ERFA-GRUPPE INTERNET EMNER EN ANTENNEFORENING BØR TAGE STILLING TIL, HVIS FORENINGEN ØNSKER AT UDBYDE INTERNET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERFA-GRUPPE INTERNET EMNER EN ANTENNEFORENING BØR TAGE STILLING TIL, HVIS FORENINGEN ØNSKER AT UDBYDE INTERNET"

Transkript

1 ERFA-GRUPPE INTERNET EMNER EN ANTENNEFORENING BØR TAGE STILLING TIL, HVIS FORENINGEN ØNSKER AT UDBYDE INTERNET

2 ERFA-Gruppe Internet: Emner en antenneforening skal tage stilling til, hvis foreningen ønsker at udbyde Internet: ADMINISTRATION: - Valg af administrationsprogram (Panther Admin / DanSupport / Egne programmer) - Valg af regnskabsprogram (C5, E-Conomic, eller mange andre regnskabsprogrammer) - Opkrævning via NETS (PBS) eller anden udbyder - Håndtering af e-faktura - Tegning af internet kontrakter - Udlevering af internet modems - Modtagelse af internet modems der kommer retur fra kunder - Tegning af IP-telefoni kontrakter (tager meget tid) For at kunne udbyde internet, vil det være påkrævet, at have et provisioneringssysstem til at styre teknikken, herunder internet modemmer, mailsystem samt WWW serveren (hjemmesideserver). Der findes ikke særlig mange EDB programmer, der kan dette. Panther Admin fra Panther Applications eller DanSupport, er de to kendte programmer. Nogle få antenneforeninger har selv fået programmeret nogle programmer, der anvendes til styring af teknikken i et internet system. De fleste af provisioneringsprogrammerne har ikke indbygget et regnskabsprogram. Dette skal vælges / tilkøbes særskilt. Der skal så programmeres et interface til det pågældende regnskabsprogram. Når man håndterer internetsystemer sker opkrævning af diverse produkter så tit, at det er nødvendig at opkræve abonnementer via NET (PBS). I modsat fald vil det være helt uoverskuelig at håndtere. Efterhånden er der flere og flere, der kræver opkrævning via elektronisk fakturering. Derfor vil det være smart, hvis opkrævningssystemet kan håndtere e- faktura. Et administrations / provisioneringsprogram til håndtering af mange forskellige processer er også et must. Der er temmelig mange forskellige opgaver, der skal holdes styr på. Derfor anbefaler ERFA-gruppe Internet et administrations / provisioneringssysten, der kan håndtere processer. ERFA-gruppe Internet er af den opfattelse, at et processystem er nødvendigt. Opgavemængden er ret overvældende, og kunderne er meget krævende. Det er en force, hvis en antenneforening har lokal administration / kontor. Der vil ret hurtigt komme mange kunder på det lokale kontor. Har man ikke et lokalt kontor, bør man alliere sig med sit servicefirma eller en lokal radio- og tv-forhandler for tegning af kontrakter, ud- og indlevering af internet modemmer og tegning af telefonikontrakter. Et alternativ til et kontor, vil være WEBbaseret tilmeldinger, og anvendelse af postsystemet. ERFA-gruppe Internet anbefaler et lokalt kontor i en eller anden form. IP TELEFONI EVT. MOBIL TELEFONI OG MOBIL DATA: - Kunne være Evercall eller anden IP-telefoni-udbyder - Antenneforeningen selv Hvis en antenneforening ønsker at udbyde internet, skal antenneforeningen også, efter ERFA-gruppe Internets mening, udbyde IPtelefoni, evt. Mobil-telefoni og Mobil-data. Det er efter ERFA-gruppe Internets mening vigtigt, at antenneforeningen kan levere en samlet internet og telefonipakke til medlemmerne. Op til 35 % ønsker stadig IP-fastnet telefoni. Der er ingen penge i IP-telefoni for antenneforeningerne. Den eneste måde IP- telefoni kan give penge på, er ved at have en meget stor kundekreds. Kun ved store kundemængder kan det løbe rundt. ERFA-gruppe Internet anbefaler, at lade et IP-telefoniselskab klare denne del af forretningen. Selv hvis man lader et IPtelefoniselskab klare ærterne, skal man ikke undervurdere opgaven i at supportere telefoni-kunderne. Der er virkelig mange spørgsmål fra disse kunder, og det kræver meget tid, selv om det er baseret på selvbetjening. Evercall kunne være en god samarbejdspartner. Evercall har, efter ERFA-gruppe Internets opfattelse, en sund holdning vedrørende kundebetjening, og er altid positive overfor kunderne. Evercall er ikke noget stort firma, men klarer opgaverne fint. Evercall har i øvrigt udviklet et interface til Skagen og Vejens provisionering af internet modemmet ECP3925 EMTA (IP-telefoni delen).

3 SUPPORT: - Internet support på modems - Mail support - WWW Support - Support på interne installationer - Telefoni support - Support på kunders PC er (Net drivere) Support i forbindelse med et internetsystem, er mange ting. Det er en opgave, hvortil der skal bruges en del personel. Tegning af internetkontrakter, udlevering af internet modemmer, modtagelse af retur modemmer, tegning af telefoni kontrakter, indtastning af internet modemmer i provisioneringssystemet. Til disse opgaver skal der være et antal personer, der har de tekniske kompetencer. Når folk kommer hjem, og skal til at opsætte deres mail, er den gal igen. Her skal der igen ydes support. Det på trods af skrevne vejledninger. Det samme er gældende vedrørende WWW-upload til WEB-serveren. Før det er muligt at opsætte et modem ved en kunde, skal der laves et datastik. Her møder man også en del udfordringer med hensyn til kundernes interne installationer. Mange gange er det nødvendig at ændre kundernes interne installationer. Ændringer af interne installationer er dog på kundens regning. Når datastikket er lavet, og kundens modem er online, må man også forvente, at kunden skal have hjælp til opsætning af trådløs internet. I mange tilfælde er det nødvendigt, at opdatere kundernes netkort drivere. Igen skal der kompetent personel til. Faktisk en pæn stor opgave. Support til telefonikunder henvises så vidt muligt til telefoniudbyderen. Man kan dog ikke helt undgå at bruge timer på dette. Kunderne forventer jo, at det er antenneforeningen, der har solgt dem telefoniprodukterne, og at det er antenneforeningen, der skal supportere dem. Her vil det også være nødvendig, at sætte sig ind i de forskellige telefoniprodukter, for at kunne supportere kunderne vedrørende disse telefoniprodukter. SERVICE: - Service på anlægget generelt - Oprettelse af datastik - Returvejsstøj fejlfinding - Filtreret net eller ej? - Service på interne installationer Service på anlægget skal selvfølgeligt udføres på vanlig vis af antenneforeningens servicefirma. Ud over fremvejen skal returvejen også tit serviceres. Servicering af returvejen skal man ikke undervurdere. Det kan være ret bekostelig, at vedligeholde returvejen, dog afhængig af standen anlægget. Selv om anlægget skulle være i en god stand, vil man opleve, at der skal en del returvejsfejlfinding til. En anden ting antenneforeningen bør tage stilling til er, om man vil køre med filtreret (returstopfilter) anlæg eller ikke. Filtreret anlæg forstået på den måde, at returvejen hos de kunder, der ikke har internet skal filtreres. Et filtreret anlæg er klart at foretrække, men er også dyrt at oprette og vedligeholde. Skagen, Vejen og Tune har eksempelvis valgt at filtrere returvejen hos kunder der ikke har internet. ERFA-gruppe Internet er af den opfattelse, at et internetsystem kører mere stabilt med et filtreret anlæg. Før et internetmodem kan tilkobles anlægget, skal der oprettes et datastik hos kunden. Enten skal antenneforeningen selv stå for dette arbejde, eller også antenneforeningens servicefirma. Her skal man tænke på udgifterne. De interne installationer hos kunderne er ikke altid de bedste. Man skal forvente, at mange kunders interne installationer er meget HF utætte. Man skal forvente lidt af hvert her. TEKNIK: - CMTS (DOCSIS3) - Switch - FireWall - Mailserver - WWW Server - Administrationsserver - BackUpserver - Modemmer - Nodeopdeling af anlæg (Evt. Fiber Noder)

4 En CMTS skal der til. CMTS'en er det centrale i et internetsystem og er den enhed, der styrer alle kundernes internetmodemmer. Det er CMTS'en og modemmerne, der via coax-nettet skaber internetforbindelsen for hovedstationen til kundernes PC. En CMTS kan købes i mange forskellige størrelser. I et anlæg på 500 internet kunder skal man forvente en pris på omkring ,00 kr. I større anlæg med op til 5000 internet kunder, i størrelsesordenen ,00 kr. eller mere. Der tages forbehold for nævnte priser. Ud over en CMTS skal der også bruges et antal Switch e. Switch ene er de komponenter der sammenkobler alle udstyrskomponenterne. Det sidste, der nu mangler er en Firewall / Router til internettet. Denne Firewall / Router tilkobles normalt til IP-kapacitet og IPtransit-udbyderens udstyr, der normalt er en Switch. Denne Switch er tilkoblet IP-kapacitet og IP-transit udbyderens backbone, der igen har forbindelse til internettet. Ønsker antenneforeningen at udbyde Mail til kunderne, må man enten selv oprette et mailsystem, eller få mail hosted ved et mailhostingfirma. Ønsker man at have sit egen mailsystem, er det muligt at lave et Linux-baseret mail system til fornuftige penge. Skagen Antennelaug og Vejen har eksempelvis downloaded open source-programmer fra internettet, uden omkostninger, og har selv opbygget et mailsystem. Det kræver dog, at der er personel med Linux-erfaring til rådighed, for at kunne installere et sådan mailsystem. Skagen Antennelaug kan, i begrænset omfang, yde support til andre foreninger om, hvordan man opbygger et sådan mailsystem. Dog kun hvis mailsystemet bliver det samme som Skagen Antennelaugs. Skagen Antennelaug har to personer med ekspertise på området. Hardware til et mailsystem består eksempelvis af 3 servere, eller 3 servere opkoblet i en sky. Skagen Antennelaug og Vejen har dog endnu ikke Cloud-versionen. Ønsker en antenneforening at udbyde WEB-plads til sine kunder, kræver det en WEB-server. En WEB server hvor kunderne kan udbyde deres hjemmesider. Skagen Antennelaug og Vejen anvender eksempelvis 1 HP server til WEB-server. Der stilles ikke de store krav til en sådan server, blot at kunderne via FTP kan uploade deres hjemmesider. WEB-server-softwaren kan hentes uden omkostninger på internettet. Skagen Antennelaug og Vejen tilbyder eksempelvis denne ydelse til kunderne uden beregning. Administrationsserveren er den server administrations / provisioneringsprogrammet kører på. En server der skal køre 24 timer i døgnet. Det er normalt også den server, der styrer registreringen af kundernes PC-opkobling til modemmerne. Det er også den server processystemet kører. Et processystem, der styrer alle igangværende opgaver mellem antenneforeningen og kunderne. Backup-serveren er den maskine hvor alt data backup sker på. Det er også den maskine alle antiterrorlogningsdata gemmes på. Alle de steder kunderne besøger på internettet skal logges i 12 måneder. Alle sendte adresser, fra / til, skal også logges i 12 måneder. Alle øvrige data antenneforeningen genererer, gemmes normalt også på denne server. Modemmerne i samarbejde med CMTS en er det, der skaber forbindelsen mellem kunderne og antenneforeningen hovedstation. CMTS en har så igen forbindelse til internettet via en internet backbone-udbyder. På den måde får kunderne forbindelse til internettet. Nodeopdeling (ø opdeling) af HF-nettet er vigtigt. Det anbefales at noderne ikke er større en 300 husstande. Det er ikke i sig selv noget problem, at noderne er større. Hvis noderne er væsentlig større end 300, må man så blot anvende flere downstream- og upstream-kanaler som kompensation, så man opnår den nødvendig datakapacitet til kunderne. Nodeopdeling kan med fordel udføres med lysledernoder. INTERNET KAPACITET OG TRANSIT: - Leveringspartner (Global Conect m.f) - Internet kapacitet + transit For at en antenneforening kan udbyde internet til medlemmerne, skal antenneforeningen have en forbindelse til internettet. Det får man ved at oprette en aftale med en internet IP-kapacitet- og IP-transit-udbyder. Kapacitet er den hastighed linjen kan overføre. Transit er de data linjen transporterer. Man kan i nogen tilfælde have en kapacitet fra punkt a til b ved en udbyder, og så købe transitten ved en anden udbyder. De fleste udbydere kan levere både kapacitet og transit. Prisen på en internetforbindelse er hele tiden faldende, så man skal være på mærkerne, når man forhandler en pris hjem på en internetforbindelse. Spørg eventuelt en forening, der allerede har forhandlet en pris, for sammenligning. Der er meget stor spredning på priserne fra selskab til selskab. INTEGRATION: - Integration mellem administrations / provisioneringsprogrammet og regnskabsprogrammet - Integration mellem administrations / provisioneringsprogrammet og telefoniudbyder - Integration mellem administrations / provisioneringsprogrammet og e-faktura service

5 PERSONALE: - Administrationsmedarbejder - Internet-administratorer - Internet-supportere - IP-telefoni-supportere - Regnskabskyndigt personale - Serviceteknikere - Projektmanager i forbindelse med nye tiltag EFTERFØLGENDE FORHOLD BØR OVERVEJES NØJE INDEN EN ANTENNEFORENING GIVER SIG I KAST MED AT UDBYDE INTERNET: - Vil man være indstillet på at skulle ansætte personale? - Vil der være nogen fra bestyrelsen, der kan deltage i arbejdet? - Hvem skal sørge for opkrævning af internet? - Hvilke ydelser vil foreningen tilbyde via internetproduktet? (musik, IP-telefoni, backup, , m.m.) - Vil foreningen selv stå for udlevering af modem? - Hvem skal stå for kundesupporten til internetkunderne? (Eventuel også IP-telefoni-kunder) - Hvilket tidsrum skal der være support? - Hvem skal være foreningens fremtidige servicepartner på coax-nettet? - Er der ydelser, som foreningen ser som overflødige i forhold til foreningens nuværende udbud? - Hvad skal overskuddet fra internetforretningen bruges til? - Er der splitbåndsforstærkere i foreningens anlæg? (manglende tv-kanaler i splitbåndsovergangen) - Hvordan er ø-opdeling på foreningens anlæg? Er det nødvendig med flere ø er? - Hvem skal sælge foreningens internetprodukter? (Ekspert, IT-forhandler, mfl.) - Hvordan vil foreningen finansiere internetudstyret? - Hvordan laver man en aftale omkring det tekniske opsæt? - Hvordan overtager vi kunderne fra den nuværende udbyder? - Hvem skal stå for logning af data i forhold til antiterrorlovgivningen? - Hvem skal være foreningens IP-telefoni udbyder? HVEM ER INTERNETUDBYDER I DAG? (kun et udvalg af udbyderne.) Internet - YouSee - Stofa - DK-TV (A+) - Nordit - Skagen Antennelaug - Glenten - Antenneforeningen Vejen IP-telefoni - Dan Support - YouSee - Stofa - DK-TV - Evercall - mfl. SUPPORT: - YouSee - Stofa - DK-TV - Dan Support - Panter Admin - Skagen Antennelaug - Glenten - Antenneforeningen Vejen

6 HVEM KAN LEVERE INTERNET BACKBONES? (kun et udvalg af udbyderne.) - Global Connect - Nianet - Telia - TDC - Telenor - (YouSee, DK-TV, Nordit) Ovenstående er væsentlige detaljer, der skal være på plads, inden man går i gang med at udbyde internet og telefoni. ERFA-gruppe Internet står gerne til rådighed for yderligere oplysninger om Internet.

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 Denne aftale beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som kunde. For at kunne blive kunde hos os må du acceptere disse

Læs mere

Kære antenneforeninger

Kære antenneforeninger ContentCo skal være dem, der sætter agendaen. Det vil være tv, der både nu og senere, er skabt af antenneforeningerne til antenneforeningerne. ContentCo vil være dem, som får det gamle BoxDanmark til at

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

ETABLERING AF BOLIGNET. Procedure finansiering faldgruber og gode råd

ETABLERING AF BOLIGNET. Procedure finansiering faldgruber og gode råd ETABLERING AF BOLIGNET Procedure finansiering faldgruber og gode råd ETABLERING AF BOLIGNET Indhold side side 1 2 Informationssamfundet Danmark som IT-nation Bolignet og boligorganisationerne Hvad er bolignet?

Læs mere

19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE. Hold: 07SV7101DF Martin Gertsen Kristjan Nielsen

19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE. Hold: 07SV7101DF Martin Gertsen Kristjan Nielsen 19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE ODENSE TEKNISKE SKOLE Martin Gertsen Kristjan Nielsen Indholdsfortegnelse INDLEDNING / PROBLEMFORMULERING... 2 BESKRIVELSE AF SUPPORT DANMARK... 3 IT I VIRKSOMHEDEN... 4

Læs mere

Studio Manager Produktkatalog 2013

Studio Manager Produktkatalog 2013 Studio Manager Produktkatalog 2013 Studio Manager OVERBLIK Studio-Manager er baseret på en nytænkende og innovativ tankegang, hvilket har resulteret i en fleksibel og fremtidssikret webbaseret IT løsning.

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 20 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT E-guide fra Symatic Webbureau KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT SÅDAN UNDGÅR DU, AT DIT WEBPROJEKT KØRER AF SPORET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 2. IDENTIFICER DINE KRAV OG ØNSKER 3. DEFINER DIN ØKONOMISKE

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO INDHOLDSFORTEGNELSE XMO er det mest anvendte lægesystem i Danmark XMO lægesystem er din sikkerhed for en effektiv hverdag i praksis. XMO er det mest anvendte lægesystem

Læs mere

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede.

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Generalforsamling Afholdt torsdag 30. april 2015 i Tune Menighedscenter Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Formand Bernt Freiberg bød de fremmødte

Læs mere

Serviceabonnement - Min tryghed. Medlemstilbud. Få de første 3 måneders abonnement uden beregning. Spar op til 747 kr.

Serviceabonnement - Min tryghed. Medlemstilbud. Få de første 3 måneders abonnement uden beregning. Spar op til 747 kr. - Min tryghed Medlemstilbud Få de første 3 måneders abonnement uden beregning. Spar op til 747 kr. Alt det med småt Hos dukapc behandler vi folk pænt, og vi regner med, at vores kunder gør det samme. Derfor

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden.

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Siden sidst Intro af læge og direktør, Jørgen Granborg læs mere Nyt fra datafronten Nyt forum specielt

Læs mere

Plant nu - Høst senere

Plant nu - Høst senere 1 Plant nu - Høst senere Af Mohammed & Hussein 2014 Mohammed & Hussein. Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret kopiering eller distribution af dette materiale i enhver form er strengt forbudt. Lovovertrædere

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Bredbånd/fiberbredbånd og bredbåndstelefoni

Bredbånd/fiberbredbånd og bredbåndstelefoni Beskrivelse af bruttolønsordninger I de følgende afsnit finder du en beskrivelse af de brutto lønsordninger, som Region Midtjylland tilbyder dig. Prisen på godet fremgår af det særskilte prisbilag. Beskatningsforhold

Læs mere

UNIFIED COMMUNICATION Styrk virksomhedens kommunikation med de rette IT-værktøjer IT INFRASTRUCTURE. Kompetencer og ydelser

UNIFIED COMMUNICATION Styrk virksomhedens kommunikation med de rette IT-værktøjer IT INFRASTRUCTURE. Kompetencer og ydelser UNIFIED COMMUNICATION Styrk virksomhedens kommunikation med de rette IT-værktøjer IT INFRASTRUCTURE Har din virksomhed en sund infrastruktur? Kompetencer og ydelser Dansupport hjælper dig til den optimale

Læs mere

SEPTEMBER IP- TELEFONI

SEPTEMBER IP- TELEFONI SEPTEMBER IP- TELEFONI se bagsiden Niels-Jørgen Trælle Michael Jensen FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Kalundborg Henning B. Obsen Mogens Houmølle KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Rørby Alle telefoniske

Læs mere

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 DET MED SMÅT Indhold Uddrag af abonnementsvilkår 3 Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 Uddrag af lov om betalingstjenester 13 Mobilt Bredbånd: Dit abonnement

Læs mere