag C3). Besvarelsen skal tage udgangspunkt i bilag C3.

19 19. august 2010 Fællesdel 1a. Hvad kan der af tabel 1 udledes om den økonomiske udvikling i BRIK-landene? Besvarelsen skal understøttes af beregninger, der tydeliggør udviklingen. Tabel 1. BNP i faste priser i fire lande (BRIK-landene). Delopgave A: Kina og den økonomiske krise 2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag A1 kan udledes om Kinas økonomiske udvikling. 3. Diskutér, hvilke økonomiske muligheder Kina har for at hjælpe den globale økonomi i gang. Besvarelsen skal tage udgangspunkt i bilag A2.

20 31. maj 2010 (digital) Fællesdel 1b. Angiv og dokumentér ud fra interviewet med Ole Wæver tre ændringer i det internationale system. Kilde: DR2. Deadline kl c. Hvad kan der af tabel 1 udledes om den danske indsats i Afghanistan i forhold til de andre lande i tabellen? Besvarelsen skal understøttes af beregninger. Tabel 1. Udvalgte landes bidrag til indsatsen i Afghanistan. Note: Soldater er antal tropper pr. september Genopbygningshjælp er i mio. USD (udbetalt i perioden januar marts 2008). Kilde: Delopgave B: Global styring? 2. Sammenlign de opfattelser af internationalt samarbejde, som kommer til udtryk i bilagene B1, B2 og B3. I besvarelsen skal du inddrage teori om international politik. 3. Diskutér, i hvor høj grad FN har udspillet sin rolle som international aktør. Besvarelsen skal tage udgangspunkt i bilag B4. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

21 Delopgave C: Indsatsen i Afghanistan 2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag C1 (figur 1, tabel 1, tabel 2, figur 2 og tabel 3) og supplerende materiale kan udledes om resultatet af den internationale indsats i Afghanistan. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale. 3. Du er sikkerhedspolitisk rådgiver for udenrigsminister Lene Espersen (K). Skriv et notat, der sætter udenrigsminister Lene Espersen i stand til sikkerhedspolitisk at begrunde en fortsat dansk indsats i Afghanistan. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

Samfundsfag A. Studentereksamen INTERVENTION. 1. del: kl Mandag den 31. maj 2010 kl

Samfundsfag A. Studentereksamen INTERVENTION. 1. del: kl Mandag den 31. maj 2010 kl Samfundsfag A Studentereksamen Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet 1. del: kl. 9.00-10.00 INTERVENTION Fællesdel og opgavernes spørgsmål 2 og 3 (uden bilag). Fællesdel med digitale

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Kolding VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Hf enkeltfag i samfundsfag,

Læs mere

Hjemmeopgave om AT: Holstebro gymnasium Mads Vistisen, Dennis Noe & Sarah Thayer

Hjemmeopgave om AT: Holstebro gymnasium Mads Vistisen, Dennis Noe & Sarah Thayer Gruppearbejde: Opgave A Pax Americana? det amerikanske missilskjold og verdensfred (AT eksamen: Fysik og samfundsfag) Problemformulering Denne opgave vil undersøge, hvordan opbyggelsen af et amerikansk

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Handelsskole HHX Samfundsfag C Morten

Læs mere

Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh

Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh Rasmus Brun Pedersen Lektor, PhD Institut for statskundskab & Institut for Erhvervskommunikation Aarhus Universitet Email: brun@ps.au.dk Udenrigspolitisk

Læs mere

DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA

DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA EU og dets nordamerikanske partnere, Amerikas Forenede Stater og, deler de fælles værdier demokrati og respekt for menneskerettighederne samt økonomisk og

Læs mere

Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk

Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen

Læs mere

Intervention i Syrien

Intervention i Syrien Intervention i Syrien Hvorfor / Hvorfor ikke? 1 Struktur 1. Formål: I skal tage stilling til Syrien-problematikken 2. Baggrund 1. Historie samt Arabisk Forår 3. Hvorfor intervention? 4. Hvorfor ikke intervention?

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Handelsskole HHX Samfundsfag C Morten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Samfundsfag C Jadwiga T. Thygesen

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

Årsplan Samfundsfag 9

Årsplan Samfundsfag 9 Årsplan Samfundsfag 9 Årsplan Samfundsfag 9 Årsplanen for samfundsfag angiver de overordnede emner, som klassen skal arbejde med i løbet af 9. klasse. KOMPETENCEOMRÅDER FOR SAMFUNDSFAG > Politik > Økonomi

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Emner/temaer, problemstillinger, opgivelser og lærerstillede spørgsmål til prøven med selvvalgt problemstilling i samfundsfag.

Emner/temaer, problemstillinger, opgivelser og lærerstillede spørgsmål til prøven med selvvalgt problemstilling i samfundsfag. Emner/temaer, problemstillinger, opgivelser og lærerstillede spørgsmål til prøven med selvvalgt problemstilling i samfundsfag Emner/temaer Elevemne/Problemstillinger Opgivelser Lærerstillede spørgsmål

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

International Business College Fredericia - Middelfart

International Business College Fredericia - Middelfart Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni International Business College Fredericia - Middelfart

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2010/11 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi niveau A valgfag Niels Riisgaard Hht3iøa Foreløbig - Oversigt

Læs mere

Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A

Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A Ministeriet for Børn og Undervisning Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen August 2013 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-214 FORSVARSMINISTERET Den 4. maj 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender, inkl. forsvar) den

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Samfundsfag B Iben Helqvist

Læs mere

Ændringsforslag til resolutionsforslag modtaget inden Landsmødet 2014

Ændringsforslag til resolutionsforslag modtaget inden Landsmødet 2014 Ændringsforslag til resolutionsforslag modtaget inden Landsmødet 0 0-0-0 Indhold C Arbejdsmarked, erhvervspolitik og offentlig sektor... C Radikale Venstre nedsætter udvalg til udarbejdelse af program

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG TIL ELEV E N DANMARK I DEN KOLDE KRIG ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg 1 ELEVARK 1 INTRODUKTION Du skal arbejde med emnet Danmark i den kolde krig

Læs mere

Samfundsfag A. Studentereksamen CENTER - PERIFERI. 1. del: kl Torsdag den 18. august 2011 kl

Samfundsfag A. Studentereksamen CENTER - PERIFERI. 1. del: kl Torsdag den 18. august 2011 kl Samfundsfag A Studentereksamen Digital eksamensopgave med adgang til internettet 1. del: kl. 9.00-10.00 CENTER - PERIFERI frs112-samn/a-18082011 Torsdag den 18. august 2011 kl. 9.00-15.00 Fællesdel og

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Når storpolitik rammer bedriften

Når storpolitik rammer bedriften Når storpolitik rammer bedriften Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Herning, 23. februar 2015 1 Nye markeder lokker 2 Nye markeder lokker

Læs mere

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

Tale ved SSWs nytårsreception d. 29.01.16

Tale ved SSWs nytårsreception d. 29.01.16 Tale ved SSWs nytårsreception d. 29.01.16 Først og fremmest mange tak for invitationen her til SSWs traditionsrige nytårsreception. Det glæder mig meget at få lejlighed til at præsentere mig selv og fortælle

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

2012/1 BTB 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 15. januar 2013. Betænkning.

2012/1 BTB 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 15. januar 2013. Betænkning. 2012/1 BTB 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 15. januar 2013 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Samfundsfag. Råd og vink 2010 om skriftlig studentereksamen

Samfundsfag. Råd og vink 2010 om skriftlig studentereksamen Samfundsfag Råd og vink 2010 om skriftlig studentereksamen Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser August 2010 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den skriftlige prøve i

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Læseplan for faget samfundsfag

Læseplan for faget samfundsfag Læseplan for faget samfundsfag Indledning Faget samfundsfag er et obligatorisk fag i Folkeskolen i 8. og 9. klasse. Undervisningen strækker sig over ét trinforløb. Samfundsfagets formål er at udvikle elevernes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Kolding VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Hf enkeltfag i samfundsfag,

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 01. JANUAR 2016 Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 1. Starten på nytårstalen. God aften. I december deltog jeg i et arrangement på

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

Ind i Historien Bind 4 (9. klasse)

Ind i Historien Bind 4 (9. klasse) Ind i Historien Bind 4 (9. klasse) Fra to til én supermagt Fra energi til energikrise Fra national økonomi til global økonomi Fra borger til verdensborger Fra fælles fortid til multietnisk fremtid En mere

Læs mere

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013 Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen Kære dimittender! I Tillykke med jeres uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag C Lærer(e) Peter Hansen-Damm/

Læs mere

Varighed med optakt til interview: Fra start til 7:49 inde i udsendelsen.

Varighed med optakt til interview: Fra start til 7:49 inde i udsendelsen. Bilag 3 Udskrift af optakt plus Interview med udenrigsminister Martin Lidegaard i 21 Søndag den 20. juli. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a9dd

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Samfundsfag C skoleåret 2008-2009 Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsescenter

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

Workshop: EU og EU s rolle i verden

Workshop: EU og EU s rolle i verden Institut for Statskundskab Workshop: EU og EU s rolle i verden Anders Wivel, ph.d. Lektor, studieleder Institut for Statskundskab Københavns Universitet Dias 1 Anders Wivel Forsker i international politik,

Læs mere

6. Politiet militariseret - et police force, der bekæmper befolkningen og beskytter magthavere

6. Politiet militariseret - et police force, der bekæmper befolkningen og beskytter magthavere 1. Velkomst / tak 2. Hvad I brug for, ved jeg jo ikke. Ikke lyde som Radioavisen: 3. Min verden - og så videre til militariseringen: 4. Guatemala - politi - 60-70 % af al tortur - i virkeligheden paramilitære

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2014/15 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag

Læs mere

Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat

Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat Islamisk Stats fremfærd i Irak er den katastrofe/konflikt danskerne anser for at være mest alvorlig. Herefter følger ebolas udbredelse i Afrika

Læs mere

Fremtidens sikkerhedspolitiske udfordringer

Fremtidens sikkerhedspolitiske udfordringer Fremtidens sikkerhedspolitiske udfordringer Sten Rynning, professor, Leder, Center for War Studies, Syddansk Universitet Atlantsammenslutning, sikkerhedspolitisk seminar, 28 okt 2015 Etik og globalisering

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Teorier om europæisk integration/ integrationsteorier

Teorier om europæisk integration/ integrationsteorier Teorier om europæisk integration/ integrationsteorier Neofunktionalisme: Ernst B. Haas: Europæisk integration er en deterministisk proces. Som en snebold, der ruller ned ad et bjerg. Spill-over mekanismen

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Aug 2014 maj 2015

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Dødens gab mellem USA og Danmark

Dødens gab mellem USA og Danmark Den 7. oktober 9 Fokus på ud af krisen: Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores fire vigtigste samhandelslande: Tyskland, Sverige, og Storbritannien.

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Kina fra uland til supermagt? Titel 3 Afghanistan og krigen mod terror - dansk sikkerhedspolitik efter 11. september

Kina fra uland til supermagt? Titel 3 Afghanistan og krigen mod terror - dansk sikkerhedspolitik efter 11. september Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer E-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

1) Integrationsdynamikkerne begreber/teorier til forklaring af integrationen. 2) Historien bag integrationen

1) Integrationsdynamikkerne begreber/teorier til forklaring af integrationen. 2) Historien bag integrationen Cand.merc.valgfag 2. gang/ 5. feb. 2007 To temaer: 1) Integrationsdynamikkerne begreber/teorier til forklaring af integrationen 2) Historien bag integrationen Integrationsdynamikkerne Vigtig skelnen: 1)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold IBC Kolding Hhx Samfundsfag C Birgitte Schmidt

Læs mere

Pengenes herre, 1-3 (Keynes, Hayek og Marx) John Maynard Keynes og keynesianismen. Pædagogisk vejledning http://filmogtv.mitcfu.dk

Pengenes herre, 1-3 (Keynes, Hayek og Marx) John Maynard Keynes og keynesianismen. Pædagogisk vejledning http://filmogtv.mitcfu.dk Pengenes herre, 1-3 (Keynes, Hayek og Marx) Billederne er fra tv-udsendelserne. John Maynard Keynes og keynesianismen DR2, 28.10.20131, 51 min. Englænderen John Maynard Keynes (1883-1946) udtænker de økonomiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution HF og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 09/10 Institution Grenaa Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Samfundsfag B Morten

Læs mere

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 Del: 4 ud af 10 danskere er begyndt at se med større bekymring

Læs mere

Det centrale i notatgenren er den faglige begrundelse, dvs. at du skal give et fagligt svar på, hvorfor du anbefaler en bestemt strategi.

Det centrale i notatgenren er den faglige begrundelse, dvs. at du skal give et fagligt svar på, hvorfor du anbefaler en bestemt strategi. Skriv et notat Notatgenren vil du støde på i den skriftlige eksamens 2. del som det sidste af de to spørgsmål i delopgaven. Dermed har du forinden besvaret en undersøgelses- eller sammenligningsopgave

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin, hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2017

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa Fag: Samfundsfag B, STX Niveau: B Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløbsoversigt

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX idshistorie B Sven Clausen 3hha Oversigt over undervisningsforløb 1 1750-1919 - Revolutioner,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2011/12 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi niveau A valgfag Niels Riisgaard Hht3iøa+b Oversigt over undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2015 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Samfundsfag B Lars

Læs mere

Dansk niche i USAs unipolare verden!

Dansk niche i USAs unipolare verden! En artikel fra KRITISK DEBAT Dansk niche i USAs unipolare verden! Skrevet af: Ellen Brun og Jaques Hersh Offentliggjort: 15. december 2014 Under forhandlingerne om finansloven 2015 havde regeringens støttepartier,

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Haderslev Handelsskole hhx Samfundsfag C

Læs mere

Den Konservative Folketingsgruppe den 17.maj 2006

Den Konservative Folketingsgruppe den 17.maj 2006 Singapore May 12, 2006 Den Konservative Folketingsgruppe den 17.maj 2006 EU tænkepause og hvad så. Ideer og visioner for fremtidens Europa. By: J. Ørstrøm Møller Visiting Senior Research Fellow at Institute

Læs mere

Tale på Dialogmøde i Domen Jeg er glad for, at vi i dag har freds- og konfliktforskere, venstrefløjspolitikere og fredsbevægelse i en

Tale på Dialogmøde i Domen Jeg er glad for, at vi i dag har freds- og konfliktforskere, venstrefløjspolitikere og fredsbevægelse i en Tale på Dialogmøde i Domen 21.9. 178 Jeg er glad for, at vi i dag har freds- og konfliktforskere, venstrefløjspolitikere og fredsbevægelse i en fælles dialog. Vi kan lære af hinanden, og sammen påvirke

Læs mere

EU s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

EU s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik EU s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik Indledning Du læser hermed Radikal Ungdoms bud på EU s fremtidige fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. EU skal være en civil supermagt. EU s udenrigs- og sikkerhedspolitik

Læs mere

DANSK SØMAGT I ET STRATEGISK PERSPEKTIV

DANSK SØMAGT I ET STRATEGISK PERSPEKTIV DANSK SØMAGT I ET STRATEGISK PERSPEKTIV Af Kontreadmiral Nils Wang Artiklen er skrevet med afsæt i den tale, som forfatteren holdt ved åbningen af konferencen Seapower.dk., som Søe-Lieutenant-Selskabet

Læs mere

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over 2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 9. december 2009. Prøvenummer. underskrift

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 9. december 2009. Prøvenummer. underskrift Indfødsretsprøven 9. december 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium HHX International

Læs mere