PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret."

Transkript

1 PBS menuen PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages af PBS. Din opgave begrænses til at kontrollere, om der er overensstemmelse mellem egne opgørelser og de indbetalinger, som du får tilsendt fra PBS. Desuden øges serviceniveauet overfor forbrugeren, da der nu er mulighed for tilmelding til betalingsservice. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. Tilslutning til PBS Når vandværket har besluttet sig for opkrævning og udbetaling via PBS, kontaktes PBS s kundeservice med henblik på at blive oprettet som kunde hos dem. Rambøll FAS er godkendt af PBS. Desuden skal vandværkets pengeinstitut orienteres om tilslutningen. Tilmeldingen foregår fra NETS hjemmeside Her vælges: Betalingsservice Ansøgningsportal, hvor der også skal vedhæftes nogle oplysninger om virksomheden. I den skriftlige aftale mellem vandværket og PBS angives, hvilke betingelser der er for samarbejdet vedr. ind- og udbetalinger. Selv om vandværket vælger tilslutning til PBS, er det stadig muligt at udskrive og udsende opgørelser til de enkelte forbrugere. Dette gøres i menupunktet Opkrævninger Udskriv opgørelser eller Forbrugere Opgørelse. Du kan også via PBS udsende meddelelser til forbrugerne. Disse meddelelser tilføjes på de formularer, som PBS-opkrævningerne dannes ud fra. Opkrævning Opkrævning til forbrugerne kan ske på følgende måder. PBS udskriver og udsender manuelle indbetalingskort (FI kort). Opkrævninger trækkes automatisk fra forbrugerens konto i et pengeinstitut. Samme dag, som vandværkets konto godskrives de trukne beløb, trækkes gebyrerne for de foretagne transaktioner. Udbetaling Vandværket kan benytte følgende udbetalingsformer: Udbetalingsbeløbet sættes ind på forbrugerens bankkonto, hvis forbrugeren er tilmeldt automatisk træk.

2 5.2 PBS menuen De forbrugere, som ikke er tilmeldt automatisk træk vil returneres på en afvisningsliste fra PBS og der kan udskrives en manuel opgørelse med Check til forbrugeren. Gebyret for transaktionerne debiteres vandværkets konto på ekspeditionsdagen. Indbetalinger Der indgås aftale med PBS om, hvor ofte der skal fremsendes oplysninger med indbetalinger til vandværket. Det er vigtigt, at PBS Stamoplysninger udfyldes, inden overførslen påbegyndes. Se efterfølgende beskrivelser. Procedure PBS vælges i hovedmenu. Frem på skærmen kommer en undermenu.

3 PBS menuen 5.3 Diagram for PBS Totalløsningen:

4 5.4 PBS menuen 5.1 Opkrævninger/Udbetalinger Generelt Efter beregning af periode- og /eller en aconto-opkrævning kan opkrævningerne, og eventuelle udbetalinger sendes til PBS via FAS SFTP løsningen gennem Internettet. (Kræver, at der er oprettet et ID, som er en slags certifikat, som FAS anvender til at give dig adgang til postkassen). PBS kan udbetale til forbrugere, som er tilmeldt automatisk træk. PBS udskriver en afvisningsliste over de forbrugere, som ikke er tilmeldt automatisk træk. Udfra denne liste kan vandværket herefter evt. udskrive en check til forbrugeren og kvittere for udbetalingen under menu punktet Indbetalinger. Procedure Vælg Opkrævninger/Udbetalinger i undermenuen

5 PBS menuen 5.5 Vælg Lognummer på den opkrævning, der skal overføres til PBS. Programmet foreslår automatisk lognummeret for den opkrævning, der er dannet sidst. Beløbsgrænse udfyldes automatisk fra Filer - Opkrævningsgrupper, men du har også mulighed for at ændre grænsen i dette billede. Under Beløbstype er opkrævninger som standard altid markeret. Ved en Periodeopkrævning er det muligt at markere Medtag udbetalinger. Under Udvidede muligheder er der følgende valgmuligheder: Dan advisering gennem PBS for forbrugere, der ligger indenfor udbetalings- og opkrævningsgrænsen betyder at PBS benyttes som printer til at udskrive opgørelsen til forbrugerne med nulbeløb

6 5.6 PBS menuen Dan advisering gennem PBS for forbruger, der skal have udbetalt beløb, som ikke er tilmeldt automatisk træk, betyder at der kan udskrives en opgørelse til de forbrugere, som har penge til gode. På opgørelsen anmodes om forbrugeren registrerings- og kontonummer til banken, så beløbet kan overføres til forbrugerens bankkonto. Under Beløbstype kan du vælge Rykkerskrivelser, som giver mulighed for at rykke med kortfristede FI-kort via PBS. Dermed sendes rykkerne via PBS og ligeledes kan indbetalingerne også indlæses direkte fra PBS. Bemærk: o Ved gebyrer der tilskrives med det samme, kan der kun sendes til PBS kunder, da EAN kunder kun modtager opkrævninger via NemHandel og der derfor kun kan sendes en gebyr-faktura ad den vej. o Ved gebyrer som tilskrives næste opkrævning, kan der både sendes til PBS og EAN kunder denne vej, da der her kun er tale om en advisering og ikke en regning.

7 PBS menuen 5.7 Under Beløbstype kan du vælge Flytteopgørelser/Enkelt Aconto og på en liste angive, hvilke Fraflyttere og Tilflyttere du ønsker at sende til PBS. Bemærk: o Her kan der enten dannes filer til Indbetalingskort (kortfristet opkrævning) o eller filer til Betalingsservice og Indbetalingskort (normal opkrævning) som skal sendes til PBS med forfald i kommende måned. Under Beløbstype kan du også vælge Faktura og på en liste angive hvilke forbrugere der skal udsendes til. Overførsel til PBS via Internet Ved valg af overførsel via internet klikkes på Dan PBS fil fremkommer følgende dialogboks:

8 5.8 PBS menuen I PBS Stamoplysninger er stien til PBS angivet som C:\PBS og filnavnet angives her som 0903Helårlig, fordi året er 2009, det er marts måned og opkrævningsgruppen er Helårlig. Tryk Gem for at gemme filen så den kan sendes til PBS. Vent Rambøll FAS overfører opkrævningerne til PBS fil Rambøll FAS udskriver en Følgeseddel, som indeholder:

9 PBS menuen 5.9 Når filen er dannet, spørger Rambøll FAS om den dannede fil skal udskrives til brug for kontrol mv. Klik på Ja for få filen udskrevet, så du kan kontrollere/godkende den inden den sendes til PBS.

10 5.10 PBS menuen Dialogboksen vil vise en liste over alle de forbruger, der er indeholdt i PBS filen. Ønskes en udskrift af listen, klik på knappen Udskriv. Du vil nu kunne indtaste fra hvilket forbruger nr. udskriften skal starte, og hvor mange forbrugere, der skal udskrives og om der kun skal udskrives én forbruger pr. side. Hvis opsætningen af FAS til SFTP er foretaget, kan der trykkes på Afsend fil til PBS for at sende opkrævningerne.

11 PBS menuen 5.11 Eksempel på udskrift:

12 5.12 PBS menuen Eksempel på FI-kort:

13 PBS menuen Opkrævninger/Udbetalinger Udvalgte forbrugere Generelt Menuen kan anvendes til kortfristet udsendelse til udvalgte forbrugere, f.eks. genudsendelse af enkelte opkrævninger. Procedure Vælg Opkrævninger/Udbetalinger Udvalgte forbrugere. Efterfølgende dialogboks fremkommer: Vælg Lognummer Tryk: Søg forbruger og udvælg forbruger Vælg Ny forfaldsdato til opkrævningen og Tryk: Overfør forbruger til opkrævningsfil.

14 5.14 PBS menuen Der kan nu dannes en PBS fil som overføres til PBS via Internet.

15 PBS menuen Stop automatisk udbetaling Generelt Menuen anvendes til at annullere en opkrævning eller udbetaling til udvalgte forbrugere, hvor opkrævningsfilen allerede er afsendt til PBS. For at anvende denne funktion kræves, at der er lavet aftale med PBS om en 603 leverance, som er en fil med aftalenumre på forbrugerne der skal indlæses inden der kan køres Stop automatisk udbetaling. Procedure Vælg Stop automatisk betaling Vælg Søg forbruger og udvælg forbruger(e)

16 5.16 PBS menuen Tryk Vælg forbruger til PBS fil Hvis PBS Aftalenr. mangler på forbrugeren ses ovenstående advarsel.

17 PBS menuen 5.17 Vælg Dan PBS fil, hvis aftalenummeret er indlæst Skift evt. til mappen PBS og Tryk Gem, for at gemme filen, så den kan overføres til PBS via menuen PBS Oversigt, som forklares på næste side.

18 5.18 PBS menuen

19 PBS menuen Tilmeld betalingsaftale for forbruger Generelt Fra denne menu kan der tilmeldes en forbruger til betalingsaftale. Der er behov for et CPR/CVR-nr samt bank reg.nr. og bank kontonummer. Procedure Vælg Tilmeld betalingsaftale for forbruger

20 5.20 PBS menuen Søg forbruger Indtast CPR/CVR-nr samt bank reg.nr. og bank kontonummer

21 PBS menuen 5.21 F.eks. som ovenstående, og vælg herefter knappen OK. Vælg knappen Afsend fil til PBS for at sende betalingsaftale til PBS

22 5.22 PBS menuen Skærmbillede Forklaring til skærmbillede Visser oversigt over leverancen, som er stamoplysninger CVR-nummer til PBS Delsystem Samt antal transaktioner og dato oprettelse af leverance. Søgning er delt op i Gå til forbruger hvor der kan vælges ud fra de forbrugernumre, der er i leverancen, som i dette tilfælde altid vil være 1. Søg Forbruger her er det muligt at åbne forbrugerbilledet og søge en forbruger, og herefter returnere til dette skærmbillede. Vis i forbrugerbillede Det forbrugernummer, der er markeret/valgt i oversigten til højre i skærmbilledet vil blive vist i forbrugerbilledet. Der kan herefter returneres til dette skærmbillede. Listen kan udskrives til printer Listen kan sendes til PBS Skærmbillede afsluttes, og der returneres tilbage til hovedskærmbilledet uden at sende til PBS.

23 PBS menuen Afmeld betalingsaftale for forbruger Generelt Fra denne menu kan der afmeldes betalingsaftale for en forbruger Procedure Vælg Afmeld betalingsaftale for forbruger Søg Forbruger

24 5.24 PBS menuen Forbruger fremkommer på skærmen. Vælg Afsend fil til PBS for at afmelde forbruger. Vær opmærksom på, hvis der ikke findes en betalingsaftale på den forbruger, som vælges til at få afmeldt sin betalingsaftale, så vil der fremkomme følgende skærmbillede.

25 PBS menuen 5.25 Skærmbillede Forklaring til skærmbillede Visser oversigt over leverancen, som er stamoplysninger CVR-nummer til PBS Delsystem Samt antal transaktioner og dato oprettelse af leverance. Søgning er delt op i Gå til forbruger hvor der kan vælges ud fra de forbrugernumre, der er i leverancen, som i dette tilfælde altid vil være 1. Søg Forbruger her er det muligt at åbne forbrugerbilledet og søge en forbruger, og herefter returnere til dette skærmbillede. Vis i forbrugerbillede Det forbrugernummer, der er markeret/valgt i oversigten til højre i skærmbilledet vil blive vist i forbrugerbilledet. Der kan herefter returneres til dette skærmbillede. Listen kan udskrives til printer Listen kan sendes til PBS Skærmbillede afsluttes, og der returneres tilbage til hovedskærmbilledet uden at sende til PBS.

26 5.26 PBS menuen

27 PBS menuen PBS Oversigt Generelt Fra denne menu kan der hentes og sendes filer med betalingsoplysninger mellem FAS og PBS. De beløb, som forbrugerne indbetaler til PBS via automatisk træk eller indbetalinger på FI-kort, overføres til en fil, der kan hentes fra PBS Internet. For hver indbetaling, der foretages til PBS, gives der en række oplysninger, hvoraf følgende bliver overført til RAMBØLL FAS. betaleridentifikation (forbrugernummer) indbetalingsdato indbetalt beløb indbetalingsform Sidst på indbetalingsfilen er der indlagt oplysninger om antallet af indbetalinger samt det totale indbetalingsbeløb. Disse oplysninger fungerer som en kontrolforanstaltning, idet systemet bruger dem til at kontrollere, om alle indbetalinger er korrekt registreret. Efter beregning af periode- og /eller en aconto-opkrævning kan opkrævningerne, og eventuelle udbetalinger sendes til PBS via FAS SFTP løsningen gennem Internettet. (Kræver, at der er oprettet et ID, som er en slags certifikat, som FAS anvender til at give dig adgang til postkassen). PBS kan udbetale til forbrugere, som er tilmeldt automatisk træk. PBS udskriver en afvisningsliste over de forbrugere, som ikke er tilmeldt automatisk træk. Ud fra denne liste kan vandværket herefter evt. udskrive en check til forbrugeren og kvittere for udbetalingen under menu punktet Indbetalinger. Procedure

28 5.28 PBS menuen Vælg PBS Oversigt Svar Ja hvis der er foretaget sikkerhedskopi. Svar Nej, hvis der ikke er foretaget sikkerhedskopi, funktionen afbrydes og programmet vender tilbage til hovedmenuen. Svares der Foretag sikkerhedskopi startes menuen for sikkerhedskopiering, klar til kopiering. Når der modtages indbetalinger fra PBS, skal der laves en sikkerhedskopi af afregningsprogrammet, før disse indlæses.

29 PBS menuen 5.29 Menuen består af ovenstående skærmbillede, med følgende valgmuligheder: Genindlæser PBS Oversigten Viser en liste over de symboler som vises i PBS Oversigten, med tilhørende forklaring. Afslut menuen PBS Oversigt Knappen Vis arkiv: Viser indholdet af mappen C:\PBS\Arkiv Tryk på knappen Forlad arkiv: for at vende tilbage til indholdet af mappen C:\PBS Henter alle de filer som er klar til download fra PBS. Filerne vises i vinduet: Betalings og aftaleoplysninger fra PBS Åbner stifinder hvor der er mulighed for at søge en fil, overalt på ens drev og åbne denne for at se indholdet. Kun de filer som vises ved tryk på Vis filtype forklaringer kan åbnes! Åbner en oversigt over de filer som er sendt til PBS via SFTP, efter datointerval. Åbner en oversigt over de filer som er hentet fra PBS via SFTP, efter datointerval.

30 5.30 PBS menuen Ovenstående fremkommer ved tryk på knappen: Vis filtype forklaringer og er en oversigt over de ikoner med filtype beskrivelse, som vises i de 2 vinduer: Betalings og aftaleoplysninger fra PBS og Leverancer fra FAS til PBS

31 PBS menuen 5.31 Ovenstående er et eksempel på oversigten som fremkommer ved tryk på knappen: Vis oversigt over afsendte leverancer fra FAS Ovenstående er et eksempel på oversigten som fremkommer ved tryk på knappen: Vis oversigt over hentede leverancer til FAS

32 5.32 PBS menuen Vælg Hent alle filer fra PBS I vinduet: Betalings og aftaleoplysninger fra PBS ses nu 2 filer af typen 602 (Betalingsoplysninger) og 2 filer af typen F (Følgesedler til betalingsoplysninger). Filerne med Betalingsoplysninger indeholder de data som skal indlæses i FAS for at overføre indbetalingerne til forbrugernes statusbillede. Ved at dobbeltklikke på en af Betalingsfilerne af typen 602 åbnes et vindue som indeholder oplysninger om betalingen. (Se herunder)

33 PBS menuen 5.33 Eksempel på udskrift af indbetalingsfil (Betalingsoplysninger): Klik på Udskriv og indlæs, for at udskrive indholdet af indbetalingsfilen til printer og samtidig indlæse filen i FAS. Klik på Udskriv for kun at udskrive indholdet af indbetalingsfilen til printer. Klik på Indlæs, for kun at indlæse indbetalingsfilen.

34 5.34 PBS menuen Indbetalingsfilen indlæses i Rambøll FAS Sumbilag udskrives til printer Filen er flyttet til arkivmappen Dette er for at sikre at man ikke kommer til at indlæse den samme fil 2 gange.

35 PBS menuen 5.35 Følgesedler til betalingsoplysninger anvendes ikke af FAS, men indeholder oplysninger om leverancetype, system, kreditornavn mv. og leveres automatisk fra PBS. FAS flytter automatisk filerne til Arkiv sammen med Betalingsoplysninger, når data er hentet ind i FAS. Eksempel på udskrift af følgeseddel (Følgeseddel til betalingsoplysninger): Klik på Udskriv for at udskrive indholdet af Følgeseddelfilen til printer

36 5.36 PBS menuen 5.7 PBS Stamoplysninger Generelt Hvis du anvender PBS-modulet, er det nødvendigt, at du har indtastet Værkets SE-nummer (CVR-nummer) BS delsystem Debitor gruppenummer PBS-nummer PBS fil placering (udpeges via pop-up vindue) PBS arkiv placering (udpeges via pop-up vindue) Derudover skal der indtastes informationer under SFTP Indstillinger, i form af: Nøglefil placering Brugernavn Nøglefil passphrase Mangler disse oplysninger fremkommer følgende menu, hvis der forsøges at sende og modtage filer via SFTP overførsel:

37 PBS menuen 5.37 Procedure Vælg PBS - PBS Stamoplysninger. Følgende dialogboks fremkommer. Heri indtastes/vedligeholdes værkets PBS Stamoplysninger. Klik Afslut for at forlade dialogboksen. Skærmbilledet er delt op I følgende grupperinger Stamdata SFTP Indstillinger Automatisk indlæsning af leverancer fra PBS Udsendelseshastighed for FI-Indbetalingskort Opkrævninger der ikke kan gennemføres via betalingsservice

38 5.38 PBS menuen I det følgende vil disse grupperinger blive uddybet. Stamdata: Stamdata er grundlaget for at Rambøll FAS og PBS kan kommunikere med hinanden. SE-nummer er vandværkets SE-nummer BS-delsystem, Debitor gruppe nr. og PBS-nummer bliver tildelt af PBS PBS fil placering angives til at vælge hvor filer til- og fra PBS skal placeres. PBS arkiv placering angives til at vælge hvor de behandlede filer skal placeres, som enten har været indlæst fra PBS eller sent til PBS. SFTP Indstillinger: SFTP Indstillinger er grundlaget for at der kan sendes og modtages filer direkte fra Rambøll FAS. Nøglefil placering indeholder oplysning om, hvor nøglefil fra Nets er placeret. Brugernavn er oplyst fra Nets Nøglefil passphrase er bestemt fra den gang Nøglefil er blevet dannet.

39 PBS menuen 5.39 Automatisk indlæsning af leverancer fra PBS: Automatisk indlæsning af leverancer fra PBS kan sætte Rambøll FAS op til at indlæse en, flere eller alle leverancer automatisk fra PBS. Når felet Indlæs automatisk 603 leverancer (Aftaleoplysninger) er valgt vil 603- leverancerne automatisk blive indlæst, når de importeres fra PBS. Når feltet Indlæs automatisk 686 leverancer (FI-kort udsendelse info) er valgt vil 686 leverancerne automatisk blive indlæst, når de importeres fra PBS. Når feltet Indlæs automatisk 602 leverancer (Betalingsoplysninger) er valgt vil 602 leverancerne automatisk blive indlæst, når de importeres fra PBS. Herudover skal der vælges mellem Udskriv ALLE betalingsfiler ved indlæsning Udskriv KUN betalingsfiler uden automatiske betalinger Udskriv IKKE betalingsfiler ved indlæsning Det anbefales at vælge Udskriv ALLE betalingsfiler ved indlæsningen, som kan vedlægges som underbilag til finansbilaget, som automatisk bliver udskrevet ved import af en betalingsfil.

40 5.40 PBS menuen Udsendelseshastighed for FI-Indbetalingskort: Udsendelseshastighed for FI-Indbetalingskort er delt op mellem, om det er almindelige opkrævninger/udbetalinger for aconto- og periode-opkrævning eller om det er for Rykkerskrivelser, Flytteopgørelser/Enkelt Aconto og Faktura samt Opkrævninger/Udbetalinger udvalgte forbrugere. Førstnævnte er altid i forbindelse med en kørsel for en hel opkrævningsgruppe, hvor der er god tid til planlægning, så der kan opnås den billigste porto til de, som skal have tilsendt FI-indbetalingskort, som her er 7 dage. Sidstnævnte er der ikke så mange af i forhold til de almindelige opkrævninger, så her er det mere vigtigt, at opkrævningerne/opgørelserne kommer hurtigt ud til forbrugeren mod at porto bliver lidt dyrere.

41 PBS menuen 5.41 Opkrævninger der ikke kan gennemføres via betalingsservice: Opkrævninger der ikke kan gennemføres via betalingsservice kan også deles op i to, som er de almindelige opkrævninger, som gennemføres gennem aconto- og periodekørsler, og de andre kørsler for færre forbrugere, som er rykkerskrivelser, flytteopgørelser/enkelt aconto og faktura samt opkrævninger/udbetalinger udvalgte forbrugere. Førstnævnte Opkrævninger/udbetalinger er standard valgt til FI-indbetalingskort, elektronisk indbetalingskort og levering i e-boks, da det både er billigere og bedre service til de forbrugere, som ikke er tilmeldt betalingsservice. E-boks kræver dog, at vandværket/forsyningen er tilmeldt e-boks gennem Nets. Der er dog nogle forsyninger, som vælger at der vælges Udsendes kun som FIindbetalingskort, hvis der er for mange, som ikke ser efter i deres netbank eller e-boks, om de har modtaget en opgørelse fra vandværket/forsyningen. Ved Rykkerskrivelser, Flytteopgørelser/Enkelt Aconto og Faktura samt Opkrævninger/Udbetalinger udvalgte forbrugere vælges der typisk Udsendes kun som FI-Indbetalingskort, da der sikres at forbrugeren ikke kan sige, at rykkeren ikke er blevet set fordi den ligger som elektronisk indbetalingskort i Netbank eller i e-boks.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Opkrævninger - menuen 3.1

Opkrævninger - menuen 3.1 Opkrævninger - menuen 3.1 3. OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger,

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

Restancer menuen RESTANCER MENUEN. 6.1 Udskriv restanceliste

Restancer menuen RESTANCER MENUEN. 6.1 Udskriv restanceliste Restancer menuen 6.1 6. RESTANCER MENUEN Generelt Når datoen for sidste betaling eller datoen for måleraflæsning er overskredet, er der mulighed for at tilskrive et gebyr samt udskrive og udsende et rykkerbrev

Læs mere

Vejledning for FMS_PBS

Vejledning for FMS_PBS Vejledning for FMS_PBS Vejledning for FMS_PBS... 1 Introduktion... 1 Demokunde... 1 Systemkrav... 1 Installation... 2 Import af kartotek for kunder og vareliste... 3 Betalingsoplysninger til PBS... 4 Supplerende

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Typisk forløb over 1 år 20.1

Typisk forløb over 1 år 20.1 Typisk forløb over 1 år 20.1 20. TYPISK FORLØB OVER 1 ÅR Generelt For at arbejde med Rambøll FAS er det nødvendigt at have et overblik over, hvornår opkrævninger skal opkræves, og i hvilken rækkefølge

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Nyhedsoversigt OptikIT V40

Nyhedsoversigt OptikIT V40 Nyhedsoversigt OptikIT V40 Betalingsservice Automatisk afsendelse. UDARBEJDET AF THOMAS KETELSEN Den nye version kan hentes på vores hjemmeside www.optikit.dk OptikIT Version 40 er nu klar til download.

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Forbrugere menuen 2.1

Forbrugere menuen 2.1 Forbrugere menuen 2.1 2. FORBRUGERE-MENUEN Generelt Her vedligeholdes forbrugerkartoteket. Dvs. nye forbrugere indtastes, og allerede indtastede forbrugere vedligeholdes i dette menupunkt. Der er ligeledes

Læs mere

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS)

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) 2101003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES TIL DERES 2102003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES FRA DERES 2103003

Læs mere

DL-Bankon brugervejledning

DL-Bankon brugervejledning DL-Bankon brugervejledning Generelt: Denne vejledning beskriver installation og brug af DL-Bankon, samt indlæsning af debitorindbetalinger i AirBoss. Vejledningen er gældende fra DL-Bankon version 2.10B.

Læs mere

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN JUNI 2009 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Bemærkninger... 1 1.3 Forudsætninger... 2 2 Kalender... 3 2.1 Opret kalender... 3 2.2 Opdater helligdage...

Læs mere

Del 3. Det daglige arbejde

Del 3. Det daglige arbejde Del 3 31 07 2009 DOF Data 2009 Side 3 1 3. 3.1 Opret undervisningssteder og lokaler Skole > Undervisningssteder og Lokaler Alt + S + U I forbindelse med oprettelse af hold kan der angives, hvor undervisningen

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling 3.8 Betalinger Når oplysningerne på tilmeldingssiden er udfyldt, så skal det skyldige beløb håndteres. I langt de fleste tilfælde vil der være tale om en enkelt tilmelding med et skyldigt beløb, der skal

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Faktura menuen 9.1 9. FAKTURA Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Med Faktura-modulet er det muligt at udskrive fakturaer til forbrugerne på

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Lars. Lars er regnskabschef på et forlag. Lige nu opkræver han abonnement fra 76.000 husstande Betalingsservice er det

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Købekontrakter. Købekontrakter

Købekontrakter. Købekontrakter Købekontrakter Købekontrakter er et modul, der er udviklet til DSM Navision, til brug for de virksomheder, der sælger varer, maskiner og forbrugsartikler, der skal finansieres ved hjælp af kontrakter.

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Indlæsning fra BS Plus. - modulbeskrivelse

Indlæsning fra BS Plus. - modulbeskrivelse Indlæsning fra BS Plus - modulbeskrivelse Indledning Modulet Indlæsning fra BS Plus drejer sig om at håndtere virksomhedens tilbagevendende betalinger f.eks. forsikringer, abonnementer, rengøring eller

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Kom godt i gang med Sydbanks NetBank

Kom godt i gang med Sydbanks NetBank Kom godt i gang med Sydbanks NetBank Du skal bruge dit kodebrev og dit nøglekort, som er på dit nøglebrev. På www.sydbank.dk, vælger du [Log på] dernæst NetBank. Indtast brugernummer og kodeord fra kodebrevet.

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU C Økonomistyringssystem I Vejledning til e-conomic, niveau D, lærte du, hvordan du bogfører og udskriver rapporter i økonomistyringssystemet e-conomic. Dette kapitel bygger videre på den viden og

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

1. Tilmelding... 3. 2. Medarbejderens adgang til e-boks... 4. 3. Lønsedler der ikke leveres til e-boks... 5

1. Tilmelding... 3. 2. Medarbejderens adgang til e-boks... 4. 3. Lønsedler der ikke leveres til e-boks... 5 E-BOKS Vejledning til e-boks i LønService Den 12. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Tilmelding... 3 1.1. Begrænsning på fremtidig lønkørsler... 4 2. Medarbejderens adgang til e-boks... 4 2.1. Medarbejdere

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret

Læs mere

Betaling via Business Online

Betaling via Business Online Forløbet for en betaling Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du opretter og godkender en betaling i Business Online. 1. Opret betalinger/mapper 2. Kontroller betalinger 3. Luk mappen og godkend

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Status med Casio DT-900 og SVANEN

Status med Casio DT-900 og SVANEN IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fra november 2005 vil alle statsansatte modtage deres lønseddel i e-boks. Alle danskere kan gratis anvende e-boks. Vi anbefaler, at du benytter en digital signatur til at logge

Læs mere

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Det er let at finde rundt i Nordbank Erhverv. Øverst er en menulinje med en række menupunkter og til venstre en menu med underpunkter. Nederst på mange af

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Kontobevægelser. Kontobevægelser viser en kontos posteringer med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. adviseringer og images.

Kontobevægelser. Kontobevægelser viser en kontos posteringer med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. adviseringer og images. Kontobevægelser viser en kontos posteringer med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. adviseringer og images. Kontobevægelser kan åbnes via genvejen: eller menuen: Du kan også vælge Kontobevægelser for

Læs mere

Unitel til pc Brugervejledning

Unitel til pc Brugervejledning Unitel til pc Brugervejledning Indhold Om vejledningen... Adgangskontrol... Bruger... Adgangskode... Krypteringsnøgler... Betalinger... Opret betalinger... Vælg betalingstype... Gem som standardbetaling...

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Brugervejledning - til

Læs mere

Hvis udskrifter ser ud som vist her skal du klikke på + ud for Faste udskrifter for at de forskellige udskrifter bliver vist.

Hvis udskrifter ser ud som vist her skal du klikke på + ud for Faste udskrifter for at de forskellige udskrifter bliver vist. 6.2 Udskrifter Ved alle søgefunktioner er der mulighed for at udskrive indholdet i gridden ved en standardudskrift. Der findes dog også en række mere specielle faste udskrifter, der kan udskrives fra de

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Kom godt i gang med Online Banking

Kom godt i gang med Online Banking Kom godt i gang med Online Banking Du skal bruge dit kodebrev og bilaget Online Banking Light Vejledning til dine brugere, som dit firma har fået tilsendt. På Sydbanks hjemmeside, www.sydbank.dk, vælger

Læs mere

1. INSTALLATION --------------- BService.Zip udpakkes og programmet installeres ved at dobbeltklikke på BSModul.exe filen.

1. INSTALLATION --------------- BService.Zip udpakkes og programmet installeres ved at dobbeltklikke på BSModul.exe filen. ------- R e b a c k BService 1992-2016 Webside:http://www.reback.dk E-mail: post@reback.dk ------- VIGTIGE OPLYSNINGER Indhold: 1. INSTALLATION 2. ProgramHistorik 1. INSTALLATION ---- BService.Zip udpakkes

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Svarudskrivning. 1 Introduktion

Svarudskrivning. 1 Introduktion Svarudskrivning Revideret 28-05-2010 MADS MENU: RAPPORT PRØVESVAR SVARUDSKRIVNING (D.1.1.) 1 Introduktion Via programmet Svarudskrivning udskrives papirsvar for ét laboratorieafsnit ad gangen. Fra Svarudskrivning

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04 Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER Version 1.04 Indholdsfortegnelse BETALINGSMODULER... 3 OVERSIGT OVER TILMELDINGER... 3 Status for tilmelding... 3 INDBETALINGER... 4 Åben FI-ordre/uafsluttede

Læs mere

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer. . Det er muligt at indlæse indbetalinger fra kunder, som anvender indbetalingskort, direkte ind i en debitorbetalingskladde i Axapta. Det kræver, at du fra banken får en fil i standard PBSformat med indbetalingerne

Læs mere

Kontingentopkrævning. Betaling

Kontingentopkrævning. Betaling Kontingentopkrævning Bogføring Opkrævning Betaling Opdateret august 2007 Overblik Overblik nogle ord om sammenhængene Opsætning Stamdata Medlemmer Satser Satstyper Postering Dannelse af kontingentpostering

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved EAN-Web forstås virksomheden EAN-Web A/S, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 24 21 27 42 1.2 Ved LE@N forstås det af EAN-Web ejede Web-EDI-baserede edb-system, som gør

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument.

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument. 1. november 2011 Installationsvejledning for Pudserprogram DEMO a) Gå ind på hjemmesiden www.pudserprogram.dk og klik på linket 1) Virtual machine: (Til at køre pudserprogrammet) og vælg Åbn. Der går lidt

Læs mere

cpos Online Quickguide Version NKT https://nkt.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version NKT https://nkt.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.3 NKT https://nkt.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN SKIFTER DU ADGANGSKODE... 4 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 5 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

menuen kan sende s ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

menuen kan sende  s ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Kabelplus telefoni/evercall

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Kabelplus telefoni/evercall Kabelplus Telefoni på Frederiksholm Net Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Kabelplus telefoni/evercall Denne vejledning vedrører IP-fastnet I denne vejledning finder

Læs mere

Conventus brugermanual

Conventus brugermanual Conventus brugermanual En hjælp til den nye bruger Annette Sperling 13 Indhold 1. Indledning... 4 1.1. Arkiv... 4 1.2. Adressebogen... 4 1.3. Finans... 4 1.4. Administration... 4 2. Oprettelse af foreningen...

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet standarden for e-samhandel Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.01

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.01 Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER Version 1.01 Indholdsfortegnelse BETALINGSMODULER... 3 OVERSIGT OVER TILMELDINGER... 3 Status for tilmelding... 3 INDBETALINGER... 4 Åben FI-ordre/uafsluttede

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

BUANCO Supports førstehjælpspakke

BUANCO Supports førstehjælpspakke BUANCO Supports førstehjælpspakke Prøv at følge nedenstående vejledninger for at løse opgaven selv. Lykkes det ikke, er du velkommen til at ringe til BUANCO Support på tlf. 72 17 07 24 Dagsmodeller, opret

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1

Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1 Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1 Installation af printere i Soho og Noho med standard PCL I dette eksempel bruges SohoCanon1F (Printer i Soho på første 1.sal) under installation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere